" #$$%&#$$'() * + ), ) -!.,,!/ ), )0 ), 1 2 1,0 1! 3 ) )) ))2 1,2 ) )!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "" #$$%&#$$'() * + ), ) -!.,,!/ ), )0 ), 1 2 1,0 1! 3 ) )) ))2 1,2 ) )!"

Transkrypt

1

2 ! " #$$%&#$$'() * + ), ) -!.,,!/ ), )0 ), 2,0! 3 ) )) ))2,2 ) )!

3 +...6 #!! " ) #!# ) - ) 2... #!5., ))))...3 #!6 7 0,),)...3 # $...5 5! !#,...7 5!5 8 0,)...8 5!6 9,...9 % $ " & ' ( &...2 6! 4 2 ) ),...2 6!# 9, - 2 ) ) ), ) ! !6 :; *< = >9?. 6!A 0 ), & )0 )9?#$$ 0 ), 0)9?#$ !B 2; )< 6!B! / 0, !B!# 2, < #$$G&DED*F...3 6!B!5 < ED*F...3 6!B!6 2) ) )=< 6!G 2) ) ) ' & &...33 A! A!# ), ) 3 9H A!5 + 3 )'I9H * &...36 B!,(&D<?...36 B!!,...37 B!!# 4 3 2,(&D<?...38 B!!#! 2 ) ; B!!#!# 2, ) 0<.4 B!!5 ) ) B!!5! : ),.43 B!!6?...44 B!!A 9,...45 B!!B. - )...46 B!!G B!!G! J),...48 B!!G!#,...49 B!!G!5 )2) 3 ) )...5 B!!% : 2) 3 - (&D<?...52 B!!' J 2) 3 )...53 "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/

4 6 B!!'! &) B!!'!# :)),...53 B!!'!5 :)),...53 B!!'!6 :)),...53 ($ $...53 G! G!# :...53,...53 G!5 )...53 G!5! G!5!# 2 0, *6%AK5&L L &?&/?...53 G!6 <...53 G!A ) <...53 G!B + )...53 G!B! <...53 G!G,,...53 G!% :))...53 G!%! J,) ), )...53 G!%!# :)) )...53 G!%!5 )0, ),...53 G!%!6 )0,<...53, - " / $! ),...53 $!# 8,...53 $!#! ), ) ) M...53 $!#!# ),...53 $!#!5 )...53 $!#!6 ) ; $! $!5!. )...53 $!5!#...53 $!5!5,...53 $!5!6 82 )...53 $!6 :),...53 $!6! :) 2 2 ) 2 )...53 $!6!! :) 2 2 )...53 $!6!!# :) ) 2 2 )...53 $!6!# :) ),...53 $!6!5 )3,,...53 $!6!6 )3, )...53 $!6!A...53 $!6!B ) ) &...53!,...53!! ( 9(G##& !!# ( 9(G##&N "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/

5 !!5 ( ( 9(G##&+ <...53!!A ( ( ( 9(G#6&+ <...53!!% ( 8 9?G#6& !!$ 8 9?G#6&H )...53!6.,...53!A 4 ) ), 2 2 ) #! 7, #!# 7,...53 #! #!6 7, "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ 4

6 & : :,), ) )) ), 3 9G#$! 7,, ) )) I ) )2 2) )) 2 0,) )! D ) ) ) 9G#$,,,O4 ) I3 O8 )I $$'B'$! 2 ) ) )) ) 3 9G#$, 2P )J! 3 7 0,,) ),! 0, ) )0 ) ) -,)!? ) ), )!E < F ) K 3 )! 4 7 0,,), ) ) M - ' 5 + 6, 8), ) 3 ) 3 ),,! 0,,!. )2,) 0,!! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/

7 Q R R P : - :, 0 ),,,, ), )!:, ),! 0 ), ), M 7Q L Q Q && L R )0, R &&R, ) 2 ) 2, )=,>, )=,>?). J, D Q )0,Q, ) 7, J, 6 " & + 2 :,) ),, 3,! O?I T )U :) ) )! )! 8- ) )! ()) ) ). ) ( $ )! 0, 2,, 2, 7 0, 2, ) OI! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/

8 : ) )) ),3 9G#$ ( )) &) )) ),3 9G#$,),9G#$ ),9G#$ ).. 9 Q Q && $A!#$$' Q Q &&!#$$% ) "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/

9 5 SBTU Z: :! " 0 $ ' ) - - ),!. 3 ),, )M ) 2), - ; 2 3 ),), ) ) 3! '?,)) )!7 0,))! : 3 - ) - ) ) )! - ' : 3, )2)) 3 ) ) 3 ) 3 - ),) 3 )! ) 0 3 ) V 2 :) "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/

10 Z: ( $ ' " )0 3 - ) 3,! ( $ ' " 3; 4 < 2 = > 7> 2OD7< /< + 7< (+ < W?:. I ), ' + + $ ' '! 2 8 < 3> = > 7> 2O.?J+ < X < D7< I ),? + $ ' '! 0 5 ; 4 ; 2O4 ),? ' '! 2O I ) 3! ' ' " 7 0,)) 3 -, ) M 2 8 < 3> = > 7> ( : ),),! ) ) 3! ' 7 0,)), ) M ( : ),),! ) ) 3! )* "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/

11 SBTU Z: : ' " $ ' ' ( 6 A )0 ), ), ) ) -!. - ),) ),,) - 3 2,,! 2 8 < 3> = > 7> 7 / 3 ) ) S),), ) ) ) ) ) ), ) ) ), )! S ) 3 2 ) ) -, )!. )2 ) )) 2! + 2 ) O4 ; 2 I! * ) - ) 3 ) ) )! [ )2, 7< (B$'A$& )! 4 ),) -! B A A & : ) 3 ) =! )> ) ) ) )! )!? ) ) O 2 I! ) ) ),)) ) ) 2 ) 2 ) 3 )! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ ))

12 Z: )+ ( + ) )) )2 ) ) 2 )! ), ) ) - ) ) ) 2) ) ) 0 )! 4 - ) 3 3, ),!?, ) - M ] 3 ),2 \ 2),,2, ) ) ] ) 0, = ; 0, > ] ) ), )! 2 - ) 0 ) ), \, 3 )! 0 3 ) 2 )!,, 0, ),2 ))! 3 )0 ), ) !7,, ) ), )0 ) ),, ) )0, B ( / + < ) 2 ) 0!D3 ) 3 ),) ) ) 0! ) ) ) )! 4 3 ) 2 ) 2 2 )!D3 ) )2 ) )! + 3 ) ) ) ) ) ) )!D3 ),)! C ' " )2 )0 ) 2, ) )!9,, 3 2) )), ),!)) M "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/

13 SBTU Z: 4 ) ) 2 3 )! 4 ) ), -,,,! 4 ) ) 2 2! 2 + D,) 2 ) )!D 3, ) ) 3 ), 0) )!+, )2,!7 0,,), ) )! S ) ) -! :# 2 ' $ $ D, -, )! :% $ :3, 2 ) 0 - ) )) ),3! 2 8 < 3> = > 7> 2 ' ' + 3 ) 3! K 0 ) )) ),3 ) O7 0,),) I! ), 2 ) )) ),3 ) O7 0,),) I! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ )

14 Z: 7 ( D ' /2 ) - 3 )! ) )) ),3 2 ) -! )), K 0! K 0 ) )) ),3 ) O7 0,),) I! ), 2 ) )) ),3 ) O7 0,),) I! )6 "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/

15 ^";=TVB_ ` a EMK 8 9 : AK :?XcJXVY B<bKLB # $ #: 2 9G#$, 2) ) ) ),3!:, 2 ) )) ) ) 3! :) 2 ) 9G#$ 2 (&:< *7D8! A $?, M C ' / E7> 8 B : ' $ " E7> 8 9(G## # #A# 9(G#6 6 A$6 E / ( 9(G#, ),) )! C ' / E7> 8 B : ' $ " E7> 8 9(G# #B 2 0, 9(G#I! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ )4

16 ^";=TVB_ ` a EMK 8 9 : AK :?XcVXVY B<bKLB :) )3 ) 2 2 )! 9?G#6, 2! :, 9(G##9(G#6,9(G#L! ( 2 (&:< *7D8! 3 2 ), ), ) B,!? 2 2) ), 3 3! C ( )) ),3 9(G#$ 2,, (&D<?!., 2, K),, 3 2 ) ), 2!4 3 2),3,) 0,)!+ ) -,,! ) ) )! 2 ' ( 0 ), ) ) ( <?9G##, ) (!8 3 2 ), < ), 0,! )& "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/

17 ^";=TVB_ ` a EMK 8 9 : AK :?XcJXVY B<bKLB #: $ 7 0, - ), O 3 )I! FE / G % F%E / G C! (&D<? #A# A$6 ] * ) (&D<? ] 2, # ^ 6 ^ ] 2, ) 6 ^ % ^ ] 8 % 2 2 ) G$KA$: A$:., )= = > + #6C( ] ] , ; ] +,) 2 ; ] :), ] :), ] :), ) ) # ] 0, K), % # ] 2 2, )=(&D<?>!!# ] *7D8>!#!#!# 2J#5#KJ6%A!#!#!# 2 - )0), ) 3 E < F!! ] = >!!! :; 2 =!>\#63 2#6 *<!A!A!A 2< D*F!!! 2) )!#!# ] 7 0,,,E D*F!! ] 8 ), )=* *#>!!! ),= 8 >!!! ),= D>!!! + ) E < F!! &&?)#&6&,) - )0), ) =9(G##9(G#6> ^ +,, 3 2 )! ^ ^!, ), "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ ) P

18 ^";=TVB_ ` a EMK 8 9 : AK :?XcVXVY B<bKLB #:# 6 )2 0, ) 3 )! 2 MM 8000 Oprogramowanie do obsługi Cerberus-Remote FX Oprogramowanie narzdziowe Cerberus-Engineering-Tool FX7230 Ethernet FT724 FT724 i C-WEB FC722 FC724 2 FT FT200 C-NET 0 FT200 FT20 C-NET 9 )2 ( 9(G## (&D<? # ( 9(G#6 ) (&D<? ?G#6, 2 ) (&:< *7D8 B 2) ) )9?#$$) ) G ) ) ) (&D<? % 2, K), 9(7. ##5 3 2 ) ) (&D<?! ' 0 ), & )0)9?#$$),3,) 0,, 2,3,) 0, "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/

19 ^";=TVB_ ` a EMK 8 9 : AK :?XcJXVY B<bKLB $ # 5 6 A 0 ), )0)9?#$ - +, 2,, < 2 ) K<.,, =( J.?> 8 ( ) =( <?> 0 2 ) 8 ), )= ( J ), ( J #:% :,),3,0, ) ) )) ),3! ),,, 0)!( ) 2) 3,!3,0), ), 3 0, ) M 4,, :),, ), 3 ) 3 )) ),,!, 0) ), 3, ),! 4,= ),> ( ) 3 )),=!,), 3 5>! 8,)0 3 ) ;,! : ))! 2 = >) )),,! :) )O. 2 I),, 3 = #>) 02) 3 )3,! )) O. 2 I!Y)), ) O. 2 I,, 2! ( 2 = > 3 0 3,!( =#> 3 0 3,0)! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ )5

20 ^";=TVB_ ` a EMK 8 9 : AK :?XcVXVY B<bKLB 0 & F G ),0 ) 3 ),=!,), 3 5>! 6 E 0),,,, ))!Y),,0,) ) 2 )! ) 2 ), 3,,! : ) ) 3 0 0,! =! )2 > 0, ) = ),> ),,=! 3 ) >! :) ) 3 ) 0 2 )! > :,, ) 3 3 0, 3 ) )! 3 / ( &J 0, 3 ) 2 3 )!) 3 ) 3 ) ) ) )) ) 3!8 ( ( &J 2 <,! +* "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/

21 ^ ` >O8O: Z> 8HKLBdI;-T aeetvbwbxcv_o8o> ` K T ;=>OT[:OiOX/jLI_H: % $ " & ' ( & :) )) ),3 9G#$ 3 2 ) ), M ,, 3 = ) - 2 ) ) ), ) >! D) )) - ) ), ) 2 ), 3 ) )) ),3! ' / :., ) ) ) ) 2 ) ),! :. 3 = 2)) 2,>3-2 ) ) ), )! #:. )3-2 ) ) ), )! %:. ) 3-2 ) ) ), )! %: 0 $ ' ( :) )) ),3 9G#$ 3,) 2 ) ), M 9(G##9(G#6 8 9?G#6 3 ' :; *< = >9?. - 9?. 2, < #$$G&DE D*F :; 2 =#L < D*F9(G##&H 5E D*F 3 ' 0 ), 0 0 ), & 2) ) 2) ) )= < 8 3 = 9/9>E < F 2) 3 )3,= < "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ +)

22 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBbI;-T/a"ETBW?X\c_ 8O>O` K ;->OT[: ioxljli_o: ) 2 2 ) 0, 9, *5GA$_ 2 ( J.?9G##$ ) - %$$$ 5 / : 3, 0,) ) 2 2 ) ),, 3 )! ) - 2 ) ) ), )! 0 $ ' ( ($ 3 5 +? ( =(& :< *7D8> 8 =(& :< *7D8> + ), + )#6C + ), =,>!A, 2 )! # 2,,! ) ) ),! 8 *< = > ) )0 :, (2)) = 0 > - = > - = > )J#5# :, (2)) = 0 > )J#5# + (2)) = 0 > $0< D*F ) )0 :, $02)) = 0 > ); 2 #$0< ED*F ) )0 :, #$02)) = 0 > 0 ), )0) *,(&D<? * + 2=,> 5 (2)) = 0 >!A, 2,2) )! 0 ), & ) *,(&D<? * (2)) = 0 > +!A, 2,2) 2=,> )! 5 2 ) ) *,(&D<? * + 2=,> 5 (2)) = 0 > 2) ) )=< 7 0,J6%A ( 5 (2)) = 0 >. 2 ( J 7 0,<, (!?,,,,2 ) ( J.?! 9/9E< F 2)03 ) 3, 0, )J6%A :, (2)) = 0 > F 7 0,J6%A :, (2)) = 0 > ++ "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/

23 ^ ` >O8O: Z> 8HKLBdI;-T aeetvbwbxcv_o8o> ` K T ;=>OT[:OiOX/jLI_H: 0 $ ' ( ) 2 2 ) 0, ($ 3 5 +? 7 0,J6%A :, (2)) = 0 >! " # $ % & '! # ( ( 0?)2 ), ) =* *#>! # : 2 ), )) ), )2,2) 0 2 ) =! 9?#$$9?#$ %: $ " ' ( & & 9, - 2 ) ) ), ) 3,! H 6 8 % E 8 )= & :)2?) ) Z Z? Z Z Z Z 7 0,= > Z Z 4, Z. 2 Z 8 Z, - :)2 ) :)2 ) ) Z Z ' < 2 8 I Z 3 D 3 "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ +

24 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBbI;-T/a"ETBW?X\c_ 8O>O` K ;->OT[: ioxljli_o: C > - F / G 8 2 E; E; F / G ' - C #)J F / G B ( 8 E; ) = & > :)2?) ) Z? Z 7 0, = > 4, Z Z. 2 Z Z Z Z 8 Z Z Z Z, - :)2 ) :)2 ) ) Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z ( & '! # ( ( B ( F> K ; G 8 #E7L7C M Z 3 D 3 +6 "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/

25 ^ ` >O8O: Z> 8HKLBdI;-T aeetvbwbxcv_o8o> ` K T ;=>OT[:OiOX/jLI_H: B ( $ > K ; E 7C 8 2 E7 L7C M ( FH > K ; GL 7C M B E9 #L7C M 6 F! G L- > M F ; 8 GL- > M Z Z ) = & > Z Z Z Z :)2?) ) Z Z Z Z Z? Z Z Z Z :) Z 7 0, = > 4, Z Z Z Z Z Z Z Z. 2 Z Z Z Z Z 8 Z Z Z Z, - :)2 ) :)2 ) ) Z Z Z Z Z Z Z Z ( & '! # ( ( > ; E%:%:% Z 3 D 3 "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ +4

26 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBbI;-T/a"ETBW?X\c_ 8O>O` K ;->OT[: ioxljli_o: %:# 6 )2)) 9?G#6 + ),,)3 2 )!4, #6C!., 3 ) )3 = G$:> )! 2 ) I! 8 9?G#6,,! %:% C > - F / G8 2 E; 2 ( *< #X 2 *< *< = )>9?. #60)= )*< >!83 0,, 3 2 *<! 3 )!83 3 0,,! 2 *<, 3 ) )) 0)! :; 2 *< = > 2,, ) 2!: 3 2 ) ) A = ) >! 2 *< = )>, ),, 3!3 ) ) 2,!:3 ) ) 2,! +& "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/

27 ^ ` >O8O: Z> 8HKLBdI;-T aeetvbwbxcv_o8o> ` K T ;=>OT[:OiOX/jLI_H: %:) E 8 8 E ) )! 0 ), )0) 0 ), & ),= > ) )! 5 :) - (&D<? 3, = ), >! Y), ) 3 ), 2) 3 = 3, >! Y), ), 3 ) 2) 3! 0 ), 0 0 ), & 2,,), ) ) )! :) 3 (&D<? 3 2 ),)3, 0 ), ) 0) 0 ), & ) =,,)3, 2, ) >!?) ) 3, 0,M ] 9(G## 2,! 0 ), ) 0) 0 ), & ) ] 9(G#6 2,!B 0 ), ) 0) 0 ), & )! : 0 ), ) 0 ) 0 ), & ), 0 3, 2))! D (&D<? 3 0 ),,, 2))! : ) 2) 0 ), ) 0 ) 0 ), & ), ) ),! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ + P

28 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBbI;-T/a"ETBW?X\c_ 8O>O` K ;->OT[: ioxljli_o: %:* B > K ; E7C L7C M %:*:! > K ; B E9 # FC72x Karta urzdze peryferyjnych Konsola obsługowa oraz płyta główna FCM72xx FTO2007 FTO2007 FCM722-H3 )*#! # + #, - ). / # '! # 2< #$$G&D2 ) )0,,; $&0)! : 3 ) ; ) #$&0 ) ; 9(G##&H 5=#L < D*F 3 2)< 9?. #$$G&D! +2 "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/

29 ^ ` >O8O: Z> 8HKLBdI;-T aeetvbwbxcv_o8o> ` K T ;=>OT[:OiOX/jLI_H: 3 (> K ; Vext. X X FTI2002 FTI2002 X4 2 FCM722-H3 X4 X X402 X X400 FTO2007 FTO2007 Vsys RS485 FC72x FCM72xx Karta urzdze peryferyjnych RS485 FCA2002 Konsola obsługowa oraz płyta główna 0!, - ). / # ' # + # 2 2 )9(G##&H 5#$2 *< = ) > 9?. #$$G 2< 9?7#$$# < = 2) ) )> 2J6%A 2) 2, 2; < 3 3,!) < 2 $$$,!: ) 2< 9?. #$$G&D2 )9?7#$$#&D ) 9?7#$$#&D 0, J6%A 2 J6%A 2) 2,! 2, )! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ +5

30 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBbI;-T/a"ETBW?X\c_ 8O>O` K ;->OT[: ioxljli_o: B ( F> K ; G Karta urzdze peryferyjnych Konsola obsługowa oraz płyta główna 0, - ). /! + # ) ) )*< = 562 *< B ) ) ),! 9?. #$$G 2< 9?7#$$# < = 2) ) )> 9?#$$5 2) ) )= < 2; < , 2 ) ),, 2 $$$,! 2 ) ) )< )9?7#$$#&D 2 9?. #$$G! 2) ) )9?#$$5&D,,, ) ) *<! 2) ) )2 2 J6%A 2) 2,! 2, )! * "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/

31 ^ ` >O8O: Z> 8HKLBdI;-T aeetvbwbxcv_o8o> ` K T ;=>OT[:OiOX/jLI_H: %:*: B ( $ > K ; E7C 8 2 E7L7C M 2< ) ) 2 3 ),!4 3 2 ) 0 ), )! 2< ) )0,! 2< ),, 3! %:*:# > K ; E7C 8 E7 ($ L7C M 8< 0, 0, 3, 2 2 < #$$G& D 0, J6%A! 8< < )3, 2 ) ) = < %:*:% B ( F> K ; G8 #E7L7C M 2) ) )< 2 < *<! 2< D*, 2, 2,, 0,J6%A! 2) ) )< *<! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ )

32 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBbI;-T/a"ETBW?X\c_ 8O>O` K ;->OT[: ioxljli_o: %: B ( 8 E; 2) ) 2) ; 2 *< ),),- ) ),2 ) (&D<?! S)3 )6% *<,! C-NET FT200 2 DC/AC 2 #! 3 2 ) ) #., + "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/

33 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBD:Oi IOEo ZpKJB#`LB<qB8 Y o ) ' & & ): - / ',2,, ) M ) ) 2 2 ) )! < ) ) ), )! 8, 3 ),, ) 3 )!)2 3 )2! : 3, ) ) 3,M 2 ' F> G 9 E3# 2 ' F G 9 E3# 2 ' F G 9 #E3# :) )= > :) Y2 = )2 )> Y2 = 2 > 65$ 5'% %$ $5 65$ 5'% B$ %5 65$ G'B B$ %5!, =, > #L #L #L 9?G#6 9(G## < ), 9(G## 9(G#6 ' 4 # "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/

34 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBD:Oi IOEo ZpKJB#`LB<qB8 Y o ): ( 9 ; E; 2) 3 3 ) ) ( 0! 2) 3, 3 ) ) 3 ), )=! 2)03 ) 3,>!2) 3, 2) )0! 2 5 #! 3 #! ' # 2) 3 2) )0 # 2)03 )3, ) 2) 3, 6 "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/

35 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBD:Oi IOEo ZpKJB#`LB<qB8 Y o ):# 3.N 9 ; *E; + 3 )'`2 3 ),0'`!+ 2) 3 ) )'I! ), ),! 2 3 # 3 # '` ) 5, # + 3 )'` "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ 4

36 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBM` K 8OK KVE:HT : * & *: E7> 8,,)0 3 ),!D, M ) - ), ) )!, 3 ) M ) 3 ) 9 6 = > ),,,! F ; ), < L =,> 2)! ) 0, )! 7 0,,! : # & "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

37 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBM` K 8OK KVE:HT : )0,!?, M ) ) ) 2 =! ) ) > 3 3 )0! S3 3 2, )3 ), 3 )! *:: / D : 4 ), - 2 ),! :.,! #: ) )! %:. )! ):. 2 ), ),,! *: 4 2) 3-2 ),! : 8), 3 ),: 2) 3 ),)) 2) 3! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ P

38 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBM` K 8OK KVE:HT : *:: 0 $ A ($? E7> 8.,3 ), 3 2 2, 2(&D<?!D 3 ) ) 3 2,(&D<?! 7 0, - ), O 3 )I! FT200 DBS720 OH720 FDS22 FDS229 FDL24-9 FDM223 FDM224 FDM225 FDM226 FDF22-9 FDF24-9 HI722 FDCL22 FT20 FT200 FC72x OP720 FDCI22 FDCIO22 24 V FDCIO223 2 FDCI222 4 FDCIO224 FDCIO DJ9x OP720 OH720 HI722 " 4 3! % - ). ; : 3, ) 3 2,(&D<?!: ) )3 ; 2 2 ; 2 ) ) ) = /G#$>! 8 $ 8 2 ; 3 :; -! (,2 H 7G#$ H 7G## (,2 99#6&' (,) 99##&' 9*#6&' (,2- ) ) (,2- ) ),2 - ) ) 3 ) 3, )!,2, ) - ) ) 2) 3, )! *,) - ) ) 3 ) 3, )! Z Z Z. H G#$ (,). G#$. ),) - ) ) 2) 3, )! 2 "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

39 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBM` K 8OK KVE:HT : 8 $ 8 2 ; 3 :; -! J )) ) 2, ) 2, K), 7 ) ) ) Y ) ) ) 0 ), & ) 0 ), ) 0) 2 ) ) ) + ) ; 2 ), )) 9## 9##5 9##6 9##A 9##B 4 ) ) - ) 4 ) ) = 3 > 4 ),,) = 3 > 4 ),,) - ) 4 ),,) - ) Z Z Z Z Z Z 9(7##, ),2 Z Z 9(7### 6, ),2) Z Z 9(7. ## 9(7. ### 9(7. ##5 9(7. ##6 9(*## 9(*##&, ),2) ),, ) - 6, ),2) 6),, ) - #, K), ) 2 ) )!3,3 ) )! 2, ) 2 ), )! 6, ),2) 6),, 2 0, ) ) C,, < DA6! 2 2,! 2 2,! 9## ) ) )= 3 ) ; 5 ) 2 >! 9##' /G#$ 9?#$$ ) ) &) )= 3 ) ; 5 ) 2 > Y ) ) = 3 ) ; # ) 2 >! ) - ) ) 2 ) 0,- ) )! Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 9?#$ ) - ) ) Z Z 9?#$$ ) - ) ) Z Z S'L ) )! Z Z Z C*9 = )> Z Z Z " 4 3! % - ). ; 3 K Z 3 K "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ 5

40 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBM` K 8OK KVE:HT : : -, ), ),! 2, K), 9(7. ##5 )! :) (&D<? )3! 5 :) - (&D<? 3,! - 2 0, ) - O* ) I! 2 0, 3,, ) -! )2 ) 0, )C C 2, K), 9(7. ##6 $$G$#5! O 2) ) 5#F *::: ($ / ( D (&D<? )3 ), )2 ); 2!:), 3, )) ) -!:), ; 2, 3 ) 0! :3 0,), ; 2, 2 ) 2, M 2,)), 3 # 5= ) ; 2 > ) ) & ) ),)! 6* "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

41 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBM` K 8OK KVE:HT : 3 2! # < # +! + ); 2 0 ) 0)! # + ); 2 0 ) ; 2, =! 0 ) >! 5 + ); 2 0 ),0)= >! *::: ($ ' & > I ) )) ), , ) ) )!:), ) ), )M 2, K), 9(7. ##5= 2 0, $$'##> - /5= 2 0, ##G>! 2, ) 3,,! Ex SB3 FDCIO223 C-NET 24 VDC! ' ( 3 2 ),,M, 2 9$< L = $$6'5%>, ). L = 6%A>, L = 6%A> "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ 6)

42 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBM` K 8OK KVE:HT : L = 6%A> )) )$5O I= $$G'%$>! )) )$6O I= $$G'%$>! 0, 3! 3 ) ) #$6! *::# $ & " / :) ) 9G#$ ),(&D<? )3 )!+ ) 2) - )0), )! 83 2,!#A#),)3 )!., 3 2 )!:), 2, )=(&D<?>!) ) - 3 #A#! 2, ),, ) )! D 3 ) ) 2 )! FC722 Karta urzdze peryferyjnych (2-ptle) FCI2002 L La L2 L2a # # ( = - FC724 Karta urzdze peryferyjnych (4 ptle) FCI L La L2 L2a L3 L3a L4 L4a 6+ # # ( = - > + (&D<? # + # 2, )=(&D<?> =, )> "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

43 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBM` K 8OK KVE:HT : *L K*L ; F :G 6 ' C ' ' & / < / 9(G## #A# # _ # 9(G#6 A$6 # 6 _ 6 # # ( - ). ; = # * 6 83 (&D<?,)3 ) ) 3 ) 3 2 )! ) 3 ) 2 - =(&D<?>, 3! +,, 3! 3 3 )! D3 ) 2 ) ),! ) #B! + < DA6) 2,)3,5#,,,0!,,, 3 2 ) ) 5#,! *::#: 5 + / A : 3,,! : ) ) 3,! :, 3!? ) - ), 3 ),! 5 + E7> 8 - / - - ) #B #B #A# ) 2 55$$ 55$$ J), J, 3 )2 #6$r #6$r, ( )JU A$r A$$ 9 A$$ 9, ( )JT A$ r GA$ 9 GA$ 9 ) 0 ), 0) 9?#$$ 0 ), ) 9?#$ % % % s 9 "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ 6

44 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBM` K 8OK KVE:HT : K,, 3 ) ) 2, ) =(&D<?>! )2M )# ),,!, 3 ), 3, 2! *::% 8 :(&D<?, M * *? # 7!:, O,I! *, *,. # 66 "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

45 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBM` K 8OK KVE:HT : 0 :) (&D<? )3!., ) - 3, 3,!: 2 9(*##! / ) ),,,! *::) :) (&D<? )3! J, 0,M. 2,) B :) ),, ),,,!+ 2 2,,! < Y),) 0 )! 2 ($ ' ) (&D<? 3 ) 2 ),! S3 )# (&D<?2, 3, )) )! *, 2 2 = >! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ 64

46 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBM` K 8OK KVE:HT : # 4 # # < *::* 2 ' $ " & 2 ' E7> 8,(&D<? 3 3 ), )) M = > ) )! : 3, 3 ) )! 8 '!$ - = >!G -!$ - 8 ) ) :) ) 3 ) ) ), 3, ), )!. ) ) ), 2 )! ) ) 2! : 3 ) ) ) -, )! 3 ))) ),) )! D ) ) ) a ) ) ) ))! :) )) )! 0 # 4 3 ( 4 # ' 6& "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

47 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBM` K 8OK KVE:HT : - ' 4 (&D<?=!) ) )9##>2, ),,!+,,! 2, K), 9(7. ##5) #6C! D, ) (&D<?,, M ] 0 ), & ] 0 ), ] 2) ) 5 :) - (&D<? 3,! *:: - ( +? ' ) 2,) 55$$! 2 3 ),, ) M ),,! J),, 3 )! ) )! 2 ),, 3 3 2, ),! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ 6 P

48 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBM` K 8OK KVE:HT : *::: < ' 7,), 3,,,,! LOOPxA max. R max. R LOOPxB ' A C D 2 + ' ' F< G J), J ), 2,2 3 )2!. ), 3 )2! JR^ Jb J Jb J), E r F 2 = 3 )2>E F J),, E ck F S3 ),, = Jd>, 3, ), M JbRt ^ t => J)) = 2M$$G%r K > #$$$ # = 3 )2) 2! E # F 62 "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

49 u ^"` >O8 : Z'> 8OKLBM` K 8OK KVE:HT 3 ), ), ^ =K#> # 2= 56B> V E F ( ' < P ' Q A, JbR=$$G% v K ^ #$$$>K==$% K#> # ^ 56B>RG$%v K *::: +? ' +?, (d (d,, ) 3 )2 2! 3,, (d!, (d (d,, 2 ), 3 )2 2,!, ),,,(d!s 3,!. = 3 ) ) ) 3 ) > ), (d! ),2 3 M (br(b ) 2,3 M (br%^ (b= 2) ) )(b )(b> ' :,, 2 M 2 2, 2 ) ) 2 ) ) ; 2 2 ) ) =! 3 >! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ 65

50 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBM` K 8OK KVE:HT : LOOPxA max. C LOOPxB?! $ ' ' $ 2 ' + ' F G (R^ (b ( (b, E 9F [ 2 E F,, E 9K F 4* "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

51 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBM` K 8OK KVE:HT : *:::# ( & ' : 3,, ),= Jd>, =(d> 3 ) )!, ), ) 3 3! 7 ), 3 2) )! ) 3 3! < + ' & O 8 ' < R R 7((#*A # EY/F #Ae 5#$ ?5A # EY/F #%e 5#$ 9 N?E 9JF A'e 'A 9 9*E D. F 6Ge #$ 9 $%f _ $%f E 97F G$e #%A 9 < 8< 8#L $%f E < F G$e #A$ 9 N?8NL #L $%f E *F GAe A$ 9 S&N= >NL #L $%f E?JF G6e #$ 9 S&N= >N#L #L $Bf E < F^ 5$e $$ 9 S&N= >N#L #L $%f E < F^ G5e $$ 9 #L $%f E(H F G#e 6$ 9 D8?L #L $Bf E 8F #%e A$ 9 #L $Bf E(H F #%e 6$ 9 8 /L #L $Bf E(H F #%e %$ 9 8 < L!L #L $Bf E(H F #%e 6A 9 C $ # ' # ( E ^ ) ) )0, )C< $%AM'%A! < + ' & O 8 ' < R R 8 ), )??#L!A # E(H F #6e G$ 9 8 )YA#L $%f E(H F G$e G$ 9 8 )YA#L $%f E(H F #Ae G$ 9 C $ # ' # ( E "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ 4)

52 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBM` K 8OK KVE:HT : *::, 5 ( ' $ $ " E7> 8 3, 3,, M 2) 2) 3 ) 2) 3 )! 5 ( ' $ F; 6 G : 2) 3, 2,! :),,2,, Y ) ) ) /G#$,2, ; 2! + + ; 2 3, 5 ( ' $ $ F< 6 G : 2) 3 ) 3 ) )! : 2) 3 ) 3 2),!S )) ),! ),,,) ) 2) 3 ) ) )! 5 ( ' $ $ FB 6 G : 2) 3 ) 3!2 3 ) ) 3 ),! : 2) 3 ) = 8>) = J8> 3 3, ) 3 ) 9G#$! 4+ "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

53 ww ww ^"` >O8 : Z'> 8OKLBM` K 8OK KVE:HT : 8 ' ( ' $ E7> 8 0 $ 8 C ' ; 6 ww w w ; 6 < 6 w w < 6 B 6 ww B 6 (,) (,2 (,2. G#$. H G#$ H 7G#$ H 7G## 99##&' 99#6&' 5 5 *,) 9*#6&' 6 6 J )) ) 9##L 7 9(*## 2, ) 2, K), 9(7## 9(7### 9(7. ## 9(7. ### 9(7. ##5 9(7. ##6 # # 5 5 ) ) ) 9## A Y ) ) ) + ); 2 ) ) & ) ) /G#$ $ $!A A S'L $ 9##' 5$ ) C* ), & 0K 0 ), 0 ), & 0K 0 ), ) 9?#$$ 9?#$ 9?#$$ 9?#$ #$ B$ #$ #$ 2) ) ) 2) ) ) ) 9?#$$ 6$ $$ 9?#$$ 6$ 6$ 4! ' 3 F " C F 5 F & - ). ; "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ 4

54 ww ww ^"` >O8 : Z'> 8OKLBM` K 8OK KVE:HT : *::. < ( ' $ $ :,) )2)0 3, ) 2) 3 8Q,,! ), ) 3 ) ) 3 ) )! *::.: E ( 3( + 2), 3, )M 8? 2 ), 2, 5 +? 2, ) =(&D<?> 6 #$$ A$$?) ) YA L $B=(H > ) JbR#A. (brg$ 9! #, ) 2,! 0 $ 8 C ' ; 6 ww w w ; 6 < 6 w w < 6 B 6 ww B 6 (, 3. H G#$ , K), 9(7. ### # # 5 B 5 B ) ) ) 9## A A Y ) ) ) 0 ), & ) 0) /G#$ $ $ $A $A A A 9?#$$ #$ #$ B$ B$ % 6A #$$ 4! ' 3! # ( ' & 46 2 ' D)3 ) ) 3 ), )M ), = J> JR*8 L JbR# ^ #A K RA$, =(> (R*8 Q 2 L (bra ^ G$ 9K R$A 9, ( ),,! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

55 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBM` K 8OK KVE:HT : : 2) 3 : 2) 3 ) MJ8R6A : 2) 3 ), -! : 2) 3 ) M8R#$$ ) 5 ) 3 ) ) 2) 3 )!:) ), ) M : D) ) 2) : ) A$.! #:. ) 2) 3 ) = 8Q >! :) )2, #$5! %: )8Q, 2) 3 8!:) )28Q R#$5, 2) 3 8R#$$! * 3 ) ( / MK_res MK_limit (25 ma) Ohm Ohm Ohm Ohm 240 Ohm AK 8! # * # # # 4! ' 3 A5 F G ), 3 3, O8Q I =! ) 2) 3 ) >! ) 3 )3,,! S3 8Q,, 2) ) a: ) 0, )! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ 44

56 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBM` K 8OK KVE:HT : *::.: 5 / :) 2 3 ))0 ) 2) 3 ) = 8Q > ) ), ) 2, =(&D<?>! 5!#B -! 2 )! MK_res MK_limit (250 ma) Ohm Ohm Ohm 20 Ohm 00 Ohm 25 Ohm 50 Ohm 80 Ohm AK C # # 4! ' 3 A5 F G D # < 4& "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

57 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBM` K 8OK KVE:HT : *::.:# 5 / ' :) 2 3 ))0 ) 2) 3 ) = 8Q > ) ) 2 )!, ) M 2, ) = 2 > 2, = 2 >! 5!B5 -! 2 )! MK_res MK_limit (25 ma) Ohm Ohm Ohm Ohm 240 Ohm AK C # # 4! ' 3 A 5 F G D < ' "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ 4 P

58 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBM` K 8OK KVE:HT : *::.:% 5 + :) 2 3 ))0 ) 2) 3 ) = 8Q > ) ) 2 )!, ) M 2, ) = 2 >! 5!5 -! 2 )! MK_res Ohm MK_limit (63 ma) 20 Ohm Ohm AK C # # 4! ' 3 A5 F G D $ 42 "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

59 ^ ` >O8O: Z> AkXVY ACB : ($ $ 5 /,) ),3 2 (& :< *7D8!3,3 (&:< /K< = 3 2 ) - )< D&A6>!) )) ), ),,, ) K<! & 2!? = >, 3,! )3 ) - 3 )) ), ) ) ) 2 ), ) ) ) ), A#,! FC722 BACnet/Ethernet MM 8000 C-WEB/SAFEDLINK FX7220 Ethernet FT724 FC72x FC72x! # : 5 2 0,M,) ) 3 ) )2! ' / 2,,), ) M : :) 23,! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ 45

60 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMX j AkXVY ACB : :),= ) < >)! #:. ) )3 2) *7D8>! %: :), 3 ) =, >! :# B, 2 (&:< *7D8! )), 2 ) ),, 3 ) )! 2 2 )! FC72x FC72x C-WEB/SAFEDLINK FT724 FC72x # < # :3, ),), 2!), 3 ) ),,! 4 ( & *,2 )!B. 2 ),!$$$ ),O I!5# K ODI, )!'B K &* "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

61 ^ ` >O8O: Z> AkXVY ACB :#: < F; > - C 76 G7E; S3,) 2 ), (&:< *7D8 ) 2 3 ) 3 $$$ *7D8> J2 )0,, ),,(&:< *7D8!:)!,,,! 2 2 ) 3 )! FC72x FT724 C-WEB/SAFEDLINK Vsys FN2002 FC72x FC72x!3 #!! A? / 2. F D. ) 6 4 ( &. 2 ) 2, ) ) 2, * ), * ),O I ODI, )!$$$!!B!5# K!'B K "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ &)

62 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMX j AkXVY ACB :#: B ( - C %,)D#EH H E8 E! 8 S3,) 2 ), (&:< *7D8 3 ) 2 3 ) 2 *6%AK5&L L &?&/?! 2 0, 2) 2 0, *6%AK5&L L O( )) I! FC72x FT72x C-WEB/SAFEDLINK LWL LWL FC72x FC72x!3 # ' $ #!# # (! *? / > H I J6 K )B B ) ; ) L ; 4 ( & 2 2 M : ) S ) 2 2, 7 ) ) ), # 2 * 2 ) 2 0, # ),O I ODI, )!#$$$!A$$$!$$?!5# K!'B K &+ "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

63 ^ ` >O8O: Z> AkXVY ACB :% > & <!:) ) 2 ), ) 9<! 2 > & O / < D&A6= 2 ) ), >! / 3,! 3 2 )6,< = 2, ) 2 ) 3 ) (&:< *7D8>! ($ > & & Ethernet FC72x FT724! ( < # :) 2 ),2,) ) ) 9<!? > & FC72x FC72x FT724 FC72x Ethernet Hub / Switch! ( < 8, 3 2 ) ) 3 ) = >! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ &

64 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMX j AkXVY ACB 4 ( & *,2 )!6?) 9&< ), $$K$ K. 2 ),!$$ :) B > &., ) 2 ), 3 3 )) 2 <! FC72x FC72x FT724 Switch/Hub C-WEB/Ethernet CAP FC72x % #! (, 2 (&:< /K<, ) ) 0,,, <! 4 ( & * 2 - < ) (&:< *7D8! * ),< )!6= 2 [,, ) =(&:< /< >!B :* 3 / &6 "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

65 ^ ` >O8O: Z> AgXY ACB ( &J, (2 3 ) ) 0, 2,= 7>!D )2) 3 ) 3 ) ) ) )) 3 )! :3 ) ) ( &J 3 ) 3 ) ) 0, ) 2! [ ) ( &J, 3 ), ) M 2 O, I) )) ), 3 2 ) )= ] ] )! ( &J, ( & < &? 3 3 ),,O9G##$I! : 3 ) ( &J ), ) = ),,*> 0 O, I!8 ), ) ) )),O,I, 0, 3 ) ) ) ) ( &J! 2 O, I, ), ),3 3 O,I ),! :*: > & + ) <, 3 )) 0,! 2 8 < 3> = > 7>? > & ' : ) 3 ) 3 ) <!? 2 ) )) 3! 3 ) 3! D3 ) 2 CD! ( &J 3 2 < 3,,, 3,, ), )= ),,*>!: ) ) ( &J! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ &4

66 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMX j AkXVY ACB ( &J ),, 0 O,I),), 3 )! : ), 3 3 ) ( &J ) )) 3 O, I, )!D ) 2,)), ), ), )O,I,! FC72x FC72x FT724 Switch/Hub C-WEB/Ethernet CAP FC72x 0 < % ( 8 ), )= ),,*> && "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

67 ^ ` >O8O: Z> AkXVY ACB : $ $,, 2 K<! ), ) ) ) )!,,,2 < ( ) 2 8 < 3> = > 7>? > & ' : ) 3 ) 3 ) <!? 2 ) )) 3! 3 ) 3! D3 ) 2 CD! K<, ) )! :3,, 2 ),, ), )=*#>! BACnet/Ethernet MM 8000 i i! AL - J ( D 8 ), )=*#> "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ & P

68 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMX j AkXVY ACB :, 5 :,: < ' :, ),3, ) )3 *7D8>!J ), 2)!? $. ),![ ), 3 ) ) )2, ) )! 8 ' Y), 3 ) )! S 2)2,,,,,,!Y), 3 ) ) 2)= 2) ), >, ) ) ), )!:) 2 2,3,0,,, 2) ),! :) ), ) )2 ), ) 2)M ), ) 3 ) )2 ) ) )! :)) 2 ) = < DA6>M A#, ) 2,,) A#,! FC72x C-WEB/SAFEDLINK FT72x LWL LWL FC72x FC72x &2 % ' # "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

69 ^ ` >O8O: Z> AkXVY ACB *7D8> 2 2 ) # *7D8> 2) 5 ( ),, 6 (, )3,A#! :,: 5 $?, ) )) ) M ( 2, A#,3 ) = 3 2,,> ) )3 *7D8>=< DA6>! ( ) 2,,= 3 ), ) > ) )3 *7D8> = 3 ),>! (, ) )3,#$$$ # ) )3 *7D8>= C< $%55&#>! * ), 2) )! < 2 ) - )< D&A6! Y), 3 ) ) 2, )) 2= *7D8> 2 0, = *6%AK5&L L &?&/?>),! D,3, ) ) ) 3,! B > &! 2 ), $$$ $$ = 2 >!, B 6! 2 ) 2, ) ) 2, $$$ ) ), &&! 2 9D#$$#(&:< / B &&!2 ) 2 0,, $$ && ) 2 0, ), && # &&! 2 0, (&:< / B && 4 3 ( 4 # :,:# '?, ) )) ) M ) 3 )2!$ -!7,,)! )! 3,! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ &5

70 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMX j AkXVY ACB :3, ) ) 3!),,,),! ) 2, 3,) )!: ) ) ))2 )! S T / +? # ' D : 3, ) ), O I! J), = 3 )2>, T #$$ K g $$ 9K ^?2 H T #A/K ^, $$#A 9K ) 2 ), 3 %$$ ) 3 )2 ),5# K! : 3, )) 2,!)! 8 0 )- ) 8 ) 8 ) )) ),3 S&#N= >N#^ #^ $B #^ $A S&N=>N#^ #^ $%^ ^ ^ ^ 8 ) ))0, )C< $%AM'%A!), $$#A 9K ) 2 ), 3 %$$! S7 T / +?.* ' D : 3, ) ),O I! J), = 3 )2>, T #$$ K T #A$ 9K?2 H T 5$/K : 3, )) 2, ) O,I, )! 8 7(( *96?!A :,:% > &?, ) )) ) M. < ) 2, < )! P * "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

71 ^ ` >O8O: Z> AkXVY ACB 8), 2 < 3 2 ) ) ),= ) a>! :),(&:< /K< ) 3 ) 2 < 3 2 ) ) ), = ) a>! :) 2 ) 3 $$ ) 2 2! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ P )

72 xdb9 K 8 K :"Z> 8OKLBMXVY B;y: Z>OW, - " 3 2, ) K M ( 9(G#L 2, ) ] 9(7### ] 9(7## 2, K), ] 9(7. ## ] 9(7. ### ] 9(7. ##5 ] 9(7. ##6 : 3, ),, 3 ) 2 )! % # D- 2 % +, =; > :), = > +,) 2 =; > :), = > ) ) ), ) D ),, K, ) Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z # Z Z # Z Z Z Z 6 Z 6 % 0, K), # 0, K), Z Z Z ), 6), $ # # # 3 4 # 0 :), 3 )) ) -! ), ) 2) ) 0, ) = ),>! ) 0 2 )!. 3 ) ) ) 2 )! 0,,,, ),,! 3 0 ; 2 )2 ) $!!!5$! +, K), 3 0,, ),! P + "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

73 xdb9 K 8 K :"Z> 8OKLBMXJY B;-:"Z> W S3, K),, 0,,, ) $C! S3, K),, 0,), ) ), $C= )>! )2M+ ), K), X8 GND_0 VSYS_0 I/O4 I/O3 I/O2 I/O - 6 F H! * A < D 0,), # 0,, "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ P

74 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMK ` ;-TV{ Y IDKl:U ;-: _ ;->O<b: Z> 8OK >. + / , ) -! ) ),,! %. ) 6 6, A$ $$ * 0 2 ), #A# A$6 Y ) 3 # A$ $$ Y ), # A$ $$ * - # $$ $$ [ ), # ) 2)),, A$ A$, A$ A$ - 2 ),, 5 $$ G$$ #$$ 6$$ * - #$$$ #$$$ 5 ' ( # & '! # ( # : ) 2 )!Y )- ), ) ) ) ) - =! 3, >! 5 ) 2, 0! P 6 "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

75

76 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMXJY AK.,) ) ) 3,,! 7 0, - ), O 3 )I! : & P & D 0,, 2, ),! )! 5 0 (&D<? 2, ) ), K), 8 *< ), J, - 2) ) 2 2 ( J 2, 2, K), 9(7. ##5 2 ) ) (&D<? 2), K), 9(7. ##5 9(7. ##69(7## :; *< = >9?. : - 9?. 9, *5GA$_ ) $0 )< H 2J#5#= = ) > 8 ), 2 ) ), 2))0! 2, K), 9(7. ##5,2 ) (&D<?! 2), K), 2 (&D<?! * 2 *< 3 ),,, )! :3,,,, 3!) ) ) 3! 2 2 J#5#! 94 S7?4 *5GA'_ ) < ) $ 0 )< H! J 2 ( J = )2 2 2 > J 8 ), J 2 ( J = )2 2 2 > 2 - )0), ) C E < F=! > ) )5 E< F 2)03 )3, 9(7#$$&E < F 2)03 )3, 9(7#$$&E < F + ) 2 2) 3! : ( ) - )0), )! :3, ) )3, 2 - )0), ) 9(7#$$&, "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

77 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMXJY AK 5 < F 2) < F 2J6%A= & 0 ), )3 ) 7D6BB# 2 2 9/9E < F 2 0, 6!6!6 2J6%A= 2J6%A= 8 3 ) 7D6BB ) )2 0,) )2) ) ),,) 0 )! 7 ) 3 )! 3 2; + 5/G 3 ) 7D!3 ) ), K), 2, ), 9(7. ### 9(7. ##6! ) 0, ),, (& :< / (&:< /) 3 ) 2 2, K), 9(7. ##6 2, )) 2= > 2 0, *6%AK5&L L &?&/? 2 ) (&D<?,! + ) ) ) ),,,,, 3 2)!! 29D#$$# )#, ) '&5$C(!! )#, 3 ) 2) '&5$C(!. ) 2 ) 3 ) ),= 8 >9?. #$$A&( ),= D>9?. #$BA&/ 2 ) ) Y, E D*F 2) ) 2, K), 9(7. ##5 7 0,,,E D*F 9(7#$$A&D J), ) 6 3!3 2 ) ) # 2)!+ ^ ^! 2 ) ), K),! 2 ) 3 ) ) ) 2 -, ) = 2 - ) ) > 2! + = ), ) > =#2 % ) 6 0 ) 2 2 > 7 ) ) 2 )!? # ^ ^ ) 2 ), ) ) ), ),), ) 7 _ 7. #_ 7. 5_ 7. 6 S3 2) )2)))0) 9G#$ = ), CN> 3 ) ) ) ) ) )7 L, "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ PP

78 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMXJY AK : 6, 3 )!:,) 2) 3 )! H 8 % )., 3., #L #6C( D L #6C( D 3? 3 ) :: O,,!+, 2, )! : 2 ) ),!) ),, 0, 3,)!,) ), 3, ) ) 2!? ) ) M ) ),= < DA6> 2, ) 3, = < DA6>! 2 U mains Stacja Zasilacz #MAINS ~/= #CONV U Sys 3 #BATT U battery 5 4 P 2 ( ' # " # # "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

79 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMXJY AK 7, ) # 4 K4 ) A M h h (. DCM ), 5 2 :: ',!? ) ), 3 ) ) ), ) ) ),! 9, 3 )2 ) ) 3 ) ( &< &?! ::# 8 3 ) #6C(!+ D&< DA6 ) ),)!: ), ) ) )!2) 2, )3, 2)! FT724 Płyta główna konsoli U Sys X7 U Sys 2 X6 ( ' # " ::% ( / ( Y), 3 ) ) ) #6C(,!+ ), )3! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ P 5

80 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMXJY AK FT724 Płyta główna konsoli USys X ( ' # " # < + 4! <! :# :,) ), ),!, ), 3 ) ), ) M ) 3 ) 9 6 = >,,,! I F ; ), < L =,> 2)! ) 0, )! 7 0,,! 2* " ' 4 # "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

81 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMXJY AK :. ) ) ) ),! :.,! #:. ) )!+ ) 2! :#: 2 ' $ ' & ' : )!. ) ) ),! :) )2) ) M, ),,,,! $ ' ' ) 3 ), ) M 7JRc= ^ 7J> = ^ 7JR ) ) 7JR ) ) 3 2 ) i?! C $ ' & ' 2 ' 8 < L ; M ; L ; M +? < ; 0 :), ( 9(G## %$ #A ( 9(G#6 #A$ 5$A 8 9?G#6 #A 5$ - ' / 8 *< = > 9?. 6 G$ D3 ) 2 *< "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ 2)

82 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMXJY AK 2 ' 8 < L ; M ; L ; M +? < ; 0 = )> 2< D*F 9?. #$$G&D B 5$ $&0); < :; 2 =#L < D*F 9(G##&H 5 # B$ :; 2 #$0< *7D8> 6$ 6$ 2) ) #$ + 3 ) 2 ) ) 7 0,,,E D*F 9(7#$$A&D $ :); ) Y < A A )), 2, < 2J#5#= )> 2J6%A= )> 7JR 3 K = > 9?. B ( $ " & 2 - )0), ) 3 E < F 9(7#$$& A% B# )0), ) 2 ' / *,=(&D<?>^ $BL J8 $BL 8 < E D*F 9?7#$$#&D #A #A 2 < 2) ) )= < ED*F 9?#$$5&D 2 ) 2 < 9?7#$$#&D) 2) 2 9?. #$$G&D! - = > 9, *5GA$_ Q Q + #5$C ) ) :), ) 2 8 9?G#6 #A 5$ ),,! 2 C) [ ) ) ) )R7J :), K),,! ' ' 4 # 2+ "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

83 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMXJY AK 0 ^ : 2) 3 J88),,! :,M 2) 3 ) = 2) 3 ) = : 3,, 3 (K(, ) )! : 2) 3 J88 M 2) 3 ) = 2) 3 ) = :#: 2 ' +, ), M 8/R= 7J^ ^ 8/ 7J F ) ) ) ) ) ) X ))) ), ) ) ) E F X ))) ), ) E F= $A >, 2 R)) ), ) g #!)2 3 ) ) ), ) 3!, R#A, ) ), ) g #6 = 7DC< $%55 #>!:2) ) 3! ( 8/ R= = 7J^ J>^ ^ >_ ^ > #& ), M R= # >^ ^ #A>_ = = $A >^ ^ #6& ), M R= #6 >^ #A>_ == $A >^ G#& ), M R= G# >_ = $A "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ 2

84 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMXJY AK 5 ' :) ),, 3,! 2 8 ; & U & 7 K C C> G C> # C> G C> #B C> 6A C> BA C> '% +, # 0 / + ) (< 3 ) )4 *'6&C#! 0 : ) ) #6C 2 ) ), ), )! 2 ) ),!) ) 2! ) ) ) ) )! 2 ) ) ) ) - ) =! - 2 ) >! :) ) 2)) ), )! :#:# + 2 ) = 7>! [ ) 3 ), ) ) M ) ) 2! 26 "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

85 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMXJY AK : ) ) 2!+ )!: / $! 2 ' ($ ' $ + ) )) ) )!D ) ) 2! 2 ' ($ ' $ + ) ) ) ) 2!+ 2! 7Q JR=^ 7J>_ 7* 2 ' $ ( + < DA6&62 ) 2 ) %$l,,, #6!+ 2,, ) M 7*R8/K$ 7* 2 8/ $, F 2E F 5 A($ ' $ : ) / M 7R 7Q J C [ ) "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ 24

86 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMXJY AK 7Q J 7J [ ) ) ) ) ) ) ) ) ) 7* )2 ) 3 - ' [ ) 7? ),) ) ),! : 3, ) ), ), ) )! B + B $ + B +? : )= G$:> G$: : )= A$:> A$: : )= A$:>, )= A$:/> : )= A$:>#, )=A$:/> ; ' ' B +? 5$$: 6A$: 0, 3 )!,,! :) )) 3 2) ) )! :#:% 6 ($ : ), ) 3 2 )! ) ) )A$:! : 3 ) ) 3,,! + )G$: 3 2 )! + G$:,,,,, )= ), )>! 2& "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

87 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMXJY AK :% 5 ' / :,), )3 2) 2!:) )2, 2,! :%: 5 ' ( ' ( & ( & :), )3 2 2 )!:, ( 0 * 2 2 ),,, )!?)) - 2 ) ; 2 )!2 3 ), )0 ),! :%:: 5 ' ( ' ( & D 3, ) 2, 6 2 ( ' ( 2 2 ) = )>9(G#$& ) *< = ) >9(G#$#&N5 2 2 ) 2 < 9(G#$5&H 5 ),= 8 >9?. #$$A&( ),= D>9?. #$BA&/ - 9?. ),= 8 >9?. #$$A&( ),= D>9?. #$BA&/ ),= D>9?. #$BA&/ 5! '! # "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ 2 P

88 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMXJY AK :%:: 5 ' & ( ' ( & )) 2 ),, )( 0!S )< 2 2 ),,! 6 2 ( ' ( ), - 9(G#$&+ 5 2) 2 *< = ) >, - 9(G#& N5 2)62 *< = ) > 2)9(G##&H 5 E D*F#$2 *< < D*F - 9?. - 9?. - 9?. 5!! Y) ), -,, )! 22 "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

89 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMXJY AK :%: 5 '?), 3 )!?)) - 2 ) ; 2 )!2 3 ), )0 ),! :) E7> 8 B (' ( B ( 3 ; F G 2 ' 9(G##&+ + 9(G##&N+ 9(G#$&+ 5 9(G#$#&N5 2 *< = )> && G$: && G$: 9(G#$&+ 5 9(G#$&+ 5 ) A$: ( 0 9(G##&+ < 9(G#$&+ 5 9(G#&N5 # 2) *< = > A$: ( 0 9(G#$5&H 5E D*F 2< 0 9(G#$&+ 5 ) A$: ( 0 ' :)% E7> 8 B (' ( B ( 3 ; F G 2 ' 9(G#$&+ 5 9(G#$&+ 5 ) A$: ( 0 9(G#6&+ < 9(G#$&+ 5 9(G#&N5 # 2) *< = > A$: ( 0 9(G#$5&H 5E D*F 2< D*F $0 9(G#$&+ 5 ) A$: ( 0 ' "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ 25

90 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMXJY AK 6 B (' ( B ( 3 ; F G 2 ' 9?G#6&+ + 9(G#$&+ 5 &&., ) G$:., < 9?G#6&H + 9(G5$5&H 5E D*F 2< D*F $0 &&., ) G$:., < ' < ) ) 3,,,,! :%:# :)3,,) 3,! 5 0 ), - ) =! )0), ) > *< 6%, *< 'B, 2) 3 9H 2)#2 *< = ) > 9(G#&N5 2)62 *< = ) > :3,, 3 ), 2) 3! : < 3 2)) 3,! ) ) =, ) > ) ) =, ) > + = G$:> + = ) + =A$:> ) )=A$:> + 2 )=A$:> : 5* "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

91 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMXJY AK :%:% ' :)3, ) 3 3,! 'I + 3 )'I9H ) : ' # :%:) - ' ' < ), 3,!, M ) ) ) 2 2 ) ) 2 2 ) = ( 0 > )) ]!3, )< ] #!3, )( 0! ' 8 5 :H :H (:V L M. = < > 9H 65$L 5'%L $5. = > 9H 65$L 5'%L %5. =( 0> 9H 65$L G'BL %5 ' # ^ 2, )! ' $,) H < ) ) )!:) ), ))! ' 8. = < _ > 9H = _ > 9H ' # "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ 5)

92 ^"` >O8 : Z'> 8OKLBMXJY AK :%:* - : 3, )), 3 ),!S3, ) 2 ) =!,> ) 3,,! 7, ) 3, ) -, ) =! - >!: ) ) )! F :H :H (:G L M C ' ' < ( C> AL BAL '6 # # C> AL '%L '6 # C> %L GGL BG C> BBL GAL #A C> 'GL BAL C> 56%L BGL C> 5$L B%L ## ^ D 3 ) + G$:,,,,, ) 3,)3 )0, )! :) A$:, ), ) ) 3! 5+ "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

93

94 }XVY >O` >O8 KLBM8 I<FB;-o ZpT/>O<do"ZK=B8 K : 0 & : :: E33 *,=(&D<?> #A#) # K6 :2 2 2 ). = > + G$:!, D ) 2 2-9?. ),= 8 >9?. #$$A&( ),= >9?. #$BA&/ :: EW 3 *,=(&D<?> #A#) # K6 :2 2 2 ) 2 *< = ) >. = > + G$:!, D ) 2 2 ),= 8 >9?. #$$A&( ),= >9?. #$BA&/ 56 "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

95 }XJY >O` >O8 KLBM8 I#<NB;=o ZpTl> <bo ZK=B8OK : ::# E3; *,=(&D<?> #A#) # K6 :2 2 2 ) 2 2 )= )>. =( 0> + A$:!, D ) 2 2-9?. ),= 8 >9?. #$$A&( ),= >9?. #$BA&/ 2)#2 *< = ) >9(G#&N5 2)62 *< = ) ::% E3> *,=(&D<?> #A#) # K6 :2 2 2 ) 2 2 )#2 *< = ) >. =( 0> + A$:!, D ) 2 2-9?. ),= 8 >9?. #$$A&( ),= >9?. #$BA&/ "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ 54

96 }XVY >O` >O8 KLBM8 I<FB;-o ZpT/>O<do"ZK=B8 K : ::) E9 ; *,=(&D<?> #A#) # K6 :2 2 2 ) 2 < 2 2 )= )>. =( 0> + A$:!, D ) 2 2 9?. = 3 2 9(#$$G> ),= >9?. #$BA&/ 2)#2 *< = ) >9(G#&N5 2)62 *< = ) ::* %E3; *,=(&D<?> A$6) 6 K% :2 2 2 ) 2 2 )= )>. =( 0> + A$:!, D ) 2 2-9?. ),= 8 >9?. #$$A&( ),= >9?. #$BA&/ 2)#2 *< = ) >9(G#&N5 2)62 *< = ) 5& "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

97 }XJY >O` >O8 KLBM8 I#<NB;=o ZpTl> <bo ZK=B8OK : :: %E3> *,=(&D<?> A$6) 6 K% :2 2 2 ) 2)#2 *< = ) >. =( 0> + A$:!, D ) 2 2-9?. ),= 8 >9?. #$$A&( ),= >9?. #$BA&/ ::, %E9 ; *,=(&D<?> A$6) 6 K% :2 2 2 ) 2 < $0> 2)= )>. =( 0> + A$:!, D ) 2 2 9?. = 3 2 9(#$$G> ),= >9?. #$BA&/ 2)#2 *< = ) >9(G#&N5 2)62 *< = ) "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ 5 P

98 }XVY >O` >O8 KLBM8 I<FB;-o ZpT/>O<do"ZK=B8 K : ::. 6 8 %E33 *,=(&D<?> / :2 2 2 ). =< > D ) + G$: # 3 )., 2 2-9?. ),= 8 >9?. #$$A&( ),= >9?. #$BA&/ :: 6 8 %E9 3 *,=(&D<?> / :2 2 2 ) 2 < =< > D ) + G$: # 3 ) : - ' ' : 3, )! = < > $$$B%BA. = > $$$%'5. =( 0> $$$$''$B. = < _ > $$$##5B6. = _ > $$$##5B'? 4 # # ( ' 4 # 52 "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

99 }XJY >O` >O8 KLBM8 I#<NB;=o ZpTl> <bo ZK=B8OK : :# ), ),!?, ) )! : 3, )! 2 8 +? C> @Ai C> @Ai C> @Ai C> @Ai C> @Ai C> @Ai > @Ai $$$#5$? 4 # # 4 # 0 / + ) (< 3 ) )4 *'6&C#! :% 2 : 3 ) ) )3! < ), K 2 3! 7 0, - ), O 3 )I! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ 55

100 }XVY >O` >O8 KLBM8 I<FB;-o ZpT/>O<do"ZK=B8 K : )** 2 & , )=(& D<?> 2) *7D8> 2, ) ) 2= > *7D8> 2J#5# = )> 2J6%A = $$$$5B J,), #6 = $$$#%A (&:< *7D8 )) ), ) = ) > # 2)! 2 ),! $$$$A5#G D ) - 9?. $$$$''#5 2 2 < 8 ), $$$%%AB J 2 ( J 8 ), $$$%%AG J 2 ( J + = ), ) $$$#5$#G + = ), ) > % ) 6 0 ) 2 2 > + = $$$B$$A! + + =A$: /> < $$$#$%#A < $$$%GG' 2 )= 2 >! 2) 3 $$$$A D, )<! 2 - )0), ) 3 E< F + ) E < F 7 0,,,E D*F $$$5$$ :, 9(G##9(G#6 2 3 ) - )0), $$$#5G 2 - )0), ) 3 E < F,3 ) ) )5E < F! $$$#B5$# 2; + 5/G 6%65%5$$$ ; ) 2 ) 2) ) 2 2 )# 2 *< = ) > 2 2 )6 2 *< = ) > :; 2 =#L < $$$6%BB J), ) 6 3! $$$#GG# 9(G##&H $$$##$6B 2)#$2 *< = ) >? 4 # # # # 3 "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

101 }XJY >O` >O8 KLBM8 I#<NB;=o ZpTl> <bo ZK=B8OK : 2 $ " & F & GL- > M /9$GG$ :9M9/9$GG$9#$ 4 0 3! :) 0 ) J :) ) J JYi 4 0 3! JYi 4 0 3! 2 ), ) J L 9#$ JYi L &9#$ 4 0 3!? 4 # # ( & * ( A3 ( D M? N 2 ( ' ( = > $$$$#B :! 2J#5#= :) 9(G#6,3 -, 2 2 ), ), A$:! $$$GB' + $ -! ),= 8 > 9?. $$$$5 ),= > 9?. $$$$#'? 4 # # ( &! '! # 2 ' )'` $$$#$G',)!? 4 # # ( 4 # ' # ) ) ) =< 9?#$$5&D + 3 ) )2, ) )< 2 < 9?#$$G&D! :, ) 3 ) 2J6%A! ^ 9, $$$#5'B# 2J#5#= ) 3 ) 2 )!? 9, $$$#5'B5? 4 # # ( 4 # ( "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ )*)

102 }XVY >O` >O8 KLBM8 I<FB;-o ZpT/>O<do"ZK=B8 K : ^ 2 0,, 9, *5GA$_ 2,, :) 0 $ ' ( ($ & : 3, - ) ), ) 2 ) 2 ) (&D<?! - $ " E7> ) $$$66G 0 ), & $$$6$6 0 ), )0)2 ) ) 9?#$$&( 0 ), $$$GG$B ; $ " E7> ) ) 9A$96$ /+ A#'6$$$ )*+ "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

103

104 7 8 8 B?B Y >Ü c~u"` >O8 : Z>O8OK > :, 3 ), ) )! # :) )!BG #,65$ 6 :),M H < 5'% #H < G'B )*6 "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

105 7 8 8"BbBOY >UOc~U ` > 8 :"Z> 8OK > : ' :,),),! 7,, 3 )! : ' # 0, 2 ) = > # Y 0),,2 ) 5 + ) 7D! 6 + A. ) )2 ) B. ), ) 5 + ) 2 )! ) ) / ) 3, ) ); )! 8,),,5L A # = DN&S>! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ )*4

106 7 8 8 B?B Y >Ü c~u"` >O8 : Z>O8OK > :) ) ) )2! 8 ) ) ) ), )! * 2 0),, 2 )! S3 ), 3 2!. ) ) 3,! :# 3' + 2 ) K 2,)) )) ),3! : 2),! :), 0 ) )3 )), 0) 2 - ) )!)3 ))M ), ), ) ) ),! : ) 2! < ) 0= 0, ) 2 >,! + :) 3 ) )2 0)! :) ) 2 -!! 0)! 2 & ' /! & ' " / & ' $ " ' : ) )2 0) )!, ),K, 3,, )! :3 + 3 )! S3 ) K ) ) ) )! )*& "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/ -,/

107 7 8 8"BbBOY >UOc~U ` > 8 :"Z> 8OK > + )) ) K 3 ) ) )) ),3, 3 ), ), ),, )!+ ) K 3 ) -!. - ), ) )2,!. - ), - ) )! + ), ) )) ) )0,! 2 0,, B - )! :% :,),) ) 3! : 2 ) - )))%'K$BK< :Y= O:) ) I&(> )) )) ),3 ) )3 ) 2,!#! 7 ( : D2 ) )))O:) ) I=(>! ) )),)3 ) 2,!#=,>! : ) 2! $ " E7> 8 2 ),, ) - (&D<?! 2 (&D<?, )!D, ), ),, ) (&D<?! "!# $ %'&()*+)*&+-,/.-,/0-,/ )* P

108 Siemens Sp. z o.o. Prezes Zarzdu: Peter Baudrexl Sektor Industry; Dyrektor: Marek Bielski Building Technologies Dyrektor: Marek Bielski ul. upnicza Warszawa Polska Tel.: Fax: M!X $5&%#:+ M/ L / / :, 8+ 2 \ J, )!!:)M777:)2Y)8, J, D8J$$$$$5%A6:) 2 2M #$%!6B'!5$$&*D:< < < < $$$A$5$:D7MA#B&$5&$#&%G$ ƒ P ƒ H %'&()*+)*&+=,/.y,/ 0 e +* )23 *43 +**5 "

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !"#$ "#!!"#$ %&!"()$*+$",&%-!.,*/! "* %&!!!"#$ ( )**+ +!, & & -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 00 1 -./01-2 )**+ +!, & & # 3"#! 2 345*/%&("& %3 6$%&!./*!3%%,3-47*/.87 $*47!5(,.(22222222222222222222222222222222222222222222222229!"#$%&

Bardziej szczegółowo

" #$$%&#$$'() * +), ) -!.,,!/ ),)0), 1 2 1,0 1! 3 ) )) ))2 1,2 ) )!

 #$$%&#$$'() * +), ) -!.,,!/ ),)0), 1 2 1,0 1! 3 ) )) ))2 1,2 ) )! ! " #$$%&#$$'() * +), ) -!.,,!/ ),)0), 1 1,0 1! 3 ) )) )) 1, ) )! +...7...10! " #...1 4! 5) -...1 4!# ) - )...14 4!4., ))))...16 4!6 7 0,),)...16 $ % &...18 6!....18 6!# 8 0,)...0 6!4 5 ) ),...1 ' ( )...4

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP1XS)

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP1XS) Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP1XS) Cerberus PRO Obsługa systemu i podgld zdarze Duy podwietlany wywietlacz LCD (8 linii po 40 znaków) Czytelne wywietlanie informacji o alarmach widoczne

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

FS720 System wykrywania i sygnalizacji pożarów

FS720 System wykrywania i sygnalizacji pożarów FS720 System wykrywania i sygnalizacji pożarów Projektowanie MP1XS Fire Safety & Security Products Dane techniczne oraz dostępność produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 2008-2009 Copyright Siemens

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

2372829797728297727 2777787 73772327 227728297827 28237 7372327227 728297727 7!7" 7 # 7 $%7 "7!7# 7 " 7 %7 &2'7# 7 7 7 23789722772277287 77277232227897 227 27!""7 #2$7!""7%7!&"7 #2$7!&"7%7'""7 #2$7'""7%7'&"7

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r.

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od PANDA VAN (2 osobowy) MY 2011 PANDA 1.2 VAN EURO 5 271.09J.3 1242 ccm 5-drzwiowy 30 000 36 900 PANDA 1.3 MULTIJET VAN EURO 5 271.09P.3 1248 ccm 5-drzwiowy 38 200 46 986 PANDA 1.4 VAN CNG EURO 5 271.09N.3

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Odbicie lustrzane, oś symetrii

Odbicie lustrzane, oś symetrii Odbicie lustrzane, oś symetrii 1. Określ, czy poniższe figury są swoimi lustrzanymi odbiciami. Jeśli nie, odpowiedź uzasadnij. 2. Dokończ rysunki, tak aby dorysowana część była odbiciem lustrzanym. 3.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH

Pompa, pompy Vickers - Magazyn. W firmie INTER-TECH PRODUCENT RODZAJ PRODUKTU TYP \ NR. KATALOGOWY PRODUCENTA VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22L VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1A 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA 20V11A 1C 22R VICKERS POMPA HYDRAULICZNA

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZE UZĘDY EÓDZA DLŚLĄE, d 24 2016 2966 UCHAŁA XXV/540/16 ADY EE CŁAA d 16 2016 ś g bdó b ó d gó d 18 2 15 d 8 1990 ąd g (D U 2016 446) 12 11 92 1 d 5 1998 ąd (D U 2015 1445 1890), ą 17 4 5 d 7 ś 1991 ś

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

Systemy Sygnalizacji Pożarowej Cerberus PRO

Systemy Sygnalizacji Pożarowej Cerberus PRO www.siemens.pl/cerberuspro Systemy Sygnalizacji Pożarowej Cerberus PRO Cennik produktów 2016 Building Technologies Informacje: Cennik ważny od 01.03.2016 (obowiązuje dla zamówień złożonych po tym terminie)

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0)

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0) Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0) Cerberus PRO Obsługa systemu i podgld zdarze Duy podwietlany wywietlacz LCD (8 linii po 40 znaków) Czytelne wywietlanie informacji o alarmach widoczne

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act

Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act SIRIUS ACT Popularne produkty Wyciąg z oferty urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych SIRIUS ACT siemens.pl/sirius-act SIRIUS ACT Sterowanie i sygnalizacja SIRIUS ACT nowoczesne oraz wydajne urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Seria FS720 (MP3.0)

Building Technologies. Cerberus PRO. Seria FS720 (MP3.0) Seria FS720 (MP3.0) Cerberus PRO Kompaktowa, prefabrykowana centrala mikroprocesorowa o pojemnoci do 26 adresów Centrala moe pracowa w wersji stand-alone Wbudowana funkcja pracy w trybie awaryjnym Interfejs

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

123456 782923456 6 22336 46466 6 6 6 783863658386 6 6 6 6 4!"! 468983#84636434$4636 6 6 6 %&6 '5626 ()68'546 6 6 &6 6 82845469234548*+6 %6 6 6 %6 '56268'546"'844$$6 %6 6 6 %&6 '5626 ()68'546,6 6 6 6 -*386

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014

Lista Cen 02/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 18.01.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 250 39 668 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Seria FS720 (MP3.0)

Building Technologies. Cerberus PRO. Seria FS720 (MP3.0) Seria FS720 (MP3.0) Cerberus PRO Kompaktowa, prefabrykowana centrala mikroprocesorowa o pojemnoci do 504 adresów Centrala moe pracowa w wersji stand-alone lub sieciowej Moliwo podłczenia do 64 stacji,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29

3 PRIORYTET 2 PRZESTRZE I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA...24 4 PRIORYTET 3 WSPARCIE MARKETINGOWE...29 ! " #$% #!" # ( ($) *+ $, -,* (4 9 9 ( 6(7 08 (4 4 $./ /. 12$ 3 4 $ +5" # %!!& $ 0 #&$% ' $ 6 ) 1( (6 *+. 0.+ %!!& $' 8 9 $, -, ' ' -$-).0.+$,-,/-%!!:;%!< 5"$.+- = 1 WPROWADZENIE...3 1.1. PROPONOWANA MISJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki NH 500V gg

Bezpieczniki NH 500V gg /C - 5V gg /C 5 NHGG5V B946C /C 4 5 NHGG5V4 M46C /C 6 5 NHGG5V6 D995C /C 5 NHGG5V B965C /C 6 5 NHGG5V6 K97H 9 /C 5 NHGG5V A847H 9 /C 5 5 NHGG5V5 E85H 9 /C 5 NHGG5V Z48H 9 /C 5 5 NHGG5V5 C947H 9 /C 4 5

Bardziej szczegółowo

(EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat ) (EN 10270:3-NS oraz DIN 17224, nr mat )

(EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat ) (EN 10270:3-NS oraz DIN 17224, nr mat ) (EN 10270:1-SH orz DIN 17223, C; nr mt. 1.1200) (EN 10270:3-NS orz DIN 17224, nr mt. 1.4310) d Fn K Dm k Dz L1 Ln L0 Legend d - Dm - Dz - L0 - n - czynn zwoi Ln - Fn - c - K - k - Fn stl nierdzewn = 1kg

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

1. Silnik należy dopasować do aplikacji: silnik o wysokim momencie bezwładności

1. Silnik należy dopasować do aplikacji: silnik o wysokim momencie bezwładności SINAMICS V90 dobór elementów systemu krok po kroku 1 Wybór silnika: SIMOTICS S-1FL6 1. Silnik należy dopasować do aplikacji: silnik o niskim momencie bezwładności zapewnia wysokie właściwości dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Seria FS720 (MP3.0)

Building Technologies. Cerberus PRO. Seria FS720 (MP3.0) Seria FS720 (MP3.0) Cerberus PRO Modułowa, prefabrykowana centrala mikroprocesorowa z wbudowan konsola obsługow, do obsługi maks.52 adresów Współpraca z czujkami FD720 Cerberus PRO Centrala moe pracowa

Bardziej szczegółowo

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076

Typ G M4 3x120. A B C D E F G H I J K L M N O Typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] G2S076 8.1. wentylatory promieniowe 8.1.1 WENTYLATORY PROMIENIOWE Z WEWNĘTRZNYM SILNIKIEM Wlot jednostronny Napięcie Częstotliwość Wydajność Liczba Moc Prąd Kondensator Poziom hałasu Dop.tem. pracy Masa [V] [Hz]

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

P.Andrzejewska-Olech. M.Chmielewska. M.Biernacka. A.Czapiga. A.Dębska. Ważne od 2015-09-22 O P O P O P O P O P. Poniedziałek. Wtorek.

P.Andrzejewska-Olech. M.Chmielewska. M.Biernacka. A.Czapiga. A.Dębska. Ważne od 2015-09-22 O P O P O P O P O P. Poniedziałek. Wtorek. Środa Wtorek Poniedziałek P.Andrzejewska-Olech M.Biernacka M.Chmielewska A.Czapiga A.Dębska Ważne od 2015-09-22 1 7:45-8:30 2 8:35-9:20 3 9:25-10:10 O P O P O P O P O P 4 10:20-11:05 2GD zaj resoc 1GC

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

OEM INDEKS. tel Numer OEM. Numer OEM. Numer. Numer OEM. Numer. Numer

OEM INDEKS.   tel Numer OEM. Numer OEM. Numer. Numer OEM. Numer. Numer INDEKS Audi/VW/Seat/Skoda 1H0 867 981 C10064 14 3C0 853 585 C60427 21 1H0 868 243 11458 4 3C0 853 586 C60453 21 028 103 937 C60550 22 1H0 868 243B 11464 4 3C0 853 934 C70176 28 038 103 937 C60042 19 1H5

Bardziej szczegółowo

155 EUR 174 EUR 249 EUR. Cena promocyjna. Cena promocyjna. Cena promocyjna 6ED1057-3BA00-0AA8 LOGO! 8 12/24V 6ED1057-3BA02-0AA8 LOGO!

155 EUR 174 EUR 249 EUR. Cena promocyjna. Cena promocyjna. Cena promocyjna 6ED1057-3BA00-0AA8 LOGO! 8 12/24V 6ED1057-3BA02-0AA8 LOGO! ZESTAWY PROMOCYJNE LOGO! 8 174 6ED1057-3BA00-0AA8 LOGO! 8 12/24V - zasilacz LOGO! Power 1,3A (49 ) - skrzynka Tanosbox (ok.50 *) 393 6ED1057-3BA02-0AA8 LOGO! 8 230V - sterownik LOGO! 230 RCE z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11 Zadania do cz. I Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Zadanie 1 Rozpatrujemy dwa geny u zwierzęcia. Allel A jest dominujący i koduje brązową barwę oczu, allel recesywny a determinuje barwę czerwoną.

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

S: Magnes na tłoku. Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana Siłowniki zgodne z ISO 15552 seria MP Jak zamawiać? M P A P S 50 x 100 M: Marani P: Zgodne z ISO 15552 tuleja profilowa A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) Amortyzacja P: pneumatyczna regulowana

Bardziej szczegółowo

FS720 System wykrywania i sygnalizacji pożarów

FS720 System wykrywania i sygnalizacji pożarów FS720 System wykrywania i sygnalizacji pożarów Opis MP1XS Fire Safety & Security Products Dane techniczne oraz dostępność produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 2008-2009 Copyright Siemens Switzerland

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM NR 2 ALGORYTM XOR ŁAMANIE ALGORYTMU XOR 1. Algorytm XOR Operacja XOR to inaczej alternatywa wykluczająca, oznaczona symbolem ^ w języku C i symbolem w matematyce.

Bardziej szczegółowo

rys. 4 BK KC AM MB CL LA = 1.

rys. 4 BK KC AM MB CL LA = 1. Joanna Zakrzewska Wspólny punkt Na najnowszym, trzecim już, plakacie Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej (zob. www.sem.edu.pl) widnieje dwanaście konfiguracji geometrycznych. Ich wspólną cechą

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Granice funkcji, asymptoty i ciągłość

Zadania z analizy matematycznej - sem. I Granice funkcji, asymptoty i ciągłość Zadania z analizy matematycznej - sem. I Granice funkcji asymptoty i ciągłość Definicja sąsiedztwo punktu. Niech 0 a b R r > 0. Sąsiedztwem o promieniu r punktu 0 nazywamy zbiór S 0 r = 0 r 0 0 0 + r;

Bardziej szczegółowo

ul. Umultowska 89b, Collegium Chemicum, Poznań tel ; fax

ul. Umultowska 89b, Collegium Chemicum, Poznań tel ; fax Wydział Chemii Zakład Chemii Analitycznej Plazma kontra plazma: optyczna spektrometria emisyjna w badaniach środowiska Przemysław Niedzielski ul. Umultowska 89b, Collegium Chemicum, 61-614 Poznań tel.

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki PSC 7x Protistor. Bezpieczniki do ochrony półprzewodników. Typ: PSC 7x grb Nożowe i przykręcane. 690V AC od 50 do 1000A

Bezpieczniki PSC 7x Protistor. Bezpieczniki do ochrony półprzewodników. Typ: PSC 7x grb Nożowe i przykręcane. 690V AC od 50 do 1000A Typ: PSC 7x grb Rozmiar 70 Nożowe znam. Nożowe A 50 C301279 P301405 Q301245 63 D301280 Q301406 R301246 80 E301281 R301407 S301247 100 F301282 S301408 Q302027 T301248 125 G301283 T301409 T301179 160 L301310

Bardziej szczegółowo

!!"#$!# ()!! ! " ' ' ' (' ' () * # $% & &(%12' ! " +*)%12

!!#$!# ()!! !  ' ' ' (' ' () * # $% & &(%12' !  +*)%12 !!"#$!# %#&!% )!! ) * ++,-../0"." &%12& ++,-../0"." &%12 *&$&+ $3-%14 ) * + 51.14 +*)%12 +) 51.14 +*)%12 1 ), - $3- ) * +6,-.. 708& +6&,-.. 708& )%.!&/0 $3-%14 %-/1"%20"." 0..7"9.84-%2 +*,-.3".1& &%12&

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. /!" #!$%& ' #!$%& ' (!! SPIS TRECI /.! 0 "#$%&!' / (#&). "#&*+ 0 1 2,-& (*." - /!" 3 4 0"!1!!1"2 3#$%#"&!' ( ""+!"" """# ""!$%&' / ("2!. &#' 0 1 2 45!655#) 7$"' 45' "" () "!""*""(( / ($""#!'+.

Bardziej szczegółowo

Siatkówka halowa. Tabela Bergera dla 4 grupy A-F Tabela Bergera dla 5 grupy G-H. Mecz 1: 1-4 Mecz 1: 2-5. Mecz 2: 2-3 Mecz 2: 3-4

Siatkówka halowa. Tabela Bergera dla 4 grupy A-F Tabela Bergera dla 5 grupy G-H. Mecz 1: 1-4 Mecz 1: 2-5. Mecz 2: 2-3 Mecz 2: 3-4 Siatkówka halowa Tabela Bergera dla 4 grupy A-F Tabela Bergera dla 5 grupy G-H Mecz 1: 1-4 Mecz 1: 2-5 Mecz 2: 2-3 Mecz 2: 3-4 Mecz 3: 4-3 Mecz 3: 5-3 Mecz 4: 1-2 Mecz 4: 1-2 Mecz 5: 2-4 Mecz 5: 3-1 Mecz

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo