PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK"

Transkrypt

1 1 KONIN, dnia 08 października 2013r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Oraz AMBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) MILENIJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE IM. SANGERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) MA&KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) LEMAKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) 1

2 2 PLAN POŁĄCZENIA Z DNIA 08 PAŹDZIERNIKA 2013r. SPÓŁEK PRAWA POLSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH POD FIRMĄ: 1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie (Spółka Przejmująca) ze Spółkami: 2. AMBER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie; 3. MILENIJNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie; 4. PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE IM. SANGERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie; 5. MA&KA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie; 6. LEMAKUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie; - wszystkie jako Spółki Przejmowane I. WPROWADZENIE. (1) W związku z zamiarem połączenia spółek: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie ze spółkami: AMBER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie; MILENIJNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie; PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE IM. SANGERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie; MA&KA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 2

3 3 w Koninie i LEMAKUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie (zwanych dalej SPÓŁKAMI), spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) (2) Plan połączenia sporządzony został na podstawie art. 498 i 499 kodeksu spółek handlowych. Połączenie będące przedmiotem niniejszego planu odbywa się w trybie art pkt 1) k.s.h. z uwzględnieniem zastosowania procedury uproszczonej uregulowanej w art k.s.h. (3) Plan połączenie został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy spółek uczestniczących w procesie połączenie, zgodnie z art. 498 k.s.h. II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK (1) Opis podmiotów uczestniczących w połączeniu: 1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ulica Hurtowa nr 2, Konin, o kapitale zakładowym ,-zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zwana SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ, 2. AMBER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ulica Hurtowa nr 2, Konin, o kapitale zakładowym ,-zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 3

4 4 Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zwana SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym tej spółki przysługują jedynemu wspólnikowi spółce prawa polskiego pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie. 3. MILENIJNA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ulica Hurtowa nr 2, Konin, o kapitale zakładowym ,-zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zwana SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym tej spółki przysługują jedynemu wspólnikowi spółce prawa polskiego pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie. 4. PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE IM. SANGERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ulica Hurtowa nr 2, Konin, o kapitale zakładowym ,-zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zwana SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym tej spółki przysługują jedynemu wspólnikowi spółce prawa polskiego pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie. 4

5 5 5. MA&KA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ulica Hurtowa nr 2, Konin, o kapitale zakładowym 5.000,-zł (pięć tysięcy złotych) zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zwana SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym tej spółki przysługują jedynemu wspólnikowi spółce prawa polskiego pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie. 6. LEMAKUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ulica Hurtowa nr 2, Konin, o kapitale zakładowym ,-zł (sto tysięcy złotych) zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zwana SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym tej spółki przysługują jedynemu wspólnikowi spółce prawa polskiego pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie. III. SPOSÓB POŁĄCZENIA (a) Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, spółek: AMBER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie; 5

6 6 MILENIJNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie; PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE IM. SANGERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie; MA&KA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie i LEMAKUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie w trybie określonym w art. trybie art pkt 1) k.s.h., (łączenie się przez przejęcie) czyli poprzez przeniesienie całych majątków Spółek Przejmowanych, tj.: AMBER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie; MILENIJNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie; PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE IM. SANGERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie; MA&KA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie i LEMAKUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz rozwiązanie Spółek Przejmowanych, bez przeprowadzenia ich likwidacji, zgodnie z postanowieniami art pkt 1) k.s.h. (b) Ponieważ 100% (sto procent) udziałów Spółek Przejmowanych należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi zgodnie z art k.s.h. przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę połączenie, tj. : 6

7 7 Nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniające połączenie, o którym mowa w art. 501 k.s.h. Plan połączenie nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 k.s.h. Wspólnicy spółek Przejmowanych nie staną się wspólnikami Spółki Przejmującej (art k.s.h.) Połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego udziały Spółek Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki (art pkt. 2-4 k.s.h.) Nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Kapitał zakładowy pozostanie w wysokości ,-zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Ogłoszenia oraz udostępnienie Planu Połączenia, o którym mowa w art i 2 1 k.s.h., oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 k.s.h. nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowania połączenia, Połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania udziałów Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółek Przejmowanych. 7

8 8 (c) Zgodnie z art k.s.h. oraz art k.s.h. i k.s.h., w związku z faktem, że Spółki Przejmowane są jednoosobowymi Spółkami Spółki Przejmującej, połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych obejmujących zgodę na Plan Połączenia, a w odniesieniu do Spółki Przejmującej, połączenie odbędzie się bez konieczności podejmowania uchwały, o której mowa w art. 506 k.s.h. (d) Zgodnie z art k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszelkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych; (e) W dniu zarejestrowania połączenia spółek: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, AMBER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie; MILENIJNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie; PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE IM. SANGERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie; MA&KA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie i LEMAKUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców, w trybie art k.s.h. (f) Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, stosownie do treści art

9 9 k.s.h., gdyż Spółka Przejmująca, jako jedyny wspólnik Spółek Przejmowanych, nie może objąć udziałów własnych, za udziały które posiada w Spółkach Przejmowanych. IV. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKE PRZEJMUJĄCA WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmująca szczególnych uprawnień wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁACZENIU Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu. VI. DZIEŃ POŁĄCZENIA SPÓŁEK Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (Dzień Połączenia). VII. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA 9

10 10 Zgodnie z art. 498 k.s.h. Plan Połączenia został przyjęty uchwałami Zarządów Spółek uczestniczących w procesie połączenia w dniu 08 października 2013r. oraz podpisany został przez Spółki w dniu 08 października 2013r. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. Plan Połączenia sporządzony został w dwunastu egzemplarzach, tj. po jednym dla każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu, oraz sześć dla sądów rejestrowych, po jednym dla każdej z łączących się spółek. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA Stosownie do art k.s.h., następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia: (1) Załącznik nr 1 Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki AMBER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie w sprawie połączenia, obejmującej zgodę na Plan Połączenia (zgodnie z art i 4 k.s.h.) (2) Załącznik nr 2 Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki MILENIJNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie w sprawie połączenia, obejmującej zgodę na Plan Połączenia (zgodnie z art i 4 k.s.h.) (3) Załącznik nr 3 Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE IM. SANGERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 10

11 11 w Koninie w sprawie połączenia, obejmującej zgodę na Plan Połączenia (zgodnie z art i 4 k.s.h.) (4) Załącznik nr 4 Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki MA&KA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie w sprawie połączenia, obejmującej zgodę na Plan Połączenia (zgodnie z art i 4 k.s.h.) (5) Załącznik nr 5 Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki LEMAKUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie w sprawie połączenia, obejmującej zgodę na Plan Połączenia (zgodnie z art i 4 k.s.h.) (6) Załącznik nr 6 ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej - MILENIJNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie sporządzone na dzień 01 września 2013r. (7) Załącznik nr 7 ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej - AMBER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie sporządzone na dzień 01 września 2013r. (8) Załącznik nr 8 ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej - PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE IM. SANGERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie sporządzone na dzień 01 września 2013r. (9) Załącznik nr 9 ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej - MA&KA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie sporządzone na dzień 01 września 2013r. 11

12 12 (10)Załącznik nr 10 ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej - LEMAKUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie sporządzone na dzień 01 września 2013r. (11)Załącznik nr 11 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, (12)Załącznik nr 12 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki: MILENIJNA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, (13)Załącznik nr 13 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki: AMBER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, (14)Załącznik nr 14 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE IM. SANGERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, (15)Załącznik nr 15 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki: MA&KA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, (16)Załącznik nr 16 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki: LEMAKUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, 12

13 13 Zarząd: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE APIMEX Sp. z o.o.. /Leszek Duszyński Prezes Zarządu/... /Konrad Maciaszek Członek Zarządu/ Zarząd: AMBER Sp. z o.o.. /Leszek Duszyński Prezes Zarządu/... /Konrad Maciaszek Członek Zarządu/ Zarząd: MILENIJNA Sp. z o.o.. /Leszek Duszyński Prezes Zarządu/... /Konrad Maciaszek Członek Zarządu/ 13

14 14 Zarząd: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE IM. SANGERA Sp. z o.o.. /Leszek Duszyński Prezes Zarządu/... /Konrad Maciaszek Członek Zarządu/ Zarząd: MA&KA Sp. z o.o.. /Leszek Duszyński Prezes Zarządu/... /Konrad Maciaszek Członek Zarządu/ Zarząd: LEMAKUS Sp. z o.o.. /Leszek Duszyński Prezes Zarządu/... /Konrad Maciaszek Członek Zarządu/ 14

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r.

PLAN PODZIAŁU. ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. PLAN PODZIAŁU ARBOmedia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony w Warszawie, dnia 10 października 2012 r. Działając na podstawie art. 533 1 i 2 oraz art 534 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ...

PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ... PEŁNOMOCNICTWO Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) (PESEL/KRS)*.. (adres)... (nr telefonu ) (adres e-mailowy) Akcjonariusz/a* spółki pod firmą "NOVITA" Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. Nr 126 (4243) Poz. 93469420 Poz. w KRS 123238124479 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ BORGWARNER RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

MSiG 217/2007 (2814) poz. 13863-13866

MSiG 217/2007 (2814) poz. 13863-13866 MSiG 217/27 (2814) poz. 13863-13866 Niniejszy plan połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z łączących się Spółek oraz dwa egzemplarze dla sądu rejestrowego.

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Nr 214 (4593) UWAGA Poz. 14826-14886 Poz. w KRS 283761-285062 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2014 r. Nr 97 (4476) UWAGA Poz. 6310-6407 Poz. w KRS 91551-92983 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Nr 244 (4361) Poz. 17650-17777 Poz. w KRS 302617-303722 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. Nr 114 (4231) Poz. 8382 8471 Poz. w KRS 107485 108750 UWAGA Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą: COBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A. Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44 C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 21 maja 2015 r. Nr 97 (4728) UWAGA Poz. 6612-6705 Poz. w KRS 105970-107404 Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych

DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych 2005L0056 PL 22.10.2009 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/56/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [ ] w imieniu spółki pod firmą InQbe Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie oraz [ ] oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. Zasady funkcjonowania sp. z o.o. są uregulowane w Kodeksie spółek

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Poz. 11618 11667 Poz. w KRS 151801 152400 Warszawa, dnia 4 listopada 2004 r. Nr 216 (2052) Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

STATUT Spółki Wilbo SA

STATUT Spółki Wilbo SA STATUT Spółki Wilbo SA I. Postanowienia ogólne 1 Spółka prowadzona jest pod firmą Wilbo Spółka Akcyjna. 2 Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia. 3 Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej polskiej oraz za

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Impera Capital S.A. z dnia _ 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Impera Capital S.A. z dnia _ 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Walne IMPERA CAPITAL Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Postanowienia ogólne Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna. ------------------------ 2. Spółka może używać w obrocie skrótu e-muzyka S.A..

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 29 lipca 2011 r. Nr 146(3759) UWAGA Poz. 9857 9950 Poz. w KRS 119836 121035 Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo