Hotel Double Tree by Hilton****, Łódź, marca 2015 FORMULARZ PAKIETÓW SPONSORSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hotel Double Tree by Hilton****, Łódź, 22 25 marca 2015 FORMULARZ PAKIETÓW SPONSORSKICH"

Transkrypt

1 FORMULARZ PAKIETÓW SPONSORSKICH I. Warunki ogólne. 1. Organizatorem Forum jest Fundacja Wspierania Nowych Technologii Telekomunikacyjnych PROTELKO, Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM oraz miesięcznik TELEKABEL & digital tv. 2. Tytuł Sponsora uprawnia do korzystania z uzgodnionych form reklamy w trakcie organizacji i przebiegu Forum, pomocy technicznej podczas jego trwania oraz innych pisemnie ustalonych warunków. 3. Sponsor zobowiązuje się w czasie trwania Forum nie korzystać z innych form marketingu i reklamy niż uzgodnione i ujęte w umowie sponsorskiej. 4. Aby uzyskać tytuł Sponsora i związane z nim uprawnienia należy: - po uprzednim kontakcie telefonicznym z organizatorem wypełnić niniejszy formularz i przesłać pocztą elektroniczną pod adres: - organizator po otrzymaniu formularza potwierdzi pocztą elektroniczną przyjęcie zamówienia sponsoringu i przedstawi szczegóły dostępnych opcji zwanych dalej pakietami sponsorskimi, - podpisać umowę sponsoringu i zrealizować w terminie zobowiązania z niej wynikające w tym finansowe. 5. Rezygnacja z roli Sponsora bez ponoszenia opłaty odbywa się wyłącznie na piśmie doręczonym pod adres korespondencyjny: Fundacja Wspierana Nowych Technologii Telekomunikacyjnych PROTELKO, ul. Morelowskiego 11, Wrocław, lub pocztą elektroniczną wysłaną w terminie do 2 marca 2015 roku. 6. W przypadku rezygnacji z roli Sponsora po 2 marca 2015 roku, opłata z tytułu udziału w Forum podlega uiszczeniu do 80% jej wartości, w przypadku wcześniejszego uiszczenia opłata podlega zwrotowi wyłącznie do wysokości 20% jej wartości. II. Rodzaj sponsoringu. lp. rodzaj sponsoringu nazwa pakietu kwota netto wybieram I Pakiet Partnera Strategicznego zł wyłączność II Pakiet Partnera Gali Kablowej zł (i organizacja wieczoru

2 przygotowana przez sponsora) III Partnerzy Merytoryczni zł IV Partner Techniczny zł V Branding Baru (Lobby) zł VI Pakiet Partnera Wieczoru Powitalnego zł (i organizacja wieczoru przygotowana przez sponsora) VII Pakiet Partnera Wieczoru Pożegnalnego zł (i organizacja wieczoru przygotowana przez sponsora) VIII Prezentacja branżowa zł 30 min. ujęta w programie obrad IX Sponsor smyczy do zł identyfikatorów X Sponsor rewersu identyfikatorów zł XI Sponsor toreb konferencyjnych zł XII Sponsor lunchu 1. lub 2. dzień zł obrad XIII Sponsor przerw kawowych zł i XIV Materiały reklamowe rozdawane zł przy rejestracji (cukierki, ulotki, foldery itp.) lub pakowane do toreb konferencyjnych XV Elementy reklamowe roll up, baner zł ustawienie 1 szt. w holu lub przy sali konferencyjnej XVI Elementy reklamowe wolnostojące zł zł w zależności od wielkości, ustawiane w lobby hotelowym lub innym miejscu wewnątrz np. kasetony, automaty itp. XVII XVIII Elementy reklamowe wolnostojące balony lub inne na zewnątrz hotelu Hostessy sponsorów do dwóch osób reprezentujących sponsora (bez noclegów) zł zł w zależności od rozmiarów zajmowanej powierzchni 700 zł/osoba IXX Okładki do kart hotelowych zł XX Reklama wielkoformatowa na do negocjacji elewacji hotelu III. Dane firmy ubiegającej się o tytuł Sponsora, w wybranym pakiecie nr.... imię i nazwisko telefon kontaktowy nazwa firmy do wystawienia faktury VAT adres (ulica, numer) adres (kod, miasto) NIP

3 IV. Zgoda na przetwarzanie danych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (dz.u. 1997r. nr 133, poz 833), wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez realizatora danych osobowych związanych z organizacją Forum. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.... data i czytelny podpis osoby (-ób) upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Firmy,

4 Pakiet sponsorski nr I PARTNER STRATEGICZNY FORUM koszt: zł netto 1. Przez czas trwania Forum, wyłączność do reklamy w głównej sali obrad, z wyjątkiem ściany frontowej (tj. za stołem prezydialnym) zastrzeżonej dla organizatora. Forma (rodzaj, wymiary, liczba, materiał) reklamy do uzgodnienia z organizatorem. 2. Zamieszczenie tytułu Partner Strategiczny Forum wraz z logo sponsora na identyfikatorach uczestników Forum (w uzgodnieniu ze sponsorem). 3. Zamieszczenie tytułu Partner Strategiczny Forum wraz z logo sponsora w programie drukowanym Forum oraz w programie w wersji elektronicznej. 4. Zamieszczenie tytułu Partner Strategiczny Forum wraz z logo sponsora w zaproszeniach. 5. Prezentacja Sponsora na otwarcie obrad konferencji (czas do uzgodnienia) szt. roll up w holu przy recepcji hotelowej szt. roll up przy wejściu do głównej sali obrad. 8. Miejsce na 1 balon na zewnątrz hotelu lub inny rodzaj elementu wolnostojącego (rozmiar do uzgodnienia z organizatorem po zatwierdzeniu hotelu). 9. Bezpłatne miejsce na stoisko Sponsora o uzgodnionych wcześniej wymiarach i miejscu na planie wystawy. 10. Akredytacje bezpłatne dla czterech osób. 11. Materiały reklamowe sponsora (w uzgodnionej zawartości i spakowane do toreb) rozdawane przy recepcji wszystkim uczestnikom Forum.

5 Pakiet sponsorski nr II PARTNER GALI KABLOWEJ 23 marca 2015 roku koszt: zł netto 1. Podczas wieczoru i uroczystej kolacji roku, możliwość reklamy w sali, w której będzie serwowana (rodzaj, liczba, w uzgodnieniu z organizatorem po akceptacji hotelu). 2. Zamieszczenie logo sponsora w programie drukowanym Forum oraz w programie w wersji elektronicznej. 3. Na czas trwania uroczystej kolacji możliwość umieszczenia 1 szt. uzgodnionej formy reklamy sponsora na terenie przed salą restauracyjną (rodzaj w uzgodnieniu z organizatorem po akceptacji hotelu). 4. Miejsce na 1 balon na zewnątrz hotelu lub inny rodzaj elementu wolnostojącego (rozmiar do uzgodnienia z organizatorem po zatwierdzeniu hotelu) szt. roll up w holu obok recepcji hotelowej. 6. Akredytacje bezpłatne dla dwóch osób. 7. Materiały reklamowe sponsora (w uzgodnionej zawartości i spakowane do toreb) rozdawane przy recepcji wszystkim uczestnikom Forum.

6 Pakiet sponsorski nr III - PARTNERZY MERYTORYCZNI koszt: zł 1. Umieszczenie 1 szt. roll up przed wejściem na salę konferencyjną. 2. Zamieszczenie logo sponsora w programie drukowanym Forum oraz w programie w wersji elektronicznej. 3. Akredytacja bezpłatna dla jednej osoby. 4. Materiały reklamowe sponsora (w uzgodnionej zawartości i spakowane do toreb) rozdawane przy recepcji wszystkim uczestnikom Forum.

7 Pakiet sponsorski nr IV - PARTNER TECHNICZNY koszt: zł netto minutowa prezentacja produktów lub usług poprzedzająca panel dyskusyjny w drugim dniu konferencji. 2. Produkty lub usługi prezentowane w lobby hotelu (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem i uzyskaniu akceptacji hotelu). 3. Zamieszczenie logo sponsora w programie drukowanym Forum oraz w programie w wersji elektronicznej. 4. Akredytacja bezpłatna dla jednej osoby. 5. Materiały reklamowe sponsora (w uzgodnionej zawartości i spakowane do toreb) rozdawane przy recepcji wszystkim uczestnikom Forum.

8 Pakiet sponsorski nr V - BRANDING BARU (LOBBY) koszt: zł netto 1. Branding baru w lobby hotelu (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem i uzyskaniu akceptacji hotelu). 2. Zamieszczenie logo sponsora w programie drukowanym Forum oraz w programie w wersji elektronicznej. 3. Akredytacja bezpłatna dla jednej osoby. 4. Materiały reklamowe sponsora (w uzgodnionej zawartości i spakowane do toreb) rozdawane przy recepcji wszystkim uczestnikom Forum.

9 Pakiet sponsorski nr VI - PARTNER WIECZORU POWITALNEGO koszt: zł netto 1. Podczas wieczoru powitalnego roku, możliwość ustawienia 1 szt. roll up przed wejściem do restauracji oraz możliwość aranżacji stolików w określonym dla uczestników Forum miejscu w restauracji. 2. Zamieszczenie logo sponsora w programie drukowanym Forum oraz w programie w wersji elektronicznej. 3. Akredytacja bezpłatna dla dwóch osób. 4. Materiały reklamowe sponsora (w uzgodnionej zawartości i spakowane do toreb) rozdawane przy recepcji wszystkim uczestnikom Forum.

10 Pakiet sponsorski nr VII PARTNER WIECZORU POŻEGNALNEGO koszt: zł netto 1. Podczas wieczoru pożegnalnego roku, możliwość ustawienia 1 szt. roll up przed wejściem do restauracji oraz możliwość aranżacji stolików w określonym dla uczestników Forum miejscu w restauracji. 2. Zamieszczenie logo sponsora w programie drukowanym Forum oraz w programie w wersji elektronicznej. 3. Akredytacja bezpłatna dla dwóch osób. 4. Materiały reklamowe sponsora (w uzgodnionej zawartości i spakowane do toreb) rozdawane przy recepcji wszystkim uczestnikom Forum.

11 Pakiet sponsorski nr VIII PREZENTACJA BRANŻOWA koszt: zł netto minutową prezentację sponsora, w sali konferencyjnej ujętą w programie Forum tytułem sformułowanym przez sponsora. 2. Zamieszczenie logo sponsora w programie drukowanym Forum oraz w programie w wersji elektronicznej. 3. W dniu i na czas prezentacji możliwość ustawienia 1 szt. roll up przed salą konferencyjną, w której odbędzie się prezentacja. 4. Możliwość wręczania materiałów reklamowych sponsora (w uzgodnionej zawartości i spakowane do toreb) uczestnikom prezentacji. Uwaga pakiet sponsorski nie obejmuje kosztów akredytacji oraz noclegów.

12 Pakiet sponsorski nr IX SPONSOR SMYCZY DO IDENTYFIKATORÓW koszt: zł netto 1. Wręczenie, podczas rejestracji gości - wszystkim uczestnikom Forum, smyczy do identyfikatora z naniesionym logo sponsora. 2. Zamieszczenie logo sponsora w programie drukowanym Forum oraz w programie w wersji elektronicznej. 3. Jeden roll up lub inny rodzaj elementu wolnostojącego (rozmiar do uzgodnienia z organizatorem po zatwierdzeniu hotelu). 4. Materiały reklamowe sponsora (w uzgodnionej zawartości i spakowane do toreb) rozdawane przy recepcji wszystkim uczestnikom Forum.

13 Pakiet sponsorski nr X SPONSOR REWERSU IDENTYFIKATORÓW koszt: zł netto 1. Wręczenie, podczas rejestracji gości - wszystkim uczestnikom Forum, identyfikatorów z reklamą sponsora na rewersie. 2. Zamieszczenie logo sponsora w programie drukowanym Forum oraz w programie w wersji elektronicznej. 3. Jeden roll up lub inny rodzaj elementu wolnostojącego (rozmiar do uzgodnienia z organizatorem po zatwierdzeniu hotelu). 4. Materiały reklamowe sponsora (w uzgodnionej zawartości i spakowane do toreb) rozdawane przy recepcji wszystkim uczestnikom Forum.

14 Pakiet sponsorski nr XI SPONSOR TOREB KONFERENCYJNYCH koszt: zł netto 1. Wręczenie, podczas rejestracji gości wszystkim uczestnikom Forum toreb lub plecaków sponsora, oznaczonych jego logo, zawierających spakowane materiały reklamowe sponsora, (uzgodnione z organizatorem wykonawczym). 2. Zamieszczenie logo sponsora w programie drukowanym Forum oraz w programie w wersji elektronicznej. 3. Jeden roll up lub inny rodzaj elementu wolnostojącego (rozmiar do uzgodnienia z organizatorem po zatwierdzeniu hotelu). 4. Materiały reklamowe sponsora (w uzgodnionej zawartości i spakowane) rozdawane przy recepcji wszystkim uczestnikom Forum.

15 Pakiet sponsorski nr XII SPONSOR LUNCHU 23 lub 24 marca 2015 roku koszt: zł netto 1. Do wyboru możliwość sponsoringu obiadu pierwszego lub drugiego dnia obrad. 2. W dniu sponsorowanego lunchu możliwość ustawienia dwóch roll upów przed wejściem do restauracji oraz możliwość aranżacji stolików w określonym dla uczestników Forum miejscu w restauracji. 3. Zamieszczenie logo sponsora w programie drukowanym Forum oraz w programie w wersji elektronicznej. 4. Miejsce na 1 balon na zewnątrz hotelu lub inny rodzaj elementu wolnostojącego (rozmiar do uzgodnienia z organizatorem, po zatwierdzeniu hotelu). 5. Możliwość wręczania materiałów reklamowych sponsora (w uzgodnionej zawartości i spakowane do toreb) uczestnikom posiłku.

16 Pakiet sponsorski nr XIII SPONSOR PRZERW KAWOWYCH 23 marca i 24 marca 2015 roku koszt: zł netto 1. Do wyboru możliwość sponsoringu przerw kawowych pierwszego lub drugiego dnia obrad. 2. W dniu sponsoringu możliwość ustawienia 1 szt. roll up lub innej uzgodnionej z organizatorem formy reklamy w sąsiedztwie bufetu kawowego. 3. Zamieszczenie logo sponsora w programie drukowanym Forum oraz w programie w wersji elektronicznej. 4. Miejsce na 1 balon na zewnątrz hotelu lub inny rodzaj elementu wolnostojącego (rozmiar do uzgodnienia z organizatorem, po zatwierdzeniu hotelu). 5. Możliwość wręczania materiałów reklamowych sponsora (w uzgodnionej zawartości i spakowane do toreb) uczestnikom podczas przerwy kawowej.

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji podsumowującej wdrażanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA

Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA Zasady Prowadzenia Sprzedaży w Programach Telewizyjnych POLSAT MEDIA POLSAT MEDIA BIURO REKLAMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej: POLSAT MEDIA), z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Partnerem (Wydawcą), oraz firmą Intercon Spółka z.o.o. z siedzibą w 90-403 Łódź ul. Zachodnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Organizacja i obsługa konferencji Finansowanie Infrastruktury: Potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju

Organizacja i obsługa konferencji Finansowanie Infrastruktury: Potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju Załącznik nr 1 do SIWZ (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji oraz Gali z okazji jubileuszu 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonawca jest zobowiązany spełnić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług. System Polska (załącznik do Umowy zakupu MULTIKARNETÓW) OK System Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług. System Polska (załącznik do Umowy zakupu MULTIKARNETÓW) OK System Polska S.A. Użyte w Umowie oraz niniejszym Regulaminie wybrane zwroty oznaczają: Użytkownik (Użytkownik MULTIKARNETU) to osoba posiadająca i korzystająca z MULTIKARNETU. Każdy Użytkownik nabywa uprawnienia do osobistego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne Regulamin RPSA Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Poniższy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania Firmy RPSA Sp. z o.o. 2. RPSA jest prowadzony przez RPSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo