INFORMACJA. Warszawa r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA. Warszawa 19.04.2012 r."

Transkrypt

1 Warszawa r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę logistyczną konferencji WIRE2012 organizowanej w Krakowie w dniach 3-5 czerwca 2012 r. - nr sprawy INFORMACJA Uprzejmie informujemy, że w dniach 12 i do Zamawiającego wpłynęły od jednego z Wykonawców zapytania dotyczące zmiany zapisów w SIWZ. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z poźn. zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania: Pytanie 1: Proszę o wyjaśnienie dotyczące pkt.5 Zał. nr 2. Opis. Wyposażenie sal konferencyjnych. Czy zmawiający przewiduje podium pod stoły prezydialne? Jeśli tak, to jakich rozmiarów? Odpowiedź 1: Nie, zamawiający nie przewiduje podium pod stoły prezydialne. Pytanie 2: Proszę o wyjaśnienie dotyczące pkt.5 Zał. nr 2. Opis. Wyposażenie sal konferencyjnych. Czy zmawiający dysponuje wymiarami sal konferencyjnych oraz rzutami technicznymi? Odpowiedź 2: Tak, zamawiający dysponuje planami sal konferencyjnych. Pytanie 3: Proszę o wyjaśnienie dotyczące pkt.5,12) Zał. nr 2. Opis Wyposażenie sal konferencyjnych. Czy zamawiający jest w stanie podać maksymalną liczbę osób, które jednocześnie mogą zasiadać przy stole prezydialnym? Odpowiedź 3: Maksymalna ilość osób przy stole prezydialnym to 10. Pytanie 4: Proszę o wyjaśnienie dotyczące pkt.5,13) Zał. nr 2. Opis Wyposażenie sal konferencyjnych. Czy zamawiający jest w stanie podać maksymalną liczbę osób, które jednocześnie mogą zasiadać przy ustawieniu z zastosowaniem foteli (zamiast stołu prezydialnego)? Odpowiedź 4: Maksymalna ilość osób przy stole prezydialnym to 10. Pytanie 5: Proszę o wyjaśnienie dotyczące pkt.6 Zał. nr 2. Wymagania w zakresie obsługi technicznej konferencji. Oświetlenie ma obejmować całą salę, czy np. jedynie stół prezydialny? Jakie są techniczne możliwości zamontowania oświetlenia? Czy zamawiający dysponuje zdjęciami sal?

2 Odpowiedź 5: Oświetlenie dotyczy całej sali. Zamawiający będzie korzystał ze standardowego oświetlenia sal. Zamawiający nie dysponuje zdjęciami sal. Pytanie 6: Proszę o wyjaśnienie dotyczące pkt.7 Zał. nr 2. Opis Wymagania w zakresie rejestracji wszystkich sesji konferencyjnych. Proszę o doprecyzowanie, czy na każdej Sali konferencyjnej maja znajdować się 3 kamery? Czy transmisja do Internetu będzie bezpośrednia z konferencji, czy Wykonawca ma dokonać zapisu na odpowiednich nośnikach i przekazać w uzgodnionych z Zamawiającym czasie? Odpowiedź 6: W każdej Sali ma być jedna kamera. Transmisja do Internetu ma być transmisją bezpośrednia z konferencji. Poza tym Zamawiający wymaga przygotowania materiałów (nagrań z sesji) w formie gotowej do umieszczenia na stronie www. Pytanie 7: Proszę o wyjaśnienie dotyczące pkt.9 Zał. nr 2. Opis Wymagania w zakresie tłumaczenia sesji otwierającej konferencję oraz konferencji prasowej. Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie osoby tłumacza? Czy zamawiający może wskazać czy kabiny dla tłumaczy mają być zapewnione na wszystkich salach konferencyjnych? Czy sala pod konferencję prasową, to jedna z 3 sal konferencyjnych, czy jest to pomieszczenie dodatkowe? Na ile osób przewidziana jest sesja otwierająca i konferencja prasowa? Kto będzie odpowiedzialny za wydawanie odbiorników? Czy Zamawiający może wskazać sposób dystrybucji odbiorników pomiędzy uczestników konferencji? Odpowiedź 7: Osobę tłumacza zatrudnia wykonawca zamówienia. Kabiny do tłumaczeń należy zapewnić tylko w sali głównej. Konferencja prasowa odbędzie się w jednej z sal. Sesja otwierająca przewidziana jest na 400 osób, natomiast konferencja prasowa przewidziana jest na 30 osób. Za wydawanie i zbieranie odbiorników odpowiedzialności ponosi wykonawca zamówienia Również sposób dystrybucji pozostaje do jego decyzji. Pytanie 8: Proszę o wyjaśnienie dotyczące pkt.10 Zał. nr 2. Opis Zamawiający wymaga zabezpieczenia medycznego w miejscu konferencji i podczas kolacji w Wieliczce. Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, co dokładnie rozumie pod pojęciem zabezpieczenia medycznego? Czy jest to np. pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem, czy karetka pogotowia? Odpowiedź 8: Zamawiający pod pojęciem zabezpieczenia medycznego rozumie zabezpieczenie zgodne z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Pytanie 9: Proszę o wyjaśnienie dotyczące pkt.12, 2) Zał. nr 2. Opis Wymagania w zakresie organizacji, obsługi i budowy recepcji oraz stoisk targowych. Prosimy o podanie liczby stoisk targowych, które Wykonawca będzie musiał zbudować. Czy stoiska targowe przewidziane są na wszystkich dniach konferencji ( )? Czy Zamawiający może podać ile przestrzeni jest na to przeznaczone? Gdzie będzie to umiejscowione (które piętro budynku, czy jest dostęp do windy) i od kiedy będą możliwe prace montażowe? Czy Zamawiający przewiduje ściany działowe pomiędzy stoiskami? Odpowiedź 9: Zgodnie z punktem 12, 2) Zał. nr 2 - Opis wymagania w zakresie organizacji, obsługi, i budowy recepcji oraz stoisk targowych Zamawiający nie przewiduje więcej niż 23 stoiska. Stoiska przewidziane są na 2 dni konferencji. Prace montażowe możliwe będą w dn. 3 czerwca 2012 od godz. 23:55. Każde miejsce stoiska musi być ustalone z administracją i potwierdzone przez straż pożarną

3 Opery Krakowskiej. Z tego powodu na tym etapie postępowania trudno jest określić, gdzie będą umiejscowione stoiska targowe. Zamawiający nie przewiduje ścianek działowych między stoiskami, a jedynie tylne ściany stoisk. Pytanie 10: Proszę o wyjaśnienie dotyczące pkt.15 Zał. nr 2. Opis Wymagania w zakresie identyfikacji zewnętrznej. Prosimy o podanie modelu dostarczanych kaset. Czy Zamawiający może podać nazwę systemu dostarczanych stelaży? Czy poster może być umieszczony na piance o odpowiedniej grubości, np. 5mm? Odpowiedź 10: Zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 15 Zał. nr 2. Opis, dostarczane kasety są typu łezka. System stelaży to X-banner. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie posteru na piance o odpowiedniej grubości np. 5 mm. Pytanie 11: Proszę o wyjaśnienie dotyczące pkt.11 Zał. nr 2. Opis Wymagania w zakresie organizacji, obsługi i budowy sesji plakatowej. Czy zamawiający może wyjaśnić co rozumie pod pojęciem sesji plakatowej? Kto dostarcza plakaty? Jakiej są wielkości? Czym dla Zamawiającego jest moduł? Odpowiedź 11: Zamawiający pod pojęciem sesji plakatowej rozumie umieszczenie plakatów na jednostronnych, oświetlonych z góry modułach do zawieszania plakatów. Plakaty wielkości A0 dostarczają uczestnicy konferencji. Moduł to rodzaj ścianki na której można zamocować plakat. Pytanie 12: Proszę o wyjaśnienie dotyczące pkt.17, 1) Zał. nr 2. Opis Wymagania w zakresie rezerwacji pokoi hotelowych. Prosimy o informację, jak Zamawiający przewidział proces rezerwacji pokoi przez Uczestników z puli 350 pokoi. Czy uczestnicy będą sami kontaktowali się z podanymi na stronie Zamawiającego hotelami i dokonywali rezerwacji, czy będą to robili za pośrednictwem Wykonawcy? Odpowiedź 12: Uczestnicy sami będą dokonywać rezerwacji bezpośrednio w hotelu na hasło ustalone przez wykonawcę. Pytanie 13: Proszę o wyjaśnienie dotyczące pkt.8 Zał. nr 2. Opis Wymagania w zakresie przygotowania identyfikatorów ze smyczą wraz z projektem graficznym. Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem system rejestracji? Czy ma to być aplikacja internetowa (ogólnodostępna) zamieszczona na serwerze Zamawiającego lub Wykonawcy? Czy inne narzędzie zaproponowane przez Wykonawcę? Odpowiedź 13: Zamawiający jest właścicielem internetowego systemu rejestracji. System rejestracji na konferencje organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE jest projektem autorskim wykonanym przez zespół BIiI, który jest częścią struktury KPK. Wykonany w technologii WEB w środowisku ASP.NET C# z wykorzystaniem Framework-u 4.0, a także dodatkowo zakupionych bibliotek Rad AjaxWeb firmy Telerik. System rejestracji składa się z serwera WEBowego (IIS v. 7.1) z uruchomioną aplikacją webową, która odpowiada za kontakt z użytkownikiem, a także serwera baz danych MS SQL Moduł rejestracji obecności (recepcji) jest urządzeniem mobilnym, co pozwala na jego uruchomienie w dowolnym miejscu na świecie w trybie offline, a więc bez połączenia z bazą macierzystą. Zawiera mechanizm synchronizacji z bazą poprzez specjalnie zaprojektowany mechanizm komunikacji, która wykorzystuje silnie szyfrowany protokół SSL. Współpracuje z ze standardowym laserowym czytnikiem kodów kreskowych, który podłącza się do złącza USB w komputerze mobilnym. Skaner

4 nie powinien wymagać dodatkowych sterowników i powinien działać podobnie jak klawiatura, tj. wykorzystywać przerwanie klawiatury. Skanowanie kodu powinno więc wywoływać taki sam skutek jak wciskanie przycisków na klawiaturze. Ponadto moduł recepcji współpracuje z drukarką badge y, która powinna być zainstalowana w systemie jako zwykłe urządzenie drukujące z możliwością drukowania dokumentu pdf. Format i rozmiar dokumentu pdf jest wstępnie przygotowywany przez organizatora, aby spełniał ograniczenia np. rozmiar, papieru, marginesy, rozdzielczość etc. W trakcie pracy, dokument jest przesyłany do drukarki, której zadaniem jest wydrukowanie na odpowiednim materiale (papier, folia, plastik). Pytanie 14: Proszę o wyjaśnienie dotyczące pkt.10 Zał. nr 2. Opis Zamawiający wymaga zabezpieczenia medycznego w miejscu konferencji i podczas kolacji w Wieliczce. Czy kolację i zwiedzanie w Wieliczce zamawiający organizuje na własną rękę? Odpowiedź 14: Tak zamawiający organizuje zwiedzanie kopalni i kolację na własna rękę. Pytanie 15: Proszę o wyjaśnienie dotyczące pkt.18, 1) Zał. nr 2. Opis Wymagania w zakresie transportu. Czy zamawiający ma określone wymagania co do rodzaju środka transportu jakim będą przewożeni Uczestnicy konferencji w dniu 4 czerwca na kolację i zwiedzanie w Wieliczce? Odpowiedź 15: Zamawiający wymaga aby były to autokary do 50 osób z działającą klimatyzacją i czynną toaletą. Pytanie 16: Proszę o wyjaśnienie dotyczące pkt.18, 2) Zał. nr 2. Opis Wymagania w zakresie transportu. Czy zamawiający ma określone wymagania co do rodzaju środka transportu i sposobu przewożenia gości VIP? Odpowiedź 16: Transfer gości VIP na trasie lotnisko-hotel-opera krakowska-hotel-lotnisko odbywać powinien się indywidualnie. Środki transportu należy dostosować do ilości przylotów gości VIP. Spodziewany jest przylot 50 osób. W chwilo obecnej Zamawiający nie jest w stanie podać, jakimi numerami lotów będą przylatywać goście, jak również nie jest w stanie określić ilości osób każdego lotu. Pytanie 17: Proszę o wyjaśnienie dotyczące pkt.18, 3) Zał. nr 2. Opis Wymagania w zakresie transportu. Proszę o podanie ilości materiałów do transportu z Warszawy do Krakowa. Odpowiedź 17: Transportowane będą wszystkie materiały dla uczestników konferencji i inne dodatkowe materiały. Wymagany jest środek transportu o masie całkowitej do 6000 kg. Pytanie 18: Proszę o wyjaśnienie dotyczące pkt.17, 2) Zał. nr 2. Opis Wymagania w zakresie rezerwacji pokoi hotelowych. Czy zamawiający dopuszcza nocleg dla gości honorowych i speakerów w całości zorganizowany w 5*? Odpowiedź 18: Nie, Zamawiający nie dopuszcza organizacji noclegów dla gości honorowych i speakerów w całości w standardzie 5*. Zamawiający wymaga rezerwacji zgodnie z opisem zamówienia, czyli: 40 pokoi jednoosobowych w hotelu 4* oraz 10 pokoi jednoosobowych w hotelu 5*.

5 Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.) dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ (Opis) Dotychczasowy zapis pkt. 18 ppkt.1 Załącznika nr 2 - Opis: Transport wszystkich gości konferencji na zwiedzanie i kolację w Wieliczce i z powrotem do Krakowa do miejsc zakwaterowania uczestników konferencji w dniu 4 czerwca 2012 r. (przewidywany przybliżony czas pobytu w Wieliczce: godz ) zastępuje się nowym zapisem: Transport wszystkich gości konferencji na zwiedzanie i kolację w Wieliczce i z powrotem do Krakowa do miejsc zakwaterowania uczestników konferencji w dniu 4 czerwca 2012 r. (przewidywany przybliżony czas pobytu w Wieliczce: godz ). Zamawiający wymaga, aby były to autokary do 50 osób z działająca klimatyzacją i czynną toaletą Dotychczasowy zapis pkt. 18 ppkt.3 Załącznika nr 2 - Opis: Transport materiałów z siedziby KPK z Warszawy do Krakowa i z powrotem zastępuje się nowym zapisem: Transport materiałów z siedziby KPK z Warszawy do Krakowa i z powrotem. Wymagany jest środek transportu o masie całkowitej do 6000 kg. Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień Miejsce i godziny otwarcia ofert pozostają bez zmian. Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji Andrzej Krawczyk

ZP/PN/40/2012 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWY

ZP/PN/40/2012 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWY ZP/PN/40/2012 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA. wraz z INFORMACJĄ O ZMIANACH W SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA. wraz z INFORMACJĄ O ZMIANACH W SIWZ Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA wraz z INFORMACJĄ O ZMIANACH W SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Warszawa, dn. 23 października 2013 r. Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.29.2015 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Organizacja dwudniowej konferencji Państwo

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Opis zamówienia OGÓLNE WARUNKI I DZIEŃ KONFERENCJI Wynajem sali konferencyjnej na pierwszy dzień konferencji z wyposażeniem i oprawą wizualną

UWAGA! Opis zamówienia OGÓLNE WARUNKI I DZIEŃ KONFERENCJI Wynajem sali konferencyjnej na pierwszy dzień konferencji z wyposażeniem i oprawą wizualną W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo Środowiska zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie kosztów dotyczących świadczenia usług hotelarskich i restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Katowice, dnia 17.12.2010 r. DS-341/78/10 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz jej modyfikacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BA.II.271.5.2015.ES.KP L.dz. 2491/15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 35, fax +48 22 661 14 36 www.mpips.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 30 grudnia 2013r. Oferenci biorący udział w postępowaniu

Łódź, dnia 30 grudnia 2013r. Oferenci biorący udział w postępowaniu Łódź, dnia 30 grudnia 2013r. MP D / DN/ 217 /13 Oferenci biorący udział w postępowaniu Dotyczy wyjaśnień do SIWZ i Załączników w postępowaniu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Dostawa i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor SPZOZ-ZP-1/2014 Barcin, 2014-04-29 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne dotyczy: postępowania na rozbudowę i modernizację sieci LAN, modernizację serwerowni oraz dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-27/KB/14 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. Wstęp OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dot. Umowy Ramowej nr z dn.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dot. Umowy Ramowej nr z dn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dot. Umowy Ramowej nr z dn. Departament Strategii i Deregulacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, pełniący rolę Operatora Programu Budowanie potencjału instytucjonalnego

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 52, fax.: 042 664 37 50 e-mail: aniolybiznesu@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl Łódź, dnia 13 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku

Bardziej szczegółowo

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r.

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

4. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o podanie dokładnych wymagań co do ilości certyfikatów, które mają być generowane w module obsługi

4. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o podanie dokładnych wymagań co do ilości certyfikatów, które mają być generowane w module obsługi Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na opracowanie i wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Zarządzania Informacją oraz modułu transakcyjnego do Komunikacji z Internetem dla Urzędu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji podsumowującej wdrażanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ WIF-2121-2/2012 Warszawa, 2012-05-29 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Elektronicznego Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA www.zzpprzymz.pl 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 Tel. (22) 883-35-12; Fax. (22) 883-35-13 NIP: 525-15-53-851 REGON: 010705939 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl NZ.271.18.2015 Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo