Obszar Logistyka. Gospodarka Magazynowa. Instrukcja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obszar Logistyka. Gospodarka Magazynowa. Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Obszar Logistyka Gospodarka Magazynowa Instrukcja użytkownika

2 EG_LOG Gospodarka magazynowa Instrukcja Użytkownika. 2

3 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE Podstawowa nawigacja po systemie... 4 OPERACJE Wyszukiwanie w listach wyboru Rejestracja indeksu i partii w kartotece towarowej magazynu Przyjęcie z zewnątrz PZ na magazyn Przyjęcie wewnętrzne PW na magazyn Generacja zwrotu ZW z rozchodu wewnętrznego RW Wydanie wewnętrzne RW z magazynu Wydanie na zewnątrz WZ z magazynu Przesunięcie międzymagazynowe (wystawienie dokumentów MMW i MMP) Wprowadzanie korekt dokumentów magazynowych Wydruk etykiet kodów kreskowych... 58

4 Nawigacja po systemie 1. Podstawowa nawigacja po systemie W formularzach można poruszać się czterema sposobami, a mianowicie za pomocą: myszy - można poruszać się po widocznych w formularzu polach klikając lewym przyciskiem myszy na wybranym polu, poleceń podręcznego menu rozwijalnego, przycisków paska narzędzi, klawiatury. W tabeli zamieszczonej poniżej znajduje się zestawienie operacji służących do poruszania się w formularzu i sposoby ich wykonania: Nazwa operacji Klawisz Przycisk narzędzi Polecenie menu podręcznego Przejście do następnego pola [Tab], [Enter] - Pole>Następne Przejście do poprzedniego pola [Schift+Tab] - Pole>Poprzednie Przejście do następnego bloku [Ctrl+Page Down] Blok>Następny Przejście do poprzedniego bloku [Ctrl+Page Up] Blok>Poprzedni Poruszanie się wewnątrz pola Poruszanie się w liście wyboru Przejście na początek/koniec zapisu w polu Klawisze kierunkowe Klawisze kierunkowe [Home]/[End] - - Na pasku narzędziowym umieszczone są najczęściej wykorzystywane narzędzia aplikacji. Uruchomienie polecenia następuje poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wskazanym przycisku formularza. Poprzez wskazanie przycisku wskaźnikiem myszy i odczekanie około dwóch sekund, uzyskuje się krótkie objaśnienie procedury uruchamianej przez wskazany przycisk. Wszystkie przyciski dostępne są również przy pomocy skrótów klawiszowych. Opis funkcji realizowanych przez przyciski narzędzi: Zachowaj [F10] Zapisuje do bazy danych zmiany rekordów wprowadzone do formularza. Wstaw rekord [F6] Wstawia w aktywnym formularzu czysty rekord, gotowy do wypełniania danymi. Usuń rekord [Shift+F6] Usuwa aktywny rekord. Aby akcja zaszła w bazie należy w następnej kolejności uruchomić polecenie Zachowaj. Usunięcie rekordu jest niemożliwe, jeżeli istnieją powiązane z nim inne rekordy. W takim przypadku należy najpierw usunąć zależne rekordy. 4/61

5 Wyczyść rekord [Shift+F4] Kopiuj rekord [F4] Czyści aktywny rekord i wszystkie z nim powiązane. Jeżeli nie jest to ostatni z wybranych z bazy rekordów, to na pustym miejscu w formularzu po anulowanym rekordzie automatycznie pojawia się rekord następny wraz z odpowiednimi powiązanymi rekordami. Kopiuje do nowego rekordu wartości z poprzedniego rekordu w obrębie danego bloku. Kopiuj pole [F3] Wprowadź zapytanie [F7] Wykonaj zapytanie [F8] Zlicz rekordy zapytania [Shift+F2] Poprzedni blok [Ctrl+Page Up] Następny blok [Ctrl+Page Down] Pierwszy rekord Kopiuje do nowego pola wartość analogicznego pola w poprzednim rekordzie, w obrębie danego bloku. Ustawia formularz w tryb wprowadzania zapytania. W pola rekordów należy wprowadzić warunki (parametry) zapytania. Po uruchomieniu zapytania, zostaną znalezione w bazie wszystkie rekordy spełniające podane warunki. Znaki specjalne: % - zastępuje dowolny ciąg znaków, _ - zastępuje 1 znak. Aplikacja znajduje w bazie wszystkie rekordy spełniające parametry zapytania i odczytuje je z bazy. Znalezione rekordy można przeglądać w formularzu. Liczy rekordy znalezione w bazie podczas wykonywania zapytania i wyświetla ich liczbę w pasku komunikatów. Jeżeli formatka składa się z kilku bloków, kursor przechodzi do poprzedniego bloku. Kursor przechodzi do następnego bloku w formatce. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla pierwszy rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla poprzedni rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla następny rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Ostatni rekord Edytor tekstu Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla ostatni rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Wywołuje formularz służący do edycji wartości znajdującej się w aktywnym polu. Informacje dodatkowe Pola definiowalne Filtr Wyświetla informację o dacie utworzenia i modyfikacji aktywnego rekordu i o użytkowniku, który te operacje wykonał. Możliwe jest zdefiniowanie w CSS dodatkowego pola, które nie będzie pokazywany na formularzu standardowo, lecz dopiero po użyciu tegoż przycisku. Umożliwia filtrowanie danych według filtrów zdefiniowanych w module CSS. Sortowanie Raporty użytkownika Pomoc [F1] Umożliwia sortowanie danych według definicji dokonanej w module CSS. Przycisk uruchamia Generator Raportów umożliwiający stworzenie pożądanego raportu, jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia. Uruchamia formularz z pomocą kontekstową. Pomoc może dotyczyć bloków lub pól. Wyjście [Ctrl+q] Zakończenie pracy w aktywnym formularzu. Lista wartości [F9] Rozwija listę możliwych wartości w polu, w którym jest ona dostępna. Informacja o dostępie do listy wyboru wyświetlana jest w pasku komunikatów w czasie, gdy kursor znajduje się w polu z listą. 5/61

6 Operacje 2. Wyszukiwanie w listach wyboru. Lista Czynności: 1. Uruchomienie listy W niektórych polach dostępne są listy wyboru. Listy uruchamiane są poprzez dwuklik myszką w pole lub ustawienie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. 2. Filtrowanie listy Przeważnie w otwieranych listach w dolnej części okna znajdują się pola służące filtrowaniu. W zależności od kolumny, którą chcemy przefiltrować w odpowiednim polu wpisujemy szukany tekst. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Więc chcąc wyszukać np. jednostkę Dział Zaopatrzenia po kluczowym ciągu występującym w szukanym tekście opatrz należy w polu w kolumnie z nazwą jednostki wprowadzić zapis %opatrz% - co spowoduje przeszukanie tych pozycji, które w wartości posiadają szukany ciąg znaków. UWAGA: wielkość liter może mieć znaczenie przy filtrowaniu. 6/61

7 3. Zatwierdzenie wyboru Poszukiwana wartość powinna być oznaczona na żółto na liście. Po czym wybór zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. 3. Rejestracja indeksu i partii w kartotece towarowej magazynu. Aby danym indeksem (partią) towarowym można było obracać na magazynie należy zarejestrować indeks (partię) w kartotece danego magazynu. Lista Czynności: 1. Uruchomienie Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. formatki Kartoteka towarowa w Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. module Gospodarka Magazynowa 7/61

8 Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Stany magazynowe \ Kartoteka towarów. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę dotychczasowych dokumentów lub wybieramy kombinację przycisków Ctrl+q lub przycisk (operacja spowoduje wyjście z trybu zapytania bez wyszukiwania). 8/61

9 2. Dodanie indeksu (partii) do kartoteki Po wyjściu z trybu zapytania, należy wybrać magazyn, którego kartotekę chcemy uzupełnić o dany indeks (partię). Domyślnie podpowiada się magazyn domyślny przypisany do użytkownika, aby zmienić magazyn należy wybrać przycisk kartotekę chcemy otworzyć. i z listy wyboru należy wybrać magazyn, którego 9/61

10 Wybór z listy zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Po ustawieniu magazynu wstawiamy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6. Dodany zostanie pusty wiersz (oznaczony kolorem żółtym). W polu 'Indeks towarowy' wywołujemy listę wyboru poprzez dwuklik prawym przyciskiem myszy w pole lub ustawienie kursora w polu i wybór klawisza F9. Z listy wybieramy indeks i partię, którą chcemy przypisać do magazynu. Wybór z listy zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. 10/61

11 4. Przyjęcie z zewnątrz PZ na magazyn. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM w module Gospodarka Magazynowa Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Dokumenty podstawowe. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. 11/61

12 2. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Domyślnie wybierany jest magazyn zdefiniowany w wartościach domyślnych oraz kategoria dokumentów. Mamy możliwość zmiany magazynu i kategorii dokumentu przyciskami znajdującymi się przy polach Magazyn i Kategoria. Kategoria musi być ustawiona na "Przyjęcie z zewnątrz". Po wybraniu żądanego magazynu i kategorii dokumentu wciskamy klawisz F8 lub przycisk wywołując listę wszystkich zarejestrowanych wcześniej dokumentów. (jeżeli nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego rodzaju, z trybu zapytania wychodzimy przez wciśnięcie klawiszy Ctrl+q lub przez ikonkę drzwi.) Wstawiamy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6 (jeżeli wychodziliśmy z trybu zapytania za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy Ctrl+q system automatycznie przejdzie do tworzenia dokumenty i nie jest konieczne wybranie przycisku W wywołanej liście wartości wybieramy rodzaj dokumentu. lub klawisza F6). 12/61

13 Wstawiony zostanie nowy wiersz oznaczony kolorem żółtym w polu Numer, w którym widoczna będzie wartość <nowy dokument>. Należy określić dostawcę poprzez wywołanie w polu Kod dostawcy listy wybory dwuklikiem w pole lub ustawienie kursora w polu i wybór klawisza F9. Puste pola pod kolumnami na liście służą filtrowaniu. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków 13/61

14 lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. W przypadku, gdy nie ma poszukiwanej wartości na liście możemy wprowadzić nowego kontrahenta do słownika poprzez wybór przycisku [Wprowadź]. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W podobny sposób możliwe jest wskazanie firmy transportowej w polu Firma transportowa podanie wartości jest opcjonalne. W polu Data wystawienia podajemy datę wystawienia dokumentu PZ. Z tą datą nastąpi przyjęcie towaru na magazyn. Brak podania daty spowoduje podpowiedź daty bieżącej po zapisany zmian. W polu Umowa wskazujemy z dostępnej listy umowę, w ramach której wystawiono fakturę. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Numer faktury dostawcy podajemy numer obcy z dokumentu faktury. W polu Uwagi opcjonalnie można podać dodatkowe informacje/uwagi w formie dowolnego tekstu. 3. Wprowadzenie pozycji dokumentu Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Pozycje można wprowadzić w dwojaki sposób: Ad1. Wprowadzanie ręczne Ad2. Generacja na podstawie pozycji faktury zakupu. 14/61

15 Ad1. Wprowadzanie ręczne Na zakładce Pozycje dokumentów w polu Indeks towarowy podwójnym kliknięciem lub klawiszem F9 wywołujemy okno Lista towarów. W oknie Lista towarów wyszukujemy towar. Poniżej opisano funkcje okna oraz jak należy wyszukiwać towar. Po otwarciu listy towarów, użytkownik powinien wyszukać dany towar. Do zawężania towarów służą białe pola (oznaczone nr 1) pod kolumnami z indeksem, nazwą lub skrótem (kolumna ze skrótem pojawia się po włączeniu opcji skrót znacznik oznaczony nr 2). W polach zawężania wpisujemy szukany ciąg znaków używając procentów % oznaczających dowolny ciąg znaków. Po wpisaniu zawężenia lista automatycznie się uaktualnia i pokazuje towary spełniające wyszukiwane frazy. Po zaznaczeniu na liście towaru, który chcemy wybrać na pozycję dokumentu (towar zaznaczony na żółto patrz pola nr 3 wybieramy przycisk [Wybierz] (nr 4 ) co spowoduje wstawienie danego indeksu na pozycję dokumentu. Następnie na zakładce Pozycje dokumentów uzupełniamy pole: Partia (dostępna lista wartości - dwuklik myszką w pole), UWAGA: W przypadku magazynu Księgarni lub Wydawnictwa, konieczne jest wskazanie partii jako kolejnej dostawy. Dla każdego przyjęcia należy utworzyć odrębną partię i na nią dokonywać przyjęcia. W przypadku magazynu Działu Zaopatrzenia podajemy partię z kodem '-' (partia podpowie się automatycznie). Ilość realizowana, Cena UWAGA: W przypadku magazynu Księgarni lub Wydawnictwa cena podpowie się automatycznie jako cena ewidencyjna z cechy towaru (patrz instrukcja definiowania indeksów) po zapisaniu zmian przy użyciu klawisza F10 lub przycisku W polu Uwagi można podać dowolne uwagi dotyczące całego dokumentu. Uwaga: Jednostka miary podpowiada się automatycznie na podstawie jednostki przypisanej do definicji towaru. 15/61

16 Aby zatwierdzić wprowadzone dane, używamy klawisza F10 lub przycisku. Analogicznie możemy wprowadzić kolejne pozycje dokumentu poprzez przycisk lub klawisz F6. W przypadku ukończenia tworzenia pozycji powracamy na zakładkę Dokumenty. 4. Zmiana stanu na Zatwierdzony. Ad2. Generacja na podstawie pozycji faktury zakupu Opis generacji dokumentu PZ z faktury zakupu znajduje się w odrębnych instrukcjach: "Faktury zakupowe" - rozdział 6 "Generacje dokumentów procesu zakupowego" Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. 5. Zmiana stanu na Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zwiększenie ilości na magazynie oraz nadanie numeru własnego. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zwiększenie wartości na magazynie. 16/61

17 6. Zmiana stanu na Zatwierdzony w KG. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. Po zmianie stanu następuje rozdekretowanie dokumentu na konta księgowe. 7. Wydruk dokumentu UWAGA: Dokonując przyjęcia możemy pominąć kroki związane ze zmianą stanu na Zatwierdzony oraz Wyceniony i od razu wybrać zmianę stanu na Zatwierdzony w KG. System automatycznie w tej sytuacji przejdzie przez stan Zatwierdzony i Wyceniony. Dokumenty magazynowe docelowo powinny osiągać stan 'Zatwierdzony w KG'. Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy rodzaj wydruku PZ. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 17/61

18 5. Przyjęcie wewnętrzne PW na magazyn. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM w module Gospodarka Magazynowa Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Dokumenty podstawowe. 18/61

19 Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. 2. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Domyślnie wybierany jest magazyn zdefiniowany w wartościach domyślnych oraz kategoria dokumentów. Mamy możliwość zmiany magazynu i kategorii dokumentu przyciskami znajdującymi się przy polach Magazyn i Kategoria. Kategoria musi być ustawiona na "Przyjęcie wewnętrzne". Po wybraniu żądanego magazynu i kategorii dokumentu wciskamy klawisz F8 lub przycisk wywołując listę wszystkich zarejestrowanych wcześniej dokumentów. (jeżeli nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego rodzaju, z trybu zapytania wychodzimy przez wciśnięcie klawiszy Ctrl+q lub przez ikonkę drzwi.) Wstawiamy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6 (jeżeli wychodziliśmy z trybu zapytania 19/61

20 za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy Ctrl+q system automatycznie przejdzie do tworzenia dokumenty i nie jest konieczne wybranie przycisku W wywołanej liście wartości wybieramy rodzaj dokumentu. lub klawisza F6). Na liście mogą być dostępne rodzaje dokumentów: PWT - przyjęcie wewnętrzne tytułu wydawniczego dostępne dla magazynu Wydawnictwa ZW - zwrot wewnętrzny - wystawiane w przypadku zwrotów do magazynu - dostępne dla wszystkich magazynów. UWAGA: zwrot wewnętrzny może zostać wygenerowany na podstawie dokumentu rozchodu wewnętrznego RW. Opis znajduje się w dalszej części dokumentu. Wstawiony zostanie nowy wiersz oznaczony kolorem żółtym w polu Numer, w którym widoczna będzie wartość <nowy dokument>. W polu Data wystawienia podajemy datę wystawienia dokumentu PW. Z tą datą nastąpi przyjęcie towaru na magazyn. Brak podania daty spowoduje podpowiedź daty bieżącej po zapisany zmian. W polu Stanowisko kosztów wskazujemy z dostępnej listy stanowisko kosztowe, na które zwracamy/przyjmujemy towary. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub 20/61

21 ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Kod jednostki wskazujemy z dostępnej listy jednostkę, na którą przyjmujemy lub z której zwracane są towary. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Uwagi opcjonalnie można podać dodatkowe informacje/uwagi w formie dowolnego tekstu. 21/61

22 3. Wprowadzenie pozycji dokumentu Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Na zakładce Pozycje dokumentów w polu Indeks towarowy podwójnym kliknięciem lub klawiszem F9 wywołujemy okno Lista towarów. W oknie Lista towarów wyszukujemy towar. Poniżej opisano funkcje okna oraz jak należy wyszukiwać towar. Po otwarciu listy towarów, użytkownik powinien wyszukać dany towar. Do zawężania towarów służą białe pola (oznaczone nr 1) pod kolumnami z indeksem, nazwą lub skrótem (kolumna ze skrótem pojawia się po włączeniu opcji skrót znacznik oznaczony nr 2). W polach zawężania wpisujemy szukany ciąg znaków używając procentów % oznaczających dowolny ciąg znaków. Po wpisaniu zawężenia lista automatycznie się uaktualnia i pokazuje towary spełniające wyszukiwane frazy. Po zaznaczeniu na liście towaru, który chcemy wybrać na pozycję dokumentu (towar zaznaczony na żółto patrz pola nr 3 wybieramy przycisk [Wybierz] (nr 4 ) co spowoduje wstawienie danego indeksu na pozycję dokumentu. Następnie na zakładce Pozycje dokumentów uzupełniamy pole: Partia (dostępna lista wartości - dwuklik myszką w pole), UWAGA: W przypadku magazynu Księgarni lub Wydawnictwa, konieczne jest wskazanie partii jako kolejnej dostawy. Dla każdego przyjęcia należy utworzyć odrębną partię i na nią dokonywać przyjęcia. W przypadku magazynu Działu Zaopatrzenia podajemy partię z kodem '-' (partia podpowie się automatycznie). Ilość realizowana, Cena UWAGA: W przypadku magazynu Księgarni lub Wydawnictwa cena podpowie się automatycznie jako cena ewidencyjna z cechy towaru (patrz instrukcja definiowania indeksów) po zapisaniu zmian przy użyciu klawisza F10 lub przycisku W polu Uwagi można podać dowolne uwagi dotyczące całego dokumentu. Uwaga: Jednostka miary podpowiada się automatycznie na podstawie jednostki 22/61

23 przypisanej do definicji towaru. Aby zatwierdzić wprowadzone dane, używamy klawisza F10 lub przycisku. Analogicznie możemy wprowadzić kolejne pozycje dokumentu poprzez przycisk lub klawisz F6. W przypadku ukończenia tworzenia pozycji powracamy na zakładkę Dokumenty. 4. Zmiana stanu na Zatwierdzony. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. 5. Zmiana stanu na Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zwiększenie ilości na magazynie oraz nadanie numeru własnego. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zwiększenie wartości na magazynie. 23/61

24 6. Zmiana stanu na Zatwierdzony w KG. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. Po zmianie stanu następuje rozdekretowanie dokumentu na konta księgowe. 7. Wydruk dokumentu UWAGA: Dokonując przyjęcia możemy pominąć kroki związane ze zmianą stanu na Zatwierdzony oraz Wyceniony i od razu wybrać zmianę stanu na Zatwierdzony w KG. System automatycznie w tej sytuacji przejdzie przez stan Zatwierdzony i Wyceniony. Dokumenty magazynowe docelowo powinny osiągać stan 'Zatwierdzony w KG'. Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy rodzaj wydruku PW. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 24/61

25 6. Generacja zwrotu ZW z rozchodu wewnętrznego RW. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM w module Gospodarka Magazynowa Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Dokumenty podstawowe. 25/61

26 Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. 2. Wyszukanie dokumentu RW i generacja ZW Po wybraniu żądanego magazynu i kategorii dokumentu "Rozchód wewnętrzny" wprowadzamy zapytanie (kolor niebieski) przyciskiem F7 lub ikonką. Następnie wyszukujemy dokument RW np. po numerze wewnętrznym lub własnym wpisując odpowiednie zawężenia i wciskamy klawisz F8 lub przycisk wyszukując dany dokument. Następnie, aby wygenerować do danego dokumentu zwrot należy zaznaczyć dany dokument, nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję Generuj zwrot. Generacja polega na utworzeniu dokumentu rodzaju ZW ze skopiowanymi danymi z dokumentu RW. 26/61

27 Po wygenerowaniu zwrotu pojawi się komunikat, z którego spisujemy nr wewnętrzny zwrotu po czym zamykamy okno z komunikatem [Zamknij]. 3. Odszukanie wygenerowanego dokumentu Następnie wyszukujemy dokument zwrotu o danym numerze wewnętrznym spisanym wcześniej. Wprowadzamy tryb zapytania klawiszem F7 lub. W polu 'Nr wew.' wpisujemy numer wewnętrzny wygenerowanego zwrotu i wykonujemy zapytanie klawiszem F8 lub. Zostanie odszukany dokument ZW. 27/61

28 4. Poprawienie danych pozycji dokumentu 5. Zmiana stanu na Zatwierdzony. Po wyszukaniu danych przechodzimy na zakładkę Pozycje dokumentów po czym korygujemy je, o ile zachodzi taka konieczność. Poprawiamy ilości na pozycji lub usuwamy nie potrzebne pozycje przyciskiem. Aby zatwierdzić wprowadzone dane, używamy klawisza F10 lub przycisku. W przypadku ukończenia tworzenia pozycji powracamy na zakładkę Dokumenty. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. 6. Zmiana stanu na Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zwiększenie ilości na magazynie oraz nadanie numeru własnego. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zwiększenie wartości na magazynie. 28/61

29 7. Zmiana stanu na Zatwierdzony w KG. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. Po zmianie stanu następuje rozdekretowanie dokumentu na konta księgowe. 8. Wydruk dokumentu UWAGA: Dokonując przyjęcia możemy pominąć kroki związane ze zmianą stanu na Zatwierdzony oraz Wyceniony i od razu wybrać zmianę stanu na Zatwierdzony w KG. System automatycznie w tej sytuacji przejdzie przez stan Zatwierdzony i Wyceniony. Dokumenty magazynowe docelowo powinny osiągać stan 'Zatwierdzony w KG'. Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy rodzaj wydruku PW. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 29/61

30 7. Wydanie wewnętrzne RW z magazynu. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM w module Gospodarka Magazynowa Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Dokumenty podstawowe. 30/61

31 Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. 2. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Domyślnie wybierany jest magazyn zdefiniowany w wartościach domyślnych oraz kategoria dokumentów. Mamy możliwość zmiany magazynu i kategorii dokumentu przyciskami znajdującymi się przy polach Magazyn i Kategoria. Kategoria musi być ustawiona na "Wydanie wewnętrzne". Po wybraniu żądanego magazynu i kategorii dokumentu wciskamy klawisz F8 lub przycisk wywołując listę wszystkich zarejestrowanych wcześniej dokumentów. (jeżeli nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego rodzaju, z trybu zapytania wychodzimy przez wciśnięcie klawiszy Ctrl+q lub przez ikonkę drzwi.) Wstawiamy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6 (jeżeli wychodziliśmy z trybu zapytania 31/61

32 za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy Ctrl+q system automatycznie przejdzie do tworzenia dokumenty i nie jest konieczne wybranie przycisku W wywołanej liście wartości wybieramy rodzaj dokumentu. lub klawisza F6). Wstawiony zostanie nowy wiersz oznaczony kolorem żółtym w polu Numer, w którym widoczna będzie wartość <nowy dokument>. W polu Data wystawienia podajemy datę wystawienia dokumentu RW. Z tą datą nastąpi zdjęcie towaru z magazynu. Brak podania daty spowoduje podpowiedź daty bieżącej po zapisany zmian. W polu Stanowisko kosztów wskazujemy z dostępnej listy stanowisko kosztowe, na które pobierane są towary. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. 32/61

33 Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Kod jednostki wskazujemy z dostępnej listy jednostkę, która pobiera towary. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Uwagi opcjonalnie można podać dodatkowe informacje/uwagi w formie dowolnego tekstu. 33/61

34 3. Wprowadzenie pozycji dokumentu Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Na zakładce Pozycje dokumentów w polu Indeks towarowy podwójnym kliknięciem lub klawiszem F9 wywołujemy okno Lista towarów. W oknie Lista towarów wyszukujemy towar. Poniżej opisano funkcje okna oraz jak należy wyszukiwać towar. Po otwarciu listy towarów, użytkownik powinien wyszukać dany towar. Do zawężania towarów służą białe pola (oznaczone nr 1) pod kolumnami z indeksem, nazwą lub skrótem (kolumna ze skrótem pojawia się po włączeniu opcji skrót znacznik oznaczony nr 2). W polach zawężania wpisujemy szukany ciąg znaków używając procentów % oznaczających dowolny ciąg znaków. Po wpisaniu zawężenia lista automatycznie się uaktualnia i pokazuje towary spełniające wyszukiwane frazy. Po zaznaczeniu na liście towaru, który chcemy wybrać na pozycję dokumentu (towar zaznaczony na żółto patrz pola nr 3 wybieramy przycisk [Wybierz] (nr 4 ) co spowoduje wstawienie danego indeksu na pozycję dokumentu. Następnie na zakładce Pozycje dokumentów uzupełniamy pole: Partia (dostępna lista wartości - dwuklik myszką w pole), UWAGA: W przypadku magazynu Księgarni lub Wydawnictwa, konieczne jest wskazanie partii jako wydanie konkretnej dostawy. Dla każdego przyjęcia należy utworzyć odrębną partię i na nią dokonywać przyjęcia i rozchodu. W przypadku magazynu Działu Zaopatrzenia podajemy partię z kodem '-' (partia podpowie się automatycznie). Ilość realizowana, W polu Uwagi można podać dowolne uwagi dotyczące całego dokumentu. Uwaga: Jednostka miary podpowiada się automatycznie na podstawie jednostki przypisanej do definicji towaru. Aby zatwierdzić wprowadzone dane, używamy klawisza F10 lub przycisku. Analogicznie możemy wprowadzić kolejne pozycje dokumentu poprzez przycisk lub klawisz F6. W przypadku ukończenia tworzenia pozycji powracamy na zakładkę 34/61

35 Dokumenty. 4. Uzupełnienie pola Pakiet dotyczy magazynu materiałów promocyjnych W ramach operacji wydań przeprowadzanych na magazynie materiałów promocyjnych konieczne jest uzupełnianie pola Pakiet do pozycji dokumentu. Podanie wartości Tak jest obowiązkowe dla pozycji wchodzących w skład pakietu. W polu Pakiet wskazujemy z dostępnej wartość Tak lub Nie. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. 5. Zmiana stanu na Zatwierdzony. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. 35/61

36 6. Zmiana stanu na Wyceniony. 7. Zmiana stanu na Zatwierdzony w KG. 8. Wydruk dokumentu Po zmianie stanu następuje zmniejszenie ilości na magazynie oraz nadanie numeru własnego. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zmniejszenie wartości na magazynie. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. Po zmianie stanu następuje rozdekretowanie dokumentu na konta księgowe. UWAGA: Dokonując wydania możemy pominąć kroki związane ze zmianą stanu na Zatwierdzony oraz Wyceniony i od razu wybrać zmianę stanu na Zatwierdzony w KG. System automatycznie w tej sytuacji przejdzie przez stan Zatwierdzony i Wyceniony. Dokumenty magazynowe docelowo powinny osiągać stan 'Zatwierdzony w KG'. Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy rodzaj wydruku PW. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. 36/61

37 Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 8. Wydanie na zewnątrz WZ z magazynu. UWAGA: Dokumenty WZ mogą być generowane automatycznie w przypadku: 37/61

38 wystawiania paragonów w ramach sprzedaży detalicznej (formularz Dokumenty > Sprzedaż detaliczna w module Sprzedaż) w momencie ich zatwierdzania. wystawiania faktur VAT w ramach sprzedaży detalicznej (formularz Dokumenty > Sprzedaż detaliczna w module Sprzedaż) w momencie ich zatwierdzania wystawiania faktur VAT jeżeli podany zostanie magazyn w nagłówku dokumentu (formularz Dokumenty > Faktury VAT w module Sprzedaż) w momencie ich zatwierdzania Generacja może również odbywać poprzez jej wymuszenie przez użytkownika z modułu Sprzedaż i formularza Dokumenty > Sprzedaż detaliczna po wybraniu przycisku [Dokumenty WZ]. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM w module Gospodarka Magazynowa Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Dokumenty podstawowe. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. 38/61

39 2. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu Domyślnie wybierany jest magazyn zdefiniowany w wartościach domyślnych oraz kategoria dokumentów. Mamy możliwość zmiany magazynu i kategorii dokumentu przyciskami znajdującymi się przy polach Magazyn i Kategoria. Kategoria musi być ustawiona na "Wydanie na zewnątrz". Po wybraniu żądanego magazynu i kategorii dokumentu wciskamy klawisz F8 lub przycisk wywołując listę wszystkich zarejestrowanych wcześniej dokumentów. (jeżeli nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego rodzaju, z trybu zapytania wychodzimy przez wciśnięcie klawiszy Ctrl+q lub przez ikonkę drzwi.) Wstawiamy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6 (jeżeli wychodziliśmy z trybu zapytania za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy Ctrl+q system automatycznie przejdzie do tworzenia dokumenty i nie jest konieczne wybranie przycisku W wywołanej liście wartości wybieramy rodzaj dokumentu. lub klawisza F6). 39/61

40 Wstawiony zostanie nowy wiersz oznaczony kolorem żółtym w polu Numer, w którym widoczna będzie wartość <nowy dokument>. Należy określić odbiorcę poprzez wywołanie w polu Kod odbiorcy listy wybory dwuklikiem w pole lub ustawienie kursora w polu i wybór klawisza F9. Puste pola pod kolumnami na liście służą filtrowaniu. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. W przypadku, gdy nie ma poszukiwanej wartości na liście możemy wprowadzić nowego kontrahenta do słownika poprzez wybór przycisku [Wprowadź]. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W podobny sposób możliwe jest wskazanie firmy transportowej w polu Firma transportowa podanie wartości jest opcjonalne. W polu Data wystawienia podajemy datę wystawienia dokumentu WZ. Z tą datą nastąpi zdjęcie towaru z magazynu. Brak podania daty spowoduje podpowiedź daty bieżącej po zapisany zmian. W polu Umowa wskazujemy z dostępnej listy umowę, w ramach której wystawiono fakturę. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. 40/61

41 Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Uwagi opcjonalnie można podać dodatkowe informacje/uwagi w formie dowolnego tekstu. 3. Wprowadzenie pozycji dokumentu Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Na zakładce Pozycje dokumentów w polu Indeks towarowy podwójnym kliknięciem lub klawiszem F9 wywołujemy okno Lista towarów. W oknie Lista towarów wyszukujemy towar. Poniżej opisano funkcje okna oraz jak należy wyszukiwać towar. 41/61

42 Po otwarciu listy towarów, użytkownik powinien wyszukać dany towar. Do zawężania towarów służą białe pola (oznaczone nr 1) pod kolumnami z indeksem, nazwą lub skrótem (kolumna ze skrótem pojawia się po włączeniu opcji skrót znacznik oznaczony nr 2). W polach zawężania wpisujemy szukany ciąg znaków używając procentów % oznaczających dowolny ciąg znaków. Po wpisaniu zawężenia lista automatycznie się uaktualnia i pokazuje towary spełniające wyszukiwane frazy. Po zaznaczeniu na liście towaru, który chcemy wybrać na pozycję dokumentu (towar zaznaczony na żółto patrz pola nr 3 wybieramy przycisk [Wybierz] (nr 4 ) co spowoduje wstawienie danego indeksu na pozycję dokumentu. Następnie na zakładce Pozycje dokumentów uzupełniamy pole: Partia (dostępna lista wartości - dwuklik myszką w pole), UWAGA: W przypadku magazynu Księgarni lub Wydawnictwa, konieczne jest wskazanie partii jako wydanie konkretnej dostawy. Dla każdego przyjęcia należy utworzyć odrębną partię i na nią dokonywać przyjęcia i rozchodu. W przypadku magazynu Działu Zaopatrzenia podajemy partię z kodem '-' (partia podpowie się automatycznie). Ilość realizowana, W polu Uwagi można podać dowolne uwagi dotyczące całego dokumentu. Uwaga: Jednostka miary podpowiada się automatycznie na podstawie jednostki przypisanej do definicji towaru. Aby zatwierdzić wprowadzone dane, używamy klawisza F10 lub przycisku. Analogicznie możemy wprowadzić kolejne pozycje dokumentu poprzez przycisk lub klawisz F6. W przypadku ukończenia tworzenia pozycji powracamy na zakładkę Dokumenty. 42/61

43 4. Zmiana stanu na Zatwierdzony. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. 5. Zmiana stanu na Wyceniony. 6. Zmiana stanu na Zatwierdzony w KG. Po zmianie stanu następuje zmniejszenie ilości na magazynie oraz nadanie numeru własnego. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zmniejszenie wartości na magazynie. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. Po zmianie stanu następuje rozdekretowanie dokumentu na konta księgowe. UWAGA: Dokonując wydania możemy pominąć kroki związane ze 43/61

44 zmianą stanu na Zatwierdzony oraz Wyceniony i od razu wybrać zmianę stanu na Zatwierdzony w KG. System automatycznie w tej sytuacji przejdzie przez stan Zatwierdzony i Wyceniony. Dokumenty magazynowe docelowo powinny osiągać stan 'Zatwierdzony w KG'. 7. Wydruk dokumentu Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy rodzaj wydruku PW. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 44/61

45 9. Przesunięcie międzymagazynowe (wystawienie dokumentów MMW i MMP). Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM w module Gospodarka Magazynowa Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Dokumenty podstawowe. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. 45/61

46 2. Utworzenie nowego nagłówka dokumentu wydania z magazynu źródłowego Domyślnie wybierany jest magazyn zdefiniowany w wartościach domyślnych oraz kategoria dokumentów. Mamy możliwość zmiany magazynu i kategorii dokumentu przyciskami znajdującymi się przy polach Magazyn i Kategoria. Kategoria musi być ustawiona na "Wydanie z magazynu". Po wybraniu żądanego magazynu i kategorii dokumentu wciskamy klawisz F8 lub przycisk wywołując listę wszystkich zarejestrowanych wcześniej dokumentów. (jeżeli nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego rodzaju, z trybu zapytania wychodzimy przez wciśnięcie klawiszy Ctrl+q lub przez ikonkę drzwi.) Wstawiamy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6 (jeżeli wychodziliśmy z trybu zapytania za pomocą ikony lub kombinacji klawiszy Ctrl+q system automatycznie przejdzie do tworzenia dokumenty i nie jest konieczne wybranie przycisku W wywołanej liście wartości wybieramy rodzaj dokumentu. lub klawisza F6). 46/61

47 Wstawiony zostanie nowy wiersz oznaczony kolorem żółtym w polu Numer, w którym widoczna będzie wartość <nowy dokument>. W polu Data wystawienia podajemy datę wystawienia dokumentu wydania z magazynu źródłowego. Z tą datą nastąpi wydanie towaru z magazynu. Brak podania daty spowoduje podpowiedź daty bieżącej po zapisany zmian. W polu Kod magazynu docelowego wskazujemy z dostępnej listy magazyn, na który ma następie przesunięcie towaru. Listę otwieramy dwuklikiem w pole lub ustawieniem kursora w polu i wybór przycisku F9. Wybór z listy potwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. W polu Uwagi opcjonalnie można podać dodatkowe informacje/uwagi w formie dowolnego tekstu. 47/61

48 3. Wprowadzenie pozycji dokumentu Wprowadzone dane zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Na zakładce Pozycje dokumentów w polu Indeks towarowy podwójnym kliknięciem lub klawiszem F9 wywołujemy okno Lista towarów. W oknie Lista towarów wyszukujemy towar. Poniżej opisano funkcje okna oraz jak należy wyszukiwać towar. Po otwarciu listy towarów, użytkownik powinien wyszukać dany towar. Do zawężania towarów służą białe pola (oznaczone nr 1) pod kolumnami z indeksem, nazwą lub skrótem (kolumna ze skrótem pojawia się po włączeniu opcji skrót znacznik oznaczony nr 2). W polach zawężania wpisujemy szukany ciąg znaków używając procentów % oznaczających dowolny ciąg znaków. Po wpisaniu zawężenia lista automatycznie się uaktualnia i pokazuje towary spełniające wyszukiwane frazy. Po 48/61

49 zaznaczeniu na liście towaru, który chcemy wybrać na pozycję dokumentu (towar zaznaczony na żółto patrz pola nr 3 wybieramy przycisk [Wybierz] (nr 4 ) co spowoduje wstawienie danego indeksu na pozycję dokumentu. Następnie na zakładce Pozycje dokumentów uzupełniamy pole: Partia (dostępna lista wartości - dwuklik myszką w pole), UWAGA: W przypadku magazynu Księgarni lub Wydawnictwa, konieczne jest wskazanie partii jako wydanie konkretnej dostawy. Dla każdego przyjęcia należy utworzyć odrębną partię i na nią dokonywać przyjęcia i rozchodu. W przypadku magazynu Działu Zaopatrzenia podajemy partię z kodem '-' (partia podpowie się automatycznie). Ilość realizowana, W polu Uwagi można podać dowolne uwagi dotyczące całego dokumentu. Uwaga: Jednostka miary podpowiada się automatycznie na podstawie jednostki przypisanej do definicji towaru. Aby zatwierdzić wprowadzone dane, używamy klawisza F10 lub przycisku. Analogicznie możemy wprowadzić kolejne pozycje dokumentu poprzez przycisk lub klawisz F6. W przypadku ukończenia tworzenia pozycji powracamy na zakładkę Dokumenty. 4. Zmiana stanu na Zatwierdzony. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. 49/61

50 Po zmianie stanu następuje zmniejszenie ilości na magazynie. Dokument zostanie zatwierdzony i nadany mu będzie numer. Utworzony zostanie dokument MMP (w stanie edycji) na magazynie wybranym jako docelowy. Nowy dokument MMP będzie zawierał w nagłówku numer dokumentu MMW, na podstawie którego został utworzony. 5. Zmiana stanu na Wyceniony. 6. Zmiana stanu na Zatwierdzony w KG. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Wyceniony. Po zmianie stanu następuje zmniejszenie wartości na magazynie. Dla wyszukanego dokumentu na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. Otworzy się okno z stanami do wybory gdzie wybieramy wartość Zatwierdzony. Po zmianie stanu następuje rozdekretowanie dokumentu na konta księgowe. UWAGA: Dokonując wydania możemy pominąć kroki związane ze zmianą stanu na Zatwierdzony oraz Wyceniony i od razu wybrać 50/61

51 zmianę stanu na Zatwierdzony w KG. System automatycznie w tej sytuacji przejdzie przez stan Zatwierdzony i Wyceniony. Dokumenty magazynowe docelowo powinny osiągać stan 'Zatwierdzony w KG'. 7. Wydruk dokumentu wydania z magazynu Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy rodzaj wydruku PW. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 8. Zatwierdzenie przyjęcia na W magazynie docelowym znajdujemy wygenerowany dokument MMP. Użytkownik magazynu docelowego uruchamia formularz Dokumenty GM wybierając z 51/61

52 magazyn menu aplikacji Gospodarka Magazynowa pozycję: Dokumenty \ Dokumenty podstawowe. W magazynie docelowym znajdujemy wygenerowany dokument MMP. Jeżeli znamy numer wewnętrzny dokumentu to wprowadzamy tryb zapytania klawiszem F7 lub. W polu 'Nr wew.' wpisujemy numer wewnętrzny wygenerowanego dokumentu przyjęcia na magazyn i wykonujemy zapytanie klawiszem F8 lub. Jeżeli nie znamy numeru poszukiwanego dokumentu to ustawiamy kategorię Przyjęcie z magazynu oraz ustawiamy filtr dla dokumentów, które nie osiągnęły stanu Zatwierdzony, posługując się polami w lewym dolnym obszarze formularza. 52/61

53 Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan dokumentu Zatwierdzony i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie zatwierdzony i nadany mu będzie numer. 9. Wycena dokumentu MMP 10. Zatwierdzenie dokumentu MMP w Księdze Głównej. Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan dokumentu Wyceniony i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie wyceniony, potwierdzona zostaje kompletność informacji finansowej na nim i bierze on udział w wycenie stanów magazynowych. Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan dokumentu Zatwierdzony w KG i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie zatwierdzony w module Księga Główna, gdzie automatycznie powstaną odpowiednie dekrety zgodnie z automatem dekretującym. UWAGA: Dokonując przyjęcia możemy pominąć kroki związane ze zmianą stanu na Zatwierdzony oraz Wyceniony i od razu wybrać zmianę stanu na Zatwierdzony w KG. System automatycznie w tej sytuacji przejdzie przez stan Zatwierdzony i Wyceniony. Dokumenty magazynowe docelowo powinny osiągać stan 'Zatwierdzony w KG'. 11. Wydruk MMP Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy rodzaj wydruku PW. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. 53/61

54 Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 10. Wprowadzanie korekt dokumentów magazynowych Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Korekty Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. 54/61

55 dokumentów GM w module Gospodarka Magazynowa Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Korekty. Formularz zostaje uruchomiony w trybie wyszukiwania danych (niebieskie tło pól) z którego wychodzimy klawiszem F8. Domyślnie wybierany jest magazyn zdefiniowany w wartościach domyślnych oraz pierwszy na liście kategorii dokumentów PZ. Mamy 55/61

56 2. Wprowadzenie nowego dokumentu zakładka Dokumenty możliwość zmiany magazynu i rodzaju dokumentu przyciskami znajdującymi się przy polach Magazyn i Kategoria. W celu wystawienia odpowiednio korekty do dokumentu PZ, PW, RW lub WZ należy wybrać odpowiednią kategorię. Po wybraniu żądanego magazynu i kategorii dokumentu wciskamy klawisz F8 lub przycisk wywołując listę wszystkich zarejestrowanych wcześniej dokumentów. (jeżeli nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego rodzaju, z trybu zapytania wychodzimy przez wciśnięcie klawiszy Ctrl+q lub przez ikonkę drzwi.) Wstawiamy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6. W wywołanej liście wartości Podstawa korekty wybieramy odpowiedni dokument, do którego chcemy wystawić korektę np. dokument PW. Po wyborze dokumentu na dokument korekty zostaną przeniesione dane podstawy korekty (dokumentu korygowanego). Jeżeli nie uzupełnimy pola Data wystawienia to przy zapisie danych klawiszem F10 3. Wprowadzenie nowych danych pozycji dokumentu. lub przyciskiem uzupełni się ono datą bieżącą. Po zapisie uaktywniona zostanie zakładka Pozycje dokumentów. Na zakładce Pozycje dokumentów w żółtym wierszu pod pozycją korygowaną wpisujemy nową cenę lub ilość w zależności od tego, co chcemy skorygować. Wartość pozycji dokumentu zostanie wyliczona automatycznie. Aby zatwierdzić 56/61

57 4. Zatwierdzenie dokumentu. wprowadzone dane, używamy klawisza F10 lub przycisku. Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan dokumentu Zatwierdzony i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie zatwierdzony i nadany mu będzie numer. 5. Wycena dokumentu. 6. Zatwierdzenie dokumentu w Księdze Głównej. Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan dokumentu Wyceniony i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie wyceniony i bierze on udział w wycenie stanów magazynowych. Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan dokumentu Zatwierdzony w KG i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie zatwierdzony w module Księga Główna, gdzie automatycznie powstaną odpowiednie dekrety zgodnie z automatem dekretującym. 7. Wydruk Aby wydrukować dokument należy wybrać przycisk [Drukuj]. Po wybraniu przycisku [Drukuj] otworzy się okno z parametrami wydruku. Zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy szablon wydruku. Następnie wybieramy przycisk [Drukuj]. Otworzy się okno z podglądem wydruku. Pod przyciskiem możemy dokonać 57/61

58 wydruku na drukarkę. Za pomocą przycisku wyświetlania. Za pomocą przycisku możemy zmienić rozmiar możemy przejść do kolejnej strony. Za pomocą przycisku możemy zamknąć okno podglądu. 11. Wydruk etykiet kodów kreskowych Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Etykiety kodów kreskowych w module Gospodarka Magazynowa Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu Gospodarka Magazynowa. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Etykiety kodów kreskowych. 58/61

59 2. Wybór towarów do wydruku etykiet i wydruk W formularzu w górnym bloku Towary na magazynie znajduje się lista indeksów towarowych. Listę możemy zawęzić do danego magazynu wybierając kod magazynu z rozwijanej listy wyboru. Również możliwie jest zawężenie indeksów do tych posiadających stan magazynowych większy niż 0 poprzez oznaczenie znacznika Pokaż dostępne w magazynie. Pod kolumnami w bloku Towary na magazynie znajdują się psute pola do filtrowania indeksów. Wpisując wartości w pola system automatycznie zawęża listę wyboru. Przy wyszukiwaniu należy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. 59/61

60 Filtrować możemy po indeksie, nazwie i skrócie towaru. Po odszukaniu indeksu i zaznaczeniu go (ustawienie kursora w wierszu dla danej pozycji oznaczenie wiersza kolorem żółtym) należy podać ilość etykiet do wydrukowania oraz przenieść pozycję do bloku Towary do wydruku poprzez wybór przycisku Po przeniesieniu pojawi się pozycja w bloku Towary do wydruku. 60/61

61 Jeżeli jest potrzeba można w podobny sposób wybierać kolejne indeksy do wydruku. Po wybraniu pozycji do wydruku należy przycisnąć przycisk [Drukuj wszystko]. Uruchomiony zostanie podgląd wydruku, z którego można wykonać wydruk na drukarkę poprzez wybranie przycisku. 61/61