Wyniki badania cenowego polskich firm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki badania cenowego polskich firm"

Transkrypt

1 Wyniki badania cenowego polskich firm Warszawa, 7 lipca 2014r. Richard Zinoecker Biuro w Warszawie Wołoska Warszawa Tel

2 Główne wnioski z przeprowadzonego badania 40% badanych firm nie poprawiło marż w ubiegłym roku Dzieje się tak dlatego, że badani nie potrafią i nie podnoszą cen w wystarczającym stopniu 80% badanych odczuło zwiększoną presję cenowa w ciągu ostatnich 2 lat Nasilająca się presja jest efektem nacisków ze strony konkurencji i klientów W odpowiedzi na presję cenową, firmy decydują się głównie na oferty promocyjne Badane firmy są w połowie drogi do doskonałości w zarządzaniu cenami Priorytetowe dla badanych w dalszym doskonaleniu jest silne przywództwo i strategia Badani nie doceniają natomiast znaczenia oprogramowania dedykowanego zarządzaniu cenami Wiedza na temat zarządzania cenami nadal wymaga pogłębienia tylko co czwarty respondent odpowiedział poprawnie w quizie cenowym Badanie cenowe polskich firm 2014 PL.pptx 2

3 Wzrost marż Polskich firm Czy Twoja firma poprawiła procentowe poziomy marż w ubiegłym roku? Co było główną przyczyną braku poprawy poziomu marż?* 19% 81% TAK NIE 60% TAK NIE 40% 81% TAK Wzrost kosztów zmiennych zrównoważył lub przewyższył wzrost naszych cen 15% TAK 85% NIE Zwiększone koszty stałe 11% TAK 89% NIE 19% NIE Spadek kosztów zmiennych był mniejszy niż spadek cen 4% TAK 96% NIE Brak wzrostu cen Negatywny wpływ różnic kursowych * - pytanie wielokrotnego wyboru z możliwością wskazania do 2 czynników. Brak wzrostu cen główną przyczyną braku wzrostu marż 40% badanych nie poprawiło marż w ubiegłym roku. Głównym powodem takiej sytuacji był brak wzrostu cen - aż 81% firm spośród tych, które nie poprawiły marży wskazało tę przyczynę. Jednocześnie, czynniki strony kosztowej były rzadko wybierane w każdym przypadku było to niecałe 20% respondentów. Badanie cenowe polskich firm 2014 PL.pptx 3

4 Ewolucja cen transakcyjnych netto O ile udało Ci się zwiększyć transakcyjne ceny netto w zeszłym roku? Obniżyliśmy ceny Nie zmieniliśmy cen 13% 22% 35% firm nie zwiększyło cen transakcyjnych netto od 0 do 2.5% 38% od 2.5% do 5% 18% od 5% do 7.5% od 7.5% do 10% 1% 7% Jedynie 8% badanych podniosło ceny transakcyjne o więcej niż 5% Powyżej 10% Nie wprowadzając podwyżek, firmy nieświadomie obniżają realne ceny produktów Średnia podwyżka cen transakcyjnych wyniosła 1,99% 1.W ubiegłym roku inflacja w Polsce wyniosła 0,9%. Tym samym, realne ceny 35% firm spadły w ubiegłym roku. Kolejne 38% zachowało ceny realne na porównywalnym poziomie z rokiem 2012, a tylko 26% realnie zwiększyło ceny transakcyjne netto. oraz dane GUS Badanie cenowe polskich firm 2014 PL.pptx 1 średnia z wyłączeniem respondentów, którzy obniżyli ceny 4

5 Wdrażanie podwyżek cenowych Jak wiele z zaplanowanych podwyżek cen udało Ci się średnio wprowadzić w ubiegłym roku? 0% od 0% do 20% od 20 do 40 % 8,8% 10,3% 42,6% 51,4% firm stwierdziło, że nie udało im się wprowadzić więcej niż 20% wielkości zaplanowanej podwyżki od 40 do 60% 8,8% od 60 do 80 % 7,4% od 80 do 100 % 100 % 4,4% 4,4% Jedynie 8,8% firm wprowadziło podwyżki przekraczające 80% wielkości podwyżek zaplanowanych Nie jesteśmy w stanie śledzić stopnia realizacji podwyżki ceny 13,2% Aż 13,2% firm nie jest w ogóle w stanie śledzić stopnia wdrożenia podwyżek cen! Firmom udaje się wprowadzić tylko ¼ zaplanowanych podwyżek Rzeczywiście wdrożony wzrost cen średnio odpowiadał tylko w 25% początkowym planom. Ponad połowa firm nie wprowadziła więcej niż 20% zakładanych podwyżek cen. Wskaźnik ten może jednak być istotnie zaniżony, ponieważ kolejne 13,2% badanych w ogóle nie było w stanie śledzić stopnia realizacji podwyżek cen. Badanie cenowe polskich firm 2014 PL.pptx 5

6 Wojna cenowa Czy Twoja firma jest aktualnie zaangażowana w wojnę cenową? Nie trwa wojna cenowa, ale na nas ona nie wpływa 10% Kto rozpoczął tę wojnę? TAK 43% 87,5% Konkurenci 47% Nie nie ma wojny cenowej 12,5% My, przypadkowo Wojna cenowa występuje zbyt często Aż 43% uczestników badania stwierdziło, że ich firma doświadcza obecnie wojny cenowej. Oczywiście, za wywołanie wojny obwiniani są głównie konkurenci. Jednocześnie, żaden z badanych nie przyznał, że rozpoczął wojnę cenową celowo. Badanie cenowe polskich firm 2014 PL.pptx 6

7 Presja cenowa i jej przyczyny Czy doświadczyłeś silniejszej presji cenowej w ciągu ostatnich dwóch lat? Co było głównym powodem nasilającej się presji?** Konkurowanie niskimi cenami (np. nowi gracze wchodzący na rynek lub importerzy są agresywni cenowo) 69% Klienci mają więcej informacji na temat cen niż wcześniej 56% 19% NIE NIE* TAK 81% Potrzebowaliśmy osiągnąć nasze cele dotyczące udziału w rynku lub wzrostu przychodów Klienci mają większą siłę negocjacyjną (negocjują wyższe upusty) 29% 29% Klienci stają się bardziej profesjonalni w zarządzaniu procesami zakupowymi Obniżki kosztów, które musimy przenosić na klientów ~ 5% 25% Obniżenie cen jest naturalnym trendem w branży 2% * - badani, którzy nie doświadczyli presji cenowej nie byli brani pod uwagę w pytaniu obok. ** - pytanie wielokrotnego wyboru z możliwością wskazania do 3 czynników. Konkurencja i klienci coraz bardziej agresywni Firmy odczuwają zwiększona presję cenową, ponieważ z jednej strony naciskane są przez konkurentów forsujących niskie ceny, a z drugiej przez lepiej poinformowanych, silniejszych i bardziej profesjonalnych klientów, negocjujących wyższe rabaty. Dwiema najrzadziej przywoływanymi przyczynami były obniżki kosztów oraz obniżanie cen jako naturalny trend w branży. Badanie cenowe polskich firm 2014 PL.pptx 7

8 Presja cenowa i podejmowane przez firmy ustępstwa Czy doświadczyłeś silniejszej presji cenowej w ciągu ostatnich dwóch lat? W rezultacie wyższej presji cenowej, jaki był główny typ ustępstw cenowych, na jakie się zdecydowałeś? Oferty promocyjne 36% Upusty (fakturowe) 22% 19% NIE* TAK 81% Obniżka cen cennikowych 22% Rabaty (pozafakturowe) 18% Warunki płatności 2% * - badani, którzy nie doświadczyli presji cenowej nie byli brani pod uwagę w pytaniu obok. Zróżnicowane reakcje na presję cenową W odpowiedzi na presję cenową, 36% badanych firm decydowało się na przedstawianie klientom ofert promocyjnych. Popularne były także upusty na fakturze, obniżka cen cennikowych oraz rabaty pozafakturowe. Firmy nie doceniają natomiast warunków płatności jako formy ustępstwa cenowego. Badanie cenowe polskich firm 2014 PL.pptx 8

9 Jak poradzić sobie z presją cenową? Twoim zdaniem, które z poniższych działań są konieczne dla Twojej firmy, aby radziła sobie z presją cenową?* Wprowadzenie nowych produktów innowacyjnych i wyróżniających się 75% Zmniejszenie naszych kosztów stałych lub zmiennych Zmiana sposobu myślenia klientów o cenie i wartości 40% 38% Wzmocnienie funkcji marketingowych w celu wsparcia komunikowania wartości produktów / usług Szkolenia sił sprzedażowych w zakresie negocjacji z klientem Zmiana sposobu myślenia i wiara w naszą zdolność do wprowadzania wyższych cen Skuteczne komunikowanie logiki naszej strategii cenowej na rynku 26% 26% 25% 25% Zmiana naszego modelu generowania przychodów 15% * - pytanie wielokrotnego wyboru z możliwością wskazania do 3 czynników. Innowacje produktowe sposobem na przeciwstawienie się presji cenowej Zdaniem firm, aby lepiej stawić czoła presji cenowej konieczne są przede wszystkim innowacje produktowe. Popularnym wskazaniem były także cięcia kosztów wybrało je 40% badanych. Natomiast tylko 15% firm rozważa zmianę modelu generowania przychodów w następstwie presji cenowej. Badanie cenowe polskich firm 2014 PL.pptx 9

10 Doskonałość w zarządzaniu cenami Jaki jest Twój postęp na drodze do doskonałości w zarządzaniu cenami? od 0 do <20% 10% od 20 do <40% 19% od 40 do <60% 49% od 60 do < 80% 18% od 80 do <100% 3% 100% 1% Polskie firmy w połowie drogi do osiągnięcia doskonałości w zarządzaniu cenami Uśredniając, badani osiągnęli doskonałość cenową w około 50%. 22% firm charakteryzuje postęp przekraczający 60%. Jednocześnie 29% firm jest dopiero na wczesnym etapie doskonalenia pricingu ich postęp wynosi od 0 do maksymalnie 40%. Badanie cenowe polskich firm 2014 PL.pptx 10

11 Priorytety na drodze do doskonałości w zarządzaniu cenami Jakie działania uznajesz za priorytetowe w ustanowieniu pricingu obszarem doskonałości w Twojej firmie? Działania Priorytetowość wg. badanych Priorytetowość wg. XYZ Ocena 1 Przywództwo i strategia: jasne kierunki i wytyczne oraz zaanagażowanie kadry zarządzającej w pricing 3,00 4,03 2 Umiejętności: poprawa umiejętności sprzedażowych i świadomości znaczenia cen 3,94 5,00 3 Organizacja: Jasno określone role i obowiązki w ramach polityki cenowej na poziomie kadry zarządczej średniego szczebla 3,00 3,90 4 Procesy: Większy nacisk na procesy związane z pricingiem (zarządzaniem cenami) 3,78 5,00 5 Narzędzia: Zaawansowane narzędzia i metody 3,51 4,00 6 Systemy: Dedykowane oprogramowanie, np. pricing software 2,85 4, brak priorytetu ; 5 najwyższy priorytet Silne przywództwo i jasne cele oraz szkolenie sił sprzedażowych priorytetami Kluczowymi elementami pozwalającymi osiągnąć doskonałość cenową dla polskich firm są silne przywództwo i zwiększenie efektywności sił sprzedażowych. Istotne jest także zaangażowanie menedżerów średniego szczebla. Najmniej priorytetowe jest wprowadzenie dedykowanego oprogramowania pricingowego. Badanie cenowe polskich firm 2014 PL.pptx 11

12 Szanse wprowadzenia zmian na drodze do doskonałości w zarządzaniu cenami W jakim stopniu jesteś przekonany, że uda Ci się osiągnąć następujące zmiany w firmie w ciągu najbliższych 3 lat? Działania Szanse wprowadzenia wg. badanych Szanse wprowadzenia wg. XYZ Ocena 1 Przywództwo i strategia: jasne kierunki i wytyczne oraz zaanagażowanie kadry zarządzającej w pricing 4,00 4,00 2 Umiejętności: poprawa umiejętności sprzedażowych i świadomości znaczenia cen 3,65 4,00 3 Organizacja: Jasno określone role i obowiązki w ramach polityki cenowej na poziomie kadry zarządczej średniego szczebla 3,00 3,94 4 Procesy: Większy nacisk na procesy związane z pricingiem (zarządzaniem cenami) 3,75 5,00 5 Narzędzia: Zaawansowane narzędzia i metody 3,19 5,00 6 Systemy: Dedykowane oprogramowanie, np. pricing software 2,66 3, brak przekonania ; 5 pełne przekonanie Pewność wprowadzenia silnego przywództwa i jasnych celów dla menedżerów średniego szczebla Badani byli przekonani, że uda im się wprowadzić 2 z 3 najistotniejszych czynników silne przywództwo i strategię oraz jasne cele i obowiązki dla menedżerów średniego szczebla. Wprowadzenie trzeciego istotnego czynnika poprawy umiejętności sprzedażowych nie jest tak oczywiste. Badanie cenowe polskich firm 2014 PL.pptx 12

13 Zmiany w kierunku doskonałości cenowej firmy XYZ Działania Przywództwo i strategia: jasne kierunki i wytyczne oraz zaanagażowanie kadry zarządzającej w pricing Umiejętności: poprawa umiejętności sprzedażowych i świadomości znaczenia cen Organizacja: Jasno określone role i obowiązki w ramach polityki cenowej na poziomie kadry zarządczej średniego szczebla Procesy: Większy nacisk na procesy związane z pricingiem (zarządzaniem cenami) 5 Narzędzia: Zaawansowane narzędzia i metody Szanse wprowadzenia Systemy: Dedykowane oprogramowanie, np. pricing software Priorytetowość Badanie cenowe polskich firm 2014 PL.pptx 13

14 Sprawdź swoją wiedzę o zarządzaniu cenami: Quiz cenowy 2014 Czy wiesz ile wolumenu sprzedaży możesz poświęcić, aby utrzymać dotychczasowy poziom zysku, jeśli poziom marży wynosi 35% a podwyżka cen 5%? 30% Prawidłowa odpowiedź 25% 15% 13% 9% 6% 2% 0% 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%-20% Więcej niż 20% Nie wiem 87% osób, które przystąpiło, sądziło, że zna poprawną odpowiedź Wiedza o zarządzaniu cenami wymaga pogłębienia Spośród badanych, którzy zdecydowali się na udział w quizie, tylko 25% rzeczywiście znało prawidłową odpowiedź na pytanie. Jednakże, aż 87% twierdziło, że ją zna. Na sprawdzenie swojej wiedzy o zarządzaniu cenami nie zdecydowało się 22% badanych. Badanie cenowe polskich firm 2014 PL.pptx 14

15 Oprogramowanie wspierające zarządzanie cenami Czy posiadasz w firmie oprogramowanie dedykowane analizom związanym z cenami, wyznaczaniem celów cenowych, ich wykonaniem i monitoringiem? Tak: narzędzie stworzone w oparciu o Excel 37% Tak: dedykowane indywidualne rozwiązanie 25% Nie 29% 9% Tak: narzędzia dostarczane przez firmę zewnętrzną Dominacja prostych narzędzi pricingowych Większość badanych posiadało narzędzie dedykowane zarządzaniu cenami tylko 29% nie miało specjalnego oprogramowania. Dominują jednak proste narzędzia stworzone w oparciu o Excel, które posiadało 37% badanych. Jedynie 9% posiada profesjonalne programy dostarczane przez firmy zewnętrzne. Badanie cenowe polskich firm 2014 PL.pptx 15

16 Produkty innowacyjne, ich wycena oraz wdrożenie Obecnie, na którym etapie dokonujesz wyceny swoich nowych produktów / procesów innowacyjnych? Prosimy o wskazanie typowych podejść w Twojej firmie.* Na dzień dzisiejszy, na ile szacujesz przychody z produktów, które masz w swoim portfolio krócej niż 5 lat? 0% 31% od 0 do 20% 37% Przed rozpoczęciem tworzenia produktu 50% od 20 do 40% od 40 do 60% 12% 16% Na etapie tworzenia produktu Tuż przed wprowadzeniem produktu na rynek 21% 43% powyżej 60% 4% Jaki procent wprowadzonych nowych produktów lub produktów innowacyjnych okazało się sukcesem, tj. dostarczyło oczekiwany poziom zysku? Po wprowadzeniu produktu na rynek 7% 0% od 0 do 20% 18% 28% Nie wiem 3% od 20 do 40% 28% od 40 do 60% 19% * - pytanie z możliwością wskazania wielu odpowiedzi powyżej 60% 7% Przestarzałe portfolio produktowe i niska skuteczność wdrażania nowych produktów Obecnie, jedynie 18,7% portfolio badanych stanowią produkty nowe lub innowacyjne. Jednocześnie, skuteczność wprowadzania nowych produktów jest zaskakująco niska, nawet pomimo tego, że większość badanych dokonuje pricingu w początkowych fazach. Jedynie 7% badanych uzyskuje co najmniej 60% początkowo zakładanych zysków, a prawie połowa uzyskuje nie więcej niż 1/5! Badanie cenowe polskich firm 2014 PL.pptx 16

17 Presja cenowa w kanale online Czy doświadczyłeś silniejszej presji cenowej w ciągu ostatnich dwóch lat? NIE 19% TAK 81% Czy przychody Twojej firmy zostały dotknięte problemem presji cenowej w kanale sprzedaży online? Nie i nie spodziewamy się tego w przyszłości 28% Jak dotąd nie, ale w przyszłości spodziewamy się tego 41% 21% Tak - od dłuższego już czasu 10% Tak - od niedawna Presja cenowa domeną tradycyjnych kanałów sprzedaży tylko tymczasowo W kanale online tylko 31% badanych odczuło dotąd presję cenową (wobec 81% w kanałach tradycyjnych), z czego 10% zaczęło ją odczuwać niedawno. Wzrost presji cenowej w kanale Internetowym to jednak tylko kwestia czasu 41% badanych oczekuje pojawienia się jej w przyszłości. Badanie cenowe polskich firm 2014 PL.pptx 17

18 Jakie będzie znaczenie kanału online w przyszłości? Czy przychody Twojej firmy zostały dotknięte problemem presji cenowej w kanale sprzedaży online? Tak - od dłuższego już czasu 28% Nie i nie spodziewamy się tego w przyszłości* 41% 21% 10% Jak dotąd nie, ale w przyszłości spodziewamy się tego Tak - od niedawna * - badani, którzy wybrali to wskazanie, nie byli brani pod uwagę w pytaniach obok. Jaki jest aktualnie udział kanału online w przychodach Twojej firmy? Jakiego udziału oczekujesz za 5 lat? 0% od 0 do 20% od 20 do 40% od 40 do 60% powyżej 60% 2% 4% 8% 4% 14% 12% 18% 24% 54% 53% 59% Twoim zdaniem rozwój kanału online stwarza więcej szans czy zagrożeń? Szanse i zagrożenia oceniam na równym poziomie Więcej zagrożeń 15% 31% Więcej szans Oczekiwany jest wzrost udziału kanału online w przychodach Pomimo odczuwanej obecnie i spodziewanej w przyszłości presji cenowej, w perspektywie 5-cio letniej aż 98% badanych oczekuje przychodów z kanału online. Jednocześnie jest on oceniany umiarkowanie pozytywnie tylko 15% badanych uważa, że przyniesie on więcej zagrożeń niż szans. Badanie cenowe polskich firm 2014 PL.pptx 18

19 Kanał Internetowy jako szansa czy ryzyko? Czy przychody Twojej firmy zostały dotknięte problemem presji cenowej w kanale sprzedaży online? Tak - od dłuższego już czasu 28% Nie i nie spodziewamy się tego w przyszłości* 41% 21% 10% Jak dotąd nie, ale w przyszłości spodziewamy się tego Tak - od niedawna Działanie firmy w kanale internetowym przynosi szereg zmian prosimy o wskazanie, które z nich można postrzegać jako ryzyka, a które jako szanse pod względem efektywności sprzedaży i polityki cenowej. Kanał internetowy przyciąga nowych klientów do naszej firmy Nowe kryteria zakupowe, takie jak chociażby wygoda zakupu, zyskują na znaczeniu w oczach klienta Kanał internetowy przejmuje coraz większy udział transakcji z tradycyjnych kanałów sprzedaży Kanał internetowy zmienia zachowania zakupowe naszych obecnych klientów Kanał internetowy ułatwia porównywanie cen Zmniejsza się pole do negocjacji cenowych z klientem * - badani, którzy wybrali to wskazanie, nie byli brani pod uwagę w pytaniu obok ogromna szansa; 3 ani szansa ani ryzyko; 5 ogromne ryzyko Kanał online zagrożeniem dla polityki cenowej O ile ogólnie kanał Internetowy oceniany jest raczej jako szansa, o tyle z punktu widzenia polityki cenowej respondenci zidentyfikowali go jako niosący zagrożenie zmniejszenie pola negocjacji cenowych oraz ułatwiony benchmarking są w opinii respondentów istotnymi ryzykami. Badanie cenowe polskich firm 2014 PL.pptx 19

20 Przekrój badanych Jaki był średni wskaźnik marży EBITDA Twojej firmy w ciągu ostatnich 3 lat? Jaki jest roczny obrót Twojej firmy w mln USD? <0% 4% Poniżej 2 9% od 0 do <5% 35% od 2 do 10 9% od 5 do <10% 22% od 10 do 50 25% od 10 do <15% 10% od 50 do 100 od 100 do % 18% od 15 do <20% 13% od 200 do % od 20 do <25% 6% od 500 do % Powyżej 25% 9% więcej niż % Zróżnicowane profile badanych Badanie cenowe przeprowadzone przez Simon-Kucher & Partners było przekrojowe. Wśród respondentów znalazły się firmy o różnym poziomie rentowności, jak i o zdecydowanie zróżnicowanej wielkości. Badanie cenowe polskich firm 2014 PL.pptx 20

21 Simon-Kucher & Partners Światowy lider w zarządzaniu cenami Światowy lider w doradzaniu firmom jak wyceniać ich produkty" BusinessWeek Specjaliści od strategii cenowych" The Wall Street Journal " światowy lider w konsultingu cenowym " The Economist "... w pricingu oferujecie coś czego nikt inny nie oferuje." Professor Peter Drucker Ranking kompetencji w marketingu i sprzedaży Simon-Kucher & Partners Boston Consulting Group McKinsey & Company manager magazin Globalny zasięg San Francisco Toronto Boston Nowy Jork São Paulo Santiago de Chile 27 biur na świecie, 700 pracowników 152mln przychodu w 2013 Amsterdam Madryt Bonn Mediolan Dubaj Bruksela Monachium Kolonia Paryż Kopenhaga Warszawa Frankfurt Wiedeń Stambuł Zurych Londyn Luksemburg Pekin Singapur Tokio Sydney Ponad 2,000 projektów w ciągu ostatnich 3 lat Strategia > 400 Sprzedaż > 500 Marketing > 500 Pricing > 1,000 Strategie wzrostu i konkurencyjności (Re-)Design portfela produktowego Doskonalenie zarządzania cenami Zarządzanie relacjami z klientami oraz ich wartością Strategie sprzedaży i optymalizacja kanałów sprzedaży Źródło: manager magazin, Sierpień 2011/IMB, badanie przeprowadzone wśród top-menedżerów w Niemczech Badanie cenowe polskich firm 2014 PL.pptx 21

Global Pricing Study 2016 W drodze do doskonałości cenowej. Czy firmy działające w Polsce profesjonalnie zarządzają cenami? Wyniki badania dla Polski

Global Pricing Study 2016 W drodze do doskonałości cenowej. Czy firmy działające w Polsce profesjonalnie zarządzają cenami? Wyniki badania dla Polski Global Pricing Study 2016 W drodze do doskonałości cenowej. Czy firmy działające w Polsce profesjonalnie zarządzają cenami? Wyniki badania dla Polski Sierpień 2016 Biuro w Warszawie ul. Wołoska 9 02-583

Bardziej szczegółowo

Global Pricing Study 2014* Kryzys w innowacyjności? 72 % nowych produktów wprowadzanych na rynek to porażki

Global Pricing Study 2014* Kryzys w innowacyjności? 72 % nowych produktów wprowadzanych na rynek to porażki Global Pricing Study 2014* Kryzys w innowacyjności? 72 % nowych produktów wprowadzanych na rynek to porażki Firmy nie osiągają zakładanych zysków, ponieważ zaniedbywane są kluczowe kwestie cenowe i marketingowe.

Bardziej szczegółowo

Global Pricing Study 2016* Zyskowność firm spadnie o 0,7 punktu procentowego ze względu na niskie ambicje przy podnoszeniu cen

Global Pricing Study 2016* Zyskowność firm spadnie o 0,7 punktu procentowego ze względu na niskie ambicje przy podnoszeniu cen Global Pricing Study 2016* Zyskowność firm spadnie o 0,7 punktu procentowego ze względu na niskie ambicje przy podnoszeniu cen Częste zaangażowanie w wojny cenowe oraz niewystarczające umiejętności w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Znaczenie ceny w generowaniu zysku firmy

Znaczenie ceny w generowaniu zysku firmy Znaczenie ceny w generowaniu zysku firmy Forum Dyrektorów Finansowych i Handlowych Wojna o rentowność czyli strategiczny sojusz działu sprzedaży i finansów Warszawa, 23 października 2014 Paweł Bombola

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

Richard Zinoecker Partner Zarządzający CEE

Richard Zinoecker Partner Zarządzający CEE Richard Zinoecker Partner Zarządzający CEE Richard Zinoecker Partner Zarządzający Biuro w Warszawie ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa Tel: +48 22 330 57 00 E-mail: Richard.Zinoecker@ simon-kucher.com Partner

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji!

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Zmień taktykę- przejdź do ofensywy. Staw czoła cyfrowej transformacji. Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Prezentacja wyników badania IDC w Polsce na tle badań globalnych

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Skuteczny monitoring i kontrola cen

Skuteczny monitoring i kontrola cen Skuteczny monitoring i kontrola cen Forum Dyrektorów Finansowych i Handlowych Wojna o rentowność czyli strategiczny sojusz działu sprzedaży i finansów Warszawa, 23 październik 2014 Grzegorz Świętek Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Richard Zinoecker Partner Zarządzający CEE

Richard Zinoecker Partner Zarządzający CEE Richard Zinoecker Partner Zarządzający CEE Richard Zinoecker Partner Zarządzający Biuro w Warszawie ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa Tel: +48 22 330 57 00 E-mail: Richard.Zinoecker@ simon-kucher.com Partner

Bardziej szczegółowo

Potencjał do wzrostu rentowności firmy przez zarządzanie cenami

Potencjał do wzrostu rentowności firmy przez zarządzanie cenami Potencjał do wzrostu rentowności firmy przez zarządzanie cenami Warszawa, 19 kwietnia 2016 Grzegorz Świętek Biuro w Warszawie ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa, Polska Tel. +48 22 330 57 00 grzegorz.swietek@simon-kucher.com

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Czy 99% działań bez braków to dobry wynik?

Czy 99% działań bez braków to dobry wynik? Zarządzanie jakością działań zespołu projektowego ROZWAŻANIA WSTĘPNE Czy 99% działań bez braków to dobry wynik? 99% braków 2 katastrofy lotnicze dziennie w Polsce 150 000 wypłat zagubionych przy każdej

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE

ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE Oferujemy optymalne rozwiązania w marketingu internetowym dla e-commerce Zaufany partner na rynku e-commerce Twórca platformy Loopa.eu Współzałożyciel ecommercepolska ZWIĘKSZAMY ZYSKI ZE SPRZEDAŻY E-COMMERCE

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE! Strategie cenowe - efektywne zarządzanie cenami!

SZKOLENIE! Strategie cenowe - efektywne zarządzanie cenami! SZKOLENIE Strategie cenowe - efektywne zarządzanie cenami Termin szkolenia: 19-20 maja 2015 r., Warszawa Cena szkolenia dla 1 osoby: 1590 zł + VAT Przy zgłoszeniu 3 osób: rabat 10% ceny netto szkolenia

Bardziej szczegółowo

akademia controllingu

akademia controllingu III 1 PLAN STRATEGICZNY ODDZIAŁ... Sporządzony przez... 1. Obraz przewodni Wizja, misja, zadania przedsiębiorstwa 2. Cele Na 5 lat 3. Strategie Drogi, sposoby osiągnięcia celów 4. Założenia Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015 Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect Warszawa, 6 maja 2015 Agenda Historia działalności Przedmiot działalności oferta Wybrane projekty i najważniejsze osiągnięcia Wybrani Klienci Spółki Silne

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

Dariusz Domin. Dyrektor personalny w firmie Navo Polska Grupa Dystrybucyjna

Dariusz Domin. Dyrektor personalny w firmie Navo Polska Grupa Dystrybucyjna Dariusz Domin Dyrektor personalny w firmie Navo Polska Grupa Dystrybucyjna KILKA UWAG O POLITYCE WYNAGRADZANIA HANDLOWCÓW W BRANŻY Y FMCG NA PRZYKŁADZIE POLSKIEJ GRUPY DYSTRYBUCYJNEJ NAVO Cele

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Wizja, Misja, Strategia i Wartości

Wizja, Misja, Strategia i Wartości Wizja, Misja, Strategia i Wartości Nasza wizja Być najlepszą na świecie firmą w branży farb i lakierów dzięki stałemu dostarczaniu wysokiej jakości, innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań cieszących

Bardziej szczegółowo

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace LiveSpace CRM, styczeń 2015 Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów zostało przeprowadzone w styczniu

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE

1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE PYTANIA 1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE 2. CZY ZGADZASZ SIĘ Z TWIERDZENIEM, ŻE DECYZJE TAKTYCZNE SĄ NAJWAŻNIEJSZE DLA ORGANIZACJI,

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników II kwartału 2008 r. Warszawa, 1 sierpnia 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (1) Agenda Executive summary Sytuacja na rynku oponiarskim Skonsolidowane wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 2 Plan prezentacji Ocena

Bardziej szczegółowo

System do Analityki Biznesowej. Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego.

System do Analityki Biznesowej. Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego. System do Analityki Biznesowej Wspomagamy rozwój branży handlu detalicznego. 1 Znamy Twoje codzienne pytania Czy lepiej organizować promocje krótkoczy długoterminowe? Jakie produkty zalegają w magazynie?

Bardziej szczegółowo

PRICING, bo liczy się zysk

PRICING, bo liczy się zysk PRICING, bo liczy się zysk W zarządzaniu cenami oferujecie coś, czego nikt inny nie ma. Peter Drucker guru zarządzania Nikt nie wie więcej o zarządzaniu cenami niż Simon-Kucher. Philip Kotler Profesor

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Dr Piotr Drygas MiMomento.pl Internet w biznesie czy biznes w Internecie? Czyli o miejscu Internetu w dzisiejszej firmie.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UDZIAŁY RYNKOWE ANALIZA I INTERPRETACJA dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Udziały bezwzględne/absolutne

Bardziej szczegółowo

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Profesjonalne zarzą dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Czas trwania 16 godzin dydaktycznych - 2 dni Program szkolenia 1. Product Manager a marketing: - co to jest marketing? - czym jest zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 3Q 2015 Założenia strategii pacjenckiej

Podsumowanie wyników za 3Q 2015 Założenia strategii pacjenckiej Podsumowanie wyników za 3Q 2015 Założenia strategii pacjenckiej Warszawa, 12 listopada 2015 Agenda Podsumowanie 3Q 2015 Rynek i wyniki finansowe Realizacja celu finansowego na 2015 Założenia strategii

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie zmiany czekają rynek e-commerce w Polsce w 2020 roku? Jakie decyzje zakupowe podejmują Polacy?

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy!

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy! Skuteczna strona w Internecie wymaga odpowiedniego zaplanowania. Prezentujemy krótki przewodnik, który pomoże Ci uporządkować wszystkie informacje, które potrzebujesz, żeby rozpocząć pracę nad dobrą stroną

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego MACIERZ BCG ANALIZA I INTERPRETACJA dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jesteś producentem telewizorów.

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

NOWY NOWA MOC NOWEJ PLATFORMY POZNAJ NOWY I ROZWIŃ SWOJĄ FIRMĘ. bizneslink.pl

NOWY NOWA MOC NOWEJ PLATFORMY POZNAJ NOWY I ROZWIŃ SWOJĄ FIRMĘ. bizneslink.pl NOWA MOC NOWEJ PLATFORMY POZNAJ I ROZWIŃ SWOJĄ FIRMĘ bizneslink.pl ZWIĘKSZ OBROTY z nowoczesną platformą do zarządzania sprzedażą B2B Nowe funkcjonalności BiznesLink to nowoczesna platforma do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013

Grupa AB. PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013 Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013 Warszawa, 14-15 listopada 2013 WYNIKI FINANSOWE GRUPY AB Q3/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q3/2013 W 3 kw. 2013 dalszy dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej.

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. 2 Nasze zobowiązanie Drodzy Koledzy i Koleżanki, Współpracownicy! Światowy rynek wind i schodów ruchomych podlega stałej ewolucji

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2017 Warszawa, 26 kwietnia 2017 roku

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2017 Warszawa, 26 kwietnia 2017 roku X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000217580)

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Przyglądając się rynkowi farmaceutycznemu w Polsce możemy zauważyć, że jest to jedna z lepiej zwymiarowanych i opisanych

Bardziej szczegółowo

Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu

Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu Analiza odchyleń jako narzędzie kontroli wykonania budżetu Budżetowanie przygotowanie planów finansowych 1/2 W procesie budżetowania, plany operacyjne przedsiębiorstwa są wyrażane w pieniądzu, co pozwala

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Model równowagi na rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Model równowagi na rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Model równowagi na rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Agata de Sas Stupnicka Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka Wrocław, 6-8 września 2010 Plan prezentacji Wprowadzenie ubezpieczenia zdrowotne,

Bardziej szczegółowo

e-commerce pod szczęśliwą gwiazdką 2011 badanie Shoper

e-commerce pod szczęśliwą gwiazdką 2011 badanie Shoper Raport z badania przeprowadzonego przez Shoper e-commerce pod szczęśliwą gwiazdką Edycja II Shoper - lider wśród dostawców oprogramowania sklepów internetowych, zrealizował badanie mające na celu poznanie

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010

Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010 Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010 17 maja 2010 SERWIS HURT Jesteśmy niezbędnym pośrednikiem w obrocie lekami w Polsce Jesteśmy głównym dostawcą usług logistycznych, marketingowych i sprzedażowych

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie?

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? Kim jest HR Biznes Partner? Czy jest to tylko modne określenie pracownika HR-u, czy może kryje się za nim ktoś więcej? Z założenia HR Biznes Partner

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym. Skutecznie. Innowacyjnie. Z większym zyskiem.

Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym. Skutecznie. Innowacyjnie. Z większym zyskiem. Efektywnie zarządzamy Twoim biznesem medycznym. Skutecznie. Innowacyjnie. Z większym zyskiem. SKUTECZNIE. INNOWACYJNIE. Z WIĘKSZYM ZYSKIEM. + Kim jesteśmy? + Czym się zajmujemy? + Nasza oferta + Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021 2 Język: polski, angielski Data publikacji: grudzień 2015 Format: pdf Cena od: 1700 Możesz mieć wpływ na zawartość tego produktu. Podziel się opinią! Sprawdź w raporcie Jak często polscy konsumenci zmieniają

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Obszary zapytania ofertowego

Obszary zapytania ofertowego ZGIERZ: 10/01/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: zapytanie w zakresie realizacji systemu automatyzacji procesów biznesowych W związku z realizacją przez firmę JASZPOL sp. z o.o.. projektu unijnego w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO

PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO 1 Strategia Grupy Azoty wskazuje trzy filary realizacji celów strategicznych do 2020 roku, wynikających z wizji Uchwałą nr 683/IX/2014 z dnia 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Zadbamy o Twoje finanse jak nikt inny. MSP Finance oferuje przełomową formułę usług zapewniającą profesjonalną obsługę finansową, ważną

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Simon-Kucher & Partners

Simon-Kucher & Partners Simon-Kucher & Partners Główna kompetencja: zarządzanie cenami/ optymalizacja cen Ogromne doświadczenie (25 lat na rynku): Ponad 2000 projektów pricingowych tylko w ciągu ostatnich 3 lat Więcej szczegółów:

Bardziej szczegółowo

Twoje Business Intelligence.

Twoje Business Intelligence. Twoje Business Intelligence. Zamówienia Stany Magazynowe Klienci Rankingi Raporty Kokpit Menedżerski Moduły predefiniowane: Zestaw praktycznych analiz dla firm handlowych. Analizy generyczne: Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo