(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2139793. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.03.2008 08734804."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. B65G 1/137 ( ) B65G 47/51 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2010/35 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Zautomatyzowany system komisjonowania ze zintegrowaną funkcją sortowania i sposób jego obsługi (30) Pierwszeństwo: DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2010/01 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2011/05 (73) Uprawniony z patentu: SSI Schäfer Noell GmbH Lager-und Systemtechnik, Giebelstadt, DE PL/EP T3 (72) Twórca(y) wynalazku: GERHARD SCHAEFER, Neunkirchen, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Eleonora Rozbicka INTERPAT BIURO OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ul. A.E. Odyńca Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 1 Nasz znak: EP/146/10 Opis [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy zautomatyzowanego systemu komisjonowania ze zintegrowaną funkcją sortowania, służącego do transportowania jednostek artykułów, względnie jednostek opakowaniowych w uprzednio określonej kolejności do stanowiska roboczego, w szczególności miejsca pakowania. [0002] Niniejszy wynalazek dotyczy ponadto sposobu przygotowania różnych jednostek artykułów, względnie jednostek opakowaniowych magazynu komisjonowania w określonej kolejności. [0003] Ostatnio coraz częściej daje się zauważyć, że wymogi w odniesieniu do systemów komisjonowania, w szczególności w dziedzinie handlu detalicznego, stale rosną, gdy chodzi o wydajność systemu. Ciągle rośnie liczba przeznaczonych do realizacji danego dnia zleceń komisjonowania. Liczba sztuk przypadających na linię zamówienia spada, z kolei łączna liczba sztuk przypadających każdego dnia rośnie. Oznacza to, że nowoczesne systemy komisjonowania muszą obsługiwać coraz większą liczbę zadań komisjonowania, zarazem wzrastają wymogi w odniesieniu do dynamiki działania. Podczas gdy wcześniej oddziały sieci handlowych musiały oczekiwać do jednego tygodnia, aż ich zlecenia (o odpowiednim zakresie) zostaną przesłane do magazynu głównego, obecnie (znacznie mniejsze) zlecenia czasem są realizowane w systemie godzinowym. Oznacza to, że niezbędna jest elastyczność reagowania ze strony systemu komisjonowania. Należy zapewnić możliwość równoważenia szczytów zamówień z wykorzystaniem odpowiedniej wydajności. [0004] Zazwyczaj w tego rodzaju systemach komisjonowania obowiązuje zasada działania towary do człowieka, co ma zapewnić wymaganą wydajność. Gdy zatem do realizacji jest przeznaczonych więcej mniejszych zamówień przy stale rosnącym zakresie dostępnych artykułów, potrzebne są większe magazyny i więcej ruchów magazynowych, niezbędnych, aby można było zestawić jednostki artykułów lub jednostki opakowaniowe (zgodnie ze zleceniem komisjonowania) oraz przygotować je do wysyłki. Typową jednostkę artykułu stanowi przykładowo jedna butelka wody. Typową jednostkę opakowaniową stanowi przykładowo jedna

3 2 skrzynka butelek wody. Pewna liczba skrzynek butelek wody może stanowić jednostkę magazynową. Jednostka magazynowa jest jednostką załadunkową stosowaną w magazynie. Jednostka magazynowa obejmuje typowo artykuły jednego rodzaju (na przykład tylko skrzynki z butelkami wody), jednak może obejmować również artykuły różnego rodzaju. Jednostka magazynowa obejmuje zazwyczaj jeden magazynowy środek pomocniczy (paletę, tacę, zbiornik i inne) oraz ładunek (na przykład warstwę skrzynek butelek wody). [0005] Ruch magazynowy stanowi proces, podczas którego jednostka magazynowa jest przemieszczana między dwoma elementami magazynu, na przykład między regałem a maszyną w magazynie. [0006] Wszystkie te wymogi zwiększają nakłady na obsługę podczas przetwarzania zleceń komisjonowania w systemach komisjonowania omawianego tutaj rodzaju. W związku z powyższym czynione są starania, aby zapewnić możliwie najwyższy stopień automatyzacji. [0007] Kolejne kryterium, jakie należy uwzględnić, stanowi kolejność, w jakiej jednostki artykułów, względnie jednostki opakowaniowe są przygotowywane w stacji pakowania. Zleceniodawca chce, aby artykuły zostały zapakowane w uprzednio podanej kolejności na palecie wysyłkowej lub w zbiorniku wysyłkowym, ażeby można je było później (na miejscu u klienta) odebrać w pożądanej kolejności, względnie chce, aby artykuły lekkie i kruche zostały zapakowane na końcu, względnie na wierzchu. Znaczne ilości sztuk wymagają, aby artykuły były przygotowywane w miejscu pakowania z dostateczną prędkością i we właściwej kolejności (to znaczy wymagane jest sekwencjonowanie). [0008] Niemieckie zgłoszenie patentowe DE A1 dotyczy dokładnie tych problemów i jako rozwiązanie proponuje zautomatyzowaną instalację do komisjonowania wraz z magazynem zbiorników z regałami, urządzeniem transportowym (windy od strony czołowej regałów) do transportowania zbiorników z magazynu zbiorników do większej liczby miejsc komisjonowania oraz z zastosowanym pomiędzy nimi systemem rozdzielczym. [0009] Choć zaproponowany w DE system pozwala już uzyskać stosunkowo wysoką wydajność (transport zbiorników na godzinę), obowiązującym dziś wymogom w odniesieniu do wydajności nie można sprostać z jego użyciem. Wynika to stąd, że system rozdzielczy musi zaopatrywać bardzo wiele stanowisk

4 3 roboczych w artykuły, względnie zbiorniki. Z drugiej strony w poszczególnych odgałęzieniach taśmy przenośnika między systemem rozdzielczym a stanowiskami roboczymi należy wbudować dodatkowe bufory pionowe, co umożliwi sekwencjonowanie. System rozdzielczy a wraz z nim rozmieszczony przed nim magazyn przenosi artykuły, czy raczej zbiorniki, które są nieuporządkowane, w kierunku stanowiska roboczego, ponieważ przy wymaganej wydajności magazyn nie byłby w stanie wydać dostatecznej liczby zbiorników w określonym czasie we właściwej kolejności. Ponadto jest wymagane, aby zbiorniki, które w celu odbioru artykułów zostały przeniesione do stanowiska roboczego, po odebraniu artykułów były transportowane z powrotem na regał. Odbywa się to również z użyciem tworzącego pętlę systemu rozdzielczego, w wyniku czego wydajność transportowania, która cechuje system rozdzielczy, zostaje odpowiednio zmniejszona, ponieważ transport zbiorników w jedną i drugą stronę odbywa się z wykorzystaniem tych samych odcinków drogi. [0010] Kolejny typowy system komisjonowania, działający zgodnie z zasadą towary do człowieka", ujawniono w niemieckim zgłoszeniu patentowym DE A1. [0011] Tutaj są transportowane tak zwane zbiorniki magazynowe z magazynu zbiorników do miejsca komisjonowania. Pracownik obsługi pobiera artykuły ze zbiornika i umieszcza je w tak zwanych szybach komisjonujących. Szyby komisjonujące są umieszczone nad przenośnikiem taśmowym. Gdy tylko artykuły wymagane w celu przetworzenia danego zlecenia komisjonowania zostaną zgromadzone (ręcznie) w jednym z szybów komisjonujących, szyb komisjonujący zostanie otwarty od dołu i przekaże artykuły na przenośnik taśmowy. Sam przenośnik taśmowy obraca się w sposób ciągły, przy czym jest wyposażony w pewną liczbę listew rozdzielczych na swej powierzchni. Listwy rozdzielcze dzielą przenośnik taśmowy na większą liczbę odcinków, w których można gromadzić wszystkie artykuły należące do jednego zlecenia komisjonowania. Listwy rozdzielcze zapobiegają mieszaniu się artykułów należących do różnych zleceń komisjonowania. Przenośnik taśmowy przekazuje zgromadzone w ten sposób artykuły na swym zakończeniu do zbiornika na zamówione towary. Także ten system nie potrafi działać z wymaganą dziś

5 4 wydajnością procesu komisjonowania. Poza tym w przypadku tego systemu obsługiwana liczba artykułów jest znacznie ograniczona przez wielkość szybu. [0012] Niemieckie zgłoszenie patentowe DE A1 dotyczy układu komisjonowania, przeznaczonego w szczególności dla apteki, z przynajmniej jednym regałem z większą liczbą przegródek, z których każda jest wykonana w taki sposób, że przyjmuje jeden artykuł, w szczególności jeden lek, z przynajmniej jednym ruchomym urządzeniem transportowym, które jest połączone z urządzeniem pozycjonującym i wykonane w taki sposób, że przyjmuje jeden artykuł i przemieszcza go do danej przegródki regału. [0013] W związku z wymienionymi wyżej problemami znanymi ze stanu techniki celem niniejszego wynalazku jest przedstawienie zautomatyzowanego systemu komisjonowania ze zintegrowaną funkcją sortowania oraz sposobu jego obsługi, który pozwala pokonać wspomniane wyżej wady. [0014] Cel ten zgodnie z niniejszym wynalazkiem zrealizowano, przedstawiając zautomatyzowany system komisjonowania ze zintegrowaną funkcją sortowania, służący do przenoszenia jednostek artykułów w uprzednio określonej kolejności do stanowiska roboczego, przy czym system komisjonowania obejmuje: przynajmniej jeden regał magazynowy z pewną liczbą miejsc magazynowych do umieszczania w nich magazynowych środków pomocniczych, na których lub w których są magazynowane jednostki artykułów, korzystnie w jednym rodzaju; obracający się w sposób ciągły przenośnik centralny, w szczególności przenośnik taśmowy, który jest umieszczony wzdłuż boku podłużnego regału magazynowego, a korzystnie między dwoma regałami magazynowymi, i który dzieli się na większą liczbę okienek, pewną liczbę wind pionowych, które są umieszczone jedna za drugą wzdłuż boku podłużnego regału magazynowego i które w każdym wypadku posiadają jeden element przyjmujący obciążenie do odbioru i zdawania przynajmniej jednego magazynowego środka pomocniczego, przy czym każda winda pionowa jest połączona na poziomie przekazywania z centralnym przenośnikiem taśmowym; a ponadto nadrzędne urządzenie sterujące, które steruje działaniem wind pionowych w taki sposób, że windy pionowe odbierają przygotowane w regale magazynowym magazynowe środki pomocnicze, przenoszą na poziom przekazywania i w określonym uprzednio momencie przekazują jedną lub więcej jednostek artykułów, które

6 5 znajdują się w lub na magazynowym środku pomocniczym, do centralnego przenośnika taśmowego, w wyniku czego wszystkie jednostki artykułów, które są niezbędne do przetworzenia zlecenia komisjonowania w stanowisku roboczym, znajdują się w uprzednio określonej kolejności na przenośniku centralnym, gdy centralny przenośnik minął wszystkie windy pionowe. [0015] Niniejszy wynalazek wykorzystuje obracający się w sposób ciągły przenośnik centralny, przy czym dzieli go wzdłuż jego długości korzystnie na równej wielkości obszary okienek, do których są przekazywane jednostki artykułów, które zostały uprzednio odebrane z magazynu. Znacząca korzyść płynąca z zastosowania niniejszego wynalazku leży w wysokiej wydajności systemu. Z użyciem systemu będącego przedmiotem niniejszego wynalazku można dostarczać do stanowiska roboczego i więcej jednostek artykułów na godzinę, do tego w prawidłowej kolejności. Do stanowiska roboczego doprowadzany jest korzystnie tylko jeden strumień jednostek artykułów, którego nie trzeba już łączyć i koordynować z innymi strumieniami artykułów w celu przygotowania wszystkich wymaganych jednostek artykułów w stanowisku roboczym. Przenośnik centralny jest zaopatrywany przez pewną liczbę wind pionowych w magazynowe środki pomocnicze, oraz w odpowiednie jednostki artykułów. Same windy pionowe stanowią etap sekwenjonowania. Ponieważ regały według niniejszego wynalazku są zwykle podzielone na różne obszary regałów z poszczególnymi poziomami regałów, poprzez wybór określonego poziomu regału lub obszaru regału (długa lub krótka droga do windy pionowej, względnie centralnego przenośnika) można zintegrować dalsze etapy sekwencjonowania. Zakres artykułów znajdujących się w magazynie jest wyjątkowo duży. Artykuły mogą być dostępne w magazynie często w większej ilości. Możliwość wyboru, które artykuły zostaną rzeczywiście użyte dla potrzeb przetwarzania zlecenia komisjonowania, stanowi kolejny etap sekwencjonowania. [0016] Dzięki rozmieszczeniu pionowych wind wzdłuż boku podłużnego, jak również za sprawą szerokiego zakresu artykułów, artykuły, względnie magazynowe środki pomocnicze można wyprowadzać z magazynu już w sposób sekwencjonowany i przekazywać na przenośnik centralny. [0017] Zgodnie z preferowaną postacią wykonania między każdą windą pionową a przenośnikiem centralnym zastosowano przenośnik, w szczególności

7 6 segmentowany przenośnik taśmowy. Korzystnie można również zastosować większą liczbę przenośników taśmowych (na przykład po lewej i prawej stronie windy pionowej). [0018] Stanowi to dalszy etap sekwencjonowania, ponieważ przenośnik taśmowy można wykorzystywać jako bufor, z użyciem którego artykuły są przekazywane na przenośnik centralny w sposób taktowany. Gdyby winda pionowa była połączona bezpośrednio z przenośnikiem centralnym, winda pionowa musiałaby ewentualnie czekać do momentu, gdy okienko przydzielone dostarczanemu artykułowi będzie przejeżdżać obok windy pionowej. [0019] Przekazanie jednostek artykułów z windy pionowej do przenośnika centralnego lub do przenośnika taśmowego odbywa się korzystnie w sposób zautomatyzowany. W tym celu wykorzystuje się zintegrowane z elementem przyjmującym obciążenie windy pionowej w pełni automatyczne urządzenie rozładunkowe. To urządzenie rozładunkowe pozwala na przekazanie tylko jednostek artykułów, bez magazynowych środków pomocniczych. Nie ma tu miejsca przekazanie magazynowego środka pomocniczego z windy pionowej na przenośnik taśmowy lub na przenośnik centralny. Znane ze stanu techniki problemy powiązane z transportem powrotnym magazynowych środków pomocniczych tym samym tutaj nie występują. Ponadto wymagane jest zatrudnienie mniejszej liczby pracowników obsługi. [0020] Ponadto jest korzystne, gdy umieszczona jest większa liczba przenośników centralnych jeden nad drugim. [0021] Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest to, że windy pionowe przekazują jednostki artykułów na różnych poziomach. Jest to szczególnie korzystne wówczas, gdy windy pionowe dysponują większą liczbą elementów przyjmujących obciążenie, które są umieszczone jeden nad drugim. Podczas gdy pierwszy element przyjmujący obciążenie przekazuje jednostki artykułów na pierwszy poziom, kolejny element przyjmujący obciążenie może przekazywać artykuły na inny poziom. Zgodnie z alternatywnym rozwiązaniem jednostki artykułów z jednego magazynowego środka pomocniczego mogą być również przekazywane na większą liczbę poziomów (zleceń). W tym celu element przyjmujący obciążenie musi zatrzymywać się po kolei na poszczególnych poziomach. Korzystnie magazynowe środki pomocnicze są przy tym całkowicie

8 7 rozładowywane, to jest wszystkie jednostki artykułów są zdawane, a zatem nie jest konieczne ponowne umieszczanie w magazynie magazynowego środka pomocniczego. W wyniku kilkukrotnego zdawania można równolegle obsługiwać większą liczbę zleceń, które zostały uprzednio zorganizowane przez urządzenie sterujące. O ile jest to konieczne, elementy przyjmujące obciążenie mogą w tym samym czasie przyjmować także (załadowane) magazynowe środki pomocnicze, ażeby umożliwić zaopatrywanie magazynu. [0022] Wydajność regału jest na tyle duża, że można jednocześnie wydawać artykuły, względnie magazynowe środki pomocnicze przeznaczone dla większej liczby stanowisk roboczych. Jest to kolejny powód, dlaczego umieszcza się większą liczbę przenośników centralnych jeden nad drugim, jako że wówczas można zaopatrywać w artykuły większą liczbę stanowisk roboczych jednocześnie z jednego i tego samego magazynu, względnie regału magazynowego. [0023] Zgodnie z kolejną postacią wykonania na położonym naprzeciw stanowiska roboczego zakończeniu przenośnika centralnego zastosowano ręczną stację rozładunkową, która jest zaopatrywana z magazynu przez przynajmniej jedną windę pionową w magazynowe środki pomocnicze. [0024] Gdy zakres artykułów obejmuje artykuły, które można obsługiwać maszynowo z dużą trudnością przykładowo z uwagi na ich opakowanie lub geometrię zewnętrzną zaleca się możliwość zatrudnienia pracowników obsługi do ręcznego rozładunku. W tym celu jedna lub więcej wind pionowych są skonstruowane w taki sposób, że pracownicy obsługi mogą odbierać ręcznie artykuły umieszczone na elemencie przyjmującym obciążenie windy pionowej. Odebrane artykuły mogą być wówczas ręcznie przekazywane na taśmę centralną w przewidziane na nie okienka. Zgodnie z alternatywnym rozwiązaniem między tymi windami pionowymi a przenośnikiem centralnym można zastosować przenośniki taśmowe, które przenoszą ręcznie rozładowane artykuły do przenośnika centralnego. [0025] Obsługiwane ręcznie stacje rozładunkowe są korzystnie umieszczone na początku obracającego się w sposób ciągły przenośnika centralnego, co ułatwia pracownikowi obsługi przekazywanie na przenośnik centralny uchwyconych artykułów, ponieważ na początku jeszcze żadne z okienek nie jest wypełnione innym artykułem. Co oczywiste, obsługiwane ręcznie stacje

9 8 rozładunkowe można również umieścić dalej z biegiem przenośnika. Wówczas jednak umieszczanie uchwyconych artykułów w wolnych okienkach jest utrudnione, ponieważ sąsiednie okienka mogą być czasem zajęte, co wymaga wyższej koncentracji ze strony pracowników obsługi. [0026] Zgodnie z korzystną postacią wykonania między obsługiwaną ręcznie stacją rozładunkową a przenośnikami centralnymi zastosowano kolejną windę. Ponadto w szczególności między tą windą a danym centralnym przenośnikiem taśmowym można zastosować dalsze działające w sposób taktowany i rozmieszczone sekwencyjnie przenośniki taśmowe, które służą jako bufor między tą windą płaszczyznową a poszczególnymi przenośnikami centralnymi. Także wówczas, gdy nie zastosowano windy płaszczyznowej, to jest w sytuacji, gdy obsługiwany jest tylko jeden przenośnik centralny, można zastosować dalsze, działające w sposób taktowany i rozmieszczone sekwencyjnie, przenośniki taśmowe pomiędzy taśmami odprowadzającymi wind pionowych a przenośnikiem centralnym, aby również zapewnić bufor dla ręcznie rozładowanych artykułów przed ich przekazaniem na przenośnik centralny. [0027] Za pomocą tej windy ręcznie rozładowane jednostki artykułów można rozdzielać między różnymi płaszczyznami przenośnika centralnego. [0028] Przedstawiony wyżej cel można ponadto zrealizować z wykorzystaniem sposobu przygotowania w określonej kolejności różnych jednostek artykułów magazynu komisjonowania, który obejmuje przynajmniej jeden regał magazynowy z pewną liczbą miejsc magazynowych, służących do przyjmowania magazynowych środków pomocniczych, które zawierają różne jednostki artykułów, pewną liczbę wind pionowych, które są umieszczone wzdłuż boku podłużnego regału magazynowego, jak również obracający się w sposób ciągły przenośnik centralny do przenoszenia jednostek artykułów do stanowiska roboczego, przy czym przenośnik centralny jest umieszczony wzdłuż boku podłużnego regału magazynowego, przy czym sposób ten obejmuje następujące etapy: określenie, które jednostki artykułów w magazynie komisjonowania są konieczne w celu opracowania zlecenia komisjonowania; określenie, gdzie są składowane wymagane jednostki artykułów w regale magazynowym;

10 9 przekazanie magazynowych środków pomocniczych, które zawierają wymagane jednostki artykułów, do miejsc przekazywania w regale magazynowym, które są przyporządkowane do wind pionowych; odebranie magazynowych środków pomocniczych z miejsc przekazywania za pomocą wind pionowych i przekazanie magazynowych środków pomocniczych na poziom przekazywania przenośnika centralnego; podział przenośnika centralnego na pewną liczbę okienek; przyporządkowanie każdemu okienku jednej lub więcej spośród wymaganych jednostek artykułów; przekazanie dostarczanych przez windę pionową jednostek artykułów na przenośnik centralny, gdy odpowiednio przyporządkowane okienko przenośnika centralnego mija windę pionową; koordynowanie wszystkich wymienionych wyżej działań w taki sposób, aby jednostka artykułu we właściwym czasie została przekazana do przeznaczonego dla niej okienka. [0029] W ten sposób można wydawać bardzo wiele artykułów z szerokiego zakresu dostępnych artykułów na przenośnik centralny, w szczególności przenośnik centralny przypadający na dane stanowisko robocze, przy czym odbywa się to w ustalonej wcześniej kolejności. Sposób według wynalazku odznacza się wysoką dynamiką i wysoką wydajnością. Sekwencjonowanie odbywa się już podczas odbierania jednostek artykułów z regału. Nie jest już konieczne sekwencjonowanie z użyciem przenośnika centralnego. Znajdujące się na przenośniku centralnym artykuły zostały już poddane sekwecjonowaniu. W ten sposób przenośnik centralny może zaopatrywać tylko jedno stanowisko robocze w artykuły. [0030] Podział przenośnika centralnego na okienka daje możliwość uprzedniego planowania w wysokim stopniu. [0031] Zgodnie z preferowaną postacią wykonania przekazywanie wymaganych jednostek artykułów z odebranych magazynowych środków pomocniczych w kierunku przenośnika centralnego odbywa się w sposób zautomatyzowany w windzie pionowej, korzystnie z użyciem urządzenia do rozładowywania tac, które współpracuje z elementem przyjmowania obciążenia windy pionowej.

11 10 [0032] W efekcie nie jest już konieczne, aby pracownicy obsługi odbierali jednostki artykułów z magazynowych środków pomocniczych w dół i przekazywali je ręcznie na przenośnik centralny. Przekazywanie jednostek artykułów odbywa się w sposób zautomatyzowany. Magazynowe środki pomocnicze nie są już transportowane do stanowiska roboczego. Zatem transport powrotny również nie jest już konieczny. W efekcie więcej jednostek artykułów można transportować w tym samym czasie do stanowiska roboczego. [0033] Ponadto jest korzystne, gdy omawiany sposób obejmuje kolejne etapy: określenie, na którą z wind pionowych należy przekazać magazynowy środek pomocniczy; przekazanie magazynowego środka pomocniczego do odpowiedniego miejsca przekazywania. [0034] Środki te stanowią jeden ze wspomnianych wyżej etapów sekwencjonowania. [0035] Zgodnie z kolejną postacią wykonania omawiany sposób obejmuje następujące etapy: określenie, czy większa liczba magazynowych środków pomocniczych w regale magazynowym zawiera wymagane jednostki artykułów; wybranie windy pionowej i magazynowego środka pomocniczego, gdy dostępna jest większa liczba magazynowych środków pomocniczych, w wyniku czego jednostki artykułów znajdujące się na wybranym magazynowym środku pomocniczym we właściwym czasie w ramach czasowych określonych na etapie koordynowania są przekazywane do przenośnika centralnego. [0036] Ten środek stanowi kolejny etap sekwencjonowania. Ponadto gwarantuje on wyższą elastyczność na wypadek, gdyby w stanowisku roboczym była wymagana określona jednostka artykułu w krótkim czasie. [0037] Kolejną korzyść stanowi to, że jednostki artykułów są pakowane w stanowisku roboczym z uzyskaniem jednostek wysyłkowych, przy czym przeznaczone do pakowania artykuły są transportowane do stanowiska roboczego tylko za pośrednictwem przenośnika centralnego. [0038] Zatem z magazynu do stanowiska roboczego przepływa tylko jeden strumień artykułów. W stanowisku roboczym nie trzeba koordynować i prowadzić

12 11 wspólnie większej liczby strumieni artykułów w celu uzyskania pożądanej sekwencji. [0039] Jest zrozumiałe, że wymienione wyżej i objaśnione w dalszej części właściwości znajdują zastosowanie nie tylko w podanej kombinacji, ale również w innych kombinacjach oraz samodzielnie, nie wykraczając poza zakres niniejszego wynalazku. [0040] Przykłady wykonania wynalazku przedstawiono na rysunku i opisano szerzej poniżej, przy czym rysunki przedstawiają: fig. 1 przedstawia widok z góry systemu komisjonowania według wynalazku wraz z umieszczonym w środku przenośnikiem centralnym; fig. 2 przedstawia schematycznie widok perspektywiczny przenośnika centralnego; fig. 3 przedstawia widok w przekroju systemu komisjonowania według wynalazku; oraz fig. 4 przedstawia schemat przepływowy sposobu według wynalazku. [0041] W poniższym opisie preferowanych postaci wykonania te same cechy uwzględnione na rysunkach opatrzono tymi samymi oznaczeniami. [0042] Fig. 1 przedstawia widok z góry postaci wykonania systemu komisjonowania 10 zgodnie z niniejszym wynalazkiem. [0043] Przedstawiono łącznie cztery regały 12, 14, 16 i 18, przy czym regały magazynowe 12 i 16, jak również regały magazynowe 14 i 18 tworzą w każdym wypadku magazyn 20, w szczególności magazyn tac. Między poszczególnymi regałami magazynowymi umieszczono w każdym wypadku uliczkę między regałami 22, w której może się przemieszczać dowolna liczba maszyn magazynowych LM i w kierunku X oraz w kierunku Y (nieuwzględnionym na rysunku) w obrębie (nieuwzględnionych na rysunku) obszarów regałów. Wzdłuż przeciwległych stron podłużnych LS magazynów 20 umieszczono w każdym wypadku pewną liczbę wind pionowych VL i (i = 1,..., 10). Windy pionowe VL 1 - VL 7 sąsiadują z bokiem wzdłużnym LS przedstawionego na fig. 1 po lewej stronie magazynu tac 20. Windy pionowe VL 8 VL 14 sąsiadują z bokiem wzdłużnym LS przedstawionego na fig. 1 po prawej stronie magazynu 20. [0044] Budowę tego rodzaju systemu komisjonowania przedstawiono obszernie w niemieckim zgłoszeniu patentowym DE ,

13 12 wniesionym przez wnoszącą niniejsze zgłoszenie dnia Opisano tam szczegółowo konstrukcję regału z wykorzystaniem maszyn magazynowych i wind pionowych. W kwestii konstrukcji i sposobu działania odsyła się do wymienionego powyżej zgłoszenia. [0045] Jak już wspomniano wyżej, wykorzystywany tutaj magazyn 20 stanowi w szczególności magazyn tac. W tym wypadku użytym magazynowym środkiem pomocniczym jest taca, która posiada korzystnie powierzchnię zasadniczą (euro)palety. Jako jednostkę magazynową wykorzystuje się warstwę paletową. Zaopatrywanie magazynu tac 20 może się odbywać przykładowo z użyciem (nieprzedstawionego tutaj) sąsiedniego magazynu wysokiego składowania przeznaczonego dla palet. W miejscu magazynu wysokiego składowania palety załadowane większą liczbą jednostek artykułów (jednowarstwowo) są depaletyzowane na tace. Tace z ładunkiem w postaci warstwy paletowej są następnie transportowane do magazynu tac 20 i tam są wprowadzane i wyprowadzane z magazynu z użyciem maszyn magazynowych. Koncepcję użycia tac wraz z warstwą paletową jako ładunkiem objaśniono szczegółowo w niemieckim zgłoszeniu DE , do którego odnosi się niniejszy opis i które zostało wniesione przez zgłaszającą dnia [0046] Na fig. 1, do której ponownie się odsyła, przy windach pionowych VL 7 i VL 14 umieszczono pracowników komisjonujących 24, którzy mogą pracować w uliczce magazynowej 26, znajdującej się między obydwoma regałami 20. Pracowników komisjonujących 24 umieszczono tu w sposób opcjonalny. W sytuacji, gdy w magazynach 20 są umieszczone artykuły trudne w obsłudze, pracownicy komisjonujący 24 mogą ładować te artykuły ręcznie na umieszczony pośrodku między magazynami 20 przenośnik centralny 28. W tym celu można opcjonalnie zastosować przenośniki taśmowe 30, co oznacza, że artykuły należy jedynie odbierać z windy pionowej i przekazywać na przenośnik taśmowy 30. [0047] Wszystkie windy pionowe są korzystnie połączone w każdym wypadku z przynajmniej jednym przenośnikiem taśmowym 30, które jako (działające w sposób taktowany) bufory mogą być wykorzystywane do wprowadzania artykułów na obracający się w sposób ciągły przenośnik centralny 28. Odbywa się to w tak zwanych punktach wprowadzania, względnie punktach przekazywania 31. Na rysunku przedstawiono w każdym wypadku tylko jeden

14 13 przenośnik taśmowy 30 przypadający na windę pionową. Można jednak również wydawać artykuły z windy pionowej po lewej i prawej stronie (i/lub od strony czołowej). [0048] W przykładzie przedstawionym na fig. 1 artykuły są transportowane od dołu do góry zgodnie z głównym kierunkiem transportu 32 do (nieprzedstawionego tutaj) stanowiska roboczego, w szczególności stacji pakowania, jak ją opisano szczegółowo w niemieckim zgłoszeniu patentowym DE , do którego się tutaj odsyła i które zostało wniesione przez zgłaszającą dnia [0049] Kierunek przepływu artykułów przedstawiono schematycznie na rysunkach z użyciem czarnych strzałek. [0050] Wszystkie działania (ruchy magazynowe i ruchy artykułów) w systemie 10 są koordynowane przez nadrzędny komputer do gospodarki magazynowej 36. To urządzenie sterujące reguluje przepływ magazynowych środków pomocniczych oraz jednostek artykułów poprzez uruchamianie różnych elementów nastawczych, na przykład maszyn magazynowych LM, wind pionowych VL lub (działających korzystnie w sposób taktowany) przenośników taśmowych 30. Maszyny magazynowe LM odbierają magazynowe środki pomocnicze z regałów i przekazują je w miejscach przekazywania 34 w regałach 12 lub 14, które znajdują się naprzeciw wind pionowych VL. Windy pionowe VL odbierają z kolei magazynowe środki pomocnicze i przenoszą je korzystnie na poziom przenośnika centralnego 28, który stanowi w szczególności obracający się w sposób ciągły centralny przenośnik taśmowy. Windy pionowe VL przekazują jednostki artykułów znajdujące się na magazynowych środkach pomocniczych na przenośnik centralny 28. Odbywa się to korzystnie z użyciem zautomatyzowanego urządzenia rozładunkowego, jakie ujawniono w niemieckim zgłoszeniu patentowym DE , do którego to ujawnienia niniejszym się odsyła. Ponadto korzystnie między windą a przenośnikiem centralnym stosuje się przenośniki taśmowe 30, które również stanowią bufor. [0051] Odpowiednie instrukcje są przekazywane przez komputer do gospodarki magazynowej 36 albo za pośrednictwem stałych przewodów 38, albo z wykorzystaniem połączeń bezprzewodowych 40 do odpowiednich elementów nastawczych.

15 14 [0052] Opcjonalnie na jednym zakończeniu przenośnika centralnego 28 można zastosować kolejną windę 41, którą na fig. 1 przedstawiono w sposób wypunktowany i której działanie zostanie objaśnione w oparciu o fig. 3. [0053] Na fig. 2 przedstawiono w widoku perspektywicznym uliczkę magazynową 26 zgodnie z kolejną postacią wykonania systemu komisjonowania według niniejszego wynalazku. [0054] Windy pionowe VL i boki podłużne LS oznaczono linią przerywaną. [0055] Przenośnik centralny 28, jak również przenośniki taśmowe 30 i dodatkowe (opcjonalne) przenośniki rolkowe 48 lub przenośniki taśmowe 50 oznaczono z użyciem linii ciągłej. Ponadto przedstawiono jednostki artykułów, względnie jednostki opakowaniowe 42, które dla celów ilustracji oznaczono literami, co ułatwi objaśnienie uzyskiwanej kolejności (sekwencji). [0056] W windzie pionowej VL i przedstawiono przykładowo jedną warstwę paletową 44 złożoną z jednostek artykułów 42. Nie przedstawiono natomiast elementów przyjmujących obciążenie, jak również magazynowych środków pomocniczych. Wspomniane wyżej urządzenia rozładunkowe potrafią wyizolować poszczególne jednostki artykułów z warstwy paletowej 44 i wydać je z windy. Proces taki odbywa się w pełni automatycznie. Następnie częściowo rozładowane magazynowe środki pomocnicze mogą być z powrotem umieszczone w regałach. [0057] Przenośnik centralny 28 jest podzielony na większą liczbę okienek 46 (46-1, 46-2,..., 46-n). [0058] Komputer do gospodarki magazynowej 36 przypisuje każdemu okienku 46 jednostkę artykułu, jednostkę opakowaniową lub jednostkę magazynową 42. Aby to lepiej objaśnić, sekwencję okienek 46 oznaczono kolejnymi literami alfabetu (A, B, C,..., L). [0059] Okienka A i B są (jeszcze) puste. Okienka A i B są zaopatrywane przez nieprzedstawione na fig. 2, położone dalej z biegiem przenośnika windy pionowe w odpowiednie jednostki artykułów A i B. Okienka C, D i E zawierają już przynależne artykuły C, D i E. [0060] Okienko F jest natomiast puste. Przynależny artykuł F jest dostarczany z wykorzystaniem windy pionowej VL. Gdy tylko okienko F dotrze do odpowiedniego punktu przekazywania 31, artykuł F zostanie przekazany do okienka F.

16 15 [0061] Także puste okienka H, I oraz J są zaopatrywane w odpowiednie artykuły przez położone dalej z biegiem przenośnika windy pionowe (nieprzedstawione na rysunku). [0062] Winda pionowa VL k dostarczyła już artykuły M, N, P oraz R. Wprowadzenie artykułu M do okienka M nieprzedstawionego na fig. 2 odbywa się z chwilą, gdy (nieprzedstawione) okienko M mija punkt przekazywania 31 należący do windy pionowej VL k. [0063] Na fig. 3 przedstawiono przekrój poprzeczny przez kolejną postać wykonania systemu komisjonowania 10 według niniejszego wynalazku, przy czym obserwator patrzy tutaj w kierunku X w głąb uliczki magazynowej 26. Na fig. 3 wyraźnie widać podział magazynu 20 korzystnie na różne obszary regałów (RB 1 - RB 4 ). Każdy obszar regału obejmuje w szczególności większą liczbę poziomów regału (RE 1 RE n ). [0064] Maszyny magazynowe LM mogą się przemieszczać w kierunku X oraz Y. Liczbę maszyn magazynowych przypadających na daną uliczkę można dowolnie dobrać. Wymiana magazynowych środków pomocniczych między maszyną magazynową LM a danym miejscem na regale 62 odbywa się tutaj w kierunku Z, przy czym w tym celu każda maszyna magazynowa LM jest wyposażona w przynajmniej jeden, a korzystnie cztery do sześciu elementów przyjmujących obciążenie (nieprzedstawionych na rysunku). Windy pionowe przemieszczają się w kierunku Y. Elementy przyjmujące obciążenie (nieprzedstawione na rysunku) wind pionowych VL mogą odbierać i zdawać magazynowe środki pomocnicze w kierunku Z. W przypadku postaci wykonania widocznej na fig. 3 windy pionowe VL posiadają dodatkowe miejsca magazynowe 62 w postaci plecaka 60, służącego jako dodatkowy bufor. W buforach 60 mogą być składowane artykuły szybko zbywalne, to jest artykuły często potrzebne (artykuły A), co pozwala na skrócenie drogi do (nieprzedstawionego na rysunku) stanowiska roboczego. W ten sposób można również odciążyć maszyny magazynowe LM, które nie muszą wówczas transportować magazynowych środków pomocniczych z czasem odległych miejsc magazynowych do miejsc przekazywania. [0065] Ponadto w przypadku postaci wykonania widocznej na fig. 3 zastosowano nie tylko jeden przenośnik centralny 28, lecz cztery rozmieszczone

17 16 jeden nad drugim przenośniki centralne 28-1, 28-2, 28-3 oraz Poszczególne przenośniki centralne są umieszczone na poziomach przekazywania ÜN 1 - ÜN 4. Na tej samej wysokości są umieszczone odpowiednie przenośniki taśmowe 64, które mogą odpowiadać elementom przenośnikowym 30, 48 i 50, względnie segmentowi przenośnikowemu 52 na fig. 2. [0066] Ponadto przedstawiono opcjonalne odcinki przenośnikowe 66 i 68, które biegną w kierunku X i służą do transportu na miejsce załadowanych magazynowych środków pomocniczych. Podczas gdy winda pionowa VL przekazuje artykuły przykładowo do położonego najniżej przenośnika centralnego 28-4, może ona przyjąć załadowane magazynowe środki pomocnicze w celu ich umieszczenia w magazynie 20. Oczywiście winda pionowa VL może również przekazywać artykuły na dwa przenośniki centralne jednocześnie. Liczbę rozmieszczonych jeden nad drugim elementów przyjmujących obciążenie wind pionowych VL można dobierać w dowolny sposób. Istnieje wówczas możliwość jednoczesnej obsługi także więcej niż dwóch przenośników centralnych. [0067] Alternatywnie wobec odcinków przenośnikowych 66 i/lub 68 można również użyć wózków przesuwnych, które są korzystnie prowadzone na szynach. Wózki przesuwne (nieprzedstawione na rysunku) są umieszczone w szczególności pod buforami 60, w wyniku czego magazynowe środki pomocnicze, korzystnie z zastosowaniem podwójnego trybu działania (zdawanie pełnego magazynowego środka pomocniczego i odbiór pustego magazynowego środka pomocniczego), są wymieniane z użyciem jednego, względnie większej liczby elementów przyjmujących obciążenie windy pionowej. Można w ten sposób ograniczyć ruchy windy pionowej. [0068] Ponadto należy rozumieć, że ujawniony tutaj przenośnik centralny mógłby być również stosowany w połączeniu z innymi magazynowymi środkami pomocniczymi, na przykład zbiornikami. [0069] Na fig. 4 przedstawiono schematycznie sposób według wynalazku. [0070] Na etapie S1 określa się, które jednostki artykułów w magazynie komisjonowania są potrzebne w celu realizacji zlecenia komisjonowania. W szczególności podejmowana jest próba uprzedniego uporządkowania jednego nad drugim większej liczby zleceń (obejmujących przykładowo podobne artykuły i/lub struktury opakowań) (tworzenie partii). W efekcie uzyskiwana jest mniejsza

18 17 liczba ruchów, względnie operacji magazynowych, w szczególności dotyczących wind. Istnieje możliwość wielokrotnego odbierania artykułów z tej samej tacy, gdy ta znajduje się w windzie. Windy nie wykonują wówczas ruchów wahadłowych. Współczynnik przetwarzania partii rośnie. Obsługiwana jest większa liczba zleceń jednocześnie. Na drugim etapie S2 określa się, gdzie w regale magazynowym są składowane potrzebne jednostki artykułów. [0071] Na etapie S3 przekazywane są magazynowe środki pomocnicze, które zawierają wymagane jednostki artykułów, do miejsc przekazywania w regale magazynowym, które są przyporządkowane do wind pionowych. [0072] Na etapie S4 odbierane są magazynowe środki pomocnicze z miejsc przekazywania za pomocą wind pionowych i przekazywane na poziom przekazywania przenośnika centralnego. [0073] Na etapie S5 potrzebne jednostki artykułów z odebranych magazynowych środków pomocniczych są przekazywane w kierunku przenośnika centralnego. [0074] Na etapie S6 przenośnik centralny jest dzielony na większą liczbę okienek. [0075] Na etapie S7 każdemu okienku przyporządkowywana jest jedna lub więcej potrzebnych jednostek artykułów. [0076] Na etapie S8 odbierane z windy pionowej jednostki artykułów są przekazywane na przenośnik centralny, gdy odpowiednio przyporządkowane okienko przenośnika centralnego mija windę pionową. [0077] Na etapie S9 wszystkie wymienione wcześniej działania są koordynowane w taki sposób, że jednostkę artykułów można przekazać we właściwym czasie do przyporządkowanego do niej okienka. [0078] Opisany tutaj system komisjonowania pozwala uzyskać wiele korzyści: Niemal brak wymogów w odniesieniu do właściwości (na przykład kształtu) produktów. Brak uzależnienia od wielkości, ciężaru i opakowania. [0079] Przygotowanie artykułów odbywa się automatycznie. Przemieszczane są tylko wymagane artykuły. [0080] Asortyment artykułów można kształtować w sposób elastyczny. Można przy tym korzystać z niemal nieograniczonej różnorodności artykułów.

19 18 [0081] Taca w regale stanowi zawsze jeden ładunek. Śledzenie ładunków nie jest konieczne. W przypadku wymiany tac rejestrowana jest zmiana ładunku za pośrednictwem systemu sterowania IT. [0082] Obsługa artykułów odbywa się z zachowaniem ostrożności. Są one przenoszone lub korzystnie przemieszczane na przenośnikach taśmowych (płaskie ułożenie). Zetknięcie z liniami i punktami podczas transportu może prowadzić do tego, że artykuły ulegają zablokowaniu i w ten sposób przerywają przepływ. [0083] Gdy zakres dostępnych artykułów rośnie, w magazynie przygotowywanych jest więcej miejsc ich ustawiania. Inne działania nie są konieczne. [0084] Napełnianie tac może się odbywać w dowolnym miejscu w magazynie, ale korzystnie równolegle do komisjonowania. Tace mogą być umieszczane w magazynie w dowolnych miejscach. Wszystkie zasoby artykułów mogą się znajdować wyłącznie na tacach. Ruch tac odbywa się tylko w wyniku bezpośredniego polecenia komisjonowania. [0085] Zdawanie artykułów może się odbywać w dowolnych miejscach. Brak przymusu ukierunkowania. [0086] Z danej tacy można przyjmować jednocześnie większą liczbę artykułów. [0087] Z wykorzystaniem przenośnika taśmowego artykuły można buforować (bufory są wykorzystywane przykładowo podczas opóźnień, zakłóceń i podobnych). Dochodzi do utraty sprzężenia między usuwaniem z magazynu a odbywającym się w sposób taktowany przekazywaniem artykułów na przenośnik centralny. Windy pionowe wraz z urządzeniami rozładunkowymi mogą dalej pracować bez przestojów. Winda pionowa nie musi oczekiwać na przekazanie artykułu na przenośnik centralny. Zastrzeżenia 1. Zautomatyzowany system komisjonowania (10) ze zintegrowaną funkcją sortowania, służący do transportowania jednostek artykułów (42) w uprzednio określonej kolejności do stanowiska roboczego, obejmujący:

20 19 - przynajmniej jeden regał magazynowy (12, 14) z większą liczbą miejsc magazynowych (62) do umieszczania w nich jednostek magazynowych, na których lub w których są magazynowane jednostki artykułów (42), korzystnie w jednym rodzaju, przy czym regał magazynowy (12, 14) jest podzielony na obszary regałów (RB), przy czym każdy obszar regału (RB) obejmuje większą liczbę poziomów regału (RE), które w każdym przypadku obejmują większą liczbę rozmieszczonych obok siebie miejsc magazynowych (62); - obracający się w sposób ciągły przenośnik centralny (28), w szczególności przenośnik taśmowy, który jest umieszczony wzdłuż boku podłużnego (LS) regału magazynowego (12, 14), a korzystnie między dwoma regałami magazynowymi (12, 14), i który dzieli się na większą liczbę okienek (46); - pewną liczbę wind pionowych (VL), które są umieszczone jedna za drugą wzdłuż boku podłużnego (LS) regału magazynowego (12, 14) i które w każdym wypadku posiadają jeden element przyjmujący obciążenie do odbioru i zdawania przynajmniej jednej jednostki magazynowej, przy czym każda winda pionowa (VL) jest połączona na poziomie przekazywania (ÜN) z centralnym przenośnikiem taśmowym (28); - a ponadto nadrzędne urządzenie sterujące (36), które steruje działaniem wind pionowych (VL) w taki sposób, że windy pionowe (VL) odbierają przygotowane w regale magazynowym (12, 14) jednostki magazynowe, przenoszą na poziom przekazywania (ÜN) i w określonym uprzednio momencie przekazują jedną lub więcej jednostek artykułów (42), które znajdują się w lub na odebranych jednostkach magazynowych, do centralnego przenośnika taśmowego (28), w wyniku czego wszystkie jednostki artykułów (42), które są niezbędne do przetworzenia zlecenia komisjonowania w stanowisku roboczym, znajdują się w uprzednio określonej kolejności na przenośniku centralnym (28), gdy przenośnik centralny (28) minął wszystkie windy pionowe (VL). 2. Zautomatyzowany system komisjonowania według zastrz. 1, przy czym między każdą windą pionową (VL) a przenośnikiem centralnym (28) zastosowano przenośnik (64), w szczególności segmentowany przenośnik taśmowy (48), dzięki czemu urządzenie sterujące (36) może przenosić jednostki artykułów (42), przekazywane z windy pionowej (VL) do przenośnika (64), do uprzednio określonych okienek (46) na przenośniku centralnym (28).

21 20 3. Zautomatyzowany system komisjonowania według zastrz. 1, albo 2, przy czym rozmieszczona jest większa liczba przenośników centralnych (28-1, 28-2, 28-3, 28-4) jeden nad drugim. 4. Zautomatyzowany system komisjonowania według jednego z powyższych zastrz., przy czym na położonym naprzeciw stanowiska roboczego zakończeniu przenośnika centralnego (28) zastosowano ręczną stację rozładunkową (24), która jest zaopatrywana przez przynajmniej jedną windę pionową (VL 7, VL 14 ) w magazynowe środki pomocnicze. 5. Zautomatyzowany system komisjonowania według zastrz. 3 oraz 4, przy czym między obsługiwaną ręcznie stacją rozładunkową (24) a przenośnikami centralnymi (28) zastosowano kolejną windę (41), aby można było rozdzielać ręcznie rozładowywane jednostki artykułów (42) na przenośniki centralne (28) na różnych wysokościach. 6. Sposób przygotowania w określonej kolejności różnych jednostek artykułów (42) magazynu komisjonowania (20), który obejmuje przynajmniej jeden regał magazynowy (12, 14) z większą liczbą miejsc magazynowych (62), służących do przyjmowania magazynowych środków pomocniczych, które zawierają różne jednostki artykułów (42), pewną liczbę wind pionowych (VL), które są umieszczone wzdłuż boku podłużnego (LS) regału magazynowego (12, 14), jak również obracający się w sposób ciągły przenośnik centralny (28) do przenoszenia jednostek artykułów (42) do stanowiska roboczego, przy czym przenośnik centralny (28) jest umieszczony wzdłuż boku podłużnego (LS) regału magazynowego (12, 14), przy czym sposób ten obejmuje następujące etapy: - określenie (S1), które jednostki artykułów (42) w magazynie komisjonowania (20) są konieczne w celu opracowania zlecenia komisjonowania; - określenie (S2), gdzie są składowane wymagane jednostki artykułów (42) w regale magazynowym (12, 14); - przekazanie (S3) magazynowych środków pomocniczych, które zawierają wymagane jednostki artykułów (42), do miejsc przekazywania (34) w regale magazynowym (12, 14), które są przyporządkowane do wind pionowych; - odebranie (S4) magazynowych środków pomocniczych z miejsc przekazywania (34) za pomocą wind pionowych (VL) i przekazanie

22 21 magazynowych środków pomocniczych na poziom przekazywania (ÜN) przenośnika centralnego (28); - przekazywanie (S5) wymaganych jednostek artykułów (42) z odebranych jednostek magazynowych w kierunku przenośnika centralnego; - podział (S6) przenośnika centralnego (28) na większą liczbę okienek (46); - przyporządkowanie (S7) każdemu okienku (46) jednej lub więcej spośród wymaganych jednostek artykułów (42); - przekazanie (S8) dostarczanych przez windę pionową (VL) jednostek artykułów (42) na przenośnik centralny (28), gdy odpowiednio przyporządkowane okienko (46) przenośnika centralnego (28) mija windę pionową (VL); oraz - koordynowanie (S9) wszystkich wymienionych wyżej działań w taki sposób, aby jednostka artykułu (42) we właściwym czasie została przekazana do przeznaczonego dla niej okienka (46). 7. Sposób według zastrz. 6, przy czym przekazywanie wymaganych jednostek artykułów (42) z odebranych magazynowych środków pomocniczych w kierunku przenośnika centralnego (28) odbywa się w sposób zautomatyzowany w windzie pionowej (VL), korzystnie z użyciem urządzenia do rozładowywania tac, które współpracuje z elementem do przyjmowania obciążenia windy pionowej. 8. Sposób według zastrz. 6 albo 7, obejmujący kolejne etapy: - określenie, do której z wind pionowych (VL) należy przekazać magazynowy środek pomocniczy; oraz - przekazanie magazynowego środka pomocniczego do odpowiedniego miejsca przekazywania (34). 9. Sposób według jednego z zastrz. 6 do 8, obejmujący kolejne etapy: - określenie, czy większa liczba magazynowych środków pomocniczych w regale magazynowym (12, 14) zawiera wymaganą jednostkę artykułów (42); oraz - wybranie windy pionowej (VL) i jednego z magazynowych środków pomocniczych, gdy dostępna jest większa liczba magazynowych środków pomocniczych, w wyniku czego jednostki artykułów (42) znajdujące się na wybranym magazynowym środku pomocniczym w ramach czasowych określonych na etapie koordynowania są przekazywane do przenośnika centralnego (28).

23 Sposób według jednego z zastrz. 6 do 9, przy czym jednostki artykułów (42) są pakowane w stanowisku roboczym z uzyskaniem jednostek wysyłkowych, przy czym przeznaczone do pakowania jednostki artykułów (42) są transportowane do stanowiska roboczego w szczególności tylko za pośrednictwem przenośnika centralnego (28). Uprawniony: SSI Schäfer Noell GmbH Lager- und Systemtechnik Pełnomocnik: Eleonora Rozbicka rzecznik patentowy

24 23

25 24

26 25

27 26 Określenie, które jednostki artykułów w magazynie komisjonowania są konieczne w celu przetworzenia zlecenia komisjonowania Określenie, gdzie w regale magazynowym są składowane wymagane jednostki artykułów Przekazanie magazynowych środków pomocniczych, które zawierają wymagane jednostki artykułów, do miejsc przekazywania w regale magazynowym, które są przyporządkowane do wind pionowych Odebranie magazynowych środków pomocniczych z miejsc przekazywania za pomocą wind pionowych i przekazanie magazynowych środków pomocniczych na poziom przekazywania przenośnika centralnego Przekazanie wymaganych jednostek artykułów z odebranych magazynowych środków pomocniczych w kierunku przenośnika centralnego Podział przenośnika centralnego na pewną liczbę okienek Przyporządkowanie każdemu okienku jednej lub więcej spośród wymaganych jednostek artykułów Przekazanie dostarczanych przez windę pionową jednostek artykułów na przenośnik centralny, gdy odpowiednio przyporządkowane okienko przenośnika centralnego mija windę pionową Koordynowanie wszystkich wymienionych wyżej działań w taki sposób, aby jednostka artykułu we właściwym czasie mogła być przekazana do przeznaczonego dla niej okienka Fig. 4

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2019798. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.05.2007 07725445.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2019798. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.05.2007 07725445. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2019798 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.05.2007 07725445.6 (13) (51) T3 Int.Cl. B65G 1/137 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1730054 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.03.2005 05731932.9 (51) Int. Cl. B65G17/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B27/10 E01B27/06

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206115 (21) Numer zgłoszenia: 372199 (22) Data zgłoszenia: 24.04.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2086467 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2007 07824706.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1699990 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1699990 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2004 04800186.1 (13) (51) T3 Int.Cl. E04G

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1504998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 (13) T3 (51) Int. Cl. B65C9/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 10232 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.06.2004 04102787.1 (13) T3 (1) Int. Cl. E0C9/00 (2006.01) E0C9/02

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2392523. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2011 11164640.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2392523. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2011 11164640. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2392523 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2011 11164640.2 (13) (51) T3 Int.Cl. B65G 1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2009 09151619.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A47F 3/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1529464 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2004 04105133.5 (13) T3 (51) Int. Cl. A47B91/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet

Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet Przypadek praktyczny: Cogeferm Różnorodne rozwiązania do składowania i kompletacji pojemników i palet Lokalizacja: Francja Cogeferm, francuska firma specjalizująca się w dystrybucji artykułów ślusarskich,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16234 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18..0 0022716.4 (1) Int. Cl. B6D71/00 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2610181 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.12.2011 11010225.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.0.07 070438. (13) T3 (1) Int. Cl. H0B3/34 D04B1/14 (06.01) (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1797979 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.06 0602949.6 (1) Int. Cl. B22D33/04 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2440360 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2010 10723594.7

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2192056. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.11.2009 09014787.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2192056. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.11.2009 09014787. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 219206 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.11.2009 09014787.7 (13) (1) T3 Int.Cl. B6G 1/02 (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2701637 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.04.2012 12724557.9 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1603770 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1 (13) T3 (51) Int. Cl. B60P1/64 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084.1

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1601564 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2004 04718219.1 (13) T3 (51) Int. Cl. A47C7/74 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1837003 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2007 07005252.7 (51) Int. Cl. A61G5/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1464787 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 (13) T3 (51) Int. Cl. E06B1/60 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2638340 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.11.2011 11781794.0 (13) (51) T3 Int.Cl. F25D 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.12.2006 06025680.7

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.12.2006 06025680.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1798150 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.12.2006 06025680.7

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187776

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187776 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187776 (21 ) Numer zgłoszenia. 330271 (22) Data zgłoszenia: 14.12.1998 (13) B1 (51) IntCl7 A24C 5/352 B65B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1632650 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2004 04020807.6 (13) (51) T3 Int.Cl. F01K 7/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1957760 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.10.2006 06807111.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F01K 13/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.04.2004 04009079.7

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.04.2004 04009079.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1586782 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.04.2004 04009079.7 (13) T3 (51) Int. Cl. F16D3/12 F16D3/66

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18761 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.03.06 06726163.6 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1466532 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 (13) T3 (51) Int. Cl. A23G9/28 A23G9/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.0 (13) (1) T3 Int.Cl. A41B 11/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

PL 189448 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (13) B1. (51) IntCl7 A63F 9/08. (54) Łamigłówka. (73) Uprawniony z patentu:

PL 189448 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (13) B1. (51) IntCl7 A63F 9/08. (54) Łamigłówka. (73) Uprawniony z patentu: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (21) Numer zgłoszenia: 338426 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.07.1998 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658592 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 (13) T3 (51) Int. Cl. G07C7/00 B41J11/42

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.08.2006 06777034.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.08.2006 06777034. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1931828 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.08.2006 06777034.7 (51) Int. Cl. E01B29/28 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689955 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 (13) T3 (51) Int. Cl. E04G1/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118302 (22) Data zgłoszenia: 23.06.2009 (19) PL (11) 65713 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890929. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.04.2006 06754800.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890929. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.04.2006 06754800. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890929 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.04.2006 06754800.8 (13) (51) T3 Int.Cl. B62D 65/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084461 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.11.2007 07847411.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F24C 3/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712702 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2006 06006359.1 (51) Int. Cl. E04F15/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1883565. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.05.2006 06741009.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1883565. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.05.2006 06741009. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18836 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.0.06 067409.2 (13) (1) T3 Int.Cl. B61K 9/12 (06.01) G01M 17/

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1632272 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.2005 05105692.7 (13) T3 (51) Int. Cl. A62C3/02 A62C5/02

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1667918 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2004 0478083.9 (1) Int. Cl. B6D71/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207100 (21) Numer zgłoszenia: 377694 (22) Data zgłoszenia: 24.03.2004 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 164 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.09.04 040903.1 (1) Int. Cl. A24C/18 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2006 06783960.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2006 06783960.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19341 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.06 06783960. (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719485 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2290785 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2010 10162823.8 (13) (51) T3 Int.Cl. H02J 9/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2216107. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2010 10000064.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2216107. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2010 10000064. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 22167 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01. 000064. (13) (1) T3 Int.Cl. B21B 21/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197715 (21) Numer zgłoszenia: 368077 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

PL 212000 B1. WINDA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 26.11.2007 BUP 24/07. ANDRZEJ KATNER, Warszawa, PL

PL 212000 B1. WINDA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 26.11.2007 BUP 24/07. ANDRZEJ KATNER, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212000 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379699 (51) Int.Cl. B66B 11/08 (2006.01) B66B 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y BUP 14/13. ADAMCZEWSKI MAREK, Szczecin, PL WUP 10/14. MAREK ADAMCZEWSKI, Szczecin, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y BUP 14/13. ADAMCZEWSKI MAREK, Szczecin, PL WUP 10/14. MAREK ADAMCZEWSKI, Szczecin, PL PL 67423 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120627 (22) Data zgłoszenia: 30.12.2011 (19) PL (11) 67423 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11 PL 215021 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215021 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 389150 (22) Data zgłoszenia: 30.09.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G06K 19/077 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.4 (13) (51) T3 Int.Cl. B62B 3/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1817186 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 (13) T3 (51) Int. Cl. B60G21/055 F16D1/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.10.2005 05796633.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.10.2005 05796633.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 180240 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07..200 0796633. (13) T3 (1) Int. Cl. B21B3/00 C22F1/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1871674 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.04.2006 06742571.0 (51) Int. Cl. B65C9/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2122 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2..07 07866441.4 (13) (1) T3 Int.Cl. D21H 19/06 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04742371.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04742371. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16726 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.04 04742371.0 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1852534 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2006 06425299.2 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F25/00 D06F58/24

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190412 (13) B1 PL 190412 B1 B65G 57/28 B65H 29/38 B65B 35/22 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21 ) Numer zgłoszenia: 336192

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190412 (13) B1 PL 190412 B1 B65G 57/28 B65H 29/38 B65B 35/22 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21 ) Numer zgłoszenia: 336192 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190412 (21 ) Numer zgłoszenia: 336192 (22) Data zgłoszenia: 2 3.10.1999 (13) B1 (51) IntCl7 B65G 57/28 B65H

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne. Mariusz Malczewski PROMAG S.A.

Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne. Mariusz Malczewski PROMAG S.A. Wyposażenie nowoczesnego magazynu w urządzenia techniczne Mariusz Malczewski Magazyn - regały dynamiczne Regały przejezdne Regały przepływowe Regały paletowe przejezdne Nowoczesne systemy magazynowania

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 27.05.2003, PCT/SE03/00862 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 27.05.2003, PCT/SE03/00862 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200771 (21) Numer zgłoszenia: 372243 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 27.05.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1785300 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.10.2006 06255392.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B60J 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1999308 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2007 07727422.3 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 35/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Przenośniki wałkowe. Dr inż. Piotr Kulinowski. piotr.kulinowski@agh.edu.pl tel. (12617) 30 92 B-2 parter p.6

Przenośniki wałkowe. Dr inż. Piotr Kulinowski. piotr.kulinowski@agh.edu.pl tel. (12617) 30 92 B-2 parter p.6 Przenośniki wałkowe Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH Przenośniki wałkowe Dr inż. Piotr Kulinowski piotr.kulinowski@agh.edu.pl tel. (12617) 30 92 B-2 parter p.6 konsultacje:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2216871 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.01.2010 10150028.8

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178740 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 312095 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 29.12.1995 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7: F24C 3/00 F24C

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1488695 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.06.2004 04102732.7 (13) T3 (51) Int. Cl. A01K31/17 (2006.01)

Bardziej szczegółowo