Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i"

Transkrypt

1

2 Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia dotyczące ustawy o dodatkowym ubezpieczeniach zdrowotnych

3 Struktura wydatków na zdrowie

4 Wydatki na zdrowie w Polsce Źródło: Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i rekomendacje, PIU 2011.

5 Polska W 2009 roku Polska wydała na ochronę zdrowia 7,1% PKB (wg WHO); 7,4% PKB (wg OECD) Udział wydatków prywatnych wynosi 33-34%. Procentowy udział wydatków publicznych nie zwiększa się. Bardzo duży udział finansowania na zasadzie free-for-service (ok. 95% wydatków prywatnych). Niewielkie wydatki per capita.

6 Przeznaczenie wydatków publicznych i prywatnych na zdrowie w 2010 roku. Źródło: Jak zagospodarować rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce?, Deloitte Polska, 2011

7 Przeznaczenie wydatków publicznych i prywatnych na zdrowie w 2010 roku. Źródło: Jak zagospodarować rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce?, Deloitte Polska, 2011

8 Wydatki na leki w Polsce Źródło: Jak zagospodarować rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce?, Deloitte Polska, 2011

9 Wydatki na zdrowie w Europie Źródło: Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i rekomendacje, PIU 2011.

10 Całkowite wydatki na zdrowie per capita w EUR PPP w 2008 roku Źródło: Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i rekomendacje, PIU 2011.

11 Wydatki na leki na mieszkańca w EUR PPP oraz jako % PKB w 2008 roku Źródło: Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i rekomendacje, PIU 2011.

12 Rodzaje ubezpiecze

13 Klasyfikacja i rola w systemach Źródło: Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i rekomendacje, PIU 2011.

14 Francja Obowiązkowe społeczne ubezpieczenie zdrowotne z jednym płatnikiem zapewniającym łatwy dostęp do świadczeń dla wszystkich obywateli. Dopłaty pacjentów do świadczeń zdrowotnych na wszystkich poziomach opieki zdrowotnej. 93% populacji korzysta z prywatnych komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych. Kraj o jednym z najwyższych poziomów satysfakcji z opieki zdrowotnej obywateli. System uznawany za bezkolejkowy. Bardzo wysoki udział (11,7 proc. PKB) wydatków na zdrowie.

15 Holandia Obowiązkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne pełni role ubezpieczenia społecznego Wolny wybór płatnika prywatnego (innych nie ma). Model oparty na konkurencji stawiającej pacjenta w centrum systemu. Zakaz dyskryminacji, system otwarty dla wszystkich, bez względu na wiek i stan zdrowia. System wyrównawczy i regulacji, chroniący przewlekle chorych przed wykluczeniem. Ponad 90 proc. Holendrów korzysta z dodatkowych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych (świadczenia poza koszykiem).

16 Odsetek populacji objętej różnymi rodzajami PHI w 2008 roku (proc.) Źródło: Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i rekomendacje, PIU 2011.

17 Rynek ubezpiecze zdrowotnych w Polsce

18 Struktura wydatków Budżet państwa Wydatki prywatne (out-of-pocket) Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne Wydatki publiczne 67% Wydatki prywatne 33% Ubezpieczenia zdrowotne Abonamenty medyczne: Źródło: Jak zagospodarować rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce?, Deloitte Polska, 2011

19 Udział ubezpieczeń w prywatnych wydatkach na zdrowie (mld PLN) ,2 0,16 Wydatki prywatne Abonamenty Ubezpieczenia Źródło: Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i rekomendacje, PIU 2011.

20 Stan rozwoju polskiego rynku Wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych 160 mln PLN (2010r.) Obejmuje on 450 tys. ubezpieczonych Obejmuje on 450 tys. ubezpieczonych 400 tys. osób polisy grupowe 50 tys. osób polisy indywidualne

21 Przyczyny słabego rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych Szeroki koszyk świadczeń gwarantowanych Brak ustawowego określenia definicji ubezpieczenia zdrowotnego Szara strefa Wysokość składek

22 Ubezpieczenia szpitalne Korzyści: Krótki czas oczekiwania na zabieg Indywidualne podejście do pacjenta Komfortowe warunki pobytu Zdobywanie dodatkowych środków Zagospodarowanie wolnej przestrzeni poza zakontraktowanymi limitami

23 Ubezpieczenia leków Według WHO, gdy dopłata do leków przekracza pozom 25% powstaje barira w dostępie do produktów leczniczych. Dopłaty pacjentów do leków recepturowych w Polsce wynoszą około 35%. Od 1 stycznia 2012 r. ubezpieczenia od dopłat mogą być naturalna alternatywa dla dotychczasowych rabatów na leki. Dzięki temu pacjenci będą mogli kupić leki taniej.

24 Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych

25 Niezadowolenie z publicznej opieki zdrowotnej 100% % 80% 70% Zdecydowanie zadowolony(a) Raczej zadowolony(a) 60% 50% 40% 30% 20% Raczej niezadowolony(a) Zdecydowanie niezadowolony(a) Trudno powiedzieć 10% 0% I 2001 III 2007 VIII 2008 III 2009 II 2010

26 Odsetek gospodarstw domowych, które skorzystały z abonamentów w 2009 r. 10,4% 0,5% 3,9% 3,0% 2,8% 10,4% 3,6% 4,0% 2,8% 4,0% 4,0% 2,1% 3,4% 4,4% 6,0% Źródło: Diagnoza społeczna, raporty: Czapiński J., Panek T. (red.) (2009) 3,5%

27 Gotowość Polaków do zakupu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Czy kupiłbyś dodatkową polisę zdrowotną w cenie do 50 zł miesięcznie? 74% 5% 21% Deklarowana gotowość do opłacania dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych Tak Nie Nie wiem > 500 zł zł zł do 100 zł 0% 5% 10% 15% 20%

28 Dyrektywa Pacjenci bez granic Możliwość refundacji kosztów leczenia za pieniądze prywatne i równocześnie pieniądze NFZ-u. Czyli różnicy, która pojawi się pomiędzy rzeczywistym kosztem, który będzie płacił pacjent po wejściu w życie Dyrektywy pacjenci bez granic, a kosztem zwracanym przez NFZ, przy leczeniu się prywatnie w Polsce lub w innym państwie unijnym.

29 Kalkulacje KPP wskazują, że dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne będą opłacalne, gdy skorzysta z nich ok. 4-6 mln Polaków (10-15% obywateli)

30 Korzyści

31 Propozycje Ministerstwa Zdrowia

32 Projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Ministerstwo chce wprowadzić do państwowego systemu ok mld zł( szacowane prywatne wydatki na rynku ochrony zdrowia w Polsce). definicja prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego objęcie prywatnym ubezpieczeniem świadczeń z zakresu medycyny pracy możliwość finansowania polis w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

33 Projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. obowiązek realizacji przez świadczeniodawcę kontraktu z NFZ na poziomie 90 proc. określenie minimalnych wymagań, jakie powinna spełniać umowa ubezpieczeniowa warunki współpracy pomiędzy NFZ a firmami ubezpieczeniowymi. możliwość odliczeń podatkowych

34 Polska Izba Ubezpieczeń zastrzeżenia do definicji dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego nadzór nad świadczeniodawcami przez NFZ

35 Partnerzy społeczni Pracodawcy RP, BCC, ZRP, FZZ, Solidarność, OPZZ Faworyzowanie produktów firm ubezpieczeniowych poprzez ulgi podatkowe Wyłączny dostęp do środków funduszu socjalnego Zbyt szeroka definicja obejmująca medycynę pracy Brak rozwiązań uniemożliwiających selekcję

36 Naczelna Rada Lekarska naruszenie konstytucyjnej równości dostępu do świadczeń zdrowotnych nadmierne uprawnienia NFZ

37 Ministerstwo Finansów sprzeciw wobec ulgi podatkowej Szacunki MZ wskazują na zniejszenie Szacunki MZ wskazują na zniejszenie wpływów do budżetu o 38 mln PLN.

38 Podsumowanie Polski rynek usług medycznych należy do jednych z najszybciej rozwijających się rynków w UE i będzie dalej dynamicznie rósł wraz z bogaceniem się społeczeństwa oraz w wyniku zmian społeczno-demograficznych będą rosły wydatki Polaków na usługi medyczne. Wydatki prywatne na opiekę zdrowotną będą dalej dynamicznie rosły, w szybszym tempie od wydatków publicznych. Wynika to m.in. z rozczarowania publiczną służbą zdrowia, wzrostu dochodów ludności czy rozwoju świadczeń pozapłacowych oferowanych przez pracodawców.

39 Podsumowanie Rosnące wydatki out-of-pocket oraz generalne zaniepokojenie Polaków o stan zdrowia stwarzają potencjał dla rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych. Z drugiej strony, deklarowana gotowość Polaków do ponoszenia wydatków na ubezpieczenia dodatkowe jest wciąż niewielka. Potencjał rynku ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych jest po części warunkowany rozwiązaniami systemowymi.

40 Dziękujemy za uwagę

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i rekomendacje Opracowanie to jest zwiastunem raportu Polskiej Izby

Bardziej szczegółowo

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i rekomendacje Opracowanie to jest zwiastunem raportu Polskiej Izby

Bardziej szczegółowo

Jak zagospodarować rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce?

Jak zagospodarować rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce? Jak zagospodarować rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce? Szymon Goc Starszy Menedżer w Dziale Rozwiązań Aktuarialnych i Ubezpieczeniowych Ilona Gierczyk Starszy Konsultant w Dziale Rozwiązań Aktuarialnych

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 2 Polska Izba Ubezpieczeń rnst & Young Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków.

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków. Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków. Warszawa, 8 września 2011 r. Wydatki na zdrowie na świecie 17 16 15 14 13 12

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu granicy urynkowienia usług medycznych w Polsce

W poszukiwaniu granicy urynkowienia usług medycznych w Polsce Zeszyty Naukowe nr 862 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011 Studia Doktoranckie Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych W poszukiwaniu granicy urynkowienia usług medycznych w Polsce 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE

FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE Małgorzata Paszkowska 1 Streszczenie Udział prywatnych wydatkach pacjentów na opiekę zdrowotną stale wzrasta. Polscy pacjenci płacą

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne Iga Magda Krzysztof Szczygielski Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Potrzeba ustawy o ustroju ochrony zdrowia

Potrzeba ustawy o ustroju ochrony zdrowia Potrzeba ustawy o ustroju ochrony zdrowia Rozmowa z Pawłem Kalbarczykiem, Dyrektorem Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych w PZU Życie SA Jak ocenia Pan trwającą już kilka lat reformę polskiej służby zdrowia?

Bardziej szczegółowo

raport 2013 dodatkowe UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI

raport 2013 dodatkowe UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI raport 2013 PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI ROZBROIĆ BOMBĘ DEMOGRAFICZNĄ Jak zaspokoić rosnący popyt na świadczenia przy coraz niższych wpływach ze składek? BEZ KOLEJEK Czy możliwy jest łatwiejszy dostęp do

Bardziej szczegółowo

Finansowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

Finansowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Joanna Hady, Małgorzata Leśniowska Finansowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Wstęp Opieka zdrowotna, stanowi bardzo istotny, a zarazem trudny element polityki

Bardziej szczegółowo

Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu

Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu ochrony robotników i ich rodzin, lecz miał zapobiegać niepokojom

Bardziej szczegółowo

Nr 1058. Informacja. Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1058. Informacja. Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce Lipiec 2004 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1058

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich wiadomości ubezpieczeniowe Numer specjalny 4/2013 Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich REDAKTOR: Dorota M. Fal Czasopismo wydawane od 1947 r. ISSN 0137-7264

Bardziej szczegółowo

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 3, 131 143 Marcin Kolwitz Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Administracyjnego KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 76 WPROWADZENIE Wzrost świadomości zdrowotnej pacjentów(skutkujący

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? REKOMENDACJE BIZNESU

Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? REKOMENDACJE BIZNESU Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? REKOMENDACJE BIZNESU Warszawa, marzec 2015 Partner Strategiczny: Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? rekomendacje biznesu 1 Wstęp W tym roku po

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia. Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka

Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia. Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Współczesne wyzwania strukturalne w ochronie zdrowia Pod redakcją: Romana Lewandowskiego Ryszarda Walkowiaka Olsztyn 2009 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 17 FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA. USŁUGA ZDROWOTNA DOBRO PUBLICZNE CZY TOWAR?

ROZDZIAŁ 17 FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA. USŁUGA ZDROWOTNA DOBRO PUBLICZNE CZY TOWAR? Bogdan Piątkowski ROZDZIAŁ 17 FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA. USŁUGA ZDROWOTNA DOBRO PUBLICZNE CZY TOWAR? 1. Środki wydawane na ochronę zdrowia W ostatnich kilku dziesięcioleciach w krajach rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/17/15/IPW Warszawa, dnia 03 czerwca 2015 r. DECYZJA Nr DKK - 79/15 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011 F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E Journal of Finance and Financial Law WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011 Anna Wasiak *, Paulina Szeląg **

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich

Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich Marta Borda Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich Wprowadzenie W większości krajów europejskich ochrona zdrowia jest finansowana zarówno ze źródeł publicznych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II Zespół do przygotowania raportu: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga II Wersja trzecia Warszawa, 29 sierpnia 2008 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce

Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce Wprowadzenie Opieka zdrowotna jest istotnym, ale bardzo trudnym

Bardziej szczegółowo

LIDERZY W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA

LIDERZY W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA LIDERZY W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja rynku prywatnego + Finansowanie opieki zdrowotnej na świecie + Finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce + Prywatny

Bardziej szczegółowo

Systematyczne zmiany zamiast leczenia objawów: Koordynacja społecznych i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech i innych państwach

Systematyczne zmiany zamiast leczenia objawów: Koordynacja społecznych i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech i innych państwach Prof. Hans-Georg Petersen Uniwersytet Poczdamski Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych (DIW Berlin), Członek Niemiecko-Francuskiej Rady Doradców Ekonomicznych Systematyczne zmiany zamiast leczenia objawów:

Bardziej szczegółowo