Status procesu integracji Skonsolidowane wyniki BPH PBK po 2 kwartałach Warszawa, 14 sierpnia 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Status procesu integracji Skonsolidowane wyniki BPH PBK po 2 kwartałach 2002. Warszawa, 14 sierpnia 2002"

Transkrypt

1 Status procesu integracji Skonsolidowane wyniki BPH PBK po 2 kwartałach 22 Warszawa, 14 sierpnia 22

2 status procesu integracji skonsolidowane wyniki po 2 kwartałach 22 2

3 Projekty integracyjne realizowane są zgodnie z planem. Harmonogram fuzji nie jest zagrożony. Główne projekty zakończone w IH2 > segmentacja klientów Nowy system oceny klientów detalicznych > ogólna polityka kredytowa dla bankowości detalicznej > nowa jednolita oferta usług telefonicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw > proces dywizjonalizacji: centra korporacyjne rozpoczęły działalność operacyjną w docelowych lokalizacjach > centralizacja funkcji restrukturyzacji i windykacji należności - wysoki stopień zaawansowania prac, pełne zakończenie procesu - wrzesień 22 > pierwsze testy konwersyjny z Profile 5.3 do 5.1 zakończone sukcesem w 98% >włączenie DM PBK SA w struktury Banku > wprowadzenie systemu RTP Połowa 22 Restrukturyzacja sieci detalicznej (II etap dywizjonalizacji) Fuzja operacyjna Nowa dokumentacja kredytowa oparta na zharmonizowanej palecie produktów i platformie IT Unifikacja dokumentacji kredytowej W pełni zautomatyzowany system monitoringu, wczesnego ostrzegania, restrukturyzacji i dochodzenia należności dla detalu i korporacji (półautomatyczny gotowy we wrześniu 22) CZAS 3

4 Mimo absorbującego procesu integracyjnego wprowadzane są nowe usługi i produkty. Nowe pakiety produktów rachunku bieżącego: Srebrny Sezam oraz Złoty Sezam Karty kredytowe Visa GOLD oraz Visa SILVER Karty kredytowe Eurocard/MasterCard GOLD oraz SILVER Nowy pakiet produktów dla MSP: HARMONIUM oraz HARMONIUM PLUS Zarządzanie gotówką dla klientów korporacyjnych E-banking dla klientów korporacyjnych: TRANS-Collect, TRANS-Debit,TRANS- Cash, TRANS-Balancing Wprowadzono ofertę produktową SALES (obszar rynków międzynarodowych) W ramach projektu Barometr fuzji regularnie przeprowadzane są wśród klientów i pracowników ankiety na podstawie których wyciągane są wnioski i podejmowane decyzje 4

5 Nagrody i wyróżnienia dla Banku - Visa Credit Silver i Eurocard/MasterCard Silver banku BPH PBK - najlepsze karty kredytowe w Polsce w rankingu Rzeczpospolitej - I miejsce w rankingu magazynu Profit w kategorii łatwości dostępu do konta (dostęp przez internet, telefon, WAP, SMS, ponad 5 placówek oraz ponad 7 bankomatów) - I miejsce wg magazynu Businessman - Bank dla biznesmena - I nagroda Muratora dla pakietu produktów hipotecznych - II miejsce w rankingu Rzeczpospolitej dla konta Sezam Student i III miejsce dla konta Srebrny Sezam - II miejsce w rankingu banków według opinii klientów (wg Rzeczpospolitej) - II miejsce w Rankingu Dealerów prowadzonym przez NBP - Bank przyjazny dla przedsiębiorców - za bogatą ofertę dla małych i średnich przedsiębiorców w rankingu KIG - Trzecia Giełdowa Spółka 21 roku- w rankingu Pentor dla Pulsu Biznesu - Siódmy diament do złotej statuetki BCC (jako jedyna polska firma) 5

6 Koszty i synergie związane z integracją - lepiej niż w założeniach Plan (%) Wykonanie (%) 5 Plan (%) Wyk. (%) 52 Zrealizowane w 2 kwartałach 22 synergie są o 2% wyższe od zaplanowanych Synergie 2 kwartały Plan (%) Wykonanie (%) 5 Synergie Koszty 1 Plan (%) Wyk. (%) Koszty 35 Koszty integracji są niższe niż przewidziane w budżecie (o 65% za 2 kwartały 22) z powodu: nieznacznego przesunięcia redukcji zatrudnienia w celu zapewnienia pełnego wsparcia przy fuzji IT rozwiązania rezerw kosztowych z 21 roku 6

7 Optymalizacja zatrudnienia i sieci placówek Placówki Osoby Etaty Zmniejszenie liczby placówek o 36 w I półroczu 22 w wyniku zamknięcia pokrywających się i nieefektywnych placówek 7.3% zmniejszenie poziomu zatrudnienia (o 993 osoby) w I półroczu 22 w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia podjętej w BPH i PBK przed fuzją Nieznaczny wzrost poziomu zatrudnienia w 2 kwartale 22 w wyniku włączenia w struktury Banku Domu Maklerskiego PBK (183 etaty / 19 osoby) Redukcja zatrudnienia realizowana jest zgodnie z planem (zwolnienie maksymalnie 2.3 pracowników do końca 23 roku) 7

8 Bankowość detaliczna - Stabilne udziały rynkowe* 1 8,45 8,68 8,7 1 8,92 8,78 8, mln mln 18. mln 5 1,5 mln 1,45 mln 1,46 mln Depozyty (w %) Rachunki ROR (w %) 1 7,35 7,17 6,39 33 pozycja pozycja wśród wśród największych największych polskich polskich banków banków pod pod względem względem liczby liczby rachunków rachunków bieżących bieżących (ROR)** (ROR)** mln mln mln Rachunek Rachunek ROR ROR BPH BPH PBK PBK najlepszym najlepszym kontem kontem w Polsce*** Polsce*** Kredyty (w %) XII 21 III 22 */ zgodnie z nowymi zasadami statystycznymi NBP; bez GBG **/ z GBG (ok. 6 tysięcy RORów) ***/ magazyn Profit VI 22 Źródła: wewnętrzny system controllingu; Kredyty i depozyty - Skonsolidowany bilans NBP; Rachunki bieżące - informacje prasowe (Rzeczpospolita) 8

9 Bankowość detaliczna - Wysoki wzrost udziałów rynkowych pod względem kart płatniczych Wysoki Wysoki wzrost wzrost liczby liczby wydanych wydanych kart kart płatniczych płatniczych w 2 kwartale kwartale % 4 4 pozycja pozycja pod pod względem względem liczby liczby wydanych wydanych kart kart płatniczych płatniczych Karty bankowe dla klientów indywidualnych* (w tys.) 8.5 % udział w rynku Karta Karta kredytowa kredytowa BPH BPH PBK PBK najlepsza najlepsza w Polsce** Polsce** Trzecia Trzecia największa największa sieć sieć bankomatów bankomatów (bez (bez uwzględnienia uwzględnienia sieci sieci Euronet) Euronet) 6 Bankomaty* XII 21 III 22 VI 22 * / bez GBG; **/ wg Rzeczpospolitej Źródło: wewnętrzny system controllingu; informacje prasowe (Rzeczpospolita) 9

10 Bankowość detaliczna - kredyty hipoteczne* Wolumen kredytów hipotecznych w mln PLN ,9 % ,2 %** 6.22 * / bez GBG **/ udział rynkowy npdst. przeliczonych danych za 1 kwartał 15% udział w rynku kredytów hipotecznych; trzecie miejsce w sektorze Kredyty hipoteczne stanowią większość nowo udzielanych kredytów detalicznych Dobra jakość portfela kredytów hipotecznych 25% wzrost wolumenu kredytów hipotecznych w ciągu 2 kwartałów 22 Kredyty hipoteczne stanowią 52.2% kredytów detalicznych (o 4.2% więcej niż na ) 1

11 Bankowość detaliczna- Alternatywne kanały dystrybucji* Dostęp do bankowości telefonicznej (Call Center) dla małych i średnich przedsiębiorstw od 1 czerwca Call Center Szybki wzrost liczby klientów Call Center (ponad 8. od września 21) 23% wzrost liczby użytkowników Call Center i 13% wzrost liczby kont bankowości elektronicznej (tylko w 2 kwartale 22) E-banking ** - XII 21 - III 22 VI 22 * /bez GBG **/ konta internetowe, SMS, WAP 11

12 Bankowość korporacyjna - Inicjatywy strukturalne Centra korporacyjne 27 Centrów Korporacyjnych: utworzone, obsadzone kadrowo, finalizowany proces przejmowania klientów (zakończony w 9%). Wszyscy klienci zostali przypisani do osobistych Relationship Managers. Dodatkowo Relationship Managers pracują w wybranych 34 lokalizacjach. Analiza ABC Analizy podjęte w Centrach Korporacyjnych; plany marketingowe dla wszystkich klientów A i B przygotowane i realizowane Sprzedaż strukturalna Narzędzia kontrolne Narzędzia wprowadzone (m.in. wykorzystujący intranet system informacji o dochodowości klienta, system Zarządzania Relacjami z Klientem na bazie Lotus Notes) Wspólna lokalizacja Pion Dużych Firm oraz Specjaliści Produktowi ulokowani pod jednym dachem w celu oferowania kompleksowej obsługi * klient A : zysk/potencjalny zysk >1 tys. PLN klient B : zysk/potencjalny zysk >1 tys. <= 1 tys. PLN 12

13 Bankowość detaliczna Inicjatywy produktowe (1) Bankowość elektroniczna Ponad płatności krajowych (wzrost o 16%) i 7.2 płatności zagranicznych za pośrednictwem MultiCash tylko w 2 kwartale 36 nowych klientów MultiCash i 34 klientów Videotel (Home Banking) TRANS-Collect Zaawansowany system zaprojektowany do przetwarzania, (Przetwarzanie identyfikacji i rozliczania zobowiązań przedsiębiorstw użyteczności płatności publicznej, operatorów telekomunikacyjnych, ubezpieczycieli i przychodzących) detalistów przygotowany w ciągu 4 Zaplanowane rozległe testy systemu TRANS-Collect z 6 4 miesięcy! klientami z sektora energetycznego i gazowego TRANS-Debit (direct debit) dostosowanie do systemu Profile Nowa funkcjonalność systemu direct debit collections umożliwiająca przetwarzanie dużej liczby transakcji oraz świadczenie usług o wysokiej wartości dodanej wymaganych przez klientów korporacyjnych System wprowadzony: podpisane 2 nowe umowy na świadczenie usługi TRANS-Debit z klientami z sektora budowlanego i kosmetycznego 13

14 Bankowość detaliczna Inicjatywy produktowe (2) Wdrożony dynamiczny tryb realizacji zleceń Rozwój usługi TRANS-Cash (pobór gotówki) Całkowicie nowy produkt dla dużych dostawców usług publicznych i podobnych korporacji umożliwiający obciążanie konta klienta detalicznego Banku zobowiązaniami w dniu zapadnięcia wierzytelności: efekt synergii detal-korporacja! Zostały wprowadzone nowe zasady dla klientów korporacyjnych umożliwiające pobieranie i dostawę gotówki w skali całego kraju w tym waluty zagraniczne Usługa wprowadzona: podpisane 2 nowe umowy na świadczenie usługi TRANS-Cash z sektora spożywczego/fmcg i chemicznego Wprowadzony system TRANS-Balancing Rozbudowana usługa umożliwiająca konsolidację sald na rachunkach dużych firm i jednostek publicznych 14

15 Działalność powiernicza i skarbowa Działalność powiernicza Zaawansowane rozmowy z nowymi potencjalnymi klientami: udział w procesie wyboru polskiego lokalnego powiernika dla 3 globalnych banków powierniczych Wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością 14% wzrost aktywów powierniczych tylko w 2 kwartale 22 (31% w 1 kwartale 2) 4 nowe umowy z klientami zagranicznymi w pierwszym półroczu 22 Działalność skarbowa Wzrastająca aktywność na rynku międzybankowym: Druga pozycja w rankingu aktywności dealerskiej przeprowadzonym przez NBP (drugi raz z rzędu) Ważny market maker dla opcji walutowych i derywatyw na stopę procentową (12% wg Indeksu Aktywności Dealerskiej - IAD) Znaczący udział w obrocie obligacjami skarbowymi (16% według IAD) Dostawca kapitału w transakcjach FX Spot i FX Forwards Wprowadzenie przejrzystego systemu cen transferowych dla potrzeb wewnętrznej alokacji zysku: dotyczącego produktów na stopę procentową (Funds Transfer Pricing) związanego z ryzykiem w transakcjach wymiany (FX Price List) 15

16 Działalność skarbowa - Sprzedaż Zmiana 2kw / 1kw Liczba zarejestrowanych klientów Treasury Sales 62% Liczba klientów zamykających transakcje z Treasury Sales 17% Zmiana 2kw / 1kw Depozyty 45% Produkty o stałym dochodzie 95% Transakcje wymiany 15% Opcje FX 322% Derywatywy na stopę procentową 66% Wprowadzenie nowych standardów dokumentacji (bazujących na ISDA) dla produktów skarbowych - zapewnia bezpieczeństwo i przejrzystość rynkowych transakcji spot i forward zarówno dla Banku jak i klientów Departamentu Operacji Finansowych. Rozwój nowych kanałów dystrybucji z wykorzystaniem sieci Centrów Korporacyjnych - stworzenie łatwego dostępu do usług INM ( INM Proxy ) poprzez funkcję tzw. dealerów oddziałowych w CK: wzrost profesjonalizmu oferty produktów i usług skarbowych skierowanej do mniejszych firm - wzrost liczby transakcji zamykanych z klientami Centrów Korporacyjnych. 16

17 status procesu integracji skonsolidowane wyniki po 2 kwartałach 22 17

18 Polska gospodarka i sektor bankowy: światło w tunelu kwartał 2 w... makroekonomii Globalną perspektywę pogorszyła m.in. wyprzedaż papierów wartościowych Pierwsze oznaki wzrostu, produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 2%r/r kończąc 12-miesięczną recesję Oczekuje się 1%r/r wzrostu PKB w 2kw. 2 wobec,5 w 1kw. 2 i,3% w 4kw Udział złych kredytów (%) Wolumen kredytów (%r/r) Wzrost PKB (%r/r) 21 1kw'2 2kw'2 Spadek wynagrodzeń, spadek konsumpcji; inwestycje export netto stymulatorem wzrostu i sektorze bankowym 2 Przyrost gotówki i sald na rachunkach bieżących, spadek depozytów terminowych: preferencja płynności czy szara strefa? W czerwcu przyspieszony wzrost kredytów dla gospodarstw domowych i firm Złe kredyty w sektorze w I kwartale stanowiły 2% wszystkich kredytów Gotówka (%r/r) Rachunki bieżące, gosp. domowe (%r/r) Depozyty terminowe, gosp. domowe (%r/r)

19 Wybrane skonsolidowane dane finansowe po 2 kwartałach 22 Struktura wyniku na działalności bankowej Wynik z tytułu odsetek Włączając SWAPs: Włączając SWAPs: 363 Wynik z tytułu prowizji Przychody z akcji i udziałów Koszty działania Zysk brutto Zysk netto Rezerwy Według PSR; w milionach PLN Znaczący spadek kosztów wynikiem ścisłej kontroli kosztów Wynik z pozycji wymiany i operacji finansowych Wysoki poziom rezerw głównie ze względu na pogorszenie sytuacji finansowej Stoczni Szczecin (ok. 36%) Niższy wynik na działalności bankowej ze względu na niższe dochody odsetkowe (ostrożna polityka kredytowa) 19

20 Skonsolidowany portfel kredytowy wg stanu na (1) In % 11,2 4,9 6, 1,8 22,1 11,5 6,2 5, Kredyty nieregularne Stracone Słaba gospodarka i kondycja finansowa klientów głównymi przyczynami niskiej jakości portfela kredytowego - wysoka jakość kredytów dla klientów detalicznych, w tym kredytów hipotecznych ,1 68 Wątpliwe Poniżej standardu Pod obserwacją Normalne - nowo udzielone kredyty spowodowały.9% wzrost kategorii kredytów normalnych - pogorszenie jakości portfela kredytowego o.9% w 2 kwartale 22 wynika z wielu rozproszonych zaangażowań - wzrost kredytów w kategorii wątpliwe o 1.3% wynika głównie z przeklasyfikowania 1 kredytu dla Stoczni Szczecin (z kategorii poniżej standardu) 2 Wszystkie dane wg PSR

21 Skonsolidowany portfel kredytowy wg stanu na (2) Szczegółowe informacje dotyczące pokrycia kredytów rezerwami i zabezpieczeniami Współczynnik pokrycia (%) Wolumen (w mln PLN) Rezerwy Zabezpieczenia i rezerwy Zmn. (%) Zmn. (%) Zmn. (%) - normalne %,1, -,1, - - pod obserwacją ,3%,9,2-77,8% 67,5 63,7-5,6% - nie re gularne % 38 38,8 2,1% 86,8 88,8 2,3% - poniżej standar ,7% 9,4 6,5-3,9% 62,7 74,2 18,3% - wątpliwe % 22,5 27,1 2,4% 86,8 8,5-7,3% - stracone % 6,4 6,1 -,5% 99,9 1,,1% - raze m % 8,5 9, 5,9% 26,5 26,2-1,1% - rezerwy ,6% - wynik z tyt. re ze rw ,9% * * * * **/ Bez zabezpieczeń na kredyty normalne, które prezentowane są po zakwalifikowaniu kredytu do wyższej kategorii ryzyka 21 Wszystkie dane wg PSR

22 Wybrane skonsolidowane dane finansowe po 2 kwartałach Kredyty netto* Depozyty* Aktywa Kapitały Zgodnie z PSR; w mln PLN 3,5% wzrost portfela kredytowego, wyższy niż średnia w sektorze Stała baza depozytów, zahamowany spadek Wzrost aktywów głównie ze względu na wzrost papierów dłużnych Niższe kapitały na skutek podziału zysku netto za 21 rok */ Należności/Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i budżetowego 22

23 Wybrane skonsolidowane dane finansowe po 2 kwartałach 22 - wskaźniki efektywnościowe: Podstawowe wskaźniki efektywnościowe 2 1, ,28 16,63 1 7,4 4,9 4,31 1,5,79,54, ,9 63,7 62,7 1 14,19 ROAE* ROAA** Analiza portfela kredytów i depozytów Koszty/Dochody*** CAR ,4 69,7 65,1 67,3 6,1 67, ,9 44, ,51 4,32 4,1 Kredyty/Depozyty Kredyty/Aktywa Depozyty/Pasywa */ zysk netto do średnich kapitałów; **/ zysk netto do średnich aktywów; Marża z uwzg. SWAP ***/ K/D = (koszty działania + amortyzacja) / wynik na działalności bankowej 23 Zgodnie z PAS

Status integracji Skonsolidowane wyniki finansowe IQ2002. Warszawa, 15 maja 2002

Status integracji Skonsolidowane wyniki finansowe IQ2002. Warszawa, 15 maja 2002 Status integracji Skonsolidowane wyniki finansowe IQ22 Warszawa, 15 maja 22 status integracji skonsolidowane wyniki finansowe za IQ22 2 Wszystkie zaplanowane zadania integracyjne realizowane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki Banku za 3 kwartały 2002 Zakończona sukcesem największa fuzja IT w Polsce. Warszawa, 13 listopada 2002

Skonsolidowane wyniki Banku za 3 kwartały 2002 Zakończona sukcesem największa fuzja IT w Polsce. Warszawa, 13 listopada 2002 Skonsolidowane wyniki Banku za 3 kwartały 22 Zakończona sukcesem największa fuzja IT w Polsce Warszawa, 13 listopada 22 Zaawansowany proces fuzji Wyniki finansowe za 3 kwartały 22 (PSR) Załącznik: wyniki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r.

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 25 roku MILIARD... A NAWET WIĘCEJ Konferencja prasowa 21 lutego 26 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 4 kwartały 25 str. 2 Bank BPH dla... Klientów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

! "#$#%# & Konferencja prasowa 21 luty 2007 r. Wyniki finansowe po 4 kwartałach 2006 roku str. 1

! #$#%# & Konferencja prasowa 21 luty 2007 r. Wyniki finansowe po 4 kwartałach 2006 roku str. 1 ! "#$#%# & # '&(##$) Konferencja prasowa 21 luty 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 4 kwartałach 2006 str. 2 *+ dane skonsolidowane wg MSSF mln zł / 4kwy05 zysk brutto 1 634 26% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2003 roku - dobry początek... Warszawa, 8 Maja 2003

Wyniki finansowe za I kwartał 2003 roku - dobry początek... Warszawa, 8 Maja 2003 Wyniki finansowe za I kwartał 23 roku - dobry początek... Warszawa, 8 Maja 23 Fuzja bliska zakończenia Wyniki finansowe za I kwartał 23 (PSR) Załączniki: zarządzanie ryzykiem kredytowym rozwój obszarów

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r.

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Warszawa, listopad 2012 r. Kontynuacja szybkiego wzrostu Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Banku w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. 171 tys. nowych Klientów,

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 BUDUJĄC STABILNĄ ZYSKOWNOŚĆ KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 11/08/2005 2 KOLEJNY KWARTAŁ REKORDOWEGO WZROSTU RENTOWNOŚCI I półrocze 04 I półrocze 05 zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe za 4 kwartały 2002 Obietnice dotrzymane. Warszawa, 14 luty 2003

Skonsolidowane wyniki finansowe za 4 kwartały 2002 Obietnice dotrzymane. Warszawa, 14 luty 2003 Skonsolidowane wyniki finansowe za 4 kwartały 22 Obietnice dotrzymane Warszawa, 14 luty 23 Dobiegający końca proces fuzji Wyniki finansowe za 4 kwartały 22 (PSR) Załączniki: zarządzanie ryzykiem kredytowym

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2001 rok. Warszawa, 14 lutego 2002

Wyniki finansowe za 2001 rok. Warszawa, 14 lutego 2002 Wyniki finansowe za 21 rok Warszawa, 14 lutego 22 wprowadzenie sytuacja makroekonomiczna proces integracji wyniki finansowe za 21 rok plan działania na 22 rok wnioski 2 BPH PBK SA - trzeci co do wielkości

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU W I PÓŁROCZU 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU W I PÓŁROCZU 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU W I PÓŁROCZU 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 5 sierpnia 2002 r. 2 Wyniki finansowe w IH 2002 r. IH 2001 IH 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln zł) 1 027,5

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE KWARTALNE I PÓŁROCZNE WYNIKI FINANSOWE W HISTORII BANKU BPH

NAJLEPSZE KWARTALNE I PÓŁROCZNE WYNIKI FINANSOWE W HISTORII BANKU BPH Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 2006 roku NAJLEPSZE KWARTALNE I PÓŁROCZNE WYNIKI FINANSOWE W HISTORII BANKU BPH Konferencja prasowa 4 sierpnia 2006 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku Maj 2011 MODEL BIZNESOWY I kwartał 2011 roku podsumowanie Zysk netto () 181 151 +20% Rachunki bieżące korporacyjnesalda (mld

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za II kw r.

Wyniki Banku BPH za II kw r. Wyniki Banku BPH za II kw. 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13 sierpnia 2013 r. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BANKU PO TRZECH KWARTAŁCH 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI BANKU PO TRZECH KWARTAŁCH 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI BANKU PO TRZECH KWARTAŁCH 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 5 listopada 2001 r. 2 Otoczenie makroekonomiczne 3 Otoczenie makroekonomiczne Inflacja % 12 10 8 6 10,3 10,0 10,8

Bardziej szczegółowo

IBD\B\BS\V /02/ :02. ING Bank Śląski. Wyniki ING BSK po czwartym kwartale Warszawa,17 lutego 2005

IBD\B\BS\V /02/ :02. ING Bank Śląski. Wyniki ING BSK po czwartym kwartale Warszawa,17 lutego 2005 Wyniki ING BSK po czwartym kwartale Warszawa,17 lutego 2005 Otoczenie makroekonomiczne zmienne sygnały Spadające w 4Q choć nadal jedno z najwyższych w UE tempo wzrostu gospodarczego Sezonowy wzrost stopy

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r. 14 listopada 20 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 20 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Nowoczesny i bezpieczny Bank Wyniki finansowe Zysk netto

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników Luty 2011 Zysk za 2010 rok przewyższył rosnące oczekiwania rynku 100 Średnia cena docelowa w danym kwartale 99,4 zł 95

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Grupa BGŻ. Prezentacja wyników finansowych za 2012 r. Warszawa, 7 marca 2013 r.

Grupa BGŻ. Prezentacja wyników finansowych za 2012 r. Warszawa, 7 marca 2013 r. Grupa BGŻ Prezentacja wyników finansowych za r. Warszawa, 7 marca 2013 r. Streszczenie zarządcze Dobre zakończenie r., częściowo w wyniku zdarzeń jednorazowych Wyniki finansowe Klienci Strategia Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU Warszawa, 6 sierpnia 2013 r. ZYSK NETTO ZYSK NETTO (MLN ZŁ) -0.5% 5.3% +11.5% 1 415 1 407 704 666 742 1 Poł. 12 1 Poł. 13

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok 12 lutego 2015 roku Podsumowanie 2014 roku w Citi Handlowy Podsumowanie: Wzrost zysku do podziału do 971 mln zł (+4% r./r.) Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008

WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 REKORDOWO WYSOKI ZYSK NETTO, FINALIZACJA INTEGRACJI Warszawa, 8 Maja 2008 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2008 R. 1Q 2008 1Q 2007 Zmiana Zysk netto (PLN mln) 1 138

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 1H 2011 11 SIERPNIA 2011 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku Pocztowego za 1Q2013. Warszawa, 16 maja 2013 r.

Wyniki Banku Pocztowego za 1Q2013. Warszawa, 16 maja 2013 r. Stabilny rozwój Wyniki Banku Pocztowego za 1Q2013 Warszawa, 16 maja 2013 r. Agenda 1. Wyniki Banku Pocztowego po I kw. 2013 r. 2. Nowoczesna i prosta bankowość elektroniczna dla firm 2 Podsumowanie 1 kwartału

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 października 2013 r.

Warszawa, 21 października 2013 r. Wyniki Banku Pocztowego za 3 kwartały 2013 r. Warszawa, 21 października 2013 r. Podsumowanie trzech kwartałów 2013 r. Klienci detaliczni: +158 tys. r/r i +104 tys. w ciągu 9M13 ROR: +147 tys. r/r i +97

Bardziej szczegółowo

Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2005 r. Dobre wyniki, dobre perspektywy Warszawa, 21 lutego 2006 r.

Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2005 r. Dobre wyniki, dobre perspektywy Warszawa, 21 lutego 2006 r. Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2005 r. Dobre wyniki, dobre perspektywy Warszawa, 21 lutego 2006 r. AGENDA Skonsolidowane wyniki za 4 kwartały 2005 r.* Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki

Grupa BZWBK Wyniki 1 Grupa BZWBK Wyniki 30.06.2012 26 lipca 2012r. 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia dotyczące przyszłości ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2012. Warszawa, 7 sierpnia 2012

Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2012. Warszawa, 7 sierpnia 2012 Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2012 Warszawa, 7 sierpnia 2012 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Kluczowe wydarzenia ZMIANA ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody

Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2013 r. Warszawa, 25 marca 2014 r. Agenda 1. Kontynuacja rozwoju biznesu w 2013 r. 2. Wzrost dochodów i dyscyplina kosztowa w trudnym

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006 Integracja Banków Pekao SA i BPH SA Warszawa, 16 listopada 2006 AGENDA 1 Kilka słów o Integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki 1 PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Spis treści 1. Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. w latach 2010 i 2009 2. Wyniki według podziału na kategorie 3. Wyniki na działalności bankowej w segmentach

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. 13 maja 2016 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Rentowność sektora bankowego Rentowność sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 204 r. Warszawa, września 204 r. Podsumowanie W II kwartale 204 r. PKO Bank Polski kontynuował proces integracji spółek Grupy Nordea, których wyniki

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo