Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie"

Transkrypt

1 Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie

2 Szanowni Państwo, co czwarty menedżer wskazuje, że proces zakupów w swoje organizacji postrzega, jako element kluczowy w budowaniu strategii funkcjonowania całej firmy. Podobnie, jak w innych dziedzinach, tak i w zakupach dąży się do większej specjalizacji roli zakupowej. Przede wszystkim rola działów zakupów zmienia się z funkcji operacyjnej, kluczowej w utrzymaniu stałości procesów, w działania aktywne, które wspierają np. optymalizowanie kosztów, bardziej precyzyjne docieranie do potrzeb zakupowych, doskonalenie współpracy z dostawcami, zwiększanie dbałości o jakość dostarczanych usług i produktów. Odpowiednie rozeznanie rynku, ocena dostawców, formalizacja współpracy, dokonywanie analiz w celu optymalizacji ryzyka zakupowego wspiera podejmowanie bardziej trafnych decyzji zakupowych. Dlaczego warto pogłębiać umiejętności zarządzania zakupami? Racjonalizacja i zwiększenie oszczędności w procedurach i procesach zakupowych Trafniejszy wybór ofert i dostawców Bezpieczniejsze i trwalsze umowy zakupowe Decyzje zakupowe oparte na mierzalnych danych Minimalizacja ryzyka związanego z ponoszeniem strat z tytułu zakupów i utrzymywania zapasów Wykorzystywanie nowych i różnorodnych rozwiązań w zakresie procesu dokonywania zakupów Zwiększenie kontroli realizacji zakupów Podczas szkolenia dowiesz się: Jak prowadzić politykę zakupową? Jak dążyć do optymalizacji kosztów? Jak sprawnie organizować dokumentację zakupową? W jaki sposób badać rynek dostawców? Jak tworzyć procedury oceny dostawców? Jakie dokonywać oceny dostawców? Jak kontrolować proces zakupów? Jak tworzyć regulaminy i reguły dokonywania zakupów? Jak regulować kwestie stosowania pełnomocnictw w umowach zakupowych? Jak przygotowywać treści umów zakupowych i dokumentację kontraktować? Opinie uczestników naszych szkoleń w obszarze zakupów: Szkolenie prowadzone było językiem dostępnym. Zrozumiale, w miłej atmosferze - Waldemar Chrzanowski, KABEL-TECHNIK-POLSKA Sp. z o.o. Trzeci lub czwarty raz biorę udział w szkoleniu organizowanym przez Langa Group jest to kolejny raz, kiedy organizator nie zawiódł. Zakres szkolenia i dobór prelegentów to strzał w dziesiątkę - Ewa Skura, KGHM Polska Miedź S.A. Szkolenie bardzo profesjonalnie przygotowane, ogólna ocena ekspertów prowadzących szkolenie celująca. Wiedza przekazana w bardzo przystępny i ciekawy sposób - Joanna Stawska, DWS Draexlmaier Wyposażenie Wnętrz Samochodowych Sp. z o.o. Zakres tematyczny bardzo przydatny, prowadzenie na bardzo wysokim poziomie - Ewelina Gajduszewska, Ceramika Paradyż Sp. z o.o. Bardzo profesjonalni wykładowy potrafiący połączyć teorię z praktyką oraz wytworzyć miłą atmosferę szkolenia - Katarzyna Nakrewicz, WINKELMANN Sp. z o.o. Metodologia: Szkolenie w formie warsztatów połączonych z wykładami. Liczne ćwiczenia oraz analizy case studies, procedur, narzędzi, jak również przepisów prawnych stanowić będą ilustrację dla wprowadzanej wiedzy i praktyki z obszaru zakupów. Szkolenie pozwala na przetestowanie rozwiązań określonych problemów związanych z gospodarowaniem procesem zakupów, strategią zakupową. Do udziału w szkoleniu zapraszamy: Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów Zakupów Kierowników działów logistyki Kierowników Zaopatrzenia Kierowników Organizacji i Logistyki Specjalistów w działa zakupów W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem pod numerem telefonu (22) , lub za pomocą poczty elektronicznej: Barbara Astaszow Kierownik Projektu ul. Piękna 11/6,

3 DZIEŃ I rejestracja uczestników rozpoczęcie zajęć PRZYGOTOWANIE FORMALNE I KONTRAKTOWE PROCESU ZAKUPÓW Ekspert: Romana Pietruk, ekspert w zakresie prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, procesu kontraktowania REGULAMIN ZAKUPÓW, POLITYKA ZAKUPOWA, OGÓLNE WARUNKI ZAKUPOWE wskazanie zasad współpracy przy zawieraniu umów zakupowych określenie zastosowania regulaminu co może zawierać zapis o wyłączeniu? określenie zasady prowadzenia procesu zakupowego wniosek zakupowy określenie obowiązków uczestników procesu zakupowego określenie sposobu komunikacji pomiędzy kupującym, a sprzedającym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia TWORZENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Prawne kryteria konstrukcji zapytania ofertowego; Przygotowanie treści zapytania ofertowego istotne elementy formalno-prawne Czy i kiedy zapytanie ofertowe wywołuje skutki prawne? Przyjęcie oferty - skutki prawne dla kupujących Negocjacje w drodze elektronicznej: jak uniknąć błędów negocjowania z osobą nieupoważnioną, jak się uchronić przed zawarciem umowy w trybie negocjacji/oferty z osobą nieupoważnioną? - ryzyko dla firmy, ryzyko dla pracownika, sposoby zabezpieczenia NEGOCJOWANIE WARUNKÓW UMÓW, ALTERNATYWNE SPOSOBY POSTĘPOWANIA WOBEC OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAKUPOWYCH Uregulowania Kodeksu Cywilnego w zakresie kontraktowania, a specyficzne uregulowania w umowach Negocjacje z zastrzeżeniem poufności - ryzyko i odpowiedzialność Tajemnica przedsiębiorstwa Dokumentacja przedkontraktowa Negocjowanie zapisów umownych, negocjowanie ogólnych warunków zakupowych REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWA W KONTRAKTACH ZAKUPOWYCH Reprezentacja stron umowy zakupowej i sprawdzenie kontrahenta Uprawnienia pełnomocnika handlowego w zakupach Tworzenie treści pełnomocnictwa Odpowiedzialność pełnomocnika (pracownika, współpracownika) za zawierany kontrakt Przekroczenie uprawnień konsekwencje dla firmy i dla pełnomocnika ZAWIERANIE UMÓW ZAKUPOWYCH ORAZ DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA Zapisy dotyczące obszaru współdziałania stron Określanie procedur i ich weryfikacja Wzory oświadczeń Formularze, zamówienia, czy umowy? Jak liczyć terminy w umowach? Korzystanie z wzorców umownych - skutki, możliwość obrony przed niekorzystnymi zapisami Umowa przedwstępna, a umowa ostateczna - warunki i różnice Formy umowy. Jak wybrać właściwą formę umowy? Ogólne warunki umów DZIEŃ II rejestracja uczestników rozpoczęcie zajęć POLITYKA ZAKUPOWA, WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCAMI, NADZÓR NAD PROCESEM ZAKUPOWYM Ekspert: dr Marek Kasperek, doradca i praktyk procesów zakupowych i logistyki POLITKA ZAKUPOWA ZASTOSOWANIE DOBRYCH PRAKTYK Konstrukcja długofalowej polityki zakupowej Instrukcja realizacji zakupów Procedura oceny dostawców DOKUMENTACJA ZAKUPOWA SPRAWNA ORGANIZACJA Rodzaje dokumentów, a stopień ich wykorzystania Dobór dokumentów Budowa efektywnych procedur dokumentacyjnych ZARZĄDZANIE KOSZTAMI ZAKUPÓW Koszty materiałów Koszty usług, wydatki na transport Ceny zakupów TCO Total Cost of Ownership ROZPOZNANIE RYNKU DOSTAW Badanie i analiza rynku dostaw oraz liczby dostawców Geograficzny obszar zakupów Przedmiot zakupów, zakupy do magazynu Zakupy samodzielne, a zakupy w kooperacji Pozyskiwanie informacji o dostawcy Zastosowanie Internetu w zakupach dla firmy - elektroniczny proces zamówień i zaopatrzenia KOMUNIKACJA Z DOSTAWCAMI I NARZĘDZIA OCENY OFERT Przekazywanie informacji o potrzebach potencjalnym dostawcom Na czym polega ocena formalna? Z jakich elementów powinna się składać? Arkusze oceny dostawców Audytowanie dostawców Ewaluacja proponowanych warunków handlowych Poziomy pomiaru cen KONTROLA PROCESU ZAKUPÓW I DOSTAWCÓW Praktyczna realizacja etapów procesu zakupowego Nadzór nad realizacją zamówień Kontrola ilości, jakości, uszkodzeń Eliminowanie wąskich gardłem w procesie Aktualizacja informacji i danych dotyczących procesu realizacji zakupów Rejestrowanie reklamacji zakończenie pierwszego dnia zajęć RODZAJE UMÓW ZAKUPOWYCH ORAZ ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE Praktyczne zastosowanie wybranych rodzajów umów podstawowe ryzyka i zagrożenia Umowy sprzedaży zakupu: obowiązki sprzedającego i kupującego, kluczowe zapisy w umowie, aktualizacja umowy Umowy leasingu - warunki, zapisy, obowiązku stron. Umowy ramowe: jak z nich korzystać? Kiedy warto podpisać? zmiany w realizowanych umowach ramowych, problemy z umowami ramowymi Umowy outsourcingowe: warunki współpracy, konsekwencje niedostosowania się do uzgodnień, kompleksowa obsługa procesów logistyki jak zabezpieczyć jakość i wykonanie umowy?, przepływ informacji, poufność zakończenie drugiego dnia zajęć ul. Piękna 11/6, Warszawa

4 Eksperci: Agenda Dzień I rejestracja rozpoczęcie zajęć SESJA I przerwa SESJA II obiad SESJA III przerwa SESJA IV Dzień II rejestracja rozpoczęcie zajęć SESJA I przerwa SESJA II przerwa SESJA III obiad SESJA IV DR MAREK KASPEREK - doradca i praktyk procesów zakupowych i logistyki Doktor zarządzania, doradca zarządów i praktyk. Posiada praktyczne doświadczenia w kierowaniu i uczestnictwie w kilkudziesięciu projektach z zakresu logistyki zaopatrzenia, produkcji oraz redukcji zapasów. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Stażysta brytyjskich przedsiębiorstw w ramach programu TEMPUS. Autor licznych opracowań z zakresu logistyki, redukcji kosztów oraz zarządzania projektem. Zaangażowany w realizację programu Tempus ( ). Od 2000 Ekspert w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Doświadczony trener i twórca szkoleń. Autor ponad 90 artykułów 5 książek i współautor 3 poradników. ROMANA PIETRUK - ekspert w zakresie prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, procesu kontraktowania Ekspert prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, umów w obrocie gospodarczym, ochrony danych osobowych, windykacji i zabezpieczenia należności. Wspólnik kancelarii prawnej; Prowadziła szkolenia dla sektora bankowego i instytucji finansowych, przedsiębiorców oraz administracji publicznej; Trener z zakresu m.in. Systemu NKW; Prowadziła zajęcia dla kadry Wydziałów Ksiąg Wieczystych; sędziów, referendarzy, sekretarzy sądowych, pracowników administracji i informatyków; pracowników Ośrodków Migracyjnych; Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa. ul. Piękna 11/6, Warszawa

5 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na numer fax: (22) lub MENEDŻER ZAKUPÓW stycznia 2015r., Kraków Firma Adres Imię i nazwisko (1) Imię i nazwisko (2) Noworoczna Oferta Specjalna ważna do 16 stycznia lub wyczerpania miejsc! Imię i nazwisko (3) Noworoczna Oferta Specjalna do PLN netto * zgłoszenie od r PLN netto Osoba do kontaktu (przed szkoleniem otrzyma na adres informacje o szkoleniu) * Uwaga: "Noworoczna Oferta Specjalna" obowiązuje maksymalnie do 16 stycznia i do wyczerpania miejsc, na każde szkolenie przewidziane jest ok 10 miejsc z oferty specjalnej. Cena zawiera: uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT Telefon/Fax Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie ofert drogą elektroniczną Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia Sposób płatności przelewem przed rozpoczęciem szkolenia na konto NIP: Potwierdzenie zgłoszenia. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na adres wskazany w formularzu. Langas Group zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta). Faktura Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP: Upoważniamy firmę do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu, miejsca, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza podpis data i pieczęć Kierunek dla tych, którzy budują organizację najwyższej światowej klasy

Menedżer ds. efektywności energetycznej

Menedżer ds. efektywności energetycznej Marek Jagielski Ekspert i doradca. Ma na swoim koncie liczne projekty Lean Manufacturing, A3, a w ostatnich latach także Six Sigma. Ekspert i doradca w zakresie poprawy efektywności firm. W tym celu intensywnie

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Manager ds. Lean

Certyfikowany Manager ds. Lean Już wkrótce dostępne kursy: Certyfikowany Redukcja kosztów poprzez Kaizen Certyfikowany Jak przeprowadzić organizację przez transformację Lean Certyfikowany Szanowni Państwo Jakim sposobem można w prosty

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PRAWNE. Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku. 16 marca 2015, WARSZAWA

WARSZTATY PRAWNE. Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku. 16 marca 2015, WARSZAWA WARSZTATY PRAWNE Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku 16 marca 2015, WARSZAWA Najważniejsze zagadnienia: Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej a system odpowiedzialności za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Manager w inwestycjach budowlanych

Manager w inwestycjach budowlanych Project Management w projektach budowlanych aspekty prawne i biznesowe. Manager w inwestycjach budowlanych WARSZTATY 19-20. maja 2015 Warszawa POZNAJ i ZNIWELUJ wszystkie obszary błędów w prowadzeniu inwestycji

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA Jak mądrze i z odwagą prowadzić firmę przez kryzys Nowe Centrum Promocji Globalnej Pałac Lubomirskich - Siedziba Business Centre Club Letnia Akademia Menedżera Jak mądrze i z

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER PARTNER: CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: Uzyskanie najnowszej wiedzy z zakresu marketingu, opartej o sprawdzone modele stosowane w zarządzaniu marketingowym Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA LOGISTYCZNA

AKADEMIA LOGISTYCZNA Warsztaty / Warszawa AKADEMIA LOGISTYCZNA PLANOWANIE LOGISTYCZNE ZAPASAMI 14-15 PAŹDZIERNIKA 2014 28-29 PAŹDZIERNIKA 2014 SYSTEMEM MAGAZYNOWANIA I PRZEPŁYWEM ŁADUNKU 12-13 LISTOPAD 2014 PROCESY STANDARYZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI zaawansowane zarządzanie jakością praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia jakości branży FMCG KLUCZOWE TEMATY: najlepsze praktyki w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a.

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a. POLITYKA INWESTYCJNA Wsparcie dla Catmood w zakresie tworzenia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przez Catmood

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

Certyfikowane Warsztaty

Certyfikowane Warsztaty Czerwiec - Wrzesień 2015 Certyfikowane Warsztaty Zobacz fabrykę Hyundaia! 30 czerwca 2015, Nosovice Letnia Akademia Managera Produkcji 6-9 lipca 2015, Sopot Jak budować i rozwijać kulturę ciągłego doskonalenia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo