Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę AWEK Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę AWEK Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Oferta zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP autorstwa firmy Awek Sp. z o.o. Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę AWEK Sp. z o.o. Dokument przeznaczony jest do oceny przez Zarząd Paostwa firmy lub inne wyznaczone do tego osoby.

2 Spis treści 1 WSTĘP Cechy systemów aplikacyjnych Informacje o firmie OPIS SYSTEMÓW Technologia wytwarzania i podstawowe pojęcia systemów Awek Kartoteka Kontrahentów Kartoteka asortymentowa oraz kartoteka usług Kartoteka jednostek organizacyjnych (oddziałów i magazynów) Kartoteka umów SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY Opis ogólny - lista modułów Księga Główna Rozrachunki Rejestry Podatkowe VAT Funkcje kontrolingowe (sprawozdania finansowe, budżetowania i planowanie) Moduł wymiany danych z innymi systemami SYSTEM MAJĄTEK FIRMY Opis ogólny Ewidencja dokumentów obrotowych w module głównym Inwentaryzacja SYSTEM PŁACOWO-KADROWY Opis ogólny Kadry Płace Zlecenia Ewidencja czasu pracy Praca w oddziałach Model konsorcjum SYSTEM KASA FIRMY Opis ogólny Moduł Kasa Główna PRZELEW moduł międzysystemowy Opis ogólny Przelewy własne Przelewy obce SYSTEM HANDLOWY Opis ogólny Moduł Zakupu Moduł Sprzedaży Moduł Magazyn Moduł Rejestry Podatkowe VAT System handlowy dla obsługi sprzedaży detalicznej Moduł CRM SYSTEM PRODUKCYJNY Strona 2 z 24

3 1 WSTĘP Drogi czytelniku, Jeśli czytasz ten dokument oznacza to, że jesteś zainteresowany problematyką zakupu systemu ERP. Byd może utknąłeś w powodzi podobnych ofert a decyzja co do wyboru konkretnego rozwiązania staje się coraz trudniejsza. Przedstawiając naszą ofertę, chcielibyśmy zwrócid uwagę na sprawy zasadnicze, które mogą byd kluczowymi czynnikami sukcesu przy wyborze systemu informatycznego, a w dalszej kolejności jego wdrażaniu i utrzymaniu. Stworzyłeś swój biznes, odnosisz sukcesy rynkowe więc Twoja strategia się sprawdziła. Nie daj się zawrócid z dobrej drogi, poprzez wybór programów, które narzucą inną kulturę organizacji, byd może lepszą gdzie indziej, ale nie u Ciebie. Zatem szukaj takiego systemu, który elastycznie dopasuje się do Twoich wizji. Słuchaj uważnie argumentów oferenta, lecz ufaj także swoim doświadczeniom, które pozwoliły Ci przetrwad na rynku i odnieśd sukces. Właśnie taki system i dopasowaną do niego strategię wdrażania proponujemy. Jeżeli jesteś przekonany o przewadze Twojej koncepcji biznesu, odnajdziesz ją za chwilę w naszych produktach, które dzięki dojrzałości i elastyczności dopasujemy do specyficznych wymagao. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w naszym doświadczeniu i wiedzy jak robią to inni, możesz korzystad z gotowego już oprogramowania i zaszytych w nim wzorów organizacyjnych, zbudowanych na podstawie praktycznej współpracy z naszymi klientami. Czas wdrożenia nie musi byd długi. Jeżeli wiesz czego chcesz to nawet uwzględniając Twoje specyficzne życzenia, czas ten nie powinien przekraczad tygodni, góra kilku miesięcy. Koniecznie porównaj oferty w tym obszarze. Długi czas wdrożenia to świadectwo nieelastyczności systemu i źródło bardzo poważnego ryzyka niepowodzenia projektu. Aby się przekonad o co do naszej konkurencyjności w zakresie czasu implementacji systemu pozwól nam złożyd ofertę także w tym zakresie będzie to możliwe po zapoznaniu się z Twoimi wymaganiami i zakresem projektu. Nowoczesny system wcale nie musi byd drogi. Wielu oferentów systemów informatycznych zbudowało markę i tylko w niej szuka usprawiedliwienia dla wysokich kosztów swojej oferty. Zapewne Ty również konkurujesz na rynku z renomowanymi firmami i wiesz, że Twoje produkty czy usługi wcale nie są gorsze (może nawet lepsze) a poza tym taosze My jesteśmy dokładnie w tej samej sytuacji. Od dawna obniżamy koszty wytwarzania i konserwacji systemów informatycznych ponieważ, zawsze staliśmy na stanowisku, że prędzej czy później nasi klienci będą zainteresowani minimalizacją nakładów na usługi informatyczne czas kryzysu wydaje się byd tym momentem. Jesteśmy przekonani, że nasza oferta jest bardzo konkurencyjna cenowo ale przede wszystkim jest konkurencyjna merytorycznie i technicznie. Stosujemy, te same komponenty technologiczne i informatyczne co najwięksi na rynku. Drogi Czytelniku, porównuj oferty i wyciągaj wnioski spotkanie z nami na etapie ofertowania nic nie kosztuje. Każdy system powinien byd serwisowany. Warunki serwisu są kolejnym elementem oceny przy wyborze systemów IT. Zgodnośd systemów informatycznych ze zmieniającym się otoczeniem prawnym, możliwośd korzystania z bieżącego dostępu do usług hot-line oraz rozwój systemu w żądanym przez użytkownika kierunku to zasadnicze aspekty dobrego serwisu. Nasza oferta zawiera wszystkie wymienione elementy i jest konkurencyjna cenowo. Jeśli nasze podejście Cie zainteresowało, zapraszamy do dalszej lektury. Poniżej opisujemy rdzeo funkcjonalny naszych systemów, który jest podstawą do opracowania funkcjonalności dedykowanych. Zapraszamy też do odbywania prezentacji rozwiązao w dowolnej lokalizacji na terenie Polski. Jedynym kosztem jaki trzeba ponieśd na zapoznanie się z naszym produktem jest poświęcony nam czas. Licząc na owocną współpracę, pozostajemy z poważaniem Dział Handlowy Awek Sp. z o.o. Strona 3 z 24

4 1.1 Cechy systemów aplikacyjnych Pakiet oferowanych przez nas programów jest modułowym rozwiązaniem informatycznym klasy ERP. Poza prowadzonymi dla klientów modyfikacjami indywidualnymi zapewniamy również sukcesywne wdrażanie nowych rozwiązao w aplikacjach w zakresie dostosowywania oprogramowania do zmian polskiego prawodawstwa w tym zmian na podstawie uregulowao Unii Europejskiej. Dzięki odpowiedniej konstrukcji wszystkie elementy spośród szerokiej gamy naszych produktów mogą występowad samodzielnie lub stanowid ściśle powiązany, zintegrowany pakiet. Produkty te posiadają także możliwośd komunikowania się z oprogramowaniem firm trzecich. Poniżej prezentujemy listę systemów wchodzących w skład naszej podstawowej oferty: System Finansowo Księgowy, Moduł Kontroling (analizy finansowe, budżetowanie, planowanie, raporty), System Ewidencji Majątku Firmy ( w tym środki trwałe), System Płacowo Kadrowy, System Handlowy (wraz z rozszerzeniami funkcjonalności CRM), System Handlowy dla sklepów, System Kasa Firmy, Moduł Przelew, System Wspomagania Produkcji, Moduły dostępu WWW, Systemy specjalistyczne. Podczas produkcji zarówno wymienionych wyżej systemów jak i ich indywidualnych rozszerzeo, zwracamy szczególną uwagę na dbałośd o najwyższy poziom ergonomii pracy. W związku z tym nasze aplikacje cechuje: Zapewnienie możliwości wprowadzania jak największego spektrum analizowanych przez system danych, Utrzymanie jak najwyższej wydajności i prędkości pracy systemu, Łatwośd i przyjaznośd obsługi. Mając na uwadze opisane wyżej aspekty, użyliśmy nowoczesnych technologii do produkcji oprogramowania co pozwoliło osiągnąd następujące własności programów: jednolity interfejs z użytkownikiem niezależnie od miejsca pracy, personalizację widoków użytkownika i dostępu do obsługowych w zależności od uprawnieo, czynności szerokie możliwości filtrowania danych w zależności od potrzeb użytkownika bez potrzeby modyfikowania oprogramowania, możliwośd pobierania danych z innych systemów zewnętrznych, swobodną prezentację danych wynikowych w tym nowoczesne formy prezentacji informacji System Informowania Kierownictwa (SIK). oferowane w niniejszej propozycji systemy działając w światowym standardzie środowiska relacyjnych baz danych klasy SQL, także z użyciem przodującej na świecie platformy bazodanowej Oracle zapewniają najwyższą wydajnośd obsługi dużej ilości danych. wsparcie obsługi firm rozproszonych geograficznie tzw. wielooddziałowych oraz połączonych kapitałowo (także w systemie Płacowo-Kadrowym rozwiązanie problemu efektywnej obsługi kadrowo-płacowej pracowników zatrudnionych w różnych firmach). Eksport danych do arkusza Excel lub Open Office: z dowolnego miejsca w systemie użytkownik ma możliwośd wybrad dowolna liczbę kolumn z tabeli oraz zastosowad wyżej opisane filtrowanie (zawężenie ilości wierszy). Wyniki wyboru może przesład do arkuszy kalkulacyjnych (np. Excel,Open Office). Możliwośd tworzenia własnych wzorców dokumentów np. kadrowo-płacowych i automatyczne uzupełnianie ich treści w czasie wydruku danymi z systemu. Otwarta i elastyczna konstrukcja systemów umożliwia współbieżną pracę wielu wersji językowych oprogramowania. Bezpieczeostwo pracy i danych. Każda informacja wprowadzana do systemu jest ewidencjonowana w kontekście czasu, wraz z informacją o użytkowniku, który wprowadzał dane oraz o użytkowniku, który dokonał ostatnich zmian. Każdy użytkownik ma możliwośd pracy w zakresie funkcji i danych przydzielonych mu przez administratora systemu (dostęp do wybranych opcji menu, a także w szczególnych przypadkach jednostek organizacyjnych Klienta np. w przypadku modułu pracy w oddziałach do wybranej grupy osób działów). Systemy zapewniają prawidłowy dostęp do danych, których natura wykazuje zmiennośd w czasie (np. nazwy firm, adresy, stawki podatkowe, kursy walutowe) wymaganie którego nie spełnia wiele obecnych na rynku systemów. Wielojęzykowośd. Struktura wewnętrzna oferowanych systemów umożliwia opracowanie wersji wielojęzykowych oprogramowania. Firma posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu takich produktów. Strona 4 z 24

5 1.2 Informacje o firmie Tworzymy firmę działającą od 1988 roku. Na rynku technologii IT jesteśmy jednym z pierwszych polskich prywatnych przedsiębiorstw. Od początku podjęcia działalności skoncentrowaliśmy się na obsłudze rynku informatycznego w segmencie związanym z projektowaniem, budową i wdrażaniem oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem. Przeszliśmy typowe dla polskiego rynku informatycznego fazy rozwoju od niewielkiej, kilkuosobowej firmy informatycznej do przedsiębiorstwa zatrudniającego kilkudziesięciu wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu analizy, projektowania, budowy oprogramowania jego wdrożenia oraz dalszego utrzymania. W ciągu prawie 20 lat pracy firma AWEK wyspecjalizowała się w budowie rozwiązao: w zakresie przedstawionym w ofercie zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP, obsługi problematyki wykraczającej poza obszar systemów przedstawionych w ofercie w szczególności: o o integracji, kastomizacji i wdrażania oprogramowania firm trzecich (w warunkach prawnych rynku polskiego) Obsługi administracji publicznej w tym specjalizowany systemy certyfikacji dla administracji morskiej, o Specjalizowane systemy dla sektora usług finansowych i kredytowych. Firma oferuje szeroki zakres usług związanych z implementacja systemów informatycznych: wykonywanie analizy potrzeb i wymagao Klienta, na podstawie których dokonuje on wyboru najlepszego rozwiązania informatycznego, realizacja projektów, wykonanie oraz testy opracowanego rozwiązania, integracja nowego rozwiązania z używanymi aplikacjami Klienta, wszechstronne wsparcie Klienta w okresie eksploatacyjnym systemu (obsługa serwisowa, konserwacyjna, modyfikacje oprogramowania wynikające z potrzeby rozszerzenia funkcjonalności systemów). Usługi serwisowe związane ze sprzętem komputerowym, systemami serwerów i urządzeo peryferyjnych, w tym usługi zapewnienie bezpieczeostwa danych poprzez wykorzystanie systemów zarządzania danymi, zawierającymi takie elementy jak: backup, odtwarzanie, archiwizację. zapewnienie kompleksowej infrastruktury w zakresie instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania narzędziowego, projektowanie i wykonanie sieci komputerowych. 2 OPIS SYSTEMÓW 2.1 Technologia wytwarzania i podstawowe pojęcia systemów Awek Z uwagi na wymagania dotychczasowych klientów oraz posiadane kompetencje technologiczne poszczególne obszary funkcjonalne oferowanego oprogramowania są wytwarzane w oparciu o metody umożliwiające połączenie najnowocześniejszych technologii np.: technologie: J2EE, Borland Delphi,.NET szkielety aplikacyjne: Spring, Hibernate serwery aplikacyjne:, BEA WebLogic, Oracle AS, JBoss systemy baz danych: Oracle, Microsoft SQL Server, Firebird, MySQL silniki reguł biznesowych: Oracle Business Rules, Versata kompleksowa technologia wytwarzania aplikacji firmy Oracle możliwośd tworzenia systemów klasy SOA Strona 5 z 24

6 Opisujemy niektóre bardziej istotne pojęcia które są wspólne dla wszystkich modułów. Rozwiązania te pozwalają na jednolitośd pojęciową i integrację pomiędzy poszczególnymi obszarami merytorycznymi finanse, księgowośd, kadry, płace, logistyka, produkcja. Definiowane pojęcia i dane wprowadzane w jednym obszarze merytorycznym są wykorzystywane przez inne obszary merytoryczne Kartoteka Kontrahentów Kartoteka Kontrahentów w systemie AWEK pełni między innymi rolę kartoteki adresowej i zawiera listę firm (ich oddziałów) i osób ( w tym pracowników). Takie podejście pozwala na jednoczesną aktualizację informacji o kontrahentach zarówno w systemie Finansowo-Księgowym jak i we wszystkich pozostałych systemach analitycznych. Dostęp do katalogu kontrahentów jest zapewniony z poziomu wszystkich systemów jednakże może byd on szczegółowo ograniczany przez zbiór uprawnieo nadawanych poszczególnym systemom i operatorom. Opis ważniejszych funkcji kartoteki kontrahentów Już na etapie dopisywania pozycji do zbioru kontrahentów można zadeklarowad czy dana pozycja reprezentuje firmę czy osobę fizyczną. Wybór osoby fizycznej w zdecydowanej większości przypadków jest stosowany dla dopisania nowego pracownika dla systemu Płacowo- Kadrowego. Kartoteki te służą do identyfikacji wszystkich pozycji na dokumentach sprzedaży, zakupu i obrotu magazynowego oraz dla celów ewidencji w systemie MF (ze szczególnym uwzględnieniem środków tzw. niskocennych). W każdej odpowiedniej do tego sytuacji (np. inwentaryzacja, rejestrowanie zakupów, dokumentów magazynowych) możliwe jest wykorzystanie czytników kodów kreskowych. Elementem składowym kartoteki asortymentowej jest kartoteka grup, która jest dodatkowym elementem klasyfikacji Kartoteka jednostek organizacyjnych (oddziałów i magazynów) Kolejną funkcją międzysystemową jest możliwośd precyzyjnego opisania jednostek organizacyjnych firmy np. oddziałów firmy, przypisanie im Wśród danych opisowych w kartotece kontrahenta na uwagę zasługują dane o sprzedaży opisujące warunki handlowe dla kontrahenta. Prawidłowo wypełnione warunki handlowe typu: blokady płatności, blokady sprzedaży i zakupu, definiowanie indywidualnych warunków płatności są jednym z gwarantów sprawnie funkcjonującego systemu. Kartoteka może funkcjonowad również w oparciu o dostarczaną przez AWEK w trakcie wdrożenia bazę danych podziału administracyjnego kraju. W takim przypadku wypełniają się automatycznie (podpowiedź) niektóre szczegóły adresu (województwo, powiat, gmina) Kartoteka asortymentowa oraz kartoteka usług Zarówno kartoteka asortymentowa (towarów, materiałów i produktów, składników majątku firmy) jak i usług są w systemie pojęciami rozdzielnymi, jednak sposób ich obsługi i funkcjonalnośd są bardzo zbliżone do siebie. poszczególnych magazynów lub bezpośrednie zaznaczenie, że wybrany oddział stanowi jednocześnie magazyn. Do oddziału lub magazynu można również przypisad osobę za niego odpowiedzialną, m.in. osoby kierownika komórki, osobę fakturującą, magazyniera Kartoteka umów Funkcja pozwala na ewidencje / organizację umów handlowych z dostawcami oraz odbiorcami Klienta. Prowadzenie jej jest obowiązkowe w Module Sprzedaży w przypadku korzystania z tzw. zamówieo stałych (generacja faktur cyklicznych). Strona 6 z 24

7 2.2 SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY Opis ogólny - lista modułów System FK jest narzędziem wspomagającym zarządzanie firmą w części finansowo-księgowej. Zastosowanie Systemu FK, którego siłę stanowi wysoka funkcjonalnośd i elastycznośd, pozwala na usprawnienie procedur i efektywniejsze zarządzanie zarówno w średniej wielkości firmie jak i w dużym przedsiębiorstwie. System FK obsługuje firmy wielodziałowe mogące prowadzid działalnośd wielobranżową, jest on przeznaczony również dla mniejszych przedsiębiorstw o jednolitym profilu działania. Śledzenie wielkości obrotu (a także wszystkich transakcji w module Rozrachunki) można uzyskiwad nie tylko dla pojęd określonych w koncie lecz także dla wszystkich dodatkowych parametrów charakteryzujących obrót, które zostaną zaewidencjonowane w systemie np. elementy opisu obrotu, rodzaj dokumentu. System FK tworzy sześd podstawowych modułów Księga Główna Rozrachunki Rejestry Podatkowe VAT Kontroling (sprawozdania finansowe, budżetowanie, planowanie) Moduł wymiany danych Moduł konfiguracyjny FK możliwośd automatycznego rozliczenia kont np. na koniec miesiąca na podstawie zdefiniowanej przez użytkownika tablicy dekretów np.: rozliczenia projektów (zleceo) przy współudziale dodatkowo zdefiniowanej lub wyliczonej tablicy wskaźników, liczenie comiesięcznego wyniku finansowego brutto wraz z automatycznym "zamknięciem" na koniec roku kont dochodowych i kosztowych możliwośd tworzenia dzienników w oparciu o polecenia księgowania możliwośd tworzenia raportów kasowych bezpośrednio na bazie wprowadzonych pozycji przez operatora do systemu FK (z pominięciem systemu Kasa), definitywne zamknięcie miesiąca i roku obrachunkowego tworzenie niezbędnych zestawieo wymaganych przez Ustawę o Rachunkowości oraz szereg innych zestawieo za dowolny okres w ujęciu analitycznym i syntetycznym przeglądanie, eksportowanie do pliku i drukowanie dziennika i innych zestawieo z poprzedniego punkt automatyczne rozliczenie pozycji rozrachunkowych, dla pozycji walutowych naliczenie różnicy kursowej z możliwością automatycznego naliczania różnic kursowych przy zapłatach częściowych, naliczanie statystycznych różnic kursowych Księga Główna Charakterystyczne cechy modułu: elastyczne definiowanie roku i miesięcy obrachunkowych przez użytkownika (na uwagę zasługuje fakt, że nie muszą byd zgodne z rokiem i miesiącami kalendarzowymi) proste, tworzenie, rozszerzanie i modyfikowanie planu kont wg żądanej przez użytkownika struktury: zespoły kont, rozbudowa syntetyki, obraz konta, definicje grup analitycznych, słowniki do analityki kont; możliwośd definiowania typu kont wg wymaganych kryteriów pozabilansowych i bilansowych w tym rozrachunkowych dekretacja danych do ksiąg na podstawie dokumentów źródłowych możliwośd dekretacji w więcej niż jednym miesiącu obrachunkowym, definiowanie automatycznych przeksięgowao, również w trakcie dekretacji, np.: naliczanie różnic kursowych przy rozliczaniu pozycji walutowych automatyczne księgowania równoległe między zespołami "4" i "5" Strona 7 z 24

8 2.2.3 Rozrachunki Cechy funkcjonalności modułu: Tworzenie zestawieo analitycznych i syntetycznych śledzących salda i obroty kontrahenta na dowolny dzieo księgowy w tym wykaz stanu rozrachunków: księgowy wg dnia ewidencji dokumentu w systemie FK handlowy wg daty wystawienia dokumentu inne wg dodatkowo zaewidencjonowanych wartości, które nie Rejestry Podatkowe VAT Moduł Rejestry Podatkowe VAT umożliwia: definiowanie tabeli typów rejestrów podatkowych (wspólnej z Modułami Handlowymi) tworzenie rejestrów zgodnych z Ustawą o podatku VAT w tym wydruk VAT UE oraz informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrz wspólnotowych dostawach / nabyciach towarów tworzenie miesięcznych zestawieo podatkowych z podziałem na obroty: zapłacone w danym miesiącu zapłacone częściowo do zapłaty w przyszłym okresie znajdują się w koncie księgowym (np. umowa, oddział) Zestawienia uwzględniające: okresy obrachunkowe naliczone odsetki, terminy płatności kontrahentów powiązanych kapitałowo lub tzw. unijnych Wystawianie dokumentów księgowych różnego typu (również walutowych) noty odsetkowe (złotówkowe i walutowe; zwykłe, hipotetyczne i od daty) wezwania do zapłaty, wezwania do zapłaty z nadpłat, potwierdzenia salda przegląd przelewów wystawionych w module Przelewy na bazie transakcji z modułu Rozrachunki Użyteczne funkcje: możliwośd zmiany terminu płatności bez modyfikacji dokumentu źródłowego definiowanie tzw. zestawu kontrahentów do tworzenia zestawieo definiowanie przedziałów dni do naliczania odsetek Strona 8 z 24

9 2.2.5 Funkcje kontrolingowe (sprawozdania finansowe, budżetowania i planowanie) Moduł ten umożliwia definiowanie i naliczanie dwóch odrębnych pojęd zestawieo typu sprawozdania oraz planów (budżetów) w ramach firmy. Funkcjonalnośd druga udostępniana jest poza standardem. W celu uzyskania prawidłowych naliczeo użytkownik może zdefiniowad tzw. formuły. Są to funkcje naliczające dane w określonym zakresie na bazie danych systemu Finansowo-Księgowego a także danych systemów analitycznych (funkcjonalnośd każdorazowo ustalana z klientem). Wyniki naliczeo dla utworzonych sprawozdao finansowych są eksportowane są do plików Excel. Strona 9 z 24

10 2.2.6 Moduł wymiany danych z innymi systemami W module wymiany danych przy systemie FK można dokonad zapisów automatycznych poleceo księgowania do Księgi Głównej na bazie zdefiniowanych dekretów oraz powiązao z wszystkich oferowanych systemów. Bardzo elastyczne narzędzie umożliwiające modelowanie spływu danych do księgi głównej. Dodatkowo w module istnieją możliwości: Eksportu danych z systemu FK do systemu Płace (np. zaewidencjonowanych wstępnie w FK kosztów za rozmowy telefoniczne do rozliczenia w systemie Płace) możliwośd rozszerzenia integracji Systemu FK z innymi aplikacjami np. firm zewnętrznych, możliwośd wczytania dowolnego dokumentu księgowego ze zbioru tekstowego o określonej strukturze danych możliwośd współpracy z dostarczonymi przez banki zbiorami typu CardPoint (ewidencja zapłat kartami płatniczymi) Strona 10 z 24

11 2.3 SYSTEM MAJĄTEK FIRMY Opis ogólny System jest przeznaczony jest do zarządzania majątkiem firmy, prowadzenia ewidencji środków trwałych i innych elementów majątku, także niskocennych składników majątku) przedsiębiorstw. Moduł umożliwia, między innymi, prowadzenie w ramach odrębnej ewidencji bilansowej i podatkowej, poza metodą liniową i degresywną, wiele dodatkowych sposobów umorzeo). System umożliwia pełną kontrolę majątku przedsiębiorstwa uwzględniając: najbardziej skomplikowane algorytmy rozliczeo kosztowych (bilansowych i podatkowych) zależnych od bogatej listy rodzajów ewidencji możliwośd stosowania w określonym zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (tzw. MSR-ów) System MF tworzą następujące moduły podstawowe Moduł główny ewidencja środków trwałych i niskocennych składników majątku Inwentaryzacja majątku firmy z możliwością używania kolektorów danych, technologia radiowa, technologia kodów kreskowych MFskaner - moduł automatycznej inwentaryzacji sprzętu informatycznego w sieci rozległej Moduł konfiguracyjny MF Funkcje i cechy systemu MF rodzaje ewidencji środków (możliwośd łatwego rozszerzania rodzajów ewidencji): Środki umarzane liniowo wg stopy procentowej zgodnej z tabelą GUS lub indywidualnej, Środki umarzane wg stopy procentowej liniowej, ale powiększonej współczynnikiem zwiększenia, Środki umarzane degresywnie umarzanie bilansowe wg ilości miesięcy amortyzowania wg rzeczywistego zużycia i zadeklarowanego planu, wg wartości rezydualnej (amortyzacja do zadanej kwoty pod względem czasowym i finansowym) Środki ewidencjonowane 100 % w koszty Środki ewidencjonowane ilościowo i wartościowo Środki ewidencjonowane ilościowo Możliwośd zmiany sposobu naliczania odpisów amortyzacyjnych zarówno po stronie bilansowej jak i podatkowej także w ciągu roku Elastyczne pojęcie użytkownika systemu oddzielenie użytkownika inwentaryzacyjnego od użytkownika kosztowego, definiowanie przez klienta w systemie pojęcia użytkownika inwentaryzacyjnego, które może składad się z kartotek: jednostek organizacyjnych, pracowników lub pomieszczeo Prowadzenie ewidencji w oparciu o unikalny numer inwentarzowy nadawany w momencie wprowadzania środka do systemu oraz pojęcie nakładu Możliwośd tworzenia hierarchii kart inwentarzowych (zespoły komponentów lub komplety). Rozwiązanie to może służyd do prowadzenia np. szczegółowej ewidencji sprzętu oraz jego części składowych uwzględniającej z jednej strony ujęcie wartościowe sprzętu a z drugiej obrót ilościowy dotyczący części składowych ewidencjonowanych pozabilansowo. Możliwośd przeprowadzenia zmian seryjnych (przeklasyfikowanie, przeszacowanie) (funkcje dodatkowe) Ewidencja dokumentów obrotowych w module głównym Moduł służy do ewidencji i rozliczenia wprowadzonych danych. W module istnieje możliwośd związania z kartą inwentarzową i obrotem szeregu danych, jak rodzaj środka, jego źródło finansowania, opis słowny w karcie inwentarzowej. Moduł umożliwia zarówno wprowadzanie wymaganych danych, jak również informacji pomocniczych ułatwiających późniejszą ewidencję np.: grupa GUS, grupa branżowa, użytkownik, konta kosztowe, symbol asortymentu. Szereg zestawieo stanowych i obrotowych w układach syntetycznych i analitycznych w tym amortyzacji bilansowej i podatkowej, np.: umorzenie miesięczne oraz wartośd środków trwałych wg grup GUS przegląd i wydruk dokumentów obrotowych i kart inwentarzowych, przegląd historii przesunięd zestawienie różnic pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową Czytelny sposób prezentacji naliczeo na zadany okres zarówno dla wartości wykonanych, jak i prognozowanych w postaci tabeli amortyzacyjnej Strona 11 z 24

12 2.3.3 Inwentaryzacja Moduł Inwentaryzacji umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji pełnej lub ciągłej zarówno dla środków trwałych jak i dla niskocennych składników majątku zgodnie z określonymi zasadami w tym: wydruk arkuszy spisu z natury na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika grupowao (opcja dodatkowa, nieobowiązkowa do przeprowadzania inwentaryzacji) wprowadzenie danych z arkuszy spisowych, automatyczne wygenerowanie różnic na podstawie porównania stanu w ewidencji majątku z danymi zaewidencjonowanymi z arkuszy możliwośd współpracy z urządzeniami zewnętrznymi w tym z kolektorami danych Moduł MFSkaner możliwośd automatycznej inwentaryzacji w sieci rozległej składników sprzętu komputerowego do poziomu komponentów składających się na poszczególne stanowiska komputerowe (pamięd, dyski, karty, płyty główne, urządzenia peryferyjne). Wykorzystanie funkcjonalności modułu MFSkaner do zarządzania składnikami informatycznymi majątku przedsiębiorstwa oraz do aktualizacji księgowej ewidencji majątkowej. Moduł wykorzystuje technologię WMI (Windows Management Instrumentation) Rys. Koncepcja działania modułu MFSkaner Strona 12 z 24

13 2.4 SYSTEM PŁACOWO-KADROWY 2.5 Opis ogólny System PK jest narzędziem do wspomagania i rozwiązywania wszelkich zagadnieo związanych z funkcjonowaniem komórek zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami kadrowo-płacowymi. System PK tworzą następujące moduły podstawowe: Kadry Płace Zlecenia Praca w oddziałach Praca poprzez strony www Zintegrowany moduł konsorcjum firm Moduł konfiguracyjny systemu PK System PK może byd uzupełniony o moduły wspólne z innymi modułami systemu zintegrowanego jak Przelewy do banku, Rozliczenie delegacji i generator dokumentu Polecenia księgowania do FK. System jest zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych. Poszczególne moduły działają w oparciu o słowniki predefiniowane i dostarczone wraz z aplikacją (Moduł konfiguracyjny) z możliwością ich rozszerzenia i aktualizacji przez użytkownika w dowolnym momencie. W systemie mają zastosowanie funkcje i cechy opisane w punkcie 1.1 Cechy systemów aplikacyjnych oraz 2.1 Technologia wytwarzania i podstawowe pojęcia systemów AWEK, gdzie należy zwrócid uwagę na ochronę danych oraz opis kartoteki kontrahentów System jest otwarty pod względem ilości i rodzajów składników wynagrodzeo nie posiada żadnych w tym względzie ograniczeo. Rodzaje i formy czasu pracy, absencje i składniki wynagrodzeo są zesłownikowane i mogą byd rozszerzane. Naliczenie wynagrodzeo odbywa się w oparciu o predefiniowane składniki oraz formuły zgodne z Kodeksem Pracy, Ustawą o Ubezpieczeniu Społecznym i Zdrowotnym oraz Ordynacją Podatkową. Składniki wynagrodzeo mogą byd dodawane bezpośrednio przez użytkownika w oparciu o zasady założone w systemie i dostarczone w opisie szczegółowym. Algorytm składników, który jest inny niż standardowe naliczania, może byd przez AWEK po ustaleniu szczegółów, dodany do modułu płacowego. Parametry narzucane przez ustawodawcę takie jak procenty składek czy progi podatkowe są aktualizowane w systemie w przypadku zmian w przepisach zgodnie z zawartą umową. Wszystkie informacje, w których wymagana jest historia zmian (obowiązują od- do) są przechowywane wraz z datami obowiązywania. Wszystkie zestawienia w systemie mogą byd przesłane do arkusza kalkulacyjnego Excel (funkcje międzysystemowe) lub dokumentów Word (albo Open Office). Wiele zestawieo w systemie jest definiowanych przez użytkownika (nazwy kolumn, ich zawartośd). Przykładem definiowanej grafiki zestawieo są listy płac, w których prócz generalnej zasady wydruku, wszystkie nazwy składników ich grupowanie, kolejnośd określa użytkownik. System posiada własny generator zestawieo definiowanych przez użytkownika. Zestawienia te są eksportowane do arkusza kalkulacyjnego. System tworzy dokumenty księgowe (polecenia księgowania) do systemu FK-AWEK lub do ustalonego pliku tekstowego (opcja dodatkowa). Cechy modułu Kadry możliwośd odwzorowania hierarchicznej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i przedstawienie jej w sposób graficzny oraz przyporządkowanie zatrudnionych do właściwej jednostki organizacyjnej ewidencja wszystkich podmiotów gospodarczych związanych z obsługą kadrowopłacową np. banki, urzędy skarbowe, ZUS, ewidencja podstawowych danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy takich jak: nazwisko i imiona, NIP, PESEL, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres z podziałem na stały, tymczasowy, korespondencyjny, numer dowodu tożsamości lub innego dokumentu, pracownikami mogą byd osoby nie tylko obywatelstwa polskiego ewidencja dodatkowych informacji o pracownikach takich jak: uprawnienia, wykształcenie, przebyte szkolenia, znajomośd języków, przynależnośd do związków zawodowych, zakres obowiązków, podległośd służbie wojskowej, wydanych dokumentów, zapomóg, pożyczek z ZFM lub ZFSS ewidencja historii zatrudnienia: rejestracja zmian przynależności organizacyjnej pracownika, stanowiska pracy, zmiany warunków pracy i płacy, oraz kolejnych umów możliwośd ewidencjonowania zatrudnienia w poprzednich zakładach pracy pod kątem prawa do urlopu, emerytury, nagrody jubileuszowej, ewidencja danych: ubezpieczeniowych (ZUS), o stopniu niepełnosprawności, okresie jej orzeczenia, o prawie do świadczeo emerytalnych i rentowych, rejestracja innych danych pracownika jak konta bankowe ( dowolna ilośd kont), dane podatkowe (przysługujące koszty, ulgi, przynależnośd do US), ewidencja danych osobowych dzieci pracowników i innych członków rodziny, automatyczne naliczanie przysługującej w danej chwili ilości dni, godzin i minut urlopu wypoczynkowego na podstawie wprowadzonych danych o wykształceniu, poprzednich miejscach i wymiarze pracy oraz zaległych i wykorzystanych urlopach z uwzględnieniem pierwszej pracy, pracy tymczasowej i umów na czas określony Strona 13 z 24

14 ewidencja i kontrola, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy i Ustawy o Ubezpieczeniach Społecznych wszystkich rodzajów absencji,kontrola ważności: uprawnieo badao lekarskich odbytych szkoleo i innych charakterystycznych dla danej firmy informacji, wyposażenia (możliwośd połączenia z systemem majątek firmy w celu uwzględnienia amortyzacji wyposażenia pracownika), pełne rozliczenie czasu pracy zatrudnionego uwzględniające: różne rodzaje czasu pracy w ramach obowiązującego regulaminu, indywidualne kalendarze czasu pracy definiowane przez użytkownika ewidencję czasu w powiązaniu z ewidencją wykonywanych zadao, czynności lub miejsca ich wykonywania możliwośd ewidencji czasu pracy w systemach zewnętrznych (RCP, arkusze kalkulacyjne) oraz import danych z tych systemów (funkcjonalnośd dodatkowa), możliwośd elastycznego ustalania harmonogramów czasu pracy w powiązaniu ze zleceniem lub inną ważną informacją mogącą wpływad np. na agregację czasu pracy, ewidencja pracy w nadgodzinach, w warunkach szkodliwych, w godzinach nocnych lub innych wymagających szczególnego ewidencjonowania, ewidencja informacji o niepełnosprawności i obsługa zakładów pracy chronionej m.in. w zakresie przesyłania informacji zgłoszeniowych o stopniu niepełnosprawności, generowanie podstawowych dokumentów takich jak umowa o pracę ( w zależności od formy zatrudnienia), zmiana umowy o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia dla ZUS, RP7 zestawienia wspomagające kontrolę dat kooczących termin ważności np. badao lub uprawnieo zatrudnionego, angażu, szkoleo itd. z możliwością opracowania automatycznych mechanizmów przypominających przypomnienie w systemie, SMS, poczta elektroniczna (dodatkowa funkcjonalnośd), zestawienia definiowane przez użytkownika tworzone na podstawie samo generującego się kodu SQL możliwośd wprowadzenia własnych zapytao SQL i na ich podstawie generowania zestawienia do arkuszy kalkulacyjnych współpraca z systemem Płatnik w zakresie przesyłania dokumentów zgłoszeniowych. wspomaganie rekrutacji możliwośd ewidencji kandydatów do pracy, wybór osób o zdefiniowanym przez użytkownika profilu Strona 14 z 24

15 Self-service Dostęp on-line dla pracownika do danych takich jak absencji czy ewidencja czasu pracy Zapis zdalny poprzez strony www informacji o absencji, czasie pracy przez osoby uprawnione. wydruk dokumentów PIT dla zakładu (PIT 4r) lub indywidualnych dla wskazanej grupy osób (pracowników/zleceniobiorców), Cechy modułu Płace Naliczenia odbywają się na podstawie wspólnych danych z modułem kadrowym Możliwośd pobrania z zewnątrz informacji o zarobkach (zdefiniowane arkusze) automatyczne rozliczanie zwolnieo lekarskich oraz ich korekt (z poprzednich miesięcy) z uwzględnieniem wymogów programu Płatnik, ewidencja i naliczanie wynagrodzeo oraz potrąceo z podziałem na składniki i okresy wypłat różnych form zatrudnienia (miesięcznie, godzinowo, akordowo, wskaźnikowo płatnych), zgodnie z Kodeksem Pracy i Ustawą o Ubezpieczeniach Społecznych i Zdrowotnych z podziałem na miesiąc księgowy, podatkowy i ZUS, możliwośd naliczania dowolnej ilości list płac ( np. premii, nagród itd.) w dowolnym czasie ( z ograniczeniem na jedną listę podstawową rozliczającą wynagrodzenie zasadnicze i absencje) możliwośd naliczania płac pod kątem rozliczania projektów unijnych, możliwośd zastosowania i wyboru wielu algorytmów naliczeo różnych składników takich jak ekwiwalenty, nagroda jubileuszowa, średnie urlopowe oraz różnego rodzaju dodatki np. stażowy, nocny, funkcyjny, szkodliwe, premie itp. Z dostępnej bazy formuł lub dostosowane ich do wewnętrznego regulaminu zakładowego, ewidencja innych przychodów opodatkowanych i nieopodatkowanych wraz z możliwością tworzenia dla nich listy wypłat. Ewidencja wszystkich wypłaconych składników ze wskazaniem miesiąca rozliczeniowego, podatkowego i Zus. Z podstawowymi informacjami o naliczeniu (cząstkowe wyniki naliczenia, właściwe podstawy) wydruki list płac wraz z odcinkami dla pracownika w formacie A4, A3 i wydruku kopertowego, wydruk opisu do rozliczanej absencji chorobowej (podstawy z miesięcy branych do naliczeo)- asygnata zasiłkowe ZUS Z3 Każda wyliczona wartośd ocechowana jest w sposób jawny miesiącem rozliczeniowym, podatkowym i ZUS Dodatkowo każda wyliczona wartośd w tabeli podrzędnej ( dolnej) posiada wyniki cząstkowe przeliczeo lub inne niezbędne szczegóły dla szybszego sprawdzenia wyliczonej wartości. Ponadto dla naliczonych wynagrodzeo chorobowych lub zasiłków dostępne jest zastawienie szczegółowych podstaw. Strona 15 z 24

16 możliwośd wydruku raportu RMUA za wskazany okres, Wydruki wspomagające analizę kosztów w przedsiębiorstwie w oparciu o strukturę hierarchiczną firmy oraz wspomagające i tworzące podstawowe raporty dla GUS i ZUS, możliwośd prowadzenia automatycznych wyliczeo stażu pracy i przerw w zatrudnieniu do emerytury, urlopu i innych celów tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie informacji zapisanych w aplikacjach Płace, Kadry i Zlecenia do programu Płatnik do miesiąca bieżącego i jeśli wystąpiły korekty absencji do miesięcy korygowanych. Cechy modułu Zlecenia Dostosowanie modułu do obsługi masowej dużej ilości zleceniobiorców Możliwośd wprowadzania danych osobowych poprzez strony WWW Możliwośd pobierania danych o zarobkach i kontach bankowych zleceniobiorców z arkuszy pełna ewidencja zleceniobiorców i ich zleceo z podziałem na prace zlecone, dzieła, autorskie i prace w organach ( np. rady nadzorcze), możliwośd rozliczenia zlecenia wg stawek godzinowych naliczanie wynagrodzenia za wybrane zlecenia (cykliczne lub jednostkowe) z uwzględnieniem składek ZUS i podatku, możliwośd naliczania wynagrodzeo pod kątem rozliczania projektów unijnych, prowadzenie kart zarobkowych zleceniobiorców z podziałem na typ zlecenia oraz okres wypłat miesięcznych, wydruki umów i rachunków oraz list płac generowanie informacji do właściwych urzędów skarbowych (np. PIT) generowanie informacji do systemu Płatnik ( dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe) wydruki zestawieo w różnych układach i przekrojach (np. z podziałem na źródło kosztów) Ewidencja czasu pracy Ewidencja czasu pracy może byd prowadzona prócz bezpośrednich zapisów w module kadrowym w dodatkowych modułach (rozwiązanie szczególnie korzystne dla firm o strukturze rozproszonej o dużych wymaganiach dotyczących ewidencji czasu pracy dla potrzeb rozliczeniowych): działającym w oparciu o arkusze kalkulacyjne (np. Excel czy OpenOffice) internetowym działającym zdalnie na bazie danych kadrowopłacowej z zastosowaniem urządzeo mobilnych np. telefony komórkowe, palmtopy, strony www z wykorzystaniem systemów rejestracji czasu pracy (RCP), jako integralny moduł systemu z ograniczonym dostępem dla operatora do danych pracowników. Informacje z modułów są automatycznie wciągane do danych kadrowych - ewidencji czasu pracy i stanowią podstawę dalszego rozliczenia pracownika. Dodatkowo na tej podstawie można oszacowywad w dowolnej chwili koszty czasu pracy z podziałem na zlecenia ( jeśli wprowadzany czas pracy jest powiązany z wykonywanym zleceniem) Praca w oddziałach System pozwala na pracę na zdefiniowanej grupie osób ( przynależnych do danego działu) w pełnym zakresie kadrowo-płacowym bez możliwości dostępu do danych kadrowo-płacowych pozostałych zatrudnionych. Tę funkcjonalnośd wykorzystuje się zazwyczaj, gdy występuje potrzeba zorganizowania komórki kadrowo-płacowej w oddziale firmy Model konsorcjum System pozwala na integrację informacji o pracownikach w ramach powiązanych ze sobą firm i ułatwia przenoszenie danych osobowych pomiędzy tymi firmami. Strona 16 z 24

17 2.6 SYSTEM KASA FIRMY Opis ogólny System Kasa Firmy służy do zabezpieczenia prawidłowej ewidencji finansów firmy, których źródłem są wpłaty i wypłaty w kasie w tym tworzenia obowiązkowych raportów kasowych. Przedstawione tutaj rozwiązanie jest rozwiązaniem opcjonalnym, szerszym w stosunku do funkcjonalności w systemie FK, gdzie podstawie prowadzonej ewidencji jest możliwe tworzenie raportów kasowych. Lista dostępnych, ogólnych słowników systemu KASA Lista kas Lista kasjerów Lista rodzajów dokumentów wystawianych przez kasy Kartoteka firm i osób System Kasa składa się z następujących modułów Kasa Główna Moduł Konfiguracyjny Kasa Moduł Kasa Główna System Kasa realizuje następujące funkcje Ewidencja obrotów gotówkowych z kontrahentami zewnętrznymi: Przyjęcie zapłaty za wystawione faktury, Wypłaty pieniędzy za faktury zakupowe Przyjęcie zaliczek Wpłata gotówki do banku Ewidencja obrotów gotówkowych z pracownikami, rozliczenia: Zapłata za dostarczone dokumenty zakupu Wypłata pieniędzy firmowych - zaliczek na rzecz zakupów, wypłata diety za delegację Rozliczenie zaliczek Zwrot nadpłat Raporty kasowe Stan gotówki na koniec dnia Informacja o zaewidencjonowanych płatnościach kartą płatniczą Informacja o rozliczonych kwotach zaliczek pracowniczych Funkcje dodatkowe Ewidencja dokumentów zakupu opłaconych gotówką. Możliwośd podglądu faktur zakupu i sprzedaży zaewidencjonowanych w systemie FK lub Handlowym (lub poza standardem możliwośd współpracy w tym zakresie z systemem obcym) Strona 17 z 24

18 2.7 PRZELEW moduł międzysystemowy Opis ogólny Moduł Przelew służy do zabezpieczenia prawidłowej ewidencji finansów firmy, których źródłem są konta bankowe zarówno w zakresie zapłat własnych jak i zapłat obcych. Moduł Przelew z reguły współpracuje z modułami innych systemów (z modułami Płace oraz Rozrachunki) chociaż może pracowad samodzielnie. Lista ogólnych słowników modułu Przelew Lista banków Lista programów bankowych Definiowanie wyciągów bankowych (w zależności o banku i konta) Rodzajów przelewów (własny, obcy, w różnych bankach) Przelewy własne Moduł Przelew realizuje następujące funkcje Ręczne wystawianie przelewów Wystawianie przelewów na bazie wprowadzonych dokumentów transakcyjnych w module Rozrachunki (wg terminów płatności, do określonej kwoty) Wystawianie przelewów na bazie danych z systemu Płace Wydruk seryjny wystawionych przelewów Emisja do uzgodnionego systemu bankowego Ewidencja wyciągów bankowych zapłaty własne Potwierdzanie wystawionych zapłat własnych Przekazanie potwierdzonego wyciągu do systemu FK Raporty w tym zbiorcze zestawienie przelewów niezbędne dla przelewów płacowych Przelewy obce Dodatkowo, poza standardem moduł Przelew może realizowad następujące funkcje: Pobranie danych z zbioru z wyciągu z uzgodnionego systemu bankowego Usługa MassCollect Możliwośd automatycznej i półautomatycznej ewidencji w systemie FK na bazie pobranych danych zapłat Możliwośd przekazania informacji do systemów analitycznych przed ich ewidencją w systemie FK Strona 18 z 24

19 2.8 SYSTEM HANDLOWY Opis ogólny System Handlowy jest wielomodułowym narzędziem obsługującym podstawową działalnośd operacyjną przedsiębiorstwa w zakresie zagadnieo zakupu, sprzedaży oraz obrotu magazynowego. System jest przeznaczony dla przedsiębiorstw o profilu handlowousługowym oraz w określonym zakresie produkcyjnym. System Handlowy tworzy sześd podstawowych modułów Sprzedaży Moduł Zakupów Moduł CRM Rejestry Podatkowe VAT Magazyn Moduł Konfiguracyjny LG Ewidencja modułów (Zakupu, Sprzedaży, Modułu Magazyn) oparta jest na opisanych wcześniej wspólnych kartotekach: rodzajach dokumentów sprzedaży, magazynowych kartotece jednostek organizacyjnych firmy (w tym magazyny) kartotece kontrahentów kartotece asortymentowej kartotece umów Moduł Zakupu Podstawowym celem przy tworzeniu Modułu Zakupu jest ułatwienie pracy osób zajmujących się zarówno przyjmowaniem faktur zewnętrznych jak i współpracą z dostawcami. Moduł ściśle współpracuje z ewidencją magazynową i z jego poziomu można zakładad dokumenty typu PZ. Docelowo moduł zakupu realizowad będzie zamówienia od odbiorców. Poszczególne funkcje Modułu Zakupu: Możliwośd ewidencji faktur zakupu z uwzględnieniem podpowiedzi: domyślnych warunków handlowych uzgodnionych z kontrahentem typu: terminy płatności, sposoby płatności, indywidualne warunki handlowe. Możliwośd zaewidencjonowania danych z faktury jako jednego lub wielu dokumentów magazynowych. W zależności od organizacji pracy w trakcie ewidencji faktur zakupu użytkownik ma możliwośd wprowadzid dane z podsumowania faktury zakupu do rejestrów VAT wspomagając tym prace służb finansowoksięgowych. Po podłączeniu faktur do systemu FK dane o przyporządkowaniu faktury do rejestrów VAT są widoczne i z tej pozycji mogą zostad modyfikowane. Możliwośd zarejestrowania operacji wypłaty lub wpłaty gotówki za wprowadzony dokument pod warunkiem, że użytkownik będzie miał nadane uprawnienia kasjera lub możliwośd wystawienia przelewu Moduł Sprzedaży Aby wystawid fakturę sprzedaży w oprogramowaniu można skorzystad z dwóch równoprawnych sposobów: poprzez moduł zamówieo od odbiorców lub poprzez tzw. tryb bezpośredni. Wybór w zależności od organizacji pracy należy do użytkownika Wystawiania faktur poprzez zamówienia Zamówienia dzielą się na zamówienia zmienne oraz stałe. Zamówienia zmienne są jednostkowymi zamówieniami zbieranymi od odbiorców. Mogą byd powiązane z kartoteką umów. Zamówienia stałe funkcjonują podobnie z tym, że przypisanie do umowy jest obowiązkowe oraz posiadają funkcjonalnośd pozwalającą na cykliczne wystawianie faktur kontrahentom. Do ważniejszych funkcji zleceo zmiennych należy możliwośd ich kilkukrotnej realizacji w zależności od stanu magazynowego oraz innych warunków zgodnie z którymi zamówienie należy zrealizowad w kliku etapach. Ponadto na uwagę zasługuje możliwośd przygotowania wzorów zamówieo. Wzory te posiadają funkcje i parametry podobne do właściwych zamówieo i pozwalają na szybkie tworzenie nowych zamówieo na podstawie wzorca zbudowanego z dowolnego układu wszystkich dostępnych parametrów opisujących zamówienia Wystawianie faktur w trybie bezpośrednim Wystawienie faktury (lub innego dokumentu sprzedaży paragon, rachunek) poprzedza zawsze wystawienie dokumentu wstępnego, który Strona 19 z 24

20 w przypadku sprzedaży towarów jest jednocześnie dokumentem magazynowym. Wszystkie dokumenty sprzedaży mogą byd powiązane z indywidualnie lub zbiorczo nadawanymi warunkami handlowymi w odniesieniu do umów, warunków kontrahenta (np. terminy płatności, blokady sprzedaży, upusty) oraz katalogu towarów i usług (cenniki w tym cenniki indywidualne). Wystawianie faktur w trybie bezpośrednim umożliwia: definiowanie wieloma terminów oraz rodzajów płatności, ewidencję sprzedaży w walucie obcej, Wystawienie jednej faktury do kliku dokumentów wstępnych usługowych i towarowych, na życzenie (zmiany w konfiguracji) z kliku magazynów i oddziałów zbiorczo, Tworzenie dodatkowych opisów związanych z pozycją na fakturze W trakcie ewidencji faktur sprzedaży w tle następuje ewidencja rejestrów sprzedaży VAT. Po podłączeniu faktur do systemu FK dokumenty te są także widoczne w Module Podatkowym tego systemu Moduł Magazyn Moduł Magazyn jest modułem wspomagającym procesy pracy związane z obrotem magazynowym w firmie. Jego podstawowym zadaniem jest umożliwienie precyzyjnej ewidencji dokumentów obrotu, rejestracja stanów magazynowych oraz przeprowadzenie prawidłowej inwentayzacji Ewidencja dokumentów magazynowych i kartoteka stanów Umożliwia wystawianie i przegląd wszystkich zdefiniowanych przez użytkownika typów dokumentów magazynowych w obrębie dostępnych dla użytkownika magazynów. Ponadto możliwe jest szybkie filtrowanie wystawionych już typów dokumentów po zadanych przez użytkownika parametrach. W zakresie wymienionych powyżej (na rysunku) typów dokumentów, możliwe jest definiowanie większej ilości dokumentów funkcjonujących wg. tego wzorca. Stany magazynowe prowadzone są wg magazynów i asortymentu z dokładnością do obrotów, które ten stan utworzyły. Metodę wyceny stanów magazynowych definiuje administrator systemu (jednolita dla wszystkich magazynów lub odrębna dla każdego z magazynów). Możliwa jest także ewidencja danych z dokładnością do zdefiniowanej przez użytkownika partii (w takiej sytuacji przy ewidencji wszystkich obrotów należy podad symbol partii) Inwentaryzacja Moduł Inwentaryzacji umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji pełnej lub ciągłej zarówno dla magazynu i wybranych symboli asortymentów zgodnie z określonymi zasadami w tym: wydruk arkuszy spisu z natury na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika grupowao (opcja dodatkowa, nieobowiązkowa do przeprowadzania inwentaryzacji) wprowadzenie danych z arkuszy spisowych, automatyczne wygenerowanie różnic na podstawie porównania stanu w ewidencji magazynu z danymi zaewidencjonowanymi z arkuszy, możliwośd współpracy z urządzeniami zewnętrznymi w tym z kolektorami danych (wymagane dodatkowe uzgodnienia) Moduł Rejestry Podatkowe VAT Moduł ten umożliwia: zdefiniowanie powiązao pomiędzy wystawionymi fakturami sprzedaży lub zaewidencjonowanymi fakturami zakupu a listą rejestrów podatkowych VAT; list ta jest wspólna z listą rejestrów systemu FK, jeśli klient posiada także system FK, przegląd i drukowanie rejestrów VAT, zestawienia zbiorcze VAT, możliwośd zmiany miesiąca podatkowego dla operacji gospodarczych, dla których miesiąc podatkowy nie jest zgodny z datą wystawienia faktury System handlowy dla obsługi sprzedaży detalicznej System handlowy posiada rozbudowane możliwości przystosowania go do specyfiki sprzedaży detalicznej, zarówno dla pojedynczych jednostek jak i sieci sklepów. Nasza firma opierając się na doświadczeniach zdobytych podczas obsługi sieci sklepów opracowała najbardziej ergonomiczne zasady pracy systemu pozwalające obsługiwad klientów sklepu w czasie nie dłuższym niż absolutnie wymagany czas kontaktu sprzedawca klient. Oprogramowanie umożliwia obsługę zarówno kas sklepowych jak i zaplecza sklepu. Strona 20 z 24

21 2.8.7 Moduł CRM System Handlowy został dodatkowo wzbogacony o narzędzia organizujące pracę handlowców. Wraz z zakupem oferowanego systemu, dział handlowy otrzymuje między innymi możliwośd rejestrowania kontaktów z klientami, przypominania o wyznaczonych zadaniach (również delegowanie zadao określonym osobom) jak również rejestracji korespondencji z klientem jak również prowadzenia akcji mailingowych, czyli wszystkie najważniejsze funkcjonalności które oferują odrębne systemy CRM. Moduł CRM współpracuje z pakietem Office umożliwiając w korespondencji z klientem wykorzystanie np. edytora tekstu Word, szablonów typowych dokumentów (notatek ze spotkao, agend spotkao, szablonów ofert, uzgodnieo itp.). Informacja w systemie CRM jest zapamiętywana w kontekście klienta, systemu. Wgląd w dotychczasową korespondencję z klientem jest możliwy na każdym etapie kontaktów z klientem. Strona 21 z 24

22 2.9 SYSTEM PRODUKCYJNY Moduł Przygotowania Produkcji jest rozwiązaniem dla średniej wielkości przedsiębiorstw produkujących zarówno w oparciu o jednorazowe zamówienia jak również cykliczne zlecenia produkcyjne. Elastycznośd rozwiązania pozwala na indywidualizację podejścia dla różnych branż. Podstawowym celem modułu jest ewidencja oraz rozliczanie planowanych nakładów pracy oraz nakładów materiałowych niezbędnych do wytwarzania jednego lub wielu wyrobów lub półproduktów. Moduł można również wykorzystywad do prowadzenia ewidencji kosztów wg projektów, nawet jeśli w zakładanym przez klienta obiegu dokumentów nie przewidziano obsługi kosztów materiałowych (np. wykonanie z powierzonego materiału). Podstawowymi pojęciami na których opiera się rozliczenie procesu produkcyjnego są technologia, plan technologiczny oraz projekt. Technologia jest obszarem definicyjnym, zbiorem danych o wszelkiego rodzaju ewidencjonowanych ilościowo oraz wartościowo elementach składowych (materiały, półprodukty, czynności, usługi obce) potrzebnych do wytworzenia jednostki wyrobu. Plan technologiczny wykorzystuje wprost informacje zawarte w technologii tak aby w wyniku podania żądanej ilości wyrobu wyliczyd łączną ilośd oraz koszt składowych technologii (czynności, materiałów itp.) Moduł produkcyjny umożliwia ewidencjonowanie produkcji w toku zarówno w zakresie organizacyjnym i porządkowym jak również dla dokonywania w dowolnym momencie rozliczeo kosztowych. System został przygotowany w sposób umożliwiający elastyczną jego obsługę. Między innymi jest możliwe dokonywanie zmian w technologii przed uruchomieniem produkcji, ponadto odpowiednie fazy kontroli procesu umożliwiają wykrycie ewentualnych braków w definiowaniu planu. Plan technologiczny określa zadaną ilośd wyrobów do wytworzenia dla danych technologii. Plan jest podstawą do rozliczenia produkcji w ramach projektu i następujących parametrów: planowana ilośd do wytworzenia, ilośd zrealizowana, ilośd do realizacji. Projekt odzwierciedla zawartą z koocowym klientem umowę na wyprodukowanie wyrobu. Projekt jest sygnowany planowanymi oraz rzeczywistymi datami rozpoczęcia, zamknięcia i realizacji poszczególnych planów technologicznych. W przypadku potrzeby planowania kosztów użytych czynności, możliwe jest również podawanie informacji o poszczególnych operacjach technologicznych, przy czym koszt jednostkowy czynności może byd zależny od rodzaju operacji. Produkcja jest powiązana z modułem Płacowym umożliwiając przekazywanie danych o kosztach pracy w ramach planu technologicznego. To samo dotyczy powiązania z operacjami magazynowymi. Odpowiednie mechanizmy umożliwiają kolejkowanie dokumentów i wystawianie zamówieo wewnętrznych do magazynów produkcyjnych co w dalszej kolejności umożliwia przygotowanie odpowiednich dokumentów rozchodowych kosztowych. W przypadku używania modelu z modułem magazynowym, system kontroluje stany magazynowe tak aby Strona 22 z 24

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi itushr System Zarządzania Zasobami Ludzkimi System itus HR to kompleksowe, modułowe narzędzie informatyczne do wspomagania procesów pracy zarządzania zasobami ludzkimi w każdego rodzaju przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry Usługi Komputerowe-Oprogramowanie Tadeusz Skowronek ul. Kopalniana 20/7 41-705 Ruda Śląska Funkcjonalność systemu Płace-Kadry System rozliczenia wynagrodzeń i ewidencji osobowej Płace-Kadry zawiera następujące

Bardziej szczegółowo

Część I. Czemu nie. :)

Część I. Czemu nie. :) Część I Fakturowanie i księgowanie pod Linuksem?? Czemu nie. :) Autor Cyryl Sochacki QFaktury GPL to całkowicie darmowy i wszechstronny system fakturujący pracujący pod kontrolą systemu Linuks. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0

System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0 System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0 ( Wybrane aspekty innowacji funkcjonalnych ) Nowoczesny interfejs systemu Interfejs systemu KOMAX 2.0 opracowano z zamysłem maksymalnego uproszczenia obsługi wszystkich

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego systemu

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego systemu Strona 1 Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Szczegółowe, obowiązkowe wymagania dla całego Lp. Moduł Obszar Opis funkcjonalności 1 2 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo-płacowy

Program kadrowo-płacowy Zapytanie ofertowe nr: 96085 Ważne do: 2009-11-20 23:59 Program kadrowo-płacowy Kujawsko-pomorskie TOWARY >> Pozostałe >> Komputery i elektronika >> Oprogramowanie Treść: Pamiętaj! Dzień dobry Proszę o

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 tel (0-56) 622 72 28, fax (0-56) 660 83 62 http: //www.mga.com.pl, e-mail: info@mga.com.pl Koncesja Ministerstwa Łączności Nr 384/98/I na świadczenie usług internetowych Świadectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011.

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych i opis przetwarzania danych. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Zintegrowane Oprogramowanie Modułowe Zintegrowany system informatyczny firmy PROBIT posiada budowę modułową, dzięki temu informacje wprowadzone w obrębie jednego z

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do rozwoju firmy. www.enova.pl

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do rozwoju firmy. www.enova.pl OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Dostosowana do rozwoju firmy www.enova.pl MO DU ŁOprogramowanie ERP enova ma otwartą strukturę każdy moduł przeznaczony jest do wspierania określonego aspektu działalności firmy:

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO

AKTYN PŁACE-KADRY PRO AKTYN PŁACE-KADRY PRO Program Pro jest nowoczesną aplikacją przeznaczoną do rachuby płac oraz do prowadzenia ewidencji kadrowej w przedsiębiorstwach i instytucjach. Przejrzystość programu zapewnia zastosowanie

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania dla trzech Modułów ERP

Załącznik 5 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania dla trzech Modułów ERP Strona 1 Załącznik 5 do zapytania ofertowego numer 1/05/2013/OnJKnP 1 Dodatkowe, nieobowiązkowe wymagania dla trzech Modułów ERP Lp. Moduł Obszar Opis funkcjonalności 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bezpieczeostwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.8 Zmiany w Module Rozliczenia

4Trans 3.8 Zmiany w Module Rozliczenia Integracja z systemem Enova Zaimplementowano gotowy mechanizm eksportu danych o wynagrodzeniach do systemu Enova. Rozpoczęliśmy w ten sposób kolejny etap połączenia naszego systemu z zewnętrznymi systemami

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

............Kadry Płace.......... 1

............Kadry Płace.......... 1 1 Kadry Płace 3 Struktura organizacyjna 4 Kadry 4 Płace 6 2 Kadry Płace Kapitał zawarty w zasobach ludzkich jest bez wątpienia jednym z głównych atutów współczesnych firm. Odpowiednie wykorzystanie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

newss.pl Pobierz trial EWA Sprzedaż i Magazyn. Testuj bezpłatnie przez 30 dni i kup z rabatem.

newss.pl Pobierz trial EWA Sprzedaż i Magazyn. Testuj bezpłatnie przez 30 dni i kup z rabatem. Program umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów sprzedaży: faktury VAT, dokumenty bez VAT, korekty. Prowadzi kartoteki kontrahentów, towarów i wystawionych dokumentów. Posiada raporty i

Bardziej szczegółowo

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Informacje o firmie R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Siedziba: Toruń, ul. Piaskowa 6 (świadczymy usługi na terenie całej Polski) Nasze usługi: outsourcing informatyczny,

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KADROWO - PŁACOWYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KADROWO - PŁACOWYCH Outsourcing kadr, płac, księgowości OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KADROWO - PŁACOWYCH Warszawa 2012 Szanowni Paostwo, Dziękujemy za umożliwienie nam przedstawienia naszej oferty. Jeśli nasze propozycje spotkają

Bardziej szczegółowo

I FORMULARZE HONORARIA

I FORMULARZE HONORARIA I FORMULARZE HONORARIA Moduł Honoraria, wykonany w technologii Microsoft Business Solutions Axapta, przeznaczony jest do rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowników firmy. Moduł jest w pełni zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę:

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę: W skład systemu MerSoft ERP wchodzą następujące programy: 1. System Obrotu Towarowego 2. Inwentaryzacja 3. Księgowość 4. Środki Trwałe 5. EDI 6. Dostawcy 7. Księga kancelaryjna 8. Mapa magazynu 9. Produkcja

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Oferta na program komputerowy System SPA

Oferta na program komputerowy System SPA Oferta na program komputerowy System SPA Wstęp Szanowni Państwo, System SPA jest programem komputerowym zaprojektowanym z myślą o uproszczeniu obsługi salonów piękności, salonów kosmetycznych, SPA, solariów,

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KSIĘGOWYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KSIĘGOWYCH Outsourcing kadr, płac, księgowości OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KSIĘGOWYCH Warszawa 2012 Szanowni Paostwo, Dziękujemy za umożliwienie nam przedstawienia naszej oferty. Jeśli nasze propozycje spotkają się

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

1 of 7 2013-09-06 20:58

1 of 7 2013-09-06 20:58 1 of 7 2013-09-06 20:58 Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Moduł/Funkcja PRO BIZNES MAX Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH Zawarta w dniu roku we Wrocławiu pomiędzy: 1) Biuro Rachunkowe Finesti a 2) Anna Małecka, Dagmara Nowak S.C. ul. Jedności Narodowej 45b 50-260 Wrocław Zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/KF/2016

Zarządzenie nr 3/KF/2016 Zarządzenie nr 3/KF/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie systemu informatycznego stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów kadrowo-płacowych. Na podstawie art.10 pkt.2 ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej KSIĘGOWOŚĆ Oferta kompleksowej obsługi rachunkowo-księgowej oraz kadrowej Chcielibyśmy zaprezentować Państwu OFERTĘ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI KSIĘGOWEJ. W ramach outsourcingu obsługi rachunkowo-księgowej dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły:

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych obsługa wszystkich typów

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE SYSTEM TOP9000 umożliwia kompletną ewidencję kadrową, płacową jak również planowania czasu pracy pracowników. W skład systemu wchodzą następujące moduły: Kadrowy,

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Jacek Kalinowski (red.) UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Autorzy: Monika Kalinowska Jacek Kalinowski Tomasz Miłek Mikołaj Turzyński Łódź 2009 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 WSTĘP...10 CZĘŚĆ I: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo