CZĘŚĆ II SIWZ - SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II SIWZ - SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II SIWZ - SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1/17

2 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego klasy SIEM HP ArcSight Express 7511 funkcjonującego w PSE S.A,. polegająca na: - zwiększeniu ilości monitorowanych źródeł danych z obecnej liczny generującej 500 eps (ang. events per second zdarzenia na sekundę) do 2000 eps w rozbudowanym o nowe źródła, w tym 150 źródeł typu serwer i 1600 źródeł typu stacja robocza, - zwiększeniu ilości dostępnych konsol monitorujących (obecnie 1 konsola ArcSight Agent docelowo 8 konsol ArcSight Agent), - dostosowaniu dostępnych zasobów dyskowych w systemie SIEM do potrzeb wynikających z konieczności przechowywania zwiększonej ilości zapisów zdarzeniach bezpieczeństwa, - włączeniu dodanych w ramach rozbudowy źródeł danych do funkcji realizowanych przez system SIEM Zamawiającego, - opracowaniu koncepcji budowy Security Operations Center (SOC) oraz procedur jego funkcjonowania, - wsparciu w procesie budowy SOC przez Zamawiającego, - przeprowadzeniu instruktaży dla operatorów systemu SIEM. Zamawiający nie dopuszcza, by realizacja prac związanych z rozbudową Systemu klasy SIEM Zamawiającego spowodowała przerwy w jego pracy lub niedostępność realizowanych przez niego funkcji. Przez system monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego klasy SIEM należy rozumieć system teleinformatyczny służący do monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego, realizujący funkcje agregacji, korelacji i retencji logów, a na ich podstawie detekcji i prezentacji zidentyfikowanych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego, zgodnie z opisem w pkt. I Cz. II SIWZ poniżej. I. Opis ogólny systemu Zamawiający wykorzystuje do monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego system klasy SIEM HP ArcSight Express 7511 (zwany dalej Systemem klasy SIEM). System klasy SIEM Zamawiającego realizuje następujące funkcje: - agregacja logów zbieranych z wielu źródeł danych, włączając w to urządzenia sieciowe, systemy operacyjne serwerów, oprogramowanie bezpieczeństwa (antywirusowe, firewall, IPS/IDS), polegająca na zgromadzeniu zbieranych do bazy danych Systemu SIEM oraz przetworzeniu ich do postaci użytecznej dla Systemu SIEM, zapewniająca, iż w procesie monitorowania nie zostaną pominięte zdarzenia bezpieczeństwa, - korelacja funkcja systemu polegająca na łączeniu danych, pochodzących z różnych źródeł danych oraz różnych okresów ich pochodzenia, wyszukująca na podstawie wbudowanych reguł analitycznych cech dla nich wspólnych oraz przekształcająca je do postaci użytecznej dla funkcji detekcji, dzięki czemu funkcja detekcji może zidentyfikować wystąpienie zdarzenia bezpieczeństwa, - detekcja informowanie o automatycznie (na podstawie wbudowanych reguł detekcji) zidentyfikowanych w zbiorze danych zgromadzonych w skutek agregacji i korelacji zdarzeniach, mogących świadczyć o wystąpieniu zdarzenia bezpieczeństwa, alarmowanie jest realizowane poprzez wyświetlanie odpowiednich komunikatów na konsoli użytkownika systemu i/lub poprzez wysyłanie alarmów, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, - prezentacja wyświetlanie wyników działania funkcji detekcji, korelacji i agregacji w postaci konsoli, na której w formie wykresów i grafów widoczne będą informacje o wszelkich zidentyfikowanych zdarzeniach, mogących świadczyć o wystąpieniu zdarzeń bezpieczeństwa oraz odbiegających od wzorca statystycznego zachowania obserwowanego przez system monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego źródła danych, - badanie zgodności funkcja SIEM mająca na celu automatyzację gromadzenia danych dotyczących zachowania zgodności monitorowanych systemów z wymaganiami (np. wdrożonym u Zamawiającego Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) oraz sporządzająca w tym zakresie raporty, - retencja zapewnienie przechowywania logów i danych historycznych, mająca na celu umożliwienie korelacji zdarzeń z różnych źródeł w różnych okresach, a także zapewnienie dostępu do logów historycznych, w chwili wystąpienia konieczności przeprowadzenia dochodzenia kryminalistycznego dotyczącego zidentyfikowanego naruszenia zasad bezpieczeństwa. Poniżej zamieszczono szczegółową specyfikację techniczną obecnego Systemu SIEM Zamawiającego przed rozbudową wraz z danymi odnośnie bieżącego jego wykorzystania: 2/17

3 1. Parametry obecnej licencji: # Begin ArcSight License ape.feature.permament-support-login=true appliance.model=b7500 component.name=manager,logger conap.enabled=true conap.limit.eps.incoming=-1 conap.limit.number-of-connectors=4 conap.limit.number-of-containers=4 conap.limit.remote-managed-connectors=4 corre.enabled=true customer.name=polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. customer.number=siempesx1 date.activation=2014/12/15 date.creation=2014/12/16 date.expiration=9999/9/9 feature.actor-modeling.enabled=true feature.authoring.enabled=true feature.domains.enabled=false feature.partition-archiving.enabled=false feature.pattern-discovery.enabled=false license.purpose=production license.server.key=enterprise license.server.version= _1749 license.trial=false limit.actors=50 limit.assets=5000 limit.console.users=1 limit.devices=750 limit.devices.type1=250 limit.devices.type2=500 limit.eps.incoming=500 limit.web.users=25 logger.enabled=true logger.feature.alerting.enabled=true logger.feature.local-storage.enabled=true logger.feature.peering.enabled=false logger.feature.reporting.enabled=false logger.limit.daily.data=-1 logger.limit.devices=-1 logger.limit.eps.incoming=-1 logger.limit.maximum-capacity=4tb logger.limit.maximum-violations=-1 logger.limit.violation.days=-1 manager.date.activation=2014/12/15 manager.date.creation=2014/12/16 manager.date.expiration=9999/9/9 3/17

4 manager.limit.maximum-violations=10 manager.limit.violation.days=25 # End ArcSight License 2. Parametry serwerów systemu podlegającego rozbudowie Tabela 1. Dane serwerów i macierzy Producent ArcSight Express HP/ArcSight Model AE-7511 Max ilość zdarzeń/sec 500 EPS w trybie ciągłym 1000 EPS w szczycie Ilość podłączanych urządzeń 750 System operacyjny Red Hat Enterprise Linux 6 64-bit CPU 2 x Intel Xeon ES GHz 8-core processor Interfejsy 4 x 10/100/1000 RAM 64GB Pamięć dyskowa 6 x SAS 15k 600GB (1,8 TB RAID 10) Wielkość 2U Zasilanie 2x 750W CS Platinum Power Supply Wymiary w calach (DxWxH) 29.5" x 17.54" x 3.44" Producent Model CPU Serwery konektorów - 8 sztuk HP DL360p E MHz 8-core Interfejsy 4 x 10/100/1000 Pamięć RAM 32 GB Dyski 2 x 500 GB SAS Wielkość 1U Zasilanie 2x 460W CS Platinum Power Supply Wymiary w cm (DxWxH) 62,23 x 43,45 x 2,97 cm Serwer ArcSight Express Konektory 8 szt. System operacyjny Red Hat Enterprise Linux Server 6 64-bit (preinstalowany) Red Hat Enterprise Linux Server bit Półka dyskowa Producent Model CPU Pamięć RAM Dyski Ethernet Synology RS814RP Intel Dual Core 2.13 GHz 2 GB 2 x 1 TB 4 interfejsy 3. Raport zajętości konektorów i systemu Tabela 2. Raport zajętości konektorów i systemu Snapshot Time:Mon Mar 02 10:57:35 CET /17

5 Name E/s(avg.) E/s(lmin) Events E/day Arcsight:service=AgentStateTracker A01-Syslog ,376, M ,025.0 A02-Syslog , M A03-WUC-AD , M A04-WUC-AD ,14 1.2M A05-McAfee_NSM , M A06-McAfee_NSM , M A07-MSSQL , M A09-MSSQL ,230, M A10-ePO , M A10-SCCM M A11-Exchange M A12-Exchange M A13-Syslog-SIRE M A14-VMware M A17-Syslog_TCP M A18-Syslog_TCP M A19-SAP , M A21-Syslog-pdysm , M A23-Syslog-pbyd A27-Syslog-CW , M A28-Syslog-CW M A29-WUC , M A30-WUC , M A31-WUC , M A32-WUC ,47 0.1M A32-WUC ,61 0.1M A32-WUC , M A32-WUC ,17 0.1M A34-WUC , M A35-WUC , M A36-WUC-WindEx ,5 0.1M A38-WUC-Warszawa M A39-WUC-Radom M A40-WUC-Katowice M A41-WUC-Poznan M A46-Apache-Acc M A46-Apache-Err M A47-Apache-Err M A47-Apache_Acc M A48-Apache-Acc M A48-Apache-Err M A49-Apache-Acc M Min E/s Max E/s 5/17

6 A49-Apache-Err M A50-Apache-Acc M A52-Tomcat M A53-Tomcat M F01-CitrixSG M F02-CitrixSG M F03-WindEx M F10-SCCM M F12-Rsnapshot M F13-Rsnapshot M F14-Rsnapshot M F15-Rsnapshot M F16-Rsnapshot M F17-Rsnapshot M F18-Rsnapshot M F19-Rsnapshot M Manager Internal Agent ,742, M T03-SNMP M Since Last Reset ,934, M 6.2 1,486.4 Server Lifetime ,934, M 6.2 1, /17

7 4. Ekrany monitorujące Rys. 1 Database health 7/17

8 Rys. 2 Database monitoring 8/17

9 II. Uruchomione w Systemie SIEM scenariusze bezpieczeństwa Zamawiający wymaga, by podłączone w ramach rozbudowy Systemu klasy SIEM nowe źródła danych były obsługiwane przez istniejące scenariusze bezpieczeństwa. III. Specyfikacja źródeł danych podłączanych w ramach rozbudowy SIEM Zamawiający wymaga, by w ramach rozbudowy Systemu klasy SIEM podłączone zostały do monitorowania oraz skonfigurowane do wykrywania incydentów w ramach istniejących scenariuszy bezpieczeństwa następujące typy źródeł danych, generujące łącznie nie więcej niż 1500 eps. Tabela 3: Specyfikacja infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego LP Nazwa sytemu operacyjnych / aplikacji Sposób przechowywania logów (wewnętrzny dziennik/syslog) 1 Windows XP Wewnętrzny dziennik eventlog 2 Windows Vista Wewnętrzny dziennik eventlog 3 Windows 7 Wewnętrzny dziennik eventlog 4 Windows 8 Wewnętrzny dziennik eventlog 5 Windows 8.1 Wewnętrzny dziennik eventlog 6 Windows XP Embeded SP3 Wewnętrzny dziennik eventlog 7 Windows Server 2003 Standard Edition Wewnętrzny dziennik eventlog SP1 8 Windows Server 2003 Standard Edition Wewnętrzny dziennik eventlog SP2 9 Windows Server 2008 R2 Wewnętrzny dziennik eventlog 10 Windows Server 2012 R2 Wewnętrzny dziennik eventlog 11 SUSE Linux Enterprise 10 syslog messages boot.log messages boot.log 12 RHEL 6 syslog messages boot.log messages boot.log 13 RHEL 5.8 syslog messages boot.log messages 9/17

10 boot.log 14 RHEL 6.2 syslog messages boot.log messages boot.log 15 RHEL 6.3 syslog messages boot.log messages boot.log 16 RHEL 6.5 syslog messages boot.log messages boot.log 17 AIX 5.3 syslog Binary Log 18 Windows Server 2008 R2 DNS Server Wewnętrzny dziennik eventlog 19 CentOS 6.5 syslog 20 AIX 7.3 Syslog Binary log 21 HP-UX 11.31B syslog messages boot.log messages boot.log 10/17

11 Źródła danych Zamawiającego pogrupowane są w 40 logicznych systemów komputerowych, które Wykonawca skonfiguruje w Systemie klasy SIEM w odpowiednie grupy zasobów. Liczebność źródeł danych: serwerów, stacji roboczych. 11/17

12 IV. Opracowanie koncepcji budowy Security Operations Center oraz procedur jego funkcjonowania Zamawiający zamierza uruchomić funkcjonowanie w swojej strukturze organizacyjnej dedykowanego zespołu pracowników, których zadaniem będzie monitorowanie bezpieczeństwa teleinformatycznego jego infrastruktury, zwanego dalej Security Operations Center (SOC). W ramach zadania opracowania koncepcji budowy Security Operations Center oraz procedur jego funkcjonowania Zamawiający wymaga wykonania: 1. Analizy stanu obecnego monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego: wymagamy zebrania przez Wykonawcę informacji dotyczących aktualnego sposobu zorganizowania procesu monitorowania bezpieczeństwa, istniejących regulacji wewnętrznych w tym obszarze, komórek organizacyjnych zaangażowanych w proces, zasobów technologicznych i ludzkich dostępnych do realizacji funkcji SOC. 2. Opracowania koncepcji budowy SOC i procesu monitorowania i reagowania na incydenty: na podstawie informacji zebranych w poprzednim zadaniu oraz wiedzy eksperckiej, doświadczenia i najlepszych praktyk Wykonawcy, Zamawiający wymaga przygotowania i uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji budowy SOC i procesu monitorowania wraz z określeniem ewentualnych narzędzi i zasobów ludzkich koniecznych do realizacji procesu, sposobu wykorzystania istniejących narzędzi, propozycji mierników efektywności procesu obsługi incydentów oraz określenia typów incydentów, dla których powstaną szczegółowe procedury wykonawcze. 3. Opracowania odpowiednich procesów, procedur i dokumentów niezbędnych do funkcjonowania SOC i obsługi incydentów, dostosowanych do obowiązującej Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI). Produktami zadania powinny być w szczególności: a. Szczegółowy opis procesu monitorowania i reagowania na incydenty - przedstawiający jego elementy składowe, przebieg działania, role w procesie, podział ról na komórki organizacyjne, mierniki oceniające efektywność i wydajność procesu (mierniki KPI). b. Zasady przyjmowania zgłoszeń i incydentów bezpieczeństwa. c. Zasady klasyfikacji incydentów i problemów bezpieczeństwa - przedstawiające sposób klasyfikowania zidentyfikowanych incydentów i problemów bezpieczeństwa. d. Ogólne zasady postępowania w przypadku wykrycia incydentu bezpieczeństwa - przedstawiające sposób postępowania w przypadku zidentyfikowania incydentu bezpieczeństwa, sposób prowadzenia analiz. e. Procedurę tworzenia okresowych analiz. f. Procedurę postępowania dla poszczególnych typów incydentów - przedstawiające szczegółowy sposób postępowania w przypadku zidentyfikowania konkretnych typów incydentów. g. Zasady komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej SOC. h. Strukturę organizacyjną SOC. i. Regulamin SOC. j. Szablony dokumentowania obsługiwanych incydentów i analizowanych problemów bezpieczeństwa. 4. Korekt funkcjonowania SOC: na podstawie wyników poprzednich zadania, Zamawiający uruchomi SOC i proces monitorowania. Zamawiający wymaga, by Wykonawca za pośrednictwem Analityka i Architekta SOC Zamawiającego (wymienionych w par. V.), w zależności od zidentyfikowanych potrzeb, dokonał rekonfiguracji wykorzystywanych narzędzi w SOC (SIEM) do realizacji procesów monitorowania i obsługi incydentów, zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę procedurami wykonawczymi dla obsługi incydentów. 5. Koncepcji wykorzystania innych eksploatowanych u Zamawiającego systemów bezpieczeństwa do wsparcia w obsłudze i identyfikacji incydentów poza systemem SIEM, które będą mogły być eksploatowane w SOC. V. Wsparcie w procesie budowy SOC przez Zamawiającego W ramach usługi wsparcia w procesie budowy SOC przez Zamawiającego Wykonawca zapewni dostępność konsultantów: 12/17

13 a. Analityk SOC (1 etat - praca w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 przez okres 3 miesięcy), b. Architekt SOC (1 dzień w tygodniu przez okres 3 miesięcy praca w dni robocze w godzinach 8-16:00). Opisy ról i zakresu obowiązków: Analityk SOC główny użytkownik systemu SIEM, analizujący wielowymiarowo zdarzenia, incydenty i problemy bezpieczeństwa identyfikowane w procesie zarządzania bezpieczeństwa. Analityk dokonuje analizy, filtrowania, korelowania i raportowania zdarzeń w ramach przygotowanych w SIEM funkcji monitorowania, identyfikuje i raportuje nieprawidłowości w działaniu funkcji monitorowania (w systemie SIEM i w systemach źródłowych), współpracuje z osobami administrującymi źródłami danych w zakresie usuwania przyczyn błędnego działania funkcji monitorowania. W procesie budowy SOC przez Zamawiającego Analityk SOC Wykonawcy wspiera pracowników Zamawiającego wdrażanych do pracy w ramach SOC na stanowisku analityków SOC oraz sporządza dla Zamawiającego tygodniowe raporty ze zrealizowanych prac. Architekt SOC użytkownik systemu odpowiadający za tworzenie i modyfikowanie funkcji monitorowania, przygotowywanie instrukcji w zakresie podłączania, konfiguracji oraz rekonfiguracji nowych źródeł danych, konfigurowanie nowych źródeł danych w systemie SIEM oraz tworzenie dedykowanych konektorów Flex. W procesie budowy SOC przez Zamawiającego Analityk SOC Wykonawcy wspiera pracowników Zamawiającego wdrażanych do pracy w ramach SOC na stanowisku architektów SOC oraz sporządza dla Zamawiającego miesięczne raporty ze zrealizowanych prac. VI. Dodatkowe wymagania: Dostarczona w ramach rozbudowy licencja ma pozwalać na wytworzenie wymaganej w ramach rozbudowy systemu SIEM liczby konektorów Flex. Dostarczona nowa licencja SIEM powinna zawierać zmiany w co najmniej następującym zakresie: - nowa wartość parametru określającego możliwą do uruchomienia ilość programowych (nie przeglądarkowych) konsoli operatora i analityka ArcSight Console wynoszącą 8 (słownie: osiem), - nowa wartość parametru określającego maksymalną dobową średnią ilość przychodzących do systemu zdarzeń na sekundę wynoszącą 2000 eps (słownie: dwa tysiące), oraz innych parametrów, jeśli ich zmiana podyktowana jest rozbudową systemu SIEM. Rozbudowana macierz systemu SIEM powinna zapewniać retencję zebranych danych w systemie umożliwiająca przechowywanie danych za okres minimum 1 roku. Serwer systemu SIEM powinien przechowywać dane o zdarzeniach z trzech ostatnich miesięcy - dane przechowywane w bazie danych serwera i bezpośrednio dostępne dla funkcji agregacji, korelacji i detekcji. Rozbudowa systemu monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego klasy SIEM składa się z elementów sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania, które muszą zostać zainstalowane w lokalizacji siedziby PSE S.A. we wskazanych serwerowniach. System musi zachować odporność na wypadek awarii pojedynczego elementu jego infrastruktury sprzętowej. Wykonawca dla oferowanego sprzętu musi dostarczyć dokumenty gwarancyjne wystawione dla Zamawiającego. Oferowany sprzęt Systemu musi być fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą. VII. Zakres Prac W zakres zadania wchodzą następujące czynności: 1. Etap I - Sporządzenie Projektu Technicznego rozbudowy systemu monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego SIEM w PSE S.A., zawierającego co najmniej: a. Specyfikację dostarczanego sprzętu komputerowego i jego wymagania względem instalacji (ilość U w szafach serwerowych, ilość i rodzaj wymaganych portów sieciowych), b. Specyfikację dostarczanych licencji oprogramowania, 13/17

14 c. Opis konfiguracji źródeł danych Zamawiającego (opis czynności administracyjnych, wymaganych do wykonania przez Zamawiającego na źródłach danych w celu uruchomienia dostarczania informacji o zdarzeniach do Systemu klasy SIEM), d. Wymagania w zakresie konfiguracji IP Systemu SIEM oraz konfiguracji transmisji danych ze źródeł danych Zamawiającego do Systemu SIEM za pośrednictwem sieci LAN Zamawiającego. e. Plan wdrożenia, składający się co najmniej z: struktury podziału prac WBS ze wskazaniem odpowiedzialności za realizację zadań pomiędzy Zamawiającego i Wykonawcę oraz harmonogramu realizacji w postaci wykresu Gantta ASAP. 2. Etap II - Dostarczenie sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania, w tym fizyczna instalacja i konfiguracja dostarczonych urządzeń do pracy we wskazanych lokalizacjach (serwerowniach i szafach 19 ), 3. Etap III - Wdrożenie systemu SIEM: a. Wsparcie konfiguracji Infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego w celu skonfigurowania jej jako źródła danych do Systemu SIEM, zgodnie z opisem w Projekcie technicznym wdrożenia SIEM, w szczególności: i. Przygotowanie opisów wymaganych czynności administracyjnych dla źródeł danych Zamawiającego dla ustanowienia transmisji danych do Systemu SIEM. ii. Wsparcie w konfiguracji zasad inspekcji ustanowionych na źródłach danych Zamawiającego w celu właściwego zasilania danymi Systemu SIEM. b. Wdrożenie Systemu SIEM, w szczególności: i. Zwiększenie zakresu działania funkcjonujących w SIEM scenariuszy bezpieczeństwa o nowe źródła danych podłączone w ramach realizacji niniejszego Zamówienia. ii. Konfiguracja ról użytkowników dla pracowników Oddziału. iii. Konfiguracja sporządzania kopii zapasowych rozbudowanego środowiska SIEM. c. Przeprowadzenie instruktaży dla administratorów i użytkowników Systemu SIEM, zgodnie ze specyfikacją w Rozdziale VIII. d. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych potwierdzających poprawność wdrożenia rozbudowy Systemu SIEM, w szczególności: i. Testów poprawności działania scenariuszy bezpieczeństwa. ii. Testów wykonywania i odtwarzania Systemu SIEM z kopii zapasowych. iii. Testów potwierdzających poprawne działania redundancji sprzętu komputerowego w Systemie SIEM. e. Opracowanie aktualizacji dokumentacji powykonawczej Systemu SIEM w części zmodyfikowanej w ramach realizacji rozbudowy SIEM, w skład której wchodzić powinny min.: i. dokumentacja konfiguracji Funkcji monitorowania SIEM, ii. procedura instalacji i konfiguracji Systemu SIEM, iii. procedura konfiguracji źródeł danych Infrastruktury Teleinformatycznej Zamawiającego, iv. procedura tworzenia kopii zapasowych, v. procedura odtwarzania Systemu SIEM z kopii zapasowych, vi. procedura aktualizacji Systemu SIEM, vii. procedura zarządzania uprawnieniami użytkowników Systemu SIEM. W celu wykonania zadania Zamawiający zapewni: 1. dostęp do systemów oraz miejsca pracy w siedzibie Zamawiającego inżynierom (dla 2 osób) realizującym prace w godz , 2. dostęp pod nadzorem administratora Zamawiającego do instalowanego lub konfigurowanego sprzętu inżynierowi Dostawcy z zastrzeżeniem, że inżynier wykonujący prace posiada wymagane uprawnienia do przeprowadzenia prac, 3. przygotowanie infrastruktury serwerowni tj. okablowania LAN, zasilania elektrycznego oraz szaf teleinformatycznych (nie dotyczy szaf i sprzętu dostarczanego przez Dostawcę) 14/17

15 4. rekonfigurację sieci i LAN niezbędną do wykonania w/w prac po wcześniejszym przekazaniu przez Dostawcę, w postaci pisemnej i w formie ustalonej z Zamawiającym, zakresu wymaganych zmian w konfiguracji w/w sieci (w Projekcie technicznym). VIII. Instruktaż Instruktaż będzie prowadzony przez Wykonawcę na terenie Polski (w języku polskim) przez osoby posiadające kwalifikacje w zakresie wdrażania oraz administracji Systemem klasy SIEM HP ArcSight Express 7511 potwierdzone uzyskaniem certyfikatów HP ArcSight ESM Security Analyst (AESA lub poprzednio ACSA) oraz HP ArcSight ESM Administration (AEIA lub poprzednio ACIA). Instruktaż musi być prowadzony w formie wykładów oraz warsztatów w środowisku udostępnionym przez Wykonawcę lub w środowisku wdrożonym przez Wykonawcę. Instruktaż ma umożliwić uczestnikom nabycie umiejętności pracy z konsolą Systemu SIEM. Instruktaż ma być przeprowadzony dla min. 10 osób. Zakres instruktażu: 1. Omówienie technologii 2. Obsługa konsoli 3. Obsługa incydentów 4. Szczegółowe analizowanie incydentów. 5. Tworzenie własnych konsol monitorowania. 6. Tworzenie własnych raportów. 7. Tworzenie własnych alarmów. IX. Gwarancja 1. Gwarancja na dostarczony w ramach rozbudowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie: a. Zamawiający wymaga, aby serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania świadczony był w języku polskim. b. Sprzęt i oprogramowanie musi być objęte 36-miesięcznym, a rozbudowany System SIEM 36 miesięcznym (zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę okresem gwarancji i rękojmi, opisanym w pkt XVII Części I SIWZ) wsparciem serwisowym świadczonym w siedzibie Zamawiającego (lokalizacja) w trybie 8:00-18:00 w dni robocze. Przyjmowanie/obsługa zgłoszeń w języku polskim. Naprawa powinna zostać zrealizowana zgodnie z opisem w Tabeli poniżej. Priorytet Opis Czas usunięcia wady Krytyczny Przerwa w pracy Systemu SIEM lub jego wdrożonej 1 doba funkcjonalności, uniemożliwiająca realizację monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wysoki Ograniczenie wydajności Systemu SIEM lub jego 5 dni roboczych funkcjonalności, pozwalające jednak na dalszą realizację monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego. Niski Inne niż z priorytetem Krytyczny i Wysoki 20 dni roboczych c. Uszkodzone dyski twarde nie podlegają zwrotowi. d. Całe dostarczone oprogramowanie: systemowe, firmware, mikrokody musi mieć dostęp do wszystkich najnowszych wersji oprogramowania, w tym nowych wersji głównych w okresie realizacji zamówienia oraz gwarancji. e. Usługi pomocy technicznej (proaktywne) w zakresie wsparcia dostarczonej platformy sprzętowo-systemowej. f. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca gwarantował możliwość rozbudowy zamawianego sprzętu i oprogramowania przez okres minimum pięciu lat. 2. Opis usługi wsparcia serwisowego w zakresie sprzętu i oprogramowania. Usługa wsparcia serwisowego obejmuje cały dostarczony sprzęt i oprogramowanie. 3. Gwarancja i rękojmia na rozbudowany system SIEM. 15/17

16 Usługi serwisowe świadczone w ramach gwarancji i rękojmi na rozbudowany system SIEM obejmują wszystkie usługi serwisowe opisane w pkt IX Części II SIWZ za wyjątkiem: realizacji naprawy i wymiany uszkodzonego sprzętu komputerowego, dostępu do najnowszych wersji firmware oraz oprogramowania, dostępu do elektronicznej bazy wiedzy producenta, świadczonych w ramach gwarancji na urządzenia i oprogramowanie 4. Serwisowanie sprzętu i oprogramowania a. Wykonawca świadczy Usługi serwisowania Sprzętu i oprogramowania objętych Umową. b. Serwisowanie obejmuje: i. zdalną pomoc w ustalaniu przyczyn awarii, ii. diagnostykę zdalną i na miejscu oraz naprawcze usługi serwisowe w celu utrzymania lub przywrócenia zgodności sprzętu objętego Umową z jego oficjalnymi specyfikacjami. Zdalna pomoc oznacza konsultacje telefoniczne lub , bez możliwości zdalnego dostępu do Systemu klasy SIEM Zamawiającego. Wszelkie prace wykonywane przez Wykonawcę na systemie Zamawiającego, wykonywane są u Zamawiającego i pod jego nadzorem. 5. Usługi prewencyjne a. Wykonawca wykonuje przeglądy prewencyjne sprzętu i oprogramowania objętego umową 12 razy do roku w całym okresie trwania gwarancji i rękojmi na rozbudowany System klasy SIEM. b. Przegląd prewencyjny obejmuje testowanie, regulacje, strojenie, nanoszenie poprawek zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu i oprogramowania. c. Wykonawca sporządza raport z przeglądu prewencyjnego zawierający ocenę stanu sprzętu i oprogramowania oraz rekomendacje dotyczące ich dalszej eksploatacji. 6. Udostępnianie firmware (Kod Maszynowy) Wykonawca umożliwia pracownikom Zamawiającego dostęp do aktualnych firmware przygotowanych przez producenta sprzętu dla sprzętu objętego umową. 7. Dostęp elektroniczny do informacji o pomocy technicznej Wykonawca zapewnia dostęp do serwisu elektronicznego, który obejmuje bazę wiedzy zawierającą wykaz znanych symptomów nieprawidłowego działania sprzętu i oprogramowania oraz sposobów naprawy, jak również, opisy i specyfikacje produktów oraz dokumentację techniczną. 8. Dostęp do inżynierów serwisowych Zamawiający może uzyskać dostęp do inżynierów serwisowych ds. sprzętu komputerowego i oprogramowania za pośrednictwem telefonu, elektronicznych środków komunikacyjnych lub faksu, aby otrzymać pomoc przy rozwiązywaniu problemów związanych z wdrażaniem lub obsługą oprogramowania. 9. Analizowanie i rozwiązywanie problemów Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem zarówno w przypadku problemów, które są możliwe do wykrycia i odtworzenia przez Zamawiającego, jak również tych, które są trudne do odtworzenia i prawidłowego zdiagnozowania. Zamawiający uzyskuje również pomoc przy ustawianiu parametrów konfiguracyjnych. 10. Usługi interwencyjne a. Zamawiający zgłasza problem Wykonawcy telefonicznie, mailem lub faksem. b. Zgłoszenie problemu ( Zgłoszenie ) musi zawierać niezbędne informacje: Typ i numer seryjny sprzętu komputerowego, / oprogramowanie, Lokalizację sprzętu komputerowego / oprogramowanie, Kontakt telefoniczny do osoby udostępniającej sprzęt komputerowy / oprogramowanie serwisowi, Opis błędu w sposób umożliwiający wstępną diagnozę, Proponowany czas udostępnienia sprzętu komputerowego / oprogramowania serwisowi. 16/17

17 c. Każde Zgłoszenie musi być potwierdzone telefonicznie przez Serwis Wykonawcy. Potwierdzenie powinno bezzwłocznie wpłynąć do Zamawiającego. Za potwierdzone uznaje się Zgłoszenie, któremu nadano odpowiedni, unikalny numer Zgłoszenia w systemie Wykonawcy i przydzielono inżyniera serwisu Wykonawcy do przeanalizowania/rozwiązania problemu. d. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wysłanego faksem lub drogą elektroniczną, Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Zgłoszenia telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne uważa się za potwierdzone. 11. Czas przyjmowania i wykonywania prac serwisowych (usług interwencyjnych) a. Usługa rejestracji zgłoszeń dla sprzętu i oprogramowania jest dostępna w godz. 8:00-18:00 w dni robocze. b. Przedstawiciel Wykonawcy rozpoczyna proces realizacji zgłoszenia niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. c. Godziny robocze: od poniedziałku do piątku 8:00 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 12. Współpraca z producentami innych produktów Jeżeli w trakcie rozwiązywania problemu ze sprzętem lub oprogramowaniem objętym umową okaże się, że źródło problemu leży w produkcie innego producenta niż producent Sprzętu lub oprogramowania, Wykonawca pomaga Zamawiającemu przekazać problem do tego producenta i uczestniczy w jego rozwiązaniu wraz z Zamawiającym. 13. Zobowiązania interwencyjne a. W przypadku problemów, które nie mogą być rozwiązane zdalnie, Wykonawca przybywa do Zamawiającego i wykonuje wszelkie prace, a także zapewnia części i materiały niezbędne do przywrócenia sprawności sprzętu i oprogramowania. b. Wykonawca kontynuuje czynności serwisowe, aż do momentu uzyskania poprawnej pracy Sprzętu i oprogramowania. c. Dopuszczalne jest chwilowe zawieszenie czynności naprawczych, jeśli potrzebne są dodatkowe materiały, zasoby lub informacje, ale praca zostaje wznowiona natychmiast po ich uzyskaniu. d. Części wymieniane są na nowe lub równoważne nowym. e. Wymienione części przechodzą na własność Wykonawcy (nie dotyczy wymienionych dysków, które pozostają własnością Zamawiającego). f. Zobowiązanie interwencyjne uważa się za wypełnione przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca przeprowadzi weryfikację poprawnej pracy Sprzętu lub oprogramowania za pomocą standardowej diagnostyki lub innych środków potwierdzających usunięcie usterki. g. Wykonawca zachowuje prawo do ustalenia ostatecznego rozwiązania wszystkich zgłoszonych problemów. h. Wykonawca może wprowadzać dostępne udoskonalenia techniczne w Sprzęcie lub oprogramowaniu objętej Umową, aby zapewnić kompatybilność z dostarczanymi częściami zamiennymi. 14. Zakres obowiązków Zamawiającego Zamawiający pomaga Wykonawcy w rozwiązywaniu problemów poprzez: a. udostępnianie Wykonawcy wszystkich informacji potrzebnych do wykonywania zdalnych usług pomocy b. uruchamianie auto testów lub instalowanie i uruchamianie innych programów oraz narzędzi diagnostycznych; c. instalowanie modyfikacji oprogramowania i uaktualnień oprogramowania wbudowanego (firmware) przeznaczonego do samodzielnej instalacji po uzyskaniu dokładnych instrukcji wprowadzania zmian od Wykonawcy, które umożliwią wykonanie tych prac; d. tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych. 17/17

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Wdrożenie w PSE S.A. systemu monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2015 I. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Załącznik nr 1c do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/../2015 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu sprzętu IT (wraz z wbudowanym oprogramowaniem)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż sprzętu oraz usługa konfiguracji urządzeń balansujących ruch w systemach PSE S.A. Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin Szczecin, dnia 25 sierpnia 2015 r. Zamawiający: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W ZAKRESIE DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia System Administracji (System SA) usługi wsparcia i utrzymania systemu Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. ZP-226-6/13 Wszyscy wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny zamówienia

Opis techniczny zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy Opis techniczny zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla posiadanej przez Zamawiającego macierzy HP EVA4100 oraz HP EVA4400; b) świadczenie

Bardziej szczegółowo

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy z dnia r. Szczegółowe warunki i zasady świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu gwarancyjnego. 1. Definicje Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskrzatusz.biposwiata.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Szydłowo: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja oraz zakup usługi wsparcia technicznego dla systemów ochrony eksploatowanych w GK PSE, opartych o rozwiązania firmy

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G. 1 x 8-core UltraSPARC T1 1.2 GHz, 16 GB RAM, 2 x 73 GB 10 krpm SAS, 2 x 300 GB 10 krpm SAS, SunOS 5.11

A B C D E F G. 1 x 8-core UltraSPARC T1 1.2 GHz, 16 GB RAM, 2 x 73 GB 10 krpm SAS, 2 x 300 GB 10 krpm SAS, SunOS 5.11 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Lp Opis 1.1. Świadczenie usługi pogwarancyjnego serwisu technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu oraz

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2 Lp. 2 AE/ZP-27-16/14 USŁUGA Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Wymagane i oferowane paramtery techniczne USŁUGA (instalacja, konfiguracja, przeniesienie danych) Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 na kompleksową usługę informatyczną w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 1 Wzór Załącznik Nr 5 zawarta w dniu pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług wsparcia technicznego dla platformy sprzętowo-systemowej : Usługi wsparcia technicznego świadczone będą na sprzęcie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych Wersja: 2.0 Strona 1

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 1 formularz oferty FORMULARZ OFERTOWY DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA PN 1/2010 Nazwa i siedziba Wykonawcy:...... REGON: NIP: Przystępując do

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion 6.0 Maciej Kubat www.axencesoftware.com NETWORK Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa, konfiguracja i rozruch serwera administracyjnego w ZUOK Olsztyn. Numer postępowania: ZGOK 18/ZO/2015 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i utrzymania w sprawności systemu central telefonicznych PABX produkcji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr.1 do SIWZ CIS-15/2015 Opis przedmiotu zamówienia SPIS TREŚCI PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 2 1.1. DODATKOWE WYMAGANIA DOT. REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami www.axence.pl Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami Axence nvision moduły NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Zakup systemu bezpieczeństwa wspierającego działanie SOC (Security Operations Center), obejmujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik I. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Serwery klasy x86 (media agenty):

Załącznik I. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Serwery klasy x86 (media agenty): Załącznik I Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa dwóch serwerów na potrzeby systemu IT w PSE S.A. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Lublin, dnia 10.02.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 Do:. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo