MSiG 130/2002 (1462) poz. 7338

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSiG 130/2002 (1462) poz. 7338"

Transkrypt

1 MSiG 0/00 (6) poz. 78 Poz. 78. APO-PARI-NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w y. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: września 00 r. [BM-708/00] Plan podziału APO-PARI-NET Sp. z o.o. z siedzibą w y, ul. Kościuszki 7.. Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w podziale: I Spółka dzielona: Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Firma: APO-PARI-NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: II Spółka przejmująca: Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Firma: ARS-PHARMA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Siedziba: W dalszej treści planu do spółki APO-PARI-NET stosuje się określenie spółka dzielona a do spółki ARS-PHARMA spółka przejmująca. Podział spółki następuje poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę przejmującą, zgodnie z art. 9 pkt. k.s.h. (podział przez wydzielenie).. Stosunek wymiany udziałów W wyniku podziału przez wydzielenie na spółkę przejmującą zostanie przeniesiona część majątku spółki dzielonej oraz zobowiązania, w związku z czym w wyniku podziału kapitał zakładowy spółki przejmującej zostanie podwyższony o kwotę.000 złotych, która znajduje pokrycie w nadwyżce aktywów nad zobowiązaniami. W ramach podziału poprzez wydzielenie nie planuje się wymiany udziałów z uwagi na fakt, że wydzielenie następuje na zasadach, o których mowa w art. k.s.h., tj. z kapitałów własnych spółki innych niż kapitał zakładowy.. Zasady przyznania udziałów w spółce przejmującej Kwota.000 złotych, podwyższy kapitał zakładowy spółki przejmującej, poprzez utworzenie 0 nowych udziałów o wartości 00 złotych każdy. Udziały te zostaną objęte przez wspólników spółki dzielonej na zasadzie proporcjonalności, tj. proporcjonalnie do dotychczas posiadanych, co określą uchwały zgromadzeń wspólników obydwu spółek.. Dzień uczestnictwa w zysku spółki przejmującej Nowo utworzone udziały w spółce przejmującej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku począwszy od dnia stycznia 00 roku.. Prawa szczególne W związku z podziałem spółki nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień wspólnikom i innym osobom. 6. Korzyści szczególne dla członków władz i innych osób Nie przewiduje się 7. Opis i podział składników majątku przenoszonego wraz z zezwoleniami: W ramach majątku spółki dzielonej przeznaczonego do wydzielenia i przeniesienia na spółkę przejmującą przewidziano sieć 7 aptek, wraz ze wszystkimi środkami trwałymi, zapasem towarów, oraz wszelkimi obciążeniami finansowymi związanymi z siecią aptek. Do przeniesienia przewidziano zezwoleń, natomiast zezwolenia dotyczące aptek Paryska Geant i Paryska Geant Toruń posiadają zezwolenia których przeniesienie nie jest możliwe z uwagi na art. 68 k.s.h. Zorganizowana część przedsiębiorstwa spółki w postaci sieci aptecznej obejmuje następujące apteki, wraz z dotyczącymi ich umowami najmu lokalu i zezwoleniami: WYKAZ APTEK WRAZ Z UMOWAMI NAJMU I ZEZWOLENIAMI nazwa i adres apteki data zawarcia nazwa i adres wynajmującego zezwolenie wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w y Pod Łabędziem ul. Żwirki i Wigury, Solec Kujawski Multi Poland Mirosław Podeszwik ul. Żwirki i Wigury a Świecie z dnia nr WIF.BY.80//9/6/0 Pod Łabędziem ul. Legionów / Grudziądz Lechosław Jackowski ul. Piłsudskiego 66A Grudziądz z dnia nr WIF.T.80/98/78/0 typ apteki A 9

2 MSiG 0/00 (6) poz. 78 Apteka im. Reichstein'a ul. Marii Skłodowskiej- -Curie Akademia Medyczna im. L. Rydygiera ul. Jagiellońska z dnia nr WIF.BY.80/7/8/98/0 Pod Aniołem ul. Gdańska Ewa Arkuszewska ul. Gdańska 0 m. z dnia..00 nr WIF.BY.80//86//0 Paryska ul. Grudziądzkiej 6 Toruń Domy Towarowe Casino z siedz. w Warszawie ul. Puławska 7 6 Paryska-Bis ul. Toruńska Tesco Polska, Sp. z o.o. z siedz. w Krakowie ul. Kapelanka 6 z dnia nr WIF.BY.80/67/7/6/0 7 Paryska ul. Kruszwicka Domy Towarowe Casino SA z siedz. w Warszawie ul. Czapli 7 Wraz z aptekami przenoszone są następujące składniki: Środki trwałe w aptekach: załącznik Nr Towar w aptekach wartościowo: załącznik Nr Zobowiązania wekslowe: załącznik Nr Umowy leasingowe: załącznik Nr Umowy najmu sprzętu: załącznik Nr 8. Podział udziałów między wspólników spółki dzielonej i zasada podziału. Paryska Bis - Tesco. Apteka im. T. Reichsteia 999, , ,96 00, , 69, Nowo utworzone udziały w spółce przejmującej obejmą wspólnicy spółki dzielonej na zasadzie proporcjonalności, w ten sposób, że: wspólnik Marcin Gmerek obejmie udziałów po 00 zł o łącznej wartości 7.00 zł wspólnik Bartłomiej Wodyński obejmie udziałów po 00 zł o łącznej wartości 7.00 zł Załącznik do planu podziału Nr ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. Paryska Geant - drukarka HPLJ 00. Paryska Toruń 7 6,8 7 6,7 6, 8 9,7 007,6 78,0 9 78, 0 977,8 67,7 8, 9,8 9 7, 690,6,76 677, 6,0,00 8 6,6 0 66,9 090, ,6 APTEKA. Pod Aniołem + czytnik - meble - wyposażenie ŚRODKI TRWAŁE BRUTTO 980,00 7, 0 000,00 0 7, UMORZENIE 77,0 9,6 00,00 80, NETTO,0 8,7 7 00, ,07 6. Solec Kujawski - lodówka - ciśnieniomierz 8 66,97 9, , ,86 8 6, 8 99, 78,00 00, , 7 667,6,89 900, , 89,78 708,76 0

3 MSiG 0/00 (6) poz. 78 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Załącznik do planu podziału Nr. Apteka Solec Kuj. - program KS Apteka BRUTTO UMORZENIE 0,00 8,7 NETTO 9,9 Specyfikacja zobowiązań dotyczących weksli z wystawienia APO-PARI-NET Sp. z o.o. w y wobec wierzyciela Polskiej Grupy Aptekarskiej HYGEA S.A. we Wrocławiu. Apteka Pod Aniołem - rynek klientów. Apteka im. Reichsteina - rynek klientów 9, ,00 9,6 7 8, 0 868, 8 66,6 Data wystawienia weksla Kwota Data wykupu 0 69,78 8 7, , Załącznik do planu podziału Nr ZESTAWIENIE ZAPASÓW TOWARÓW W APTEKACH WG GRUP TOWARÓW: środki farmaceutyczne, materiały medyczne, kosmetyki Apteki Apteka Pod Aniołem ul. Gdańska 0 Wartość netto 86 98,89 Wartość brutto 9 6, Apteka Pod Łabędziem ul. Legionów / Grudziądz 78 8, , Apteka im. Reichsteina ul. M. SkłodowskiejCurie ,0 8 8, Apteka Pod Łabędziem ul. Żwirki i Wigury Solec Kujawski 66 96, 7, Apteka Paryska ul. Grudziądzka 6 Toruń 6,0 6 6, Apteka Paryska ul. Kruszwicka 9 8, 6, Apteka Paryska-Bis ul. Toruńska 0 0 8, 66 79, 97 7,99 008,

4 MSiG 0/00 (6) poz ,

5 MSiG 0/00 (6) poz , RAZEM

6 MSiG 0/00 (6) poz. 78 Załącznik do planu podziału Nr ZESTAWIENIE UMÓW LEASINGOWYCH Leasingodawca data zawarcia na okres przedmiot leasingu wartość netto ) drzwi wejściowe stanow. część budynku ) klimatyzator Toruń, ul. Grudziądzka 6 99, ) drzwi wejściowe stanow. część budynku, Solec Kujawski, ul. Żwirki i Wigury 9, ) witryna, drzwi wejściowe stanowiące część budynku ) klimatyzator, ul. Kruszwicka 8 98, ) witryna reklama stanowiąca część budynku ) klimatyzator ) instalacja tryskacza p.poż, ul. Toruńska , ) drzwi wejście stanowiące część budynku ) drzwi wewnętrzne stanowiące część budynku Grudziądz, ul. Legionów / 60,00 Załącznik do planu podziału Nr ZESTAWIENIE UMÓW NAJMU Wynajmujący nr data zawarcia okres przedmiot wartość netto 06 meble, sprzęt komputerowy, wagi 6,9 6 czopkarka, waga, m-cy witryna chłodnicza 6,6 9 sprzęt komputerowy 66,0 8 meble , meble, sprzęt komp. 6,80

7 MSiG 0/00 (6) poz meble biurowe, sprzęt komp., 0 8, 8 06 meble biurowe, sprzęt komp., wagi 8 806, meble biurowe 9 899,6 Zarząd Bartłomiej Wodyński Poz. 79. GEA-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 0 września 00 r. [BM-708/00] GEA-POLSKA Sp. z o.o. we Wrocławiu, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej w rejestrze przedsiębiorców dnia r. (KRS 00000) oraz GEA KLIMATOR Sp. z o.o. w Świebodzicach, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej w rejestrze przedsiębiorców dnia..00 r. (KRS ), zgodnie z art. 00 k.s.h. ogłaszają plan połączenia: I. SPÓŁKI PODLEGAJĄCE POŁĄCZENIU. Spółka przejmująca: - Typ Spółki: Spółka kapitałowa - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. - Firma: GEA-POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. - Siedziba: 0-0 Wrocław, ul. G. Zapolskiej.. Spółka przejmowana: - Typ Spółki: Spółka kapitałowa - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. - Firma: GEA KLIMATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. - Siedziba: 8-60 Świebodzice, ul. Sikorskiego 8. II. SPOSÓB ŁĄCZENIA Połączenie Spółek będzie dokonane zgodnie z zasadą określoną w art. 9 pkt k.s.h. w związku z art. k.s.h., a to przez przeniesienie całego majątku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą GEA KLIMA- TOR w Świebodzicach (Spółka przejmowana) na Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą GEA-POL- SKA (Spółka przejmująca) - bez podwyższania kapitału zakładowego, ponieważ Spółka przejmująca posiada 00% (sto procent) udziałów Spółki przejmowanej. Poz. 70. Przedsiębiorstwo Centrum Spółka z o.o. w Zawierciu, w likwidacji. RHB 8. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: września 99 r. [BM-700/00] Likwidator Przedsiębiorstwa CENTRUM Spółki z o.o. w likwidacji zawiadamia o otwarciu likwidacji Spółki i wzywa wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu miesięcy od daty ogłoszenia pod adresem: Likwidator Przedsiębiorstwa CENTRUM Spółki z o.o. w likwidacji, ul. Okólna 0, -00 Zawiercie. Poz. 7. SONIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Dąbrowie Górniczej. KRS SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: lutego 00 r. [BM-6998/00] Likwidator firmy Sonima Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Mickiewicza 6/66, informuje, że z dniem..00 r. zostanie otwarty proces likwidacji Spółki. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich roszczeń w terminie miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia. Poz. 7. MERA-PNEFAL ZAKŁAD ELEMENTÓW SPRĘŻYSTYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 czerwca 00 r. [BM-6997/00] Likwidator Spółki z o.o. Zakład Elementów Sprężystych z siedzibą w Warszawie, kod 0-99, przy ul. Poezji 9, działając na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podjętej zgodnie z art. 70 ust. Kodeksu spółek handlowych zawiadamia o otwarciu z dniem r. likwidacji Spółki.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 1330 1333 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 1330. CENTRUM TERESY 100 SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA w

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. PLAN PODZIAŁU ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. Działając na podstawie art. 533 1 i 2 oraz art 534 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 66/2015 (4697) poz. 4103 4108 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 4103. ASSOCIATED MEDICAL CLINICAL SCIENCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 2327 2331 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 2327. DATANETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK 1 KONIN, dnia 08 października 2013r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz AMBER SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH poz. 11229 11231 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Spółki komandytowo-akcyjne Poz. 11229. TOOP

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 28 listopada 2012 r. Nr 231 (4096) Poz. 15610 15708 Poz. w KRS 259124 260010 Od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest wydawany wyłącznie w formie

Bardziej szczegółowo

MSiG 217/2007 (2814) poz. 13863-13866

MSiG 217/2007 (2814) poz. 13863-13866 MSiG 217/27 (2814) poz. 13863-13866 Niniejszy plan połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z łączących się Spółek oraz dwa egzemplarze dla sądu rejestrowego.

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU MAVERICK NETWORK SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu

PLAN PODZIAŁU MAVERICK NETWORK SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu PLAN PODZIAŁU MAVERICK NETWORK SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu Niniejszy plan podziału (dalej jako: Plan Podziału ) został sporządzony przez MAVERICK NETWORK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 15347 15399 Poz. w KRS 192505 193045 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 11 grudnia 2007 r. Nr 240 (2837) UWAGA Adres nowej siedziby: Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Nr 214 (4593) UWAGA Poz. 14826-14886 Poz. w KRS 283761-285062 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATALIAN POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) z:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATALIAN POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) z: PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATALIAN POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie (Spółka Przejmująca) z: ATALIAN GLOBAL SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) (dalej łącznie: Spółki

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Nr 129 (4246) Poz. 9565 9633 Poz. w KRS 129130 130423 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 6 marca 2013 r. Nr 46 (4163) Poz. 3130 3219 Poz. w KRS 33108 34255 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 10642 10685 Poz. w KRS 100001 100500 Warszawa, dnia 16 października 2002 r. Nr 201(1533) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 lipca 2014 r. Nr 139 (4518) UWAGA Poz. 9780-9845 Poz. w KRS 155297-157296 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 17 sierpnia 2015 r. Nr 158 (4789) UWAGA Poz. 12102-12191 Poz. w KRS 213317-214784 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. Nr 126 (4243) Poz. 93469420 Poz. w KRS 123238124479 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH MSIG 8/2015 (4639) poz. 352 353 - za 125 akcji Spółki przejmowanej nr 3 o wartości nominalnej 10 zł akcja akcjonariusz otrzyma 8 udziałów w Spółce przejmującej o wartości nominalnej 1 udziału 100 zł. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 18 kwietnia 2014 r. Nr 76 (4455) UWAGA Poz. 4711-4796 Poz. w KRS 67783-69189 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

3. Spółki akcyjne. MSiG 71/2010 (3429) poz. 4278-4279 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

3. Spółki akcyjne. MSiG 71/2010 (3429) poz. 4278-4279 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE MSiG 71/21 (3429) poz. 4278-4279 wydzielenia będzie zobowiązana i uprawniona do odpowiedniej części świadczeń z takich umów, w zakresie dotyczącym przed dniem wydzielenia Działu SIS. Przeniesieniu do SIS

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. z dnia 25 maja 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 25 maja 2015 roku dotyczący: Chemikals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Braniewie, ul. Siedlisko 8, 14-500 Braniewo, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ BORGWARNER RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie spadkobierców. 3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzeniu zgonu

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie spadkobierców. 3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzeniu zgonu MSiG 106/2009 (3209) SPIS TREŚCI 9. Inne Poz. 7208. KLUB PIŁKI RĘCZNEJ MIEDŹ W UPADŁOŚCI w Legnicy................................. 76 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie

Bardziej szczegółowo

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz. 4264. CAREY AGRI INTERNATIONAL-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000051098.

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo