Rozszerzenie funkcjonalności EDOCS o systemy ciągłego nadzoru obróbki skrawaniem dla przemysłu lotniczego we współpracy z PRz (2013)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozszerzenie funkcjonalności EDOCS o systemy ciągłego nadzoru obróbki skrawaniem dla przemysłu lotniczego we współpracy z PRz (2013)"

Transkrypt

1

2 ŻBIK Sp. z o.o. istnieje od 2007 roku, powstała poprzez wydzielenie spółki z firmy Bernacki Industrial Services. Główny produkt firmy to autorski system EDOCS przeznaczony do monitorowania zasobów i procesów produkcyjnych. Rozpoczęcie współpracy Firmy Bernacki Industrial Services z pracownikami Politechniki Rzeszowskiej (2007) Pierwszy system monitorowania produkcji w zakładzie Gaweł Zakład Produkcji Śrub (2009) Wydzielenie spółki ŻBIK (2011) Rozszerzenie systemu monitorowania o moduły do zarządzania i planowania produkcji (2012) System EDOCS monitoruje pracę ponad 100 maszyn (2012) Rozszerzenie funkcjonalności EDOCS o systemy ciągłego nadzoru obróbki skrawaniem dla przemysłu lotniczego we współpracy z PRz (2013)

3 Głównym celem firmy jest wdrażanie i tworzenie profesjonalnego i taniego rozwiązania typu MES (Manufacturing Execution System) w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych Misją firmy ŻBIK jest dostarczanie najwyższej jakości systemów monitorowania i zarządzania produkcją z uwzględnieniem aktualnych potrzeb naszych Klientów, przy wykorzystaniu posiadanych przez nas zasobów oraz kompetencji Wizją firmy ŻBIK jest dostarczanie małym i średnim przedsiębiorstwom produkcyjnym profesjonalnych systemów służących do zarzadzania produkcją pozwalających na zwiększenie jakości produkowanych przez nie wyrobów oraz usprawnienie procesu produkcyjnego

4 Firma ŻBIK specjalizuje się w opracowywaniu, wytwarzaniu i wdrażaniu rozwiązań wspomagających zarządzanie produkcją Monitorowanie zasobów produkcyjnych - maszyny, ludzie, materiały, Systemowe egzekwowanie procedur organizacyjnych - technologiczne, stanowiskowe, Wsparcie harmonogramowania produkcji Systemy komunikacji drogą elektroniczną pomiędzy służbami realizującymi lub wspomagającymi procesy produkcyjne Monitorowanie produkcji w toku i tworzenie genealogii produktu

5 Niski koszt wdrożenia oraz niska miesięczna opłata za udostępniony system Integracja z większością systemów klasy ERP Dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb Klienta Rejestracja dowolnej liczby sygnałów binarnych oraz analogowych Próbna instalacja systemu u Klienta Udostępnienie sprzętu wymaganego do świadczenia usługi

6 Zakład Produkcji Elementów Złącznych Zatrudnienie: 210 osób (83 maszyny) Odlewnia Ciśnieniowa Zatrudnienie: 200 osób (9 maszyn) Zakład produkcji lotniczej Zatrudnienie: 3800 osób (6 maszyn) Zakład Metalurgiczny Zatrudnienie: 700 (3 maszyny) HAAS Factory Outlet (1 maszyna)

7 System EDOCS jest wygodnym narzędziem wspierającym zarządzanie procesem produkcyjnym. Informacje o aktualnym stanie produkcji są pobierane bezpośrednio z maszyn za pomocą przemysłowych sterowników PAC/PLC. W miejscach gdzie niemożliwe jest użycie sterowników, a konieczna jest rejestracja parametrów produkcyjnych, wykorzystywane są mobilne kolektory danych. Dzięki temu rozwiązaniu pracodawca posiada pełen zakres informacji o aktualnym stanie oraz wydajności procesu produkcyjnego.

8 Dzięki zastosowaniu profesjonalnych systemów automatyki przemysłowej EDOCS gwarantuje możliwość automatycznego pozyskiwania wiedzy o stanie każdej maszyny pracującej na hali produkcyjnej Klienta Monitorowanie dowolnej liczby sygnałów binarnych i analogowych Rejestrowanie danych zarówno z maszyn posiadających systemy sterowania jak i z maszyn konwencjonalnych Lightbus, PROFIBUS, Interbus, CANopen, DeviceNet, Modbus, RS232/485, Ethernet TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, OPC Dostosowanie systemu do indywidualnych wymagań Klienta

9 Wykorzystanie technologii WWW pozwala na przeglądanie informacji o aktualnym stanie produkcji w dowolnym miejscu na świecie

10 Przemysłowe sterowniki PAC/PLC Stacje HSI Mobilne kolektory danych Ekrany multimedialne

11

12 EDOCS DZP EDOCS KOOPERACJA EDOCS STATYSTYKI EDOCS PLANISTA EDOCS MONITOROWANIE EDOCS MSP EDOCS UTRZYMANIE RUCHU EDOCS SSK EDOCS KONTROLA JAKOŚCI

13 Automatyczna informacja o wydajności każdej maszyny w stosunku do założonego normatywu przedstawiona na schemacie hali Klienta Informacja o aktualnym postępie realizacji zleceń i awariach maszyn Podstawowym elementem systemu EDOCS jest moduł monitorowania maszyn i operatorów. Pozwala on na podgląd aktualnego stanu maszyn wraz z informacjami na temat wydajności zalogowanych pracowników, liczby wyprodukowanych sztuk czy aktualnie przetwarzanego zlecenia. Dzięki temu możliwe jest reagowanie na przestoje, co wpływa bezpośrednio na zwiększenie wydajności całego parku maszynowego (OEE). Statystyki automatycznie wysyłane do wskazanych osób na podstawie wcześniej ustalonego harmonogramu Wysyłanie informacji bezpośrednio do operatora przy maszynie z poziomu strony WWW

14 Rejestracja i odtworzenie pełnej historii przepływu materiału przez proces produkcyjny (traceability) Bieżąca informacja o rozkładzie materiału zarówno w magazynach jak i na polach odkładczych na hali produkcyjnej Moduł Start-Stop-Koniec pozwala na śledzenie produkcji oraz zarządzanie przepływem informacji na poziomie hali produkcyjnej. System umożliwia dokładne śledzenie marszrut procesowych oraz zarządzanie dostępnymi materiałami (bill of materials). Dzięki temu możliwe jest szybsze reagowanie na reklamacje oraz tworzenie pełnej genealogii produktu. Optymalizacja pracy służb transportowych poprzez wysyłanie zadań transportu bezpośrednio do pracowników Bieżąca wiedza o ilości oraz rozkładzie materiału w magazynie. Automatyczna informacja do służb magazynowych skąd należy pobrać materiał na zaplanowane zlecenia

15 Bezpośrednie egzekwowanie ścieżki technologicznej na stanowiskach pracowników dzięki automatycznej integracji z systemem ERP oraz modułem planistycznym. Przejrzyste komunikaty dla operatorów Moduł Sterowania Produkcją umożliwia lokalne zarządzanie procesami z poziomu hali produkcyjnej oraz egzekwowanie ścieżki technologicznej. Dzięki integracji z modułem planistycznym możliwe jest zaimportowanie planu produkcyjnego i przesłanie go bezpośrednio na stanowiska pracy operatorów. Dodatkowo system informuje pracownika o kolejnym zleceniu, które ma być przetwarzane oraz konieczności wykonania czynności przygotowawczozakończeniowych. Elastyczne układanie kolejki półfabrykatów na maszynach w celu eliminacji wąskich gardeł (planowanie krótkoterminowe) Definiowanie listy czynności wymaganych do wykonania przez operatora dla procedury przygotowania maszyny przed rozpoczęciem kolejnego zlecenia produkcyjnego

16 Pobranie zlecenia produkcyjnego z systemu ERP do modułu planistycznego Synchronizacja zleceń w module sterowania produkcją oraz wysłanie planowanych zleceń na stanowiska operatorskie Automatyczne egzekwowanie ścieżki technologicznej na stanowiskach operatorskich przy maszynach

17 Definiowanie planu kontroli dla zlecenia i automatyczne egzekwowanie go na stanowisku pracy operatora Automatyczne statystyki z wykonanych przez pracowników pomiarów Moduł Kontrola Jakości pozwala na automatyzację oraz zarządzanie procesem kontroli jakości umożliwiając wdrożenie statystycznej kontroli procesu (SPC). Dzięki bogatej funkcjonalności pozwala na definiowanie i egzekwowanie planów kontroli jakości. Dodatkowo dzięki modułowi komunikacyjnemu możliwa jest automatyczna wymiana informacji między pracownikami działu kontroli jakości i pracownikami produkcji. Pracownicy mogą zgłaszać potrzebę wykonania dodatkowych pomiarów przed uruchomieniem produkcji seryjnej. Wsparcie służb kontroli jakości w zakresie obsługi czynności przygotowawczo zakończeniowych oraz dopuszczenia zlecenia do produkcji Obsługa dopuszczenia materiału dla danego zlecenia produkcyjnego w celu uniknięcia reklamacji od Klientów

18 System umożliwia tworzenie zleceń produkcyjnych bezpośrednio na podstawie listy zamówień handlowych oraz ich automatyczny podział na partie i zlecenia produkcyjne Moduł Planista umożliwia efektywne planowanie produkcji. Dzięki możliwości integracji z systemem ERP Klienta, system może automatycznie zaimportować wszystkie zamówienia handlowe pochodzące z działu sprzedaży. Następnie planista ma możliwość zaplanowania produkcji danego zamówienia z możliwością podziału na dowolne partie produkcyjne. System automatycznie importuje technologię dla danego produktu i za pomocą zaawansowanych algorytmów pozwala na obliczenie dokładnego czasu produkcji z uwzględnieniem wszystkich dostępnych zasobów produkcyjnych takich jak: maszyny, ludzie, materiały oraz narzędzia. System umożliwia automatyczny import danych technologicznych takich jak lista operacji, wymaganych półfabrykatów, nominalnych prędkości produkcji z systemu ERP Łatwe i szybkie harmonogramowanie zleceń za pomocą przyjaznego interfejsu. Kolejkowanie zleceń z wykorzystaniem wykresu Gantta Automatyczna informacja o postępie produkcji i aktualnej wydajności maszyn pozyskiwana z systemu monitorowania maszyn

19 Automatyzacja procesu składania zamówień handlowych u kooperantów zgodnie ze zdefiniowanymi w firmie procesami biznesowymi Moduł Kooperacja umożliwia integrację systemu EDOCS z systemami kooperantów. Dzięki aplikacji możliwe jest zarządzanie zamówieniami, obsługa procesu negocjacji zamówień oraz śledzenie realizacji danego zamówienia bezpośrednio na hali produkcyjnej kooperanta. System obsługuje wspomaganie procesu ofertowego od momentu złożenia zamówienia przez Klienta, poprzez koordynację dostaw półfabrykatów od poddostawców aż do momentu wyprodukowania konkretnego towaru. Zarządzanie i generowanie dokumentów handlowych używanych podczas procesu obsługi zamówień, np. faktury, dokumenty zamówienia, listy przewozowe itp. Integracja danych handlowych i produkcyjnych z systemami poddostawców dzięki zastosowaniu standardu EDI Egzekwowanie planów kontroli jakości bezpośrednio na hali produkcyjnej poddostawców poprzez zainstalowanie systemu EDOCS wraz z informacją o rzeczywistym postępie produkcji zamówionych detali bezpośrednio od poddostawcy

20 Moduł definiowania zasobów produkcyjnych (maszyny, ludzie, materiały) oraz harmonogramów dostępności zasobów Moduł technicznego przygotowania produkcji umożliwiający definiowanie normatywów, obsługę form wielorodzinnych oraz przyrządów dla maszyn CNC Moduł wspierający i automatyzujący pracę narzędziowni Moduł zarządzania użytkownikami oraz uprawnieniami w systemie Moduł wspomagający techniki wizualnej motywacji służący do wyświetlania wskaźników oraz komunikatów na hali produkcyjnej Moduł CMMS służący do wsparcia służb utrzymania ruchu i automatycznego powiadamiania o awariach

21 Przykłady zastosowania systemu monitorowania produkcji EDOCS u jednego z Klientów

22 Brak informacji o rzeczywistej prędkości produkcji dla danego asortymentu w systemie ERP W systemie ERP firmy dla części asortymentów brakuje nominalnych prędkości produkcji lub odbiegają one od realnych prędkości, gdyż wydajność dla danego asortymentu może być różna w zależności od wybranej maszyny i materiału. Ze względu na znaczną liczbę unikalnych asortymentów nie jest możliwe określenie wpływu materiałów dostarczanych przez poddostawców na rzeczywistą prędkość produkcji danych wyrobów, a przez to planowanie czasu zakończenia zleceń produkcyjnych.

23 System EDOCS posłużył jako narzędzie do automatycznego zbierania informacji o rzeczywistej prędkości produkcji. Dzięki dodatkowym informacjom dotyczącym asortymentu oraz materiałów, z których był on produkowany możliwe było zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej, które automatycznie przeanalizowały związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy prędkością produkcji na danej maszynie a asortymentami, materiałami i dostawcami materiałów. Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązania możliwe było uzyskanie pożądanych przez przedsiębiorstwo informacji. REGUŁA 1 Na maszynie:t-01 Produkt: Wkręt do metalu Jest produkowany z prędkością mniejszą niż zakładana w karcie technologicznej. Karta technologiczna: 250 szt./min. Rzeczywista prędkość: od 105 do 113 szt./min. REGUŁA 2 Produkt: Wkręt do metalu Jest produkowany z prędkością mniejszą niż zakładana w karcie technologicznej, gdy produkcja odbywa się z materiału Drut C1022 lub Drut 19MnB4 Karta technologiczna: 230 szt./min. Rzeczywista prędkość: od 141 do 187 szt./min.

24 Komunikacja pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi firmy Elementy niezbędne do realizacji produkcji (materiał, narzędzia, wyniki badań jakościowych) są dostarczane przez służby pomocnicze bezpośrednio na stanowiska pracy operatorów maszyn. Niestety czas oczekiwania na te elementy jest zbyt długi co zmniejsza wydajność produkcji. Pierwsze uruchomienie produkcji dla danego zlecenia wymaga od operatora dostarczenia próbek detalu do służb kontroli jakości i oczekiwania na zezwolenie uruchomienia produkcji seryjnej, co znacznie wpływa na wydłużenie czasu uruchomienia realizacji zlecenia.

25 W systemie EDOCS zostały wprowadzone mechanizmy pozwalające na wysłanie komunikatów przez operatorów bezpośrednio do służb pomocniczych. W aktualnej wersji systemu operatorzy mogą zgłosić zapotrzebowanie na materiał wejściowy, pusty pojemnik technologiczny, zgłosić awarię służbom utrzymania ruchu, poprosić o dodatkową kontrolę jakości, zgłosić zakończenie realizacji czynności przygotowawczo zakończeniowych, zgłosić konieczność weryfikacji produktu przez technologa czy wreszcie zgłosić zapotrzebowanie na narzędzia. Dzięki temu operatorzy maszyn nie muszą opuszczać stanowiska pracy i mogą koncentrować się na swoich głównych obowiązkach. Przywołania służb pomocniczych z interfejsu operatorskiego na stanowisku pracy sterownik PAC z panelem dotykowym. Operator nie musi opuszczać stanowiska pracy, co zwiększa wydajność produkcji. Wyposażenie pracowników służb pomocniczych w komputery z aplikacją WWW oraz mobilne kolektory danych. Wyświetlanie informacji o przywołaniach oraz dodanie możliwości zdalnego zezwalania na produkcję w celu minimalizacji czasu obsługi zgłoszeń wysyłanych przez operatorów.

26

27 Wykorzystanie systemu monitorowania EDOCS do ciągłego nadzorowania procesu obróbki skrawaniem Informacje Projekt realizowany przez Konsorcjum OPILOT (WSK PZL Rzeszów S.A, Politechnika Rzeszowska) Budżet: 7 mln zł Czas realizacji: 36 miesięcy Optymalizacja i nadzór procesu obróbki skrawaniem cienkościennych zespołów silników lotniczych z zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej Potrzeby Ograniczenie produkcji braków i minimalizacja potrzeby wykonywania kontroli jakości Skonstruowanie inteligentnego systemu ciągłego nadzorowania (w czasie rzeczywistym) procesu obróbki cienkościennych zespołów silników lotniczych

28 Niski koszt wdrożenia oraz niska miesięczna opłata za udostępniony system Integracja z większością systemów klasy ERP Dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb Klienta Rejestracja dowolnej liczby sygnałów binarnych oraz analogowych Próbna instalacja systemu u Klienta Udostępnienie sprzętu wymaganego do świadczenia usługi

29

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Osiem efektywnych wdrożeń IT w branży produkcyjnej

Osiem efektywnych wdrożeń IT w branży produkcyjnej OPTYMALIZACJA KOSZTÓW Magazyn pod kontrolą WMS Osiem efektywnych wdrożeń IT w branży produkcyjnej Jakie główne przeszkody muszą pokonać wdrożeń i owcy usprawniający procesy magazynowania w firmach działających

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji

Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji Zaawansowane planowanie wspierające Lean Production Certyfikowane przez Najpopularniejszy na świecie system zaawansowanego planowania produkcji Światowi liderzy Lean Production korzystają z systemu ASPROVA:

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010)

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010) Nowa wersja Proficy Process Systems strona 12 InTouch jest LEAN potęga w prostocie strona 22 Robot Kawasaki w interaktywnej grze ASTOR Connect strona 24 Aktualności Szanowni Państwo, mimo, że za oknem

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

ZALETY ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW UTRZYMANIA RUCHU

ZALETY ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW UTRZYMANIA RUCHU ZALETY ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW UTRZYMANIA RUCHU Karolina PILARCZYK Streszczenie: Nigdy wcześniej w organizacjach nie było gromadzonych tak dużo danych jak w obecnym wymagającym otoczeniu biznesowym. Równocześnie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management

Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management Oracle Agile Product Lifecycle Management Oracle Agile Product Lifecycle Management jest samodzielnym modułem Aplikacji Oracle służącym do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo