,00 zł Słownie: cztery miliony sto piętnaście tysięcy złotych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 115 000,00 zł Słownie: cztery miliony sto piętnaście tysięcy złotych"

Transkrypt

1 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem Hotelu Green wraz RODZAJ NIERUCHOMOŚCI z pozostałym zagospodarowaniem terenu ADRES Sąspów, Gm. JerzmanowicePrzeginia OBRĘB Sąspów, nr 0007 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR2P/ /5 OKREŚLENIE OSÓB, KTÓRYM Właściciel: PRZYSŁUGUJĄ PRAWA DO Miller Lucyna c. Mariana i Marianny NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻENIA Wartość rynkową nieruchomości określono w stanie wolnym od obciążeń prawnych i majątkowych (badanie KW z dnia 23 sierpnia 2011 r.). DZIAŁ III liczne wpisy zgodnie z załączonym badaniem KW DZIAŁ IV liczne wpisy zgodnie z załączonym badaniem KW KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość objęta wyceną składa się z następujących składników: działki ewidencyjnej nr 864/1 o pow m3 budynku hotelowego wraz z zapleczem gastronomicznym i Spa, pozostałe elementy zagospodarowania terenu: odkryty basen Południowa część działki ogrodzona (część użytkowana jako hotel, basen i ogród), pozostała część nieogrodzona. Od strony drogi nr 94 wjazd i parking utwardzony kostką wibroprasowaną, dalej budynek hotelu, za którym znajduje się ogród wraz z elementami małej architektury oraz odkrytym basenem. Pozostała nieogrodzony część działki naturalnie porośnięta niepielęgnowaną roślinnością. Budynek Hotelu Green został wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, jest to obiekt trzykondygnacyjny (parter, piętro oraz poddasze użytkowe). Obiekt o tradycyjnej bryle założonej na rzucie prostokąta, wykończony w ciepłej kolorystyce dobrze komponującej się z otaczającym krajobrazem. Budynek funkcjonalnie podzielony na kilka części. Na parterze znajduje się recepcja, sala restauracyjna z barem, za którym znajduje się zaplecze kuchenne oraz gospodarcze. W sąsiedztwie recepcji znajduje się klatka schodowa zapewniająca komunikację pionową dla gości hotelowych a w głębi (północna część budynku) umiejscowiono obszerną salę bilardową, przez którą można przejść do części o funkcji SPA & Wellness. Część budynku w której znajduje się kryty basen dobudowano do budynku hotelowego w technologii lekkiej stalowej w latach Do budynku hotelu wzdłuż zachodniej ściany szczytowej przybudowano nietrwale związany z gruntem garaż oraz znajdujące się za nim pomieszczenia gospodarcze (w technologii lekkiej drewnianej). Na kondygnacji I piętra wokół korytarza usytuowanego na osi wzdłużnej budynku znajduje się 8 pokoi hotelowych (w tym jeden apartament), składzik materiałów i środków czystości oraz pomieszczenia biurowomieszkalne zajmowane przez Właścicielkę nieruchomości (określone w opracowaniu jako apartament de lux). Na kondygnacji poddasza wokół korytarza usytuowanego na osi wzdłużnej budynku znajduje się 10 pokoi hotelowych (w tym jeden apartament dwupoziomowy) oraz wc. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej CEL WYCENY wg stanu na dzień oględzin dla potrzeb prowadzonego postępowania komorniczego ,00 zł Słownie: cztery miliony sto piętnaście tysięcy złotych DATA, na którą określono wartość nieruchomości (POZIOM CEN) 23 sierpnia 2011 r. DATA, na którą określono STAN nieruchomości 27 maja 2011 r. WARTOŚĆ RYNKOWA PRAWA WŁASNOŚCI NA DZIEŃ OGLĘDZIN: AUTOR DATA SPORZĄDZENIA OPERATU 23 sierpnia 2011 r.

2 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI STAN PRAW Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy dla KrakowaPodgórza Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skale prowadzi księgę wieczystą KW nr KR2P/ /5. OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe Numer i nazwa pola Treść pola 1. Numer księgi KR2P / / 5 2. Oznaczenie wydziału A: nazwa sądu SĄD REJONOWY DLA KRAKOWAPODGÓRZA W KRAKOWIE B: siedziba sądu KRAKÓW C: kod wydziału KR2P D: numer wydziału VIII E: nazwa wydziału ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W SKALE Numer i nazwa pola Indeks Treść pola zmiany 3. Typ księgi NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA Rubryka 0.2 Dane o założeniu księgi wieczystej Numer i nazwa pola Indeks Treść pola zmiany 1. Stan w czasie założenia PO ODŁĄCZENIU Z KSIĘGI WIECZYSTEJ KW NR Chwila zapisania księgi Chwila ujawnienia księgi Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej DZIAŁ IO "OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI" Rubryka 1.1 Wzmianki w dziale IO Brak wpisu Rubryka 1.2 Numer nieruchomości Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Numer bieżący nieruchomości 1 1 Rubryka 1.3 Położenie Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu Numer porządkowy Województwo 3. Powiat 4. Gmina 1 JERZMANOWICEPRZEGINIA 5. Miejscowość 1 SĄSPÓW 6. Dzielnica Rubryka 1.4 Oznaczenie Podrubryka Działka ewidencyjna Strona 2 z 26

3 Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu Identyfikator działki 2. Numer działki 1 864/1 3. Obręb A: numer obrębu ewidencyjny ewidencyjnego B: nazwa obrębu ewidencyjnego 4. Położenie Ulica Sposób korzystania 1 NIEZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU 7. Odłączenie Numer księgi / / Obszar 8. Przyłączenie Numer księgi 1 / / Obszar 1 0,7444 HA 9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: numer 1. księgi zaginionej B: numer 1. księgi zniszczonej C: numer 1. księgi dawnej D: 1. oznaczenie zbioru dokumentów Podrubryka Budynek Brak wpisu Podrubryka Urządzenie Brak wpisu Podrubryka Lokal Brak wpisu Rubryka 1.5 Obszar Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Obszar 1 0,7444 HA DZIAŁ ISP "SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ" Brak wpisu DZIAŁ II "WŁASNOŚĆ" Rubryka 2.1 Wzmianki w dziale II Brak wpisu Rubryka 2.2 Właściciel Podrubryka Udział Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu Numer udziału w prawie 2, 3, Wielkość udziału 2, 3, 4 1 / 1 (licznik/mianownik) 3. Rodzaj wspólności Podrubryka Skarb Państwa Brak wpisu Podrubryka Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny) Brak wpisu Strona 3 z 26

4 Podrubryka Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną Brak wpisu Podrubryka Osoba fizyczna Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu Lista wskazań udziałów w 1. 2, 3, 4 1 prawie 2. Imię pierwsze 2, 3, 4 LUCYNA 3. Imię drugie 4. Nazwisko / pierwszy człon 2, 3, 4 MILLER nazwiska złożonego 5. Drugi człon nazwiska złożonego 6. Imię ojca 2, 3, 4 MARIAN 7. Imię matki 2, 3, 4 MARIANNA DZIAŁ III "PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA" Rubryka 3.1 Wzmianki w dziale III Brak wpisu Rubryka 3.2 Numer wpisu Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Numer wpisu 7 4 Rubryka 3.3 Napis Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Napis Rubryka 3.4 Treść wpisu Podrubryka Treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Rodzaj wpisu 7 OSTRZEŻENIE 2. Treść wpisu 7 OSTRZEŻENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Z NINIEJSZEJ NIERUCHOMOŚCI TOCZĄCEGO SIĘ Z WNIOSKU WIERZYCIELA KARPACKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA SP.Z O.O ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W KRAKOWIE PRZECIWKO DŁUŻNIKOWI LUCYNIE MILLER NA PODSTAWIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA Z DNIA W SPRAWIE V GC 83/08/S 3. Przedmiot wykonywania 4. Pierwszeństwo 5. Prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa 6. Lista nieruchomości 1. A: numer księgi / / współobciążonych wieczystej B: numer wpisu 7. Rodzaj zmiany 1. Podrubryka Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną Strona 4 z 26

5 Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu Nazwa 7 KARPACKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W KRAKOWIE 2. Siedziba 7 KRAKÓW 3. REGON 4. Stan przejściowy Rubryka 3.2 Numer wpisu Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Numer wpisu 8 5 Rubryka 3.3 Napis Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Napis Rubryka 3.4 Treść wpisu Podrubryka Treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Rodzaj wpisu 8 OSTRZEŻENIE 2. Treść wpisu 8 OSTRZEŻENIE O PRZYŁĄCZENIU DO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Z NINIEJSZEJ NIERUCHOMOŚCI TOCZĄCEGO SIĘ Z WNIOSKU WIERZYCIELA G4S SECURITY SERVICES S.A. W WARSZAWIE PRZECIWKO DŁUŻNIKOWI LUCYNIE MILLER NA PODSTAWIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE Z DNIA W SPRAWIE XII GA 278/08 3. Przedmiot wykonywania 4. Pierwszeństwo 5. Prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa 6. Lista nieruchomości 1. A: numer księgi / / współobciążonych wieczystej B: numer wpisu 7. Rodzaj zmiany 1. Podrubryka Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu Nazwa 8 G4S SECURITY SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA 2. Siedziba 8 WARSZAWA 3. REGON 4. Stan przejściowy DZIAŁ IV "HIPOTEKA" Rubryka 4.1 Wzmianki w dziale IV Brak wpisu Strona 5 z 26

6 Rubryka 4.2 Numer hipoteki (roszczenia) Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Numer hipoteki (roszczenia) 5, 6 6 Rubryka 4.3 Napis Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Napis Rubryka 4.4 Treść wpisu Podrubryka Treść hipoteki (roszczenia) Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 5, 6 HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA 2. Suma 5, ,00 3. Suma słownie 5, 6 OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY 4. Waluta sumy 5, 6 ZŁ 5. Odsetki A: rodzaj odsetek B: wysokość odsetek 6. Udział Hipoteka na wierzytelności hipotecznej Oznaczenie 1. A: numer 1. 5, 6 1 wierzytelności i stosunku prawnego wierzytelności B: 1. 5, 6 KREDYT wierzytelność C: stosunek 1. prawny 9. Termin zapłaty 5, Pierwszeństwo Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa 12. Księga 1. A: nr księgi wieczystej / / współobciążona B: nr hipoteki (roszczenia) 13. Inne informacje 5, 6 KREDYT UDZIELONY W DNIU 2 KWIETNIA 2008 R. NR UMOWY DK/PA/04879/08 WRAZ Z ODSETKAMI OBLICZANYMI WEDŁUG ZMIENNEJ STOPY PROCENTOWEJ ORAZ NA ZABEZPUECZENIE SPŁATY ODSETEK ORAZ INNYCH KOSZTÓW OD UDZIELONEGO KREDYTU. 14. Numer hipoteki w RZHLZ 15. Rodzaj zmiany 1. Wierzyciel hipoteczny Podrubryka Skarb Państwa Brak wpisu Podrubryka Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny) Brak wpisu Podrubryka Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą Strona 6 z 26

7 prawną Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu Nazwa 5, 6 NOBLE BANK S.A. W WARSZAWIEODDZIAŁ SPECJALISTYCZNY METROBANK 2. Siedziba 3. REGON 5, Stan przejściowy 5. Administrator hipoteki Wartość rynkową nieruchomości określono w stanie wolnym od obciążeń majątkowych i prawnych. STAN RZECZY Szczegółowych ustaleń stanu nieruchomości dokonano podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 27 maja 2011 r. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT WYCENY: Nieruchomość objęta wyceną składa się z następujących składników: działki ewidencyjnej nr 864/1 o pow m3 budynku hotelowego wraz z zapleczem gastronomicznym i Spa, pozostałe elementy zagospodarowania terenu: odkryty basen POŁOŻENIE, LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ: KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GMINY: Gmina Jerzmanowice Przeginia położona jest w województwie małopolskim, w północnozachodniej części powiatu krakowskiego, graniczy od wschodu z gminą Skała, od północy z gminą Sułoszowa, od zachodu z gminą Olkusz, a od południa z gminami Krzeszowice i Wielka Wieś. Jest to gmina wiejska o charakterze rolniczym, w jej skład wchodzi 8 sołectw: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Przeginia, Racławice, Sąspów i Szklary. Gmina zajmuje powierzchnię 68,4 km2, co stanowi 5,53% powierzchni powiatu krakowskiego i 2,37% powierzchni województwa małopolskiego. Siedzibą władz Gminy jest wieś Jerzmanowice, położona około 25 km na północny zachód od centrum Krakowa. Gmina położona jest w makroregionie Wyżyny ŚląskoKrakowskiej w mezoregionie Wyżyna Olkuska, w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych Dolinki Krakowskie (z wyjątkiem części wsi Sąspów, która leży w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego). Z uwagi na unikatowy krajobraz z licznymi ostańcami wapiennymi cały teren gminy to obszar chronionego krajobrazu. Strona 7 z 26

8 LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość stanowiąca przedmiot opracowania położona jest w miejscowości Sąspów. Wieś położona jest na Wyżynie Olkuskiej, przy drodze krajowej 94. Znajduje się w atrakcyjnym turystycznie miejscu w bliskim sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Narodowego. W latach miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku Źródła notują, że znajdowała się ona w kluczu pieskoskalskim. Do XVII w. przetrwały działy, które należały do miejscowej szlachty zagrodowej: Jakuba i Stefana Załków oraz Krzysztofa Sąspowskiego. We wsi istniał folwark, 6 i 1/2 łanów kmiecych oraz 6 zagród. Źródła z 1791 roku podają liczbę Strona 8 z 26

9 ludności: 436 osób. Na początku lat 60. ubiegłego stulecia we wsi odkryto neolityczne kopalnie i pracownie krzemieniarskie, pochodzące z ok. IV tys. lat p.n.e. Kopalnie były usytuowane na stoku, co w znacznej mierze pomagało w eksploatacji. W skalnym namulisku odkryto kości zwierząt z okresu ostatniego zlodowacenia. W Sąspowie znajduje się kościół usytuowany na wapiennej skale nad dwoma jaskiniami: Wschodnią i Zachodnią. W jednej z nich zachowała się sala z bogatą szatą naciekową. Kościół pw. św. Katarzyny został wybudowany w 1760 w miejscu po wcześniejszym drewnianym kościele wzmiankowanym w 1314 roku. Szczegółowo przedmiotowa działka nr 864/1 położona jest bezpośrednio przy trasie KrakówOlkusz po jej północnej stronie. OTOCZENIE NIERUCHOMOŚCI, STAN USŁUG I ZAPLECZA BYTOWEGO: W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości znajdują się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa skupiona wzdłuż drogi KrakówOlkusz oraz rozległe tereny zielone użytkowane rolniczo i zalesione. W odległości ok. 600m w kierunku Krakowa znajduje się nowopowstały Hotel wraz z restauracją o nazwie Chochołowy Dwór. Strona 9 z 26

10 Niezbędne obiekty użyteczności publicznej dostępne w pobliskich Jerzmanowicach drobne punkty handlowe, ośrodek zdrowia, szkoła oraz klub sportowy. W okolicy brak obiektów mogących negatywnie wpływać na stan środowiska naturalnego oraz powietrza atmosferycznego. DOSTĘPNOŚĆ: Nieruchomość położona przy drodze nr 94 relacji KrakówOlkusz (alternatywa dla płatnej autostrady A4 dla podróżujących w kierunku Śląska). Przez miejscowość kursuje sieć dobrze zorganizowanych przewoźników prywatnych zapewniających bezpośrednie połączenie z Krakowem. WYPOSAŻENIA W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: Nieruchomość uzbrojona w media: Sieć energetyczną, Sieć wodociągową, Sieć gazociągowa, Kanalizacja. UKSZTAŁTOWANIE TERENU NIERUCHOMOŚCI: Kształt działki regularny, w formie mocno wydłużonego prostokąta. Szerokość ok. 23m, długość ok. 325m. Dłuższą osią zorientowana na linii NS. Teren działki w zasadniczej części płaski z niewielkimi spadkami od strony północnej oraz południowej. Warunków wodnych i geologicznych nie badano. Strona 10 z 26

11 Autor nie posiada żadnych informacji dotyczących skażeń przedmiotowej nieruchomości. Wycenę sporządzono przy założeniu, że nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek skażeń chemicznych czy biologicznych lub innych zanieczyszczeń mogących stanowić naruszenie obowiązującego prawa, w tym polskich norm i przepisów techniczno budowlanych, albo mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzi oraz dla środowiska naturalnego, a ponadto nie występuję obowiązek rekultywacji Nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku "Prawo ochrony środowiska". PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy JerzmanowicePrzeginia w obszarze sołectwa Sąspów (Uchwała Rady Gminy JerzmanowicePrzeginia nr XXXVIII/275/05 z dnia oraz Uchwała nr XLII/303/06 z dnia 27 marca 2006) przedmiotowa działka ew. nr 864/1 ujęta jest w części południowej (ok. 20% powierzchni w terenach mieszkalnictwa i usług o symbolu MU, w pozostałej części działka znajduje się w terenach zieleni nieurządzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym. Centralną część działki przecina pas oznaczony jako KGP o przeznaczeniu: droga główna ruchu przyspieszonego. Poniżej fragment rysunku planu z zaznaczoną lokalizacją działki 864/1: Strona 11 z 26

12 OZNACZENIE WG EWIDENCJI GRUNTÓW: Województwo Małopolskie Powiat krakowski Jednostka ewidencyjna _2, JerzmanowicePrzeginia Obręb Sąspów nr 0007 Nr działki 864/1 Powierzchnia działki 0,7444 ha Użytki Bi 0,1268ha RIVa 0,6176 Nr porządkowy: Sąspów 122 Podstawowa funkcja: handlowousługowa Budynki Rok zabudowy: 2005 Pow. zabudowy: 418 Ilość kondygnacji: 2 stan na dzień r. STAN ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI: Południowa część działki ogrodzona (część użytkowana jako hotel, basen i ogród), pozostała część nieogrodzona. Od strony drogi nr 94 wjazd i parking utwardzony kostką wibroprasowaną, dalej budynek hotelu (szerzej opisany poniżej), za którym znajduje się ogród wraz z elementami małej architektury oraz odkrytym basenem o wymiarach ok. 12x5m. Pozostała nieogrodzony część działki naturalnie porośnięta niepielęgnowaną roślinnością. OPIS BUDYNKU HOTELOWEGO Budynek Hotelu Green został wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, jest to obiekt trzykondygnacyjny (parter, piętro oraz poddasze użytkowe). Obiekt o tradycyjnej bryle założonej na rzucie prostokąta, wykończony w ciepłej kolorystyce dobrze komponującej się z otaczającym krajobrazem. Budynek funkcjonalnie podzielony na kilka części. Na parterze znajduje się recepcja, sala restauracyjna z barem, za którym znajduje się zaplecze kuchenne oraz gospodarcze. W sąsiedztwie recepcji znajduje się klatka schodowa zapewniająca komunikację pionową dla gości hotelowych a w głębi (północna część Strona 12 z 26

13 budynku) umiejscowiono obszerną salę bilardową, przez którą można przejść do części o funkcji SPA & Wellness. Centralną część Spa&Wellness stanowi basen z podgrzewaną wodą wokół którego rozmieszczono stanowiska do ćwiczeń rekreacyjnych oraz pomieszczenia rehabilitacyjne, zabiegowe, sauny i o funkcji rekreacyjnej oraz sanitarnej. Część pomieszczeń znajduje się na antresoli nad basenem. Część budynku w której znajduje się kryty basen dobudowano do budynku hotelowego w technologii lekkiej stalowej w latach Pomieszczenia obsługi technicznej basenu (maszyny i urządzenia do podgrzewania i uzdatniania wody) znajdują się na parterze pomiędzy zapleczem kuchennym a basenem. Na podłogach pomieszczeń parteru położono terakotę, ściany malowane emulsyjnie, częściowo obłożone glazurą (w zależności od przeznaczenia pomieszczeń). Na podłogach zaplecza kuchennego oraz technicznego położono płytki lastrykowe i terakotowe; ściany w przeważającej części obłożone glazurą. Do budynku hotelu wzdłuż zachodniej ściany szczytowej przybudowano nietrwale związany z gruntem garaż oraz znajdujące się za nim pomieszczenia gospodarcze (w technologii lekkiej drewnianej). Na kondygnacji I piętra wokół korytarza usytuowanego na osi wzdłużnej budynku znajduje się 8 pokoi hotelowych (w tym jeden apartament), składzik materiałów i środków czystości oraz pomieszczenia biurowomieszkalne zajmowane przez Właścicielkę nieruchomości (określone w opracowaniu jako apartament de lux). Na podłogach pomieszczeń położono terakotę oraz a także częściowo wykładziny dywanowe. Pomieszczenia sanitarne wykończono w glazurze. Apartament de lux (mieszkanie i biuro Właścicielki nieruchomości) wykończono z zastosowaniem materiałów ponad przeciętnej jakości. Na kondygnacji poddasza wokół korytarza usytuowanego na osi wzdłużnej budynku znajduje się 10 pokoi hotelowych (w tym jeden apartament dwupoziomowy) oraz wc. Na podłogach pomieszczeń położono terakotę oraz a także częściowo wykładziny dywanowe i panele podłogowe. Pomieszczenia sanitarne wykończono w glazurze. Ogrzewanie pokoi częściowo z kotła gazowego oraz częściowo za pomocą elektrycznych nagrzewnic nadmuchowych lub panelowych. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE: Ilość kondygnacji: Stan techniczny: 3 (przyziemie, parter, poddasze) dobry FUNKCJONALNOŚĆ: Nie przedłożono dokumentacji technicznoprojektowej. Powierzchnię ustalono na podstawie pomiarów przeprowadzonych podczas oględzin. Strona 13 z 26

14 Kondygnacja Powierzchnia Pomieszczenie [m2] Restauracja i bar 100,99 Zaplecze kuchenne i gospodarcze 85,84 Spa&Wellness z antresolą 240,1 Sala bilardowa 68,77 Recepcja oraz zaplecze sanitarne 15,45 Parter Kotłownia 24,79 Razem parter 511,15 Garaż nietrwale związany z gruntem 99,95 Klatka schodowa 7,89 Korytarz klatki 22,79 Korytarz główny 32,47 Pom. gospodarcze 4,96 Pokoje gościnne 150,58 I piętro Apartament de lux 63,24 Razem I piętro 218,69 Korytarz 23,8 Poddasze Pokoje gościnne 190,65 Razem poddasze 214,45 SPOSÓB I WARUNKI UŻYTKOWANIA ORAZ UTRZYMANIA Budynek hotelowy z zapleczem gastronomiczny oraz wbudowanym Spa&Wellness, obiekt użytkowany zgodnie z przeznaczeniem na cele mieszkalne prowadzonej działalności hotelarskiej. ZGODNOŚĆ WZNIESIENIA BUDYNKU Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO: Nie przedłożono żadnych dokumentów dotyczących wzniesienie budynku. W wycenie założono pełną zgodność wzniesienia i użytkowania budynku z przepisami obowiązującego prawa. Strona 14 z 26

15 OPIS POZOSTAŁEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU Teren dookoła budynku hotelowego w sposób wzorcowy zagospodarowany nasadzeniami ozdobnymi, utwardzonymi szlakami komunikacji oraz obiektami małej architektury; w głębi odkryty basen i tereny rekreacyjne. Całość przemyślana i utrzymywana w należytym porządku tworzy przyjemny i zaciszny klimat. OPIS NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE ZE STRONĄ INTERNETOWĄ Strona 15 z 26

16 Strona 16 z 26

17 Strona 17 z 26

18 K O N I E C KRAKÓW, 23 SIERPNIA 2011 R. Strona 18 z 26

19 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Strona 19 z 26

20 Strona 20 z 26

21 Strona 21 z 26

22 Strona 22 z 26

23 Strona 23 z 26

24 Strona 24 z 26

25 Strona 25 z 26

26 Strona 26 z 26

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00107788/1, STAN Z DNIA 20140716 10:14 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00112357/9, STAN Z DNIA 20140716 12:16 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------ Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej GL1G/00076061/5 Typ księgi wieczystej NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA Oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą VIII WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. LOKALIZACJA, SĄSIEDZTWO, DOSTĘPNOŚĆ Przedmiotowa działka ewidencyjna nr 219/1, położona jest w miejscowości Czarnochowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki,

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Św. Tomasza 32/2. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości. 68,16 m 2. Opis nieruchomości

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości. 68,16 m 2. Opis nieruchomości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości Lokalizacja Powierzchnia lokalu Stan prawny Województwo małopolskie, powiat M. Kraków, Miasto Kraków, Dzielnica Śródmieście,

Bardziej szczegółowo

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Strona 1 Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej JG1B/00015852/5 Typ księgi wieczystej NIERUCHOMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR SR1S/00058700/2, STAN Z DNIA 20150619 11:00 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Aktualny na dzień: 2016-10-29 18:53:26 UTC UWAGA: Niniejszy wydruk PDF nie jest dokumentem prawnym w rozumieniu Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece. Dokument będący

Bardziej szczegółowo

ODPIS ZUPEŁNY KSIĘGI WIECZYSTEJ

ODPIS ZUPEŁNY KSIĘGI WIECZYSTEJ Sygnatura o wydanie : EUKW/2.9/562/2016 Dokument samodzielnie wydrukowany, wydany w trybie art. 36 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, posiadający moc wydawanego przez

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Oznaczenie Księgi wieczystej: Księga wieczysta; KR1I/00031976/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Zgłobień, gmina

Bardziej szczegółowo

7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2. Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Węgrzce Wielkie w odległości około 4 km na północ od ścisłego

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI

KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI RODZAJ NIERUCHOMOŚCI ADRES // POŁOŻENIE JEDN. EWID. // OBRĘB RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSIĘGA WIECZYSTA OKREŚLENIE OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI WYCIĄG Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ AKTUALNA KSIĘGI WIECZYSTEJ

TREŚĆ AKTUALNA KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ AKTUALNA KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WA1N/00046935/2, STAN Z DNIA 20151211 12:22 prowadzonej przez SĄD REJONOWY W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM, IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH WA1N GRUNT

Bardziej szczegółowo

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Page 1 of 1 20111225 Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej WA6M/00422923/9 Typ księgi wieczystej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE JORDANOW 92, lokal mieszkalny nr 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jordanowo Ulica, nr budynku 92 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym

Bardziej szczegółowo

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej OKREŚLEŃIE NIERUCHOMOŚCI: CEL WYCENY I ZAKRES WYCENY: ZASTOSOWANE PODEJŚCIA I METODY: WYCIĄG Z OPINII Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Andrychów, gmina

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Nowej Górze, objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00012043/7, na którą składają się:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 306/6 o powierzchni 2 434 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer

Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: _2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer Nr obrębu: 0025 Teresin Jednostka ewidencyjna: 142808_2 Teresin Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie Jednostka rejestrowa G395 Numer ewidencyjny działki: 223/4 Ul.Pocztowa 17a Opis użytków: Teren

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lokal mieszkalny ADRES Kraków, ul. Aleksandry 25/93 JEDN. EWIDENCYJNA Kraków-Podgórze RODZAJ WYCENIANYCH

Bardziej szczegółowo

7.2. Lokalizacja, informacje ogólne, otoczenie nieruchomości

7.2. Lokalizacja, informacje ogólne, otoczenie nieruchomości 7.2. Lokalizacja, informacje ogólne, otoczenie nieruchomości Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Mogilanach, obręb ewidencyjny nr 9, gmina Mogilany, powiat krakowski. Nieruchomość położona jest

Bardziej szczegółowo

Z badania księgi wieczystej KW KR3I/ /5 według stanu na dzień r. wynika:

Z badania księgi wieczystej KW KR3I/ /5 według stanu na dzień r. wynika: 5. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 5.1. Stan prawny Dla lokalu prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie księga wieczysta KR3I/00017649/5.

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IXKM 694/16, IXKMS 17/15 AUTOR:

O P I N I A IXKM 694/16, IXKMS 17/15 AUTOR: IXKM 694/16, IXKMS 17/15 O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działek ew. nr 40/2 o pow. 1000m2 oraz 40/4 o pow. 1279m2, położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5

Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5 Opinia : sygn. akt I Kmp 44/11 str. 5 5. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH Wizja lokalna przeprowadzona na terenie nieruchomości, Badanie księgi wieczystej nr KR1I/00005023/0, Informacja z ewidencji gruntów,

Bardziej szczegółowo

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Bestwina ul. Podzamcze 16 woj. śląskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Bestwina Ulica, nr budynku Podzamcze 16 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny 7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny Dla nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 1478/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 33 2519 Poz. 165 165 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 255/3 o powierzchni 800 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco:

Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco: Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco: Arkusz 1 Nr obrębu: 0023 Witkowice Jednostka ewidencyjna: 142804_2 Młodzieszyn Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Palikówka, obręb

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE, M. KRAKÓW, KRAKÓW M., KROWODRZA, KRAKÓW, PRĄDNICKA ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY "URBI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MAŁOPOLSKIE, M. KRAKÓW, KRAKÓW M., KROWODRZA, KRAKÓW, PRĄDNICKA ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY URBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej KR1P/00188787/6 Typ księgi wieczystej Oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

KM 4300/13. OSOBA KTÓREJ PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU: Krystian Przybyś

KM 4300/13. OSOBA KTÓREJ PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU: Krystian Przybyś KM 4300/13 O P I N I A określająca wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 107 położonego w Krakowie- Podgórzu przy ul. Jerzmanowskiego 34. Dla przedmiotowego spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Sygnatura wniosku LU1C/28.0S/13/2012 MPGK SP. Z 0.0. W CHEŁMIE Centr~l~ Informacja KsiągWie

Bardziej szczegółowo

KR1P/00075204/1 OBCIĄŻENIA

KR1P/00075204/1 OBCIĄŻENIA WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Niezabudowana działa gruntu ADRES//POŁOŻENIE Będkowice, JEDN. EWID // OBRĘB 120615_2 Wielka Wieś obr. 0002 Będkowice RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest udział ½ Dominiki Borsuk w nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KW nr KR1P/00077173/8 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg

Bardziej szczegółowo

Żarnowiec ul. Warszawska 13. Nieruchomość na sprzedaż

Żarnowiec ul. Warszawska 13. Nieruchomość na sprzedaż Żarnowiec ul. Warszawska 13 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Żarnowiec Ulica, nr budynku Warszawska, 13 Powierzchnia budynku Nieruchomość jest zabudowana budynkiem o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3 STRAŻÓW Trojnar Działka nr ewid. 457/3 Działka niezabudowana położona w Strażowie, zlokalizowana w strefie pośredniej wsi, w pobliżu drogi lokalnej, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia działki

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Ińsko, ul. Orzechowa 1, gmina Ińsko Szczecin, maj 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, zabudowanej budynkami: administracyjno-gospodarczym

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 O P E R A T S Z A C U N K O W Y wyceny lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: Kraków ul. Mieczysława Pszona 12/41 Autor: Kraków, 20 maj 2016r. WYCIĄG

Bardziej szczegółowo

Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3

Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3 Mielec, ul. Rynek Rzochowski 3 Przedmiot sprzedaży: prawo własności lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 113,78 m 2, usytuowanego na parterze budynku handlowo-usługowego położonego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html Page 1 of 6 TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WA2M/00195508/5 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV DZIAŁ IV "HIPOTEKA" Rubryka 4.1 Wzmianki w dziale IV Treść pola 1. 1. Numer wzmianki DZ. KW.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI

WYCIĄG Z OPINII KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Lokal stanowiący odrębną nieruchomość ADRES Kraków, ul. Felińskiego 29/19 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 28 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IX KM 1378/13

O P I N I A IX KM 1378/13 IX KM 1378/13 O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 90 o pow. 0,27ha położonej w miejscowości Dębnik, gm. Krzeszowice. Dla przedmiotowej nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Brcin ul. Św. Wojciecha 7 Lokal użytkowy nr 3. Nieruchomość na sprzedaż

Brcin ul. Św. Wojciecha 7 Lokal użytkowy nr 3. Nieruchomość na sprzedaż Brcin ul. Św. Wojciecha 7 Lokal użytkowy nr 3 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Barcin Ulica, nr budynku Ul. Świętego Wojciecha 7 Powierzchnia lokalu Działka ewidencyjna Lokal

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Olsztyn ul. Limanowskiego grunt zabudowany parterowym budynkiem biurowym Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. m.kw. Powierzchnia uż użytkowa: ytkowa: 531,62 m kw. Powierzchnia zabudowy:

Bardziej szczegółowo

zł. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 KM 1002/15.

zł. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 KM 1002/15. WYCENA NIERUCHOMOŚCI JERZY KARPIŃSKI Biegły Sądowy, Rzeczoznawca majątkowy - upr. MGPiB nr 1480 57 500 BYSTRZYCA KŁODZKA ul. 1 go Maja 3 b (0 74) 8110-300, kom. 605-742-188 NIP: 881-000-41-46 OPERAT SZACUNKOWY

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Jasionka. WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. Opis nieruchomości: Przedmiotem wyceny jest nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona jako działki nr nr 240/2 o pow. 0,30 ha ( RIVa- 0,17 ha, RIVb- 0,12 ha,

Bardziej szczegółowo

Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43

Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43 Informacja o nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Jana Pawła II 90 lokal mieszkalny nr 43 STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI : Nieruchomość gruntowa zabudowana; Stanowi własność Województwa Łódzkiego (wspólnota

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Bydgoszcz ul. Długa 57 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa o powierzchni 713 m² zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 975 m². Cena wywoławcza nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Parsów w nr 27 / 2 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Parsów Ulica, nr budynku Nr 27 / 2 użytkowa lokalu Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 117,43 m2 usytuowany na parterze

Bardziej szczegółowo

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 ESTIMER Barbara Zielezińska ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 Numer z rejestru operatów: 07/03/2013 Nr egzemplarza 1/3 OPERAT SZACUNKOWY wartości rynkowej prawa

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomości gruntowe niezabudowane ADRES Krzeszowice, Gm. Krzeszowice OBRĘB 0001, Krzeszowice RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR1P/00506817/2 lokal mieszkalny nr 3 położony na parterze (1

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y KM 599/2 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nawojowa Góra gm Krzeszowice, składającej się z działek

Bardziej szczegółowo

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł Olsztyn ul. Limanowskiego - grunt zabudowany budynkami usługowymi - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Cena: : 890 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. Powierzchnia użytkowa: : 531,62 m kw. Adres: ul. Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzi KW nr KR1P/ /9.

Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzi KW nr KR1P/ /9. KMP 2/16 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości lokalowej lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Krakowie Krowodrzy przy ul. Racławickiej 46.

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży. Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 34 Powiat cieszyński woj. śląskie. Sprzedaż z najmem zwrotnym

Nieruchomość do sprzedaży. Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 34 Powiat cieszyński woj. śląskie. Sprzedaż z najmem zwrotnym Nieruchomość do sprzedaży Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 34 Powiat cieszyński woj. śląskie - Sprzedaż z najmem zwrotnym Przedmiot sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności budynku niemieszkalnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV - "HIPOTEKA"

DZIAŁ IV - HIPOTEKA DZIAŁ IV "HIPOTEKA" Rubryka 4.1 Wzmianki w dziale IV Lp. Numer wzmianki DZ. KW. / WA1M / 31578 / 07 / 1 2. Chwila zamieszczenia 200713 14:03:02 3. Chwila wykreślenia 4. Omówienie wykreślenia wzmianki Rubryka

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2312/12 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Litewskiej

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Pensjonat o łącznej powierzchni 1.386,26 m² wraz z udziałem 138626/157199 w nieruchomości wspólnej stanowiącej prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych:

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Kazimierzu Dolnym przy ul. Filtrowej 9-13, stanowiąca: prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych 771 oraz 773 o łącznej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO (IX KM 838/12) Mieszkaniowej: Jurek Andrzej nr członkowski 2426 Jurek Teresa nr członkowski 3645

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO (IX KM 838/12) Mieszkaniowej: Jurek Andrzej nr członkowski 2426 Jurek Teresa nr członkowski 3645 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO (IX KM 838/12) RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ADRES Kraków ul. Wyki 12/19 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 42 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny ADRES Krzeszowice, ul. Szarych Szeregów 5/14 OBRĘB Krzeszowice RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

Butryny 28, lok. użytkowy nr 2

Butryny 28, lok. użytkowy nr 2 Nieruchomość do sprzedania Butryny 28, lok. użytkowy nr 2 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 50,51 m 2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 151,76

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Wierzchowo, gmina Szczecinek. Szczecin, czerwiec 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Wierzchowo, gmina Szczecinek. Szczecin, czerwiec 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Wierzchowo, gmina Szczecinek Szczecin, czerwiec 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 435

Bardziej szczegółowo

Popów, ul. W.S. Reymonta, 119. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Popów, ul. W.S. Reymonta, 119. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Popów, ul. W.S. Reymonta, 119 Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Popów Ulica, nr budynku W. S. Reymonta, 119 Powierzchnia budynku Nieruchomość jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działek gruntu: - działki nr 366 o powierzchni 17 000 m 2, niezabudowanej, Szacowana nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2089/15 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określająca wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ulicy Rodziny Poganów w Zabierzowie, gm. Zabierzów, składającej

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Łasko nr 40, gmina Bierzwnik Szczecin, kwiecień 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110 o powierzchni 6400 m

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego są nieruchomości gruntowe, na które składają się: działka nr 481/16 o pow. 18 m 2 zabudowana budynkiem garażu stanowiącego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków ul. Oboźna 4/31 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 45 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR1P/00443571/5

Bardziej szczegółowo

Wierzbno 92. Nieruchomość. na sprzedaż

Wierzbno 92. Nieruchomość. na sprzedaż Wierzbno 92 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Wierzbno gmina Wierzbno, powiat węgrowski, woj. mazowieckie Ulica, nr budynku Wierzbno 92 Powierzchnia budynków Budynek eksploatacyjny

Bardziej szczegółowo

Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 34 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 34 woj. śląskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 34 woj. śląskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Górki Wielkie woj. śląskie Ulica, nr budynku Zofii Kossak 34 Powierzchnia budynków

Bardziej szczegółowo

Marwałd 23 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż

Marwałd 23 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż Marwałd 23 Lokal użytkowy nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Marwałd Ulica, nr budynku 23 Powierzchnia lokalu Lokal użytkowy nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 79,05 m kw.

Bardziej szczegółowo

z :26

z :26 TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR KR1O/00033560/7, STAN Z DNIA 2016-03-18 20:25 DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Numer bieżący nieruchomości 2 Działki ewidencyjne Numer działki 672/2 Przyłączenie (numer księgi

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES ul. Lea 37/21, Kraków JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Kraków Krowodrza RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. LOKALIZACJA, SĄSIEDZTWO, DOSTĘPNOŚĆ Przedmiotowa działka ewidencyjna nr 550/3, położona jest w miejscowości Lednica Górna, gmina Wieliczka, powiat wielicki,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE Klenica ul. B. Chrobrego 59, działka gruntowa zabudowana Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Klenica, ul. B. Chrobrego Ulica, nr budynku 59 Powierzchnia budynków Działka zabudowana

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Kuźnia Raciborska ul. Powstańców, 9 Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Kuźnia Raciborska Ulica, nr budynku Powstańców, 9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW- KROWODRZA, OBR. 40, DZ. NR 394/2

KRAKÓW- KROWODRZA, OBR. 40, DZ. NR 394/2 OPINIA określająca wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie-Krowodrzy, obr. 40 przy ulicy Zielony Most, składającej się z działki ew. nr 394/2 o powierzchni 3959m2

Bardziej szczegółowo

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

Popielów ul. Wolności 10a woj. opolskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Popielów ul. Wolności 10a woj. opolskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Popielów ul. Wolności 10a woj. opolskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Popielów woj. opolskie Ulica, nr budynku Powierzchnia budynków Wolności 10a Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w NiegowiĆ, g m i n a G d ó w Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 294/5, obszaru 300 m 2, położonej w miejscowości Niegowid,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IX KM 1690/13

O P I N I A IX KM 1690/13 IX KM 1690/13 O P I N I A określająca wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 45 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Siemaszki 54. Dla przedmiotowego prawa Sąd

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. ADRES Krzeszowice, ul. Armii Krajowej 9/23 OBRĘB

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. ADRES Krzeszowice, ul. Armii Krajowej 9/23 OBRĘB WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ADRES Krzeszowice, ul. Armii Krajowej 9/23 OBRĘB Krzeszowice RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSIĘGA WIECZYSTA

Bardziej szczegółowo