Adviceguide Advice that makes a difference

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adviceguide Advice that makes a difference"

Transkrypt

1 Choroba w pracy Sickness at work POLISH / POLSKI Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas? Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad 97 funtów tygodniowo, przysługuje mu ustawowy zasiłek chorobowy (statutory sick pay - SSP). SSP to pieniądze wypłacane przez pracodawców swoim pracownikom niezdolnym do pracy z powodu. Jest to minimalna kwota, jaką może zapłacić pracodawca osobie niezdolnej do pracy z powodu. Umowa o pracę może zagwarantować pracownikowi dodatkowe prawa w postaci zasiłku chorobowego wyższego niż ustawowy (contractual sick pay - kontraktowy zasiłek chorobowy). Sprawdź swoją umowę, aby dowiedzieć się, do czego jesteś uprawniony. Prawo do otrzymywania SSP posiada większość pracowników, włączając osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin, pracownicy posiadający umowę o pracę na czas określony lub pracownicy zatrudniani przez agencje pośrednictwa pracy. Pracownikowi zatrudnionemu przez agencję pośrednictwa może przysługiwać prawo do SSP, jednak powinien on uprzednio zasięgnąć fachowej porady, gdyż z prawnego punktu widzenia jest to dość skomplikowana sytuacja. Na zasiłku SSP można przebywać do 28 tygodni. Kontraktowy zasiłek chorobowy może jednak trwać dłużej. Sprawdź swoją umowę o pracę, aby dowiedzieć się, czy stosuje się to do Ciebie. Jeżeli nie możesz otrzymywać zasiłku SSP lub jeżeli byłeś na zwolnieniu przez ponad 28 tygodni, Twój pracodawca da Ci formularz SSP1 oraz wytłumaczy Ci, co powinieneś zrobić, aby otrzymać zasiłek dla osób, którym stan zdrowia nie pozwala na podjęcie zatrudnienia Employment and Support Allowance (ESA). Formularz SSP1 może służyć jako podanie o incapacity benefit ( IB - zasiłek chorobowy wypłacany w przypadku nieobecności w pracy trwającej ponad 28 tygodni), które składa się w lokalnym biurze ds. zasiłków, w sytuacji, gdy pracownikowi nie przysługuje ani zasiłek SSP, ani też kontraktowy zasiłek chorobowy. Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego? Chory pracownik otrzymuje bądź SSP, bądź też kwotę w wysokości określonej w umowie o pracę, jeżeli zaznaczono w niej, że przysługuje mu wyższa kwota w przypadku nieobecności w pracy z powodu. Nie musi to być normalna stawka uposażenia, jednak nie może być ona niższa od SSP wynoszącego 79,15 tygodniowo. Pracownik nie otrzymuje żadnego zasiłku SSP za pierwsze trzy dni nieobecności w pracy. Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego za wspomniane pierwsze trzy dni jedynie, jeżeli zezwala na to jego umowa o pracę. Po upływie tego okresu chory otrzymuje dzienną stawkę SSP za każdy dzień nieobecności w pracy z powodu. 1

2 Jeżeli SSP jest jedynym Twoim dochodem na czas zwolnienia lekarskiego, możesz mieć prawo do ubiegania się o inne zasiłki, np. zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit). Aby dowiedzieć się o innych przysługujących Ci zasiłkach, zobacz rozdział Dalsza pomoc, zamieszczony na końcu tej broszury. Informowanie pracodawcy o nieobecności w pracy z powodu Jeżeli jest to możliwe, pracownik powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o swojej chorobie i nieobecności w pracy. Jeżeli tak się nie stanie, może on stracić należny mu zasiłek chorobowy (zobacz poniżej). Pracodawca może przyjąć określone zasady postępowania w przypadku, gdy pracownik nie może stawić się w pracy z powodu. Może on na przykład żądać, by pracownik poinformował go o swojej chorobie już pierwszego dnia swojej nieobecności. Zasady te stanowią część umowy o pracę i pracodawca jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania o nich swoich pracowników. Pracownik, który nie stosuje się do tych zasad, narusza postanowienia umowy o pracę. Jeżeli pracownikowi przysługuje SSP, pracodawca jest zobowiązany do wypłacania mu tego zasiłku, również w przypadku gdy pracownik: nie dostarczył pracodawcy zaświadczenia lekarskiego przed ósmym dniem nie zadzwonił o danej porze dnia, celem poinformowania pracodawcy o chorobie nie dzwoni do pracy częściej niż raz w tygodniu podczas nieobecności z powodu nie dzwoni do pracy osobiście, prosząc inną osobę, by zrobiła to w jego imieniu. Pracodawca nie może odmówić wypłacenia SSP na takiej podstawie. Niemniej jednak, pracodawca może ustalić podobne zasady odnośnie płatności kontraktowego zasiłku chorobowego, przysługującego danemu pracownikowi. Zaświadczenie Lekarskie Zaświadczenie lekarskie czasami określa się mianem zwolnienia. Na zaświadczeniu lekarskim Twój lekarz może wskazać, czy jesteś zdolny do pracy, niezdolny do pracy lub zdolny do pracy pod warunkiem, że wprowadzone zostaną odpowiednie zmiany. O tym, jakie zmiany powinny zostać wprowadzone, decydujesz Ty i Twój pracodawca. Jeżeli Twój pracodawca odmówi wprowadzenia zmian zalecanych przez lekarza, w dalszym ciągu uznawany będziesz za niezdolnego do pracy i uprawniony do pobierania zasiłku chorobowego. Czy pracodawca może odmówić płacenia zasiłku w przypadku nieobecności pracownika z powodu? Niezdolność do pracy z powodu niepełnosprawności Jeżeli jesteś niepełnosprawny i Twoja nieobecność chorobowa w pracy związana jest z tą niepełnosprawnością, a Twój pracodawca odmawia Ci zapłacenia zasiłku 2

3 chorobowego, może to oznaczać, że łamie on prawo. W takiej sytuacji możesz wnieść skargę do employment tribunal (kolegium ds. zatrudnienia) za nieuczciwe traktowanie z powodu niepełnosprawności (dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność), jednak najpierw należy złożyć pisemną skargę na pracodawcę. Postaraj się uzyskać pomoc od doświadczonego doradcy (zobacz rozdział Dalsza pomoc, zamieszczony na końcu tej broszury). Niezawiadomienie telefoniczne o chorobie natychmiast po jej rozpoczęciu Jeżeli niezwłocznie nie poinformujesz pracodawcy o swojej nieobecności w pracy z powodu, możesz stracić część lub nawet całość przysługującego Ci SSP lub też kontraktowego zasiłku chorobowego, chyba że posiadasz jakiś ważny powód, dla którego tego nie uczyniłeś. Pracodawca może odmówić zapłacenia kontraktowego zasiłku chorobowego za dni, w które pracownik z powodu był nieobecny w pracy, a o których ten nie został poinformowany. Nieobecność pracownika przez kilka krótkich okresów. Jeżeli pracownik jest nieobecny z powodu przez więcej niż cztery krótkie okresy w roku (od czterech do siedmiu dni), pracodawca ma prawo do skontaktowania się z Medical Services (Służbami Medycznymi), w celu przeanalizowania powodów podanych mu przez pracownika na usprawiedliwienie swojej nieobecności w pracy. Pracodawca kontaktuje się z Medical Services za pośrednictwem HM Revenue and Customs (HMRC - Królewski Urząd Podatków i Ceł). Medical Services mogą skontaktować się z lekarzem pracownika, w celu uzyskania informacji na temat przebytych przez niego chorób; aby jednak móc skontaktować się z danym lekarzem, konieczne jest wyrażenie zgody przez pracownika. Jeżeli w raporcie wystawionym przez Medical Services stwierdzi się, że dana nieobecność w pracy była nieuzasadniona, pracodawca może odmówić wypłacenia pracownikowi zasiłku SSP. Pracownik może odwoływać się od tej decyzji, jeżeli uważa ją za niesłuszną. Nieobecności przez długie okresy czasu Jeżeli pracownik był nieobecny w pracy przez kilka dłuższych okresów, pracodawca może skontaktować się z Medical Services, w celu przeanalizowania, czy pracownik ten jest w stanie odpowiednio wykonywać swoją pracę. Jeżeli w raporcie wystawionym przez Medical Services stwierdzi się, że dana nieobecność w pracy była nieuzasadniona, pracodawca może odmówić zapłacenia pracownikowi zasiłku SSP. Pracownik może odwoływać się od tej decyzji, jeżeli uważa ją za niesłuszną. Co zrobić, jeżeli pracodawca nie chce wypłacić SSP? Jeżeli uważasz, że powinieneś otrzymywać SSP, jednak Twój pracodawca nie chce go zapłacić, powinien przekazać Ci swoje oświadczenie na formularzu SSP1, podając tam powody swojej odmowy. Wspomniany formularz powinien zostać użyty jako podanie o przyznanie zasiłku dla osób, którym stan zdrowia nie pozwala na podjęcie zatrudnienia Employment and Support Allowance (ESA).; pracownik powinien również zaznaczyć w tym formularzu, że pragnie, aby HMRC przeanalizowała jego prawa do otrzymywania SSP. Formularz należy przesłać do lokalnego oddziału Department for Work and Pensions (DWP - Ministerstwa Pracy oraz Świadczeń Emerytalnych i Rentowych ). 3

4 Jeżeli DWP będzie miało wątpliwości, czy przysługuje Ci zasiłek SSP, kopia otrzymanego od Ciebie formularza zostanie przesłana do Krajowego Biura Składek Ubezpieczeniowych Urzędu Podatkowego (HMRC's national insurance contributions office). Aby się bardziej zabezpieczyć, powinieneś również przesłać kopię wypełnionego przez Ciebie formularza do lokalnego biura składek ubezpieczeniowych (adres otrzymasz w każdym z lokalnych biur HMRC). Jeżeli Twój pracodawca odmawia wydania Ci formularza SSP1, powinieneś złożyć pisemne podanie o wydanie odpowiedniej decyzji do lokalnego biura składek ubezpieczeniowych oraz ubiegać się o przyznanie Employment and Support Allowance od DWP. Decyzja wydana przez HMRC jest prawnie wiążąca dla Twojego pracodawcy. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają prawo odwołania się od podjętej decyzji. Jeżeli przysługuje Ci zasiłek SSP, a Twój pracodawca odmawia jego płacenia, możesz wystąpić o odszkodowanie za bezprawne potrącenia z wynagrodzenia do kolegium ds. zatrudnienia. Jednak najpierw należy złożyć pisemną skargę na pracodawcę. Pracodawca, który wielokrotnie nie płaci swojemu pracownikowi zasiłku SSP, może zostać ukarany grzywną przez HMRC. Choroba podczas urlopu Jeśli przebywasz na urlopie i zachorujesz w takim stopniu, że mógłbyś/mogłabyś znaleźć się na zwolnieniu chorobowym z pracy, możesz zwrócić się do swojego pracodawcy o uznanie Twojego czasu nieobecności w pracy jako zwolnienie chorobowe, nie zaś urlop. Możesz następnie poprosić pracodawcę o dodatkowy okres wolnego za czas, kiedy byłeś/aś nieobecny/a z powodu. Jeśli jednak chcesz potraktować swój okres nieobecności w pracy jako zwolnienie chorobowe, nie zaś urlop, Twój pracodawca może wypłacić Ci wynagrodzenie chorobowe zamiast urlopowego. Wynagrodzenie za okres jest niższe od normalnego poziomu wynagrodzenia. Twoja umowa o pracę powinna zawierać informacje o tym, jak i kiedy powinieneś/powinnaś poinformować swojego pracodawcę o swojej chorobie, oraz o tym, jakiego zaświadczenia na to będzie on potrzebować. Zwolnienie z pracy w konsekwencji nieobecności spowodowanej chorobą Jeżeli zostaniesz zwolniony z pracy podczas otrzymywania SSP, pracodawca zobowiązany jest do przekazania Ci formularza SSP1. Tłumaczy to, dlaczego pracownik po zwolnieniu nie otrzymuje już zasiłku SSP od swojego pracodawcy. Po otrzymaniu formularza powinieneś go wypełnić i złożyć w lokalnym biurze ds. zasiłków, w celu ubiegania się o zasiłek ESA lub też o zasiłek dla osób o niskich dochodach, zwany income support. Jeżeli uważasz, że zostałeś zwolniony z 4

5 powodu lub dlatego, że poprosiłeś o SSP, możesz wnieść pozew do kolegium ds. pracy - employment tribunal. Pamiętaj, że w takiej sytuacji powinieneś niezwłocznie porozmawiać z doświadczonym doradcą ds. zatrudnienia. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej. Zwolnienie z pracy z powodu niepełnosprawności pracownika Jeżeli jesteś niepełnosprawny i Twój pracodawca zwolni Cię z powodu nieobecności w pracy, spowodowanej twoją niepełnosprawnością, może to oznaczać, że łamie on prawo. W takiej sytuacji możesz wystąpić z powództwem do employment tribunal za nieuczciwe traktowanie z powodu niepełnosprawności (dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność). Najpierw jednak należy złożyć pisemną skargę na pracodawcę. Postaraj się uzyskać pomoc od doświadczonego doradcy (zobacz poniżej). Dalsza pomoc Citizens Advice Bureau (Biuro Porad Obywatelskich) Biuro Porad Obywatelskich, zwane po angielsku Citizens Advice Bureau, udziela bezpłatnych, poufnych, bezstronnych i niezależnych porad na każdy temat. Aby znaleźć najbliższe Biuro Porad Obywatelskich lub Biura, które udzielają porad za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy kliknąć na link najbliższe CAB lub wyszukać numer telefonu w książce telefonicznej pod literą C. Inne pomocne broszury o Adviceguide w Twoim języku ojczystym Jak postąpić, gdy pracodawca odmawia wypłaty wynagrodzenia Inne pomocne broszury o Adviceguide (informacje jedynie w języku angielskim) Prawa pracujących matek Czas wolny od pracy Urlop i wynagrodzenie za okres urlopowy Rozwiązywanie sporów w miejscu pracy Zwolnienie z powodu Zasiłki dla osób chorych lub niepełnosprawnych Ta broszura została opracowana przez National Association of Citizens Advice Bureaux (Krajowe Zrzeszenie Biur Porad Obywatelskich), funkcjonujące pod nazwą Citizens Advice. Broszura ma zapewniać jedynie ogólną informację i nie należy jej traktować jako wyczerpującego źródła wiedzy prawnej na dany temat. Warto również zauważyć, że informacja tu zawarta odnosi się jedynie do Anglii, Walii i Szkocji. Broszura jest aktualizowana co miesiąc. Data ostatniej aktualizacji: 6 kwietnia 2010 r. Jeżeli od otrzymania tej broszury upłynęło więcej czasu, należy skontaktować się z miejscowym Biurem Porad Obywatelskich, aby sprawdzić, czy zawarte w niej informacje są nadal poprawne. Można również odwiedzić naszą stronę internetową i pobrać aktualną wersję. 5

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Wielkiej Brytanii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Wielkiej Brytanii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu

Bardziej szczegółowo

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej Polish Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej (Help with rent and Council Tax for people of working age) Ulotka ta jest adresowana do osób w wieku aktywności

Bardziej szczegółowo

Codzienne Życie w Irlandii

Codzienne Życie w Irlandii Przewodnik dla nowoprzybyłych Emigrant Advice jest programem Crosscare Przewodnik dla nowoprzybyłych W czasie powstawania tej broszury (lipiec 2006) informacje w niej zawarte były aktualne. Uaktualniona

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WIELKA BRYTANIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Wielkiej Brytanii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Wielkiej Brytanii... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do brytyjskiego rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

Codzienne Życie w Irlandii

Codzienne Życie w Irlandii Przewodnik dla nowoprzybyłych Emigrant Advice jest programem Crosscare Przewodnik dla nowoprzybyłych W czasie powstawania tej broszury (lipiec 2006) informacje w niej zawarte były aktualne. Uaktualniona

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Niniejszy przewodnik objaśnia prawa pracowników pochodzących

Bardziej szczegółowo

This guide is in Polish

This guide is in Polish This guide is in Polish Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Przewodnik w języku polskim Spis treści

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii Celem tej broszury jest: dostarczenie wszystkim pracownikom migracyjnym w Irlandii informacji na temat ich praw w zrozumiały i dostępny sposób.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss.

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Wiosna 2013 r. WSTĘP Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Jest to jedna z pięciu broszur dotyczących prawa pracy. Pozostałe broszury to: 1. Urlopy

Bardziej szczegółowo

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku emerytalnym

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku emerytalnym Polish Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku emerytalnym (Help with paying your rent and Council Tax if you are a pensioner) Ulotka ta jest adresowana do osób w wieku emerytalnym.

Bardziej szczegółowo

Większość brytyjskich pracodawców

Większość brytyjskich pracodawców Jak skutecznie szukać pracy Większość brytyjskich pracodawców wymaga dobrej znajomości języka angielskiego, dlatego warto wcześniej pomyśleć o kursie językowym. Przy szukaniu pracy przydatne będą dyplomy,

Bardziej szczegółowo

Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS

Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS This publication can be shared, copied, distributed and transmitted but not sold. It can not be altered in any way without the permission of the copyright

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WIELKA BRYTANIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Wielkiej Brytanii... 2 1.1. Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Wielkiej Brytanii... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne

Bardziej szczegółowo

Krótki Przewodnik po Irlandzkim Systemie Pomocy Społecznej

Krótki Przewodnik po Irlandzkim Systemie Pomocy Społecznej Krótki Przewodnik po Irlandzkim Systemie Pomocy Społecznej Polish Congress Kim jesteśmy? Sieć Centrów Kongresowych (Congress Centres Network CCN) składa się z 26 Centrów w całym kraju pod patronatem Irlandzkiego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH

PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH KOMISJA DS. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH STANU ILLINOIS PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Poznaj swoje prawa oraz dowiedz się jak uzyskać pomoc i informacje

Poznaj swoje prawa oraz dowiedz się jak uzyskać pomoc i informacje ZATRUDNIENIE W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ Poznaj swoje prawa oraz dowiedz się jak uzyskać pomoc i informacje PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW POLSKICH Polska wstąpiła do Unii

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

Niniejsza broszura informacyjna przedstawia informacje na temat ubiegania się o przyznanie różnych zasiłków.

Niniejsza broszura informacyjna przedstawia informacje na temat ubiegania się o przyznanie różnych zasiłków. Claiming benefits: Polish Zasiłki socjalne Niniejsza broszura informacyjna przedstawia informacje na temat ubiegania się o przyznanie różnych zasiłków. Jeśli jesteś chory(-a), niepełnosprawny(-a) lub masz

Bardziej szczegółowo

Poradnik prawny dla imigrantów w Norwegii

Poradnik prawny dla imigrantów w Norwegii Poradnik prawny dla imigrantów w Norwegii 1 Wstęp do drugiego wydania poradnika prawnego imigrantów. Poradnik prawny dla imigrantów w Norwegii ukazał się po raz pierwszy w 2012 roku. Wydanie drugie zostało

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców

Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców 2012 Kontakt z Urzędem Ubezpieczenia Społecznego Zapraszamy na naszą stronę internetową Nasza strona internetowa www.socialsecurity.gov

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Wielkiej Brytanii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Wielkiej Brytanii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OCHRONA + OWU/TMR4/1/2011

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OCHRONA + OWU/TMR4/1/2011 OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OCHRONA + OWU/TMR4/1/2011 Q&A/TMR4/1/2010 OCHRONA+ W SKRÓCIE DLACZEGO WARTO MIEĆ OCHRONĘ+ Ponieważ jest to to proste i niedrogie ubezpieczenie, które

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla imigrantów w Clare Zatrudnienie

Pakiet informacyjny dla imigrantów w Clare Zatrudnienie Pakiet informacyjny dla imigrantów w Clare Zatrudnienie Ważne adresy Podjęcie pracy Numer PPS Emerytura PRSI Urlop chorobowy Podatki Twoje prawa w pracy Świadczenia socjalne Utrata pracy Pobyt stały Opracowane

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie pieniędzmi - podręcznik

Gospodarowanie pieniędzmi - podręcznik Maksymalizacja dochodów Gospodarowanie pieniędzmi - podręcznik Planowanie budżetu Pożyczanie pieniędzy Radzenie sobie Z zadłużeniem Oszczędzanie pieniędzy Spis treści Rachunki bankowe 2 Maksymalizacja

Bardziej szczegółowo

ESL Exchange - Wynagrodzenia

ESL Exchange - Wynagrodzenia ESL Exchange - Wynagrodzenia h ESL Exchange to rozwiązanie obejmujące wypróbowane i przetestowane świadczenie pozapłacowe, w którym wymienia się część wynagrodzenia brutto na poniesione wydatki wolne od

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników migrującychch Wydanie trzecie 2011 This guide is in Polish 2 Twoje prawa w Irlandii Północnej Spis treści Rozdział Strona Wstęp 5 Jak korzystać

Bardziej szczegółowo

JAK WYJŚĆ Z ARESZTU. Darmowy podręcznik dla zatrzymanych

JAK WYJŚĆ Z ARESZTU. Darmowy podręcznik dla zatrzymanych JAK WYJŚĆ Z ARESZTU Darmowy podręcznik dla zatrzymanych Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące zwolnienia z aresztu. Ten podręcznik jest regularnie aktualizowany. Zwolnienie Warunkowe z Tymczasowego

Bardziej szczegółowo

Witamy w Glasgow. wersja polska. Polish

Witamy w Glasgow. wersja polska. Polish Witamy w Glasgow wersja polska Polish Rada Miasta Glasgow wita Cię Niniejszy pakiet informacyjny przeznaczony jest dla obywateli polskich, którzy przybyli do Glasgow w celu podjęcia pracy. Zawiera on

Bardziej szczegółowo