Postępowanie pojednawcze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie pojednawcze"

Transkrypt

1 W jaki sposób Acas może pomóc Postępowanie pojednawcze informacje doradztwo szkolenia współpraca z klientem

2 informacje doradztwo szkolenia współpraca z klientem Postępowanie pojednawcze Acas Acas to niezależna organizacja finansowana ze środków publicznych. Naszym zadaniem jest propagowanie dobrych relacji między pracownikami a pracodawcami. W ramach świadczonych przez nas usług mamy prawny obowiązek oferowania przeprowadzenia postępowania pojednawczego w większości przypadków, gdy ktoś chce wnieść skargę dotyczącą naruszenia praw pracowniczych. Jest to możliwe, nawet jeśli oficjalna skarga nie została wniesiona do kolegium ds. zatrudnienia (Employment Tribunal). Nasza rola polega na znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego dla obu stron i będącego alternatywą dla rozprawy w kolegium. Nie narzucamy rozwiązań, ale staramy się pomóc w rozstrzygnięciu sporów na Państwa warunkach. Proces ten nosi miano postępowania pojednawczego. Jeśli są Państwo niepełnosprawni, prosimy o poinformowanie nas, czy konieczne będą specjalne ustalenia organizacyjne w przypadku prowadzenia postępowania w Państwa sprawie. W razie potrzeby istnieje możliwość porozumiewania się za pośrednictwem tłumacza z wykorzystaniem całkowicie poufnych i bezstronnych usług tłumaczenia przez telefon firmy Language Line. Niniejszą broszurę można otrzymać również w innych formatach. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o skontaktowanie się z działem ds. publikacji (Acas Publications) pod numerem W JAKI SPOSÓB ACAS MOŻE POMÓC

3 Najważniejsze cechy postępowania pojednawczego Dobrowolność postępowanie pojednawcze jest całkowicie dobrowolne i można z niego zrezygnować w dowolnym momencie. Darmowy dostęp za tę usługę nie pobieramy opłat. Bezstronność nie opowiadamy się po żadnej ze stron i nie przyznajemy nikomu racji. Niezależność nie jesteśmy częścią służb kolegium ds. zatrudnienia. Postępowanie pojednawcze nie wpływa na odroczenie procesu w kolegium. Zeznania złożone podczas postępowania pojednawczego nie mogą służyć jako dowód przeciwko Państwu na rozprawie w kolegium. Poufność żadne z udostępnionych nam informacji nie zostaną przekazane innym osobom bez Państwa zgody. POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE 3

4 informacje doradztwo szkolenia współpraca z klientem Jakie możliwości są dostępne? Jeśli chcieliby Państwo złożyć skargę dotyczącą naruszenia praw pracowniczych, mogą Państwo wybrać jedną z wielu możliwości postępowania: Rozstrzygnięcie skargi za pośrednictwem Acas prowadzimy postępowania pojednawcze głównie w przypadku skarg dotyczących indywidualnych praw pracowniczych, z których większość zostaje rozstrzygnięta (lub wycofana). Świadczymy takie usługi nawet, jeśli nie wniesiono jeszcze skargi do kolegium. Prywatne rozstrzygnięcie skargi w pewnych okolicznościach skargę można rozstrzygnąć prywatnie. Porad w tej sprawie udzielają organizacje wymienione na stronie 8. Wycofanie skargi jeśli skarga została wniesiona do kolegium, ale osoba, która ją złożyła, chciałaby przerwać postępowanie, powinna wycofać skargę, informując o tym kolegium na piśmie. Należy to zrobić bezzwłocznie, ponieważ kolegium może zażądać zwrotu kosztów, jeżeli uzna, że skarga jest bezzasadna. Rozstrzygnięcie skargi przez sędziego arbitrażowego jeśli ktoś uważa, że został bezprawnie zwolniony z pracy lub chciałby złożyć skargę na podstawie przepisów dotyczących elastycznego czasu pracy, Acas wyznaczy sędziego arbitrażowego do rozpoznania sprawy, jeśli taka będzie wola obu stron. Więcej informacji można uzyskać u rozjemcy. Rozstrzygnięcie skargi przez kolegium ds. zatrudnienia broszury z objaśnieniem procedur kolegium można otrzymać w punktach służb kolegium ds. zatrudnienia (Employment Tribunal Service), biurach pośrednictwa pracy (Jobcentres), Biurze Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureaux) oraz biurach usług prawnych (Law Centres). 4 W JAKI SPOSÓB ACAS MOŻE POMÓC

