Odpis elektroniczny z księgi wieczystej OL1O/ /8, stan z dnia :55:21 Odpis zupełny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpis elektroniczny z księgi wieczystej OL1O/ /8, stan z dnia :55:21 Odpis zupełny"

Transkrypt

1 Odpis elektroniczny z księgi wieczystej OL1O/ /8, stan z dnia :55:21 Odpis zupełny OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe Treść pola Numer księgi OL1O / / 8 2. Oznaczenie wydziału A: nazwa sądu SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE B: siedziba sądu OLSZTYN C: kod wydziału OL1O D: numer wydziału VI E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Indeks zmiany Treść pola 3. Typ księgi NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA Rubryka 0.2 Dane o założeniu księgi wieczystej Indeks zmiany Treść pola Stan w czasie założenia ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z KSIĘGI WIECZYSTEJ NR Chwila zapisania księgi Chwila ujawnienia księgi Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej Rubryka 0.3 Dane o zamknięciu księgi wieczystej Indeks zmiany Chwila zamknięcia księgi 2. Podstawa zamknięcia księgi Rubryka 0.4 Podstawa zmiany WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ Zestawienie rubryk podstaw wpisów Zestawienie rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów Treść pola Wygenerowano w portalu ksiegiwieczyste.com. Niniejszy dokument nie jest dokumentem prawnym. Strona 1 / 13

2 DZIAŁ IO "OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI" Rubryka 1 Wzmianki w dziale IO Treść pola Numer wzmianki DZ. KW. / OL1O / 7402 / 11 / 1 2. Chwila zamieszczenia Chwila wykreślenia Omówienie wykreślenia wzmianki WYKREŚLONO PRZY DOKONANIU WPISU 2. Numer wzmianki DZ. KW. / OL1O / 2127 / 11 / 1 2. Chwila zamieszczenia Chwila wykreślenia Omówienie wykreślenia wzmianki WYKREŚLONO PRZY DOKONANIU WPISU 3. Numer wzmianki DZ. KW. / OL1O / 2126 / 11 / 1 2. Chwila zamieszczenia Chwila wykreślenia Omówienie wykreślenia wzmianki WYKREŚLONO PRZY DOKONANIU WPISU Rubryka 2 Numer nieruchomości Numer bieżący nieruchomości Wpisu Wykr Rubryka 3 Wpisu Wykr. Numer porządkowy Województwo 3. Powiat WARMIŃSKOMAZURSKIE OLSZTYŃSKI 4. Gmina 1 OLSZTYNEK 5. Miejscowość 1 ŚWIĘTAJNY 6. Dzielnica Rubryka 4 Oznaczenie Podrubryka 4.1 Działka ewidencyjna Wpisu Wykr. Identyfikator działki 2. Numer działki /3 3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu B: nazwa obrębu Ulica Wygenerowano w portalu ksiegiwieczyste.com. Niniejszy dokument nie jest dokumentem prawnym. Strona 2 / 13

3 Sposób korzystania 1 3 NIERUCHOMOŚĆ ROLNA 7. Odłączenie 8. Przyłączenie 9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów Numer księgi / / Obszar Numer księgi / / Obszar A: numer księgi zaginionej B: numer księgi zniszczonej C: numer księgi dawnej D: oznaczenie zbioru dokumentów Identyfikator działki 2. Numer działki /8 3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu B: nazwa obrębu 3 5 ŚWIĘTAJNY Ulica 6. Sposób korzystania 3 5 PS PASTWISKA TRWAŁE 7. Odłączenie 8. Przyłączenie 9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów Numer księgi 5 OL1O / / 5 Obszar 5 0,2982 HA Numer księgi / / Obszar A: numer księgi zaginionej B: numer księgi zniszczonej C: numer księgi dawnej D: oznaczenie zbioru dokumentów Identyfikator działki 2. Numer działki /9 3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu B: nazwa obrębu 3 4 ŚWIĘTAJNY Ulica 6. Sposób korzystania 3 4 WP GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI 7. Odłączenie 8. Przyłączenie 9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów Numer księgi 4 OL1O / / 5 Obszar 4 0,0761 HA Numer księgi / / Obszar A: numer księgi zaginionej B: numer księgi zniszczonej Wygenerowano w portalu ksiegiwieczyste.com. Niniejszy dokument nie jest dokumentem prawnym. Strona 3 / 13

4 4. C: numer księgi dawnej D: oznaczenie zbioru dokumentów Identyfikator działki 2. Numer działki 3 16/10 3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu B: nazwa obrębu 3 ŚWIĘTAJNY Ulica 6. Sposób korzystania 3 R GRUNTY ORNE 7. Odłączenie 8. Przyłączenie 9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów Numer księgi / / Obszar Numer księgi / / Obszar A: numer księgi zaginionej B: numer księgi zniszczonej C: numer księgi dawnej D: oznaczenie zbioru dokumentów Podrubryka 4.2 Budynek Podrubryka 4.3 Urządzenie Podrubryka 4.4 Lokal Rubryka 5 Obszar Wpisu Wykr. Obszar 5 2,1657 HA Rubryka 6 Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków Rubryka 7 Podstawa oznaczenia (sprostowania) Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi Rubryka 8 Dane o i chwili wpisu Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej, a także projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej Rubryka 9 Komentarz Pole Komentarz do migracji Wpisu Wykr. Wygenerowano w portalu ksiegiwieczyste.com. Niniejszy dokument nie jest dokumentem prawnym. Strona 4 / 13

5 B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale 1 WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ Zestawienie rubryk podstaw wpisów Dane o DZ. KW. / / / 93 / Rubryka Podstawa oznaczenia (sprostowania) Wpisu Wykr. Podstawa oznaczenia (sprostowania) OPIS I MAPA 2. Data sporządzenia 3. Nazwa organu 4. Siedziba organu 5. Numer karty akt 1 6. Numer księgi / / Dane o DZ. KW. / OL1O / / 11 / 001 Rubryka Podstawa oznaczenia (sprostowania) Wpisu Wykr. Podstawa oznaczenia (sprostowania) MAPA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH 2. Data sporządzenia Nazwa organu STAROSTA OLSZTYŃSKI 4. Siedziba organu OLSZTYN 5. Numer karty akt Numer księgi / / Dane o DZ. KW. / OL1O / / 11 / 001 Rubryka Podstawa oznaczenia (sprostowania) Wpisu Wykr. Podstawa oznaczenia (sprostowania) WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ, WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW 2. Data sporządzenia Nazwa organu STAROSTA OLSZTYŃSKI 4. Siedziba organu OLSZTYN 5. Numer karty akt Numer księgi OL1O / / 5 Dane o DZ. KW. / OL1O / / 11 / 001 Rubryka Podstawa oznaczenia (sprostowania) Wpisu Wykr. Podstawa oznaczenia (sprostowania) MAPA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH 2. Data sporządzenia Nazwa organu STAROSTA OLSZTYŃSKI 4. Siedziba organu OLSZTYN Wygenerowano w portalu ksiegiwieczyste.com. Niniejszy dokument nie jest dokumentem prawnym. Strona 5 / 13

6 5. Numer karty akt Numer księgi / / Zestawienie rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów Podrubryka Dane o Wpisu Wykr. Treść pola Kod żąd. Chwila wpływu Numer dziennika / / 93 / 5. Numer karty akt 6. Numer księgi / / Podrubryka Chwila wpisu Chwila wpisu Wpisujący Imię Nazwisko Stanowisko Podrubryka Dane o Wpisu Wykr. Treść pola Kod żąd. Chwila wpływu :28:00 3. Numer dziennika OL1O / / 11 / 001 WPOGN 5. Numer karty akt Numer księgi / / Podrubryka Chwila wpisu Chwila wpisu Wpisujący Imię DARIUSZ Nazwisko TUMANOWICZ Stanowisko REF Podrubryka Dane o Wpisu Wykr. Treść pola Kod żąd. Chwila wpływu :28:00 3. Numer dziennika OL1O / / 11 / 001 OGPKW 5. Numer karty akt Numer księgi OL1O / / 5 Podrubryka Chwila wpisu Chwila wpisu Wpisujący Imię DARIUSZ Nazwisko TUMANOWICZ Stanowisko REF Podrubryka Dane o Wpisu Wykr. Treść pola Kod żąd. Chwila wpływu :29:00 Wygenerowano w portalu ksiegiwieczyste.com. Niniejszy dokument nie jest dokumentem prawnym. Strona 6 / 13

7 3. Numer dziennika OL1O / / 11 / 001 OGPKW 5. Numer karty akt Numer księgi OL1O / / 6 Podrubryka Chwila wpisu Chwila wpisu Wpisujący Imię KATARZYNA Nazwisko GOŁĘBIEWSKA Stanowisko REF DZIAŁ ISP "SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ" WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ Zestawienie rubryk podstaw wpisów Zestawienie rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów DZIAŁ II "WŁASNOŚĆ" Rubryka 2.1 Wzmianki w dziale II Treść pola Numer wzmianki DZ. KW. / OL1O / 7406 / 11 / 1 2. Chwila zamieszczenia Chwila wykreślenia Omówienie wykreślenia wzmianki WYKREŚLONO PRZY DOKONANIU WPISU Rubryka 2.2 Właściciel Podrubryka Udział Wpisu Wykr. Numer udziału w prawie Wielkość udziału (licznik/mianownik) / 1 3. Rodzaj wspólności 2 6 WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA Numer udziału w prawie 6, 7, Wielkość udziału (licznik/mianownik) 6, 7, 8 1 / 2 3. Rodzaj wspólności Numer udziału w prawie 6, 7, Wielkość udziału (licznik/mianownik) 6, 7, 8 1 / 2 3. Rodzaj wspólności Podrubryka Skarb Państwa Podrubryka Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny) Podrubryka Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną Wygenerowano w portalu ksiegiwieczyste.com. Niniejszy dokument nie jest dokumentem prawnym. Strona 7 / 13

8 Podrubryka Osoba fizyczna Wpisu Wykr. Lista wskazań udziałów w prawie Imię pierwsze 2 6 MARIAN 3. Imię drugie 4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska 2 6 WIERZBICKI 5. Drugi człon nazwiska 6. Imię ojca 2 6 JÓZEF 7. Imię matki 2 6 KAZIMIERA 8. PESEL Lista wskazań udziałów w prawie Imię pierwsze 2 6 EWA 3. Imię drugie 2 6 IRENA 4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska 2 6 WIERZBICKA 5. Drugi człon nazwiska 6. Imię ojca 2 6 KAROL 7. Imię matki 2 6 BARBARA 8. PESEL Lista wskazań udziałów w prawie 6, 7, Imię pierwsze 6, 7, 8 EWA 3. Imię drugie 6, 7, 8 IRENA 4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska 6, 7, 8 WIERZBICKA 5. Drugi człon nazwiska 6. Imię ojca 7. Imię matki 8. PESEL 6, 7, Lista wskazań udziałów w prawie 6, 7, Imię pierwsze 6, 7, 8 MARIAN 3. Imię drugie 4. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska 6, 7, 8 WIERZBICKI 5. Drugi człon nazwiska 6. Imię ojca 7. Imię matki 8. PESEL 6, 7, Rubryka 2.3 Właściciel wyodrębnionego lokalu Rubryka 2.4 Użytkownik wieczysty Rubryka 2.5 Uprawniony Rubryka 2.6 Podstawa nabycia Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi Rubryka 2.7 Dane o i chwili wpisu Wygenerowano w portalu ksiegiwieczyste.com. Niniejszy dokument nie jest dokumentem prawnym. Strona 8 / 13

9 Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi Rubryka 2.8 Komentarz WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ Zestawienie rubryk podstaw wpisów Dane o DZ. KW. / / / 94 / Podrubryka Akt notarialny Wpisu Wykr. Tytuł aktu UMOWA SPRZEDAŻY 2. Numer rep A 3. Data sporządzenia Notariusz 4. Imię pierwsze 5. Imię drugie 6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska 7. Drugi człon nazwiska 8. Siedziba 9. Numer karty akt 10. Numer księgi / / Dane o DZ. KW. / OL1O / / 11 / 001 Podrubryka Akt notarialny Wpisu Wykr. Tytuł aktu UMOWA MAJĄTKOWA O CZĘŚCIOWY PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO 2. Numer rep A 1886/ Data sporządzenia Notariusz 4. Imię pierwsze TERESA 5. Imię drugie 6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska 7. Drugi człon nazwiska ZIÓŁKOWSKA 8. Siedziba OLSZTYNEK 9. Numer karty akt Numer księgi OL1O / / 6 Dane o DZ. KW. / OL1O / / 11 / 001 Podrubryka Orzeczenie sądu Wpisu Wykr. Rodzaj i przedmiot orzeczenia WYROK ORZEKAJĄCY ROZWÓD 2. Sygnatura akt VI RC 2156/07 3. Data wydania orzeczenia Nazwa sądu SĄD OKRĘGOWY VI WYDZIAŁ CYWILNY RODZINNY Wygenerowano w portalu ksiegiwieczyste.com. Niniejszy dokument nie jest dokumentem prawnym. Strona 9 / 13

10 5. Siedziba sądu OLSZTYN 6. Numer karty akt 5 7. Numer księgi OL1O / / 6 8 Dane o DZ. KW. / OL1O / / 11 / 001 Podrubryka Akt notarialny Wpisu Wykr. Tytuł aktu UMOWA SPRZEDAŻY 2. Numer rep A 7558/ Data sporządzenia Notariusz 4. Imię pierwsze TERESA 5. Imię drugie 6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska 7. Drugi człon nazwiska ZIÓŁKOWSKA 8. Siedziba OLSZTYNEK 9. Numer karty akt Numer księgi / / Zestawienie rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów Podrubryka Dane o Wpisu Wykr. Treść pola Kod żąd. Chwila wpływu Numer dziennika / / 94 / 5. Numer karty akt Numer księgi / / Podrubryka Chwila wpisu Chwila wpisu Wpisujący Imię Nazwisko Stanowisko Podrubryka Dane o Wpisu Wykr. Treść pola Kod żąd. Chwila wpływu :29:00 3. Numer dziennika OL1O / / 11 / 001 IWPII 5. Numer karty akt Numer księgi OL1O / / 6 Podrubryka Chwila wpisu Chwila wpisu Wpisujący Imię KATARZYNA Wygenerowano w portalu ksiegiwieczyste.com. Niniejszy dokument nie jest dokumentem prawnym. Strona 10 / 13

11 Nazwisko GOŁĘBIEWSKA Stanowisko REF DZIAŁ III "PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA" WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ Zestawienie rubryk podstaw wpisów Zestawienie rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów DZIAŁ IV "HIPOTEKA" Rubryka 4.1 Wzmianki w dziale IV Treść pola Numer wzmianki DZ. KW. / OL1O / 5654 / 12 / 1 2. Chwila zamieszczenia Chwila wykreślenia Omówienie wykreślenia wzmianki WYKREŚLONO PRZY DOKONANIU WPISU Rubryka 4.2 Numer hipoteki (roszczenia) Wpisu Wykr. Numer hipoteki (roszczenia) 9 1 Rubryka 4.3 Napis Wpisu Wykr. Napis Rubryka 4.4 Treść wpisu Podrubryka Treść hipoteki (roszczenia) Wpisu Wykr. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 9 HIPOTEKA PRZYMUSOWA 2. Suma ,91 3. Suma słownie 9 DZIEWIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA TRZYDZIEŚCI OSIEM 91/100 ZŁOTYCH 4. Waluta sumy 9 ZŁ 5. Odsetki A: rodzaj odsetek B: wysokość odsetek 6. Udział Hipoteka na wierzytelności hipotecznej 8. Oznaczenie wierzytelności i stosunku prawnego A: numer wierzytelności 9 1 B: wierzytelność 9 NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA, ODSETKI, ROSZCZENIA O ŚWIADCZENIA UBOCZNE WYNIKAJĄCE Z ART. 110 (1) USTAWY Z DNIA R. O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE Wygenerowano w portalu ksiegiwieczyste.com. Niniejszy dokument nie jest dokumentem prawnym. Strona 11 / 13

12 C: stosunek prawny 9. Termin zapłaty 10. Pierwszeństwo 1 Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa 12. Księga współobciążona A: nr księgi wieczystej B: nr hipoteki (roszczenia) / / 13. Inne informacje 14. Numer hipoteki w RZHLZ 15. Rodzaj zmiany 9 Wierzyciel hipoteczny Podrubryka Skarb Państwa Podrubryka Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny) Podrubryka Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną Wpisu Wykr. Nazwa 9 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W OLSZTYNIE 2. Siedziba 9 WARSZAWA 3. REGON Stan przejściowy 5. Administrator hipoteki Podrubryka Osoba fizyczna Rubryka 4.5 Podstawa wpisu Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi Rubryka 4.6 Dane o i chwili wpisu Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi Rubryka 4.7 Komentarz Rubryka 4.8 Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ Zestawienie rubryk podstaw wpisów Dane o DZ. KW. / OL1O / / 12 / 001 Podrubryka Decyzja administracyjna Wpisu Wykr. Przedmiot decyzji DECYZJA OKREŚLAJĄCA ZADŁUŻENIE Z TYTUŁU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ODSETEK 2. Numer decyzji DZPDZ12/ Data wydania decyzji Wygenerowano w portalu ksiegiwieczyste.com. Niniejszy dokument nie jest dokumentem prawnym. Strona 12 / 13

13 4. Oznaczenie organu ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W OLSZTYNIE 5. Siedziba organu WARSZAWA 6. Numer karty akt Numer księgi OL1O / / 5 Zestawienie rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów 7. Podrubryka Dane o Wpisu Wykr. Treść pola Kod żąd. Chwila wpływu :43:00 3. Numer dziennika OL1O / / 12 / 001 WHIPO 5. Numer karty akt Numer księgi / / Podrubryka Chwila wpisu Chwila wpisu Wpisujący Imię DARIUSZ Nazwisko TUMANOWICZ Stanowisko REF Wygenerowano w portalu ksiegiwieczyste.com. Niniejszy dokument nie jest dokumentem prawnym. Strona 13 / 13

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------ Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej GL1G/00076061/5 Typ księgi wieczystej NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA Oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą VIII WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00107788/1, STAN Z DNIA 20140716 10:14 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Strona 1 Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej JG1B/00015852/5 Typ księgi wieczystej NIERUCHOMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR SR1S/00058700/2, STAN Z DNIA 20150619 11:00 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Aktualny na dzień: 2016-10-29 18:53:26 UTC UWAGA: Niniejszy wydruk PDF nie jest dokumentem prawnym w rozumieniu Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece. Dokument będący

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00112357/9, STAN Z DNIA 20140716 12:16 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

ODPIS ZUPEŁNY KSIĘGI WIECZYSTEJ

ODPIS ZUPEŁNY KSIĘGI WIECZYSTEJ Sygnatura o wydanie : EUKW/2.9/562/2016 Dokument samodzielnie wydrukowany, wydany w trybie art. 36 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, posiadający moc wydawanego przez

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ AKTUALNA KSIĘGI WIECZYSTEJ

TREŚĆ AKTUALNA KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ AKTUALNA KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WA1N/00046935/2, STAN Z DNIA 20151211 12:22 prowadzonej przez SĄD REJONOWY W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM, IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH WA1N GRUNT

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV - "HIPOTEKA"

DZIAŁ IV - HIPOTEKA Strona 1 TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR GD2W/00020005/5, STAN Z DNIA 20111208 14:49 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV DZIAŁ IV "HIPOTEKA" Rubryka 4.1 Wzmianki w dziale IV 1. 1. Numerwzmianki

Bardziej szczegółowo

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Page 1 of 1 20111225 Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej WA6M/00422923/9 Typ księgi wieczystej

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Sygnatura wniosku LU1C/28.0S/13/2012 MPGK SP. Z 0.0. W CHEŁMIE Centr~l~ Informacja KsiągWie

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Aktualny na dzień: :14:58

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Aktualny na dzień: :14:58 Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Aktualny na dzień: 20120318 14:14:58 OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe Numer i nazwa pola Treść pola 1. Numer księgi WA1O / 00073174 / 8 2.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV - "HIPOTEKA"

DZIAŁ IV - HIPOTEKA DZIAŁ IV "HIPOTEKA" Rubryka 4.1 Wzmianki w dziale IV Lp. Numer wzmianki DZ. KW. / WA1M / 31578 / 07 / 1 2. Chwila zamieszczenia 200713 14:03:02 3. Chwila wykreślenia 4. Omówienie wykreślenia wzmianki Rubryka

Bardziej szczegółowo

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html Page 1 of 6 TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WA2M/00195508/5 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV DZIAŁ IV "HIPOTEKA" Rubryka 4.1 Wzmianki w dziale IV Treść pola 1. 1. Numer wzmianki DZ. KW.

Bardziej szczegółowo

, Numer i nazwa pola TreŚĆ pola 1. Numer księgi WA6M / /2 \,

, Numer i nazwa pola TreŚĆ pola 1. Numer księgi WA6M / /2 \, Nr Numer i nazwa pola ndeks TreŚĆpola 1. Dane o wniosku DZ.CN. WA6M1000085571 071002 CENTRALNANFORMAOA KSĄGWECZYSTYCH EK5POlYTURA UL. KOŚCUSZK14 05-500 PASECZNO 1. Podstawa zmiany PRZEKSZTAŁCENEPRAWAUżvTKOWANAWECZYSTEGOW

Bardziej szczegółowo

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ Dokument samodzielnie wydrukowany, wydany w trybie art. 36 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, posiadający moc dokumentu wydawanego przez sąd bez zaopatrywania go

Bardziej szczegółowo

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ Dokument samodzielnie wydrukowany, wydany w trybie art. 36 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, posiadający moc dokumentu wydawanego przez sąd bez zaopatrywania go

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Strona 1 z 3 TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR GW1G/00036607/0, STAN Z DNIA 2018-09-27 09:41 GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I BUDYNEK STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK, 2013-05-21. N > tsl. p a 3' 58. c m jpłotiwrró1. s ro 3 S ' « LP. Numer i nazwa pola indeks Treść pola. Wpisu 1. 1. Identyfikator działki ?

GDAŃSK, 2013-05-21. N > tsl. p a 3' 58. c m jpłotiwrró1. s ro 3 S ' « LP. Numer i nazwa pola indeks Treść pola. Wpisu 1. 1. Identyfikator działki ? CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. UL. SZCZECIŃSKA 65/1 0-392 GDAŃSK CENTRALNA INFORMACJA KSIĄG WIECZYSTYCH EKSPOZYTURA UL. PIEKARNICZA 10 0-169 GDAŃSK S A P R E J O N O W Y GdańsK-PólfiOCW Gdańsku li; Wydział

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Strona 1 z 2 29 14:33 DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Numer bieżący nieruchomości 1 1 Działki ewidencyjne Lp. --- Numer działki 723/1 1, 6 Identyfikator działki 101601_0023.723/1 Obręb ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I O OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁ I O OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WR1K/00118712/4, STAN Z DNIA 2016 04 26 10:23 DZIAŁ I O OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Numer bieżący nieruchomości 4 15 Działki ewidencyjne Numer działki 137/8 1, 2, 11, 14 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ Dokument samodzielnie wydrukowany, wydany w trybie art. 36 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, posiadający moc dokumentu wydawanego przez sąd bez zaopatrywania go

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Page 1 of 3 03 13:15 DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Numer bieżący nieruchomości 1 --- Działki ewidencyjne Lp. 1. --- Numer działki 362/1 3 Obręb ewidencyjny (numer) S-1 Położenie (numer porządkowy

Bardziej szczegółowo

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ Sygnatura wniosku o wydanie dokumentu: EUKW/7.2/628/2017 Dokument samodzielnie wydrukowany, wydany w trybie art. 36 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, posiadający

Bardziej szczegółowo

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ Dokument samodzielnie wydrukowany, wydany w trybie art. 36 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, posiadający moc dokumentu wydawanego przez sąd bez zaopatrywania go

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz Obwieszczenie MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz Obwieszczenie MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 463 Obwieszczenie MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Strona z 3 TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR LDM/0000335/0, STAN Z DNIA 208-0- 2 :39 WIECZYSTYCH - LDM DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Numer bieżący nieruchomości Działki ewidencyjne Lp.. --- Numer działki

Bardziej szczegółowo

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ Dokument samodzielnie wydrukowany, wydany w trybie art. 36 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, posiadający moc dokumentu wydawanego przez sąd bez zaopatrywania go

Bardziej szczegółowo

z :26

z :26 TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR KR1O/00033560/7, STAN Z DNIA 2016-03-18 20:25 DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Numer bieżący nieruchomości 2 Działki ewidencyjne Numer działki 672/2 Przyłączenie (numer księgi

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I O OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU

DZIAŁ I O OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WRO/00032809/8, STAN Z DNIA 206 0 2 0:58 DZIAŁ I O OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Numer bieżący nieruchomości 2 7 Działki ewidencyjne Lp.. Numer działki 267/42, 3, 4, 5 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lutego 2013 r. Poz. 224 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lutego 2013 r. Poz. 224 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lutego 2013 r. Poz. 224 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE, M. KRAKÓW, KRAKÓW M., KROWODRZA, KRAKÓW, PRĄDNICKA ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY "URBI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MAŁOPOLSKIE, M. KRAKÓW, KRAKÓW M., KROWODRZA, KRAKÓW, PRĄDNICKA ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY URBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej KR1P/00188787/6 Typ księgi wieczystej Oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Strona Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej JGB/000460/0 Typ księgi wieczystej Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 11:30 DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Numer bieżący nieruchomości 3 8 Działki ewidencyjne Lp. 1. --- Numer działki 77/3 1 Identyfikator działki 026401_1.0053.AR_6.77/3 Obręb ewidencyjny (numer, nazwa)

Bardziej szczegółowo

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ Dokument samodzielnie wydrukowany, wydany w trybie art. 36 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, posiadający moc dokumentu wydawanego przez sąd bez zaopatrywania go

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Page 1 of 2 10-09 15:29 DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Numer bieżący nieruchomości 2 1, 2 Działki ewidencyjne Lp. 1. --- Numer działki 23 1, 2 Obręb ewidencyjny (numer) 2-08-02 Położenie (numer porządkowy

Bardziej szczegółowo

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ Sygnatura wniosku o wydanie dokumentu: EUKW/6.1/19/2017 Dokument samodzielnie wydrukowany, wydany w trybie art. 36 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, posiadający

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 33 2519 Poz. 165 165 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

Bardziej szczegółowo

Odpis zwykły księgi wieczystej, stan z dnia :41

Odpis zwykły księgi wieczystej, stan z dnia :41 Sygnatura wniosku WR1K/0.051183/01 EGERIA DEVELOPMENT SP. ZOO. Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany CENTRALNA INFORMACJA KSL%3 WIECZYSTYCH EKSPOZYTURA UL KOMANDORSKA 1 50-950 WRcCŁAW A: nazwa sądu B: siedziba

Bardziej szczegółowo

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ Sygnatura wniosku o wydanie dokumentu: EUKW/26.9/1114/2017 Dokument samodzielnie wydrukowany, wydany w trybie art. 36 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, posiadający

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym Dz.U. z 2016r. poz. 312 Z ostatnią zmianą z dnia 01.04.2016r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

TRESC KSIĘGI WIECZYSTEJ NR GD1G/ /7, STAN Z DNIA :06 OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ. Rubryka Informacje podstawowe

TRESC KSIĘGI WIECZYSTEJ NR GD1G/ /7, STAN Z DNIA :06 OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ. Rubryka Informacje podstawowe https:' przegladarka-ekw.ms gov.pl eukw jjra KsiegiWieczyste pokazwydruk TRESC KSIĘGI WIECZYSTEJ NR GD1G/00032166/7, STAN Z DNIA 2016-06-14 13:06 Okładka Dział I-O Dział I-SD Dział II Dział III Dział IV

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Strona 1 z 6 TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR SU1S/00048327/9, STAN Z DNIA 2018-12- 06 12:09 prowadzonej przez SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH, VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH - SU1S GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I-SP - "SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ" Brak wpisu WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ

DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ Brak wpisu WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DZIAŁ IO "OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI" Rubryka 0.1 Informacje podstawowe Numer księgi LD1M / 00258112 / 5 2. Oznaczenie wydziału Strona 1 z 61 A: nazwa sądu SĄD REJONOWY DLA ŁODZIŚRÓDMIEŚCIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 695 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 695 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 695 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ Dokument samodzielnie wydrukowany, wydany w trybie art. 36 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, posiadający moc dokumentu wydawanego przez sąd bez zaopatrywania go

Bardziej szczegółowo

SĄD REJONOWY ^da/»fsfe-półnot. w Gdańsku - r. ; «lvch

SĄD REJONOWY ^da/»fsfe-półnot. w Gdańsku - r. ; «lvch CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. UL. SZCZECIŃSKA 65/1 8-392 CENTRALNA INFORMACJA KSIĄG WIECZYSTYCH EKSPOZYTURA UL. PIEKARNICZA 1 8-169 SĄD REJONOWY ^da/»fsfe-półnot. w Gdańsku - r. ; «lvch Odpis zwykły

Bardziej szczegółowo

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ Dokument samodzielnie wydrukowany, wydany w trybie art. 36 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, posiadający moc dokumentu wydawanego przez sąd bez zaopatrywania go

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I O OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁ I O OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WR1K/00143430/7, STAN Z DNIA 2015 02 03 12:16 prowadzonej przez SĄD REJONOWY DLA IA KRZYKÓW WE IU, IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH WR1K DZIAŁ I O OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Numer

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Aktualny na dzień: :03:07

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Aktualny na dzień: :03:07 Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Aktualny na dzień: 20110311 13:03:07 OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe Numer i nazwa pola Treść pola 1. Numer księgi WA4M / 00194700 / 8 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 września 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 września 2003 r. Dz.U.03.176.1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. z dnia 10 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 20 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 20 sierpnia 2003 r. Stan prawny: 11.04.2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 33 2514 Poz. 164 164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR SU1S/ /9, STAN Z DNIA :12

TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR SU1S/ /9, STAN Z DNIA :12 Strona 1 z 6 TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR SU1S/00048327/9, STAN Z DNIA 2018-12- 06 12:12 prowadzonej przez SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH, VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH - SU1S GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR SU1S/ /9, STAN Z DNIA :10

TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR SU1S/ /9, STAN Z DNIA :10 Strona 1 z 6 TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR SU1S/00048327/9, STAN Z DNIA 2018-07- 16 13:10 prowadzonej przez SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH, VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH - SU1S GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 1148

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 1148 Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 1148 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych udostępnionej w sieci publicznej Internet

Instrukcja korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych udostępnionej w sieci publicznej Internet Instrukcja korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych udostępnionej w sieci publicznej Internet 1. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w menu Rejestry i ewidencje i podmenu Nowa księga

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wpis w księdze wieczystej

Wniosek o wpis w księdze wieczystej Załącznik nr 2 KW-WPIS Adnotacja o wpłynięciu wniosku: strona 1 Wniosek o wpis w księdze wieczystej Rejestr Ksiąg Wieczystych Numer Dz. Kw: Uiszczono opłatę w kwocie (w zł): POUCZENIE Formularz należy

Bardziej szczegółowo

strona 1 KW-WPIS NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW WNOSZĘ O:

strona 1 KW-WPIS NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW WNOSZĘ O: strona 1 KW-WPIS Księgi Wieczyste Numer Dz.Kw: Naliczono opłatę w kwocie (w zł): POUCZENIE Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wpis w księdze wieczystej

Wniosek o wpis w księdze wieczystej KW-WPIS Adnotacja o wpłynięciu wniosku: strona 1 Wniosek o wpis w księdze wieczystej Księgi Wieczyste Numer Dz.Kw: Naliczono opłatę w kwocie (w zł): POUCZENIE Formularz należy wypełnić w języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Notariusz Mariusz Kędzierski

Notariusz Mariusz Kędzierski Notariusz Mariusz Kędzierski - PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO - Podział majątku wspólnego (po ustaniu wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej). Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IXKM 694/16, IXKMS 17/15 AUTOR:

O P I N I A IXKM 694/16, IXKMS 17/15 AUTOR: IXKM 694/16, IXKMS 17/15 O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działek ew. nr 40/2 o pow. 1000m2 oraz 40/4 o pow. 1279m2, położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Co to jest kataster nieruchomości?

Co to jest kataster nieruchomości? Co to jest kataster nieruchomości? Są dokumenty, których będziemy potrzebować niemalże przy każdej transakcji związanej z nieruchomościami. Jednym z nich jest wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o założenie księgi wieczystej

Wniosek o założenie księgi wieczystej Załącznik Nr strona KW-ZAL Adnotacja o wpłynięciu wniosku: Rejestr Ksiąg Wieczystych Wniosek o założenie księgi wieczystej Numer Dz Kw: Uiszczono opłatę w kwocie (w zł): POUCZENIE Formularz należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

IXKM 694/16, IXKMS 17/15

IXKM 694/16, IXKMS 17/15 IXKM 694/16, IXKMS 17/15 OPINIA określająca wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działek ew. nr 40/2 o pow. 1000m2 oraz 40/4 o pow. 1279m2, położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y KM 599/2 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nawojowa Góra gm Krzeszowice, składającej się z działek

Bardziej szczegółowo

Wszystko o księgach wieczystych

Wszystko o księgach wieczystych Wszystko o księgach wieczystych, czyli co kredytobiorca powinien wiedzieć na ten temat. Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007 Przemysław Mudel Edycja z dnia: 02 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

(tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U. z 2013r. poz.224 Z ostatnią zmianą z dnia 01.01.2015. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do

Bardziej szczegółowo

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 ESTIMER Barbara Zielezińska ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 Numer z rejestru operatów: 07/03/2013 Nr egzemplarza 1/3 OPERAT SZACUNKOWY wartości rynkowej prawa

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. LOKALIZACJA, SĄSIEDZTWO, DOSTĘPNOŚĆ

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. LOKALIZACJA, SĄSIEDZTWO, DOSTĘPNOŚĆ 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. LOKALIZACJA, SĄSIEDZTWO, DOSTĘPNOŚĆ Przedmiotowe działki ewidencyjne nr 644/1 oraz nr 644/3 położone są w miejscowości Koźmice Wielkie, gmina Wieliczka, powiat

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2089/15 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określająca wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ulicy Rodziny Poganów w Zabierzowie, gm. Zabierzów, składającej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI

WYCIĄG Z OPINII KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Lokal stanowiący odrębną nieruchomość ADRES Kraków, ul. Felińskiego 29/19 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 28 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z operatu szacunkowego wyceny nieruchomości

Wyciąg z operatu szacunkowego wyceny nieruchomości Wyciąg z operatu szacunkowego wyceny nieruchomości Księgi wieczyste nieruchomości: RZ2Z/00006001/2, RZ2Z/00021994/0. Typ ksiąg: nieruchomość gruntowa. Nazwa sądu prowadzącego księgi wieczyste: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. *

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. * Dz.U. z 2001r. Nr 102 poz. 1122 Z ostatnią zmianą z dnia 01.07.2016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. * (Dz.

Bardziej szczegółowo

M inisterstw o Spraw iedliw ości D epartam ent Prawa Cywilnego. DPrC-l /12 j

M inisterstw o Spraw iedliw ości D epartam ent Prawa Cywilnego. DPrC-l /12 j M inisterstw o Spraw iedliw ości D epartam ent Prawa Cywilnego Warszawa, dnia^ stycznia 2013 r. DPrC-l-023-220/12 j Pan Jarosław Formalewicz Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r.

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 6 grudnia 05 r. Poz. 507 UCHWAŁA NR XIV/90/5 RADY GMINY DYWITY z dnia 0 listopada 05 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w Gminie Dywity

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. LOKALIZACJA, SĄSIEDZTWO, DOSTĘPNOŚĆ Przedmiotowa działka ewidencyjna nr 219/1, położona jest w miejscowości Czarnochowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki,

Bardziej szczegółowo

xero U 1. Numer księgi PL1P / / 0 fel ki

xero U 1. Numer księgi PL1P / / 0 fel ki xero Sygnatur* wniosku PL1P/30.08/52/2012 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU Sygnatura wniosku PL1P/30 08/52/2012 Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany PŁOCK, 2012-08-30 CBFLKALNA INFORMACJA KSIĄG WIECZYSTYCH

Bardziej szczegółowo

Księga wieczysta - jak założyć?

Księga wieczysta - jak założyć? Księga wieczysta - jak założyć? Księga wieczystej ułatwia przeprowadzenie wszelkich formalności związanych z obrotem nieruchomości. Jak założyć księgę wieczystą? Zobacz także: - Co to jest księga wieczysta?

Bardziej szczegółowo

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ

ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ Dokument samodzielnie wydrukowany, wydany w trybie art. 36 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, posiadający moc dokumentu wydawanego przez sąd bez zaopatrywania go

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 1718/13 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości lokalowej lokalu niemieszkalnego: garaż L4, znajdujący się w budynku przy ul. Imbramowskiej

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Oznaczenie Księgi wieczystej: Księga wieczysta; KR1I/00031976/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw

Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw 1.Wstęp W EGiB rejestrujemy przede wszystkim informacje o stanie faktycznym gruntów. Obiektem stanu faktycznego jest działka. Drugim

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE Spis treści Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 11 Od Autorów............................................................ 17 Część pierwsza KSIĘGI WIECZYSTE

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. LOKALIZACJA, SĄSIEDZTWO, DOSTĘPNOŚĆ Przedmiotowa działka ewidencyjna nr 550/3, położona jest w miejscowości Lednica Górna, gmina Wieliczka, powiat wielicki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Sporządzenie wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze zgromadzenia obligatariuszy spółki z portfela. Spółka: Ronson Europe NV. Data zgromadzenia obligatariuszy: 7 sierpnia 2015 roku

Sprawozdanie ze zgromadzenia obligatariuszy spółki z portfela. Spółka: Ronson Europe NV. Data zgromadzenia obligatariuszy: 7 sierpnia 2015 roku Sprawozdanie ze zgromadzenia obligatariuszy spółki z portfela Spółka: Ronson Europe NV Data zgromadzenia obligatariuszy: 7 sierpnia 2015 roku Uchwały podjęte przez W Uchwała nr 1 z dnia 7 sierpnia 2015

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) Sygn. akt V CZ 3/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 marca 2015 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) w sprawie z urzędu przy uczestnictwie

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

O G Ł O S Z E N I E. Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Warszawa, dnia 25. 08. 2014r. O G Ł O S Z E N I E Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Co to jest Księga Wieczysta?

Co to jest Księga Wieczysta? Co to jest Księga Wieczysta? Księga wieczysta zawiera informacje o stanie prawnym nieruchomości. Założenie księgi wieczystej ułatwia obrót nieruchomością, sprzedaż czy wzięcie kredytu hipotecznego na prawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 82/10. Dnia 16 czerwca 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 82/10. Dnia 16 czerwca 2010 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 82/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 czerwca 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSA Jan Futro (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Zdzisława

Bardziej szczegółowo