Global Pricing Study 2016 W drodze do doskonałości cenowej. Czy firmy działające w Polsce profesjonalnie zarządzają cenami? Wyniki badania dla Polski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Global Pricing Study 2016 W drodze do doskonałości cenowej. Czy firmy działające w Polsce profesjonalnie zarządzają cenami? Wyniki badania dla Polski"

Transkrypt

1 Global Pricing Study 2016 W drodze do doskonałości cenowej. Czy firmy działające w Polsce profesjonalnie zarządzają cenami? Wyniki badania dla Polski Sierpień 2016 Biuro w Warszawie ul. Wołoska Warszawa, Polska Tel

2 Agenda 1 Najważniejsze wnioski 2 Wyniki 3 Metodologia i informacje o próbie 4 O Simon-Kucher & Partners Global Pricing Study 2016_Wyniki dla Polski.pptx 2

3 Brak efektywności firm we wprowadzaniu podwyżek cen nie pozwala na podniesienie poziomu marż 1. Presja na obniżanie cen jest coraz silniejsza Presja cenowa: 89% firm odczuwa wyższą presję cenową, jako główną przyczynę wskazując konkurencję ze strony graczy niskocenowych Wojny cenowe: Odsetek firm z Polski angażujących się w wojny cenowe spada, ale nadal pozostaje na wysokim poziomie (36% vs 47% w Global Pricing Study 2014) Nieracjonalność: 87% firm zaangażowanych w wojnę cenową twierdzi, że to konkurenci ją rozpoczęli 2. Coraz mniej firm w Polsce podnosi poziom marż Negatywny trend: 47% firm deklaruje, że nie poprawiło swoich marż w edycji badania z 2016r., podczas gdy w edycji z 2014r. było to 40% Plany a realizacja: W ubiegłym roku stopa realizacji podwyżek cenowych przez firmy z Polski wyniosła 67% Spadek zyskowności: W 2016r. koszty firm z Polski wzrosną średnio o 4,2%, podczas gdy planowana przez nie podwyżka cen wyniesie 3,2%. Oznacza to przewidywany spadek zyskowności firm średnio o 1 punkt procentowy Global Pricing Study 2016_Wyniki dla Polski.pptx 3

4 Nieliczne firmy osiągnęły profesjonalizm w zarządzaniu cenami (Pricing Excellence) 1. W przypadku 9 na 10 firm z Polski istnieje znaczące pole do poprawy w obszarze pricingu Część dopiero zaczyna: Jedna na trzy firmy dopiero zaczyna profesjonalizować podejście do pricingu lub jeszczego tego nie rozpoczęła Prcing a zyski z nowych produktów: Firmy, które uwzględniają pricing przed i/lub w fazie opracowania nowych produktów, częściej osiągają założone zyski niż te, które zajmują się pricingiem dopiero mając gotowy produkt 2. Firmy nie korzystają z dedykowanych narzędzi IT wspierających pricing Oprogramowanie: Zdaniem respondentów, systemy wspierające pricing są jednym z najmniej istotnych czynników przy profesjonalizacji podejścia do pricingu Brak popularności: Jedna na trzy firmy z Polski nie korzysta z żadnego oprogramowania wspierającego pricing, a tylko 17% firm posiada rozwiązania skrojone na miarę 3. Firmy uważają, że digitalizacja będzie miała wpływ na ich biznes, ale nie podejmują odpowiednich działań Digitalizacja: Planowane działania nie obejmują wymiaru cena/marża, przez co są niewystarczające, aby w pełni wykorzystać potencjał digitalizacji. Nieliczne firmy planują wdrożenie nowych modeli przychodowych Global Pricing Study 2016_Wyniki dla Polski.pptx 4

5 Agenda 1 Najważniejsze wnioski 2 Wyniki 3 Metodologia i informacje o próbie 4 O Simon-Kucher & Partners Global Pricing Study 2016_Wyniki dla Polski.pptx 5

6 Coraz więcej firm działających w Polsce odczuwa presję na obniżanie cen Czy Państwa firma doświadczyła wyższej presji cenowej w ciągu ostatnich 2 lat? Dlaczego presja cenowa była wyższa? 2) Konkurencja ze strony graczy niskocenowych 75% NIE 11% (2014 1) : 19%) TAK 89% (2014: 81%) Wzmocnienie pozycji negocjacyjnej klientów Musieliśmy skupić się na osiągnięciu wzrostu udziałów w rynku lub zaplanowanego wolumenu 25% 50% Na polskim rynku rośnie presja na obniżanie cen aż 89% respondentów deklaruje jej odczuwanie, podczas gdy 2 lata temu było to 81%. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim fakt, że firmy konkurują niskimi cenami, a także wzmocnienie pozycji negocjacyjnej klientów. 1) W nawiasach podano wyniki Global Pricing Study 2014 dla Polski 2) Możliwość wskazania do 3 najważniejszych odpowiedzi Źródło: Global Pricing Study 2016; wyniki dla respondentów z Polski N=150 Global Pricing Study 2016_Wyniki dla Polski.pptx 6

7 Wprowadzenie nowych i zróżnicowanych produktów pomogłoby w zmniejszeniu presji cenowej Które z poniższych rozwiązań są najlepsze dla Państwa firmy, aby zredukować presję cenową? 1) Wprowadzenie nowych i zróżnicowanych produktów Zmiana podejścia klientów do postrzegania wartości i ceny Poprawa komunikacji wartości firmy Zmniejszenie kosztów stałych lub zmiennych Poprawa umiejętności negocjacyjnych sprzedaży 33% 33% 47% 57% 55% Firmy z Polski widzą trzy podstawowe sposoby na redukcję presji cenowej: wprowadzenie nowych produktów, zmianę podejścia klientów do cen i wartości oraz poprawę komunikacji wartości firmy. Jasna komunikacja strategii cenowej na rynku Zmiana modelu generowania przychodów na oparty o wyniki prac realizowanych dzięki oferowanym rozwiązaniom 2) Inne 1% 22% 21% 1) Pytanie wielokrotnego wyboru 2) Z ang. performance-based model Źródło: Global Pricing Study 2016; wyniki dla respondentów z Polski N=150 Global Pricing Study 2016_Wyniki dla Polski.pptx 7

8 Wojny cenowe nadal zbyt często występują na polskim rynku Czy Państwa firma jest obecnie zaangażowana w wojnę cenową? Kto rozpoczął tę wojnę? NIE 19% w branży nie ma wojny cenowej (2014 1) : 10%) TAK 36% (2014: 47%) 100% 80% 60% 40% 13% 87% My sami Konkurenci NIE 45% wojna cenowa w branży trwa, ale nie jesteśmy w nią zaangażowani (2014: 43%) 20% 0% Ponad jedna trzecia firm z Polski jest zaangażowana w wojnę cenową, a kolejne 45% deklaruje, że taka wojna występuje w ich branży, ale w niej nie uczestniczą. Większość firm, które uczestniczą w wojnach cenowych twierdzi, że to konkurencja je rozpoczęła. 1) W nawiasach podano wyniki Global Pricing Study 2014 dla Polski Źródło: Global Pricing Study 2016; wyniki dla respondentów z Polski N=150 Global Pricing Study 2016_Wyniki dla Polski.pptx 8

9 Co drugiej polskiej firmie nie udało się podnieść poziomu marżowości Czy Państwa firma poprawiła poziom marż w ubiegłym roku? Co było główną przyczyną braku poprawy poziomu marż? Brak podwyżek cen Przesunięcie sprzedaży do klientów/ produktów generujących niższe marże 25% 24% TAK NIE 53% 47% (2014 1) : 60%) (2014: 40%) Wzrost kosztów wyższy niż podwyżka cen Spadek kosztów mniejszy niż obniżka cen Negatywny wpływ kursu walutowego 9% 9% 13% Inne 20% Odsetek firm działających w Polsce, które nie poprawiły marż w ciągu ostatniego roku, wzrósł z 40% do 47%. Firmy wskazują dwie zasadnicze przyczyny: nie podnoszą cen oraz przesuwają sprzedaż do klientów/produktów generujących niższe marże. 1) W nawiasach podano wyniki Global Pricing Study 2014 dla Polski Źródło: Global Pricing Study 2016; wyniki dla respondentów z Polski N=150 Global Pricing Study 2016_Wyniki dla Polski.pptx 9

10 Wielu firmom z Polski nie udaje się wdrażać w życie planowanych podwyżek % respondentów 80% 60% 40% 20% 0% Średni stopień realizacji podwyżek cen (vs. plan) % respondentów 80% 71% 64% 67% 60% 60% 55% 40% 20% 0% Odsetek firm planujących określone podwyżki 1) 44% 42% 0 do <2,5% 2,5 do <5% 5 do <7,5% 7,5 do <10% >10% Planowane podwyżki cen 1) Pokazano odpowiedzi firm, które planowały podniesienie cen w 2015 roku 2) Średnia ważona Źródło: Global Pricing Study 2016; wyniki dla respondentów z Polski N=150 3% 6% 5% 0 do <2,5% 2,5 do <5% 5 do <7,5% 7,5 do <10% >10% Planowane podwyżki cen Podwyżki cen, które respondenci z Polski planowali w zeszłym roku, były w dużej części mało ambitne: prawie połowa firm, które chciały podnieść ceny, planowała podwyżki mniejsze niż 2,5%. Przeciętnie stopa realizacji podwyżki wyniosła 67%. Przykładowo, oznacza to, że firmie, która planowała podnieść cenę o 5%, udało się podnieść ją jedynie o 3,4%. Global Pricing Study 2016_Wyniki dla Polski.pptx 10

11 W 2016 roku koszty firm z Polski wzrosną więcej niż planują one podnieść ceny Jakiego wzrostu kosztów się Państwo spodziewają? 1) -4,2% Średni oczekiwany wzrost kosztów w 2016 r. Jakie podwyżki cen Państwo planują? 1) +3,2% Średnia planowana podwyżka cen w 2016 r. Spadek zyskowności o 1 pkt. proc. Firmy przewidują, że ich koszty w 2016 roku zwiększą się średnio o 4,2%. W tym samym czasie planują zwiększyć ceny o 3,2%. Oznacza to spadek zyskowności firm średnio o 1 punkt procentowy, zakładając, że wszystkie firmy zrealizują planowane podwyżki cen. Wyniki badania pokazują jednak, że stopa realizacji podwyżek wynosi 67%. 1) Pokazano odpowiedzi osób, które spodziewają się wzrostu kosztów w 2016 roku Źródło: Global Pricing Study 2016; wyniki dla respondentów z Polski N=150 Global Pricing Study 2016_Wyniki dla Polski.pptx 11

12 Uwzględnienie pricingu w fazie projektowania produktu zwiększa szansę na osiągnięcie założonych zysków Jaki procent Państwa nowych produktów, wprowadzonych w ciągu 5 lat, osiągnął założone zyski? 42% Firmy rozważające pricing już w fazie projektowania produktu 29% Firmy rozważające pricing tuż przed wprowadzeniem produktu na rynek lub po jego wprowadzeniu +13 pkt. proc. Odsetek efektywnie wprowadzanych nowych/innowacyjnych produktów jest zdecydowanie wyższy wśród firm, które uwzględniają pricing już w fazie projektowania nowego produktu, niż wśród tych, które zaniedbują takie działania do czasu wprowadzenia produktu na rynek. Źródło: Global Pricing Study 2016; wyniki dla respondentów z Polski N=150 Global Pricing Study 2016_Wyniki dla Polski.pptx 12

13 Pricing Excellence: Większość firm z Polski nie osiągnęła profesjonalizacji w zarządzaniu cenami Na jakim etapie znajdują się Państwo w drodze do profesjonalizacji w zarządzaniu cenami (Pricing Excellence)? Nie rozpoczęliśmy jeszcze działań w tym obszarze Jesteśmy na początku, zaczynamy od podstaw Przebyliśmy część drogi, ale jest znaczące pole do poprawy Jesteśmy w fazie zaawansowanej 7% 13% 20% 55% W przypadku aż 9 na 10 firm z Polski istnieje znaczące pole do poprawy w obszarze pricingu. Jedna trzecia respondentów jest na początku drogi do profesjonalizacji w zarządzaniu cenami lub jeszcze jej nie rozpoczęła. Jesteśmy w pełni profesjonalni w zarządzaniu cenami 5% Źródło: Global Pricing Study 2016; wyniki dla respondentów z Polski N=150 Global Pricing Study 2016_Wyniki dla Polski.pptx 13

14 Firmy nie są przekonane o istotności odpowiedniego oprogramowania w osiąganiu Pricing Excellence Które czynniki są istotne w drodze do osiągnięcia profesjonalizacji w zarządzaniu cenami? (1 najmniej istotny, 5 najbardziej istotny) Przywództwo i strategia Umiejętności sprzedażowe Procesy Metodologia Organizacja Systemy/oprogramowanie 3,2 3,1 3,8 3,8 4,3 4,2 Zdaniem respondentów, aby osiągnąć Pricing Excellence potrzebne są przede wszystkim odpowiednie przywództwo i strategia oraz umiejętności sprzedażowe. Firmy z Polski uważają, że odpowiednie oprogramowanie odgrywa relatywnie niską rolę w drodze do profesjonalizacji w zarządzaniu cenami. Źródło: Global Pricing Study 2016; wyniki dla respondentów z Polski N=150 Global Pricing Study 2016_Wyniki dla Polski.pptx 14

15 Co trzecia firma nie posiada nawet prostych narzędzi wspierających pricing Czy posiadają Państwo oprogramowanie wspierające pricing? 1) Kto jest głównym użytkownikiem oprogramowania wspierącego pricing w Państwa firmie? 1) Nie Tak, narzędzie oparte na Excelu Tak, rozwiązanie oparte na ERP Tak, rozwiązanie oparte na CRM Tak, rozwiązanie przygotowane na zamówienie 17% 16% 10% 33% 37% Kontroling sprzedaży / Kadra kierownicza Menedżerowie ds. kategorii lub produktu Przedstawiciele handlowi Finanse / Kontroling 29% 27% 44% 58% Tak, przygotowany na zamówienie moduł pricingowy do system ERP lub CRM Tak, inne standardowe oprogramowanie 7% 3% Menedżerowie ds. pricingu Inne 5% 26% Tak, standardowe oprogramowanie pricingowe 2% Stosowanie skrojonych na miarę rozwiązań wspierających pricing gwarantuje poprawne dostosowanie procesów do potrzeb cenowych firmy. Ale jedna na trzy firmy z Polski nie korzysta z żadnego oprogramowania wspierającego pricing, a tylko 17% firm posiada rozwiązanie przygotowane na zamówienie. Głównymi użytkownikami takich narzędzi jest kadra kierownicza i kontroling sprzedaży. 1) Pytanie wielokrotnego wyboru Źródło: Źródło: Global Global Pricing Pricing Study Study 2016; 2016; wyniki wyniki dla dla respondentów respondentów z Polski Polski N=150 N=150 Global Pricing Study 2016_Wyniki dla Polski.pptx 15

16 Firmy są świadome, że digitalizacja wpłynie na ich działalność biznesową Czy digitalizacja będzie ważna dla Państwa modelu biznesowego w ciągu najbliższych 3 lat? Czy digitalizacja przyniesie więcej zagrożeń czy szans dla Państwa firmy? Nie 11% Tak 89% Szans 71% Zagrożeń 29% Digitalizacja zmienia modele biznesowe, zwiększa przejrzystość cen i ma wpływ na pricing. Aż 9 na 10 firm prowadzących działalność w Polsce twierdzi, że digitalizacja wpłynie na ich biznes w najbliższej przyszłości. Zdecydowana większość respondentów widzi w digitalizacji szansę. Źródło: Global Pricing Study 2016; wyniki dla respondentów z Polski N=150 Global Pricing Study 2016_Wyniki dla Polski.pptx 16

17 Tylko nieliczne firmy planują wdrożyć nowe modele przychodowe, aby zarządzać digitalizacją Jakie działania Państwo podejmą, aby wykorzystać digitalizację do zwiększenia przychodów? 1) Jakie działania Państwo podejmą, aby zarządzać zagrożeniami z digitalizacji? 1) Dotarcie do klientów przez cyfrowe kanały komunikacji Personalizacja aktywności marketingowej 37% 37% Personalizacja aktywności marketingowej Dotarcie do klientów przez cyfrowe kanały komunikacji 39% 36% Oferowanie bardziej spersonalizowanych produktów 34% Opracowanie nowych funkcji produktu 21% Wdrożenie nowych modeli przychodów 16% Wdrożenie nowych modeli przychodów 10% Polskie firmy widzą w digitalizacji szansę, jednak nie planują wdrażać nowych modeli przychodowych, ani aby lepiej wykorzystać digitalizację do zwiększenia przychodów, ani do radzenia sobie z zagrożeniami z niej wynikających. Planowane środki nie obejmują wymiaru cena/marża, przez co są niewystarczające, aby w pełni wykorzystać potencjał digitalizacji. 1) Możliwość wskazania do 3 najważniejszych odpowiedzi Źródło: Global Pricing Study 2016; wyniki dla respondentów z Polski N=150 Global Pricing Study 2016_Wyniki dla Polski.pptx 17

18 Natychmiastowe rekomendacje: Środki, które kadra kierownicza może podjąć od razu Natychmiastowe zalecenia dla kadry kierowniczej i menedżerów wyższego szczebla w celu uniknięcia presji cenowej i zwiększenia zysków: Priorytety: Skup się na pricingu: nie obniżaj cen bez uzyskania akceptacji na odpowiednich poziomach. Ambicje: Ustal ambitniejsze targety cenowe. Indywidualne podejście do pricingu: Stwórz strategię cenową skrojoną na miarę zamiast korzystać z gotowych rozwiązań. Wzmocnienie pozycji: Podniesieniu cen niemal zawsze towarzyszy ryzyko reakcji wolumenu i na odwrót. Upewnij się, że system motywuje nie tylko do wzrostu wolumenów, ale również wspiera osiąganie pożądanych poziomów cen. Ludzie i organizacja: Inwestuj w budowanie zespołu i kwalifikacji dotyczących pricingu, sprecyzowuj role i obowiązki w zakresie zarządzania cenami. Przywództwo: Wyznacz czas na podejmowanie decyzji dotyczących cen na spotkaniach kadry zarządzającej. Gotowość na digitalizację: Sprawdź, czy model cenowy firmy jest aktualny w dobie digitalizacji. Źródło: Global Pricing Study 2016 Global Pricing Study 2016_Wyniki dla Polski.pptx 18

19 Agenda 1 Najważniejsze wnioski 2 Wyniki 3 Metodologia i informacje o próbie 4 O Simon-Kucher & Partners Global Pricing Study 2016_Wyniki dla Polski.pptx 19

20 O badaniu Global Pricing Study 2016 Metodologia Badanie online Ankieta dotycząca efektywności w zarządzaniu cenami i profesjonalizacji praktyk cenowych Okres badania Luty-marzec 2016 Badanie przeprowadzone we współpracy z Professional Pricing Society i HBR Polska Próba 2186 respondentów, w tym 150 z Polski Przedstawiciele firm z wiodących branż rynku, z ponad 40 krajów świata (38% top-menedżerowie, 47% menedżerowie średniego szczebla) Źródło: Global Pricing Study 2016 Global Pricing Study 2016_Wyniki dla Polski.pptx 20

21 Profil respondentów z Polski 21% Stanowisko Przychody firmy (mln $) Typ działalności firmy 8% 71% >= do < do < do < do <100 10% 7% 9% 14% 16% 19% 16% 65% Kadra zarządzająca 10 do <50 20% B2B B2C B2B i B2C Menedżerowie średniego szczebla Pozostałe <10 24% Źródło: Global Pricing Study 2016 Global Pricing Study 2016_Wyniki dla Polski.pptx 21

22 Agenda 1 Najważniejsze wnioski 2 Wyniki 3 Metodologia i informacje o próbie 4 O Simon-Kucher & Partners Global Pricing Study 2016_Wyniki dla Polski.pptx 22

23 Kilka słów o Simon-Kucher & Partners Najlepsze firmy doradcze w zakresie marketingu i sprzedaży manager magazin Marketing i sprzedaż Marketing i pricing Sprzedaż i CRM Simon-Kucher & Partners Boston Consulting Group McKinsey & Company Źródło: badanie manager magazin dotyczące menedżerów wyższego szczebla w Niemczech, sierpień 2007 oraz 2011/IMB brand eins Thema Simon-Kucher & Partners McKinsey & Company Boston Consulting Group Simon-Kucher & Partners McKinsey & Company Boston Consulting Group Źródło: badanie brand eins Thema/Statista obejmujące 1500 partnerów i liderów projektów zatrudnionych w firmach konsultingowych oraz około 1500 menedżerów wyższego szczebla z firm niemieckich, maj 2014, 2015 i 2016 Światowy lider w pricingu Światowy lider w doradzaniu firmom jak wycenić ich usługi Specjaliści od strategii zarządzania cenami BusinessWeek The Wall Street Journal Światowy lider konsultingu cenowego The Economist W zarządzaniu cenami oferujecie coś czego nikt inny nie ma Professor Peter Drucker Globalna obecność 33 biura na całym świecie, 900 pracowników, 209 milionów euro przychodu w 2015 r. Amsterdam Atlanta Barcelona Pekin Bonn Boston Bruksela Kolonia Kopenhaga Dubaj Frankfurt Genewa Hamburg Stambuł Londyn Luksemburg Madryt Mediolan Mountain View Monachium Nowy Jork Paryż San Francisco Santiago de Chile São Paulo Singapur Sztokholm Sydney Tokio Toronto Wiedeń Warszawa Zurych > 3000 projektów w ciągu ostatnich 3 lat Strategia Sprzedaż Marketing Pricing Strategie wzrostu i konkurencyjne Projektowanie portfolio usług Doskonałość cenowa Zarządzanie relacjami z klientem i wartością klienta Strategie sprzedaży i optymalizacja kanałów sprzedaży Global Pricing Study 2016_Wyniki dla Polski.pptx 23

Global Pricing Study 2016* Zyskowność firm spadnie o 0,7 punktu procentowego ze względu na niskie ambicje przy podnoszeniu cen

Global Pricing Study 2016* Zyskowność firm spadnie o 0,7 punktu procentowego ze względu na niskie ambicje przy podnoszeniu cen Global Pricing Study 2016* Zyskowność firm spadnie o 0,7 punktu procentowego ze względu na niskie ambicje przy podnoszeniu cen Częste zaangażowanie w wojny cenowe oraz niewystarczające umiejętności w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Global Pricing Study 2016* Zyskowność firm spadnie o 0,7 punktu procentowego ze względu na niskie ambicje przy podnoszeniu cen

Global Pricing Study 2016* Zyskowność firm spadnie o 0,7 punktu procentowego ze względu na niskie ambicje przy podnoszeniu cen Global Pricing Study 2016* Zyskowność firm spadnie o 0,7 punktu procentowego ze względu na niskie ambicje przy podnoszeniu cen Częste zaangażowanie w wojny cenowe oraz niewystarczające umiejętności w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania cenowego polskich firm

Wyniki badania cenowego polskich firm Wyniki badania cenowego polskich firm Warszawa, 7 lipca 2014r. Richard Zinoecker Biuro w Warszawie Wołoska 9 02-583 Warszawa Tel. +48 22 3305700 richard.zinoecker@simonkucher.com www.simon-kucher.com Główne

Bardziej szczegółowo

Global Pricing Study 2014* Kryzys w innowacyjności? 72 % nowych produktów wprowadzanych na rynek to porażki

Global Pricing Study 2014* Kryzys w innowacyjności? 72 % nowych produktów wprowadzanych na rynek to porażki Global Pricing Study 2014* Kryzys w innowacyjności? 72 % nowych produktów wprowadzanych na rynek to porażki Firmy nie osiągają zakładanych zysków, ponieważ zaniedbywane są kluczowe kwestie cenowe i marketingowe.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie ceny w generowaniu zysku firmy

Znaczenie ceny w generowaniu zysku firmy Znaczenie ceny w generowaniu zysku firmy Forum Dyrektorów Finansowych i Handlowych Wojna o rentowność czyli strategiczny sojusz działu sprzedaży i finansów Warszawa, 23 października 2014 Paweł Bombola

Bardziej szczegółowo

Richard Zinoecker Partner Zarządzający CEE

Richard Zinoecker Partner Zarządzający CEE Richard Zinoecker Partner Zarządzający CEE Richard Zinoecker Partner Zarządzający Biuro w Warszawie ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa Tel: +48 22 330 57 00 E-mail: Richard.Zinoecker@ simon-kucher.com Partner

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja rynku B2B

Digitalizacja rynku B2B Digitalizacja rynku B2B Cyfrowe platformy zakupowe Podsumowanie raportu Aleo i Deloitte Światowy rynek B2B e-commerce rośnie w tempie ponad 18%, aby osiągnąć wartość prawie 7 bln $ w 2020 r. 6,7 bln $

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Richard Zinoecker Partner Zarządzający CEE

Richard Zinoecker Partner Zarządzający CEE Richard Zinoecker Partner Zarządzający CEE Richard Zinoecker Partner Zarządzający Biuro w Warszawie ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa Tel: +48 22 330 57 00 E-mail: Richard.Zinoecker@ simon-kucher.com Partner

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE! Strategie cenowe - efektywne zarządzanie cenami!

SZKOLENIE! Strategie cenowe - efektywne zarządzanie cenami! SZKOLENIE Strategie cenowe - efektywne zarządzanie cenami Termin szkolenia: 19-20 maja 2015 r., Warszawa Cena szkolenia dla 1 osoby: 1590 zł + VAT Przy zgłoszeniu 3 osób: rabat 10% ceny netto szkolenia

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaką wartość będzie miał rynek produktów dla dzieci w 2020 roku? Jakie są prognozy rozwoju dla każdego

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Parkowanie najdroższe w Londynie i Oslo. Warszawa poza pierwszą pięćdziesiątką.

Parkowanie najdroższe w Londynie i Oslo. Warszawa poza pierwszą pięćdziesiątką. Parkowanie najdroższe w Londynie i Oslo. Warszawa poza pierwszą pięćdziesiątką. Warszawa, 26 listopada 2010 Parkowanie jest wciąż najdroższe w największych metropoliach świata. Warszawa znalazła się poza

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Potencjał do wzrostu rentowności firmy przez zarządzanie cenami

Potencjał do wzrostu rentowności firmy przez zarządzanie cenami Potencjał do wzrostu rentowności firmy przez zarządzanie cenami Warszawa, 19 kwietnia 2016 Grzegorz Świętek Biuro w Warszawie ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa, Polska Tel. +48 22 330 57 00 grzegorz.swietek@simon-kucher.com

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

PRICING, bo liczy się zysk

PRICING, bo liczy się zysk PRICING, bo liczy się zysk W zarządzaniu cenami oferujecie coś, czego nikt inny nie ma. Peter Drucker guru zarządzania Nikt nie wie więcej o zarządzaniu cenami niż Simon-Kucher. Philip Kotler Profesor

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Z jaką dynamiką będzie się rozwijał rynek artykułów

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania

Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania 2015 Czy chcecie Państwo pokazać swoje osiągnięcia? Znaleźć pomysły na poprawę IT? Wyznaczyć realistyczne cele? Oprzeć strategię IT na faktach i liczbach? Zainspirować

Bardziej szczegółowo

SEO z pomysłem. dla leroymerlin.pl

SEO z pomysłem. dla leroymerlin.pl SEO z pomysłem dla leroymerlin.pl Wyzwania: wzrost przychodu z niebrandowych organicznych wyników wyszukiwania o przynajmniej 7% rok do roku; zwiększenie liczby wizyt w serwisie z poziomu organicznych

Bardziej szczegółowo

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning E-learning. dla biznesu Profesjonalizm i doświadczenie 9 lat doświadczenia 50 osobowy zespół specjalistów ponad 100 000 przeszkolonych osób Dla

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy. się uczyć

O czym będziemy. się uczyć 1-1 O czym będziemy się uczyć Rachunkowość zarządcza spełnia dwie role: dostarcza informacji do podejmowania decyzji i kontroli Projektowanie i wykorzystywanie rachunku kosztów Rola specjalisty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw 1. Cel i opis programu mentoringowego Mentoring to partnerska relacja między mentorem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie są prognozy rozwoju

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2015 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2015 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: marzec 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie są wydatki branży kosmetycznej na aktywność reklamową? Jakie nowe strategie biznesowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji!

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Zmień taktykę- przejdź do ofensywy. Staw czoła cyfrowej transformacji. Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Prezentacja wyników badania IDC w Polsce na tle badań globalnych

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy napędza wzrost polskiego rynku przesyłek kurierskich

Handel internetowy napędza wzrost polskiego rynku przesyłek kurierskich Handel internetowy napędza wzrost polskiego rynku przesyłek kurierskich data aktualizacji: 2016.06.08 Polski rynek KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych) w 2015 r. wzrósł o 10% osiągając

Bardziej szczegółowo

Rynek szkoleniowy się zmienia:. Coraz więcej firm decyduje się na tworzenie własnych struktur trenerskich,

Rynek szkoleniowy się zmienia:. Coraz więcej firm decyduje się na tworzenie własnych struktur trenerskich, Trenerzy wewnętrzni w organizacji mogą być nieocenionym wsparciem dla managerów i pracowników w realizacji ich zadań oraz kluczowym partnerem w osiąganiu celów strategicznych firmy. Jednak, aby tak mogło

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów dla dzieci w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Rynek produktów dla dzieci w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaką wartość będzie miał rynek produktów dla dzieci w 2019 roku? Jakie są prognozy rozwoju dla każdego z segmentów

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów.

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Business case study ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Kraków 2016 Historia naszego Klienta SGB Bank SA Bank SGB Banku SA stanął

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie zmiany czekają rynek e-commerce w Polsce w 2020 roku? Jakie decyzje zakupowe podejmują Polacy?

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Marki własne detalistów w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Marki własne detalistów w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: październik 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jak duży jest rynek marek własnych w Polsce? Jakie trendy mają wpływ na ten rynek? Kto jest liderem

Bardziej szczegółowo

Rynek HoReCa w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Rynek HoReCa w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2500 Sprawdź w raporcie Które rodzaje placówek gastronomicznych mają największe perspektywy

Bardziej szczegółowo

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka.

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka. 2012 Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka. Marcin Kapustka E-usługa utrzymanie Kraków, 23

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek IT w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 2300 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce na najbliższe lata? Jaka jest pozycja

Bardziej szczegółowo

Analityk ds. Zarządzania Cenami

Analityk ds. Zarządzania Cenami Analityk ds. Zarządzania Cenami Zapraszamy do udziału w 7-miesięcznym programie stażowym w Departamencie Marketingu Bankowości Detalicznej. W ramach programu zdobędziesz doświadczenie w zakresie analizy

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

NA CZYM ZALEŻY MENEDŻEROM WYŻSZEGO SZCZEBLA?

NA CZYM ZALEŻY MENEDŻEROM WYŻSZEGO SZCZEBLA? Politechnika w Darmstadt NA CZYM ZALEŻY MENEDŻEROM WYŻSZEGO SZCZEBLA? Na czym zależy menedżerom wyższego szczebla? Badanie wpływu zarządzania łańcuchem dostaw na strategię i finanse Wyniki badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO

PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO 1 Strategia Grupy Azoty wskazuje trzy filary realizacji celów strategicznych do 2020 roku, wynikających z wizji Uchwałą nr 683/IX/2014 z dnia 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty

Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty 5.10.2017 Copyright Sollers Consulting 2017 Jak być zgodnym z regulacją? Ale nie o tym jest ta prezentacja

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

na sukces sieci hotelowej

na sukces sieci hotelowej ... polska recepta na sukces sieci hotelowej styczeń 2015 r. Misja firmy Stworzenie sieci najbardziej przyjaznych hoteli oferujących wyjątkową jakość w przystępnych cenach Cel: pozycja polskiego lidera

Bardziej szczegółowo

KUP. gratis WYBÓR. wyprzedaz. w branży dóbr konsumenckich. super. Edycja limitowana do. Jak skutecznie stawić czoła obecnym wyzwaniom rynkowym

KUP. gratis WYBÓR. wyprzedaz. w branży dóbr konsumenckich. super. Edycja limitowana do. Jak skutecznie stawić czoła obecnym wyzwaniom rynkowym Oferta specjalna Wyprzedaż KUP drugi gratis DO warsztaty w branży dóbr konsumenckich Edycja limitowana do Specjalna cena. wyprzedaz Jak skutecznie stawić czoła obecnym wyzwaniom rynkowym oszczędzaj super

Bardziej szczegółowo

Rynek artykułów sportowych w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Rynek artykułów sportowych w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Z jaką dynamiką będzie się rozwijał rynek artykułów sportowych w Polsce? Jacy są najwięksi gracze na rynku? Jak

Bardziej szczegółowo

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64%

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64% Profil uczestników badania Firma 6,8% 9,1% sektor publiczny służby mundurowe z kapitałem zagranicznym 5 z kapitałem polskim 5 13,6% banki 9,1% instytucje finansowe 4, telekomunikacja Zatrudnienie 2,2 2,2

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie infrastruktury Cisco Spark w kancelarii DGP w Krakowie

Wdrożenie infrastruktury Cisco Spark w kancelarii DGP w Krakowie CASE STUDY Wdrożenie infrastruktury Cisco Spark w kancelarii DGP w Krakowie Kraków 2017 DGP jest nowoczesną firmą doradczą świadczącą usługi profesjonalne z zakresu finansowania przedsięwzięć, kreowania

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021 2 Język: polski, angielski Data publikacji: grudzień 2015 Format: pdf Cena od: 1700 Możesz mieć wpływ na zawartość tego produktu. Podziel się opinią! Sprawdź w raporcie Jak często polscy konsumenci zmieniają

Bardziej szczegółowo

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation IBM Polska @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL 2010 IBM Corporation Historia IBM Polska IBM Polska Laboratorium Oprogramowania w Krakowie Centrum Dostarczania Usług IT we Wrocławiu Regionalne oddziały handlowe:

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów OTC w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek produktów OTC w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie są największe i najbardziej aktywne firmy na rynku? Co biorą pod uwagę konsumenci podczas zakupu

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce Analiza regionalna. Prognozy rozwoju na lata

Rynek telekomunikacyjny w Polsce Analiza regionalna. Prognozy rozwoju na lata Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2015 - Analiza regionalna 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2500 Możesz mieć wpływ na zawartość tego produktu. Podziel się

Bardziej szczegółowo

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI

Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa. System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego. Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Transport odpadów a standardy bezpieczeństwa System Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu drogowego Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI NOWOCZESNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI PROBLEM CZY BIZNES? 13.11.2013

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU

KIERUNKI ROZWOJU KIERUNKI ROZWOJU 2017-2019 AGENDA 1. Rynek gier wideo Struktura rynku gier wideo w 2017 roku Rozwój rynku na przestrzeni lat 2. Prezentacja Spółki Mocne strony CI Games 3. Kierunki rozwoju Sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych IT-MATCHMAKER WYBÓR OPROGRAMOWANIA Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych - bezstronne prowadzenie przetargów na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie są prognozy rozwoju dla tego

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!"

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu Fabryka Innowacji! Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!" Jeśli Twoja firma należy do sektora przemysłu: CHEMICZNEGO FARMACEUTYCNZEGO MOTORYZACYJNEGO ELEKTRYCZNEGO ELEKTRONICZNEGO WYDOBYWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Rynek suplementów diety w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek suplementów diety w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Baza danych firm obecnych na rynku suplementów diety w Polsce 2015: Producenci i dystrybutorzy Sprawdź w raporcie Jakie

Bardziej szczegółowo

20-lecie firmy Trotec. Globalny lider w rekordowym czasie.

20-lecie firmy Trotec. Globalny lider w rekordowym czasie. KOMUNIKAT PRASOWY 20-lecie firmy Trotec. Globalny lider w rekordowym czasie. Marchtrenk, 10 października 2017 r. W rekordowym czasie - nieprzekraczającym 20 lat, Trotec Laser GmbH z powodzeniem wyrósł

Bardziej szczegółowo

17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach

17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach www.pwc.com 17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach Śniadanie prasowe 22 stycznia 2014 r. O badaniu 17 edycja globalnego badania przeprowadzona w czwartym kwartale 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej 19 listopada 2009 Targi PROTECH 09 Michał Rok Professional Services Manager, update CRM Sp. z o.o. widok

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski Rynek IT w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Opis raportu W publikacji została zaprezentowana wyczerpująca analiza trzech głównych

Bardziej szczegółowo

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Ponad 80% kandydatów posiada swój profil w mediach społecznościowych i jednocześnie osoby te są świadome możliwości wykorzystywania social media do

Bardziej szczegółowo