Dziennik Ekonomiczny. EBC: coraz bliżej kolejnego etapu luzowania. Analizy Makroekonomiczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Ekonomiczny. EBC: coraz bliżej kolejnego etapu luzowania. Analizy Makroekonomiczne"

Transkrypt

1 Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 5 grudnia 2014 EBC: coraz bliżej kolejnego etapu luzowania 1 Na listopadowym posiedzeniu EBC nie zmieniono głównych parametrów polityki monetarnej (0,05% dla stopy repo). Podkreślono zamiar EBC do podniesienia sumy bilansowej do poziomu z początku 2012 roku. EBC obniżył również swoje prognozy wzrostu oraz inflacji w strefie euro. Na listopadowym posiedzeniu EBC nie zmieniono głównych parametrów polityki monetarnej. Stopy pozostawiono na dotychczasowym poziomie (0,05% dla stopy repo). Wskazano, że na początku przyszłego roku Rada Prezesów EBC dokona oceny poziomu osiągniętej stymulacji monetarnej oraz projekcji inflacji, podkreślając intencję EBC do podniesienia sumy bilansowej do poziomu z początku 2012 roku. Podczas konferencji po posiedzeniu Rady M.Draghi zaznaczył, że zmiana oczekiwań na intencję nie była decyzją jednogłośną i nie oznacza, że poziom sumy bilansowej z początku 2012 r. (ok. 2,7 bln EUR) stanowi cel EBC. Zaznaczono gotowość Rady do użycia kolejnych niekonwencjonalnych instrumentów w celu redukcji ryzyka przedłużenia się okresu niskiej inflacji. Wiązałoby się to ze zmianą (na początku przyszłego roku) skali, tempa i kompozycji dotychczasowych narzędzi. Ostatnie wypowiedzi M.Draghiego wskazują, że mogłaby być ona związana m.in. z rozszerzeniem możliwości wykorzystania środków z TLTRO na finansowanie kredytów hipotecznych. Osiągnięcie zamierzonego poziomu sumy aktywów EBC oznacza, że (w szczególności w kontekście spłat LTRO w styczniu i lutym 2015r.) nieuniknionym będzie rozpoczęcie skupu papierów skarbowych, które powinno być jednak poprzedzone skupem obligacji korporacyjnych. M.Draghi wskazał, że Rada rozważała zakup bardzo szerokiego spektrum aktywów. Podkreślając determinację EBC w kontekście realizacji celu inflacyjnego zaznaczył, że do podjęcia decyzji o skupie aktywów nie będzie potrzebna jednomyślność członków Rady, aczkolwiek prowadzone prace charakteryzuje dążenie do osiągnięcia konsensusu. EBC obniżył prognozy wzrostu PKB w 2014 r. do 0,8% (z 0,9% przewidywanych we wrześniu), 1,0% w 2015% (vs 1,6%) oraz 1,5% w 2016 r. (vs 1,9%). Prognoza stopy inflacji została obniżona do 0,5% w 2014 r. (vs 0,6% przewidywane we wrześniu), 0,7% w 2015 r. (vs 1,1%) oraz 1,3% w 2016 r. (vs 1,4%). Wykres dnia: Sumy bilansowe Fed, EBC i BoJ % PKB Źródło, Reuters Datastream, PKO Bank Polski. USA Strefa euro Japonia 0 gru 02 gru 04 gru 06 gru 08 gru 10 gru 12 Główny Ekonomista Radosław Bodys tel Zespół Analiz Makroekonomicznych Piotr Bujak Starszy Ekonomista Kierownik Zespołu tel Kamil Cisowski Ekonomista (ceny) tel Michał Rot Ekonomista (sfera realna) tel Karolina Sędzimir Ekonomista (rynek pracy) tel Marcin Czaplicki Stażysta (zagranica) tel Realny PKB (%) 1,7 3,2 Produkcja przemysł. (%) 2,2 3,0 Stopa bezrobocia (%) 13,4 11,7 Inflacja CPI (%) 0,9 0,1 Inflacja bazowa (%) 1,2 0,8 Podaż pieniądza M3 (%) 6,2 7,5 Deficyt obrotów bieżących (% PKB) -1,3-1,3 Deficyt fiskalny (%PKB) -4,0-3,5 Dług publiczny (%PKB) 55,7 49,2 Stopa referencyjna (%) 2,50 2,00 EUR-PLN* 4,15 4,26 Źródło: GUS, NBP, MF, Prognozy PKO BP (DAE); *Prognozy PKO BP (BSR); ESA2010.

2 Tygodniowy kalendarz makroekonomiczny Wskaźnik Godz. Kraj Poprzednie dane Konsensus Odczyt/ PKO BP Komentarz Piątek, 28 listopada PKB (3q, ost.) 10:00 POL 3,5% r/r 3,3% r/r 3,3% r/r Inflacja HICP (lis., wst.) 11:00 EMU 0,4% r/r 0,3% r/r 0,3% r/r Niedziela, 30 listopada Referendum -- SUI Poniedziałek, 1 grudnia Potwierdziły się nasze oczekiwania co do zdrowej struktury wzrostu PKB w 3q: silny popyt krajowy stymulowany przez przyspieszające konsumpcję i inwestycje. Głównym czynnikiem wspierającym spadek inflacji był szybszy spadek cen energii (-2,5% r/r vs -2,0%). Odrzucono wszystkie 3 inicjatywy: zwiększenia rezerw złota, zaostrzenia kwot imigracyjnych i zniesienia ulgi podatkowej dla zamożnych cudzoziemców. PMI w przetwórstwie (lis., ost.) 02:45 CHN 50,4 pkt. 50,0 pkt. 50,0 pkt. Na spadek indeksu mógł mieć wpływ przymusowy urlop, na jaki zostali wysłani Pekińczycy w trakcie szczytu Rady APEC. PMI w przetwórstwie (lis., ost.) 09:00 POL 51,2 pkt. 51,2 pkt. 53,2 pkt. Odczyt wskaźnika spójny z innymi wynikami badań koniunktury. PMI w przetwórstwie (lis., ost.) 09:55 GER 51,4 pkt. 50,0 pkt. 49,5 pkt. Odczyty PMI wskazują na pogorszenie się nastrojów w przemysle PMI w przetwórstwie (lis., ost.) 10:00 EMU 50,6 pkt. 50,4 pkt. 50,1 pkt. przetwórczym. Duże spadki odnotowały indeksy nowych zamówień i ilości pozycji zakupionych. Odnotowano spadek indeksu, przy niewielkim wzroście komponentu PMI w przetwórstwie (lis., ost.) 15:45 USA 55,9 pkt. 54,7 pkt. 54,8 pkt. zatrudnienia oraz spadających czasach dostaw, nowych zamówieniach i zakupach. Środa, 3 grudnia Posiedzenie RPP -- POL 2,00% 2,00% 2,00% Czwartek, 4 grudnia Posiedzenie EBC 13:45 EMU 0,05% 0,05% 0,05% Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 14:30 USA 314 tys. 295 tys. 297 tys. Piątek, 5 grudnia Zamówienia w przemyśle (paź.) 08:00 GER 0,8% m/m 0,5% m/m -- PKB (3q, ost.) 11:00 EMU 0,8% r/r 0,8% r/r -- Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym (lis.) 14:30 USA 214 tys. 228 tys. -- Stopa bezrobocia (lis.) 14:30 USA 5,8% 5,8% -- Zamówienia na dobra trwałe (paź., ost.) RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie potwierdzając wagę, jaką przywiązuje do wzrostu gospodarczego. Podkreślono zamiar EBC do podniesienia sumy bilansowej do poziomu z początku 2012 roku, wskazując że na początku 2015 r. najpewniej podjęte zostaną kolejne działania stymulacyjne. Niestabilne warunki pogodowe mogą wywierać wpływ na najbliższe odczyty. Oczekiwany jest dalszy wzrost zamówień przy neutralnych efektach kalendarzowych. Wstępny odczyt sugeruje, że PKB wzrosło o 0,2% k/k sa w 3q. Niestabilne warunki pogodowe w listopadzie tworzą negatywne ryzyka dla odczytów z rynku pracy. 16:00 USA -0,9% m/m 0,4% m/m -- Wstępny odczyt wskazuje na wzrost zamówień na dobra trwałe p[rzy dużym wzroście zamówień środków transportu. Zamówienia w przemyśle (paź.) 16:00 USA -0,6% m/m 0,2%% m/m -- Źródło: GUS, Reuters, NBP, ankieta Parkietu, ankieta Reuters, PKO Bank Polski. 2

3 Dane i prognozy makroekonomiczne 14-sie 14-wrz 14-paź 14-lis 4q13 1q14 2q14 3q Sfera realna PKB (% r/r) x x x x 3,0 3,4 3,5 3,3 1,7 3,2 Popyt krajowy (% r/r) x x x x 1,8 3,4 5,6 4,9 0,2 3,8 Spożycie indywidualne (% r/r) x x x x 2,4 2,9 3,0 3,2 1,1 2,9 Inwestycje w środki trwałe (% r/r) x x x x 2,7 11,2 8,7 9,9 0,9 7,0 Sprzedaż krajowa (% r/r)* x x x x 2,4 3,4 4,2 4,5 1,0 3,5 Zapasy (pkt. proc.) x x x x -0,6 0,0 1,4 0,4-1,0 0,4 Eksport netto (pkt. proc.) x x x x 1,2 0,0-1,9-1,6 1,5-0,7 Produkcja przemysłowa (% r/r) -1,9 4,2 1,6-3,4 4,5 4,9 3,7 1,8 2,2 3,0 Produkcja budow.-montażowa (% r/r) -3,6 5,6-1,0-8,1 0,0 9,8 9,9 1,1-12,0 x Sprzedaż detaliczna (% r/r) 1,7 1,6 2,3-1,0 4,4 4,9 4,4 1,8 2,3 x PKB (mld PLN) x x x x Rynek pracy Stopa bezrobocia rejestrowanego^(%) 11,7 11,5 11,3 11,3 13,4 13,5 12,0 11,5 13,4 11,7 Zatrudnienie przedsiębiorstwa (% r/r) 0,7 0,8 0,8 0,8 0,1 0,2 0,7 0,8-1,0 0,7 Płace przedsiębiorstwa (% r/r) 3,5 3,4 3,8 3,9 3,0 4,2 4,1 3,5 2,9 3,9 Procesy inflacyjne Inflacja CPI (% r/r) -0,3-0,3-0,6-0,4 0,7 0,7 0,3-0,3 0,9 0,1 Inflacja bazowa (% r/r) 0,5 0,7 0,2 0,6 1,0 1,1 1,0 0,7 1,2 0,8 15% średnia obcięta (% r/r) 0,1 0,0 0,0 x 0,5 0,4 0,5 0,0 1,0 x Inflacja PPI (% r/r) -1,5-1,6-1,2-1,1-1,1-1,3-1,8-1,6-1,2-1,2 Agregaty monetarne^ Podaż pieniądza M3 (mld PLN) 1020,6 1020,7 1028,7 1029,5 978,9 980,4 995,5 1020,7 978,9 1052,1 Podaż pieniądza M3 (% r/r) 7,4 7,8 7,7 8,0 6,2 5,2 5,2 7,8 6,2 7,5 Podaż pieniądza M3 realnie (% r/r) 7,7 8,1 8,3 8,4 5,4 4,5 4,9 8,1 5,4 7,4 Kredyty ogółem (mld PLN) 990,4 996,4 996,1 x 942,8 961,7 979,2 996,4 942,8 1022,1 Kredyty ogółem (% r/r) 5,4 5,4 6,0 x 3,8 4,7 4,3 5,4 3,8 8,4 Depozyty ogółem (mld PLN) 955,8 953,3 959,3 x 889,0 908,1 934,8 953,3 889,0 966,1 Depozyty ogółem (% r/r) 9,7 6,9 7,8 x 5,6 6,2 7,5 6,9 5,6 8,6 Bilans płatniczy Rachunek obrotów bieżących (%PKB) -1,3-1,3-1,4-1,3-1,3-1,2-1,2-1,3-1,3-1,3 Bilans handlowy (% PKB) 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 Bezpośrednie inwestycje zagr (%PKB) 1,2 1,2 1,3 1,4 0,7 1,2 0,7 1,2 0,7 1,7 Polityka fiskalna Deficyt fiskalny (% PKB) x x x x x x x x -4,0-3,5 Dług publiczny (% PKB) x x x x x x x x 55,7 49,2 Polityka pieniężna Stopa referencyjna NBP^ (%) 2,50 2,50 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00 Stopa lombardowa^ (%) 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 Stopa depozytowa^ (%) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 WIBOR 3M x^ (%) 2,59 2,28 1,97 2,06 2,67 2,71 2,68 2,28 2,67 2,05 WIBOR 3M x^ realnie (%)** 2,89 2,58 2,57 2,46 1,97 2,01 2,38 2,58 1,77 2,25 Kursy walutowe^x EUR-PLN 4,21 4,18 4,20 4,18 4,15 4,17 4,16 4,18 4,15 4,26 USD-PLN 3,20 3,30 3,35 3,36 3,01 3,03 3,05 3,30 3,02 3,46 CHF-PLN 3,49 3,46 3,49 3,48 3,38 3,42 3,42 3,46 3,38 3,52 EUR-USD 1,32 1,26 1,26 1,24 1,38 1,38 1,37 1,26 1,38 1,23 Źródło: GUS, NBP, PKO Bank Polski, x prognoza PKO BP BSR, *popyt krajowy z wyłączeniem zapasów, **deflowane bieżącą stopą inflacji CPI; ^ wartość na koniec okresu. 3

4 Polityka pieniężna Członkowie RPP Jastrzębiomierz* Wybrane wypowiedzi A. Rzońca 1,1 Polska gospodarka jest niemal idealnie zrównoważona. Bank centralny powinien starać się tę rownowagę zachować. ( ) Obniżki stóp procentowych, które sa już rekordowo niskie, nie będą sprzyjać jej utrzymaniu. Grożą za to wepchnięciem Polski w stagancję. ( , Reuters/Rzeczpospolita) A. Kaźmierczak 1,1 Nie widzę żadnych oznak załamania wzrostu gospodarczego, które mogłoby uzasadniać dodatkowe łagodzenie polityki pieniężnej ( ).Każda nowa projekcja przewiduje gorsze wyniki, ponieważ pogarsza się środowisko zewnętrzne. Jeśli ta tendencja będzie się utrzymywać, wtedy oczywiście będzie potrzeba luzowania polityki pieniężnej. Ale nie wtedy, gdy przewidywane jest pozostanie wzrostu gospodarczego na poziomie około 3 proc., a nawet jego odbicie do 3,3 proc. w 2016 roku." ( , PAP) J. Winiecki 1,0 Myślę, że już dosyć daleko poszliśmy w kierunku obniżania stóp procentowych. Nie ma żadnych gwarancji, że jest to środek, który zwiększa dynamizm gospodarczy ( ).Powinniśmy być więc bardzo oszczędni w decyzjach i już więcej w tego rodzaju operacje się nie wdawać" ( , PAP) A. Glapiński 0,8 Osobiście nie widzę przestrzeni do dalszej obniżki stóp procentowych." ( , Reuters) J. Hausner 0,1 Główna stopa procentowa jest na odpowiednim poziomie po obcięciu w październiku i powinna pozostać stabilna, wobec prognoz przyspieszenia wzrostu gospodarczego w II połowie 2015 roku " ( , PAP) M. Belka -0,2 [Stopy procentowe PAP] Są już najniższe w historii, ale nie ma się czym chwalić, bo wszędzie są najniższe. Rada Polityki Pieniężnej jest podzielona. ( ) Deflacja pokazuje, że jest przestrzeń do dalszego obniżania stóp." ( , PAP) A. Zielińska- Głębocka -0,6 Rada Polityki Pieniężnej ma jeszcze nieco ponad rok. Musi się zastanowić, co zostawi następnej Radzie - żeby zakończyć swoją kadencję i zostawić taki stan polityki pieniężnej, aby następna Rada miała bardziej komfortową sytuację. ( ) Będziemy obserwować, co się będzie działo w najbliższych tygodniach. ( ). Nie można dopuścić do tego, by utrwalił się trend deflacyjny, bo z deflacją jest bardzo ciężko walczyć. Zwłaszcza, że inflacja bazowa jest bardzo niska." ( , Reuters) A. Bratkowski -1,4 Naszym odpowiedzialnością jest wspomaganie rządu i wzrostu gospodarczego tak długo, jak nie koliduje to z naszym priorytetem, jakim jest osiągnięcie celu inflacyjnego( ). Prognozy NBP z większym prawdopodobieństwem będą rewidowane w dół, a nie w górę ( ). Rada Polityki Pieniężnej (RPP) ma pole do obniżki stóp do jednego procenta ( , PAP) E. Chojna-Duch -1,6 Wydaje się, że dzisiejsze dane na temat PKB powinny cieszyć ekonomistów i pozwalają na to, by głębiej je przeanalizowali. ( ) Wydaje się, że grudniu można rozważyć kontynuację formuły 'wait and see' i poczekać na kolejne informacje z gospodarek. ( ) Rada, która kontynuuje wyróżniającą, wyważoną na tle krajów rozwiniętach ostrożną politykę monetarną, nie powinna reagować z nadmiernym pośpiechem na przejściowe, pesymistyczne dane." ( , Reuters) J. Osiatyński -1,8 Nadal więc uważam, że istnieje przestrzeń do obniżki stóp procentowych. Niezależnie od ostatnich danych wskazujących na to, że dynamika wzrostu PKB jest wyższa od oczekiwań (...)W tym wypadku na naszą politykę należy patrzeć w kategoriach drugiego zadania, jakie stoi przed NBP, czyli wspierania wzrostu gospodarczego. Nie będzie to bowiem w tej perspektywie szkodzić inflacji." ( , PAP) * im wyższy wskaźnik tym bardziej jastrzębie poglądy. Metodologia: na podstawie wyników głosowań za każdy głos odbiegający od decyzji RPP dot. stopy referencyjnej przyznano +1 lub -1 w zależności od kierunku głosowania odpowiednio bardziej jastrzębiego lub bardziej gołębiego. Dodatkowo przyznano +0,5 lub -0,5 za każdy głos odbiegający od decyzji RPP dot. istotnej zmiany nastawienia lub zmiany stopy rezerwy obowiązkowej. Ważone czasem wartości zostały wyrażone w punktach odchylenia standardowego. Wskaźnik opracowano na podstawie Raportów o inflacji. Stopy procentowe prognozy PKO BP vs. oczekiwania rynkowe 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M Data 04-gru 04-sty 04-lut 04-mar 04-kwi 04-maj 04-cze 04-lip 04-sie 04-wrz WIBOR 3M/FRA 2,06 2,01 1,90 1,86 1,83 1,79 1,80 1,80 1,79 1,78 implikowana zmiana (p. b.) -0,05-0,16-0,20-0,23-0,27-0,26-0,26-0,27-0,28 Posiedzenie RPP 03-gru 14-sty 04-lut 04-mar 15-kwi 06-maj 03-cze 08-lip - 02-wrz prognoza PKO BP* 2,00 1,75-2,00 1,75-2,00 1,75-2,00 1,75-2,00 1,75-2,00 1,75-2,00 1,75-2,00 1,75-2,00 1,75-2,00 wycena rynkowa* 2,01 1,90 1,86 1,83 1,79 1,80 1,80 1,79 1,78 WIBOR 3M na ostatnim fixingu, transakcje FRA oparte na stawce WIBOR 3M za kolejne okresy, w punktach bazowych, *prognoza PKO BP stopy referencyjnej NBP. 4

5 Stopy NBP prognoza PKO BP vs. oczekiwania rynkowe Nominalne i realne rynkowe stopy procentowe w Polsce 3,00 2,75 2,50 % oczekiwania rynkowe (FRA) prognoza PKO BP 8 6 % 2,25 4 2,00 1,75 1,50 3 miesiące temu obecnie 1,25 gru-13 cze-14 gru-14 cze-15 Rynek pieniężny główne stopy procentowe 2 0 WIBOR 3M WIBOR deflowany bieżącą inflacją CPI -2 WIBOR deflowany inflacją CPI (t+12) sty-03 sty-05 sty-07 sty-09 sty-11 sty-13 Dynamika cen wybranych surowców (w PLN) 8 6 % % r/r GSCI, rolnictwo (w PLN) GSCI (w PLN) GSCI ropa (w PLN) WIBOR 3M POLONIA st. referencyjna NBP 0 sty-03 sty-05 sty-07 sty-09 sty-11 sty lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 lip-14 Realny efektywny kurs PLN (REER) i długookresowy trend Bilateralne kursy PLN vs. EUR, USD i CHF = 100 4,6 4, ,4 3, REER 5-letnia średnia krocząca 75 sty-03 sty-05 sty-07 sty-09 sty-11 sty-13 aprecjacja 4,2 4,0 EUR/PLN (L) USD/PLN (P) CHF/PLN (P) 3,8 sty-10 sty-11 sty-12 sty-13 sty-14 3,0 2,5 Źródło: Datastream, Eurostat, obliczenia własne. 5

6 Polska w makro-pigułce Sfera realna - realny PKB (%) 1,7 3,2 Procesy inflacyjne - inflacja CPI (%) 0,9 0,1 Agregaty monetarne - podaż pieniądza M3 (%) 6,2 7,5 Handel zagraniczny Komentarz - deficyt obrotów bieżących (% PKB) -1,3-1,3 Polityka fiskalna - deficyt fiskalny (% PKB) -4,0-3,5 Polityka pieniężna - stopa referencyjna NBP (%) 2,50 2,00 Źródło: GUS, NBP, MF, PKO Bank Polski, Zagranica w makro-pigułce Komentarz Po spowolnieniu w okresie 3q2014-1q2015 spowodowanym eskalacją konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, słabością strefy euro oraz wysoką bazą odniesienia (1q2014 był wyjątkowy korzystny dla budownictwa) oczekujemy ponownego przyspieszenia wzrostu w kolejnych kwartałach w oparciu o: (1) poluzowanie monetarne, (2) impuls fiskalny w skali 0,5-1,0% PKB, (3) ultraniską inflację. Głównymi czynnikami ryzyka pozostają (1) stagnacja w strefie euro, (2) kontynuacja konfliktu na Wschodzie. Inflacja CPI wyniosła w październiku -0,6% r/r. Oczekujemy, że deflacja będzie trwała do kwietnia 2015 r. Wzrost cen rozpoczęty w styczniu ma szansę utrzymać się cały rok przewidujemy, że inflacja w grudniu 2015 r. zbliży się do poziomu 1,5% r/r. Oczekujemy przyspieszenia tempa wzrostu podaży pieniądza (M3) wskutek szybszego wzrostu gotówki w obiegu oraz depozytów ogółem, przy zwiększeniu dynamiki depozytów gospodarstw domowych (silniejsze tempo wzrostu dochodów ludności, poprawa na rynku pracy). W 4q 2014 r. oczekujemy zatrzymania trendu spadkowego salda na rachunku obrotów bieżących na skutek zmniejszenia nominalnego wolumenu importu w wyniku spadku cen ropy naftowej oraz niższego deficytu na rachunku dochodów pierwotnych, wynikającego ze spadku stóp procentowych. Po zacieśnieniu polityki fiskalnej w latach , w 2014 r. nastąpi zwrot w polityce fiskalnej w kierunku stymulacji gospodarki skalę impulsu fiskalnego szacujemy na +0,5-1,0% PKB. Po grudniowej decyzji o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie i dobrych danych o PKB za 3q2014 oczekujemy jeszcze jednej obniżki stóp procentowych w styczniu 2015 r. pod wpływem chwilowego pogorszenia w danych o produkcji przemysłowej. USA W 3q 2014 PKB wzrósł o 3,9% k/k (vs 4,6% k/k w 2q) przy dodatnim wkładzie konsumpcji prywatnej (1,5 pp.), inwestycji prywatnych (0,9 pp.), - realny PKB (%) 1,9 2,2 eksportu netto (0,8 pp.) i wydatków publicznych (0,8 pp.). W kolejnych kwartałach oczekiwana jest kontynuacja ożywienia gospodarczego, której - inflacja CPI (%) 1,5 1,8 towarzyszy poprawa sytuacji na rynku pracy. Oznacza to, że FOMC może rozpocząć zacieśnianie polityki pieniężnej około połowy 2015 r. Strefa euro W 3q 2014 dynamika PKB strefy euro wzrosła do poziomu 0,2% k/k (z 0,0% k/k w 2q). Odczyt danych za 3q należy uznać za pozytywny. Oznacza - realny PKB (%) -0,5 0,9 on przede wszystkim, że napięcia geopolityczne na wschodzie Europy nie powinny obniżyć tempa wzrostu PKB w widoczny sposób (o więcej niż - inflacja CPI (%) 1,3 0,5 0,3 pp). Mimo rozpoczęcia programu skupu ABS oraz poprawy danych ze sfery realnej wciąż bardzo możliwe jest podjęcie dalszego luzowania przez EBC, który zamierza osiągnąć poziom sumy bilansowej z początku 2012 r. Chiny Wzrost PKB w 3q wyniósł 7,3% r/r (vs 7,5% w poprzednim kwartale), co - realny PKB (%) 7,7 7,4 nastąpiło pomimo działań stymulacyjnych ze strony rządu. Spowolnienie aktywności gospodarczej obniża prawdopodobieństwo osiągnięcia tempa - inflacja CPI (%) 2,6 2,3 wzrostu 7,5% zakładanego na 2014 r. Chińskie władze zapowiadają kontynuację umiarkowanych działań stymulacyjnych, ale jednocześnie przyzwyczajają opinię publiczną do nowego wolniejszego tempa wzrostu. Źródło: FED, Eurostat, MFW, PKO Bank Polski. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, jest przeznaczony wyłącznie dla klientów Grupy PKO Banku Polskiego i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Grupa PKO BP SA dołożyła wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. Klienci Grupy PKO BP SA ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych, podjętych z uwzględnieniem informacji zamieszczonych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał został przygotowany i/lub przekazany przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ; NIP: REGON: ; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) zł. 6

Dziennik Ekonomiczny. BoJ przejmuje pałeczkę od FED. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. BoJ przejmuje pałeczkę od FED. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 3 listopada 2014 BoJ przejmuje pałeczkę od FED Bank Japonii zdecydował w piątek o podniesieniu celu dla wzrostu bazy monetarnej z 60-70 bln jenów rocznie do

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Na rynku pracy bez zaskoczeń. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Na rynku pracy bez zaskoczeń. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 17 października 2014 Na rynku pracy bez zaskoczeń 1 Wzrost zatrudnienia we wrześniu okazał się nieco wyższy od oczekiwań, a wzrost płac zgodny z naszymi prognozami.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Interwencje rządowe wspierają spadek bezrobocia. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Interwencje rządowe wspierają spadek bezrobocia. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 21 października 2014 Interwencje rządowe wspierają spadek bezrobocia 1 W okresie styczeń-sierpień 2014 r. liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Monitor: Depozyty/Kredyty

Monitor: Depozyty/Kredyty Analizy Makroekonomiczne 5 listopada 214 Wyhamowanie depozytów i stabilizacja kredytów Depozyty: Wyhamowanie tempa wzrostu depozytów ogółem (skor. o FX) do 6,7 w 3q214 (z 7,5% w 2q) efekt spadku depozytów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. EBC gotowy działać bez ograniczeń. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. EBC gotowy działać bez ograniczeń. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 4 września 215 EBC gotowy działać bez ograniczeń EBC zgodnie z oczekiwaniami pozostawił stopy procentowe bez zmian (refinansowa:,5%, depozytowa: -,2%). Prezes

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Wolniejszy wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych w 3q2015. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Wolniejszy wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych w 3q2015. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 października 215 Wolniejszy wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych w 3q215 Aktywa netto funduszy inwestycyjnych wyniosły we wrześniu 231,8 (+1,5% r/r wobec

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przemysł: umarł król, niech żyje król. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przemysł: umarł król, niech żyje król. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 20 października 2014 Przemysł: umarł król, niech żyje król Zgodnie z naszymi oczekiwaniami wrześniowa dynamika produkcji odbiła (do 4,2% r/r vs spadek -1,9%

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Droższy Internet i leki nieoczekiwanie podbiły inflację. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Droższy Internet i leki nieoczekiwanie podbiły inflację. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 sierpnia 215 Droższy Internet i leki nieoczekiwanie podbiły inflację Inflacja CPI nieoczekiwanie wzrosła w lipcu do -,7% r/r (vs. -,8% r/r w czerwcu), głównie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Ostatni dwucyfrowy odczyt stopy bezrobocia? Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Ostatni dwucyfrowy odczyt stopy bezrobocia? Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 26 sierpnia 2015 Ostatni dwucyfrowy odczyt stopy bezrobocia? Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się w lipcu do 10,1 z 10,3 w czerwcu, osiągając najniższy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. M. Belka nie widzi przesłanek do obniżek stóp. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. M. Belka nie widzi przesłanek do obniżek stóp. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 5 listopada 215 M. Belka nie widzi przesłanek do obniżek stóp Na listopadowym posiedzeniu RPP nie zmieniła stóp procentowych NBP (referencyjna nadal wynosi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Stopy bez zmian: 75%, obniżki: 20%, podwyżki: 5% Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Stopy bez zmian: 75%, obniżki: 20%, podwyżki: 5% Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 3 września 215 Stopy bez zmian: 75, obniżki: 2, podwyżki: 5 1 Na wrześniowym posiedzeniu RPP potwierdziła swoje dotychczasowe stanowisko, że cykl obniżek stóp

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Gdy RPP debatowała, Rząd obniżył stopy o 100pb. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Gdy RPP debatowała, Rząd obniżył stopy o 100pb. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne ni3 grudnia 15 Gdy RPP debatowała, Rząd obniżył stopy o 1pb RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian podkreślając, że ich obecny poziom sprzyja zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. SNB czeka i przygląda się. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. SNB czeka i przygląda się. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 22 września 215 SNB czeka i przygląda się Zgodnie z oczekiwaniami, na posiedzeniu w minionym tygodniu Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Rządowe poluzowanie vs. samorządowe zacieśnienie. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Rządowe poluzowanie vs. samorządowe zacieśnienie. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 11 września 215 Rządowe poluzowanie vs. samorządowe zacieśnienie Wykres dnia: Szacowany wpływ polityki fiskalnej i quasi-fiskalnej na PKB 1,,8,6,4,2, -,2 -,4

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Odwróć tabelę Chiny na czele (PMI) Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Odwróć tabelę Chiny na czele (PMI) Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 3 lipca 2013 Odwróć tabelę Chiny na czele (PMI) Globalne wskaźniki PMI z jednej strony sugerują utrwalające się ożywienie na świecie, z drugiej strony wskazują

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Nadciąga konsumpcyjny boom. Analizy Makroekonomiczne. Wskaźniki koniunktury za listopad sugerują, że dynamika aktywności

Dziennik Ekonomiczny. Nadciąga konsumpcyjny boom. Analizy Makroekonomiczne. Wskaźniki koniunktury za listopad sugerują, że dynamika aktywności Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 9 grudnia 15 Nadciąga konsumpcyjny boom Wskaźniki koniunktury za listopad sugerują, że dynamika aktywności gospodarczej w q15 jest zbliżona do obserwowanej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Depozyty i kredyty dla przedsiębiorstw przyspieszyły. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Depozyty i kredyty dla przedsiębiorstw przyspieszyły. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 25 maja 216 Depozyty i kredyty dla przedsiębiorstw przyspieszyły Temat dnia: Depozyty i kredyty dla przedsiębiorstw przyspieszyły Skorygowana o efekt kursowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Susza, ropa i juan pokierują inflacją CPI. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Susza, ropa i juan pokierują inflacją CPI. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 1 sierpnia 15 Susza, ropa i juan pokierują inflacją CPI Krajowa inflacja CPI wzrosła w lipcu do -,7% r/r (z -,8% r/r w czerwcu). Stało się tak za sprawą wyższych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Prognozy na 2016 Temat #5: Masowa imigracja poprawia demografię. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Prognozy na 2016 Temat #5: Masowa imigracja poprawia demografię. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 11 stycznia 2016 Prognozy na 2016 Temat #5: Masowa imigracja poprawia demografię Prognozy na 2016 Temat #5: Masowa imigracja poprawia demografię Liczbę ukraińskich

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 grudnia 2015 Przegląd wydarzeń gospodarczych POL: Nie da się jednocześnie wprowadzić podatku od aktywów bankowych i rozwiązać problemu hipotecznych kredytów

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Podczas czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii OK0116 (16,9 mld PLN), PS0416 (19,6 mld PLN) i OK0716 (12,6 mld PLN) o łącznej wartości 49,1

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 14 kwietnia 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności Rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w publikacje krajowych danych. Uwaga

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 17 marca 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja Oczekujemy przyspieszenia wzrostu produkcji przemysłowej w lutym do 6,1% r/r z

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Interwencja zbrojna USA w Syrii? Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Interwencja zbrojna USA w Syrii? Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 4 września 2013 Interwencja zbrojna USA w Syrii? Użycie broni chemicznej w Syrii może stać się pretekstem do interwencji militarnej USA w kraju, w którym od

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron

CitiWeekly. Zrównoważony mocny wzrost. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 czerwca 2015 r. 6 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 1 czerwca 2015 r. 6 stron CitiWeekly Zrównoważony mocny wzrost W tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie pozostawi stopy procentowe bez zmian. Przy tej okazji

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 28 lipca 2014 6 stron CitiWeekly Druga połowa będzie lepsza? Pod koniec tygodnia poznamy najnowszy wynik indeksu koniunktury w przemyśle (PMI). Zachowanie wskaźników

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r.

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 31 sierpnia 2015 r. 6 stron CitiWeekly Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA Biorąc pod uwagę oczekiwany przez nas wzrost inflacji i wciąż wysoki wzrost gospodarczy w 2016

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Ton RPP i EBC wciąż łagodny. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 13 stycznia 2014 6 stron

CitiWeekly. Ton RPP i EBC wciąż łagodny. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 13 stycznia 2014 6 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 stycznia 2014 6 stron CitiWeekly Ton RPP i EBC wciąż łagodny W tym tygodniu poznamy pierwsze w tym roku dane z krajowej gospodarki. Oczekujemy niewielkiego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przejściowe osłabienie handlu zagranicznego. Analizy Makroekonomiczne. 14 września 2016

Dziennik Ekonomiczny. Przejściowe osłabienie handlu zagranicznego. Analizy Makroekonomiczne. 14 września 2016 Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 września 216 Przejściowe osłabienie handlu zagranicznego Temat dnia: Przejściowe osłabienie handlu zagranicznego Deficyt na rachunku obrotów bieżących wyniósł

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. EBC przemówił i tym razem nie rozczarował. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 9 czerwca 2014 7 stron

CitiWeekly. EBC przemówił i tym razem nie rozczarował. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 9 czerwca 2014 7 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 9 czerwca 2014 7 stron CitiWeekly EBC przemówił i tym razem nie rozczarował W rozpoczynającym się tygodniu opublikowane zostaną dane o inflacji w maju oraz bilansie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH W czwartek na aukcji zamiany Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii DS1015 i OK0116. W zamian będą emitowane papiery PS0421 i DS0726. Dr Mirosław Budzicki Starszy

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 3 sierpnia 2015 r. 5 stron CitiWeekly Dobre dane o aktywności Początek tygodnia stoi pod znakiem publikacji indeksów aktywności PMI. Indeks dla przemysłu, dla Polski nieoczekiwanie

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp.

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. PMI prawdopodobnie w górę. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 kwietnia 2014 7 stron

CitiWeekly. PMI prawdopodobnie w górę. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 kwietnia 2014 7 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 28 kwietnia 2014 7 stron CitiWeekly PMI prawdopodobnie w górę Ze względu na przypadające na 1 maja święto, rozpoczynający się tydzień powinien minąć pod znakiem mniejszej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 23 (345), 16.02.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 23 (345), 16.02.2015 r. 5-lis-4 -lis-4 9-lis-4 6-lis-4 -gru-4 -gru-4 7-gru-4 4-gru-4 -gru-4 7-sty-5 4-sty-5 -sty-5 8-sty-5 4-lut-5 -lut-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Dylemat RPP. Rys. 1 Inflacja Źródło: GUS, NBP. po wyłączeniu cen żywności i energii 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0

Dylemat RPP. Rys. 1 Inflacja Źródło: GUS, NBP. po wyłączeniu cen żywności i energii 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0 Dylemat RPP Opublikowana w tym miesiącu projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego pokazuje, że sytuacja polskiej gospodarki jest stabilna. Zdaniem ekonomistów z NBP trudno oczekiwać, aby jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 181 (306), 01.12.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 181 (306), 01.12.2014 r. -sie- -wrz- 8-wrz- -wrz- -wrz- 9-wrz- 6-paź- -paź- -paź- 7-paź- -lis- -lis- 7-lis- -lis- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Gołębie sygnały z RPP. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 24 marca 2014 7 stron

CitiWeekly. Gołębie sygnały z RPP. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 24 marca 2014 7 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 24 marca 2014 7 stron CitiWeekly Gołębie sygnały z RPP W tym tygodniu poznamy dane o sprzedaży detalicznej za luty. Według naszych szacunków w poprzednim miesiącu doszło

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 51 (374), 09.04.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 51 (374), 09.04.2015 r. -gru- 7-sty-5 -sty-5 -sty-5 8-sty-5 -lut-5 -lut-5 8-lut-5 5-lut-5 -mar-5 -mar-5 8-mar-5 5-mar-5 -kwi-5 8-kwi-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Czas na lepsze dane? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 17 sierpnia 2015 r. 7 stron

CitiWeekly. Czas na lepsze dane? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 17 sierpnia 2015 r. 7 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 17 sierpnia 21 r. 7 stron CitiWeekly Czas na lepsze dane? Na najbliższe dni zaplanowano serię publikacji istotnych danych z polskiej gospodarki. W porównaniu z oczekiwaniami

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 15 (338), 03.02.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 15 (338), 03.02.2015 r. -paź-4 -paź-4 6-lis-4 -lis-4 -lis-4 7-lis-4 4-gru-4 -gru-4 8-gru-4 5-gru-4 -sty-5 8-sty-5 5-sty-5 -sty-5 9-sty-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ;

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Podwyżki w USA nie będą zmartwieniem dla obecnej RPP. Gospodarka i Rynki Finansowe. 21 września 2015 r. 6 stron

CitiWeekly. Podwyżki w USA nie będą zmartwieniem dla obecnej RPP. Gospodarka i Rynki Finansowe. 21 września 2015 r. 6 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 21 września 2015 r. 6 stron CitiWeekly Podwyżki w USA nie będą zmartwieniem dla obecnej RPP W porównaniu z ostatnimi dniami, najbliższy tydzień będzie wyjątkowo ubogi w publikacje

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 10 (333), 23.01.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 10 (333), 23.01.2015 r. -paź- -paź- 8-paź- -lis- -lis- 8-lis- -lis- -gru- 9-gru- 6-gru- -gru- -gru- 6-sty- -sty- -sty- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu:

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 3 czerwca 2014

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 3 czerwca 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 3 czerwca 2014 Stopy procentowe NBP w czerwcu bez zmian, Rada dopuszcza możliwość obniżki stóp procentowych Na czerwcowym posiedzeniu, zgodnie z powszechnymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku RUBEL POD PRESJĄ ROPY I DOLARA DO KOŃCA 2016 ROKU Rubel należy do koszyka walut rynków wschodzących przez co zmiany jego kursu w przeważającym stopniu zależą od tego w jakiej kondycji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r. 8-lis-4 -gru-4 -gru-4 9-gru-4 6-gru-4 -sty- 9-sty- 6-sty- -sty- -sty- 6-lut- -lut- -lut- 7-lut- 6-mar- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Stopy spadną jeszcze o 50pb. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 12 stycznia 2015 6 stron

CitiWeekly. Stopy spadną jeszcze o 50pb. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 12 stycznia 2015 6 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 12 stycznia 2015 6 stron CitiWeekly Stopy spadną jeszcze o 50pb Rozpoczynający się tydzień przyniesie serię publikacji danych o inflacji w Europie Środkowej. W Polsce spodziewamy

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych WYCENY OBLIGACJI IZ DYSKONTUJĄ WZROST CPI, ALE SĄ WCIĄŻ ATRAKCYJNE W lipcowym raporcie specjalnym postawiliśmy tezę, że obligacje serii IZ nie w pełni dyskontują ryzyko przyszłego wzrostu inflacji. Proponowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 31 (354), 05.03.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 31 (354), 05.03.2015 r. -lis- -gru- 9-gru- 6-gru- -gru- -gru- 6-sty- -sty- -sty- 7-sty- -lut- -lut- 7-lut- -lut- -mar- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu:

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XII 2014 XI 2015 XII 2015 Referencyjna stopa procentowa 2,00 % 1,50 % 1,50 % Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 183 (308), 03.12.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 183 (308), 03.12.2014 r. 7-sie- -wrz- -wrz- 7-wrz- -wrz- -paź- 8-paź- -paź- -paź- 9-paź- -lis- -lis- 9-lis- 6-lis- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. PKB strefy euro wrócił powyżej poziomu sprzed kryzysu. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. PKB strefy euro wrócił powyżej poziomu sprzed kryzysu. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 2 maja 2016 PKB strefy euro wrócił powyżej poziomu sprzed kryzysu Przegląd wydarzeń gospodarczych: POL: Inflacja CPI (flash) w Polsce wyniosła w kwietniu -1,1%

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 5 (328), 15.01.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 5 (328), 15.01.2015 r. 6-paź-4 -paź-4 -paź-4 7-paź-4 -lis-4 -lis-4 7-lis-4 4-lis-4 -gru-4 8-gru-4 -gru-4 -gru-4 9-gru-4 -sty- -sty- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Ostatnie odliczanie. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 14 grudnia 2015 r. 8 stron

CitiWeekly. Ostatnie odliczanie. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 14 grudnia 2015 r. 8 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 14 grudnia 2015 r. 8 stron CitiWeekly Ostatnie odliczanie Kluczowym wydarzeniem tygodnia będzie posiedzenie Fed, na którym najprawdopodobniej zapadanie decyzja o podwyżce stóp

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Budżety JST 2015 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach. Trendy bieżące.

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Budżety JST 2015 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach. Trendy bieżące. Analizy Sektorowe 8 kwietnia 216 Budżety JST 215 * : koniec dotacji UE - regres w inwestycjach Trendy bieżące W 215 r., pomimo korzystnej koniunktury (wzrost dochodów z podatków PIT i CIT w sektorze JST

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Droższy frank nie jest dużym ciężarem dla gospodarki

Droższy frank nie jest dużym ciężarem dla gospodarki Droższy frank nie jest dużym ciężarem dla gospodarki Aprecjacja franka po zaskakującej decyzji SNB o porzuceniu obrony kursu była szokiem dla wielu gospodarstw domowych, podnosząc obawy o silnie negatywny

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Już po wyborach, wciąż jeszcze przed decyzją Fed. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut

CitiWeekly. Już po wyborach, wciąż jeszcze przed decyzją Fed. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut Gospodarka i Rynki Finansowe 26 października 2015 r. 6 stron CitiWeekly Już po wyborach, wciąż jeszcze przed decyzją Fed Według szacunków Ipsos Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w wyborach parlamentarnych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Grecja ponownie w centrum uwagi. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 8 czerwca 2015 r.

CitiWeekly. Grecja ponownie w centrum uwagi. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 8 czerwca 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 8 czerwca 2015 r. 5 stron CitiWeekly Grecja ponownie w centrum uwagi Rozpoczynający się tydzień będzie mijał pod znakiem negocjacji greckiego rządu z wierzycielami. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Obroty w handlu zagranicznym - GUS Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w I-X 2015 r. wartość polskiego

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015

KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI. Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016. Warszawa, lipiec 2015 KONIUNKTURA GOSPODARCZA ŚWIATA I POLSKI Polska koniunktura w 2014 r. i prognoza na lata 2015-2016 Warszawa, lipiec 2015 Produkt krajowy brutto oraz popyt krajowy (tempo wzrostu w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 132 (257), 02.09.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 132 (257), 02.09.2014 r. 7-maj- -cze- -cze- 7-cze- -cze- -lip- 8-lip- -lip- -lip- 9-lip- -sie- -sie- 9-sie- -sie- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie

jedn. wzrost/spadek Wyszczególnienie Analizy Sektorowe czerwca 5 Budżety JST po q 5 r. na plusie: pomogły koniunktura i środki UE Trendy bieżące Wzrost dochodów JST w q 5 w porównaniu z q, przy słabszej dynamice (+,8% r/r vs. +6,5% w q ).

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 157 (282), 14.10.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 157 (282), 14.10.2014 r. 8-lip- -lip- -lip- 9-lip- -sie- -sie- 9-sie- 6-sie- -wrz- 9-wrz- 6-wrz- -wrz- -wrz- 7-paź- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Warszawa, dnia 8 grudnia 214 r. II 3 I Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych STRATEGIE INWESTYCYJNE NA MARZEC 2014 R. Sprzedaj DS1023 Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t: 22 521 87 94 Sprzedaj spread: IRS 2Y10Y Horyzont inwestycyjny: III 2014 r. SPW Bieżące

Bardziej szczegółowo

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku 25 kwietnia 2016 roku Bieżąca sytuacja gospodarcza Grzegorz Warzocha - AVANTA Auditors & Advisors www.avanta-audit.pl Międzynarodowa sytuacja gospodarcza 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% Globalne tendencje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 131 (256), 01.09.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 131 (256), 01.09.2014 r. -maj- -cze- 9-cze- -cze- -cze- -cze- 7-lip- -lip- -lip- 8-lip- -sie- -sie- 8-sie- -sie- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8 8

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa / marca Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

POLSKA GOSPODARKA WZROŚNIE O 2,9 PROC.

POLSKA GOSPODARKA WZROŚNIE O 2,9 PROC. POLSKA GOSPODARKA WZROŚNIE O 2,9 PROC. Konsumpcja Inwestycje Eksport netto Zapasy PKB 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 Źródło: GUS, TMS Brokers I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015

Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015 Komentarz tygodniowy 30.10-06.11.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XI 2014 X 2015 XI 2015 Referencyjna stopa procentowa -0,6 % -0,8 % -0,8 % Inflacja wstępne

Bardziej szczegółowo