Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu"

Transkrypt

1 Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie ta zasada, muszą przestrzegać wszystkich wymogów prawnych w zakresie rekrutacji i zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej i obieralnych urzędników, w tym członków ich najbliższych rodzin. W przypadku gdy firma 3M chce zatrzymać dowolną osobę jako pracownika lub osobę działającą w jej imieniu, przepisy prawa ograniczają zakres rozmów na temat zatrudnienia i moment, kiedy takie rozmowy mogą nastąpić oraz wyznaczają czas, kiedy pracownicy administracji rządowej lub obieralni urzędnicy mogą zostać zatrudnieni i określają rodzaj pracy, jaką mogą oni wykonywać dla firmy 3M. Pracownicy firmy 3M muszą uzyskać wcześniejszą zgodę od pracowników działu Human Resources firmy 3M przed omówieniem możliwego doradztwa dla firmy 3M lub zatrudnienia w firmie 3M z byłymi lub obecnymi pracownikami administracji rządowej, obieralnymi urzędnikami i członkami ich rodzin, lub przed złożeniem im oferty zatrudnienia. Cel: Zatrudnianie lub omówienie możliwego zatrudnienia byłych i obecnych pracowników administracji rządowej i obieralnych urzędników oraz członków ich rodzin może stworzyć wrażenie, nawet jeśli jest ono mylne, że firma 3M próbuje wpływać na decyzję administracji państwowej w zakresie zakupu produktów firmy 3M lub że wynagradza takie decyzje, lub że próbuje mieć wpływ na to, w jaki sposób egzekwowane są przepisy ustawowe i wykonawcze odnoszące się do firmy 3M. Aby uniknąć chociażby pozorów wywierania niewłaściwego wpływu, niezwykle ważne jest, aby przestrzegać zasady Zatrudnianie byłych i obecnych pracowników administracji rządowej. Zasada ta dotyczy wszystkich pracowników firmy 3M oraz może dotyczyć osób działających w jej imieniu. Dalsze informacje na temat tego, kiedy osoby trzecie są zobowiązane do przestrzegania Zasad Kodeksu Postępowania, znajdują się w części Zasada dotycząca przestrzegania przepisów. Dodatkowe wskazówki: Wiele krajów posiada przepisy regulujące zatrudnianie byłych i obecnych krajowych, stanowych, okręgowych lub lokalnych pracowników administracji rządowej, obieralnych urzędników, a w niektórych przypadkach także członków ich rodzin na stanowisku pracownika lub osoby działającej w imieniu danego podmiotu. Pracownicy firmy 3M mają następujące obowiązki: o Należy przestrzegać wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie rekrutacji i zatrudniania byłych i obecnych krajowych (wojskowych i cywilnych), stanowych, okręgowych i lokalnych pracowników administracji rządowej lub obieralnych urzędników, lub członków ich rodzin. o W razie pytań należy zasięgnąć opinii wyznaczonego radcy prawnego lub, w przypadku USA, pracownika działu ds. przestrzegania przepisów dotyczących umów publicznych. o Przed skontaktowaniem się z byłymi lub obecnymi krajowymi, stanowymi, okręgowymi lub lokalnymi pracownikami administracji rządowej, obieralnymi urzędnikami lub członkami ich rodzin w sprawie zatrudnienia zarówno na stanowisku pracownika firmy 3M, jak i osoby działające w jej imieniu należy zasięgnąć opinii radcy prawnego firmy 3M. 1 Obawy należy zgłaszać na stronie ETHICS.com lub pod numerem M ETHICS w Stanach Zjednoczonych. Bezpłatne numery telefonów dla innych krajów znajdują się na stronie ETHICS.COM. 3 3M v2

2 Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Przepisy ustawowe i wykonawcze, które regulują proces rekrutacji i zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej lub urzędników są często bardzo skomplikowane. Obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze mogą: (1) wprowadzać ograniczenia w rozmowach o możliwości zatrudnienia, zarówno w charakterze pracowników, jak i osób działających w imieniu firmy; (2) na pewien czas zakazać firmie 3M zatrudnienia ich jako pracowników lub osoby działające w jej imieniu; lub (3) w pewnych okresach nakładać ograniczenia w zakresie rodzaju pracy, jaką mogą oni wykonywać na rzecz lub w imieniu firmy 3M po ich zatrudnieniu na stanowisku pracownika firmy 3 M lub osoby działającej w jej imieniu. Zgodnie z tą zasadą i obowiązującymi przepisami miejscowymi, należy uzyskać wcześniejszą zgodę od działu Human Resources firmy 3M przed omówieniem możliwego doradztwa lub pracy dla firmy 3M z poniżej wymienionymi osobami, lub składania ofert zatrudnienia (osobiście, telefonicznie, faksem lub em) poniższym osobom: o dowolny obecny lub były pracownik krajowej (wojskowej lub cywilnej), stanowej, okręgowej lub lokalnej administracji rządowej, lub obierany urzędnik; lub o dowolny członek rodziny obecnego lub byłego pracownika krajowej, federalnej (wojskowej lub cywilnej), stanowej, okręgowej lub lokalnej administracji rządowej, lub miejscowego urzędnika rządowego. Amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych (ang. Foreign Corrupt Practices Act) oraz przepisy innych krajów dotyczące przeciwdziałania przekupstwu lub korupcji mogą klasyfikować zatrudnienie członka rodziny urzędnika rządowego jako formę przekupstwa, w zależności od powodu zatrudnienia takiej osoby, jej kwalifikacji oraz możliwości danego urzędnika rządowego w zakresie podejmowania decyzji, które mogą wpłynąć na działalność firmy 3M. Należy zapoznać się z Zasadą przeciwdziałania korupcji, aby uzyskać informacje na temat definicji terminu urzędnik rządowy. Krewni urzędników rządowych mogą być zatrudniani przez firmę 3M. Należy jednak zachować szczególną ostrożność, gdy kandydatem do pracy jest bliski krewny (np. małżonek, dziecko, rodzeństwo, siostrzenica, bratanek, ciotka lub wuj) urzędnika rządowego, który jest w stanie wpływać na decyzje związane z zakupami, zamówieniami lub użytkowaniem produktów, lub usług firmy 3M, lub na wszelkie inne działania administracji rządowej, które mogłyby faworyzować firmę 3M. W takich przypadkach bliscy krewni danego urzędnika rządowego mogą zostać zatrudnieni tylko w przypadku, gdy: 1) zatrudniana osoba spełnia standardy i posiada odpowiednie kwalifikacje, które mają zastosowanie do wszystkich osób pracujących dla firmy 3M na podobnych stanowiskach; 2) stanowisko zostało poprawnie zatwierdzone i został dla niego wyznaczony jasny cel biznesowy oraz nie zostało stworzone jako specjalne stanowisko dla krewnego urzędnika państwowego; oraz 2 Obawy należy zgłaszać na stronie ETHICS.com lub pod numerem M ETHICS w Stanach Zjednoczonych. Bezpłatne numery telefonów dla innych krajów znajdują się na stronie ETHICS.COM. 3 3M v2

3 Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu 3) zatrudniona osoba przestrzega procedur zachowania przejrzystości i unikania konfliktów interesów, czego firma 3M oczekuje od wszystkich swoich pracowników mających kontakty z urzędnikami rządowymi. Jednak jeżeli kandydatura danej osoby jest brana pod uwagę wyłącznie ze względu na możliwości jej krewnych w zakresie wpływania na decyzję na korzyść firmy 3M, taki kandydat nie może zostać zatrudniony. W takich okolicznościach samo zaoferowanie kandydatowi pracy może naruszać tę zasadę. W Stanach Zjednoczonych mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze różnią się w zależności od statusu danego amerykańskiego pracownika administracji rządowej (czynny pracownik lub pracownik na emeryturze, z Departamentu Obrony lub pracownik cywilny, żołnierz poborowy lub oficer, pracownik organów władzy wykonawczej lub władzy ustawodawczej) lub obieralnego urzędnika, w zależności od tego, czy dany pracownik lub urzędnik, lub ich podwładni byli zaangażowani w dowolną sprawę, która miała wpływ na interesy finansowe lub biznesowe firmy 3M, w zależności od wynagrodzenia lub uposażenia danego pracownika, lub urzędnika podczas pracy w służbie publicznej oraz w zależności od czasu, jaki upłynął od opuszczenia przez danego pracownika lub urzędnika pracy w służbie publicznej. Każda sytuacja musi być rozpatrywana dla każdego przypadku z osobna. W Stanach Zjednoczonych dział HR i dział ds. przestrzegania przepisów dotyczących umów publicznych współpracują ze sobą w celu ujawniania i rozważania istotnych informacji w tym zakresie. Należy odłożyć wszelkie rozmowy na temat ewentualnego zatrudnienia w firmie 3M lub świadczenia na jej rzecz usług doradczych inicjowane przez obecnych lub byłych pracowników krajowej, stanowej, okręgowej lub lokalnej administracji rządowej, lub obieralnych urzędników, dopóki nie zostanie to skonsultowane z działem Human Resources, wyznaczonym radcą prawnym firmy 3M, a w Stanach Zjednoczonych z działem ds. przestrzegania przepisów dotyczących umów publicznych i nie zostanie ustalone, że takie rozmowy są prawnie dozwolone. Byli pracownicy krajowej, stanowej, okręgowej lub lokalnej administracji rządowej, lub obieralni urzędnicy, którzy są pracownikami firmy 3M lub osobami działającymi w jej imieniu, muszą przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących unikania konfliktu interesów w administracji publicznej (tzw. syndrom drzwi obrotowych) mających zastosowanie w związku z ich poprzednią pracą w służbie publicznej. Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to, że muszą oni unikać angażowania się w dowolne sprawy firmy 3M, w które byli zaangażowani osobiście lub za pośrednictwem swoich podwładnych w okresie pracy w służbie publicznej. Firma 3M musi również upewnić się, że były pracownik administracji rządowej nie ujawnia żadnych informacji poufnych firmy 3M uzyskanych w trakcie pracy w służbie publicznej, które mogą dać firmie 3M nieprawidłową przewagę konkurencyjną w procesie ubiegania się o zamówienia publiczne lub w innym zakresie. Kary: Naruszenie przepisów i Kodeksu Postępowania firmy 3M spowoduje kary dyscyplinarne, ze zwolnieniem z pracy włącznie. 3 Obawy należy zgłaszać na stronie ETHICS.com lub pod numerem M ETHICS w Stanach Zjednoczonych. Bezpłatne numery telefonów dla innych krajów znajdują się na stronie ETHICS.COM. 3 3M v2

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

Program Premium Integrity. Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi

Program Premium Integrity. Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi Program Premium Integrity Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi Data publikacji: październik 2013 Spis treści 1 Polityka Grupy Pirelli w zakresie przeciwdziałania korupcji...4 2 Kontekst prawny...6

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH

PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM ORAZ W SYSTEMACH PRAWNYCH INNYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH Aleksandra Radwańska (rozdz. I-VII) Dag Nilsson (rozdz. VIII)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Departament Rynku Pracy Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Warszawa, luty 2013 1 Spis treści 1. Wprowadzenie s. 3 2. Agencje zatrudnienia s. 4 2.1 Obowiązki agencji zatrudnienia s.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz.

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167) Państwa-Strony niniejszego Paktu, zważywszy, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM Państwa Strony niniejszej Konwencji, Preambuła mając na względzie wynikający z Karty Narodów Zjednoczonych obowiązek

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 20.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 351/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r. - INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Opracował: Departament Kontroli i Nadzoru Misją Departamentu Kontroli i Nadzoru jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.11.2010 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nasz sposób prowadzenia biznesu

Nasz sposób prowadzenia biznesu www.pwc.com/ethics Nasz sposób prowadzenia biznesu Kodeks postępowania Profesjonalizm w działaniu. Prawość w prowadzeniu biznesu. Zachowanie dobrego imienia firmy i naszych klientów. Szacunek wobec ludzi

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH dnia 20 listopada 1989 roku PREAMBUŁA Państwa-Strony niniejszej Konwencji, Uważając, że zgodnie z zasadami zawartymi

Bardziej szczegółowo

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Przygotował zespół w składzie: Grzegorz Makowski Natalia Mileszyk Robert Sobiech Anna Stokowska Grzegorz Wiaderek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo