Global Pricing Study 2014* Kryzys w innowacyjności? 72 % nowych produktów wprowadzanych na rynek to porażki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Global Pricing Study 2014* Kryzys w innowacyjności? 72 % nowych produktów wprowadzanych na rynek to porażki"

Transkrypt

1 Global Pricing Study 2014* Kryzys w innowacyjności? 72 % nowych produktów wprowadzanych na rynek to porażki Firmy nie osiągają zakładanych zysków, ponieważ zaniedbywane są kluczowe kwestie cenowe i marketingowe. Naraża to zyskowność firm, a także ich szanse przetrwania na poważne ryzyko. Wrzesień 2014 Biuro w Warszawie ul. Wołoska Warszawa, Polska Tel *W kolejnej edycji badania Global Pricing Study 2014 wzięło udział około 1,600 menedżerów w tym ponad 600 członków zarządu z ponad 40 krajów. Simon-Kucher & Partners przeprowadza badanie co dwa lata we współpracy z niezależnym stowarzyszeniem Professional Pricing Society (PPS).

2 Przegląd Podsumowanie Kluczowe spostrzeżenia Metodologia i informacje o próbie O Simon-Kucher & Partners Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 1

3 Skrót najważniejszych wniosków z badania Co pokazało nasze badanie? Warunki rynkowe nie są sprzyjające. Zdolność do osiągania wysokich cen spadła do najniższego od 5 lat poziomu. Zmusza to firmy do poszukiwania nowych możliwości generowania zysku. Preferowaną opcją jest wprowadzanie innowacyjnych produktów. Jednak większość takich nowych produktów nie osiąga zakładanych zysków. Dlaczego mówimy o kryzysie innowacyjności? Większość nowych produktów nie osiąga zakładanych zysków, ponieważ firmy zaniedbują lub ignorują kluczowe kwestie pricingowe i marketingowe w procesie rozwoju nowych produktów. Niskie zyski z kolei pochłaniają środki na przyszłe projekty rozwojowe. Taka spirala zagraża zyskowności firm, a w dłuższej perspektywie nawet ich przetrwaniu. Liderzy (10% najlepszych firm uczestniczących w badaniu) wdrażają zyskowne innowacje i radzą sobie pomimo uciążliwych warunków rynkowych. Dlaczego Liderom się udaje? Liderzy integrują pricing i marketing z innymi procesami zachodzącymi w firmie od samego początku. Kadra zarządzająca i kierownicza w tych firmach jest bardziej zaangażowana w kwestie cenowe i określa jasne cele strategiczne w tym obszarze. Powszechne jest też w tych firmach stosowanie narzędzi i oprogramowania, które pozwalają mierzyć osiągane rezultaty, a tym samym lepiej i szybciej zrozumieć dostarczaną klientowi wartość. Jakie działania rekomendujemy zarządzającym firmami? 1. Uczyń pricing i rozwój nowych produktów priorytetami. To się opłaca 2. Włącz ekspertów od pricingu, ustalania wartości dla klienta oraz znających specyfikę rynków do zespołów odpowiedzialnych za rozwój nowego produktu 3. Przeznacz odpowiednią ilość funduszy na badania wartości dla klientów i ich skłonności do zapłaty 4. Uczęszczaj na kluczowe spotkania w procesie rozwoju nowego produktu 5. Nie każdy projekt musi kończyć się wprowadzeniem nowego produktu. Dawaj możliwość, a nawet zachęcaj zespół do zrezygnowania z wprowadzenia nowego produktu jeśli jest oczywiste, że nie przyniesie oczekiwanego zysku 6. Sam zatrzymaj rozwój jednego lub więcej produktów jeśli uznasz proces za nierentowny Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 2

4 Przegląd Podsumowanie Kluczowe spostrzeżenia Metodologia i informacje o próbie O Simon-Kucher & Partners Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 3

5 Spostrzeżenie #1: Warunki rynkowe nie są sprzyjające i zmuszają firmy do poszukiwania nowych możliwości zysku 1. Presja na obniżanie cen jest na bardzo wysokim poziomie Presja cenowa: 83% firm spotyka się z rosnącą presją cenową Wojny cenowe: 58% firm jest obecnie zaangażowanych w wojnę cenową Nieracjonalni konkurenci: 89% firm obwinia swoich konkurentów za rozpoczęcie wojny cenowej 2. Pricing power zdolność do osiągania wysokich cen spadła do najniższego od 5 lat poziomu Dużo chęci, niski efekt: Firmy chcą podnosić ceny, ale większości się to nie udaje. Przeciętnie tylko jedna trzecia wszystkich zaplanowanych podwyżek jest rzeczywiście wprowadzana W liczbach: Firmy podnoszą ceny zaledwie o 1,9% na każde planowane 5% Najniższa odnotowana stopa realizacji podwyżek: Dwa lata temu firmy przeciętnie realizowały około połowy zamierzonych podwyżek cen (Global Pricing Study 2012) 3. Uruchamianie nowych produktów jest zdecydowanie najlepszą opcją na przezwyciężenie uciążliwych warunków rynkowych Tworzenie nowych możliwości: 77% firm postrzega innowacyjne/zróżnicowane produkty jako główną obronę przeciwko obecnej presji cenowej Wzrost zamiast cięć: W odczuciu firm wszystkie inne sposoby są znacznie mniej atrakcyjne, np. obniżanie kosztów Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 4

6 Spostrzeżenie #2: Większość nowych produktów nie osiąga zakładanych zysków, narażając przetrwanie firm na ryzyko 1. 72% nowowprowadzonych produktów nie osiągnęło zakładanych zysków Nawet gorzej: Jedna czwarta firm przyznała, że żaden z ich produktów nie spełnił oczekiwań co do zyskowności Główny powód: Ich procesy innowacyjne zaniedbują lub ignorują kluczowe kwestie pricingowe i marketingowe, takie jak ustalenie polityki cenowej i pomiar tego, co stanowi wartość dla klienta Jednorazowy vs. trwały wysiłek: Większość firm (80%) wykonuje te kluczowe działania jedynie w pojedynczym, ustalonym momencie procesu innowacyjnego. Często tuż przed uruchomieniem Jeden z gorszych przykładów takiego zaniedbania: Po latach spędzonych nad rozwojem produktu, klient kontaktuje się z nami na tydzień przed wprowadzeniem go na rynek: Czy moglibyście pomóc nam w ustaleniu właściwej ceny? Dobre wieści: Te problemy są stworzone przez firmy, ale można je jeszcze naprawić 2. Takie niepowodzenia mogą mieć tragiczne konsekwencje dla zysków. Krótkoterminowe wyniki nie przynoszą zamierzonych efektów, a firma może stracić długotrwałą zdolność finansowania kolejnych innowacji, których celem jest przecież podtrzymanie konkurencyjności Stagnacja zysków: 39% firm nie było w stanie podnieść poziomu marży w ostatnim czasie, pomimo prób mających miejsce w czasie ożywienia gospodarczego Zaprzepaszczanie przyszłych innowacji: W długim okresie stagnacja zysków pozostawia firmy bez wystarczających środków na finansowanie innowacji. W połączeniu z uciążliwą konkurencją może to zagrażać przetrwaniu tych firm na rynku Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 5

7 Spostrzeżenie #3: Liderzy wprowadzają zyskowne innowacje i radzą sobie z uciążliwymi warunkami rynkowymi 1. Okazuje się jednak, że ryzyka wobec zysków i przetrwania firmy można przezwyciężyć. Przykład części firm biorących udział w badaniu pokazuje, że przedsiębiorstwo może działać skutecznie, nawet gdy presja cenowa i konkurencyjna są na wysokim poziomie Komu się udaje: 10% najlepszych firm z Global Pricing Study jest w gronie Liderów Co odróżnia Liderów od Reszty : Doskonale znają wartość, jaką ich innowacja dostarcza klientowi i tworzą odpowiednie do tej wartości strategie cenowe. W rezultacie osiągają: Wyższe zyski: osiągają 25% wyższe zyski (mierzone jako zysk EBITDA) Wyższy pricing power: są 41% skuteczniejsze w osiąganiu planowanych podwyżek cen Wyższa trafność innowacji: mają 45% wyższy udział innowacji osiągających założone zyski 2. Trzy czynniki sukcesu odróżniają Liderów od Reszty : Innowacje, znajomość dostarczanej klientowi wartości i zarządzanie cenami są priorytetem dla kadr zarządzających firmami: Zarządzający definiują jasne cele strategiczne i nadają im priorytetowe znaczenie. Silna koncentracja na klientach i charakterystyce wartości przesiąka ich kultury korporacyjne w znacznie większym stopniu niż w pozostałych firmach (68% vs. 39%) Ciągłe skupienie na marketingu i pricingu: Procesy innowacji są trwale zintegrowane z marketingiem i pricingiem, od samego pomysłu, aż do wprowadzenia (27% częściej niż Reszta ) Dopasowane narzędzia i oprogramowanie pricingowe: Liderzy używają tych technologii 40% częściej niż pozostali. Potrafią mierzyć wartość dostarczaną klientom i skłonność do zapłaty. Procesy innowacyjne są przejrzystsze. Trafniejsze są też ich decyzje odnośnie nowych produktów i ich wyceny. Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 6

8 Presja cenowa: Presja do obniżania cen na niespotykanym poziomie Czy doświadczyłeś wyższej presji cenowej w ciągu ostatnich dwóch lat? Dlaczego? 3 główne powody* Nie 17% Wysoka konkurencja cenowa/nowi gracze 52% Tak 83% Większa siła negocjacyjna klientów 39% Większa przejrzystość cen 36% *Możliwość wielokrotnego wyboru Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 7

9 Presja cenowa: Większość firm jest zaangażowana w wojnę cenową Czy Twoja firma jest obecnie zaangażowana w wojnę cenową? Kto rozpoczął wojnę cenową? Nie jest wojna cenowa, ale nie jesteśmy zaangażowani 19% 100% 80% My sami celowo (5,5%) My sami przypadkiem (5,5%) Nie nie ma wojny cenowej w naszej branży 23% Tak 58% 60% 40% 20% Konkurenci 89% 0% Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 8

10 Niski pricing power: Firmy chcą podnosić ceny, ale większości się to nie udaje Przeciętna stopa realizacji podwyżki cen (vs. plan) 50% Firmy w rzeczywistości osiągają jedynie 37% zakładanej podwyżki cen 37% W liczbach: Firma starająca się podnieść ceny o 5% średnio osiąga jedynie 1,9% celu To najniższa stopa realizacji w historii cyklicznego badania Global Pricing Studies Dwa lata temu firmy przeciętnie osiągały planowane podwyżki w 50% Wyłączone: Respondenci, którzy nie potrafili podać stopnia realizacji planu albo obniżyli swoje ceny Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 9

11 Niski pricing power: Stopy realizacji podwyżek cen od 10% do 70% Przeciętne stopy realizacji podwyżek cen (vs. plan) 71% 67% 68% Znaczące podwyżki cen o więcej niż 10% są potrzebne, szczególnie w odniesieniu do produktów nowowprowadzanych 0% do 3% > 3% do 5% > 5% do 10% 19% > 10% do 20% Planowany cel podwyżki cenowej 11% > 20% Jeśli firma nie osiągnie tego celu nowy produkt może okazać się porażką z punktu widzenia zyskowności przedsiębiorstwa Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 10

12 Nowe możliwości dla zysku: Wprowadzanie nowych produktów najlepszą opcją 5 głównych opcji ucieczki przed niesprzyjającymi warunkami rynkowymi Wprowadzanie nowych, innowacyjnych lub zróżnicowanych produktów 77% Zmiana sposobu w jaki klienci myślą o cenie i wartości Redukcja stałych lub zmiennych kosztów 47% 47% Zmiana nastawienia i przekonanie o tym, że można wprowadzić wyższe ceny Wzmocnienie funkcji marketingowych firm w celu poprawy komunikacji wartości dostarczanej klientom 35% 33% Udział respondentów * Możliwość wielokrotnego wyboru Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 11

13 Ale... 72% nowowprowadzonych produktów nie osiąga założonych zysków Czy Twoje nowe produkty osiągają założone zyski? Tak 28% Nie 72% Przeciętnie jedynie 28% nowych produktów osiąga zamierzone zyski Ponadto: Jedna czwarta respondentów potwierdza, że żaden spośród ich nowych produktów nie sprostał oczekiwaniom Udział liczby produktów Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 12

14 Dlaczego tak się dzieje? Firmy zaniedbują działania pricingowe i marketingowe Udział nowych produktów*, które osiągają zamierzone zyski 20% Pricing rozważany jedynie w momencie wprowadzenia + 100% 40% Pricing rozważany podczas całego procesu rozwoju Liczba efektywnie wprowadzonych na rynek produktów podwaja się, gdy firma na bieżąco uwzględnia pricing produktów od rozpoczęcia procesu rozwoju produktu, aż do wprowadzenia na rynek. Efekt taki nie zostanie osiągnięty, gdy firma zaniedbuje lub ignoruje te działania, aż do momentu wprowadzenia produktu na rynek *Wprowadzone w ostatnich 5 latach Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 13

15 Dlaczego ma to znaczenie? Stagnacja marż może prowadzić do dużego spadku zysków Ogólnie, czy Twoja firma poprawiła marże przez ostatni rok? Dlaczego nie? 3 główne powody* Brak podwyżek cen 50% Tak 61% Nie 39% Wyższe koszty stałe 34% Zmienna inflacja kosztów znosi efekt podwyżek cen 23% *Możliwość wielokrotnego wyboru Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 14

16 Liderzy : Rozwijają się pomimo uciążliwych warunków rynkowych EBITDA Zysk EBITDA w ciągu ostatnich 3 lat Liderzy Reszta 12,8% 15,9% 25% 25% wyższy zysk EBITDA Implementacja cen Przeciętna stopa realizacji podwyżek cen (vs. plan) Liderzy Reszta 36% 51% 41% 41% wyższe stopy realizacji podwyżek cen Innowacyjne produkty Udział produktów na rynku wprowadzonych w ciągu ostatnich 5 lat Liderzy Reszta 18% 23% 27% 27% wyższy udział innowacyjnych produktów w portfolio Pricing nowych produktów Udział nowych produktów osiągających zamierzone zyski Liderzy Reszta 27% 39% 45% 45% wyższy udział udanie wprowadzonych nowych produktów *Kategoria Najlepszych firm zawiera 10% spośród wszystkich uczestników badania. Firmy te w pełni rozumieją wartość ich innowacji dla klienta i przez to osiągają więcej sukcesów niż Reszta. Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 15

17 Główny czynnik sukcesu Liderów : Udział kadry zarządzającej głównym priorytetem w pricingu Przywództwo i strategia: Jasne wskazówki, wytyczne i odpowiedzialność kadry zarządzającej w pricingu Organizacja: Jasne zadania i obowiązki pricingowe menedżerów średniego szczebla Umiejętności: Poprawa umiejętności sprzedażowych i świadomości ich znaczenia Procesy: Poprawa zaangażowania w pricing Narzędzia: Lepsze narzędzia i metody Jaki jest Twój główny priorytet w pricingu? Liderzy Reszta 25% 19% 17% 17% 34% 26% 33% 29% 39% 68% Udział respondentów Liderzy osiągają sukces dzięki większemu zaangażowaniu kadry zarządzającej w proces innowacji, dostarczania wartości klientom i zarządzania cenami Menedżerowie średniego szczebla uważają, że tworzenie struktur sprzedażowych i poprawa procesów cenowych także powinny być priorytetami kadry zarządzającej *Możliwość wielokrotnego wyboru Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 16

18 Główny czynnik sukcesu Liderów : Pricing/marketing od początku procesu innowacji Na początku procesu (lub przed) Po wprowadzeniu Nie wiadomo Integracja pricingu i marketingu z procesem rozwoju produktu Liderzy Reszta 1% 6% 5% 10% 33% 42% Udział respondentów Liderzy w odróżnieniu od Reszty częściej uwzględniają pricing i marketing od początku procesu innowacji, a następnie w dalszych fazach prac Pierwszy przegląd idei produktowej od razu zawiera analizę wartości dla klienta i skłonności do zapłaty Ta praca u podstaw oznacza, że Liderzy muszą wykonać mniej poprawek i dopasowań po wprowadzeniu produktu *Możliwość wielokrotnego wyboru Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 17

19 Główny czynnik sukcesu Liderów : Częściej używają dopasowanych narzędzi i oprogramowania Użycie narzędzi/oprogramowania pricingowego Dopasowane narzędzia i oprogramowanie Żadne Liderzy Reszta 11% 24% 25% 34% Liderzy używają dopasowanych narzędzi i oprogramowania 40% częściej niż Reszta Mierzą dostarczaną wartość dla klienta i skłonność do zapłaty, tworzą większą przejrzystość w procesach innowacji i podejmują lepsze decyzje na temat tego, które produkty i w jakiej cenie uruchomić Udział respondentów 25% Reszty nie używa żadnych narzędzi, ani oprogramowań pricingowych Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 18

20 Sześć działań, które zarządzający mogą wprowadzić od razu Sześć rekomendacji dla zarządzających do wykorzystania, aby innowacja była narzędziem do walki z presją cenową i szansą na zwiększenie zysków: Priorytety: Uczyń pricing i rozwój nowych produktów priorytetami. To się opłaca Ludzie: Włącz ekspertów od pricingu, ustalania wartości dla klienta oraz znających specyfikę rynków do zespołów odpowiedzialnych za rozwój nowego produktu Inwestycja: Przeznacz odpowiednią ilość funduszy na badania wartości dla klientów i ich skłonności do zapłaty Obecność osobista: Uczęszczaj na kluczowe spotkania w procesie rozwoju nowego produktu Standardy: Nie każdy projekt musi kończyć się wprowadzeniem nowego produktu. Dawaj możliwość, a nawet zachęcaj zespół do zrezygnowania z wprowadzenia nowego produktu jeśli jest oczywiste, że nie przyniesie oczekiwanego zysku Przywództwo: Sam zatrzymaj rozwój jednego lub więcej produktów jeśli uznasz proces za nierentowny Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 19

21 Przegląd Podsumowanie Kluczowe spostrzeżenia Metodologia i informacje o próbie O Simon-Kucher & Partners Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 20

22 Struktura i metodologia badania Global Pricing Study Metodologia Okres badania Respondenci Wielkość próby Ankieta online 32 pytania o otoczenie biznesowe, praktyki cenowe i efektywność zarządzania cenami Maj/Czerwiec 2014 Ponad 40 krajów, głównie z Europy, obu Ameryk i Azji Ze wszystkich wiodących branż 39% kadra kierownicza, 48% menedżerowie średniego szczebla Klienci Simon-Kucher & Partners i członkowie niezależnego stowarzyszeniaprofessional Pricing Society (PPS) 1,615 ważnych odpowiedzi Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 21

23 Rozkład geograficzny i branżowy Ponad 40 krajów Ze wszystkich wiodących branż Branża % całości** Singapur Chiny Chile UK Belgia Inne* Niemcy 216 Włochy Dobra konsumenckie i handel detaliczny 12% Bankowość i usługi finansowe 12% Budownictwo 10% Budowa maszyn 7% Przemysł motoryzacyjny 6% Sprzedaż hurtowa i dystrybucja 6% Przemysł chemiczny 5% Technologie medyczne 5% Polska Japonia 70 Francja Holandia USA Telekomunikacja, Internet i media 4% Transport i logistyka 3% Elektronika 3% Turystyka i hotelarstwo 3% Usługi przemysłowe 3% Oprogramowanie 2% Szwajcaria Hiszpania Surowce 2% Energetyka i infrastruktura 2% * Zawiera respondentów o regionalnych lub globalnych obowiązkach ** Nie zawiera Innych Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 22

24 Profil respondentów i ich firm Pozycja w firmie Przychody firmy w mln $* Rozkład wg typu działalności >= 1,000 28% Inna 13% Menedżerowi e średniego szczebla 48% Kadra zarządzająca 39% 500 do 1, do < do < do <100 11% 14% 11% 10% Równo B2B i B2C 15% B2C 21% B2B 64% 10 do <50 13% <10 8% *Pozostałe do 100% - brak odpowiedzi Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 23

25 Przegląd Podsumowanie Kluczowe spostrzeżenia Metodologia i informacje o próbie O Simon-Kucher & Partners Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 24

26 Simon-Kucher & Partners: Główne fakty Światowy lider w pricingu Najlepsi doradcy w marketingu i sprzedaży Światowy lider w doradzaniu firmom jak wyceniać ich produkty BusinessWeek Światowy lider w pricingu The Economist manager magazin Marketing i sprzedaż 1 Simon-Kucher & Partners brand eins Thema Marketing i pricing Simon-Kucher & Partners Sprzedaż i CRM Simon-Kucher & Partners Specjaliści od strategii cenowych The Wall Street Journal W pricingu oferujecie coś, czego nie ma nikt inny Professor Peter Drucker 2 Boston Consulting Group 3 McKinsey & Company Boston Consulting Group. McKinsey & Company Boston Consulting Group. McKinsey & Company Źródło: manager magazin ankieta kadry kierowniczej w Niemczech, Sierpień 2007 i 2011/IMB Źródło: brand eins Thema/Statista ankieta 1,426 partnerów i liderów projektowych z firm doradczych oraz 1,300 menedżerów na stanowiskach kierowniczych w firmach niemieckich, Maj 2014 Globalna obecność >2,000 projektów przez ostatnie 3 lata San Francisco Toronto Boston New York São Paulo Santiago de Chile 27 biur na świecie, 720 pracowników 152 mln przychodu w 2013 r. Amsterdam Madrid Bonn Milan Brussels Munich Cologne Paris Copenhagen Warsaw Frankfurt Vienna Istanbul Zurich London Luxembourg Dubai Beijing Singapore Tokyo Sydney Strategia > 400 Sprzedaż > 500 Marketing > 500 Pricing > 1,000 Strategie wzrostu i konkurencji Optymalizacja portfolio produktowego Wycena nowych produktów i procesy innowacyjne Doskonałość cenowa Zarządzanie wartością dla klienta i relacjami Strategie sprzedażowe i optymalizacja kanałów sprzedaży Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 25

27 Richard Zinoecker Partner Biuro w Warszawie Woloska Warsaw, Poland Tel Artur Staniec Dyrektor Biuro w Warszawie Woloska Warsaw, Poland Tel Zapraszam do kontaktu! Global Pricing Study 2014_Najważniejsze wnioski.pptx 26

Znaczenie ceny w generowaniu zysku firmy

Znaczenie ceny w generowaniu zysku firmy Znaczenie ceny w generowaniu zysku firmy Forum Dyrektorów Finansowych i Handlowych Wojna o rentowność czyli strategiczny sojusz działu sprzedaży i finansów Warszawa, 23 października 2014 Paweł Bombola

Bardziej szczegółowo

Global Pricing Study 2016 W drodze do doskonałości cenowej. Czy firmy działające w Polsce profesjonalnie zarządzają cenami? Wyniki badania dla Polski

Global Pricing Study 2016 W drodze do doskonałości cenowej. Czy firmy działające w Polsce profesjonalnie zarządzają cenami? Wyniki badania dla Polski Global Pricing Study 2016 W drodze do doskonałości cenowej. Czy firmy działające w Polsce profesjonalnie zarządzają cenami? Wyniki badania dla Polski Sierpień 2016 Biuro w Warszawie ul. Wołoska 9 02-583

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania cenowego polskich firm

Wyniki badania cenowego polskich firm Wyniki badania cenowego polskich firm Warszawa, 7 lipca 2014r. Richard Zinoecker Biuro w Warszawie Wołoska 9 02-583 Warszawa Tel. +48 22 3305700 richard.zinoecker@simonkucher.com www.simon-kucher.com Główne

Bardziej szczegółowo

Global Pricing Study 2016* Zyskowność firm spadnie o 0,7 punktu procentowego ze względu na niskie ambicje przy podnoszeniu cen

Global Pricing Study 2016* Zyskowność firm spadnie o 0,7 punktu procentowego ze względu na niskie ambicje przy podnoszeniu cen Global Pricing Study 2016* Zyskowność firm spadnie o 0,7 punktu procentowego ze względu na niskie ambicje przy podnoszeniu cen Częste zaangażowanie w wojny cenowe oraz niewystarczające umiejętności w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Richard Zinoecker Partner Zarządzający CEE

Richard Zinoecker Partner Zarządzający CEE Richard Zinoecker Partner Zarządzający CEE Richard Zinoecker Partner Zarządzający Biuro w Warszawie ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa Tel: +48 22 330 57 00 E-mail: Richard.Zinoecker@ simon-kucher.com Partner

Bardziej szczegółowo

Richard Zinoecker Partner Zarządzający CEE

Richard Zinoecker Partner Zarządzający CEE Richard Zinoecker Partner Zarządzający CEE Richard Zinoecker Partner Zarządzający Biuro w Warszawie ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa Tel: +48 22 330 57 00 E-mail: Richard.Zinoecker@ simon-kucher.com Partner

Bardziej szczegółowo

PRICING, bo liczy się zysk

PRICING, bo liczy się zysk PRICING, bo liczy się zysk W zarządzaniu cenami oferujecie coś, czego nikt inny nie ma. Peter Drucker guru zarządzania Nikt nie wie więcej o zarządzaniu cenami niż Simon-Kucher. Philip Kotler Profesor

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Skuteczny monitoring i kontrola cen

Skuteczny monitoring i kontrola cen Skuteczny monitoring i kontrola cen Forum Dyrektorów Finansowych i Handlowych Wojna o rentowność czyli strategiczny sojusz działu sprzedaży i finansów Warszawa, 23 październik 2014 Grzegorz Świętek Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Potencjał do wzrostu rentowności firmy przez zarządzanie cenami

Potencjał do wzrostu rentowności firmy przez zarządzanie cenami Potencjał do wzrostu rentowności firmy przez zarządzanie cenami Warszawa, 19 kwietnia 2016 Grzegorz Świętek Biuro w Warszawie ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa, Polska Tel. +48 22 330 57 00 grzegorz.swietek@simon-kucher.com

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Globalny Barometr Innowacji GE na rok 2013 Wyniki dla Polski

Globalny Barometr Innowacji GE na rok 2013 Wyniki dla Polski Kanada Wielka Szwecja Irlandia Holandia Brytania Polska Niemcy Rosja USA Meksyk Nigeria Turcja Izrael Arabia ZEA Saudyjska Indie Chiny Korea Japonia Połud niowa Wietnam Malezja Singapur Brazylia Afryka

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej 19 listopada 2009 Targi PROTECH 09 Michał Rok Professional Services Manager, update CRM Sp. z o.o. widok

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie są prognozy rozwoju

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaką wartość będzie miał rynek produktów dla dzieci w 2020 roku? Jakie są prognozy rozwoju dla każdego

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Acuarius Consulting Sp. z o.o. Zakres usług firmy

Acuarius Consulting Sp. z o.o. Zakres usług firmy Acuarius Consulting Sp. z o.o Zakres usług firmy O firmie Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą doradczą z ponad 12-letnim doświadczeniem w usługach na rzecz handlu zagranicznego oraz pozyskiwaniu funduszy unijnych

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie

Bardziej szczegółowo

CYFROWE VS. ANALOGOWE

CYFROWE VS. ANALOGOWE FIRMOWE (R)EWOLUCJE MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE. CYFROWE VS. ANALOGOWE Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 11 czerwca 2015 Na podstawie wyników badania przygotowanego przez Konfederację

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny

Materiał informacyjny Materiał informacyjny CREATING EQUITY, FUELING INNOVATION OVER 16 YEARS KIM JESTEŚMY? ConQuest Consulting od 16 lat świadczy najwyższej jakości usługi z zakresu doradztwa biznesowego obejmujące między

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie zmiany czekają rynek e-commerce w Polsce w 2020 roku? Jakie decyzje zakupowe podejmują Polacy?

Bardziej szczegółowo

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa biurowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów OTC w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek produktów OTC w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie są największe i najbardziej aktywne firmy na rynku? Co biorą pod uwagę konsumenci podczas zakupu

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE! Strategie cenowe - efektywne zarządzanie cenami!

SZKOLENIE! Strategie cenowe - efektywne zarządzanie cenami! SZKOLENIE Strategie cenowe - efektywne zarządzanie cenami Termin szkolenia: 19-20 maja 2015 r., Warszawa Cena szkolenia dla 1 osoby: 1590 zł + VAT Przy zgłoszeniu 3 osób: rabat 10% ceny netto szkolenia

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!"

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu Fabryka Innowacji! Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!" Jeśli Twoja firma należy do sektora przemysłu: CHEMICZNEGO FARMACEUTYCNZEGO MOTORYZACYJNEGO ELEKTRYCZNEGO ELEKTRONICZNEGO WYDOBYWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Simon-Kucher & Partners

Simon-Kucher & Partners Simon-Kucher & Partners Główna kompetencja: zarządzanie cenami/ optymalizacja cen Ogromne doświadczenie (25 lat na rynku): Ponad 2000 projektów pricingowych tylko w ciągu ostatnich 3 lat Więcej szczegółów:

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

NA CZYM ZALEŻY MENEDŻEROM WYŻSZEGO SZCZEBLA?

NA CZYM ZALEŻY MENEDŻEROM WYŻSZEGO SZCZEBLA? Politechnika w Darmstadt NA CZYM ZALEŻY MENEDŻEROM WYŻSZEGO SZCZEBLA? Na czym zależy menedżerom wyższego szczebla? Badanie wpływu zarządzania łańcuchem dostaw na strategię i finanse Wyniki badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Krótko o inkubatorze Forma prawna Spółka akcyjna Zasięg geogr. Polska (Świat) Start 2008 Oczekiwana st. zwrotu 70 % rocznie Debiut NC 7 czerwca 2010 Ilość projektów

Bardziej szczegółowo

2.3.5. Umiejętności związane z wiedzą 2.4. Podsumowanie analizy literaturowej

2.3.5. Umiejętności związane z wiedzą 2.4. Podsumowanie analizy literaturowej Spis treści 1. Przesłanki dla podjęcia badań 1.1. Wprowadzenie 1.2. Cel badawczy i plan pracy 1.3. Obszar badawczy 1.4. Znaczenie badań dla teorii 1.5. Znaczenie badań dla praktyków 2. Przegląd literatury

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM.

SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. + Kim jesteśmy? + Czym się zajmujemy? + Nasza oferta + Doświadczenie Cel: prezentacja możliwości współpracy FORMEDIS 2/13 KIM JESTEŚMY? + jesteśmy zespołem

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization

w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization Współpraca praca przemysłowa w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej Industrial networking for IP commercialization Luk Palmen Kraków, 5 września 2008 Dlaczego współpraca praca przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Zaufanie otwiera drzwi

Zaufanie otwiera drzwi Zaufanie otwiera drzwi Spółka projektowo-dystrybucyjna Wiemy, że nawiązywanie i zawieranie transakcji handlowych jest łatwiejsze, wydajniejsze i skuteczniejsze, jeśli się posiada kredyt zaufania. Zaufanie

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów dla dzieci w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Rynek produktów dla dzieci w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaką wartość będzie miał rynek produktów dla dzieci w 2019 roku? Jakie są prognozy rozwoju dla każdego z segmentów

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Budownictwo kolejowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budownictwo kolejowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa kolejowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku budownictwa

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU ŁÓDŹ 03.12.2008 KONTEKST SYTUACYJNY WRAZ ZE ZMIANĄ USTROJU POLITYCZNO - EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie?

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? Kim jest HR Biznes Partner? Czy jest to tylko modne określenie pracownika HR-u, czy może kryje się za nim ktoś więcej? Z założenia HR Biznes Partner

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do

Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do 1 2 3 Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do podniesienia ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania

Bardziej szczegółowo

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE. dr Katarzyna Blanke- Ławniczak

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE. dr Katarzyna Blanke- Ławniczak MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE dr Katarzyna Blanke- Ławniczak URUCHOM W SOBIE: 1. Global-mind-set, czyli globalną mentalność chęć i umiejętność eksploracji świata, poszukiwanie nowych trendów i możliwości.

Bardziej szczegółowo

Analityk ds. Zarządzania Cenami

Analityk ds. Zarządzania Cenami Analityk ds. Zarządzania Cenami Zapraszamy do udziału w 7-miesięcznym programie stażowym w Departamencie Marketingu Bankowości Detalicznej. W ramach programu zdobędziesz doświadczenie w zakresie analizy

Bardziej szczegółowo

Budownictwo energetyczne w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budownictwo energetyczne w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny Budownictwo energetyczne w Polsce 2015-2020 Budownictwo energetyczne w Polsce 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Rynek artykułów sportowych w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Rynek artykułów sportowych w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Z jaką dynamiką będzie się rozwijał rynek artykułów sportowych w Polsce? Jacy są najwięksi gracze na rynku? Jak

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Z jaką dynamiką będzie się rozwijał rynek artykułów

Bardziej szczegółowo

Budynki użyteczności publicznej w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budynki użyteczności publicznej w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny Budynki użyteczności publicznej w Polsce 2015-2020 Budynki użyteczności publicznej w Polsce 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym. Skutecznie. Innowacyjnie. Z większym zyskiem.

Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym. Skutecznie. Innowacyjnie. Z większym zyskiem. Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym. Skutecznie. Innowacyjnie. Z większym zyskiem. SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. + Kim jesteśmy? + Czym się zajmujemy? + Nasza oferta + Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

w drodze na NewConnect 27 września 2012 r.

w drodze na NewConnect 27 września 2012 r. w drodze na NewConnect 27 września 2012 r. Systemy motywacji i aktywizacji sprzedaży Programy lojalnościowe Programy badawczorozwojowe Produkty i usługi zwiększające sprzedaż oraz motywację zespołów biznesowych.

Bardziej szczegółowo

Budynki przemysłowe w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Budynki przemysłowe w Polsce Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Możesz mieć wpływ na zawartość tego produktu. Podziel się opinią! Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014 Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny Listopad 2014 Najważniejszą rzeczą o jakiej należy pamiętać w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa jest fakt, iż w samym przedsiębiorstwie nie

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Efektywność procesów HR. Dlaczego warto oraz jak należy je badać?

Efektywność procesów HR. Dlaczego warto oraz jak należy je badać? Efektywność procesów HR Dlaczego warto oraz jak należy je badać? HRD Cluster Po co? Co robimy? Plany Kto jest w Klastrze? Gdynia ForFutureH Hrtec Pomorski Park Naukowo Technologiczny Wrocław WSB LMI CS

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r.

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r. Debiut na rynku NewConnect 18 kwietnia 2011 r. AGENDA O Spółce Działalność Wyniki finansowe NewConnect Kontakt O SPÓŁCE PROFIL FIRMY Innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne Producent platformy Digital

Bardziej szczegółowo

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014 Prezentacja zakresu usług Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych Warszawa, październik 2014 MDDP Nauka i Innowacje zakres działania Kluczowe usługi obejmują:

Bardziej szczegółowo

Marketing nowych technologii

Marketing nowych technologii Marketing nowych technologii dr Bartłomiej Kurzyk dr Bartłomiej Kurzyk Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania e-mail: kurzyk@kurzyk.pl WWW: www.kurzyk.pl 1 Cele Będziecie czuć i rozumieć rolę marketingu

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: lipiec 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Którzy z polskich detalistów spożywczych pojawili się na rynku najpóźniej? Jakie są perspektywy rozwoju

Bardziej szczegółowo

Marki własne detalistów w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Marki własne detalistów w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jak jest wartość sprzedaży marek własnych detalistów spożywczych

Bardziej szczegółowo

Marketing międzynarodowy. Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl

Marketing międzynarodowy. Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl Marketing międzynarodowy Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl Agenda Analiza szans na rynkach międzynarodowych 3 sposoby wchodzenia na rynek międzynarodowy Marketing mix standaryzacja czy adaptacja 3 sposoby

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie infrastruktury Cisco Spark w kancelarii DGP w Krakowie

Wdrożenie infrastruktury Cisco Spark w kancelarii DGP w Krakowie CASE STUDY Wdrożenie infrastruktury Cisco Spark w kancelarii DGP w Krakowie Kraków 2017 DGP jest nowoczesną firmą doradczą świadczącą usługi profesjonalne z zakresu finansowania przedsięwzięć, kreowania

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r.

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r. Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej Warszawa, 10 lutego 2010 r. 2000 2005 Dynamiczny rozwój niekonkurowanie ze swoimi klientami brak własnych aptek wzrost

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo