Reklama. KWALIFIKAcja wstępna I OKRESOWA od 2199 zł! Prawko za 899 zł!!!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reklama. KWALIFIKAcja wstępna I OKRESOWA od 2199 zł! Prawko za 899 zł!!!"

Transkrypt

1 Reklama Inicjatywy na rok Kolbergowski 21 lutego w przysuskim Domu Kultury o godz. 13 nastąpi inauguracja Roku Kolbergowskiego. Od 6 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu można już obejrzeć wystawę poświęconą temu kompozytorowi i badaczowi kultury ludowej. Ten rok zapewne przyczyni się więc do większego poznania tego twórcy, który dla Na inaugurację przybędą władze samorządowe i rządowe. Stronę artystyczną wypełnią występy profesorów Akademii Muzycznej z Poznania, Zespołu Pieśni i Tańca Mogilanie, a także twórcy i muzykanci ludowi. Od końca stycznia można nabyć już album ukazujący dzieło i życie Oskara Kolberga. W ciągu roku będą organizowane wykłady, koncerty w różnych miejscach kraju. Stroną organizującą obchody jest Muzeum Wsi Radomskiej i jego oddział w Przysusze gdzie urodził się kompozytor 22 lutego 1814 roku. Wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej przedstawia życie i twórczość Oskara Kolberga. Z ekspozycji dowiadujemy się o jego bogatym dorobku naukowym, a także dzieciństwie i rodzinie. Oskar Kolberg jest twórcą podstaw nowej dziedziny etnografii. Wiedzę na temat kultury ludowej przedstawił w obszernym dziele monograficznym Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, Reklama przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce ( w tym tom Radomskie ). Jest też autorem 1000 haseł do Encyklopedii Powszechnej S. Orgelbranda. Do swojej przyszłej pracy dokumentalisty folkloru przygotowywał się na studiach w Berlinie. Studiował tam teorię muzyki i kompozycję. Uczył się też u nauczyciela Chopina Józefa Elsnera. Badania terenowe kultury ludowej rozpoczął w latach trzydziestych XIX wieku. Przemierzał tereny od Mazowsza po Wołyń i zbierał informacje o zwyczajach i muzyce ludowej. Z jego dorobku korzystają do dzisiaj badacze. W 1878 roku otrzymał złoty medal za zbiór swoich wydawnictw i kolekcję ilustracji dokumentującej polskie stroje ludowe. Pozostawił też wiele utworów muzycznych inspirowanych motywami ludowymi. Najbardziej znaną jego kompozycją jest opera Król pasterzy. W Przysusze jest Muzeum im. Oskara Kolberga, a rokrocznie organizowane są Dni Kolbergowskie. Wystawa będzie czynna do 28 lutego w sali biblioteki 36. Zapraszamy na wszystkie inicjatywy Roku Oskara Kolberga i zachęcamy do dalszego samodzielnego zgłębiania dzieła tego wybitnego twórcy. Dariusz Frączek KWALIFIKAcja wstępna I OKRESOWA od 2199 zł! Prawko za 899 zł!!! kategorie: tel , A,a 1,B,B+e,C,c+e,D zmiana adresu siedziby: ul. Placowa 1, budynek Biedronki, os. Ustronie

2 2 AKTUALNOŚCI Obłuda wyborcza. Zgodnie z regulacjami prawnymi kampanie wyborczą rozpoczyna się po oficjalnym ogłoszeniu terminu wyborów przez Prezydenta RP. Aktualnie takiej decyzji jeszcze nie ma, ale kampania wyborcza już ruszyła, tylko Ci którzy wystartowali pomylili charakter wyborów gdyż prezentują rozwiązania, które wdraża Sejm, Senat i Rada Ministrów RP, a nie Parlament Europejski. Najbliższe wybory są do Parlamentu Europejskiego, które rzekomo mają się odbyć 25 maja 2014 roku. W połowie listopada mają być wybory do samorządów, a w 2015 roku będziemy wybierać Posłów, Senatorów i Prezydenta RP. Wśród partii, które przedstawiły swoje programy są m.in. SLD i PiS. Ze względu na skale udziału w funkcjonowaniu Państwa w pierwszej kolejności spróbuję obiektywnie omówić program PiS. Jest to bardzo obszerny materiał 168 stron- więc rozłożę go na kilka wydań tygodnika. Po zapoznaniu się z nim pierwsze skojarzenie jakie mi się nasunęło to kiełbasa wyborcza. Dlatego dochowując dziennikarskiej rzetelności będę starał się szczególnie wnikliwie przeanalizować wszystkie złożone deklaracje i obietnice co do realnych możliwości wdrożenia ich w życie.. Jako Polak mam dość politycznej obłudy! Co do faktu, że w Naszym Państwie, a szczególnie w regionie radomskim, źle się dzieje od lat, nikogo nie trzeba przekonywać. Nie ma co się licytować czyja winna jest większa: Tuska, Buzka, Mazowieckiego, Pawlaka, Kaczyńskiego czy innych? miałaby przejąć kompetencje i środki Inspekcji Transportu Drogowego, zaś Centralne Biuro Śledcze zostałoby wyłączone z Komendy Głównej Policji i przekształcone w samodzielną jednostkę. Za konieczne uznano reorganizację BOR, ABW, CBA i SKW. Nadzór nad służbami, zamiast premiera, miałby sprawować Minister Koordynator Służb Specjalnych, który zamiast ABW i SKW odpowiadałby za ochronę informacji niejawnych Dodatkowo PiS planuje reformę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Premier ma uzyskać prawo wydawania ministrom wiążących poleceń oraz uchylania ich aktów. - to wstęp do dyktatury. Program przewiduje głęboką reformę prokuratury. Minister sprawiedliwości ponownie pełniłby funkcję Prokuratora Generalnego dodatkowo uzyskałby prawo wizytacji sądów, badania skarg na ich działalność i wnoszenia apelacji nadzwyczajnej od każdego prawomocnego orzeczenia. Przysługiwałoby ono również Rzecznikowi Praw Obywatelskich. W i ę c e j k i e ł b a s y? Dodatkowo program zakłada skrócenie wieku emerytalnego, ponad 1,2 mln nowych miejsc pracy dla młodych, obniżenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w gminach szczególnie dotkniętych bezrobociem; preferencje podatkowe dla osób zatrudniających absolwentów szkół, reformę mediów publicznych: odejście od struktury spółek prawa handlowego i ich przekształcenie w instytucje wyższej użyteczności publicznej, zachowanie waluty złotówki, przebudowę systemu podatkowego - powrócić do niższych stawek VAT oraz wprowadzić kwartalne zaliczki na podatek dochodowy oraz trzecią stawkę w podatku PIT 39 proc. od dochodów powyżej 300 tys. zł rocznie, jednak każdy podatnik inwestujący i tworzący nowe miejsca pracy mógłby jej uniknąć, odliczając kwotę wydatków inwestycyjnych od podstawy opodatkowania, opodatkowanie instytucji finansowych i hipermarketów, wprowadzenie tzw. renty innowacyjnej, rejestracje działalności 6 albo 12 miesięcy od jej rozpoczęcia, rozliczanie z US na zasadzie kasowej, Rodzina jest najważniejsza Cyklicznie, przed każdymi wyborami budowane są nowe nadzieje. Trzeba pamiętać, że bezrobotni, chorzy i Ci, którzy co miesiąc, od stycznia do grudnia nie mogą związać końca z końcem są w szczególny sposób podatni na kolejne obietnice i pobożne życzenia. Politycy bez skrupułów, zażenowania i odrobiny wstydu grają na emocjach tych grup społecznych. Człowiek honoru w tym miejscu powiedziałby im nie wstyd wykorzystywać ludzką krzywdę, żeby zapewnić sobie luksusy!? Powrót do przeszłości W 2005 roku ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość bezwzględnie wykorzystując społeczne problemy obudowane aferami z uchwalaniem ustaw i słynną sprawą w Starachowicach uzyskało ogromny mandat społecznego zaufania gdyż wyborcy liczyli, że wreszcie ktoś uporządkuje wymiar sprawiedliwości. Złe funkcjonowanie prokuratur, sądów i organów ścigania bezpośrednio przekłada się na kłopoty przedsiębiorców i ma negatywny wpływ na funkcjonowanie gospodarki i obniża wpływy budżetowe. Wówczas PiS zamiast naprawiać tą dziedzinę funkcjonowania Państwa to wykorzystywał ją do walki politycznej słynne areszty wydobywcze, że nie wspomnę o śmierci b. Minister Blidy, czy wielu zgonach z powodu braku przeszczepów na czas. Tamte działania kładą się cieniem na obecnych działaniach i deklaracjach PiS bo to wszystko jest jeszcze świeżo w pamięci społeczeństwa. N o w a j a k o ś ć? Obecnie PiS deklaruje radykalne zmiany w strukturze ministerstw: gospodarki i rozwoju, finansów, skarbu, powołanie Państwowej Rady Rozwoju, utworzenie nowych ministerstw: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Energetyki, Integracji Europejskiej, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Polityki Rodzinnej, zniesienie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, reorganizację Prokuratorii Generalnej RP, reformę sądów i prokuratur, powołanie Izby Wyższej Sądu Najwyższego, która rozpoznawałaby wnioski o rewizję nadzwyczajną w przypadkach szczególnie bulwersujących wyroków oraz postanowień prokuratorskich ws. umorzenia śledztwa lub odmowy jego wszczęcia, przebudowę systemu podatkowego; zmianę statusu zawodowego nauczycieli, którzy staną się pracownikami państwowymi i będą korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i likwidację NFZ. Żaden szpital nie zostanie przy tym zamknięty, nie dopuścimy też do dalszej komercjalizacji i prywatyzacji szpitali - głosi program. Problemami informatyzacji i cyfryzacji miałby się zająć pełnomocnik rządu w KPRM. Program zakłada ograniczenie do dwóch kadencji pełnienie funkcji przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; po przerwie trwającej kadencję mogliby kandydować ponownie oraz wskazuje, że. płaca minimalna nie mogłaby być mniejsza niż 50 proc. średniej płacy w gospodarce narodowej. - w tym miejscu chciałoby się przypomnieć stare ludowe porzekadło, że od mieszania kawy jak nie dosypie się cukru to ona nie stanie się słodsza. Wymiar sprawiedliwości PiS zamierza wdrożyć program modernizacji służb mundurowych. Policja Najważniejsze założenia programu związane z życiem i funkcjonowaniem rodziny to: Polska powinna wydawać na politykę prorodzinną ok. 4 proc. PKB, pakiet prorodzinny czyli. zerowa stawka VAT na ubrania dziecięce, comiesięczny dodatek rodzinny w kwocie 500 zł na drugie i na kolejne dzieci do 18. roku życia, zwiększenie dostępu do świadczeń rodzinnych, wydłużenie urlopów macierzyńskich i wychowawczych. Ucz się i wyjeżdżaj Dalej program zakłada przynajmniej 1,2 proc. PKB na finansowanie nauki,, likwidacje gimnazjów, przywrócenie 8-letnich szkół podstawowych i 4-letnich liceów; odejście od obowiązku szkolnego dla 6-latków; zmiany programów nauczania w szkołach, wybudowanie brakujących odcinków autostrad i stworzenie systemu antykorupcyjnej ochrony inwestycji drogowych ze szczególną rolą CBA; Przewozy Regionalne PKP mają podlegać Skarbowi Państwa, rewizję pakietu energetyczno-klimatycznego. S m o l e ń s k Tragedia smoleńska będzie wyjaśniana przy użyciu wszystkich dostępnych instrumentów krajowych i międzynarodowych, we współpracy z innymi państwami i organizacjami międzypaństwowymi, w tym instytucjami wyspecjalizowanymi - czytamy. Daj mi pracę w moim mieście! Czytelnicy nawet bez przygotowania ekonomicznego są w stanie dojść do podstawowej oceny, że jest to program nierealny. Więc o co tu chodzi? O władzę, stanowiska, luksusy, dla wąskiej grupki! A Państwo, Naród i ich losy...? W tym miejscu chcę klasie politycznej przypomnieć memento historyczne rok: 1947, 1956, 1970, 1976, 1980, Są to lata w których społeczna ludzka wytrzymałość pękła. Obecnie wyjątkowa łatwość z jaką zbiera się podpisy na referenda jest dowodem na to, że to społeczne napięcie jest bardzo bliskie społecznego wybuchu. Więc polityczna elita nie powinna lekkomyślnie rzucać kolejnych obietnic bez pokrycia. Ekonomista, Polityk, Mąż Stanu, który twierdzi, że w zadłużonym Państwie po granice możliwości można znaleźć nagle bilion złotych tj trzykrotność budżetu Państwa i beztrosko rozdać powinien spalić się ze wstydu. Adres Redakcji w Radomiu: Radom, ul. M.C. Skłodowskiej 18 lok. 205 (w godz. 9:07-15:59) Wydawca: EK0-PRODUKT Sp z o.o. Tygodnik bezpatny dla Radomia i regionu Redaktor naczelny: Eugeniusz Kopciński Opracowanie graficzne: Mateusz Pająk, Adam Czarnecki Współpraca: Dariusz Frączek, Ewa Borowska Redakcja tel: , zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wydawnictwo zastrzega, że wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w OKO NA MIASTO I REGION bez zgody autora jest naruszeniem praw autorskich. REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZONYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ Eugeniusz Kopciński

3 AKTUALNOŚCI 3 Spółdzielnia budownictwa mieszkaniowego Łucznik pozyskuje środki finansowe. Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Łucznik jest to podmiot, który powstał w oparciu o zakładowy fundusz mieszkaniowy Zakładów Metalowych Łucznik. Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Łucznik w Radomiu rozpoczęła działalność w 1983 r. w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swoich członków. O największych w Radomiu zakładach Łucznik produkujących m.in. maszyny do szycia Łucznik, Singer i do pisania jedynego producenta ww. towarów w Polsce już prawie zapomnieliśmy, a Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Łucznik została i pozyskując środki finansowe z zewnątrz dynamicznie jak na warunki radomskie - rozwija się i modernizuje. Jest jedyną Spółdzielnią w Radomiu, która od momentu utworzenia buduje i sprzedaje lokale mieszkalne i użytkowe, gwarantując profesjonalną, rzetelną, kompetentną i miłą obsługę przyszłym nabywcom, którzy chcą zrealizować swoje marzenia o własnym mieszkaniu lub lokalu użytkowym. Każdego członka traktuje indywidualnie. Wieloletnie doświadczenie w budownictwie mieszkaniowym i profesjonalizm wyraża się terminowym i jakościowo dobrym wykonawstwem. W wyniku starań Zarządu Spółdzielni pozyskano fundusze w formie pożyczki, w kwocie ,08 zł netto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która po wywiązaniu się z warunków pożyczkobiorcy określonych umową zostanie w 10% umorzona. Dzięki m.in. tym środkom wykonano docieplenie wraz z kolorystyką istniejącego budynku mieszkalnego i zmodernizowano w nim klatki schodowe przy ul. Paderewskiego 15 w Radomiu. Całkowity koszt zadania wynosi złotych. Spółdzielnia pod niniejsze zadanie otworzyła kredyt oprocentowany w stosunku rocznym 3,5%Efektem wysokiej i dobrej pozycji w Spółdzielczości jest uzyskanie przez Spółdzielnię w 2011 roku tytułu GAZELE BIZNESU przyznawanej dla najlepszych firm przez kapitułę PULSU BIZNESU. W 2013 roku mimo głębokiego kryzysu w budownictwie Spółdzielnia oddała do użytku budynki przy ulicy Radomskiego i w kwietniu rozpoczęła kolejną dwu budynkową ogrodzoną inwestycję Osiedle Piastowska o bardzo dobrej lokalizacji - w pobliżu Szpital Wojewódzki, Gimnazjum i Basen w okolicy Przychodnia Zdrowia, Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące i targowisko owocowo-warzywne, łatwy dojazd do Centrum miasta, ciekawa okolica sprzyjająca spacerom. Przewidywany termin przekazania do użytkownaia budynków - II kw r. Aktualnie spółdzielnia oferuje do sprzedaży lokale mieszkalne o pow. użytkowej:1p + k - ok. 33 m2, 2p +k - ok. 48 m2, 50 m2, 52 m2 i 58 m2, 3p + k - ok. 62 m2, 65 m2 i 68 m2, 4p + k - ok. 89 m2. Eugeniusz Kopciński Reklama Obraz tablicy umieszczonej na bloku SBM Łucznik w Radomiu przy ulicy Paderewskieg o 15. Reklama

4 4 WYDARZENIA Kronika policyjna Przeładowany bus Patrol drogówki z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu zatrzymał busa, którym jechało więcej osób niż powinno. Funkcjonariusze skierują sprawę do sądu. W poniedziałek policjanci z wydziału ruchu drogowego na ul. Kieleckiej zatrzymali do kontroli busa, który należy do prywatnego przewoźnika i regularnie kursuje na trasie Radom- Skarżysko-Kamienna. - Pojazd przystosowany jest do przewozu 18 pasażerów na miejscach siedzących. Podczas kontroli okazało się, że 60-letni kierowca przewozi w nim o pięć osób więcej. Przewożenie większej liczby osób, niż jest to określone w dowodzie rejestracyjnym, stanowi zagrożenie dla wszystkich pasażerów. W razie kolizji, nie mówiąc o wypadku, mogłoby dojść do tragedii. Kontrola trzeźwości. Rekordzista miał ponad 3 promile Policjanci mazowieckiej drogówki wraz z funkcjonariuszami z garnizonu stołecznego oraz inspektorami z ITD przeprowadzili w poniedziałek na terenie całego Mazowsza działania Trzeźwość w przewozie osób. W czasie akcji, która prowadzona była zarówno rano, jak i wieczorem, skontrolowano stan trzeźwości prawie 9,5 tys. kierowców. Szesnastu z nich zdecydowało się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu. - Najdrastyczniejszy przykład kompletnej nieodpowiedzialności miał miejsce w Sokołowie Podlaskim, gdzie policjanci zatrzymali kierującego volvo, który miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie, a autem przewoził żonę i córkę. Mundurowi zapowiadają już kolejną podobną akcję - podaje Rafał Jeżak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji. W czasie działań mazowieccy policjanci skontrolowali prawie 9,5 tys. kierowców (obszar bez KSP), w tym kierowców busów i autobusów. Funkcjonariusze zatrzymali 16 nietrzeźwych (m.in. trzech w Białobrzegach, jednego w Radomiu i jednego w Lipsku). Przyjdź i oddaj krew Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu organizuje 21 lutego 2014 roku honorową zbiórkę krwi w ramach kampanii Podaruj kroplę miłości organizowanej przez Caritas. Będzie to pierwsza zbiórka krwi w tym roku. Pomimo ogromnego postępu medycyny, dotąd nie udało się wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Krew jest niezbędna w wielu sytuacjach np.: dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, przy wielu operacjach, przy przeszczepach narządów. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa. Oddając krew możesz wyobrazić sobie, że ten cenny dar uratuje komuś życie - dzięki czemu ktoś będzie mógł święcić kolejne urodziny dziecka, rocznicę, przeżyć kolejne wakacje, spacer na plaży, noc pod gwiazdami. Taki prezent naprawdę warto podarować! Osoba, która otrzymuje Twoją krew jest Ci nieznana, ale ta osoba jest czyimś ojcem, matką, dziadkiem lub przyjacielem. Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Na wszystkich etapach oddawania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym, nie grozi Ci zakażenie wirusami przenoszonymi drogą krwi. Dlatego kolejny raz wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zachęcamy do oddawania krwi. Zbiórka krwi zostanie przeprowadzona 21 lutego (piątek) w godz.9-13 na parkingu budynkiem ZW NSZZP na terenie KWP zs w Radomiu przy ul. 11-go Listopada 37/59. Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań laboratoryjnych (oznaczenie grupy krwi, badania wirusologiczne). Kampania Podaruj kroplę miłości jest realizowana pod patronatem Narodowego Centrum Krwi, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutu Kardiologii, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Patronat honorowy nad kampanią objęli: kard. Kazimierz Nycz, abp Henryk Hoser, bp Józef Guzdek oraz Klasztor na Jasnej Górze i Klasztor w Niepokalanowie. Policjanci i pracownicy cywilni KWP zs. w Radomiu w 2013 roku akcję Caritasu Podaruj kroplę miłości wsparli czwarty razy. Pierwsza zbiórka krwi na placu między budynkami KMP a KWP w Radomiu została w lipcu 2004 roku. Od tamtego czasu policjanci i pracownicy cywilni KWP i KMP oddali już kilkaset litrów krwi. Skandal przy gigantycznym przetargu dla ZUS Starachowicka Fundacja Fundowiczów zamieszana jest w sprawę przetargu wartości prawie 600 ml zł, organizowanego przez ZUS. Po jednej i drugiej stronie postępowania miały się znaleźć osoby zasiadające w jej Radzie Nadzorczej. Sprawę nagłośniła w miniony czwartek TVN, a politycy z opozycji już mówią o gigantycznym przekręcie i wnioskują, by zajął się tym CBA. Chodzi o przetarg na utrzymanie największego w Polsce systemu informatycznego KSI ZUS, obsługującego ponad 2 miliony firm, 20 milionów ubezpieczonych oraz wiele milionów świadczeniobiorców, wart ok. 600 milionów złotych, który wygrała firma Asseco Poland, specjalizująca się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Co ma to wspólnego z fundacją ze Starachowic? Ano to, że dwóch pracowników tej firmy, razem z dwoma urzędnikami Centrali ZUS i jednym zatrudnionym w Urzędzie Zamówień Publicznych, który miał czuwać nad przejrzystością tego przetargu, zasiada w Radzie Nadzorczej starachowickiej fundacji. Tak przynajmniej przedstawił to TVN, w czwartkowym wydaniu Faktów, sugerując że mogło dojść do nadużyć, a nawet przekrętu na dużą skalę. Wymagania, określone w specyfikacji, miały być tak precyzyjne, że określały nawet dokładnie doświadczenia i wykształcenia 87 specjalistów, jak podały Fakty. W rezultacie spełniała je tylko firma Asseco Poland. Czy miało to związek z powiązaniami tych osób? Wyjaśni to Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która ma sprawdzić dokładnie czy zachowano standardy przy przeprowadzaniu przetargu i czy wynik faktycznie był prawidłowy. Póki co, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dementuje wyraźnie, by zatrudnieni tu urzędnicy zasiadali w Radzie Nadzorczej FF. - Dorota Mielnik oraz Kamil Wąsowicz, którzy w 2013 roku brali udział w pracach dwudziestoosobowej komisji przetargowej prowadzącej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) ZUS, złożyli w formie pisemnej rezygnacje z zasiadania w Radzie Nadzorczej 20 września 2010 roku. 21 września 2010 roku - tj. na prawie trzy lata przed rozpisaniem przez ZUS przetargu - oświadczenia o rezygnacji zostały przyjęte przez przedstawiciela Zarządu Fundacji - poinformował GAZETĘ Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS, podkreślając, że procedury związane z przetargiem na utrzymanie największego w Polsce systemu informatycznego KSI ZUS wymagały określenia wysokich wymagań wobec podmiotów uczestniczących w przetargu. - Przetarg był całkowicie jawny i otwarty, a materiały na temat jego przebiegu przekazywano organom kontrolującym ZUS - oświadczył Dziekan Jak to możliwe, że dwójka tych urzędników wciąż figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym, w rubryce dotyczącej członków Rady Nadzorczej fundacji? - To efekt zaniedbania ze strony Zarządu - przyznał otwarcie ksiądz Sławomir Fundowicz, kierujący organizacją. - Pisma wpłynęły do nas faktycznie w 2010 roku, ale na skutek prawdopodobnie niedopatrzenia nie złożyliśmy wniosku o wykreślenie nazwisk z Krajowego Rejestru Sądowego, co naprawimy już w tym tygodniu - zapewnił GAZETĘ, dodając, że żadna z tych osób nie miała wiele wspólnego z kierowaną przez niego organizacją. - Fizycznie były tutaj obecne tylko w 2009 roku, przy tworzeniu Fundacji. Odbyły się może trzy wspólne z spotkania. Potem byli też na inauguracji naszej organizacji, jaka odbyła się w kwietniu Osobiście spotkałem ich tylko chyba dwa razy: w kwietniu i może lipcu - powiedział ks. Fundowicz. - Na pewno wielkiego wpływu na naszą pracę żadne nie miało, a szukanie powiązań z fundacją jest działaniem na wyrost - przekonywał nas kapłan, który stoi na czele organizacji, nagradzającej uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, sztuce lub sporcie. Założył ją wspólnie ze swoim bratem Mirosławem i matką Zofią, rejestrując w swoim rodzinnym domu. W kierownictwie znaleźli się także ich krewni oraz znajomi: Tomasz Sepioło, Dorota Janas i Aleksander Łącki. Razem chcieli kreować mocnych liderów, osoby o ponadprzeciętnych umiejętnościach, by ich wspierać w rozwijaniu ich pasji. Plany mieli szerokie, począwszy od organizacji konkursów literackich na utwór promujący pozytywny obraz człowieka w świecie, poprzez emocjonalne mapy Starachowic z opisem miejsc ważnych dla jej mieszkańców, a skończywszy na kołach literackich, warsztatach plastycznych, fizycznych, teatralnych czy historycznych, prowadzonych przez nauczycieli i wykładowców, zaprzyjaźnionych z nimi uczelni oraz aktorów z teatru w Radomiu. - Chcemy dalej to robić - zapewnił GAZETĘ prezes Fundowicz, który nie ma sobie nic do zarzucenia. No, może poza opóźnieniami, z jakim zostanie przesłanie ich sprawozdanie do ministerstwa. Co roku jednak rozlicza się szczegółowo z fiskusem, który w dodatku kontrolował to dość dokładnie i nie dopatrzył się żadnych uchybień. - Nasza organizacja działa tak jak powinna. Nigdy nie było to zresztą kwestionowane, a całe to zamieszanie toczy się jakby w tle. Nie dotyczy jej działalności. Czy się na niej odbije? Tego niestety nie wiem. Wszystko zależeć będzie od naszych beneficjentów. Na razie nie spotkałem się jednak z przykładami wrogości, a wręcz przeciwnie - przekonuje Fundowicz. - Odebrałem gros telefonów i SMS-ów od ludzi zdziwionych, że można tak nawet myśleć. Ktoś po prostu wymyślił tezę, której chce teraz bronić, nie dostrzegając jak gdyby faktów - stwierdził Fundowicz. Póki co nie wiadomo, czy medialnymi doniesieniami zajmie się Centralne Biuro Antykorupcyjne. Służby specjalne, w tym CBA, nie informują bowiem, jakie sprawy, osoby, firmy i instytucje są w kręgu ich zainteresowań, stwierdził pytany przez media rzecznik Biura Jacek Dobrzyński. Politycy SLD zapowiedzieli natomiast, że jeśli potwierdzą się zarzuty dotyczące niejasności w przetargu informatycznym dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozszerzą swój wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie tzw. infoafery także o tę sprawę. An Komenda Miejska Policji

5 Konferencja o nauce religii w przedszkolach Promocja AKTUALNOŚCI 5 17 lutego w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja z udziałem wiceprezydenta Radomia Ryszarda Fałka na temat nauczania religii w placówkach oświatowych, wychowawczych. Poruszona została m.in. kwestia bezpłatnego nauczania religii w przedszkolach. Wiceprezydent podkreślił, że do tej pory nauczanie religii w ramach podstawy programowej jest bezpłatne. Pojawiły się niepokojące sygnały od rodziców. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaznacza, że prawni opiekunowie dzieci mają prawo do religijnego ich wychowania w ramach nauki. Nie można więc domagać się odpłatności za zajęcia z religii. Powinna się ona odbywać w okresie bezpłatnym. Nie można zgodzić się z tym, że w ramach bezpłatnego nauczania będzie przerywać się czynności objęte podstawą programową. W podstawie programowej religia ma mieć miejsce i nie można żądać godzin płatnych. Wiąże się to bowiem z przyjętym konkordatem. Zajęcia z religii powinny pozostać więc w ramach godzin nieodpłatnych. Jednocześnie wiceprezydent zwraca uwagę, że dzieci w przedszkolu, które nie uczestniczą w lekcjach religii mają w tym czasie opiekę wychowawczą. W tej sprawie należy przyjąć dalej zdecydowane stanowisko sprzyjające nauce religii, które pokaże nas jako odpowiedzialnych i zatroskanych o wychowanie najmłodszych. Dariusz Frączek Czysta woda w Jastrzębi Do około 600 mieszkańców trafia uzdatniona woda z nowo wybudowanej stacji w gminie Jastrzębia. Uroczystość otwarcia obiektu odbyła się w poniedziałek 6 stycznia 2014r. Do ok. 600 mieszkańców trafia uzdatniona woda z nowo wybudowanej stacji w gminie Jastrzębia. Uroczystość otwarcia obiektu odbyła się w poniedziałek 6 stycznia 2014r. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Dariusz Piątek - Wicewojewoda Mazowsza, Bożenna Pacholczak - Wiceprzewodnicząca Sejmiku Samorządowego Województwa Mazowieckiego oraz Mirosław Ślifirczyk - Starosta Powiatu Radomskiego. Całkowita wartość projektu zamyka się kwotą , 00 złotych brutto, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wyniosło ,00 zł. Nowa stacja pracuje całkowicie bez obsługowo, konserwator o wszelkich zdarzeniach awaryjnych informowany jest za pośrednictwem systemu wysyłającego wiadomość tekstową na telefon komurkowy. W procesie technologicznym woda surowa z 3 studni pracujących naprzemiennie kierowana jest na filtry ze złożem aktywnym, których zadanie to polepszenie parametrów technicznych wody. Wodę po procesie uzdatniania kieruje się do zbiornika żelbetowego zapasu wody 2x150m3. Zbiornik wykonany w technologii tradycyjnej żelbetowej, obsypany do wysokości ok. 1,5m oraz zaizolowany styropianem. Zapas wody w ilości 300m3 zabezpiecza przed dużymi rozbiorami w okresach letnich, jak również, pozwala na konserwację stacji bez konieczności wyłączania odbiorców. Stacja posiada również własne niezależna źródło zasilania w energię elektryczną w postaci agregatu prądotwórczego, który w przypadku awarii miejskiej sieci elektrycznej spowoduje samoczynne załączenie, co pozwoli na ciągłą pracę stacji, a co za tym idzie, brak przerw w dostawie wody dla mieszkańców Gminy Jastrzębia. UG Jastrzębia

6 6 AKTUALNOŚCI Spotkanie z kulturą żydowską Pierwsze spotkanie w Kozienickim Domu Kultury im. B. Klimczuka z cyklu Kultury Świata już za nami. W sobotę, 15 lutego w lekkiej i przyjemnej atmosferze przybliżono życie i kulturę żydowską. Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Wśród gości znalazła się również Wiceburmistrz Gminy Kozienice Małgorzata Bebelska. Oficjalnego otwarcia dokonała dyrektor KDK Elwira Kozłowska. O d g o d z i n popołudniowych placówka tętniła życiem. Z bogato przygotowanego programu każdy mógł wybrać coś dla siebie. Były trzy projekcje filmu dokumentalnego Po-lin. Okruchy pamięci w reżyserii Jolanty Dylewskiej. Jak powiedziała Jagna Kofta z Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie Według XIII wiecznej legendy słowo Po-lin zostało wypowiedziane przez przybywających do naszego kraju Żydów, którzy uciekali z Niemiec przed pogromami i zarazami. PO-LIN to w języku hebrajskim nazwa Polski, a słowa te oznaczają nic innego jak tu odpoczniesz, tu pozostaniesz. Film pokazał codzienne życie Żydów w przedwojennej Polsce, dzięki niemu ocalał dla nas kawałek historii, która minęła bezpowrotnie po wrześniu 1939 roku. Prelekcje zatytułowane Tradycje i święta żydowskie oraz Ślady obecności Żydów w Kozienicach w y g ł o s i ł a J a g n a Kofta z Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Mieszkańcy słuchali z zaciekawieniem historii o obecności Żydów w naszym mieście. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1596 roku, a w 1607 w Kozienicach mieszkało 5 rodzin żydowskich. Była mowa o synagodze, która spłonęła podczas pożaru miasta, kształtowaniu się ludności żydowskiej od 1786 do 1937 roku, najważniejszych firmach żydowskich, M a g i d z i e z Kozienic, czyli Isroelu Hopsztajnie i cmentarzu żydowskim (kirkucie), na którym ostatni pochówek odbył się w 1942 roku. J a k o c i e k a w o s t k ę Pani Jagna podała, że obecnie wg kalendarza żydowskiego mamy 5774 rok. Po prelekcjach odbył się konkurs a d r e s o w a n y d o publiczności, podczas którego można było w y g r a ć p u b l i k a c j e opisujące historię Żydów w Kozienicach, przekazane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. F. Siarczyńskiego i Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej. Była także prezentacja i degustacja tradycyjnych potraw kuchni żydowskiej p r z y g o t o w a n a przez uczniów I i II klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach pod opieką Anety Panek. W ś r ó d p o t r a w znalazły się m.in. knysze nadziewane puree ziemniaczanym i cebulką, bajgle, czulent, kichlach, gefilte fish czy sałatki ziemniaczane i śledziowe. W sali dydaktycznej odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci, które poprowadziła Alicja Szulc z Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Podczas nich wykonywano maski oraz grzechotki, które są nieodłącznym elementem żydowskiego święta Purim. Dużym zainteresowaniem c i e s z y ł y s i ę t a k ż e warsztaty tańca i z r a e l s k i e g o poprowadzone przez Monikę Leszczyńską, pierwszą polską instruktorkę tańca i z r a e l s k i e g o. J a k powiedziała Pani Monika w tym tańcu c h o d z i g ł ó w n i e o radość i podczas warsztatów naprawdę jej nie brakowało. Wydarzeniem towarzyszącym całemu spotkaniu była wystawa fotografii pt. Kozienickie portrety - fotografie Chaima Izraela Bermana prezentująca kopie z dj ę ć p o r t r e t ow yc h w y k o n a n y c h t u ż przed wojną i w czasie okupacji przez Chaima Bermana, kozienickiego fotografa. Ekspozycję uzupełniały też kopie zdjęć miasteczka. Wystawa została p r z y g o t o w a n a w e współpracy z Muzeum Regionalnym im. prof. Tomasza Mikockiego w Kozienicach. Mieszkańcy mogli także obejrzeć film Twarze nieistniejącego miasta przywołujący t o ż s a m o ś ć wielokulturowego Lublina. Głównym materiałem do jego powstania stanowiła kolekcja ponad 2700 szklanych negatywów znalezionych w Lublinie w 2008 roku. Gwoździem programu dnia żydowskiego w KDK był koncert muzyki klezmerskiej w wykonaniu zespołu Rzeszów Klezmer Band, który w tym roku obchodzi swoje 10 urodziny. Utwory wykonywane przez m ł o d y c h m u z y k ó w t o t r a d y c y j n e melodie klezmerskie, aranżowane w taki sposób, aby zawrzeć w nich elementy tradycji i nowoczesności. Koncert był naprawdę żywiołowy, porywający, a czasami wzruszał rzewnymi brzmieniami. Warto tutaj podkreślić, że takiego koncertu w naszym mieście nie było od 27 lat. Ola Pajda fot. Zespół Rzeszów Klezmer Band Co robi leśniczy? Zima, mróz, śnieg, błoto, komary i kleszcze. Gdy nikomu nawet do głowy nie przychodzi, aby wyjść z domu leśniczy jest w lesie. Dba, aby nasze lasy były zdrowe, przyjazne człowiekowi oraz bezpieczne. A także o to, abyśmy mogli kupić drewno. Leśniczy Mariusz Mazur z Nadleśnictwa Kielce opowiada o swojej codziennej pracy Wywiad z Mariuszem Mazurem, leśniczym leśnictwa Bilcza w nadleśnictwie Kielce Edyta Nowicka: Czym na co dzień zajmuje się leśniczy? Mariusz Mazur: Praca jest bardzo zróżnicowana, praktycznie zaczyna się wcześnie rano, bo już o godz. 5 trzeba wstać, obowiązkowo zjeść śniadanie i zabrać się do codziennej pracy. Bardzo ważną rzeczą jest również odpowiednie ubranie, ponieważ w naszych warunkach klimatycznych pracujemy w temperaturze od -20 do niemal +40C. Na co dzień zajmujemy się ogólnie mówiąc wszystkim tym, co dotyczy lasu. Są to prace związane z ochroną lasu, hodowlą, użytkowaniem. Jednak realnie rzecz biorąc najwięcej czasu zajmuje nam pozyskiwanie drewna i związane z tym nadzorowanie prac w lesie, prowadzenie odbiórek (znakowanie i pomiar drewna), przekazywanie danych do systemu informatycznego. Wszystkie te prace muszą być wykonane precyzyjnie lat temu praca była trochę łatwiejsza, więcej czasu mieliśmy na refleksje. Dziś pracujemy bardzo intensywnie, nie ma czasu na jakiekolwiek zaniedbania, jesteśmy mocno zaangażowani w pracę w lesie. E. N.: Czy Pan sam zajmuje się tymi pracami? M. M.: U nas w lasach pracują firmy, tzw. Zakłady Usług Leśnych. Często są to firmy bardzo prężne, rozwijające się. Każdemu leśnikowi zależy na tym, aby te prace były wykonywane prawidłowo. Dlatego też potrzebny jest nadzór oraz koordynacja nad firmami usługowymi. E. N.: Czy zdarzyły się Panu jakieś nieprzyjemne zdarzenia w pracy, wypadki? M. M.: Jeśli chodzi o wypadki, miałem to szczęście, że pracując prawie 30 lat w Lasach Państwowych omijały mnie. Jest to głównie wynik konsekwencji w działaniach związanych z przewidywaniem pracy w terenie leśnym. Ta praca jest bardzo niebezpieczna, samo poruszanie się po lesie, chociażby w warunkach takich, jak dziś, gdy jest oblodzony dół lasu, czyli runo oraz drzewa i gałęzie, które mogą w każdej chwili spaść, wymaga dużo ostrożności. Jednym słowem trzeba w lesie dużo myśleć. E. N.: Mówił pan o komputerze przenośnym - rejestratorze. Co tam się rejestruje? M. M.: Rejestruje się tam wszystko to, co robimy w danej chwili, a konkretnie pomiary drewna. Przy pomocy rejestratora wykonuje się rozchód drewna - wypisuje się kwity wywozowe na drewno, które jest wysyłane z leśnictw do zakładów przerobu drewna. Jest również prowadzona sprzedaż detaliczna drewna. Po sprzedaży - wystawieniu asygnaty (druk ścisłego zarachowania, dokument gotówkowej sprzedaży drewna) to drewno wydajemy w lesie. Oprócz tego rejestrator służy nam do planowania prac, czynności i zabiegów, które będą wykonywane w przyszłości. I te zabiegi są rejestrowane w odpowiedni sposób, obrabiane, przetwarzane, sprawdzane i kontrolowane. Stanowi to bazę do planowania na lata następne prac, które są niezbędne do wykonywania w lesie. E. N.: Dlaczego lasem trzeba się zajmować, niektórzy ludzie mówią: drzewa same rosną? M. M.: Las zajmuje jedną trzecią powierzchni naszego kraju. Drewno jest materiałem niezbędnym w wielu gałęziach przemysłu. Każdy z nas chciałby mieć w domu wyroby z drewna, ale często nie zastanawiamy się, skąd to drewno pochodzi, jak się go pozyskuje, przetwarza. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby całą powierzchnię lasów objąć całkowitą ochroną, zamknąć je i pozostawić przyrodę samej sobie. Moim zdaniem przyroda powinna służyć człowiekowi, a człowiek powinien o nią dbać i pielęgnować. Las, który został posadzony przez człowieka, ale też i ten, który sam się odnowił wymaga najpierw wykaszania (chwasty, naloty brzozy, osiki), przerzedzania, usuwania drzew chorych, po prostu pielęgnacji. To są prace, które trzeba wykonać w odpowiednim czasie, aby las dobrze rósł. Wykonują je pracownicy Zakładów Usług Leśnych. My leśnicy planujemy te prace, dajemy wskazówki jak je wykonać, nadzorujemy, a potem odbieramy i płacimy za ich wykonanie. Dowodem na dobre gospodarowanie w Lasach Państwowych jest na przykład to, że w polskich lasach mamy dużą różnorodność biologiczną, wiele gatunków chronionych, których występowanie wcale nie kłóci się z tym, co my leśnicy robimy w lesie. Różne gatunki roślin i zwierząt występują niejednokrotnie dzięki temu, że prowadzimy gospodarkę leśną w taki, a nie inny sposób. Lasy pełnią wiele funkcji, przede wszystkim funkcje ekologiczne (ochronne), produkcyjne (gospodarcze) oraz społeczne. Można je wszystkie łączyć. Przykładowo podczas wykonywania pielęgnacji drzewostanów i wycinki drzew pozostawiamy drzewa dziuplaste oraz tzw. martwe drewno. Na pozostawianym martwym drewnie rozwija się bardzo wiele organizmów, które często są ściśle wyspecjalizowane i występują w danym środowisku, często są to gatunki podlegające ochronie. Martwe drewno również urozmaica krajobraz lasu. Przykładem są występujące na powalonych podczas huraganów drzewach liczne huby drzewne. Pozostawione na zrębie gałęzie są niejednokrotnie są miejscem gniazdowania i schronienia ptaków, np. strzyżyk bardzo chętnie zakłada tam gniazda. Pod takimi stosami spotykamy niejednokrotnie padalca, czy drobne ssaki. Martwe drewno też jest w lesie potrzebne, ale w rozsądnych ilościach. Czytaj dalej strona 12.

7 OSP w Majdowie Ochotnicze straże pożarne jako stowarzyszenie przeprowadzają kampanie sprawozdawczą za rok Oko odwiedziło jedno z takich spotkań, żeby zobrazować przebieg zebrań sprawozdawczych na przykładzie jednostki OSP w Majdowie wyróżniającącej się nie tylko w powiecie szydłowieckim W dniu r. o godz w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdowie odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok Na zebranie to przybyło 55 druhen i druhów, a także członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Dziewcząt i Chłopców. Ogólny stan jednostki to przeszło 100 osób. Na zebranie przybyli również zaproszeni goście w osobach: Członek Zarządu Głównego i jednocześnie V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie Zbigniew Gołąbek, Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Szydłowcu Aleksy Sasin, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu Krzysztof Banaszek, Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Bliżynie Zdzisław Kuźdub, Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Szydłowcu Zenon Adamczyk, Inspektor Pożarnictwa Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna Jan Harabin, Radni Rady Miejskiej w Szydłowcu dh Wojciech Winiarski i dh Dorota Jakubczyk, Sołtys wsi Majdów dh Damian Karpeta. Zebranie otworzył i przywitał przybyłych gości i członków Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdowie dh Rajmund Mamla. Na początku uczczono minutą ciszy druhów którzy odeszli w roku sprawozdawczym Następnie Prezes odczytał porządek zebrania, który został rozszerzony o wręczenie podziękowań za zasługi i pomoc na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdowie. Podziękowania okolicznościowe otrzymali: Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Aleksy Sasin, Komendant Powiatowy PSP Krzysztof Banaszek, Komendant Gminny OSP w Bliżynie Zdzisław Kuźdub, Komendant Gminny OSP w Szydłowcu Zenon Adamczyk. Podziękowania zostały przygotowane również dla Burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Skarżysko- Kamienna Zbigniewa Dąbrowskiego. Ze względu na ich nieobecność na zebraniu, podziękowania zostały odebrane przez podwładnych. Następnie zostały wręczone podziękowania dla Radnych Rady Miejskiej będących jednocześnie członkami jednostki OSP Majdów a jako ostatnie zostały wręczone licznej grupy strażaków, którzy swą pracą przy rozbudowie strażnicy oraz godnym reprezentowaniem jednostki na uroczystościach, zasłużyli sobie na to wyróżnienie. W rozszerzonym sprawozdaniu Prezes jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdowie Rajmund Mamla dodatkowo podziękował Komendantowi Gminnemu OSP w Szydłowcu Zenonowi Adamczykowi za szczególny wkład i osobiste zaangażowanie w wyszukiwaniu oferentów i dostawców materiałów na dokończenie rozbudowy i wykonanie dachu na nowo budowanej części strażnicy tak aby zabezpieczyć w sposób prawidłowy posiadany przez jednostkę sprzęt specjalistyczny. Po odczytaniu sprawozdań przegłosowano i udzielono absolutorium Zarządowi OSP w Majdowie za rok Kolejnym punktem były wolne wnioski, w których zaproszeni goście wyrazili swoje uznanie za służbę społeczeństwu, za współpracę, oraz podziękowali za otrzymane wyróżnienia. Następnie głos zabierali strażacy, zwracając uwagę na problemy z jakimi borykają się na co dzień a mianowicie na złe warunki lokalowe i trudności z dokończeniem rozbudowy strażnicy. Wszyscy wyrazili dobrą wolę aby wspólnie prowadzić rozmowy i wyszukiwać możliwe rozwiązania w celu pozyskania środków finansowych na dalsze prace budowlane strażnicy. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdowie została założona w roku 1925 przez leśniczego kpt. Eugeniusza Stebleckiego. Posiada 3 wozy bojowe przystosowane do zwalczania pożarów w trudnym terenie. Swoim terenem działania obejmuje 3 miejscowości śródleśne: Majdów, Łazy i Ciechostowice, gdzie przeważa zabudowa drewniana, duży kompleks leśny z rezerwatami a także nieużytki rolne, które są szczególnie narażone na pożar w okresie wiosennym i jesiennym. Dzięki dużej świadomości występujących zagrożeń mieszkańców wiosek, ludzie dbają o bezpieczeństwo pożarowe nie tylko na wsi ale również w lasach, przez co są przykładem dla powiatu, dla regionu. Zawsze gotowi aby w sytuacji poważnych zagrożeń stanąć wraz ze strażakami z OSP Majdów do walki o wspólne dobro. W swych szeregach jednostka ma 41 strażaków odpowiednio przeszkolonych, ubezpieczonych i przebadanych, gotowych o każdej porze dnia i nocy do niesienia pomocy bliźniemu. Nie raz dawali oni przykład męstwa ratując ludzkie życie, co zostało nagrodzone tytułem Strażaka Roku i Strażaka Miesiąca. Część strażaków pracuje w Jednostkach Ratowniczo- Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, Radomiu, Warszawie i Kielcach. Ciekawostką jest to ze jednostka ta jako pierwsza w powiecie i regionie powołała Kobiecą Drużynę Pożarniczą, która czynnie bierze udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym, powiatowym a także wojewódzkim. Przy jednostce działają dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Dziewcząt i Chłopców, co jest gwarantem na przyszłość że jednostka ta będzie nadal tętnić życiem i nadal będzie nieść pomoc bliźnim. O taką jednostkę warto dbać i warto w nią inwestować. ROZMAITOŚCI 7 Krzysztof Mamla Reklama

8 8 KULTURA Kino konesera - KRĘGI Centrum serbskiego miasteczka, rynek wypełniony stolikami. W mieście panuje spokój. Jednak tylko pozorny, widok snujących się po ulicach żołnierze powoduje, że w powietrzu czuć nieomal namacalne napięcie. Jeden z serbskich żołnierzy, Marko, siedzi z kolegami przy kawiarnianym stoliku. Na oczach żołnierzy trzech mężczyzn również noszących wojskowe mundury atakuje Harisa, muzułmańskiego cywila. Marko interweniuje. Ratuje Harisowi życie, sam jednak zostaje pobity na śmierć. Piętnaście lat później. Ojciec Marka podejmie pracę niedaleko miasteczka, przy renowacji kościoła. Syn jednego z morderców poprosi go o pracę. Przyjaciel Marka zostanie kardiochirurgiem. Pewnego dnia na jego oddział trafi ten, który wydał rozkaz zabicia Marka. Haris zrobi wszystko, by pomóc Nadze, byłej dziewczynie Marka. Czy ojciec jest w stanie wybaczyć śmierć syna? Czy morderca po latach poczuje żal? Jaką cenę jest w stanie zapłacić Haris, by wyrównać rachunki sprzed lat? KRĘGI, dramat, reżyseria Srdan Golubović Helios godz. 19:15 Redakcja Dwudzieste urodziny Biebera w Multikinie! Zarezerwuj czas na 28 lutego i przyjdź do Multikina świętować wraz z przyjaciółmi 20. urodziny swojego idola! Wszystkich fanów artysty zapraszamy do wybranych kin sieci Multikino na specjalny pokaz filmów poświęconych najbardziej rozchwytywanej gwieździe muzyki pop Justinowi Bieberowi. Już 28 lutego z okazji 20. urodzin młodego artysty, które przypadają na 1 marca sieć kin Multikino zaprasza na pokaz filmów: Justin Bieber: Never Say Never w 3D oraz Justin Bieber. Believe Film Justin Bieber: Never Say Never opowiada o początkach kariery Justina Biebera. Trójwymiarowa produkcja ukazuje drogę do sławy nastoletniego idola dziewcząt, zdjęcia z przeszłości oraz materiał zarejestrowany podczas jednej z tras koncertowych wokalisty. Za reżyserię odpowiada Jon Chu, a za produkcję - menedżer młodego artysty, Scooter Brau oraz szef wytwórni Def Jam, L.A. Reid. Natomiast Justin Bieber. Believe jest jedyną szansą, żeby obejrzeć nie tylko wyjątkowe występy Biebera, ale poznać emocje, które towarzyszą mu gdy schodzi ze sceny. Justin szczery jak nigdy w tym filmie pokazuje jaki jest naprawdę. Fani zobaczą go jako zwykłego chłopaka, który nieśmiało marzy o tym, aby zrobić karierę. Później pojawia się na Madison Square Garden i za chwilę zostaje najbardziej rozchwytywaną gwiazdą muzyki pop. Reżyser filmu zachwycony jest nie tylko talentem, ale także osobowością Biebera: Zafascynował mnie niezwykle. Zobaczyłem w nim młodego, odpowiedzialnego człowieka, wspaniałego artystę. Ten film pokaże nie tylko efektowne muzyczne spektakle, które tworzy, ale przede wszystkim jego prawdziwą twarz. Justin Bieber s 20th birthday świętuj urodziny swojego idola wraz z innymi fanami 28 lutego 2014 o godzinie w wybranych kinach sieci Multikino i Silver Sceen. Redakcja Teatr w Radomiu - KLEJNOTY Klejnoty Michael Pertwee w reżyserii Bogusława Semotiuka to śmieszna, rozgrywająca się w zawrotnym tempie komedia z wątkiem kryminalnym w tle. Współwłaściciel salonu jubilerskiego Roger Fogg jest statecznym kawalerem, stroniącym od niespodzianek domatorem, ceniącym ponad wszystko spokój i leniwy rytm swojego unormowanego życia. W tym ustabilizowanym ciepełku nie wszystko jest jednak tak przewidywalne, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Fogg okazuje się być bowiem nieokiełznanym uwodzicielem, sprytnym oszustem, a także groźnym włamywaczem, okradającym samego siebie. I na dodatek ma wspólnika. A to jeszcze nie koniec niespodzianek! Zapraszamy Państwa na kilkadziesiąt minut znakomitej, wypełnionej śmiechem zabawy w towarzystwie dwóch nietuzinkowych londyńskich jubilerów, dwóch atrakcyjnych kobiet oraz całkowicie nieprzewidywalnego inspektora policji (w przypadku którego nie do końca da się stwierdzić, czy jest kompletnym idiotą czy może detektywistycznym geniuszem. Młode pokolenie aktorów współpracujących z radomskim teatrem pokazało na co je stać. Piątka przekoloryzowanych bohaterów wywoływała salwy śmiechu. ( ) Podczas tej sztuki nikt nie odczuje upływu czasu, zwłaszcza że akcja rozgrywa się w szybkim tempie, wątek kryminalny zagęszcza się z minuty na minutę i symultanicznie odgrywane role nie pozwolą oderwać oczu od tego, co się dzieje na scenie. A błyskotliwe gagi towarzyszą aktorom nieustannie Zapraszamy 22,23 lutego godz Rezerwacja i sprzedaż biletów tel: , sms: , Dorota Trojanowska

9 ROZMAITOŚCI 9 JAMAL i MIŁOŚĆ w G2 Agencja PATENT EVENT, SPOT Management Group oraz STREFA G2 z ogromną przyjemnością zapraszają na długo oczekiwany Koncert premierowy zespołu JAMAL z albumu MIŁOŚĆ w Radomiu. Artyści zagrają z najbardziej znanych i lubianych kawałków ze swoich dotychczasowych albumów produkcji. Laurka radomskim melomanów Robert Grudzień człowiekiem ostatniego 25 - lecia Robert Grudzień to wszechstronny artysta muzyk ( m i s t r z o r g a n ó w, pianista, klawesynista), kompozytor oraz organizator wielu prestiżowych festiwali muzycznych w Polsce. Dzięki niemu do Radomia i ziemi radomskiej przyjeżdżały takie gwiazdy jak Teresa Żylis - Gara, Krzysztof Penderecki, Stefan Stuligrosz i Chór Poznańskie Słowiki, Krzysztof Kolberger, Wiesław Ochman, Małgorzata Walewska, Alicja Węgorzewska, Anna Seniuk, Anna Roma ntow s k a, Jerz y Zelnik, Olgierd Łukaszewicz, Zbigniew Zamachowski, Włodzimierz Matuszak. Jego koncerty od 27 lat kształtują gusta muzyczne wielu radomian, pokazując im piękno klasyki. Jest twórcą ambitnym i odważnie zabierającym głos w trudnych dyskusjach dotyczących s p r a w w a ż n y c h d l a k r a j u. C h ę t n i e włącza się w obchody ważnych rocznic, akcentując jak ważne dla historii polskiej były Radom i ziemia radomska. W 2004 roku organizował koncerty, do których włączał fragmenty kazań k s. P o p i e ł u s z k i, przypominając że kapłan ten gościł też w Radomiu, nagrał płytę poświęcona w y d a r z e n i o m R a d o m s k i e g o C z e r w c a 7 6, a w 2013 roku w jego ogólnopolskim projekcie obchodów powstania styczniowego, jedną z kluczowych postaci był Dionizy Czachowski. Za wieloletnią promocję regionu radomskiego poprzez sztukę w 2013 r. otrzymał honorowe obywatelstwa Stromca i Lipska. Organizator Międzynarodowego Festiwalu Muzyki O r g a n o w e j i Kameralnej Radom- Orońsko/26.sezonów/. Redakcja 7 MARCA 2014 ( PIĄTEK ) KLUB STREFA G2 UL: Przemysłowa 20 Radom START 19:00 Bilety dostępne w przedsprzedaży od 14 lutego Pierwsza pula wejściówek 100 szt. Cena 25 zł DRUGA PULA 250 szt. Cena 30 zł Pozostałe bielty i bilety w dniu koncertu Cena 35 zł Bielty do nabycia : HEMPSZOP ul: Moniuszki 21, PREDATOR - C.H. KOREJ, STEEZ - Hala FENIKS, ATAF - ul: Zbrowskiego 118 HULA PARK przy KLUBIE STREFA G2 WSTĘP NA KONCERT BEZ OGRANICZEŃ WIEKO- WYCH G2 Reklama

10 10 ROZMAITOŚCI Mazowiecki Urząd Wojewódzki najbardziej przyjaznym urzędem w Polsce Wzrost zadowolenia klientów oraz realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej to tylko niektóre efekty pracy Forum Cudzoziemców przy wojewodzie mazowieckim. Dzięki tej inicjatywie Mazowiecki Urząd Wojewódzki został laureatem I edycji konkursu Profesjonaliści w służbie obywatelom. Wzięły w nim udział 62 jednostki administracji rządowej z całej Polski. Komisja konkursowa doceniła fakt, że działalność Forum Cudzoziemców przekłada się na poprawę jakości obsługi klienta. Interesanci mają do dyspozycji materiały w kilku językach, urzędnicy przechodzą szkolenia, a w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW działa punkt informacyjny Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Mazowsze to region najczęściej wybierany przez imigrantów. Wydział Spraw Cudzoziemców MUW obsługuje dziennie od 200 do nawet 600 klientów. W skali kraju wydaje 40 proc. wszystkich decyzji dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców oraz 50 proc. decyzji dotyczących zezwoleń na pracę. Forum Cudzoziemców przy wojewodzie mazowieckim powstało w 2008 roku. Stanowi platformę współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz pomocy i integracji obcokrajowców. Jego głównymi celami było pozyskanie wiedzy o potrzebach imigrantów, stworzenie platformy dialogu Warto podkreślić, że otwarcie wystawy nastąpiło w jednym z najważniejszych dni w roku dla Zwolenia, w dniu Narodzin Naszego Miasta. Wiesława Kutyła swoje obrazy podarowała w prezencie miastu. Wystawa została zaaranżowana przez Waldemara Gołdzińskiego, który na co dzień jest nauczycielem plastyki w Domu Kultury. To właśnie pod jego czujnym okiem pani Wiesława zdobywa swój kunszt malarski. - Maluję od około 10 lat. Jestem bardzo dobrym przykładem na to, że jeśli się czegoś bardzo chce można oraz podniesienie jakości obsługi klienta. I edycja konkursu Szefa Służby Cywilnej Profesjonaliści w służbie obywatelom miała za zadanie wyłonić najlepsze rozwiązania poprawiające jakość obsługi klientów, a także promować urzędy, które wyróżniają się dzięki doskonaleniu wypracowanych standardów. Komisja złożona m.in. z przedstawicieli administracji rządowej, organizacji pozarządowych i Rady Służby Cywilnej przyznała trzem laureatom tytuł Najbardziej przyjaznego urzędu administracji rządowej. W uroczystości ogłoszenia wyników w Sali Kolumnowej gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów udział wzięły Halina Stachura-Olejniczak, dyrektor generalny MUW, Izabela Szewczyk, dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców oraz jej zastępczyni - Jacqueline Sánchez-Pyrcz. Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego Ivetta Biały Wystawa Wiesławy Kutyły 11 lutego w Galerii Fotografii i Plastyki w Domu Kultury w Zwoleniu została otwarta wystawa malarska Wiesławy Kutyły. Oficjalnego otwarcia, tradycyjnie dokonała Bogusława Jaworska, burmistrz Zwolenia, życząc obecnym pozytywnych emocji i artystycznych wrażeń. naprawdę wiele osiągnąć. Uczyłam się od podstaw, nie mając wcześniej żadnej styczności z malarstwem - mówiła na wernisażu Wiesława Kutyła Artystka wyraziła również wyrazy wdzięczności Annie Wieczerzyńskiej za możliwość zorganizowania wystawy w Domu Kultury, a także Waldemarowi Gołdzińskiemu, za to, że namówił ją do tego, by pokazała swoje prace szerszej publiczności. Obrazy Wiesławy Kutyły będzie można oglądać do końca marca. UM Zwoleń Przybyłowicz ponownie dyrektorem W ostatni piątek doktor Waldemar Przybyłowicz odebrał nominację na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko. Kandydaturę wyłoniła specjalnie powołana w tym celu komisja konkursowa przedkładając ją władzom gminy. Stanowisko komisji zaakceptował wójt Piotr Leśnowolski. W najbliższym czasie dyrektor Waldemar Przybyłowicz planuje szereg inwestycji, które będą miały wpływ na poziom i dostępność usług medycznych. - Przede wszystkim planujemy uruchomienie filii SPZOZ w Groszowicach. W tym roku chcemy, aby budynek przychodni został oddany w stanie surowym. W następnym etapie nastąpi zakup odpowiedniego wyposażenia, w tym aparatury medycznej. Oprócz tego chcemy przeprowadzić remont dachu, a także dokończyć termomodernizację budynku w Jedlni-Letnisku. Odpowiednio zagospodarujemy teren wokół obiektu, w tym powiększymy dwa parkingi dla pracowników przychodni oraz pacjentów. Co ważne, znikną również tak zwane bariery architektoniczne, które są uciążliwe dla osób niepełnosprawnych wyjaśnił Przybyłowicz. Inwestycje to tylko część planów nowego dyrektora placówki. Ważnym punktem programu doktora Przybyłowicza będzie dalsze podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz standardów leczenia. - Zależy mi na tym, aby lekarze i pielęgniarki wciąż się dokształcali. Z pewnością będziemy dalej rozwijali opiekę nad ludźmi przewlekle chorymi i w podeszłym wieku. Dodatkowo chcemy uzyskać certyfikat ISO, który będzie miał wpływ na jakość świadczonych usług medycznych. Ponadto planujemy zakup nowego sprzętu diagnostycznego, doposażenie rehabilitacji, informatyzację przychodni, w tym wprowadzenie tak zwanej e-dokumentacji i konsultacji telefonicznych. Wszystkie te działania będą miały wpływ na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców naszej gminy. Zależy mi, aby ośrodek zdrowia w Jedlni-Letnisko był placówką najlepszej opieki zdrowotnej nie tylko z powodu otrzymania certyfikatu, ale satysfakcji świadczeniobiorców dodał dyrektor Waldemar Przybyłowicz. UG Jedlnia

11 Kolor jej serca 1 marca (piątek) Wzruszająca opowieść o rodzącej się w czasach apartheidu przyjaźni pomiędzy czarnoskórą dziewczynką i białą kobietą, już 19 marca trafi do polskich księgarń. Historia inspirowana losami dziadków autorki, Barbary Mutch, zabiera czytelników w odległe strony Afryki. Rok Cathleen Harrington wyjeżdża z Irlandii do RPA, by poślubić narzeczonego, którego nie widziała od pięciu lat. Osamotniona i wyobcowana w nowym kraju, nawiązuje ciepłą i serdeczną relację z czarnoskórą córką służącej, Adą, która wychowuje się razem z dziećmi Harringtonów. ROZRYWKA 11 Pomimo sprzeciwu męża Edwarda, Cathleen uczy Adę czytać i grać na fortepianie, a wrażliwa dziewczynka okazuje się niezwykle uzdolniona muzycznie. Kiedy Cathleen wyjeżdża do córki, nastoletnią Adę zaczyna nachodzić w jej sypialni Edward. Niczego nieświadoma, dziewczyna nie ma odwagi sprzeciwić się panu. Kiedy odkrywa, że jest w ciąży, ucieka do swoich przeświadczona, że zawiodła zaufanie Cathleen. Ponieważ rodzi dziecko mieszanej rasy, we własnym środowisku jest traktowana z pogardą i musi walczyć o godne życie dla siebie i córeczki. W tym czasie Cathleen usiłuje odnaleźć Adę, buntując się przeciw rosnącym ograniczeniom apartheidu. Kolor jej serca to pełen dramatyzmu obraz życia dwóch kobiet, które wznoszą się ponad bolesne doświadczenia, aby odnaleźć miłość, nadzieję i spełnienie. Pomimo że Cathleen i Adę dzieli wszystko status społeczny, majątek, kolor skóry odnajdują porozumienie dzięki zamiłowaniu do muzyki, wrażliwości oraz życiowej sile. Akcja rozgrywa się w RPA w surowych czasach apartheidu. W tle pobrzmiewają dźwięki utworów Chopina, którego Ada uwielbia grać, a Cathleen słuchać. Narracja powieści jest prowadzona ciepłym, poetyckim językiem. Rozdziały przeplatają akapity pochodzące z pamiętnika Cathleen. Inspiracją dla autorki była prawdziwa historia z życia jej dziadków. Wyśmienity debiut... Książka, która zapada w pamięć, a wartość jej przekazu uderza ze zdwojoną siłą przy powtórnym czytaniu mówi Anna Jean Mayhew, autorka Suchej sierpniowej trawy. Barbara Mutch południowoafrykańska pisarka irlandzkiego pochodzenia. Debiutuje powieścią Kolory jej serca, którą napisała w wieku dojrzałym. Zagraniczna prasa i blogosfera jest zachwycona książką, autorka udzieliła licznych wywiadów. Redakcja Pasta z szynką i mozzarellą Składniki: 2 jajka ugotowane na twardo 200 g szynki konserwowej 0,5 dużej czerwonej cebuli 2 łyżki posiekanego koperku 1 kulka Mozzarelli z zalewy 2-3 łyżki majonezu 0,5 łyżeczki musztardy sól i pieprz do smaku Przygotowanie: Jajka, szynkę, cebulę i ser posiekać w drobną kosteczkę. Połączyć wszystkie składniki i schłodzić.podawać z pieczywem. Można nią również faszerować jajka. Smacznego! Krzyżówki dostarcza szarada.net Karczek z żurawiną w śmietanie Składniki: -1 kg karczku -sól, pieprz kolorowy - ostra papryka w proszku -majeranek -5 łyżek oleju -1 łyżka soku z cytryny -50 dag cebuli -1 kg pieczarek -10 dag suszonych żurawin -500 ml kremówki Przygotowanie: Karczek pokroić w plastry i lekko rozbić z dwóch stron, następnie obsypać solą, pieprzem, ostrą papryką i majerankiem. Wymieszać z olejem i sokiem z cytryny i odstawić na noc do lodówki. Następnego dnia plastry karczku lekko zrumienić z dwóch stron. Cebulę pokroić w piórka i zeszklić na tej samej patelni co karczek. Pieczarki pokroić w plasterki przełożyć na patelnię dodając szczyptę soli i kolorowy pieprz. Podsmażać aż wyparuje woda. Wszystkie składniki podzielić na połowę i układać w żaroodpornym naczyniu wg kolejności: połowa karczku, cebula, pieczarki, suszona żurawina i pozostały karczek. Całość zalać śmietaną i włożyć do piekarnika. Zapiekać 60 min. w tem. 180ºC. Podawać na gorąco z ryżem lub ziemniakami. Smacznego!

12 12 PROMOCJA Co robi leśniczy? Zima, mróz, śnieg, błoto, komary i kleszcze. Gdy nikomu nawet do głowy nie przychodzi, aby wyjść z domu leśniczy jest w lesie. Dba, aby nasze lasy były zdrowe, przyjazne człowiekowi oraz bezpieczne. A także o to, abyśmy mogli kupić drewno. Leśniczy Mariusz Mazur z Nadleśnictwa Kielce opowiada o swojej codziennej pracy E. N.: Jak duży jest teren, który pan nadzoruje? M. M.: Powierzchnia mojego leśnictwa wynosi 1500 ha, położone jest w trzech różnych kompleksach. Także jest gdzie pracować, trzeba cały czas się przemieszczać, być mobilnym. Samochód, który posiadam do prac terenowych jest moim prywatnym samochodem, sprowadzonym z zagranicy. Jest to samochód terenowy, którym muszę wjechać wszędzie, niezależnie od tego, czy droga jest dobra, czy zła. Eksploatacja samochodu służącego do pracy w lesie to około 3 lata. Po tym czasie najczęściej trzeba zmienić samochód na sprawniejszy. Dostajemy ryczałty na używanie samochodów do prac służbowych, które najczęściej wystarczają na pokrycie kosztów paliwa, na koszty amortyzacji samochodu już nie. E. N.: Co panu sprawia satysfakcję w pracy? M. M.: Dużą satysfakcję sprawia mi świadomość kształtowania, zmieniania w pozytywnym tego słowa znaczeniu wszystkiego, co się wokół nas znajduje. Mówię tutaj o przestrzeni leśnej. Pewne fragmenty mojego lasu odtwarzane są w kierunku zwiększania różnorodności biologicznej. Stają się one takimi lasami, które powinny rosnąć na danym fragmencie, chodzi o to, że wprowadzane są takie gatunki, które rosną najlepiej na danym siedlisku i w odpowiednich warunkach. Nie są to już typowe monokultury sosnowe, jakie mieliśmy w latach powojennych, ale las jest bardziej różnorodny z większą ilością gatunków, zarówno roślin, jak i zwierząt. Tym samym bardzie odporny na zagrożenia. Ciekawostką jest to, że w pewnym wydzieleniu na raz wyrosło dużo storczyków, których wcześniej nie było, albo sasanka, która przez długie lata nie występowała na danym terenie, czy obuwik pospolity na powierzchni zrębowej. E. N.: Czy przeżył pan jakieś przykre zdarzenia? M. M.: Najbardziej przykre są spotkania z ludźmi, którzy uprawiają nielegalny proceder związany np. z kłusownictwem. Nieprzyjemne jest też ściąganie wnyków ze złapanych w nie zwierząt. Niedawno miałem do czynienia z sytuacją, kiedy trzeba było uwolnić z wnyków sarnę, która była w nie zaplątana w podroście jodłowym. Po uwolnieniu sarna odbiegła, co mnie bardzo ucieszyło, ale takie sytuacje są zdecydowanie nieprzyjemne. Przykre są też przypadki kradzieży drewna. Tego typu sytuacje wymagają od nas determinacji, szybkiego działania i współpracy ze strażą leśną. E. N.: Jak dużo osób jest zatrudnionych w firmach wykonujących prace w lasach? M. M.: Firma, która obsługuje moje leśnictwo zatrudnia pracowników lokalnych. Ja osobiście bardzo popieram taką sytuację, ponieważ Reklamy działam wg zasady myśleć globalnie, działać lokalnie. Lasy dają pracę, dają ludziom zarobić. Wiele gospodarstw dorabia sobie poprzez zbiór borówki czernicy, potocznie jagody, grzybów, sprzedając je na okolicznych bazarkach, czy ludziom, którzy, na co dzień pracują i nie zawsze mają czas na to, aby udać się na grzybobranie. E. N.: Czy korzysta Pan w lesie z mapy? M. M.: Oczywiście, towarzyszy mi zarówno mapa analogowa, jak i coraz częściej mapa numeryczna, poza tym GPS, który posiadam bardzo ułatwia mi pracę. Ułatwieniem jest również aplikacja stanowisko leśniczego, dzięki której w każdej chwili mam dostęp do danych w formie elektronicznej. Jest to nowoczesne podejście, bardzo ułatwiające organizację i koordynację pracy leśnika. E. N.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wiele pomyślności w pracy! M. M. : D z i ę k u j ę r ó w n i e ż. D a r z b ó r! Fragment dłuższego wywiadu, którego całość znajduję się na stronie w zakładce lasy. Edyta Nowicka, Paulina Godula Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu.

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL nr 4 (156) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS NA

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni walczą o swój dom

Niepełnosprawni walczą o swój dom l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 37 (503) 11-17 PAŹDZIERNIK A 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Becikowego nie będzie

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

Nasze miasto wita silnego inwestora

Nasze miasto wita silnego inwestora Rok XVII ISSN 1428-3883 Cena 1,5 zł Nr 14(809) 4.04.2014 W numerze Obchodził setne urodziny - s. 3 Niebawem w koluszkowskiej strefie ekonomicznej ruszy budowa innowacyjnego centrum logistycznego Nasze

Bardziej szczegółowo

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P.

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P. Warto mieć świąteczny Informator, bowiem wiele ważnych informacji mamy Państwu do przekazania. W tym numerze m.in. dyżury świąteczne służb (str. 4), które odpowiadają m.in. za ośnieżanie dróg, a także

Bardziej szczegółowo

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA Ogólnopolska Sieć Gazet Bezpłatnych Nowy Sącz Krynica Muszyna Stary Sącz Grybów Piwniczna NR 214 ROK

Bardziej szczegółowo

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Powiat Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Najwyżej w rankingu powiatów W kolejce po tolerancję Razem znaczyć może więcej Cieszyn - miasto pełne uroku Człowiek kultury Sztuka

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Dzień bezpieczeństwa w WSH

Dzień bezpieczeństwa w WSH ISSN 2082 2308 Miesięcznik Regionu Radomskiego GAZETA BEZPŁATNA NAKŁAD 15 000 EGZ. Nr 24 czerwiec 2013 STRONA 3 STRONA 6 Na co wydamy 3 miliony? Dzień bezpieczeństwa w WSH To także Twoje miejsce na reklamę

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Błaga MOPS o węgiel!

Błaga MOPS o węgiel! KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 6 LUTEGO (CZWARTEK) 30 stycznia 2014 rok 6 nr 244. Nakład: 7000 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 KAMPANIA INFORMACYJNA Młodym dorosłym coraz trudniej dostać pracę

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

Konkurencja. mnie napędza GŁOS BIZNESU. zmieniać, ale jak? PRAWO PRACY. DOSSIER Andrzej Wituski. FELIETONY Kaczmarek Krotoski Sulejewski WYWIAD NUMERU

Konkurencja. mnie napędza GŁOS BIZNESU. zmieniać, ale jak? PRAWO PRACY. DOSSIER Andrzej Wituski. FELIETONY Kaczmarek Krotoski Sulejewski WYWIAD NUMERU Numer 3 (12) 2011 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców / AKTUALNOŚCI / GMINA / / SAMORZĄDY / / GOSPODARKA / / NOWOŚCI / GŁOS BIZNESU PRAWO PRACY zmieniać, ale

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TV. Nasz nowy biskup

PROGRAM TV. Nasz nowy biskup To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e-mail:zycie@nasielsk.pl www.zycie.nasielsk.pl W NUMERZE: Nasi ludzie Rada Powiatu o ubiegłorocznym budżecie str. 3 str. 3 POLICJA POSZUKUJE Ulg

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PANACEUM nr 6 (154) czerwiec 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 72 Robótki ręczne. 74 Wigilia Izbowa 2010 76 Izbowy squash 77 Wieczór Brydżowy 79 Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PIG

Spis treści. 72 Robótki ręczne. 74 Wigilia Izbowa 2010 76 Izbowy squash 77 Wieczór Brydżowy 79 Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PIG Spis treści 3 Od redakcji 12 Strona dla sztuki 13 Na początek Temat z okładki 14 Nowy gracz w Marszałkowskim Raport PIG 18 Zachodniopomorskie firmami stoi Gospodarka 22 Nie będzie exodusu polskich pracowników

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie strzeleckim

Rynek pracy w powiecie strzeleckim 25 lat wolności 13 stycznia starosta Józef Swaczyna uczestniczył w Pałacu Prezydenckim w uroczystości podsumowującej obchody 25-lecia odzyskania przez nasz kraj pełnej niezawisłości. Celem obchodów tej

Bardziej szczegółowo

1 www.gazeta-mosina.pl ISSN 1689-8958. Sierpień 2010

1 www.gazeta-mosina.pl ISSN 1689-8958. Sierpień 2010 1 www.gazeta-mosina.pl ISSN 1689-8958 Sierpień 2010 Robimy fantastyczne rzeczy, tylko mało kto o tym mówi str. 6 Fundusze dla Wielkopolski str. 20 Pacjenci nas motywowali str. 5 Nie byłem skazany str.

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2013 ~ nr 8 (269) ~ rok XXIV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl I miejsce! - str. 5 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby

Bardziej szczegółowo