Dokumentacja Korporacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Korporacyjna"

Transkrypt

1

2 Dokumentacja Korporacyjna Jak tworzyć, aktualizować i nadzorować prowadzenie kluczowej dokumentacji spółki? Szanowni Państwo! Obsługa dokumentacji w spółce kapitałowej obejmuje szereg czynności prawno-formalnych. KSH ściśle określa rodzaj dokumentacji oraz konieczność tworzenia procedur postępowania, jednakże praktyka stosowanych rozwiązań w firmach daje również ogromny bagaż informacyjny, które rozwiązania usprawniają i optymalizują działalność spółki zarówno wewnątrz, jak w i otoczeniu biznesowym. Szkolenie powstało w odpowiedzi na szereg pytań dotyczących: tworzenia oraz aktualizacji najbardziej newralgicznych elementów dokumentacji. PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ: Jak usprawniać proces prowadzenia dokumentacji korporacyjnej? Jak stosować przepisy prawne do prawidłowej konstrukcji i wdrażania zmian w dokumentacji firmy? Jakie zapisy stosować a jakich unikać? W jaki sposób nadzorować i chronić dokumentację firmy? Które zapisy mogą znaleźć się w umowie, statucie i mogą znacznie ułatwić pracę organów? Jak tworzyć procedury i rozporządzenia? Jak konstruować regulaminy i jak wprowadzać do nich zmiany? Jak przygotować procedurę przeciwdziałania mobbingowi w spółce? Jak sporządzać procedurę zakupową? Jakie są zasady prowadzenia ksiąg akcyjnych? Jak przygotować projekt uchwały i jak wygląda procedura jej wejścia w życie? Jakiego rodzaju umowy stosować i jak zabezpieczać ich wykonanie? Opinie uczestników szkoleń poświęconych dokumentacji spółek: Szkolenie prowadzone bardzo dobrze. Wykładowcy dostępni, kompetentni, otwarci i bardzo dobrze przygotowani. Godne polecenia! Anna Wilczyńska, SEGI-AT Sp. z o.o. Szkolenie bardzo interesujące, przedstawia aspekty prawne w ciekawych przykładach Marzena Markowicz, Inteligo Financial Services SA Szkolenie potrzebne, ciekawe, żywo prowadzone. Poziom wysoki. Jerzy Druciak, SAVEX Sp. z o.o. Szkolenie bardzo profesjonalne, eksperci w przejrzysty sposób przekazali informacje zgodne z programem. Atmosfera sprzyjająca nauce. Szkolenie poruszało dużo interesujących zagadnień opinia anonimowa Bardzo dobra organizacja, ciekawo przedstawione i omówione zagadnienia Magdalena Gronostaj, ELPAK Sp. z o.o. Bardzo pozytywne z uwagi na doświadczenie prowadzących Luiza Dejneka-Mielcarek, Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. METODOLOGIA: Szkolenie prowadzone w formie wykładowo-dyskusyjnej. W trakcie zajęć omawiane będą liczne przykłady z doświadczeń polskich przedsiębiorstw poparte analizą zapisów w dokumentacji oraz aktualnymi przepisami prawa. SZKOLENIE SKIEROWANE DO: Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej Koordynator ds. organizacyjno-prawnych Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej Specjalistów ds. korporacyjnych Asystentów Zarządów i Rad Nadzorczych KTO BIERZE UDZIAŁ: Pracownicy działów i procesów prawnych Pracownicy Biura Zarządu i Rady Nadzorczej Asystenci zarządu i Rady Nadzorczej W przypadku jakichkolwiek pytań Proszę o kontakt telefoniczny z zespołem pod numerem telefonu (22) , lub za pomocą poczty elektronicznej: Z poważaniem, Barbara Zielińska Kierownik Projektu ul. Piękna 11/6, Warszawa Tel: (22) Fax: (22)

3 Konto: freshmail... Klucz API dla tego konta -> a047644a5e9dbde7fa2c7004aadb5e14 Konto którego szukamy ma klucz API - 32e16846fec5f9c3665c63338cec4747 DOKUMENTACJA KORPORACYJNA Jak tworzyć, aktualizować i nadzorować prowadzenie kluczowej dokumentacji spółki? DZIEŃ I WYMOGI PRAWNE, REGULAMINY, STATUTY, ROZPORZĄDZENIA, UCHWAŁY, PROTOKOŁY, PROCEDURY WYMAGANE Ekspert: Romana Pietruk BLOK I. WYMOGI REGULACYJNE, PRAWNE ASPEKTY, REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PROWADZENIA DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ Jakie warunki i wymagania powinna spełniać dokumentacja korporacyjna w świetle przepisów prawnych? Obowiązek prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa Co oznacza w praktyce obsługi spółki pełnienie nadzoru nad dokumentacją? Regulacje KSH w zakresie prowadzenia dokumentacji w przedsiębiorstwie oraz inne kluczowe ustawy mające wpływ na kształtowanie zasad i procedur dokumentacyjnych w firmie Ochrona dokumentacji firmy; tajemnica przedsiębiorstwa Skutki naruszenia wymogów dokumentacyjnych - odpowiedzialność członków organów spółki, odpowiedzialność pracownicza Rekomendacje w zakresie dobrych praktyk polityki prowadzenia dokumentacji w firmie CASE STUDY: Analiza aktualnych zapisów KSH, nowelizacji oraz planowanych zmian w przepisach prawnych mających wpływ na dokumentację spółek BLOK II. UMOWA SPÓŁKI/STATUT SPÓŁKI Jakie zapisy w umowie/statucie ułatwią jej funkcjonowanie? BLOK IV. PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI W SPÓŁCE Jak przygotowywać dokumenty związane z wewnętrzną polityką antymobingową? Znaczenie procedury pod kątem prawnym Jak konstruować treści procedury? Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika Jakie jest ryzyko wadliwości w zapisach procedury? CASE STUDY: Orzecznictwo i precedensy w zakresie spraw prześladowań i dyskryminacji w miejscu pracy BLOK V. PROCEDURA ZAKUPOWA Jak przygotować dokumenty związane z realizacją zakupów w firmie? W jaki sposób przygotować procedurę zgodnie z polityką zakupową firmy? Co zawrzeć w jej treści? Jak wyglądają procedury zatwierdzania i realizacji zakupów dobre praktyki CASE STUDY: Analiza zapisów w procedurach zakupowych wskazanie błędów i dobrych treści zabezpieczających sprawny system realizacji procesów zakupowych BLOK VI. Uregulowanie wymogów wobec umowy/statutu w KSH Jakie zapisy w umowie spółki mogą być zagrażające lub ograniczające dla jej sprawnego funkcjonowanie? Jakiego rodzaju zmiany warto wdrażać i w jakich sytuacjach? Jak wprowadzać zmiany? Co jest wymagane do wprowadzenia zmian w umowie/statucie spółki? Jak przebiega procedura zmiany i jej wejścia w życie? CASE STUDY: Analiza kluczowych zapisów w umowach/statutach spółek z o.o. i akcyjnych BLOK III. REGULAMINY, ROZPORZĄDZENIA I PROCEDURY W FIRMIE Jak tworzyć i wprowadzać zmiany do regulaminów wewnętrznych oraz innej dokumentacji normującej wewnętrzne stosunki w spółce? Znaczenie procedur, rozporządzeń i regulaminów ujęcie prawne i organizacyjne Jak tworzyć procedury i regulaminy? Czym są regulaminy i rozporządzenia wewnątrz firmowe? W jaki sposób powinien być sformułowany regulamin Zarządu/Rady nadzorczej? Jak przebiega ich wprowadzenie? Jak wyglądają kwestie formalne przygotowania i wdrożenia regulaminów, rozporządzeń procedur? Jak wprowadzać zmiany do regulaminów? Jakiego rodzaju procedury, regulaminy, rozporządzenia warto wdrażać? Jakie są zagrożenia nadużyć ze strony pracowników? CASE STUDY: Przykłady regulaminów, rozporządzeń, połączone z analizą błędów i przesłanek do stosowania UCHWAŁY TWORZENIE, PODPISYWANIE, WEJŚCIE W ŻYCIE Jak przygotowywać projekty uchwał? Jakie sprawy wymagają uchwał? Jak napisać projekt uchwały? Podpisywanie uchwał Kiedy uchwała wchodzi w życie, a kiedy jest nieważna? CASE STUDY: Analiza przykładów uchwał najczęściej spotykanych błędów i dobrych rozwiązań BLOK VII. PROTOKOŁY Jak protokołować przebieg posiedzeń Zarządu/Rady Nadzorczej? Jak tworzyć protokoły z obrad Zarządu/Rady Nadzorczej? Co musi zawierać protokół? Jakich błędów w zakresie protokołowania wystrzegać się? W jaki sposób przechowywać protokoły z posiedzeń i komu można udostępniać? CASE STUDY: Analiza przykładowych protokołów ul. Piękna 11/6, Warszawa Tel: (22) Fax: (22)

4 DOKUMENTACJA KORPORACYJNA Jak tworzyć, aktualizować i nadzorować prowadzenie kluczowej dokumentacji spółki? DZIEŃ II PEŁNOMOCNICTWA, DOKUMENTACJA WEWNĘTRZNA, DOKUMENTACJA W OBROCIE Z KONTRAHENTAMI Eksperci: Mec. Piotr Fojtik, Łukasz Miętkowski BLOK VIII. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Jak prawidłowo zadbać o rejestrację informacji o spółce w KRS? Przygotowanie dokumentów i informacji do KRS Składanie dokumentów do KRS w formie elektronicznej Nieprawidłowości na linii przedsiębiorstwo - KRS Znaczenie akt rejestrowych i treści w nich wpisanych Uzyskiwanie danych z KRS forma zwykła i elektroniczna Znaczenie dokumentów uzyskanych z KRS Obowiązek zgłaszania danych (składania dokumentów) do KRS-skutki uchybienia terminom Prowadzenie korespondencji z sądem rejestrowym CASE STUDY: analiza procedur związanych z elektronicznym KRS, analiza błędów i uchybień na linii firma - KRS BLOK IX. KSIĘGA AKCYJNA W jaki sposób prowadzi się Księgę Akcyjną? Zasady prowadzenia ksiąg akcyjnych W jaki sposób archiwizować księgi Na jakich zasadach udostępniać księgi akcyjne i komu? CASE STUDY: Analiza procesu prowadzenia księgi akcyjnej oraz wglądu do niej BLOK X. BLOK XI. DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PEŁNOMOCNICTWAMI Jak przygotowywać pełnomocnictwa w firmie? Jak tworzyć ich sprawny system? Jak wygląda kwestia reprezentacji spółek? Jaka jest rola członków Zarządu w reprezentacji spółki? Kto może i na jakiej zasadzie reprezentować? W jaki sposób skonstruować pełnomocnictwo w zależności od czynności jaką powierza się pełnomocnikowi Błędy w pełnomocnictwach CASE STUDY: analiza wybranych rodzajów pełnomocnictw, analiza ryzykownych zapisów BLOK XII. DOKUMENTACJA W OBROCIE Z KONTRAHENTAMI Jak zabezpieczać interesy spółki na etapie zawierania kontraktów handlowych? Zapytanie ofertowe konstrukcja, stosowanie i odpowiadanie na zapytania Sprawdzenie kontrahenta Rodzaje umów i ich zastosowanie Jakimi zapisami w dokumentacji kontraktowej zabezpieczać interesy firmy? Formy elektroniczne umów CASE STUDY: Analiza przykładowych kluczowych zapisów w umowach - na co zwracać uwagę, aby zawarty kontrakt nie zaszkodził interesom spółki? DOKUMENTACJA W OBIEGU WEWNĘTRZNYM FIRMY W jaki sposób usprawniać przepływ informacji i dokumentów w spółce? Jakiego rodzaju czynności prawne należy uzupełniać w zakresie dokumentacji przedsiębiorstwa Podpisywanie dokumentów Kto może a kto nie może mieć dostępu i do jakiego rodzaju dokumentów? Dostęp do informacji w spółce Przekazywanie informacji dokumentów w ramach grupy kapitałowej CASE STUDY: wewnętrzna struktura spółki a organizacja obiegu dokumentacji ul. Piękna 11/6, Warszawa Tel: (22) Fax: (22)

5 Dokumentacja Korporacyjna Jak tworzyć, aktualizować i nadzorować prowadzenie kluczowej dokumentacji spółki? Agenda EKSPERCI ROMANA PIETRUK Dzień I 27 listopada 2013r rejestracja uczestników rozpoczęcie zajęć sesja I przerwa kawowa sesja II obiad przerwa kawowa sesja III DZIEŃ II 28 listopada 2013r rejestracja uczestników rozpoczęcie zajęć sesja I przerwa kawowa sesja II przerwa kawowa sesja III obiad SESJA IV Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, umów w obrocie gospodarczym, ochrony danych osobowych, windykacji i zabezpieczenia należności. Wspólnik kancelarii prawnej; Prowadziła szkolenia dla sektora bankowego i instytucji finansowych, przedsiębiorców oraz administracji publicznej; Trener z zakresu m.in. Systemu NKW; Prowadziła zajęcia dla kadry Wydziałów Ksiąg Wieczystych; sędziów, referendarzy, sekretarzy sądowych, pracowników administracji i informatyków; pracowników Ośrodków Migracyjnych; Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa. Prowadzi wysoko oceniane warsztaty w zakresie prawa gospodarczego, dokumentacji, nieruchomości, umów i kontraktów. MEC. PIOTR FOJTIK Członek Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UJ, Noble Manhattan Coaching, Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Krakowie), Wykładowca i ekspert w licznych instytucjach szkoleniowych (szkolenia i konsultacje m.in. dla Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz wielu spółek giełdowych), Członek Trinity Capital Business Network, Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. MEC. ŁUKASZ MIĘTKOWSKI Ekspert w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, reprezentuje klientów przed sądami cywilnymi i karnymi. Sekretarz Zespołów Ekspertów w Ministerstwie Sprawiedliwości. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorant z zakresu prawa karnego materialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współautor publikacji naukowej pracy zbiorowej: Prawo karne, część szczególna kazusy ; wyd r., Seminarium z okazji 110 rocznicy urodzin Profesora Władysława Woltera ; wyd r. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym, prawie karno materialnym, prawie karno skarbowym, prawie karno wykonawczym, prawie wykroczeń.

6 @ Adres ul. Piękna 11/ Warszawa Tel.: (22) Fax.: (22) WWW Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na numer fax: (22) DOKUMENTACJA KORPORACYJNA jak tworzyć, aktualizować i nadzorować prowadzenie kluczowej dokumentacji spółki? Firma Adres Imię i nazwisko (1) listopada 2013 r. Kraków Stanowisko wysyłając zgłoszenie do r. oszczędzasz 400 PLN! Imię i nazwisko (2) Stanowisko zgłoszenie do r. zgłoszenie od r PLN PLN netto PLN netto Osoba do kontaktu (przed szkoleniem otrzyma na adres informacje o szkoleniu) Stanowisko Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw *cena nie zawiera noclegu Do ceny należy doliczyć 23% VAT Telefon/Fax Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie ofert drogą elektroniczną Sposób płatności Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem szkolenia na konto NIP: Potwierdzenie zgłoszenia Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na adres wskazany w formularzu. zastrzega sobie prawo do zmiany hotelu, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta). Faktura Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP: Upoważniamy firmę do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed seminarium, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ekspertów lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza podpis data i pieczęć JUŻ DZIŚ CZEKAMY NA PAŃSTWA ZGŁOSZENIE

OBSŁUGA PRAWNA I ORGANIZACYJNA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

OBSŁUGA PRAWNA I ORGANIZACYJNA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ OBSŁUGA PRAWNA I ORGANIZACYJNA Jak usprawniać i zabezpieczać współpracę pomiędzy spółkami zależnymi oraz spółkami dominującymi? dokumentacja procedury dostęp do informacji w grupie relacje umowy między

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE. Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej. Certyfikowane seminarium praktyków obsługi organów spółki

ZAAWANSOWANE. Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej. Certyfikowane seminarium praktyków obsługi organów spółki ZAAWANSOWANE Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej Jak stosować najlepsze praktyki prawne i organizacyjne w strategii prowadzenia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej? Szanowni Państwo, dynamika rzeczywistości gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Szanowni Państwo, co czwarty menedżer wskazuje, że proces zakupów w swoje organizacji postrzega, jako element kluczowy w budowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA PRACY

PRAWO PRACY WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA PRACY nowelizacje, najnowsze orzecznictwo, interpretacje przepisów, praktyka dla menedżerów, biura zarządu i rady nadzorczej, biur prawnych, departamentów organizacyjno-kadrowych Szanowni Państwo WYPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Menedżer ds. obsługi prawnej spółki

Certyfikowany Menedżer ds. obsługi prawnej spółki j 27-29 listopada 2013 r. Hotel Sheraton*****, KRAKÓW Certyfikowany Menedżer ds. obsługi prawnej spółki Dlaczego organizujemy szkolenie: To miejsce, w którym eksperci i praktycy dzielą się najskuteczniejszymi,

Bardziej szczegółowo

FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZADU I RADY NADZORCZEJ Jak zabezpieczyć interesy spółki i kluczowej kadry?

FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZADU I RADY NADZORCZEJ Jak zabezpieczyć interesy spółki i kluczowej kadry? FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZADU I RADY NADZORCZEJ Szanowni Państwo W ciągu ostatnich 12 miesięcy wśród Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wzrosła liczba naruszanych przepisów karnych do ok. 10

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁEK Z O.O. i S.A.

VIII FORUM BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁEK Z O.O. i S.A. Patroni PARTNERZY 23-24 kwietnia 2015r., Warszawa, Pure Sky Club, ul. Złota 59 VIII FORUM BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁEK Z O.O. i S.A. Skuteczne i funkcjonalne rozwiązania w 2015r. w zakresie działania

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW AGENDA Dzień I 21 maja 2012r. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA Jak wykorzystać narzędzia prawne i zabezpieczać dobra niematerialne oraz przedmioty własności przemysłowej w firmie? 09.00 09.30 rejestracja

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Opinie uczestników wcześniejszych edycji forum:

Szanowni Państwo. Opinie uczestników wcześniejszych edycji forum: Szanowni Państwo Biuro obsługi organów spółki to nie tylko wewnętrzny organ wsparcia, ale jednocześnie system wczesnego ostrzegania dla kluczowych menedżerów. Rola osób wspierających zarządy i rady nadzorcze

Bardziej szczegółowo

21-22 sierpnia 2014 r. SOPOT Hotel Haffner****

21-22 sierpnia 2014 r. SOPOT Hotel Haffner**** 21-22 sierpnia 2014 r. ST Hotel Haffner**** ul. iękna 11/6, 00-549 arszawa KTKT H Jak sporządzać umowy handlowe, zabezpieczać interesy organizacji i zarządzać procesem kontraktowym? KTJ KTKT, JKT Ó, K

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MENEDŻER

CERTYFIKOWANY MENEDŻER - Jak wdrażać strategie optymalizacji i usprawnienia w działaniach i procesach TSL? Szanowni Państwo Zmiany na rynkach gospodarczych przypominają o dwóch kluczowych regułach organizacji logistyki: tanio

Bardziej szczegółowo

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Patroni PARTNERZY I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Wiosenna oferta Specjalna 1270 pln* Szczegóły na formularzu Jak doskonalić funkcjonowanie i współpracę w holdingu? współpraca i relacje między spółką dominującą,

Bardziej szczegółowo

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY Szanowni Państwo Mam przyjemność zaprosić Państwa na Sympozjum podsumowujące najnowsze zmiany prawne i regulacyjne w obrębie kredytów konsumenckich i hipotecznych. Spotkanie ma na celu zweryfikowanie wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE REKLAMACJI - NOWA USTAWA KONSUMENCKA

ASPEKTY PRAWNE REKLAMACJI - NOWA USTAWA KONSUMENCKA WARSZTATY: 15-16 GRUDNIA, WARSZAWA ASPEKTY PRAWNE REKLAMACJI - NOWA USTAWA KONSUMENCKA Ustawa wchodzi w życie 25 grudnia 2014! PODCZAS SZKOLENIA OMÓWIONE ZOSTANA M.IN.: 1. Projektowane zmiany przepisów

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PRAWNE. Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku. 16 marca 2015, WARSZAWA

WARSZTATY PRAWNE. Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku. 16 marca 2015, WARSZAWA WARSZTATY PRAWNE Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku 16 marca 2015, WARSZAWA Najważniejsze zagadnienia: Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej a system odpowiedzialności za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Ochronadanychosobowych wpraktyce

Ochronadanychosobowych wpraktyce 26-27.08.2014r. Warszawa Ochronadanychosobowych wpraktyce Warsztaty: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE Warszawa, 26 27 sierpnia 2014 r Celem pierwszego dnia warsztatów jest dostarczenie uczestnikom praktycznej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI. dr Jan Byrski, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI. dr Jan Byrski, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Umowa outsourcingowa Ochrona danych osobowych w kontekście danych objętych tajemnicą bankową Outsourcing IT i cloud computing w bankowości Podoutsourcing realizowanie

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY AML OFICER

CERTYFIKOWANY AML OFICER 24-25 września2015r. Warszawa CERTYFIKOWANY AML OFICER - POZIOM 1 Szanowni Państwo! Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu na Certyfikowanego AML Oficera. Program szkolenia został

Bardziej szczegółowo

82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma?

82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma? 82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma? Badania opinii publicznej prowadzone przez jednostki administracji unijnej wskazują, że wiele firm uważa, że pieniądze z Unii

Bardziej szczegółowo

Kredyt konsumencki i hipoteczny

Kredyt konsumencki i hipoteczny 29-30 listopada 2011r. Warszawa Kredyt konsumencki i hipoteczny Ostatnie spojrzenie na implementację najnowszych regulacji W programie Sympozjum: Prelegenci Sympozjum: Dr Tadeusz Białek, Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK Strona Tytułowa 23-24 kwiecień 2014 r. Hotel Sheraton, Warszawa Jaką odpowiedzialność prawną, cywilną i karną ponoszą członkowie zarządu? GŁÓWNE ZAGADNIENIA Aktualny stan prawny jak poradzić sobie z brakiem

Bardziej szczegółowo

Menedżer ds. efektywności energetycznej

Menedżer ds. efektywności energetycznej Marek Jagielski Ekspert i doradca. Ma na swoim koncie liczne projekty Lean Manufacturing, A3, a w ostatnich latach także Six Sigma. Ekspert i doradca w zakresie poprawy efektywności firm. W tym celu intensywnie

Bardziej szczegółowo

BRANŻA BUDOWLANA KIERUNEK > RYNKI WSCHODNIE

BRANŻA BUDOWLANA KIERUNEK > RYNKI WSCHODNIE BRANŻA BUDOWLANA KIERUNEK > RYNKI WSCHODNIE czyli regulacje prawne, o których trzeba wiedzieć aby odnieść sukces na terytorium Ukrainy i Federacji Rosyjskiej DWA TERMINY DO WYBORU: 6 LUB 14 CZERWCA 2013

Bardziej szczegółowo

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Strona Tytułowa Informacje Ogólne Program 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Formularz Zgłoszeniowy Prelegenci BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY PRELEGENCI GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów

TAJEMNICA BANKOWA i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający Strona Tytułowa Główne zagadnienia yrozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osób fizycznych ytajemnica bankowa w outsourcingu

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER KOLEJNA EDYCJA PRAKTYCZNEGO KURSU Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER 13-14.XI.14 PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Aktualnych problemach prawnych Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONKURENCJI NAJNOWSZE ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY

PRAWO KONKURENCJI NAJNOWSZE ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY Strona Tytułowa 13 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI 嵣 嵣 Zakres odpowiedzialności według nowej ustawy antymonopolowej 嵣 嵣 Najczęstsze przypadki porozumień ograniczających

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY W PIGUŁCE. Program poparty szczegółowym badaniem potrzeb szkoleniowych, a w nim m.in.:

WARSZTATY W PIGUŁCE. Program poparty szczegółowym badaniem potrzeb szkoleniowych, a w nim m.in.: 19-20 listopada 2014 WARSZTATY W PIGUŁCE w firmach farmaceutycznych Program poparty szczegółowym badaniem potrzeb szkoleniowych, a w nim m.in.: Zarządzanie działem w firmie farmaceutycznej uprawnienia

Bardziej szczegółowo