,00 zł Słownie: cztery miliony sto piętnaście tysięcy złotych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 115 000,00 zł Słownie: cztery miliony sto piętnaście tysięcy złotych"

Transkrypt

1 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem Hotelu Green wraz RODZAJ NIERUCHOMOŚCI z pozostałym zagospodarowaniem terenu ADRES Sąspów, Gm. JerzmanowicePrzeginia OBRĘB Sąspów, nr 0007 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR2P/ /5 OKREŚLENIE OSÓB, KTÓRYM Właściciel: PRZYSŁUGUJĄ PRAWA DO Miller Lucyna c. Mariana i Marianny NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻENIA Wartość rynkową nieruchomości określono w stanie wolnym od obciążeń prawnych i majątkowych (badanie KW z dnia 23 sierpnia 2011 r.). DZIAŁ III liczne wpisy zgodnie z załączonym badaniem KW DZIAŁ IV liczne wpisy zgodnie z załączonym badaniem KW KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość objęta wyceną składa się z następujących składników: działki ewidencyjnej nr 864/1 o pow m3 budynku hotelowego wraz z zapleczem gastronomicznym i Spa, pozostałe elementy zagospodarowania terenu: odkryty basen Południowa część działki ogrodzona (część użytkowana jako hotel, basen i ogród), pozostała część nieogrodzona. Od strony drogi nr 94 wjazd i parking utwardzony kostką wibroprasowaną, dalej budynek hotelu, za którym znajduje się ogród wraz z elementami małej architektury oraz odkrytym basenem. Pozostała nieogrodzony część działki naturalnie porośnięta niepielęgnowaną roślinnością. Budynek Hotelu Green został wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, jest to obiekt trzykondygnacyjny (parter, piętro oraz poddasze użytkowe). Obiekt o tradycyjnej bryle założonej na rzucie prostokąta, wykończony w ciepłej kolorystyce dobrze komponującej się z otaczającym krajobrazem. Budynek funkcjonalnie podzielony na kilka części. Na parterze znajduje się recepcja, sala restauracyjna z barem, za którym znajduje się zaplecze kuchenne oraz gospodarcze. W sąsiedztwie recepcji znajduje się klatka schodowa zapewniająca komunikację pionową dla gości hotelowych a w głębi (północna część budynku) umiejscowiono obszerną salę bilardową, przez którą można przejść do części o funkcji SPA & Wellness. Część budynku w której znajduje się kryty basen dobudowano do budynku hotelowego w technologii lekkiej stalowej w latach Do budynku hotelu wzdłuż zachodniej ściany szczytowej przybudowano nietrwale związany z gruntem garaż oraz znajdujące się za nim pomieszczenia gospodarcze (w technologii lekkiej drewnianej). Na kondygnacji I piętra wokół korytarza usytuowanego na osi wzdłużnej budynku znajduje się 8 pokoi hotelowych (w tym jeden apartament), składzik materiałów i środków czystości oraz pomieszczenia biurowomieszkalne zajmowane przez Właścicielkę nieruchomości (określone w opracowaniu jako apartament de lux). Na kondygnacji poddasza wokół korytarza usytuowanego na osi wzdłużnej budynku znajduje się 10 pokoi hotelowych (w tym jeden apartament dwupoziomowy) oraz wc. Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej CEL WYCENY wg stanu na dzień oględzin dla potrzeb prowadzonego postępowania komorniczego ,00 zł Słownie: cztery miliony sto piętnaście tysięcy złotych DATA, na którą określono wartość nieruchomości (POZIOM CEN) 23 sierpnia 2011 r. DATA, na którą określono STAN nieruchomości 27 maja 2011 r. WARTOŚĆ RYNKOWA PRAWA WŁASNOŚCI NA DZIEŃ OGLĘDZIN: AUTOR DATA SPORZĄDZENIA OPERATU 23 sierpnia 2011 r.

2 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI STAN PRAW Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy dla KrakowaPodgórza Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skale prowadzi księgę wieczystą KW nr KR2P/ /5. OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe Numer i nazwa pola Treść pola 1. Numer księgi KR2P / / 5 2. Oznaczenie wydziału A: nazwa sądu SĄD REJONOWY DLA KRAKOWAPODGÓRZA W KRAKOWIE B: siedziba sądu KRAKÓW C: kod wydziału KR2P D: numer wydziału VIII E: nazwa wydziału ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W SKALE Numer i nazwa pola Indeks Treść pola zmiany 3. Typ księgi NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA Rubryka 0.2 Dane o założeniu księgi wieczystej Numer i nazwa pola Indeks Treść pola zmiany 1. Stan w czasie założenia PO ODŁĄCZENIU Z KSIĘGI WIECZYSTEJ KW NR Chwila zapisania księgi Chwila ujawnienia księgi Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej DZIAŁ IO "OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI" Rubryka 1.1 Wzmianki w dziale IO Brak wpisu Rubryka 1.2 Numer nieruchomości Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Numer bieżący nieruchomości 1 1 Rubryka 1.3 Położenie Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu Numer porządkowy Województwo 3. Powiat 4. Gmina 1 JERZMANOWICEPRZEGINIA 5. Miejscowość 1 SĄSPÓW 6. Dzielnica Rubryka 1.4 Oznaczenie Podrubryka Działka ewidencyjna Strona 2 z 26

3 Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu Identyfikator działki 2. Numer działki 1 864/1 3. Obręb A: numer obrębu ewidencyjny ewidencyjnego B: nazwa obrębu ewidencyjnego 4. Położenie Ulica Sposób korzystania 1 NIEZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU 7. Odłączenie Numer księgi / / Obszar 8. Przyłączenie Numer księgi 1 / / Obszar 1 0,7444 HA 9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: numer 1. księgi zaginionej B: numer 1. księgi zniszczonej C: numer 1. księgi dawnej D: 1. oznaczenie zbioru dokumentów Podrubryka Budynek Brak wpisu Podrubryka Urządzenie Brak wpisu Podrubryka Lokal Brak wpisu Rubryka 1.5 Obszar Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Obszar 1 0,7444 HA DZIAŁ ISP "SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ" Brak wpisu DZIAŁ II "WŁASNOŚĆ" Rubryka 2.1 Wzmianki w dziale II Brak wpisu Rubryka 2.2 Właściciel Podrubryka Udział Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu Numer udziału w prawie 2, 3, Wielkość udziału 2, 3, 4 1 / 1 (licznik/mianownik) 3. Rodzaj wspólności Podrubryka Skarb Państwa Brak wpisu Podrubryka Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny) Brak wpisu Strona 3 z 26

4 Podrubryka Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną Brak wpisu Podrubryka Osoba fizyczna Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu Lista wskazań udziałów w 1. 2, 3, 4 1 prawie 2. Imię pierwsze 2, 3, 4 LUCYNA 3. Imię drugie 4. Nazwisko / pierwszy człon 2, 3, 4 MILLER nazwiska złożonego 5. Drugi człon nazwiska złożonego 6. Imię ojca 2, 3, 4 MARIAN 7. Imię matki 2, 3, 4 MARIANNA DZIAŁ III "PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA" Rubryka 3.1 Wzmianki w dziale III Brak wpisu Rubryka 3.2 Numer wpisu Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Numer wpisu 7 4 Rubryka 3.3 Napis Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Napis Rubryka 3.4 Treść wpisu Podrubryka Treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Rodzaj wpisu 7 OSTRZEŻENIE 2. Treść wpisu 7 OSTRZEŻENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Z NINIEJSZEJ NIERUCHOMOŚCI TOCZĄCEGO SIĘ Z WNIOSKU WIERZYCIELA KARPACKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA SP.Z O.O ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W KRAKOWIE PRZECIWKO DŁUŻNIKOWI LUCYNIE MILLER NA PODSTAWIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA Z DNIA W SPRAWIE V GC 83/08/S 3. Przedmiot wykonywania 4. Pierwszeństwo 5. Prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa 6. Lista nieruchomości 1. A: numer księgi / / współobciążonych wieczystej B: numer wpisu 7. Rodzaj zmiany 1. Podrubryka Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną Strona 4 z 26

5 Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu Nazwa 7 KARPACKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O ODDZIAŁ ZAKŁAD GAZOWNICZY W KRAKOWIE 2. Siedziba 7 KRAKÓW 3. REGON 4. Stan przejściowy Rubryka 3.2 Numer wpisu Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Numer wpisu 8 5 Rubryka 3.3 Napis Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Napis Rubryka 3.4 Treść wpisu Podrubryka Treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Rodzaj wpisu 8 OSTRZEŻENIE 2. Treść wpisu 8 OSTRZEŻENIE O PRZYŁĄCZENIU DO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Z NINIEJSZEJ NIERUCHOMOŚCI TOCZĄCEGO SIĘ Z WNIOSKU WIERZYCIELA G4S SECURITY SERVICES S.A. W WARSZAWIE PRZECIWKO DŁUŻNIKOWI LUCYNIE MILLER NA PODSTAWIE TYTUŁU WYKONAWCZEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE Z DNIA W SPRAWIE XII GA 278/08 3. Przedmiot wykonywania 4. Pierwszeństwo 5. Prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa 6. Lista nieruchomości 1. A: numer księgi / / współobciążonych wieczystej B: numer wpisu 7. Rodzaj zmiany 1. Podrubryka Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu Nazwa 8 G4S SECURITY SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA 2. Siedziba 8 WARSZAWA 3. REGON 4. Stan przejściowy DZIAŁ IV "HIPOTEKA" Rubryka 4.1 Wzmianki w dziale IV Brak wpisu Strona 5 z 26

6 Rubryka 4.2 Numer hipoteki (roszczenia) Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Numer hipoteki (roszczenia) 5, 6 6 Rubryka 4.3 Napis Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Napis Rubryka 4.4 Treść wpisu Podrubryka Treść hipoteki (roszczenia) Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu 1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 5, 6 HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA 2. Suma 5, ,00 3. Suma słownie 5, 6 OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY 4. Waluta sumy 5, 6 ZŁ 5. Odsetki A: rodzaj odsetek B: wysokość odsetek 6. Udział Hipoteka na wierzytelności hipotecznej Oznaczenie 1. A: numer 1. 5, 6 1 wierzytelności i stosunku prawnego wierzytelności B: 1. 5, 6 KREDYT wierzytelność C: stosunek 1. prawny 9. Termin zapłaty 5, Pierwszeństwo Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa 12. Księga 1. A: nr księgi wieczystej / / współobciążona B: nr hipoteki (roszczenia) 13. Inne informacje 5, 6 KREDYT UDZIELONY W DNIU 2 KWIETNIA 2008 R. NR UMOWY DK/PA/04879/08 WRAZ Z ODSETKAMI OBLICZANYMI WEDŁUG ZMIENNEJ STOPY PROCENTOWEJ ORAZ NA ZABEZPUECZENIE SPŁATY ODSETEK ORAZ INNYCH KOSZTÓW OD UDZIELONEGO KREDYTU. 14. Numer hipoteki w RZHLZ 15. Rodzaj zmiany 1. Wierzyciel hipoteczny Podrubryka Skarb Państwa Brak wpisu Podrubryka Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny) Brak wpisu Podrubryka Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą Strona 6 z 26

7 prawną Lp. Numer i nazwa pola Indeks Treść pola Wpisu Nazwa 5, 6 NOBLE BANK S.A. W WARSZAWIEODDZIAŁ SPECJALISTYCZNY METROBANK 2. Siedziba 3. REGON 5, Stan przejściowy 5. Administrator hipoteki Wartość rynkową nieruchomości określono w stanie wolnym od obciążeń majątkowych i prawnych. STAN RZECZY Szczegółowych ustaleń stanu nieruchomości dokonano podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 27 maja 2011 r. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT WYCENY: Nieruchomość objęta wyceną składa się z następujących składników: działki ewidencyjnej nr 864/1 o pow m3 budynku hotelowego wraz z zapleczem gastronomicznym i Spa, pozostałe elementy zagospodarowania terenu: odkryty basen POŁOŻENIE, LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ: KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GMINY: Gmina Jerzmanowice Przeginia położona jest w województwie małopolskim, w północnozachodniej części powiatu krakowskiego, graniczy od wschodu z gminą Skała, od północy z gminą Sułoszowa, od zachodu z gminą Olkusz, a od południa z gminami Krzeszowice i Wielka Wieś. Jest to gmina wiejska o charakterze rolniczym, w jej skład wchodzi 8 sołectw: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Przeginia, Racławice, Sąspów i Szklary. Gmina zajmuje powierzchnię 68,4 km2, co stanowi 5,53% powierzchni powiatu krakowskiego i 2,37% powierzchni województwa małopolskiego. Siedzibą władz Gminy jest wieś Jerzmanowice, położona około 25 km na północny zachód od centrum Krakowa. Gmina położona jest w makroregionie Wyżyny ŚląskoKrakowskiej w mezoregionie Wyżyna Olkuska, w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych Dolinki Krakowskie (z wyjątkiem części wsi Sąspów, która leży w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego). Z uwagi na unikatowy krajobraz z licznymi ostańcami wapiennymi cały teren gminy to obszar chronionego krajobrazu. Strona 7 z 26

8 LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Nieruchomość stanowiąca przedmiot opracowania położona jest w miejscowości Sąspów. Wieś położona jest na Wyżynie Olkuskiej, przy drodze krajowej 94. Znajduje się w atrakcyjnym turystycznie miejscu w bliskim sąsiedztwie Ojcowskiego Parku Narodowego. W latach miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku Źródła notują, że znajdowała się ona w kluczu pieskoskalskim. Do XVII w. przetrwały działy, które należały do miejscowej szlachty zagrodowej: Jakuba i Stefana Załków oraz Krzysztofa Sąspowskiego. We wsi istniał folwark, 6 i 1/2 łanów kmiecych oraz 6 zagród. Źródła z 1791 roku podają liczbę Strona 8 z 26

9 ludności: 436 osób. Na początku lat 60. ubiegłego stulecia we wsi odkryto neolityczne kopalnie i pracownie krzemieniarskie, pochodzące z ok. IV tys. lat p.n.e. Kopalnie były usytuowane na stoku, co w znacznej mierze pomagało w eksploatacji. W skalnym namulisku odkryto kości zwierząt z okresu ostatniego zlodowacenia. W Sąspowie znajduje się kościół usytuowany na wapiennej skale nad dwoma jaskiniami: Wschodnią i Zachodnią. W jednej z nich zachowała się sala z bogatą szatą naciekową. Kościół pw. św. Katarzyny został wybudowany w 1760 w miejscu po wcześniejszym drewnianym kościele wzmiankowanym w 1314 roku. Szczegółowo przedmiotowa działka nr 864/1 położona jest bezpośrednio przy trasie KrakówOlkusz po jej północnej stronie. OTOCZENIE NIERUCHOMOŚCI, STAN USŁUG I ZAPLECZA BYTOWEGO: W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości znajdują się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa skupiona wzdłuż drogi KrakówOlkusz oraz rozległe tereny zielone użytkowane rolniczo i zalesione. W odległości ok. 600m w kierunku Krakowa znajduje się nowopowstały Hotel wraz z restauracją o nazwie Chochołowy Dwór. Strona 9 z 26

10 Niezbędne obiekty użyteczności publicznej dostępne w pobliskich Jerzmanowicach drobne punkty handlowe, ośrodek zdrowia, szkoła oraz klub sportowy. W okolicy brak obiektów mogących negatywnie wpływać na stan środowiska naturalnego oraz powietrza atmosferycznego. DOSTĘPNOŚĆ: Nieruchomość położona przy drodze nr 94 relacji KrakówOlkusz (alternatywa dla płatnej autostrady A4 dla podróżujących w kierunku Śląska). Przez miejscowość kursuje sieć dobrze zorganizowanych przewoźników prywatnych zapewniających bezpośrednie połączenie z Krakowem. WYPOSAŻENIA W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: Nieruchomość uzbrojona w media: Sieć energetyczną, Sieć wodociągową, Sieć gazociągowa, Kanalizacja. UKSZTAŁTOWANIE TERENU NIERUCHOMOŚCI: Kształt działki regularny, w formie mocno wydłużonego prostokąta. Szerokość ok. 23m, długość ok. 325m. Dłuższą osią zorientowana na linii NS. Teren działki w zasadniczej części płaski z niewielkimi spadkami od strony północnej oraz południowej. Warunków wodnych i geologicznych nie badano. Strona 10 z 26

11 Autor nie posiada żadnych informacji dotyczących skażeń przedmiotowej nieruchomości. Wycenę sporządzono przy założeniu, że nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek skażeń chemicznych czy biologicznych lub innych zanieczyszczeń mogących stanowić naruszenie obowiązującego prawa, w tym polskich norm i przepisów techniczno budowlanych, albo mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzi oraz dla środowiska naturalnego, a ponadto nie występuję obowiązek rekultywacji Nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku "Prawo ochrony środowiska". PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM: Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy JerzmanowicePrzeginia w obszarze sołectwa Sąspów (Uchwała Rady Gminy JerzmanowicePrzeginia nr XXXVIII/275/05 z dnia oraz Uchwała nr XLII/303/06 z dnia 27 marca 2006) przedmiotowa działka ew. nr 864/1 ujęta jest w części południowej (ok. 20% powierzchni w terenach mieszkalnictwa i usług o symbolu MU, w pozostałej części działka znajduje się w terenach zieleni nieurządzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym. Centralną część działki przecina pas oznaczony jako KGP o przeznaczeniu: droga główna ruchu przyspieszonego. Poniżej fragment rysunku planu z zaznaczoną lokalizacją działki 864/1: Strona 11 z 26

12 OZNACZENIE WG EWIDENCJI GRUNTÓW: Województwo Małopolskie Powiat krakowski Jednostka ewidencyjna _2, JerzmanowicePrzeginia Obręb Sąspów nr 0007 Nr działki 864/1 Powierzchnia działki 0,7444 ha Użytki Bi 0,1268ha RIVa 0,6176 Nr porządkowy: Sąspów 122 Podstawowa funkcja: handlowousługowa Budynki Rok zabudowy: 2005 Pow. zabudowy: 418 Ilość kondygnacji: 2 stan na dzień r. STAN ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI: Południowa część działki ogrodzona (część użytkowana jako hotel, basen i ogród), pozostała część nieogrodzona. Od strony drogi nr 94 wjazd i parking utwardzony kostką wibroprasowaną, dalej budynek hotelu (szerzej opisany poniżej), za którym znajduje się ogród wraz z elementami małej architektury oraz odkrytym basenem o wymiarach ok. 12x5m. Pozostała nieogrodzony część działki naturalnie porośnięta niepielęgnowaną roślinnością. OPIS BUDYNKU HOTELOWEGO Budynek Hotelu Green został wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, jest to obiekt trzykondygnacyjny (parter, piętro oraz poddasze użytkowe). Obiekt o tradycyjnej bryle założonej na rzucie prostokąta, wykończony w ciepłej kolorystyce dobrze komponującej się z otaczającym krajobrazem. Budynek funkcjonalnie podzielony na kilka części. Na parterze znajduje się recepcja, sala restauracyjna z barem, za którym znajduje się zaplecze kuchenne oraz gospodarcze. W sąsiedztwie recepcji znajduje się klatka schodowa zapewniająca komunikację pionową dla gości hotelowych a w głębi (północna część Strona 12 z 26

13 budynku) umiejscowiono obszerną salę bilardową, przez którą można przejść do części o funkcji SPA & Wellness. Centralną część Spa&Wellness stanowi basen z podgrzewaną wodą wokół którego rozmieszczono stanowiska do ćwiczeń rekreacyjnych oraz pomieszczenia rehabilitacyjne, zabiegowe, sauny i o funkcji rekreacyjnej oraz sanitarnej. Część pomieszczeń znajduje się na antresoli nad basenem. Część budynku w której znajduje się kryty basen dobudowano do budynku hotelowego w technologii lekkiej stalowej w latach Pomieszczenia obsługi technicznej basenu (maszyny i urządzenia do podgrzewania i uzdatniania wody) znajdują się na parterze pomiędzy zapleczem kuchennym a basenem. Na podłogach pomieszczeń parteru położono terakotę, ściany malowane emulsyjnie, częściowo obłożone glazurą (w zależności od przeznaczenia pomieszczeń). Na podłogach zaplecza kuchennego oraz technicznego położono płytki lastrykowe i terakotowe; ściany w przeważającej części obłożone glazurą. Do budynku hotelu wzdłuż zachodniej ściany szczytowej przybudowano nietrwale związany z gruntem garaż oraz znajdujące się za nim pomieszczenia gospodarcze (w technologii lekkiej drewnianej). Na kondygnacji I piętra wokół korytarza usytuowanego na osi wzdłużnej budynku znajduje się 8 pokoi hotelowych (w tym jeden apartament), składzik materiałów i środków czystości oraz pomieszczenia biurowomieszkalne zajmowane przez Właścicielkę nieruchomości (określone w opracowaniu jako apartament de lux). Na podłogach pomieszczeń położono terakotę oraz a także częściowo wykładziny dywanowe. Pomieszczenia sanitarne wykończono w glazurze. Apartament de lux (mieszkanie i biuro Właścicielki nieruchomości) wykończono z zastosowaniem materiałów ponad przeciętnej jakości. Na kondygnacji poddasza wokół korytarza usytuowanego na osi wzdłużnej budynku znajduje się 10 pokoi hotelowych (w tym jeden apartament dwupoziomowy) oraz wc. Na podłogach pomieszczeń położono terakotę oraz a także częściowo wykładziny dywanowe i panele podłogowe. Pomieszczenia sanitarne wykończono w glazurze. Ogrzewanie pokoi częściowo z kotła gazowego oraz częściowo za pomocą elektrycznych nagrzewnic nadmuchowych lub panelowych. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE: Ilość kondygnacji: Stan techniczny: 3 (przyziemie, parter, poddasze) dobry FUNKCJONALNOŚĆ: Nie przedłożono dokumentacji technicznoprojektowej. Powierzchnię ustalono na podstawie pomiarów przeprowadzonych podczas oględzin. Strona 13 z 26

14 Kondygnacja Powierzchnia Pomieszczenie [m2] Restauracja i bar 100,99 Zaplecze kuchenne i gospodarcze 85,84 Spa&Wellness z antresolą 240,1 Sala bilardowa 68,77 Recepcja oraz zaplecze sanitarne 15,45 Parter Kotłownia 24,79 Razem parter 511,15 Garaż nietrwale związany z gruntem 99,95 Klatka schodowa 7,89 Korytarz klatki 22,79 Korytarz główny 32,47 Pom. gospodarcze 4,96 Pokoje gościnne 150,58 I piętro Apartament de lux 63,24 Razem I piętro 218,69 Korytarz 23,8 Poddasze Pokoje gościnne 190,65 Razem poddasze 214,45 SPOSÓB I WARUNKI UŻYTKOWANIA ORAZ UTRZYMANIA Budynek hotelowy z zapleczem gastronomiczny oraz wbudowanym Spa&Wellness, obiekt użytkowany zgodnie z przeznaczeniem na cele mieszkalne prowadzonej działalności hotelarskiej. ZGODNOŚĆ WZNIESIENIA BUDYNKU Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO: Nie przedłożono żadnych dokumentów dotyczących wzniesienie budynku. W wycenie założono pełną zgodność wzniesienia i użytkowania budynku z przepisami obowiązującego prawa. Strona 14 z 26

15 OPIS POZOSTAŁEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU Teren dookoła budynku hotelowego w sposób wzorcowy zagospodarowany nasadzeniami ozdobnymi, utwardzonymi szlakami komunikacji oraz obiektami małej architektury; w głębi odkryty basen i tereny rekreacyjne. Całość przemyślana i utrzymywana w należytym porządku tworzy przyjemny i zaciszny klimat. OPIS NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE ZE STRONĄ INTERNETOWĄ Strona 15 z 26

16 Strona 16 z 26

17 Strona 17 z 26

18 K O N I E C KRAKÓW, 23 SIERPNIA 2011 R. Strona 18 z 26

19 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Strona 19 z 26

20 Strona 20 z 26

21 Strona 21 z 26

22 Strona 22 z 26

23 Strona 23 z 26

24 Strona 24 z 26

25 Strona 25 z 26

26 Strona 26 z 26

O P I N I A IX KM 1848/13

O P I N I A IX KM 1848/13 IX KM 1848/13 O P I N I A określająca wartość rynkową udziału 3/32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Spacerowej w Woli Zachariaszowskiej, gm. Zielonki składającej się

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII. Wojciech Wymysło s. Józefa i Anny, udział 1/1 części

WYCIĄG Z OPINII. Wojciech Wymysło s. Józefa i Anny, udział 1/1 części WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Rząska, ul. Krótka 2/1 gmina Zabierzów OBRĘB Nr 0018, Rząska RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR2K/00051099/9

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Kraków- Krowodrza

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Kraków- Krowodrza WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków ul. Pachońskiego 6/249 OBRĘB Kraków- Krowodrza RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Własność KSIĘGA WIECZYSTA KR1P/00340958/0

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y KM 780/11 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y okre laj cy warto rynkow udziału 1/2 cz ci w prawie własno ci nieruchomo ci składaj cej si z działki ew. nr 705/3 o pow.0,15 ha, zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI ADRES OBRĘB RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSIĘGA WIECZYSTA OKREŚLENIE OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności:

O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności: KM 2828/13, 3201/13 O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności: nieruchomości lokalowej lokalu mieszkalnego nr 37 położonego w Zielonkach, gm. Zielonki przy ul. Fortecznej 35. Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES ul. Władysława Żeleńskiego 84/8 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr 40 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny. Prawo własności KR1P/00268601/4 Właściciel: Tomasz Figa s.

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny. Prawo własności KR1P/00268601/4 Właściciel: Tomasz Figa s. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE, UL. DOBREGO PASTERZA 205/4 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków, ul. Dobrego Pasterza 205/4 OBRĘB Kraków- Śródmieście,

Bardziej szczegółowo

Z OPERATU SZACUNKOWEGO

Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLENIE WARTOŚCI Nieruchomości gruntowych położnych w miejscowościach: A. Skawina, działka nr 5652/3 B. Skawina, udział 4/24 części w działce nr 5652/15 C. Radziszów, działki

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015 32-400 Myślenice, Rynek 28 Tel. (12) 274 30 60 www.rapit.com.pl OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015 wycena prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, objętej KW nr KR1Y/00069894/5, Wydziału

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny. ADRES ul. Lea 37/21, Kraków JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Kraków Krowodrza RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Nr działki 225/3 ZA1Z/00084917/9

Bardziej szczegółowo

B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I

B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I B I U R O W Y C E N Y N I E R U C H O M O Ś C I B a r b a r a K i l i a n Rzeczoznawca majątkowy z upr. MGPiB nr 928 Członek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych - PFSRM 71-140

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/00018910/9

Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/00018910/9 Operat szacunkowy - wyciąg KZ1A/00018910/9 opisu i oszacowania niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działka nr 719, zabudowana nieruchomość o pow.0,60.00 ha położonej: 62-831 Korzeniew, dla

Bardziej szczegółowo

gm. Tarnowo Podgórne

gm. Tarnowo Podgórne 6. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO Data sporządzenia operatu szacunkowego Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie

Bardziej szczegółowo

O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P E R A T S Z A C U N K O W Y Agencja Doradczo-Handlowa T A X E R mgr inż. Krzysztof Krzywicki Adres: 44-117 Gliwice, ul. Saturna 6/24 032/239 96 92; 603 603 544 e mail: krzywicki.krzysztof@gmail.com O P E R A T S Z A C U N K O W Y

Bardziej szczegółowo

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji HOTEL HARNAŚ Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji Obiekt stanowi zespół budynków pod nazwą Hotel Harnaś, położony w Korbielowie przy ulicy Leśnej

Bardziej szczegółowo

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY Z OSZACOWANIA WARTOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY Z OSZACOWANIA WARTOŚCI T OPERAT SZACUNKOWY Z OSZACOWANIA WARTOŚCI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU NR 95, I PIĘTRO, POŁOŻONEGO W PABIANICACH, PRZY ULICY WYSPIAŃSKIEGO 1, OBRĘB P-7, KW LD1P/00026372/3 AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE.

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. 1. Zleceniodawca: Syndyk Masy Upadłości Huta Ozdobnego Szkła sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 38-400 Krosno ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 92 2. Wykonawca: mgr inż. Władysław

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA, POŁOŻONA W ŁODZI, PRZY UL. EKOLOGICZNEJ 26 KW NR LD1M/00156898/3 (DZ. NR 1/16) I LD1M/00154375/7 (DZ.

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA, POŁOŻONA W ŁODZI, PRZY UL. EKOLOGICZNEJ 26 KW NR LD1M/00156898/3 (DZ. NR 1/16) I LD1M/00154375/7 (DZ. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA, POŁOŻONA W ŁODZI, PRZY UL. EKOLOGICZNEJ 26 KW NR LD1M/00156898/3 (DZ. NR 1/16) I LD1M/00154375/7 (DZ. NR 4/3). (wyciąg z operatu szacunkowego) STAN PRAWNY W Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej Opinia została sporządzony na podstawie zlecenia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ Sądu Gospodarczego IX Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne budynków

Dane techniczne budynków Opis nierucho mości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa obejmująca działki 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12,

Bardziej szczegółowo

Consulting-Jaworski Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego OPERAT SZACUNKOWY. Przedmiot wyceny:

Consulting-Jaworski Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego OPERAT SZACUNKOWY. Przedmiot wyceny: Consulting-Jaworski Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Inż. Zdzisław Jaworski Łopuskiego 27/02, 78-100 Kołobrzeg Numer z rejestru operatów: 1861 OPERAT SZACUNKOWY Przedmiot wyceny: Nieruchomość gruntowa

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Dotycząca Oszacowania Wartości Rynkowej Opinia została sporządzony na podstawie zlecenia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ Sądu Gospodarczego IX Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P E R A T S Z A C U N K O W Y Agencja Doradczo-Handlowa T A X E R mgr inż. Krzysztof Krzywicki Adres: 44-117 Gliwice, ul. Saturna 6/24 032/239 96 92; 603 603 544 e mail: krzywicki.krzysztof@gmail.com O P E R A T S Z A C U N K O W Y

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Sprzedaż odbywa się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 19.09.2013 r. o godz. 11ºº w siedzibie PKP S.A. Oddziału

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY PODSTAWA WYCENY:

OPERAT SZACUNKOWY PODSTAWA WYCENY: OPERAT SZACUNKOWY Określenie wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej DOM MUZYKI I TAŃCA 41-800 ZABRZE, ul. de Gaulle a Nr 17 działki Nr 2552/118, 4900/2, 2553/113, KW Nr GL1Z/00030973/3 PODSTAWA WYCENY:

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY 1 PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Lokalizacja: Mysłowice ul. Wojska Polskiego 3 Właściciel nieruchomości budynkowej: Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa Spółka Akcyjna, 40 065

Bardziej szczegółowo