ODPIS ZUPEŁNY KSIĘGI WIECZYSTEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPIS ZUPEŁNY KSIĘGI WIECZYSTEJ"

Transkrypt

1 Sygnatura o wydanie : EUKW/2.9/562/2016 Dokument samodzielnie wydrukowany, wydany w trybie art ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, posiadający moc wydawanego przez sąd bez zaopatrywania go w pieczęć urzędową i podpis upoważnionego pracownika. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI CENTRALA CENTRALNEJ INFORMACJI KSIĄG WIECZYSTYCH ul.poniatowskiego KRASNYSTAW ODPIS ZUPEŁNY KSIĘGI WIECZYSTEJ stan na dzień godz. 23:10:58 OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka Informacje podstawowe Numer i nazwa pola 1. Numer księgi ZA1K / / 6 Treść pola Oznaczenie wydziału A: nazwa sądu SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU B: siedziba sądu ZAMOŚĆ C: kod wydziału ZA1K D: numer wydziału XII E: nazwa wydziału ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W KRASNYMSTAWIE 2. Oznaczenie wydziału A: nazwa sądu SĄD REJONOWY W KRASNYMSTAWIE B: siedziba sądu KRASNYSTAW C: kod wydziału ZA1K D: numer wydziału IV E: nazwa wydziału WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Numer i nazwa pola Indeks Treść pola zmiany 3. Typ księgi 1. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA Rubryka Dane o założeniu księgi wieczystej Numer i nazwa pola Indeks Treść pola zmiany 1. Stan w czasie założenia 1. ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA 2. Chwila zapisania księgi Chwila ujawnienia księgi Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej Rubryka Dane o zamknięciu księgi wieczystej Numer i nazwa pola Indeks Treść pola zmiany 1. Chwila zamknięcia księgi Podstawa zamknięcia księgi 1. Rubryka Podstawa zmiany Strona 1 / 24

2 DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Rubryka Wzmianki w dziale I-O Lp. Numer i nazwa pola Treść pola 1. 1 A. Numer wzmianki DZ. KW. / ZA1K / 2871 / 11 / 1 2. Chwila zamieszczenia Chwila wykreślenia Rubryka Numer nieruchomości 1. Numer bieżący nieruchomości 1. 1, 2 3 Rubryka Położenie Numer porządkowy 1. 1, Województwo LUBELSKIE 3. Powiat KRASNOSTAWSKI 4. Gmina KRASNYSTAW MIASTO 5. Miejscowość 1. 1, 2 4 KRASNYSTAW 2. 4 KRASNYSTAW MIASTO 6. Dzielnica 1. Rubryka Oznaczenie Podrubryka Działka ewidencyjna Identyfikator działki _ /1 2. Numer działki 1. 1, 2 109/1 3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 1. ewidencyjnego B: nazwa obrębu 1. 1, 2 4 KOLONIA ROŃSKO ewidencyjnego 2. 4 ROŃSKO KOLONIA 4. Położenie 1. 1, Ulica Sposób korzystania 1. 1, 2 4 DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA 2. 4 BA - TERENY PRZEMYSŁOWE 7. Odłączenie Numer księgi 1. / / Strona 2 / 24

3 Obszar Przyłączenie Numer księgi 1. / / Obszar Numer księgi zaginionej, A: numer księgi 1. zniszczonej, dawnej, zbioru zaginionej dokumentów B: numer księgi 1. zniszczonej C: numer księgi 1. dawnej D: oznaczenie 1. zbioru dokumentów Podrubryka Budynek Podrubryka Urządzenie Podrubryka Lokal Rubryka Obszar 1. Obszar 1. 1, 2 0,6531 HA Rubryka Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków 1. Zgodność 1. B 2. Chwila sprawdzenia :45:48 3. Wersja bazy EGiB 1. Rubryka Podstawa oznaczenia (sprostowania) Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi Rubryka Dane o i chwili wpisu Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi Rubryka Komentarz Pole Komentarz do migracji A: Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze 1. wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej B: Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w 1. 3 danym dziale Strona 3 / 24

4 DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ BRAK WPISÓW DZIAŁ II - WŁASNOŚĆ Rubryka Wzmianki w dziale II Lp. Numer i nazwa pola Treść pola 1. 1 A. Numer wzmianki DZ. KW. / ZA1K / 98 / 16 / 1 2. Chwila zamieszczenia Chwila wykreślenia A. Numer wzmianki DZ. KW. / ZA1K / 2871 / 11 / 2 2. Chwila zamieszczenia Chwila wykreślenia Rubryka Właściciel Podrubryka Udział Numer udziału w prawie Wielkość udziału (licznik/mianownik) / 1 3. Rodzaj wspólności Numer udziału w prawie Wielkość udziału (licznik/mianownik) / 1 3. Rodzaj wspólności Numer udziału w prawie Wielkość udziału (licznik/mianownik) / 1 3. Rodzaj wspólności 1. Podrubryka Skarb Państwa Podrubryka Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny) Lista wskazań udziałów w prawie Nazwa GMINA I MIASTO KRASNYSTAW 3. Siedziba REGON Nazwa uprawnionego Siedziba uprawnionego REGON uprawnionego 1. Strona 4 / 24

5 Podrubryka Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną Lista wskazań udziałów w prawie Nazwa "WIATRON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. Siedziba KRASNYSATW 4. REGON Stan przejściowy KRS 1. Podrubryka Osoba fizyczna Lista wskazań udziałów w prawie Imię pierwsze MICHAŁ 3. Imię drugie Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego SZUMIŁO 5. Drugi człon nazwiska złożonego Imię ojca MARIAN 7. Imię matki JÓZEFA 8. PESEL Rubryka Właściciel wyodrębnionego lokalu Rubryka Użytkownik wieczysty Rubryka Uprawniony Rubryka Podstawa nabycia Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi Rubryka Dane o i chwili wpisu Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi Rubryka Komentarz Strona 5 / 24

6 DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA Rubryka Wzmianki w dziale III Lp. Numer i nazwa pola Treść pola 1. 1 A. Numer wzmianki DZ. KW. / ZA1K / 98 / 16 / 5 2. Chwila zamieszczenia Chwila wykreślenia A. Numer wzmianki DZ. KW. / ZA1K / 98 / 16 / 4 2. Chwila zamieszczenia Chwila wykreślenia A. Numer wzmianki DZ. KW. / ZA1K / 98 / 16 / 3 2. Chwila zamieszczenia Chwila wykreślenia A. Numer wzmianki DZ. KW. / ZA1K / 98 / 16 / 2 2. Chwila zamieszczenia Chwila wykreślenia A. Numer wzmianki DZ. KW. / ZA1K / 4334 / 15 / 1 2. Chwila zamieszczenia Chwila wykreślenia A. Numer wzmianki DZ. KW. / ZA1K / 2279 / 15 / 1 2. Chwila zamieszczenia Chwila wykreślenia A. Numer wzmianki DZ. KW. / ZA1K / 1811 / 14 / 1 2. Chwila zamieszczenia Chwila wykreślenia A. Numer wzmianki DZ. KW. / ZA1K / 4157 / 13 / 1 2. Chwila zamieszczenia Chwila wykreślenia Rubryka Numer wpisu 1. Numer wpisu Strona 6 / 24

7 Rubryka Napis 1. Napis 1. Rubryka Treść wpisu Podrubryka Treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia 1. Rodzaj wpisu OSTRZEŻENIE 2. Treść wpisu KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZAMOŚCIU Z SIEDZIBĄ W KRASNYMSTAWIE TOMASZ FORNALSKI WSZCZĄŁ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ TĄ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ W SPRAWIE KM 2178/13 3. Przedmiot wykonywania Pierwszeństwo Prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa Lista nieruchomości 1. A: numer księgi 1. / / współobciążonych wieczystej B: numer wpisu Rodzaj zmiany DO TOCZĄCEGO SIĘ POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO PRZYŁĄCZYŁ SIĘ KOLEJNY WIERZYCIEL W SPRAWIE OZNACZONEJ SYGNATURĄ AKT KOMORNICZYCH KM 2036/15, W POLU (NAZWA) WPISANO "BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNYMSTAWIE ", W POLU (SIEDZIBA) WPISANO "KRASNYSTAW" 2. 12, DO TOCZĄCEGO SIĘ POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO PRZYŁĄCZYŁ SIĘ KOLEJNY WIERZYCIEL W SPRAWIE OZNACZONEJ SYGNATURĄ AKT KOMORNICZYCH KM 2774/14, W POLU (NAZWA) WPISANO " STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW ", W POLU (SIEDZIBA) WPISANO "WARSZAWA" 3. 10, DO TOCZĄCEGO SIĘ POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO PRZYŁĄCZYŁ SIĘ WIERZYCIEL W SPRAWIE OZNACZONEJ SYGNATURĄ AKT KOMORNICZYCH KM 1316/14, W POLU (NAZWA) WPISANO "MERITUM CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ", W POLU (SIEDZIBA) WPISANO "LUBLIN" Podrubryka Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną Nazwa MERITUM CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH SP. Z O.O. 2. Siedziba LUBLIN 3. REGON Stan przejściowy KRS Nazwa 1. 10, MERITUM CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH Strona 7 / 24

8 2. Siedziba 1. 10, LUBLIN 3. REGON Stan przejściowy KRS 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa 1. 12, STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW 2. Siedziba 1. 12, WARSZAWA 3. REGON Stan przejściowy KRS Nazwa BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNYMSTAWIE 2. Siedziba KRASNYSTAW 3. REGON Stan przejściowy KRS 1. Rubryka Podstawa wpisu Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi Rubryka Dane o i chwili wpisu Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi Rubryka Komentarz DZIAŁ IV - HIPOTEKA Rubryka Wzmianki w dziale IV Lp. Numer i nazwa pola Treść pola 1. 1 A. Numer wzmianki DZ. KW. / ZA1K / 98 / 16 / 8 2. Chwila zamieszczenia Chwila wykreślenia A. Numer wzmianki DZ. KW. / ZA1K / 98 / 16 / 7 2. Chwila zamieszczenia Chwila wykreślenia A. Numer wzmianki DZ. KW. / ZA1K / 98 / 16 / 6 2. Chwila zamieszczenia Chwila wykreślenia A. Numer wzmianki DZ. KW. / ZA1K / 3437 / 13 / 1 Strona 8 / 24

9 2. Chwila zamieszczenia Chwila wykreślenia A. Numer wzmianki DZ. KW. / ZA1K / 2871 / 11 / 3 2. Chwila zamieszczenia Chwila wykreślenia Rubryka Numer hipoteki (roszczenia) 1. Numer hipoteki (roszczenia) Rubryka Napis Rubryka Treść wpisu Podrubryka Treść hipoteki (roszczenia) 1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA UMOWNA 2. Suma ,00 3. Suma słownie PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY 4. Waluta sumy ZŁ 5. Odsetki A: rodzaj odsetek 1. B: wysokość 1. odsetek 6. Udział Hipoteka na wierzytelności hipotecznej Oznaczenie 1. A: numer wierzytelności i stosunku wierzytelności prawnego B: wierzytelność ROSZCZENIE O ZWROT KAPITAŁU KREDYTU, ODSETEK ORAZ INNYCH ROSZCZEŃ UBOCZNYCH 9. Termin zapłaty Pierwszeństwo Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa 1. C: stosunek prawny UMOWA KREDYTOWA Z DNIA ROKU NR /51/WP/ Księga współobciążona 1. A: nr księgi 1. / / wieczystej B: nr hipoteki 1. (roszczenia) 13. Inne informacje Numer hipoteki w RZHLZ Rodzaj zmiany 1. Wierzyciel hipoteczny Podrubryka Skarb Państwa Strona 9 / 24

10 Podrubryka Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny) Podrubryka Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną Nazwa BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNYMSTAWIE 2. Siedziba KRASNYSTAW 3. REGON Stan przejściowy Administrator hipoteki KRS 1. Podrubryka Osoba fizyczna Rubryka Numer hipoteki (roszczenia) 1. Numer hipoteki (roszczenia) 1. 7, Rubryka Napis Rubryka Treść wpisu Podrubryka Treść hipoteki (roszczenia) 1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 1. 7, 8 18 HIPOTEKA PRZYMUSOWA 2. Suma 1. 7, ,40 3. Suma słownie 1. 7, 8 18 TRZYNAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY 40/ Waluta sumy 1. 7, 8 18 ZŁ 5. Odsetki A: rodzaj odsetek 1. B: wysokość 1. odsetek 6. Udział Hipoteka na wierzytelności hipotecznej Oznaczenie 1. A: numer 1. 7, wierzytelności i stosunku wierzytelności prawnego B: wierzytelność 1. 7, 8 18 NALEŻNOŚCI OBJĘTE TYTUŁAMI WYKONWCZYMI C: stosunek prawny Termin zapłaty Pierwszeństwo Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa Księga współobciążona 1. A: nr księgi 1. / / wieczystej B: nr hipoteki 1. (roszczenia) 13. Inne informacje Numer hipoteki w RZHLZ 1. Strona 10 / 24

11 15. Rodzaj zmiany 1. Wierzyciel hipoteczny Podrubryka Skarb Państwa Podrubryka Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny) Nazwa 1. 7, 8 18 GMINA MIASTO KRASNYSTAW 2. Siedziba 1. 7, 8 18 KRASNYSTAW 3. REGON 1. 7, Nazwa uprawnionego Siedziba uprawnionego REGON uprawnionego Administrator hipoteki 1. Podrubryka Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną Podrubryka Osoba fizyczna Rubryka Numer hipoteki (roszczenia) 1. Numer hipoteki (roszczenia) 1. 19, 20 3 Rubryka Napis 1. Napis 1. Rubryka Treść wpisu Podrubryka Treść hipoteki (roszczenia) 1. Rodzaj hipoteki (roszczenia) 1. 19, 20 HIPOTEKA UMOWNA 2. Suma 1. 19, ,00 3. Suma słownie 1. 19, 20 TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET 4. Waluta sumy 1. 19, 20 ZŁ 5. Odsetki A: rodzaj odsetek 1. B: wysokość 1. odsetek 6. Udział Hipoteka na wierzytelności hipotecznej Oznaczenie 1. A: numer 1. 19, 20 1 wierzytelności i stosunku wierzytelności prawnego B: wierzytelność 1. 19, 20 SPŁATA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU UMOWY KREDYTU WRAZ Z ODSETKAMI I INNYMI KOSZTAMI C: stosunek prawny 1. 19, 20 UMOWA NR /113/JG/IN/15 Z DNIA Strona 11 / 24

12 9. Termin zapłaty Pierwszeństwo Hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa Księga współobciążona 1. A: nr księgi 1. / / wieczystej B: nr hipoteki 1. (roszczenia) 13. Inne informacje Numer hipoteki w RZHLZ Rodzaj zmiany 1. Wierzyciel hipoteczny Podrubryka Skarb Państwa 2015 ROKU Podrubryka Jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny) Podrubryka Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną Nazwa 1. 19, 20 BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNYMSTAWIE ODDZIAŁ W KRASNYMSTAWIE 2. Siedziba 1. 19, 20 KRASNYSTAW 3. REGON 1. 19, Stan przejściowy Administrator hipoteki KRS 1. Podrubryka Osoba fizyczna Rubryka Podstawa wpisu Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi Rubryka Dane o i chwili wpisu Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi Rubryka Komentarz Rubryka Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym Strona 12 / 24

13 Nr WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ Zestawienie rubryk - podstaw wpisów 1 Dane o DZ. KW. / / / 76 / Rubryka - Podstawa oznaczenia (sprostowania) Podstawa oznaczenia (sprostowania) OPIS I MAPA 2. Data sporządzenia 3. Nazwa organu 4. Siedziba organu 1. Położenie 5. Numer karty akt 2 2 Dane o DZ. KW. / / / 91 / Rubryka - Podstawa oznaczenia (sprostowania) Podstawa oznaczenia (sprostowania) OPIS I MAPA 2. Data sporządzenia 3. Nazwa organu 4. Siedziba organu 1. Położenie 5. Numer karty akt 14 3 Dane o DZ. KW. / / / 93 / Podrubryka - Akt notarialny Tytuł aktu UMOWA DAROWIZNY 2. Numer rep A 1812/93 3. Data sporządzenia Notariusz 4. Imię pierwsze 5. Imię drugie 6. Nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego 7. Drugi człon nazwiska złożonego 8. Siedziba 1. Położenie 9. Numer karty akt Numer księgi / / 4 Dane o DZ. KW. / ZA1K / / 11 / 001 Rubryka - Podstawa oznaczenia (sprostowania) Podstawa oznaczenia (sprostowania) WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW 2. Data sporządzenia Strona 13 / 24

14 3. Nazwa organu STAROSTA KRASNOSTAWSKI 4. Siedziba organu KRASNYSTAW 1. Położenie 5. Numer karty akt 26 5 Dane o DZ. KW. / ZA1K / / 11 / 002 Podrubryka - Akt notarialny Tytuł aktu UMOWA SPRZEDAŻY 2. Numer rep A 1098/11 3. Data sporządzenia Notariusz 4. Imię pierwsze JERZY 5. Imię drugie 6. Nazwisko / pierwszy RAROT człon nazwiska złożonego 7. Drugi człon nazwiska złożonego 8. Siedziba KRASNYSTAW 1. Położenie 9. Numer karty akt Numer księgi / / 6 Dane o DZ. KW. / ZA1K / / 11 / 003 Podrubryka - Akt notarialny Tytuł aktu OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU HIPOTEKI ZAWARTE W 6 AKTU NOTARIALNEGO 2. Numer rep A 1098/11 3. Data sporządzenia Notariusz 4. Imię pierwsze JERZY 5. Imię drugie 6. Nazwisko / pierwszy RAROT człon nazwiska złożonego 7. Drugi człon nazwiska złożonego 8. Siedziba KRASNYSTAW 1. Położenie 9. Numer karty akt Numer księgi / / 7 Dane o DZ. KW. / ZA1K / / 13 / 001 Podrubryka - Inna podstawa Wskazanie podstawy TYTUŁ WYKONAWCZY 2. Sygnatura SW10/6/H/ Data wydania Wystawca BURMISTRZ KRASNEGOSTAWU Strona 14 / 24

15 1. Położenie 5. Numer karty akt Dane o DZ. KW. / ZA1K / / 13 / 001 Podrubryka - Inna podstawa Wskazanie podstawy TYTUŁ WYKONAWCZY 2. Sygnatura SW10/7/H/ Data wydania Wystawca BURMISTRZ KRASNEGOSTAWU 1. Położenie 5. Numer karty akt Dane o DZ. KW. / ZA1K / / 13 / 001 Podrubryka - Inna podstawa Wskazanie podstawy ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI I WEZWANIE DO ZAPŁATY DŁUGU 2. Sygnatura KM 2178/13 3. Data wydania Wystawca KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZAMOŚCIU Z SIEDZIBĄ W KRASNYMSTAWIE TOMASZ FORNALSKI 1. Położenie 5. Numer karty akt Dane o DZ. KW. / ZA1K / / 14 / 001 Podrubryka - Inna podstawa Wskazanie podstawy WEZWANIE DO ZAPŁATY DŁUGU 2. Sygnatura KM 1316/14 3. Data wydania Wystawca KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZAMOŚCIU TOMASZ FORNALSKI 1. Położenie 5. Numer karty akt Dane o DZ. KW. / ZA1K / / 14 / 001 Podrubryka - Inna podstawa Wskazanie podstawy POSTANOWIENIE 2. Sygnatura KM 1316/14 Strona 15 / 24

16 3. Data wydania Wystawca KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ZAMOŚCIU TOMASZ FORNALSKI 1. Położenie 5. Numer karty akt Dane o DZ. KW. / ZA1K / / 15 / 001 Podrubryka - Inna podstawa Wskazanie podstawy ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI I WEZWANIE DO ZAPŁATY DŁUGU 2. Sygnatura KM 2774/14 3. Data wydania Wystawca KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KRASNYMSTAWIE TOMASZ FORNALSKI 1. Położenie 5. Numer karty akt Dane o DZ. KW. / ZA1K / / 15 / 001 Podrubryka - Inna podstawa Wskazanie podstawy POSTANOWIENIE 2. Sygnatura KM 2774/14 3. Data wydania Wystawca KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KRASNYMSTAWIE TOMASZ FORNALSKI 1. Położenie 5. Numer karty akt Dane o DZ. KW. / ZA1K / / 15 / 001 Podrubryka - Inna podstawa Wskazanie podstawy ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI I WEZWANIE DO ZAPŁATY DŁUGU 2. Sygnatura KM 2036/15 3. Data wydania Wystawca KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KRASNYMSTAWIE TOMASZ FORNALSKI 1. Położenie 5. Numer karty akt 105 Strona 16 / 24

17 15 Dane o DZ. KW. / ZA1K / / 16 / 001 Podrubryka - Orzeczenie sądu Rodzaj i przedmiot orzeczenia POSTANOWIENIE O PRZYSĄDZENIU WŁASNOŚCI 2. Sygnatura akt I CO 87/15 3. Data wydania orzeczenia Nazwa sądu SĄD REJONOWY W KRASNYMSTAWIE I WYDZIAŁ CYWILNY 5. Siedziba sądu KRASNYSTAW 1. Położenie 6. Numer karty akt Numer księgi / / 16 Dane o DZ. KW. / ZA1K / / 16 / 005 Podrubryka - Orzeczenie sądu Rodzaj i przedmiot orzeczenia POSTANOWIENIE O PRZYSĄDZENIU WŁASNOŚCI 2. Sygnatura akt I CO 87/15 3. Data wydania orzeczenia Nazwa sądu SĄD REJONOWY W KRASNYMSTAWIE I WYDZIAŁ CYWILNY 5. Siedziba sądu KRASNYSTAW 1. Położenie 6. Numer karty akt Numer księgi / / 17 Dane o DZ. KW. / ZA1K / / 16 / 006 Podrubryka - Orzeczenie sądu Rodzaj i przedmiot orzeczenia POSTANOWIENIE O PRZYSĄDZENIU WŁASNOŚCI 2. Sygnatura akt I CO 87/15 3. Data wydania orzeczenia Nazwa sądu SĄD REJONOWY W KRASNYMSTAWIE I WYDZIAŁ CYWILNY 5. Siedziba sądu KRASNYSTAW 1. Położenie 6. Numer karty akt Numer księgi / / 18 Dane o DZ. KW. / ZA1K / / 16 / 007 Podrubryka - Orzeczenie sądu Rodzaj i przedmiot orzeczenia POSTANOWIENIE O PRZYSĄDZENIU Strona 17 / 24

18 WŁASNOŚCI 2. Sygnatura akt I CO 87/15 3. Data wydania orzeczenia Nazwa sądu SĄD REJONOWY W KRASNYMSTAWIE I WYDZIAŁ CYWILNY 5. Siedziba sądu KRASNYSTAW 1. Położenie 6. Numer karty akt Numer księgi / / 19 Dane o DZ. KW. / ZA1K / / 16 / 008 Podrubryka - Inna podstawa Wskazanie podstawy OŚWIADCZENIE BANKU 2. Sygnatura 3. Data wydania Wystawca BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNYMSTAWIE ODDZIAŁ W KRASNYMSTAWIE 1. Położenie 5. Numer karty akt Dane o DZ. KW. / ZA1K / / 16 / 008 Podrubryka - Inna podstawa Wskazanie podstawy OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI O USTANOWIENIU HIPOTEKI 2. Sygnatura 3. Data wydania Wystawca MICHAŁ SZUMIŁO 1. Położenie 5. Numer karty akt Dane o DZ. KW. / ZA1K / / 16 / 002 Podrubryka - Orzeczenie sądu Rodzaj i przedmiot orzeczenia POSTANOWIENIE O PRZYSĄDZENIU WŁASNOŚCI 2. Sygnatura akt I CO 87/15 3. Data wydania orzeczenia Nazwa sądu SĄD REJONOWY W KRASNYMSTAWIE I WYDZIAŁ CYWILNY 5. Siedziba sądu KRASNYSTAW 1. Położenie 6. Numer karty akt Numer księgi / / 22 Dane o DZ. KW. / ZA1K / / 16 / 003 Strona 18 / 24

19 Podrubryka - Orzeczenie sądu Rodzaj i przedmiot orzeczenia POSTANOWIENIE O PRZYSĄDZENIU WŁASNOŚCI 2. Sygnatura akt I CO 87/15 3. Data wydania orzeczenia Nazwa sądu SĄD REJONOWY W KRASNYMSTAWIE I WYDZIAŁ CYWILNY 5. Siedziba sądu KRASNYSTAW 1. Położenie 6. Numer karty akt Numer księgi / / 23 Dane o DZ. KW. / ZA1K / / 16 / 004 Podrubryka - Orzeczenie sądu Rodzaj i przedmiot orzeczenia POSTANOWIENIE O PRZYSĄDZENIU WŁASNOŚCI 2. Sygnatura akt I CO 87/15 3. Data wydania orzeczenia Nazwa sądu SĄD REJONOWY W KRASNYMSTAWIE I WYDZIAŁ CYWILNY 5. Siedziba sądu KRASNYSTAW 1. Położenie 6. Numer karty akt Numer księgi / / Nr Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów Podrubryka - Dane o Numer i nazwa pola Treść pola Kod żąd. 1. Chwila wpływu :00:00 3. Numer dziennika / / 76 / Położenie 5. Numer karty akt 1. Chwila wpisu :00: Podrubryka - Dane o Numer i nazwa pola Treść pola Kod żąd. 1. Chwila wpływu :00:00 3. Numer dziennika / / 91 / Położenie 5. Numer karty akt Strona 19 / 24

20 1. Chwila wpisu :00: Podrubryka - Dane o 1. Chwila wpływu Numer i nazwa pola Treść pola Kod żąd. 3. Numer dziennika / / 93 / Położenie 5. Numer karty akt 1. Chwila wpisu :00: Podrubryka - Dane o Numer i nazwa pola Treść pola Kod żąd. 1. Chwila wpływu :00:00 3. Numer dziennika ZA1K / / 11 / 001 WPOGN Położenie 5. Numer karty akt Chwila wpisu Podrubryka - Dane o Numer i nazwa pola Treść pola Kod żąd. 1. Chwila wpływu :00:00 3. Numer dziennika ZA1K / / 11 / 002 PRWLA Położenie 5. Numer karty akt Chwila wpisu Podrubryka - Dane o Numer i nazwa pola Treść pola Kod żąd. 1. Chwila wpływu :00:00 3. Numer dziennika ZA1K / / 11 / 003 WHIPO Położenie 5. Numer karty akt Chwila wpisu Podrubryka - Dane o Numer i nazwa pola Treść pola Kod żąd. 1. Chwila wpływu :52:00 3. Numer dziennika ZA1K / / 13 / 001 WHIPO Strona 20 / 24

21 Położenie 5. Numer karty akt Chwila wpisu Podrubryka - Dane o Numer i nazwa pola Treść pola Kod żąd. 1. Chwila wpływu :00:00 3. Numer dziennika ZA1K / / 13 / 001 WWEGZ Położenie 5. Numer karty akt Chwila wpisu Podrubryka - Dane o Numer i nazwa pola Treść pola Kod żąd. 1. Chwila wpływu :30:00 3. Numer dziennika ZA1K / / 14 / 001 WWEGZ Położenie 5. Numer karty akt Chwila wpisu Podrubryka - Dane o Numer i nazwa pola Treść pola Kod żąd. 1. Chwila wpływu :00:00 3. Numer dziennika ZA1K / / 15 / 001 WWEGZ Położenie 5. Numer karty akt Chwila wpisu Podrubryka - Dane o Numer i nazwa pola Treść pola Kod żąd. 1. Chwila wpływu :49:00 3. Numer dziennika ZA1K / / 15 / 001 WWEGZ Położenie 5. Numer karty akt Chwila wpisu Podrubryka - Dane o Numer i nazwa pola Treść pola Kod żąd. Strona 21 / 24

22 1. Chwila wpływu :18:00 3. Numer dziennika ZA1K / / 16 / 001 PRWLA Położenie 5. Numer karty akt Chwila wpisu Podrubryka - Dane o Numer i nazwa pola Treść pola Kod żąd. 1. Chwila wpływu :18:00 3. Numer dziennika ZA1K / / 16 / 005 WWEGZ Położenie 5. Numer karty akt Chwila wpisu Podrubryka - Dane o Numer i nazwa pola Treść pola Kod żąd. 1. Chwila wpływu :18:00 3. Numer dziennika ZA1K / / 16 / 006 WHIPO Położenie 5. Numer karty akt Chwila wpisu Podrubryka - Dane o Numer i nazwa pola Treść pola Kod żąd. 1. Chwila wpływu :18:00 3. Numer dziennika ZA1K / / 16 / 007 WHIPO Położenie 5. Numer karty akt Chwila wpisu Podrubryka - Dane o Numer i nazwa pola Treść pola Kod żąd. 1. Chwila wpływu :18:00 3. Numer dziennika ZA1K / / 16 / 008 WHIPO Położenie 5. Numer karty akt Strona 22 / 24

23 1. Chwila wpisu Podrubryka - Dane o Numer i nazwa pola Treść pola Kod żąd. 1. Chwila wpływu :18:00 3. Numer dziennika ZA1K / / 16 / 002 WWEGZ Położenie 5. Numer karty akt Chwila wpisu Podrubryka - Dane o Numer i nazwa pola Treść pola Kod żąd. 1. Chwila wpływu :18:00 3. Numer dziennika ZA1K / / 16 / 003 WWEGZ Położenie 5. Numer karty akt Chwila wpisu Podrubryka - Dane o Numer i nazwa pola Treść pola Kod żąd. 1. Chwila wpływu :18:00 3. Numer dziennika ZA1K / / 16 / 004 WWEGZ Położenie 5. Numer karty akt Chwila wpisu Legenda: 1. Prezentowana treść księgi wieczystej zawiera zarówno wpisy aktualne, jak i wykreślone. 2. Wpisy aktualne prezentowane są na białym tle. 3. Wpisy wykreślone prezentowane są na szarym tle. 4. "Indeks podst. " (indeks podstaw wpisu) - oznacza numer, pod którym w "Zestawieniu rubryk - podstaw wpisów", znajdującym się po wszystkich działach księgi wieczystej, opisany został dokument stanowiący podstawę dokonania wpisu w danym polu księgi wieczystej. 5. "Indeks podst. " (indeks podstaw wykreślenia) - oznacza numer, pod którym w "Zestawieniu rubryk - podstaw wpisów", znajdującym się po wszystkich działach księgi wieczystej, opisany został dokument stanowiący podstawę wykreślenia wpisu z danego pola księgi wieczystej. Pouczenie o weryfikacji : 1. Autentyczność oraz aktualność danych w nim zawartych można sprawdzić przeprowadzając jego weryfikację. Weryfikacja Strona 23 / 24

24 stanowi procedurę umożliwiającą potwierdzenie, że dokument jej poddany pochodzi z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. 2. Ważność niniejszego nie jest zależna od przeprowadzenia procedury weryfikacji. 3. Weryfikacja samodzielnie wydrukowanego jest możliwa za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: 4. Weryfikacja samodzielnie wydrukowanego jest możliwa w ciągu 24 miesięcy od chwili złożenia w trybie art ust. 4 ustawy. 5. Weryfikacja samodzielnie wydrukowanego jest bezpłatna i nie wymaga uwierzytelnienia się w systemie teleinformatycznym. 6. Po wejściu na stronę, o której mowa w pkt. 3, weryfikujący wprowadza niepowtarzalny identyfikator wydruku (identyfikator do weryfikacji ), znajdujący się w nagłówku pierwszej strony oraz stopce (w dolnej części każdej strony ). 7. Wynikiem weryfikacji jest pochodząca z systemu teleinformatycznego informacja o tym, że dokument o podanym identyfikatorze: a. został wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych w trybie art ust. 4 ustawy, o dacie jego wydania i o jego treści; albo b. nie został wydany przez Centralną Informację w trybie art ust. 4 ustawy; albo c. został wydany przez Centralną Informację w trybie art ust. 4 ustawy, ale od daty jego wydania upłynęły ponad 24 miesiące. Strona 24 / 24

25

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00107788/1, STAN Z DNIA 20140716 10:14 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------ Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej GL1G/00076061/5 Typ księgi wieczystej NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA Oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą VIII WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Strona 1 Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej JG1B/00015852/5 Typ księgi wieczystej NIERUCHOMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Aktualny na dzień: 2016-10-29 18:53:26 UTC UWAGA: Niniejszy wydruk PDF nie jest dokumentem prawnym w rozumieniu Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece. Dokument będący

Bardziej szczegółowo

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR SR1S/00058700/2, STAN Z DNIA 20150619 11:00 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe Numer księgi

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00112357/9, STAN Z DNIA 20140716 12:16 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Page 1 of 1 20111225 Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej WA6M/00422923/9 Typ księgi wieczystej

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Sygnatura wniosku LU1C/28.0S/13/2012 MPGK SP. Z 0.0. W CHEŁMIE Centr~l~ Informacja KsiągWie

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ AKTUALNA KSIĘGI WIECZYSTEJ

TREŚĆ AKTUALNA KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ AKTUALNA KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WA1N/00046935/2, STAN Z DNIA 20151211 12:22 prowadzonej przez SĄD REJONOWY W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM, IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH WA1N GRUNT

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV - "HIPOTEKA"

DZIAŁ IV - HIPOTEKA DZIAŁ IV "HIPOTEKA" Rubryka 4.1 Wzmianki w dziale IV Lp. Numer wzmianki DZ. KW. / WA1M / 31578 / 07 / 1 2. Chwila zamieszczenia 200713 14:03:02 3. Chwila wykreślenia 4. Omówienie wykreślenia wzmianki Rubryka

Bardziej szczegółowo

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html Page 1 of 6 TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WA2M/00195508/5 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV DZIAŁ IV "HIPOTEKA" Rubryka 4.1 Wzmianki w dziale IV Treść pola 1. 1. Numer wzmianki DZ. KW.

Bardziej szczegółowo

, Numer i nazwa pola TreŚĆ pola 1. Numer księgi WA6M / /2 \,

, Numer i nazwa pola TreŚĆ pola 1. Numer księgi WA6M / /2 \, Nr Numer i nazwa pola ndeks TreŚĆpola 1. Dane o wniosku DZ.CN. WA6M1000085571 071002 CENTRALNANFORMAOA KSĄGWECZYSTYCH EK5POlYTURA UL. KOŚCUSZK14 05-500 PASECZNO 1. Podstawa zmiany PRZEKSZTAŁCENEPRAWAUżvTKOWANAWECZYSTEGOW

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK, 2013-05-21. N > tsl. p a 3' 58. c m jpłotiwrró1. s ro 3 S ' « LP. Numer i nazwa pola indeks Treść pola. Wpisu 1. 1. Identyfikator działki ?

GDAŃSK, 2013-05-21. N > tsl. p a 3' 58. c m jpłotiwrró1. s ro 3 S ' « LP. Numer i nazwa pola indeks Treść pola. Wpisu 1. 1. Identyfikator działki ? CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. UL. SZCZECIŃSKA 65/1 0-392 GDAŃSK CENTRALNA INFORMACJA KSIĄG WIECZYSTYCH EKSPOZYTURA UL. PIEKARNICZA 10 0-169 GDAŃSK S A P R E J O N O W Y GdańsK-PólfiOCW Gdańsku li; Wydział

Bardziej szczegółowo

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Strona Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej JGB/000460/0 Typ księgi wieczystej Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 33 2519 Poz. 165 165 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym Dz.U. z 2016r. poz. 312 Z ostatnią zmianą z dnia 01.04.2016r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I-SP - "SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ" Brak wpisu WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ

DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ Brak wpisu WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DZIAŁ IO "OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI" Rubryka 0.1 Informacje podstawowe Numer księgi LD1M / 00258112 / 5 2. Oznaczenie wydziału Strona 1 z 61 A: nazwa sądu SĄD REJONOWY DLA ŁODZIŚRÓDMIEŚCIA

Bardziej szczegółowo

z :26

z :26 TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR KR1O/00033560/7, STAN Z DNIA 2016-03-18 20:25 DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Numer bieżący nieruchomości 2 Działki ewidencyjne Numer działki 672/2 Przyłączenie (numer księgi

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE, M. KRAKÓW, KRAKÓW M., KROWODRZA, KRAKÓW, PRĄDNICKA ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY "URBI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MAŁOPOLSKIE, M. KRAKÓW, KRAKÓW M., KROWODRZA, KRAKÓW, PRĄDNICKA ZAKŁAD REMONTOWO - BUDOWLANY URBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej KR1P/00188787/6 Typ księgi wieczystej Oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I O OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU

DZIAŁ I O OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU / DANE O WNIOSKU TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WRO/00032809/8, STAN Z DNIA 206 0 2 0:58 DZIAŁ I O OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Numer bieżący nieruchomości 2 7 Działki ewidencyjne Lp.. Numer działki 267/42, 3, 4, 5 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych

Bardziej szczegółowo

Odpis zwykły księgi wieczystej, stan z dnia :41

Odpis zwykły księgi wieczystej, stan z dnia :41 Sygnatura wniosku WR1K/0.051183/01 EGERIA DEVELOPMENT SP. ZOO. Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany CENTRALNA INFORMACJA KSL%3 WIECZYSTYCH EKSPOZYTURA UL KOMANDORSKA 1 50-950 WRcCŁAW A: nazwa sądu B: siedziba

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 września 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 września 2003 r. Dz.U.03.176.1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. z dnia 10 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 33 2514 Poz. 164 164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I O OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁ I O OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WR1K/00143430/7, STAN Z DNIA 2015 02 03 12:16 prowadzonej przez SĄD REJONOWY DLA IA KRZYKÓW WE IU, IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH WR1K DZIAŁ I O OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Numer

Bardziej szczegółowo

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 ESTIMER Barbara Zielezińska ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 Numer z rejestru operatów: 07/03/2013 Nr egzemplarza 1/3 OPERAT SZACUNKOWY wartości rynkowej prawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 20 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 20 sierpnia 2003 r. Stan prawny: 11.04.2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

TRESC KSIĘGI WIECZYSTEJ NR GD1G/ /7, STAN Z DNIA :06 OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ. Rubryka Informacje podstawowe

TRESC KSIĘGI WIECZYSTEJ NR GD1G/ /7, STAN Z DNIA :06 OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ. Rubryka Informacje podstawowe https:' przegladarka-ekw.ms gov.pl eukw jjra KsiegiWieczyste pokazwydruk TRESC KSIĘGI WIECZYSTEJ NR GD1G/00032166/7, STAN Z DNIA 2016-06-14 13:06 Okładka Dział I-O Dział I-SD Dział II Dział III Dział IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych udostępnionej w sieci publicznej Internet

Instrukcja korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych udostępnionej w sieci publicznej Internet Instrukcja korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych udostępnionej w sieci publicznej Internet 1. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w menu Rejestry i ewidencje i podmenu Nowa księga

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IXKM 694/16, IXKMS 17/15 AUTOR:

O P I N I A IXKM 694/16, IXKMS 17/15 AUTOR: IXKM 694/16, IXKMS 17/15 O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działek ew. nr 40/2 o pow. 1000m2 oraz 40/4 o pow. 1279m2, położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SĄD REJONOWY ^da/»fsfe-półnot. w Gdańsku - r. ; «lvch

SĄD REJONOWY ^da/»fsfe-półnot. w Gdańsku - r. ; «lvch CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. UL. SZCZECIŃSKA 65/1 8-392 CENTRALNA INFORMACJA KSIĄG WIECZYSTYCH EKSPOZYTURA UL. PIEKARNICZA 1 8-169 SĄD REJONOWY ^da/»fsfe-półnot. w Gdańsku - r. ; «lvch Odpis zwykły

Bardziej szczegółowo

Wszystko o księgach wieczystych

Wszystko o księgach wieczystych Wszystko o księgach wieczystych, czyli co kredytobiorca powinien wiedzieć na ten temat. Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007 Przemysław Mudel Edycja z dnia: 02 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Aktualny na dzień: :03:07

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Aktualny na dzień: :03:07 Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Aktualny na dzień: 20110311 13:03:07 OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe Numer i nazwa pola Treść pola 1. Numer księgi WA4M / 00194700 / 8 2.

Bardziej szczegółowo

strona 1 KW-WPIS NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW WNOSZĘ O:

strona 1 KW-WPIS NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW WNOSZĘ O: strona 1 KW-WPIS Księgi Wieczyste Numer Dz.Kw: Naliczono opłatę w kwocie (w zł): POUCZENIE Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie,

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

Wniosek o założenie księgi wieczystej

Wniosek o założenie księgi wieczystej Załącznik Nr strona KW-ZAL Adnotacja o wpłynięciu wniosku: Rejestr Ksiąg Wieczystych Wniosek o założenie księgi wieczystej Numer Dz Kw: Uiszczono opłatę w kwocie (w zł): POUCZENIE Formularz należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wpis w księdze wieczystej

Wniosek o wpis w księdze wieczystej KW-WPIS Adnotacja o wpłynięciu wniosku: strona 1 Wniosek o wpis w księdze wieczystej Księgi Wieczyste Numer Dz.Kw: Naliczono opłatę w kwocie (w zł): POUCZENIE Formularz należy wypełnić w języku polskim,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2089/15 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określająca wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ulicy Rodziny Poganów w Zabierzowie, gm. Zabierzów, składającej

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

(tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U. z 2013r. poz.224 Z ostatnią zmianą z dnia 01.01.2015. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SNE II stopnia IV. Elektroniczna księga wieczysta 2 Księgi wieczyste podstawy prawne Ustawa z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y KM 599/2 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nawojowa Góra gm Krzeszowice, składającej się z działek

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Jasionka. WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. Opis nieruchomości: Przedmiotem wyceny jest nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona jako działki nr nr 240/2 o pow. 0,30 ha ( RIVa- 0,17 ha, RIVb- 0,12 ha,

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. LOKALIZACJA, SĄSIEDZTWO, DOSTĘPNOŚĆ Przedmiotowa działka ewidencyjna nr 219/1, położona jest w miejscowości Czarnochowice, gmina Wieliczka, powiat wielicki,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI

WYCIĄG Z OPINII KRÓTKI OPIS NIERUCHOMOŚCI WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Lokal stanowiący odrębną nieruchomość ADRES Kraków, ul. Felińskiego 29/19 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 28 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. LOKALIZACJA, SĄSIEDZTWO, DOSTĘPNOŚĆ Przedmiotowa działka ewidencyjna nr 550/3, położona jest w miejscowości Lednica Górna, gmina Wieliczka, powiat wielicki,

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Oznaczenie Księgi wieczystej: Księga wieczysta; KR1I/00031976/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 O P E R A T S Z A C U N K O W Y wyceny lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Dz.U. z 2016r. poz. 292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (tekst jednolity) Na podstawie art. 36 4 ust. 17 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych INFORMATOR PRZETARGOWY

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych INFORMATOR PRZETARGOWY Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych INFORMATOR PRZETARGOWY Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Stargardzie Szczecińskim w obrębie 0005 Miasto Stargard Szczeciński:

Bardziej szczegółowo

xero U 1. Numer księgi PL1P / / 0 fel ki

xero U 1. Numer księgi PL1P / / 0 fel ki xero Sygnatur* wniosku PL1P/30.08/52/2012 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU Sygnatura wniosku PL1P/30 08/52/2012 Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany PŁOCK, 2012-08-30 CBFLKALNA INFORMACJA KSIĄG WIECZYSTYCH

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw

Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw 1.Wstęp W EGiB rejestrujemy przede wszystkim informacje o stanie faktycznym gruntów. Obiektem stanu faktycznego jest działka. Drugim

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 1407 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 27 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 1407 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 27 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 1407 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/109/2015 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 11 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XVI/109/2015 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 11 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XVI/109/2015 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. Opis nieruchomości: WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Przedmiotem wyceny są nieruchomości rolne niezabudowane, oznaczone jako działki nr 1894/1 o pow. 0,99 ha ( R IVb- 0,52 ha, RV- 0,47 ha) objęta Kw nr

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 5610 UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r.

Szczecin, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 5610 UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 5610 UCHWAŁA NR IX/73/15 RADY GMINY W PRZYBIERNOWIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza

Bardziej szczegółowo

Z badania księgi wieczystej KW KR3I/ /5 według stanu na dzień r. wynika:

Z badania księgi wieczystej KW KR3I/ /5 według stanu na dzień r. wynika: 5. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 5.1. Stan prawny Dla lokalu prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie księga wieczysta KR3I/00017649/5.

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Palikówka, obręb

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady 2014-05-06 10:59:54 Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady AUTOR: Jacek Kotowski Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/264/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXV/264/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXXV/264/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości. 68,16 m 2. Opis nieruchomości

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości. 68,16 m 2. Opis nieruchomości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Położenie, stan prawny i ewidencyjny nieruchomości Lokalizacja Powierzchnia lokalu Stan prawny Województwo małopolskie, powiat M. Kraków, Miasto Kraków, Dzielnica Śródmieście,

Bardziej szczegółowo

M inisterstw o Spraw iedliw ości D epartam ent Prawa Cywilnego. DPrC-l /12 j

M inisterstw o Spraw iedliw ości D epartam ent Prawa Cywilnego. DPrC-l /12 j M inisterstw o Spraw iedliw ości D epartam ent Prawa Cywilnego Warszawa, dnia^ stycznia 2013 r. DPrC-l-023-220/12 j Pan Jarosław Formalewicz Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok 1. NIP 1) 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Łąka, obręb ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki Repertorium A nr /2014 U M O W A S P R Z E D A Ż Y Z ustanowieniem hipoteki 1. Pani X i Pan X oświadczają i zapewniają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia

Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/01/5959/14716 Cena netto 1 180,00 zł Cena brutto 1 180,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zakłady Graficzne "Dom Słowa Polskiego" Spółka Akcyjna w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Miedzianej

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

(1) Data: 28 kwietnia 2016 r.

(1) Data: 28 kwietnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII C RONSON EUROPE N.V. ( Emitent ) WYEMITOWANYCH W DNIU 14 CZERWCA 2013 R. ( Obligacje ) ( Ogłoszenie ) Data: 28 kwietnia 2016 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Dz.U.01.102.1122 zm. Dz.U.03.176.1721 ( 1) 2003-10-25 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. (Dz. U. z dnia 21

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Imię i nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe (w przypadku kobiet) Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr 420/XLI/13 z dnia 28.11.2013 DN - 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na ROK 2015 Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Damasławek Nr XVII/111/15 z dnia 07.12.2015 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Damasławek Nr XVII/111/15 z dnia 07.12.2015 r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Damasławek Nr XVII/111/15 z dnia 07.12.2015 r. Numer ewidencyjny.(wypełnia organ podatkowy) DN 1 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40),

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40), 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/151/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 lutego 2016 r. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu. 3. Rok

2. Nr dokumentu. 3. Rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Lubrzy Nr X/66/2007 z dnia 23.10.2007 r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej Podatnika: 2. Nr dokumentu... Numer Identyfikacji Podatkowej Współwłaściciela:... DL-1

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Zgłobień, gmina

Bardziej szczegółowo

Komornik Sądowy Egzemplarz 1/3 przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Zbigniew Rokowski ul. Dąbrowskiego 41A 42-200 Częstochowa

Komornik Sądowy Egzemplarz 1/3 przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Zbigniew Rokowski ul. Dąbrowskiego 41A 42-200 Częstochowa Komornik Sądowy Egzemplarz 1/3 przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Zbigniew Rokowski ul. Dąbrowskiego 41A 42-200 Częstochowa Sygn. akt. Km 49/14 Km 507/14 Km 736/12 OPINIA w OPERAT formie OPERATU SZACUNKOWY

Bardziej szczegółowo

TYT-1Z TYTUŁ WYKONAWCZY

TYT-1Z TYTUŁ WYKONAWCZY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wierzyciela 2. Nr teczki 3. Nr dokumentu 4. Status TYT-1Z TYTUŁ WYKONAWCZY JEDNOPOZYCYJNY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH OBJĘTYCH WNIOSKIEM OBCEGO PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU KOMORNICZEGO 22 MARCA 2011 R.

I. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU KOMORNICZEGO 22 MARCA 2011 R. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi I. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU KOMORNICZEGO 22 MARCA 2011 R. 1. Temat pierwszy Pouczenie: 1. Pracę pisemną oznacza się indywidualnym

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY SITKÓWKA-NOWINY UL. BIAŁE ZAGŁĘBIE 25, 26-052 NOWINY

WÓJT GMINY SITKÓWKA-NOWINY UL. BIAŁE ZAGŁĘBIE 25, 26-052 NOWINY 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XIII/124/15 z dnia 27.11.2015 r. PESEL IDENTYFIKATOR PODATKOWY NIP DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ROK NR KARTOTEKI Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H

I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H I N F O R M A C J A O W Y M A G A N Y C H D O K U M E N T A C H D O A K T U A L I Z A C J I D A N Y C H O B J Ę T Y C H E W I D E N C J Ą G R U N T Ó W I B U D Y N K Ó W (EGIB) Prowadzenie Ewidencji Gruntów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. o wykreślenie dożywotniej służebności osobistej z działu III, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

POSTANOWIENIE. o wykreślenie dożywotniej służebności osobistej z działu III, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej Sygn. akt I CSK 141/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lipca 2006 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maria Grzelka SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU ELEKTRONICZNE KSIĘGI WIECZYSTE CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU ELEKTRONICZNE KSIĘGI WIECZYSTE CZĘŚĆ I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU ELEKTRONICZNE KSIĘGI WIECZYSTE CZĘŚĆ I PRZEGLĄDANIE KSIĄG WIECZYSTYCH PRZEZ INTERNET SKŁADANIE WNIOSKÓW O WYDANIE DOKUMENTU PRZEZ CENTRALNĄ INFORMACJĘ WERYFIKACJA AUTENTYCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok Załącznik Nr 2do Uchwały Nr XIV/102/11 Rady Gminy Santok z dnia 28.11.2011r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/112/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny

UCHWAŁA NR XVI/112/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny UCHWAŁA NR XVI/112/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1.Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL)* niepotrzebne skreślić... Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XI.69.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2011 r. DR 1 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Załącznik nr 3 do uchwały nr III/28/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości rolnym i

Bardziej szczegółowo