ZYPPLUSBF-T401 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZYPPLUSBF-T401 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat"

Transkrypt

1 Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS BELL FORD (kod tabeli: TOIL4 PREMIUM Wykaz UFK nr 2), stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS Tabela limitów Lp. Nazwa limitu Wysokość 1. Minimalna wysokość składki podstawowej zł 2. Minimalna wysokość składki doraźnej dla rachunku swobodnego dostępu zł 3. Minimalna wartość rachunku podstawowego po dokonaniu wykupu częściowego zł Tabela opłat Nazwa opłaty 1. Opłata wstępna od składki podstawowej brak 2. Opłata wstępna od składki doraźnej brak 3. Opłata administracyjna (w skali roku): dla rachunku podstawowego dla rachunku swobodnego dostępu 4. Opłata polisowa brak 5. Opłata transakcyjna za przeniesienie środków (osobno dla każdego z rachunków) 1. rok 1,8 % 2. rok 1,8 % 3. rok i lata następne 1,1 % Wysokość dla dyspozycji złożonych w formie papierowej: 12 pierwszych zmian w roku polisowym bezpłatnych, każda kolejna 20 zł dla dyspozycji złożonych w e-serwis: 0 zł za zmianę alokacji składki (dla rachunku swobodnego dostępu) 6. Opłata za przesłanie informacji o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego 7. Koszt wykupu polisy w poszczególnych latach trwania umowy: dla rachunku podstawowego dla rachunku swobodnego dostępu 8. Koszt wykupu częściowego polisy w poszczególnych latach trwania umowy: dla rachunku podstawowego dla rachunku swobodnego dostępu dla dyspozycji złożonych w formie papierowej: 5 pierwszych zmian w roku polisowym bezpłatnych, każda kolejna 20 zł dla dyspozycji złożonych w e-serwis: 0 zł 5 zł 1. rok 5 % 2. rok 3 % 3. rok i lata następne 0 % 0 % 1. rok 5 % 2. rok 3 % 3. rok i lata następne 0 % 0 % ZYPPLUSBF-T401 06/15 1

2 Tabela stawek za ryzyko śmierci Miesięczna stawka za ryzyko śmierci (sposób obliczenia miesięcznej opłaty za ochronę ubezpieczeniową: suma na ryzyku x miesięczna stawka za ryzyko śmierci) WIEK Miesięczna stawka za ryzyko śmierci WIEK Miesięczna stawka za ryzyko śmierci 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Niniejsza Tabela opłat i limitów została zatwierdzona uchwałą Zarządu 101/2015 z dnia 15 lipca 2015 r. i wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2015 roku. Veit Stutz Magdalena Nawłoka Radosław Kamiński Jerzy Visan Zbigniew Świątek 2

3 Wykaz nr 2 Ubezpieczeniowych uszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS BELL FORD z dnia r. A. usze inwestycyjne polskie Lp. Nazwa UFK Allianz Nazwa funduszu inwestycyjnego, w który inwestuje UFK Nazwa TFI Kod Gotówkowe i Rynku Pieniężnego (PLN) 1 Allianz Legg Mason Pieniężny Legg Mason Pieniężny subfundusz Legg Mason Parasol 2 Allianz Pieniężny Allianz Pieniężny subfundusz wydzielony w ramach Allianz Legg Mason TFI S.A. LM-P TFI Allianz Polska S.A. AZ-P 3 Allianz NN Depozytowy NN (L) Depozytowy subfundusz NN S NN Investment Partners TFI S.A. ING-D 4 Allianz UniKorona Pieniężny UniKorona Pieniężny subfundusz Uniusze Union Investment TFI S.A. UNI-P 5 Allianz Quercus Ochrony Kapitału Quercus Ochrony Kapitału subfundusz Quercus Parasolowy S 6 Allianz SKARBIEC Kasa Subfundusz Pieniężny Skarbiec-Kasa subfundusz Skarbiec Quercus TFI S.A. QRS-OK. Skarbiec TFI S.A. SKR-K 7 Allianz SKARBIEC Lokacyjny Subfundusz Skarbiec-Lokacyjny subfundusz Skarbiec Skarbiec TFI S.A. SKR-L Obligacyjne i Dłużne (PLN) 8 Allianz Obligacji Plus Allianz Obligacji PLUS subfundusz wydzielony w ramach Allianz 9 Allianz Obligacji Globalnych Allianz Obligacji Globalnych subfundusz wydzielony w ramach Allianz S TFI Allianz Polska S.A. AZ-O TFI Allianz Polska S.A. AZ-OG 10 Allianz Pioneer Obligacji Plus Pioneer Obligacji Plus subfundusz Pioneer Pioneer Pekao TFI S.A. PIO-OP 11 Allianz NN Obligacji NN Obligacji subfundusz NN Parasol NN Investment Partners TFI S.A. ING-SO 12 Allianz Legg Mason Obligacji Legg Mason Obligacji subfundusz Legg Mason Parasol Legg Mason TFI S.A. LM-O 13 Allianz UniKorona Obligacje UniKorona Obligacje subfundusz Uniusze Union Investment TFI S.A. UNI-O 14 Allianz PKO Obligacji Długoterminowych PKO Obligacji Długoterminowych PKO TFI S.A. PKO/ CS-OD 15 Allianz Polskich Obligacji Skarbowych Allianz Polskich Obligacji Skarbowych subfundusz wydzielony w ramach Allianz S 16 Allianz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych 17 Allianz NN Globalny Długu Korporacyjnego 18 Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny Stabilnego wzrostu, Zrównoważone, Mieszane (PLN) Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych subfundusz Aviva Investors NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego subfundusz NN S Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny subfundusz Altus Parasolowy 19 Allianz Stabilnego Wzrostu Allianz Stabilnego Wzrostu subfundusz wydzielony w ramach Allianz TFI Allianz Polska S.A. AZ-POS Aviva Investors Poland TFI S.A. AVI-DPK NN Investment Partners TFI S.A. ING-GDK Altus TFI S.A. ALT-ASZD altustfi.pl TFI Allianz Polska S.A. AZ-SW 20 Allianz PKO Stabilnego Wzrostu PKO Stabilnego Wzrostu subfundusz PKO Parasolowy PKO TFI S.A. PKO/ CS-SW 21 Allianz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących subfundusz Investor Parasolowy Investors TFI S.A. DWS- ZRWSCH investors.pl 22 Allianz Investor Zrównoważony Investor Zrównoważony Investors TFI S.A. DWS-ZR investors.pl 23 Allianz PKO Zrównoważony PKO Zrównoważony subfundusz PKO Parasolowy PKO TFI S.A. PKO/CS-Z 24 Allianz UniKorona Zrównoważony Subfundusz UniKorona Zrównoważony subfundusz Uniusze Union Investment TFI S.A. UNI-Z 25 Allianz Legg Mason Strateg Legg Mason Strateg subfundusz Legg Mason Parasol Legg Mason TFI S.A. LM-ZŚE 26 Allianz Noble Stabilnego Wzrostu Plus Noble Stabilnego Wzrostu Plus subfundusz Noble s Noble s TFI S.A. NBL-SZP 27 Allianz Noble Mieszany Noble Mieszany subfundusz Noble s Noble s TFI S.A. NBL-M 28 Allianz Quercus Stabilny Quercus Stabilny subfundusz Quercus Parasolowy S Quercus TFI S.A. QRS-S Akcyjne (PLN) 29 Allianz Akcji Allianz Akcji subfundusz wydzielony w ramach Allianz TFI Allianz Polska S.A. AZ-A 30 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek subfundusz wydzielony w ramach Allianz 31 Allianz Aktywnej Alokacji Allianz Aktywnej Alokacji subfundusz wydzielony w ramach Allianz 32 Allianz Akcji Globalnych Allianz Akcji Globalnych subfundusz wydzielony w ramach Allianz S 33 Allianz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących Pioneer Akcji Rynków Wschodzących subfundusz Pioneer uszy Globalnych TFI Allianz Polska S.A. AZ-AMiŚS TFI Allianz Polska S.A. AZ-AA TFI Allianz Polska S.A. AZ-AG Pioneer Pekao TFI S.A. PIO- ARWSCH 34 Allianz Pioneer Akcji Polskich Pioneer Akcji Polskich sunfundusz Pioneer Pioneer Pekao TFI S.A. PIO-AP 35 Allianz Investor Akcji Dużych Spółek Investor Akcji Dużych Spółek Investors TFI S.A. DWS-A investors.pl ZYPPLUSBF-FUND203 09/15 1 Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego: złotych (wpłacony w całości).

4 Lp. Nazwa UFK Allianz Nazwa funduszu inwestycyjnego, w który inwestuje UFK Nazwa TFI Kod 36 Allianz Investor TOP 25 Małych Spółek Investor Top 25 Małych Spółek Investors TFI S.A. DWS- TOP25 investors.pl 37 Allianz Investor Akcji Investor Akcji Investors TFI S.A. DWS-ICH investors.pl 38 Allianz Investor Turcja Investor Turcja subfundusz Investor Parasol S Investors TFI S.A. DWS-T investors.pl 39 Allianz Investor BRIC Investor BRIC subfundusz Investor Parasol Investors TFI S.A. DWS-B investors.pl 40 Allianz Investor Indie i Chiny Investor Indie i Chiny subfundusz Investor Parasol Investors TFI S.A. DWS-ICH investors.pl 41 Allianz Investor Ameryka Łacińska Investor Ameryka Łacińska subfundusz Investor Parasol Investors TFI S.A. DWS-AŁ investors.pl 42 Allianz Legg Mason Akcji Legg Mason Akcji subfundusz Legg Mason Parasol Legg Mason TFI S.A. LM-A 43 Allianz NN Akcji NN Akcji subfundusz NN Parasol NN Investment Partners TFI S.A. ING-SA 44 Allianz PKO Akcji Nowa Europa PKO Akcji Nowa Europa PKO TFI S.A. PKO-NE 45 Allianz UniKorona Akcje UniKorona Akcje subfundusz UniFUndusze Union Investment TFI S.A. UNI-A 46 Allianz UniAkcje Nowa Europa UniAkcje: Nowa Europa subfundusz UniFUndusze Union Investment TFI S.A. UNI-ANE 47 Allianz UniAkcje Małych i Średnich Spółek UniAkcje Małych i Średnich Spółek subfundusz UniFUndusze 48 Allianz Selektywny Allianz Selektywny subfundusz wydzielony w ramach Allianz Union Investment TFI S.A. UNI-AMISS TFI Allianz Polska S.A. AZ-SEL 49 Allianz NN Selektywny NN Selektywny subfundusz NN Parasol NN Investment Partners TFI S.A. ING-SS 50 Allianz Aviva Polskich Akcji Aviva Investors Polskich Akcji subfundusz Aviva Investors 51 Allianz Aviva Małych Spółek Aviva Investors Małych Spółek subfundusz Aviva Investors 52 Allianz NN Globalny Spółek Dywidendowych 53 Allianz NN Europejski Spółek Dywidendowych NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych subfundusz NN S NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych subfundusz NN S Aviva Investors Poland TFI S.A. AVI-PA Aviva Investors Poland TFI S.A. AVI-MS NN Investment Partners TFI S.A. ING-GSD NN Investment Partners TFI S.A. ING-ESD 54 Allianz NN Japonia NN (L) Japonia subfundusz NN S NN Investment Partners TFI S.A. ING-J 55 Allianz NN Spółek Dywidendowych USA NN (L) Spółek Dywidendowych USA subfundusz NN S NN Investment Partners TFI S.A. ING-SDUSA 56 Allianz NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących 57 Allianz Noble Akcji Małych i Średnich Spółek NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących subfundusz NN S Noble Akcji Małych i Średnich Spółek subfundusz Noble s NN Investment Partners TFI S.A. ING-SDRW Noble s TFI S.A. NBL-AMISS 58 Allianz Noble Akcji Noble Akcji subfundusz Noble s Noble s TFI S.A. NBL-A 59 Allianz Quercus Turcja Quercus Turcja subfundusz Quercus Parasolowy S Quercus TFI S.A. QRS-T 60 Allianz Quercus Selektywny Quercus Selektywny subfundusz Quercus Parasolowy S Quercus TFI S.A. QRS-Sel 61 Allianz Quercus Short Quercus Short subfundusz Quercus Parasolowy S Quercus TFI S.A. QRS-Short 62 Allianz Quercus lev Quercus lev subfundusz Quercus Parasolowy S Quercus TFI S.A. QRS-Lev 63 Allianz Quercus Agresywny Quercus Agresywny subfundusz Quercus Parasolowy S Quercus TFI S.A. QRS-A 64 Allianz Quercus Rosja Quercus Rosja subfundusz Quercus Parasolowy S Quercus TFI S.A. QRS-R 65 Allianz Quercus Gold Quercus Gold subfundusz Quercus Parasolowy S Quercus TFI S.A. QRS-G 66 Allianz IPOPEMA Agresywny IPOPEMA Agresywny Subfudusz wydzielony w ramach IPOPEMA S Ipopema TFI S.A. IPO-A 67 Allianz Altus Akcji Altus Subfundusz Akcji subfundusz Altus Parasolowy Altus TFI S.A. ALT-A altustfi.pl 68 Allianz PZU Małych i Średnich Spółek PZU Akcji Małych i Średnich Spółek subfundusz PZU Parasolowy 69 Allianz PZU Energia Medycyna Ekologia PZU Energia Medycyna Ekologia subfundusz PZU Parasolowy 70 Allianz PZU Akcji Spółek Dywidendowych PZU Akcji Spółek Dywidendowych subfundusz PZU S Globalnych Inwestycji 71 Allianz SKARBIEC Spółek Wzrostowych Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych subfundusz Skarbiec PZU TFI S.A. PZU-MISS PZU TFI S.A. PZU-EME PZU TFI S.A. PZU-ASD Skarbiec TFI S.A. SKR-SW 72 Allianz SKARBIEC Akcja Subfundusz Skarbiec Akcja subfundusz Skarbiec Skarbiec TFI S.A. SKR-A 73 Allianz SKARBIEC Małych i Średnich Spółek Akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania (PLN) Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek subfundusz Skarbiec 74 Allianz Energetyczny Allianz Energetyczny subfundusz wydzielony w ramach Allianz S Skarbiec TFI S.A. SKR-MIŚS TFI Allianz Polska S.A. AZ-E 75 Allianz Investor Gold Investor Gold Otwarty subfundusz Investor Parasol S Investors TFI S.A. DWS-G investors.pl 76 Allianz NN Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości NN Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości subfundusz NN Parasol 77 Allianz NN Akcji Środkowoeuropejskich NN Akcji Środkowoeuropejskich subfundusz NN Parasol 78 Allianz Pioneer Surowców i Energii Pioneer Surowców i Energii subfundusz Pioneer usyz Globalnych 79 Allianz Aviva Nowoczesnych Technologii Aviva Investors Nowoczesnych Technologii subfundusz Aviva Investors NN Investment Partners TFI S.A. ING-SŚEBIN NN Investment Partners TFI S.A. ING-AŚ Pioneer Pekao TFI S.A. PIO-SIE Aviva Investors Poland TFI S.A. AVI-NT 80 Allianz Noble Global Return Noble Global Return subfundusz Noble s Noble s TFI S.A. NBL-GR 81 Allianz UniAkcje Sektory Wzrostu UniAkcje Sektory Wzrostu subfundusz Uniusze Union Investment TFI S.A. UNI-SW 2

5 Lp. Nazwa UFK Allianz Nazwa funduszu inwestycyjnego, w który inwestuje UFK Nazwa TFI Kod 82 Allianz IPOPEMA Makro Alokacji IPOPEMA Makro Alokacji Subfudusz wydzielony w ramach IPOPEMA S 83 Allianz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego subfundusz Altus Parasolowy 84 Allianz Altus Aktywnego Zarządzania Altus Subfundusz Aktywnego Zarządzania subfundusz Altus Parasolowy 85 Allianz SKARBIEC Market Neutral Subfundusz Skarbiec Market Neutral subfundusz Skarbiec Ipopema TFI S.A. IPO-MA Altus TFI S.A. ALT-ASZRP altustfi.pl Altus TFI S.A. ALT-AZ altustfi.pl Skarbiec TFI S.A. SKR-MN B. Zagraniczne fundusze inwestycyjne Lp. Akcyjne (PLN) Nazwa UFK Allianz 1 Allianz Franklin Templeton Global amental Strategies 2 Allianz Schroder Global Diversified Growth PLN Hedged Nazwa funduszu inwestycyjnego, w który inwestuje UFK FTIF Franklin Templeton Global amental Strategies PLN (Hedged) Schroder International Selection Global Diversified Growth PLN (Hedged) Spółka zarządzająca zagranicznym funduszem inwestycyjnym Franklin Templeton Investment Management 3 Allianz Templeton BRIC FTIF Templeton BRIC PLN (Hedged) Franklin Templeton Investment 4 Allianz Franklin U.S. Opportunities FTIF Franklin U.S. Opportunities PLN (Hedged) Franklin Templeton Investment 5 Allianz Schroder Frontier Markets Equity PLN Hedged Schroder International Selection Frontier Markets Equity PLN (Hedged) Management 6 Allianz Templeton Asian Growth FTIF Templeton Asian Growth PLN (Hedged) Franklin Templeton Investment Obligacyjne i Dłużne (PLN) 7 Allianz Templeton Global Total Return FTIF Templeton Global Total Return PLN (Hedged) Franklin Templeton Investment 8 Allianz Templeton Global Bond FTIF Templeton Global Bond PLN (Hedged) Franklin Templeton Investment 9 Allianz Schroder Global High Income Bond PLN Hedged 10 Allianz Schroder Asian Convertible Bond PLN Hedged Schroder International Selection Global High Income Bond PLN (Hedged) Schroder International Selection Asian Convertible Bond PLN (Hedged) Management Management Kod FR-GFS SCH-GDG FR-BRIC FR-USO SCH-FME FR-AG FR-GTR FR-GB SCH-GHIB SCH-ACB 3

6 Wykaz funduszy inwestycyjnych, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS BELL FORD z dnia r. usze, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych Polskich Lp. Nazwa funduszu inwestycyjnego, w który inwestuje Portfel Modelowy usze inwestycyjne dłużne Nazwa Towarzystwa uszy Inwestycyjnych (TFI) 1 Allianz Obligacji Plus subfundusz wydzielony w ramach Allianz TFI Allianz Polska S.A. 2 Allianz Pieniężny subfundusz wydzielony w ramach Allianz TFI Allianz Polska S.A. 3 Allianz Polskich Obligacji Skarbowych subfundusz wydzielony w ramach Allianz TFI Allianz Polska S.A. 4 Allianz Obligacji Globalnych subfundusz wydzielony w ramach Allianz TFI Allianz Polska S.A. zawierającej informacje 5 Pioneer Obligacji Plus subfundusz Pioneer Pioneer Pekao TFI S.A. 6 NN Subfundusz Obligacji NN Investment Partners TFI S.A. 7 Legg Mason Subfundusz Obligacji Legg Mason TFI S.A. 8 UniKorona Obligacje subfundusz Uniusze Union Investment TFI S.A. 9 Unikorona Pieniężny subfundusz Uniusze Union Investment TFI S.A PKO Obligacji Długoterminowych PKO TFI S.A Aviva Investors Obligacji subfundusz Aviva Investors Aviva Investors Poland TFI S.A Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych subfundusz Aviva Investors Aviva Investors Poland TFI S.A PZU Papierów Dłużnych POLONEZ subfundusz PZU Parasolowy PZU TFI S.A PZU Gotówkowy subfundusz PZU Parasolowy PZU TFI S.A Subfundusz Dłużnych Papierów Wartośćiowych SKARBIEC-Depozytowy Skarbiec TFI S.A Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-Obligacja Skarbiec TFI S.A Subfundusz Skarbiec Kasa Pieniężny Skarbiec TFI S.A Open Finance Obligacje subfundusz Open Finance Open Finance TFI S.A KBC Pieniężny subfundusz funduszu KBC Parasol KBC TFI S.A. usze inwestycyjne akcyjne 20 Allianz Akcji subfundusz wydzielony w ramach Allianz TFI Allianz Polska S.A Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek subfundusz wydzielony w ramach Allianz TFI Allianz Polska S.A Allianz Selektywny subfundusz wydzielony w ramach Allianz TFI Allianz Polska S.A Allianz Energetyczny subfundusz wydzielony w ramach Allianz TFI Allianz Polska S.A Allianz Akcji Globalnych - subfundusz wydzielony w ramach Allianz TFI Allianz Polska S.A Pioneer Akcji Polskich subfundusz Pioneer Pioneer Pekao TFI S.A Pioneer Surowców i Energii subfundusz Pioneer uszy Globalnych Pioneer Pekao TFI S.A Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego subfundusz Pioneer Pioneer Pekao TFI S.A Investor Akcji Investors TFI S.A Investor Top 25 Małych Spółek Investors TFI S.A Investor Gold Otwarty subfundusz Investor Parasol S Investors TFI S.A Investor Rosja subfundusz Investor Parasol S Investors TFI S.A Investor Turcja subfundusz Investor Parasol S Investors TFI S.A Investor Indie i Chiny subfundusz Investor Parasol S Investors TFI S.A Legg Mason Subfundusz Akcji Legg Mason TFI S.A NN Subfundusz Akcji NN Investment Partners TFI S.A NN Subfundusz Selektywny NN Investment Partners TFI S.A PKO Akcji PKO TFI S.A PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PKO TFI S.A PKO Złota subfundusz PKO Światowy usz Walutowy S PKO TFI S.A UniKorona Akcje subfundusz Uniusze Union Investment TFI S.A UniAkcje Małych i Średnich Spółek subfundusz Uniusze Union Investment TFI S.A Aviva Investors Polskich Akcji subfundusz Aviva Investors Aviva Investors Poland TFI S.A Aviva Investors Nowych Spółek subfundusz Aviva Investors Aviva Investors Poland TFI S.A Aviva Investors Małych Spółek subfundusz Aviva Investors Aviva Investors Poland TFI S.A Noble s Akcji subfundusz Noble s Noble s TFI S.A Noble Akcji Małych i Średnich Spółek subfundusz Noble s Noble s TFI S.A PZU Akcji KRAKOWIAK subfundusz PZU Parasolowy PZU TFI S.A PZU Akcji Małych i Średnich Spółek subfundusz PZU Parasolowy PZU TFI S.A PZU Energia Medycyna Ekologia subfundusz PZU Parasolowy PZU TFI S.A Subfundusz Akcji SKARBIEC-Akcja Skarbiec TFI S.A Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych Skarbiec TFI S.A Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek Skarbiec TFI S.A Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek subfundusz Open Finance Open Finance TFI S.A KBC Akcji Małych i Średnich Spółek subfundusz funduszu KBC Parasol KBC TFI S.A KBC Akcyjny subfundusz funduszu KBC Parasol KBC TFI S.A. ZYPPLUSBF-FUND403 09/15 1 Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego: złotych (wpłacony w całości).

7 usze, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych Zagranicznych Lp. Nazwa funduszu inwestycyjnego, w który inwestuje Portfel Modelowy Zagraniczny usze inwestycyjne dłużne Spółka zarządzająca zagranicznym funduszem inwestycyjnym 1 JPMorgan Investment s-global High Yield Bond PLN (Hedged) JPMorgan ASSET MANAGEMENT 2 JPMorgan s-global Strategic Bond PLN (Hedged) JPMorgan ASSET MANAGEMENT 3 Schroder International Selection Asian Convertible Bond PLN (Hedged) Management 4 Schroder Emerging Markets Debt Absolute Return PLN (Hedged) Management 5 Schroder International Selection Global High Income Bond PLN (Hedged) Management zawierającej informacje 6 FTIF Templeton Global Bond PLN (Hedged) Franklin Templeton Investment s 7 FTIF Templeton Global Total Return PLN (Hedged) Franklin Templeton Investment s 8 Fidelity s Global Strategic Bond PLN (Hedged) Fidelity Worldwide Investment 9 Allianz Euro High Yield Bond PLN (Hedged) Allianz Global Investors GmbH 10 Allianz US High Yield PLN (Hedged) Allianz Global Investors GmbH usze inwestycyjne akcyjne 11 JPMorgan s-highbridge US Steep s PLN (Hedged) JPMorgan ASSET MANAGEMENT 12 JPMorgan s-emerging Markets Opportunities PLN JPMorgan ASSET MANAGEMENT 13 Schroder International Selection Asian Opportunities PLN (Hedged) Management 14 Schroder International Selection EURO Equity PLN (Hedged) Management 15 Schroder International Selection Frontier Markets Equity PLN (Hedged) Management 16 Schroder International Selection Global Diversified Growth PLN (Hedged) Management 17 Schroder Alternative Solutions Gold and Precious Metals PLN (Hedged) Management 18 FTIF Franklin India PLN (Hedged) Franklin Templeton Investment s 19 FTIF Franklin Natural Resources PLN (Hedged) Franklin Templeton Investment s 20 FTIF Franklin Templeton Global amental Strategies PLN (Hedged) Franklin Templeton Investment s 21 FTIF Franklin U.S. Opportunities PLN (Hedged) Franklin Templeton Investment s 22 FTIF Templeton Asian Growth PLN (Hedged) Franklin Templeton Investment s 23 FTIF Templeton BRIC PLN (Hedged) Franklin Templeton Investment s 24 FTIF Templeton Latin America PLN (Hedged) Franklin Templeton Investment s 25 Fidelity s Global Real Assets Securities PLN (Hedged) Fidelity Worldwide Investment 26 Fidelity s Emerging Asia PLN (Hedged) Fidelity Worldwide Investment 27 Fidelity s Emerging Europe, Middle East and Africa PLN (Hedged) Fidelity Worldwide Investment 28 Fidelity s America PLN (Hedged) Fidelity Worldwide Investment 29 Fidelity s European Dynamic Growth PLN (Hedged) Fidelity Worldwide Investment 30 Allianz Europe Equity Growth PLN (Hedged) Allianz Global Investors GmbH 31 Allianz European Equity Dividend PLN (Hedged) Allianz Global Investors GmbH 2

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat

ZYPPLUSBF-T501 06/15. Tabela limitów. Tabela opłat Tabela opłat i limitów dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS BELL FORD (kod tabeli: TOIL5 PREMIUM Wykaz UFK nr 3), stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia. Plan Inwestycyjny Profit PLUS

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia. Plan Inwestycyjny Profit PLUS Regulamin Ubezpieczeniowych uszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS Spis treści 1 Postanowienia ogólne..................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego

Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego KOMUNIKAT NR 10/29 Z DNIA 19 stycznia 2015 r. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01)

(kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach Umów Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel II (kod: 2017_RBOPIII_03_v.01) (kod:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-161021-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF DB1 Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-DB1 Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcyjne CU3 VL Aviva

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFZ Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-170127-UFZ Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 08.03.17 1428,43 PLN 1,78 14,45 16,39 35,84 15,83 47,79 ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (FIO Parasolowy) TFI ALTUS Europa Środkowo-Wschodnia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3

FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK. Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 FUNDUSZE AKCJI POLSKICH - DUŻYCH SPÓŁEK Investor Akcji Dużych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN DWS 3 Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Skarbiec Akcja PLN SKAR 3 FUNDUSZE AKCJI

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 191. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 191 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 24.10.17 1445,62 PLN -1,38-1,43 2,52 22,40 26,42 49,57 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Polska 06.10.17 1442,15 PLN -0,38 0,90 0,26 20,45 24,62 49,21 AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS

Bardziej szczegółowo

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2

% STOPY ZWROTU 3 M 12 M 36 M 5,6 -0,9 -0,53 -4,24 0,15 -1,77 -4,83 -4,22 -5,95 -5,72 -8,59 -5,37 -2,19 -3,79 -11,12 -6,25 -7,98 -8,35 8,09 -6,2 W ramach platformy AEGON AKCJI POLSKICH UNIWERSALNE INVESTOR AKCJI -0,9 5,6 43,29 7 QUERCUS AGRESYWNY -4,24-0,53 21,32 5 PKO AKCJI PLUS -1,77 20,52 SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI -4,22-4,83

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO UI/KP/350/302550/01-2016/T KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO Kod duktu 350, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380003/06-2016/F KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod duktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/49 Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/50 Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY OTWARTA TU Życie S.A. Załącznik nr 2 z 4 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym db Invest Portfel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK

Wykaz Pozycji Inwestycyjnych. oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF UFK Wykaz Pozycji Inwestycyjnych oferowanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group WF-171229-UFK Kod Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Waluta Profil ryzyka* Fundusze akcji polskich -

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R.

KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R. KOMUNIKAT NR 10/2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego. Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego. Na podstawie 87 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 190. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 190 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku

Aneks nr 9 z dnia 20 maja 2013 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 226. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 226 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień

Informacja o numerach rachunków bankowych TFI. Stan na dzień AGIO TFI AGIO Agresywny 10 1750 0009 0000 0000 2000 8978 http://agiofunds.pl/fundusz/agio-agresywny/ AGIO Globalny PLN 44 1750 0009 0000 0000 1150 6801 EUR 38 1750 0009 0000 0000 1150 6909 USD 78 1750

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku

Obowiązuje od 5 grudnia 2013 roku KP KARTA PARAMETRÓW Kod produktu 302, numer statystyczny 302001 Tabela opłat Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów Alior Bank Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Numer Załącznika do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Załącznik nr 1 Quercus Ochrony Kapitału QZW29. Załącznik nr 2 Alior Pieniężny 3ZP17

Numer Załącznika do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Załącznik nr 1 Quercus Ochrony Kapitału QZW29. Załącznik nr 2 Alior Pieniężny 3ZP17 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO DOKUMENTU ZAWIERAJĄCEGO KLUCZOWE INFORMACJE (KID) DLA INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI MULTI KAPITAŁ (kod warunków: FAIJ40) Wersja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V

Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Regulamin Programu Lokata z inwestycją edycja V Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Lokata z inwestycją, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że 7 czerwca 2013 roku AXA wprowadza zmiany w ofercie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Decyzję

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors

1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors 1 m-c 3 m-ce 6 m-cy 12 m-cy Punktacja Fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji -0,3% Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO) 2,6% 8,5% 13,3% 10,00 AXA Equity Active Asset

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 215 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/9/901/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA duktu 9, numer statystyczny 901 Tabela

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zmiany nazw funduszy UFK

Zmiany nazw funduszy UFK Zmiany nazw funduszy UFK Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą marki ING, z dniem 20 lipca 2015 r. zwrot ING występujący w nazwach wszystkich ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapita³ zak³adowy

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII

Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Regulamin Programu Razem Zyskujesz Edycja XII Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Programu Razem Zyskujesz Edycja XII, zwanego dalej Programem. 2 Program organizowany

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa NR GL/Ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS Załącznik nr 2 do Ogólnych warunków ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dla ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Profit PLUS 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 177. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 177 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy portfelowy (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2016-12 dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Strefa Inwestycji Premium

Strefa Inwestycji Premium Strefa Inwestycji Premium Prezentacja dla Klientów Warszawa, 23 lipca 2015 r. Strefa Inwestycji Premium kluczowe informacje o produkcie UBEZPIECZYCIEL AGENT UBEZPIECZENIOWY UBEZPIECZAJĄCY OFERTA FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści:

