PRODUKTY INWESTYCYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRODUKTY INWESTYCYJNE"

Transkrypt

1 ZAGADNIENIA GŁÓWNE Ò ÒZACHĘTY ZMIANY W STATUSIE PRAWNYM I ICH WPŁYW NA PRAKTYKĘ W KONTEKŚCIE MIFID II Ò ÒPORADA INWESTYCYJNA PRAKTYKA ŚWIADCZENIA USŁUGI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ÒÒZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW W RELACJACH MIĘDZY PODMIOTAMI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ W KONTEKŚCIE PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH Ò Ò WDROŻENIE MIFID II/MIFIR Z PERSPEKTYWY JEDNOSTKI COMPLIANCE STUDIUM PRZYPADKU PRELEGENCI Łukasz Homoncik Alior Bank Przemysław Kołodziej Trigon Dom Maklerski Iwona Mirosz Kancelaria Mirosz Jankowski Tadeusz Pęksa Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. Marcin Pietkiewicz, Kancelraria Wardyński i Wspólnicy Tomasz Rogalski Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy Tomasz Stryjewski FinCrea TFI Monika Szpiganowicz Grzegorz Włodarczyk Patronat medialny Współpraca

2 Dzień pierwszy, 23 września :00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa 9:30 Wpływ zmian w obowiązku ochrony inwestorów w świetle Dyrektywy MiFID II na funkcjonowanie sektora inwestycyjnego jakie dokumenty (umowy, informacje, prospekty) należy przygotować oraz jakie informacje przekazać klientowi w kontekście obowiązku informowania go wg dyrektywy MIFID II? interpretacja wymogu MIFID II dotyczącego rejestracji rozmów przy oferowaniu produktów inwestycyjnych - w którym momencie i w jakiej formie rejestrować? w jakim zakresie do lokat strukturyzowanych i ubezpieczeń należy stosować zalecenia i wymogi dyrektywy MIFID II? MARCIN PIETKIEWICZ, Radca Prawny, Praktyka rynków kapitałowych i instytucj finansowych, Wardyński i Wspólnicyowa 10:45 Przerwa kawowa 11:15 Porada inwestycyjna praktyka świadczenia usługi w świetle obowiązujących przepisów dobre praktyki informowania o produktach inwestycyjnych w ramach porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym TADEUSZ PĘKSA, Risk & Compliance Manager, Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. 12:30 Jakie obowiązki i warunki musi spełnić emitent przy konstruowaniu produktu w kontekście wymogów MiFID II: propozycje rozwiązań implementa cyjnych TOMASZ STRYJEWSKI, Compliance Officer, FinCrea TFI 13:30 Przerwa na lunch 14:30 Implementacja wymogu Dyrektywy MIFID II o przejrzystości przed i po transakcyjnej przez firmy inwestycyjne do kogo i co powinny raportować? TOMASZ ROGALSKI, Radca Prawny, Starszy Prawnik, Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy 15:30 Wpływ ESMA na kształtowanie rynku produktów inwestycyjnych w Europie Praktyka nadzorcza ESMA w kontekście regulacji MiFID IWONA MIROSZ, Radca prawny, Ekspert Prawa Bankowego, Partner, Kancelaria Mirosz Jankowski 16:30 Zakończenie I dnia warsztatów Dzień drugi, 24 września :00 Rejestracja Uczestników, Poranna kawa 09:30 Zachęty zmiany w statusie prawnym i ich wpływ na praktykę w kontekście MiFID II zmiany prawne proponowane na poziomie Dyrektywy MiFID II oraz przepisów wykonawczych do Dyrektywy w jaki sposób zmieni się podejście nadzorcy europejskiego i krajowego w zakresie przyjmowania i przekazywania zachęt? organizacja konkursów dotyczących sprzedaży wybranych produktów inwestycyjnych z oferty czy zachęta w postaci obniżenia opłat na nabycie jednostek uczestnictwa wywołuje te same konsekwencje prawne co zachęta materialna? interpretacja prawna PRZEMYSŁAW KOŁODZIEJ, Compliance Legal & Risk Management Manager, Trigon Dom Maklerski 11:00 Przerwa kawowa 11:30 Zarządzanie konfliktem interesów w relacjach między podmiotami w grupie kapitałowej w kontekście produktów inwestycyjnych Postępowanie w konflikcie interesów dotyczącym współpracy podmiotów w ramach grupy kapitałowej: Banku (dystrybutora oraz pełniącego funkcję Agenta Transferowego) z TFI, Asset Management lub Domem Maklerskim. Strategia postępowania informacyjnego z klientem w przypadku wystąpienia konfliktu interesów GRZEGORZ WŁODARCZYK, Starszy Ekspert ds. Monitoringu Zgodności,, MONIKA SZPIGANOWICZ, Radca Prawny, Dyrektor ds. Regulacji Inwestycyjnych, 13:00 Przerwa na lunch 13:00 Przerwa na lunch 14:00 Problematyczne aspekty wynagradzania i premiowania osób oferujących produkty inwestycyjne Wynagradzanie i premiowanie pracowników, a organizacja konkursów dotyczących sprzedaży wybranych produktów inwestycyjnych z oferty Przykłady dostosowania systemów premiowych i wynagrodzeń osób zaangażowanych w sprzedaż produktów inwestycyjnych do wytycznych ESMA o wynagradzaniu pracowników oferujących produkty inwestycyjne GRZEGORZ WŁODARCZYK, Starszy Ekspert ds. Monitoringu Zgodności, MONIKA SZPIGANOWICZ, Radca Prawny, Dyrektor ds. Regulacji Inwestycyjnych, 15:00 Wdrożenie MiFID II/MIFIR z perspektywy jednostki Compliance studium przypadku jakie zmiany strukturalno-organizacyjne wprowadza dyrektywa MIFID II dla instytucji finansowych i jak się do nich przygotować? ŁUKASZ HOMONCIK, Ekspert ds. Zgodności Regulacji, Alior Bank 16:00 Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

3 Dlaczego warto wziąć udział? Dyrektywa MiFID II, której ostateczne brzmienie zostało uzgodnione przez instytucje Unii Europejskiej narzuca podmiotom inwestycyjnym kolejne restrykcyjne wymogi, które mają zwiększyć przejrzystość rynków i zaufanie inwestorów. Wzmożony trend ochrony uczestników rynku kapitałowego uwidocznił się również w stanowiskach wydawanych ostatnio przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zwraca szczególną uwagę na przeciwdziałanie występowaniu konfliktu interesów i ciągłe dążenie do działania w jak najlepszym interesie klienta. Wspomniane okoliczność rodzą mnóstwo wątpliwości natury praktycznej, które znajdują odzwierciedlenie w funkcjonowaniu podmiotów inwestycyjnych. Problematyczne aspekty wynagradzania i premiowania osób oferujących produkty inwestycyjne Zachęty zmiany w statusie prawnym i ich wpływ na praktykę w kontekście MiFID II Postępowanie w konflikcie interesów dotyczącym współpracy podmiotów w ramach grupy kapitałowej Odpowiedzi i rozwinięcie wskazanych powyżej oraz wielu innych problemów i zagadnień dostarczy Państwu spotkanie Produkty inwestycyjne w świetle bieżących problemów i najnowszych zmian. Zaproszeni prelegenci w tym przedstawiciele instytucji finansowych omówią najbardziej problematyczne zagadnienia związane z odpowiedniością produktową klienta, implementacją wymogów MIFID II, jak również rozwiązywaniem konfliktu interesów. Więcej informacji: Organizator MM Conferences S.A. (MMC Polska) jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz handlowców. Współpracujemy m.in. z: Orange, T- mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design. Do kogo kierujemy warsztat? Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora inwestycyjnego, min.: banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich itp., w szczególności do kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników, specjalistów z następujących działów: Prawnych Compliance Finansowych Produktów Detalicznych, Inwestycyjnych Inspektorów nadzoru Badania i Rozwoju Strukturyzowanych Produktów Inwestycyjnych Miejsce wydarzenia: Kinga Mazurek Młodszy Kierownik Projektu tel: Hotel Westin Al. Jana Pawla II 21 Warszawa

4 Prelegenci ŁUKASZ HOMONCIK Alior Bank Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie bankowym, posiada kilkuletnie doświadczenie w jednostkach compliance w firmie inwestycyjnej oraz w bankach komercyjnych, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta programu Eramus na Uniwersytecie w Tartu w Estonii, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. PRZEMYSŁAW KOŁODZIEJ Trigon DM Legal-Compliance & Risk Management Manager w Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Inspektor Nadzoru w Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jest absolwentem studiów magisterskich prawa oraz zarządzania i marketingu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa bankowego współorganizowanych przez Narodowy Bank Polski oraz doktorantem na Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada kilkuletnie doświadczenie pracy w domach maklerskich w obszarze compliance oraz product developmentu. Posiada kilkuletnie doświadczenie i praktykę w obszarze zarządzania i rozwoju kancelarii prawnych. IWONA MIROSZ Kancelaria Mirosz Jankowski Mec. Iwona Mirosz specjalizuje się w bankowości i finansach. Posiada ponad siedemnastoletnie doświadczenie pracy w bankowości jako dyrektor departamentu prawnego w Svenska Handelsbanken AB SA Oddział w Polsce i w Banku Handlowym w Warszawie SA. Doświadczenie prawnicze mec. Mirosz obejmuje m.in. utworzenie banku i oddziału instytucji kredytowej, precedensową likwidację banku, sporządzanie dokumentacji związanej ze wszelkiego rodzaju czynnościami bankowymi, obrotem instrumentami finansowymi, funkcję compliance. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, oraz kurs prawa Angielskiego i Unii Europejskiej organizowany przez Uniwersytet w Cambridge we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, oraz kurs z zakresu prawa amerykańskiego organizowany przez Academy of American and International Law, Dallas, USA. Po ukończeniu aplikacji sądowej i egzaminie radcowskim doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych i bankach. Mec. Mirosz regularnie publikuje artykuły na temat bieżących zagadnień z dziedziny bankowości i finansów. Jest też częstym wykładowcą na konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce bankowej i compliance. TADEUSZ PĘKSA Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. Tadeusz Pęksa Risk & Compliance Manager w Biurze Maklerskim Banku BPH Manager oraz Subject Matter Expert w obszarach zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, compliance i audytu. Certyfikowany Project Manager i Audytor Wewnętrzny odpowiedzialny za wdrażanie oraz organizację procesów kontrolnych i zarządzania ryzykiem w grupach/firmach finansowych na rynku bankowym i kapitałowym (Deutsche Bank, Trigon DM oraz BPH/GE Capital). Absolwent Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Studiów Podyplomowych w obszarze Audytu Wewnętrznego i Kontroli Finansowej oraz Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw.

5 Prelegenci MARCIN PIETKIEWICZ Wardyński i Wspólnicy Radca Prawny, Członek Zespołu Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy Specjalizuje się w prawie instytucji finansowych, rynków kapitałowych oraz w prawie korporacyjnym i gospodarczym. Brał udział w przygotowywaniu prawnych części prospektów emisyjnych, doradza przy pozyskiwaniu środków na rynkach kapitałowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych emitentów, oferowaniu zagranicznych papierów wartościowych w Polsce, a także w zakresie regulacyjnych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych (biur maklerskich, banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń) i oferowania produktów finansowych oraz outsourcingu usług. Uczestniczy w projektach związanych z restrukturyzacją spółek (m.in. przejęcie, nabywanie udziałów, nabywanie przedsiębiorstw spółek handlowych), odpowiadając za sprawy związane z publicznym obrotem papierami wartościowymi oraz sprawy korporacyjne. Wspomaga przygotowanie raportów due diligence i współtworzy główne umowy transakcyjne. Uczestniczy również w pracach dotyczących finansowania projektów (umowy kredytu, nabycie akcji, szczególne rodzaje finansowania), przejmowania wierzytelności i powiązanych zabezpieczeń oraz sekurytyzacji. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego współorganizowanego przez University of Cambridge. W latach pracował w kancelarii Wasylkowski i Wspólnicy należącej do międzynarodowej sieci firm prawniczych współpracujących z Deloitte. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2004 roku. TOMASZ ROGALSKI Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy Jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (od 2009 r.) i starszym prawnikiem (senior sssociate) w zespole bankowości i finansów warszawskiego biura Norton Rose Fulbright. Tomasz doradza przy transakcjach finansowych i posiada bogate doświadczenie w transakcjach finansowania nieruchomości (real estate finance), w transakcjach finansowania dla sektora telekomunikacyjnego, finansowania akwizycyjnego oraz project finance. W swojej praktyce koncentruje się również na doradztwie w zakresie świadczenia usług finansowych dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, w tym instrumentami pochodnymi i działalności maklerskiej. W szczególności, Tomasz posiada bogate doświadczenie w doradztwie przy krajowych i zagranicznych transakcjach dotyczących emisji udziałowych i dłużnych papierów wartościowych, w tym przy pierwszych ofertach publicznych akcji, wezwaniach na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych oraz w kwestiach regulacyjnych obejmujących obowiązki informacyjne spółek publicznych, obowiązki podmiotów sektora finansowego i energetycznego na podstawie Rozporządzenia REMIT, Rozporządzenia EMIR oraz Dyrektywy MiFID, świadczenie usług powierniczych, rozliczanie i rozrachunek transakcji mających za przedmiot instrumenty finansowe i obrót instrumentami finansowymi ( w tym towarowymi instrumentami pochodnymi). Tomasz Rogalski z wyróżnieniem ukończył w 2005 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest również absolwentem Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i University of Cambridge (British Centre for English and European Legal Studies) (2005 r.). Tomasz Rogalski ukończył w 2006 r. Podyplomowe Studium Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (praca dyplomowa: Sekurytyzacyjne instrumenty finansowe dotycząca instrumentów finansowych emitowanych w procesie sekurytyzacji wierzytelności bankowych, w tym instrumentów znajdujących zastosowanie przy sekurytyzacji syntetycznej). Tomasz Rogalski jest autorem publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego ( w tym współautorem napisanej przez prawników Norton Rose Fulbright monografii pt. Towary giełdowe i towarowe instrumenty pochodne. Prawne aspekty obrotu ), prawnych zabezpieczeń finansowania oraz prawa upadłościowego. Tomasz regularnie występuje na konferencjach poświęconych dokumentacji kredytowej wg standardu LMA, zagadnieniom regulacyjnym związanym ze świadczeniem usług finansowych oraz project finance.

6 Prelegenci TOMASZ STRYJEWSKI FinCrea TFI Inspektor Nadzoru oraz Compliance Officer w FinCrea TFI S.A. odpowiedzialny za nadzór wewnętrzny oraz zapewnienie zgodności działania towarzystwa z prawem. Prowadzi projekty związane z dostosowaniem działalności Towarzystwa do zmian w otoczeniu prawnym i regulacyjnym, opiniuje projekty utworzenia funduszy inwestycyjnych, rozwój nowych produktów i procesów, jest odpowiedzialny za wypełnianie obowiązków sprawozdawczych Towarzystwa i relacje z regulatorami. Absolwent Wydziału Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Dundee Business School Uniwersytetu Abertay w Dundee. Compliance zajmuje się od roku 2008, do roku 2011 zdobywał doświadczenie jako specjalista ds. compliance w Obszarze Zapewnienia Zgodności w Banku Zachodnim WBK S.A. MONIKA SZPIGANOWICZ Radca prawny od 2004 r., ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie na rzecz międzynarodowych spółek kapitałowych, w tym banków, zdobyte zarówno jako prawnik wewnętrzny (in-house lawyer), jak i prawnik w międzynarodowej kancelarii prawnej. Od 2007 r. związana z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., przez sześć lat z Departamentem Prawnym, a obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Regulacji Inwestycyjnych w Departamencie Monitoringu Zgodności. Specjalizuje się w doradztwie związanym z rynkiem kapitałowych z uwzględnieniem aspektów compliance, jak również kwestii związanych z prawem konsumenckim. GRZEGORZ WŁODARCZYK Zarówno praktycznie (zawodowo) jak i teoretycznie (studia doktoranckie) zajmuje się tematyką zarządzania ryzykiem braku zgodności, oraz MiFID em i bardziej generalnie ustawodawstwem europejskim z zakresu rynków kapitałowych (UCITS, CRD, EMIR etc.). Ukończył prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w prawie bankowym oraz prawie rynków kapitałowych. Związany z rynkiem kapitałowym od 2007 roku od praktyki na GPW w Warszawie, przez komórki prawne i zgodności kilku banków. Od roku 2008 współpracownik kancelarii prawnych. Autor kilkunastu artykułów dotyczących: dyrektywy MiFID, tajemnic prawnie chronionych, zagadnień kodeksów etycznych. Członek m.in. Stowarzyszenia Compliance Polska ( w tym Grupy ds. MiFID II), International Law Association Polich Branch i innych. Autor bloga Compliance & MiFID

7 , FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr , lub na Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. Imię Nazwisko Stanowisko Departament Firma Ulica Kod pocztowy Telefon WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI Miasto TAK, chcę wziąć udział w szkoleniu Produkty inwestycyjne, termin: września 2014 r. Cena zł + 23% VAT do 11 sierpnia 2014 r. Cena zł + 23% VAT do 25 sierpnia 2014 r. Cena zł + 23% VAT po 25 sierpnia 2014 r. TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze TAK, wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Poniżej adres właściwy do otrzymywania faktur elektronicznych: DANE DO FAKTURY: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy Ulica Kod pocztowy oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP Fax DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury): Pełna nazwa firmy Oddział / dział firmy / z dopiskiem Miasto Warunki uczestnictwa 1. Koszty zawierają uczestnictwo jednej osoby w warsztacie i wynoszą: Cena zł + 23% VAT do 11 sierpnia 2014 r. Cena zł + 23% VAT do 25 sierpnia 2014 r. Cena zł + 23% VAT po 25 sierpnia 2014 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatu, przerwy kawowe oraz lunch. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatu. 5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 25 sierpnia 2014 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 25 sierpnia 2014 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztacie może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatu. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH? kontakt telefoniczny z naszym konsultantem newsletter portale tematyczne (jakie?) Imię i nazwisko Ulica Kod pocztowy Miasto prasa (jaka?) inne (jakie?) M.W0232 Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie pl w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości. Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki : 1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika 2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29). W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków. data i podpis pieczątka firmy

PRODUKTY INWESTYCYJNE

PRODUKTY INWESTYCYJNE ZAGADNIENIA GŁÓWNE Ò ÒZACHĘTY ZMIANY W STATUSIE PRAWNYM I ICH WPŁYW NA PRAKTYKĘ W KONTEKŚCIE MIFID II Ò ÒPORADA INWESTYCYJNA PRAKTYKA ŚWIADCZENIA USŁUGI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ÒÒZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian GŁÓWNE ZAGADNIENIA Projektowane zmiany przepisów w zakresie cen transferowych Limity powodujące powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji Najczęstsze aktualne problemy i wątpliwości przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

Rekomendacji T i S. Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle nowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI

Rekomendacji T i S. Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle nowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA ocena klienta w świetle rekomendacji T i S uproszczona procedura wiarygodności kredytowej klienta określanie wskaźnika dti przez bank Każdy uczestnik otrzyma certyfikat

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONKURENCJI NAJNOWSZE ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY

PRAWO KONKURENCJI NAJNOWSZE ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY Strona Tytułowa 13 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI 嵣 嵣 Zakres odpowiedzialności według nowej ustawy antymonopolowej 嵣 嵣 Najczęstsze przypadki porozumień ograniczających

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej Główne zagadnienia Ujednolicenie zasad pracy w Grupie Sposoby na optymalizację kosztów pracy w Grupie Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa HR w GK Prelegenci Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI. dr Jan Byrski, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI. dr Jan Byrski, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Umowa outsourcingowa Ochrona danych osobowych w kontekście danych objętych tajemnicą bankową Outsourcing IT i cloud computing w bankowości Podoutsourcing realizowanie

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK Strona Tytułowa 23-24 kwiecień 2014 r. Hotel Sheraton, Warszawa Jaką odpowiedzialność prawną, cywilną i karną ponoszą członkowie zarządu? GŁÓWNE ZAGADNIENIA Aktualny stan prawny jak poradzić sobie z brakiem

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wyznaczyć cel zmian kapitałowych po co przeprowadzać przekształcenia? Tworzenie planu i harmonogramu Działanie grupy po przekształceniach kapitałowych Prelegenci

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne. aspekty procesu budowlanego. Główne zagadnienia: Patroni medialni: Współpraca:

Prawne i praktyczne. aspekty procesu budowlanego. Główne zagadnienia: Patroni medialni: Współpraca: Strona Tytułowa warsztaty 13 14 marca 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Prelegenci: Katarzyna Barańska Kancelaria Prawna White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy dr Jerzy Kopyra Akademia Prawa

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów

TAJEMNICA BANKOWA i ochrona informacji w świetle najnowszych przepisów Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający Strona Tytułowa Główne zagadnienia yrozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osób fizycznych ytajemnica bankowa w outsourcingu

Bardziej szczegółowo

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI WARSZTATY HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH 13-14 kwietnia 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa PRELEGENCI Magdalena Baliszewska Kancelaria Prawna White & Case Radosław Skiba

Bardziej szczegółowo

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Strona Tytułowa Informacje Ogólne Program 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Formularz Zgłoszeniowy Prelegenci BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY PRELEGENCI GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH 13-14 maja 2015 r. Dziennik Aktywności 1-Analizy 161 Jesteś Managerem Sprzedaży i szukasz odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego moi handlowcy nie realizują planów? Jak zorganizować im pracę, żeby

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W OBIEKTY TELEKOMUNIKACYJNE REGULACJE PRAWNE ORAZ WYMIAR BUDOWLANO ŚRODOWISKOWY. 4 5 kwietnia 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

INWESTYCJE W OBIEKTY TELEKOMUNIKACYJNE REGULACJE PRAWNE ORAZ WYMIAR BUDOWLANO ŚRODOWISKOWY. 4 5 kwietnia 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa 4 5 kwietnia 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Pozyskiwanie nieruchomości na cele telekomunikacyjne w aktualnym otoczeniu prawnym Ustanowienie służebności przesyłu aktualna

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa ZAFI - implementacja przepisów i istniejące problemy

Dyrektywa ZAFI - implementacja przepisów i istniejące problemy Główne Zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 14 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Problemy prawne i praktyczne implementacji dyrektywy ZAFI Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Daniel Borkowski Specjalizacja, doradztwo prawne i biznesowe dla sektora Oil, Gas & Energy

Daniel Borkowski Specjalizacja, doradztwo prawne i biznesowe dla sektora Oil, Gas & Energy Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Wpływ IRiESP na rynek energetyczny Zasady okreslające obrót paliwem na giełdzie gazu Problemy związane z nominacją i alokacją paliwa gazowego Charakterystyka rynku bilansującego

Bardziej szczegółowo

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych Strona tytułowa Program Dzień I Program Dzień II Informacje ogólne Prelegenci EKSPERT ZARZĄDZANIA Formularz zgłoszeniowy 5 6 grudnia 2013 r. Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów Główne zagadnienia Praktyczne aspekty regulacji przy nabywaniu nieruchomości i gruntów Ograniczenia w zabudowie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy Wybrane ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

CRD DYREKTYWA. 3 miesiące praktyki po wejściu w życie rozporządzeń. www.mmcpolska.pl WARSZTATY

CRD DYREKTYWA. 3 miesiące praktyki po wejściu w życie rozporządzeń. www.mmcpolska.pl WARSZTATY WARSZTATY 3-4 marca 2010r., Radisson Blu, ul. Grzybowska 24, Warszawa Prelegenci Ministerstwo Finansów Zadaj swoje pytanie ekspertom! Każdy uczestnik ma możliwość uzyskania szczegółowej odpowiedzi w trakcie

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo