PRODUKTY INWESTYCYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRODUKTY INWESTYCYJNE"

Transkrypt

1 ZAGADNIENIA GŁÓWNE Ò ÒZACHĘTY ZMIANY W STATUSIE PRAWNYM I ICH WPŁYW NA PRAKTYKĘ W KONTEKŚCIE MIFID II Ò ÒPORADA INWESTYCYJNA PRAKTYKA ŚWIADCZENIA USŁUGI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ÒÒZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW W RELACJACH MIĘDZY PODMIOTAMI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ W KONTEKŚCIE PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH Ò Ò WDROŻENIE MIFID II/MIFIR Z PERSPEKTYWY JEDNOSTKI COMPLIANCE STUDIUM PRZYPADKU PRELEGENCI Łukasz Homoncik Alior Bank Przemysław Kołodziej Trigon Dom Maklerski Iwona Mirosz Kancelaria Mirosz Jankowski Tadeusz Pęksa Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. Marcin Pietkiewicz, Kancelraria Wardyński i Wspólnicy Tomasz Rogalski Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy Tomasz Stryjewski FinCrea TFI Monika Szpiganowicz Grzegorz Włodarczyk Patronat medialny Współpraca

2 Dzień pierwszy, 23 września :00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa 9:30 Wpływ zmian w obowiązku ochrony inwestorów w świetle Dyrektywy MiFID II na funkcjonowanie sektora inwestycyjnego jakie dokumenty (umowy, informacje, prospekty) należy przygotować oraz jakie informacje przekazać klientowi w kontekście obowiązku informowania go wg dyrektywy MIFID II? interpretacja wymogu MIFID II dotyczącego rejestracji rozmów przy oferowaniu produktów inwestycyjnych - w którym momencie i w jakiej formie rejestrować? w jakim zakresie do lokat strukturyzowanych i ubezpieczeń należy stosować zalecenia i wymogi dyrektywy MIFID II? MARCIN PIETKIEWICZ, Radca Prawny, Praktyka rynków kapitałowych i instytucj finansowych, Wardyński i Wspólnicyowa 10:45 Przerwa kawowa 11:15 Porada inwestycyjna praktyka świadczenia usługi w świetle obowiązujących przepisów dobre praktyki informowania o produktach inwestycyjnych w ramach porady inwestycyjnej o charakterze ogólnym TADEUSZ PĘKSA, Risk & Compliance Manager, Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. 12:30 Jakie obowiązki i warunki musi spełnić emitent przy konstruowaniu produktu w kontekście wymogów MiFID II: propozycje rozwiązań implementa cyjnych TOMASZ STRYJEWSKI, Compliance Officer, FinCrea TFI 13:30 Przerwa na lunch 14:30 Implementacja wymogu Dyrektywy MIFID II o przejrzystości przed i po transakcyjnej przez firmy inwestycyjne do kogo i co powinny raportować? TOMASZ ROGALSKI, Radca Prawny, Starszy Prawnik, Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy 15:30 Wpływ ESMA na kształtowanie rynku produktów inwestycyjnych w Europie Praktyka nadzorcza ESMA w kontekście regulacji MiFID IWONA MIROSZ, Radca prawny, Ekspert Prawa Bankowego, Partner, Kancelaria Mirosz Jankowski 16:30 Zakończenie I dnia warsztatów Dzień drugi, 24 września :00 Rejestracja Uczestników, Poranna kawa 09:30 Zachęty zmiany w statusie prawnym i ich wpływ na praktykę w kontekście MiFID II zmiany prawne proponowane na poziomie Dyrektywy MiFID II oraz przepisów wykonawczych do Dyrektywy w jaki sposób zmieni się podejście nadzorcy europejskiego i krajowego w zakresie przyjmowania i przekazywania zachęt? organizacja konkursów dotyczących sprzedaży wybranych produktów inwestycyjnych z oferty czy zachęta w postaci obniżenia opłat na nabycie jednostek uczestnictwa wywołuje te same konsekwencje prawne co zachęta materialna? interpretacja prawna PRZEMYSŁAW KOŁODZIEJ, Compliance Legal & Risk Management Manager, Trigon Dom Maklerski 11:00 Przerwa kawowa 11:30 Zarządzanie konfliktem interesów w relacjach między podmiotami w grupie kapitałowej w kontekście produktów inwestycyjnych Postępowanie w konflikcie interesów dotyczącym współpracy podmiotów w ramach grupy kapitałowej: Banku (dystrybutora oraz pełniącego funkcję Agenta Transferowego) z TFI, Asset Management lub Domem Maklerskim. Strategia postępowania informacyjnego z klientem w przypadku wystąpienia konfliktu interesów GRZEGORZ WŁODARCZYK, Starszy Ekspert ds. Monitoringu Zgodności,, MONIKA SZPIGANOWICZ, Radca Prawny, Dyrektor ds. Regulacji Inwestycyjnych, 13:00 Przerwa na lunch 13:00 Przerwa na lunch 14:00 Problematyczne aspekty wynagradzania i premiowania osób oferujących produkty inwestycyjne Wynagradzanie i premiowanie pracowników, a organizacja konkursów dotyczących sprzedaży wybranych produktów inwestycyjnych z oferty Przykłady dostosowania systemów premiowych i wynagrodzeń osób zaangażowanych w sprzedaż produktów inwestycyjnych do wytycznych ESMA o wynagradzaniu pracowników oferujących produkty inwestycyjne GRZEGORZ WŁODARCZYK, Starszy Ekspert ds. Monitoringu Zgodności, MONIKA SZPIGANOWICZ, Radca Prawny, Dyrektor ds. Regulacji Inwestycyjnych, 15:00 Wdrożenie MiFID II/MIFIR z perspektywy jednostki Compliance studium przypadku jakie zmiany strukturalno-organizacyjne wprowadza dyrektywa MIFID II dla instytucji finansowych i jak się do nich przygotować? ŁUKASZ HOMONCIK, Ekspert ds. Zgodności Regulacji, Alior Bank 16:00 Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

3 Dlaczego warto wziąć udział? Dyrektywa MiFID II, której ostateczne brzmienie zostało uzgodnione przez instytucje Unii Europejskiej narzuca podmiotom inwestycyjnym kolejne restrykcyjne wymogi, które mają zwiększyć przejrzystość rynków i zaufanie inwestorów. Wzmożony trend ochrony uczestników rynku kapitałowego uwidocznił się również w stanowiskach wydawanych ostatnio przez Komisję Nadzoru Finansowego, która zwraca szczególną uwagę na przeciwdziałanie występowaniu konfliktu interesów i ciągłe dążenie do działania w jak najlepszym interesie klienta. Wspomniane okoliczność rodzą mnóstwo wątpliwości natury praktycznej, które znajdują odzwierciedlenie w funkcjonowaniu podmiotów inwestycyjnych. Problematyczne aspekty wynagradzania i premiowania osób oferujących produkty inwestycyjne Zachęty zmiany w statusie prawnym i ich wpływ na praktykę w kontekście MiFID II Postępowanie w konflikcie interesów dotyczącym współpracy podmiotów w ramach grupy kapitałowej Odpowiedzi i rozwinięcie wskazanych powyżej oraz wielu innych problemów i zagadnień dostarczy Państwu spotkanie Produkty inwestycyjne w świetle bieżących problemów i najnowszych zmian. Zaproszeni prelegenci w tym przedstawiciele instytucji finansowych omówią najbardziej problematyczne zagadnienia związane z odpowiedniością produktową klienta, implementacją wymogów MIFID II, jak również rozwiązywaniem konfliktu interesów. Więcej informacji: Organizator MM Conferences S.A. (MMC Polska) jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz handlowców. Współpracujemy m.in. z: Orange, T- mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design. Do kogo kierujemy warsztat? Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora inwestycyjnego, min.: banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich itp., w szczególności do kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników, specjalistów z następujących działów: Prawnych Compliance Finansowych Produktów Detalicznych, Inwestycyjnych Inspektorów nadzoru Badania i Rozwoju Strukturyzowanych Produktów Inwestycyjnych Miejsce wydarzenia: Kinga Mazurek Młodszy Kierownik Projektu tel: Hotel Westin Al. Jana Pawla II 21 Warszawa

4 Prelegenci ŁUKASZ HOMONCIK Alior Bank Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie bankowym, posiada kilkuletnie doświadczenie w jednostkach compliance w firmie inwestycyjnej oraz w bankach komercyjnych, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta programu Eramus na Uniwersytecie w Tartu w Estonii, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. PRZEMYSŁAW KOŁODZIEJ Trigon DM Legal-Compliance & Risk Management Manager w Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Inspektor Nadzoru w Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jest absolwentem studiów magisterskich prawa oraz zarządzania i marketingu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentem studiów podyplomowych z zakresu prawa bankowego współorganizowanych przez Narodowy Bank Polski oraz doktorantem na Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada kilkuletnie doświadczenie pracy w domach maklerskich w obszarze compliance oraz product developmentu. Posiada kilkuletnie doświadczenie i praktykę w obszarze zarządzania i rozwoju kancelarii prawnych. IWONA MIROSZ Kancelaria Mirosz Jankowski Mec. Iwona Mirosz specjalizuje się w bankowości i finansach. Posiada ponad siedemnastoletnie doświadczenie pracy w bankowości jako dyrektor departamentu prawnego w Svenska Handelsbanken AB SA Oddział w Polsce i w Banku Handlowym w Warszawie SA. Doświadczenie prawnicze mec. Mirosz obejmuje m.in. utworzenie banku i oddziału instytucji kredytowej, precedensową likwidację banku, sporządzanie dokumentacji związanej ze wszelkiego rodzaju czynnościami bankowymi, obrotem instrumentami finansowymi, funkcję compliance. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, oraz kurs prawa Angielskiego i Unii Europejskiej organizowany przez Uniwersytet w Cambridge we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, oraz kurs z zakresu prawa amerykańskiego organizowany przez Academy of American and International Law, Dallas, USA. Po ukończeniu aplikacji sądowej i egzaminie radcowskim doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych i bankach. Mec. Mirosz regularnie publikuje artykuły na temat bieżących zagadnień z dziedziny bankowości i finansów. Jest też częstym wykładowcą na konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce bankowej i compliance. TADEUSZ PĘKSA Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. Tadeusz Pęksa Risk & Compliance Manager w Biurze Maklerskim Banku BPH Manager oraz Subject Matter Expert w obszarach zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, compliance i audytu. Certyfikowany Project Manager i Audytor Wewnętrzny odpowiedzialny za wdrażanie oraz organizację procesów kontrolnych i zarządzania ryzykiem w grupach/firmach finansowych na rynku bankowym i kapitałowym (Deutsche Bank, Trigon DM oraz BPH/GE Capital). Absolwent Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Studiów Podyplomowych w obszarze Audytu Wewnętrznego i Kontroli Finansowej oraz Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw.

5 Prelegenci MARCIN PIETKIEWICZ Wardyński i Wspólnicy Radca Prawny, Członek Zespołu Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy Specjalizuje się w prawie instytucji finansowych, rynków kapitałowych oraz w prawie korporacyjnym i gospodarczym. Brał udział w przygotowywaniu prawnych części prospektów emisyjnych, doradza przy pozyskiwaniu środków na rynkach kapitałowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych emitentów, oferowaniu zagranicznych papierów wartościowych w Polsce, a także w zakresie regulacyjnych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych (biur maklerskich, banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń) i oferowania produktów finansowych oraz outsourcingu usług. Uczestniczy w projektach związanych z restrukturyzacją spółek (m.in. przejęcie, nabywanie udziałów, nabywanie przedsiębiorstw spółek handlowych), odpowiadając za sprawy związane z publicznym obrotem papierami wartościowymi oraz sprawy korporacyjne. Wspomaga przygotowanie raportów due diligence i współtworzy główne umowy transakcyjne. Uczestniczy również w pracach dotyczących finansowania projektów (umowy kredytu, nabycie akcji, szczególne rodzaje finansowania), przejmowania wierzytelności i powiązanych zabezpieczeń oraz sekurytyzacji. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego współorganizowanego przez University of Cambridge. W latach pracował w kancelarii Wasylkowski i Wspólnicy należącej do międzynarodowej sieci firm prawniczych współpracujących z Deloitte. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2004 roku. TOMASZ ROGALSKI Norton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy Jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (od 2009 r.) i starszym prawnikiem (senior sssociate) w zespole bankowości i finansów warszawskiego biura Norton Rose Fulbright. Tomasz doradza przy transakcjach finansowych i posiada bogate doświadczenie w transakcjach finansowania nieruchomości (real estate finance), w transakcjach finansowania dla sektora telekomunikacyjnego, finansowania akwizycyjnego oraz project finance. W swojej praktyce koncentruje się również na doradztwie w zakresie świadczenia usług finansowych dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, w tym instrumentami pochodnymi i działalności maklerskiej. W szczególności, Tomasz posiada bogate doświadczenie w doradztwie przy krajowych i zagranicznych transakcjach dotyczących emisji udziałowych i dłużnych papierów wartościowych, w tym przy pierwszych ofertach publicznych akcji, wezwaniach na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych oraz w kwestiach regulacyjnych obejmujących obowiązki informacyjne spółek publicznych, obowiązki podmiotów sektora finansowego i energetycznego na podstawie Rozporządzenia REMIT, Rozporządzenia EMIR oraz Dyrektywy MiFID, świadczenie usług powierniczych, rozliczanie i rozrachunek transakcji mających za przedmiot instrumenty finansowe i obrót instrumentami finansowymi ( w tym towarowymi instrumentami pochodnymi). Tomasz Rogalski z wyróżnieniem ukończył w 2005 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest również absolwentem Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i University of Cambridge (British Centre for English and European Legal Studies) (2005 r.). Tomasz Rogalski ukończył w 2006 r. Podyplomowe Studium Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (praca dyplomowa: Sekurytyzacyjne instrumenty finansowe dotycząca instrumentów finansowych emitowanych w procesie sekurytyzacji wierzytelności bankowych, w tym instrumentów znajdujących zastosowanie przy sekurytyzacji syntetycznej). Tomasz Rogalski jest autorem publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego ( w tym współautorem napisanej przez prawników Norton Rose Fulbright monografii pt. Towary giełdowe i towarowe instrumenty pochodne. Prawne aspekty obrotu ), prawnych zabezpieczeń finansowania oraz prawa upadłościowego. Tomasz regularnie występuje na konferencjach poświęconych dokumentacji kredytowej wg standardu LMA, zagadnieniom regulacyjnym związanym ze świadczeniem usług finansowych oraz project finance.

6 Prelegenci TOMASZ STRYJEWSKI FinCrea TFI Inspektor Nadzoru oraz Compliance Officer w FinCrea TFI S.A. odpowiedzialny za nadzór wewnętrzny oraz zapewnienie zgodności działania towarzystwa z prawem. Prowadzi projekty związane z dostosowaniem działalności Towarzystwa do zmian w otoczeniu prawnym i regulacyjnym, opiniuje projekty utworzenia funduszy inwestycyjnych, rozwój nowych produktów i procesów, jest odpowiedzialny za wypełnianie obowiązków sprawozdawczych Towarzystwa i relacje z regulatorami. Absolwent Wydziału Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Dundee Business School Uniwersytetu Abertay w Dundee. Compliance zajmuje się od roku 2008, do roku 2011 zdobywał doświadczenie jako specjalista ds. compliance w Obszarze Zapewnienia Zgodności w Banku Zachodnim WBK S.A. MONIKA SZPIGANOWICZ Radca prawny od 2004 r., ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie na rzecz międzynarodowych spółek kapitałowych, w tym banków, zdobyte zarówno jako prawnik wewnętrzny (in-house lawyer), jak i prawnik w międzynarodowej kancelarii prawnej. Od 2007 r. związana z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., przez sześć lat z Departamentem Prawnym, a obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Regulacji Inwestycyjnych w Departamencie Monitoringu Zgodności. Specjalizuje się w doradztwie związanym z rynkiem kapitałowych z uwzględnieniem aspektów compliance, jak również kwestii związanych z prawem konsumenckim. GRZEGORZ WŁODARCZYK Zarówno praktycznie (zawodowo) jak i teoretycznie (studia doktoranckie) zajmuje się tematyką zarządzania ryzykiem braku zgodności, oraz MiFID em i bardziej generalnie ustawodawstwem europejskim z zakresu rynków kapitałowych (UCITS, CRD, EMIR etc.). Ukończył prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w prawie bankowym oraz prawie rynków kapitałowych. Związany z rynkiem kapitałowym od 2007 roku od praktyki na GPW w Warszawie, przez komórki prawne i zgodności kilku banków. Od roku 2008 współpracownik kancelarii prawnych. Autor kilkunastu artykułów dotyczących: dyrektywy MiFID, tajemnic prawnie chronionych, zagadnień kodeksów etycznych. Członek m.in. Stowarzyszenia Compliance Polska ( w tym Grupy ds. MiFID II), International Law Association Polich Branch i innych. Autor bloga Compliance & MiFID

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii Piotr Gniewkowski Kancelaria Radcy Prawnego - Piotr Gniewkowski Rafał Hajduk Norton Rose Fulbright Raportowanie danych transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia:

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia: Główne zagadnienia: REGULACJE DYREKTYWY SEVESO III NOWE OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO ZAKŁAD O DUŻYM I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA AWARII WYMAGANA DOKUMENTACJA ZAKŁADOWA W ZW. Z ZAPOBIEGANIEM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Patron honorowy: Konferencja GDZIE I KIEDY: 27-28 marca 2012, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: wdrożenie dyrektywy MiFID w Polsce doświadczenia nadzorcze

Bardziej szczegółowo

Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych

Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych 27-28 maja 2015 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zasady współpracy CUW z Grupą Kapitałową Optymalny kontrakt świadczenia usług przez CUW (SLA) Budowanie efektywnego zespołu zarządzającego Jak CUW powinien dbać o

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA CERTYFIKATY. 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa. Patroni medialni Współpraca Oorganizator

PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA CERTYFIKATY. 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa. Patroni medialni Współpraca Oorganizator Strona Tytułowa 3 4 września 2014 HOTEL SHERATON, Warszawa Mariusz Kozłowski Zespół Cen Transferowych EY Tomasz Kurdelski Prezes Zarządu EBtICOM Joanna Pachnik Zespół Cen Transferowych EY Paweł Rychlik

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia

Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 11 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Procedura formalno-prawna budowy linii wysokiego napięcia Prawne

Bardziej szczegółowo

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Konkluzje BAT ich wymogi i status prawny w świetle Dyrektywy IPPC Wpływ wymagań BAT na kształt pozwolenia zintegrowanego Efektywna eksploatacja instalacji energetycznego spalania BAT-AEPL

Bardziej szczegółowo

Praktyk zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej

Praktyk zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Główne zagadnienia Prawidłowa organizacja procesu monitorowania ryzyka Opracowanie optymalnej skali ocen ryzyka dla całej Grupy Kapitałowej definiowanie wskaźników KRI Agregacja ryzyk Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki Rozwój rynku Główne zagadnienia Rynek w kontekście zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II Biorąc u w wars dział z tatach otrzym punktó ają Państwo1 w sz 3 do prz koleniowych edstaw ienia Krajow e Radców

Bardziej szczegółowo

Marta Bieniada. Maciej Mieczysław Małek. Teresa Olszówka. Magdalena Mazurkiewicz. Peter Święcicki. Małgorzata Strucka.

Marta Bieniada. Maciej Mieczysław Małek. Teresa Olszówka. Magdalena Mazurkiewicz. Peter Święcicki. Małgorzata Strucka. otrzyma certyfikat poświadczający udział Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wygląda aktualny stan prawny wdrożenia FATCA Obowiązki polskich instytucji finansowych po 1 lipca 2014r Umowa międzyrządowa

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE Strona Tytułowa 14-15 maja 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zagrożenia i niepokojące sygnały ze spółek zależnych Dopuszczalne metody sprawowania kontroli nad spółkami zależnymi Pozakodeksowe

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. po wdrożeniu DRUGA EDYCJA. 14-15 kwietnia 2011. warsztatów. Warszawa. W programie m.in.: Prelegenci warsztatów:

REKOMENDACJA. po wdrożeniu DRUGA EDYCJA. 14-15 kwietnia 2011. warsztatów. Warszawa. W programie m.in.: Prelegenci warsztatów: 14-15 kwietnia 2011 Warszawa REKOMENDACJA po wdrożeniu T JAK WŁAŚCIWIE DOSTOSOWAĆ DZIAŁANIA BANKÓW DO WYMOGÓW NAJNOWSZYCH REGULACJI W programie m.in.: Przegląd różnych ofert: LtV, okres kredytowania, waluty

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

w Grupach Kapitałowych

w Grupach Kapitałowych 2-3 września 2015 r. Hotel Sheraton Warszawa Główne Zagadnienia KONSEKWENCJE ZMIAN W USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - NOWY STATUS ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PRAWO MARKETINGU - PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014 www.taxonline.pl Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. 6 lutego 2014 Warszawa Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez firmę PwC "Programy

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo