KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane"

Transkrypt

1 KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Data Konferencji: 21 czerwca 2011 roku Miejsce: Lublin, Hotel Lwów, ul. ul. Bronowicka 2 Przewidywany czas trwania Konferencji: godz Rejestracja uczestników/ powitalna kawa Otwarcie Konferencji Renata Furman Wystąpienia Gości PRZYGOTOWANIE DO PRZEKSZTAŁCEŃ: Omówienie systemowych zmian w organizacji systemu ochrony zdrowia, z uwzględnieniem: gospodarki finansowej i odpowiedzialności kierownika (dyrektora) podmiotu Nowe obowiązki podmiotów leczniczych i podmiotów tworzących w tym odpowiedzialność finansowa podmiotów tworzących (organów założycielskich) w Joanna Nowak - Kubiak świetle ustawy o działalności leczniczej Podmioty prowadzące działalność leczniczą jako elementy systemu ochrony zdrowia Procesy decyzyjne związane ze zmianami organizacyjnymi (przekształcenie, połączenie SP ZOZ), Wybór celu i modelu przekształcenia Relacje pomiędzy podmiotem leczniczym a innymi uczestnikami systemu Współpraca właściciela i zarządu podmiotu leczniczego oraz kontrola właściciela nad podmiotem leczniczym w kontekście długo- i krótkofalowych planów polityki zdrowotnej DYSKUSJA PRZERWA KAWOWA INTEGRALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ JAKO KLUCZ DO EFEKTYWNEGO PRZEKSZTAŁCENIA: Przekształcenie jako projekt Strategia organu założycielskiego a strategia zarządzającego Planowanie świadczeń a zaspokajanie potrzeb zdrowotnych Pacjent jako klient i co z tego wynika. Kluczowe elementy otoczenia konkurencyjnego Janusz Tamilla

2 ZMIANY PODMIOTOWE JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA: Zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych - regulacje ogólne Zmiany podmiotowe (łącznie, przekształcenia) i likwidacja Kontrola i nadzór nad podmiotami leczniczymi Joanna Nowak - Kubiak DYSKUSJA PRZERWA OBIADOWA SPÓŁKI PODMIOTÓW LECZNICZYCH NA TLE INNYCH SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO: KSH a ustawa o działalności leczniczej Obowiązki władz spółki Nadzór właścicielski w spółce Joanna Nowak- Kubiak ASPEKTY FINANSOWE PRZEKSZTAŁCEŃ: Dotacje i umorzenia skierowane do podmiotów tworzących jako mechanizm wsparcia Zasady przekazywania środków publicznych, do podmiotów leczniczych z uwzględnieniem odmienności wynikających z formy prawnej podmiotu leczniczego Finanse nowego ZOZ-u Kontrakt z NFZ Świadczenia komercyjne Izabela Marcewicz - Jendrysik Katarzyna Osowiecka DYSKUSJA PODSUMOWANIE Renata Furman Cele Konferencji: Omówienie zmian wprowadzanych przepisami ustawy o działalności leczniczej - w tym nowych obowiązków nakładanych na SP ZOZ-y i organy założycielskie, wskazanie użyteczności zintegrowanego podejścia do przekształceń SP ZOZ-ów, przeprowadzenia analizy kluczowych czynników skuteczności i efektywności przekształcenia, przedstawienie sposobu funkcjonowania podmiotu leczniczego w nowej formie organizacyjnej, przekazanie praktycznych informacji o zasadach przygotowania przekształceń Zakres oferty: W ramach uiszczonej należności za udział w Konferencji Organizatorzy zapewniają: - udział w wykładach, - dostęp do elektronicznej i drukowanej wersji materiałów szkoleniowych, - catering (lunch, kawa). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Konferencji.

3 WYKŁADOWCY JOANNA NOWAK KUBIAK radca prawny, specjalista prawa ochrony zdrowia. Od 2002 roku związana z administracją publiczną. Była radcą prawnym w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych a następnie Dyrektorem Biura Organizacyjno Prawnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Reprezentowała NFZ w pracach nad ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wdrażała jej przepisy. Od kilku lat prowadzi własną Kancelarię i doradza zakładom opieki zdrowotnej. Jest autorką komentarza do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Z ramienia organizacji społecznych uczestniczyła w pracach w parlamencie nad projektem ustawy o działalności leczniczej IZABELA MARCEWICZ-JENDRYSIK, ekonomistka, absolwentka Wydziału Ekonomicznego o kierunku Zarządzanie i Marketing Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych o kierunku Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalistka zarządzania w ochronie zdrowia. Od wielu lat pełni funkcje kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Odpowiedzialna za finanse i rachunek kosztów tych jednostek. Autorka publikacji o tematyce controllingu i rachunku kosztów w szpitalach. Obecnie dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ. KATARZYNA OSOWIECKA ekonomistka, Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzania w administracji publicznej w Akademii Leona Koźmińskiego i Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych. Była dyrektorem ekonomicznym w spółkach prawa handlowego i pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie chronionych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jak również w spółkach kapitałowych. Wieloletni pracownik samorządowy na różnych szczeblach od inspektora do wiceburmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

4 JANUSZ TAMILLA z ochroną zdrowia związany od 1979 r.. Od wielu lat na samodzielnych lub kierowniczych stanowiskach w systemie ochrony zdrowia. Były Dyrektor Departamentu Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych, a następnie Z-ca Dyrektora Departamentu Świadczeń Zdrowotnych Centrali NFZ. Jeden z nielicznych specjalistów tworzenia planów zabezpieczania potrzeb zdrowotnych. Praktyk przekształceń w ochronie zdrowia. PROWADZENIE KONFERENCJI RENATA FURMAN - ekspert i konsultant marketingu i PR w ochronie zdrowia; dyrektor Działu Szkoleń i Konferencji czasopisma branżowego "Służba Zdrowia, były wieloletni Rzecznik Prasowy resortu zdrowia (Ministerstwa Zdrowia, Centrali NFZ i Agencji Oceny Technologii Medycznych). PATRON MEDIALNY KONFERENCJI

5 KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane Termin: 21 czerwca 2011 r. Miejsce: Lublin, Hotel Lwów, ul. Bronowicka 2 KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI FIRMA: ADRES:... TEL.:./.../... FAX: NIP:... ORGANIZATOR: Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Nowak-Kubiak, ul. Parkowa 13/17 lok. 140; Warszawa Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia uczestnictwa em na adres: lub faxem na numer ZGŁASZAMY UCZESTNICTWO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB: Lp. IMIĘ I NAZWISKO / STANOWISKO SŁUŻBOWE OPŁATA BRUTTO ŁĄCZNIE Należność w wysokości 300 PLN netto plus 23% VAT (369 PLN), przekażemy w terminie do 3 dni przed terminem konferencji przelewem na konto Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Nowak Kubiak, ul. Parkowa 13/17 lok. 140; Warszawa; nr rachunku: Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT. Jednocześnie upoważniamy was do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Wymagana jest pisemna rezygnacja najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem konferencji (po tym terminie zobowiązujemy się uiścić pełny koszt konferencji za zgłoszone osoby). Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia nas od zapłaty należności w pełnej wysokości.... Dostępne rabaty: druga zgłoszona osoba: 10%, trzecia i kolejne zgłoszone osoby: 20% rabatu

Prowadzenie działalności leczniczej

Prowadzenie działalności leczniczej pod redakcją Grzegorza Moroza i Zbigniewa Orła Prowadzenie działalności leczniczej Zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i pielęgniarskie oraz inne podmioty w świetle ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

GDZIE I KIEDY: 28 czerwca 2011. Konferencja w Warszawie

GDZIE I KIEDY: 28 czerwca 2011. Konferencja w Warszawie Organizator: Patron honorowy: PROCES PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH SZPITALI WEDŁUG NOWEJ USTAWY w Warszawie GDZIE I KIEDY: 28 czerwca 2011 Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie, ul. Pory 78 NAJWAŻNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wyznaczyć cel zmian kapitałowych po co przeprowadzać przekształcenia? Tworzenie planu i harmonogramu Działanie grupy po przekształceniach kapitałowych Prelegenci

Bardziej szczegółowo

POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA. ORGANIZACJA, REGULACJE, FUNKCJONOWANIE, AKTUALNE PROBLEMY.

POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA. ORGANIZACJA, REGULACJE, FUNKCJONOWANIE, AKTUALNE PROBLEMY. Szkolenie zawodowe dla: osób podejmujących pracę w sektorze energii, osób desygnowanych do awansu pionowego oraz kadry zarządzającej średniego szczebla. POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA. ORGANIZACJA,

Bardziej szczegółowo

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI WARSZTATY Praktyczne rozwiązania najważniejszych problemów Główne zagadnienia Pozycja osoby w firmie farmaceutycznej Pułapki i zagrożenia w pracy QP Odpowiedzialność prawna osoby Rola QP w obrocie z zagranicą

Bardziej szczegółowo

Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów

Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów 10% zniżki dla członków Izby Gospodarczej Farmacja Polska Magdalena Wojciechowicz Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

MARKETING I PUBLIC RELATIONS W PODMIOTACH LECZNICZYCH, JAKOŚĆ W PODMIOTACH LECZNICZYCH

MARKETING I PUBLIC RELATIONS W PODMIOTACH LECZNICZYCH, JAKOŚĆ W PODMIOTACH LECZNICZYCH KONFERENCJĘ: MARKETING I PUBLIC RELATIONS W PODMIOTACH LECZNICZYCH, JAKOŚĆ W PODMIOTACH LECZNICZYCH DATA 25-26 WRZEŚNIA 2014r. MIEJSCE GDAŃSK Zapraszamy Państwa na konferencję w ramach Healthcare Management

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie placówką medyczną w praktyce

Zarządzanie placówką medyczną w praktyce WARSZTATY Zarządzanie placówką medyczną w praktyce Maksymalizacja zysków w dobie zmian 12 praktycznych sesji warsztatowych do wyboru 10-11 GRUDNIA WARSZAWA Poznaj doświadczenia 12 praktyków, wysłuchaj

Bardziej szczegółowo

Konferencje GDZIE I KIEDY: 28 czerwca 2011. Konferencja w Warszawie

Konferencje GDZIE I KIEDY: 28 czerwca 2011. Konferencja w Warszawie Organizator: Konferencje w Warszawie GDZIE I KIEDY: 28 czerwca 2011 Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie, ul. Pory 78 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Korzyści i zagrożenia z wprowadzenia nowej ustawy Warunki

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I DZIEŃ. 09.20 Kawa powitalna. 09.40 Wstęp. Podsumowanie zmian w Prawie Pracy, które weszły w życie w 2011 r. prelegent: Magdalena Sybilska- Bonicka

I DZIEŃ. 09.20 Kawa powitalna. 09.40 Wstęp. Podsumowanie zmian w Prawie Pracy, które weszły w życie w 2011 r. prelegent: Magdalena Sybilska- Bonicka Z A P R O S Z E N I E N A K O N F E R E N C J Ę Z M I A N Y W P R A W I E P R A C Y 2 0 1 2 2 8-2 9. 1 1. 2 0 1 1, W A R S Z A W A, H o t e l M D M Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram Konferencji,

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa NR 79/2014 PŁOCK, CZERWIEC 2014. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu lub

Bardziej szczegółowo

FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZADU I RADY NADZORCZEJ Jak zabezpieczyć interesy spółki i kluczowej kadry?

FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZADU I RADY NADZORCZEJ Jak zabezpieczyć interesy spółki i kluczowej kadry? FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZADU I RADY NADZORCZEJ Szanowni Państwo W ciągu ostatnich 12 miesięcy wśród Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wzrosła liczba naruszanych przepisów karnych do ok. 10

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKIE SPOTKANIA LIDERÓW FIRMA W CZASACH MALEJĄCYCH PRZYCHODÓW

WARSZAWSKIE SPOTKANIA LIDERÓW FIRMA W CZASACH MALEJĄCYCH PRZYCHODÓW Przeglad i analiza strategii firmy i mozliwości pozyskiwania kapitału na jej sfinansowanie 18.11.2012., Warszawa Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w Warszawskich Spotkaniach Liderów. Tym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA PRACY

PRAWO PRACY WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA PRACY nowelizacje, najnowsze orzecznictwo, interpretacje przepisów, praktyka dla menedżerów, biura zarządu i rady nadzorczej, biur prawnych, departamentów organizacyjno-kadrowych Szanowni Państwo WYPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PODSUMOWANIE PROJEKTU PODSUMOWANIE PROJEKTU SPIS TREŚCI 5. 6. Informacje o Projekcie JGP Szkolenia Platforma e-learningowa, publikacje i konferencje Publikacje Konferencje Spostrzeżenia i wnioski 2 3 12 14 14 19 Fotografie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

Termin: 2 październik 2014 Miejsce: Centrum Konferencyjne ul. Ogrodowa 58, Warszawa. Wystąpienia: Szanowni Państwo,

Termin: 2 październik 2014 Miejsce: Centrum Konferencyjne ul. Ogrodowa 58, Warszawa. Wystąpienia: Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Wiemy wszyscy, że systemy IT są niezbędne do prowadzenia biznesu ubezpieczeniowego, a cyfryzacja ubezpieczeń i ciągłe dbanie o bezpieczeństwo danych pozostanie z nami na stałe. Wydatki

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Patroni PARTNERZY I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Wiosenna oferta Specjalna 1270 pln* Szczegóły na formularzu Jak doskonalić funkcjonowanie i współpracę w holdingu? współpraca i relacje między spółką dominującą,

Bardziej szczegółowo

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY Szanowni Państwo Mam przyjemność zaprosić Państwa na Sympozjum podsumowujące najnowsze zmiany prawne i regulacyjne w obrębie kredytów konsumenckich i hipotecznych. Spotkanie ma na celu zweryfikowanie wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu dynamiczne oblicze biznesu WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu Organizator Współorganizator Patroni medialni ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

Kredyt konsumencki i hipoteczny

Kredyt konsumencki i hipoteczny 29-30 listopada 2011r. Warszawa Kredyt konsumencki i hipoteczny Ostatnie spojrzenie na implementację najnowszych regulacji W programie Sympozjum: Prelegenci Sympozjum: Dr Tadeusz Białek, Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE. Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej. Certyfikowane seminarium praktyków obsługi organów spółki

ZAAWANSOWANE. Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej. Certyfikowane seminarium praktyków obsługi organów spółki ZAAWANSOWANE Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej Jak stosować najlepsze praktyki prawne i organizacyjne w strategii prowadzenia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej? Szanowni Państwo, dynamika rzeczywistości gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo