OBSŁUGA PRAWNA I ORGANIZACYJNA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBSŁUGA PRAWNA I ORGANIZACYJNA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ"

Transkrypt

1

2 OBSŁUGA PRAWNA I ORGANIZACYJNA Jak usprawniać i zabezpieczać współpracę pomiędzy spółkami zależnymi oraz spółkami dominującymi? dokumentacja procedury dostęp do informacji w grupie relacje umowy między spółkami raportowanie ryzyko nadużyć Szanowni Państwo, w jaki sposób zorganizować współpracę i prawidłowe funkcjonowanie spółek, które pozostają we wzajemnych relacjach kapitałowych? Występujące zależności, złożone struktury generują dużą liczbę problemów, zatorów, które pozostawiają nieścisłości w zakresie rozumienia i stosowania skutecznych rozwiązań organizacyjnych, formalnych i prawnych. Jak zatem prowadzić działania, aby upraszczać i optymalizować funkcjonowanie firm na rynku? Zapraszamy Państwa na dwudniowe seminarium poświęcone funkcjonowaniu spółek w grupie kapitałowej. Opinie uczestników projektów szkoleniowych szkoleń poświęconych tematyce grupy kapitałowej: Świetnie przygotowani wykładowcy oraz doskonała organizacja Monika Hrabia, GPW Dystrybucja Sp. z o.o. Szkolenie jak zawsze profesjonalnie przygotowane; bardzo kompetentna kadra wykładowców; przykłady z życia Iwona Tołwińska, STU Ergo Hestia SA Merytorycznie, kompetentnie Beata Wydymus, Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A. ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY CASE STUDIES SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA BEST PRACTICE Bardzo przydatne na pewno wykorzystam w praktyce zdobytą wiedzę. anonimowa Zgodnie z proponowanym zakresem, rzeczowe, ciekawie przedstawione zagadnienia opinia anonimowa Wysoka fachowość, szkolenie ciekawe opinia anonimowa PODCZAS SZKOLENIA DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO: Metodologia: Szkolenie prowadzone w formie wykładów, dyskusji oraz analizy kazusów, przepisów prawa, orzecznictwa. Różnorodna forma zajęć, w ujęciu najnowszych przepisów prawa ma pokazać szeroki zakres działań w zakresie obsługi grupy kapitałowej i regulowania wzajemnych relacji. Szkolenie skierowane do: Członków zarządu, członków rad nadzorczych Kierowników, Menedżerów Biura Zarządu i Rady Nadzorczej Kierowników działów Organizacyjno-Prawnych Kierowników Biur Nadzoru Właścicielskiego Dyrektorów ds. relacji inwestorskich Specjalistów w biurach obsługi organów spółki W przypadku jakichkolwiek pytań Proszę o kontakt telefoniczny z zespołem pod numerem telefonu (22) , lub za pomocą poczty elektronicznej: Barbara Zielińska Kierownik Projektu W jakim stopniu spółka zależna działa samodzielnie względem powiązań ze spółką dominującą? Jaki wpływ wywiera w grupie kapitałowej spółka dominująca? Jak prawidłowo zorganizować przepływ informacji wewnątrz spółek funkcjonujących w ramach holdingu? Jak usprawnić bezpieczeństwo i przepływ dokumentacji w grupie kapitałowej? Jakie są możliwe instrumenty wykorzystywane przy oddziaływaniu na spółki należące do grupy? Jakie zależności organizacyjno-prawne występują pomiędzy różnego rodzaju formami spółek w ramach grupy? Jak stosować aktualne przepisy prawa handlowego oraz ustaw powiązanych w usprawnianiu współpracy w ramach spółki? Jakie są uprawnienia i wzajemne relacje pomiędzy właścicielami i organami spółek zależnych oraz spółek dominujących? W jaki sposób usprawnić proces kontraktowania pomiędzy spółkami w grupie kapitałowej? Jakie mechanizmy zabezpieczające stosować, aby minimalizować ryzyko związane ze sporami korporacyjnymi? Jaka odpowiedzialność cywilnoprawna i karnoprawna spoczywa na członkach zarządu współpracujących w ramach grupy kapitałowej?

3 OBSŁUGA PRAWNA I ORGANIZACYJNA PRAWNA ORGANIZACJA SPÓŁEK PROGRAM DZIEŃ I W jaki sposób wykorzystywać regulacje prawne i najnowsze wytyczne w prowadzeniu spraw spółek pozostających we wzajemnych relacjach? Regulacje prawne holdingów w Polsce KSH, prawo grup spółek, istotne przepisy i akty wpływające na kształt współpracy w grupie kapitałowej Brak uniwersalnej regulacji dotyczącej grup kapitałowych KSH- stosunek dominacji-analiza przypadków,w których powstaje ta relacja (szersze pojęcie holdingu) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, inne akty prawne Pozycja spółki dominującej, a spółki zależnej Jakie przepisy wspierają działania spółki zależnej względem spółki matki? Jakie są możliwości współdziałania spółek należących do grupy? Projekt nowego prawa holdingowego - czyli co nas czeka? CASE STUDY: Przykłady powstania stosunku dominacji i zależności Unia personalna czyli łączenie funkcji w organach spółek -czym jest zakaz konkurencji i w jaki sposób działa w grupie kapitałowej? Zakaz łączenia funkcji w grupie kapitałowej, skutki naruszenia zakazu -wg KSH,ustawy kominowej i innych regulacji Zawieranie umów z członkami organów w holdingu Nabywanie udziałów i akcji spółek należących do grupy RELACJE I UPRAWNIENIA W GRUPIE - WŁAŚCICIELE, AKCJONARIUSZE, WŁADZE SPÓŁEK ORAZ HIERARCHIA ORGANIZACYJNA Jakie uprawnienia mają poszczególni akcjonariusze, właściciele, organy spółek? Jakie mają uprawnienia w ramach działalności swoich spółek i wobec innych spółek? Reprezentacja w grupie kapitałowej - na co trzeba uważać? Relacje pomiędzy organami spółek należących do grupy kwestie dominacji Uprawnienia wspólników w spółkach z o.o. i akcjonariuszy w spółkach akcyjnych Akcjonariusze większościowi i mniejszościowi sporne kwestie Uprawnienia i obowiązki zarządu i rady nadzorczej w spółkach z o.o. i akcyjnych Kto przed kim odpowiada i w jakim stopniu? CASE STUDY: Podejmowanie decyzji w grupie kapitałowej procedury, utrudnienia, praktyczne rozwiązania NADZÓR KORPORACYJNY Jakie są metody i formy wykonywania nadzoru nad spółkami? W jaki sposób przebiega kontrola spraw i funkcjonowania spółki przez wspólników/udziałowców? Jak tworzy się proces nadzoru w spółkach? Oddziaływanie kapitałowe- uprawnienia akcjonariuszy większościowych versus uprawnienia akcjonariuszy mniejszościowych - w tym problem zapisów umownych lub statutowych wpływających na efektywność nadzoru Oddziaływanie poprzez organy nadzoru lub tzw. nadzór indywidualny Oddziaływanie kontraktowe i regulaminowe -w tym problem tzw. wskazówek dla organów spółek zależnych Specyfika nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa Jakie są sposoby wywierania wpływu na spółki grupy kapitałowej ze strony spółki nadzorującej? Jaka dokumentacja wiąże się z nadzorem w spółkach? Dobre praktyki procedur w zakresie pełnienia/wykonywania nadzoru w spółkach w grupie kapitałowej Na czym polega i jak upraszczać i delegować nadzór korporacyjny? CASE STUDY: Regulacje przepisowe a wewnętrzna organizacja procesu nadzoru w spółkach pozostających w relacji kapitałowej DOKUMENTACJA KORPORACYJNA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ W jaki sposób organizować obieg, nadzorować i zarządzać kluczową dokumentacją w spółkach zależnych i dominujących? Czy wprowadzić ujednolicenie umów / statutów i regulaminów spółek w grupie kapitałowej? Przepisy obowiązujące, a zapisy specyficzne dla danej spółki w ramach grupy - wprowadzanie poprawek, zmian tryby i procedury postępowania Specyfika obiegu dokumentacji w grupie kapitałowej - czyli co można ujawnić? Jakie dokumenty trzeba przekazać spółce nadzorującej, a jakich nie wolno? W jakim stopniu można to regulować ujednoliconymi procedurami? Wydawanie poleceń w grupie kapitałowej Jak zorganizować zapisy w statucie spółki matki i córki, aby sprzyjały realizacji strategii grupy kapitałowej? Wprowadzanie zmian w zakresie funkcjonowania zarządu, rady nadzorczej, ZW/WZA Wyłączenia, albo wprowadzanie ograniczeń wobec wspólników/akcjonariuszy Prawidłowa treść wprowadzanych zmian oraz przebieg operacyjny zmian CASE STUDY: Pułapki wybranych rozwiązań dokumentacyjnych CASE STUDY: Przebieg posiedzenia Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzenie Akcjonariuszy CASE STUDY: Wydawanie poleceń w grupie kapitałowej TRANSAKCJE POMIĘDZY SPÓŁKAMI POWIĄZANYMI KAPITAŁOWO W jaki sposób przeprowadzać i zabezpieczać umowy realizowane między spółkami? Jakie przepisy bezpośrednie i pośrednie regulują zawiązywanie umów między spółkami pozostającymi w zależności holdingowej? Kluczowa dokumentacja kontraktowa Jak organizować przebieg i realizację umów zawiązywanych pomiędzy spółkami należącymi do grupy? W jaki sposób zabezpieczać umowy w ramach grupy kapitałowej? W jaki sposób rozwiązać umowę pomiędzy spółkami w holdingu? Podział zysków w ramach realizowanych umów CASE STUDY: Rodzaje umów i dobrych praktyk kontraktowania pomiędzy spółkami zależnymi i dominującymi

4 OBSŁUGA PRAWNA I ORGANIZACYJNA Jak usprawniać i zabezpieczać współpracę pomiędzy spółkami zależnymi oraz spółkami dominującymi? PROGRAM DZIEŃ II OBOWIĄZKI INFORMACYJNE I WYMIANA INFORMACJI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Jak zorganizować system wymiany informacji? Obowiązki informacyjne na linii spółka dominująca- spółka zależna Szczególne obowiązki informacyjne dot. spółek publicznych Na czym polegają uprawnienia informacyjne? Tajemnica przedsiębiorstwa a dostęp do informacji Na czym polega nierówny dostęp do informacji? Procedury postępowania w przypadku żądania informacji i wyjaśnień Jakość i zawartość informacji przekazywanych przez spółkę Jakie rozwiązania i na ile skuteczne wprowadza umowa holdingowa? CASE STUDY: Praktyczne aspekty informacyjne w relacji spółka dominująca spółka zależna RAPORTOWANIE W jaki sposób tworzyć i przekazywać raporty w relacjach spółka matka spółka córka? Jakie są zasady raportowania w grupie? Organizacyjne i korporacyjne uwarunkowania raportów Jakie raporty mogą krążyć między spółkami? Jaki zakres treści raportów może się pojawić w obiegu pomiędzy spółkami? Jakich raportów może wymagać zarząd/właściciele/inwestorzy/akcjonariusze spółek zależnych i nadzorowanych? CASE STUDY: raportowanie zbyt mało, lub zbyt dużo informacji, danych w raportach praktyka przedsiębiorstw, a skuteczne rozwiązania ODPOWIEDZIALNOŚĆ Jaka odpowiedzialność spoczywa na władzy operacyjnej spółek w ramach grupy? Odpowiedzialność organów spółki wobec właścicieli i udziałowców, a odpowiedzialność organizacyjna Odpowiedzialność karno-prawna, karno-skarbowa Odpowiedzialność menedżerów spółek zależnych, a menedżerów spółek dominujących CASE STUDY: Realizowanie zadań/poleceń z góry w ramach grupy dobre i złe praktyki, ryzyko gospodarcze PRZECIWDZIAŁANIE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KORPORACYJNYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ W jaki sposób minimalizować ryzyko nadużyć w spółkach pozostających w relacjach holdingowych? Jakie działania mogą wpływać na pokrzywdzenie właścicieli firmy, wspólników, akcjonariuszy? Konflikty interesów Nadużycia finansowe Nadużycie władzy, przekroczenie uprawnień Przestępstwo nadużycia Przestępcze współdziałanie Zagrożenia organizacyjne CASE STUDY: Działanie na szkodę spółki Mechanizmy prawne służące przeciwdziałaniu nadużyciom wobec spółki córki, spółki matki o Przepisy prawne ochraniające o Pośrednie techniki przeciwdziałania o Czy istnieją narzędzia prewencji organizacyjnej lub prawnej? CASE STUDY: Walka procesowa

5 \ JAK USPRAWNIAĆ I ZABEZPIECZAĆ WSPÓŁPRACĘ POMIĘDZY SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI ORAZ SPÓŁKAMI DOMINUJĄCYMI? OBSŁUGA PRAWNA I ORGANIZACYJNA dokumentacja procedury dostęp do informacji w grupie relacje umowy między spółkami raportowanie ryzyko nadużyć Eksperci: Agenda Dzień I 25 kwietnia 2013 r rejestracja uczestników rozpoczęcie zajęć sesja I przerwa kawowa sesja II obiad sesja III DZIEŃ II 26 kwietnia 2013r rejestracja uczestników rozpoczęcie zajęć sesja I przerwa kawowa sesja II przerwa kawowa sesja III obiad MEC. PIOTR FOJTIK Członek Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UJ, Noble Manhattan Coaching, Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Krakowie), Wykładowca i ekspert w licznych instytucjach szkoleniowych (szkolenia i konsultacje m.in. dla Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz wielu spółek giełdowych), Członek Trinity Capital Business Network, Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

6 @ Adres ul. Krakowskie Przedmieście Warszawa Tel.: (22) Fax.: (22) PMSL Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na numer fax: (22) OBSŁUGA PRAWNA I ORGANIZACYJNA Jak usprawniać i zabezpieczać współpracę pomiędzy spółkami zależnymi oraz spółkami dominującymi? kwietnia 2013 r. Katowice wysyłając zgłoszenie do r. oszczędzasz 400 PLN! Firma Adres Imię i nazwisko (1) Stanowisko Imię i nazwisko (2) Stanowisko cena do r. cena od r PLN PLN netto PLN netto Osoba do kontaktu (przed szkoleniem otrzyma na adres informacje o szkoleniu) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw *cena nie zawiera noclegu *do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT Stanowisko Telefon/Fax Sposób płatności Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem szkolenia na konto Nr R-ku: NIP: Potwierdzenie zgłoszenia Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na adres wskazany w formularzu. zastrzega sobie prawo do zmiany hotelu, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta). Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie ofert drogą elektroniczną Faktura Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP: Upoważniamy firmę do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed seminarium, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ekspertów lub odwołanie szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza podpis data i pieczęć JUŻ DZIŚ CZEKAMY NA PAŃSTWA ZGŁOSZENIE

ZAAWANSOWANE. Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej. Certyfikowane seminarium praktyków obsługi organów spółki

ZAAWANSOWANE. Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej. Certyfikowane seminarium praktyków obsługi organów spółki ZAAWANSOWANE Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej Jak stosować najlepsze praktyki prawne i organizacyjne w strategii prowadzenia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej? Szanowni Państwo, dynamika rzeczywistości gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA PRACY

PRAWO PRACY WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA PRACY nowelizacje, najnowsze orzecznictwo, interpretacje przepisów, praktyka dla menedżerów, biura zarządu i rady nadzorczej, biur prawnych, departamentów organizacyjno-kadrowych Szanowni Państwo WYPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZADU I RADY NADZORCZEJ Jak zabezpieczyć interesy spółki i kluczowej kadry?

FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZADU I RADY NADZORCZEJ Jak zabezpieczyć interesy spółki i kluczowej kadry? FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZADU I RADY NADZORCZEJ Szanowni Państwo W ciągu ostatnich 12 miesięcy wśród Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wzrosła liczba naruszanych przepisów karnych do ok. 10

Bardziej szczegółowo

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Szanowni Państwo, co czwarty menedżer wskazuje, że proces zakupów w swoje organizacji postrzega, jako element kluczowy w budowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁEK Z O.O. i S.A.

VIII FORUM BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁEK Z O.O. i S.A. Patroni PARTNERZY 23-24 kwietnia 2015r., Warszawa, Pure Sky Club, ul. Złota 59 VIII FORUM BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁEK Z O.O. i S.A. Skuteczne i funkcjonalne rozwiązania w 2015r. w zakresie działania

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW AGENDA Dzień I 21 maja 2012r. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA Jak wykorzystać narzędzia prawne i zabezpieczać dobra niematerialne oraz przedmioty własności przemysłowej w firmie? 09.00 09.30 rejestracja

Bardziej szczegółowo

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Patroni PARTNERZY I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Wiosenna oferta Specjalna 1270 pln* Szczegóły na formularzu Jak doskonalić funkcjonowanie i współpracę w holdingu? współpraca i relacje między spółką dominującą,

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MENEDŻER

CERTYFIKOWANY MENEDŻER - Jak wdrażać strategie optymalizacji i usprawnienia w działaniach i procesach TSL? Szanowni Państwo Zmiany na rynkach gospodarczych przypominają o dwóch kluczowych regułach organizacji logistyki: tanio

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie ryzyka podatkowego i bilansowego Oraz możliwe formy optymalizacji w grupie kapitałowej

Ograniczenie ryzyka podatkowego i bilansowego Oraz możliwe formy optymalizacji w grupie kapitałowej Oraz możliwe formy optymalizacji w grupie kapitałowej j oraz możliwe formy optymalizacji w Grupie Kapitałowej 20 22 maja 2013 r. Wzgórza Dylewskie, Hotel SPA dr Irena Eris Seminarium poświęcone jest dobrym

Bardziej szczegółowo

Menedżer ds. efektywności energetycznej

Menedżer ds. efektywności energetycznej Marek Jagielski Ekspert i doradca. Ma na swoim koncie liczne projekty Lean Manufacturing, A3, a w ostatnich latach także Six Sigma. Ekspert i doradca w zakresie poprawy efektywności firm. W tym celu intensywnie

Bardziej szczegółowo

21-22 sierpnia 2014 r. SOPOT Hotel Haffner****

21-22 sierpnia 2014 r. SOPOT Hotel Haffner**** 21-22 sierpnia 2014 r. ST Hotel Haffner**** ul. iękna 11/6, 00-549 arszawa KTKT H Jak sporządzać umowy handlowe, zabezpieczać interesy organizacji i zarządzać procesem kontraktowym? KTJ KTKT, JKT Ó, K

Bardziej szczegółowo

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY Szanowni Państwo Mam przyjemność zaprosić Państwa na Sympozjum podsumowujące najnowsze zmiany prawne i regulacyjne w obrębie kredytów konsumenckich i hipotecznych. Spotkanie ma na celu zweryfikowanie wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

I CHARYZMATYCZNE ZARZĄDZANIE PARTYCYPACYJNE

I CHARYZMATYCZNE ZARZĄDZANIE PARTYCYPACYJNE ZARZĄDZANIE PARTYCYPACYJNE Jakim menedżerem jesteś, a jakim możesz być? Na ile świadomie korzystasz z umiejętności zarządzania, aby Twój zespół dział efektywnie i sprawnie? Jakich ludzi masz w zespole

Bardziej szczegółowo

Menedżer zarządzania wiedzą

Menedżer zarządzania wiedzą Ponad 40 tysięcy strat rocznie na jednego pracownika tyle kosztuje polskie firmy nieefektywne wykorzystanie wiedzy w organizacji Pewien ekspert z firmy Shell stwierdził: Jeśli będziemy się stale uczyć,

Bardziej szczegółowo

82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma?

82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma? 82,5 mld Euro dla Polski do 2020 r. Ile z tych środków wykorzysta Twoja firma? Badania opinii publicznej prowadzone przez jednostki administracji unijnej wskazują, że wiele firm uważa, że pieniądze z Unii

Bardziej szczegółowo

Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów

Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów 10% zniżki dla członków Izby Gospodarczej Farmacja Polska Magdalena Wojciechowicz Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa NR 79/2014 PŁOCK, CZERWIEC 2014. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu lub

Bardziej szczegółowo

Kredyt konsumencki i hipoteczny

Kredyt konsumencki i hipoteczny 29-30 listopada 2011r. Warszawa Kredyt konsumencki i hipoteczny Ostatnie spojrzenie na implementację najnowszych regulacji W programie Sympozjum: Prelegenci Sympozjum: Dr Tadeusz Białek, Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Manager ds. Lean

Certyfikowany Manager ds. Lean Już wkrótce dostępne kursy: Certyfikowany Redukcja kosztów poprzez Kaizen Certyfikowany Jak przeprowadzić organizację przez transformację Lean Certyfikowany Szanowni Państwo Jakim sposobem można w prosty

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER KOLEJNA EDYCJA PRAKTYCZNEGO KURSU Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER 13-14.XI.14 PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Aktualnych problemach prawnych Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI WARSZTATY HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH 13-14 kwietnia 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa PRELEGENCI Magdalena Baliszewska Kancelaria Prawna White & Case Radosław Skiba

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian GŁÓWNE ZAGADNIENIA Projektowane zmiany przepisów w zakresie cen transferowych Limity powodujące powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji Najczęstsze aktualne problemy i wątpliwości przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

8-9 września 2014 Hotel Mercure Centrum Digital Knowledge Village Warszawa. wyzwania perspektywy dylematy

8-9 września 2014 Hotel Mercure Centrum Digital Knowledge Village Warszawa. wyzwania perspektywy dylematy 8-9 września 2014 Hotel Mercure Centrum Digital Knowledge Village Warszawa wyzwania perspektywy dylematy GOŚCIE SPECJALNI: Dr Christina Hummer LL.M. Partner SCWP SCHINDHELM Philippe Coen Prezes, European

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/17/12 Warszawa, dnia 17 stycznia 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Konkretne, praktyczne porady Sprzedaż w farmacji i dermokosmetykach 25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Kluczowe tematy spotkania: Segmentowa analiza rynku farmaceutycznego i dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

CENY TRANSFEROWE 2016 w świetle nowych regulacji prawnych

CENY TRANSFEROWE 2016 w świetle nowych regulacji prawnych WARSZTATY CENY TRANSFEROWE 2016 w świetle nowych regulacji prawnych 15 października 2015 r., Siedziba Deloitte ul. Jana Pawła II 19 Warszawa Partner merytoryczny Przygotuj swoją firmę i grupę na zmiany!

Bardziej szczegółowo