W jaki sposób złożyć skargę dotyczącą lekarza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W jaki sposób złożyć skargę dotyczącą lekarza"

Transkrypt

1 W jaki sposób złożyć skargę dotyczącą lekarza

2 Niniejsza broszura wyjaśnia, co należy zrobić, jeśli nie zadowala Cię sposób, w jaki potraktował Cię lekarz lub opieka nad Tobą. W General Medical Council (GMC) przykładamy dużą wagę do skarg, co pomaga nam w regulacji zawodu lekarza i w ochronie pacjentów. Jesteśmy jedną z organizacji odpowiedzialnych za rozpatrywanie zgłaszanych spraw dotyczących pacjentów.

3 Z kim mam się skontaktować, jeżeli niepokoi mnie postępowanie lekarza? Istnieje wiele instytucji odpowiedzialnych za rozpatrywanie spraw wnoszonych przez pacjentów, może więc nie być łatwo ustalić, z kim w tej sprawie należy przeprowadzić rozmowę. Twoja sprawa zostanie rozpatrzona najszybciej, jak to możliwe, jeśli skargę złożysz w pierwszej kolejności do odpowiedniej organizacji. Jeśli oczekujesz przeprosin, wyjaśnień lub analizy leczenia, należy najpierw skontaktować się z placówką, która otaczała Cię opieką. Większość skarg dotyczących lekarzy może być sprawniej rozstrzygana na szczeblu lokalnym przez pracodawców lekarzy. Szpital NHS lub HSC, przychodnia, prywatny szpital lub klinika, która otaczała Cię opieką, posiadają własne procedury odwoławcze. Proszę skontaktować się z nimi w celu uzyskania szczegółowych informacji. Jeżeli nie masz pewności, z kim przeprowadzić rozmowę, opracowaliśmy internetowy interaktywny przewodnik online dotyczący składania skarg, zatytułowany Patients help (Pomoc dla pacjentów). Można go znaleźć wraz ze wszystkimi naszymi ulotkami i formularzami dotyczącymi skarg na stronie internetowej General Medical Council 01

4 Informacje dla pacjentów z Anglii Informacja dla pacjentów z Anglii Można również znaleźć szczegółowe informacje dotyczące procedur składania skarg w NHS na stronie internetowej NHS Innymi lokalnymi organizacjami, które mogą pomóc w sprawie skarg, są: n Serwis Doradztwa i Kontaktu z Pacjentem (Patient Advice and Liaison Services (PALS)), który wyjaśnia procedury składania skarg i może pomóc rozstrzygnąć skargi o mniejszej wadze dzięki nieformalnym negocjacjom n Niezależne Służby Rzecznictwa ds. Skarg (Independent Complaints Advocacy Services (ICAS)); jest to instytucja działająca w sposób niezależny i poufny, która może pomóc złożyć formalną skargę dotyczącą doświadczeń z placówkami NHS n lokalne Biuro Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau). 02 General Medical Council

5 Informacje dla pacjentnej Informacje dla pacjentów z Irlandii Północnej W Irlandii Północnej Rada ds. Pacjentów i Klientów (Patient and Client Council) reprezentuje poglądy społeczeństwa we wszystkich dziedzinach dotyczących zdrowia i opieki społecznej. Może ona pomóc złożyć skargę. Rada ds. Pacjentów i Klientów (Patient and Client Council) nie rozpatruje skarg, ale stara się dawać dokładne i bezstronne porady dotyczące możliwości, które posiada pacjent. Jako osoba składająca skargę odpowiadasz za przekazanie jej do dalszego rozpatrzenia. Instytucja ta może jednak doradzić, w jaki sposób złożyć skargę, do kogo ją złożyć oraz pomóc w jej złożeniu. W niektórych przypadkach personel Rady ds. Pacjentów i Klientów (Patient and Client Council) przygotuje dla Ciebie projekt listu i będzie towarzyszyć Ci w spotkaniach. Z Radą ds. Pacjentów i Klientów (Patient and Client Council) można się kontaktować pod bezpłatnym numerem telefonu W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę internetową Rzecznik Praw Obywatelskich Północnej Irlandii może także rozpatrywać skargi na lekarzy. Można skontaktować się z nim pod bezpłatnym numerem telefonu lub w celu uzyskania dodatkowych informacji odwiedzić stronę internetową Jednakże przed przekazaniem skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich należy odbyć Procedurę Składania Skarg na Służbę Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej (Health and Social Care Service Complaints Procedure). GMC posiada interaktywny przewodnik online dotyczący składania skarg, zatytułowany Patients help. Można go znaleźć wraz ze wszystkimi naszymi ulotkami i formularzami dotyczącymi skarg na stronie internetowej General Medical Council 03

6 Informacje dla pacjentów ze Szkocji Informacje dla pacjentów ze Szkocji Od kwietnia 2012 r. Ustawa 2011 dotycząca praw pacjenta (Szkocja) ustanawia prawo dla pacjentów w Szkocji do wnoszenia skarg, przekazywania zwrotnych uwag lub komentarzy lub wnoszonych skarg pacjentów dotyczących opieki, które otrzymali od NHS. Innymi lokalnymi organizacjami, które mogą udzielić pomocy w sprawie skarg, są: n Rzecznik Praw Obywatelskich Szkockich Służb Państwowych (Scottish Public Services Ombudsman), który może rozpatrywać skargi dotyczące lekarzy, ale zazwyczaj po skorzystaniu przez pacjenta z lokalnychprocedur i możliwości dotyczących skarg. n Niezależny Serwis Porad i Wsparcia dla Pacjenta (Patient Advice and Support Service (PASS)), który jest dostępny za pośrednictwem miejscowego Biura Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau (CAB)) oraz za pośrednictwem strony internetowej n Ulotka zatytułowana Making a complaint about the NHS (Składanie skargi dotyczącej NHS) jest dostępna na stronie internetowej Informacji ds. Praw do Ochrony Zdrowia w Szkocji (Health Rights Information Scotland) (www.hris.org.uk lub ) lub na stronie internetowej razem z innymi informacjami dotyczącymi Twoich praw w zakresie ochrony zdrowia. 04 General Medical Council

7 Informacje dla pacjentów z Walii Informacja dla pacjentów z Walii Szczegółowe informacje dotyczące procedur składania skarg na NHS Wales znajdują się na stronie internetowej Jeżeli nie zadowala Cię sposób, w jaki komisja zdrowia lub zainteresowana organizacja NHS rozpatrzyła Twoją skargę, masz prawo domagać się rozpatrzenia jej przez Rzecznika Praw Obywatelskich Walii (Public Services Ombudsman for Wales) Innymi organizacjami, którezajmują się pomocą w sprawie skarg, są: n miejscowa Rada ds. Zdrowia (Community Health Council), która zapewnia bezpłatne, niezależne prowadzenie służb doradztwa i rzecznictwa. Dane kontaktowe możnauzyskać w Komisji Walijskich Radz Ochrony Zdrowia (Board of Welsh Community Health Councils) pod numerem telefonu n w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących procedury składania skarg w Walii należy skontaktować się z NHS Direct Wales pod numerem telefonu n miejscowe Biuro Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau) tel: lub za pośrednictwem strony internetowej: Jeśli chcesz złożyć poważniejsze skargi, które w Twojej opinii mogą wpłynąć na to, czy lekarz powinien mieć możliwość dalszego prowadzenia praktyki lekarskiej, należy skontaktować się z naszą instytucją. Jeżeli nie masz pewności, z kim przeprowadzić rozmowę, opracowaliśmy internetowy, interaktywny przewodnik online dotyczący składania skarg,zatytułowany Patients help. Można go znaleźć wraz ze wszystkimi naszymi ulotkami i formularzami dotyczącymi skarg na stronie internetowej W celu przedyskutowania swoich zapytań można również zadzwonić do nas (nr tel ). Nasz zespół udzieli Ci porady, jak należy postąpić w danej sytuacji. Wszystkie rozmowy są poufne. General Medical Council 05

8 Na co należy składać do Was skargi? Oto przykłady spraw, w przypadku których interwencja z naszej strony może być konieczna: n poważne lub powtarzające się błędy w realizacji procedur medycznych lub w prowadzeniu diagnostyki (takie jak przepisywanie leków w niebezpieczny sposób) n brak badań odpowiednich dla pacjenta lub właściwej reakcji na potrzeby pacjenta n oszustwa lub nieuczciwość n poważne naruszenia tajemnicy lekarskiej n jakiekolwiek poważne przestępstwa. Jeśli uważasz, że lekarz popełnił przestępstwo, należy skontaktować się z policją, a także z GMC. W jaki sposób złożyć doniesienie na lekarza do GMC? W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z infolinią pod numerem telefonu Można złożyć doniesienie na lekarza do GMC: n pisemnie pod adresem General Medical Council Fitness to Practise Directorate, 3 Hardman Street, Manchester M3 3AW; n lub drogą elektroniczną pod adresem: n lub też wypełniając i zwracając formularz skargi umieszczony na końcu niniejszej broszury. 06 General Medical Council

9 Na co należy składać do Was skargi? Będziemy potrzebować następujących danych: n nazwiska lekarza i adresu jego miejsca pracy n wyjaśnienia Twoich zażaleń wraz z datami n kopii wszelkich towarzyszących dokumentów, takich jak odpowiednia dokumentacja medyczna n nazwisk i adresów osób mogących potwierdzić prawdziwość Twoich zażaleń. Należy pamiętać, że rozpatrywanie anonimowych skarg będzie dla nas utrudnione. Jak GMC postąpi z moją skargą na lekarza? Rozpatrzymy uważnie wszystkie skargi w celu sprawdzenia, czy są kwestie, które wymagają zbadania. W przypadku, gdy w naszej opinii rozpatrzenie tej skargi nie należy do naszej organizacji, możemy przekazać ją do zwierzchnika lekarza, aby mogła ona być rozpatrzona na szczeblu lokalnym. Jeśli zdecydujemy o jej rozpatrzeniu, musimy przekazać lekarzowi Twoją skargę. Po otrzymaniu jego uwag, możesz udzielićodpowiedzi. Wyślemy Ci ponadto zestawienie zatytułowane Investigating concerns (Analiza zażaleń), które opisuje procedury bardziej szczegółowo. General Medical Council 07

10 Informacje dla pacjentów ze Szkocji Po zebraniu potrzebnych informacji, sprawa zostanie rozpatrzona przez dwóch specjalistów analizujących takie przypadki (jeden z kwalifikacjami medycznymi, drugi bez nich), członków starszego personelu GMC. Będą oni rozważać, czy zażalenia są na tyle poważne, że należy je skierować do ich oceny na rozprawie w Trybunale Lekarskim (Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS)). Jeżeli tak będzie, wówczas bezstronna komisja zadecyduje na rozprawie o przydatności lekarza do wykonywania zawodu. Co może zrobić GMC? Jeśli stwierdzimy, że zażalenia dotyczące lekarza wymagają podjęcia działania, możemy: n wydać ostrzeżenie dla lekarza n zawrzeć kontrakt z lekarzem, na przykład głoszący, że zgadza się on na ponowne przeszkolenie lub na pracę pod nadzorem n zwrócić się do zespołu ds. przydatności lekarza do uprawiania zawodu MPTS, który może podjąć decyzję o: n ograniczeniu zakresu uprawnień w rejestracji lekarza, tak, by miał on zezwolenie wyłącznie na wykonywanie zabiegów medycznych pod nadzorem pracę w zakresie tylko niektórych dziedzin praktyki lekarskiej n zawiesić nazwisko lekarza w rejestrze: w efekcie nie będzie mógł prowadzić praktyki lekarskiej w okresie zawieszenia n usunąć nazwisko lekarza z rejestru: w efekcie nie będzie mógł wcale prowadzić praktyki lekarskiej. 08 General Medical Council

11 Treść Na co należy składać do Was skargi? Czym nie może zająć się GMC? Nie możemy: n zajmować się zażaleniami i skargami dotyczącymi pielęgniarek, farmaceutów, dentystów, optyków, menedżerów szpitali lub gabinetów lub personelu administracyjnego a także nikogo, kto nie jest zarejestrowanym lekarzem n udzielić szczegółowych wyjaśnień dotyczących Twojego przypadku informacje te mogą pochodzić wyłącznie od lekarza lub organizacji służby zdrowia n nakazać lekarzowi, aby zapewnił Ci oczekiwane leczenie n zapewnić pomocy w składaniu wniosku o odszkodowanie n ukarać grzywną lekarza n doprowadzić do tego, żeby lekarz Cię przeprosił. General Medical Council 09

12 Jak długo będzie trwało rozpatrzenie mojej skargi przez GMC? Zdajemy sobie sprawę, że złożenie skargi może być stresujące, postaramy się więc rozpatrzyć ją tak szybko, jak tylko to możliwe. Jeśli zdecydujemy się na zbadanie skargi, podamy w przybliżeniu, jak długo będzie trwało nasze dochodzenie w tej sprawie. Co się stanie, jeśli nie usatysfakcjonuje mnie sposób rozpatrzenie mojej skargi przez GMC? Będziemy informować Cię o wszelkich działaniach, które podejmiemy i dostarczymy Ci jasnego wyjaśnienia naszych decyzji. Jeśli nie zadowala Cię sposób rozpatrywania Twojej skargi, należy omówić problem z osobą, która ją obsługiwała. W przypadku braku satysfakcjonującego rozwiązania można skontaktować się z przełożonym tej osoby lub wysłać na adres Inne możliwości pomocy ze strony GMC GMC posiada interaktywny przewodnik online dotyczący składania skarg, zatytułowany Patients help. Można go znaleźć wraz ze wszystkimi naszymi ulotkami i formularzami dotyczącymi skarg na stronie internetowej MPTS MPTS podejmuje bezstronne decyzje na rozprawie dotyczącej przydatności lekarza do uprawiania zawodu. MPTS jest operacyjnie niezależną częścią General Medical Council, która odpowiada przed Parlamentem. Można dowiedzieć się więcej o funkcji MPTS na stronie internetowej: 10 General Medical Council

13

14 Adres mailowy: Strona internetowa: Telefon: +44(0) General Medical Council, 3 Hardman Street, Manchester M3 3AW Niniejsza broszura jest przeznaczona dla pacjentów w całej Wielkiej Brytanii. Nasze procedury są wszędzie takie same, bez względu na miejsce zamieszkania pacjenta, ale organizacje ochrony zdrowia i wsparcia są różne w całej Wielkiej Brytanii. Dlatego też produkowane broszury są tworzone specjalnie dla pacjentów w Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii. Jeśli potrzebujesz jednej z tych broszur lub jeśli chcesz uzyskać ją w innym formacie lub języku, prosimy o telefon Po raz pierwszy opublikowano w roku General Medical Council Tekst niniejszego dokumentu może być bezpłatnie powielany w dowolnym formacie lub nośniku pod warunkiem, że jest on powielany dokładnie i we właściwym kontekście. Trzeba zaznaczyć, że materiał ten jest autorstwa GMC oraz wyszczególnić jego tytuł. GMC jest organizacją charytatywną zarejestrowaną w Anglii i Walii ( ) oraz Szkocji (SC037750) Kod: GMC/HCAD-PO/0512

Oczekiwania wobec lekarza: przewodnik dla pacjentów. Na podstawie zasad wyszczególnionych w dokumencie Dobra praktyka medyczna

Oczekiwania wobec lekarza: przewodnik dla pacjentów. Na podstawie zasad wyszczególnionych w dokumencie Dobra praktyka medyczna Oczekiwania wobec lekarza: przewodnik dla pacjentów Na podstawie zasad wyszczególnionych w dokumencie Dobra praktyka medyczna Pacjenci mogą liczyć na najlepszą opiekę, gdy współpracują z lekarzami. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Ulotka na temat informacji zwrotnej dla Działu opieki społecznej ds. dzieci

Ulotka na temat informacji zwrotnej dla Działu opieki społecznej ds. dzieci Ulotka na temat informacji zwrotnej dla Działu opieki społecznej ds. dzieci Opieka społeczna: pracujemy dla rodzin Dział opieki społecznej ds. dzieci, rodzin i dorosłych 1 INFORMACJA ZWROTNA Polish Dział

Bardziej szczegółowo

[7] Skargi i uwagi dotyczące Biura Przyznawania Pomocy Prawnej Scottish Legal Aid Board

[7] Skargi i uwagi dotyczące Biura Przyznawania Pomocy Prawnej Scottish Legal Aid Board [7] Skargi i uwagi dotyczące Biura Przyznawania Pomocy Prawnej Scottish Legal Aid Board Jeśli istnieją obszary, w związku z którymi Biuro zasługuje na pochwałę Jeśli istnieją obszary, w których Biuro wymaga

Bardziej szczegółowo

Consent it s your decision (Polish version)

Consent it s your decision (Polish version) Consent it s your decision (Polish version) Zgoda pacjenta - to Twoja decyzja Jak angażować się w decyzje odnośnie opieki zdrowotnej i leczenia Do kogo jest skierowana ta ulotka? Informacje zawarte w tej

Bardziej szczegółowo

przewodnik po nowej ustawie o ochronie zdrowia psychicznego

przewodnik po nowej ustawie o ochronie zdrowia psychicznego przewodnik po nowej ustawie o ochronie zdrowia psychicznego przewodnik po nowej ustawie o ochronie zdrowia psychicznego Scottish Executive, Edynburg 2007 Podziękowania dla organizacji Scottish Consortium

Bardziej szczegółowo

Opieka medyczna w Walii

Opieka medyczna w Walii Opieka medyczna w Walii Jeżeli niedawno przyjechałe(a)ś do Walii lub próbujesz dowiedzieć się więcej jak wygląda opieka medyczna w Walii poniższe informacje mogą być dla ciebie pomocne. Co to jest NHS?

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie ustne. Rejestracja u lekarza (lekarz rodzinny - GP) Rejestracja u stomatologa. Leczenie w nagłych przypadkach oraz porady

Tłumaczenie ustne. Rejestracja u lekarza (lekarz rodzinny - GP) Rejestracja u stomatologa. Leczenie w nagłych przypadkach oraz porady Witamy na witrynie NHS. Zapewniamy miejscowej społeczności podstawową opiekę zdrowotną NHS. Współpracujemy równieŝ z innymi lokalnymi funduszami zdrowotnymi, władzami lokalnymi i innymi organizacjami,

Bardziej szczegółowo

Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla wnioskodawców

Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla wnioskodawców Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla Niniejsza ulotka dotyczy zarówno pomocy prawnej w sprawach cywilnych, jak i porady i wsparcia Do prawników należy przekazać niniejszą ulotkę klientowi,

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób osieroconych w wyniku wypadku drogowego w Szkocji

Informacje dla osób osieroconych w wyniku wypadku drogowego w Szkocji Informacje dla osób osieroconych w wyniku wypadku drogowego w Szkocji Infolinia organizacji BrakeCare 0845 603 8570 Informacje, porady, wsparcie psychologiczne Pomoc w Internecie: www.brake.org.uk Wersja

Bardziej szczegółowo

Czas na walkę z dyskryminacją wiekową

Czas na walkę z dyskryminacją wiekową Czas na walkę z dyskryminacją wiekową Mały poradnik na temat dyskryminacji wiekowej w miejscu pracy na terenie Wielkiej Brytanii Spis treści 1. Twoje nowe uprawnienia 2 2. Co obejmuje nowa ustawa? 4 Kogo

Bardziej szczegółowo

Przedsądowe postępowanie pojednawcze

Przedsądowe postępowanie pojednawcze W jaki sposób Acas może pomóc Przedsądowe postępowanie pojednawcze inform advise train work with you Czym zajmuje się Acas? Skrót Acas oznacza Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Biuro porad,

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. dziecka i rodziny Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych. (Polish)

Pełnomocnik ds. dziecka i rodziny Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych. (Polish) Pełnomocnik ds. dziecka i rodziny Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych (Polish) Co to jest CAFCASS? Usługi Poradnictwa Sądowego i Wsparcia Dzieci i Rodziny (Children and Family Court Advisory

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki. Musisz dokonać wyboru. Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Twoja skrócona kartoteka w razie konieczności udzielenia Ci pomocy medycznej w

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7

Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7 Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7 Twoje prawa Twoje prawa 8 Twój najlepszy interes 8 Godność i szacunek 8 Twoje prawo do pełnej informacji

Bardziej szczegółowo

Jak można sobie pomóc?

Jak można sobie pomóc? What you can do to help yourself: Polish Jak można sobie pomóc? Niniejsza broszura zawiera informacje o sposobach radzenia sobie dla osób żyjących z chorobą nowotworową. Wykonywanie czynności osobistych

Bardziej szczegółowo

Standardy jakich masz prawo oczekiwać od Twojej poradni lekarskiej Wersja z dużym drukiem

Standardy jakich masz prawo oczekiwać od Twojej poradni lekarskiej Wersja z dużym drukiem Standardy jakich masz prawo oczekiwać od Twojej poradni lekarskiej Wersja z dużym drukiem - Maj 2013, POLISH - 1 Informacje ogólne Niniejsza broszura przeznaczona jest dla osób które korzystają z leczenia

Bardziej szczegółowo

Background information Health Services. Informacje ogólne. Opieka zdrowotna. Polish version. Wersja polska

Background information Health Services. Informacje ogólne. Opieka zdrowotna. Polish version. Wersja polska Background information Health Services Polish version Informacje ogólne Wersja polska This document is from www.earlysupport.org.uk O Publikcji (About this publication) Wczesne Wsparcie (Early Support)

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć petycję publiczną

Jak złożyć petycję publiczną Jak złożyć petycję publiczną Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób można przesłać swoją petycję do Parlamentu Szkockiego, a także w jaki sposób działa parlamentarna Komisja Petycji Publicznych. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zgoda na przeprowadzenie operacji, zabiegu lub badania i zapewnienie opieki

Zgoda na przeprowadzenie operacji, zabiegu lub badania i zapewnienie opieki INFORMACJE DLA PACJENTÓW Zgoda na przeprowadzenie operacji, zabiegu lub badania i zapewnienie opieki Niniejsza ulotka informacyjna została przygotowana z myślą o pacjentach, którzy ukończyli 18 rok życia.

Bardziej szczegółowo

Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS

Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS This publication can be shared, copied, distributed and transmitted but not sold. It can not be altered in any way without the permission of the copyright

Bardziej szczegółowo

Ofiary przestępstw broszura informacyjna. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Szkocji

Ofiary przestępstw broszura informacyjna. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Szkocji Ofiary przestępstw broszura informacyjna W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Szkocji 1 Niniejsza broszura zawiera informacje na temat źródeł wsparcia i pomocy dla ofiar przestępstw oraz na temat przebiegu

Bardziej szczegółowo

CMS świadczenia dla chorych na choroby przewlekłe w lokalnej aptece

CMS świadczenia dla chorych na choroby przewlekłe w lokalnej aptece CMS świadczenia dla chorych na choroby przewlekłe w lokalnej aptece C ARE Nowa forma pomocy świadczonej przez NHS na rzecz osób leczonych na choroby przewlekłe CMS - dostępne w lokalnej aptece usługi NHS

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia dotyczące opieki socjalnej dla dorosłych

Wyjaśnienia dotyczące opieki socjalnej dla dorosłych Usługi na rzecz dorosłych i społeczności (Adult & Community Services) Wyjaśnienia dotyczące opieki socjalnej dla dorosłych Wspólna praca www.devon.gov.uk/socialcare Promowanie niezależności Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Skargi na. Wnoszenie. Dyskryminację. Zgodnie z Ustawą o prawach człowieka stanu Illinoi. Co zapewnia Ustawa. Jak wnieść skargę na dyskryminację

Skargi na. Wnoszenie. Dyskryminację. Zgodnie z Ustawą o prawach człowieka stanu Illinoi. Co zapewnia Ustawa. Jak wnieść skargę na dyskryminację Stan Illinois Departament praw człowieka Wnoszenie Skargi na Dyskryminację Zgodnie z Ustawą o prawach człowieka stanu Illinoi POLISH Co zapewnia Ustawa Jak wnieść skargę na dyskryminację Department Praw

Bardziej szczegółowo

Koronerzy i dochodzenie Informator

Koronerzy i dochodzenie Informator Koronerzy i dochodzenie Informator Koronerzy i dochodzenie Informator Spis treści 1. Kto to jest koroner? 4 2. Co robi koroner? 4 3. Jaka jest rola funkcjonariusza koronera? 4 4. Czy wszystkie przypadki

Bardziej szczegółowo

Rola CAFCASS Ochrona i promowanie dobra dzieci uczestniczących w postępowaniu przed sądem rodzinnym. (Polish) Co to jest CAFCASS?

Rola CAFCASS Ochrona i promowanie dobra dzieci uczestniczących w postępowaniu przed sądem rodzinnym. (Polish) Co to jest CAFCASS? Rola CAFCASS Ochrona i promowanie dobra dzieci uczestniczących w postępowaniu przed sądem rodzinnym (Polish) Co to jest CAFCASS? Usługi Poradnictwa Sądowego i Wsparcia Dzieci i Rodziny (The Children and

Bardziej szczegółowo

Planowanie przy wypisywaniu pacjenta ze szpitala

Planowanie przy wypisywaniu pacjenta ze szpitala Planowanie przy wypisywaniu pacjenta ze szpitala Uwagi dla pielęgniarki przyjmującej do szpitala: W trakcie badania pielęgniarskiego przeprowadzanego przy przyjmowaniu pacjenta do szpitala należy odłączyć

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika PL Przewodnik użytkownika System wymiany informacji rynku wewnętrznego (IMI) i dyrektywa o usługach Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Ta wersja pouczenia o prawach osoby zatrzymanej (Notice of Rights and Entitlements) obowiązuje od 2 czerwca 2014 r.

Ta wersja pouczenia o prawach osoby zatrzymanej (Notice of Rights and Entitlements) obowiązuje od 2 czerwca 2014 r. Pamiętanie o swoich prawach podczas pobytu w areszcie Prawa zawarte w niniejszym pouczeniu są oparte na prawie obowiązującym w Anglii i Walii oraz są zgodne z Dyrektywą UE 2012/13 w sprawie prawa do informacji

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie poziomu wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat OPCP

Podnoszenie poziomu wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat OPCP Podnoszenie poziomu wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat OPCP PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY DO KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA W SPRAWIE PROCEDURY ROZPOZNAWANIA SKARG/ZAWIADOMIEŃ ISBN: 978-83-89658-03-6 Warszawa

Bardziej szczegółowo