Prawa do używania produktów licencjonowanych przez Microsoft

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawa do używania produktów licencjonowanych przez Microsoft"

Transkrypt

1 Prawa do używania produktów licencjonowanych przez Microsoft ** 1

2 Spis treści Spis treści... 2 Wyszczególnienie zmian w prawach do używania produktów Zestawienie praw do używania produktów Prawa do używania aplikacji...17 Prawa do używania systemów...18 Prawa do używania Serwerów...19 Prawa do używania Microsoft Online Services [Usług Online firmy Microsoft]...22 Prawa do używania Narzędzi Projektowych...23 Definicje oraz ogólne prawa do używania produktów i ograniczenia I. Definicje...24 II. Ogólne prawa do używania produktów i ograniczenia...24 A. Kod w wersji wstępnej B. Aktualizacje i uzupełnienia C. Remote Assistance D. Rozpoznawanie mowy/ pisma odręcznego E. Zgoda na wykorzystanie danych F. Odesłania do witryn i usług osób trzecich G. Zakaz zwielokrotnionego wykorzystywania oraz sumowania dostępu H. Zakaz komercyjnego udostępniania I. Składniki redystrybucyjne brak gwarancji J. Korzyści z programu Software Assurance K. Klucze Produktów Licencji Zbiorczych L. Wypowiedzenie M. Używanie starszych wersji (Prawa do obniżania numeru wersji) N. Zastrzeżenie praw Aplikacje Microsoft I. Ogólne udzielenie licencji...27 A. Postanowienia ogólne Instalacja i używanie Udzielenie licencji na technologie zdalnego dostępu Remote Access Udzielenie licencji na usługę Remote Assistance Elementy Medialne Udzielenie licencji na dokumentację Udzielenie licencji na szablony Spis treści 2

3 7. Udzielenie licencji na przykłady i kod redystrybucyjny Dodatkowe udzielenie licencji na składniki dostępu do danych...29 B. Opis innych praw i ograniczeń Sprawdzanie Klucza Produktu Licencji Zbiorczych Usługi internetowe Ograniczenia dotyczące oprogramowania czasu wykonania do sporządzania raportów Runtime Software Limitations ) SharePoint Team Services Office Resource Kit i PowerPoint Viewer Office Web Component...30 II. Wyjątki...30 A. Encarta Reference Library Literatura elektroniczna Zarządzanie prawami cyfrowymi Obowiązkowe uaktualnienia oprogramowania systemów operacyjnych B. FrontPage Ograniczenia dotyczące używania składników sieciowych FrontPage Web Components C. MapPoint, Streets & Trips i AutoRoute Używanie oprogramowania a. Dla programu MapPoint D. Money Ograniczenia użytkowania a. Wygaśnięcie usług internetowych b. Zgoda na zbieranie informacji dla usług internetowych i aktualizacji...31 E. Money F. Wielojęzyczny Pakiet Interfejsu Użytkownika (MUI) (poprzednio Pakiet Wielojęzyczny) G. Office Professional for Mac H. Windows Media Producer Używanie szablonów Prace pochodne; prawa redystrybucyjne...33 I. Visio 2002 (Standard and Professional Editions oraz narzędzia Visio Enterprise Network Tools) Administratorzy systemów Dodatkowe formy Microsoft Visio Network Equipment Shapes Narzędzia Visio Enterprise Network Tools...33 J. Virtual PC K. Virtual PC for Mac Instalacja i używanie Opis innych praw i ograniczeń...33 a. Oprogramowanie VPC Additions...33 b. Składniki usług internetowych...33 c. Internetowe funkcje aktualizacji L. Work at Home ( WAH ) Systemy Microsoft I. Ogólne udzielenie licencji...35 A. Instalacja i używanie B. Sprawdzanie Klucza Produktu Licencji Zbiorczej C. Podłączanie urządzeń D. Wersje wielojęzyczne Spis treści 3

4 II. Wyjątki...36 A. Windows XP Professional Funkcje Remote Desktop, Remote Assistance i NetMeeting Automatyczne usługi internetowe...36 a. Funkcje aktualizacji systemu Windows...36 b. Funkcje zawartości sieci Web...36 c. Certyfikaty cyfrowe...37 d. Auto Root Update...37 e. Windows Media Player...37 f. Zarządzanie prawami cyfrowymi Windows Media Uwagi dotyczące standardu wizyjnego MPEG Ważne ograniczenia dotyczące systemu Windows XP Professional Reduced Media Edition a. Niemające zastosowania Prawa do używania produktu Windows Media Player...38 b. UWAGA DOTYCZĄCA BRAKU USUNIĘTEGO KODU...38 c. Dodatkowe wykluczenie gwarancji B. Licencja na Pulpit zdalny dla systemu Windows XP Professional and Windows XP Professional Blade PC Edition Udzielenie licencji Licencje na Pulpit zdalny ( RDL ) a. Wymagania Licencji na Pulpit zdalny b. Rodzaje Licencji na Pulpit zdalny c. Dodatkowe wymagania Licencji na Pulpit zdalny C. Windows Pre-installation Environment Instalacja i używanie Dokumentacja Opis innych praw i ograniczeń...39 D. Corporate Error Reporting (CER) Serwery Microsoft i Rozwiązania dla Firm I. Definicje oraz ogólne prawa do używania produktów i ograniczenia...40 A. Definicje B. Wymagania dotyczące Licencji Dostępu Klienta (i niektórych innych licencji dostępu i licencji zarządzania) Jeden Licencjobiorca Zgodność wersji Tryb Indywidualnego Dostępu i tryb Dla Serwera Zmiana przypisania Administracja Ograniczony dostęp za pomocą innych urządzeń...42 C. Testy wzorcowe wydajności D. Software Assurance Product Support Services E. Bezpłatne licencje na zimne odzyskiwanie danych po awarii w ramach programu Software Assurance F. Oprogramowanie osób trzecich oraz inne licencje G. Inne ogólne prawa i ograniczenia II. Prawa używania i ograniczenia specyficzne dla produktu...43 A. Application Center BizTalk Accelerator for Financial Services 1.0 Standard Edition BizTalk Accelerator for Financial Services 1.0 Enterprise Edition BizTalk Accelerator for HIPAA BizTalk Accelerator for HIPAA 2.0 Standard Edition Spis treści 4

5 BizTalk Accelerator for HIPAA 2.0 Enterprise Edition BizTalk Accelerator for HIPAA 3.0 Standard Edition BizTalk Accelerator for HIPAA 3.0 Enterprise Edition BizTalk Accelerator for HL7 1.0 Standard Edition BizTalk Accelerator for HL7 1.0 Enterprise Edition BizTalk Accelerator for RosettaNet 2.0 Standard Edition BizTalk Accelerator for RosettaNet 2.0 Enterprise Edition BizTalk Accelerator for RosettaNet 3.0 Standard Edition BizTalk Accelerator for SWIFT 2.0 Standard Edition BizTalk Accelerator for SWIFT 2.0 Enterprise Edition BizTalk Accelerator for Suppliers BizTalk Adapter for MQSeries 1.0 Enterprise Edition BizTalk Adapter for SAP 1.0 Enterprise Edition...44 BizTalk Adapter v. 2.0 for mysap Business Suite, Enterprise Edition BizTalk Server 2002 Standard Edition BizTalk Server 2002 Enterprise Edition BizTalk Server 2004 Standard Edition BizTalk Server 2004 Enterprise Edition BizTalk Server 2004 Partner Edition Commerce Server 2002 Standard Edition Commerce Server 2002 Enterprise Edition...44 Content Management Server 2002 Enterprise Edition Content Management Server 2002 Standard Edition E-Business Suite 2004 Enterprise Edition Host Integration Server 2000 ( HIS (2000) ) Host Integration Server 2004 ( HIS (2004) ) Standard Edition Host Integration Server 2004 ( HIS (2004) ) Enterprise Edition Identity Integration Server 2003 Enterprise Edition Internet Security and Acceleration Server 2000 ( ISA (2000) ) Standard Edition Internet Security and Acceleration Server 2000 ( ISA (2000) ) Enterprise Edition Internet Security and Acceleration Server 2004 ( ISA (2004) ) Standard Edition Internet Security and Acceleration Server 2004 ( ISA (2004) ) Enterprise Edition Speech Server 2004 Standard Edition Speech Server 2004 Enterprise Edition Produkty inne niż te, które określono w następującym ustępie...44 a. Struktura licencji...44 b. Udzielenie licencji Udzielenie licencji na wersje Standard Edition oprogramowania BizTalk 2002, BizTalk BizTalk Accelerator for Financial Services, BizTalk Accelerator for RosettaNet, BizTalk Accelerator for HIPAA, BizTalk Accelerator for HL7 BizTalk Accelerator for SWIFT, Content Management Server 2002, Speech Server 2004 i Partner Edition of BizTalk Inne prawa i ograniczenia w odniesieniu do wersji Standard Edition oprogramowania BizTalk 2002, BizTalk 2004, BizTalk Accelerator for Financial Services, BizTalk Accelerator for RosettaNet, BizTalk Accelerator for HIPAA, BizTalk Accelerator for HL7, BizTalk Accelerator for SWIFT, Content Management Server 2002 i Partner Edition of BizTalk Inne prawa i ograniczenia w odniesieniu do wersji Standard Edition oprogramowania Speech Server Usługi Telephony Application Service oraz Speech Engine Service oprogramowania Speech Server Enterprise Edition Składniki dodatkowe Oprogramowanie klienta Dostęp Urządzeń Używanie oprogramowania redystrybucyjnego serwerów BizTalk, Commerce Server, HIS Server, ISA Server i Speech Server ( Oprogramowanie SDK ) Spis treści 5

6 10. Oprogramowanie Wiążące BizTalk Server, Commerce Server 2002, HIS 2004 i ISA Używanie funkcji Host Security Integration Składniki technologii Identity Integration Server Oprogramowanie BizTalk 2004 Tool/Services Dodatkowe oprogramowanie Microsoft BizTalk Oprogramowanie BizTalk 2004 osób trzecich E-Business Suite 2004 Enterprise Edition B. Licencja Dostępu Klienta BackOffice 2000 Server Typy Licencji Dostępu Klienta BackOffice 2000 Server Prawa dotyczące używania Licencji Dostępu Klienta BackOffice 2000 Server dla Urządzenia i dla Użytkownika C. Small Business Server 2000 ( SBS 2000 ) Prawa do używania Serwera...48 a. Instalacja i używanie Oprogramowanie Serwera...48 b. Oprogramowanie Klienta...48 c. Wymagania dotyczące Licencji Dostępu Klienta dla oprogramowania SBS d. Health Monitor e. Wspólna usługa faksowa i wspólna usługa modemowa Dostęp Klienta...49 f. Używanie narzędzi administratora...49 g. Używanie Składników Redystrybucyjnych Prawa do używania Licencji Dostępu Klienta programu SBS D. Microsoft Business Solutions Business Network Prawa do używania Serwera a. Instalacja, Oprogramowanie Serwera b. Instalacja, Oprogramowanie Urządzenia c. Dostęp...49 E. Class Server Prawa do używania serwera...50 a. Omówienie...50 b. Prawa do instalacji i używania c. Dodatkowe wymagania licencji i/lub dodatkowe prawa do używania...50 d. Prawa do redystrybucji Class Server 4.0 External Connector...51 a. Wprowadzenie...51 b. Dostęp do Oprogramowania Serwera...51 c. Obniżenie wersji Prawa do używania Licencji Dostępu Klienta programu Class Server F. Class Server 2.0 i Prawa do używania serwera...52 a. Instalacja Oprogramowanie Serwera...52 b. Oprogramowanie Klienta...52 c. Dostęp studenta...52 d. Dostęp zdalny...52 e. Baza danych standardów metodycznych...52 f. Obowiązkowe uaktualnienia oprogramowania systemów operacyjnych Prawa do używania Licencji Dostępu Studenta programu Class Server 2.0 i G. Podstawowa Licencja Dostępu Klienta Produkty Serwerowe Podstawowej Licencji Dostępu Klienta Licencje Dostępu Klienta Typy Podstawowych Licencji Dostępu Klienta Prawa do używania Podstawowej Licencji Dostępu Klienta dla Urządzenia i Użytkownika...53 Spis treści 6

7 H. Microsoft Business Solutions Customer Relationship Management ( CRM ), wersje 1.0 i Prawa do używania Oprogramowania Serwera...53 a. Instalacja Oprogramowanie Serwera b. Instalacja Oprogramowanie Klienta c. Licencje Użytkownika...54 d. Dodatkowe zakazy...54 e. CRM Exchange Router...54 f. Microsoft Business Solutions CRM Integration Licencje Użytkownika oprogramowania CRM...55 I. Exchange Server 2003, Standard Edition i Exchange Server 2003, Enterprise Edition oraz Exchange Intelligent Messenger Filter Prawa do używanie serwera...55 a. Instalacja, Oprogramowanie Serwera b. Instalacja, Oprogramowanie Klienta...55 c. Microsoft Office Outlook Standard d. Licencje Dostępu Klienta...55 e. Obniżanie wersji Licencji Dostępu Klienta Exchange Server 2003 External Connector...56 a. Wprowadzenie...56 b. Dostęp do Oprogramowania Serwera...56 c. Obniżanie wersji Prawa do używania Licencji Dostępu Klienta Exchange Server J. Exchange 2000 Server Prawa do używania oprogramowania Exchange 2000 Server...56 a. Instalacja Oprogramowanie Serwera...56 b. Oprogramowanie Klienta...56 c. Wymagania dotyczące Licencji Dostępu Klienta dla oprogramowania Exchange 2000 Server...57 d. Tryb wdrażania...57 e. Uaktualnienia oprogramowania BackOffice Server lub SBS Prawa do używania Licencji Dostępu Klienta programu Exchange K. Office SharePoint Portal Server Prawa do używania Serwera...57 a. Instalacja, Oprogramowanie Serwera b. Instalacja, Oprogramowanie Urządzenia c. Wymagania dotyczące Licencji Dostępu Klienta d. Składnik przechowywania danych Office SharePoint Portal Server 2003 External Connector...58 a. Wprowadzenie...58 b. Dostęp do Oprogramowania Serwera...58 c. Obniżanie wersji Prawa do używania Licencji Dostępu Klienta Office SharePoint Portal Server L. Office Project Server Prawa do używania Serwera...58 a. Instalacja, Oprogramowanie Serwera b. Instalacja, Oprogramowanie Urządzenia c. Wymagania dotyczące Licencji Dostępu Klienta Office Project Server 2003 External Connector...59 a. Wprowadzenie...59 b. Dostęp do Oprogramowania Serwera...59 c. Obniżanie wersji Prawa do używania Licencji Dostępu Klienta Office Project Server Spis treści 7

8 M. Operations Manager 2005; Operations Manager 2005 z technologią SQL Server Prawa do używania serwera...59 a. Omówienie...59 b. Prawa do instalacji i używania c. Dodatkowe wymagania licencji Licencje Zarządzania Operacjami N. Operations Manager 2005 Workgroup Edition Prawa do używania serwera...60 a. Omówienie...60 b. Prawa do instalacji i używania O. Operations Manager Prawa do używania Serwera...61 a. Definicje...61 b. Struktura licencji...61 c. Udzielenie licencji...62 d. Uwaga specjalna dotycząca oprogramowania Microsoft SQL Server...62 e. Zarządzanie Prawa do używania licencji Operations Manager 2000 Base License with SQL Server 2000 Technology...62 a. SQL Server Oprogramowanie Serwera b. Runtime-Restricted Use ( Oprogramowanie czasu wykonania Ograniczonego Użytku )...62 c. SQL Server Oprogramowanie Klienta...62 d. SQL Server Tools...62 P. Project Server Prawa do używania Serwera...63 a. Instalacja Oprogramowanie Serwera...63 b. Oprogramowanie Klienta...63 c. Wymagania dotyczące Licencji Dostępu Klienta...63 d. Instalacja Oprogramowania Serwera na pasywnym serwerze awaryjnym...63 e. Usługi SharePoint Team Services...63 f. Składniki Project Web Access Components Prawa do używania Licencji Dostępu Klienta programu Project Server Q. Office Live Communications Server 2005 ( LCS ) Prawa do używania Serwera...63 a. Omówienie...63 b. Prawa do instalacji i używania c. Dodatkowe wymagania licencji i/lub dodatkowe prawa do używania...64 d. Prawa do redystrybucji Office Live Communications Server 2005 External Connector...64 a. Wprowadzenie...64 b. Dostęp do Oprogramowania Serwera...65 c. Obniżenie wersji Prawa do używania Licencji Dostępu Klienta programu Office Live Communications Server R. Office Live Communications Server 2003 (poprzednio Real-Time Communications ( RTC ) Server 2003), Standard Edition Prawa do używania Serwera...65 a. Instalacja, Oprogramowanie Serwera b. Instalacja, Oprogramowanie Urządzenia c. Licencje Dostępu Klienta...65 Spis treści 8

9 2. Office Live Communications ( LC ) Server 2003 (poprzednio Real-Time Communications ( RTC ) Server 2003) External Connector...65 a. Wprowadzenie...65 b. Dostęp do Oprogramowania Serwera Prawa do używania Licencji Dostępu Klienta Office Live Communications ( LC ) Server 2003 (poprzednio Real-Time Communications ( RTC ) Server 2003)...66 S. Services for NetWare Instalacja Oprogramowanie Serwera...66 T. SharePoint Portal Server Prawa do używania Serwera...66 a. Instalacja Oprogramowanie Serwera...66 b. Oprogramowanie Klienta...66 c. Wymagania dotyczące Licencji Dostępu Klienta...66 d. Dodatkowe licencje udzielone administratorom systemów SharePoint Portal Server 2001 External Connector for Non-Employees Prawa do używania Licencji Dostępu Klienta...66 U. Speech Server 2004, R Instalacja i prawa do używania...67 a. Oprogramowanie serwera...67 b. Oprogramowanie dodatkowe Dodatkowe wymagania licencyjne i/lub dodatkowe prawa do używania...67 a. Kod dystrybucyjny...67 V. SQL Server SQL Server 2000 Runtime ( SQL 2000 Runtime ) Prawa do używania Serwera...68 a. Licencjonowanie w trybie Indywidualnego Dostępu (z Licencjami Dostępu Klienta)...68 b. Licencjonowanie w trybie Dla Procesora Prawa do używania Licencji Dostępu Klienta programu SQL Server W. SQL Server 2000 Workgroup Edition Prawa do używania serwera...70 a. Licencjonowanie w trybie Indywidualnego Dostępu (z Licencjami Dostępu Klienta)...70 b. Licencjonowanie w trybie Dla Procesora Prawa do używania Licencji Dostępu Klienta SQL Server 2000 Workgroup Edition...71 X. Systems Management Server 2003 ( SMS ) Prawa do używania Serwera...71 a. Instalacja Oprogramowanie Serwera...71 b. Instalacja, Oprogramowanie Urządzenia c. Instalacja, Składniki Wspierające...72 d. Wymagania dotyczące Licencji Dostępu Klienta Prawa do używania oprogramowania System Management Server 2003 with SQL Server 2000 Technology...72 a. SQL Server Oprogramowanie Serwera b. Runtime-Restricted Use ( Oprogramowanie czasu wykonania Ograniczonego Użytku )...72 c. SQL Server Oprogramowanie Klienta...72 d. SQL Server Tools Prawa do używania Licencji Dostępu Klienta...72 Y. Systems Management Server 2.0 ( SMS ) Prawa do używania Serwera...73 a. Instalacja Oprogramowanie Serwera...73 b. Oprogramowanie Klienta...73 c. Wymagania dotyczące Licencji Dostępu Klienta...73 d. Tryb wdrażania...73 e. Używanie Składników Redystrybucyjnych...73 Spis treści 9

10 f. Konsola administracyjna lub programy pomocnicze...73 g. Software Metering, Logon Point i Client Access Points...73 h. Uaktualnienia składnika zestawów BackOffice Server 4.5 lub SBS Prawa do używania Licencji Dostępu Klienta...74 Z. Virtual Server AA. Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Enterprise Edition, Windows Server 2003 Web Edition Prawa do używania Serwera...74 a. Instalacja, Oprogramowanie Serwera b. Windows Server 2003 Enterprise Edition (lub DataCenter Edition) ogólne postanowienia dotyczące używania przez Licencjobiorcę składników usług Windows Rights Management Services (Składników RMS )...74 c. Instalacja, Oprogramowanie Urządzenia d. Sprawdzanie Klucza Produktu Licencji Zbiorczych e. Licencje Dostępu Klienta...75 f. Premium Windows Server Services g. Windows Server 2003 Web Edition. Windows Server 2003, Web Edition, prawa do używania...77 h. Opis innych praw i ograniczeń...77 i. Uaktualnienia/obniżanie wersji...78 j. Uwaga dotycząca dekoderów wizyjnych MPEG-4 dla oprogramowania Windows Media Player Windows Server 2003 External Connector...79 a. Wprowadzenie...79 b. Dostęp do Oprogramowania Serwera...79 c. Obniżenie wersji Windows Server 2003 Terminal Server External Connector ( TSEC )...79 a. Wprowadzenie...79 b. Sesje Windows c. Obniżenie wersji Windows Server 2003 Rights Management Server External Connector ( RMSEC )...79 a. Wprowadzenie...79 b. Składniki RMS Prawa do używania Licencji Dostępu Klienta...80 BB. Windows 2000 Server i Windows 2000 Advanced Server* Prawa do używania Serwera...80 a. Instalacja Oprogramowanie Serwera...80 b. Oprogramowanie Klienta...80 c. Ograniczenie liczby procesorów...80 d. Wymagania dotyczące Licencji Dostępu Klienta dla systemu Windows 2000 Server...80 e. Tryb wdrażania...80 f. Usługi Terminalowe...81 g. Uwierzytelniony Użytkownik...81 h. Usługi Windows 2000 Server Services...81 i. Usługi Terminalowe...81 j. Tryby wdrażania...81 k. Funkcje aktualizacji...81 l. Składniki usług internetowych...81 m. Uaktualnienia oprogramowania BackOffice Server lub SBS Internet Connector Terminal Services Internet Connector...81 Spis treści 10

11 4. Prawa do używania Licencji Dostępu Klienta Wersje wielojęzyczne Work at Home...82 CC. Windows NT 4.0 Server Prawa do używania Serwera...83 a. Instalacja Oprogramowanie Serwera...83 b. Ograniczenie liczby procesorów...83 c. Dostęp klienta...83 d. Uwaga dotycząca oprogramowania Microsoft FrontPage...83 e. Microsoft Site Server Express...83 f. Funkcja Serwera SQL...83 g. Windows NT Load Balancing Service ( Składnik SO ) Prawa do używania Licencji Dostępu Klienta dla systemu Windows NT...84 DD. Windows Services for Unix Instalacja Oprogramowanie Serwera Uwaga dotycząca oprogramowania Server for NFS Authentication Synchronizacja haseł Produkty składowe...84 EE. Services for Unix Instalacja Oprogramowanie Serwera Instalacja z systemami Windows NT Workstation, Windows 2000 Professional lub Windows XP Professional Instalacja z Produktami Serwerowymi Microsoft Windows Server for NFS Authentication Server for NIS Synchronizacja haseł Produkty składowe...86 FF. Windows Small Business Server 2003 Standard Edition i Windows Small Business Server 2003 Premium Edition Prawa do używania Serwera...86 a. Instalacja, Oprogramowanie Serwera...86 b. Instalacja, Oprogramowanie Urządzenia...87 c. Licencje Dostępu Klienta...87 d. Usługi Premium...87 e. Kod Redystrybucyjny...87 f. Warunki rozpowszechniania oraz inne prawa licencyjne i ograniczenia...88 g. Microsoft Windows Small Business Server 2003, Premium Edition...89 h. Windows Small Business Server Sprzeczne postanowienia...89 i. Ograniczenia dotyczące oprogramowania czasu wykonania do sporządzania raportów...89 j. Przechowywanie danych...89 k. Automatyczne usługi internetowe...89 l. UWAGA DOTYCZĄCA DEKODERÓW WIZYJNYCH MPEG-4 DLA OPROGRAMOWANIA WINDOWS MEDIA PLAYER Prawa do używania Licencji Dostępu Klienta Windows Small Business Server GG. Windows Server 2003 for Small Business Server Prawa do używania Serwera...91 a. Instalacja, Oprogramowanie Serwera...91 b. Instalacja, Oprogramowanie Urządzenia...91 c. Sprawdzanie Klucza Produktu Licencji Zbiorczych...91 d. Licencje Dostępu Klienta...92 f. Opis innych praw i ograniczeń...92 Spis treści 11

12 g. Uaktualnienia/obniżanie wersji...94 h. Uwaga dotycząca dekoderów wizyjnych MPEG-4 DLA OPROGRAMOWANIA WINDOWS MEDIA PLAYER Prawa do używania Licencji Dostępu Klienta...94 Microsoft Online Services Microsoft Online Services:...95 Definicje, Ogólne Prawa do Używania i Ograniczenia...95 I. Definicje...95 II. Ogólne Prawa do Używania i Ograniczenia...95 A. Wymagania dotyczące Subskrypcji Usług Online Licencja Subskrypcyjna Usług Licencja Subskrypcyjna Użytkownika Inne typy Subskrypcji Usług Online...95 B. Ważne ograniczenia dotyczące Usług Online Zmiany Postanowień Usług Aktualizacje Usług Online Zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług Online Terminowe Prawa do Używania...96 C. Zabezpieczenie D. DODATKOWE ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI E. Ograniczenie dotyczące używania oprogramowania F. Zakaz korzystania w sposób bezprawny lub zabroniony; odpowiedzialność za konto Licencjobiorcy G. Inne stosowne postanowienia o używaniu; umowy z osobami trzecimi H. Oprogramowanie i treści dostępne w usłudze I. Materiały publikowane lub dostarczane przez Licencjobiorcę J. Zawiadomienia elektroniczne K. Zawiadomienia i procedury składania roszczeń o naruszenie praw autorskich III. Prawa do używania i ograniczenia specyficzne dla produktu...99 A. Microsoft Business Network (MBN) Typy subskrypcji usług online Prywatność i dane klientów Licencjobiorcy Konta pracowników Ograniczenia dotyczące korzystania przez Licencjobiorcę z usługi Microsoft Business Network Cicha instalacja szablonów procesu Zachowywanie przesłań Licencjobiorcy Materiały Licencjobiorcy Pewne ograniczenia B. Microsoft Learning Services ( MLS ) Prawa do używania a. Licencje Subskrypcyjne Usług (SSL) b. Licencje Subskrypcyjne Użytkownika (USL) c. Zmiana przypisania licencji USL d. Dodatkowe Licencje Subskrypcyjne (Add-on SL) Dodatkowe wymagania licencyjne i/lub dodatkowe prawa do używania a. Dokumentacja b. Kod dystrybucyjny Spis treści 12

13 C. MSN Encarta Premium Definicje Wymagane licencje Licencje subskrypcji Prawa do licencji; zmiana przypisania Unikatowe adresy URL Prywatność D. Messenger Connect Definicje Wymagania dotyczące usługi MSN Messenger Connect a. Licencje b. Autoryzowana brama c. Aktywne Domeny Firmy i Zablokowane Domeny Firmy d. Wdrożenie Prywatność, bezpieczeństwo i używanie niezgodne z przeznaczeniem a. Niezależny zbiór danych Użytkownika b. Bezpieczeństwo E. Usługa MapPoint Web Service Definicje Typy subskrypcji Usługi online a. Licencje wymagane b. Licencja Subskrypcyjna Usług c. Licencja Subskrypcyjna Użytkownika dla Użytkowników Znanych ( LS Użytkownika ) d. Licencja Subskrypcyjna Dodatku Aplikacji Internetowej dla Użytkownika Bliżej Nieokreślonego ( LS Dodatku Aplikacji Internetowej ) Prawa i ograniczenia dotyczące Usługi MapPoint Web Service a. Prawa licencyjne b. Środowisko stopniowane c. Uwagi dotyczące własności d. Prywatność e. Postanowienia Dotyczące Używania i Deklaracja Prywatności f. Dodatkowe ograniczenia. Licencjobiorca nie będzie wykorzystywać Usługi: F. Office Live Communications Server Public Instant Messaging Connectivity ( PIC ) Prawa do używania a. Licencje Subskrypcyjne Usług (SSL) b. Licencje Subskrypcyjne Użytkownika (USL) c. Zmiana przypisania licencji USL Dodatkowe wymagania licencyjne i/lub dodatkowe prawa do używania a. Tylko do użytku wewnętrznego b. Wymagane oprogramowanie Microsoft Office Live Communications Server 2005 ( LCS ) c. Brak połączeń zewnętrznych d. Brak dostępu do urządzeń PDA i telefonów komórkowych e. Prywatność f. Okres obowiązywania G. Office Live Meeting Definicje Licencje Subskrypcyjne Planowane przestoje usługi OLM Aktualizacje OLM Uwaga dotycząca możliwości nagrywania i prywatności usług OLM Spis treści 13

14 Narzędzia projektowe Microsoft I. Niniejszy ustęp ma zastosowanie do następujących produktów: BizTalk Server 2002 Developer Edition BizTalk Server 2004 Developer Edition Commerce Server 2002 Developer Edition Microsoft Developer Network Subscription ( MSDN ) SQL Server 2000 Developer Edition Visual FoxPro Visual SourceSafe Visual Studio.NET 2002 i 2003 (Enterprise Architect, Enterprise Developer, Professional) Visual Studio Tools for the Microsoft Office System A. Ogólne Udzielenie Licencji Instalacja i używanie Dokumentacja Oprogramowanie Serwera Microsoft a. Postanowienia ogólne b. Instalacja i udzielenie licencji c. Dodatkowe prawa i ograniczenia dla konkretnego Oprogramowania Serwera Oprogramowanie osób trzecich B. Udzielenie licencji na Kod Redystrybucyjny Kod przykładowy Kod Redystrybucyjny Zestawy projektowe ( Software Development Kits lub Edycje Projektowe ) Oprogramowania Serwera Moduły Microsoft Merge ( MSM ) Microsoft Foundation Classes (MFC), Active Template Libraries (ATL) i C Runtimes (CRTs) C. Warunki rozpowszechniania i ograniczenia licencji Warunki ogólne a. Jeśli Licencjobiorca zamierza rozpowszechniać Kod Przykładowy, Kod Redystrybucyjny, Składniki Redystrybucyjne VC lub Serwerowe Składniki Redystrybucyjne (łącznie zwane Składnikami Redystrybucyjnymi ), wówczas zobowiązuje się: b. Następujące postanowienia mają zastosowanie tylko do oprogramowania BizTalk Server 2002 Developer Edition, BizTalk Server 2004 Developer Edition, Commerce Server 2002 Developer Edition, MSDN, Visual FoxPro (wersja 9.0), Visual Studio.NET (2002 i 2003) i Speech Server Dodatkowe prawa i ograniczenia a. Pliki Jet lub MSDE b. Składniki dostępu do danych Microsoft c. SQL Server 2000 Windows CE Edition D. Inne prawa i ograniczenia dotyczące wybranego oprogramowania Postanowienia ogólne a. Wzorcowa wydajność testowa lub wzorcowe testowanie wydajności Visual Studio.NET a. Funkcje pomiaru obciążenia sieci Web / Narzędzie ACT b. Raporty Crystal Reports dla oprogramowania Microsoft Visual Studio.NET 2002 i BizTalk Server Access Developer Extension Spis treści 14

15 E. Microsoft Developer Network Subscription ( MSDN ) Dodatkowe prawa licencyjne a. Aplikacje Komputerowe b. Komputerowe Systemy Operacyjne c. Oprogramowanie Serwera d. Narzędzia Projektowe e. Umowy licencyjne użytkownika końcowego oprogramowania dotyczące Składników II. TechNet Plus A. Instalacja i prawa do używania Inne postanowienia dotyczące Oprogramowania Określone składniki B. Dodatkowe wymagania licencji i/lub prawa do używania Dokumentacja Obowiązek aktywacji Uwagi Standardy lub testy wzorcowe wydajności III. Visual Studio 2005 Team Suite, Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects, Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers i Visual Studio Team Edition for Testers A. Postanowienia ogólne Instalacja i prawa do używania a. Postanowienia ogólne b. Dołączone programy Microsoft c. Kod w wersji wstępnej Dodatkowe wymagania licencyjne i/lub prawa do używania a. Testowanie przez użytkowników b. Kod dystrybucyjny c. Obniżanie numeru wersji d. Testy wzorcowe wydajności B. Postanowienia dodatkowe Używanie Serwera Windows Terminal Services Uwagi dotyczące systemów operacyjnych Windows Remote Assistance NetMeeting Remote Desktop BizTalk » Ta strzałka pojawia się przed sekcjami będącymi przewodnikiem po dokumencie. Spis treści 15

16 Wyszczególnienie zmian w prawach do używania produktów Niniejsza aktualizacja zawiera następujące dodatki: Prosimy zapoznać się z ustępem Serwery Microsoft i Rozwiązania dla firm: BizTalk Accelerator for SWIFT 2.1 Standard Edition BizTalk Accelerator for SWIFT 2.1 Enterprise Edition Office Live Communications Server 2005 (dodane prawa do używania produktów dla składników w dodatku Service Pack 1) Speech Server 2004, R2 Standard Edition Speech Server 2004, R2 Enterprise Edition SQL Server 2000 Workgroup Edition Prosimy zapoznać się z ustępem Online Services: Microsoft Learning Services Office Live Communications Server Public Instant Messaging Connectivity Prosimy zapoznać się z ustępem Narzędzia projektowe: Visual Studio 2005 Team Suite Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers Visual Studio 2005 Team Edition for Testers Inne zmiany: Windows XP Embedded usunięty z ustępu Systemy. Wyszczególnienie zmian w prawach do używania produktów

17 Zestawienie praw do używania produktów» Zamieszczone poniżej zestawienie ma służyć jako przewodnik po różnych modelach licencyjnych oferowanych przez Microsoft. Szczegółowe informacje o tym, kiedy jest potrzebna licencja na dany produkt, gdzie ten produkt może być umieszczony i jak używany, znajdują się w częściach zatytułowanych Definicje oraz ogólne prawa do używania produktów i ograniczenia, Aplikacje Microsoft, Systemy Microsoft, Serwery Microsoft i Narzędzia projektowe Microsoft. Prosimy uważnie zapoznać się z nimi, a także z umowami licencyjnymi na posiadane produkty, ponieważ jest to istotne dla przestrzegania przez Licencjobiorcę wszystkich mających zastosowanie postanowień tych umów. W przypadku jakichkolwiek niezgodności między zestawieniem oraz niniejszym dokumentem lub umową licencyjną, zestawienie nie jest podstawą wykładni. Prawa do używania aplikacji» Poniższa tabela przedstawia zestawienie typowych praw do używania produktów z grupy Aplikacji. Każda kolumna dotyczy innych praw do używania produktu, każdy wiersz natomiast odpowiada innemu produktowi z grupy. Słowo tak w kratce oznacza, że prawa do używania mają zastosowanie do danego produktu. Tabela ta nie jest wyczerpującym zestawieniem praw i ograniczeń dotyczących używania produktów. Szczegółowy opis wspomnianych w niej praw do używania produktów znajduje się w odpowiednim ustępie niniejszego dokumentu, dotyczącym konkretnego produktu. Licencja na Licencja na Można zainstalować Dostępna Dozwolony zdalny Dostępna urządzenie? użytkownika? drugą kopię na licencja do dostęp do aplikacji za licencja dodatkowym pracy w domu? pomocą Remote wielojęzyczna urządzeniu Desktop?1? przenośnym? Access tak nie tak nie tak nie Creative Writer tak nie tak nie tak nie Data Analyzer tak nie tak nie tak nie Encarta tak nie tak nie tak nie Excel tak nie tak nie tak nie elearning Training Kit tak nie tak nie tak nie FrontPage tak nie tak nie tak nie Magic School Bus tak nie tak nie tak nie MapPoint tak nie tak nie tak nie Money tak nie tak nie tak nie Office tak nie tak tak tak tak Outlook tak nie tak nie tak nie PowerPoint tak nie tak nie tak nie Press tak nie tak nie tak nie Project tak nie tak nie tak tak Proofing Tools tak nie tak nie tak nie Publisher tak nie tak nie tak nie Visio tak nie tak nie tak nie Word tak nie tak nie tak nie Works tak nie tak nie tak nie 1 - Uwaga: Zdalny dostęp za pomocą Remote Desktop nie dotyczy licencji na Pulpit zdalny (RDL) dla systemów Windows XP Professional i Windows XP Professional Blade PC Edition. Prosimy zapoznać się z sekcją Systemy Microsoft w tym dokumencie, aby uzyskać więcej informacji dotyczących licencji na Pulpit zdalny (RDL). Zestawienie praw do używania produktów 17

18 Prawa do używania systemów» Poniższa tabela przedstawia zestawienie typowych praw do używania produktów z grupy Systemów 1. Każda kolumna dotyczy innych praw do używania produktu, każdy wiersz natomiast odpowiada innemu produktowi z grupy. Słowo tak w kratce oznacza, że prawa do używania mają zastosowanie do danego produktu. Tabela ta nie jest wyczerpującym zestawieniem praw i ograniczeń dotyczących używania produktów. Szczegółowy opis wspomnianych w niej praw do używania produktów znajduje się w odpowiednim ustępie niniejszego dokumentu, dotyczącym konkretnego produktu. Windows XP Professional Licencja na urządzenie? Dozwolone dwa wystąpienia Oprogramowania na licencjonowane urządzenie? Licencja obejmuje technologię Remote Desktop? Licencja obejmuje technologię Remote Assistance? Licencja obejmuje technologię NetMeeting? Zwielokrotniony dostęp do urządzenia dla plików/ drukowania? Dostęp-na licencja wielojęzyczna? tak (2) tak tak tak tak tak (limit 10) tak 1 - Uwaga: licencje na Pulpit zdalny (RDL) należą do grupy systemów i są dostępne w wersji dla urządzenia lub dla użytkownika. 2 - Uwaga: licencja na komputerowy system operacyjny Windows jest dostępna w ramach licencjonowania grupowego nie jako licencja na pełną wersję, ale tylko jako licencja na uaktualnienie. System operacyjny stanowiący podstawę do uaktualnienia (określony na Liście Produktów) musi być licencjonowany na komputer osobisty lub stację roboczą, przed dokonaniem uaktualnienia i/lub zachowaniem tej licencji w programie licencjonowania grupowego. Zestawienie praw do używania produktów 18

19 Prawa do używania Serwerów» Poniższa tabela przedstawia zestawienie typowych praw do używania produktów z grupy Serwerów. Każda kolumna dotyczy innych praw do używania produktu, każdy wiersz natomiast odpowiada innemu produktowi z grupy. Słowo tak w kratce oznacza, że prawa do używania mają zastosowanie do danego produktu. Tabela ta nie jest wyczerpującym zestawieniem praw i ograniczeń dotyczących używania produktów. Szczegółowy opis wspomnianych w niej praw do używania produktów znajduje się w odpowiednim ustępie niniejszego dokumentu, dotyczącym konkretnego produktu. Licen- Licencja Licencja Licencja Licencja Wymagana Wymagana Licencja Wymagane Wymagane cja na pro- typu typu typu typu licencja dla licencja dla typu Licencje Licencje cesor? Serwer/ Serwer/ Serwer/ Serwer/ serwera każdej kopii Moduł/U- Subskryp- Subskryp- Licencja Licencje Licencja Licencja pasywnego/ oprogra- żytkownik cyjne na cyjne na Dostępu Dostępu Dostępu Dostępu awaryjnego mowania na z licencją korzystanie korzystanie z Klienta Klienta Klienta Klienta z w klastrze? serwerze? użytkowni- z podstawo- dodatkowych dla dla na dostęp External ka tylko wych Usług Usług Online? Użytko- Urządze- do Connector? na Online? wnika? nia? serwera? dostęp? Application Center tak nie nie nie nie tak nie (8) nie nie dotyczy nie dotyczy BizTalk Server tak nie nie nie nie tak (1) nie nie dotyczy nie dotyczy Commerce Server Content Management Server tak nie nie nie nie dotyczy tak nie (8) nie nie dotyczy nie dotyczy tak nie nie nie nie tak (1) nie nie dotyczy nie dotyczy Class Server nie nie tak (3) nie nie tak tak nie nie dotyczy nie dotyczy Customer Relationship Management nie nie nie nie nie tak tak tak nie nie Exchange Server nie tak tak nie tak tak tak nie nie dotyczy nie dotyczy Host Integration Server Identity Integration Server tak nie nie nie nie tak nie (8) nie nie dotyczy nie dotyczy tak nie nie nie nie tak nie (8) nie nie dotyczy nie dotyczy ISA Server tak nie nie nie nie tak nie (8) nie nie dotyczy nie dotyczy Microsoft Business Network Office Project Server Office SharePoint Portal Server Operations Management Server Operations Manager 2005 Office Live Communications nie nie nie nie nie nie tak (10) nie tak tak nie tak tak nie tak tak tak nie nie dotyczy nie dotyczy nie tak tak nie tak tak tak nie nie dotyczy nie dotyczy tak nie nie nie nie tak nie (8) nie nie dotyczy nie dotyczy nie nie (11) nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak tak nie tak tak tak nie nie dotyczy nie dotyczy Zestawienie praw do używania produktów 19

20 Server Services for NetWare Services for UNIX nie (4) (4) nie dotyczy nie dotyczy nie nie nie dotyczy nie dotyczy nie nie nie nie nie tak tak nie nie dotyczy nie dotyczy SQL Server tak (5) Tak (5) tak (5) nie nie nie nie (8) nie nie dotyczy nie dotyczy Systems Management Server nie nie Tak (12) nie nie tak tak nie nie dotyczy nie dotyczy Terminal Server nie tak tak (6) nie tak tak tak (6) nie nie dotyczy nie dotyczy Virtual Server nie nie nie nie nie tak tak nie nie dotyczy nie dotyczy Windows Rights Management Server nie tak tak (6) nie tak tak tak (6) nie nie dotyczy nie dotyczy Windows Server nie tak tak tak (2) tak tak tak nie nie dotyczy nie dotyczy Windows Small Business Server nie tak tak nie nie tak nie dotyczy (9) nie nie dotyczy nie dotyczy 1 Każda licencja na edycję standardową (Standard Edition) tego produktu upoważnia Licencjobiorcę do zainstalowania jednej kopii produktu do używania na jednym procesorze serwera. Wersja Enterprise Edition tego produktu upoważnia Licencjobiorcę do zainstalowania na Serwerze dowolnej liczby kopii, pod warunkiem nabycia przez Licencjobiorcę wymaganej liczby licencji na procesor. 2 W przypadku licencjonowania oprogramowania Terminal Server Licencje Dostępu Klienta Windows nie mogą być przydzielane w trybie Dla Serwera. W tym przypadku Licencje Dostępu Klienta Windows muszą być przydzielane w trybie Dla Urządzenia lub Dla Użytkownika. 3 Szczególne wymagania licencyjne dotyczące uzyskiwania dostępu do oprogramowania Class Server są opisane w ustępie dotyczącym tego oprogramowania. 4 Licencjobiorca może zainstalować dowolną liczbę kopii Oprogramowania Serwera na Serwerach znajdujących się w jego pomieszczeniach, na których jest uruchomiony odpowiedni system operacyjny Microsoft Windows, jak opisano w dokumentacji użytkownika opublikowanej przez Microsoft. Licencjobiorca może zainstalować oprogramowanie klienta na każdym urządzeniu. 5 Oprogramowanie SQL Server może być licencjonowane albo w trybie Na Procesor, albo na bazie modelu Serwer/Licencje Dostępu Klienta z Licencjami Dostępu Klienta w trybie Dla Urządzenia albo Dla Użytkownika. 6 Składniki Terminal Server i Windows Right Management Server są licencjonowane na podstawie licencji na oprogramowanie Windows Server. Licencję Dostępu Klienta dla każdego z nich trzeba nabyć oddzielnie. Zestawienie praw do używania produktów 20

21 7 Z wyjątkiem przypadku Użytkownika, dla którego Licencjobiorca nabył Licencję Dostępu Klienta dla Użytkownika, Licencja Dostępu Klienta na uzyskiwanie ograniczonego dostępu za pomocą dodatkowych urządzeń jest wymagana, gdy produkt jest licencjonowany na bazie modelu Serwer/Licencje Dostępu Klienta. 8 Licencjobiorca może zainstalować dowolną liczbę kopii oprogramowania na Serwerze, pod warunkiem że nabędzie wymaganą liczbę licencji na procesor oprogramowania. 9 Tylko jedna kopia Windows Small Business Server może zostać zainstalowana na maszynie, niezależnie od liczby nabytych licencji. 10 Nie ma Licencji Dostępu Klienta dla Microsoft Business Network (MBN), wymagana jest tylko Licencja Serwera na zainstalowanie oprogramowania MBN. Istnieją oddzielne wymagania dotyczące licencji subskrypcyjnych na korzystanie z usług MBN online, jak określono poniżej. 11 Oprócz licencji oprogramowania serwera należy uzyskać odpowiednią licencję na zarządzanie dla każdego urządzenia zarządzanego przez to oprogramowanie. 12 Począwszy od października 2004 Licencje Dostępu Klienta programu SMS będą nazywane Licencjami Zarządzania Konfiguracją. Zestawienie praw do używania produktów 21

22 Prawa do używania Microsoft Online Services [Usług Online firmy Microsoft]» W następującej tabeli zestawiono prawa do używania produktów dla Microsoft Online Services. Każda kolumna odpowiada innemu prawu do używania, a każdy wiersz odpowiada innemu produktowi z tej grupy. Słowo tak w komórce oznacza, że prawo do używania dotyczy danego produktu. Tabela nie jest pełnym zestawieniem praw do używania i ograniczeń. Szczegółowy opis wymienionych tutaj różnych praw do używania można znaleźć w ustępie dotyczącym tych praw do używania, które są specyficzne dla każdego produktu Online Services. Potrzebna Licencja Subskrypcyjna Usług na aktywację I utrzymywanie? Wymagana Licencja Subskrypcyjna Użytkownika na korzystanie z Potrzebna Licencja Subskrypcyjna na korzystanie z Potrzebne oddzielne licencje na każdą kopię oprogramowania na serwerze? podstawowych usług Microsoft Online Services w trybie Dla dodatkowych usług Microsoft Online Services? Microsoft Online Services Użytkownika? * Microsoft Business Network tak (1) tak tak tak MSN Encarta Premium Online tak (2) tak tak nie dotyczy MSN Messenger Connect tak tak n/a tak (3) Microsoft MapPoint Web Service tak tak tak nie dotyczy (4) Microsoft Office Live Meeting tak tak tak nie dotyczy Microsoft Learning Services tak tak tak nie dotyczy Office Live Communications Server Public Instant Messaging Connectivity tak tak nie dotyczy nie dotyczy 1 Licencjobiorcy może przysługiwać okazowa Licencja Subskrypcyjna Usług na korzystanie z usług online Microsoft Business Network. Prosimy zapoznać się z kryteriami kwalifikacyjnymi na Liście Produktów. 2 Każda Licencja Subskrypcyjna Usług na program Encarta Online odnosi się do określonego języka. Dla każdego dodatkowego języka wymagana jest jedna Licencja. 3 Aby móc korzystać z usługi MSN Messenger Connect Service, Licencjobiorca musi, na własny koszt, uzyskać autoryzowaną bramę od dostawcy bram, podlegającą ustalonym przez niego prawom do używania i ograniczeniom. 4 Serwer Microsoft MapPoint Location Server, udostępniający funkcje opcjonalne, jest dostępny do pobrania z sieci bezpłatnie. * Uwaga usługi dodatków różnią się w zależności od produktu. Zestawienie praw do używania produktów 22

23 Prawa do używania Narzędzi Projektowych» Poniższa tabela przedstawia zestawienie typowych praw do używania produktów z grupy Narzędzi Projektowych. Każda kolumna dotyczy innych praw do używania produktu, każdy wiersz natomiast odpowiada innemu produktowi z grupy. Słowo tak w kratce oznacza, że prawa do używania mają zastosowanie do danego produktu. Tabela ta nie jest wyczerpującym zestawieniem praw i ograniczeń dotyczących używania produktów. Szczegółowy opis wspomnianych w niej praw do używania produktów znajduje się w odpowiednim ustępie niniejszego dokumentu, dotyczącym konkretnego produktu. Licencja na wskazanego użytkownika? Można zainstalować dowolną liczbę kopii na dowolnej Można używać tylko w celu projektowania, testowania, demonstrowania Można używać w ogólnych celach biurowych, pod warunkiem że jest to projektowanie, Można używać w ogólnych celach biurowych? liczbie urządzeń? lub rozwijania? rozwijanie, demonstrowanie lub testowanie Aplikacje i narzędzia projektowe oprogramowania? MSDN tak tak tak tak (1) tak (2) Visual Fox Pro tak tak tak nie nie Visual SourceSafe tak tak tak nie nie Visual Studio tak tak tak nie nie Licencja na wskazanego użytkownika? Można zainstalować oprogramowanie na dowolnej Można używać tylko w celu projektowania, testowania, Można używać w ogólnych celach biurowych? liczbie serwerów z nieograniczoną liczbą połączeń z demonstrowania lub rozwijania? Produkty serwerowe urządzeniami? BizTalk Server Developer tak tak tak nie Commerce Server Developer tak tak tak nie SQL Server Developer tak tak tak nie 1 Ma zastosowanie jedynie do składników Project, Visio i Office Developer subskrypcji MSDN. 2 Ma zastosowanie jedynie do składnika Office Developer subskrypcji MSDN. Zestawienie praw do używania produktów 23

24 Definicje oraz ogólne prawa do używania produktów i ograniczenia» Niniejszy dokument określa prawa do używania i ograniczenia dotyczące Oprogramowania i usług online: które Licencjobiorca zamówił w ramach swojej umowy licencyjnej; na które udzieliliśmy licencji w ramach programu Software Assurance; oraz na które udzieliliśmy licencji w związku z Uczestnictwem w programie Software Assurance. Dodatkowe informacje na temat, na jakie Oprogramowanie udzielamy licencji w związku z programem Software Assurance i Uczestnictwem w programie Software Assurance, a także jakie Oprogramowanie lub usługi online Licencjobiorca może zamawiać w ramach swoje umowy licencyjnej, można znaleźć na Liście Produktów Microsoft albo uzyskać od account managera w Microsoft lub odsprzedawcy. I. Definicje Ogólne definicje: Potwierdzenie Licencji oznacza dowód posiadania licencji, dostarczony Licencjobiorcy przez Microsoft. Microsoft (także my w niniejszym dokumencie) oznacza Microsoft, który wydaje lub wydał licencje w ramach umowy licencyjnej podpisanej przez Licencjobiorcę lub jego podmioty stowarzyszone. Produkt o ile nie postanowiono inaczej oznacza oprogramowanie komputerowe oraz związane z nim nośniki, schematy, narzędzia do tworzenia schematów, materiały drukowane, a także dokumentację w formie online i dokumentację elektroniczną, jeśli taka istnieje. Oprogramowanie oznacza części produktów będące oprogramowaniem, które mogą być licencjonowane w ramach umowy licencyjnej podpisanej przez Licencjobiorcę. Licencjobiorca oznacza podmiot lub osobę, która zawarła z Microsoft umowę licencyjną, w ramach której jest licencjonowana kopia Oprogramowania, a także, jeśli ma to zastosowanie, podmioty stowarzyszone lub autoryzowanych użytkowników tego podmiotu lub osoby. II. Ogólne prawa do używania produktów i ograniczenia Ogólne prawa do używania oraz ograniczenia dotyczące wszystkich produktów: Microsoft udziela Licencjobiorcy praw do używania, specyficznych dla każdego produktu, na który Licencjobiorca posiada licencję, pod warunkiem przestrzegania przez Licencjobiorcę wszystkich postanowień dotyczących tego produktu. Takie produkty są chronione przez prawo autorskie, międzynarodowe porozumienia dotyczące prawa autorskiego oraz przez inne prawa i międzynarodowe porozumienia dotyczące ochrony własności intelektualnej. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Oprogramowanie jest tak skonstruowane, aby mogło być używane przez licencjobiorcę w określony sposób. Licencjobiorca musi przestrzegać tych ograniczeń technicznych. Licencjobiorcy nie wolno rozpracowywać ograniczeń technicznych w oprogramowaniu. A. Kod w wersji wstępnej Części Oprogramowania lub usług online mogą być określone jako kod w wersji wstępnej ( Kod w Wersji Wstępnej ). Taki Kod w Wersji Wstępnej nie jest na poziomie wykonania i zgodności ogólnie dostępnego produktu finalnego. Kod w Wersji Wstępnej może działać niewłaściwie i może być w istotny sposób zmodyfikowany przed wprowadzeniem jego pierwszej wersji komercyjnej. Microsoft nie jest zobowiązany do udostępnienia Kodu w Wersji Wstępnej ani późniejszych wersji na zasadach komercyjnych. Licencja na używanie Kodu w Wersji Wstępnej wygasa z chwilą komercyjnego udostępnienia przez Microsoft. B. Aktualizacje i uzupełnienia Niniejsze prawa i ograniczenia dotyczą aktualizacji i uzupełnień, składników dodatków, usług pomocy dla produktu oraz składników usług internetowych oryginalnego Produktu, który Licencjobiorca może otrzymać od Microsoft (na przykład późniejszych instalacji subskrypcji MSDN lub aktualizacji pakietów serwisowych do istniejących produktów), o ile razem z aktualizacją, uzupełnieniem, składnikiem dodatków, usługami pomocy dla produktu lub składnikiem usług internetowych nie zostaną przekazane inne postanowienia lub ma zastosowanie inna umowa. Jeśli Licencjobiorca nie ma prawidłowo licencjonowanej kopii oryginalnego Produktu, którego dotyczy aktualizacja, uzupełnienie, składnik dodatków lub składnik usług internetowych, nie ma prawa instalować, kopiować ani w inny sposób używać aktualizacji lub uzupełnienia, nie ma również żadnych praw wynikających z uzupełniających warunków używania, jeśli takie istnieją. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do anulowania usług internetowych udzielanych lub udostępnianych Licencjobiorcy za pomocą Oprogramowania. Definicje oraz ogólne prawa do używania produktów i ograniczenia 24

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2013 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Prawa do używania produktów

Prawa do używania produktów Licencjonowanie zbiorowe Microsoft Prawa do używania produktów Wersja Polska Styczeń 2012 r. Spis treści WPROWADZENIE... 5 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Prawa do używania 9 Prawa

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA WAŻNE PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Poniższe pola proszę wypełnid drukowanymi literami: Imię: Nazwisko: Instytut lub Kierunek i rok studiów oraz numer legitymacji: Adres e-mail: Uwaga! Adres

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows XP Home Edition

Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Home Edition UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT WAŻNE PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania ( Umowa Licencyjna ) stanowi

Bardziej szczegółowo

producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub

producentem serwera rozpowszechniającym oprogramowanie razem z serwerem lub POSTA NOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄ CE OPROGRAMOWA NIA MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 STA NDA RD Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem serwera rozpowszechniającym

Bardziej szczegółowo

internetowego (Internet Connection Sharing) i usług telefonii. Limit dziesięciu połączeń obejmuje wszystkie połączenia realizowane za pomocą

internetowego (Internet Connection Sharing) i usług telefonii. Limit dziesięciu połączeń obejmuje wszystkie połączenia realizowane za pomocą UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT DLA SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL EDITION Z DODATKIEM SERVICE PACK 2 WAŻNE PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Pełne informacje na temat licencjonowania i cen

Pełne informacje na temat licencjonowania i cen Pełne informacje na temat licencjonowania i cen Przewodnik po licencjonowaniu systemu Uwaga: niniejszy przewodnik pomaga zrozumieć zasady licencjonowania, ale nie zastępuje dokumentów licencyjnych, których

Bardziej szczegółowo

Microsoft Software Assurance Przewodnik użytkownika

Microsoft Software Assurance Przewodnik użytkownika Microsoft Software Assurance Przewodnik użytkownika Przewodnik po usługach Software Assurance dla programów licencji grupowych Microsoft: Charakterystyka usług Warunki handlowe SPIS TREŚCI SOFTWARE ASSURANCE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i. producentem urządzenia, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem, lub

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i. producentem urządzenia, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem, lub POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i producentem

Bardziej szczegółowo

Microsoft Licencing Policies

Microsoft Licencing Policies 2 Microsoft Licencing Policies Odpowiedzi na często zadawane pytania Wydanie 2003 2002 Microsoft Corporation: All right reserved.microsoft, MS-DOS, Power Point, Windows and Windows NT are either registered

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a:

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą a: producentem komputera rozpowszechniającym oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa Academic Select Plus

Umowa Academic Select Plus Umowa Academic Select Plus Spis treści 1. Definicje.... 1 2. Zasady programu Academic Select Plus.... 3 3. Ustalanie poziomu cenowego.... 3 4. Uprawnienia Zarejestrowanych Podmiotów Stowarzyszonych wynikające

Bardziej szczegółowo

Warunki licencjonowania oprogramowania Microsoft sprzętu Hewlett Packard

Warunki licencjonowania oprogramowania Microsoft sprzętu Hewlett Packard Warunki licencjonowania oprogramowania Microsoft sprzętu Hewlett Packard Przestrzegając niniejszych postanowień licencyjnych, w ramach każdej uzyskanej licencji nabywają Państwo opisane poniżej prawa.

Bardziej szczegółowo

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN)

Otwarta Licencja Microsoft (OPEN) P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y 2007 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, SharePoint,

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Enterprise Agreement P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y

Enterprise Agreement P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y P R O G R A M L I C E N C Y J N Y 2007 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Active Directory, FrontPage, InfoPath, OneNote, Outlook, SharePoint,

Bardziej szczegółowo

Licencja Microsoft Select dla Edukacji. Przewodnik

Licencja Microsoft Select dla Edukacji. Przewodnik Licencja Microsoft Select dla Edukacji Przewodnik Spis treści Opis akademickich programów licencjonowania grupowego... 3 Licencjonowanie w modelu transakcyjnym... 3 Otwarta Licencja Microsoft dla Edukacji

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Spis treści Wprowadzenie...3 Wersje programu SQL Server 2012...4 Modele licencjonowania programu SQL Server 2012...4 Licencjonowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1 UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1 Dziękujemy za wybranie systemu Microsoft Windows 8.1. Niniejszy umowa licencyjna między Licencjobiorcą a Microsoft Corporation (lub, w zależności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT ZAWARTA Z MICROSOFT, PRODUCENTEM OPROGRAMOWANIA LUB OSOBĄ BĄDŹ FIRMĄ INSTALUJĄCĄ OPROGRAMOWANIE

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT ZAWARTA Z MICROSOFT, PRODUCENTEM OPROGRAMOWANIA LUB OSOBĄ BĄDŹ FIRMĄ INSTALUJĄCĄ OPROGRAMOWANIE UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT ZAWARTA Z MICROSOFT, PRODUCENTEM OPROGRAMOWANIA LUB OSOBĄ BĄDŹ FIRMĄ INSTALUJĄCĄ OPROGRAMOWANIE WINDOWS 8.1 Dziękujemy za wybranie komputera z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ (E201 6/08)

OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ (E201 6/08) OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ (E201 6/08) ESRI, 380 New York St., Redlands, CA 92373-8100 USA TEL 909-793-2853 FAX 909-793-5953 ARTYKUŁ 1 DEFINICJE Definicje. Określenia użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT Data ostatniej aktualizacji: lipiec 2015 r. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS W PRZYPADKU LICENCJOBIORCÓW MIESZKAJĄCYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH (LUB

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowiązują od dnia 12 czerwca 2015

Zasady świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowiązują od dnia 12 czerwca 2015 Zasady świadczenia usług asysty technicznej dla oprogramowania Oracle Obowiązują od dnia 12 czerwca 2015 Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Warunki świadczenia usług asyty technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Opis produktu W systemie Windows Server 2012 R2 wykorzystano zebrane przez Microsoft doświadczenia w zakresie realizacji usług chmury obliczeniowej na skalą globalną

Bardziej szczegółowo