I. Interfejs użytkownika.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Interfejs użytkownika."

Transkrypt

1 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu: QAD Polska -> eb2 -> eb2 CUI Demo PL lub QAD Polska -> eb2 -> eb2 CUI Train PL) b) graficznego (wybór z menu: QAD Polska -> eb2 -> eb2 GUI Demo PL lub QAD Polska -> eb2 -> eb2 GUI Train PL) c) sieciowego (dostępnego przez przeglądarkę WWW) INTERFEJS TEKSTOWY: Ekran logowania: ID użytkownika: mfg hasło: puste (brak hasła, należy nacisnąć ENTER)

2 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 Ekran użytkownika: Wybór funkcji następuje po najechaniu strzałkami na odpowiedni opis i naciśnięciu ENTER. Opisy zapisane drukowanymi literami oznaczają, że jest to grupa funkcji, zaś zapisane małymi literami, iż jest to funkcja elementarna. Żądaną funkcję można wywołać również wpisując odpowiedni numer. Przykład: Po wpisaniu 13 i naciśnięciu ENTER następuje przejście do grupy funkcji Struktury produktów.

3 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 3 Aby wybrać z menu głównego (powrót do menu głównego -> ESC) funkcję niższego poziomu należy podać sekwencję numerów oddzielonych kropkami. Przykład: Aby wybrać Kartotekę struktur produktów z menu głównego należy wpisać 13.5 i nacisnąć ENTER. Jeśli użytkownik nie znajduje się w menu głównym, a chce wybrać funkcję poprzez wpisanie jej numeru musi poprzedzić ten numer kropką. Przykład: Aby wybrać Kartotekę struktur produktów z menu Indeksy/Zakłady należy wpisać.13.5 i nacisnąć ENTER. Skróty klawiszowe dla interfejsu tekstowego: F1 -> zatwierdź (w kartotekach zatwierdzanie grupy pól, w menu zatwierdzanie wyboru opcji) F2 -> pomoc F3 -> zmiana sposobu wpisywania danych (odpowiednik klawisza INSERT) F4 -> wyjście (z funkcji lub systemu) F5 -> kasowanie rekordu (dostępne dopiero po wybraniu istniejącego rekordu) F6 -> wybór istniejącego rekordu F8 -> czyszczenie zapisu F9 -> poprzedni rekord F10 -> następny rekord ZADANIA. 1. znaleźć Kartotekę danych klientów i zapisać jej numer 2. przejść do funkcji o numerze i zapisać jej tytuł

4 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 4 INTERFEJS GRAFICZNY Ekran logowania: ID użytkownika: mfg hasło: puste (brak hasła, należy nacisnąć ENTER) Ekran użytkownika:

5 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 5 Elementy ekranu użytkownika: - menu główne (7 grup funkcji na pierwszym ekranie*) - menu funkcji - okno do wpisywania numeru wybranej funkcji * Po wyborze modułu z menu funkcji w menu głównym pojawia się ścieżka dojścia do wybranego miejsca w systemie:

6 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 6 Wybór funkcji następuje poprzez: kliknięcie na wybrany element menu funkcji wpisaniu numeru funkcji (według tych samych zasad jak w menu tekstowym) w odpowiednim oknie wybraniu żądanej funkcji strzałkami i naciśnięcie klawisza ENTER. Skróty klawiszowe dla interfejsu graficznego: F1 -> pomoc F2 -> zatwierdź (w kartotekach zatwierdzanie grupy pól) F5 -> kasowanie rekordu (dostępne dopiero po wybraniu istniejącego rekordu) ESC -> wyjście strzałki dół/góra -> następny/poprzedni rekord CTRL-X -> wytnij CTRL-C -> kopiuj CTRL-V -> wstaw ZADANIA. 1. znaleźć Kartotekę wydziałów i zapisać jej numer 2. przejść do funkcji o numerze i zapisać jej tytuł

7 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 7 II. Rodzaje funkcji. Funkcje w MFG/PRO można podzielić na 3 grupy: kartoteki funkcje przeglądu i raportowania kartotek funkcje konfigurujące. KARTOTEKI Kartoteki są funkcjami umożliwiającymi użytkownikowi wprowadzanie, edycję oraz usuwanie danych z baz. Przykład: Kartoteka kategorii produktów (1.2.1) W każdej kartotece pierwsze pole (sporadycznie dwa pierwsze pola) aktywne na ekranie jest przeznaczone na tzw. identyfikator rekordu, czyli unikalny w ramach kartoteki ciąg znaków, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować określony rekord. podgląd ( oczko )

8 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 8 Wpisanie w polu identyfikatora istniejącego już ciągu znaków pozwala na edycję lub usunięcie danego rekordu. Nie wpisanie ciągu znaków do pierwszego pola, a jedynie naciśniecie ENTER spowoduje, że system nada pierwszy wolny numer rekordu (według zasad określonych w parametrach kartoteki). Listę wpisanych rekordów można przejrzeć korzystając z podglądu ( oczka ). Sposób korzystania z kartotek: Chcę wprowadzić nowy rekord zmienić istniejący rekord usunąć istniejący rekord muszę w pierwszym polu ekranu kartoteki wpisać nie istniejący wcześniej ciąg znaków i nacisnąć ENTER lub F2 wpisać lub wybrać z podglądu istniejący wcześniej ciąg znaków i nacisnąć ENTER lub F2 wpisać lub wybrać z podglądu istniejący wcześniej ciąg znaków i nacisnąć ENTER lub F2 a następnie wprowadzać kolejne dane. poprawiać kolejne dane. nacisnąć F5 i potwierdzić kasowanie. Po zatwierdzeniu ciągu znaków w polu identyfikatora uaktywniają się kolejne pola na ekranie.

9 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 9 Grupę pól można zatwierdzić klawiszem F2 lub zatwierdzając kolejno każde pole klawiszem ENTER. Cofnąć się można naciskając klawisz ESC. W każdej chwili można uzyskać pomoc do pola, w którym jest ustawiony kursor, naciskając klawisz F1. Praca z kartoteką kończy się po zatwierdzeniu ostatniego pola system przechodzi z powrotem do pola identyfikatora. Zapis danych do bazy następuje sukcesywnie, po zatwierdzeniu każdej kolejnej grupy pól. Większość pól w MFG/PRO nie jest obowiązkowa i ich wypełnienie zależy od specyfiki organizacji, w której system jest wdrożony. Tym niemniej niektóre pola muszą być wypełnione danymi akceptowalnymi przez system (są to najczęściej predefiniowane w innych kartotekach dopuszczalne wartości dla pól). Jeśli użytkownik nie wpisze danych (lub wpisze dane wcześniej nie zdefiniowane) w polu obowiązkowym, system przy próbie zatwierdzenia grupy pól wygeneruje komunikat błędu.

10 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 10 Po pojawieniu się takiego komunikatu kursor automatycznie ustawia się na polu, przy którym wystąpił błąd, dzięki czemu użytkownik wie, które dane należy poprawić. ZADANIA. 1. Znaleźć kartotekę pracowników 2. Wprowadzić nowego pracownika, podając swoje dane osobowe FUNKCJE PRZEGLĄDU I RAPORTOWANIA BAZ DANYCH Funkcje przeglądu i raportowania baz danych służą do wydobywania informacji zawartych w bazach danych MFG/PRO. Funkcje te nie pozwalają na wprowadzanie, edycję czy kasowanie danych. Pozwalają jedynie dokonywać selekcji zgromadzonych danych oraz tworzyć sprawozdania, raporty, podsumowania itd. Funkcje przeglądu i raportowania są zazwyczaj umieszczone po odpowiadającej im kartotece. kartoteka funkcje przeglądu i raportowania Przeglądy. Funkcje przeglądu zazwyczaj pozwalają na pokazanie na ekranie zawartości odpowiedniej bazy danych. Wynik funkcji przeglądu to lista rekordów zapisanych w bazie danych.

11 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 11 Filtrowanie Selekcja danych możliwa jest po naciśnięciu przycisku filtrowania. Nowy ekran, który się po takiej operacji pojawia pozwala na określenie warunków filtrowania. Kryteria selekcji Klucz sortowania Sposób sortowania

12 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 12 Wprowadzenie kryteriów selekcji spowoduje, że dane z bazy zostaną przefiltrowane. Pierwsza kolumna pól w kryteriach selekcji określa ograniczenia dolne dla danych. Pokazane zostaną rekordy od wskazanego w odpowiednim polu (włącznie z nim) oraz umiejscowione dalej (z uwzględnieniem podanego klucza sortowania). Druga kolumna pól w kryteriach selekcji określa ograniczenia górne dla danych. Pokazane zostaną rekordy do wskazanego w odpowiednim polu (włącznie z nim) oraz umiejscowione wcześniej (z uwzględnieniem podanego klucza sortowania). Aby wybrać dokładnie jeden rekord należy w kryteriach selekcji, w ograniczeniu dolnym i górnym podać to samo. Dokładanie kolejnych warunków powoduje ograniczenie liczby pokazanych rekordów (kryteria selekcji łączą się spójnikiem logicznym I ).

13 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 13

14 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 14 Raporty. Funkcje raportu pozwalają na wygenerowanie raportu zawierającego dane według selekcji dokonanej przez użytkownika. Wynikiem tych funkcji jest raport wysłany przez system na zewnątrz (np. drukarkę, ekran, plik etc.). Sposób określania kryteriów selekcji dla raportów jest analogiczny jak w przypadku przeglądów. Zazwyczaj raporty dają mniej kryteriów selekcji niż przeglądy. Po wpisaniu żądanych kryteriów (można korzystać z podglądu oczka ) należy nacisnąć Print. Jako wyjście można podać jeden ze zdefiniowanych formatów wyjściowych. ID wsadu wykorzystywane jest jedynie w przypadku przetwarzania wsadowego. W warunkach laboratoryjnych najlepszym sposobem jest kierowanie generowanych raportów do pliku tekstowego, czyli ustawienie pola wyjście na wartość window. Wygenerowany raport może być przeglądany lub zapisany jako plik tekstowy:

15 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 15 ZADANIA. 1. Dokonać przeglądu pracowników 2. Wykonać raport pracowników, na którym będą tylko nazwisku zaczynającym się na literę H FUNKCJE KONFIGURUJĄCE Funkcje konfiguracji służą do dostosowania systemu do specyficznych potrzeb organizacji. Przykładem kartoteki służącej do dostosowania systemu jest funkcja 36.1 Parametry systemu/konta.

16 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 16 Służy ona przede wszystkim do definiowana domyślnych kont księgowych dla określonych operacji gospodarczych mających miejsce w organizacji. ZADANIA. 1. W konfiguracji danych pracowników ustawić kolejny numer pracownika na Usunąć stworzonego przez siebie pracownika.

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5

Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 Wprowadzenie do aplikacji BPSC v. 4.2.5 2 Wprowadzenie do aplikacji BPSC - SPIS TREŚCI: 1. Rozpoczęcie pracy z aplikacją... 5 2. Okno główne aplikacji... 7 3. Przeglądarki...13 4. Podstawowe funkcje przeglądarki...16

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0

Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0 Comarch Egeria Konfiguracja magazynu Wersja 6.0 Instrukcja Użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 Podstawowa nawigacja w aplikacji... 4 KONFIGURACJA... 7 Założenie jednostki org. stanowiącej

Bardziej szczegółowo

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł CRM Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych...

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych... Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping Instrukcja obsługi aplikacji FedEx Domestic Shipping Uwagi Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. w każdym czasie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Programu

Instrukcja Obsługi Programu Instrukcja Obsługi Programu PPM Prywatna Praktyka Medyczna Producent programu - Syriusz Sp. z o.o. www.ppm.syriusz.eu ppm@syriusz.eu Rzeszów luty 2011r. Instrukcja obsługi programu PPM Prywatna Praktyka

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA...

2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... ZSI Sprawny Urząd - System ewidencji opłat za wywóz śmieci Ewidencja opłat ver 1.0.17 Spis treści 1. WSTĘP.... 3 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.... 3 1.2. WYMAGANIA SPRZĘTOWO PROGRAMOWE.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowa

Instrukcja podstawowa Instrukcja podstawowa Kalisz, sierpień 2007r. Rozdział 1 Wstęp... 3 1.1 Informacje ogólne... 3 1.2 Możliwości programu Comotel... 3 1.3 Wymagania techniczne... 3 Rozdział 2 Instalacja i uruchomienie programu...

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA...

2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... ZSI Sprawny Urząd - System ewidencji podatkowej Ewidencja podatkowa ver 1.5.98 Spis treści 1. WSTĘP.... 3 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.... 3 1.2. WYMAGANIA SPRZĘTOWO PROGRAMOWE.... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz ROZDZIAŁ 11 RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz I Generator Raportów 11-1 Parametry raportu 11-3 Arkusz kalkulacyjny 11-9 Tworzenie raportu w formie arkusza 11-9 Projektant

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Administracja. System Graffiti. Podręcznik użytkownika

Administracja. System Graffiti. Podręcznik użytkownika System Graffiti Administracja Podręcznik użytkownika PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZSI Sprawny Urząd - System ewidencji podatkowej księgowość podatkowa ver 1.5.7

ZSI Sprawny Urząd - System ewidencji podatkowej księgowość podatkowa ver 1.5.7 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... 4 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.... 4 1.2. WYMAGANIA SPRZĘTOWO PROGRAMOWE.... 5 2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA.... 6 2.1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA KLIENT SERWER.... 6 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

enova365 Księgowość Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl

enova365 Księgowość Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl enova365 Księgowość Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Spis treści Moduły księgowe Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo