real life pre-intermediate

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "real life pre-intermediate"

Transkrypt

1 PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje opisujące życie towarzyskie, słownictwo opisujące najbliższą rodzinę i dalszych krewnych. Rozpoznaje formy czasu Present Simple i Present Continuous. Zna zasady ich tworzenia i podstawowe zasady ich użycia. Częściowo poprawnie uzupełnia zdania czasownikami w odpowiednich formach tych czasów. Zna i rozumie wyrazy pytające (wh-words), np. who, where, how many. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Mówi, kiedy i gdzie się urodził. Wyraża swoją opinię na temat astrologicznych bliźniąt (time twins). W większości poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie). Do podanych zasad użycia czasów Present Simple i Present Continuous dopasowuje odpowiadające im przykłady. Poprawnie uzupełnia zdania formami tych czasów. Na podstawie podanych wskazówek układa zdania w tych czasach. Poprawnie stosuje wyrazy pytające (wh-words) w zadaniach gramatycznych: uzupełnia nimi pytania, poprawia błędy gramatyczne w pytaniach w poznanych czasach. Porównuje z kolegą lub koleżanką swoje daty i miejsca urodzenia. Wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat astrologicznych bliźniąt (time twins). Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie). 1 / 22

2 Samodzielnie przekazuje inne informacje z tekstu oraz rozwiązuje zadanie na słuchanie (dobieranie). maturalnego (sekcja matura real time) Z pomocą nauczyciela pisze krótki opis samego siebie: podaje podstawowe dane (miejsca zamieszkania, zainteresowania). Rozwiązuje quiz w podręczniku i odczytuje jego wyniki. Częściowo poprawnie opowiada o typowych czynnościach wykonywanych wieczorem, w czasie wakacji itp. Częściowo poprawnie odpowiadać na pytania dotyczące swoich upodobań i podstawowych danych. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie nagłówków do akapitów, test typu prawda/fałsz). Częściowo poprawnie odpowiada na pytania dotyczące bycia nastolatkiem i swojej rodziny. Odpowiada na pytania na podstawie tekstu. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz). Odgrywa rozmowę na lotnisku wita się i przedstawia. Określa funkcję podkreślonych fragmentów w tekście notatki. Pisze notatkę (krótki tekst użytkowy) przekazuje cześć wymaganych informacji. Poprawnie uzupełnia formularz z danymi osobowymi. Odgrywa rozmowę w szkole językowej pyta o imię i kraj pochodzenia. Odpowiada na pytania. Poprawnie i samodzielnie pisze krótki opis samego siebie: podaje, gdzie mieszka, opisuje swoją szkołę i zainteresowania. Rozwiązuje quiz w podręczniku i odczytuje jego wyniki. Mówi, czy zgadza się z nimi czy nie. Opowiada o typowych czynnościach wykonywanych wieczorem, w ciągu wakacji itp. Poprawnie stosuje czasy gramatyczne i poznane kolokacje z czasownikami. Odpowiada na pytania dotyczące swoich upodobań i podstawowych danych. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie nagłówków do akapitów, test typu prawda/fałsz). Samodzielnie odpowiada na pytania dotyczące bycia nastolatkiem i swojej rodziny. Pisze krótki tekst, w którym opisuje siebie i swoją rodzinę. Odpowiada na pytania na podstawie tekstu. Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz). Odgrywa rozmowę z osobą na lotnisku wita gościa, przedstawia się, pyta o przebieg podróży, proponuje posiłek. Określa funkcję podkreślonych fragmentów w tekście notatki. Pisze notatkę (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. Poprawnie uzupełnia formularz z danymi osobowymi. Odgrywa rozmowę w szkole językowej pyta o imię i kraj pochodzenia oraz rodzaj wybranego kursu. Odpowiada na pytania. 2 / 22

3 Częściowo poprawnie uzupełnia pytania i dobiera do nich przykładowe odpowiedzi. Zadaje pytania i krótko odpowiada na niektóre z nich w parach. Czyta i ocenia przykładową wiadomość (krótki tekst użytkowy). Częściowo poprawnie pisze wiadomość zawiera część wymaganych informacji. Poprawnie uzupełnia pytania i dobiera do nich przykładowe odpowiedzi. Zadaje pytania i odpowiada na nie w parach. Czyta i ocenia przykładową wiadomość (krótki tekst użytkowy). Używając podanych wskazówek i wyrażeń, pisze poprawną wiadomość, która zawiera wszystkie wymagane informacje. Unit 2 the greats Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 2. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 2, w szczególności: słownictwo opisujące ludzi i etapy w ich życiu. Zna formy czasu Past Simple (w tym czasownika to be). Układa proste zdania i pytania w tym czasie, używając informacji w podręczniku. Zna część wprowadzonych czasowników nieregularnych. Zna formy czasu Past Continuous oraz podstawowe zasady jego użycia. Częściowo poprawnie stosuje czasy Past Simple lub Past Continuous w zadaniach gramatycznych. Dobiera wyrażenia na osób na zdjęciach. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie). Wymienia kilka znanych osób. Mówi, czy je podziwia. Zna formy czasu Past Simple (w tym czasownika to be). Używa form tego czasu w zadaniach gramatycznych w podręczniku. Zadaje pytania i odpowiada na nie. Zna i używa większości wprowadzonych czasowników nieregularnych. Poprawnie wymawia końcówkę czasu przeszłego czasowników regularnych (-ed). Zna formy i zasady użycia czasu Past Continuous. Poprawnie stosuje czasy Past Simple lub Past Continuous w zadaniach gramatycznych. Dobiera wyrażenia na osób na zdjęciach. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie). Wymienia kilka znanych osób. Mówi, czy je podziwia. Wypowiada się 3 / 22

4 na temat słynnych osób występujących w lekcji. Częściowo poprawnie układa wydarzenia w odpowiedniej kolejności i uzupełnia luki w tekście (na podstawie nagrania). Poprawnie układa wydarzenia w odpowiedniej kolejności i uzupełnia luki w tekście na podstawie nagrania. Opisuje życie Joe Average, członka swojej rodziny lub samego siebie. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie) i słuchanie (test typu prawda/fałsz). Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie) i słuchanie (test typu prawda/fałsz). Zna przymiotniki opisujące osobowość i potrafi je podzielić na dwie grupy (o znaczeniu pozytywnym i negatywnym). Opisuje własną osobowość. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wybiera cztery najważniejsze osoby w historii swojego kraju. W prosty sposób opisuje ich zasługi. Dzieli przymiotniki opisujące osobowość na dwie grupy (o znaczeniu pozytywnym i negatywnym). Opisuje osobowość słynnej osoby, członka swojej rodziny i samego siebie. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wybiera cztery najważniejsze osoby w historii swojego kraju. Przedstawia klasie swój wybór i uzasadnia go. Próbuje przekonać kolegów i koleżanki do swojego zdania. maturalnego (sekcja study4matura) Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Wskazuje sylaby akcentowane w podanych wyrazach i poprawnie wymawia te słowa. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test typu prawda/fałsz) oraz słuchanie (dobieranie). Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test typu prawda/fałsz) oraz słuchanie (dobieranie). Krótko odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Krótko opisuje zdjęcie oraz częściowo poprawnie odpowiada na pytania go dotyczące. Odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Poprawnie opisuje zdjęcie oraz swobodnie odpowiada na pytania go dotyczące. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania dotyczące zdjęcia oraz uzupełnia jego opis. Wyszukuje przydatne wyrażenia w przykładowych odpowiedziach. Częściowo poprawnie pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące zdjęcia oraz uzupełnia jego opis. Opisuje uczucia osób na nim przedstawionych. Wyszukuje przydatne wyrażenia w przykładowych odpowiedziach. Poprawnie pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. 4 / 22

5 Unit 3 your style Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 3. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 3, w szczególności: słownictwo opisujące pokój/dom, nazwy mebli i wyposażenia wnętrz, nazwy ubrań, akcesoriów i dodatków, słownictwo dotyczące pieniędzy i ich wydawania. Zna ogólne zasady tworzenia form stopnia wyższego i najwyższego typowych przymiotników. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna konstrukcje z too oraz enough. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zamienia zdania z too na zdania z enough i odwrotnie. Mówi, czy ma swój pokój. Wskazuje słowa, które mogłyby go opisać. Dobiera opisy do zdjęć. Na podstawie nagrania uzupełnia opis Cafe Rosso. Częściowo poprawnie opisuje inne miejsca przedstawione na zdjęciach w podręczniku. Zna zasady tworzenia form stopnia wyższego i najwyższego przymiotników (w tym wprowadzone formy nieregularne). Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna konstrukcje z too oraz enough. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Samodzielnie układa zdania z too i enough (w tym z too much i too many). Mówi, czy ma swój pokój. Opisuje pokoje przedstawione na zdjęciach. Dobiera opisy do zdjęć. Na podstawie nagrania uzupełnia opis Cafe Rosso. Opisuje i porównuje inne miejsca przedstawione na zdjęciach w podręczniku oraz swoje ulubione miejsce. Dobiera podane wyrażenia do osób na zdjęciach. Na podstawie opisu zgaduje, kto jest opisywany. Dobiera komentarze do osób na zdjęciach. Decyduje, czy komentarze są pozytywne czy negatywne. Dobiera podane wyrażenia do osób na zdjęciach. Opisuje osoby na zdjęciach oraz zgaduje, kto jest opisywany. Dobiera komentarze do osób na zdjęciach. Decyduje, czy komentarze są pozytywne czy negatywne. Zgadza się lub nie z przeczytanymi komentarzami. W większości poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (dobieranie). Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (dobieranie). Samodzielnie wyraża swoje opinie na podobny temat. 5 / 22

6 maturalnego (sekcja matura real time) Rozwiązuje quiz dotyczący wydawania pieniędzy oraz odczytuje jego wyniki. Rozpoznaje rodzaje czytanych tekstów. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test wyboru, dobieranie). Częściowo rozwiązuje zadanie na słuchanie (test wyboru) i uzupełnia dialog odpowiednimi wyrażeniami. Odgrywa rozmowę w sklepie z ubraniami częściowo poprawnie wyraża grzeczne pytania i prośby, udziela i uzyskuje informacje. W większości poprawnie odpowiada na pytania dotyczące a oraz układa fragmenty wiadomości w odpowiedniej kolejności. Częściowo poprawnie pisze list do koleżanki (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje część wymaganych informacji. Rozwiązuje quiz dotyczący wydawania pieniędzy oraz odczytuje jego wyniki. Mówi, czy się nimi zgadza czy nie. Rozpoznaje rodzaje czytanych tekstów. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test wyboru, dobieranie). Rozwiązuje zadanie na słuchanie (test wyboru). Uzupełnia dialog odpowiednimi wyrażeniami oraz przepisuje go tak, by brzmiał bardziej uprzejmie. Odgrywa rozmowę w sklepie z ubraniami uzyskuje i udziela informacji, wyraża prośby. Stosuje odpowiednie uprzejme wyrażenia. Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące a oraz do każdego akapitu dobiera jego funkcję. Układa fragmenty wiadomości w odpowiedniej kolejności. Samodzielnie i poprawnie pisze list do koleżanki (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania dotyczące zdjęcia. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia. Dobiera grupy wyrażeń do typów informacji, które mogą przekazać. Wybiera odpowiednie rozpoczęcie i zakończenie listu. Częściowo poprawnie pisze list prywatny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące zdjęcia oraz uzupełnia jego opis. Poprawnie i dość wyczerpująco odpowiada na pytania do zdjęcia. Dobiera grupy wyrażeń do typów informacji, które mogą przekazać. Wybiera odpowiednie rozpoczęcie i zakończenie listu. Poprawnie pisze list prywatny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. Unit 4 your goals 6 / 22

7 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 4. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 4, w szczególności: słownictwo związane ze szkołą i edukacją, słownictwo związane z pracą, nazwy zawodów. Zna formy i zasady użycia konstrukcji używanych do wyrażania planów i życzeń: going to, planning to, would like to, want to. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna część wprowadzonych czasowników, które występują z formą gerund lub bezokolicznikiem. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Pisze kilka prostych zdań z użyciem tych czasowników. Wypowiada się na tematy związane ze szkołą częściowo poprawnie odpowiada na pytania, wyraża swoje opinie. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (test wyboru, dobieranie). Częściowo poprawnie opowiada o swoich planach na przyszłość. Układa wydarzenia historyjki w odpowiedniej kolejności. Rozwiązuje quiz. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie dobiera autorów do przeczytanych tekstów. Zna formy i zasady użycia konstrukcji używanych do wyrażania planów i życzeń: going to, planning to, would like to, want to. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna prawie wszystkie wprowadzone czasowniki, które występują z formą gerund lub bezokolicznikiem. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Układa kilka zdań z ich użyciem. Wypowiada się na tematy związane ze szkołą poprawnie odpowiada na pytania, wyraża swoje opinie. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (test wyboru, dobieranie). Opowiada o swoich planach na przyszłość. Następnie opisuje je w krótkim tekście. Układa wydarzenia historyjki w odpowiedniej kolejności. Rozwiązuje quiz. Porównuje swoje odpowiedzi z odpowiedziami udzielonymi przez postać z podręcznika. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie dobiera autorów do przeczytanych tekstów. Do zawodów dobiera odpowiadające im definicje oraz przymiotniki je opisujące. Częściowo poprawnie opisuje zawody, które chciałby lub których nie chciałby wykonywać. Do zawodów dobiera odpowiadające im definicje oraz przymiotniki je opisujące. Poprawnie opisuje zawody, które chciałby lub których nie chciałby wykonywać. Porównuje swoje wybory z kolegą lub koleżanką. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test typu Poprawnie rozwiązuję zadania na czytanie (test typu prawda/fałsz, 7 / 22

8 prawda/fałsz, dobieranie). Na podstawie przeczytanego tekstu wyraża swoje opinie dotyczące różnych zawodów i pracy poza krajem pochodzenia. Uzyskuje i udziela informacji dotyczących kandydatów na opiekunkę dla dzieci. Wskazuje lepszego kandydata. dobieranie). Na podstawie przeczytanego tekstu wyraża swoje opinie dotyczące różnych zawodów i pracy poza krajem pochodzenia. Logicznie i płynnie uzasadnia swoje opinie. Uzyskuje i udziela informacji dotyczących kandydatów na opiekunkę dla dzieci. Wskazuje lepszego kandydata i uzasadnia swój wybór. maturalnego (sekcja study4matura) Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Wskazuje sylaby akcentowane w podanych wyrazach i poprawnie je wymawia. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie) oraz słuchanie (test wyboru). Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie) oraz słuchanie (test wyboru). Krótko odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Krótko opisuje zdjęcie oraz częściowo poprawnie odpowiada na pytania go dotyczące. Odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Poprawnie opisuje zdjęcie oraz swobodnie odpowiada na pytania go dotyczące. W większości poprawnie uzupełnia przykładową rozmowę egzaminacyjną. Częściowo poprawnie wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje część wymaganych informacji. Wskazuje odpowiednie rozpoczęcia i zakończenia listu. Częściowo poprawnie pisze list (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Poprawnie uzupełnia przykładową rozmowę egzaminacyjną. Poprawnie wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje część wymaganych informacji. Wskazuje odpowiednie rozpoczęcia i zakończenia listu. Poprawnie pisze list (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. Unit 5 stay well Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 5. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 5, w 8 / 22

9 szczególności: słownictwo związane ze zdrowie i zdrowym trybem życia, nazwy żywności i napojów, rzeczowniki złożone. maturalnego (sekcja matura real time) Zna zasady użycia czasowników should/shouldn't i must/mustn't dla wyrażania rad. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Znajduje wyrazy, które nie pasują do danych grup tematycznych; do każdej grupy dobiera jej kategorię. Częściowo poprawnie zna i stosuje wyrażenia ilości, np. a box of pastries. Zna podstawowe zasady stosowania przedimków (a, an, the, zero article). Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Rozwiązuje quiz dotyczący zdrowego trybu życia. Częściowo poprawnie rozwiązuje dodatkowe zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz). Mówi, czy osoba z nagrania prowadzi zdrowy tryb życia. Częściowo poprawnie daje rady. W większości poprawnie odpowiada na pytania dotyczące swoich nawyków żywieniowych oraz narodowych tradycji dotyczących jedzenia. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (test wyboru). Wskazuje poszczególne części zaproszenia. Częściowo poprawnie pisze zaproszenie (krótki tekst użytkowy) podaje część wymaganych informacji. Zna zasady użycia czasowników should/shouldn't i must/mustn't dla wyrażania rad. Dobiera do zdań z tymi czasownikami zdania o podobnym znaczeniu. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Znajduje wyrazy, które nie pasują do danych grup tematycznych; do każdej grupy dobiera jej kategorię. Zna i stosuje wyrażenia ilości, np. a box of pastries. Zna zasady stosowania przedimków (a, an, the, zero article). W większości poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych oraz własnych wypowiedziach pisemnych. Rozwiązuje quiz dotyczący zdrowego trybu życia. Porównuje swoje odpowiedzi z odpowiedziami eksperta. Poprawnie rozwiązuje dodatkowe zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz). Mówi, czy osoba z nagrania prowadzi zdrowy tryb życia. Uzasadnia swoją odpowiedź. Samodzielnie daje rady. Używa poznanych struktur leksykalnogramatycznych. Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące swoich nawyków żywieniowych oraz narodowych tradycji dotyczących jedzenia. Zna i stara się stosować poznane rzeczowniki złożone (np. lunchtime). Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (test wyboru). Wskazuje poszczególne części zaproszenia. Poprawnie pisze zaproszenie (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. Odpowiedź otrzymaną w postaci SMS-a zapisuje pełnymi zdaniami. 9 / 22

10 W większości poprawnie odpowiada na pytania dotyczące nagrania oraz układa inną rozmowę w kolejności. Częściowo poprawnie odgrywa rozmowy dotyczące wspólnego spędzenia wolnego czasu (zaprasza, proponuje godzinę i miejsce spotkania itd.). W większości poprawnie układa przykładową rozmowę w odpowiedniej kolejności. Częściowo poprawnie wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje część wymaganych informacji. Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące nagrania oraz układa inną rozmowę w kolejności. Odgrywa rozmowy dotyczące wspólnego spędzenia wolnego czasu (zaprasza, proponuje godzinę i miejsce spotkania, zgadza się lub proponuje inny termin wyjaśnia powód odmowy itd.). Poprawnie układa przykładową rozmowę w odpowiedniej kolejności. Poprawnie wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje część wymaganych informacji. Unit 6 the rules Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 6. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 6, w szczególności: słownictwo opisujące zachowanie oraz kolokacje z make i do. Zna podstawowe sposoby wyrażania pozwolenia i obowiązku w teraźniejszości (can, have to, is/are allowed to). W większości poprawnie stosuje poznane formy w zadaniach gramatycznych. Zna podstawowe sposoby wyrażania pozwolenia i obowiązku w przeszłości (could, had to, was/were allowed to). W większości poprawnie stosuje poznane formy w zadaniach gramatycznych. W większości poprawnie wyszukuje informacje w tekście oraz rozwiązuje zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz). Mówi, z którymi opiniami odnoszącymi się do przeczytanego Używa czasowników can, have to, is/are allowed to w zadaniach gramatycznych dla wyrażenia pozwolenia i obowiązku w teraźniejszości. Używa czasowników could, had to, was/were allowed to w zadaniach gramatycznych dla wyrażania pozwolenia i obowiązku w przeszłości. Poprawnie wyszukuje informacje w tekście oraz rozwiązuje zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz). Mówi, z którymi opiniami odnoszącymi się do przeczytanego tekstu 10 / 22

11 tekstu zgadza się. Częściowo poprawnie proponuje zasady, które powinny według niego obowiązywać na klasowej wycieczce. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (dobiera tematy do wypowiadających się, rozwiązuje test typu prawda/fałsz). Układa proste zdania, by opisać obowiązki z przeszłości. Częściowo poprawnie wyszukuje określone informacje w tekście w podręczniku. Znajduje w tekście prawa i zasady, które są takie same i/lub inne niż w kraju ucznia. zgadza się. Wyraża i uzasadnia swoje opinie. Samodzielnie proponuje zasady, które powinny według niego obowiązywać na klasowej wycieczce. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (dobiera tematy do wypowiadających się, rozwiązuje test typu prawda/fałsz). Opowiada o zasadach panujących w swoim domu. Relacjonuje zasady, które obowiązywały w jego rodzinie/domu, gdy był dzieckiem. Rozwiązuje zadania na czytanie: wyszukuje określone informacje, uzupełnia luki w tekście odpowiednimi zdaniami. Znajduje w tekście prawa i zasady, które są takie same i/lub inne niż w kraju ucznia. Proponuje nowe prawa, które powinny obowiązywać w jego kraju. Omawia swoje pomysły z kolegą lub koleżanką. maturalnego (sekcja study4matura) Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie wymawia podane wyrazy i dopasowuje do odpowiednich symboli fonetycznych. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test wyboru) oraz słuchanie (dobieranie). Częściowo poprawnie wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje część wymaganych informacji. W większości poprawnie odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Częściowo poprawnie opisuje zdjęcie oraz odpowiada na pytania z nim związane. Częściowo poprawnie pisze list (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test wyboru) oraz słuchanie (dobieranie). Poprawnie wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje część wymaganych informacji. Poprawnie i wyczerpująco odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Poprawnie opisuje zdjęcie oraz odpowiada na pytania z nim związane. Poprawnie pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. 11 / 22

12 Unit 7 time out Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 7. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 7, w szczególności: słowa dotyczące wakacji i typowych wakacyjnych czynności, słowa opisujące zachowanie na lotnisku i w samolocie. Wie, że czasu Present Continuous można używać dla wyrażenia przyszłości. Układa w tym czasie proste zdania i pytania, które dotyczą wydarzeń przyszłych. Wie, że przypuszczenia dotyczące przyszłości wyraża się, używając czasowników modalnych: will, may, might. Uzupełnia prosty tekst odpowiednimi formami tych czasowników. Mówi, jakie zajęcia uwielbia, lubi lub nie lubi wykonywać na wakacjach. Dopasowuje miejsca do opisów wakacji. Wyszukuje atrakcje oferowane w każdym z miejsc. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania, by opisać swoje plany na najbliższą przyszłość. Uzupełnia opis standardowego zachowania na lotnisku przed wylotem. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (test typu prawda/fałsz). Stosuje czas Present Continuous dla wyrażenia przyszłości w zadaniach gramatycznych. Układa zdania i pytania w czasie Present Continuous, które dotyczą wydarzeń przyszłych. Stosuje will, may, might w zadaniach gramatycznych, by wyrażać przypuszczenia dotyczące przyszłości. Mówi, jakie zajęcia uwielbia, lubi lub nie lubi wykonywać na wakacjach. Komentuje podane wypowiedzi. Dopasowuje miejsca do opisów wakacji. Wyszukuje atrakcje oferowane w każdym z miejsc. Wybiera najlepszą ofertę i uzasadnia swój wybór. Pyta kolegę lub koleżankę o plany na najbliższą przyszłość oraz odpowiada na pytania tego typu. Z pamięci, ustnie opisuje standardowe zachowanie na lotnisku przed wylotem. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (test typu prawda/fałsz). 12 / 22

13 maturalnego (sekcja matura real time) Wyraża przypuszczenia dotyczące swojego życia, gdy będzie miał 21 lat. Mówi, które spośród podanych aspektów wakacji są dla niego ważne. Częściowo poprawnie relacjonuje swoje ostatnie wakacje. W większości prawidłowo rozwiązuje zadania na czytanie (test wyboru). Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz) oraz udziela prostych rad w sytuacjach przedstawionych w nagraniu. Częściowo poprawnie odgrywa rozmowę, w której udziela cudzoziemcowi informacji o swoim mieście. Przekazuje część wymaganych informacji. Czyta pocztówkę i list poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Częściowo poprawnie pisze pocztówkę z wakacji (krótki tekstu użytkowy) przekazuje część wymaganych informacji. Wyraża przypuszczenia dotyczące swojego życia, gdy będzie miał 21 lat. Porównuje swoje odpowiedzi z kolegą lub koleżanką. Mówi, które spośród podanych aspektów wakacji są dla niego ważne. Opisuje swojej ostatnie wakacje opisuje miejsca i czynności, ocenia, czy wakacje się udały. Prawidłowo rozwiązuje zadania na czytanie (test wyboru). Dopasowuje podpisy do obrazków oraz odgaduje z kontekstu znaczenie nowych słów. Reaguje na opinie wygłoszone w przeczytanym tekście. Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz) oraz udziela rad w sytuacjach przedstawionych w nagraniu. Poprawnie odgrywa rozmowę, w której udziela cudzoziemcowi informacji o swoim mieście. Przekazuje wszystkie wymagane informacje. Czyta pocztówkę i list poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Poprawnie pisze pocztówkę z wakacji (krótki tekstu użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. Krótko odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Częściowo poprawnie opisuje zdjęcie oraz odpowiada na pytania go dotyczące. Wyczerpująco odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Ocenia przykładową wypowiedź ucznia. Poprawnie opisuje zdjęcie oraz odpowiada na pytania go dotyczące. Częściowo poprawnie pisze pocztówkę z wakacji (krótki tekst użytkowy) przekazuje część wymaganych informacji. Poprawnie pisze pocztówkę z wakacji (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. Stosuje styl nieformalny. Unit 8 just do it! 13 / 22

14 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 8. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 8, w szczególności: nazwy dyscyplin sportowych i używanych w nich przyrządów. Wie, jak tworzy się formy czasu Present Perfect. Zna jego podstawowe użycia. W większości poprawnie stosuje jego formy w zadaniach gramatycznych. Zwykle poprawnie wybiera odpowiedni czas: Present Perfect lub Past Simple. Zna formy i użycia czasu Present Perfect. Zwykle poprawnie używa czasów Present Perfect i Past Simple w zadaniach gramatycznych. Wie, jak używać słów already, just, yet z czasem Present Perfect. Przepisuje zdania w tym czasie, by użyć tych przysłówków. Zna część wprowadzonych form past participle. Wypowiada się na temat sportu przedstawia własne upodobania oraz fakty dotyczące sportu w swoim kraju. Zadaje proste pytania z Have you ever. Nazywa sprzęt sportowy na obrazkach. Rozpoznaje dyscypliny sportowe na podstawie opisów. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (test typu prawda/fałsz). Częściowo poprawnie odpowiada na pytania dotyczące ilustracji. Wybiera tytuł dla tekstu i w większości poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie). Wie, jak używać słów already, just, yet z czasem Present Perfect. Przepisuje zdania w tym czasie, by użyć tych przysłówków. Wykreśla przysłówki wstawione w nieodpowiednich miejscach. Zna większość wprowadzonych form past participle. Wypowiada się na temat sportu przedstawia własne upodobania oraz fakty dotyczące sportu w swoim kraju. Układa kilka pytań do quizu sportowego. Zadaje pytania z Have you ever i odpowiada na nie. Opowiada klasie o doświadczeniach swojego kolegi lub koleżanki. Nazywa sprzęt sportowy na obrazkach. Rozpoznaje dyscypliny sportowe na podstawie opisów. Samodzielnie przygotowuje opis innego sportu. Rozwiązuje zadanie na czytanie (test typu prawda/fałsz). Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące ilustracji. Wybiera tytuł dla tekstu i poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie). Mówi, których sportowców z tekstu podziwia i logicznie argumentuje swoją wypowiedź. 14 / 22

15 Mówi, kto jest najsłynniejszym polskim sportowcem i uzasadnia swój wybór. Krótko opisuje sportowca, którego podziwia. Mówi, kto jest najsłynniejszym polskim sportowcem i uzasadnia swój wybór. Krótko opisuje sportowca, którego podziwia. Wygłasza krótką prezentację na temat tej osoby. maturalnego (sekcja study4matura) Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie wymawia podane wyrazy i znajduje litery, których się nie wymawia. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test wyboru) oraz słuchanie (test typu prawda/fałsz). Krótko odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa na podstawie materiału stymulującego) krótko wypowiada się na temat materiału wizualnego i odpowiada na niektóre pytania z nim związane. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa na podstawie materiału stymulującego) krótko wypowiada się na temat materiału wizualnego i odpowiada na niektóre pytania z nim związane. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test wyboru) oraz słuchanie (test typu prawda/fałsz). Wyczerpująco odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Poprawnie rozwiązuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa na podstawie materiału stymulującego) wypowiada się na temat materiału wizualnego i odpowiada na pytania z nim związane. Krótko ocenia przykładową odpowiedź zdającego. Poprawnie rozwiązuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa na podstawie materiału stymulującego) wypowiada się na temat materiału wizualnego i odpowiada na pytania z nim związane. Unit 9 cool tech Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 9. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 9, w szczególności: nazwy urządzeń technicznych i elektronicznych, duże liczby i daty (dzienne). Zna podstawowe zasady użycia zaimków who, that, which, where w zdaniach typu relative clauses (typ defining). W większości Używa zaimków who, that, which, where w zdaniach gramatycznych (typ defining). Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych oraz 15 / 22

16 maturalnego (sekcja matura real time) poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna zasady konstruowania zdań pierwszego okresu warunkowego oraz zdań czasowych (time clauses). Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. W większości poprawnie uzupełnia opisy działania urządzeń czasownikami złożonymi (phrasal verbs). W większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (dobieranie, określanie kontekstu). Wymienia trzy ważne przedmioty, które posiada. W większości rozumie usłyszane daty i liczby. Czasami prosi rozmówcę o powtórzenie. Częściowo poprawnie podaje daty i liczby. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie, test typu prawda/fałsz). W większości poprawnie odpowiada na pytania związane z telewizją. Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące zdjęcia oraz częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (test wyboru, test typu prawda/fałsz). Częściowo poprawnie odgrywa rozmowę w sklepie składa reklamację. Przekazuje część wymaganych informacji. Określa funkcje, którą pełnią w liście poszczególne akapity. Częściowo poprawnie pisze list z reklamacją (dłuższy tekst użytkowy) odpowiednio rozpoczyna i kończy list, przekazuje część wymaganych informacji. własnych wypowiedziach. Używa zdań w pierwszego okresu warunkowego oraz zdań czasowych (time clauses) w zadaniach gramatycznych. Poprawnie uzupełnia opisy działania urządzeń czasownikami złożonymi (phrasal verbs). Samodzielnie opisuje działanie prostego urządzenia, którego działanie dobrze zna. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (dobieranie, określanie kontekstu). Wymienia trzy ważne przedmioty, które posiada oraz dość dokładnie je opisuje. Poprawnie rozumie i podaje daty i liczby. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie, test typu prawda/fałsz). Wyszukuje w tekście słowa pasujące do podanych definicji. Poprawnie i samodzielnie wypowiada się na tematy związane z telewizją. Poprawnie odpowiada na pytania dotyczące zdjęcia oraz rozwiązuje zadania na słuchanie (test wyboru, test typu prawda/fałsz). Odgrywa rozmowę w sklepie składa reklamację. Przekazuje wszystkie wymagane informacje. Określa funkcje, którą pełnią w liście poszczególne akapity. Poprawnie pisze list z reklamacją (dłuższy tekst użytkowy) odpowiednio rozpoczyna i kończy list, przekazuje wszystkie wymagane informacje. Częściowo poprawnie rozpoznaje, czy podanych wyrażeń może używać zdający czy egzaminujący. Częściowo poprawnie wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli). Rozpoznaje, czy podanych wyrażeń może używać zdający czy egzaminujący. Poprawnie wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli). 16 / 22

17 Ocenia i poprawia przykładową odpowiedź ucznia. Częściowo poprawnie pisze list formalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Ocenia i poprawia przykładową odpowiedź ucznia. Poprawnie pisze list formalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. Unit 10 out there Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 10. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 10, w szczególności: słownictwo opisujące środowisko naturalne i krajobraz. Zna znaczenie i zasady użycia czasownika used to. Częściowo poprawnie stosuje jego formy w zadaniach gramatycznych, np. zamienia zdania w czasie Past Simple na zdania z czasownikiem used to. Zna zasady użycia for i since z czasem Present Perfect. Dobiera for/since do odpowiednich wyrażeń czasowych. Dzieli poznane słowa (elementy krajobrazu) na kategorie. Wśród podanych słów znajduje element, który nie pasuje. Układa kilka prostych zdań, by opisać obrazek w podręczniku oraz własne zwyczaje z dzieciństwa. W większości poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie nagłówków do akapitów). Zadaje proste pytania z How long. Poprawnie używa czasownika used to w zadaniach gramatycznych. Poprawnie używa for i since w zadaniach gramatycznych z czasem Present Perfect. Dzieli poznane słowa (elementy krajobrazu) na kategorie. Wśród podanych grup słów znajduje element, który nie pasuje. Wymienia elementy krajobrazu, które znajduje się w jego kraju. Opowiada o swoim życiu w dzieciństwie. Opisuje miejsce, które często odwiedzał jako dziecko. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie nagłówków do akapitów). Zadaje pytania z How long i odpowiada na nie. 17 / 22

18 W większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (dobieranie, test typu prawda/fałsz). Wymienia sposoby oszczędzania energii. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (uzupełnianie luk, układanie w odpowiedniej kolejności). W roli dziennikarza zadaje pytania osobie, która przeżyła katastrofę naturalną. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (dobieranie, test typu prawda/fałsz). Wypowiada się na tematy związane z ochroną środowiska (np. oszczędzaniem energii). Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (uzupełnianie luk, układanie w odpowiedniej kolejności). Bierze udział w wywiadzie z osobą, która przeżyła katastrofę naturalną. Zadaje pytania i odpowiada na nie. maturalnego (sekcja study4matura) Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie wskazuje akcentowane sylaby i prawidłowo wymawia podane wyrazy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie) oraz słuchanie (test typu prawda/fałsz). Krótko odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje część wymaganych informacji. Dobiera uzasadnienia do podanych w podręczniku opinii. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa na podstawie materiału stymulującego) krótko wypowiada się na temat materiału wizualnego i odpowiada na niektóre pytania z nim związane. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie) oraz słuchanie (test typu prawda/fałsz). Wyczerpująco odpowiada na pytania z rozmowy wstępnej. Poprawnie rozwiązuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) przekazuje wymagane informacje. Dobiera uzasadnienia do podanych w podręczniku opinii. Poprawnie rozwiązuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa na podstawie materiału stymulującego) wypowiada się na temat materiału wizualnego i odpowiada na pytania z nim związane. Unit 11 must see Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 11. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 11, w szczególności: słownictwo dotyczące filmów, rodzaje programów 18 / 22

19 telewizyjnych, słownictwo dotyczące literatury. Zna zasadę tworzenia form strony biernej w czasie Present Simple. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych, np. uzupełnia luki w tekście, zamienia stronę czynną na bierną. Zna zasady tworzenia form strony biernej w czasach Past Simple oraz Present Perfect. Wyszukuje ich przykłady w tekście. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Dopasowuje gatunki filmów do zdjęć. Mówi, jakie filmy lubi oglądać. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (odpowiadanie na pytania). Układa kilka zdań w stronie biernej, by opisać proces produkcji filmu. Dobiera gatunki programów telewizyjnych do ich nazw. Mówi, których programów jest zbyt dużo/mało w telewizji. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie dotyczące telewizji (dobieranie, test wyboru). Stosuje formy strony biernej czasu Present Simple w zadaniach gramatycznych (uzupełnia luki formami czasowników, zamienia stronę czynną na bierną), w tym poprawnie stosuje słowo by. Zna zasady tworzenia form strony biernej w czasach Past Simple oraz Present Perfect. Wyszukuje ich przykłady w tekście. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Dopasowuje gatunki filmów do zdjęć. Wypowiada się na tematy związane z kinem i filmami. Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (odpowiadanie na pytania). Z pamięci opisuje proces produkcji filmu. Stosuje stronę bierną. Dobiera gatunki programów telewizyjnych do ich nazw. Mówi, których programów jest zbyt dużo/mało w telewizji. Porównuje swoje opinie z kolegami i koleżankami. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie dotyczące telewizji (dobieranie, test wyboru). Częściowo poprawnie wypowiada się na tematy związane z literaturą: wymienia swojego ulubionego autora i gatunki literackie. Poprawnie wypowiada się na tematy związane z literaturą: wymienia swojego ulubionego autora i gatunki literackie. maturalnego (sekcja matura real time) Uzupełnia recenzję książki odpowiednimi wyrażeniami. Z pomocą nauczyciela pisze bardzo krótką i częściowo poprawną recenzję filmu lub książki. Czyta ogłoszenia w podręczniku i rozwiązuje zadanie ich dotyczące. Częściowo poprawnie pisze ogłoszenie (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Uzupełnia dialog typowymi zwrotami używanymi w rozmowach telefonicznych. Częściowo poprawnie prowadzi Uzupełnia recenzję książki odpowiednimi wyrażeniami. Wyraża swoje przypuszczenia dotyczące zakończenia powieści. Samodzielnie pisze poprawną recenzję filmu lub książki. Czyta ogłoszenia w podręczniku i rozwiązuje zadanie ich dotyczące. Poprawnie pisze ogłoszenie (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie, uzupełnia dialog typowymi zwrotami używanymi w rozmowach telefonicznych. Poprawnie prowadzi rozmowę telefoniczną przekazuje wszystkie 19 / 22

20 rozmowę telefoniczną przekazuje większość wymaganych informacji. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa na podstawie materiału stymulującego) krótko wypowiada się na temat materiału wizualnego i odpowiada na niektóre pytania z nim związane. W większości poprawnie dobiera podane zwroty do jednego z dwóch krótkich tekstów użytkowych (ogłoszenia). Częściowo poprawnie wykonuje jedno z zadań pisze ogłoszenie, przekazuje większość wymaganych informacji. wymagane informacje. Poprawnie rozwiązuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa na podstawie materiału stymulującego) wypowiada się na temat materiału wizualnego i odpowiada na pytania z nim związane. Poprawnie dobiera podane zwroty do jednego z dwóch krótkich tekstów użytkowych (ogłoszenia). Poprawnie wykonuje jedno z zadań pisze ogłoszenie, przekazuje wszystkie wymagane informacje. Unit 12 stay safe Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 12. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 12, w szczególności: przymiotniki zakończone na -ed/-ing, typowe wyrażenia używane w liście formalnym. Rozumie zasady tworzenia zdań drugiego okresu warunkowego. Znajduje przykłady tej konstrukcji w przeczytanych tekstach. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Dzieli przymiotniki zakończone na -ed/-ing na dwie grupy (o znaczeniu pozytywnym i negatywnym). Częściowo poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych. Zna podstawowe zasady relacjonowania w mowie zależnej próśb i poleceń. Zamienia prośby i polecenia na mowę zależną. Stosuje formy drugiego okresu warunkowego w zadaniach gramatycznych oraz wypowiedzi. Dzieli przymiotniki zakończone na -ed/-ing na dwie grupy (o znaczeniu pozytywnym i negatywnym). Poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych. Zna zasady relacjonowania w mowie zależnej próśb i poleceń. Zamienia prośby i polecenia na mowę zależną. 20 / 22

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Pleased to meet you. Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: Poziom podstawowy UCZEŃ:

PLAN WYNIKOWY. Pleased to meet you. Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: Poziom podstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Unit 1 Pleased to meet you Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: idiomy z częściami

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH]

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] [PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] Next Move2 : Next Move2 i Next Move3 Dział Cele szczegółowe UCZEŃ: podstawowym ponadpodstawowym (wszystko, co podstawowym i ponadto) Materiał nauczania (na bazie którego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY. Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda KRYTERIA OCENIANIA POZIOM ROZSZERZONY Poziom B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING MATURA REPETYTORIUM. POZIOM

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMOT: Język angielski KLASA: B LO PODRĘCZNK: Matura Prime Time ( intermediate ) NUMER PROGRAMU NAUCZANA (ZAKRES): Wymagania edukacyjne POZOMY WYMAGAŃ Starter zna znaczną część nazw środków transportu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE LIEUM OGÓLNOKSZTAŁĄE DLA DOROSŁYH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja

Bardziej szczegółowo

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE KRYTERA OCENANA MATURA PRME TME NTERMEDATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r.

z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału z tematami lekcji opracowany zgodnie z: - nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r. - strukturą egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 r. EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza VOICES 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie, których zostały opracowane. Mogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego I. WSTĘP 1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje następujące języki obce: angielski, niemiecki, francuski. 2. Konkurs języka

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO - STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE JĘZYK ANGIELSKI - poziom A2 Forma zajęć: Liczba godzin Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną ćwiczenia (konwersatoria)

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA PRIME TIME plus UPPER INTERMEDIATE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) ON SCREEN Upper-Intermediate / B2 Poziom

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.)

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) wrzesień 2014 Wstęp Smart Time to nowy, czteropoziomowy

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 Wlk. Brytania Przyjaciele Rodzina Sport Czynności dnia codziennego Historyjka detektywistyczna

Bardziej szczegółowo