WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY III GIMNAZJUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY III GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY III GIMNAZJUM 1. Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie programu nauczania ABC konstruktora Anieli Nowak wydanego przez wydawnictwo PWN i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły. 2. Ogólne wymagania do uzyskania poszczególnych ocen: a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: o posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, o biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, o biegle rozwiązuje problemy teoretyczne i zadania praktyczne, o rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania, o bierze czynny udział w konkursach i olimpiadach, b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: o opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, o sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, o rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i zadania praktyczne, o starannie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: o nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych, o poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, o rozwiązuje samodzielnie typowe problemy teoretyczne i zadania praktyczne, o współpracuje w grupie, o jest przygotowany do zajęć, o angażuje się przy wykonywaniu ćwiczenia, o systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: o opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w stopniu zadawalającym, o potrafi pod kierunkiem nauczyciela zastosować zdobyte wiadomości do rozwiązywania typowych zadań praktycznych, o niechętnie współpracuje w grupie, o niestarannie wykonuje prace samodzielnie, o posiada pewne braki w zeszycie przedmiotowym, e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: o posiada poważne braki w wiedzy, o nie potrafi samodzielnie zastosować zdobytych wiadomości do rozwiązywania typowych zadań praktycznych, o nie potrafi współpracować w grupie, o posiada braki w zeszycie przedmiotowym, f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wyżej przedstawionych wymagań

2 3. Szczegółowe wiadomości i umiejętności wymagane do uzyskania poszczególnych ocen: Lp. DZIAŁ PROGRAMOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE (OCENA DOPUSZCZAJĄCA I DOSTATECZNA) I PÓŁROCZE ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA Materiały stosowane w -co to są przewodniki, elektronice i półprzewodniki, izolatory, elektrotechnice -jakie materiały zaliczamy do przewodników, półprzewodników, izolatorów, WYMAGANIA WYMAGANIA ROZSZERZONE (OCENA DOBRA, BARDZO DOBRA I CELUJĄCA) - jakimi parametrami charakteryzują się przewodniki i izolatory elektryczności -co to są przewodniki, półprzewodniki, izolatory, -jakie materiały zaliczamy do przewodników, półprzewodników, izolatorów, Powstawanie prądu elektrycznego i zasady przepływu prądu elektrycznego. Rodzaje i symbole graficzne elementów elektronicznych i elektrycznych. Schematy - wymienić 3 rodzaje przewodników i 3 rodzaje izolatorów - rozpoznać 2 rodzaje przewodników prądu elektrycznego i 3 rodzaje izolatorów -jacy wielcy wynalazcy zapisali się w historii elektrotechniki, -jak nazywają się podstawowe wielkości elektryczne, -jak nazywają się jednostki podstawowych wielkości elektrycznych, - jakie wzory określają przepływ prądu elektrycznego -jaka jest budowa ogniwa, -jaka jest zasada działania ogniwa, -gdzie ogniwa (baterie) znalazły zastosowania, -jakie są sposoby wytwarzania energii elektrycznej, -jakie są rodzaje prądu elektrycznego, -które sposoby otrzymywania energii elektrycznej są ekologiczne, wymienić parametry wybranych przewodników elektryczności - opisać zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania izolacji - omówić zagrożenia porażeniem prądem - wymienić 3 rodzaje przewodników i 3 rodzaje izolatorów - rozpoznać 2 rodzaje przewodników prądu elektrycznego i 3 rodzaje izolatorów - jak połączyć ogniwa galwaniczne w baterie o określonym napięciu - jak dobrać odpowiednio ogniwa do zasilania np. latarki -jacy wielcy wynalazcy zapisali się w historii elektrotechniki, -jak nazywają się podstawowe wielkości elektryczne, -jak nazywają się jednostki podstawowych wielkości elektrycznych, - jakie wzory określają przepływ prądu elektrycznego -jaka jest budowa ogniwa, -jaka jest zasada działania ogniwa, -gdzie ogniwa (baterie) znalazły zastosowania, -jakie są sposoby wytwarzania energii elektrycznej,

3 Rodzaje i symbole graficzne elementów elektronicznych i elektrycznych. Schematy -jak przesyła się energię elektryczna. - jak obliczyć natężenie prądu w obwodzie, gdy znane są: rezystancja i spadek napięcia -określić rodzaje elektrowni analizując jej wady i zalety, -określić związek pomiędzy oszczędzaniem energii elektrycznej a zanieczyszczeniem środowiska, -z jakich elementów składa się obwód elektryczny, - jak dzielimy elementy w elektronice -jakie są symbole graficzne elementów obwodu, -jaka jest rola kondensatora w obwodzie prądu elektrycznego, -jakie są rodzaje kondensatorów, -jakie są parametry kondensatorów, -jaka jest rola rezystora w obwodzie prądu elektrycznego, -jakie są rodzaje rezystorów, -jakie są parametry rezystorów, -w jaki sposób oznacza się rezystancje, -jakie są rodzaje diod, -jakie są oznaczenia diod, -jakie są parametry diod. -jaka jest rola tranzystora w obwodzie prądu stałego, -jakie są rodzaje tranzystorów, -w jaki sposób oznacza się tranzystory, -jakie są parametry tranzystora jakie są rodzaje prądu elektrycznego, -które sposoby otrzymywania energii elektrycznej są ekologiczne, -jak przesyła się energię elektryczna. - jak obliczyć natężenie prądu w obwodzie, gdy znane są: rezystancja i spadek napięcia - wymienić rodzaje prądnic i opisać czym się różnią - dobrać odpowiednio ogniwa do zasilania np. latarki - umie zastosować wzory do obliczeń wartości prądu elektrycznego -określić rodzaje elektrowni analizując jej wady i zalety, -określić związek pomiędzy oszczędzaniem energii elektrycznej a zanieczyszczeniem środowiska, - jak rozmieścić symbole schematu budowy lampki bateryjnej tak by był on jak najbardziej czytelny - jak dodać do tego schematu jeszcze jeden symbol żarówki oraz zaprojektować sposób wyłączania oddzielnie jednej z żarówek - jaka jest zasada działania wybranych elementów biernych - jaką budowę mają elementy czynne - jakie są wady i zalety elementów elektronicznych próżniowych (lampy elektronowe) i półprzewodnikowych (diody, tranzystory, układy scalone) -z jakich elementów składa się obwód elektryczny, - jak dzielimy elementy w elektronice -jakie są symbole graficzne elementów obwodu, -jaka jest rola kondensatora w obwodzie prądu elektrycznego, -jakie są rodzaje kondensatorów, -jakie są parametry kondensatorów, -jaka jest rola rezystora w obwodzie prądu elektrycznego, -jakie są rodzaje rezystorów, -jakie są parametry rezystorów, -w jaki sposób oznacza się rezystancje, -jakie są rodzaje diod, -jakie są oznaczenia diod,

4 -jakie są parametry diod. -jaka jest rola tranzystora w obwodzie prądu stałego, -jakie są rodzaje tranzystorów, -w jaki sposób oznacza się tranzystory, -jakie są parametry tranzystora. Odbiorniki prądu elektrycznego - narysować schemat dowolnego najprostszego układu elektrycznego (elektronicznego) - określić funkcje poszczególnych elementów układu -narysować schemat obwodu (szeregowy, równoległy), -analizować schemat. -odczytać parametry kondensatora. -odczytać parametry diody. -odczytać oznaczenia tranzystora, -obliczyć parametry tranzystora, - co to są odbiorniki energii elektrycznej - jakimi parametrami charakteryzują się wybrane urządzenia elektryczne - jak działa świetlówka, grzałka, żarówka, silnik elektryczny - wymienić rodzaje odbiorników energii elektrycznej - określić podstawowe parametry wybranego odbiornika energii elektrycznej - obliczyć moc np. żarówki lampy rowerowej zaprojektować i wykonać plansze przedstawiające rozwój elektroniki - zaprojektować schemat układu elektronicznego z diodą LED - Dobrać elementy do zaprojektowanego układu - narysować schemat dowolnego najprostszego układu elektrycznego (elektronicznego) - określić funkcje poszczególnych elementów układu -narysować schemat obwodu (szeregowy, równoległy), -analizować schemat. -odczytać parametry kondensatora. -odczytać parametry diody. -odczytać oznaczenia tranzystora, -obliczyć parametry tranzystora, - które odbiorniki w domu ucznia mają największą moc,a które najmniejszą - jak obliczyć parametr bezpiecznika (natężenie prądu w amperach) potrzebnego do zabezpieczenia pracy odbiornika, np. o parametrach 230V, 1000W - co to są odbiorniki energii elektrycznej - jakimi parametrami charakteryzują się wybrane urządzenia elektryczne - jak działa świetlówka, grzałka, żarówka, silnik elektryczny - wymienić rodzaje odbiorników energii elektrycznej - określić podstawowe parametry wybranego odbiornika energii elektrycznej - obliczyć moc np. żarówki lampy rowerowej

5 Oszczędne gospodarowanie energią elektryczną. Przetworniki elektroakustycz ne. - określić moc urządzeń elektrycznych - jakie zagrożenia występują podczas obsługi urządzeń elektrycznych - jak można oszczędzać energię elektryczną we własnym domu - jakie są podstawowe wzory do obliczeń wartości prądu elektrycznego - wymienić rodzaje odbiorników energii elektrycznej - odczytać informacje podane w instrukcji obsługi - zastosować wzory dotyczące prądu elektrycznego do obliczeń zużycia energii Mikrofony, słuchawki, głośniki rodzaje, budowa, zasada działania i parametry określić moc urządzeń elektrycznych - wymienić rodzaje energii, na które można zamienić energię elektryczną i wyróżnić zamianę, która jest najłatwiejsza do praktycznego realizowania - dokonać porównania silnika indukcyjnego z komutatorowym - podać nazwę urządzeń elektrycznych, które mają regulatory obrotów silnika oraz ocenić przydatność regulatorów w tych urządzeniach - jakie zagrożenia występują podczas obsługi urządzeń elektrycznych - jak można oszczędzać energię elektryczną we własnym domu - które odbiorniki w domu ucznia mają największą moc, a które najmniejszą - jakie są podstawowe wzory do obliczeń wartości prądu elektrycznego - jakie są największe zagrożenia dla zdrowia w gospodarstwie domowym i jak można by przeciwdziałać tym zagrożeniom - jakimi kryteriami kierować się przy zakupie domowych urządzeń elektrycznych - wymienić rodzaje odbiorników energii elektrycznej - odczytać informacje podane w instrukcji obsługi - obliczyć oszczędności energii elektrycznej, jakie można osiągnąć po wymianie tradycyjnych żarówek na żarówki energooszczędne - obliczyć natężenie prądu elektrycznego płynącego przez żarówkę sieciową o mocy 100W - zastosować wzory dotyczące prądu elektrycznego do obliczeń zużycia energii - odczytać informacje z tabliczki znamionowej dowolnego urządzenia elektrycznego -jak zbudowany jest mikrofon, -jaka jest zasada działania mikrofonu,

6 -jak zbudowany jest głośnik, -jaka jest zasada działania głośnika, -co to znaczy: mono, stereo, kwadro. - jakie są rodzaje mikrofonów Urządzenia elektroniki użytkowej wokół nas. -na czym polega wysyłanie i odbieranie fali radiowej, -z jakich głównych elementów składa się radioodbiornik, radioodbiornika, -jaka jest różnica miedzy radioodbiornikiem a tunerem satelitarnym, -z jakich głównych elementów składa się telewizor, telewizora, -jakie urządzenia mogą współpracować z telewizorem. -z jakich głównych elementów składa się magnetofon i magnetowid, magnetofonu i magnetowidu, -z jakich głównych elementów składa się odtwarzacz CD i DVD, odtwarzacza CD i DVD, odczytać i wyjaśnić parametry głośnika, - odczytać parametry mikrofonu - objaśnić schemat głośnika - objaśnić schemat mikrofonu - objaśnić konstrukcję głośnika dynamicznego - objaśnić zasadę działania głośnika dynamicznego i mikrofonu -na czym polega wysyłanie i odbieranie fali radiowej, -jaka jest prędkość rozchodzenia się fali radiowej, - jakie symbole i napisy stosowane są na sprzęcie RTV i co oznaczają -na czym polega wysyłanie i odbieranie fali radiowej, -z jakich głównych elementów składa się radioodbiornik, radioodbiornika, -jaka jest różnica miedzy radioodbiornikiem a tunerem satelitarnym, -z jakich głównych elementów składa się telewizor, telewizora, -jakie urządzenia mogą współpracować z telewizorem. -z jakich głównych elementów składa się magnetofon i magnetowid, magnetofonu i magnetowidu, -z jakich głównych elementów składa się odtwarzacz CD i DVD, odtwarzacza CD i DVD,

7 FOTOGRAFIA mgr inż. Tomasz Szachoń Rok szkolny 2017 / 2018 Nazwa zajęć Temat lekcji Fotografia tradycyjna Fotografia cyfrowa Zasady wykonania, komputerowa obróbka zdjęć - odczytać ze schematu radioodbiornika nazwy elementów, -korzystać z informacji zawartych w instrukcji obsługi, Liczba godzin Treści nauczania sposób otrzymywania budowa i zasada działania aparatu tradycyjnego zasada tworzenia w aparacie jednoobiektywowym sposób powstawania czarno-białego i kolorowego sposób otrzymywania budowa i zasada działania aparatu cyfrowego zasada tworzenia w aparacie cyfrowym sposób powstawania i jego zapis parametry decydujące o jakości w aparacie cyfrowym zasady wykonania aparatem cyfrowym cyfrowa obróbka zdjęć programy graficzne do obróbki zdjęć artystyczne - właściwie interpretować znaki i napisy stosowane na sprzęcie RTV - wymienić podstawowe pasma i częstotliwości radiowe - wymienić 10 zastosowań fal elektromagnetycznych - porównać parametry wybranych urządzeń RTV - odczytać ze schematu radioodbiornika nazwy elementów, -korzystać z informacji zawartych w instrukcji obsługi, -opisać role radia i telewizji w procesie przemian historycznospołecznych, kulturowych. Procedury osiągania celów wykonanie i otrzymanie go opis budowy i zasady działania aparatu omówienie zasady tworzenia w aparacie jednoobiektywowym opis sposobu powstania czarno-białego i kolorowego umiejętność wykonania umiejętność wywołania wykonanie i otrzymanie go opis budowy i zasady działania aparatu omówienie zasady tworzenia w aparacie cyfrowym opis sposobu powstania umiejętność wykonania i zapisu go omawianie parametrów decydujących o jakości omówienie zasad wykonania umiejętność obsługi programu graficznego do obróbki zdjęć umiejętność poprawnego wykonania zdjęć aparatem cyfrowym tworzenie zdjęć artystycznych 4. Formy kontroli wiedzy i umiejętności: - 7 -

8 a) wiedza i umiejętności kontrola umiejętności i wiadomości przy tablicy sprawdzian z rysowania rzutów prostokątnych ćwiczenia praktyczne b) aktywność praca samodzielna pomoc kolegom i koleżankom Semestr I: a) ocenie wiedzy i umiejętności podlegać będą: wykonanie i otrzymanie go; opis budowy i zasady działania aparatu fotograficznego; zasady tworzenia w aparacie jednoobiektywowym; sposób powstania czarno-białego i kolorowego; umiejętność wykonania ; umiejętność wywołania. Podczas oceny wiedzy i umiejętności stosowana będzie kontrola umiejętności i wiadomości przy tablicy; kontrola umiejętności i wiadomości podczas komputerowej obróbki zdjęć; ćwiczenia praktyczne; zadania domowe. b) aktywność: praca samodzielna; pomoc kolegom i koleżankom. Podczas oceny wiedzy i umiejętności stosowana będzie kontrola umiejętności i wiadomości przy tablicy; kontrola umiejętności i wiadomości podczas komputerowej obróbki zdjęć; ćwiczenia praktyczne; zadania domowe. a) aktywność: praca samodzielna; pomoc kolegom i koleżankom. Zadanie praktyczne - ćwiczenia z zakresu realizowanego materiału wykorzystujące wiadomości w praktyce Praca samodzielna - ocena zaangażowania się ucznia przy wykonywaniu ćwiczeń na lekcji. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych

9 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2013/ Ogólne wymagania do uzyskania poszczególnych ocen: a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: o posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, o biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, o biegle rozwiązuje problemy teoretyczne i zadania praktyczne, o rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania, o bierze czynny udział w konkursach i olimpiadach, b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: o opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, o sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, o rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i zadania praktyczne, o starannie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: o nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych, o poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, o rozwiązuje samodzielnie typowe problemy teoretyczne i zadania praktyczne, o współpracuje w grupie, o jest przygotowany do zajęć, o angażuje się przy wykonywaniu ćwiczenia, o systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: o opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w stopniu zadawalającym, o potrafi pod kierunkiem nauczyciela zastosować zdobyte wiadomości do rozwiązywania typowych zadań praktycznych, o niechętnie współpracuje w grupie, o niestarannie wykonuje prace samodzielnie, o posiada pewne braki w zeszycie przedmiotowym, e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: o posiada poważne braki w wiedzy, o nie potrafi samodzielnie zastosować zdobytych wiadomości do rozwiązywania typowych zadań praktycznych, o nie potrafi współpracować w grupie, o posiada braki w zeszycie przedmiotowym, f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wyżej przedstawionych wymagań. 9 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2013/ Ogólne wymagania do uzyskania poszczególnych ocen: a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: o posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, o biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, o biegle rozwiązuje problemy teoretyczne i zadania praktyczne, o rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania, o bierze czynny udział w konkursach i olimpiadach, b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: o opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, o sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, o rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i zadania praktyczne, o starannie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: o nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych, o poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, o rozwiązuje samodzielnie typowe problemy teoretyczne i zadania praktyczne, o współpracuje w grupie, o jest przygotowany do zajęć, o angażuje się przy wykonywaniu ćwiczenia, o systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: o opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w stopniu zadawalającym, o potrafi pod kierunkiem nauczyciela zastosować zdobyte wiadomości do rozwiązywania typowych zadań praktycznych, o niechętnie współpracuje w grupie, o niestarannie wykonuje prace samodzielnie, o posiada pewne braki w zeszycie przedmiotowym, e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: o posiada poważne braki w wiedzy, o nie potrafi samodzielnie zastosować zdobytych wiadomości do rozwiązywania typowych zadań praktycznych, o nie potrafi współpracować w grupie, o posiada braki w zeszycie przedmiotowym, f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wyżej przedstawionych wymagań.

Wymagania przedmiotowe z techniki do klasy 1 gimnazjum

Wymagania przedmiotowe z techniki do klasy 1 gimnazjum 2015 Wymagania przedmiotowe z techniki do klasy 1 gimnazjum Tytuł: Technika w praktyce Autor programu: Waldemar Czyżewski Autorzy podręcznika: Waldemar Czyżewski, Waldemar Lib, Wojciech Walat, Nr w wykazie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia elektryczno-elektroniczne

Zajęcia elektryczno-elektroniczne Zajęcia elektryczno-elektroniczne Klasa III Lp Uwagi Temat lekcji Liczba godzin Wymagania podstawowe Osiągnięcia uczniów Wymagania ponadpodstawowe 1 IV Zapoznanie z programem, systemem oceniania. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KL. III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZAJĘCIA ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KL. III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZAJĘCIA ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE L. godz. Lp... 3. TEMATY LEKCJI Zapoznanie uczniów z programem, sposobem oceniania. BHP na lekcji i podczas użytkowania urządzeń elektrycznych. Bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych. Historia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zajęcia elektryczno-elektroniczne

Zajęcia elektryczno-elektroniczne Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna Zajęcia elektryczno-elektroniczne Klasa III Lp Uwagi Temat lekcji Liczba godzin Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W KLASIE TRZECIEJ. ROK SZKOLNY 2009/2010. Nauczyciel prowadzący przedmiot: mgr Iwona Chlebek

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W KLASIE TRZECIEJ. ROK SZKOLNY 2009/2010. Nauczyciel prowadzący przedmiot: mgr Iwona Chlebek PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W KLASIE TRZECIEJ. ROK SZKOLNY 2009/2010 Nauczyciel prowadzący przedmiot: mgr Iwona Chlebek PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W II ROKU NAUCZANIA Wymagania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć technicznych klasa II gimnazjum

Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć technicznych klasa II gimnazjum Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć technicznych klasa II gimnazjum Lp. Temat zajęć. 1 Zapoznanie z programem, systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcji i podczas użytkowania

Bardziej szczegółowo

wymienia rodzaje ogniw elektrochemicznych

wymienia rodzaje ogniw elektrochemicznych Technika w praktyce Zajęcia elektryczno - elektroniczne. (materiały Wydawnictwa Nowa Era) Lp. Temat zajęć. 1 Zapoznanie z programem, systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcji i

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy I wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne- zajęcia elektryczno-elektroniczne

Plan wynikowy I wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne- zajęcia elektryczno-elektroniczne Plan wynikowy I wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne- zajęcia elektryczno-elektroniczne Ścieżki edukacyjne: K edukacja ekologiczna Z edukacja zdrowotna M edukacja czytelnicza i medialna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania zajęcia techniczne w gimnazjum SEMESTR II. pierwszej pomocy

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania zajęcia techniczne w gimnazjum SEMESTR II. pierwszej pomocy Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania zajęcia techniczne w gimnazjum SEMESTR II L.p. 1. 2. 3. Materiał nauczania Zapoznanie z programem, systemem oceniania. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne klasa 2 Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne

Zajęcia techniczne klasa 2 Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne Wymagania Zajęcia techniczne klasa 2 Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne Lp. Temat lekcji Liczba godzin Osiągnięcia uczniów (propozycja) Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych w klasie pierwszej gimnazjum (I rok nauki).

Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych w klasie pierwszej gimnazjum (I rok nauki). Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych w klasie pierwszej gimnazjum (I rok nauki). Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Zajęcia mechaniczno motoryzacyjne i zajęcia elektryczno

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne.

Wymagania edukacyjne do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne. Wymagania edukacyjne do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne. Klasa 3 Wymagania przedmiotowe kryteria oceniania Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Technika w gimnazjum. II rok nauczania. Program nauczania techniki w gimnazjum Waldemar Czyżewski: DKW /00

Plan wynikowy. Technika w gimnazjum. II rok nauczania. Program nauczania techniki w gimnazjum Waldemar Czyżewski: DKW /00 Plan wynikowy Technika w gimnazjum II rok nauczania Program nauczania techniki w gimnazjum Waldemar Czyżewski: DKW-404-26/00 Ścieżki edukacyjne: EEk edukacja ekologiczna, EZ edukacja prozdrowotna Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Semestr I Elektrostatyka Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek Wie że cząsteczki składają się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach III

WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach III WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach III I. Ochrona środowiska naturalnego Uczeń: Uczeń posiada wiadomości i Uczeń posiada wiadomości i Uczeń posiada wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II Podstawa programowa zajęć technicznych określona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

opisuje składniki pokarmowe i ich rolę dla organizmu człowieka wymienia i charakteryzuje grupy wchodzące w skład piramidy zdrowia

opisuje składniki pokarmowe i ich rolę dla organizmu człowieka wymienia i charakteryzuje grupy wchodzące w skład piramidy zdrowia Kryteria oceniania z zajęć technicznych dla klasy 2, rok szkolny 2016/2017, semestr I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opisuje składniki pokarmowe i ich rolę dla organizmu człowieka wymienia

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE Klasa: 2Tc Technik mechatronik Program: 311410 (KOWEZIU ) Wymiar: 4h tygodniowo Na ocenę dopuszczającą uczeń: Zna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Nauczyciel: Dariusz Kamiński WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KL.III, ocena śródroczna Podstawa programowa 1. Związki techniki z rozwojem kultury i różnych dyscyplin wiedzy technicznej. opisać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE TRZECIEJ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. Gimnazjum nr 19 w Krakowie

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE TRZECIEJ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. Gimnazjum nr 19 w Krakowie WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE TRZECIEJ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Gimnazjum nr 19 w Krakowie I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Gimnazjum kl II I rok nauki: godz. tygodniowo Alojzy Stawinoga Zawarte w planie wynikowym treści są zgodne z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO I. Zasady oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO 1. Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen z matematyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Dział. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Lekcja organizacyjna. Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. program nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE I. Cele edukacyjne realizowane na zajęciach informatyki Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z plastyki dla klasy IV

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z plastyki dla klasy IV Ogólne wymagania na poszczególne oceny z plastyki dla klasy IV Ocena celująca posiada bardzo dobrą znajomość wiedzy określonej programem nauczania dla klasy IV i wykracza swoją wiedzą ponad podstawę programową,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAKOPANEM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAKOPANEM 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAKOPANEM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY mgr Anna Grzywacz. Nauczanie historii odbywa się według programu Historia program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA, INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy System Oceniania (w skrócie PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne. Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 1. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne. Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 1. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK Ilość godzin: 1 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ SPOSÓB I KRYTERIA OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIA. Program nauczania zajęć technicznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach System oceniania został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem

Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem ZAJĘCIA TECHNICZNE Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania - biegle posługuje się zdobytymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA III GIMNAZJUM Dział Elektrotechnika Obwody elektryczne zasada przepływu prądu elektrycznego. Rezystor rola, rodzaje,. Odczytywanie rezystancji. Kondensator

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Przedmiotowy system ocenianiatechnika z wychowaniem komunikacyjnymklasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Stopień celujący otrzymuje uczeń spełniający wymagania programowe, a więc taki, który: Posiadł

Bardziej szczegółowo

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E P O D S T A W Y P R Z Ę D S I E B I O R C Z O Ś C I 1. Wymagania edukacyjne Skala ocen 6 celujący Osiągnięcia ucznia Wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno- elektroniczne

Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno- elektroniczne Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno elektroniczne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Technologia i materiałoznawstwo elektryczne. Klasa:1TE TECHNIK ELEKTRYK. Wykonała: Beata Sedivy. Rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne: Technologia i materiałoznawstwo elektryczne. Klasa:1TE TECHNIK ELEKTRYK. Wykonała: Beata Sedivy. Rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne: Technologia i materiałoznawstwo elektryczne Klasa:1TE TECHNIK ELEKTRYK Ilość godzin: 2 Wykonała: Beata Sedivy Rok szkolny 2015/2016 Ocena Ocenę niedostateczną Ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla klas I i II

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla klas I i II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla klas I i II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Ocenia z informatyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych i informatyki został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE - GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE - GIMNAZJUM Zajęcia modelarskie OCENA : CELUJĄCY 1 uczeń wykonuje wszystko co na bdb oraz potrafi samodzielnie rozwinąć tematykę BHP ponad materiał omawiany,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika. Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK. Ilość godzin: 4. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika. Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK. Ilość godzin: 4. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK Ilość godzin: 4 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną uczeń który Ocenę dopuszczającą Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA NORWIDA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA NORWIDA W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z INFORMATYKI KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA NORWIDA W BIAŁEJ PODLASKIEJ I. FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI Na początku roku szkolnego nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie I. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 1. Ocenianie sumujące stosuje się w następujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Jolanta Koterba

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. Jolanta Koterba PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Jolanta Koterba 1.Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach: Zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania, ołówek, gumka, przyrządy do kreślenia(linijka,

Bardziej szczegółowo

PZO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Przedmiotowy zasady oceniania

PZO - ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Przedmiotowy zasady oceniania Przedmiotowy zasady oceniania I. Ogólne zasady oceniania uczniów 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny. cel bdb db dst dop ndst

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny. cel bdb db dst dop ndst Kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów Ocenianie na drugim poziomie edukacyjnym (klasy IV VI) odbywa się w skali cyfrowej od 1 do 6, co przedstawiono w tabeli. Stopień Skrót literowy Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach II i III gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach II i III gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach II i III gimnazjum Procentowe określenie ocen ze sprawdzianu mogą ulec zmianie w zależności od stopnia trudności sprawdzianu! 100 97% ocena celująca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI. Nauczyciel prowadzący przedmiot: mgr Iwona Kostyszyn-Chlebek

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI. Nauczyciel prowadzący przedmiot: mgr Iwona Kostyszyn-Chlebek PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI Nauczyciel prowadzący przedmiot: mgr Iwona Kostyszyn-Chlebek I PIERWSZY ROK NAUCZANIA DZIAŁ- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE Tematyka: Rady dla początkującego motorowerzysty.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Edukacja dla bezpieczeństwa Przedmiotowe Zasady Oceniania Edukacja dla bezpieczeństwa ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W CHEŁMIE Opracowali: Elżbieta Bałka Tomasz Ochera Agnieszka Szczablewska Chełm, 2015 1 Przedmiotowe Zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W GOGOLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W GOGOLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W GOGOLINIE I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii I

Kryteria oceniania z chemii I Kryteria oceniania z chemii I 1. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów: sprawdziany obejmują wiadomości z większej partii materiału, są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej, kartkówki

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2005 r. poz. 2572 z poz. zm.) Ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G PLAN WYNIOWY Z TECHNII DLA LAS I II G 1. ORGANIZACJA PRACY RYSUNE TECHNICZNY onieczne Stosuje zasady bezpiecznej pracy. Określa kryteria ocen z techniki. Posługuje się pismem technicznym (duże litery).

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 3 I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów

Przedmiotowy system oceniania z matematyki uczniów 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów (według hierarchii): testy sprawdzające sprawdziany (karty pracy) kartkówki odpowiedzi ustne zadania domowe prowadzenie zeszytu przedmiotowego prace własne uczniów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. i umiejętności wynikających z programu nauczania.

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. i umiejętności wynikających z programu nauczania. Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. 1. Ustalenie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania. 2. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Klasa: 1 (1TEA) Technikum, Technik Elektryk Program: Program nauczania dla zawodu Technik Elektryk, 311303, o strukturze przedmiotowej, z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE Załącznik PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 dla uczniów klasy II Technikum Nr 1 w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA uczeń posiada niepełną wiedzę określoną programem nauczania, intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy i potrafi podać

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE

Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE Spis treści : 1. Wymagania programowe. 2. Zasady oceniania bieżącego uczniów. 3. Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej. mgr Piotr Jawor PRZEDMIOTOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu. WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu: TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE MECHANICZNE

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu. WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu: TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE MECHANICZNE Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu WYMAGANIA EDUKACYJNE z przedmiotu: TECHNOLOGIE I KONSTRUKCJE MECHANICZNE Klasa I Mechanik pojazdów samochodowych Program nauczania dla zawodu Mechanik

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI W KLASACH IV-VI SP 2 w Sobótce w Roku Szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - informatyka

Przedmiotowy system oceniania - informatyka Informatyka w ćwiczeniach - klasa 2 i 3 Nauczyciel: mgr Agnieszka Kowalska, mgr Maria Romik Przedmiotowy system oceniania - informatyka I. Postanowienia ogólne Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA MARLENA MIKORSKA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BOGUSZYCACH I. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PZO Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ZS w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych ZS w Mrzezinie Postanowienia ogólne: I. Formy oceniania: 1. Prace klasowe, testy 2. Kartkówki

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM 1 OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: 1. Poinformowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I. FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o wszystkich formach sprawdzania wiadomości.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zajęć technicznych na poszczególne oceny Klasa I gimnazjum Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy:

Wymagania z zajęć technicznych na poszczególne oceny Klasa I gimnazjum Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Wymagania z zajęć technicznych na poszczególne oceny Klasa I gimnazjum Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Zasady bezpieczeństwa w postępowaniu z narzędziami i urządzeniami technicznymi:

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowe cele kształcenia: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI

1. Szczegółowe cele kształcenia: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla klas IV-VI Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII. mgr Jolanta Bubacz. - Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII. mgr Jolanta Bubacz. - Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII mgr Jolanta Bubacz 1. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania: - Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce - Wdrażanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z zostały opracowane na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa 2. Programu nauczania edukacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z techniki Gimnazjum klasa III

Kryteria oceniania z techniki Gimnazjum klasa III Kryteria oceniania z techniki Gimnazjum klasa III Rok szkolny 2013/2014 I CELEM PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA JEST: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych postępach w tym zakresie.

Bardziej szczegółowo

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania edukacjia dla bezpieczeństwa.

Przedmiotowy system oceniania edukacjia dla bezpieczeństwa. Przedmiotowy system oceniania edukacjia dla bezpieczeństwa. 1. Pierwszoplanowym kryterium oceniania są umiejętności ucznia. Następnie zaangażowanie ucznia w proces nauczania uczenia się, jego aktywność,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIE Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIE Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA im. Marii Konopnickiej W MIEJSKIEJ GÓRCE ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIE Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI 1 OGÓLNE KRYTERIA USTALANIA OCEN a) stopień celujący (wymagania wykraczające W) otrzymuje

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasie III B gimnazjum

ZAJĘCIA TECHNICZNE Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasie III B gimnazjum ZAJĘCIA TECHNICZNE Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasie III B gimnazjum Wymagania edukacyjne na I semestr roku szkolnego 2016/2017 Tematy 1-16 Rozdział: Zasady bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV - VI I. KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY: a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Opracowała Kinga Filipiak Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Klasy IV VI szkoła podstawowa

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Klasy IV VI szkoła podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Klasy IV VI szkoła podstawowa I. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW - co oceniamy Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów: sprawdziany obejmujące zakres

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel Danuta Paś Ocena uczniów z zaleceniami PPP nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania z Chemii w Gimnazjum Nr 105 w Warszawie (opracowany na podstawie Statutu Zespołu Szkół Nr 115 w Warszawie) I. Analiza dokumentów. Program Ciekawa chemia dopuszczony do użytku

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie VI. I półrocze

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie VI. I półrocze Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie VI I półrocze Zagadnienie lub zadanie dydaktyczne Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą Wymagania podstawowe na ocenę dostateczną. Wymagania rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych dla klasy IV Ocena celująca Uczeń:

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych dla klasy IV Ocena celująca Uczeń: Ogólne wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych dla klasy IV Ocena celująca posiada bardzo dobrą znajomość wiedzy określonej programem nauczania dla klasy IV i wykracza swoją wiedzą ponad podstawę

Bardziej szczegółowo

Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny

Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika kl6 OCENA Tematyka Rysunek techniczny Karta rowerowa Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny Uczeń wykazuje się pismem i rysunkiem

Bardziej szczegółowo

Adam Buczek Zespół Szkół w Laszkach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - INFORMATYKA PRZEDMIOT OCENY:

Adam Buczek Zespół Szkół w Laszkach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - INFORMATYKA PRZEDMIOT OCENY: Adam Buczek Zespół Szkół w Laszkach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - INFORMATYKA PRZEDMIOT OCENY: ćwiczenia praktyczne (praca z komputerem) odpowiedzi ustne (merytoryczność) odpowiedzi pisemne (kartkówki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3 I. Obszary aktywności podlegające ocenie: 1. Słownictwo umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. ZAJĘCIA TECHNICZNE dla uczniów Gimnazjum w Wierzawicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. ZAJĘCIA TECHNICZNE dla uczniów Gimnazjum w Wierzawicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE dla uczniów Gimnazjum w Wierzawicach PODRĘCZNIKI: Kl. I-II-III Gimnazjum: Zajęcia: fotograficzne, elektrotechnika i elektronika, mechaniczno - motoryzacyjne,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI. Opracowała: mgr Anna Kozłowska. 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI. Opracowała: mgr Anna Kozłowska. 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY IV-VI Opracowała: mgr Anna Kozłowska 1. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia komputerowe Zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel: Robert Laskowski Klasy: V, VI Podręcznik: Lubię to! Podręcznik multimedialny,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne

Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne Planowanie logistyczne IV LOG mgr Monika Trzewiczek Przedmiotowy system oceniania oraz wymagania edukacyjne 1. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany, przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

W ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów obowiązują zasady: umiejętność analizowania i interpretowania tekstów o charakterze religijnym,

W ocenianiu wiadomości i umiejętności uczniów obowiązują zasady: umiejętność analizowania i interpretowania tekstów o charakterze religijnym, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W LICEUM I TECHNIKUM Przedmiotowy system oceniania z religii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania obowiązującym w Powiatowym Zespole nr 2 w Oświęcimiu

Bardziej szczegółowo