Status procesu integracji Skonsolidowane wyniki BPH PBK po 2 kwartałach Warszawa, 14 sierpnia 2002

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Status procesu integracji Skonsolidowane wyniki BPH PBK po 2 kwartałach 2002. Warszawa, 14 sierpnia 2002"

Transkrypt

1 Status procesu integracji Skonsolidowane wyniki BPH PBK po 2 kwartałach 22 Warszawa, 14 sierpnia 22

2 status procesu integracji skonsolidowane wyniki po 2 kwartałach 22 2

3 Projekty integracyjne realizowane są zgodnie z planem. Harmonogram fuzji nie jest zagrożony. Główne projekty zakończone w IH2 > segmentacja klientów Nowy system oceny klientów detalicznych > ogólna polityka kredytowa dla bankowości detalicznej > nowa jednolita oferta usług telefonicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw > proces dywizjonalizacji: centra korporacyjne rozpoczęły działalność operacyjną w docelowych lokalizacjach > centralizacja funkcji restrukturyzacji i windykacji należności - wysoki stopień zaawansowania prac, pełne zakończenie procesu - wrzesień 22 > pierwsze testy konwersyjny z Profile 5.3 do 5.1 zakończone sukcesem w 98% >włączenie DM PBK SA w struktury Banku > wprowadzenie systemu RTP Połowa 22 Restrukturyzacja sieci detalicznej (II etap dywizjonalizacji) Fuzja operacyjna Nowa dokumentacja kredytowa oparta na zharmonizowanej palecie produktów i platformie IT Unifikacja dokumentacji kredytowej W pełni zautomatyzowany system monitoringu, wczesnego ostrzegania, restrukturyzacji i dochodzenia należności dla detalu i korporacji (półautomatyczny gotowy we wrześniu 22) CZAS 3

4 Mimo absorbującego procesu integracyjnego wprowadzane są nowe usługi i produkty. Nowe pakiety produktów rachunku bieżącego: Srebrny Sezam oraz Złoty Sezam Karty kredytowe Visa GOLD oraz Visa SILVER Karty kredytowe Eurocard/MasterCard GOLD oraz SILVER Nowy pakiet produktów dla MSP: HARMONIUM oraz HARMONIUM PLUS Zarządzanie gotówką dla klientów korporacyjnych E-banking dla klientów korporacyjnych: TRANS-Collect, TRANS-Debit,TRANS- Cash, TRANS-Balancing Wprowadzono ofertę produktową SALES (obszar rynków międzynarodowych) W ramach projektu Barometr fuzji regularnie przeprowadzane są wśród klientów i pracowników ankiety na podstawie których wyciągane są wnioski i podejmowane decyzje 4

5 Nagrody i wyróżnienia dla Banku - Visa Credit Silver i Eurocard/MasterCard Silver banku BPH PBK - najlepsze karty kredytowe w Polsce w rankingu Rzeczpospolitej - I miejsce w rankingu magazynu Profit w kategorii łatwości dostępu do konta (dostęp przez internet, telefon, WAP, SMS, ponad 5 placówek oraz ponad 7 bankomatów) - I miejsce wg magazynu Businessman - Bank dla biznesmena - I nagroda Muratora dla pakietu produktów hipotecznych - II miejsce w rankingu Rzeczpospolitej dla konta Sezam Student i III miejsce dla konta Srebrny Sezam - II miejsce w rankingu banków według opinii klientów (wg Rzeczpospolitej) - II miejsce w Rankingu Dealerów prowadzonym przez NBP - Bank przyjazny dla przedsiębiorców - za bogatą ofertę dla małych i średnich przedsiębiorców w rankingu KIG - Trzecia Giełdowa Spółka 21 roku- w rankingu Pentor dla Pulsu Biznesu - Siódmy diament do złotej statuetki BCC (jako jedyna polska firma) 5

6 Koszty i synergie związane z integracją - lepiej niż w założeniach Plan (%) Wykonanie (%) 5 Plan (%) Wyk. (%) 52 Zrealizowane w 2 kwartałach 22 synergie są o 2% wyższe od zaplanowanych Synergie 2 kwartały Plan (%) Wykonanie (%) 5 Synergie Koszty 1 Plan (%) Wyk. (%) Koszty 35 Koszty integracji są niższe niż przewidziane w budżecie (o 65% za 2 kwartały 22) z powodu: nieznacznego przesunięcia redukcji zatrudnienia w celu zapewnienia pełnego wsparcia przy fuzji IT rozwiązania rezerw kosztowych z 21 roku 6

7 Optymalizacja zatrudnienia i sieci placówek Placówki Osoby Etaty Zmniejszenie liczby placówek o 36 w I półroczu 22 w wyniku zamknięcia pokrywających się i nieefektywnych placówek 7.3% zmniejszenie poziomu zatrudnienia (o 993 osoby) w I półroczu 22 w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia podjętej w BPH i PBK przed fuzją Nieznaczny wzrost poziomu zatrudnienia w 2 kwartale 22 w wyniku włączenia w struktury Banku Domu Maklerskiego PBK (183 etaty / 19 osoby) Redukcja zatrudnienia realizowana jest zgodnie z planem (zwolnienie maksymalnie 2.3 pracowników do końca 23 roku) 7

8 Bankowość detaliczna - Stabilne udziały rynkowe* 1 8,45 8,68 8,7 1 8,92 8,78 8, mln mln 18. mln 5 1,5 mln 1,45 mln 1,46 mln Depozyty (w %) Rachunki ROR (w %) 1 7,35 7,17 6,39 33 pozycja pozycja wśród wśród największych największych polskich polskich banków banków pod pod względem względem liczby liczby rachunków rachunków bieżących bieżących (ROR)** (ROR)** mln mln mln Rachunek Rachunek ROR ROR BPH BPH PBK PBK najlepszym najlepszym kontem kontem w Polsce*** Polsce*** Kredyty (w %) XII 21 III 22 */ zgodnie z nowymi zasadami statystycznymi NBP; bez GBG **/ z GBG (ok. 6 tysięcy RORów) ***/ magazyn Profit VI 22 Źródła: wewnętrzny system controllingu; Kredyty i depozyty - Skonsolidowany bilans NBP; Rachunki bieżące - informacje prasowe (Rzeczpospolita) 8

9 Bankowość detaliczna - Wysoki wzrost udziałów rynkowych pod względem kart płatniczych Wysoki Wysoki wzrost wzrost liczby liczby wydanych wydanych kart kart płatniczych płatniczych w 2 kwartale kwartale % 4 4 pozycja pozycja pod pod względem względem liczby liczby wydanych wydanych kart kart płatniczych płatniczych Karty bankowe dla klientów indywidualnych* (w tys.) 8.5 % udział w rynku Karta Karta kredytowa kredytowa BPH BPH PBK PBK najlepsza najlepsza w Polsce** Polsce** Trzecia Trzecia największa największa sieć sieć bankomatów bankomatów (bez (bez uwzględnienia uwzględnienia sieci sieci Euronet) Euronet) 6 Bankomaty* XII 21 III 22 VI 22 * / bez GBG; **/ wg Rzeczpospolitej Źródło: wewnętrzny system controllingu; informacje prasowe (Rzeczpospolita) 9

10 Bankowość detaliczna - kredyty hipoteczne* Wolumen kredytów hipotecznych w mln PLN ,9 % ,2 %** 6.22 * / bez GBG **/ udział rynkowy npdst. przeliczonych danych za 1 kwartał 15% udział w rynku kredytów hipotecznych; trzecie miejsce w sektorze Kredyty hipoteczne stanowią większość nowo udzielanych kredytów detalicznych Dobra jakość portfela kredytów hipotecznych 25% wzrost wolumenu kredytów hipotecznych w ciągu 2 kwartałów 22 Kredyty hipoteczne stanowią 52.2% kredytów detalicznych (o 4.2% więcej niż na ) 1

11 Bankowość detaliczna- Alternatywne kanały dystrybucji* Dostęp do bankowości telefonicznej (Call Center) dla małych i średnich przedsiębiorstw od 1 czerwca Call Center Szybki wzrost liczby klientów Call Center (ponad 8. od września 21) 23% wzrost liczby użytkowników Call Center i 13% wzrost liczby kont bankowości elektronicznej (tylko w 2 kwartale 22) E-banking ** - XII 21 - III 22 VI 22 * /bez GBG **/ konta internetowe, SMS, WAP 11

12 Bankowość korporacyjna - Inicjatywy strukturalne Centra korporacyjne 27 Centrów Korporacyjnych: utworzone, obsadzone kadrowo, finalizowany proces przejmowania klientów (zakończony w 9%). Wszyscy klienci zostali przypisani do osobistych Relationship Managers. Dodatkowo Relationship Managers pracują w wybranych 34 lokalizacjach. Analiza ABC Analizy podjęte w Centrach Korporacyjnych; plany marketingowe dla wszystkich klientów A i B przygotowane i realizowane Sprzedaż strukturalna Narzędzia kontrolne Narzędzia wprowadzone (m.in. wykorzystujący intranet system informacji o dochodowości klienta, system Zarządzania Relacjami z Klientem na bazie Lotus Notes) Wspólna lokalizacja Pion Dużych Firm oraz Specjaliści Produktowi ulokowani pod jednym dachem w celu oferowania kompleksowej obsługi * klient A : zysk/potencjalny zysk >1 tys. PLN klient B : zysk/potencjalny zysk >1 tys. <= 1 tys. PLN 12

13 Bankowość detaliczna Inicjatywy produktowe (1) Bankowość elektroniczna Ponad płatności krajowych (wzrost o 16%) i 7.2 płatności zagranicznych za pośrednictwem MultiCash tylko w 2 kwartale 36 nowych klientów MultiCash i 34 klientów Videotel (Home Banking) TRANS-Collect Zaawansowany system zaprojektowany do przetwarzania, (Przetwarzanie identyfikacji i rozliczania zobowiązań przedsiębiorstw użyteczności płatności publicznej, operatorów telekomunikacyjnych, ubezpieczycieli i przychodzących) detalistów przygotowany w ciągu 4 Zaplanowane rozległe testy systemu TRANS-Collect z 6 4 miesięcy! klientami z sektora energetycznego i gazowego TRANS-Debit (direct debit) dostosowanie do systemu Profile Nowa funkcjonalność systemu direct debit collections umożliwiająca przetwarzanie dużej liczby transakcji oraz świadczenie usług o wysokiej wartości dodanej wymaganych przez klientów korporacyjnych System wprowadzony: podpisane 2 nowe umowy na świadczenie usługi TRANS-Debit z klientami z sektora budowlanego i kosmetycznego 13

14 Bankowość detaliczna Inicjatywy produktowe (2) Wdrożony dynamiczny tryb realizacji zleceń Rozwój usługi TRANS-Cash (pobór gotówki) Całkowicie nowy produkt dla dużych dostawców usług publicznych i podobnych korporacji umożliwiający obciążanie konta klienta detalicznego Banku zobowiązaniami w dniu zapadnięcia wierzytelności: efekt synergii detal-korporacja! Zostały wprowadzone nowe zasady dla klientów korporacyjnych umożliwiające pobieranie i dostawę gotówki w skali całego kraju w tym waluty zagraniczne Usługa wprowadzona: podpisane 2 nowe umowy na świadczenie usługi TRANS-Cash z sektora spożywczego/fmcg i chemicznego Wprowadzony system TRANS-Balancing Rozbudowana usługa umożliwiająca konsolidację sald na rachunkach dużych firm i jednostek publicznych 14

15 Działalność powiernicza i skarbowa Działalność powiernicza Zaawansowane rozmowy z nowymi potencjalnymi klientami: udział w procesie wyboru polskiego lokalnego powiernika dla 3 globalnych banków powierniczych Wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością 14% wzrost aktywów powierniczych tylko w 2 kwartale 22 (31% w 1 kwartale 2) 4 nowe umowy z klientami zagranicznymi w pierwszym półroczu 22 Działalność skarbowa Wzrastająca aktywność na rynku międzybankowym: Druga pozycja w rankingu aktywności dealerskiej przeprowadzonym przez NBP (drugi raz z rzędu) Ważny market maker dla opcji walutowych i derywatyw na stopę procentową (12% wg Indeksu Aktywności Dealerskiej - IAD) Znaczący udział w obrocie obligacjami skarbowymi (16% według IAD) Dostawca kapitału w transakcjach FX Spot i FX Forwards Wprowadzenie przejrzystego systemu cen transferowych dla potrzeb wewnętrznej alokacji zysku: dotyczącego produktów na stopę procentową (Funds Transfer Pricing) związanego z ryzykiem w transakcjach wymiany (FX Price List) 15

16 Działalność skarbowa - Sprzedaż Zmiana 2kw / 1kw Liczba zarejestrowanych klientów Treasury Sales 62% Liczba klientów zamykających transakcje z Treasury Sales 17% Zmiana 2kw / 1kw Depozyty 45% Produkty o stałym dochodzie 95% Transakcje wymiany 15% Opcje FX 322% Derywatywy na stopę procentową 66% Wprowadzenie nowych standardów dokumentacji (bazujących na ISDA) dla produktów skarbowych - zapewnia bezpieczeństwo i przejrzystość rynkowych transakcji spot i forward zarówno dla Banku jak i klientów Departamentu Operacji Finansowych. Rozwój nowych kanałów dystrybucji z wykorzystaniem sieci Centrów Korporacyjnych - stworzenie łatwego dostępu do usług INM ( INM Proxy ) poprzez funkcję tzw. dealerów oddziałowych w CK: wzrost profesjonalizmu oferty produktów i usług skarbowych skierowanej do mniejszych firm - wzrost liczby transakcji zamykanych z klientami Centrów Korporacyjnych. 16

17 status procesu integracji skonsolidowane wyniki po 2 kwartałach 22 17

18 Polska gospodarka i sektor bankowy: światło w tunelu kwartał 2 w... makroekonomii Globalną perspektywę pogorszyła m.in. wyprzedaż papierów wartościowych Pierwsze oznaki wzrostu, produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 2%r/r kończąc 12-miesięczną recesję Oczekuje się 1%r/r wzrostu PKB w 2kw. 2 wobec,5 w 1kw. 2 i,3% w 4kw Udział złych kredytów (%) Wolumen kredytów (%r/r) Wzrost PKB (%r/r) 21 1kw'2 2kw'2 Spadek wynagrodzeń, spadek konsumpcji; inwestycje export netto stymulatorem wzrostu i sektorze bankowym 2 Przyrost gotówki i sald na rachunkach bieżących, spadek depozytów terminowych: preferencja płynności czy szara strefa? W czerwcu przyspieszony wzrost kredytów dla gospodarstw domowych i firm Złe kredyty w sektorze w I kwartale stanowiły 2% wszystkich kredytów Gotówka (%r/r) Rachunki bieżące, gosp. domowe (%r/r) Depozyty terminowe, gosp. domowe (%r/r)

19 Wybrane skonsolidowane dane finansowe po 2 kwartałach 22 Struktura wyniku na działalności bankowej Wynik z tytułu odsetek Włączając SWAPs: Włączając SWAPs: 363 Wynik z tytułu prowizji Przychody z akcji i udziałów Koszty działania Zysk brutto Zysk netto Rezerwy Według PSR; w milionach PLN Znaczący spadek kosztów wynikiem ścisłej kontroli kosztów Wynik z pozycji wymiany i operacji finansowych Wysoki poziom rezerw głównie ze względu na pogorszenie sytuacji finansowej Stoczni Szczecin (ok. 36%) Niższy wynik na działalności bankowej ze względu na niższe dochody odsetkowe (ostrożna polityka kredytowa) 19

20 Skonsolidowany portfel kredytowy wg stanu na (1) In % 11,2 4,9 6, 1,8 22,1 11,5 6,2 5, Kredyty nieregularne Stracone Słaba gospodarka i kondycja finansowa klientów głównymi przyczynami niskiej jakości portfela kredytowego - wysoka jakość kredytów dla klientów detalicznych, w tym kredytów hipotecznych ,1 68 Wątpliwe Poniżej standardu Pod obserwacją Normalne - nowo udzielone kredyty spowodowały.9% wzrost kategorii kredytów normalnych - pogorszenie jakości portfela kredytowego o.9% w 2 kwartale 22 wynika z wielu rozproszonych zaangażowań - wzrost kredytów w kategorii wątpliwe o 1.3% wynika głównie z przeklasyfikowania 1 kredytu dla Stoczni Szczecin (z kategorii poniżej standardu) 2 Wszystkie dane wg PSR

21 Skonsolidowany portfel kredytowy wg stanu na (2) Szczegółowe informacje dotyczące pokrycia kredytów rezerwami i zabezpieczeniami Współczynnik pokrycia (%) Wolumen (w mln PLN) Rezerwy Zabezpieczenia i rezerwy Zmn. (%) Zmn. (%) Zmn. (%) - normalne %,1, -,1, - - pod obserwacją ,3%,9,2-77,8% 67,5 63,7-5,6% - nie re gularne % 38 38,8 2,1% 86,8 88,8 2,3% - poniżej standar ,7% 9,4 6,5-3,9% 62,7 74,2 18,3% - wątpliwe % 22,5 27,1 2,4% 86,8 8,5-7,3% - stracone % 6,4 6,1 -,5% 99,9 1,,1% - raze m % 8,5 9, 5,9% 26,5 26,2-1,1% - rezerwy ,6% - wynik z tyt. re ze rw ,9% * * * * **/ Bez zabezpieczeń na kredyty normalne, które prezentowane są po zakwalifikowaniu kredytu do wyższej kategorii ryzyka 21 Wszystkie dane wg PSR

22 Wybrane skonsolidowane dane finansowe po 2 kwartałach Kredyty netto* Depozyty* Aktywa Kapitały Zgodnie z PSR; w mln PLN 3,5% wzrost portfela kredytowego, wyższy niż średnia w sektorze Stała baza depozytów, zahamowany spadek Wzrost aktywów głównie ze względu na wzrost papierów dłużnych Niższe kapitały na skutek podziału zysku netto za 21 rok */ Należności/Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i budżetowego 22

23 Wybrane skonsolidowane dane finansowe po 2 kwartałach 22 - wskaźniki efektywnościowe: Podstawowe wskaźniki efektywnościowe 2 1, ,28 16,63 1 7,4 4,9 4,31 1,5,79,54, ,9 63,7 62,7 1 14,19 ROAE* ROAA** Analiza portfela kredytów i depozytów Koszty/Dochody*** CAR ,4 69,7 65,1 67,3 6,1 67, ,9 44, ,51 4,32 4,1 Kredyty/Depozyty Kredyty/Aktywa Depozyty/Pasywa */ zysk netto do średnich kapitałów; **/ zysk netto do średnich aktywów; Marża z uwzg. SWAP ***/ K/D = (koszty działania + amortyzacja) / wynik na działalności bankowej 23 Zgodnie z PAS

Przebudowa platformy biznesowej

Przebudowa platformy biznesowej Skonsolidowane wyniki finansowe po 1 kwartale 2010 roku i aktualizacja strategii Przebudowa platformy biznesowej 7 maja 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia,

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za II kwartałł 2007 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 204 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja Warszawa, dnia 6 marca 205 r. PKO Bank Polski jest zdecydowanym liderem polskiej bankowości tys. Agencji

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla mediów 03 lutego 2009 r. 1 Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2015 ROKU... 5 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PIENIĘŻNYM I WALUTOWYM... 5 2. RYNEK KAPITAŁOWY... 5 3. SEKTOR BANKOWY... 7 II. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12-TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2009 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W 2009 ROKU MARZEC 2010 1 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2009 ROKU... 4 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...4 2. RYNEK PIENIĘŻNY

Bardziej szczegółowo

02 /10 04 /10 05 /10 03 /10 01 /10

02 /10 04 /10 05 /10 03 /10 01 /10 05 /10 04 /10 03 /10 02 /10 01 /10 RAPORT ROCZNY 2008 SPIS TREŚCI RAPORT ROCZNY 2008 Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Banku BPH Warszawa, 30 marca 2009 roku 010 Rok 2008 oznaczał faktyczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. PKO Bank Polski jest zdecydowanym liderem polskiej bankowości 1 tys.

Bardziej szczegółowo

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r.

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 25 roku MILIARD... A NAWET WIĘCEJ Konferencja prasowa 21 lutego 26 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 4 kwartały 25 str. 2 Bank BPH dla... Klientów

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Prezentacja wyników za I kwartał 2010 roku Warszawa 26 kwietnia 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010 Prezes Zarządu Tomasz Bogus Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Szymon Midera Piotr Gawron Michał Sobiech Warszawa,

Bardziej szczegółowo

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok 2005 A Member of HVB Group Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Banku BPH SA... 3 2. Sytuacja makroekonomiczna w 2005 roku... 3 3. Sektor bankowy... 4 4.

Bardziej szczegółowo

Wzrost sprzedaży i umocnienie pozycji na rynku

Wzrost sprzedaży i umocnienie pozycji na rynku Warszawa, 07 listopada 2007 Wzrost sprzedaży i umocnienie pozycji na rynku Po trzech kwartałach br. skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 533,2 mln zł, czyli 9,1% więcej niż w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12- TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 24 VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ VI.1. Bankowość detaliczna Bank Millennium posiada uniwersalną, szeroką ofertę usług i produktów bankowych dla Klientów detalicznych, które oferuje w ramach czterech

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2012 roku...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Podsumowanie działalności Banku w I półroczu 2004... 3 II. Struktura Akcjonariatu, kapitały i fundusze... 4 III.

SPIS TREŚCI I. Podsumowanie działalności Banku w I półroczu 2004... 3 II. Struktura Akcjonariatu, kapitały i fundusze... 4 III. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FORTIS BANK POLSKA S.A. W I PÓŁROCZU 2004 SPIS TREŚCI I. Podsumowanie działalności Banku w I półroczu 2004... 3 A. Wyniki finansowe Banku w I półroczu 2004... 3 B. Czynniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2008 roku

Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2008 roku Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2008 roku Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla mediów 6 maja 2008 r. 1 Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Zarząd Banku przedstawia Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. w 2014 roku Piotr

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo