,00 zł Słownie: cztery miliony sto piętnaście tysięcy złotych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 115 000,00 zł Słownie: cztery miliony sto piętnaście tysięcy złotych"

Transkrypt

1 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem Hotelu Green wraz RODZAJ NIERUCHOMOŚCI z pozostałym zagospodarowaniem terenu ADRES Sąspów, Gm. JerzmanowicePrzeginia OBRĘB Sąspów, nr 0007 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR2P/ /5 OKREŚLENIE OSÓB, KTÓRYM Właściciel: PRZYSŁUGUJĄ PRAWA DO Miller Lucyna c. Mariana i Marianny NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻENIA Wartość rynkową nieruchomości określono w stanie wolnym od obciążeń prawnych i majątkowych (badanie KW z dnia 23 sierpnia 2011 r.). DZIAŁ III liczne wpisy zgodnie z załączonym badaniem KW DZIAŁ IV liczne wpisy zgodnie z załączonym badaniem KW KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość objęta wyceną składa się z następujących składników: działki ewidencyjnej nr 864/1 o pow m3 budynku hotelowego wraz z zapleczem gastronomicznym i Spa, pozostałe elementy zagospodarowania terenu: odkryty basen Południowa część działki ogrodzona (część użytkowana jako hotel, basen i ogród), pozostała część nieogrodzona. Od strony drogi nr 94 wjazd i parking utwardzony kostką wibroprasowaną, dalej budynek hotelu, za którym znajduje się ogród wraz z elementami małej architektury oraz odkrytym basenem. Pozostała nieogrodzony część działki naturalnie porośnięta niepielęgnowaną roślinnością. Budynek Hotelu Green został wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, jest to obiekt trzykondygnacyjny (parter, piętro oraz poddasze użytkowe). Obiekt o tradycyjnej bryle założonej na rzucie prostokąta, wykończony w ciepłej kolorystyce dobrze komponującej się z otaczającym krajobrazem. Budynek funkcjonalnie podzielony na kilka części. Na parterze znajduje się recepcja, sala restauracyjna z barem, za którym znajduje się zaplecze kuchenne oraz gospodarcze. W sąsiedztwie recepcji znajduje się klatka schodowa zapewniająca komunikację pionową dla gości hotelowych a w głębi (północna część budynku) umiejscowiono obszerną salę bilardową, przez którą można przejść do części o funkcji SPA & Wellness. Część budynku w której znajduje się kryty basen dobudowano do budynku hotelowego w technologii lekkiej stalowej w latach Do budynku hotelu wzdłuż zachodniej ściany szczytowej przybudowano nietrwale związany z gruntem garaż oraz znajdujące się za nim pomieszczenia gospodarcze (w technologii lekkiej drewnianej). Na kondygnacji I piętra wokół korytarza usytuowanego na osi wzdłużnej budynku znajduje się 8 pokoi hotelowych (w tym jeden apartament), składzik materiałów i środków czystości oraz pomieszczenia biurowomieszkalne zajmowane przez Właścicielkę nieruchomości (określone w opracowaniu jako apartament de lux). Na kondygnacji poddasza wokół korytarza usytuowanego na osi wzdłużnej budynku znajduje się 10 pokoi hotelowych (w tym jeden apartament dwupoziomowy) oraz wc. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej CEL WYCENY wg stanu na dzień oględzin dla potrzeb prowadzonego postępowania komorniczego ,00 zł Słownie: cztery miliony sto piętnaście tysięcy złotych DATA, na którą określono wartość nieruchomości (POZIOM CEN) 23 sierpnia 2011 r. DATA, na którą określono STAN nieruchomości 27 maja 2011 r. WARTOŚĆ RYNKOWA PRAWA WŁASNOŚCI NA DZIEŃ OGLĘDZIN: AUTOR DATA SPORZĄDZENIA OPERATU 23 sierpnia 2011 r.

2 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI STAN PRAW Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy dla KrakowaPodgórza Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skale prowadzi księgę wieczystą KW nr KR2P/ /5. OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe Numer i nazwa pola Treść pola 1. Numer księgi KR2P / / 5 2. Oznaczenie wydziału A: nazwa sądu SĄD REJONOWY DLA KRAKOWAPODGÓRZA W KRAKOWIE B: siedziba sądu KRAKÓW C: kod wydziału KR2P D: numer wydziału VIII E: nazwa wydziału ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W SKALE Numer i nazwa pola Indeks Treść pola zmiany 3. Typ księgi NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA Rubryka 0.2 Dane o założeniu księgi wieczystej Numer i nazwa pola Indeks Treść pola zmiany 1. Stan w czasie założenia PO ODŁĄCZENIU Z KSIĘGI WIECZYSTEJ KW NR Chwila zapisania księgi Chwila ujawnienia księgi Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej DZIAŁ IO "OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI" Rubryka 1.1 Wzmianki w dziale IO Brak wpisu Rubryka 1.2 Numer nieruchomości Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Numer bieżący nieruchomości 1 1 Rubryka 1.3 Położenie Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu Numer porządkowy Województwo 3. Powiat 4. Gmina 1 JERZMANOWICEPRZEGINIA 5. Miejscowość 1 SĄSPÓW 6. Dzielnica Rubryka 1.4 Oznaczenie Podrubryka Działka ewidencyjna Strona 2 z 26

3 Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu Identyfikator działki 2. Numer działki 1 864/1 3. Obręb A: numer obrębu ewidencyjny ewidencyjnego B: nazwa obrębu ewidencyjnego 4. Położenie Ulica Sposób korzystania 1 NIEZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU 7. Odłączenie Numer księgi / / Obszar 8. Przyłączenie Numer księgi 1 / / Obszar 1 0,7444 HA 9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: numer 1. księgi zaginionej B: numer 1. księgi zniszczonej C: numer 1. księgi dawnej D: 1. oznaczenie zbioru dokumentów Podrubryka Budynek Brak wpisu Podrubryka Urządzenie Brak wpisu Podrubryka Lokal Brak wpisu Rubryka 1.5 Obszar Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Obszar 1 0,7444 HA DZIAŁ ISP "SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ" Brak wpisu DZIAŁ II "WŁASNOŚĆ" Rubryka 2.1 Wzmianki w dziale II Brak wpisu Rubryka 2.2 Właściciel Podrubryka Udział Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu Numer udziału w prawie 2, 3, Wielkość udziału 2, 3, 4 1 / 1 (licznik/mianownik) 3. Rodzaj wspólności Podrubryka Skarb Państwa Brak wpisu Podrubryka Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny) Brak wpisu Strona 3 z 26

4 Podrubryka Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną Brak wpisu Podrubryka Osoba fizyczna Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu Lista wskazań udziałów w 1. 2, 3, 4 1 prawie 2. Imię pierwsze 2, 3, 4 LUCYNA 3. Imię drugie 4. Nazwisko / pierwszy człon 2, 3, 4 MILLER nazwiska złożonego 5. Drugi człon nazwiska złożonego 6. Imię ojca 2, 3, 4 MARIAN 7. Imię matki 2, 3, 4 MARIANNA DZIAŁ III "PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA" Rubryka 3.1 Wzmianki w dziale III Brak wpisu Rubryka 3.2 Numer wpisu Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Numer wpisu 7 4 Rubryka 3.3 Napis Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Napis Rubryka 3.4 Treść wpisu Podrubryka Treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Rodzaj wpisu 7 OSTRZEŻENIE 2. Treść wpisu 7 OSTRZEŻENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Z NINIEJSZEJ NIERUCHOMOŚCI TOCZĄCEGO SIĘ Z WNIOSKU WIERZYCIELA KARPACKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA SP.Z O.O ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W KRAKOWIE PRZECIWKO DŁUŻNIKOWI LUCYNIE MILLER NA PODSTAWIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA Z DNIA W SPRAWIE V GC 83/08/S 3. Przedmiot wykonywania 4. Pierwszeństwo 5. Prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa 6. Lista nieruchomości 1. A: numer księgi / / współobciążonych wieczystej B: numer wpisu 7. Rodzaj zmiany 1. Podrubryka Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną Strona 4 z 26

5 Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu Nazwa 7 KARPACKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W KRAKOWIE 2. Siedziba 7 KRAKÓW 3. REGON 4. Stan przejściowy Rubryka 3.2 Numer wpisu Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Numer wpisu 8 5 Rubryka 3.3 Napis Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Napis Rubryka 3.4 Treść wpisu Podrubryka Treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Rodzaj wpisu 8 OSTRZEŻENIE 2. Treść wpisu 8 OSTRZEŻENIE O PRZYŁĄCZENIU DO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Z NINIEJSZEJ NIERUCHOMOŚCI TOCZĄCEGO SIĘ Z WNIOSKU WIERZYCIELA G4S SECURITY SERVICES S.A. W WARSZAWIE PRZECIWKO DŁUŻNIKOWI LUCYNIE MILLER NA PODSTAWIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE Z DNIA W SPRAWIE XII GA 278/08 3. Przedmiot wykonywania 4. Pierwszeństwo 5. Prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa 6. Lista nieruchomości 1. A: numer księgi / / współobciążonych wieczystej B: numer wpisu 7. Rodzaj zmiany 1. Podrubryka Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu Nazwa 8 G4S SECURITY SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA 2. Siedziba 8 WARSZAWA 3. REGON 4. Stan przejściowy DZIAŁ IV "HIPOTEKA" Rubryka 4.1 Wzmianki w dziale IV Brak wpisu Strona 5 z 26

6 Rubryka 4.2 Numer hipoteki (roszczenia) Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Numer hipoteki (roszczenia) 5, 6 6 Rubryka 4.3 Napis Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Napis Rubryka 4.4 Treść wpisu Podrubryka Treść hipoteki (roszczenia) Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 5, 6 HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA 2. Suma 5, ,00 3. Suma słownie 5, 6 OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY 4. Waluta sumy 5, 6 ZŁ 5. Odsetki A: rodzaj odsetek B: wysokość odsetek 6. Udział Hipoteka na wierzytelności hipotecznej Oznaczenie 1. A: numer 1. 5, 6 1 wierzytelności i stosunku prawnego wierzytelności B: 1. 5, 6 KREDYT wierzytelność C: stosunek 1. prawny 9. Termin zapłaty 5, Pierwszeństwo Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa 12. Księga 1. A: nr księgi wieczystej / / współobciążona B: nr hipoteki (roszczenia) 13. Inne informacje 5, 6 KREDYT UDZIELONY W DNIU 2 KWIETNIA 2008 R. NR UMOWY DK/PA/04879/08 WRAZ Z ODSETKAMI OBLICZANYMI WEDŁUG ZMIENNEJ STOPY PROCENTOWEJ ORAZ NA ZABEZPUECZENIE SPŁATY ODSETEK ORAZ INNYCH KOSZTÓW OD UDZIELONEGO KREDYTU. 14. Numer hipoteki w RZHLZ 15. Rodzaj zmiany 1. Wierzyciel hipoteczny Podrubryka Skarb Państwa Brak wpisu Podrubryka Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny) Brak wpisu Podrubryka Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą Strona 6 z 26

7 prawną Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu Nazwa 5, 6 NOBLE BANK S.A. W WARSZAWIEODDZIAŁ SPECJALISTYCZNY METROBANK 2. Siedziba 3. REGON 5, Stan przejściowy 5. Administrator hipoteki Wartość rynkową nieruchomości określono w stanie wolnym od obciążeń majątkowych i prawnych. STAN RZECZY Szczegółowych ustaleń stanu nieruchomości dokonano podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 27 maja 2011 r. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT WYCENY: Nieruchomość objęta wyceną składa się z następujących składników: działki ewidencyjnej nr 864/1 o pow m3 budynku hotelowego wraz z zapleczem gastronomicznym i Spa, pozostałe elementy zagospodarowania terenu: odkryty basen POŁOŻENIE, LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ: KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GMINY: Gmina Jerzmanowice Przeginia położona jest w województwie małopolskim, w północnozachodniej części powiatu krakowskiego, graniczy od wschodu z gminą Skała, od północy z gminą Sułoszowa, od zachodu z gminą Olkusz, a od południa z gminami Krzeszowice i Wielka Wieś. Jest to gmina wiejska o charakterze rolniczym, w jej skład wchodzi 8 sołectw: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Przeginia, Racławice, Sąspów i Szklary. Gmina zajmuje powierzchnię 68,4 km2, co stanowi 5,53% powierzchni powiatu krakowskiego i 2,37% powierzchni województwa małopolskiego. Siedzibą władz Gminy jest wieś Jerzmanowice, położona około 25 km na północny zachód od centrum Krakowa. Gmina położona jest w makroregionie Wyżyny ŚląskoKrakowskiej w mezoregionie Wyżyna Olkuska, w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych Dolinki Krakowskie (z wyjątkiem części wsi Sąspów, która leży w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego). Z uwagi na unikatowy krajobraz z licznymi ostańcami wapiennymi cały teren gminy to obszar chronionego krajobrazu. Strona 7 z 26

8 LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość stanowiąca przedmiot opracowania położona jest w miejscowości Sąspów. Wieś położona jest na Wyżynie Olkuskiej, przy drodze krajowej 94. Znajduje się w atrakcyjnym turystycznie miejscu w bliskim sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Narodowego. W latach miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku Źródła notują, że znajdowała się ona w kluczu pieskoskalskim. Do XVII w. przetrwały działy, które należały do miejscowej szlachty zagrodowej: Jakuba i Stefana Załków oraz Krzysztofa Sąspowskiego. We wsi istniał folwark, 6 i 1/2 łanów kmiecych oraz 6 zagród. Źródła z 1791 roku podają liczbę Strona 8 z 26

9 ludności: 436 osób. Na początku lat 60. ubiegłego stulecia we wsi odkryto neolityczne kopalnie i pracownie krzemieniarskie, pochodzące z ok. IV tys. lat p.n.e. Kopalnie były usytuowane na stoku, co w znacznej mierze pomagało w eksploatacji. W skalnym namulisku odkryto kości zwierząt z okresu ostatniego zlodowacenia. W Sąspowie znajduje się kościół usytuowany na wapiennej skale nad dwoma jaskiniami: Wschodnią i Zachodnią. W jednej z nich zachowała się sala z bogatą szatą naciekową. Kościół pw. św. Katarzyny został wybudowany w 1760 w miejscu po wcześniejszym drewnianym kościele wzmiankowanym w 1314 roku. Szczegółowo przedmiotowa działka nr 864/1 położona jest bezpośrednio przy trasie KrakówOlkusz po jej północnej stronie. OTOCZENIE NIERUCHOMOŚCI, STAN USŁUG I ZAPLECZA BYTOWEGO: W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości znajdują się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa skupiona wzdłuż drogi KrakówOlkusz oraz rozległe tereny zielone użytkowane rolniczo i zalesione. W odległości ok. 600m w kierunku Krakowa znajduje się nowopowstały Hotel wraz z restauracją o nazwie Chochołowy Dwór. Strona 9 z 26

10 Niezbędne obiekty użyteczności publicznej dostępne w pobliskich Jerzmanowicach drobne punkty handlowe, ośrodek zdrowia, szkoła oraz klub sportowy. W okolicy brak obiektów mogących negatywnie wpływać na stan środowiska naturalnego oraz powietrza atmosferycznego. DOSTĘPNOŚĆ: Nieruchomość położona przy drodze nr 94 relacji KrakówOlkusz (alternatywa dla płatnej autostrady A4 dla podróżujących w kierunku Śląska). Przez miejscowość kursuje sieć dobrze zorganizowanych przewoźników prywatnych zapewniających bezpośrednie połączenie z Krakowem. WYPOSAŻENIA W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: Nieruchomość uzbrojona w media: Sieć energetyczną, Sieć wodociągową, Sieć gazociągowa, Kanalizacja. UKSZTAŁTOWANIE TERENU NIERUCHOMOŚCI: Kształt działki regularny, w formie mocno wydłużonego prostokąta. Szerokość ok. 23m, długość ok. 325m. Dłuższą osią zorientowana na linii NS. Teren działki w zasadniczej części płaski z niewielkimi spadkami od strony północnej oraz południowej. Warunków wodnych i geologicznych nie badano. Strona 10 z 26

11 Autor nie posiada żadnych informacji dotyczących skażeń przedmiotowej nieruchomości. Wycenę sporządzono przy założeniu, że nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek skażeń chemicznych czy biologicznych lub innych zanieczyszczeń mogących stanowić naruszenie obowiązującego prawa, w tym polskich norm i przepisów techniczno budowlanych, albo mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzi oraz dla środowiska naturalnego, a ponadto nie występuję obowiązek rekultywacji Nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku "Prawo ochrony środowiska". PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy JerzmanowicePrzeginia w obszarze sołectwa Sąspów (Uchwała Rady Gminy JerzmanowicePrzeginia nr XXXVIII/275/05 z dnia oraz Uchwała nr XLII/303/06 z dnia 27 marca 2006) przedmiotowa działka ew. nr 864/1 ujęta jest w części południowej (ok. 20% powierzchni w terenach mieszkalnictwa i usług o symbolu MU, w pozostałej części działka znajduje się w terenach zieleni nieurządzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym. Centralną część działki przecina pas oznaczony jako KGP o przeznaczeniu: droga główna ruchu przyspieszonego. Poniżej fragment rysunku planu z zaznaczoną lokalizacją działki 864/1: Strona 11 z 26

12 OZNACZENIE WG EWIDENCJI GRUNTÓW: Województwo Małopolskie Powiat krakowski Jednostka ewidencyjna _2, JerzmanowicePrzeginia Obręb Sąspów nr 0007 Nr działki 864/1 Powierzchnia działki 0,7444 ha Użytki Bi 0,1268ha RIVa 0,6176 Nr porządkowy: Sąspów 122 Podstawowa funkcja: handlowousługowa Budynki Rok zabudowy: 2005 Pow. zabudowy: 418 Ilość kondygnacji: 2 stan na dzień r. STAN ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI: Południowa część działki ogrodzona (część użytkowana jako hotel, basen i ogród), pozostała część nieogrodzona. Od strony drogi nr 94 wjazd i parking utwardzony kostką wibroprasowaną, dalej budynek hotelu (szerzej opisany poniżej), za którym znajduje się ogród wraz z elementami małej architektury oraz odkrytym basenem o wymiarach ok. 12x5m. Pozostała nieogrodzony część działki naturalnie porośnięta niepielęgnowaną roślinnością. OPIS BUDYNKU HOTELOWEGO Budynek Hotelu Green został wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, jest to obiekt trzykondygnacyjny (parter, piętro oraz poddasze użytkowe). Obiekt o tradycyjnej bryle założonej na rzucie prostokąta, wykończony w ciepłej kolorystyce dobrze komponującej się z otaczającym krajobrazem. Budynek funkcjonalnie podzielony na kilka części. Na parterze znajduje się recepcja, sala restauracyjna z barem, za którym znajduje się zaplecze kuchenne oraz gospodarcze. W sąsiedztwie recepcji znajduje się klatka schodowa zapewniająca komunikację pionową dla gości hotelowych a w głębi (północna część Strona 12 z 26

13 budynku) umiejscowiono obszerną salę bilardową, przez którą można przejść do części o funkcji SPA & Wellness. Centralną część Spa&Wellness stanowi basen z podgrzewaną wodą wokół którego rozmieszczono stanowiska do ćwiczeń rekreacyjnych oraz pomieszczenia rehabilitacyjne, zabiegowe, sauny i o funkcji rekreacyjnej oraz sanitarnej. Część pomieszczeń znajduje się na antresoli nad basenem. Część budynku w której znajduje się kryty basen dobudowano do budynku hotelowego w technologii lekkiej stalowej w latach Pomieszczenia obsługi technicznej basenu (maszyny i urządzenia do podgrzewania i uzdatniania wody) znajdują się na parterze pomiędzy zapleczem kuchennym a basenem. Na podłogach pomieszczeń parteru położono terakotę, ściany malowane emulsyjnie, częściowo obłożone glazurą (w zależności od przeznaczenia pomieszczeń). Na podłogach zaplecza kuchennego oraz technicznego położono płytki lastrykowe i terakotowe; ściany w przeważającej części obłożone glazurą. Do budynku hotelu wzdłuż zachodniej ściany szczytowej przybudowano nietrwale związany z gruntem garaż oraz znajdujące się za nim pomieszczenia gospodarcze (w technologii lekkiej drewnianej). Na kondygnacji I piętra wokół korytarza usytuowanego na osi wzdłużnej budynku znajduje się 8 pokoi hotelowych (w tym jeden apartament), składzik materiałów i środków czystości oraz pomieszczenia biurowomieszkalne zajmowane przez Właścicielkę nieruchomości (określone w opracowaniu jako apartament de lux). Na podłogach pomieszczeń położono terakotę oraz a także częściowo wykładziny dywanowe. Pomieszczenia sanitarne wykończono w glazurze. Apartament de lux (mieszkanie i biuro Właścicielki nieruchomości) wykończono z zastosowaniem materiałów ponad przeciętnej jakości. Na kondygnacji poddasza wokół korytarza usytuowanego na osi wzdłużnej budynku znajduje się 10 pokoi hotelowych (w tym jeden apartament dwupoziomowy) oraz wc. Na podłogach pomieszczeń położono terakotę oraz a także częściowo wykładziny dywanowe i panele podłogowe. Pomieszczenia sanitarne wykończono w glazurze. Ogrzewanie pokoi częściowo z kotła gazowego oraz częściowo za pomocą elektrycznych nagrzewnic nadmuchowych lub panelowych. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE: Ilość kondygnacji: Stan techniczny: 3 (przyziemie, parter, poddasze) dobry FUNKCJONALNOŚĆ: Nie przedłożono dokumentacji technicznoprojektowej. Powierzchnię ustalono na podstawie pomiarów przeprowadzonych podczas oględzin. Strona 13 z 26

14 Kondygnacja Powierzchnia Pomieszczenie [m2] Restauracja i bar 100,99 Zaplecze kuchenne i gospodarcze 85,84 Spa&Wellness z antresolą 240,1 Sala bilardowa 68,77 Recepcja oraz zaplecze sanitarne 15,45 Parter Kotłownia 24,79 Razem parter 511,15 Garaż nietrwale związany z gruntem 99,95 Klatka schodowa 7,89 Korytarz klatki 22,79 Korytarz główny 32,47 Pom. gospodarcze 4,96 Pokoje gościnne 150,58 I piętro Apartament de lux 63,24 Razem I piętro 218,69 Korytarz 23,8 Poddasze Pokoje gościnne 190,65 Razem poddasze 214,45 SPOSÓB I WARUNKI UŻYTKOWANIA ORAZ UTRZYMANIA Budynek hotelowy z zapleczem gastronomiczny oraz wbudowanym Spa&Wellness, obiekt użytkowany zgodnie z przeznaczeniem na cele mieszkalne prowadzonej działalności hotelarskiej. ZGODNOŚĆ WZNIESIENIA BUDYNKU Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO: Nie przedłożono żadnych dokumentów dotyczących wzniesienie budynku. W wycenie założono pełną zgodność wzniesienia i użytkowania budynku z przepisami obowiązującego prawa. Strona 14 z 26

15 OPIS POZOSTAŁEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU Teren dookoła budynku hotelowego w sposób wzorcowy zagospodarowany nasadzeniami ozdobnymi, utwardzonymi szlakami komunikacji oraz obiektami małej architektury; w głębi odkryty basen i tereny rekreacyjne. Całość przemyślana i utrzymywana w należytym porządku tworzy przyjemny i zaciszny klimat. OPIS NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE ZE STRONĄ INTERNETOWĄ Strona 15 z 26

16 Strona 16 z 26

17 Strona 17 z 26

18 K O N I E C KRAKÓW, 23 SIERPNIA 2011 R. Strona 18 z 26

19 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Strona 19 z 26

20 Strona 20 z 26

21 Strona 21 z 26

22 Strona 22 z 26

23 Strona 23 z 26

24 Strona 24 z 26

25 Strona 25 z 26

26 Strona 26 z 26

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00112357/9, STAN Z DNIA 20140716 12:16 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00107788/1, STAN Z DNIA 20140716 10:14 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------ Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej GL1G/00076061/5 Typ księgi wieczystej NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA Oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą VIII WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR SR1S/00058700/2, STAN Z DNIA 20150619 11:00 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe Numer księgi

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Oznaczenie Księgi wieczystej: Księga wieczysta; KR1I/00031976/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI

KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI RODZAJ NIERUCHOMOŚCI ADRES // POŁOŻENIE JEDN. EWID. // OBRĘB RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSIĘGA WIECZYSTA OKREŚLENIE OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI WYCIĄG Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Bardziej szczegółowo

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Page 1 of 1 20111225 Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej WA6M/00422923/9 Typ księgi wieczystej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lokal mieszkalny ADRES Kraków, ul. Aleksandry 25/93 JEDN. EWIDENCYJNA Kraków-Podgórze RODZAJ WYCENIANYCH

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 306/6 o powierzchni 2 434 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 33 2519 Poz. 165 165 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

KR1P/00075204/1 OBCIĄŻENIA

KR1P/00075204/1 OBCIĄŻENIA WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Niezabudowana działa gruntu ADRES//POŁOŻENIE Będkowice, JEDN. EWID // OBRĘB 120615_2 Wielka Wieś obr. 0002 Będkowice RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI

WYCIĄG Z OPINII KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Lokal stanowiący odrębną nieruchomość ADRES Kraków, ul. Felińskiego 29/19 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 28 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IX KM 1378/13

O P I N I A IX KM 1378/13 IX KM 1378/13 O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 90 o pow. 0,27ha położonej w miejscowości Dębnik, gm. Krzeszowice. Dla przedmiotowej nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomości gruntowe niezabudowane ADRES Krzeszowice, Gm. Krzeszowice OBRĘB 0001, Krzeszowice RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html Page 1 of 6 TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WA2M/00195508/5 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV DZIAŁ IV "HIPOTEKA" Rubryka 4.1 Wzmianki w dziale IV Treść pola 1. 1. Numer wzmianki DZ. KW.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV - "HIPOTEKA"

DZIAŁ IV - HIPOTEKA DZIAŁ IV "HIPOTEKA" Rubryka 4.1 Wzmianki w dziale IV Lp. Numer wzmianki DZ. KW. / WA1M / 31578 / 07 / 1 2. Chwila zamieszczenia 200713 14:03:02 3. Chwila wykreślenia 4. Omówienie wykreślenia wzmianki Rubryka

Bardziej szczegółowo

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 ESTIMER Barbara Zielezińska ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 Numer z rejestru operatów: 07/03/2013 Nr egzemplarza 1/3 OPERAT SZACUNKOWY wartości rynkowej prawa

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO (IX KM 838/12) Mieszkaniowej: Jurek Andrzej nr członkowski 2426 Jurek Teresa nr członkowski 3645

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO (IX KM 838/12) Mieszkaniowej: Jurek Andrzej nr członkowski 2426 Jurek Teresa nr członkowski 3645 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO (IX KM 838/12) RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ADRES Kraków ul. Wyki 12/19 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 42 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW- KROWODRZA, OBR. 40, DZ. NR 394/2

KRAKÓW- KROWODRZA, OBR. 40, DZ. NR 394/2 OPINIA określająca wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie-Krowodrzy, obr. 40 przy ulicy Zielony Most, składającej się z działki ew. nr 394/2 o powierzchni 3959m2

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES ul. Lea 37/21, Kraków JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Kraków Krowodrza RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2312/12 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Litewskiej

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Łasko nr 40, gmina Bierzwnik Szczecin, kwiecień 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110 o powierzchni 6400 m

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków ul. Oboźna 4/31 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 45 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR1P/00443571/5

Bardziej szczegółowo

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w NiegowiĆ, g m i n a G d ó w Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 294/5, obszaru 300 m 2, położonej w miejscowości Niegowid,

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IX KM 1690/13

O P I N I A IX KM 1690/13 IX KM 1690/13 O P I N I A określająca wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 45 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Siemaszki 54. Dla przedmiotowego prawa Sąd

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny ADRES Krzeszowice, ul. Szarych Szeregów 5/14 OBRĘB Krzeszowice RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. ADRES Krzeszowice, ul. Armii Krajowej 9/23 OBRĘB

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. ADRES Krzeszowice, ul. Armii Krajowej 9/23 OBRĘB WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ADRES Krzeszowice, ul. Armii Krajowej 9/23 OBRĘB Krzeszowice RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSIĘGA WIECZYSTA

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawe do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawe do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawe do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES ul. Mazowiecka 84/42, Kraków JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Kraków Krowodrza RODZAJ

Bardziej szczegółowo

OBRĘB Prawo własności. OKREŚLENIE OSÓB Konrad Bochenek s. Krzysztofa i Magdaleny, udział 1/1 części

OBRĘB Prawo własności. OKREŚLENIE OSÓB Konrad Bochenek s. Krzysztofa i Magdaleny, udział 1/1 części WYCIĄG Z OPINII Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym wzniesionym bez wydanej decyzji pozwolenie na budowę Kraków Podgórze, ul. Romana Żelazowskiego ADRES 0099// Kraków - Podgórze OBRĘB

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY NIERUCHOMOŚĆ STANOWIĄCA LOKAL MIESZKALNY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00036597/9 lokal

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES ul. Władysława Żeleńskiego 84/8 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr 40 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Kraków- Krowodrza

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Kraków- Krowodrza WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków ul. Pachońskiego 6/249 OBRĘB Kraków- Krowodrza RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Własność KSIĘGA WIECZYSTA KR1P/00340958/0

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK, 2013-05-21. N > tsl. p a 3' 58. c m jpłotiwrró1. s ro 3 S ' « LP. Numer i nazwa pola indeks Treść pola. Wpisu 1. 1. Identyfikator działki ?

GDAŃSK, 2013-05-21. N > tsl. p a 3' 58. c m jpłotiwrró1. s ro 3 S ' « LP. Numer i nazwa pola indeks Treść pola. Wpisu 1. 1. Identyfikator działki ? CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. UL. SZCZECIŃSKA 65/1 0-392 GDAŃSK CENTRALNA INFORMACJA KSIĄG WIECZYSTYCH EKSPOZYTURA UL. PIEKARNICZA 10 0-169 GDAŃSK S A P R E J O N O W Y GdańsK-PólfiOCW Gdańsku li; Wydział

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Moniuszki 2a/8. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

Opis działek gruntu do sprzedaży

Opis działek gruntu do sprzedaży Opis działek gruntu do sprzedaży Działki nr 265/3 i nr 267 - własność Księga Wieczysta KW nr SZ2S/00023269/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin- w Policach. Działki są własnością Grupy Azoty Zakłady

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Przedmiotem wyceny są nieruchomości gruntowe składające się z: działki gruntu nr 20/4 o powierzchni 1 100 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym RODZAJ NIERUCHOMOŚCI jednorodzinnym ADRES Kraków Krowodrza, ul. Poziomkowa 4 OBRĘB Nr 33, Kraków Krowodrza RODZAJ WYCENIANEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Tuchomie ul. Jana III Sobieskiego 23 Przedmiot wynajmu: LOKAL MIESZKALNY Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 50,36 m 2 Stawka czynszu: netto 5,48 PLN/m2 miesięcznie POWIERZCHNIE

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny. Prawo własności KR1P/00268601/4 Właściciel: Tomasz Figa s.

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny. Prawo własności KR1P/00268601/4 Właściciel: Tomasz Figa s. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE, UL. DOBREGO PASTERZA 205/4 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków, ul. Dobrego Pasterza 205/4 OBRĘB Kraków- Śródmieście,

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII. Wojciech Wymysło s. Józefa i Anny, udział 1/1 części

WYCIĄG Z OPINII. Wojciech Wymysło s. Józefa i Anny, udział 1/1 części WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Rząska, ul. Krótka 2/1 gmina Zabierzów OBRĘB Nr 0018, Rząska RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR2K/00051099/9

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Piwonickiej 17-33, obręb 111 Zagorzynek, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej ADRES Kraków 0040, ul. Tetmajera 16 OBRĘB 0040// Kraków - Krowodrza RODZAJ

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TORZYM UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 Przedmiot wynajmu: (gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie) Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 72,43m 2 wraz z 2 pomieszczeniem

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII SZACUNKOWEJ

WYCIĄG Z OPINII SZACUNKOWEJ OPINIA określająca wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie-Podgórzu obr. 40 przy ul. Batalionów Chłopskich 7d, składającej się z dz. ew.: nr 188/21 o pow. 135m2 i nr

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2628/13 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie-Krowodrzy obr. 16 przy ul. Wodociągowej 17 - działka ew.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

https://www.google.pl/maps

https://www.google.pl/maps 6. Opis i określenie stanu nieruchomości 6.1. Lokalizacja, sąsiedztwo https://www.google.pl/maps Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Włosań przy ulicy Łobzowskiej, gmina Mogilany, powiat

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Część nieruchomości gruntowej - działka zabudowana budynkiem RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnym jednorodzinnym ADRES Zalas 261 JEDN. EWID // OBRĘB Krzeszowice obręb Zalas RODZAJ

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg

Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg Operat szacunkowy KZ1A/00033494/7 - wyciąg opisu i oszacowania nieruchomości stanowiącej działka nr 413/17 o pow. 0,1218 ha zabudowana domem mieszkalnym w budowie położonej: 62-860 Opatówek, ul. Brzozowa,

Bardziej szczegółowo

5.2.1.Lokalizacja, czynniki środowiskowe

5.2.1.Lokalizacja, czynniki środowiskowe 5.2.1.Lokalizacja, czynniki środowiskowe Nieruchomość gruntowa jest położona we wsi Czerwonka Parcele przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej. Nie stwierdzono zagrożeń środowiskowych. Do centrum

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2019/12 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Sępiej 1 - dz. ew. nr 947/2 o pow. 0,0893ha,

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży

Nieruchomość do sprzedaży Nieruchomość do sprzedaży Popielów ul. Wolności 10a woj. Opolskie Sprzedaż z najmem zwrotnym - Dane Mapy 2016 Google Przedmiot sprzedaży Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości wraz z

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części opisanej poniżej nieruchomości, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Gdańsk ul. Wydmy 4 Gdańsk dn. 31.07.2014 Roku

Nieruchomość. do sprzedania. Gdańsk ul. Wydmy 4 Gdańsk dn. 31.07.2014 Roku Nieruchomość do sprzedania Gdańsk ul. Wydmy 4 Gdańsk dn. 31.07.2014 Roku Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 98 o pow. 0,8761 ha wraz z posadowionymi na

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części nieruchomości - niezabudowanej, opisanej poniżej, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA. Województwo: Lubelskie Powiat: tomaszowski Gmina: Tomaszów Lubelski Miejscowość: Tomaszów Lubelski

OFERTA INWESTYCYJNA. Województwo: Lubelskie Powiat: tomaszowski Gmina: Tomaszów Lubelski Miejscowość: Tomaszów Lubelski OFERTA INWESTYCYJNA Województwo: Lubelskie Powiat: tomaszowski Gmina: Tomaszów Lubelski Miejscowość: Tomaszów Lubelski Właściciel: Miasto Tomaszów Lubelski Mieszkańców -21 tyś. Adres 22-600 Tomaszów Lubelski,

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl Dot,. Sygn. Akt VIIIGUp 23/10/S OPERAT SZACUNKOWY Określający wartość rynkową dwóch kompleksów nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SZCZECIN, UL. KU SŁOŃCU 121, 122, 123 NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SZCZECIN, UL. KU SŁOŃCU 121, 122, 123 NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA AMBER Sp. z o. o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-18-81-797, REGON 811632301 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI nieruchomość gruntowa - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym ADRES Wola Filipowska; ul. Morgi 30 JEDN. EWID // OBRĘB 120606_5 Krzeszowice

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 33 2514 Poz. 164 164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Gnojno 20 maja 2014 r. Przedmiot sprzedaży prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr ewidencyjny 724/2 o powierzchni 0,1899 ha oraz prawo własności wzniesionych

Bardziej szczegółowo

UKŁAD FUNKCJONALNY Wejście do lokalu z klatki schodowej do przedpokoju, z którego dostępne są pozostałe pomieszczenia. Mieszkanie z balkonem.

UKŁAD FUNKCJONALNY Wejście do lokalu z klatki schodowej do przedpokoju, z którego dostępne są pozostałe pomieszczenia. Mieszkanie z balkonem. WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków, ul. Komuny Paryskiej 27/9 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Kraków Podgórze Obr. 69 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI ADRES OBRĘB RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSIĘGA WIECZYSTA OKREŚLENIE OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Łapy ul. Sikorskiego 46

Nieruchomość do sprzedania. Łapy ul. Sikorskiego 46 Nieruchomość do sprzedania Łapy ul. Sikorskiego 46 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy oznaczony nr 4 o powierzchni użytkowej 31,98 m2 usytuowany na parterze w budynku mieszkalno użytkowym piętrowym, podpiwniczonym,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TRZCIEL UL. POZNAŃSKA 2 (gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 84,32m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 281/11 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jałowcowej 12 w Balicach, gm. Zabierzów, składającej się

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość przygotowywana do sprzedaży. Soczewka nieruchomość zabudowana

Nieruchomość przygotowywana do sprzedaży. Soczewka nieruchomość zabudowana Nieruchomość przygotowywana do sprzedaży Soczewka nieruchomość zabudowana Przedmiot sprzedaży Miejscowość Soczewka, ul. Pocztowa 1 Powiat płocki Powierzchnia zabudowy 74,00 m² Działka ewidencyjna Księga

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej ADRES Kraków, ul. Maurycego Beniowskiego 27 OBRĘB// JEDNOSTKA 0012 / 126102_9,

Bardziej szczegółowo

1 Stan przedmiotu wyceny

1 Stan przedmiotu wyceny 1 Stan przedmiotu wyceny 1.1 Stan prawny 1.1.1 Oznaczenie wycenianej nieruchomości w rejestrze gruntów Województwo: śląskie. Powiat: żywiecki. Jednostka ewidencyjna: 241704_2-Jeleśnia. Obręb ewidencyjny:

Bardziej szczegółowo

AK EXPERT tel. 828 13 31 fax. 828 45 81 00-302 Warszawa, ul. Mariensztat 15/1 www.akexpert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ Warszawa ul. Gwiaździsta 71 działka nr ewid. 1/7 obręb 7-04-03

Bardziej szczegółowo

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a.

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krzywiń przy ul. Chłapowskiego 33, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Rzeczona nieruchomości składa się z: działek nr

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ)

OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ) OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ) POZNAŃ, LIPIEC 2014 Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana o nieregularnym kształcie

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r. Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Szklarska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: Adres nieruchomości Krynica Morska ul. Gdańska Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 57,10 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo