PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE - GIMNAZJUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE - GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE - GIMNAZJUM Zajęcia modelarskie OCENA : CELUJĄCY 1 uczeń wykonuje wszystko co na bdb oraz potrafi samodzielnie rozwinąć tematykę BHP ponad materiał omawiany, podaje gdzie można spotkać omawiane znaki. 2 - samodzielnie wymienia narzędzia i przyrządy pomiarowe, poprawnie uzasadnia zasady ich użytkowania. Potrafi wymienić zagrożenia wynikające z nieprawidłowego ich użytkowania. Rysunki wykonuje bardzo starannie i dokładnie, bez błędów i z użyciem przyborów. Bezbłędnie potrafi dokonać pomiarów i dokonać odczytu, oraz potrafi samodzielnie omówić ich budowę i działanie. Uzasadnia prawidłowo użycie materiałów w konkretnych konstrukcjach. Potrafi uzasadnić użycie ewentualnych materiałów innego rodzaju. Dba o ład i porządek na stanowisku pracy. 3 - potrafi bardzo dobrze samodzielnie określić znaczenia skali, potrafi bezbłędnie samodzielnie wykonać bardzo złożone przekroje. Samodzielnie wykonuje rysunki Samodzielnie z uzasadnieniem wyjaśnia pojęcia proces i organizacja pracy. Poprawnie samodzielnie układa procesy wytwórcze. Bardzo dba o ład na stanowisku. 4 wyjaśnia, na czym polega projektowanie konstrukcji, wyjaśnia zasady wykonywania rysunku, złożeniowego wykonawczego, wie, na czym polega proces technologiczny, wie na czym polega organizacja pracy, dba o stanowisko pracy, przestrzega zasad BHP, dobiera odpowiedni materiał, określa właściwości materiału, określa rozmiary budynku i skali, określa kształty. wyjaśnia różnicę między rysunkiem, złożeniowym a wykonawczym, wie, jakie informacje zamieszcza się, w tabliczce rysunkowej, określa różnice między różnymi, formami organizacji pracy 5 - potrafi rozwiązać problem elementów ruchomych opracowuje proces technologiczny rozwiązuje samodzielnie problem mechanicznego przeniesienia napędu, opisuje sposoby połączeń metali i drewna przyporządkowuje rodzaj połączenia do konstrukcji połączenia elementów ruchomych, wymienia materiały z których można zbudować szopkę, wykonuje projekt szopki w skali, projektuje makietę budynku, oblicza samodzielnie wymiary makiety w skali. Podaje zalety i wady różnych napędów modeli przekładnia jej znaczenie w działaniu napędu w przypadku napędu elektrycznego potrafi wykonać prosty obwód elektryczny. Projektuje makietę pojazdu z rozbiciem na poszczególne elementy oblicza samodzielnie wymiary makiety w skali. potrafi rozwiązać problem elementów ruchomych opracowuje proces technologiczny OCENA: BARDZO DOBRY oraz potrafi samodzielnie wyjaśnić znaczenia przepisów

2 2 - samodzielnie wymienia narzędzia i przyrządy pomiarowe, poprawnie uzasadnia zasady ich użytkowania. Potrafi wymienić zagrożenia wynikające z nieprawidłowego ich użytkowania. Rysunki wykonuje starannie, bez błędów i z użyciem przyborów. Potrafi dokonać pomiarów i dokonać odczytu. Uzasadnia prawidłowo użycie materiałów w konkretnych konstrukcjach. Zachowuje ład i porządek na stanowisku pracy. 3 - potrafi bardzo dobrze samodzielnie określić znaczenia skali, potrafi bezbłędnie samodzielnie wykonać bardziej złożone przekroje. Samodzielnie wykonuje rysunki Samodzielnie z uzasadnieniem wyjaśnia pojęcia proces i organizacja pracy. Bardzo dba o ład na stanowisku. 4 potrafi samodzielnie wykonać projekt konstrukcji, wyjaśnia zasady wykonywania rysunku, złożeniowego wykonawczego, wie, na czym polega proces technologiczny, wie na czym polega organizacja pracy, dba o stanowisko pracy, przestrzega zasad BHP, potrafi uzasadnić i dobrać materiał, określa właściwości materiału, określa rozmiary budynku i skali, określa kształty. dobiera odpowiedni materiał, określa właściwości materiału, określa rozmiary budynku i skali, określa kształty. wyjaśnia różnicę między rysunkiem, złożeniowym a wykonawczym, wie, jakie informacje zamieszcza się, w tabliczce rysunkowej, określa różnice między różnymi, formami organizacji pracy dobiera odpowiedni materiał, określa właściwości materiału, określa rozmiary budynku i skali, określa kształty. wyjaśnia różnicę między rysunkiem, złożeniowym a wykonawczym, wie, jakie informacje zamieszcza się, w tabliczce rysunkowej, określa różnice między różnymi, formami organizacji pracy 5 - potrafi rozwiązać problem elementów ruchomych opracowuje proces technologiczny rozwiązuje samodzielnie problem mechanicznego przeniesienia napędu, opisuje sposoby połączeń metali i drewna przyporządkowuje rodzaj połączenia do konstrukcji połączenia elementów ruchomych, wymienia materiały z których można zbudować szopkę, wykonuje projekt szopki w skali, projektuje makietę budynku, oblicza samodzielnie wymiary makiety w skali. Podaje zalety i wady różnych napędów modeli przekładnia jej znaczenie w działaniu napędu w przypadku napędu elektrycznego potrafi wykonać prosty obwód elektryczny OCENA: DOBRY ale nie rozwija materiału - wyjaśnienia 2 - samodzielnie powtarza nazwy narzędzi i przyrządów pomiarowych, poprawnie uzasadnia zasady ich użytkowania. Potrafi wymienić zagrożenia wynikające z nieprawidłowego ich użytkowania. Rysunki wykonuje starannie, z niewielkimi błędami i z użyciem przyborów. Przy pomiarach popełnia drobne błędy. Zna rodzaje materiałów konstrukcyjnych, ale ma problemy z uzasadnieniem ich zastosowania. Zachowuje ład i porządek na stanowisku pracy. 3 - potrafi dobrze samodzielnie określić znaczenia skali, potrafi samodzielnie wykonać prosty przekrój. Samodzielnie wykonuje rysunki Samodzielnie wyjaśnia pojęcia proces i organizacja pracy. Dba o ład na stanowisku. 4 wyjaśnia, na czym polega projektowanie konstrukcji, wyjaśnia zasady wykonywania rysunku, złożeniowego wykonawczego, wie, na czym polega proces technologiczny, wie na czym polega organizacja pracy, dba o stanowisko pracy, przestrzega zasad BHP, dobiera z pomocą odpowiedni materiał, 5 - wymienia materiały z których można zbudować szopkę, wykonuje projekt szopki w skali, projektuje makietę budynku, oblicza samodzielnie wymiary makiety w skali. Podaje zalety i wady różnych napędów modeli przekładnia jej znaczenie w działaniu napędu w przypadku napędu elektrycznego potrafi wykonać prosty obwód elektryczny OCENA: DOSTATECZNY 1 uczeń potrafi z niewielką pomocą powtórzyć omawiany materiał, ale samodzielnie nie rozwija tematyki

3 2 - samodzielnie powtarza nazwy narzędzi i przyrządów pomiarowych, ale nie wyjaśnia poprawnie zasad użytkowania. Rysunki wykonuje chętnie i z użyciem przyborów ale robi to bez zachowania dokładności ( krzywo, mazane ). Przy pomiarach popełnia błędy. Potrafi wymienić materiały konstrukcyjne ale nie uzasadnia użycia. Zachowuje ład i porządek na stanowisku pracy. 3 - potrafi samodzielnie określić znaczenia skali, potrafi samodzielnie wykonać prosty przekrój. Nie wykonuje rysunków Z pomocą wyjaśnia pojęcia proces i organizacja pracy. Stara się zachować ład na stanowisku. 4 wyjaśnia, na czym polega projektowanie konstrukcji, wyjaśnia zasady wykonywania rysunku, złożeniowego wykonawczego, wie, na czym polega proces technologiczny, wie na czym polega organizacja pracy, dba o stanowisko pracy, przestrzega zasad BHP, dobiera odpowiedni materiał, określa właściwości materiału, określa rozmiary budynku i skali, określa kształty. 5 z pomocą potrafi wymienić materiały z których można zbudować szopkę, nie wykonuje samodzielnie projektu szopki w skali, nie potrafi samodzielnie projektować makiety budynku. Potrafi wymienić do czego służy przekładnia jej znaczenie w działaniu napędu w przypadku napędu mechanicznego ( gumka, sprężyna) z pomocą potrafi wykonać prosty model OCENA: DOPUSZCZAJĄCY 1 uczeń nie potrafi samodzielnie powtórzyć omawianego materiału, ale czyni to z dużą pomocą nauczyciela i uczniów 2 - z pomocą nauczyciela potrafi wymienić nazwy narzędzi ręcznych, rysunki wykonuje w sposób niestaranny bez użycia przyborów, pomazane. Nie potrafi samodzielnie dokonać prawidłowo pomiarów. Z pomocą wymienia rodzaje materiałów konstrukcyjnych. Stara się zachować ład na stanowisku 3 - nie potrafi samodzielnie określić znaczenia skali, nie potrafi samodzielnie wykonać prostego przekroju. Nie wykonuje rysunków Słabo wyjaśnia pojęcia proces i organizacja pracy. Stara się zachować ład na stanowisku. 4 wyjaśnia, na czym polega projektowanie konstrukcji, wyjaśnia zasady wykonywania rysunku, złożeniowego wykonawczego, wie, na czym polega proces technologiczny, wie na czym polega organizacja pracy, dba o stanowisko pracy, przestrzega zasad BHP, dobiera odpowiedni materiał, określa właściwości materiału, określa rozmiary budynku i skali, określa kształty. 5 - nie potrafi wymienić materiałów z których można zbudować szopkę, nie wykonuje samodzielnie projektu szopki w skali, nie potrafi samodzielnie projektować makiety budynku. Nie potrafi samodzielnie wymienić do czego służy przekładnia, w przypadku napędu bardzo niestarannie wykonuje poprawnie jego modelu. OCENA: NIEDOSTATECZNY 1 uczeń nie chce podjąć próby powtórzenia materiału z zajęć nawet z pomocą nauczyciela, całkowity brak zainteresowania zajęciami 2 - całkowity brak zainteresowania zajęciami, nie chce i nie potrafi wymienić narzędzi ręcznych nawet z pomocą, oraz nie zna ich przeznaczenia. Nie wykonuje rysunków Nie potrafi dokonać prawidłowego pomiaru. Nie dba o ład i porządek na zajęciach, nie reaguje na uwagi nauczyciela 3 - całkowity brak zainteresowania zajęciami, nie chce i nie potrafi określić znaczenia skali, nie potrafi wykonać prostego przekroju nawet z pomocą. Nie wykonuje rysunków Nie potrafi wyjaśnić pojęcia proces i organizacja pracy. Nie dba o ład i porządek na zajęciach, nie reaguje na uwagi nauczyciela. 4 nie wyjaśnia, na czym polega projektowanie konstrukcji, nie wie na czym polega organizacja pracy, nie dba o stanowisko pracy, nie przestrzega zasad BHP, 5 - nie potrafi wymienić materiałów z których można zbudować szopkę, nie wykonuje samodzielnie projektu szopki w skali, nie potrafi samodzielnie projektować makiety budynku. Nie chce wymienić do czego służy przekładnia, w przypadku napędu nie wykonuje poprawnie jego modelu. Naraża siebie i innych uczestników zajęć na skaleczenia nie przestrzega zasad BHP, nie dba o ład na stanowisku pracy

4 Zajęcia elektryczno elektroniczne OCENA : CELUJĄCY 1 uczeń wykonuje wszystko co na bdb oraz potrafi samodzielnie rozwinąć tematykę BHP ponad materiał omawiany, podaje gdzie można spotkać omawiane znaki. 2 - rozpoznaje rodzaj elektrowni, analizując jej zalety i wady wyjaśnia, w jaki sposób odbywa się przesyłanie energii elektrycznej do odbiorców wyjaśnia związek między ładowaniem baterii, akumulatorów, oszczędzaniem energii elektrycznej a zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego, analizuje schematy szeregowe, równoległe, szeregowo-równoległe rysuje schematy szeregowe, równoległe, szeregowo-równoległe, rysuje schemat obwodu elektrycznego z odbiornikiem, na którego podstawie można zmierzyć napięcie elektryczne 3 - rysuje symbole graficzne kondensatorów rysuje schemat obwodu z kondensatorem odczytuje parametry kondensatora w oznaczeniu cyfrowo-literowym rysuje symbole tranzystorów rysuje schemat obwodu z tranzystorem rozpoznaje elektrody tranzystora odczytuje parametry tranzystora w oznaczeniu literowo-cyfrowym wyjaśnia rolę tranzystora w obwodzie prądu elektrycznego rysuje schemat elektryczny lutownicy transformatorowej sprawdza możliwość lutowania różnych metali odczytuje informacje na tabliczce znamionowej odczytuje klasy zabezpieczeń 4 - projektuje podstawkę pod choinkę sporządza rysunek wykonawczy podstawki opracowuje proces technologiczny wykonania choinki rysuje schemat elektryczny połączeń diod wykonuje połączenia diod według schematu elektrycznego, bezbłędnie rozpoznaje elementy elektroniczne na podstawie symboli graficznych, oznaczeń literowo-cyfrowych, parametrów wyjaśnia zasady przechowywania elementów półprzewodnikowych, projektuje różne sposoby regulacji prędkości obrotowej silniczka elektrycznego wyjaśnia przemiany energii w układzie do sterowania prędkością obrotową silniczka elektrycznego, określa pojęcie: prąd znamionowy wyjaśnia rolę bezpiecznika w sytuacjach nadmiernego wzrostu prądu, zwarcia 5 - dobiera wykres napięcia elektrycznego do modułu zasilacza rysuje układ mostkowy Greatza wymienia elementy, które wchodzą w skład zasilacza stabilizowanego, wyjaśnia, na czym polega nadawanie, odbieranie fal radiowych wyjaśnia różnicę między radioodbiornikiem a tunerem wyjaśnia zasadę działania różnego rodzaju telewizorów porównuje różnego rodzaju telewizory, wymienia sposoby przesyłania informacji na odległość odczytuje ze schematu radioodbiornika nazwy jego elementów wymienia rodzaje telewizorów wymienia urządzenia, z którymi może współpracować telewizor, wyjaśnia, na czym polega łączność przewodowa i bezprzewodowa porównuje różnego rodzaju telefony, 6 - wymienia informacje, jakie powinna zawierać instrukcja obsługi sprzętu elektromechanicznego opisuje zasady użytkowania sprzętu elektromechanicznego przyporządkowuje oznaczenia zamieszczone na tabliczce znamionowej do opisu wyjaśnia zasady utylizacji sprzętu elektromechanicznego

5 OCENA: BARDZO DOBRY oraz potrafi samodzielnie wyjaśnić znaczenia przepisów 2 - wymienia elementy obwodu elektrycznego rysuje symbole graficzne elementów obwodu elektrycznego, wymienia wielkości fizyczne związane z przepływem prądu elektrycznego w obwodzie oraz jednostki, w których się je podaje, rysuje schematy obwodu elektrycznego z odbiornikiem, na którego podstawie można zmierzyć napięcie elektryczne 3 - opisuje budowę kondensatora wymienia rodzaje kondensatorów wyjaśnia rolę kondensatora w obwodzie prądu elektrycznego, analizuje schematy szeregowe, równoległe, szeregowo-równoległe rysuje schematy szeregowe, równoległe, szeregowo-równoległe, rysuje schemat obwodu elektrycznego z odbiornikiem, na którego podstawie można zmierzyć napięcie elektryczne, określa budowę transformatora rysuje symbol graficzny transformatora wymienia urządzenia, w których znalazł zastosowanie transformator, sprawdza możliwość lutowania różnych metali odczytuje informacje na tabliczce znamionowej odczytuje klasy zabezpieczeń 4 - wymienia elementy budowy silnika elektrycznego rozróżnia materiały konstrukcyjne, z których wykonane są części silnika elektrycznego wyjaśnia zasady przechowywania elementów półprzewodnikowych, projektuje różne sposoby regulacji prędkości obrotowej silniczka elektrycznego wyjaśnia przemiany energii w układzie do sterowania prędkością obrotową silniczka elektrycznego, określa pojęcie: prąd znamionowy wyjaśnia rolę bezpiecznika w sytuacjach nadmiernego wzrostu prądu, zwarcia 5 - wyjaśnia rolę zasilacza wymienia bloki zasilacza przyporządkowuje dane techniczne zasilacza do opisu, wymienia systemy zapisywania, odtwarzania dźwięków wymienia elementy budowy odtwarzacza CD, DVD opisuje zasady użytkowania odtwarzacza CD, DVD, wymienia sposoby przesyłania informacji na odległość odczytuje ze schematu radioodbiornika nazwy jego elementów wymienia rodzaje telewizorów wymienia urządzenia, z którymi może współpracować telewizor, wyjaśnia, na czym polega łączność przewodowa i bezprzewodowa porównuje różnego rodzaju telefony, 6 - wymienia elektryczne źródła światła wymienia elementy budowy elektrycznych źródeł światła opisuje zasady użytkowania sprzętu elektromechanicznego przyporządkowuje oznaczenia zamieszczone na tabliczce znamionowej do opisu wyjaśnia zasady utylizacji sprzętu elektromechanicznego OCENA: DOBRY ale nie rozwija materiału - wyjaśnienia 2 - wymienia elementy obwodu elektrycznego rysuje symbole graficzne elementów obwodu elektrycznego, wymienia wielkości fizyczne związane z przepływem prądu elektrycznego w obwodzie oraz jednostki, w których się je podaje, rysuje schematy obwodu elektrycznego z odbiornikiem, na którego podstawie można zmierzyć napięcie elektryczne 3 - opisuje budowę kondensatora,wyjaśnia rolę kondensatora w obwodzie prądu elektrycznego, analizuje schematy,rysuje proste schematy, rysuje schemat obwodu elektrycznego z odbiornikiem, na którego podstawie można zmierzyć napięcie elektryczne, potrafi dokonać pomiaru,rysuje symbol graficzny transformatora wymienia urządzenia, w których znalazł zastosowanie transformator, sprawdza możliwość lutowania różnych metali odczytuje informacje na tabliczce znamionowej odczytuje klasy

6 zabezpieczeń 4 - wymienia elementy budowy silnika elektrycznego wyjaśnia zasady przechowywania elementów półprzewodnikowych, projektuje różne sposoby regulacji prędkości obrotowej silniczka elektrycznego wyjaśnia przemiany energii w układzie do sterowania prędkością obrotową silniczka elektrycznego, wymienia elementy budowy bezpiecznika wyjaśnia zasadę działania bezpiecznika wymienia parametry bezpiecznika 5 - wyjaśnia rolę zasilacza, przyporządkowuje dane techniczne zasilacza do opisu, opisuje zasady użytkowania odtwarzacza CD, DVD, wymienia sposoby przesyłania informacji na odległość wymienia sposoby przesyłania rozmów telefonicznych wymienia rodzaje telefonów wymienia podstawowe elementy telefonu, wyjaśnia, na czym polega łączność przewodowa i bezprzewodowa porównuje różnego rodzaju telefony, 6 - wymienia elektryczne źródła światła, opisuje zasady użytkowania sprzętu elektromechanicznego przyporządkowuje oznaczenia zamieszczone na tabliczce znamionowej do opisu wyjaśnia zasady utylizacji sprzętu elektromechanicznego OCENA: DOSTATECZNY 1 uczeń potrafi z niewielką pomocą powtórzyć omawiany materiał, ale samodzielnie nie rozwija tematyki 2 z pomocą wymienia elementy obwodu elektrycznego rysuje symbole graficzne elementów obwodu elektrycznego, rysuje schematy obwodu elektrycznego z odbiornikiem, na którego podstawie można zmierzyć napięcie elektryczne 3 - wyjaśnia rolę kondensatora w obwodzie prądu elektrycznego, analizuje schematy,rysuje proste schematy, rysuje schemat obwodu elektrycznego z odbiornikiem, na którego podstawie można zmierzyć napięcie elektryczne, z pomocą nauczyciela potrafi dokonać pomiaru, wymienia urządzenia, w których znalazł zastosowanie transformator, odczytuje informacje na tabliczce znamionowej odczytuje klasy zabezpieczeń 4 przerysowuje schemat regulacji prędkości obrotowej silniczka elektrycznego wymienia elementy budowy bezpiecznika wyjaśnia zasadę działania bezpiecznika wymienia parametry bezpiecznika, charakteryzuje przewodniki, izolatory, półprzewodniki, analizuje rysunek poglądowy przedstawiający świecącą choinkę 4 - wyjaśnia rolę zasilacza, opisuje zasady użytkowania odtwarzacza CD, DVD, wymienia sposoby przesyłania informacji na odległość wymienia sposoby przesyłania rozmów telefonicznych, wyjaśnia, na czym polega łączność przewodowa i bezprzewodowa porównuje różne telefony, 5 z pomocą opisuje zasady użytkowania sprzętu elektromechanicznego przyporządkowuje oznaczenia zamieszczone na tabliczce znamionowej do opisu wyjaśnia zasady utylizacji sprzętu elektromechanicznego OCENA: DOPUSZCZAJĄCY 1 uczeń nie potrafi samodzielnie powtórzyć omawianego materiału, ale czyni to z dużą pomocą nauczyciela i uczniów 2 wymienia elementy obwodu elektrycznego z dużymi kłopotami, niestarannie rysuje symbole graficzne elementów obwodu elektrycznego, błędnie rysuje schematy obwodu elektrycznego z odbiornikiem, na którego podstawie można zmierzyć napięcie elektryczne

7 3 - błędnie wyjaśnia rolę kondensatora w obwodzie prądu elektrycznego, słabo analizuje schematy, błędnie rysuje proste schematy, z pomocą nauczyciela słabo dokonuje pomiaru, z błędami odczytuje informacje na tabliczce znamionowej odczytuje klasy zabezpieczeń 4 błędnie przerysowuje schemat regulacji prędkości obrotowej silniczka elektrycznego, wymienia z błędami elementy budowy bezpiecznika, słabo wyjaśnia zasadę działania bezpiecznika wymienia parametry bezpiecznika, charakteryzuje przewodniki, izolatory, półprzewodniki, analizuje rysunek poglądowy przedstawiający świecącą choinkę 5 - słabo wyjaśnia rolę zasilacza, opisuje zasady użytkowania odtwarzacza CD, DVD, wymienia sposoby przesyłania informacji na odległość z błędami, słabo wyjaśnia, na czym polega łączność przewodowa i bezprzewodowa porównuje różne telefony, 6 z pomocą słabo i niedokładnie opisuje zasady użytkowania sprzętu elektromechanicznego, błędnie przyporządkowuje oznaczenia zamieszczone na tabliczce znamionowej do opisu wyjaśnia zasady utylizacji sprzętu elektromechanicznego OCENA: NIEDOSTATECZNY 1 uczeń nie chce podjąć próby powtórzenia materiału z zajęć nawet z pomocą nauczyciela, całkowity brak zainteresowania zajęciami 2 nie wymienia elementów obwodu elektrycznego, nie rysuje symboli graficznych elementów obwodu elektrycznego, nie rysuje schematy obwodu elektrycznego, nie przestrzega zasad BHP. 3 - nie potrafi i nie chce omówić roli kondensatora w obwodzie prądu elektrycznego, nie rysuje żadnych schematów, nie potrafi dokonywać pomiarów, nie dba o ład i porządek na stanowisku 4 nie przerysowuje schematów regulacji prędkości obrotowej silniczka elektrycznego, nie potrafi wymienić elementów budowy bezpiecznika, nie wyjaśnia zasady działania bezpiecznika, nie wymienia materiałów stosowanych w elektrotechnice ( przewodnik, izolator, półprzewodnik ), 5 - nie potrafi wyjaśnić roli zasilacza, nie potrafi wymienić zasad użytkowania odtwarzacza CD, DVD, nie wymienia sposobów przesyłania informacji na odległość, nie przestrzega zasad BHP 6 nie odczytuje oznaczeń zamieszczonych na tabliczce znamionowej, nie potrafi wymienić źródeł światła, swoją postawą na zajęciach powoduje zagrożenia dla siebie i innych uczestników zajęć

8 Zajęcia rękodzieło OCENA : CELUJĄCY 1 uczeń wykonuje wszystko co na bdb oraz potrafi samodzielnie rozwinąć tematykę BHP ponad materiał omawiany, podaje gdzie można spotkać omawiane znaki. 2 - samodzielnie wykonuje projekt ozdób z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych określa jaki wpływ na środowisko naturalne mają zastosowane materiały recykling, wykonuje projekt ozdób z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych określa jaki wpływ na środowisko naturalne mają zastosowane materiały recykling, wykonuje projekt kwiatów z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji określa ewentualne przeznaczenie danych roślin jako leczniczych, uzasadnia wybór materiału konstrukcyjnego w zależności od zastosowania określa samodzielnie zalety, wady materiałów konstrukcyjnych 3 - wykonuje projekt naszyjnika z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji rozróżnia lakiery i impregnaty potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia kolejność stosowanych papierów ściernych w zależności od gradacji ziaren, wykonuje projekt kwiatów z odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia kolejność stosowanych papierów ściernych w zależności od gradacji ziaren wymienia sposoby polerowania powierzchni, potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych 4 - potrafi rozwiązać problem elementów ruchomych potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych wymienia różne sposoby łączenia elementów z uzasadnieniem ich stosowania, potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia różne sposoby łączenia elementów z uzasadnieniem ich stosowania potrafi dobrać odpowiednią farbą do danego materiału OCENA: BARDZO DOBRY oraz potrafi samodzielnie wyjaśnić znaczenia przepisów 2 - samodzielnie wykonuje projekt ozdób z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych określa jaki wpływ na środowisko naturalne mają zastosowane materiały recykling, wykonuje projekt ozdób z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji określa zalety, wymienia materiały potrzebne do wykonania zaprojektowanych wyrobów wymienia właściwości zastosowanych materiałów potrafi wyjaśnić pojęcie surowce wtórne, wymienia surowce potrzebne do wytwarzania materiałów konstrukcyjnych wymienia właściwości zastosowanych materiałów 3 - wykonuje projekt naszyjnika z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji rozróżnia lakiery i impregnaty potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia kolejność stosowanych papierów ściernych w zależności od gradacji ziaren, wykonuje projekt kwiatów z odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia kolejność stosowanych papierów ściernych w zależności od gradacji ziaren wymienia sposoby polerowania powierzchni, potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych 4 potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych wymienia różne sposoby łączenia elementów z uzasadnieniem ich stosowania, potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia różne sposoby łączenia elementów potrafi dobrać odpowiednią farbą do danego materiału OCENA: DOBRY ale nie rozwija materiału - wyjaśnienia 2 potrafi wykonać projekt ozdób z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji określa zalety,

9 wady materiałów konstrukcyjnych, potrafi wyjaśnić znaczenie recyklingu, wykonuje projekt ozdób z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji określa zalety, wymienia materiały potrzebne do wykonania zaprojektowanych wyrobów wymienia właściwości zastosowanych materiałów, wymienia surowce potrzebne do wytwarzania materiałów konstrukcyjnych wymienia właściwości zastosowanych materiałów 3 potrafi wykonać projekt, poprawnie wykonuje rysunki, dokonuje wyboru konkretnej konstrukcji rozróżnia lakiery i impregnaty potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia kolejność stosowanych papierów ściernych w zależności od gradacji ziaren, wykonuje projekt kwiatów z odpowiedniego wykończenia powierzchni, wie że papiery ścierne różnią się wielkością i ilościami ziaren ściernych, wymienia sposoby polerowania powierzchni, potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych 4 potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych wymienia różne sposoby łączenia elementów, potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia różne sposoby łączenia elementów potrafi dobrać odpowiednią farbą do planowanego efektu. OCENA: DOSTATECZNY 1 uczeń potrafi z niewielką pomocą powtórzyć omawiany materiał, ale samodzielnie nie rozwija tematyki 2 potrafi z pomocą wykonać projekt ozdób z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych, zna znaczenie recyklingu, wykonuje projekt ozdób, wymienia materiały potrzebne do wykonania zaprojektowanych wyrobów wymienia właściwości zastosowanych materiałów, wymienia surowce potrzebne do wytwarzania materiałów konstrukcyjnych wymienia właściwości zastosowanych materiałów 3 potrafi wykonać projekt, poprawnie wykonuje rysunki, dokonuje wyboru konkretnej konstrukcji rozróżnia lakiery i impregnaty potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia kolejność stosowanych papierów ściernych w zależności od gradacji ziaren, wykonuje projekt kwiatów z odpowiedniego wykończenia powierzchni, zna i stosuje różne rodzaje papierów ściernych, wymienia sposoby polerowania powierzchni, potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych 4 potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych wymienia różne sposoby łączenia elementów, potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia i stosuje różne sposoby łączenia elementów. OCENA: DOPUSZCZAJĄCY 1 uczeń nie potrafi samodzielnie powtórzyć omawianego materiału, ale czyni to z dużą pomocą nauczyciela i uczniów 2 potrafi wykonać projekt ozdób z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych, potrafi wyjaśnić znaczenie recyklingu, wykonuje projekt ozdób z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji określa zalety, wymienia materiały potrzebne do wykonania zaprojektowanych wyrobów wymienia właściwości zastosowanych materiałów, wymienia surowce potrzebne do wytwarzania materiałów konstrukcyjnych wymienia właściwości zastosowanych materiałów 3 nie potrafi wykonać projektu, błędnie wykonuje rysunki, ma problemy z dokonaniem wyboru konkretnej konstrukcji rozróżnia lakiery i impregnaty potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia kolejność stosowanych papierów ściernych w zależności od gradacji ziaren, wykonuje projekt kwiatów z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji rozróżnia lakiery i impregnaty potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni, wie że papiery ścierne różnią się wielkością i ilościami ziaren ściernych, wymienia sposoby polerowania powierzchni, potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych 4 ma problemy z dokonaniem wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni błędnie określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych, potrafi wymienić z pomocą różne sposoby łączenia elementów, ni łączy poprawnie elementów ze sobą nie potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia

10 różne sposoby łączenia elementów potrafi dobrać odpowiednią farbą do planowanego efektu. OCENA: NIEDOSTATECZNY 1 uczeń nie chce podjąć próby powtórzenia materiału z zajęć nawet z pomocą nauczyciela, całkowity brak zainteresowania zajęciami 2 nie wykonuje projektu ozdób, nie zna wad materiałów konstrukcyjnych, nie potrafi wyjaśnić znaczenie recyklingu, nie wykonuje projektu ozdób, nie potrafi wymienić surowców potrzebne do wytwarzania materiałów konstrukcyjnych wymienia właściwości zastosowanych materiałów 3 - całkowity brak zainteresowania zajęciami, nie chce i nie potrafi określić znaczenia skali, nie potrafi wykonać prostego przekroju nawet z pomocą. Nie wykonuje rysunków Nie potrafi wyjaśnić pojęcia proces i organizacja pracy. Nie dba o ład i porządek na zajęciach, nie reaguje na uwagi nauczyciela, nie potrafi powiedzieć nic na temat sposobów wykończenia powierzchni, oraz rodzajów papierów ściernych. 4 nie wyjaśnia, na czym polega projektowanie konstrukcji, nie wie jakie są sposoby łączenia elementów, nie dba o stanowisko pracy, nie przestrzega zasad BHP, nie potrafi wymienić materiałów użytych w procesie wytwórczym. Naraża siebie i innych uczestników zajęć na skaleczenia nie przestrzega zasad BHP, nie dba o ład na stanowisku pracy.

11 Zajęcia introligatorstwo OCENA : CELUJĄCY 1 uczeń wykonuje wszystko co na bdb oraz potrafi samodzielnie rozwinąć tematykę BHP ponad materiał omawiany, podaje gdzie można spotkać omawiane znaki. 2 - samodzielnie wykonuje projekt ozdób z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych określa jaki wpływ na środowisko naturalne mają zastosowane materiały recykling, wykonuje projekt ozdób z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych określa jaki wpływ na środowisko naturalne mają zastosowane materiały recykling, wykonuje projekt kwiatów z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji określa ewentualne przeznaczenie danych roślin jako leczniczych, uzasadnia wybór materiału konstrukcyjnego w zależności od zastosowania określa samodzielnie zalety, wady materiałów konstrukcyjnych 3 - wykonuje projekt naszyjnika z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji rozróżnia lakiery i impregnaty potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia kolejność stosowanych papierów ściernych w zależności od gradacji ziaren, wykonuje projekt kwiatów z odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia kolejność stosowanych papierów ściernych w zależności od gradacji ziaren wymienia sposoby polerowania powierzchni, potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych 4 - potrafi rozwiązać problem elementów ruchomych potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych wymienia różne sposoby łączenia elementów z uzasadnieniem ich stosowania, potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia różne sposoby łączenia elementów z uzasadnieniem ich stosowania potrafi dobrać odpowiednią farbą do danego materiału OCENA: BARDZO DOBRY oraz potrafi samodzielnie wyjaśnić znaczenia przepisów 2 - samodzielnie wykonuje projekt okładek i pudełek z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych określa jaki wpływ na środowisko naturalne mają zastosowane materiały recykling, wykonuje projekt ozdób z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji określa zalety, wymienia materiały potrzebne do wykonania zaprojektowanych wyrobów wymienia właściwości zastosowanych materiałów potrafi wyjaśnić pojęcie surowce wtórne, wymienia surowce potrzebne do wytwarzania materiałów konstrukcyjnych wymienia właściwości zastosowanych materiałów 3 - wykonuje projekt naszyjnika z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji rozróżnia lakiery i impregnaty potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia kolejność stosowanych papierów ściernych w zależności od gradacji ziaren, wykonuje projekt kwiatów z odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia kolejność stosowanych papierów ściernych w zależności od gradacji ziaren wymienia sposoby polerowania powierzchni, potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych 4 potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych wymienia różne sposoby łączenia elementów z uzasadnieniem ich stosowania, potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia różne sposoby łączenia elementów potrafi dobrać odpowiednią farbą do danego materiału OCENA: DOBRY ale nie rozwija materiału - wyjaśnienia 2 potrafi wykonać projekt z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji określa zalety, wady

12 materiałów konstrukcyjnych, potrafi wyjaśnić znaczenie recyklingu, wykonuje projekt ozdób z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji określa zalety, wymienia materiały potrzebne do wykonania zaprojektowanych wyrobów wymienia właściwości zastosowanych materiałów, wymienia surowce potrzebne do wytwarzania materiałów konstrukcyjnych wymienia właściwości zastosowanych materiałów 3 potrafi wykonać projekt, poprawnie wykonuje rysunki, dokonuje wyboru konkretnej konstrukcji rozróżnia lakiery i impregnaty potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia kolejność stosowanych papierów ściernych w zależności od gradacji ziaren, wykonuje projekt kwiatów z odpowiedniego wykończenia powierzchni, wie że papiery ścierne różnią się wielkością i ilościami ziaren ściernych, wymienia sposoby polerowania powierzchni, potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych 4 potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych wymienia różne sposoby łączenia elementów, potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia różne sposoby łączenia elementów potrafi dobrać odpowiednią farbą do planowanego efektu. OCENA: DOSTATECZNY 1 uczeń potrafi z niewielką pomocą powtórzyć omawiany materiał, ale samodzielnie nie rozwija tematyki 2 potrafi z pomocą wykonać projekt ozdób z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych, zna znaczenie recyklingu, wykonuje projekt ozdób, wymienia materiały potrzebne do wykonania zaprojektowanych wyrobów wymienia właściwości zastosowanych materiałów, wymienia surowce potrzebne do wytwarzania materiałów konstrukcyjnych wymienia właściwości zastosowanych materiałów 3 potrafi wykonać projekt, poprawnie wykonuje rysunki, dokonuje wyboru konkretnej konstrukcji rozróżnia lakiery i impregnaty potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia kolejność stosowanych papierów ściernych w zależności od gradacji ziaren, wykonuje projekt kwiatów z odpowiedniego wykończenia powierzchni, zna i stosuje różne rodzaje papierów ściernych, wymienia sposoby polerowania powierzchni, potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych 4 potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych wymienia różne sposoby łączenia elementów, potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia i stosuje różne sposoby łączenia elementów. OCENA: DOPUSZCZAJĄCY 1 uczeń nie potrafi samodzielnie powtórzyć omawianego materiału, ale czyni to z dużą pomocą nauczyciela i uczniów 2 potrafi wykonać projekt ozdób z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych, potrafi wyjaśnić znaczenie recyklingu, wykonuje projekt ozdób z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji określa zalety, wymienia materiały potrzebne do wykonania zaprojektowanych wyrobów wymienia właściwości zastosowanych materiałów, wymienia surowce potrzebne do wytwarzania materiałów konstrukcyjnych wymienia właściwości zastosowanych materiałów 3 nie potrafi wykonać projektu, błędnie wykonuje rysunki, ma problemy z dokonaniem wyboru konkretnej konstrukcji rozróżnia lakiery i impregnaty potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia kolejność stosowanych papierów ściernych w zależności od gradacji ziaren, wykonuje projekt kwiatów z uzasadnieniem wyboru konkretnej konstrukcji rozróżnia lakiery i impregnaty potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni, wie że papiery ścierne różnią się wielkością i ilościami ziaren ściernych, wymienia sposoby polerowania powierzchni, potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych 4 ma problemy z dokonaniem wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni błędnie określa zalety, wady materiałów konstrukcyjnych, potrafi wymienić z pomocą różne sposoby łączenia elementów, ni łączy poprawnie elementów ze sobą nie potrafi dokonać wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni wymienia

13 różne sposoby łączenia elementów potrafi dobrać odpowiednią farbą do planowanego efektu. OCENA: NIEDOSTATECZNY 1 uczeń nie chce podjąć próby powtórzenia materiału z zajęć nawet z pomocą nauczyciela, całkowity brak zainteresowania zajęciami 2 nie wykonuje projektu ozdób, nie zna wad materiałów konstrukcyjnych, nie potrafi wyjaśnić znaczenie recyklingu, nie wykonuje projektu ozdób, nie potrafi wymienić surowców potrzebne do wytwarzania materiałów konstrukcyjnych wymienia właściwości zastosowanych materiałów 3 - całkowity brak zainteresowania zajęciami, nie chce i nie potrafi określić znaczenia skali, nie potrafi wykonać prostego przekroju nawet z pomocą. Nie wykonuje rysunków Nie potrafi wyjaśnić pojęcia proces i organizacja pracy. Nie dba o ład i porządek na zajęciach, nie reaguje na uwagi nauczyciela, nie potrafi powiedzieć nic na temat sposobów wykończenia powierzchni, oraz rodzajów papierów ściernych. 4 nie wyjaśnia, na czym polega projektowanie konstrukcji, nie wie jakie są sposoby łączenia elementów, nie dba o stanowisko pracy, nie przestrzega zasad BHP, nie potrafi wymienić materiałów użytych w procesie wytwórczym. Naraża siebie i innych uczestników zajęć na skaleczenia nie przestrzega zasad BHP, nie dba o ład na stanowisku pracy.

14 OCENA KOŃCOWOROCZNA I SEMESTRALNA. Uczeń może otrzymać ocenę : celująca po spełnieniu kryterium dodatkowego bardzo dobra >4,51 dobra >3,51 dostateczna > 2,51 dopuszczająca > 1,51 niedostateczna <=1,50 Na ocenę końcową ma wpływ: 1. wszystkie oceny uzyskane w ciągu semestru / roku 2. zaangażowanie w wykonywane prace 3. wykonane dodatkowe prace które będą ogłaszane na stronie internetowej szkoły 4. udział i osiągnięcie sukcesów w konkursach szkolnych i międzyszkolnych Ocenę celującą na koniec roku / semestru może uzyskać uczeń który spełnił powyższe kryteria w nast.. sposób: -oceny cząstkowe bdb/cel -wykonywanie systematyczne dodatkowych prac -udział w konkursach + osiągane sukcesy W przypadku niepowodzenia w wykonaniu zadań na zajęciach, istnieje możliwość poprawy oceny końcowej poprzez realizację kryterium 3 i 4. Ponadto uczeń ma możliwość poprawy dwóch prac w semestrze.

Zajęcia elektryczno-elektroniczne

Zajęcia elektryczno-elektroniczne Zajęcia elektryczno-elektroniczne Klasa III Lp Uwagi Temat lekcji Liczba godzin Wymagania podstawowe Osiągnięcia uczniów Wymagania ponadpodstawowe 1 IV Zapoznanie z programem, systemem oceniania. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zajęcia elektryczno-elektroniczne

Zajęcia elektryczno-elektroniczne Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna Zajęcia elektryczno-elektroniczne Klasa III Lp Uwagi Temat lekcji Liczba godzin Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KL. III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZAJĘCIA ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KL. III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZAJĘCIA ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE L. godz. Lp... 3. TEMATY LEKCJI Zapoznanie uczniów z programem, sposobem oceniania. BHP na lekcji i podczas użytkowania urządzeń elektrycznych. Bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych. Historia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć technicznych klasa II gimnazjum

Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć technicznych klasa II gimnazjum Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć technicznych klasa II gimnazjum Lp. Temat zajęć. 1 Zapoznanie z programem, systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcji i podczas użytkowania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy I wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne- zajęcia elektryczno-elektroniczne

Plan wynikowy I wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne- zajęcia elektryczno-elektroniczne Plan wynikowy I wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne- zajęcia elektryczno-elektroniczne Ścieżki edukacyjne: K edukacja ekologiczna Z edukacja zdrowotna M edukacja czytelnicza i medialna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania zajęcia techniczne w gimnazjum SEMESTR II. pierwszej pomocy

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania zajęcia techniczne w gimnazjum SEMESTR II. pierwszej pomocy Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania zajęcia techniczne w gimnazjum SEMESTR II L.p. 1. 2. 3. Materiał nauczania Zapoznanie z programem, systemem oceniania. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

wymienia rodzaje ogniw elektrochemicznych

wymienia rodzaje ogniw elektrochemicznych Technika w praktyce Zajęcia elektryczno - elektroniczne. (materiały Wydawnictwa Nowa Era) Lp. Temat zajęć. 1 Zapoznanie z programem, systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcji i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne.

Wymagania edukacyjne do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne. Wymagania edukacyjne do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne. Klasa 3 Wymagania przedmiotowe kryteria oceniania Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne klasa 2 Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne

Zajęcia techniczne klasa 2 Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne Wymagania Zajęcia techniczne klasa 2 Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne Lp. Temat lekcji Liczba godzin Osiągnięcia uczniów (propozycja) Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych w klasie pierwszej gimnazjum (I rok nauki).

Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych w klasie pierwszej gimnazjum (I rok nauki). Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych w klasie pierwszej gimnazjum (I rok nauki). Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Zajęcia mechaniczno motoryzacyjne i zajęcia elektryczno

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE TRZECIEJ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. Gimnazjum nr 19 w Krakowie

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE TRZECIEJ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. Gimnazjum nr 19 w Krakowie WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE TRZECIEJ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Gimnazjum nr 19 w Krakowie I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Technika w gimnazjum. II rok nauczania. Program nauczania techniki w gimnazjum Waldemar Czyżewski: DKW /00

Plan wynikowy. Technika w gimnazjum. II rok nauczania. Program nauczania techniki w gimnazjum Waldemar Czyżewski: DKW /00 Plan wynikowy Technika w gimnazjum II rok nauczania Program nauczania techniki w gimnazjum Waldemar Czyżewski: DKW-404-26/00 Ścieżki edukacyjne: EEk edukacja ekologiczna, EZ edukacja prozdrowotna Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna

ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna Tematyka 1. BHP na lekcji i podczas użytkowania narzędzi ręcznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA W GIMNAZJUM. ZAJĘCIA TECHNICZNE Technika w praktyce

PROGRAM NAUCZANIA W GIMNAZJUM. ZAJĘCIA TECHNICZNE Technika w praktyce PROGRAM NAUCZANIA W GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE Technika w praktyce Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Zajęcia elektryczno-elektroniczne nauczyciele techniki I. Treści nauczania Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II Podstawa programowa zajęć technicznych określona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach III

WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach III WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach III I. Ochrona środowiska naturalnego Uczeń: Uczeń posiada wiadomości i Uczeń posiada wiadomości i Uczeń posiada wiadomości

Bardziej szczegółowo

Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Wymagania podstawowe wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć wskazuje miejsce w klasie (szkole), w którym znajduje się apteczka szkolna opisuje kształt,

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE PLAN DYDAKTYCZNY GIMNAZJUM Plan opracowano na podstawie: o Podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum; o Programu nauczania: Zajęcia techniczne Urszula Białka Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne: ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE klasa 1- roczne

Zajęcia techniczne: ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE klasa 1- roczne Zajęcia techniczne: ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE klasa 1- roczne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno- elektroniczne

Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno- elektroniczne Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno elektroniczne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

Technika w praktyce zajęcia mechaniczno- -motoryzacyjne

Technika w praktyce zajęcia mechaniczno- -motoryzacyjne Technika w praktyce zajęcia mechaniczno- -motoryzacyjne Wymagania przedmiotowe kryteria oceniania Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania w sposób nietypowy, problemów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne, klasa III

Wymagania edukacyjne, klasa III Wymagania edukacyjne, klasa III Temat lekcji Poznawanie kuchni bezpiecznej i przyjaznej użytkownikom Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE wymienia zasady BHP przy korzystaniu ze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA III GIMNAZJUM Dział Elektrotechnika Obwody elektryczne zasada przepływu prądu elektrycznego. Rezystor rola, rodzaje,. Odczytywanie rezystancji. Kondensator

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY III GIMNAZJUM 1. Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie programu nauczania ABC konstruktora Anieli Nowak wydanego przez wydawnictwo PWN i zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Publiczne Gimnazjum w Zbójnie Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna Lp. Temat lekcji Liczba godzin (propozycja)

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE

Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE Spis treści : 1. Wymagania programowe. 2. Zasady oceniania bieżącego uczniów. 3. Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej. mgr Piotr Jawor PRZEDMIOTOWE

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: Uczeń: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: Uczeń: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje budynków mieszkalnych i je charakteryzuje - określa typ zabudowy

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV STANDARDY WYMAGAŃ EDUACYJNYCH W ZARESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA LAS IV Zasady sporządzania dokumentacji technicznej ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami

Bardziej szczegółowo

opisuje składniki pokarmowe i ich rolę dla organizmu człowieka wymienia i charakteryzuje grupy wchodzące w skład piramidy zdrowia

opisuje składniki pokarmowe i ich rolę dla organizmu człowieka wymienia i charakteryzuje grupy wchodzące w skład piramidy zdrowia Kryteria oceniania z zajęć technicznych dla klasy 2, rok szkolny 2016/2017, semestr I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opisuje składniki pokarmowe i ich rolę dla organizmu człowieka wymienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z zajęć technicznych w roku szkolnym 2014/2015 dla klas IIa, IIb, IIc, IId, IIe

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z zajęć technicznych w roku szkolnym 2014/2015 dla klas IIa, IIb, IIc, IId, IIe Kryteria wymagań na poszczególne oceny z zajęć technicznych w roku szkolnym 2014/2015 dla klas IIa, IIb, IIc, IId, IIe Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE Vb SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: Monika Peplińska Część techniczna Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach II

WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach II WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach II I. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach zajęć technicznych II. Uczeń: -zna przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja programu polega na realizacji od roku szkolnego 2013/14 wyłącznie modułu: "Zajęcia elektryczno-elektroniczne".

Modyfikacja programu polega na realizacji od roku szkolnego 2013/14 wyłącznie modułu: Zajęcia elektryczno-elektroniczne. Modyfikacja programu polega na realizacji od roku szkolnego 2013/14 wyłącznie modułu: "Zajęcia elektryczno-elektroniczne". Została opracowana na potrzeby zajęć technicznych w PG nr 3 "Dona" przez Roberta

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 *na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE zna regulamin pracowni wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji zna

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia

Nr lekcji. Liczba godzin. Temat lekcji. Zakres treści. Osiągnięcia ucznia Zespół Szkół Nr 5 w Zamościu Etap edukacyjny gimnazjum ZAJĘCIA TECHNICZNE Nauczyciel realizujący: Marzena Mazurek Szczegółowy rozkład materiału II rok nauki (5 godzin) Nr lekcji Temat lekcji Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM Szatkowski Wojciech zajęcia techniczne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM WYMAGANIA OGÓLNE Uczeń otrzymuje oceny za: prace klasowe (testy, sprawdziany itp.), kartkówki, odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V Podręcznik Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz, Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa, WSiP, kl.5 Ewa Bubak, Technika

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY Z WYDAWNICTWEM NOWA ERA

WARSZTATY Z WYDAWNICTWEM NOWA ERA Opracowanie: Ewa Filinowicz WARSZTATY Z WYDAWNICTWEM NOWA ERA CZYTANIE MODUŁOWYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Podstawa programowa kształcenia ogólnego w gimnazjum Cele kształcenia wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA DOPUSZCZAJĄCA przestrzega regulaminu pracowni technicznej rozpoznaje znaki: bhp, p/pożarowe omawia poruszanie

Bardziej szczegółowo

Dział programu Lp Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki

Dział programu Lp Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ

Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ 1. CELE EDUKACYJNE PRZEDMIOTU Celem kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

PZO ZAJĘCIA TECHNICZNE------KLASA I GIMNAZJUM ZAJĘCIA MECHANICZNO - MOTORYZACYJNE

PZO ZAJĘCIA TECHNICZNE------KLASA I GIMNAZJUM ZAJĘCIA MECHANICZNO - MOTORYZACYJNE PZO ZAJĘCIA TECHNICZNE------KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE LP. TEMATY LEKCJI MATERIAŁ NAUCZANIA PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW Konieczne K (ocena dopuszczająca) Podstawowe K+P (ocena dostateczna) Rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne klasa 1 Technika w praktyce zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Wymagania przedmiotowe kryteria oceniania

Zajęcia techniczne klasa 1 Technika w praktyce zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Wymagania przedmiotowe kryteria oceniania Zajęcia techniczne klasa 1 Technika w praktyce zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Wymagania przedmiotowe kryteria oceniania Lp. Temat lekcji Liczba godzin Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 *na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni wie,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Urządzeń i Systemów Mechatronicznych

Pracownia Urządzeń i Systemów Mechatronicznych Pracownia Urządzeń i Systemów Mechatronicznych Zawód: technik mechatronik 311410/T-4 - klasa II Kryteria wymagań proponowanych na poszczególne oceny I. Montaż elementów podzespołów i zespołów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku Podręcznik: Zajęcia techniczne. Podręcznik dla gimnazjum. Autor: Urszula Białka Nauczyciel prowadzący: Andrzej Irlik, Klasy: 3a, 3b, 3c WYMAGANIA NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ: Rozdział 1.Wymagania edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 *na ocenę śródroczną: 1. MÓJ PIERWSZY RYSUNEK TECHNICZNY wymienia rodzaje rysunków nazywa materiały i przybory kreślarskie

Bardziej szczegółowo

Techn ika w praktyce - zajęcia elektryczno-elektroniczne

Techn ika w praktyce - zajęcia elektryczno-elektroniczne Przedmiotowy System Oceniania z zajęć technicznych Techn ika w praktyce - zajęcia elektryczno-elektroniczne Przedmiotowy system oceniania opracowany został po przeprowadzonej analizie i uwzględnieniu następujących

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Dział. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Lekcja organizacyjna. Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej I półrocze Uczeń: Ocena dopuszczająca zna swoje miejsce pracy, umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI 1. Podczas ustalania oceny z techniki będą brane pod uwagę: a. przygotowanie stanowiska pracy i przestrzeganie zasad BHP, b. organizacja pracy, c. ład i porządek

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2005 r. poz. 2572 z poz. zm.) Ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V Dział programowy: MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej 2012 2013 Opracował : T. Kłos Wymagania Umiejętności Wiadomości Konieczne dopuszczająca - nie zawsze umie dostosować się do uwag i zaleceń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA GIMNAZJUM /KL. I-III/

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA GIMNAZJUM /KL. I-III/ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA GIMNAZJUM /KL. I-III/ Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MENIS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny:

TECHNIKA Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: TECHNIKA Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: KLASA 5 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy wymaganej programem, a ponadto: samodzielnie wykonuje własne projekty prac

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W KLASIE TRZECIEJ. ROK SZKOLNY 2009/2010. Nauczyciel prowadzący przedmiot: mgr Iwona Chlebek

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W KLASIE TRZECIEJ. ROK SZKOLNY 2009/2010. Nauczyciel prowadzący przedmiot: mgr Iwona Chlebek PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W KLASIE TRZECIEJ. ROK SZKOLNY 2009/2010 Nauczyciel prowadzący przedmiot: mgr Iwona Chlebek PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W II ROKU NAUCZANIA Wymagania

Bardziej szczegółowo

- rozróżnia znaki ewakuacyjne, opisuje kształt, barwy znaku w zależności od rodzaju, - wie, jak ogłasza się w szkole alarm ewakuacyjny

- rozróżnia znaki ewakuacyjne, opisuje kształt, barwy znaku w zależności od rodzaju, - wie, jak ogłasza się w szkole alarm ewakuacyjny Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie I. Moduł: Zajęcia mechaniczno motoryzacyjne, 1 godzina tygodniowo. Opracowane na podstawie programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum, wyd. Nowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie: - programu nauczania zajęć technicznych w klasach IV- V szkoły podstawowej - programu obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH (GIM) W ZESPOLE SZKÓŁ W WAGANOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH (GIM) W ZESPOLE SZKÓŁ W WAGANOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH (GIM) W ZESPOLE SZKÓŁ W WAGANOWICACH opracował: Piotr Sado 1. Podstawa prawna. Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych opracowane zostały w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Wymagania edukacyjne z w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Dział podręcznika 1. Bezpieczeństwo w Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum Ocenę celującą Ocenę bardzo dobrą Ocenę dobrą Ocenę dostateczną Ocenę dopuszczającą Ocenę niedostateczną posiada wiadomości i znacznie wykraczające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE. Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE. Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe , plan wynikowy do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne" Dostosowane do podręcznika: Waldemar Czyżewski, Waldemar Lib, Wojciech Walat

Bardziej szczegółowo

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż.

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. WYMAGANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 4 GLIWICE Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE II i III gimnazjum Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ROZKŁAD MATERIAŁU Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE II i III gimnazjum Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ROZKŁAD MATERIAŁU Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE II i III gimnazjum Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Rok szkolny 2014/2015 nauczyciel: Renata Główczyk OPRACOWANO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Semestr I Elektrostatyka Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek Wie że cząsteczki składają się

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne rok szkolny 2014/15

Zajęcia techniczne rok szkolny 2014/15 Zajęcia techniczne rok szkolny 2014/15 Wymagania i kryteria ocen z zajęć technicznych w kl. IV Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN 295/2010 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI Przy wystawianiu oceny z techniki brany jest pod uwagę proces uczenia się, wkład pracy ucznia, jego zainteresowania, chęci, zaangażowanie na lekcji,

Bardziej szczegółowo

VI. Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy 1. ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE

VI. Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy 1. ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE VI., plan wynikowy do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne i zajęcia elektrycznoelektroniczne. Dostosowane do podręcznika: Waldemar Czyżewski,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KLASA IV KRYTERIA OCENIANIA Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Podczas

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne rok szkolny 2016/17

Zajęcia techniczne rok szkolny 2016/17 Zajęcia techniczne rok szkolny 2016/17 Wymagania i kryteria ocen z zajęć technicznych w kl. IV Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN 295/2010/2014

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem

Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem ZAJĘCIA TECHNICZNE Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania - biegle posługuje się zdobytymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Gimnazjum kl II I rok nauki: godz. tygodniowo Alojzy Stawinoga Zawarte w planie wynikowym treści są zgodne z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" L. g. Procedury osiągania celów

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna L. g. Procedury osiągania celów Technika dla szkoły podstawowej Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" Dział podręcznika Temat lekcji L. g. Zakres treści Procedury osiągania celów. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE I. PRZEDMIOT KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 1. Ocenę końcową pozytywną z przedmiotu otrzymują uczniowie, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach

Bardziej szczegółowo

- omawia zasady. bezpieczeństwa obowiązujące

- omawia zasady. bezpieczeństwa obowiązujące WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE II GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególną ocenę a godzi n

Wymagania na poszczególną ocenę a godzi n Lp. Temat lekcji 1. Zapoznanie z programem, systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcji, podczas posługiwania się narzędziami ręcznymi EZ Liczb Wymagania na poszczególną ocenę a

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V Dział podręcznika Temat lekcji Ocenę dopuszczającą Ocenę dostateczną Ocenę dobrą Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, Ocenę celującą Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania zajęcia techniczne w gimnazjum SEMESTR I. omawia. omawia

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania zajęcia techniczne w gimnazjum SEMESTR I. omawia. omawia Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania zajęcia techniczne w gimnazjum SEMESTR I L.p. 1. 2. 3. Materiał nauczania Zapoznanie z programem, systemem oceniania. Bezpieczeństwo i

Bardziej szczegółowo

Wymagania i system oceniania technika klasa 1 gimnazjum II. Treści nauczania Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Wymagania i system oceniania technika klasa 1 gimnazjum II. Treści nauczania Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Wymagania i system oceniania technika klasa 1 gimnazjum II. Treści nauczania Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne 1. BHP, organizacja pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) podczas zajęć technicznych.

Bardziej szczegółowo

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Artur Kłysz Rozkład materiału i plan wynikowy ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Materiał nauczania.. Regulamin i zasady bhp w pracowni technicznej godz. 2. Zasady sporządzania dokumentacji technicznej 2.. Formaty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki 1 godzina, III rok nauki - 1 godzina łącznie 65 godzin) Stopień celujący Otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku Podręcznik: Zajęcia techniczne. Podręcznik dla gimnazjum. Autor: Urszula Białka Nauczyciel prowadzący: Andrzej Irlik, Klasy: 3c, 3d WYMAGANIA NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ: Rozdział 1.Wymagania edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasie I Gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasie I Gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasie I Gimnazjum Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne: I. Treści nauczania 1. BHP, organizacja pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) podczas zajęć technicznych.

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: posługuje się terminami: włókna roślinne, surowce wtórne, papier, tektura, karton omawia proces produkcji papieru

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI Gimnazjum WYMAGANIA PODSTAWOWE ( OCENA dopuszczająca, dostateczna) Uczeń : Zna i prawidłowo posługuje się symbolami wielkości fizycznych Zna jednostki wielkości fizycznych

Bardziej szczegółowo

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA II Lp. 1. Temat lekcji Przedmiotowy system oceniania wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie zajęć technicznych. Przepisy BHP na zajęciach z techniki WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G PLAN WYNIOWY Z TECHNII DLA LAS I II G 1. ORGANIZACJA PRACY RYSUNE TECHNICZNY onieczne Stosuje zasady bezpiecznej pracy. Określa kryteria ocen z techniki. Posługuje się pismem technicznym (duże litery).

Bardziej szczegółowo