MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, r. ul. Wspólna 30, Warszawa Dyrektor Generalny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 26.04.2013 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, r. ul. Wspólna 30, Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120A-23/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BDGzp-2120A-23/13 na organizację wyjazdu studyjnego Polska-Słowacja dla grupy 40 beneficjentów PROW na lata oraz 6 osób związanych z wdrażaniem tego programu. Uprzejmie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami Pytanie 1: W nawiązaniu do Załącznika 1 do umowy nr BDGzp /13, pkt 1.1 zakwaterowanie: b) w dniach 20 i 21 maja 2013 r. w hotelach Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, w 6 pokojach jednoosobowych i 20 pokojach dwuosobowych dla 46 uczestników wyjazdu informujemy, że z przekazanych nam przez ośrodek informacji wynika, że obiekt ten bierze udział w w/w przetargu, co powoduje brak możliwości zapewnienia miejsc noclegowych dla Państwa grupy w miejscowości Boguchwała. Dodatkowo właściciel nie chce udostępnić miejsc w swoim obiekcie za żadna cenę wiedząc, że w ten sposób zmusza Zamawiającego do wyboru jego oferty bez względu na cenę. W przedmiotowej specyfikacji wymieniono literalnie tą lokalizację, wobec czego żaden inny podmiot niż dysponent tego obiektu noclegowego, nie może spełnić postawionych warunków, co narusza zasadę równości oraz konkurencyjności w zakresie ubiegania się o to zamówienie. W związku z powyższym składamy zapytanie czy dopuszczą Państwo możliwość zakwaterowania grupy w obiekcie znajdującym się w odległości do 20 km. Zaznaczamy jednocześnie, że nie wpłynie to na jakość i sposób wykonanych usług. Odpowiedź: Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale dysponuje salą wykładową i miejscami w hotelu, w związku z powyższym, przygotowując program wyjazdu studyjnego i biorąc pod uwagę zaplanowane w tym ODR spotkania, Zamawiający przeprowadził wstępne rozmowy z Ośrodkiem w Boguchwale dot. rezerwacji miejsc noclegowych dla uczestników wyjazdu Polska-Słowacja i miejsca te są zapewnione dla Zamawiającego. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale nie będzie brał udziału w ww. postępowaniu. Wykonawcy w trakcie rozmów powinni poinformować ODR, że są uczestnikami przetargu organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wyjazd studyjny w dniach 19-25

2 maja 2013 r. i wtedy ODR udostępni im kalkulację kosztów związaną z noclegami, wyżywieniem i wynajmem sali. Tym niemniej, Zamawiający dopuszcza możliwość zakwaterowania grupy w innym obiekcie, o odległości nie dalszej niż 20 km od Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Pytanie 2: Czy istnieje możliwość zakwaterowania uczestników wyjazdu studyjnego w okolicy Nitry a nie w samej Nitrze oraz czy pilot musi znać język słowacki? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zakwaterowania uczestników wyjazdu studyjnego w odległości nie dalszej niż 40 km od Nitry. Jeżeli pilot nie będzie jednocześnie tłumaczem, a w wyjeździe poza pilotem będzie brał udział tłumacz języka słowackiego, pilot nie musi posługiwać się tym językiem. W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), dokonuje poniższych zmian treści SIWZ: W Rozdziale IV ust. 1 punkt 3 otrzymuje poniższe brzmienie: 3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: a) tłumaczem posługującym się językiem słowackim na poziomie zaawansowanym w zakresie słownictwa z branży rolniczej; b) pilotem. Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia przez jedną osobę zarówno funkcji pilota jak i tłumacza, pod warunkiem, iż osoba ta będzie posługiwała się językiem słowackim na poziomie zaawansowanym w zakresie słownictwa z branży rolniczej. Ponadto zmianie uległa treść załącznika nr 1 do projektu umowy, którego zmieniona treść stanowi załącznik do niniejszego pisma. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 30 kwietnia na godz. 10:30. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz

3 ZAKRES RZECZOWY ZLECENIA Załącznik nr 1 do umowy nr BDGzp-2120A-23/13 z dnia 1. W ramach zlecenia Zleceniobiorca zapewni: 1) zakwaterowanie: a) w dniach 19, 22, 23 i 24 maja 2013 r. w hotelach ze śniadaniem, w pokojach o standardzie min. 3*, w 6 pokojach jednoosobowych i 20 pokojach dwuosobowych, dla 46 uczestników wyjazdu, b) w dniach 20 i 21 maja 2013 r. w hotelu Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale lub w okolicach (do 20 km), w 6 pokojach jednoosobowych i 20 pokojach dwuosobowych dla 46 uczestników wyjazdu, - przy czym koszt noclegu za osobę, za noc nie przekroczy 280,80 zł brutto na terenie Polski oraz 120 euro brutto na terenie Słowacji. 2) transport autokarowy zgodnie z programem wyjazdu zawartym w ust. 2 niniejszego załącznika. Autokar powinien być wyposażony w klimatyzację, toaletę, minibarek, DVD, nagłośnienie, fotele lotnicze. Autokar powinien być obsługiwany przez 2 kierowców; 3) wyżywienie dla 46 osób, tj. obiady i kolacje w dniach od 19 do 24 maja 2013 r. oraz obiad w dniu 25 maja 2013 r. oraz dla zaproszonych przez Zleceniodawcę gości - obiad w dniu 23 maja 2013 r. (ok. 6 osób) i 2 kolacje w dniach 19 i 20 maja 2013 r. (ogółem ok. 12 osób); 4) ubezpieczenie uczestników wyjazdów KL+NW oraz ich bagażu (standardowe ubezpieczenie turystyczne jednorazowy wyjazd poza granice Polski); 5) pilota oraz tłumacza. Tłumacz powinien posługiwać się jęz. słowackim na poziomie zaawansowanym w tematyce rolnictwa. Pilot i tłumacz muszą być obecni podczas całego wyjazdu; 6) sale konferencyjne: a) w dniu 19 maja 2013 r. w hotelu w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (lub okolicach) - do 4 godzin (łącznie z przerwą kawową), dla co najmniej 50 osób, wyposażoną w laptopa i rzutnik multimedialny oraz nagłośnienie; b) w dniu 20 maja 2013 r., w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale k/rzeszowa do 3 godz. (łącznie z przerwą kawową), dla co najmniej 50 osób, wyposażoną w laptopa i rzutnik multimedialny oraz nagłośnienie; 7) zorganizowanie serwisu kawowego (1 podanie) w trakcie szkolenia w dniu 19 maja 2013 r. w hotelu w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (lub okolicach) oraz w trakcie spotkania w dniu 20 maja 2013 r. w Boguchwale (1 podanie); 8) zorganizowanie sali konferencyjnej na spotkania z przedstawicielami słowackiego samorządu rolniczego, organizacji rolniczych oraz KSOW i LGD w Nitrze w dniu 23 maja 2013 r. i zapewnienie serwisu kawowego w trakcie spotkania; 9) zorganizowanie zwiedzania Kazimierza Dolnego i okolic w dniu 19 maja 2013 r.; 10) zorganizowanie zwiedzania zabytków miasta Łańcut; 11) w drodze do Nitry, zorganizowanie na terenie Słowacji zwiedzania ciekawych przyrodniczo miejsc, zapoznania z tradycją i folklorem słowackim. 12) zorganizowanie zwiedzania Nitry i okolic, w tym muzeum rolnictwa r. z przewodnikiem; 13) zorganizowanie zwiedzania Bratysławy z przewodnikiem w dniu 24 maja 2013 r.; 14) zorganizowanie zwiedzania źródeł termalnych (np. w miejscowości Besenowa) w dniu 24 maja 2013 r.

4 2. Program wyjazdu Polska Słowacja w dniach od 19 do 25 maja 2013 r. 19 maja 2013 r. (niedziela) Zbiórka uczestników wyjazdu o godz. 10:00 w Warszawie przy sali Kongresowej PKiN. Odjazd autokaru ok godz. 10:30. Przejazd do Kazimierza Dolnego. Obiad w Kazimierzu Dolnym lub okolicach. Zwiedzanie miasta. W godzinach wieczornych zakwaterowanie w hotelu o standardzie min. 3* w Kazimierzu Dolnym, wyposażonym w salę konferencyjną dla min. 50 osób. Ok. godz 17:30-19:00 Prezentacja z zakresu PROW , w tym tematyka dot. grup producentów rolnych, różnicowania działalności nierolniczej oraz odnowa i rozwój wsi. W czasie prezentacji serwis kawowy. Ok. 20:00 uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi (5 osób). 20 maja (poniedziałek) Po śniadaniu ok godz. 9:30 wizyta w gminach na terenie woj. Lubelskiego (okolice miejscowości Wojciechowo i Kraśnik), w których wykonano projekty w ramach działania Odnowa i rozwój wsi oraz wizyta w gospodarstwie, które wykorzystało środki w ramach działania Różnicowanie działalności nierolniczej. Po wizytach przejazd w kierunku Boguchwały, woj. podkarpackie. W drodze obiad. Zakwaterowanie w hotelu w Boguchwale lub w okolicach (do 20 km). W godzinach wieczornych spotkanie w ODR w Boguchwale z przedstawicielami ODR oraz Lokalnych Grup Działania. W czasie spotkania serwis kawowy. Po spotkaniu uroczysta kolacja z zaproszonymi gośćmi (7 osób). 21 maja (wtorek) Śniadanie godz. 7:00 godz. 8:30 zwiedzanie unikalnych obiektów w Łańcucie zaproponowanych przez Zleceniobiorcę. Po obiedzie realizacja programu merytorycznego: wizyta w grupie producentów rolnych, wizyta w gospodarstwie agroturystycznym na terenie woj. Podkarpackiego (powiat leski i sanocki). W godzinach wieczornych kolacja z regionalnymi potrawami. 22 maja (środa) Śniadanie godz. 7:00, a następnie wykwaterowanie z hotelu przejazd do Republiki Słowacji w kierunku miejscowości Nitra. W drodze obiad i zwiedzanie ciekawych przyrodniczo miejsc, zapoznanie z tradycją i folklorem słowackim. W godzinach wieczornych zwiedzanie miasta Nitra, w tym muzeum rolnictwa. Zakwaterowanie w hotelu o standardzie min. 3* w miejscowości Nitra lub w miejscowości usytuowanej w odległości nie dalszej niż 40 km od Nitry i kolacja. 23 maja (czwartek) Śniadanie godz. 7:00 7:30. Po śniadaniu spotkania z przedstawicielami LGD, KSOW, samorządu rolniczego i organizacji rolniczych w sali konferencyjnej na terenie miasta Nitra (w Instytucie Rolnictwa), zapewnionej przez Zleceniobiorcę. W trakcie spotkań serwis kawowy i obiad dla uczestników wyjazdu i zaproszonych gości (ok. 6 osób). W godz. południowych wizyta w miejscowości Podkylavy spotkanie merytoryczne. Wieczorem kolacja z tradycyjnymi słowackimi potrawami.

5 24 maja (piątek) Śniadanie godz. 8:00 i po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Bratysławy. Spotkanie merytoryczne, a następnie zwiedzanie Bratysławy z przewodnikiem. Obiad i przejazd w kierunku miejscowości, w której wyst. źródła termalne (np.besenowa). Zwiedzanie i zakwaterowanie w hotelu o standardzie min. 3* Wieczorem kolacja. 25 maja (sobota) Śniadanie godz. 7:30-8:30 i po śniadaniu wyjazd do Warszawy. W drodze do Warszawy obiad. Przyjazd do Warszawy w godz. wieczornych i zakończenie wyjazdu.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl ( BIP) Kielce: kompleksowe zorganizowanie szkoleń wraz z egzaminem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO:

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO: PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO: świadczenia usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 08-09

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 9 2015-01-22 16:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na kompleksowej realizacji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę]

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Warszawa, 30.12.2014r Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Warszawa, dn. 07. 11. 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Szanowni Państwo, Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej w województwie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wynajem sali podczas pierwszych Warsztatów Arteterapeutycznych organizowanych przez Oddział Warszawski PTSR na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ Znak: AZP/43/P/2011 Kielce, 2011-11-23 Do wszystkich Wykonawców ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kampanię

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania. Załącznik do uchwały Nr 108/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3.03.2015 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo