Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika

2 EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2

3 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE Podstawowa nawigacja po systemie Wyszukiwanie w listach wyboru Tryb wyszukiwania OPERACJE Uruchomienie formularza Towary w module Centralny Słownik Systemu Wprowadzenie nowej definicji indeksu towarowego Dodanie domyślnej stawki VAT Modyfikacja nazwy i skrótu zatwierdzonego indeksu Klasyfikacja indeksu z poziomu formularza Towary Klasyfikacja indeksu z poziomu formularza Klasyfikacje Założenie nowej klasyfikacji Wprowadzanie kodów klasyfikacji Ustawienie domyślnej stawki VAT dla indeksu z powiązaniem z kodem PKWiU Ustawienie domyślnej stawki VAT bez wiązania z kodem PKWiU

4 Nawigacja po systemie 1. Podstawowa nawigacja po systemie W formularzach można poruszać się czterema sposobami, a mianowicie za pomocą: myszy - można poruszać się po widocznych w formularzu polach klikając lewym przyciskiem myszy na wybranym polu, poleceń podręcznego menu rozwijalnego, przycisków paska narzędzi, klawiatury. W tabeli zamieszczonej poniżej znajduje się zestawienie operacji służących do poruszania się w formularzu i sposoby ich wykonania: Nazwa operacji Klawisz Przycisk narzędzi Polecenie menu podręcznego Przejście do następnego pola [Tab], [Enter] - Pole>Następne Przejście do poprzedniego pola [Schift+Tab] - Pole>Poprzednie Przejście do następnego bloku [Ctrl+Page Down] Blok>Następny Przejście do poprzedniego bloku [Ctrl+Page Up] Blok>Poprzedni Poruszanie się wewnątrz pola Poruszanie się w liście wyboru Przejście na początek/koniec zapisu w polu Klawisze kierunkowe Klawisze kierunkowe [Home]/[End] - - Na pasku narzędziowym umieszczone są najczęściej wykorzystywane narzędzia aplikacji. Uruchomienie polecenia następuje poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wskazanym przycisku formularza. Poprzez wskazanie przycisku wskaźnikiem myszy i odczekanie około dwóch sekund, uzyskuje się krótkie objaśnienie procedury uruchamianej przez wskazany przycisk. Wszystkie przyciski dostępne są również przy pomocy skrótów klawiszowych. Opis funkcji realizowanych przez przyciski narzędzi: Zachowaj [F10] Zapisuje do bazy danych zmiany rekordów wprowadzone do formularza. 4/45

5 Wstaw rekord [F6] Wstawia w aktywnym formularzu czysty rekord, gotowy do wypełniania danymi. Usuń rekord [Shift+F6] Wyczyść rekord [Shift+F4] Kopiuj rekord [F4] Usuwa aktywny rekord. Aby akcja zaszła w bazie należy w następnej kolejności uruchomić polecenie Zachowaj. Usunięcie rekordu jest niemożliwe, jeżeli istnieją powiązane z nim inne rekordy. W takim przypadku należy najpierw usunąć zależne rekordy. Czyści aktywny rekord i wszystkie z nim powiązane. Jeżeli nie jest to ostatni z wybranych z bazy rekordów, to na pustym miejscu w formularzu po anulowanym rekordzie automatycznie pojawia się rekord następny wraz z odpowiednimi powiązanymi rekordami. Kopiuje do nowego rekordu wartości z poprzedniego rekordu w obrębie danego bloku. Kopiuj pole [F3] Wprowadź zapytanie [F7] Wykonaj zapytanie [F8] Kopiuje do nowego pola wartość analogicznego pola w poprzednim rekordzie, w obrębie danego bloku. Ustawia formularz w tryb wprowadzania zapytania. W pola rekordów należy wprowadzić warunki (parametry) zapytania. Po uruchomieniu zapytania, zostaną znalezione w bazie wszystkie rekordy spełniające podane warunki. Znaki specjalne: % - zastępuje dowolny ciąg znaków, _ - zastępuje 1 znak. Aplikacja znajduje w bazie wszystkie rekordy spełniające parametry zapytania i odczytuje je z bazy. Znalezione rekordy można przeglądać w formularzu. Zlicz rekordy zapytania [Shift+F2] Poprzedni blok [Ctrl+Page Up] Następny blok [Ctrl+Page Down] Pierwszy rekord Ostatni rekord Edytor tekstu Liczy rekordy znalezione w bazie podczas wykonywania zapytania i wyświetla ich liczbę w pasku komunikatów. Jeżeli formatka składa się z kilku bloków, kursor przechodzi do poprzedniego bloku. Kursor przechodzi do następnego bloku w formatce. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla pierwszy rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla poprzedni rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla następny rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla ostatni rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Wywołuje formularz służący do edycji wartości znajdującej się w aktywnym polu. Informacje dodatkowe Pola definiowalne Filtr Wyświetla informację o dacie utworzenia i modyfikacji aktywnego rekordu i o użytkowniku, który te operacje wykonał. Możliwe jest zdefiniowanie w CSS dodatkowego pola, które nie będzie pokazywany na formularzu standardowo, lecz dopiero po użyciu tegoż przycisku. Umożliwia filtrowanie danych według filtrów zdefiniowanych w module CSS. Sortowanie Umożliwia sortowanie danych według definicji dokonanej w module CSS. Raporty użytkownika Pomoc [F1] Przycisk uruchamia Generator Raportów umożliwiający stworzenie pożądanego raportu, jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia. Uruchamia formularz z pomocą kontekstową. Pomoc może dotyczyć bloków lub pól. Wyjście [Ctrl+q] Zakończenie pracy w aktywnym formularzu. Lista wartości [F9] Rozwija listę możliwych wartości w polu, w którym jest ona dostępna. Informacja o dostępie do listy wyboru wyświetlana jest w pasku komunikatów w czasie, gdy kursor znajduje się w polu z listą. 5/45

6 2. Wyszukiwanie w listach wyboru. Lista Czynności: 1. Uruchomienie listy W niektórych polach dostępne są listy wyboru. Listy uruchamiane są poprzez dwuklik myszką w pole lub ustawienie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. 2. Filtrowanie listy Przeważnie w otwieranych listach w dolnej części okna znajdują się pola służące filtrowaniu. W zależności od kolumny, którą chcemy przefiltrować w odpowiednim polu wpisujemy szukany tekst. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Więc chcąc wyszukać np. jednostkę Dział Zamówień Publicznych po kluczowym ciągu występującym w szukanym tekście ublicz należy w polu w kolumnie z nazwą jednostki wprowadzić zapis %ublicz% - co spowoduje przeszukanie tych pozycji, które w wartości posiadają szukany ciąg znaków. UWAGA: wielkość liter może mieć znaczenie przy filtrowaniu. 6/45

7 3. Zatwierdzenie wyboru Poszukiwana wartość powinna być oznaczona na żółto na liście. Po czym wybór zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. 3. Tryb wyszukiwania. W systemowych formularzach możliwe jest wyszukiwanie wcześniej zarejestrowanych danych. Wyszukiwanie jest możliwe w tzw. trybie wyszukiwania oznaczonym kolorem niebieskim. Tryb wyszukiwania wprowadzamy przyciskiem lub klawiszem F7. W przypadku niektórych formularzy ich otwarcie automatycznie powoduje wprowadzenie trybu zapytania. W uruchomionym trybie zapytania można w danym polu wpisać szukaną wartość. Po wpisaniu poszukiwanych wartości należy wybrać przycisk lub klawisz F8. 7/45

8 UWAGA: W trybie wyszukiwania (kolor niebieski) można szukać po wielu polach w ramach tego samego bloku danych. Należy zwracać uwagę na wielkość wpisywanych znaków, gdyż w niektórych formularzach ma ona znaczenie. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Więc chcąc wyszukać np. jednostkę Dział Zamówień publicznych po kluczowym ciągu występującym w szukanym tekście ublicz należy w polu w kolumnie z nazwą jednostki wprowadzić zapis %ublicz% - co spowoduje przeszukanie tych pozycji, które w wartości posiadają szukany ciąg znaków. Jeżeli podczas wykonywania zapytania nie znika kolor niebieski oznacza to, że brak jest odpowiadających danych do podanego zapytania. Wprowadzenie trybu wyszukiwania poprzez podwójny wybór przycisku lub klawisza F7 powoduje podpowiedź ostatniego zapytania. Poniżej przedstawiono przykład wyszukania wniosku po miesiącu wystawienia i realizatorze do, którego skierowano wniosek. Lista Czynności: 1. Wprowadzenie trybu zapytania W formularzu do obsługi wniosku wprowadzamy tryb zapytania wybierając przycisk lub klawisz F7. 2. Wprowadzenie wyszukiwanych wartości Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Więc chcąc wyszukać np. jednostkę Dział Zamówień Publicznych po kluczowym ciągu występującym w szukanym tekście amów oraz ublicz należy w polu w kolumnie z nazwą jednostki wprowadzić zapis %amów%ublicz% - co spowoduje przeszukanie tych pozycji, które w wartości posiadają szukany ciąg znaków. W przypadku daty aby wyszukać wnioski z danego miesiąca należy podać zapis np. % UWAGA: wielkość liter może mieć znaczenie przy filtrowaniu. 8/45

9 3. Wykonanie zapytania Po wprowadzeniu filtru wyszukiwania należy wybrać przycisk lub klawisz F7. System wyszuka pasujące do zapytania rekordy danych. 9/45

10 10/45

11 Operacje 4. Uruchomienie formularza Towary w module Centralny Słownik Systemu. Lista Czynności: 4. Uruchomienie formatki Towary w module Centralny Słownik Systemu Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu; nastąpi przejście do głównego menu modułu Centralny Słownik Systemu. 11/45

12 12/45

13 Z menu aplikacji wybieramy: Towary \ Towary. 5. Wprowadzenie nowej definicji indeksu towarowego. Lista Czynności: 1. Wprowadzenie definicji towaru W bloku Towary przyciskiem lub klawiszem F6 dodajemy nowy rekord. W zakładce Szczegóły wypełniamy pola (patrz rysunek poniżej): UWAGA: Pola wypełniamy poprzez ustawienie kursora w danym polu i ewentualne wpisanie wartości. W niektórych polach dostępne są listy wartości po dwukliku lewym przyciskiem myszy w dane pole w takim przypadku należy podać w polu wartość za pomocą listy wartości. W dalszej części opisano, w którym polu kryje się lista. Sposób przeszukiwania list opisano w rozdziale 2 Wyszukiwanie w listach wyboru. Nazwa - nazwa będzie drukowana na dokumentach np. zapotrzebowaniach, fakturach, dokumentach magazynowych, UWAGA: Po podaniu nazwy indeksu w polu Nazwa i przejściu do kolejnego pola system ustawi skrót nazwy w polu Skrót nazwy towaru poprzez skopiowanie wartości z pola z nazwą. Rodzaj - należy staranie uzupełnić wartość oznaczając czy dany indeks jest towarem czy usługą od uzupełnienia uzależnione są: nadanie numeru i generacja planów zamówień publicznych. Towary rodzaju Usługa będą uwzględniane podczas generacji planów zamówień publicznych na usługi, a towary rodzaju Towar będą uwzględniane podczas generacji planów zamówień publicznych na dostawy. Jednostka miary wybór z rozwijanej listy wartości. W przypadku indeksów ogólnych, dla których nie możliwe jest dokładne określenie jednostki miary należy wybrać wartość -. 13/45

14 Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Pojawi się okno z zapytaniem czy na pewno chcesz zarejestrować towar z podanym rodzajem w polu Rodzaj. Jeżeli podałeś wartość usługa to system zapyta: Jeżeli podałeś wartość towar to system zapyta: Jeżeli podany rodzaj jest prawidłowy potwierdzamy zapis definicji indeksu poprzez wybór przycisku [Tak]. 14/45

15 Jeżeli podano zły rodzaj to anulujemy zapis poprzez wybór przycisku [Nie] po czym należy poprawić wartość w polu Rodzaj i dokonać ponownego zapisu za pomocą klawisza klawiszem F10 lub przyciskiem. UWAGA: Po potwierdzeniu zapytania o poprawność podanego rodzaju towaru przyciskiem [Tak] zostanie zapisana definicja indeksu i dodatkowo zostanie nadany automatycznie indeks (kod) towaru w polu Indeks towaru. Numeracja indeksów, dla których określono rodzaj Usługa rozpoczyna się od litery U (np. U000001). Numeracja indeksów, dla których określono rodzaj Towar rozpoczyna się od litery T (np. T000001). 2. Zmiana stanu na Gotowy do zatwierdzenia Zmieniamy stan definicji wprowadzanego towaru z Nowy na Gotowy do zatwierdzenia za pomocą przycisku [Gotowy do zatwierdzenia]. 3. Zatwierdzenie indeksu Zmieniamy stan definicji wprowadzanego towaru z Gotowy do zatwierdzenia na Zatwierdzony za pomocą przycisku [Zatwierdzony]. Towar zatwierdzany musi posiadać wprowadzoną jednostkę miary. 15/45

16 16/45

17 4. Sklasyfikowanie indeksu UWAGA: Klasyfikowanie indeksów polega na przypisywaniu indeksu do grup (kodów klasyfikacji) w ramach wybranych grupowań (klasyfikacji). Klasyfikacje (grupowania) mogą być wykorzystywane w różnych elementach systemu takich jak: kontrola budżetu i generacja planu rzeczowo-finansowego w module Contrlolling klasyfikacja KOSZT_RODZ generacja planów zamówień publicznych poszczególne klasyfikacje tworzone przez realizatorów: o PZP-KI-D - Klasyfikacja na potrzeby generacji części planu zamówień publicznych na dostawy KI o PZP-KI-U - Klasyfikacja na potrzeby generacji części planu zamówień publicznych na usługi KI o PZP-KZ-D - Klasyfikacja na potrzeby generacji części planu zamówień publicznych na dostawy KZ o PZP-KZ-R - Klasyfikacja na potrzeby generacji części planu zamówień publicznych na roboty budowlane KZ o PZP-KZ-U - Klasyfikacja na potrzeby generacji części planu zamówień publicznych na usługi KZ Generacja pozycji planu następuje w oparciu o przypisanie indeksu do kodu klasyfikacji stanowiącego daną pozycją w planie. klasyfikacje CPV i CPC. sprzedaż (wystawianie faktur VAT) klasyfikacja PKWiU2008 i inne Dokładny opis kroków potrzebnych do wykonania, aby sklasyfikować indeks znajduje się w rozdziale Klasyfikacja indeksu z poziomu formularza Towary niniejszej instrukcji lub w kroku 6 Przypisanie do cennika i klasyfikacji rozdziału Wprowadzenie nowej definicji indeksu patrz krok następny. 5. Przypisanie do cennika i klasyfikacji Ustawiamy kursor w polu z nazwą towaru i klikamy jednokrotnie prawym przyciskiem myszy w celu rozwinięcia menu podręcznego z którego wybieramy opcję [Dodaj do klasyfikacji i cennika]. Dodanie do cennika 17/45

18 W oknie Dodawanie do cennika i klasyfikacji polu Cennik wybieramy cennik do którego chcemy dodać indeks - wybór z dostępnej listy wyboru po dwukliku lewym przyciskiem myszy w pole lub ustawieniu kursora w polu i wyborze klawisza F9. UWAGA: Indeks zostanie dodany do cennika z ceną równą 0. Wybór cennika z listy zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Następnie wykonujemy operację przypisania stawki do indeksu poprzez przycisk [Wykonaj]. W ramach operacji zostanie wyświetlony komunikat o przebiegu operacji. 18/45

19 Komunikat zamykamy przyciskiem [Zamknij]. Przycisk [Zapisz] służy do zapisania treści komunikatu do pliku. Po wykonaniu akcji przypisania zamykamy okno akcji przyciskiem [Zamknij]. Dodanie do klasyfikacji W oknie Dodawanie do cennika i klasyfikacji polu Kod klasyfikacji wybieramy kod do którego chcemy przypisać indeks - wybór z dostępnej listy wyboru po dwukliku lewym przyciskiem myszy w pole lub ustawieniu kursora w polu i wyborze klawisza F9. Wybór kodu z listy zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. 19/45

20 Następnie wykonujemy operację przypisania stawki do indeksu poprzez przycisk [Wykonaj]. W ramach operacji zostanie wyświetlony komunikat o przebiegu operacji. Komunikat zamykamy przyciskiem [Zamknij]. Przycisk [Zapisz] służy do zapisania treści komunikatu do pliku. Po wykonaniu akcji przypisania zamykamy okno akcji przyciskiem [Zamknij]. 20/45

21 6. Dodanie domyślnej stawki VAT UWAGA: Domyślnie ustawiana jest dla każdego nowego indeksu towarowego stawka podstawowa VAT (23 %). W przypadku, gdy indeks towarowy ma mieć domyślnie przypisaną inną stawkę VAT należy wykonać niniejszy krok. Dwie opcje: A. Opcja przypisania stawki domyślnej do wszystkich rodzajów transakcji B. Opcja przypisania stawki domyślnej do poszczególnych rodzajów transakcji A. Opcja przypisania stawki domyślnej do wszystkich rodzajów transakcji Dla danego indeksu następuje przypisanie podanej stawki jako domyślnej dla wszystkich rodzajów transakcji. Ustawiamy kursor w polu z nazwą towaru i klikamy jednokrotnie prawym przyciskiem myszy w celu rozwinięcia menu podręcznego z którego wybieramy opcję [Ustaw stawkę VAT]. W polu Stawka VAT wybieramy kod domyślnej stawki z dostępnej listy wyboru po dwukliku lewym przyciskiem myszy w pole lub ustawieniu kursora w polu i wyborze klawisza F9. 21/45

22 Wybór stawki z listy zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Następnie wykonujemy operację przypisania stawki do indeksu poprzez przycisk [Wykonaj]. W ramach operacji zostanie wyświetlony komunikat o przebiegu operacji. Komunikat zamykamy przyciskiem [Zamknij]. Przycisk [Zapisz] służy do zapisania treści komunikatu do pliku. Po wykonaniu akcji przypisania zamykamy okno akcji przyciskiem [Zamknij]. 22/45

23 B. Opcja przypisania stawki domyślnej do poszczególnych rodzajów transakcji Dla danego indeksu wybieramy przycisk znajdujący się przy polu Stawka podatku VAT. W oknie Stawki VAT wybieramy rodzaj transakcji, dla którego wprowadzamy domyślną stawkę i wybieramy przycisk [Dodaj domyślny KP]. 23/45

24 Z listy wybieramy stawkę. Wybór zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Wstawiony zostanie domyślny kod podatku dla danego rodzaju transakcji i wybranego indeksu. Wychodzimy z okna Stawki VAT za pomocą przycisku [Zamknij]. Po ustawieniu domyślnej stawki VAT nowa stawka jest wyświetlana w polu Domyślny kod. 24/45

25 25/45

26 7. Modyfikacja nazwy i skrótu zatwierdzonego indeksu. UWAGA: Modyfikacji nazwy i skrótu dokonujemy, w przypadku gdy wprowadzona wcześniej nazwa lub skrót jest błędna tzn. zawiera np błędy ortograficzne, gramatyczne lub stylistyczne. Operację można wykonać na indeksach zatwierdzonych i wykorzystywanych w systemie. Modyfikacji dokonujemy w formularzu do wprowadzania towarów w module Centralny Słownik Systemu. Lista Czynności: 1. Zmodyfikowanie nazwy lub skrótu nazwy W formularzu Towary w module CSS. Ustawiamy się na indeksie, którego nazwę lub skrót nazwy chcemy zmodyfikować. Wciskamy przycisk Modyfikacja nazwy i skrótu. W polu Nazwa wpisujemy nową nazwę towaru, w polu Skrót wpisujemy nowy skrót nazwy towaru. Wciskamy przycisk Zatwierdź. 26/45

27 8. Klasyfikacja indeksu z poziomu formularza Towary. Lista Czynności: 1. Klasyfikacja indeksu Towary na potrzeby innych funkcjonalności wymagają sklasyfikowania czyli przypisania do odpowiednich kodów klasyfikacji (kodów grup) w ramach wybranej klasyfikacji (grupowania). M.in. konieczne klasyfikowanie w ramach klasyfikacji kosztów rodzajowych KOSZT_RODZAJ. Aby sklasyfikować towar należy przejść do zakładki Atrybuty następnie należy ustawić się na klasyfikacji (rekord podświetlony na żółto), a następnie należy wybrać przycisk [Klasyfikuj towar]. 27/45

28 28/45

29 Po wybraniu przycisku otwiera się okno Klasyfikowanie towaru. W oknie tym wybieramy kod klasyfikacji do którego chcemy przypisać towar po czym wybieramy przycisk [Powiąż]. UWAGA: Na potrzeby generacji planów zamówień publicznych konieczne jest sklasyfikowanie indeksu do klasyfikacji zakładanej przez poszczególnego realizatora na podstawie, której następuje generacja planu: o PZP-KI-D - Klasyfikacja na potrzeby generacji części planu zamówień publicznych na dostawy KI o PZP-KI-U - Klasyfikacja na potrzeby generacji części planu zamówień publicznych na usługi KI o PZP-KZ-D - Klasyfikacja na potrzeby generacji części planu zamówień publicznych na dostawy KZ o PZP-KZ-R - Klasyfikacja na potrzeby generacji części planu zamówień publicznych na roboty budowlane KZ o PZP-KZ-U - Klasyfikacja na potrzeby generacji części planu zamówień publicznych na usługi KZ Ponadto indeksy można klasyfikować w ramach klasyfikacji CPV i CPC. UWAGA: W oknie możemy posługiwać trybem wyszukiwania wprowadzając go klawiszem F7 po wcześniejszym ustawieniu kursora w bloku, w którym chcemy dokonać wyszukiwania tj. w bloku Kody klasyfikacji lub Klasyfikacje. Po wprowadzeniu trybu zapytania (kolor niebieski wiersza) w danym polu wpisujemy szukaną wartość. Po wprowadzeniu szukanej wartości dokonujemy wyszukania poprzez wybór klawisza F7. 29/45

30 9. Klasyfikacja indeksu z poziomu formularza Klasyfikacje. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Klasyfikacje Należy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu nastąpi przejście do głównego menu modułu CSS. Z menu aplikacji wybieramy Towary \ Klasyfikacje. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę klasyfikacji. 2. Wybór klasyfikacji Należy ustawić się na żądanej klasyfikacji (podświetlenie na żółto). A następnie przejść na zakładkę Kody klasyfikacji. 30/45

31 3. Wybór kodu klasyfikacji Należy zaznaczyć kod klasyfikacji,do którego będziemy klasyfikować towar i zaznaczyć znaczniki Odświeżaj w obszarach Towary związane i Towary dostępne. 31/45

32 4. Wyszukanie towaru do sklasyfikowania Należy ustawić kursor na liście towarów dostępnych w obszarze Towary dostępne. Następnie wchodzimy w tryb zapytania wciskając F7 lub przycisk odpowiednie pola indeks, skrót nazwy lub nazwę towaru. i wykonujemy zapytanie wciskając F8 lub przycisk.. Następnie wpisujemy w UWAGA: Szczegółowy opis wyszukiwania opisano w rozdziale 3 Tryb wyszukiwania. 32/45

33 5. Sklasyfikowanie Po wyszukaniu danego towaru należy go sklasyfikować do danej klasyfikacji poprzez wybranie przycisku. UWAGA: Przycisk wiąże wszystkie wyfiltrowane indeksy w bloku Towary dostępne. Przycisk służy do pojedynczego odwiązania indeksu towarowego zaznaczonego po stronie bloku Towary związane. Przycisk związane. służy do grupowego odwiązania indeksów towarowych wyfiltrowanych w bloku Towary 33/45

34 10. Założenie nowej klasyfikacji. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Klasyfikacje Należy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu nastąpi przejście do głównego menu modułu CSS. Z menu aplikacji wybieramy Towary \ Klasyfikacje. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. 34/45

35 Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę klasyfikacji. 2. Wstawienie nowej definicji klasyfikacji W zakładce Klasyfikacje przyciskiem lub klawiszem F6 dodajemy nowy rekord. Wypełniamy pola: Skrót, Nazwa, Rodzaj Należy podać wartość Grupująca Następnie oznaczamy checkboxem Unikalna czy klasyfikacja jest unikalna tzn. czy indeks może być przypisany tylko do jednej grupy w ramach klasyfikacji czy też nie. UWAGA: Klasyfikacje tworzone do wykorzystania przy generacji planów zamówień publicznych muszą być unikalne. Następnie oznaczamy jakiego rodzaju indeksy mogą być przypisywane do klasyfikacji. W tym celu oznaczamy odpowiednio checkboxy: Towary, Opakowania, Usługi, Komplety. Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. 35/45

36 3. Tworzenie poziomów W następnej kolejności określamy strukturę klasyfikacji tzn. ile poziomów będzie budować kody klasyfikacji. W tym celu w bloku Poziomy klasyfikacji wprowadzamy tyle wierszy ile ma być poziomów. Każdy z rekordów będzie odzwierciedlać definicję poziomu. Wprowadzamy wartości w polach: Symbol najczęściej symbole w prowadza się od P1 do Pn Separator najczęściej separatorem może być znak -. Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. 36/45

37 4. Zatwierdzenie klasyfikacji Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie definicji klasyfikacji poprzez wybór przycisku Zatwierdź 11. Wprowadzanie kodów klasyfikacji Lista Czynności: 1. Przejście na zakładkę Kody klasyfikacji 37/45

38 Należy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu nastąpi przejście do głównego menu modułu CSS. Z menu aplikacji wybieramy Towary \ Klasyfikacje. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę klasyfikacji. Następnie wybieramy klasyfikację, dla której chcemy założyć kod klasyfikacji (podświetlenie wybranego rekordu na żółto), po czym należy przejść na zakładkę Kody klasyfikacji. 2. Dodanie kodu na pierwszym poziomie 38/45

39 Niezależnie czy klasyfikacja jest wielopoziomowa czy jednopoziomowa, kod na pierwszym, poziomie tworzymy zakładce Kody klasyfikacji poprzez wybór przycisku [Dodaj na pierwszym poziomie]. W polu Kod podajemy symbol kodu klasyfikacji w polu Opis opis kodu. UWAGA: W przypadku klasyfikacji używanej do generacji planów zamówień publicznych opis będzie stanowić nazwę przedmiotu zamówienia generowaną na pozycji planu zamówień publicznych. 39/45

40 Po uzupełnianiu danych należy wybrać przycisk [Zatwierdź]. 3. Dodanie kodu na poziomie podrzędnym W przypadku dodawania kodów na kolejnych poziomach należy w zakładce Kody klasyfikacji oznaczyć kod, który będzie kodem nadrzędnym do wstawianego (podświetlenie na żółto). W polu Kod podajemy symbol kodu klasyfikacji w polu Opis opis kodu. 40/45

41 Po uzupełnianiu danych należy wybrać przycisk [Zatwierdź]. System utworzy kod klasyfikacji podrzędny z automatycznym nadaniem numerem pełnego. 41/45

42 12. Ustawienie domyślnej stawki VAT dla indeksu z powiązaniem z kodem PKWiU2008 Domyślną stawkę VAT można przypisać do indeksu w dwojaki sposób: Poprzez związanie domyślnej stawki VAT z kodem klasyfikacji PKWiU a następnie powiązanie indeksu z kodem. Poprzez przypisanie wprost domyślnej stawki VAT do indeksu Lista Czynności: 1. Przejście na zakładkę Kody klasyfikacji Należy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu nastąpi przejście do głównego menu modułu CSS. Z menu aplikacji wybieramy Towary \ Klasyfikacje. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę klasyfikacji. 2. Ustawienie domyślnej stawki VAT dla kodu klasyfikacji W zakładce Kody klasyfikacji odszukujemy kod PKWiU2008 na najniższym 4 poziomie. Następnie wybieramy przycisk [Stawki]. 42/45

43 43/45

44 W polu Kod podatku z dostępnej listy wybieramy stawkę VAT. Następnie wybieramy przycisk [Domyślny] i [Odśwież towary] (w kolejności jaką podano). Po przeprowadzeniu operacji zamykamy okno. 44/45

45 3. Powiązanie indeksu z kodem klasyfikacji Powiązanie indeksu z kodem klasyfikacji spowoduje, że indeks będzie mieć przypisaną domyślną stawkę VAT zdefiniowaną dla kodu klasyfikacji. Kroki jakie należy poczynić aby przypisać indeks do klasyfikacji opisano w poprzednich rozdziałach. 13. Ustawienie domyślnej stawki VAT bez wiązania z kodem PKWiU2008 Domyślną stawkę VAT można przypisać do indeksu w dwojaki sposób: Poprzez związanie domyślnej stawki VAT z kodem klasyfikacji PKWiU a następnie powiązanie indeksu z kodem. Poprzez przypisanie wprost domyślnej stawki VAT do indeksu Aby przypisać stawkę VAT bez wiązania indeksu z kodem PKWiU2008 należy powiązać indeks z stawką VAT dla rodzaju transakcji Sprzedaż krajowa. Operacja przypisania została opisana w rozdziale 6 Dodanie domyślnej stawki VAT. 45/45

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestr zamówień publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestr zamówień publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Wywołanie zapotrzebowania. Instrukcja uŝytkownika

Obszar Logistyka. Wywołanie zapotrzebowania. Instrukcja uŝytkownika Obszar Logistyka Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja uŝytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja uŝytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Cenniki zakupowe. Instrukcja uŝytkownika

Obszar Logistyka. Cenniki zakupowe. Instrukcja uŝytkownika Obszar Logistyka Cenniki zakupowe Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Cenniki zakupowe Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja po systemie...

Bardziej szczegółowo

Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0

Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0 Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0 Instrukcja Użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 Podstawowa nawigacja w aplikacji... 4 KONFIGURACJA... 7 Założenie jednostki org. stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Zapotrzebowania roczne. Instrukcja uŝytkownika

Obszar Logistyka. Zapotrzebowania roczne. Instrukcja uŝytkownika Obszar Logistyka Zapotrzebowania roczne Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Zapotrzebowania roczne i wnioski Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Ewidencja Kadrowa Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Ewidencja Kadrowa Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Ewidencja Kadrowa Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Gospodarka Magazynowa. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Gospodarka Magazynowa. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Gospodarka Magazynowa Instrukcja użytkownika EG_LOG Gospodarka magazynowa Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja po systemie...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Procesowanie wniosku WRZ-W Wnioskodawcy przez Realizatora. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Procesowanie wniosku WRZ-W Wnioskodawcy przez Realizatora. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Procesowanie wniosku WRZ-W Wnioskodawcy przez Realizatora Instrukcja użytkownika EG_LOG Procesowanie wniosku WRZ-W Wnioskodawcy przez Realizatora Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu PZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu PZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu PZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu MMW i MMP. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu MMW i MMP. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja MMW i MMP Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Rejestracja faktury zakupowej Rejestracja faktury zakupowej z pozycjami towarowymi. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Rejestracja faktury zakupowej Rejestracja faktury zakupowej z pozycjami towarowymi. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Rejestracja faktury zakuowej Rejestracja faktury zakuowej z ozycjami towarowymi Instrukcja użytkownika 1 Sis treści SPIS TREŚCI... 2 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 3 1. Podstawowa nawigacja

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Administracja w obszarze Logistyki. Instrukcja administratora

Obszar Logistyka. Administracja w obszarze Logistyki. Instrukcja administratora Obszar Logistyka Administracja w obszarze Logistyki Instrukcja administratora EG_LOG Administracja w obszarze Logistyki Instrukcja Administratora. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego kontrahenta. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6 +48 56 66 24 700 +48 56 69 26 998 info@mga.com.pl MGA V3 Third Edition Menu formatki W momencie otwarcia dowolnej formatki menu główne zostaje zastąpione przez menu formatki, które zawiera standardowo

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie do systemu

1. Logowanie do systemu PRACOWNICY W USOS Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 2 2. Podstawy poruszania się po systemie.... 4 3. Modyfikacja danych, wprowadzanie danych.... 7 4. Zatrudnianie osoby... 9-1- 1. Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Pozwolenia wodnoprawne i zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Pozwolenia wodnoprawne i zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Pozwolenia wodnoprawne i zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto

Bardziej szczegółowo

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Kurs 2 mapa turysty Uruchomienie aplikacji. W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Zawartość Modułu - Mapa turysty Moduł w części publicznej

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi modułu administracyjnego

Podstawy obsługi modułu administracyjnego Podstawy obsługi modułu administracyjnego Marcin Roman 2017/03/06 14:17 Table of Contents Opis menu... 3 Wyszukiwanie na liście... 4 Page 2 of 5 - ostatnio modyfikowane przez Marcin Roman w 2017/03/06

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów

5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów 4.2 Edycja kontrahentów [ Kontrahenci ] 25 5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów Wprowadzanie do obsługi programu zaczniemy od dodawania kontrahentów do bazy danych. Program SQLogic Sprzedaż pozwala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Instrukcja użytkowania Spis treści: 1. Działanie programu. 2. Wprowadzanie danych. 3. Wyszukiwanie kodów CPV i CPC. 4. Wyszukiwanie informacji w trybie zapytań. 5. Generowanie raportów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Sprawdzenie wartości realizacji zapotrzebowań rocznych i zestawienie pobrań. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Sprawdzenie wartości realizacji zapotrzebowań rocznych i zestawienie pobrań. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Sprawdzenie wartości realizacji zapotrzebowań rocznych i zestawienie pobrań. Instrukcja użytkownika EG_LOG Cenniki zakupowe Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

RADY PROGRAMOWE - instrukcja

RADY PROGRAMOWE - instrukcja RADY PROGRAMOWE - instrukcja Spis treści: 1. Logowanie do systemu.... 2 2. Poruszanie się po systemie.... 4 3. Wpisywanie przedmiotów do bazy.... 6 4. Ustalenie punktacji przedmiotu.... 8 5. Wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-19

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC Październik 2007 1 1. WSTĘP Program Plan CPV służy do sporządzania planów zakupów na materiały i usługi dla jednostek Uniwersytetu Śląskiego według numerów CPV.

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Dodawanie nowego wniosku (przeglądarka internetowa) Spis treści: 1. Plan roczny 1 2. Zapotrzebowanie bieżące planowane 2 3. Wniosek o udzielenie postępowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0

Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Serwis. Zarządzanie dokumentami i jakością (ISOFT) Instrukcja obsługi v.2.3.0 Spis treści. Spis treści.... 1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęcie na stan magazynu... 3 3. Wydanie do klienta (z magazynu)... 8 4.

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BAZA DANYCH AKT SĄDOWYCH CEL POWSTANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA

CENTRALNA BAZA DANYCH AKT SĄDOWYCH CEL POWSTANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA Elżbieta Młynarska-Kondrat CENTRALNA BAZA DANYCH AKT SĄDOWYCH CEL POWSTANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA Kontynuacją prac, prowadzonych w Centralnym Archiwum Wojskowym, nad komputeryzacją jest Centralna Baza

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

enova365 Słownik używanych terminów

enova365 Słownik używanych terminów enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja 11.2.2 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

7 Magazyn [ Magazyn ] 39. 7. Magazyn

7 Magazyn [ Magazyn ] 39. 7. Magazyn 7 Magazyn [ Magazyn ] 39 7. Magazyn Po stworzeniu i ustaleniu wszystkich parametrów towarów, należy wprowadzić je do bazy magazynu. Możemy to zrobić, korzystając z modułu Magazyn, który odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 1. Uruchomienie aplikacji w przeglądarce internetowej.... 3 2. Zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Moduł Ewidencja Kadrowa Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Ewidencja Kadrowa Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Ewidencja Kadrowa Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Moduł Administracja budowlana. Urząd Starostwa Powiatowego w Chełmie

Materiały szkoleniowe Moduł Administracja budowlana. Urząd Starostwa Powiatowego w Chełmie Moduł Administracja budowlana Urząd Starostwa Powiatowego w Chełmie Informacje o dokumencie: Autor: Magdalena Flacha Tytuł: Wersja: 1.0 Liczba stron: 52 Data utworzenia: 2014-10-15 Data ost. modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA MATERIAŁY CIĄGŁEGO UŻYCIA (ZA) I MATERIAŁY PROMOCYJNE (ZR)

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA MATERIAŁY CIĄGŁEGO UŻYCIA (ZA) I MATERIAŁY PROMOCYJNE (ZR) ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA MATERIAŁY CIĄGŁEGO UŻYCIA (ZA) I MATERIAŁY PROMOCYJNE (ZR) Celem utworzenia zapotrzebowania do magazynu SGM należy użyć transakcji ZMM_WNMAG Domyślnie pojawia się

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych Bazy danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych, dający się łatwo przeszukiwać. Każda pozycja bazy danych nazywana jest rekordem, z kolei rekordy składają się z pól. Przyjmując, że dysponujemy bazą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo