PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 499 Kodeksu Spółek handlowych. Łączenie spółek nastąpi przez przeniesienie majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą (łączenie przez przejęcie) zgodnie z zasadami opisanymi w art pkt 1 ksh w związku z art ksh. 1. W procesie łączenia biorą udział następujące spółki: a) spółka przejmująca spółka akcyjna CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołowska 6, Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem Spółka jest spółką publiczną, której akcje są notowane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; b) spółka przejmowana spółka akcyjna Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołowska 6, Wrocław; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem Struktura akcjonariuszy spółki Innovation Technology Group S.A. przedstawia się następująco: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu akcji o łącznej wartości zł co daje 100% w kapitale zakładowym; c) spółka przejmowana spółka akcyjna CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 136, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem Struktura akcjonariuszy spółki CUBE. Corporate Release S.A. przedstawia się następująco: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu akcji o łącznej wartości zł co daje 100% w kapitale zakładowym. Plan połączenia Spółek CUBE.ITG. S.A., Innovation Technology Group S.A.,CUBE. Corporate Release S.A. 1

2 2. Z uwagi na fakt, że jedynym akcjonariuszem spółek przejmowanych jest CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, połączenie nastąpi zgodnie z art ksh. W związku z tym nie zostaną utworzone i wydane nowe akcje spółki przejmującej. 3. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego CUBE.ITG S.A. w trybie art ksh. 4. W wyniku łączenia nie przewiduje się przyznania przez spółkę przejmującą żadnych praw, o których mowa w art pkt 5 ksh. 5. W wyniku łączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu. 6. Przejęcie spółek przejmowanych nie powoduje zmian treści statutu spółki przejmującej. 7. Plan połączenia nie obejmuje stosunku wymiany akcji, zasad przyznawania akcji spółki przyjmującej oraz dnia, od którego nowe akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej. Na podstawie art plan nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, nie zostanie też sporządzone pisemne sprawozdanie zarządów uzasadniające połącznie. ZAŁĄCZNIKI: 1. Projekty uchwał o połączeniu spółek: a) projekt uchwały CUBE.ITG S.A. o połączeniu b) projekt uchwały Innovation Technology Group S.A. o połączeniu c) projekt uchwały CUBE. Corporate Release S.A. o połączeniu 2. Ustalenie wartości majątku: a) CUBE.ITG S.A. b) Innovation Technology Group S.A. c) CUBE. Corporate Release S.A. 3. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym spółek sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. a) CUBE.ITG S.A. b) Innovation Technology Group S.A. Plan połączenia Spółek CUBE.ITG. S.A., Innovation Technology Group S.A.,CUBE. Corporate Release S.A. 2

3 c) CUBE. Corporate Release S.A. W imieniu CUBE.ITG S.A. Adam Leda Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Jacek Kujawa członek Zarządu W imieniu CUBE. Corporate Release S.A. Adam Leda Prezes Zarządu Piotr Ciepły Wiceprezes Zarządu ds. Realizacji Zdzisław Grochowicz Wiceprezes Zarządu W imieniu Innovation Technology Group S.A. Jacek Kujawa Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Piotr Hanusiak członek Zarządu Plan połączenia Spółek CUBE.ITG. S.A., Innovation Technology Group S.A.,CUBE. Corporate Release S.A. 3

4

5

6

7 Załącznik nr 1/a do Planu Połączenia z dnia r. Uchwała nr... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CUBE.ITG S.A. postanawia dokonać połączenia spółek Innovation Technology Group S.A. i CUBE. Corporate Release S.A. (spółki przejmowane) ze spółką CUBE.ITG S.A. (spółka przejmująca) na podstawie art pkt 1 ksh w związku z art ksh. Połączenie następuje na zasadach określonych w planie połączenia, uzgodnionym przez spółki przejmowane i spółkę przejmującą w dniu r., udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek w trybie art ¹ ksh. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na plan połączenia, o którym mowa w 1. 3 Zważywszy, że 100% kapitału zakładowego spółek należy do spółki przejmującej, połaczenie przez przejęcie odbywa sie na podstawie art. 515 ksh bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej. 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki przejmującej zobowiązuje i upowaznia zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z połączeniem. 5 Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W imieniu CUBE.ITG S.A. Adam Leda Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Jacek Kujawa członek Zarządu

8

9 Załącznik 1/b do Planu Połączenia z dnia r. Uchwała nr... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Innovation Technology Group S.A. postanawia dokonać połączenia spółek Innovation Technology Group S.A. i CUBE. Corporate Release S.A. (spółki przejmowane) ze spółką CUBE.ITG S.A. (spółka przejmująca) na podstawie art pkt 1 ksh w związku z art ksh. Połączenie następuje na zasadach określonych w planie połączenia, uzgodnionym przez spółki przejmowane i spółkę przejmującą w dniu r., udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek w trybie art ¹ ksh. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na plan połączenia, o którym mowa w 1. 3 Zważywszy, że 100% kapitału zakładowego spółek należy do spółki przejmującej, połączenie przez przejęcie odbywa sie na podstawie art. 515 ksh bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej. 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zobowiązuje i upoważnia zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z połączeniem. 5 Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W imieniu Innovation Technology Group S.A. Jacek Kujawa Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Piotr Hanusiak członek Zarządu

10

11 Załącznik nr 1/c do Planu Połączenia z dnia r. Uchwała nr... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CUBE.Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CUBE.Corporate Release S.A. postanawia dokonać połączenia spółek Innovation Technology Group S.A. i CUBE. Corporate Release S.A. (spółki przejmowane) ze spółką CUBE.ITG S.A. (spółka przejmująca) na podstawie art pkt 1 ksh w związku z art ksh. Połączenie następuje na zasadach określonych w planie połączenia, uzgodnionym przez spółki przejmowane i spółkę przejmującą w dniu r. udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek w trybie art ¹ ksh. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na plan połączenia, o którym mowa w 1. 3 Zważywszy, że 100% kapitału zakładowego spółek należy do spółki przejmującej, połączenie przez przejęcie odbywa sie na podstawie art. 515 ksh bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej. 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zobowiązuje i upoważnia zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z połączeniem. 5 Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W imieniu CUBE. Corporate Release S.A. Adam Leda Prezes Zarządu Piotr Ciepły Wiceprezes Zarządu ds. Realizacji Zdzisław Grochowicz Wiceprezes Zarządu

12

13 Załącznik nr 2/a do Planu Połączenia z dnia r. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU CUBE.ITG S.A. Zarząd spółki CUBE.ITG S.A z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, ustala, że wartość majątku spółki określona na podstawie bilansu na dzień 01 grudnia 2012 r. wynosi (suma aktywów netto) ,78 złotych. W imieniu CUBE.ITG S.A. Adam Leda Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Jacek Kujawa członek Zarządu

14 Załącznik nr 2/b do Planu Połączenia z dnia r. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU Innovation Technology Group S.A. Zarząd spółki Innovation Technology Group S.A., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, ustala, że wartość majątku spółki określona na podstawie bilansu na dzień01 grudnia 2012 r. wynosi (suma aktywów netto) ,18 złotych. W imieniu Innovation Technology Group S.A. Jacek Kujawa Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Piotr Hanusiak członek Zarządu

15 Załącznik nr 2/c do Planu Połączenia z dnia r. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU CUBE. Corporate Release S.A. Zarząd spółki CUBE. Corporate Release S.A. z siedziba w Warszawie, przy Aleja Jerozolimskie 136, ustala, że wartość majątku spółki określona na podstawie bilansu na dzień 01 grudnia 2012 r, wynosi (suma aktywów netto) minus ,21 złotych. W imieniu CUBE. Corporate Release S.A. Adam Leda Prezes Zarządu Piotr Ciepły Wiceprezes Zarządu ds. Realizacji Zdzisław Grochowicz Wiceprezes Zarządu

16 Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) za okres Nota A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,56 od jednostek powiązanych 0,00 I Przychody netto ze sprzedaży produktów ,04 II. Zmiana stanu produktów ,75 III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,77 B. Koszty działalności operacyjnej ,13 I. Amortyzacja ,69 II. Zużycie materiałów i energii ,35 III. Usługi obce ,30 IV. Podatki i opłaty ,35 V. Wynagrodzenia ,38 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,88 VII. Pozostałe koszty rodzajowe ,57 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,61 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (AB) ( ,57) D. Pozostałe przychody operacyjne ,17 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktów trwałych 4 260,06 II Dotacje 0,00 III Inne przychody operacyjne ,11 E. Pozostałe koszty operacyjne ,24 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 III Inne koszty operacyjne ,24 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+DE) ( ,64) G. Przychody finansowe ,96 I Dywidendy i udziały w zyskach w tym : 0,00 od jednostek powiązanych 0,00 II Odsetki, w tym : ,77 od jednostek powiązanych 0,00 III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 V Inne ,19 H. Koszty finansowe ,47 I Odsetki, w tym : ,15 dla jednostek powiązanych 0,00 II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 IV Inne ,32 I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+GH) ( ,15) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 9 0,00 Zyski nadzwyczajne 0,00 Straty nadzwyczajne 0,00 K. Zyska (strata) brutto (I+J) ( ,15) L. Podatek dochodowy 10, 11 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 N. Zysk (strata) netto (KLM) ( ,15) Zarząd: Adam Leda Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Jacek Kujawa Członek Zarządu Informację o stanie księgowym na dzień r. sporządziła Weronika Nowak Strona: 1/4

17 Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. BILANS sporządzony na dzień r. AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 44, , , , , , , , ,88 Strona: 2/4

18 Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. do 12 miesięcy ,88 powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń ,97 c) inne ,39 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe ,20 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,20 a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,20 środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,20 inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,21 SUMA AKTYWÓW ,15 Zarząd: Adam Leda Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Jacek Kujawa Członek Zarządu Informację o stanie księgowym na dzień r. sporządziła Weronika Nowak Strona: 3/4

19 Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ,78 I. Kapitał podstawowy ,40 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 2,72 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał zapasowy ,32 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 98,15 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe ,90 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ,56) VIII. Wynik finansowy netto ( ,15) IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ,37 I. Rezerwy na zobowiązania ,06 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 602,82 2. Rezerwa na świadczenia pracownicze długoterminowa krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy ,24 długoterminowe krótkoterminowe ,24 II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe ,09 1. Wobec jednostek powiązanych ,92 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,92 do 12 miesięcy ,92 powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek ,17 a) kredyty i pożyczki ,58 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,14 do 12 miesięcy ,33 powyżej 12 miesięcy ,81 e) zaliczki otrzymane na dostawy ,38 f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń ,39 h) z tytułu wynagrodzeń ,70 i) inne ,98 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe ,22 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,22 długoterminowe ,22 krótkoterminowe SUMA PASYWÓW ,15 Zarząd: Adam Leda Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Jacek Kujawa Członek Zarządu Informację o stanie księgowym na dzień r. sporządziła Weronika Nowak Strona: 4/4

20 Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) za okres Nota A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,06 od jednostek powiązanych 9 415,41 I Przychody netto ze sprzedaży produktów ,00 II. Zmiana stanu produktów 0,00 III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,06 B. Koszty działalności operacyjnej ,40 I. Amortyzacja ,47 II. Zużycie materiałów i energii ,04 III. Usługi obce ,74 IV. Podatki i opłaty ,08 V. Wynagrodzenia 0,00 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,06 VII. Pozostałe koszty rodzajowe ,50 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,27 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (AB) ,66 D. Pozostałe przychody operacyjne ,53 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktów trwałych ,90 II Dotacje 0,00 III Inne przychody operacyjne ,63 E. Pozostałe koszty operacyjne ,74 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 III Inne koszty operacyjne ,06 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+DE) ,45 G. Przychody finansowe ,21 I Dywidendy i udziały w zyskach w tym : 0,00 od jednostek powiązanych 0,00 II Odsetki, w tym : ,47 od jednostek powiązanych 0,00 III Zysk ze zbycia inwestycji ,41 IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 V Inne ,33 H. Koszty finansowe ,71 I Odsetki, w tym : ,94 dla jednostek powiązanych 0,00 II Strata ze zbycia inwestycji ,79 III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 IV Inne ,98 I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+GH) ( ,05) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 9 0,00 Zyski nadzwyczajne 0,00 Straty nadzwyczajne 0,00 K. Zyska (strata) brutto (I+J) ( ,05) L. Podatek dochodowy 10, 11 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 N. Zysk (strata) netto (KLM) ( ,05) Zarząd: Jacek Kujawa Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Piotr Hanusiak Członek Zarządu Informację o stanie księgowym na dzień r. sporządziła Elżbieta Majewska Strona: 1/4

21 Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. BILANS sporządzony na dzień r. AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 Strona: 2/4

22 Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. do 12 miesięcy ,69 powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń ,64 c) inne ,12 d) dochodzone na drodze sądowej ,17 III. Inwestycje krótkoterminowe ,21 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,21 a) w jednostkach powiązanych ,37 udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki ,37 inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,84 środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,91 inne środki pieniężne 8 794,93 inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,65 SUMA AKTYWÓW ,09 Zarząd: Jacek Kujawa Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Piotr Hanusiak Członek Zarządu Informację o stanie księgowym na dzień r. sporządziła Elżbieta Majewska Strona: 3/4

23 Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ,18 I. Kapitał podstawowy ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) ( ,55) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał zapasowy ,47 V. Kapitał z aktualizacji wyceny ( ,66) VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ,03) VIII. Wynik finansowy netto ( ,05) IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ,91 I. Rezerwy na zobowiązania ,32 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,00 2. Rezerwa na świadczenia pracownicze długoterminowa krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy ,32 długoterminowe krótkoterminowe ,32 II. Zobowiązania długoterminowe ,24 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek ,24 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe ,24 d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe ,10 1. Wobec jednostek powiązanych ,83 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,83 do 12 miesięcy ,83 powyżej 12 miesięcy b) inne ,00 2. Wobec pozostałych jednostek ,86 a) kredyty i pożyczki ,67 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,34 do 12 miesięcy ,34 powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń ,01 h) z tytułu wynagrodzeń ,17 i) inne ,67 3. Fundusze specjalne ,41 IV. Rozliczenia międzyokresowe ,25 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,25 długoterminowe krótkoterminowe ,25 SUMA PASYWÓW ,09 Zarząd: Jacek Kujawa Prezes Zarządu Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Piotr Hanusiak Członek Zarządu Informację o stanie księgowym na dzień r. sporządziła Elżbieta Majewska Strona: 4/4

24 Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) za okres Nota A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,87 od jednostek powiązanych 2 000,00 I Przychody netto ze sprzedaży produktów ,67 II. Zmiana stanu produktów 0,00 III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,20 B. Koszty działalności operacyjnej ,96 I. Amortyzacja ,05 II. Zużycie materiałów i energii ,91 III. Usługi obce ,15 IV. Podatki i opłaty 3 350,00 V. Wynagrodzenia ,99 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,55 VII. Pozostałe koszty rodzajowe ,89 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,42 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (AB) ,91 D. Pozostałe przychody operacyjne ,35 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktów trwałych ,39 II Dotacje 0,00 III Inne przychody operacyjne ,96 E. Pozostałe koszty operacyjne ,43 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 III Inne koszty operacyjne ,43 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+DE) ,83 G. Przychody finansowe ,13 I Dywidendy i udziały w zyskach w tym : 0,00 od jednostek powiązanych 0,00 II Odsetki, w tym : ,13 od jednostek powiązanych 0,00 III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 V Inne 1 500,00 H. Koszty finansowe ,91 I Odsetki, w tym : ,21 dla jednostek powiązanych 0,00 II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 IV Inne ,70 I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+GH) ( ,95) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 9 0,00 Zyski nadzwyczajne 0,00 Straty nadzwyczajne 0,00 K. Zyska (strata) brutto (I+J) ( ,95) L. Podatek dochodowy 10, 11 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 N. Zysk (strata) netto (KLM) ( ,95) Zarząd: Adam Leda Prezes Zarządu Piotr Ciepły Wiceprezes Zarządu Zdzisław Grochowicz Wiceprezes Zarządu Informację o stanie księgowym na dzień r. sporządziła Iwona Dudzińska Strona: 1/4

25 Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. BILANS sporządzony na dzień r. AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: , , , , , , , , , , , , ,22 146,84 146,84 146, , ,10 Strona: 2/4

26 Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. do 12 miesięcy ,10 powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne ,28 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe ,12 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,12 a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,12 środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,12 inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,48 SUMA AKTYWÓW ,51 Zarząd: Adam Leda Prezes Zarządu Piotr Ciepły Wiceprezes Zarządu Zdzisław Grochowicz Wiceprezes Zarządu Informację o stanie księgowym na dzień r. sporządziła Iwona Dudzińska Strona: 3/4

27 Informacja o stanie księgowym na dzień 1 grudnia 2012 r. PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ( ,21) I. Kapitał podstawowy ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał zapasowy ,88 V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ,14) VIII. Wynik finansowy netto ( ,95) IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ,72 I. Rezerwy na zobowiązania ,96 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,33 2. Rezerwa na świadczenia pracownicze ,24 długoterminowa ,24 krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy ,39 długoterminowe krótkoterminowe ,39 II. Zobowiązania długoterminowe ,44 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek ,44 a) kredyty i pożyczki ,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe ,44 d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe ,07 1. Wobec jednostek powiązanych ,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne ,00 2. Wobec pozostałych jednostek ,07 a) kredyty i pożyczki ,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych ,46 c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ,19 do 12 miesięcy ,19 powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń ,59 h) z tytułu wynagrodzeń ,74 i) inne ,09 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe ,25 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,25 długoterminowe krótkoterminowe ,25 SUMA PASYWÓW ,51 Zarząd: Adam Leda Prezes Zarządu Piotr Ciepły Wiceprezes Zarządu Zdzisław Grochowicz Wiceprezes Zarządu Informację o stanie księgowym na dzień r. sporządziła Iwona Dudzińska Strona: 4/4

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o.,

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., PLAN POŁĄCZENIA EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna oraz Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., 1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu [art. 499 1 pkt 1 k.s.h.]

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzony

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata 2014-2011 Dane finansowe firmy CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. pozyskane zostały przez Info Veriti z wydziałów KRS sądów w Polsce, na podstwie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA z COGNOR FINANSE Spółka z o.o. PLAN POŁĄCZENIA I Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia: A Spółka łącząca się: COGNOR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy:

PLAN POŁĄCZENIA. Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy: PLAN POŁĄCZENIA Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy: Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Emapol Spółka z o.o., z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Data: 2005/07/22 Raport bieżący nr 21 /2005 Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości plan połączenia Spółek: Computer Service Support S.A. w Warszawie jako spółką przejmującą

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł PLAN POŁĄCZENIA z dnia 28 września 2012 roku Spółek APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana)

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku Projekt z dnia 18 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie jako spółki przejmującej i Biokonwersja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie jako spółki przejmowanej. 1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa GROCHÓW Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" 04-359 Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS 0000143268 NIP 1132165520 REGON 016072062 BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r Wyszczególnienie Stan w zł na

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie oraz ORI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

PLAN POŁĄCZENIA TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie oraz ORI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku PLAN POŁĄCZENIA TAN-VIET International S.A. z siedzibą w Łęgowie oraz ORI Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK. 1) Spółka Przejmująca TAN-VIET International Spółka

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII 2009 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym

Bardziej szczegółowo

Bilans - Aktywa

Bilans - Aktywa Fundacja Arna Canem ul. Żeromskiego 85/25 7272609457 Bilans - Aktywa 31.12.2008 I Urząd Skarbowy AKTYWA 31.12.2007 31.12.2008 A. Aktywa trwałe 1 751,00 8 901,04 1. Wartości niematerialne i prawne 1 751,00

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES SA ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 13 oraz 19 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku)

STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku) STRONA INTERNETOWA -> AKTUALNOŚCI -> PLAN POŁĄCZENIA (umieszczenie na stronie internetowej powinno nastąpić w dniu 11 stycznia 2016 roku) PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek Oracle Polska spółka z organiczną

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na GRZYBÓW 1/ AKTYWA kapitale. kapitale. Druk: MPiPS

BILANS. Stan na GRZYBÓW 1/ AKTYWA kapitale. kapitale. Druk: MPiPS FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ- MŁODZI RAZEM" 09-533 GRZYBÓW 1/2 0000216768 BILANS sporządzony na dzień: 2016-12-31 AKTYWA Stan na 2016-01-01 2016-12-31 A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo