PALETA US UG MOST WANTED! HR CONSULTING GROUP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PALETA US UG MOST WANTED! HR CONSULTING GROUP"

Transkrypt

1 PALETA US UG MOST WANTED! HR CONSULTING GROUP DORADZTWO KADROWO PŁACOWY

2 NASI LUDZIE TWÓJ SUKCES! O GRUPIE MOST WANTED! Od 1998r. jesteśmy liderem w zakresie pozyskiwania personelu oraz doradztwa w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Działamy na obszarze całej Polski, pracujemy także dla naszych Klientów zagranicznych m.in. z Niemiec, Belgii, Kanady, Francji, USA i Wielkiej Brytanii. Posiadamy oddziały w Warszawie, Łodzi, Zabrzu oraz Berlinie. BERLIN ÓD WARSZAWA Jako jedna z nielicznych firm w swojej branży, Most Wanted! posługuje się w swojej działalności wdrożonym w 2006 r. Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. ZABRZE DORADZTWO KADROWO P ACOWY Search & Selection Executive Search Preselekcja/ analiza bazy danych Testy Psychologiczne Assessment/ Development Center Outplacement indywidualny/grupowy Diagnoza potencjału kandydatów Systemy ocen okresowych Pomoc w wyborze mediów Preselekcja aplikacji Administracja wynagrodzeniami Zarządzanie dokumentacją personalną Uelastycznianie struktury wynagrodzeń Pracownicy na zastępstwo, do prac sezonowych Try & Hire Szkolenia i warsztaty otwarte Szkolenia zamknięte Konferencje Projekty EFS

3 DORADZTWO SEARCH & SELECTION Konsultanci MOST WANTED! przeprowadzają specjalistyczną selekcję Kandydatów w oparciu o analizę zebranych aplikacji pod kątem kryteriów uzgodnionych z Klientem, szczegółowy wywiad z wybranymi Kandydatami, sprawdzenie znajomości języków obcych, sprawdzenie referencji z poprzednich miejsc pracy. Stosujemy również sprawdzone i certyfikowane testy psychologiczne.

4 NASZE SPECJALIZACJE Konsultanci Most Wanted! posiadają długoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów rekrutacyjnych w następujących segmentach rynku: ENGINEERING & TECHNOLOGY IT & TELECOM HR BANKING & FINANCE SALES & MARKETING HR & ADMINISTRATION TRANSPORT & LOGISTIC PHARMA & HEALTHCARE MANUFACTURING

5 EXECUTIVE SEARCH Najefektywniejszy sposób dotarcia do wysokiej klasy specjalistów i managerów. Pozyskiwanie Kandydatów metodą Executive Search prowadzone jest przez najbardziej doświadczonych konsultantów Most Wanted!, wykorzystujących swoją wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem. Kluczowe dla pełnego wykorzystania potencjału drzemiącego w metodzie jest połączenie psychologicznych kompetencji personelu rekrutującego z doświadczeniem oraz profesjonalizmem pozwalającym zmotywować Kandydata w możliwie największym zakresie.

6 PRESELEKCJA / ANALIZA BAZY DANYCH TESTY PSYCHOLOGICZNE Celem tej usługi jest odciążenie Klienta od czynności związanych z przyjmowaniem i preselekcją aplikacji oraz wstępnym kontaktem z Kandydatami. Napływające aplikacje są analizowane przez Konsultanta Most Wanted!, którego zadaniem jest selekcja i przesłanie Klientowi wybranych życiorysów Kandydatów spełniających wyznaczone kryteria. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama licencjonowanych testów psychologicznych. Dobór posiadanych przez nas testów do konkretnego badania, zależy od poziomu stanowiska, umiejętności i kompetencji wymaganych na danym stanowisku. Testy przeprowadzają doświadczeni psychologowie.

7 ASSESSMENT/ DEVELOPMENT CENTRE Assessment Center jest doskonałym narzędziem wykorzystywanym w procesie selekcji Kandydatów zarówno w rekrutacji zewnętrznej jak i wewnętrznej. Pomaga planować rozwój pracowników lub może być elementem ewaluacji rozszerzonych programów szkoleniowych, które doskonalą kompetencje zawodowe (szczególnie kadry managerskiej). W metodzie tej stosowane są symulacje indywidualne i grupowe, testy umiejętności oraz wywiady kompetencyjne. KORZYŒCI Od 1998 roku realizujemy projekty AC/DC oraz doradztwa w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Współpracujemy z zespołem asesorów którzy posiadają bardzo duże kwalifikacje i doświadczenie Przed podjęciem współpracy każdy z asesorów poddawany jest testom które sprawdzają jego kompetencje Wspieramy naszych asesorów oraz asesorów wewnętrznych Klientów poprzez szkolenia Posiadamy narzędzia które usprawniają realizację projektów należą do nich m.in. matryce do układania harmonogramów oraz raportów ilościowych.

8 OUTPLACEMENT INDYWIDUALNY /GRUPOWY Proponowany przez nas program Outplacementu, pozwala niemal do minimum ograniczyć negatywne skutki zwolnień indywidualnych oraz grupowych zarówno po stronie pracodawcy jak i zwalnianych pracowników. Program outplacementu zawiera gruntowny trening umiejętności skutecznego promowania własnych kwalifikacji i osiągnięć, wykorzystywania różnorodnych możliwości rynku pracy, a także wsparcie logistyczne, którego rolą jest zarówno pomoc w sprawach administracyjnych, jak i wsparcie psychologiczne po zmianie pracy i przygotowanie do szybkiej adaptacji w nowej firmie. Sukcesem na polu Outplacementu jest dla nas znalezienie wszystkim uczestnikom nowego zatrudnienia.

9 DIAGNOZA POTENCJA U KANDYDATÓW Testy i badania psychologiczne pozwalają uzyskać informacje na temat predyspozycji Kandydata do pracy na danym stanowisku oraz zweryfikować wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy oceniającej. Dobór testów zależy od umiejętności i kompetencji wymaganych na danym stanowisku. Głównym celem zastosowania testów psychologicznych jest określenie naturalnych predyspozycji Kandydata pod kątem konkretnych zadań w organizacji. Testy pozwalają na obiektywizację oceny Kandydata, eliminując wpływ osób, które przeprowadzały badanie. SYSTEMY OCEN OKRESOWYCH Zespół Most Wanted! kompleksowo opracuje założenia metodologiczne oraz narzędzia modelu funkcjonowania SOOP, kwestionariusze do prowadzenia ocen okresowych, narzędzia ewaluacyjne itp.

10 KAMPANIA REKRUTACYJNA Celem tej usługi jest dostarczenie Klientowi największej możliwej liczby aplikacji, które po wstępnej selekcji wykonanej przez wykwalifikowanych konsultantów Most Wanted! mogą zostać użyte przy aktualnych projektach bądź wzbogacić wewnętrzną bazę klienta. Przez cały czas trwania kampanii Klient ma pełną kontrolę nad procesem rekrutacji, jednak dzięki rozszerzeniu działań na wszystkie najwyżej pozycjonowane polskie i zagraniczne portale, oraz wsparciu naszego konsultanta szybciej i efektywniej pozyskuje idealne cv. KORZYŒCI Maksymalnie zwiększona skuteczność dotarcia do poszukujących pracy Kandydatów Obniżenie kosztów emisji kampanii rekrutacyjnej z preselekcją, Oszczędność czasu związanego z opracowaniem kampanii rekrutacyjnej, doborem mediów, kontaktem z mediami wszystkim zajmują się konsultanci MOST WANTED! Możliwość emisji kampanii jednocześnie we wszystkich serwisach internetowych szansa na pozyskanie maksymalnej liczby aplikacji z rynku pracy Zachowanie anonimowości Klienta w pierwszej fazie procesu rekrutacji Preselekcja aplikacji po kilku wybranych przez Klienta kryteriach

11 KADROWO P ACOWY ADMINISTRACJA WYNAGRODZENIAMI ZARZ DZANIE DOKUMENTACJ PERSONALN AUDYT KADROWO P ACOWY Zespół MOST WANTED! rozlicza listy płac oraz zarządza aktami osób, które zatrudnione są w oparciu o umowę o pracę lub też inną formę zatrudnienia. Prowadzi również rozliczenia z urzędami w zakresie zobowiązań pracodawcy. Konsultanci MOST WANTED! samodzielnie prowadzą wszelką dokumentację związaną z obecnością pracownika w firmie, od momentu podpisania z nim umowy o pracę aż do rozwiązania z nim umowy. Analizowane są dane personalne oraz raporty które przedstawiane są Zarządowi. Audyt kadrowo płacowy jest wykonywany przez niezależnych ekspertów w celu sprawdzenia prawidłowości przyjętych w firmie rozwiązań finansowo prawnych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Audyt kadrowo płacowy daje firmie gwarancję że, wdrożone procedury i stosowane rozwiązania w zakresie polityki personalnej są prawidłowe także w wypadku kontroli instytucji zewnętrznych. Usługa obejmuje: 1. Audyt akt osobowych 2. Audyt dokumentacji personalnej 3. Audyt z zakresu czasu pracy 4. Audyt polityki płacowej

12 TRY & HIRE Nowatorska metoda polegająca na elastycznym zatrudnieniu pracownika w sytuacji, kiedy decyzja o zatrudnieniu na stałe jeszcze nie została podjęta. Rozwiązanie polega na przeniesieniu okresu próbnego na Most Wanted! i zatrudnieniu pracownika w oparciu o pracę tymczasową, uwalniając tym samym Klienta od początkowych kosztów związanych z zatrudnieniem i obowiązkami pracodawcy. PRACOWNICY CZASOWI Rekrutujemy pracowników na zastępstwo, do prac tymczasowych lub zatrudniamy pracowników na zasadzie umowy zlecenia lub zasadach zatrudnienia zewnętrznego. Następnie oddelegowujemy pracownika do pracy na wymagany czas do firmy Klienta. Możliwość zatrudnienia pracownika z dnia na dzień, jak również możliwość przerwania takiej współpracy w dowolnym momencie, daje firmom dużą elastyczność działania.

13 I WARSZTATY OTWARTE Realizujemy wiele projektów szkoleniowych oraz warsztatów skierowanych do pracowników działów HR, Kadr i Płac oraz Księgowości. Szkolenia odbywają się w małych, kilku lub kilkunastoosobowych grupach, które stwarzają doskonałą możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem, zwiększając tym samym efektywność zajęć. Szkolenia mają charakter warsztatowy połączony z prezentacjami multimedialnymi. Tematyka naszych szkoleń obejmuje zagadnienia z zakresu: Prawa Pracy, Rekrutacji i Selekcji, Controlingu Personalnego, Rozliczania Czasu Pracy itp. ZAMKNIÊTE Na Państwa życzenie zajmiemy się kompleksowym przygotowaniem szkolenia dla Państwa pracowników. W zależności od charakteru szkolenia oraz preferencji uczestników, dobierzemy odpowiednie miejsce i zorganizujemy imprezy integracyjne. Przy współpracy z wysoko wykwalifikowanymi wykładowcami i trenerami przygotowujemy indywidualny program szkolenia, dostosowany do potrzeb Klienta. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują pełen komplet specjalnie opracowanych materiałów, a na koniec wręczane są certyfikaty uczestnictwa. Każde nasze szkolenie oceniane jest przez jego uczestników poprzez wypełnienie końcowej anonimowej ankiety. Ich wyniki stanowią dla nas jeden z elementów niezbędnych do sporządzenia dla naszych Klientów raportu ze szkolenia.

14 KONFERENCJE PROJEKTY EFS Tematyka organizowanych przez nas wydarzeń dotyczy takich sektorów jak: energetyka, chemia, biochemia i biotechnologia, finanse, odpady i in. Realizujemy projekty krajowe oraz konferencje międzynarodowe. Zrealizowaliśmy m.in. 3 edycje CFO SUMMIT Forum Dyrektorów Finansowych LPG SUMMIT WARSAW Konferencja Międzynarodowa Energetyka Jądrowa, Technologia, Inwestycje Konferencja Międzynarodowa REACH Rejestracja, Ocena i Autoryzacja Substancji Chemicznych oraz wiele innych Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczestników, jako organizator, tworzymy platformę wymiany doświadczeń i umożliwiamy spotkanie środowisk branżowych z udziałem znamienitych osób. Naszym klientom oferujemy kompleksową pomoc w zakresie: Przygotowania KONCEPCJI PLANOWANEGO PROJEKTU Przeprowadzenia ANALIZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH niezbędnej do zdefiniowania celów polityki szkoleniowej w ramach projektu, zdefiniowanie działań oraz określenie oczekiwanych rezultatów, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu Zaplanowania KONCEPCJI PROJEKTU SZKOLEŃ czyli zakresu tematycznego oraz harmonogramu szkoleń Szczegółowego opracowania DOKUMENTACJI PROJEKTU zgodnej z wymogami PO KL, umożliwiającej rzetelne przygotowanie wniosku aplikacyjnego i prawidłową realizację projektu Opracowania WNIOSKU APLIKACYJNEGO zgodnie z przyjętymi w PO KL standardami i procedurami PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI SZKOLEŃ Bieżącego ZARZĄDZANIA PROJEKTEM po uzyskaniu dofinansowania, począwszy od koordynacji szkoleń przez sprawozdawczość aż po opracowywanie i rozliczanie wniosków o płatność EWALUACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO, której celem jest ocena skuteczności, efektywności i trwałości podjętych w ramach Projektu działań

15 ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY MOST WANTED! HR CONSULTING GROUP UL. ROGALIŃSKA 1 LOK WARSZAWA WOLA TEL: (22) FAX: (22) WEW 111 E MAIL: DORADZTWO AUDYT KADROWO PŁACOWY KADROWY PRACOWNICY TYMCZASOWI PROJEKTY EFS

Rozwiązania Wysokich Lotów Rekrutacja Ocena i rozwój Employer branding Payroll consulting

Rozwiązania Wysokich Lotów Rekrutacja Ocena i rozwój Employer branding Payroll consulting Rozwiązania Wysokich Lotów HRK SA Poznań Wrocław Warszawa Łodź Katowice Kraków Wspieramy przedsiębiorstwa w podnoszeniu efektywności działania oraz w rozwoju kompetencji pracowników. Stosujemy nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu 2014 Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Usługi agencji zatrudnienia Agencje zatrudnienia są to niepubliczne instytucje rynku pracy świadczące usługi

Bardziej szczegółowo

kompleksowe doradztwo działamy zgodnie

kompleksowe doradztwo działamy zgodnie kompleksowe doradztwo działamy zgodnie Szanowni Państwo Jesteśmy firmą specjalizującą się w kompleksowym doradztwie dla przedsiębiorstw, administracji publicznej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

www.inkubator.po.opole.pl

www.inkubator.po.opole.pl OKŁADKA Wydawca Politechnika Opolska Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości egzemplarz bezpłatny Zespół redakcyjny Damian Kolarczyk Mgr inż. Beata Kipigroch Nakład 400 egz. Biuletyn wydany w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

almanachhrm Oferty dla Twojej firmy szukaj w działach: szkolenia i rozwój

almanachhrm Oferty dla Twojej firmy szukaj w działach: szkolenia i rozwój przewodnik zakupu usług branżowych almanachhrm Almanach niezbędnych informacji o firmach, które kierują swoją ofertę dla działów personalnych i szkoleniowych. Usystematyzowany zbiór praktycznych danych,

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE WYKORZYSTYWANE PRZEZ AGENCJE PRACY TYMCZASOWEJ W PROCESIE DOBORU PRACOWNIKÓW

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE WYKORZYSTYWANE PRZEZ AGENCJE PRACY TYMCZASOWEJ W PROCESIE DOBORU PRACOWNIKÓW TECHNOLOGIE INFORMACYJNE WYKORZYSTYWANE PRZEZ AGENCJE PRACY TYMCZASOWEJ W PROCESIE DOBORU PRACOWNIKÓW Małgorzata ŁADYGA Streszczenie: W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił dynamiczny wzrost podmiotów świadczących

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj zmianą Program outplacementowy dla firm

Zarządzaj zmianą Program outplacementowy dla firm Zarządzaj zmianą Program outplacementowy dla firm Oferta AG TEST HR i PM Doradztwo Gospodarcze Projekt dofinansowany ze Środków Funduszu Europejskiego Outplacement, czyli odpowiedzialna restrukturyzacja

Bardziej szczegółowo

INNO-BROKER TEORIA I PRAKTYKA

INNO-BROKER TEORIA I PRAKTYKA INNO-BROKER TEORIA I PRAKTYKA Publikacja powstała w ramach projektu Projekt PI Nowy model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw - INNO-BROKER współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej. GŁÓWNE LOGO Polski HR S.A. skupia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH "KISS" Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Realizatorzy projektu

Realizatorzy projektu 1 Realizatorzy projektu Lider Projektu: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej ul. Warszawska 28a/2 40-008 Katowice www.swr.pl Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej powstało w 2002 roku. To organizacja

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH Wywiad z Michael B. Junge, Irvine Technology Corporation JAK WYGLĄDA EFEKTYWNA REKRUTACJA W CZASACH KRYZYSU? Monika Konopka, TATA Global Beverages TRENDY W

Bardziej szczegółowo

Rozwijaj się bez przeszkód

Rozwijaj się bez przeszkód Rozwijaj się bez przeszkód Team Connect to zespół doświadczonych ekspertów z sektora IT & Telecom oraz konsultantów HR wyspecjalizowanych w rozwiązaniach dla Klientów biznesowych. Zakres usług Team Connect:

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podręcznik dobrych praktyk. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy II Podręcznik dobrych praktyk

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

POLISH HOLDING OF TEMPORARY AND PERMANENT STAFFING AGENCIES

POLISH HOLDING OF TEMPORARY AND PERMANENT STAFFING AGENCIES POLISH HOLDING OF TEMPORARY AND PERMANENT STAFFING AGENCIES Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Administracja biurowa, Analizy biznesowe, Zasoby ludzkie, Obszar prawny. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Administracja biurowa, Analizy biznesowe, Zasoby ludzkie, Obszar prawny. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel. PRZEGLĄD PŁAC 2015 Analizy biznesowe, Zasoby Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl Spis treści Wstęp... 3 O Page Personnel... 4 Metodyka... 5 Nasi klienci o nas... 6 Administracja Asystentka

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU SPIS TREŚCI: 1. Czym się zajmujemy?... 3 2. Usługi konsultingowe... 3 3. Opracowanie programów modułów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń... 5 a)

Bardziej szczegółowo

www.adventureforthought.com

www.adventureforthought.com Adventure for Thought leadership&strategy ul. Zagłoby 10A, 54-514 Wrocław +48 71 789 52 64 aft@adventureforthought.com Firma konsultingowo-szkoleniowa Adventure for Thought istnieje od 1991 roku. Założona

Bardziej szczegółowo