5 Dlaczego warto zdecydować się na postępowanie pojednawcze? Poznają Państwo mocne i słabe strony swojej sytuacji oraz możliwości rozwiązania problemu. Unikną Państwo kosztów, ryzyka, stresu i straty czasu wiążących się z udziałem w rozprawie. Rozstrzygnięcie zostanie oparte na Państwa warunkach, nie będzie narzucone przez kolegium. Wszelkie szczegóły dotyczące sprawy będą traktowane jako poufne rozprawy w kolegium są jawne. Postępowanie pojednawcze może obejmować kwestie niedostępne w przypadku rozprawy w kolegium (na przykład referencje). Kiedy możemy włączyć się do sprawy? Możemy podjąć odpowiednie działania, jak tylko otrzymamy informację o chęci wniesienia skargi dotyczącej naruszenia praw pracowniczych, nawet jeśli skarga nie została jeszcze wniesiona do kolegium ds. zatrudnienia. Każda ze stron może zwrócić się do nas o pomoc, kontaktując się z najbliższym biurem Acas lub telefonując pod numer infolinii Acas Więcej informacji na temat świadczonych przez nas usług rozjemczych można znaleźć na stronie Jeśli do kolegium ds. zatrudnienia zostanie wniesiona skarga, otrzymujemy od kolegium kopie akt sprawy, co umożliwia nam zaoferowanie postępowania pojednawczego obu stronom. Jeśli biorą Państwo udział w postępowaniu prowadzonym przez kolegium, mogą Państwo skontaktować się z rozjemcą telefonicznie pod numerem podanym w liście wprowadzającym od Acas. POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE 5

6 informacje doradztwo szkolenia współpraca z klientem Czym zajmie się rozjemca? Aby pomóc Państwu osiągnąć porozumienie, rozjemca omówi sytuację z obiema stronami, próbując znaleźć rozwiązanie problemu. Jeśli będzie to stosowne, rozjemca: wyjaśni proces postępowania pojednawczego wyjaśni sposób pracy kolegiów i wytłumaczy, co jest brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu sprawy omówi dostępne możliwości, w tym postępowanie arbitrażowe pomoże zrozumieć punkt widzenia drugiej strony i zaproponuje rozwiązanie problemu bez konieczności przeprowadzania rozprawy poinformuje o wszelkich propozycjach ugody przedstawionych przez drugą stronę. Rozjemca nie: osądzi w sprawie ani nie wyrazi opinii co do prawdopodobnego wyniku rozprawy doradzi, czy przyjąć propozycje ugody, czy nie będzie działał w charakterze Państwa przedstawiciela, opowiadał się po żadnej ze stron ani pomagał w przygotowaniu sprawy. 6 W JAKI SPOSÓB ACAS MOŻE POMÓC

7 Jakie będą konsekwencje rozstrzygnięcia skargi za pośrednictwem Acas? Jeśli wybiorą Państwo opcję rozstrzygnięcia sprawy za pośrednictwem Acas, osiągnięte porozumienie będzie prawnie wiążące. Mimo że porozumienie nie musi mieć formy pisemnej, by być wiążącym z prawnego punktu widzenia, warunki ugody zostaną zapisane w formularzu Acas i podpisane przez obie strony jako dowód porozumienia. Rozstrzygnięcia spraw krótkoterminowych, w których pośredniczy Acas, są ograniczone do kwestii wyszczególnionych w pierwotnej skardze złożonej do kolegium. Jeśli skarga została wniesiona do kolegium, poinformujemy biuro kolegium o osiągnięciu porozumienia, po czym sprawa w kolegium zostanie zamknięta. A jeśli nie można osiągnąć porozumienia? Jeśli nie można osiągnąć porozumienia w przypadku skargi wniesionej do kolegium i nie została ona wycofana, decyzję w sprawie podejmie kolegium. Jeśli skarga dotyczy bezprawnego zwolnienia z pracy lub została zgłoszona na podstawie przepisów dotyczących elastycznego czasu pracy, sprawę rozstrzygnie sędzia arbitrażowy, jeśli taka będzie wola obu stron. Jak wygląda postępowanie przy udziale przedstawiciela? Jeśli zatrudnią Państwo przedstawiciela, by działał w Państwa imieniu, będziemy prowadzić postępowanie pojednawcze za jego pośrednictwem, a nie przy Państwa bezpośrednim udziale. Przedstawiciel może wyrazić zgodę na porozumienie w Państwa imieniu. Porozumienie będzie prawnie wiążące, dlatego ważne jest, by Państwa przedstawiciel w pełni rozumiał Państwa żądania. POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE 7

8 informacje doradztwo szkolenia współpraca z klientem Czy zwrócenie się o pomoc do Acas będzie miało wpływ na postępowanie w kolegium? Nie. Ważne jest, by postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami wydanymi przez kolegium, ponieważ postępowanie w kolegium będzie kontynuowane w trakcie postępowania pojednawczego i kolegium wyznaczy termin rozprawy, chyba że otrzyma informację o rozstrzygnięciu lub wycofaniu skargi. Postępowanie pojednawcze jest prowadzone całkowicie niezależnie od postępowania w kolegium. Gdzie można uzyskać dodatkowe porady? Pod numerem infolinii Acas ( ) można uzyskać informacje i porady dotyczące praw pracowniczych, nie można natomiast uzyskać pomocy w przygotowaniu i złożeniu skargi do kolegium. Pracownicy Biura Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureaux), radcy prawni i centra porad prawnych (Law Centres) służą pomocą i poradą w sprawach związanych z prawami pracowniczymi. Związki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców mogą udzielić wsparcia swoim członkom. Organizacja Equality Direct może udzielić pracodawcom bezpłatnej porady i udostępnić informacje dotyczące aktów prawnych odnoszących się do równości i dobrych praktyk. Tel W październiku 2007 r. z połączenia Komitetu ds. Równości Rasowej (Commission for Racial Equality CRE), Komitetu ds. Praw Osób Niepełnosprawnych (Disability Rights Commission DRC) i Komitetu ds. Równych Szans (Equal Opportunities Commission EOC) powstał Komitet ds. Równości i Praw Człowieka (Equality and Human Rights Commission EHRC). EHRC obok obowiązków CRE, DRC i EOC zajmuje się innymi aspektami równości, takimi jak wiek, orientacja seksualna oraz religia lub wyznanie, a także prawami człowieka. Więcej informacji znajduje się na stronie 8 W JAKI SPOSÓB ACAS MOŻE POMÓC

9 Aby uzyskać bezpłatną poradę lub złożyć skargę o nadużyciach w sprawie minimalnej płacy krajowej, minimalnej płacy rolniczej (Agricultural Minimum Wage), nadużyciach agencji pośrednictwa pracy (Employment Agencies), związanych z wymiarem czasu pracy lub z działalnością w grupie przestępczej, można zadzwonić na infolinię praw pracy i płacy (Pay and Work Rights). Numer telefonu: Numer telefonu: , numer telefonu tekstowego: , strona internetowa: Data Protection Act (Ustawa o ochronie danych osobowych) z 1998 r. Jeżeli chcieliby Państwo wnieść skargę dotyczącą naruszenia praw pracowniczych lub odpowiadają Państwo na taką skargę, Acas umieści niektóre uzyskane od Państwa informacje w systemie komputerowym. To ułatwi nam śledzenie postępów w sprawie i prowadzenie statystyk. Informacje mogą zostać przekazane do Ministerstwa Działalności Gospodarczej, Innowacji i Umiejętności (Department for Business, Innovation and Skills BIS) w celu ułatwienia badań nad użytecznością i efektywnością Acas....i wreszcie Dokładamy wszelkich starań, by zawsze zapewnić wysoki standard usług. Jeśli jednak nie są Państwo zadowoleni z naszej pracy, mogą Państwo wystosować list do dyrektora biura Acas zajmującego się daną sprawą. Adresy głównych biur Acas podano na ostatniej stronie niniejszej broszury. POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE 9

10 informacje doradztwo szkolenia współpraca z klientem Informacje zawarte w niniejszej broszurze są aktualne na dzień ostatniego dodruku patrz niżej. Więcej aktualnych informacji można znaleźć na stronie Acas Acas ma na celu poprawę funkcjonowania organizacji i pracy zawodowej poprzez poprawę relacji między pracownikami a pracodawcami. Zapewniamy dostęp do aktualnych informacji, niezależne doradztwo, szkolenia na wysokim poziomie oraz współpracujemy z pracodawcami i pracownikami nad rozwiązaniem problemów i poprawą efektywności pracy. Jesteśmy niezależną organizacją finansowaną ze środków publicznych, a wiele spośród naszych usług jest bezpłatnych. marzec W JAKI SPOSÓB ACAS MOŻE POMÓC

11 Acas może pomóc w relacjach między pracownikami a pracodawcami Każdego roku Acas pomaga pracodawcom i pracownikom z tysięcy zakładów pracy. Oznacza to, że na co dzień zajmujemy się kwestiami relacji między pracownikami a pracodawcami, takimi jak postępowania dyscyplinarne i procedury rozpatrywania skarg, zapobieganie dyskryminacji i efektywna komunikacja w miejscu pracy. Zachęcamy do wykorzystania naszego praktycznego doświadczenia w Państwa organizacji i zapoznania się z naszą ofertą. Informujemy Odpowiadamy na Państwa pytania, dostarczamy potrzebnych informacji i omawiamy z Państwem dostępne możliwości postępowania. Dzięki temu mogą Państwo podjąć świadome decyzje. Pomagamy zrozumieć, co przepisy dotyczące prawa zatrudnienia oznaczają w praktyce zanim odczują to Państwo w mniej przyjemny sposób. Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerem infolinii lub za pośrednictwem naszej strony internetowej Doradzamy i naprowadzamy Udostępniamy praktyczną wiedzę dotyczącą ustanawiania i utrzymania dobrych stosunków w Państwa organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami na naszej stronie internetowej lub poproszenia pracownika infolinii o połączenie z lokalnym doradcą Acas. Pod numerem Equality Direct można uzyskać porady w sprawach dotyczących równości, na przykład na temat dyskryminacji. Szkolimy Oferujemy dostosowane do indywidualnych potrzeb szkolenia, od dwugodzinnych sesji na temat najnowszych aktów prawnych lub zatrudniania pracowników po kursy opracowane specjalnie pod kątem Państwa organizacji. Oczywiście poza Acas kursy te mogą prowadzić również inne instytucje. Na stronie internetowej można sprawdzić, jakie szkolenia odbędą się w Państwa regionie i zarezerwować miejsce. Można również porozmawiać z pracownikiem lokalnego biura Acas na temat usług dostosowanych do Państwa potrzeb. Współpracujemy z klientem Oferujemy praktyczną pomoc i wsparcie, aby razem z Państwem rozwiązać problemy w Państwa firmie. Można wykorzystać do tego celu jedną z naszych popularnych usług lub opracowany wspólnie z Państwem program mający na

12 celu przygotowanie Państwa firmy do trwałej poprawy relacji z pracownikami. Przed wprowadzeniem programu w życie omówią Państwo dokładnie swoje potrzeby z doradcą Acas.

13 Główne biura Acas Biuro krajowe Acas 22nd Floor, Euston Tower, 286 Euston Road, London NW1 3JJ East Midlands Lancaster House, 10 Sherwood Rise, Nottingham NG7 6JE Anglia Wschodnia Acas House, Kempson Way, Suffolk Business Park, Bury St. Edmunds, Suffolk IP32 7AR Londyn 23rd Floor, Euston Tower, 286 Euston Road, London NW1 3JJ North East Cross House, Westgate Road, Newcastle upon Tyne NE1 4XX North West Commercial Union House, 2-10 Albert Square, Manchester M60 8AD Pavilion 1, The Matchworks, Speke Road, Speke, Liverpool L19 2PH Szkocja 151 West George Street, Glasgow G2 2JJ South East Cygnus House, Waterfront Business Park, Fleet, Hampshire GU51 3QT Suites 3-5, Business Centre, 1-7 Commercial Road, Paddock Wood, Kent TN12 6EN South West The Waterfront, Welsh Back, Bristol BS1 4SB Walia 3 Purbeck House, Lambourne Crescent, Llanishen, Cardiff CF14 5GJ West Midlands Apex House, 3 Embassy Drive, Edgbaston, Birmingham B15 1TR Yorkshire i Humber The Cube, 123 Albion Street, Leeds LS2 8ER Infolinia

14 infolinia dla użytkowników telefonów tekstowych w celu zamówienia publikacji Acas w sprawach związanych z kwestiami równości w miejscu pracy

Przedsądowe postępowanie pojednawcze

Przedsądowe postępowanie pojednawcze W jaki sposób Acas może pomóc Przedsądowe postępowanie pojednawcze inform advise train work with you Czym zajmuje się Acas? Skrót Acas oznacza Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Biuro porad,

Bardziej szczegółowo

Program Równouprawnienia North West Regional College

Program Równouprawnienia North West Regional College Program Równouprawnienia North West Regional College Opracowany na podstawie ust. 75 oraz Załącznika 9 do Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej Na życzenie niniejszy dokument może zostać udostępniony w

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla wnioskodawców

Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla wnioskodawców Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla Niniejsza ulotka dotyczy zarówno pomocy prawnej w sprawach cywilnych, jak i porady i wsparcia Do prawników należy przekazać niniejszą ulotkę klientowi,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH

PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH KOMISJA DS. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH STANU ILLINOIS PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Większość brytyjskich pracodawców

Większość brytyjskich pracodawców Jak skutecznie szukać pracy Większość brytyjskich pracodawców wymaga dobrej znajomości języka angielskiego, dlatego warto wcześniej pomyśleć o kursie językowym. Przy szukaniu pracy przydatne będą dyplomy,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS

Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS This publication can be shared, copied, distributed and transmitted but not sold. It can not be altered in any way without the permission of the copyright

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Szanowna Koleżanko! Szanowny Kolego! Każdego dnia nasze decyzje i działania pomagają budować reputację naszej firmy i jej sukces w przyszłości. Obowiązkiem każdego z nas

Bardziej szczegółowo

Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników

Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników Ochrona prywatności w miejscu pracy Przewodnik dla pracowników Projekt partnerski Leonardo da Vinci 2012-1-PL1-LEO04-28097 1 Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi

Postępowania. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Kodeks Postępowania firmy DaVita Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. Mahatma Gandhi Nasza misja Być dostawcą usług, partnerem i pracodawcą, któremu ufasz 2 Wprowadzenie Firma DaVita HealthCare

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss.

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Wiosna 2013 r. WSTĘP Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Jest to jedna z pięciu broszur dotyczących prawa pracy. Pozostałe broszury to: 1. Urlopy

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji rodzinnej oraz Memorandum Wyjaśniające 1

Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji rodzinnej oraz Memorandum Wyjaśniające 1 Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji rodzinnej oraz Memorandum Wyjaśniające 1 (przyjęta przez Komitet Ministrów 21 stycznia 1998 roku na 616-tym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po politykach dotyczących ETYKI PRACY W GSK

Przewodnik po politykach dotyczących ETYKI PRACY W GSK Przewodnik po politykach dotyczących ETYKI PRACY W GSK SPIS TREŚCI MÓJ KOMPAS ETYCZNY 3 1. WSTĘP 1.1. Wprowadzenie 1.2. O Przewodniku po politykach dotyczących etyki pracy w GSK 4 6 2. ZOBOWIĄZANIE DO

Bardziej szczegółowo

ABC MEDIACJI. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracowała Marzena Radzka-Wiśniewska. publikacja bezpłatna

ABC MEDIACJI. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie. Opracowała Marzena Radzka-Wiśniewska. publikacja bezpłatna publikacja bezpłatna wydawnictwo Fika info Opracowała Marzena Radzka-Wiśniewska ABC MEDIACJI Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie Broszurę opracowała: Marzena Radzka-Wiśniewska Projekt:

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA WIEMY, CO JEST WŁAŚCIWE. POSTĘPUJEMY WŁAŚCIWIE.

KODEKS POSTĘPOWANIA WIEMY, CO JEST WŁAŚCIWE. POSTĘPUJEMY WŁAŚCIWIE. KODEKS POSTĘPOWANIA WIEMY, CO JEST WŁAŚCIWE. 1 POSTĘPUJEMY WŁAŚCIWIE. Spis treści Czemu służy Kodeks postępowania... 4 Kodeks dotyczy nas wszystkich... 4 Zgłaszanie wątpliwości bez lęku... 5 Zasada zakazu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Wybór inicjatyw realizowanych w Europie Wspólny projekt partnerów społecznych w europejskim sektorze ubezpieczeń Insurance Europe to europejska

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ POSZKODOWANĄ PODCZAS PRACY?

JESTEŚ OSOBĄ POSZKODOWANĄ PODCZAS PRACY? JESTEŚ OSOBĄ POSZKODOWANĄ PODCZAS PRACY? Przewodnik dla pracowników po odszkodowaniach pracowniczych w stanie Nowy Jork Komisja ds. Odszkodowań Pracowniczych stanu Nowy Jork www.wcb.ny.gov 1-877-632-4996

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Niniejszy przewodnik objaśnia prawa pracowników pochodzących

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo

W niniejszym Kodeksie Postępowania, termin Xylem i nasza Spółka odnoszą się do Xylem Inc. oraz wszystkich jej centrów wartości i jednostek

W niniejszym Kodeksie Postępowania, termin Xylem i nasza Spółka odnoszą się do Xylem Inc. oraz wszystkich jej centrów wartości i jednostek Kodeks Postępowania W niniejszym Kodeksie Postępowania, termin Xylem i nasza Spółka odnoszą się do Xylem Inc. oraz wszystkich jej centrów wartości i jednostek handlowych. 1 Spis treści List od prezesa

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Polityka Ścigania Sądowego w Sprawach o Gwałt

Polityka Ścigania Sądowego w Sprawach o Gwałt CROWN PROSECUTION SERVICE Polityka Ścigania Sądowego w Sprawach o Gwałt SPIS TREŚCI 1 Wstęp 3 2 Definicja gwałtu 4 3 Rola Prokuratury Koronnej 5 4 Kodeks Prokuratorów Koronnych 6 5 Czy materiał dowodowy

Bardziej szczegółowo

W Hiszpanii pomoc prawna ( asistencia jurídica gratuita ) przysługuje członkom społeczeństwa, których nie stać na pokrycie kosztów procesowych.

W Hiszpanii pomoc prawna ( asistencia jurídica gratuita ) przysługuje członkom społeczeństwa, których nie stać na pokrycie kosztów procesowych. . Jakie są koszty procesu sądowego i kto je zazwyczaj ponosi? W Hiszpanii dostęp do wymiaru sprawiedliwosci jest darmowy. Nie są z tego tytułu pobierane żadne opłaty. Wstąpienie na drogę sądową wiąże się

Bardziej szczegółowo