KOMENTARZ BIEŻĄCY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 16 czerwca FOMC podwyższa stopy procentowe i zapowiada redukcję bilansu Fed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENTARZ BIEŻĄCY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 16 czerwca FOMC podwyższa stopy procentowe i zapowiada redukcję bilansu Fed"

Transkrypt

1 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 16 czerwca 2017 FOMC podwyższa stopy procentowe i zapowiada redukcję bilansu Fed Na czerwcowym posiedzeniu Komitet Otwartego Rynku Fed (FOMC), zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami, podwyższył stopy procentowe o 25 pkt. baz. Przedziałowy cel dla stopy funduszy federalnych wynosi obecnie 1,00-1,25. W komunikacie po posiedzeniu FOMC ocenił, że aktywność gospodarcza stopniowo poprawia się, przy kontynuacji poprawy sytuacji na rynku pracy. Pomimo lekkiego spowolnienia wzrostu zatrudnienia, pozostaje ono na dobrym poziomie, co przekłada się na dalszy spadek stopy bezrobocia. Komitet nadal spodziewa się, że wraz ze stopniowymi zmianami w polityce monetarnej, aktywność w gospodarce będzie rozwijać się w umiarkowanym tempie. FOMC odnotował lekki spadek inflacji w ostatnim czasie, jednocześnie podtrzymał ocenę, że inflacja ustabilizuje się w okolicach 2 w średnim terminie. W kontekście średnioterminowych perspektyw polityki monetarnej w komunikacie napisano, iż w ocenie FOMC rozwój sytuacji gospodarczej pozwoli na dalszy stopniowy wzrost stóp procentowych Fed w trakcie 2017 r. BIURO ANALIZ MAKROEKONOMICZNYCH ŁUKASZ TARNAWA Główny Ekonomista ALEKSANDRA ŚWIĄTKOWSKA Ekonomista Najistotniejszą zmianą komunikatu w porównaniu do tych z miesięcy minionych jest już jednoznaczne wskazanie, iż FOMC oczekuje rozpoczęcia jeszcze w 2017 r. normalizacji polityki pieniężnej w zakresie bilansu Fed (tj. ograniczenia skali reinwestycji zapadających aktywów finansowych będących w posiadaniu banku centralnego). Po posiedzeniu opublikowana została szczegółowa informacja dot. planowanych zmian w programie QE. Zgodnie z tymi informacjami maksymalny miesięczny poziom ograniczenia reinwestycji środków w pierwszych miesiącach zmian wyniesie 10 mld USD (6 mld USD w zakresie obligacji skarbowych i 4 mld USD w zakresie instrumentów MBS), po czym w przeciągu kolejnych 12 miesięcy powinien wzrosnąć do 50 mld USD miesięcznie. Przy założeniu maksymalnej skali ograniczenia reinwestycji w pierwszych dwunastu miesiącach poziom bilansu Fed obniżyłby się o ok. 300 mld USD, a w kolejnym okresie 12-miesięcznym o 600 mld USD. Czerwcowa projekcja wskazuje na stabilną medianę oczekiwanego poziomu stóp procentowych w l , przy niewielkich korektach (w dół) prognozowanego poziomu stóp. Zgodnie z tymi oczekiwaniami

2 FOMC oczekuje jeszcze jednej podwyżki stóp w br. (w skali 25 pkt. baz.) oraz dalszego wzrostu stóp o kolejne 75 pkt. w 2018 r. Oczekiwania członków FOMC dot. poziomu stóp procentowych Fed (jedna kropka to jeden głos) stopa funduszy federalnych na koniec okresu (jedna kropka = jeden głos) 4,0 mediana oczekiwań czerwiec 2017 mediana oczekiwań marzec ,0 2,0 1,0 0, długi okres Oczekiwania członków FOMC dot. PKB, bezrobocia i inflacji wzrost PKB stopa bezrobocia wskaźnik inflacji PCE wskaźnik bazowy inflacji PCE średnia długookresowa cze-17 2,1-2,2 1,8-2,2 1,8-2,0 1,8-2,0 mar-17 2,0-2,2 1,8-2,3 1,8-2,0 1,8-2,0 cze-17 4,2-4,3 4,0-4,3 4,1-4,4 4,5-4,8 mar-17 4,5-4,6 4,3-4,6 4,4-4,7 4,7-5,0 cze-17 1,6-1,7 1,9-2,0 2,0-2,1 2.0 mar-17 1,8-2,0 1,9-2,0 2,0-2,1 2.0 cze-17 1,6-1,7 1,9-2,0 2,0-2,1 - mar-17 1,8-1,9 1,9-2,0 2,0-2,1 - W trakcie konferencji prasowej prezes Fed Janet Yellen powiedziała, że obecne lekkie pogorszenie danych makroekonomicznych, w tym niższy poziom inflacji, należy uznać za zjawiska przejściowe. Koniunktura gospodarcza pozostaje korzystna, stąd stopniowe tempo zacieśnienia polityki pieniężnej wydaje się adekwatne. Prezes Fed powiedziała, że w obecnych warunkach zasadne jest lekkie zacieśnianie polityki pieniężnej, gdyż ocena bilansu ryzyka wskazuje na wyższe potencjalne ryzyko konieczności silniejszego zacieśnienia polityki pieniężnej w przyszłości w warunkach silniejszego przyspieszenia aktywności oraz inflacji wobec ryzyka konieczności łagodzenia polityki pieniężnej. Prezes Fed wskazała także, że pomimo dokonywanego zacieśnienia warunki monetarne pozostają bardzo łagodne, co powinno ograniczać ryzyka dla gospodarki w średnim okresie. Prezes Fed powtórzyła także, że pomimo bieżącego spowolnienia inflacji najbardziej prawdopodobnym jest jej stopniowy wzrost, jednoznacznie wskazując na notowany obecnie bardzo silny spadek stopy bezrobocia, co jest ważnym wskaźnikiem korzystnych perspektyw amerykańskiej gospodarki w średniej perspektywie. W odpowiedzi na pytania dot. wpływu polityki fiskalnej na politykę pieniężną (zarówno w kontekście potencjalnego pozytywnego impulsu

3 jak i jego braku) prezes Fed wskazywała na sporą niepewność dot. ostatecznych decyzji oraz na bieżącą sytuację gospodarczą oraz stabilne perspektywy gospodarcze będące najważniejszym dla FOMC argumentem za stopniowym zacieśnieniem polityki pieniężnej. Prezes Fed wskazała, że wszelkie informacje będą analizowane w kontekście prognoz gospodarczych i tym samym perspektyw polityki pieniężnej. W kontekście zmian w programie QE prezes Fed powiedziała podczas konferencji prasowej, że proces redukcji bilansu powinien potrwać kilka lat. Yellen powiedziała także, że w dalszym ciągu głównym narzędziem polityki pieniężnej Fed w miesiącach nadchodzących będzie poziom stopy funduszy federalnych, przy procesie redukcji bilansu przebiegającym niejako w tle działań FOMC dot. stóp procentowych. Prezes Fed powiedziała, że zmiany w tej kwestii (łącznie z ponownym zwiększeniem bilansu Fed) są możliwe, niemniej intencją Fed nie jest używanie tego narzędzia w bardziej normalnej sytuacji gospodarczej i rynkowej. Choć oczekiwaliśmy po posiedzeniu czerwcowym dokładniejszych informacji dot. planów FOMC co do redukcji bilansu Fed, to raczej zakładaliśmy, że ta kwestia zostanie omówiona na konferencji prasowej, a nie wprost zaadresowana w komunikacie po posiedzeniu. Biorąc pod uwagę tę zmianę komunikatu można zakładać, że celem FOMC jest stosunkowo szybki proces wdrożenia zmian w zakresie programu skupu aktywów. Z tego względu oczekujemy obecnie, że FOMC ogłosi rozpoczęcie zmian w programie QE we wrześniu br., które zaczną obowiązywać od IV kw. br. Nie sądzimy, aby komitet zdecydował się na skumulowanie zacieśnienia polityki pieniężnej, stąd oczekujemy, że do kolejnej podwyżki stóp procentowych o 25 pkt. baz. dojdzie w grudniu 2017 r. Biorąc pod uwagę przekonanie FOMC o potrzebie rozpoczęcia normalizacji polityki pieniężnej w zakresie bilansu Fed, podtrzymanie oczekiwań dot. podwyżek stóp procentowych uważamy, że cały czas w ocenie FOMC ryzyka ewentualnego zwlekania z zacieśnieniem polityki pieniężnej przeważają nad ryzykiem zbyt szybkiego zacieśnienia polityki pieniężnej. Taki wydźwięk miały wypowiedzi prezes Fed w trakcie konferencji prasowej. Zdecydowany trend spadkowy stopy bezrobocia daje komitetowi silne argumenty za zmianami w polityce pieniężnej, szczególnie że wciąż są one w większym stopniu postrzegane właśnie jako jej normalizacja niż zacieśnienie

4 Choć skala zacieśnienia polityki pieniężnej w 2017 r. okazuje się silniejsza wobec naszych wcześniejszych oczekiwań (przy korzystniejszej sytuacji w sferze realnej gospodarki) pozostajemy bardziej ostrożni co do skali tego zacieśnienia w 2018 r. W naszej ocenie skala podwyżek stóp procentowych nie powinna w przyszłym roku być wyższa niż 50 pkt. baz. Zakładamy, że brak dalszego przyspieszenia aktywności na rynkach wschodzących, brak silnego efektu w postaci impulsu fiskalnego w USA wpłynie na ograniczenie optymizmu podmiotów gospodarczych i bardziej ostrożne oczekiwania dot. wzrostu gospodarczego i sytuacji na rynku pracy. Przy tych założeniach oraz bieżących wciąż niskich wzrostach wynagrodzeń oraz cen surowców trudno także zakładać trwalsze i silniejsze odbicie inflacji w kolejnych kwartałach. Tym samym, przy trwającym procesie normalizacji bilansu Fed oraz dużo większym komforcie FOMC w zakresie odejścia od skrajnie luźnej polityki pieniężnej z l oczekujemy jeszcze bardziej ostrożnej polityki FOMC w zakresie poziomu stóp procentowych w średnim okresie. Oczywiście nie zakładamy w bazowym scenariuszu, aby sytuacja gospodarcza pogorszyła się, całkowicie zatrzymując proces zacieśniania polityki pieniężnej. bieżący poziom początek bieżącego cyklu data z poziomu ostatnia zmiany stóp najbliższa oczekiwana prognoza 3q17 4q17 1q18 2q18 stopa funduszy federalnych 1,00-1,25 gru 15 0,00 - cze 17 0, p.b. +25 p.b. gru-17 1,00-1,25 1,25-1,50 1,25-1,50 1,50-1,75 lip 16 sie 16 wrz 16 paź 16 lis 16 gru 16 sty 17 lut 17 mar 17 kwi 17 maj 17 cze 17 stopa funduszy federalnych 0,25-0,50 0,25-0,50 0,25-0,50 0,25-0,50 0,25-0,50 0,50-0,75 0,50-0,75 0,50-0,75 0,75-1,00 0,75-1,00 0,75-1,00 1,00-1,25 źródło: Fed Stopa procentowa Fed stopa funduszy federalnych Bilans Fed - struktura aktywów 4800 mld USD inne programy płynnościowe obligacje GSE MBS papiery skarbowe sty 04 wrz 05 maj 07 sty 09 wrz 10 maj 12 sty 14 wrz 15 maj 17 0 sty 06 cze 07 lis 08 kwi 10 wrz 11 lut 13 lip 14 gru 15 maj

5 WAŻNA INFORMACJA: Niniejszy materiał ma charakter prognozy, został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako doradztwo ani porada inwestycyjna. W szczególności nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Nie jest to forma reklamy ani oferta sprzedaży jakiejkolwiek usługi oferowanej przez BOŚ Bank. Przedstawione w niniejszej publikacji opinie i prognozy są wyrazem niezależnej oceny autorów w momencie ich wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Informacje, w tym dane statystyczne, zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak BOŚ Bank nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. BOŚ Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Niniejszy dokument stanowi własność BOŚ Bank. Materiał może być wykorzystywany do opracowań własnych pod warunkiem powołania się na źródło. Powielanie bądź publikowanie niniejszego raportu lub jego części bez pisemnej zgody BOŚ Bank jest zabronione. Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: NIP: ; kapitał zakładowy: zł wpłacony w całości

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 28 sierpnia W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu PKB ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 28 sierpnia 2015 W II kw. lekki spadek dynamiki wzrostu W II kw. 2015 r. dynamika wzrostu obniżyła się do 3,3 z 3,6 w I kw. Wynik jest zbieżny z tzw. szacunkiem

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 września 2014

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 września 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 17 września 2014 W sierpniu roczny spadek produkcji przemysłowej z powodu tąpnięcia w motoryzacji, dalsze pogorszenie danych dot. produkcji w budownictwie W sierpniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Podczas czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii OK0116 (16,9 mld PLN), PS0416 (19,6 mld PLN) i OK0716 (12,6 mld PLN) o łącznej wartości 49,1

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 grudnia 2014

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 grudnia 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 grudnia 2014 Stabilizacja wskaźnika CPI w listopadzie na poziomie -0,6% r/r. Oczekujemy pogłębienia deflacji w grudniu. W listopadzie wskaźnik inflacji CPI

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 3 czerwca 2014

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 3 czerwca 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 3 czerwca 2014 Stopy procentowe NBP w czerwcu bez zmian, Rada dopuszcza możliwość obniżki stóp procentowych Na czerwcowym posiedzeniu, zgodnie z powszechnymi

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ BIEŻĄCY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 14 marca W lutym silniejszy od oczekiwań wzrost wskaźnika inflacji do 2,2% r/r

KOMENTARZ BIEŻĄCY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 14 marca W lutym silniejszy od oczekiwań wzrost wskaźnika inflacji do 2,2% r/r ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 14 marca 2017 W lutym silniejszy od oczekiwań wzrost wskaźnika inflacji do 2,2% r/r Według danych GUS wskaźnik inflacji w lutym wyniósł 2,2% r/r. BIURO ANALIZ

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 30 czerwca 2014

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 30 czerwca 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 3 czerwca 214 W I kw. 214 r. dalszy spadek deficytu w obrotach bieżących i zadłużenia zagranicznego Polski W I kw. 214 r. na rachunku obrotów bieżących wystąpił

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów na czwartkowej aukcji zaoferuje obligacje skarbowe WZ0126 i DS0726 łącznie za 2-4 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t: 22

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ BIEŻĄCY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 30 czerwca Efekty okresowe silnie poprawiające wynik w obrotach bieżących w I kw. br.

KOMENTARZ BIEŻĄCY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 30 czerwca Efekty okresowe silnie poprawiające wynik w obrotach bieżących w I kw. br. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 3 czerwca 217 Efekty okresowe silnie poprawiające wynik w obrotach bieżących w I kw. br. Według danych NBP w I kw. 217 r. na rachunku obrotów bieżących odnotowano

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ BIEŻĄCY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 31 marca 2017

KOMENTARZ BIEŻĄCY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 31 marca 2017 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 31 marca 217 Stabilna ocena równowagi zewnętrznej polskiej gospodarki na podstawie danych NBP za IV kw. 216 Według danych NBP w IV kw. 216 r. na rachunku obrotów

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny za lipiec 2013 roku

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny za lipiec 2013 roku Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku Strona 1 Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ OCENIE MOGĄ

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH W czwartek na aukcji zamiany Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii DS1015 i OK0116. W zamian będą emitowane papiery PS0421 i DS0726. Dr Mirosław Budzicki Starszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów podczas czwartkowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje skarbowe OK0717 i PS0420 za 4-6 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 10 lipca 2017

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 10 lipca 2017 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY 10 lipca 2017 Dalszy wzrost rentowności obligacji skarbowych, polityka monetarna wciąż na pierwszym planie. W minionym tygodniu kontynuowany był wzrost rentowności

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 lipca 2015

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 lipca 2015 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 lipca 2015 Raport NBP: stabilna i korzystna sytuacja przedsiębiorstw w II kw., utrzymanie ostrożnych prognoz na kwartał kolejny. Według opublikowanego dziś

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 29 maja W I kw r. silniejszy wzrost dynamiki PKB do 3,6% r/r

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 29 maja W I kw r. silniejszy wzrost dynamiki PKB do 3,6% r/r ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 29 maja 2015 W I kw. 2015 r. silniejszy wzrost dynamiki PKB do 3,6 W I kw. 2015 r. wzrost PKB przyspieszył do 3,6 wobec 3,3 w IV kw. 2014 r. Skala wzrostu PKB

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? Na początku marca br. nasz zespół

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 19 czerwca 2017

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 19 czerwca 2017 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY 19 czerwca 2017 Ograniczona reakcja rynkowa na zaostrzenie retoryki Fed, perspektywa spokojniejszego bieżącego tygodnia Najważniejszym wydarzeniem minionego

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 17 lipca 2017

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 17 lipca 2017 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY 17 lipca 2017 Lekka korekta na rynkach po wystąpieniu prezes Yellen, w bieżącym tygodniu rynki pod wpływem rady EBC Miniony tydzień upłynął pod znakiem wyraźnej

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja wciąż niska. Gospodarka i Rynki Finansowe. Polska. 9 grudnia stron

CitiWeekly. Inflacja wciąż niska. Gospodarka i Rynki Finansowe. Polska. 9 grudnia stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 9 grudnia 2013 6 stron CitiWeekly Inflacja wciąż niska W tym tygodniu poznamy kolejny odczyt inflacji - naszym zdaniem wzrost cen konsumentów ustabilizował się w listopadzie

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 31 marca W IV kw r. spadek deficytu w obrotach bieżących i zadłużenia zagranicznego Polski

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 31 marca W IV kw r. spadek deficytu w obrotach bieżących i zadłużenia zagranicznego Polski ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 31 marca 214 W IV kw. 213 r. spadek deficytu w obrotach bieżących i zadłużenia zagranicznego Polski W IV kw. 213 r. na rachunku obrotów bieżących wystąpił deficyt

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów podczas regularnej środowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje PS0721 i IZ0823 za 2-4 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

BIURO ANALIZ MAKROEKONOMICZNYCH

BIURO ANALIZ MAKROEKONOMICZNYCH ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY 19 grudnia 2016 Poprawa sytuacji na krajowym rynku finansowym pomimo bardziej jastrzębiej retoryki FOMC W minionym tygodniu najważniejszym wydarzeniem rynkowym

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 2 stycznia 2017

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 2 stycznia 2017 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY 2 stycznia 2017 Koniec 2016 r. pod znakiem wyższej inflacji w kraju. Globalny rynek w oczekiwaniu na dane z USA. Ostatni tydzień minionego roku na rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 31 lipca 2017

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 31 lipca 2017 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY 31 lipca 2017 W minionym tygodniu ograniczona zmienność na globalnym rynku finansowym - FOMC nie zaskoczył. Miniony tydzień na w przypadku większości segmentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku RUBEL POD PRESJĄ ROPY I DOLARA DO KOŃCA 2016 ROKU Rubel należy do koszyka walut rynków wschodzących przez co zmiany jego kursu w przeważającym stopniu zależą od tego w jakiej kondycji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 13 czerwca 2014

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 13 czerwca 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 13 czerwca 2014 W maju, wyraźny spadek wskaźnika CPI do 0,2% r/r, głównie efektem nietypowego spadku cen warzyw Majowy wskaźnik inflacji CPI obniżył się do 0,2%

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 16 października 2014

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 16 października 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 16 października 2014 Poprawa ocen bieżącej sytuacji i nieco gorsze perspektywy krótkookresowe sytuacji gospodarczej wg raportu NBP nt. koniunktury w przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów podczas czwartkowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje skarbowe OK18, WZ12 i WZ126 za 5-8 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Market Alert: Czarny poniedziałek

Market Alert: Czarny poniedziałek Market Alert: Czarny poniedziałek Spowalniająca gospodarka chińska Za powszechna przyczynę spadków na giełdach dzisiaj uznaje się spowalniająca gospodarkę chińską i dewaluacja chińskiej waluty. Niemniej

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 4 września Wzrost zmienności rynkowej z tytułu wątków geopolitycznych oraz publikacji danych

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 4 września Wzrost zmienności rynkowej z tytułu wątków geopolitycznych oraz publikacji danych ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY 4 września 2017 Wzrost zmienności rynkowej z tytułu wątków geopolitycznych oraz publikacji danych Z początkiem minionego tygodnia uwaga rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Obecna Rada nie zmieni stóp, ale nowa będzie bardziej gołębia. Gospodarka i Rynki Finansowe. 2 listopada 2015 r.

CitiWeekly. Obecna Rada nie zmieni stóp, ale nowa będzie bardziej gołębia. Gospodarka i Rynki Finansowe. 2 listopada 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 2 listopada 2015 r. 6 stron CitiWeekly Obecna Rada nie zmieni stóp, ale nowa będzie bardziej gołębia W tym tygodniu RPP podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych, a wcześniej

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 maja 2015 Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. W I kw. br. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,0% r/r, wobec wzrostu o 9,3% r/r w IV kw. 2014

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 24 lipca 2017

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 24 lipca 2017 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY 24 lipca 2017 Łagodna retoryka EBC z ograniczonym wpływem na rentowności obligacji, w tym tygodniu posiedzenie FOMC Łagodna retoryka prezesa EBC M. Draghi

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych WYCENY OBLIGACJI IZ DYSKONTUJĄ WZROST CPI, ALE SĄ WCIĄŻ ATRAKCYJNE W lipcowym raporcie specjalnym postawiliśmy tezę, że obligacje serii IZ nie w pełni dyskontują ryzyko przyszłego wzrostu inflacji. Proponowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za kwiecień 2013 roku. Warszawa, r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za kwiecień 2013 roku. Warszawa, r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za kwiecień 2013 roku Warszawa, 10.05.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W

Bardziej szczegółowo

25 lipca 2017 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE PRZEGLĄD MIESIĘCZNY BIURO ANALIZ MAKROEKONOMICZNYCH.

25 lipca 2017 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE PRZEGLĄD MIESIĘCZNY BIURO ANALIZ MAKROEKONOMICZNYCH. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE PRZEGLĄD MIESIĘCZNY 25 lipca 2017 BIURO ANALIZ MAKROEKONOMICZNYCH bosbank.analizy@bosbank.pl ŁUKASZ TARNAWA Główny Ekonomista +48 696 405 159 lukasz.tarnawa@bosbank.pl ALEKSANDRA

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Banki centralne zwlekają z działaniem. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 25 lipca 2016 r.

CitiWeekly. Banki centralne zwlekają z działaniem. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 25 lipca 2016 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 2 lipca 2016 r. stron CitiWeekly Banki centralne zwlekają z działaniem Najnowsze dane z amerykańskiej gospodarki zaskakiwały mocno w górę, jednak najprawdopodobniej nie na

Bardziej szczegółowo

Monitor: Depozyty/Kredyty

Monitor: Depozyty/Kredyty Analizy Makroekonomiczne 5 listopada 214 Wyhamowanie depozytów i stabilizacja kredytów Depozyty: Wyhamowanie tempa wzrostu depozytów ogółem (skor. o FX) do 6,7 w 3q214 (z 7,5% w 2q) efekt spadku depozytów

Bardziej szczegółowo

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 1) Kwota minimalna i waluta lokaty inwestycyjnej 4.000 PLN 2) Okres subskrypcji od 12 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r. 3) Okres

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. sierpień 2011 2 Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 28 sierpnia 2017

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 28 sierpnia 2017 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY 28 sierpnia 2017 Wystąpienia w Jackson Hole wpłynęły tylko na rynek walutowy, w tygodniu bieżącym ważne publikacje danych i informacje dot. huraganu Harvey

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. EBC będzie kupował aktywa także w Gospodarka i Rynki Finansowe. 11 września 2017 r. 5 stron

CitiWeekly. EBC będzie kupował aktywa także w Gospodarka i Rynki Finansowe. 11 września 2017 r. 5 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 11 września 2017 r. 5 stron CitiWeekly EBC będzie kupował aktywa także w 2018 Zgodnie z oczekiwaniami EBC nie zmienił stóp procentowych ani forward guidance na wrześniowym

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ BIEŻĄCY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 16 października 2017

KOMENTARZ BIEŻĄCY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 16 października 2017 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 16 października 2017 Raport NBP: korzystna ocena firm nt. ich bieżącej sytuacji i oczekiwania średniookresowej poprawy W najnowszym raporcie NBP nt. koniunktury

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 11 września 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 11 września 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 11 września 2017 r. 1 Inflacja w Polsce Inflacja za sierpień br. prawdopodobnie potwierdzi wstępny odczyt na poziomie 1,8% r/r. Do lekkiego wzrostu w stosunku do lipca przyczyniły się

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 22 stycznia 2018

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 22 stycznia 2018 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY 22 stycznia 2018 Kolejny tydzień świetnych nastrojów rynkowych globalnie. W tym tygodniu posiedzenie EBC, choć na znaczeniu może zyskiwać kwestia prowizorium

Bardziej szczegółowo

Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD. Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013. Strona 1

Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD. Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013. Strona 1 Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013 Strona 1 Zalety lokaty inwestycyjnej Solidny Duet łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY maj 2015

RAPORT MIESIĘCZNY maj 2015 RAPORT MIESIĘCZNY maj 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 4 sierpnia 2014

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 4 sierpnia 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY 4 sierpnia 2014 W minionym tygodniu silny wzrost globalnej awersji do ryzyka z uwagi na wzrost ryzyka geopolitycznego W minionym tygodniu na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 21 sierpnia 2017

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 21 sierpnia 2017 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY 21 sierpnia 2017 Łagodna retoryka banków centralnych. W tym tygodniu oczekiwane odczyty PMI i sygnały z Jackson Hole. W trakcie minionego tygodnia postępował

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 3 lipca 2017

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 3 lipca 2017 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY 3 lipca 2017 Silna reakcja rynkowa na wypowiedź prezesa EBC. Polityka monetarna nadal w centrum uwagi rynków. Dość nieoczekiwanie najistotniejszym wydarzeniem

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 25 września 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 25 września 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 25 września 2017 r. 1 Inflacja w Polsce Spodziewamy się, że inflacja wzrosła nieco we wrześniu. Za wzrostem stały zapewne wyższe ceny żywności oraz paliw. W ostatnim okresie ceny ropy

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH czwartkowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje serii OK1018 i DS0726 o wartości 2,5-4,5 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t: 22 521 87 94 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Prognozy i wykresy walutowe. Strona 1

Prognozy i wykresy walutowe. Strona 1 Prognozy i wykresy walutowe Strona 1 Plan prezentacji Prezentacja składa się z czterech części Krótkoterminowe prognozy walutowe (horyzont jednoroczny) przedstawione w formie tabel z różnymi kombinacjami

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 14 kwietnia 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności Rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w publikacje krajowych danych. Uwaga

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 28 września 2015

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 28 września 2015 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY 28 września 2015 Wysoka zmienność rynkowa w warunkach niepewności co do sytuacji gospodarek wschodzących i perspektyw polityki monetarnej Fed Miniony tydzień

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Ostatnie istotne dane przed przerwą świąteczną. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 15 grudnia stron

CitiWeekly. Ostatnie istotne dane przed przerwą świąteczną. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 15 grudnia stron Gospodarka i Rynki Finansowe 15 grudnia 2014 6 stron CitiWeekly Ostatnie istotne dane przed przerwą świąteczną Rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w publikacje danych. W Polsce uwaga będzie skoncentrowana

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 08-15.12.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Inflacja konsumentów Według finalnych danych opublikowanych przez GUS, inflacja w listopadzie br. wyniosła 2,5 % r/r, wobec 2,1 % r/r w

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny MOMO S.A. za luty 2015 r.

Raport miesięczny MOMO S.A. za luty 2015 r. Raport miesięczny MOMO S.A. za luty 2015 r. Warszawa, dn. 15 marca 2015 roku 1/7 1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta. Brak zdarzeń. 2) Zestawienie raportów bieżących udostępnionych od

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 6 lutego Silny wzrost cen aktywów złotowych dzięki złagodzeniu oczekiwań dot. polityki Fed.

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 6 lutego Silny wzrost cen aktywów złotowych dzięki złagodzeniu oczekiwań dot. polityki Fed. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY 6 lutego 2017 Silny wzrost cen aktywów złotowych dzięki złagodzeniu oczekiwań dot. polityki Fed. Miniony tydzień przyniósł silne wzmocnienie notowań krajowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów podczas czwartkowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje PS721, WZ12 i WZ126 za 5-8 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t:

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Pozorny wzrost dochodów JST po 3q16 1, inwestycje na hamulcu. Trendy bieżące. Perspektywy krótkoterminowe

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Pozorny wzrost dochodów JST po 3q16 1, inwestycje na hamulcu. Trendy bieżące. Perspektywy krótkoterminowe Analizy Sektorowe 1 stycznia 17 Pozorny wzrost dochodów JST po 1, inwestycje na hamulcu Trendy bieżące Wzrost dochodów w sektorze JST w, oprócz zwiększonych wpływów z podatków PIT i CIT, efektem przepływu

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 27 listopada 2017

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 27 listopada 2017 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY 27 listopada 2017 Solidna poprawa nastrojów rynkowych. W tym tygodniu oczekiwane informacje nt. reformy podatkowej w USA i sytuacji politycznej w Niemczech

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r. 8-lis-4 -gru-4 -gru-4 9-gru-4 6-gru-4 -sty- 9-sty- 6-sty- -sty- -sty- 6-lut- -lut- -lut- 7-lut- 6-mar- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 11 września 2017

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 11 września 2017 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY 11 września 2017 Rentowności obligacji w okolicach lokalnych minimów. Rynki w oczekiwaniu na posiedzenie FOMC w drugiej połowie września. W minionym tygodniu

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 30 marca 2015

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 30 marca 2015 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY 30 marca 2015 Pogorszenie globalnych nastrojów rynkowych w minionym tygodniu. Obecnie oczekiwane dane z rynku pracy USA. Grecja nadal czynnikiem ryzyka. Po

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 7 sierpnia Wakacyjne nastroje na globalnym rynku finansowym

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 7 sierpnia Wakacyjne nastroje na globalnym rynku finansowym ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY 7 sierpnia 2017 Wakacyjne nastroje na globalnym rynku finansowym W minionym tygodniu na globalnym rynku finansowym panowała wakacyjna stabilizacja, a obserwowane

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 21 marca 2016

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 21 marca 2016 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY 21 marca 2016 Kontynuacja poprawy globalnej sytuacji rynkowej po posiedzeniu FOMC. W przedświątecznym tygodniu oczekiwana publikacja wskaźników PMI dla strefy

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Na razie bez podwyżki. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 19 września 2016 r. 5 stron

CitiWeekly. Na razie bez podwyżki. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 19 września 2016 r. 5 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 19 września 216 r. stron CitiWeekly Na razie bez podwyżki Bez wątpienia najbardziej wyczekiwanym przez inwestorów wydarzeniem tego tygodnia będzie posiedzenie amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r.

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 31 sierpnia 2015 r. 6 stron CitiWeekly Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA Biorąc pod uwagę oczekiwany przez nas wzrost inflacji i wciąż wysoki wzrost gospodarczy w 2016

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Budżety JST 2015 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach. Trendy bieżące.

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Budżety JST 2015 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach. Trendy bieżące. Analizy Sektorowe 8 kwietnia 216 Budżety JST 215 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach Trendy bieżące W 215 r., pomimo korzystnej koniunktury (wzrost dochodów z podatków PIT i CIT w sektorze JST

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Dane za wrzesień prawdopodobnie słabsze. Gospodarka i Rynki Finansowe. 16 października 2017 r. 5 stron

CitiWeekly. Dane za wrzesień prawdopodobnie słabsze. Gospodarka i Rynki Finansowe. 16 października 2017 r. 5 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 16 października 2017 r. 5 stron CitiWeekly Dane za wrzesień prawdopodobnie słabsze Oczekujemy słabszych danych o aktywności gospodarczej za wrzesień, choć głównie za sprawą

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 12-19.01.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna dane GUS Według danych GUS, produkcja przemysłowa w grudniu 2017 r. wzrosła o 2,7 % r/r, wobec

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY. 2 maja W oczekiwaniu na posiedzenie FOMC i II turę wyborów we Francji.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY. 2 maja W oczekiwaniu na posiedzenie FOMC i II turę wyborów we Francji. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY 2 maja 2017 W oczekiwaniu na posiedzenie FOMC i II turę wyborów we Francji. W minionym tygodniu sytuację rynkową zdominowała pozytywna reakcja rynkowa na wynik

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów podczas czwartkowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje skarbowe WZ12 i PS421 za 4-6 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 22 grudnia 2014

KOMENTARZ TYGODNIOWY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 22 grudnia 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY 22 grudnia 2014 Poprawa nastrojów na rynkach globalnych po posiedzeniu FOMC. Z początkiem nowego roku uwaga rynków skupiona na globalnych perspektywach inflacyjnych,

Bardziej szczegółowo