Rozwiązania Wysokich Lotów Rekrutacja Ocena i rozwój Employer branding Payroll consulting

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwiązania Wysokich Lotów Rekrutacja Ocena i rozwój Employer branding Payroll consulting"

Transkrypt

1 Rozwiązania Wysokich Lotów

2 HRK SA Poznań Wrocław Warszawa Łodź Katowice Kraków Wspieramy przedsiębiorstwa w podnoszeniu efektywności działania oraz w rozwoju kompetencji pracowników. Stosujemy nowoczesne narzędzia i technologie służące zarządzaniu kapitałem ludzkim. Jesteśmy autorami innowacyjnych rozwiązań i liderem rynku w wielu usługach z obszaru HR. Potrzeby każdego klienta traktujemy indywidualnie. Jesteśmy partnerem fi rmy we wszystkich fazach realizacji projektu od diagnozy potrzeb, po weryfi kację efektów wdrożonego programu działań. Nasi konsultanci tworzą interdyscyplinarny zespół profesjonalistów. Istniejemy od 000 roku. Zatrudniamy ponad 150 osób. Z naszych usług skorzystało już ponad 4000 klientów, w tym ponad 100 fi rm zlokalizowanych za granicą. Realizujemy projekty dla biznesu i sektora publicznego. Executive search Assessment/Development Centre Identyfikacja EVP Administracja wynagrodzeniami Search & selection Ocena 360 Badania wizerunku Zarządzanie dokumentacją personalną IT Contracting Szkolenia Strategie EB Pracownicy czasowi masowa Coaching Kampanie wizerunkowe Media service Outplacement Komunikacja wewnętrzna Talent Finder TM

3 Oferujemy możliwość dowolnego konfi gurowania metod rekrutacji. Kompetencje kandydatów weryfi kujemy m.in. za pomocą testów wiedzy, testów umiejętności i kwestionariuszy osobowości. Wspiera nas profesjonalny zespół researcherów, który prowadzi dogłębne badania rynku. Każdego roku realizujemy na terenie całego kraju kilkaset projektów rekrutacyjnych na różne stanowiska od specjalisty do dyrektora generalnego. Retail Specjalizacje rekrutacyjne FMCG Pharma Financial Markets Oferujemy dostęp do wiedzy eksperckiej konsultantów z innych działów fi rmy (np. w zakresie wynagrodzeń czy prawa pracy). Energy Finance Production ICT Engineering & Technology Real Estate & Construction 3

4 Executive search menedżerów wyższego szczebla. Najskuteczniejszą metodą dotarcia do wysokiej klasy menedżerów i zmotywowania ich do podjęcia rozmów o ofercie pracy są poszukiwania bezpośrednie prowadzone przez najbardziej doświadczonych konsultantów naszej fi rmy. Właściwych osób poszukujemy, opierając się na wnikliwej analizie rynku, znajomości poszczególnych branż oraz rozbudowanej sieci kontaktów. Jesteśmy wyłącznym partnerem na Polskę sieci IRC. Obsadziliśmy m.in. następujące stanowiska: Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Dyrektor Finansowy Dyrektor Personalny Dyrektor Handlowy Dyrektor Marketingu Dyrektor Produkcji Dyrektor IT Regionalny Dyrektor PR Comp & Ben Manager Dyrektor Logistyki Profesjonalna analiza rynku docelowego i identyfi kacja kandydatów. Osobiste wywiady biografi czne i kompetencyjne prowadzone przez doświadczonych konsultantów. Wnikliwe i rzetelne badanie referencji. Raport opisujący kompetencje każdego kandydata. Stały kontakt z klientem i kandydatem w trakcie i po zakończeniu projektu. Doradztwo na etapie podejmowania fi nalnych decyzji. Możliwość opracowania analizy na temat podaży kandydatów w danej branży, poziomu oferowanych wynagrodzeń itp. Search & selection Możliwość dowolnego skomponowania usługi rekrutacyjnej w zależności od specyfi ki projektu, potrzeb i budżetu klienta. Wykorzystujemy poszukiwania bezpośrednie, networking, bazy danych kandydatów oraz ogłoszenia internetowe. Kompetencje kandydatów weryfi kujemy w trakcie wywiadów i testów. Aktualne bazy kandydatów. Sektorowe doświadczenie konsultantów prowadzących projekt. Możliwość doboru optymalnych źródeł pozyskiwania kandydatów. Dopasowanie najbardziej efektywnego zestawu narzędzi selekcji. 4

5 IT Contracting Outsourcing kadry IT gwarantuje szybki dostęp do potrzebnych kompetencji oraz elastyczne zarządzanie kosztami pracy. Zespół HRK ICT posiada rozbudowaną bazę danych kandydatów o zróżnicowanych kompetencjach. Dobór specjalistów na potrzeby konkretnego projektu odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów rekrutacyjnych. Oceny pracy współpracujących z nami osób są archiwizowane na poczet przyszłych projektów. Obsługiwane obszary: architektura IT administracja bazami danych projektowanie dokumentacja infrastruktura sieci bezpieczeństwo rozwój oprogramowania wsparcie rozwój systemów testy zarządzanie testami web development zarządzanie projektami Dostęp do ekspertów IT o unikalnych kompetencjach. Elastyczność zatrudnienia. Planowanie budżetu pod konkretny projekt. Przeniesienie obowiązków związanych z naliczaniem płac i prowadzeniem kadr specjalistów IT na dostawcę. Możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach biznesu. masowa Oferujemy kompleksową obsługę dużych projektów rekrutacyjnych. Wspieramy klientów w planowaniu i realizacji kampanii rekrutacyjnej, dobieramy narzędzia selekcji dostosowane do specyfi ki projektu, przejmujemy odpowiedzialność za konkretne etapy rekrutacji i selekcji, pośredniczymy w kontaktach z kandydatami. Na życzenie klienta przygotowujemy analizy dostępności kandydatów na określonych rynkach. Prowadzimy rekrutacje na staże i programy rozwojowe dla absolwentów. Pozyskujemy całe zespoły na potrzeby centrów usług wspólnych (BPO/SSC). Attraction plan CV screening Wywiady telefoniczne Przebieg projektu Cotygodniowe raporty Sesje z elementami Assessment Centre Prezentacja raportów Aranżowanie spotkań z kandydatami Udzielanie informacji zwrotnej i przedstawianie ofert pracy Zwiększenie efektywności procesu dzięki wykorzystaniu niestandardowych źródeł kandydatów. Monitorowanie efektów kampanii rekrutacyjnej w relacji do ponoszonych kosztów. Skrócenie czasu realizacji procesu dzięki wykorzystaniu zespołu konsultantów z doświadczeniem w rekrutacji masowej. Możliwość włączenia w proces rekrutacji rożnych metod weryfi kacji kandydatów. Stała kontrola nad przebiegiem procesu dzięki rozwiniętemu systemowi raportowania. 5

6 Media service Kompleksowa usługa, która obejmuje pomoc w zaplanowaniu kampanii rekrutacyjnej, przygotowanie profesjonalnych projektów ogłoszeń oraz ich emisję w najskuteczniejszych portalach rekrutacyjnych na polskim rynku. Oferujemy możliwość zakupu pojedynczych ogłoszeń oraz rozwiązania pakietowe. Wspieramy klientów w wyborze portali dostosowanych do aktualnie prowadzonych projektów rekrutacyjnych. Zapewniamy dostęp do wszystkich usług dodatkowych naszych partnerów, a także pośredniczymy w publikacji ogłoszeń prasowych. Więcej informacji: Kampania rekrutacyjna pod jednym adresem. Publikacja ofert pracy w dowolnym medium. Profesjonalne projekty i szybka realizacja. Atrakcyjne rabaty i pakiety ogłoszeń. Monitorowanie skuteczności mediów. Wszystkie media. Jeden serwis. 6

7 Talent Finder TM Talent Finder to nowoczesna i prosta w użyciu aplikacja internetowa (ATS), która wspiera fi rmy w skutecznym zarządzaniu rekrutacjami. Umożliwia ona budowanie własnej bazy kandydatów, a także sprawne i szybkie administrowanie procesem rekrutacji. Za pośrednictwem Talent Findera można m.in.: szybko Employer opublikować branding ogłoszenia Payroll w wybranych consulting portalach, administrować zgłoszeniami kandydatów, dokonać ich wstępnej, automatycznej selekcji dzięki ankietom i kwestionariuszom dodawanym do ogłoszeń, prowadzić korespondencję seryjną i indywidualną z kandydatami, monitorować skuteczność poszczególnych mediów, kontrolować koszty prowadzonych rekrutacji, generować różnego rodzaju raporty z przebiegu procesu. Wygląd poszczególnych modułów Talent Findera może być spójny z wizualizacją strony kariera, a zastosowane rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów. Więcej informacji: 7

8 Assessment/Development Centre Stosujemy symulacje grupowe i indywidualne, testy umiejętności, kwestionariusze osobowości zawodowej oraz wywiady kompetencyjne. Każdy uczestnik sesji jest obserwowany przez minimum assessorów, a każda kompetencja badana przynajmniej dwiema metodami. Pracujemy w oparciu o funkcjonujący w organizacji system kompetencyjny lub przygotowujemy własną metodologię. Na potrzeby fuzji i przejęć przeprowadzamy audyty personalne. Mamy doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych oraz on-line Assessment. Nasi partnerzy: Wieloletnie doświadczenie konsultantów HRK w stosowaniu AC/DC ponad uczestników sesji. Bogata baza zadań osadzonych w rzeczywistości biznesowej. Sugestie dotyczące kierunków i metod rozwoju pracowników. Raporty zbiorcze dotyczące badanych grup pracowników. Możliwość dostosowania zawartości i formy raportu do potrzeb klienta. Podsumowanie wyników: oczekiwane i uzyskane poziomy spełnienia kompetencji 3,5 1,5 1 0,5 0 Oczekiwany profil Uzyskane wyniki Przywództwo 3 1 Praca zespołowa,5 Orientacja na cel 3,5 Orientacja na klienta 3 Planowanie i organizacja Orientacja na zmiany 8

9 Ocena 360 W procesie oceny 360 pracownik lub grupa pracowników otrzymuje od innych osób z otoczenia w organizacji informacje na temat swojego funkcjonowania w pracy. Opracowany przez naszych konsultantów system pozwala na przeprowadzenie badania z dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu, jest łatwy w obsłudze i bezpieczny wykorzystano w nim narzędzia szyfrowania stosowane m.in. w bankowości. Kontrahenci Przełożeni Współpracownicy System przystosowany do pracy w języku angielskim, z możliwością przygotowania dodatkowych wersji językowych. Techniczne parametry systemu umożliwiają objęcie badaniem wielu osób w tym samym czasie. Rozbudowane sesje informacji zwrotnych. Możliwość ograniczenia roli HRK do administrowania procesem oceny. Podwładni Samoocena 9

10 Szkolenia HR Wspierając swoich klientów w budowaniu systemów zarządzania personelem, HRK prowadzi szyte na miarę potrzeb fi rm szkolenia. Szkolenia realizowane są w trybie wewnętrznym lub zewnętrznym przez trenerów z dużym doświadczeniem praktycznym w prezentowanych dziedzinach. Tematyka szkoleń: Organizacja i realizacja procesów rekrutacji Akademia Assessment Centre Wywiad oparty na kompetencjach Komunikowanie niepopularnych decyzji Przygotowanie do zmiany organizacyjnej Wyodrębnianie rezerw kadrowych Coaching Profesjonalny coaching prowadzi do uruchomienia zasobów potrzebnych do realizacji ważnych aktualnie dla danej osoby celów zawodowych lub osobistych. Cele te są ustalane wspólnie przez fi rmę i uczestnika coachingu i winny być spójne z wartościami oraz strategią organizacji. Dla organizacji coaching jest narzędziem budowania zaangażowania, odpowiedzialności, a także kultury nastawionej na rozwój pracowników i otwartej na zmiany. HRK zatrudnia doświadczonych coachów z certyfi katem International Coach Federation lub International Coaching Community, którzy skutecznie wspierają współpracujące z nimi osoby i organizacje w osiąganiu rezultatów. Dzięki coachingowi pracownicy: podejmują lepsze decyzje, osiągają cele w prostszy i bardziej skuteczny sposób, rozwijają swoje umiejętności przywódcze, budują lepsze relacje z innymi (współpracownikami, klientami), odnoszą sukcesy zawodowe, działają efektywniej, wprowadzają równowagę do swojego życia zawodowego i osobistego. 10

11 Outplacement Proponujemy programy indywidualne, przygotowane z myślą o kadrze menedżerskiej i pracownikach zajmujących stanowiska specjalistyczne, a także outplacement grupowy. Korzyści dla fi rmy: Poprawa nastrojów wewnątrz organizacji. 1 Wybór pracowników do zwolnienia Komunikowanie zwolnień Korzyści dla zwalnianego pracownika: Minimalizacja psychologicznych kosztów utraty zatrudnienia. Pogłębienie świadomości w zakresie potrzeb dotyczących pracy i życia zawodowego. 3 Wsparcie psychologiczne 4 Doradztwo zawodowe Pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia 5 6 Wsparcie zwolnień od strony formalnej Ograniczenie ryzyka utraty kluczowych członków zespołu. Minimalizacja ryzyka spadku wydajności pracy w trakcie zmian i po ich wprowadzeniu. Podtrzymanie lub nawet poprawa wizerunku fi rmy jako pracodawcy. Ograniczenie ryzyka związanego z roszczeniami niezadowolonych z przebiegu zwolnień pracowników. Ograniczenie ryzyka związanego z utratą klientów i kontrahentów. Zwiększenie poczucia kontroli nad dalszym przebiegiem kariery. Możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa w zakresie strategii i technik autoprezentacji. Skrócenie czasu przeznaczonego na poszukiwanie nowego miejsca pracy. Nabycie nowych umiejętności przydatnych w dalszym życiu zawodowym. 11

12 Wspieramy fi rmy, które chcą wzmocnić, zmienić lub zbudować od podstaw swój wizerunek. Szczególną wagę przywiązujemy do spójności komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, bo wiemy, że o pracodawcy najlepiej świadczą zadowoleni pracownicy. Korzyści: Zwiększenie grona osób zainteresowanych pracą w fi rmie. Podniesienie jakości i dopasowania aplikujących kandydatów. Kształtowanie poczucia dumy z pracy w organizacji. Leroy Merlin Kraft Foods Polska Reckitt Benckiser Skanska Badania i analizy Wykorzystujemy szeroką gamę narzędzi badawczych, tworząc każdorazowo metodologię dostosowaną do potrzeb klienta. Oferujemy m.in.: Identyfi kację Employer Value Propositions Badania wizerunku Analizy dostępności kandydatów na wybranych rynkach 1 Kampanie Opracowujemy strategie wizerunkowe oraz prowadzimy akcje towarzyszące otwarciom nowych placówek. Organizujemy dni otwarte i spotkania na uczelniach. Realizujemy kompleksowe kampanie oraz przygotowujemy konkretne narzędzia wizerunkowe. Projekty społeczne Realizujemy projekty z zakresu diversity, zarządzania wiekiem, aktywizacji różnych grup społecznych młodzieży, niepełnosprawnych, kobiet i dojrzałych pracowników. Prowadzimy badania i upowszechniamy wiedzę na temat rynku pracy i korzyści płynących z różnorodności. Jesteśmy członkiem:

13 Administracja wynagrodzeniami Profesjonalnie rozliczamy listy płac i prowadzimy akta osób zatrudnionych na zasadzie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego. Naliczamy wynagrodzenia we wszystkich aspektach, prowadzimy rozliczenia z urzędami w zakresie wszelkich zobowiązań. Przygotowujemy analizy pozwalające prowadzić świadomą politykę wynagradzania. Zarządzanie dokumentacją personalną Przejmujemy na siebie odpowiedzialność za prowadzenie całej dokumentacji związanej z obecnością pracownika w fi rmie, począwszy od podpisania z nim umowy, aż po rozwiązanie stosunku pracy. Analizujemy dane personalne i przygotowujemy raporty dla zarządu. Na życzenie klienta świadczymy usługi doradcze z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pracownicy czasowi Specjalizujemy się w delegowaniu specjalistów i personelu administracyjnego. Zatrudniamy pracowników oddelegowanych do fi rmy klienta, a nasi konsultanci prowadzą wszelkie sprawy kadrowo-płacowe związane z wykonywaniem przez nich obowiązków. Prawidłowość i terminowość prowadzonych procesów personalnych. Dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych (np. system TETA_Personel). Stały wgląd w dane personalne pracowników (narzędzie e-personel). Profesjonalna reprezentacja w kontaktach z urzędami przeprowadzającymi kontrole. Poufność i bezpieczeństwo informacji. Dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu kadr i prawa pracy. Wsparcie działu HR w relacjach z pracownikami i zarządem. 13

14 HRK S.A. pl. Bankowy Warszawa tel Oddział Poznań ul. Szkolna 5/ Poznań tel Oddział Katowice ul. Jordana Katowice tel Oddział Wrocław - i rozwój pl. Solny 14a Wrocław tel Oddział Wrocław - Payroll ul. Podwale 6A Wrocław tel Oddział Kraków ul. Smoleńsk 1 lok Kraków tel Oddział Łódź ul. Żeligowskiego 3/ Łódź tel

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu

III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu Ogólnopolskie Badanie Rynku 2013 Outsourcingu III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu Payroll consulting Administracja wynagrodzeniami Zarzàdzanie dokumentacjà personalnà

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu 2014 Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Usługi agencji zatrudnienia Agencje zatrudnienia są to niepubliczne instytucje rynku pracy świadczące usługi

Bardziej szczegółowo

almanachhrm Oferty dla Twojej firmy szukaj w działach: szkolenia i rozwój

almanachhrm Oferty dla Twojej firmy szukaj w działach: szkolenia i rozwój przewodnik zakupu usług branżowych almanachhrm Almanach niezbędnych informacji o firmach, które kierują swoją ofertę dla działów personalnych i szkoleniowych. Usystematyzowany zbiór praktycznych danych,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting OFERTA doradztwo szkolenia konsulting Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

www.adventureforthought.com

www.adventureforthought.com Adventure for Thought leadership&strategy ul. Zagłoby 10A, 54-514 Wrocław +48 71 789 52 64 aft@adventureforthought.com Firma konsultingowo-szkoleniowa Adventure for Thought istnieje od 1991 roku. Założona

Bardziej szczegółowo

kompleksowe doradztwo działamy zgodnie

kompleksowe doradztwo działamy zgodnie kompleksowe doradztwo działamy zgodnie Szanowni Państwo Jesteśmy firmą specjalizującą się w kompleksowym doradztwie dla przedsiębiorstw, administracji publicznej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Administracja biurowa, Analizy biznesowe, Zasoby ludzkie, Obszar prawny. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Administracja biurowa, Analizy biznesowe, Zasoby ludzkie, Obszar prawny. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel. PRZEGLĄD PŁAC 2015 Analizy biznesowe, Zasoby Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl Spis treści Wstęp... 3 O Page Personnel... 4 Metodyka... 5 Nasi klienci o nas... 6 Administracja Asystentka

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Produkcja i Łańcuch Dostaw. Specialists in manufacturing and supply chain recruitment www.michaelpage.

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Produkcja i Łańcuch Dostaw. Specialists in manufacturing and supply chain recruitment www.michaelpage. PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Produkcja i Łańcuch Dostaw Specialists in manufacturing and supply chain recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Personelem

System Zarządzania Personelem Kapitałem każdej organizacji są jej pracownicy, nasze systemy pozwalają go właściwie kształtować. System Zarządzania Personelem firmy P-Soft Polska Zintegrowany System Zarządzania Personelem System HRS

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU SPIS TREŚCI: 1. Czym się zajmujemy?... 3 2. Usługi konsultingowe... 3 3. Opracowanie programów modułów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń... 5 a)

Bardziej szczegółowo

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka 44 tel. 33 851 02 81 tel. kom. 601 309 627 e-mail: cieszyn@wsb.edu.pl Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1C tel. 32 262 28 05 skype: rekrutacja_wsb gg: 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl facebook.com/wsb.dg Wydział Zamiejscowy w Cieszynie ul. Frysztacka

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

RYNEK HR W POLSCE 2014-2015

RYNEK HR W POLSCE 2014-2015 89 Ocena usług polskich agencji zatrudnienia W warunkach globalnej gospodarki trudno jest różnicować jakość usług jakiegokolwiek przedsiębiorcy ze względu na kraj pochodzenia. Kluczowe znaczenie ma otoczenie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 21 KIERUNKÓW I AŻ 11 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni W praktyce najlepsze studia podyplomowe...1

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP

OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP 13 MARCA 2014, POZNAŃ 1. Ramowy harmonogram seminarium

Bardziej szczegółowo

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej. GŁÓWNE LOGO Polski HR S.A. skupia

Bardziej szczegółowo

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni

Nr 119/2008. Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności. Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni Nr 119/2008 Witold Onaczyszyn: Platforma e-dialog receptą na wzrost innowacyjności Witold Drożdż: Elektroniczna administracja to proces wieloletni I II W numerze: Misją Programu e-dialog jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo