real life pre-intermediate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "real life pre-intermediate"

Transkrypt

1 PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje opisujące życie towarzyskie, słownictwo opisujące najbliższą rodzinę i dalszych krewnych. Rozpoznaje formy czasu Present Simple i Present Continuous. Zna zasady ich tworzenia i podstawowe zasady ich użycia. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w odpowiednich formach tych czasów. Zna i rozumie wyrazy pytające (wh-words), np. who, where, how many. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Mówi, kiedy i gdzie się urodził. Wyraża swoją opinię na temat astrologicznych bliźniąt (time twins). W większości poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie). Do podanych zasad użycia czasów Present Simple i Present Continuous dopasowuje odpowiadające im przykłady. Poprawnie uzupełnia zdania formami tych czasów. Na podstawie podanych wskazówek układa zdania w tych czasach. Poprawnie stosuje wyrazy pytające (wh-words) w zadaniach gramatycznych: uzupełnia nimi pytania, poprawia błędy gramatyczne w pytaniach w poznanych czasach. Porównuje z kolegą lub koleżanką swoje daty i miejsca urodzenia. Wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat astrologicznych bliźniąt (time twins). Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie). 1 / 22

2 Samodzielnie przekazuje inne informacje z tekstu oraz rozwiązuje zadanie na słuchanie (dobieranie). maturalnego (sekcja matura real time) Z pomocą nauczyciela pisze krótki opis samego siebie: podaje podstawowe dane (miejsca zamieszkania, zainteresowania). Rozwiązuje quiz w podręczniku i odczytuje jego wyniki. Częściowo poprawnie opowiada o typowych czynnościach wykonywanych wieczorem, w czasie wakacji itp. Częściowo poprawnie odpowiadać na pytania dotyczące swoich upodobań i podstawowych danych. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie nagłówków do akapitów, test typu prawda/fałsz). Częściowo poprawnie odpowiada na pytania dotyczące bycia nastolatkiem i swojej rodziny. Odpowiada na pytania na podstawie tekstu. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz). Odgrywa rozmowę na lotnisku wita się i przedstawia. Określa funkcję podkreślonych fragmentów w tekście notatki. Pisze notatkę (krótki tekst użytkowy) przekazuje cześć wymaganych informacji. Poprawnie uzupełnia formularz z danymi osobowymi. Odgrywa rozmowę w szkole językowej pyta o imię i kraj pochodzenia. Odpowiada na pytania. Poprawnie i samodzielnie pisze krótki opis samego siebie: podaje, gdzie mieszka, opisuje swoją szkołę i zainteresowania. Rozwiązuje quiz w podręczniku i odczytuje jego wyniki. Mówi, czy zgadza się z nimi czy nie. Opowiada o typowych czynnościach wykonywanych wieczorem, w ciągu wakacji itp. Poprawnie stosuje czasy gramatyczne i poznane kolokacje z czasownikami. Odpowiada na pytania dotyczące swoich upodobań i podstawowych danych. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie nagłówków do akapitów, test typu prawda/fałsz). Samodzielnie odpowiada na pytania dotyczące bycia nastolatkiem i swojej rodziny. Pisze krótki tekst, w którym opisuje siebie i swoją rodzinę. Odpowiada na pytania na podstawie tekstu. Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz). Odgrywa rozmowę z osobą na lotnisku wita gościa, przedstawia się, pyta o przebieg podróży, proponuje posiłek. Określa funkcję podkreślonych fragmentów w tekście notatki. Pisze notatkę (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. Poprawnie uzupełnia formularz z danymi osobowymi. Odgrywa rozmowę w szkole językowej pyta o imię i kraj pochodzenia oraz rodzaj wybranego kursu. Odpowiada na pytania. 2 / 22

3 Częściowo poprawnie uzupełnia pytania i dobiera do nich przykładowe odpowiedzi. Zadaje pytania i krótko odpowiada na niektóre z nich w parach. Czyta i ocenia przykładową wiadomość (krótki tekst użytkowy). Częściowo poprawnie pisze wiadomość zawiera część wymaganych informacji. Poprawnie uzupełnia pytania i dobiera do nich przykładowe odpowiedzi. Zadaje pytania i odpowiada na nie w parach. Czyta i ocenia przykładową wiadomość (krótki tekst użytkowy). Używając podanych wskazówek i wyrażeń, pisze poprawną wiadomość, która zawiera wszystkie wymagane informacje. Unit 2 the greats Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 2. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 2, w szczególności: słownictwo opisujące ludzi i etapy w ich życiu. Zna formy czasu Past Simple (w tym czasownika to be). Układa proste zdania i pytania w tym czasie, używając informacji w podręczniku. Zna część wprowadzonych czasowników nieregularnych. Zna formy czasu Past Continuous oraz podstawowe zasady jego użycia. Częściowo poprawnie stosuje czasy Past Simple lub Past Continuous w zadaniach gramatycznych. Dobiera wyrażenia na osób na zdjęciach. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie). Wymienia kilka znanych osób. Mówi, czy je podziwia. Zna formy czasu Past Simple (w tym czasownika to be). Używa form tego czasu w zadaniach gramatycznych w podręczniku. Zadaje pytania i odpowiada na nie. Zna i używa większości wprowadzonych czasowników nieregularnych. Poprawnie wymawia końcówkę czasu przeszłego czasowników regularnych (-ed). Zna formy i zasady użycia czasu Past Continuous. Poprawnie stosuje czasy Past Simple lub Past Continuous w zadaniach gramatycznych. Dobiera wyrażenia na osób na zdjęciach. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie). Wymienia kilka znanych osób. Mówi, czy je podziwia. Wypowiada się 3 / 22

4 na temat słynnych osób występujących w lekcji. Częściowo poprawnie układa wydarzenia w odpowiedniej kolejności i uzupełnia luki w tekście (na podstawie nagrania). Poprawnie układa wydarzenia w odpowiedniej kolejności i uzupełnia luki w tekście na podstawie nagrania. Opisuje życie Joe Average, członka swojej rodziny lub samego siebie. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie) i słuchanie (test typu prawda/fałsz). Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie) i słuchanie (test typu prawda/fałsz). Zna przymiotniki opisujące osobowość i potrafi je podzielić na dwie grupy (o znaczeniu pozytywnym i negatywnym). Opisuje własną osobowość. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wybiera cztery najważniejsze osoby w historii swojego kraju. W prosty sposób opisuje ich zasługi. Dzieli przymiotniki opisujące osobowość na dwie grupy (o znaczeniu pozytywnym i negatywnym). Opisuje osobowość słynnej osoby, członka swojej rodziny i samego siebie. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wybiera cztery najważniejsze osoby w historii swojego kraju. Przedstawia klasie swój wybór i uzasadnia go. Próbuje przekonać kolegów i koleżanki do swojego zdania. maturalnego (sekcja study4matura) Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Wskazuje sylaby akcentowane w podanych wyrazach i poprawnie wymawia te słowa. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test typu prawda/fałsz) oraz słuchanie (dobieranie). Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test typu prawda/fałsz) oraz słuchanie (dobieranie). Krótko odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Krótko opisuje zdjęcie oraz częściowo poprawnie odpowiada na pytania go dotyczące. Odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Poprawnie opisuje zdjęcie oraz swobodnie odpowiada na pytania go dotyczące. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania dotyczące zdjęcia oraz uzupełnia jego opis. Wyszukuje przydatne wyrażenia w przykładowych odpowiedziach. Częściowo poprawnie pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące zdjęcia oraz uzupełnia jego opis. Opisuje uczucia osób na nim przedstawionych. Wyszukuje przydatne wyrażenia w przykładowych odpowiedziach. Poprawnie pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. 4 / 22

5 Unit 3 your style Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 3. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 3, w szczególności: słownictwo opisujące pokój/dom, nazwy mebli i wyposażenia wnętrz, nazwy ubrań, akcesoriów i dodatków, słownictwo dotyczące pieniędzy i ich wydawania. Zna ogólne zasady tworzenia form stopnia wyższego i najwyższego typowych przymiotników. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna konstrukcje z too oraz enough. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zamienia zdania z too na zdania z enough i odwrotnie. Mówi, czy ma swój pokój. Wskazuje słowa, które mogłyby go opisać. Dobiera opisy do zdjęć. Na podstawie nagrania uzupełnia opis Cafe Rosso. Częściowo poprawnie opisuje inne miejsca przedstawione na zdjęciach w podręczniku. Zna zasady tworzenia form stopnia wyższego i najwyższego przymiotników (w tym wprowadzone formy nieregularne). Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna konstrukcje z too oraz enough. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Samodzielnie układa zdania z too i enough (w tym z too much i too many). Mówi, czy ma swój pokój. Opisuje pokoje przedstawione na zdjęciach. Dobiera opisy do zdjęć. Na podstawie nagrania uzupełnia opis Cafe Rosso. Opisuje i porównuje inne miejsca przedstawione na zdjęciach w podręczniku oraz swoje ulubione miejsce. Dobiera podane wyrażenia do osób na zdjęciach. Na podstawie opisu zgaduje, kto jest opisywany. Dobiera komentarze do osób na zdjęciach. Decyduje, czy komentarze są pozytywne czy negatywne. Dobiera podane wyrażenia do osób na zdjęciach. Opisuje osoby na zdjęciach oraz zgaduje, kto jest opisywany. Dobiera komentarze do osób na zdjęciach. Decyduje, czy komentarze są pozytywne czy negatywne. Zgadza się lub nie z przeczytanymi komentarzami. W większości poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (dobieranie). Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (dobieranie). Samodzielnie wyraża swoje opinie na podobny temat. 5 / 22

6 maturalnego (sekcja matura real time) Rozwiązuje quiz dotyczący wydawania pieniędzy oraz odczytuje jego wyniki. Rozpoznaje rodzaje czytanych tekstów. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test wyboru, dobieranie). Częściowo rozwiązuje zadanie na słuchanie (test wyboru) i uzupełnia dialog odpowiednimi wyrażeniami. Odgrywa rozmowę w sklepie z ubraniami częściowo poprawnie wyraża grzeczne pytania i prośby, udziela i uzyskuje informacje. W większości poprawnie odpowiada na pytania dotyczące a oraz układa fragmenty wiadomości w odpowiedniej kolejności. Częściowo poprawnie pisze list do koleżanki (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje część wymaganych informacji. Rozwiązuje quiz dotyczący wydawania pieniędzy oraz odczytuje jego wyniki. Mówi, czy się nimi zgadza czy nie. Rozpoznaje rodzaje czytanych tekstów. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test wyboru, dobieranie). Rozwiązuje zadanie na słuchanie (test wyboru). Uzupełnia dialog odpowiednimi wyrażeniami oraz przepisuje go tak, by brzmiał bardziej uprzejmie. Odgrywa rozmowę w sklepie z ubraniami uzyskuje i udziela informacji, wyraża prośby. Stosuje odpowiednie uprzejme wyrażenia. Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące a oraz do każdego akapitu dobiera jego funkcję. Układa fragmenty wiadomości w odpowiedniej kolejności. Samodzielnie i poprawnie pisze list do koleżanki (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania dotyczące zdjęcia. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia. Dobiera grupy wyrażeń do typów informacji, które mogą przekazać. Wybiera odpowiednie rozpoczęcie i zakończenie listu. Częściowo poprawnie pisze list prywatny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące zdjęcia oraz uzupełnia jego opis. Poprawnie i dość wyczerpująco odpowiada na pytania do zdjęcia. Dobiera grupy wyrażeń do typów informacji, które mogą przekazać. Wybiera odpowiednie rozpoczęcie i zakończenie listu. Poprawnie pisze list prywatny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. Unit 4 your goals 6 / 22

7 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 4. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 4, w szczególności: słownictwo związane ze szkołą i edukacją, słownictwo związane z pracą, nazwy zawodów. Zna formy i zasady użycia konstrukcji używanych do wyrażania planów i życzeń: going to, planning to, would like to, want to. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna część wprowadzonych czasowników, które występują z formą gerund lub bezokolicznikiem. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Pisze kilka prostych zdań z użyciem tych czasowników. Wypowiada się na tematy związane ze szkołą częściowo poprawnie odpowiada na pytania, wyraża swoje opinie. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (test wyboru, dobieranie). Częściowo poprawnie opowiada o swoich planach na przyszłość. Układa wydarzenia historyjki w odpowiedniej kolejności. Rozwiązuje quiz. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie dobiera autorów do przeczytanych tekstów. Zna formy i zasady użycia konstrukcji używanych do wyrażania planów i życzeń: going to, planning to, would like to, want to. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna prawie wszystkie wprowadzone czasowniki, które występują z formą gerund lub bezokolicznikiem. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Układa kilka zdań z ich użyciem. Wypowiada się na tematy związane ze szkołą poprawnie odpowiada na pytania, wyraża swoje opinie. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (test wyboru, dobieranie). Opowiada o swoich planach na przyszłość. Następnie opisuje je w krótkim tekście. Układa wydarzenia historyjki w odpowiedniej kolejności. Rozwiązuje quiz. Porównuje swoje odpowiedzi z odpowiedziami udzielonymi przez postać z podręcznika. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie dobiera autorów do przeczytanych tekstów. Do zawodów dobiera odpowiadające im definicje oraz przymiotniki je opisujące. Częściowo poprawnie opisuje zawody, które chciałby lub których nie chciałby wykonywać. Do zawodów dobiera odpowiadające im definicje oraz przymiotniki je opisujące. Poprawnie opisuje zawody, które chciałby lub których nie chciałby wykonywać. Porównuje swoje wybory z kolegą lub koleżanką. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test typu Poprawnie rozwiązuję zadania na czytanie (test typu prawda/fałsz, 7 / 22

8 prawda/fałsz, dobieranie). Na podstawie przeczytanego tekstu wyraża swoje opinie dotyczące różnych zawodów i pracy poza krajem pochodzenia. Uzyskuje i udziela informacji dotyczących kandydatów na opiekunkę dla dzieci. Wskazuje lepszego kandydata. dobieranie). Na podstawie przeczytanego tekstu wyraża swoje opinie dotyczące różnych zawodów i pracy poza krajem pochodzenia. Logicznie i płynnie uzasadnia swoje opinie. Uzyskuje i udziela informacji dotyczących kandydatów na opiekunkę dla dzieci. Wskazuje lepszego kandydata i uzasadnia swój wybór. maturalnego (sekcja study4matura) Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Wskazuje sylaby akcentowane w podanych wyrazach i poprawnie je wymawia. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie) oraz słuchanie (test wyboru). Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie) oraz słuchanie (test wyboru). Krótko odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Krótko opisuje zdjęcie oraz częściowo poprawnie odpowiada na pytania go dotyczące. Odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Poprawnie opisuje zdjęcie oraz swobodnie odpowiada na pytania go dotyczące. W większości poprawnie uzupełnia przykładową rozmowę egzaminacyjną. Częściowo poprawnie wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje część wymaganych informacji. Wskazuje odpowiednie rozpoczęcia i zakończenia listu. Częściowo poprawnie pisze list (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Poprawnie uzupełnia przykładową rozmowę egzaminacyjną. Poprawnie wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje część wymaganych informacji. Wskazuje odpowiednie rozpoczęcia i zakończenia listu. Poprawnie pisze list (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. Unit 5 stay well Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 5. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 5, w 8 / 22

9 szczególności: słownictwo związane ze zdrowie i zdrowym trybem życia, nazwy żywności i napojów, rzeczowniki złożone. maturalnego (sekcja matura real time) Zna zasady użycia czasowników should/shouldn't i must/mustn't dla wyrażania rad. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Znajduje wyrazy, które nie pasują do danych grup tematycznych; do każdej grupy dobiera jej kategorię. Częściowo poprawnie zna i stosuje wyrażenia ilości, np. a box of pastries. Zna podstawowe zasady stosowania przedimków (a, an, the, zero article). Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Rozwiązuje quiz dotyczący zdrowego trybu życia. Częściowo poprawnie rozwiązuje dodatkowe zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz). Mówi, czy osoba z nagrania prowadzi zdrowy tryb życia. Częściowo poprawnie daje rady. W większości poprawnie odpowiada na pytania dotyczące swoich nawyków żywieniowych oraz narodowych tradycji dotyczących jedzenia. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (test wyboru). Wskazuje poszczególne części zaproszenia. Częściowo poprawnie pisze zaproszenie (krótki tekst użytkowy) podaje część wymaganych informacji. Zna zasady użycia czasowników should/shouldn't i must/mustn't dla wyrażania rad. Dobiera do zdań z tymi czasownikami zdania o podobnym znaczeniu. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Znajduje wyrazy, które nie pasują do danych grup tematycznych; do każdej grupy dobiera jej kategorię. Zna i stosuje wyrażenia ilości, np. a box of pastries. Zna zasady stosowania przedimków (a, an, the, zero article). W większości poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych oraz własnych wypowiedziach pisemnych. Rozwiązuje quiz dotyczący zdrowego trybu życia. Porównuje swoje odpowiedzi z odpowiedziami eksperta. Poprawnie rozwiązuje dodatkowe zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz). Mówi, czy osoba z nagrania prowadzi zdrowy tryb życia. Uzasadnia swoją odpowiedź. Samodzielnie daje rady. Używa poznanych struktur leksykalnogramatycznych. Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące swoich nawyków żywieniowych oraz narodowych tradycji dotyczących jedzenia. Zna i stara się stosować poznane rzeczowniki złożone (np. lunchtime). Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (test wyboru). Wskazuje poszczególne części zaproszenia. Poprawnie pisze zaproszenie (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. Odpowiedź otrzymaną w postaci SMS-a zapisuje pełnymi zdaniami. 9 / 22

10 W większości poprawnie odpowiada na pytania dotyczące nagrania oraz układa inną rozmowę w kolejności. Częściowo poprawnie odgrywa rozmowy dotyczące wspólnego spędzenia wolnego czasu (zaprasza, proponuje godzinę i miejsce spotkania itd.). W większości poprawnie układa przykładową rozmowę w odpowiedniej kolejności. Częściowo poprawnie wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje część wymaganych informacji. Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące nagrania oraz układa inną rozmowę w kolejności. Odgrywa rozmowy dotyczące wspólnego spędzenia wolnego czasu (zaprasza, proponuje godzinę i miejsce spotkania, zgadza się lub proponuje inny termin wyjaśnia powód odmowy itd.). Poprawnie układa przykładową rozmowę w odpowiedniej kolejności. Poprawnie wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje część wymaganych informacji. Unit 6 the rules Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 6. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 6, w szczególności: słownictwo opisujące zachowanie oraz kolokacje z make i do. Zna podstawowe sposoby wyrażania pozwolenia i obowiązku w teraźniejszości (can, have to, is/are allowed to). W większości poprawnie stosuje poznane formy w zadaniach gramatycznych. Zna podstawowe sposoby wyrażania pozwolenia i obowiązku w przeszłości (could, had to, was/were allowed to). W większości poprawnie stosuje poznane formy w zadaniach gramatycznych. W większości poprawnie wyszukuje informacje w tekście oraz rozwiązuje zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz). Mówi, z którymi opiniami odnoszącymi się do przeczytanego Używa czasowników can, have to, is/are allowed to w zadaniach gramatycznych dla wyrażenia pozwolenia i obowiązku w teraźniejszości. Używa czasowników could, had to, was/were allowed to w zadaniach gramatycznych dla wyrażania pozwolenia i obowiązku w przeszłości. Poprawnie wyszukuje informacje w tekście oraz rozwiązuje zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz). Mówi, z którymi opiniami odnoszącymi się do przeczytanego tekstu 10 / 22

11 tekstu zgadza się. Częściowo poprawnie proponuje zasady, które powinny według niego obowiązywać na klasowej wycieczce. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (dobiera tematy do wypowiadających się, rozwiązuje test typu prawda/fałsz). Układa proste zdania, by opisać obowiązki z przeszłości. Częściowo poprawnie wyszukuje określone informacje w tekście w podręczniku. Znajduje w tekście prawa i zasady, które są takie same i/lub inne niż w kraju ucznia. zgadza się. Wyraża i uzasadnia swoje opinie. Samodzielnie proponuje zasady, które powinny według niego obowiązywać na klasowej wycieczce. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (dobiera tematy do wypowiadających się, rozwiązuje test typu prawda/fałsz). Opowiada o zasadach panujących w swoim domu. Relacjonuje zasady, które obowiązywały w jego rodzinie/domu, gdy był dzieckiem. Rozwiązuje zadania na czytanie: wyszukuje określone informacje, uzupełnia luki w tekście odpowiednimi zdaniami. Znajduje w tekście prawa i zasady, które są takie same i/lub inne niż w kraju ucznia. Proponuje nowe prawa, które powinny obowiązywać w jego kraju. Omawia swoje pomysły z kolegą lub koleżanką. maturalnego (sekcja study4matura) Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie wymawia podane wyrazy i dopasowuje do odpowiednich symboli fonetycznych. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test wyboru) oraz słuchanie (dobieranie). Częściowo poprawnie wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje część wymaganych informacji. W większości poprawnie odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Częściowo poprawnie opisuje zdjęcie oraz odpowiada na pytania z nim związane. Częściowo poprawnie pisze list (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test wyboru) oraz słuchanie (dobieranie). Poprawnie wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje część wymaganych informacji. Poprawnie i wyczerpująco odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Poprawnie opisuje zdjęcie oraz odpowiada na pytania z nim związane. Poprawnie pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. 11 / 22

12 Unit 7 time out Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 7. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 7, w szczególności: słowa dotyczące wakacji i typowych wakacyjnych czynności, słowa opisujące zachowanie na lotnisku i w samolocie. Wie, że czasu Present Continuous można używać dla wyrażenia przyszłości. Układa w tym czasie proste zdania i pytania, które dotyczą wydarzeń przyszłych. Wie, że przypuszczenia dotyczące przyszłości wyraża się, używając czasowników modalnych: will, may, might. Uzupełnia prosty tekst odpowiednimi formami tych czasowników. Mówi, jakie zajęcia uwielbia, lubi lub nie lubi wykonywać na wakacjach. Dopasowuje miejsca do opisów wakacji. Wyszukuje atrakcje oferowane w każdym z miejsc. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania, by opisać swoje plany na najbliższą przyszłość. Uzupełnia opis standardowego zachowania na lotnisku przed wylotem. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (test typu prawda/fałsz). Stosuje czas Present Continuous dla wyrażenia przyszłości w zadaniach gramatycznych. Układa zdania i pytania w czasie Present Continuous, które dotyczą wydarzeń przyszłych. Stosuje will, may, might w zadaniach gramatycznych, by wyrażać przypuszczenia dotyczące przyszłości. Mówi, jakie zajęcia uwielbia, lubi lub nie lubi wykonywać na wakacjach. Komentuje podane wypowiedzi. Dopasowuje miejsca do opisów wakacji. Wyszukuje atrakcje oferowane w każdym z miejsc. Wybiera najlepszą ofertę i uzasadnia swój wybór. Pyta kolegę lub koleżankę o plany na najbliższą przyszłość oraz odpowiada na pytania tego typu. Z pamięci, ustnie opisuje standardowe zachowanie na lotnisku przed wylotem. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (test typu prawda/fałsz). 12 / 22

13 maturalnego (sekcja matura real time) Wyraża przypuszczenia dotyczące swojego życia, gdy będzie miał 21 lat. Mówi, które spośród podanych aspektów wakacji są dla niego ważne. Częściowo poprawnie relacjonuje swoje ostatnie wakacje. W większości prawidłowo rozwiązuje zadania na czytanie (test wyboru). Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz) oraz udziela prostych rad w sytuacjach przedstawionych w nagraniu. Częściowo poprawnie odgrywa rozmowę, w której udziela cudzoziemcowi informacji o swoim mieście. Przekazuje część wymaganych informacji. Czyta pocztówkę i list poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Częściowo poprawnie pisze pocztówkę z wakacji (krótki tekstu użytkowy) przekazuje część wymaganych informacji. Wyraża przypuszczenia dotyczące swojego życia, gdy będzie miał 21 lat. Porównuje swoje odpowiedzi z kolegą lub koleżanką. Mówi, które spośród podanych aspektów wakacji są dla niego ważne. Opisuje swojej ostatnie wakacje opisuje miejsca i czynności, ocenia, czy wakacje się udały. Prawidłowo rozwiązuje zadania na czytanie (test wyboru). Dopasowuje podpisy do obrazków oraz odgaduje z kontekstu znaczenie nowych słów. Reaguje na opinie wygłoszone w przeczytanym tekście. Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz) oraz udziela rad w sytuacjach przedstawionych w nagraniu. Poprawnie odgrywa rozmowę, w której udziela cudzoziemcowi informacji o swoim mieście. Przekazuje wszystkie wymagane informacje. Czyta pocztówkę i list poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Poprawnie pisze pocztówkę z wakacji (krótki tekstu użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. Krótko odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Częściowo poprawnie opisuje zdjęcie oraz odpowiada na pytania go dotyczące. Wyczerpująco odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Ocenia przykładową wypowiedź ucznia. Poprawnie opisuje zdjęcie oraz odpowiada na pytania go dotyczące. Częściowo poprawnie pisze pocztówkę z wakacji (krótki tekst użytkowy) przekazuje część wymaganych informacji. Poprawnie pisze pocztówkę z wakacji (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. Stosuje styl nieformalny. Unit 8 just do it! 13 / 22

14 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 8. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 8, w szczególności: nazwy dyscyplin sportowych i używanych w nich przyrządów. Wie, jak tworzy się formy czasu Present Perfect. Zna jego podstawowe użycia. W większości poprawnie stosuje jego formy w zadaniach gramatycznych. Zwykle poprawnie wybiera odpowiedni czas: Present Perfect lub Past Simple. Zna formy i użycia czasu Present Perfect. Zwykle poprawnie używa czasów Present Perfect i Past Simple w zadaniach gramatycznych. Wie, jak używać słów already, just, yet z czasem Present Perfect. Przepisuje zdania w tym czasie, by użyć tych przysłówków. Zna część wprowadzonych form past participle. Wypowiada się na temat sportu przedstawia własne upodobania oraz fakty dotyczące sportu w swoim kraju. Zadaje proste pytania z Have you ever. Nazywa sprzęt sportowy na obrazkach. Rozpoznaje dyscypliny sportowe na podstawie opisów. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (test typu prawda/fałsz). Częściowo poprawnie odpowiada na pytania dotyczące ilustracji. Wybiera tytuł dla tekstu i w większości poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie). Wie, jak używać słów already, just, yet z czasem Present Perfect. Przepisuje zdania w tym czasie, by użyć tych przysłówków. Wykreśla przysłówki wstawione w nieodpowiednich miejscach. Zna większość wprowadzonych form past participle. Wypowiada się na temat sportu przedstawia własne upodobania oraz fakty dotyczące sportu w swoim kraju. Układa kilka pytań do quizu sportowego. Zadaje pytania z Have you ever i odpowiada na nie. Opowiada klasie o doświadczeniach swojego kolegi lub koleżanki. Nazywa sprzęt sportowy na obrazkach. Rozpoznaje dyscypliny sportowe na podstawie opisów. Samodzielnie przygotowuje opis innego sportu. Rozwiązuje zadanie na czytanie (test typu prawda/fałsz). Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące ilustracji. Wybiera tytuł dla tekstu i poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie). Mówi, których sportowców z tekstu podziwia i logicznie argumentuje swoją wypowiedź. 14 / 22

15 Mówi, kto jest najsłynniejszym polskim sportowcem i uzasadnia swój wybór. Krótko opisuje sportowca, którego podziwia. Mówi, kto jest najsłynniejszym polskim sportowcem i uzasadnia swój wybór. Krótko opisuje sportowca, którego podziwia. Wygłasza krótką prezentację na temat tej osoby. maturalnego (sekcja study4matura) Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie wymawia podane wyrazy i znajduje litery, których się nie wymawia. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test wyboru) oraz słuchanie (test typu prawda/fałsz). Krótko odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa na podstawie materiału stymulującego) krótko wypowiada się na temat materiału wizualnego i odpowiada na niektóre pytania z nim związane. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa na podstawie materiału stymulującego) krótko wypowiada się na temat materiału wizualnego i odpowiada na niektóre pytania z nim związane. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test wyboru) oraz słuchanie (test typu prawda/fałsz). Wyczerpująco odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Poprawnie rozwiązuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa na podstawie materiału stymulującego) wypowiada się na temat materiału wizualnego i odpowiada na pytania z nim związane. Krótko ocenia przykładową odpowiedź zdającego. Poprawnie rozwiązuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa na podstawie materiału stymulującego) wypowiada się na temat materiału wizualnego i odpowiada na pytania z nim związane. Unit 9 cool tech Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 9. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 9, w szczególności: nazwy urządzeń technicznych i elektronicznych, duże liczby i daty (dzienne). Zna podstawowe zasady użycia zaimków who, that, which, where w zdaniach typu relative clauses (typ defining). W większości Używa zaimków who, that, which, where w zdaniach gramatycznych (typ defining). Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych oraz 15 / 22

16 maturalnego (sekcja matura real time) poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna zasady konstruowania zdań pierwszego okresu warunkowego oraz zdań czasowych (time clauses). Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. W większości poprawnie uzupełnia opisy działania urządzeń czasownikami złożonymi (phrasal verbs). W większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (dobieranie, określanie kontekstu). Wymienia trzy ważne przedmioty, które posiada. W większości rozumie usłyszane daty i liczby. Czasami prosi rozmówcę o powtórzenie. Częściowo poprawnie podaje daty i liczby. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie, test typu prawda/fałsz). W większości poprawnie odpowiada na pytania związane z telewizją. Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące zdjęcia oraz częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (test wyboru, test typu prawda/fałsz). Częściowo poprawnie odgrywa rozmowę w sklepie składa reklamację. Przekazuje część wymaganych informacji. Określa funkcje, którą pełnią w liście poszczególne akapity. Częściowo poprawnie pisze list z reklamacją (dłuższy tekst użytkowy) odpowiednio rozpoczyna i kończy list, przekazuje część wymaganych informacji. własnych wypowiedziach. Używa zdań w pierwszego okresu warunkowego oraz zdań czasowych (time clauses) w zadaniach gramatycznych. Poprawnie uzupełnia opisy działania urządzeń czasownikami złożonymi (phrasal verbs). Samodzielnie opisuje działanie prostego urządzenia, którego działanie dobrze zna. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (dobieranie, określanie kontekstu). Wymienia trzy ważne przedmioty, które posiada oraz dość dokładnie je opisuje. Poprawnie rozumie i podaje daty i liczby. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie, test typu prawda/fałsz). Wyszukuje w tekście słowa pasujące do podanych definicji. Poprawnie i samodzielnie wypowiada się na tematy związane z telewizją. Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące zdjęcia oraz rozwiązuje zadania na słuchanie (test wyboru, test typu prawda/fałsz). Odgrywa rozmowę w sklepie składa reklamację. Przekazuje wszystkie wymagane informacje. Określa funkcje, którą pełnią w liście poszczególne akapity. Poprawnie pisze list z reklamacją (dłuższy tekst użytkowy) odpowiednio rozpoczyna i kończy list, przekazuje wszystkie wymagane informacje. Częściowo poprawnie rozpoznaje, czy podanych wyrażeń może używać zdający czy egzaminujący. Częściowo poprawnie wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli). Rozpoznaje, czy podanych wyrażeń może używać zdający czy egzaminujący. Poprawnie wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli). 16 / 22

17 Ocenia i poprawia przykładową odpowiedź ucznia. Częściowo poprawnie pisze list formalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Ocenia i poprawia przykładową odpowiedź ucznia. Poprawnie pisze list formalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. Unit 10 out there Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 10. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 10, w szczególności: słownictwo opisujące środowisko naturalne i krajobraz. Zna znaczenie i zasady użycia czasownika used to. Częściowo poprawnie stosuje jego formy w zadaniach gramatycznych, np. zamienia zdania w czasie Past Simple na zdania z czasownikiem used to. Zna zasady użycia for i since z czasem Present Perfect. Dobiera for/since do odpowiednich wyrażeń czasowych. Dzieli poznane słowa (elementy krajobrazu) na kategorie. Wśród podanych słów znajduje element, który nie pasuje. Układa kilka prostych zdań, by opisać obrazek w podręczniku oraz własne zwyczaje z dzieciństwa. W większości poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie nagłówków do akapitów). Zadaje proste pytania z How long. Poprawnie używa czasownika used to w zadaniach gramatycznych. Poprawnie używa for i since w zadaniach gramatycznych z czasem Present Perfect. Dzieli poznane słowa (elementy krajobrazu) na kategorie. Wśród podanych grup słów znajduje element, który nie pasuje. Wymienia elementy krajobrazu, które znajduje się w jego kraju. Opowiada o swoim życiu w dzieciństwie. Opisuje miejsce, które często odwiedzał jako dziecko. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie nagłówków do akapitów). Zadaje pytania z How long i odpowiada na nie. 17 / 22

18 W większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (dobieranie, test typu prawda/fałsz). Wymienia sposoby oszczędzania energii. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (uzupełnianie luk, układanie w odpowiedniej kolejności). W roli dziennikarza zadaje pytania osobie, która przeżyła katastrofę naturalną. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (dobieranie, test typu prawda/fałsz). Wypowiada się na tematy związane z ochroną środowiska (np. oszczędzaniem energii). Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (uzupełnianie luk, układanie w odpowiedniej kolejności). Bierze udział w wywiadzie z osobą, która przeżyła katastrofę naturalną. Zadaje pytania i odpowiada na nie. maturalnego (sekcja study4matura) Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie wskazuje akcentowane sylaby i prawidłowo wymawia podane wyrazy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie) oraz słuchanie (test typu prawda/fałsz). Krótko odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje część wymaganych informacji. Dobiera uzasadnienia do podanych w podręczniku opinii. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa na podstawie materiału stymulującego) krótko wypowiada się na temat materiału wizualnego i odpowiada na niektóre pytania z nim związane. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie) oraz słuchanie (test typu prawda/fałsz). Wyczerpująco odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Poprawnie rozwiązuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje wymagane informacje. Dobiera uzasadnienia do podanych w podręczniku opinii. Poprawnie rozwiązuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa na podstawie materiału stymulującego) wypowiada się na temat materiału wizualnego i odpowiada na pytania z nim związane. Unit 11 must see Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 11. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 11, w szczególności: słownictwo dotyczące filmów, rodzaje programów 18 / 22

19 telewizyjnych, słownictwo dotyczące literatury. Zna zasadę tworzenia form strony biernej w czasie Present Simple. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych, np. uzupełnia luki w tekście, zamienia stronę czynną na bierną. Zna zasady tworzenia form strony biernej w czasach Past Simple oraz Present Perfect. Wyszukuje ich przykłady w tekście. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Dopasowuje gatunki filmów do zdjęć. Mówi, jakie filmy lubi oglądać. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (odpowiadanie na pytania). Układa kilka zdań w stronie biernej, by opisać proces produkcji filmu. Dobiera gatunki programów telewizyjnych do ich nazw. Mówi, których programów jest zbyt dużo/mało w telewizji. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie dotyczące telewizji (dobieranie, test wyboru). Stosuje formy strony biernej czasu Present Simple w zadaniach gramatycznych (uzupełnia luki formami czasowników, zamienia stronę czynną na bierną), w tym poprawnie stosuje słowo by. Zna zasady tworzenia form strony biernej w czasach Past Simple oraz Present Perfect. Wyszukuje ich przykłady w tekście. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Dopasowuje gatunki filmów do zdjęć. Wypowiada się na tematy związane z kinem i filmami. Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (odpowiadanie na pytania). Z pamięci opisuje proces produkcji filmu. Stosuje stronę bierną. Dobiera gatunki programów telewizyjnych do ich nazw. Mówi, których programów jest zbyt dużo/mało w telewizji. Porównuje swoje opinie z kolegami i koleżankami. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie dotyczące telewizji (dobieranie, test wyboru). Częściowo poprawnie wypowiada się na tematy związane z literaturą: wymienia swojego ulubionego autora i gatunki literackie. Poprawnie wypowiada się na tematy związane z literaturą: wymienia swojego ulubionego autora i gatunki literackie. maturalnego (sekcja matura real time) Uzupełnia recenzję książki odpowiednimi wyrażeniami. Z pomocą nauczyciela pisze bardzo krótką i częściowo poprawną recenzję filmu lub książki. Czyta ogłoszenia w podręczniku i rozwiązuje zadanie ich dotyczące. Częściowo poprawnie pisze ogłoszenie (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Uzupełnia dialog typowymi zwrotami używanymi w rozmowach telefonicznych. Częściowo poprawnie prowadzi Uzupełnia recenzję książki odpowiednimi wyrażeniami. Wyraża swoje przypuszczenia dotyczące zakończenia powieści. Samodzielnie pisze poprawną recenzję filmu lub książki. Czyta ogłoszenia w podręczniku i rozwiązuje zadanie ich dotyczące. Poprawnie pisze ogłoszenie (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, uzupełnia dialog typowymi zwrotami używanymi w rozmowach telefonicznych. Poprawnie prowadzi rozmowę telefoniczną przekazuje wszystkie 19 / 22

20 rozmowę telefoniczną przekazuje większość wymaganych informacji. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa na podstawie materiału stymulującego) krótko wypowiada się na temat materiału wizualnego i odpowiada na niektóre pytania z nim związane. W większości poprawnie dobiera podane zwroty do jednego z dwóch krótkich tekstów użytkowych (ogłoszenia). Częściowo poprawnie wykonuje jedno z zadań pisze ogłoszenie, przekazuje większość wymaganych informacji. wymagane informacje. Poprawnie rozwiązuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa na podstawie materiału stymulującego) wypowiada się na temat materiału wizualnego i odpowiada na pytania z nim związane. Poprawnie dobiera podane zwroty do jednego z dwóch krótkich tekstów użytkowych (ogłoszenia). Poprawnie wykonuje jedno z zadań pisze ogłoszenie, przekazuje wszystkie wymagane informacje. Unit 12 stay safe Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 12. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 12, w szczególności: przymiotniki zakończone na -ed/-ing, typowe wyrażenia używane w liście formalnym. Rozumie zasady tworzenia zdań drugiego okresu warunkowego. Znajduje przykłady tej konstrukcji w przeczytanych tekstach. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Dzieli przymiotniki zakończone na -ed/-ing na dwie grupy (o znaczeniu pozytywnym i negatywnym). Częściowo poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych. Zna podstawowe zasady relacjonowania w mowie zależnej próśb i poleceń. Zamienia prośby i polecenia na mowę zależną. Stosuje formy drugiego okresu warunkowego w zadaniach gramatycznych oraz wypowiedzi. Dzieli przymiotniki zakończone na -ed/-ing na dwie grupy (o znaczeniu pozytywnym i negatywnym). Poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych. Zna zasady relacjonowania w mowie zależnej próśb i poleceń. Zamienia prośby i polecenia na mowę zależną. 20 / 22

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate PLAN WYNIKOWY real life intermediate Unit 1 learning style Środki językowe Umiejętności językowe Poziom podstawowy Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna formy i zasady użycia czasów Present Simple

Bardziej szczegółowo

real life elementary

real life elementary PLAN WYNIKOWY real life elementary starter 1 & 2 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z sekcji Starter. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z sekcji Starter, w szczególności alfabet,

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Zaczarnie 2015/2016 1 / 17 KRYTERIA OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2 PLAN WYNIKOWY Upbeat 2 Unit 1 Family life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1, w szczególności: nazwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum

Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Wymagania edukacyjne kl.ii gimnazjum Upbeat 3 Unit 1 Your life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA:

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA: KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NIEDOSTATECZNA: Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy IIIab Gimnazjum (grupa podstawowa) w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania ogólne Znajomość środków Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA

Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA Język angielski Podręcznik: New Exam Challenges 3 Klasa II Kryteria ogólne Znajomość środków językowych Rozumienie NIEDOSTATE CZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

język angielski kl. VI

język angielski kl. VI Wymagania na oceny: Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: język angielski kl. VI Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceniania na ocenę dopuszczającą, nie wykazuje postępów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący Uczeń: Uczeń: Bezbłędnie pyta o oraz opisuje pogodę Bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Upbeat 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne UPBEAT 2 / UPBEAT 3 grupa A4

Wymagania edukacyjne UPBEAT 2 / UPBEAT 3 grupa A4 Wymagania edukacyjne UPBEAT 2 / UPBEAT 3 grupa A4 Unit 9 Out and about sport, podróżowanie i turystyka, życie rodzinne i towarzyskie, kultura. Zna zasady tworzenia czasu Present Perfect. Uzupełnia zdania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE. Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1, GRUPY ZAAWANSOWANE Rok szkolny 2015/2016 Podręcznik: FOCUS 2 (Wyd. PEARSON) 1 Wymagania ogólne Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II

WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II WYMAGANIA PROGRAMOWE / III ETAP EDUKACYJNY JĘZYK ANGIELSKI klasa II Umiejętności podstawowe Gramatyka / środki językowe Zna i poprawnie stosuje czasownik to be, to have got. Zna i rozumie zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Look! 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Upbeat 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteria oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania na oceny język angielski klasa V

Wymagania na oceny język angielski klasa V Wymagania na oceny język angielski klasa V Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Znajomość środków zadaniach. Popełnia Rozdział Hello! czas

Bardziej szczegółowo

Unit 1 Szkoła. A. Rozumienie ze słuchu. B. Rozumienie tekstu czytanego, Słownictwo (1)

Unit 1 Szkoła. A. Rozumienie ze słuchu. B. Rozumienie tekstu czytanego, Słownictwo (1) Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą z języka angielskiego Klasa trzecia Podręcznik: Oxford Excellence for Matura Semestr I Unit 1-6 Semestr II Unit 7-12 Tematyka oraz zakres materiału Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA MATURA FOCUS 2

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA MATURA FOCUS 2 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA MATURA FOCUS 2 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Klasa I gimnazjum Upbeat 2. Język angielski

KRYTERIA OCENIANIA Klasa I gimnazjum Upbeat 2. Język angielski KRYTERIA OCENIANIA Klasa I gimnazjum Upbeat 2 Język angielski KRYTERIA OCENIANIA POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocena dopuszczająca niewielka samodzielnośd odtwórcza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC podręcznik i ćwiczenia pt. New Exam Challenges 1 Michael Harris, David Mower, Amanda Maris, Anna Sikorzyńska wyd. Pearson Longman

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I GIMNAZJUM NEW EXAM CHALLENGES 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I GIMNAZJUM NEW EXAM CHALLENGES 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I GIMNAZJUM NEW EXAM CHALLENGES 1 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Activate B1+

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Activate B1+ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Activate B1+ Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Pleased to meet you. Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: Poziom podstawowy UCZEŃ:

PLAN WYNIKOWY. Pleased to meet you. Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: Poziom podstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Unit 1 Pleased to meet you Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: idiomy z częściami

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges 1 Kryteria oceniania

New Exam Challenges 1 Kryteria oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka samodzielność, odtwórcza wiedza, nie zawsze skuteczne próby

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

trudniejszych zadaniach rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

trudniejszych zadaniach rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa druga Podręcznik: Matura Focus 2, 3 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 2

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 2 Upbeat 3 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 DLA KLAS IB, ID (grupa I)

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 DLA KLAS IB, ID (grupa I) KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 DLA KLAS IB, ID (grupa I) Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIE Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Przedmiot: Język angielski Technikum Klasa 1 Cykl edukacyjny :

Wymagania edukacyjne Przedmiot: Język angielski Technikum Klasa 1 Cykl edukacyjny : Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu Wymagania edukacyjne Przedmiot: Język angielski Technikum Klasa 1 Cykl edukacyjny : 2016-2020 Wymagania edukacyjne dla klas II-IV zostały sformułowane w roku szkolnym 2013/2014

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych

New Exam Challenges. Kryteria ogólne oceniania OCENA DOSTATECZNA. OCENA CELUJĄCA Znajomość środków językowych New Exam Challenges Kryteria ogólne oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość środków Uczeń nie spełnia kryteriów

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I WYMAGANIA KONIECZNE I PODSTAWOWE (ocena dopuszczająca i dostateczna) 1. Umie posługiwać się słownikiem. 2. Zna słownictwo przerabiane na lekcji. 3.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień

Podręcznik : Voices 3. Nauczyciel: Ewa Stępień Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Podręcznik : Voices 3 Nauczyciel: Ewa Stępień

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIE otrzymuje uczeń, którego luki w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Activate B1

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Activate B1 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Activate B1 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska PODRĘCZNIK: Hot Spot 3 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe MODULE ONE: ME AND MY WORLD udziela podstawowych informacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I i WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I Z odmianę Buduje Swobodnie Płynnie stosuje czasownika to zdania z operuje formami formy twierdzące, be ; udziela konstrukcją I czasowników pytające i przeczące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum podręcznik Upbeat 3 wydanie uaktualnione (numer dopuszczenia MEN: 316/3/2011/z1) autorzy: I. Freebairn, J. Bygrave, J. Copage, L. Kilbey,

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges 3

New Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA New Exam Challenges 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2-B1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Upbeat 2 Uwagi do poniŝszych kryteriów oceniania: W kryteria oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska JĘZYK ANGIELSKI WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska Lekcja Umiejętności językowe Wymagania podstawowe 1 Czytanie: rozumienie, pytanie o posiadanie wybiera poprawne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi niedostateczną otrzymuje uczeń, nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Live Beat 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Wiadomości: Znajomość środków językowych- kryteria w odniesieniu do całości

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II B GIMNAZJUM OCENY ŚRÓDROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II B GIMNAZJUM OCENY ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE II B GIMNAZJUM OCENY ŚRÓDROCZNE Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą Ocena dopuszczająca Zna różnice

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI W wymaganiach nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. angielskiego kl. II poziom III.

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. angielskiego kl. II poziom III. Podręcznik Upbeat 2 Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z języka angielskiego klasa II grupa A1 Program nauczania języka angielskiego poziom III.1

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 ORAZ REPETYTORIUM GIMNAZJALNEGO LONGMAN DLA KLAS IIA, IIC,IID

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 ORAZ REPETYTORIUM GIMNAZJALNEGO LONGMAN DLA KLAS IIA, IIC,IID KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA NEW EXAM CHALLENGES 3 ORAZ REPETYTORIUM GIMNAZJALNEGO LONGMAN DLA KLAS IIA, IIC,IID Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie kl. II A gr. 1 gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 I PÓŁROCZE

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie kl. II A gr. 1 gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 I PÓŁROCZE Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie kl. II A gr. 1 gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą I PÓŁROCZE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky High 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Kryteria oceniania ogólne

JĘZYK ANGIELSKI. wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Kryteria oceniania ogólne JĘZYK ANGIELSKI wymagania edukacyjne na poszczególne oceny podręcznik: Matura Focus 3, wyd. Pearson Kryteria oceniania ogólne Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy

Zakres podstawowy Uczeń: Zakres ponadpodstawowy Moduł Dział-Temat Zakres tresci Zakres podstawowy Uczeń: Osiągnięcia ucznia Zakres ponadpodstawowy Uczeń: Zapoznanie z PSO, strukturą i formą, standardami i wymaganiami egzaminu zewnętrznego. zna przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

2 New F r iends 2 / 3

2 New F r iends 2 / 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KLASA VI 1 2 New F r iends 2 / 3 Uwagi do poniższych kryteriów ocenianiaw kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kl 2

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kl 2 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kl 2 Podręcznik UpBeat2 rozdziały 11 i 12 oraz podręcznik UpBeat 3 rozdziały 1-8. Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały

Bardziej szczegółowo