Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia roku Siedziba: 4Contract.pl Dawid Potapczuk ul. Hoża 41 lok. 26B Warszawa Adres korespondencyjny: 4Contract.pl Dawid Potapczuk Al. Prymasa Tysiąclecia 139/143 lok Warszawa Zapytanie ofertowe nr 7/POIG 8.1/2013 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie 2 e-usług: POMÓŻ-PRACUJ-WYPOŻYCZ oraz MATERIAŁ NA ŻĄDANIE odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby odbiorców. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 firma 4Contract.pl Dawid Potapczuk z siedzibą Warszawa, ul. Hoża 41 lok. 26B, NIP: zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie na terenie Polski i Wielkiej Brytanii (w języku polskim i angielskim) kampanii promocyjnej e-usług obejmującej realizację następujących elementów projektu: 1. Opracowanie strategii promocji e-usług POMÓŻ-PRACUJ-WYPOŻYCZ oraz MATERIAŁ NA ŻĄDANIE - opracowanie powinno obejmować: opisanie e-usług jako nowatorskiego i pożytecznego rozwiązania realizującego ideę pomocy wzajemnej i wymiany usług, wytyczenie kierunków działań promocyjnych na terenie Polski i Wielkiej Brytanii mających za zadanie: zbudowanie trwałego pozytywnego wizerunku e-usług oraz osiągnięcie celu minimalnego określonego w pkt. 2 przez pozyskanie jak największej liczby użytkowników e- Usług. Strategia powinna być wykonana w oparciu o posiadaną przez Zleceniodawcę analizę badawczą rynku, oraz uwzględniać specyficzny charakter e-usług jako prospołecznego pomysłu realizującego ideę pomocy wzajemnej i wymiany usług. Strategia promocji e-usług będzie opisywała szczegółowe działania i plan ich realizacji. 2. Realizacja działań zgodnie ze strategią w obszarach od a) do e), i osiągnięcie celu minimalnego, którym jest uzyskanie w terminie od r. do r. w wyniku łącznego przeprowadzenia działań opisanych w pkt od a) do e) następujących wskaźników minimalnych: 2000 zawartych transakcji i 50 opłaconych abonamentów w ramach korzystania z e-usług na rynku polskim oraz 200 zawartych transakcji i 50 opłaconych abonamentów w ramach korzystania z e-usług na rynku brytyjskim. a) Mailing - mailing do potencjalnych użytkowników e-usług ustalonych w strategii promocji. W terminie będzie przeprowadzona wysyłka maili do min. 100 tys. potencjalnych użytkowników z grupy docelowej. b) Działania PR pozyskanie do udziału w kampanii rozpoznawalnych publicznie partnerów (merytorycznych i medialnych), oraz promocja z ich udziałem e-usług jako nowatorskiego i pożytecznego rozwiązania realizującego ideę pomocy wzajemnej i wymiany usług. Informacja o nowej możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb użytkownika będzie opublikowana terminie do w co najmniej 3 mediach o łącznym zasięgu co najmniej 1 mln odbiorców. c) Promocja w mediach tradycyjnych - poinformowanie potencjalnych klientów o pojawieniu się na rynku dwóch innowacyjnych e-usług przez informację w prasie lub telewizji o łącznym zasięgu co najmniej 1 mln odbiorców. Celem artykułów będzie informacja o korzyściach jakie płyną z korzystania z e-usług, jak i wskazanie cech, które wyróżniają je na tle konkurencji. d) Optymalizacja SEO/SEM - przeprowadzenie optymalizacji zawartości serwisu udostepniającego e-usługi, oraz innych działań np. zamieszczenia linków sponsorowanych w określonych w strategii promocji serwisach

2 internetowych, mających na celu uzyskanie jak najlepszych pozycji serwisu udostępniającego e-usługi (pojawienie się linku na pierwszej stronie wyników wyszukiwania) w wynikach organicznych wyszukiwania w wyszukiwarce Google, na określone w strategii promocji słowa/frazy wpisywane przez użytkowników do wyszukiwarki. e) Promocja w mediach elektronicznych opublikowanie pozytywnych informacji o e-usługach w serwisach partnerskich oraz na forach dyskusyjnych, akcja informacyjna np. mailing do użytkowników wybranych serwisów społecznościowych określonych w strategii, w tym stworzenie mailblasta (masowa wysyłka i), który zostanie rozesłany do klientów. Mailblast zostanie przygotowany również w języku angielskim. Realizacja działań powinna obejmować: - dotarcie z informacją o e-usługach do zidentyfikowanych grup docelowych w Polsce i Wielkiej Brytanii tj.: studenci, osoby bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia (w tym emeryci i renciści), członkowie gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstwa z zastosowaniem różnych działań (m.in.: spersonalizowanie przekazu dla konkretnych grup, m.in. analizując ogłoszenia i zapytania potencjalnych użytkowników), - maksymalizowanie skuteczności działań, które powinny przełożyć się bezpośrednio na ilość skojarzonych kontrahentów e-usług - przez korekty kierunków działań w zależności od zachowań odbiorców e-usług, - wykorzystanie różnych kanałów marketingowych, w celu kształtowania popytu na świadczone usługi, uwzględniając dwa kanały dostępności e-usług: platformę internetową ktopomoże.pl oraz aplikacje mobilne na Android, ios, Windows Phone, - efektywność finansową działań, np. wykorzystanie możliwości bezpłatnego przedstawienia idei pomocy wzajemnej oraz e-usług (jako kampanii społecznej) w wybranych mediach, m.in. forach dyskusyjnych, programach telewizyjnych i radiowych. Czas realizacji usługi: - w zakresie pkt 1. Opracowanie strategii promocji oraz pkt 2. a) Mailing od r. do r. - w zakresie pkt 2. b) Działania PR, c) Promocja w mediach tradycyjnych, d) SEO/SEM, e) Promocja w mediach elektronicznych od do Opis projektu: Projekt polega na stworzeniu e-usług POMÓŻ-PRACUJ-WYPOŻYCZ (PPW) oraz MATERIAŁ NA ŻĄDANIE (MOD). PPW umożliwi użytkownikom z grup docelowych (tj.: studenci, osoby bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia (w tym emeryci i renciści), członkowie gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstwa) zarówno dostęp do najlepszych okazji zakupowych (usługi i produkty) oraz wystawienie własnej oferty i dokonanie transakcji, bez konieczności wielokrotnego lub długotrwałego osobistego zaangażowania użytkownika. PPW umożliwi ustalenie optymalnych realnych warunków zakupowo-sprzedażowych i zakup-sprzedaż usług lub produktów na określonych przez użytkownika warunkach. MOD umożliwi zamawianie i uzyskiwanie materiałów, których użytkownik sam nie znalazł w sieci, na podstawie zdefiniowanych kryteriów oraz wielokrotne zawieranie i realizacje transakcji na podstawie raz zdefiniowanej oferty, bez konieczności wielokrotnego lub długotrwałego osobistego zaangażowania użytkownika. Celem projektu jest oferowanie i wdrożenie e-usług PPW i MOD w formie zintegrowanej platformy teleinformatycznej obsługującej e-usługi na urządzeniach mobilnych. E-usługi będą dostępne przez serwis internetowy 4contract.pl lub inną domenę wybraną przez klienta oraz przez aplikacje na urządzenia mobilne. Projekt jest realizowany w okresie: 1/07/ /06/2014.

3 Zastrzeżenia Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez podania przyczyny. Do oferty należy dołączyć kopię (zawierającą poświadczenie zgodności z oryginałem) dokumentów rejestrowych Oferenta potwierdzających posiadane uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych Ofertą. Realizacja oferty będzie zabezpieczona karą umową w wysokości wynagrodzenia określonego w ofercie - Oferent składając ofertę składa zobowiązanie, że w przypadku zawarcia umowy na realizację oferty i nie osiągnięcia przez Oferenta - Wykonawcę wskaźników minimum określonych w niniejszym zapytaniu, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości całości wynagrodzenia określonego w złożonej ofercie. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych umów. Rozpatrywane będą tylko oferty kompleksowe. Kryteria wyboru: a) Kryteria obligatoryjne: Wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i złożenie oświadczeń wg wzoru b) Kryteria punktowe Kryteria punktowe 1) Cena netto 2) Doświadczenie Wykonawcy w zakresie realizacji kampanii promocyjnych (rozumiane jako podanie przykładów przeprowadzonych przez Wykonawcę kampanii promocyjnych oraz danych kontaktowych do Odbiorców którzy mogą potwierdzić zrealizowanie tych kampanii). Sposób oceny i znaczenie Cmin An = x 100 x 50% Cr gdzie: An ilość punktów przyznana ofercie Cmin cena netto oferty najtańszej Cr cena netto oferty rozpatrywanej Waga kryterium: 50% 0 kampanii 0 punktów, od 1 do 3 kampanii 2 punktów, od 4 do 6 kampanii 5 punktów od 7 do 9 kampanii 8 punktów 10 i powyżej kampanii 10 punktów Waga kryterium: 10%

4 3) Zapewnienie wsparcia kampanii przez pozyskanie partnerów ze strony wiarygodnych instytucji społecznych np. rządowych, samorządowych, organizacji pożytku publicznego, itp. (rozumiane jako podanie nazw i danych kontaktowych do potencjalnych deklarowanych Partnerów). 4) Koncepcja kampanii promocyjnej zawierająca opisy propozycji koncepcji prezentacji głównych idei realizowanych przez e-usługi tj. pomocy wzajemnej i wymiany usług. Do każdej opisywanej propozycji przedstawionej w koncepcji należy przedstawić uzasadnienie możliwości osiągnięcia minimalnego celu kampanii opisanego w elemencie nr 2. zapytania Realizacja działań tj. określonych wskaźników minimalnych. Pr Bn = x 100 x 20% Pmax gdzie: Bn ilość punktów przyznana ofercie Pmax liczba partnerów wg oferty zawierającej największą deklarowana liczbę patronów Pr liczba partnerów oferty rozpatrywanej Waga kryterium: 20% Kr Cn = x 100 x 20% Kmax gdzie: Cn ilość punktów przyznana ofercie Kmax liczba propozycji koncepcji prezentacji wg oferty zawierającej największą liczbę propozycji Kr liczba propozycji koncepcji prezentacji oferty rozpatrywanej Waga kryterium: 20% Miejsce / sposób składania ofert: 1. osobiście w siedzibie firmy 4Contract.pl Dawid Potapczuk, ul. Hoża 41 lok. 26B, Warszawa 2. przesłanie na adres korespondencyjny: 4Contract.pl Dawid Potapczuk, Al. Prymasa Tysiąclecia 139/143 lok. 23, Warszawa, 3. drogą elektroniczną na adres: Termin dostarczania ofert upływa w dniu: r.

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego nr 7/POIG 8.1/ formularz ofertowy Nazwa firmy i dane teleadresowe*..., dn.... Miejscowość i data* Oferta dla 4contract.pl Dawid Potapczuk / adres korespondencyjny / / siedziba firmy / Al. Prymasa Tysiąclecia 139/143 lok. 23 ul. Hoża 41 lok. 26B Warszawa Warszawa W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące opracowanie i przeprowadzenie na terenie Polski i Wielkiej Brytanii (w języku polskim i angielskim) kampanii promocyjnej e-usług przedkładam ofertę na wyżej wskazany przedmiot zapytania: 1. Łączna cena netto:... PLN*, w tym: a) Mailing:.. PLN* b) Działania PR:.. PLN* c) Promocja w mediach tradycyjnych:.. PLN* d) SEO/SEM:.. PLN* e) Promocja w mediach elektronicznych:.. PLN* f) Opracowanie strategii promocji: PLN* 2. Doświadczenie Wykonawcy w zakresie realizacji kampanii promocyjnych: Opis kampanii promocyjnej* Dane odbiorcy pozwalające na weryfikację realizacji kampanii promocyjnej* 3. Partnerzy ze strony wiarygodnych instytucji społecznych: np. rządowych, samorządowych, organizacji pożytku publicznego, itp. Nazwa potencjalnego Partnera* Dane kontaktowe do potencjalnego Partnera*

6 4. Opisy propozycji koncepcji prezentacji głównych idei realizowanych przez e-usługi tj. pomocy wzajemnej i wymiany usług wraz uzasadnieniem dla każdej propozycji możliwości osiągnięcia minimalnego celu kampanii opisanego w elemencie nr 2. zapytania Realizacja działań tj. określonych wskaźników minimalnych. Liczba załączonych do oferty propozycji koncepcji prezentacji. szt. * Opisy propozycji: 1. Propozycja 1 2. Propozycja 2... Oferta jest ważna do... (minimum 2 miesiące od daty wystawienia)* Jednocześnie składam następujące oświadczenia: 1. Posiadam niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia. 2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Potwierdzam gotowość wykonania zlecenia w zakresach wskazanych w zapytaniu w terminach odpowiednio: Pkt 1, pkt 2. a) od r. do r. oraz pkt 2. b) c) d) e) od r. do r. 4. W przypadku zawarcia umowy na realizację oferty, wyrażam zgodę na zawarcie w umowie klauzuli określającej, że jeśli w wyniku realizacji umowy nie zostaną osiągnięte wskaźniki minimum określone w pkt. 2 zapytania tj zawartych transakcji i 50 opłaconych abonamentów w ramach korzystania z e- usług na rynku polskim oraz 200 zawartych transakcji i 50 opłaconych abonamentów w ramach korzystania z e-usług na rynku brytyjskim, w terminie realizacji umowy tj. do r., zobowiązuję się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości całości wynagrodzenia (łączna cena netto) określonego w niniejszej ofercie, w terminie do r. Do niniejszego Formularza Oferty dołączamy, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentów rejestrowych Oferenta potwierdzających posiadane uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszą Ofertą.... Podpis i pieczęć wystawcy oferty* *informacje obligatoryjne

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice NIP: 496-021-92-02 Warszawa, dnia 05.09.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2014 Warszawa, dnia 31.07.2014 roku edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 Tarnów, dnia 18.06.2014 r. Zamawiający: DORTECH II Magdalena Jargas Ul. Żeromskiego 18 33-100 Tarnów ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu następujących usług marketingowych: badań

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: SCOPUS/1/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: SCOPUS/1/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: SCOPUS/1/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu: Stworzenie serwisu internetowego stanowiącego narzędzie planowania podróży - proscopus.pl przez: SCOPUS Jarosław Bazyl w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość FLODO Łukasz Nowakowski Bytkowo, Agrestowa 16 62-090 Rokietnica NIP: 7661394560 Rokietnica, dnia 01.04.2015. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. FLODO - innowacyjna e-usługa pozwalająca

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość FLODO Łukasz Nowakowski Bytkowo, Agrestowa 16 62-090 Rokietnica NIP: 7661394560 Rokietnica, dnia 01.04.2015. Zapytanie ofertowe nr 2 W związku z realizacją projektu pn. FLODO - innowacyjna e-usługa pozwalająca

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Warszawa, dnia 17.02.2014 roku Siedziba: U.C.M Sp. z o.o. ul. Rumby 9 02-830 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim rynku e-usługi

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi SEO-SEM dla Portalu: www.projekt-wbz.com.pl w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 02.02.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14

w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: świadczenia usługi SEO-SEM dla Portalu: www.projekt-wbz.com.pl w ramach projektu Wzornictwo-Biznes-Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 23.02.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu Świlcza, dn. 19.12.2013r. DREAM/POIG/ZO/3/13 ZAPYTANIE OFERTOWE NA Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu DREAM/POIG/ZO/3/13 Szacunkowa wartość zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu Świlcza, dn. 25.04.2012r. DREAM/POIG/ZO/2/13 ZAPYTANIE OFERTOWE NA Przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjnej portalu TechnicalEnglish.eu DREAM/POIG/ZO/2/13 Szacunkowa wartość zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/06/2015- III i V

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/06/2015- III i V Toruń, 01 /czerwiec/2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/06/2015- III i V Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan oraz uczestnicy przedsięwzięcia zapraszają do składania ofert przez Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 2/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 2/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 2/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gdańsk, 15 czerwiec 2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gdańsk, 15 czerwiec 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przygotowania strategii marketingowej dla integracji przedstawicieli branż kreatywnych oraz zainicjowania na terenie Metropolii Gdańskiej działalności klastra branż kreatywnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/06/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/06/2012 Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 Warszawa, dnia.. 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/06/2012 I. ZAMAWIAJĄCY: 1.1. NAZWA I ADRES:, ul. Złota 61 lok 108, 00-819 Warszawa Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 PLAYTIME Spółka z o. o. Stare Babice, dn.... ul. Pocztowa 1 / 7 05-082 Stare Babice NIP: 522-300-15-59 Regon: 146414955 tel.: 22 667 00 48 fax: 22 667 00 29......... (nazwa i adres Oferenta) ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE SYSTEMU MobRM. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE SYSTEMU MobRM. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Wrocław, dnia 25-06-2014 r. Stworzenie zaawansowanej, mobilnej e-usługi MobRM, obejmującej społecznościowy system kreujący zaufanie do firm Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu Warszawa, 23.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy Państwa do składania ofert na wykonanie usługi: pozycjonowania systemu, stworzenie materiałów promocyjnych, kampania informacyjna na portalach internetowych,

Bardziej szczegółowo