W OWU wprowadza się następujące zmiany: 1. W Artykule IX: 1) dodaje się ust. 7 i 8 o następującej treści: Aneks nr 7 z dnia 8 kwietnia 2013 roku do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką jednorazową zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/99/9900/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA duktu 99, numer statystyczny 9900 Tabela

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania po 1 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych sporządzone na dzień 31.12.2012 Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Informacja dodatkowa ( w zł ) Okres poprzedni 1. Składka przypisana

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management

UFK dostępne w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Podmiot Zarządzający. 1. Aegon Global Asset Management Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oraz ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego portfelowego (UFK Portfelowy) o oznaczeniu LF-2017-12L dla terminowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych czerwiec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 43,09% -25,82% - - Idea Akcji (Idea FIO) **** 4,24 35,26% -29,09% 75,01% - UniKorona Akcje (UniFundusze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE-170127- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

Plany Inwestycyjne AXA

Plany Inwestycyjne AXA Plany Inwestycyjne AXA Plan Inwestycyjny AXA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PREMIA ze składką podstawową opłacaną regularnie Plan Inwestycyjny AXA PLUS ze składkę podstawową

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE-161021- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group RE UFK Regulamin Ubezpieczeniowych y Kapitałowych Vienna Life TU na Życie Vienna Insurance Group RE-171229- 1 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w związku z wymogami Art. 23 Ustawy z dnia 11 września 2015

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji uniwersalnych

Fundusze akcji uniwersalnych Fundusze akcji uniwersalnych zakres datowy: 30-12-2014 30-12-2015 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 7,52% Investor Akcji (Investor FIO) 5,88% Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 4,19% Copernicus

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Przegląd Inwestycyjny AXA

Przegląd Inwestycyjny AXA Przegląd Inwestycyjny AXA Wrzesień 2016 Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury Przeglądu Inwestycyjnego AXA, który przygotowujemy dla Państwa co miesiąc. Zależy nam, aby informacje w nim zawarte były

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną.

Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi OMNIPROFIT ze składką regularną. Zakres Suma Okres Ochrona ubezpieczeniowa Składka ubezpieczeniowa regularna Alokacja składek regularnych

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych marzec 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 72,23% -9,56% - - Arka Akcji FIO *** 4,08 80,25% -24,35% 55,89% 254,10% Idea Akcji (Idea FIO)

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012)

Ranking funduszy inwestycyjnych (styczeń 2012) FUNDUSZE INWESTYCYJNE lutego 0 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 0) Pierwszy tegoroczny funduszy inwestycyjnych wyjątkowo nie zawiera żadnych nowości. W samym zestawieniu funduszy z przyznaną najwyższą

Bardziej szczegółowo

Fundusze akcji polskich

Fundusze akcji polskich RATING funduszy inwestycyjnych styczeń 2010 Fundusze akcji polskich Noble Akcji (Noble Funds FIO) **** 4,60 58,93% -9,56% - - Arka Akcji FIO **** 4,22 70,83% -25,30% 71,31% 265,06% Skarbiec - Akcja (Skarbiec

Bardziej szczegółowo

01. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC SIERPNIA. Biuletyn Funduszy Inwestycyjnych. Sierpień to kolejny miesiąc pełen rekordów!

01. SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC SIERPNIA. Biuletyn Funduszy Inwestycyjnych. Sierpień to kolejny miesiąc pełen rekordów! SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC SIERPNIA. Sierpień to kolejny miesiąc pełen rekordów! Po pierwsze, to kolejny miesiąc z rekordowo wysoką wartością wpływów netto do detalicznych funduszy

Bardziej szczegółowo

PEKAOPIP-RUFK02 10/13

PEKAOPIP-RUFK02 10/13 Załącznik nr 2 do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan Inwestycyjny Prestiż dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao S. A. Regulamin Ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Jaki jest Twój plan na przyszłość?

Jaki jest Twój plan na przyszłość? Jaki jest Twój plan na przyszłość? Aegon Plan na Przyszłość Terminowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Każdy z nas ma inny pomysł na życie i inne cele, do których dąży. Często

Bardziej szczegółowo

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup:

W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: Wprowadzone zmiany: W segmencie funduszy polskich papierów dłużnych zaszły zmiany w klasyfikacji funduszy w obrębie 4 grup: GRUPA Przed zmianami Po zmianach PDP_UN PDP_PS PDP_CO PDP_XX dłużne polskie uniwersalne

Bardziej szczegółowo