Dziennik Ekonomiczny. EBC: coraz bliżej kolejnego etapu luzowania. Analizy Makroekonomiczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Ekonomiczny. EBC: coraz bliżej kolejnego etapu luzowania. Analizy Makroekonomiczne"

Transkrypt

1 Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 5 grudnia 2014 EBC: coraz bliżej kolejnego etapu luzowania 1 Na listopadowym posiedzeniu EBC nie zmieniono głównych parametrów polityki monetarnej (0,05% dla stopy repo). Podkreślono zamiar EBC do podniesienia sumy bilansowej do poziomu z początku 2012 roku. EBC obniżył również swoje prognozy wzrostu oraz inflacji w strefie euro. Na listopadowym posiedzeniu EBC nie zmieniono głównych parametrów polityki monetarnej. Stopy pozostawiono na dotychczasowym poziomie (0,05% dla stopy repo). Wskazano, że na początku przyszłego roku Rada Prezesów EBC dokona oceny poziomu osiągniętej stymulacji monetarnej oraz projekcji inflacji, podkreślając intencję EBC do podniesienia sumy bilansowej do poziomu z początku 2012 roku. Podczas konferencji po posiedzeniu Rady M.Draghi zaznaczył, że zmiana oczekiwań na intencję nie była decyzją jednogłośną i nie oznacza, że poziom sumy bilansowej z początku 2012 r. (ok. 2,7 bln EUR) stanowi cel EBC. Zaznaczono gotowość Rady do użycia kolejnych niekonwencjonalnych instrumentów w celu redukcji ryzyka przedłużenia się okresu niskiej inflacji. Wiązałoby się to ze zmianą (na początku przyszłego roku) skali, tempa i kompozycji dotychczasowych narzędzi. Ostatnie wypowiedzi M.Draghiego wskazują, że mogłaby być ona związana m.in. z rozszerzeniem możliwości wykorzystania środków z TLTRO na finansowanie kredytów hipotecznych. Osiągnięcie zamierzonego poziomu sumy aktywów EBC oznacza, że (w szczególności w kontekście spłat LTRO w styczniu i lutym 2015r.) nieuniknionym będzie rozpoczęcie skupu papierów skarbowych, które powinno być jednak poprzedzone skupem obligacji korporacyjnych. M.Draghi wskazał, że Rada rozważała zakup bardzo szerokiego spektrum aktywów. Podkreślając determinację EBC w kontekście realizacji celu inflacyjnego zaznaczył, że do podjęcia decyzji o skupie aktywów nie będzie potrzebna jednomyślność członków Rady, aczkolwiek prowadzone prace charakteryzuje dążenie do osiągnięcia konsensusu. EBC obniżył prognozy wzrostu PKB w 2014 r. do 0,8% (z 0,9% przewidywanych we wrześniu), 1,0% w 2015% (vs 1,6%) oraz 1,5% w 2016 r. (vs 1,9%). Prognoza stopy inflacji została obniżona do 0,5% w 2014 r. (vs 0,6% przewidywane we wrześniu), 0,7% w 2015 r. (vs 1,1%) oraz 1,3% w 2016 r. (vs 1,4%). Wykres dnia: Sumy bilansowe Fed, EBC i BoJ % PKB Źródło, Reuters Datastream, PKO Bank Polski. USA Strefa euro Japonia 0 gru 02 gru 04 gru 06 gru 08 gru 10 gru 12 Główny Ekonomista Radosław Bodys tel Zespół Analiz Makroekonomicznych Piotr Bujak Starszy Ekonomista Kierownik Zespołu tel Kamil Cisowski Ekonomista (ceny) tel Michał Rot Ekonomista (sfera realna) tel Karolina Sędzimir Ekonomista (rynek pracy) tel Marcin Czaplicki Stażysta (zagranica) tel Realny PKB (%) 1,7 3,2 Produkcja przemysł. (%) 2,2 3,0 Stopa bezrobocia (%) 13,4 11,7 Inflacja CPI (%) 0,9 0,1 Inflacja bazowa (%) 1,2 0,8 Podaż pieniądza M3 (%) 6,2 7,5 Deficyt obrotów bieżących (% PKB) -1,3-1,3 Deficyt fiskalny (%PKB) -4,0-3,5 Dług publiczny (%PKB) 55,7 49,2 Stopa referencyjna (%) 2,50 2,00 EUR-PLN* 4,15 4,26 Źródło: GUS, NBP, MF, Prognozy PKO BP (DAE); *Prognozy PKO BP (BSR); ESA2010.

2 Tygodniowy kalendarz makroekonomiczny Wskaźnik Godz. Kraj Poprzednie dane Konsensus Odczyt/ PKO BP Komentarz Piątek, 28 listopada PKB (3q, ost.) 10:00 POL 3,5% r/r 3,3% r/r 3,3% r/r Inflacja HICP (lis., wst.) 11:00 EMU 0,4% r/r 0,3% r/r 0,3% r/r Niedziela, 30 listopada Referendum -- SUI Poniedziałek, 1 grudnia Potwierdziły się nasze oczekiwania co do zdrowej struktury wzrostu PKB w 3q: silny popyt krajowy stymulowany przez przyspieszające konsumpcję i inwestycje. Głównym czynnikiem wspierającym spadek inflacji był szybszy spadek cen energii (-2,5% r/r vs -2,0%). Odrzucono wszystkie 3 inicjatywy: zwiększenia rezerw złota, zaostrzenia kwot imigracyjnych i zniesienia ulgi podatkowej dla zamożnych cudzoziemców. PMI w przetwórstwie (lis., ost.) 02:45 CHN 50,4 pkt. 50,0 pkt. 50,0 pkt. Na spadek indeksu mógł mieć wpływ przymusowy urlop, na jaki zostali wysłani Pekińczycy w trakcie szczytu Rady APEC. PMI w przetwórstwie (lis., ost.) 09:00 POL 51,2 pkt. 51,2 pkt. 53,2 pkt. Odczyt wskaźnika spójny z innymi wynikami badań koniunktury. PMI w przetwórstwie (lis., ost.) 09:55 GER 51,4 pkt. 50,0 pkt. 49,5 pkt. Odczyty PMI wskazują na pogorszenie się nastrojów w przemysle PMI w przetwórstwie (lis., ost.) 10:00 EMU 50,6 pkt. 50,4 pkt. 50,1 pkt. przetwórczym. Duże spadki odnotowały indeksy nowych zamówień i ilości pozycji zakupionych. Odnotowano spadek indeksu, przy niewielkim wzroście komponentu PMI w przetwórstwie (lis., ost.) 15:45 USA 55,9 pkt. 54,7 pkt. 54,8 pkt. zatrudnienia oraz spadających czasach dostaw, nowych zamówieniach i zakupach. Środa, 3 grudnia Posiedzenie RPP -- POL 2,00% 2,00% 2,00% Czwartek, 4 grudnia Posiedzenie EBC 13:45 EMU 0,05% 0,05% 0,05% Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 14:30 USA 314 tys. 295 tys. 297 tys. Piątek, 5 grudnia Zamówienia w przemyśle (paź.) 08:00 GER 0,8% m/m 0,5% m/m -- PKB (3q, ost.) 11:00 EMU 0,8% r/r 0,8% r/r -- Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym (lis.) 14:30 USA 214 tys. 228 tys. -- Stopa bezrobocia (lis.) 14:30 USA 5,8% 5,8% -- Zamówienia na dobra trwałe (paź., ost.) RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie potwierdzając wagę, jaką przywiązuje do wzrostu gospodarczego. Podkreślono zamiar EBC do podniesienia sumy bilansowej do poziomu z początku 2012 roku, wskazując że na początku 2015 r. najpewniej podjęte zostaną kolejne działania stymulacyjne. Niestabilne warunki pogodowe mogą wywierać wpływ na najbliższe odczyty. Oczekiwany jest dalszy wzrost zamówień przy neutralnych efektach kalendarzowych. Wstępny odczyt sugeruje, że PKB wzrosło o 0,2% k/k sa w 3q. Niestabilne warunki pogodowe w listopadzie tworzą negatywne ryzyka dla odczytów z rynku pracy. 16:00 USA -0,9% m/m 0,4% m/m -- Wstępny odczyt wskazuje na wzrost zamówień na dobra trwałe p[rzy dużym wzroście zamówień środków transportu. Zamówienia w przemyśle (paź.) 16:00 USA -0,6% m/m 0,2%% m/m -- Źródło: GUS, Reuters, NBP, ankieta Parkietu, ankieta Reuters, PKO Bank Polski. 2

3 Dane i prognozy makroekonomiczne 14-sie 14-wrz 14-paź 14-lis 4q13 1q14 2q14 3q Sfera realna PKB (% r/r) x x x x 3,0 3,4 3,5 3,3 1,7 3,2 Popyt krajowy (% r/r) x x x x 1,8 3,4 5,6 4,9 0,2 3,8 Spożycie indywidualne (% r/r) x x x x 2,4 2,9 3,0 3,2 1,1 2,9 Inwestycje w środki trwałe (% r/r) x x x x 2,7 11,2 8,7 9,9 0,9 7,0 Sprzedaż krajowa (% r/r)* x x x x 2,4 3,4 4,2 4,5 1,0 3,5 Zapasy (pkt. proc.) x x x x -0,6 0,0 1,4 0,4-1,0 0,4 Eksport netto (pkt. proc.) x x x x 1,2 0,0-1,9-1,6 1,5-0,7 Produkcja przemysłowa (% r/r) -1,9 4,2 1,6-3,4 4,5 4,9 3,7 1,8 2,2 3,0 Produkcja budow.-montażowa (% r/r) -3,6 5,6-1,0-8,1 0,0 9,8 9,9 1,1-12,0 x Sprzedaż detaliczna (% r/r) 1,7 1,6 2,3-1,0 4,4 4,9 4,4 1,8 2,3 x PKB (mld PLN) x x x x Rynek pracy Stopa bezrobocia rejestrowanego^(%) 11,7 11,5 11,3 11,3 13,4 13,5 12,0 11,5 13,4 11,7 Zatrudnienie przedsiębiorstwa (% r/r) 0,7 0,8 0,8 0,8 0,1 0,2 0,7 0,8-1,0 0,7 Płace przedsiębiorstwa (% r/r) 3,5 3,4 3,8 3,9 3,0 4,2 4,1 3,5 2,9 3,9 Procesy inflacyjne Inflacja CPI (% r/r) -0,3-0,3-0,6-0,4 0,7 0,7 0,3-0,3 0,9 0,1 Inflacja bazowa (% r/r) 0,5 0,7 0,2 0,6 1,0 1,1 1,0 0,7 1,2 0,8 15% średnia obcięta (% r/r) 0,1 0,0 0,0 x 0,5 0,4 0,5 0,0 1,0 x Inflacja PPI (% r/r) -1,5-1,6-1,2-1,1-1,1-1,3-1,8-1,6-1,2-1,2 Agregaty monetarne^ Podaż pieniądza M3 (mld PLN) 1020,6 1020,7 1028,7 1029,5 978,9 980,4 995,5 1020,7 978,9 1052,1 Podaż pieniądza M3 (% r/r) 7,4 7,8 7,7 8,0 6,2 5,2 5,2 7,8 6,2 7,5 Podaż pieniądza M3 realnie (% r/r) 7,7 8,1 8,3 8,4 5,4 4,5 4,9 8,1 5,4 7,4 Kredyty ogółem (mld PLN) 990,4 996,4 996,1 x 942,8 961,7 979,2 996,4 942,8 1022,1 Kredyty ogółem (% r/r) 5,4 5,4 6,0 x 3,8 4,7 4,3 5,4 3,8 8,4 Depozyty ogółem (mld PLN) 955,8 953,3 959,3 x 889,0 908,1 934,8 953,3 889,0 966,1 Depozyty ogółem (% r/r) 9,7 6,9 7,8 x 5,6 6,2 7,5 6,9 5,6 8,6 Bilans płatniczy Rachunek obrotów bieżących (%PKB) -1,3-1,3-1,4-1,3-1,3-1,2-1,2-1,3-1,3-1,3 Bilans handlowy (% PKB) 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 Bezpośrednie inwestycje zagr (%PKB) 1,2 1,2 1,3 1,4 0,7 1,2 0,7 1,2 0,7 1,7 Polityka fiskalna Deficyt fiskalny (% PKB) x x x x x x x x -4,0-3,5 Dług publiczny (% PKB) x x x x x x x x 55,7 49,2 Polityka pieniężna Stopa referencyjna NBP^ (%) 2,50 2,50 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00 Stopa lombardowa^ (%) 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 Stopa depozytowa^ (%) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 WIBOR 3M x^ (%) 2,59 2,28 1,97 2,06 2,67 2,71 2,68 2,28 2,67 2,05 WIBOR 3M x^ realnie (%)** 2,89 2,58 2,57 2,46 1,97 2,01 2,38 2,58 1,77 2,25 Kursy walutowe^x EUR-PLN 4,21 4,18 4,20 4,18 4,15 4,17 4,16 4,18 4,15 4,26 USD-PLN 3,20 3,30 3,35 3,36 3,01 3,03 3,05 3,30 3,02 3,46 CHF-PLN 3,49 3,46 3,49 3,48 3,38 3,42 3,42 3,46 3,38 3,52 EUR-USD 1,32 1,26 1,26 1,24 1,38 1,38 1,37 1,26 1,38 1,23 Źródło: GUS, NBP, PKO Bank Polski, x prognoza PKO BP BSR, *popyt krajowy z wyłączeniem zapasów, **deflowane bieżącą stopą inflacji CPI; ^ wartość na koniec okresu. 3

4 Polityka pieniężna Członkowie RPP Jastrzębiomierz* Wybrane wypowiedzi A. Rzońca 1,1 Polska gospodarka jest niemal idealnie zrównoważona. Bank centralny powinien starać się tę rownowagę zachować. ( ) Obniżki stóp procentowych, które sa już rekordowo niskie, nie będą sprzyjać jej utrzymaniu. Grożą za to wepchnięciem Polski w stagancję. ( , Reuters/Rzeczpospolita) A. Kaźmierczak 1,1 Nie widzę żadnych oznak załamania wzrostu gospodarczego, które mogłoby uzasadniać dodatkowe łagodzenie polityki pieniężnej ( ).Każda nowa projekcja przewiduje gorsze wyniki, ponieważ pogarsza się środowisko zewnętrzne. Jeśli ta tendencja będzie się utrzymywać, wtedy oczywiście będzie potrzeba luzowania polityki pieniężnej. Ale nie wtedy, gdy przewidywane jest pozostanie wzrostu gospodarczego na poziomie około 3 proc., a nawet jego odbicie do 3,3 proc. w 2016 roku." ( , PAP) J. Winiecki 1,0 Myślę, że już dosyć daleko poszliśmy w kierunku obniżania stóp procentowych. Nie ma żadnych gwarancji, że jest to środek, który zwiększa dynamizm gospodarczy ( ).Powinniśmy być więc bardzo oszczędni w decyzjach i już więcej w tego rodzaju operacje się nie wdawać" ( , PAP) A. Glapiński 0,8 Osobiście nie widzę przestrzeni do dalszej obniżki stóp procentowych." ( , Reuters) J. Hausner 0,1 Główna stopa procentowa jest na odpowiednim poziomie po obcięciu w październiku i powinna pozostać stabilna, wobec prognoz przyspieszenia wzrostu gospodarczego w II połowie 2015 roku " ( , PAP) M. Belka -0,2 [Stopy procentowe PAP] Są już najniższe w historii, ale nie ma się czym chwalić, bo wszędzie są najniższe. Rada Polityki Pieniężnej jest podzielona. ( ) Deflacja pokazuje, że jest przestrzeń do dalszego obniżania stóp." ( , PAP) A. Zielińska- Głębocka -0,6 Rada Polityki Pieniężnej ma jeszcze nieco ponad rok. Musi się zastanowić, co zostawi następnej Radzie - żeby zakończyć swoją kadencję i zostawić taki stan polityki pieniężnej, aby następna Rada miała bardziej komfortową sytuację. ( ) Będziemy obserwować, co się będzie działo w najbliższych tygodniach. ( ). Nie można dopuścić do tego, by utrwalił się trend deflacyjny, bo z deflacją jest bardzo ciężko walczyć. Zwłaszcza, że inflacja bazowa jest bardzo niska." ( , Reuters) A. Bratkowski -1,4 Naszym odpowiedzialnością jest wspomaganie rządu i wzrostu gospodarczego tak długo, jak nie koliduje to z naszym priorytetem, jakim jest osiągnięcie celu inflacyjnego( ). Prognozy NBP z większym prawdopodobieństwem będą rewidowane w dół, a nie w górę ( ). Rada Polityki Pieniężnej (RPP) ma pole do obniżki stóp do jednego procenta ( , PAP) E. Chojna-Duch -1,6 Wydaje się, że dzisiejsze dane na temat PKB powinny cieszyć ekonomistów i pozwalają na to, by głębiej je przeanalizowali. ( ) Wydaje się, że grudniu można rozważyć kontynuację formuły 'wait and see' i poczekać na kolejne informacje z gospodarek. ( ) Rada, która kontynuuje wyróżniającą, wyważoną na tle krajów rozwiniętach ostrożną politykę monetarną, nie powinna reagować z nadmiernym pośpiechem na przejściowe, pesymistyczne dane." ( , Reuters) J. Osiatyński -1,8 Nadal więc uważam, że istnieje przestrzeń do obniżki stóp procentowych. Niezależnie od ostatnich danych wskazujących na to, że dynamika wzrostu PKB jest wyższa od oczekiwań (...)W tym wypadku na naszą politykę należy patrzeć w kategoriach drugiego zadania, jakie stoi przed NBP, czyli wspierania wzrostu gospodarczego. Nie będzie to bowiem w tej perspektywie szkodzić inflacji." ( , PAP) * im wyższy wskaźnik tym bardziej jastrzębie poglądy. Metodologia: na podstawie wyników głosowań za każdy głos odbiegający od decyzji RPP dot. stopy referencyjnej przyznano +1 lub -1 w zależności od kierunku głosowania odpowiednio bardziej jastrzębiego lub bardziej gołębiego. Dodatkowo przyznano +0,5 lub -0,5 za każdy głos odbiegający od decyzji RPP dot. istotnej zmiany nastawienia lub zmiany stopy rezerwy obowiązkowej. Ważone czasem wartości zostały wyrażone w punktach odchylenia standardowego. Wskaźnik opracowano na podstawie Raportów o inflacji. Stopy procentowe prognozy PKO BP vs. oczekiwania rynkowe 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M Data 04-gru 04-sty 04-lut 04-mar 04-kwi 04-maj 04-cze 04-lip 04-sie 04-wrz WIBOR 3M/FRA 2,06 2,01 1,90 1,86 1,83 1,79 1,80 1,80 1,79 1,78 implikowana zmiana (p. b.) -0,05-0,16-0,20-0,23-0,27-0,26-0,26-0,27-0,28 Posiedzenie RPP 03-gru 14-sty 04-lut 04-mar 15-kwi 06-maj 03-cze 08-lip - 02-wrz prognoza PKO BP* 2,00 1,75-2,00 1,75-2,00 1,75-2,00 1,75-2,00 1,75-2,00 1,75-2,00 1,75-2,00 1,75-2,00 1,75-2,00 wycena rynkowa* 2,01 1,90 1,86 1,83 1,79 1,80 1,80 1,79 1,78 WIBOR 3M na ostatnim fixingu, transakcje FRA oparte na stawce WIBOR 3M za kolejne okresy, w punktach bazowych, *prognoza PKO BP stopy referencyjnej NBP. 4

5 Stopy NBP prognoza PKO BP vs. oczekiwania rynkowe Nominalne i realne rynkowe stopy procentowe w Polsce 3,00 2,75 2,50 % oczekiwania rynkowe (FRA) prognoza PKO BP 8 6 % 2,25 4 2,00 1,75 1,50 3 miesiące temu obecnie 1,25 gru-13 cze-14 gru-14 cze-15 Rynek pieniężny główne stopy procentowe 2 0 WIBOR 3M WIBOR deflowany bieżącą inflacją CPI -2 WIBOR deflowany inflacją CPI (t+12) sty-03 sty-05 sty-07 sty-09 sty-11 sty-13 Dynamika cen wybranych surowców (w PLN) 8 6 % % r/r GSCI, rolnictwo (w PLN) GSCI (w PLN) GSCI ropa (w PLN) WIBOR 3M POLONIA st. referencyjna NBP 0 sty-03 sty-05 sty-07 sty-09 sty-11 sty lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 lip-14 Realny efektywny kurs PLN (REER) i długookresowy trend Bilateralne kursy PLN vs. EUR, USD i CHF = 100 4,6 4, ,4 3, REER 5-letnia średnia krocząca 75 sty-03 sty-05 sty-07 sty-09 sty-11 sty-13 aprecjacja 4,2 4,0 EUR/PLN (L) USD/PLN (P) CHF/PLN (P) 3,8 sty-10 sty-11 sty-12 sty-13 sty-14 3,0 2,5 Źródło: Datastream, Eurostat, obliczenia własne. 5

6 Polska w makro-pigułce Sfera realna - realny PKB (%) 1,7 3,2 Procesy inflacyjne - inflacja CPI (%) 0,9 0,1 Agregaty monetarne - podaż pieniądza M3 (%) 6,2 7,5 Handel zagraniczny Komentarz - deficyt obrotów bieżących (% PKB) -1,3-1,3 Polityka fiskalna - deficyt fiskalny (% PKB) -4,0-3,5 Polityka pieniężna - stopa referencyjna NBP (%) 2,50 2,00 Źródło: GUS, NBP, MF, PKO Bank Polski, Zagranica w makro-pigułce Komentarz Po spowolnieniu w okresie 3q2014-1q2015 spowodowanym eskalacją konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, słabością strefy euro oraz wysoką bazą odniesienia (1q2014 był wyjątkowy korzystny dla budownictwa) oczekujemy ponownego przyspieszenia wzrostu w kolejnych kwartałach w oparciu o: (1) poluzowanie monetarne, (2) impuls fiskalny w skali 0,5-1,0% PKB, (3) ultraniską inflację. Głównymi czynnikami ryzyka pozostają (1) stagnacja w strefie euro, (2) kontynuacja konfliktu na Wschodzie. Inflacja CPI wyniosła w październiku -0,6% r/r. Oczekujemy, że deflacja będzie trwała do kwietnia 2015 r. Wzrost cen rozpoczęty w styczniu ma szansę utrzymać się cały rok przewidujemy, że inflacja w grudniu 2015 r. zbliży się do poziomu 1,5% r/r. Oczekujemy przyspieszenia tempa wzrostu podaży pieniądza (M3) wskutek szybszego wzrostu gotówki w obiegu oraz depozytów ogółem, przy zwiększeniu dynamiki depozytów gospodarstw domowych (silniejsze tempo wzrostu dochodów ludności, poprawa na rynku pracy). W 4q 2014 r. oczekujemy zatrzymania trendu spadkowego salda na rachunku obrotów bieżących na skutek zmniejszenia nominalnego wolumenu importu w wyniku spadku cen ropy naftowej oraz niższego deficytu na rachunku dochodów pierwotnych, wynikającego ze spadku stóp procentowych. Po zacieśnieniu polityki fiskalnej w latach , w 2014 r. nastąpi zwrot w polityce fiskalnej w kierunku stymulacji gospodarki skalę impulsu fiskalnego szacujemy na +0,5-1,0% PKB. Po grudniowej decyzji o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie i dobrych danych o PKB za 3q2014 oczekujemy jeszcze jednej obniżki stóp procentowych w styczniu 2015 r. pod wpływem chwilowego pogorszenia w danych o produkcji przemysłowej. USA W 3q 2014 PKB wzrósł o 3,9% k/k (vs 4,6% k/k w 2q) przy dodatnim wkładzie konsumpcji prywatnej (1,5 pp.), inwestycji prywatnych (0,9 pp.), - realny PKB (%) 1,9 2,2 eksportu netto (0,8 pp.) i wydatków publicznych (0,8 pp.). W kolejnych kwartałach oczekiwana jest kontynuacja ożywienia gospodarczego, której - inflacja CPI (%) 1,5 1,8 towarzyszy poprawa sytuacji na rynku pracy. Oznacza to, że FOMC może rozpocząć zacieśnianie polityki pieniężnej około połowy 2015 r. Strefa euro W 3q 2014 dynamika PKB strefy euro wzrosła do poziomu 0,2% k/k (z 0,0% k/k w 2q). Odczyt danych za 3q należy uznać za pozytywny. Oznacza - realny PKB (%) -0,5 0,9 on przede wszystkim, że napięcia geopolityczne na wschodzie Europy nie powinny obniżyć tempa wzrostu PKB w widoczny sposób (o więcej niż - inflacja CPI (%) 1,3 0,5 0,3 pp). Mimo rozpoczęcia programu skupu ABS oraz poprawy danych ze sfery realnej wciąż bardzo możliwe jest podjęcie dalszego luzowania przez EBC, który zamierza osiągnąć poziom sumy bilansowej z początku 2012 r. Chiny Wzrost PKB w 3q wyniósł 7,3% r/r (vs 7,5% w poprzednim kwartale), co - realny PKB (%) 7,7 7,4 nastąpiło pomimo działań stymulacyjnych ze strony rządu. Spowolnienie aktywności gospodarczej obniża prawdopodobieństwo osiągnięcia tempa - inflacja CPI (%) 2,6 2,3 wzrostu 7,5% zakładanego na 2014 r. Chińskie władze zapowiadają kontynuację umiarkowanych działań stymulacyjnych, ale jednocześnie przyzwyczajają opinię publiczną do nowego wolniejszego tempa wzrostu. Źródło: FED, Eurostat, MFW, PKO Bank Polski. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, jest przeznaczony wyłącznie dla klientów Grupy PKO Banku Polskiego i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Grupa PKO BP SA dołożyła wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. Klienci Grupy PKO BP SA ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych, podjętych z uwzględnieniem informacji zamieszczonych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał został przygotowany i/lub przekazany przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ; NIP: REGON: ; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) zł. 6

Monitor: Depozyty/Kredyty

Monitor: Depozyty/Kredyty Analizy Makroekonomiczne 5 listopada 214 Wyhamowanie depozytów i stabilizacja kredytów Depozyty: Wyhamowanie tempa wzrostu depozytów ogółem (skor. o FX) do 6,7 w 3q214 (z 7,5% w 2q) efekt spadku depozytów

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 1 czerwca 2015 r. 6 stron CitiWeekly Zrównoważony mocny wzrost W tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie pozostawi stopy procentowe bez zmian. Przy tej okazji

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 29 stycznia 215 12 stron CitiMonthly Po EBC nawet rubel i frank nie straszne W ciągu nieco ponad miesiąca bardzo dużo zmieniło się w otoczeniu Polski, zdecydowanie mniej w

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 czerwca 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 czerwca 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Decyzje banków centralnych w centrum uwagi. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 19 stycznia 2015 8 stron

CitiWeekly. Decyzje banków centralnych w centrum uwagi. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 19 stycznia 2015 8 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 19 stycznia 2015 8 stron CitiWeekly Decyzje banków centralnych w centrum uwagi W tym tygodniu EBC prawdopodobnie zdecyduje się na wprowadzenie programu skupu aktywów o wielkości

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Rynkowy Analizy i Strategie Rynkowe

Dziennik Rynkowy Analizy i Strategie Rynkowe Rynek stopy procentowej Dane ze strefy euro ponownie popchnęły wzwyż krótkoterminowe stawki pieniężne na rynku EUR. Wczorajsza reakcja na rynku stanowiła zdrową odpowiedź na poprawę średnioterminowych

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia tygodnia. Kolejna niespodzianka inflacyjna. Członkowie RPP studzą oczekiwania na obniżki stóp

Wydarzenia tygodnia. Kolejna niespodzianka inflacyjna. Członkowie RPP studzą oczekiwania na obniżki stóp Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 Grudnia 21 29 stron CitiMonthly Polska W skrócie Polska kończy 21 rok z szybko rosnącą gospodarką, w której rolę motoru wzrostu przejął popyt krajowy. Oczekujemy,

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016

ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016 RADA MINISTRÓW ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016 Warszawa Czerwiec 2015 r. Spis treści WSTĘP... 2 OCENA BIEŻĄCEJ SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ... 3 ZAŁOŻENIA I UWARUNKOWANIA PROJEKTU BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 maja 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 maja 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Oczekujemy przejściowego spadku inflacji. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 10 sierpnia 2015 r.

CitiWeekly. Oczekujemy przejściowego spadku inflacji. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 10 sierpnia 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 10 sierpnia 2015 r. 6 stron CitiWeekly Oczekujemy przejściowego spadku inflacji W tym tygodniu oczekujemy dobrego i nieco wyższego niż zakłada rynek wstępnego odczytu PKB za

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik. Polska. Gospodarka

Miesięcznik. Polska. Gospodarka Gospodarka Polska Miesięcznik Mateusz Szczurek Warszawa (48 22) 820 4698 mateusz.szczurek@ingbank.pl Rafał Benecki Warszawa (48 22) 820 4696 rafal.benecki@ingbank.pl Grzegorz Ogonek Warszawa (48 22) 820

Bardziej szczegółowo

Prognozy kwartalne na III kwartał 2014 r.

Prognozy kwartalne na III kwartał 2014 r. Prognozy kwartalne na III kwartał 2014 r. Warszawa, październik 2013 r. Podsumowanie: powiało chłodem Umiarkowany pesymizm na następne trzy miesiące wynika z (jesiennego) ochłodzenia klimatu makroekonomicznego,

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek komentarz tygodniowy

Makro i rynek komentarz tygodniowy Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski +48 (0) 22 598 22 38 Urszula Kryńska +48 (0) 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz +48 (0) 22 598 22 36 Kursy walutowe dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Niekończąca się opowieść. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 6 lipca 2015 r. 7 stron

CitiWeekly. Niekończąca się opowieść. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 6 lipca 2015 r. 7 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 6 lipca 2015 r. 7 stron CitiWeekly Niekończąca się opowieść W niedzielnym referendum 61,3% Greków opowiedziało się za odrzuceniem pakietu reform proponowanego przez instytucje

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 24 Warszawa, listopad 2014 Warszawa, listopad 2014 Monitoring Makroekonomiczny 2 Najprawdopodobniej najważniejszym gospodarczym wydarzeniem tej jesieni będzie pierwsza

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r.

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r. EBC rusza na zakupy Barometr Inwestycyjny 12 lutego 2015 r. 1 Nowy rok zaczynamy z przytupem. Decyzja EBC o rozpoczęciu większego niż oczekiwano programu luzowania ilościowego wywołała euforię na niektórych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2012 r.

Raport o sytuacji banków w 2012 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2012 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2013 OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ I SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo