Rozwiązania Wysokich Lotów Rekrutacja Ocena i rozwój Employer branding Payroll consulting

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwiązania Wysokich Lotów Rekrutacja Ocena i rozwój Employer branding Payroll consulting"

Transkrypt

1 Rozwiązania Wysokich Lotów

2 HRK SA Warszawa Jeśli uważasz, że pozyskiwanie właściwych ludzi i nowoczesne zarządzanie nimi ma przełożenie na sukces biznesowy organizacji, powinniśmy się poznać. Poznań HRK wspiera przedsiębiorstwa w podnoszeniu efektywności działania oraz w rozwoju kompetencji pracowników. Wrocław Katowice Łodź Kraków Stosujemy nowoczesne narzędzia i technologie służące zarządzaniu kapitałem ludzkim. Jesteśmy autorami innowacyjnych rozwiązań i liderem rynku w wielu usługach z obszaru HR. Potrzeby każdego klienta traktujemy indywidualnie. Jesteśmy partnerem fi rmy we wszystkich fazach realizacji projektu - od diagnozy potrzeb, po weryfi kację efektów wdrożonego programu działań. Nasi konsultanci tworzą interdyscyplinarny zespół profesjonalistów. Posiadamy oddziały w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Łodzi. Realizujemy projekty w całej Polsce. Executive search Assessment/Development Centre Badania wizerunku pracodawcy Administracja wynagrodzeniami masowa Ocena 360 Kampanie wizerunkowe Zarządzanie dokumentacją personalną i selekcja Szkolenia HR Pracownicy czasowi Media service Coaching Talent Finder TM Outplacement 2

3 Pracujemy w zespołach specjalizujących się w rekrutacji na potrzeby różnych branż. Wykorzystujemy szeroką gamę narzędzi weryfi kujących kompetencje kandydatów. Nasi konsultanci posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów rekrutacyjnych. Wspiera nas profesjonalny zespół researcherów, który prowadzi dogłębne badania rynku. Oferujemy możliwość dowolnego konfi gurowania metod rekrutacji. Specjalizacje rekrutacyjne HRK Logistics & Purchasing HRK Financial Markets HRK Real Estate & Construction HRK ICT Każdego roku realizujemy na terenie całego kraju kilkaset rekrutacji na różne stanowiska od specjalisty do dyrektora generalnego. Stosujemy najwyższe standardy etyczne zarówno w relacjach z klientami, jak i kandydatami. Oferujemy dostęp do wiedzy eksperckiej konsultantów z innych działów fi rmy (np. w zakresie wynagrodzeń czy prawa pracy). HRK Pharma HRK FMCG HRK Production HRK Shared Service Centre HRK Office Jobs HRK Retail HRK Energy 3

4 Executive search menedżerów wyższego i średniego szczebla. Najskuteczniejszą metodą dotarcia do wysokiej klasy menedżerów i zmotywowania ich do podjęcia rozmów o ofercie pracy są poszukiwania bezpośrednie prowadzone przez najbardziej doświadczonych konsultantów naszej fi rmy. Właściwych osób poszukujemy opierając się na wnikliwej analizie rynku, znajomości poszczególnych branż, rozbudowanej sieci kontaktów oraz stale aktualizowanej bazie danych. Zalety współpracy: Obsadziliśmy m.in. następujące stanowiska: Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Dyrektor Finansowy Dyrektor Personalny Dyrektor Handlowy Dyrektor Marketingu Dyrektor Produkcji Dyrektor IT Regionalny Dyrektor PR Comp & Ben Manager Dyrektor Logistyki Profesjonalna analiza rynku docelowego i identyfi kacja kandydatów. Osobiste wywiady biografi czne i kompetencyjne prowadzone przez doświadczonych konsultantów. Wnikliwe i rzetelne badanie referencji. Raport opisujący kompetencje każdego kandydata. Stały kontakt z klientem i kandydatem w trakcie i po zakończeniu projektu. Doradztwo na etapie podejmowania fi nalnych decyzji. Możliwość opracowania analizy na temat podaży kandydatów w danej branży, poziomu oferowanych wynagrodzeń itp. 4

5 masowa Oferujemy kompleksową obsługę dużych projektów rekrutacyjnych bądź pomoc w wybranych, krytycznych momentach procesu. Wspieramy klientów w planowaniu i realizacji kampanii rekrutacyjnej, dobieramy narzędzia selekcji dostosowane do specyfi ki projektu, przejmujemy odpowiedzialność za konkretne etapy rekrutacji i selekcji, pośredniczymy w kontaktach z kandydatami. Na życzenie klienta przygotowujemy analizy dostępności kandydatów na określonych rynkach. Attraction plan CV screening Wywiady telefoniczne Przebieg projektu Cotygodniowe raporty Sesje z elementami Assessment Centre Prezentacja raportów Aranżowanie spotkań z kandydatami Udzielanie informacji zwrotnej i przedstawianie ofert pracy Zalety współpracy: Zwiększenie efektywności procesu dzięki wykorzystaniu Employer niestandardowych branding Payroll źródeł consulting kandydatów. Monitorowanie efektów kampanii rekrutacyjnej w relacji do ponoszonych kosztów. Skrócenie czasu realizacji procesu dzięki wykorzystaniu zespołu konsultantów z doświadczeniem w rekrutacji masowej. Możliwość włączenia w proces rekrutacji rożnych metod weryfi kacji kandydatów. Stała kontrola nad przebiegiem procesu dzięki rozwiniętemu systemowi raportowania. i selekcja i selekcja to unikalna możliwość dowolnego skomponowania usługi rekrutacyjnej w zależności od specyfi ki projektu, potrzeb i budżetu klienta. To także szansa skorzystania z doświadczeń konsultantów HRK w pozyskiwaniu kandydatów i weryfi kacji ich kompetencji. Zalety współpracy: Możliwość doboru optymalnych źródeł pozyskiwania kandydatów. Dopasowanie najbardziej efektywnego zestawu narzędzi selekcji. Precyzyjne określenie czasu trwania projektu i możliwość jego modyfi kacji w trakcie realizacji zlecenia. 5

6 Media service Media service to kompleksowa usługa, obejmująca pomoc w zaplanowaniu kampanii rekrutacyjnej, przygotowanie profesjonalnych projektów ogłoszeń oraz ich emisję w najskuteczniejszych portalach rekrutacyjnych na polskim rynku. Oferujemy możliwość zakupu pojedynczych ogłoszeń oraz rozwiązania pakietowe. Wspieramy klientów w wyborze optymalnych form wyróżnienia ofert pracy. Zapewniamy dostęp do wszystkich usług dodatkowych naszych partnerów, takich jak publikacja na głównej stronie portalu, wyróżnienie ofert na listach, odświeżanie ogłoszeń itp. Pośredniczymy także w publikacji ogłoszeń prasowych. Więcej informacji: Zalety współpracy: Kampania rekrutacyjna pod jednym adresem. Publikacja ofert pracy w dowolnym medium. Profesjonalne projekty i szybka realizacja. Atrakcyjne rabaty i pakiety ogłoszeń. Monitorowanie skuteczności mediów. Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita Polska The Times Dziennik Gazeta Prawna prasa regionalna prasa branżowa prasa zagraniczna Prasa Internet Wszystkie media. Jeden serwis serwisy branżowe 6

7 Talent Finder TM Talent Finder TM to nowoczesna i prosta w użyciu aplikacja internetowa ATS, która wspiera fi rmy w skutecznym zarządzaniu rekrutacją. Umożliwia ona budowanie własnej bazy kandydatów a także sprawne i szybkie administrowanie procesem rekrutacji. Za pośrednictwem Talent Findera TM można m.in.: opublikować Employer ogłoszenie, branding administrować zgłoszeniami kandydatów, dokonać ich wstępnej, automatycznej selekcji, prowadzić korespondencję seryjną i indywidualną z kandydatami, monitorować skuteczność poszczególnych mediów, kontrolować koszty prowadzonych rekrutacji, generować raporty z przebiegu procesu. Wygląd poszczególnych modułów Talent Findera jest zawsze spójny z wizualizacją strony kariera, a zastosowane rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów. Więcej informacji: 7

8 Assessment/Development Centre W trakcie Assessment/Development Centre kompetencje uczestników badania są weryfi kowane na podstawie ich zachowań w zadaniach symulacyjnych. Stosujemy symulacje grupowe i indywidualne, testy umiejętności, kwestionariusze osobowości zawodowej oraz wywiady kompetencyjne. Każdy uczestnik sesji jest obserwowany przez minimum 2 assessorów a każda kompetencja badana przynajmniej dwiema metodami. Pracujemy w oparciu o funkcjonujący w organizacji system kompetencyjny lub przygotowujemy własną metodologię. Na życzenie klienta wdrażamy Assessment/Development Centre w fi rmie jako narzędzie zarządzania ludźmi. Stosujemy narzędzia diagnostyczne fi rmy SHL (kwestionariusz osobowości zawodowej OPQ oraz testy umiejętności). Posiadamy doświadczenia w stosowaniu testów Insigths Discovery, Thomas International oraz Quest. Na potrzeby fuzji i przejęć przeprowadzamy Audyty personalne z wykorzystaniem różnych narzędzi. Zalety współpracy: Wieloletnie doświadczenie konsultantów HRK w stosowaniu AC/DC około osób ocenionych tą metodą. Bogata baza zadań osadzonych w rzeczywistości biznesowej. Indywidualne ścieżki rozwoju zawodowego. Raporty zbiorcze dotyczące badanych grup pracowników. Możliwość dostosowania zawartości i formy raportu do potrzeb klienta. Ocena kompetencji: Zarządzanie zespołem 5 4 Organizacja i planowanie Orientacja na cel Poziom kompetencji oczekiwany posiadany Budowanie relacji Myślenie biznesowe Innowacyjność 8

9 Ocena 360 W procesie oceny 360 pracownik lub grupa pracowników otrzymuje od innych osób z otoczenia w organizacji informacje na temat swojego funkcjonowania w pracy. Opracowany przez konsultantów HRK system i360 pozwala na przeprowadzenie badania z dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu, jest łatwy w obsłudze i bezpieczny - wykorzystano w nim narzędzia szyfrowania stosowane m.in. w bankowości. Więcej informacji: Kontrahenci Przełożeni Współpracownicy Zalety współpracy: System przystosowany do pracy w trybie wielojęzycznym. Techniczne parametry systemu umożliwiają objęcie badaniem wielu osób w tym samym czasie. Rozbudowane sesje informacji zwrotnych. Możliwość ograniczenia roli HRK do administrowania procesem oceny. Podwładni Samoocena 9

10 Szkolenia HR Wspierając swoich klientów w budowaniu systemów zarządzania personelem, HRK prowadzi szyte na miarę potrzeb fi rm szkolenia. Szkolenia prowadzone są w trybie wewnętrznym lub zewnętrznym przez trenerów z dużym doświadczeniem praktycznym w prezentowanych dziedzinach. Tematyka szkoleń: Organizacja i realizacja procesów rekrutacji Akademia Assessment Centre Wywiad oparty na kompetencjach Komunikowanie niepopularnych decyzji Przygotowanie do zmiany organizacyjnej Wyodrębnianie rezerw kadrowych Coaching Profesjonalny coaching prowadzi do uruchomienia zasobów potrzebnych do realizacji ważnych aktualnie dla danej osoby celów zawodowych lub osobistych. Cele te są ustalane wspólnie przez fi rmę i uczestnika coachingu i winny być spójne z wartościami oraz strategią organizacji. Dla organizacji coaching jest narzędziem budowania zaangażowania, odpowiedzialności, a także kultury nastawionej na rozwój pracowników i otwartej na zmiany. HRK zatrudnia doświadczonych coachów z certyfi katami International CoachFederation oraz International Coaching Community, którzy skutecznie wspierają współpracujące z nimi osoby i organizacje w osiąganiu rezultatów. Dzięki coachingowi pracownicy: podejmują lepsze decyzje, osiągają cele w prostszy i bardziej skuteczny sposób, rozwijają swoje umiejętności przywódcze, budują lepsze relacje z innymi (współpracownikami, klientami), odnoszą sukcesy zawodowe, działają efektywniej, wprowadzają równowagę do swojego życia zawodowego i osobistego. 10

11 Outplacement Program wsparcia zmiany zawodowej (outplacement) został przez nas skonstruowany w taki sposób, by ograniczyć do minimum negatywne skutki zwolnień dla organizacji i zmaksymalizować korzyści odnoszone z programu przez zwalnianych pracowników. Proponujemy programy indywidualne, przygotowane z myślą o kadrze menedżerskiej i pracownikach zajmujących stanowiska specjalistyczne, a także outplacement grupowy. 1 Wybór pracowników do zwolnienia 2 Komunikowanie zwolnień Korzyści dla zwalnianego pracownika: Minimalizacja psychologicznych kosztów utraty zatrudnienia. 3 Wsparcie psychologiczne 4 Doradztwo zawodowe Pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia 5 6 Wsparcie zwolnień od strony formalnej Korzyści dla fi rmy: Poprawa nastrojów wewnątrz organizacji. Ograniczenie ryzyka utraty kluczowych członków zespołu. Minimalizacja ryzyka spadku wydajności pracy w trakcie zmian i po ich wprowadzeniu. Podtrzymanie lub nawet poprawa wizerunku fi rmy jako pracodawcy. Ograniczenie ryzyka związanego z roszczeniami niezadowolonych z przebiegu zwolnień pracowników. Ograniczenie ryzyka związanego z utratą klientów i kontrahentów. Pogłębienie świadomości w zakresie potrzeb dotyczących pracy i życia zawodowego. Zwiększenie poczucia kontroli nad dalszym przebiegiem kariery. Możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa w zakresie strategii i technik autoprezentacji. Skrócenie czasu przeznaczonego na poszukiwanie nowego miejsca pracy. Nabycie nowych umiejętności przydatnych w dalszym życiu zawodowym. 11

12 Realizując projekty, szczególną wagę przywiązujemy do spójności komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, bo wiemy, że o wizerunku pracodawcy najlepiej świadczą zadowoleni pracownicy. Korzyści: Leroy Merlin Colgate Palmolive Kraft Foods Polska Carlsberg Zwiększenie grona osób zainteresowanych pracą w fi rmie. Podniesienie jakości i dopasowania aplikujących kandydatów. Zmniejszenie rotacji. Kształtowanie poczucia dumy z pracy w organizacji. Wzrost zaangażowania i satysfakcji z pracy. Badania wizerunku pracodawcy Przygotowanie skutecznej strategii wizerunkowej możliwe jest tylko w oparciu o wiarygodne informacje o postrzeganiu fi rmy przez pracowników i kandydatów do pracy. Zespół HRK wykorzystuje szeroką gamę narzędzi badawczych analizy materiałów zastanych, badania fokusowe, badania ankietowe, wywiady telefoniczne, kwestionariusze internetowe tworząc każdorazowo metodologię dostosowaną do potrzeb klienta. Kampanie wizerunkowe Wspieramy fi rmy, które chcą wzmocnić, zmienić lub zbudować od podstaw swój wizerunek jako pracodawcy. Opracowujemy strategie wizerunkowe oraz akcje towarzyszące otwarciom nowych placówek czy oddziałów; realizujemy kompleksowe kampanie oraz przygotowujemy konkretne narzędzia służące budowaniu wizerunku pracodawcy (np. strona kariera, fi lm promocyjny, ulotka rekrutacyjna, etc.). 12

13 Administracja wynagrodzeniami Zespół profesjonalnie rozlicza listy płac i prowadzi akta osób zatrudnionych na zasadzie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego. Naliczamy wynagrodzenia we wszystkich aspektach, prowadzimy rozliczenia z urzędami w zakresie wszelkich zobowiązań. Przygotowujemy analizy pozwalające prowadzić świadomą politykę wynagradzania. Zarządzanie dokumentacją personalną Nasi konsultanci przejmują na siebie odpowiedzialność za prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z obecnością pracownika w fi rmie, począwszy od podpisania z nim umowy o pracę, aż po rozwiązanie stosunku pracy. Analizujemy dane personalne i przygotowujemy raporty dla zarządu. Na życzenie klienta świadczymy usługi doradcze z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pracownicy czasowi W ramach usługi zatrudniamy pracowników oddelegowanych do fi rmy klienta, a nasi konsultanci prowadzą wszelkie sprawy kadrowo-płacowe związane z wykonywaniem przez nich obowiązków. Specjalizujemy się w delegowaniu specjalistów i personelu administracyjnego. Zalety współpracy: Prawidłowość i terminowość prowadzonych procesów personalnych. Dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych (np. system TETA_Personel). Stały wgląd w dane personalne pracowników (narzędzie e-personel). Profesjonalna reprezentacja w kontaktach z urzędami przeprowadzającymi kontrole. Poufność i bezpieczeństwo informacji. Dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu kadr i prawa pracy. Wsparcie działu HR w relacjach z pracownikami i zarządem. 13

14 HRK S.A. pl. Bankowy Warszawa tel Oddział Poznań ul. Szkolna 5/ Poznań tel Oddział Katowice ul. Jordana Katowice tel Oddział Wrocław ul. Podwale 62A Wrocław tel Oddział Kraków ul. Smoleńsk 21 lok Kraków tel Oddział Łódź ul. Łąkowa 3/5, lok Łódź tel

Rozwiązania Wysokich Lotów Rekrutacja Ocena i rozwój Employer branding Payroll consulting

Rozwiązania Wysokich Lotów Rekrutacja Ocena i rozwój Employer branding Payroll consulting Rozwiązania Wysokich Lotów HRK SA Poznań Wrocław Warszawa Łodź Katowice Kraków Wspieramy przedsiębiorstwa w podnoszeniu efektywności działania oraz w rozwoju kompetencji pracowników. Stosujemy nowoczesne

Bardziej szczegółowo

PALETA US UG MOST WANTED! HR CONSULTING GROUP

PALETA US UG MOST WANTED! HR CONSULTING GROUP PALETA US UG MOST WANTED! HR CONSULTING GROUP DORADZTWO KADROWO PŁACOWY NASI LUDZIE TWÓJ SUKCES! O GRUPIE MOST WANTED! Od 1998r. jesteśmy liderem w zakresie pozyskiwania personelu oraz doradztwa w obszarze

Bardziej szczegółowo

III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu

III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu Ogólnopolskie Badanie Rynku 2013 Outsourcingu III edycja poznaj wnioski i opinie specjalistów z sektora outsourcingu Payroll consulting Administracja wynagrodzeniami Zarzàdzanie dokumentacjà personalnà

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu 2014 Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Usługi agencji zatrudnienia Agencje zatrudnienia są to niepubliczne instytucje rynku pracy świadczące usługi

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

almanachhrm Oferty dla Twojej firmy szukaj w działach: szkolenia i rozwój

almanachhrm Oferty dla Twojej firmy szukaj w działach: szkolenia i rozwój przewodnik zakupu usług branżowych almanachhrm Almanach niezbędnych informacji o firmach, które kierują swoją ofertę dla działów personalnych i szkoleniowych. Usystematyzowany zbiór praktycznych danych,

Bardziej szczegółowo

Niezależni Konsultanci Personalni KATALOG

Niezależni Konsultanci Personalni KATALOG Niezależni Konsultanci Personalni KATALOG Strona 2 Szanowni Państwo W niniejszej ofercie przedstawiamy usługi, jakie mogą świadczyć nasi niezależni konsultanci personalni. Są to stosunkowo ogólne dane

Bardziej szczegółowo

kompleksowe doradztwo działamy zgodnie

kompleksowe doradztwo działamy zgodnie kompleksowe doradztwo działamy zgodnie Szanowni Państwo Jesteśmy firmą specjalizującą się w kompleksowym doradztwie dla przedsiębiorstw, administracji publicznej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Administracja biurowa, Analizy biznesowe, Zasoby ludzkie, Obszar prawny. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Administracja biurowa, Analizy biznesowe, Zasoby ludzkie, Obszar prawny. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel. PRZEGLĄD PŁAC 2015 Analizy biznesowe, Zasoby Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl Spis treści Wstęp... 3 O Page Personnel... 4 Metodyka... 5 Nasi klienci o nas... 6 Administracja Asystentka

Bardziej szczegółowo

www.adventureforthought.com

www.adventureforthought.com Adventure for Thought leadership&strategy ul. Zagłoby 10A, 54-514 Wrocław +48 71 789 52 64 aft@adventureforthought.com Firma konsultingowo-szkoleniowa Adventure for Thought istnieje od 1991 roku. Założona

Bardziej szczegółowo

KATALOG. narzędzia i usługi. Considero Consulting. 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013

KATALOG. narzędzia i usługi. Considero Consulting. 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013 KATALOG Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl www.considero.pl narzędzia i usługi Warszawa luty 2013 Considero Consulting "Znajdowanie jest zarezerwowane dla szukających Czyli skąd się

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting OFERTA doradztwo szkolenia konsulting Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Jak mądrze korzystać z outsourcingu usług prawnych?

Jak mądrze korzystać z outsourcingu usług prawnych? 23 Jak mądrze korzystać z outsourcingu usług prawnych? Jak mówił Henry Ford Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, to nie ma sensu, żebyśmy to robili.

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj zmianą Program outplacementowy dla firm

Zarządzaj zmianą Program outplacementowy dla firm Zarządzaj zmianą Program outplacementowy dla firm Oferta AG TEST HR i PM Doradztwo Gospodarcze Projekt dofinansowany ze Środków Funduszu Europejskiego Outplacement, czyli odpowiedzialna restrukturyzacja

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej. GŁÓWNE LOGO Polski HR S.A. skupia

Bardziej szczegółowo

1. Charakter i istota funkcji personalnej

1. Charakter i istota funkcji personalnej 1. Charakter i istota funkcji personalnej 1 3 1. Charakter i istota funkcji personalnej Postęp gospodarczy dostrzegalny był dawniej po upływie stuleci lub dekad. Obecnie wyznaczają go lata. Dokonuje się

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU SPIS TREŚCI: 1. Czym się zajmujemy?... 3 2. Usługi konsultingowe... 3 3. Opracowanie programów modułów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń... 5 a)

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Produkcja i Łańcuch Dostaw. Specialists in manufacturing and supply chain recruitment www.michaelpage.

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Produkcja i Łańcuch Dostaw. Specialists in manufacturing and supply chain recruitment www.michaelpage. PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Produkcja i Łańcuch Dostaw Specialists in manufacturing and supply chain recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Personelem

System Zarządzania Personelem Kapitałem każdej organizacji są jej pracownicy, nasze systemy pozwalają go właściwie kształtować. System Zarządzania Personelem firmy P-Soft Polska Zintegrowany System Zarządzania Personelem System HRS

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Produkcja i Łańcuch dostaw. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Produkcja i Łańcuch dostaw. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl PRZEGLĄD PŁAC 2015 Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl PRZEGLĄD PŁAC 2015 Spis treści Wstęp... 3 O Page Personnel... 4 Metodyka... 5 Nasi klienci o nas... 6 Zakupy pośrednie Kupiec...

Bardziej szczegółowo