real life elementary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "real life elementary"

Transkrypt

1 PLAN WYNIKOWY real life elementary starter 1 & 2 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z sekcji Starter. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z sekcji Starter, w szczególności alfabet, nazwy państw i narodowości, nazwy miesięcy, nazwy prostych przedmiotów w klasie oraz liczby. Umiejętności językowe Zna część struktur gramatycznych z sekcji Starter. Częściowo poprawnie prowadzi krótkie rozmowy: pyta o dane osobowe i odpowiada na tego typu pytania. Potrafi powiedzieć alfabet w prawidłowej kolejności. Zadaje pytanie: What's your address? Zna i stosuje większość struktur gramatycznych z sekcji Starter, np. czasownik to be, zaimki osobowe w mianowniku, przymiotniki dzierżawcze, liczbę mnogą rzeczowników, przedimek a/an, przyimki miejsca, zaimki wskazujące (this/that, these/those). Prowadzi krótkie rozmowy: pyta o dane osobowe i odpowiada na tego typu pytania. Potrafi powiedzieć alfabet w prawidłowej kolejności. Zadaje pytanie: What's your address? Odpowiada na pytania tego typu. 1 / 24

2 Nazywa przedmioty (w liczbie pojedynczej i mnogiej). Rozumie i czyta liczby. Częściowo poprawnie zapisuje numery telefonów. Pyta o godzinę. Nazywa przedmioty (w liczbie pojedynczej i mnogiej). Opisuje ich położenie. Rozumie i czyta liczby. Zapisuje i podaje numery telefonów. Pyta o godzinę. Podaje godziny. Unit 1 it's my life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: nazwy przedmiotów, które posiadają nastolatki, nazwy członków rodziny, słowa opisujące ludzi. Zna formy czasownika have got. Częściowo poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych. Zna zasady tworzenia form dopełniacza saksońskiego. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach. W większości poprawnie stosuje formy there is/are w zadaniach gramatycznych. W większości poprawnie stosuje zaimki dzierżawcze oraz nieregularne formy liczby mnogiej rzeczowników w zadaniach gramatycznych. Zna formy czasownika have got. Poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych. Zna zasady tworzenia form dopełniacza saksońskiego. W większości poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych i własnych wypowiedziach, w tym wstawia w tekście brakujące apostrofy. Poprawnie stosuje formy there is/are w zadaniach gramatycznych. Poprawnie stosuje zaimki dzierżawcze oraz nieregularne formy liczby mnogiej rzeczowników w zadaniach gramatycznych. Umiejętności językowe Nazywa przedmioty na zdjęciu. Częściowo poprawnie rozwiązuje Nazywa przedmioty na zdjęciu. Poprawnie rozwiązuje test typu 2 / 24

3 test typu prawda/fałsz. Pisze, jakie przedmioty ma w swoim pokoju. Dobiera osoby na zdjęciach do opisów (usłyszanych i przeczytanych). Krótko opisuje osoby przedstawione w podręczniku. Rysuje drzewo genealogiczne swojej rodziny. Nazywa członków swojej rodziny. Nazywa przedmioty na zdjęciach. Pyta kolegę lub koleżankę: What's in your bag? Częściowo poprawnie odpowiada na takie pytanie. Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (uzupełnia tabelę). Zapisuje informacje uzyskane z wysłuchanego tekstu. prawda/fałsz. Pisze, jakie przedmioty ma w swoim pokoju. Pyta kolegę lub koleżankę o jego/jej pokój. Odpowiada na pytania tego typu. Dobiera osoby na zdjęciach do opisów (usłyszanych i przeczytanych). Opisuje osoby przedstawione w podręczniku oraz członków własnej rodziny (stopień pokrewieństwa oraz wygląd zewnętrzny). Rysuje drzewo genealogiczne swojej rodziny. Nazywa i opisuje członków swojej rodziny. Nazywa przedmioty na zdjęciach. Dobiera zdjęcia do tekstów. Pyta kolegę lub koleżankę: What's in your bag? Poprawnie odpowiada na takie pytanie. Opisuje zawartość torby kolegi lub koleżanki. Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (uzupełnia tabelę). Zapisuje informacje uzyskane z wysłuchanego tekstu oraz pisze, co ma na swoim biurku. maturalnego (sekcja matura real time) Odpowiada na pytania do przeczytanego i wysłuchanego tekstu. W grupach trzyosobowych odgrywa proste rozmowy: wita się, przedstawia osoby. Częściowo poprawnie odgrywa scenkę: wita się z nowo poznaną osobą na przyjęciu. Odpowiada na pytania do przeczytanego i wysłuchanego tekstu. W grupach trzyosobowych odgrywa proste rozmowy: wita się, przedstawia osoby. Poprawnie odgrywa scenkę: wita się z nowo poznaną osobą na przyjęciu. Częściowo poprawnie rozwiązuje test wyboru oraz dobiera części a do odpowiednich części tekstu. Częściowo poprawnie pisze do kolegi lub koleżanki przekazuje większość wymaganych informacji. Poprawnie rozwiązuje test wyboru oraz dobiera części a do odpowiednich części tekstu. Poprawnie pisze do kolegi lub koleżanki przekazuje wszystkie wymagane informacje. maturalnego (sekcja matura2know) Częściowo poprawnie układa pytania z rozsypanych wyrazów oraz dobiera do nich przykładowe odpowiedzi. Krótko i tylko częściowo poprawnie odpowiada na proste pytania o swoje upodobania i rodzinę (rozmowa wstępna). Poprawnie układa pytania z rozsypanych wyrazów oraz dobiera do nich przykładowe odpowiedzi. Poprawnie odpowiada na proste pytania o swoje upodobania i rodzinę (rozmowa wstępna). Stara się rozbudowywać swoje odpowiedzi, np. 3 / 24

4 podając przykłady. Unit 2 your day Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 2. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 2, w szczególności: przedmioty szkolne, wyrażenia związane z życiem w szkole, codzienne czynności, czynności czasu wolnego. Umiejętności językowe Zna zasady tworzenia form czasu Present Simple. Częściowo poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych. Zna znaczenie przysłówków częstotliwości. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna formy zaimków w formie dopełnienia. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Dobiera przedmioty do osób (na podstawie nagrania) oraz częściowo poprawnie rozwiązuje test typu prawda/fałsz. Uzupełnia zdania dotyczące własnej szkoły. Częściowo poprawnie opisuje czynności wykonywane przez swoich kolegów i koleżanki, stosując przysłówki częstotliwości. Nazywa czynności na obrazkach. Częściowo poprawnie mówi, o której wykonuje podane czynności. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie). Zna zasady tworzenia form czasu Present Simple. Poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych. Zna znaczenie przysłówków częstotliwości. Poprawnie stosuje je w zadaniach językowych. Zna formy zaimków w formie dopełnienia. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Dobiera przedmioty do osób (na podstawie nagrania) oraz poprawnie rozwiązuje test typu prawda/fałsz. Uzupełnia zdania dotyczące własnej szkoły. Krótko odpowiada na pytania dotyczące swoich ulubionych przedmiotów. Opisuje czynności wykonywane przez swoich kolegów i koleżanki, stosując przysłówki częstotliwości. Nazywa czynności na obrazkach. Mówi, o której wykonuje podane czynności. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie). 4 / 24

5 Krótko i częściowo poprawnie opisuje czynności swojego typowego dnia. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz). Krótko odpowiada na pytania dotyczące życia codziennego. Częściowo poprawnie prowadzi proste rozmowy: zadaje pytania dotyczące życia codziennego i odpowiada na nie. Samodzielnie i poprawnie opisuje czynności typowego dnia (swojego i innych osób) i komentuje je. Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz). Zadaje pytania i odpowiada na pytania dotyczące życia codziennego. Swobodnie prowadzi proste rozmowy: zadaje pytania dotyczące życia codziennego i odpowiada na nie, komentuje odpowiedzi uzyskane od kolegi lub koleżanki. maturalnego (sekcja study4matura) Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Wskazuje sylaby akcentowane w podanych wyrazach i poprawnie je wymawia. maturalnego (sekcja matura2know) Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test typu prawda/fałsz) oraz słuchanie (test wyboru). Krótko odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Częściowo poprawnie uzupełnia dialog oraz odgrywa podobne rozmowy. Częściowo poprawnie uzupełnia pytania i dobiera do nich przykładowe odpowiedzi. Zadaje pytania i krótko odpowiada na niektóre z nich w parach. Dobiera fragmenty tekstu do odpowiednich części zadania egzaminacyjnego. Częściowo poprawnie pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test typu prawda/fałsz) oraz słuchanie (test wyboru). Odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Poprawnie uzupełnia dialog. Odgrywa podobne rozmowy. Poprawnie uzupełnia pytania i dobiera do nich przykładowe odpowiedzi. Zadaje pytania i odpowiada na nie w parach. Dobiera fragmenty tekstu do odpowiednich części zadania egzaminacyjnego. Poprawnie pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. Unit 3 urban life 5 / 24

6 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 3. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 3, w szczególności: nazwy sklepów, przedmioty, które można w nich kupić, typowe rzeczowniki niepoliczalne, pokoje i pomieszczenia w domu, meble i wyposażenie wnętrz, miejsca w mieście, przymiotniki wyrażające opinie. Umiejętności językowe Rozpoznaje typowe rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Częściowo poprawnie stosuje je wraz z wyrazami some i any w konstrukcji there is/are. Zna zasady użycia much, many, a lot of, how much, how many. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (dobieranie i test typu prawda/fałsz). Dobiera przedmioty do sklepów, w których można je kupić. Pisze krótkie zdania typu You can buy paper at a stationer's. Mówi, jakie sklepy znajdują się w jego miejscu zamieszkania. Krótko i częściowo poprawnie odpowiada na pytania dotyczące zakupów i centrów handlowych. Pyta i odpowiada na pytania dotyczące obrazków w podręczniku. Częściowo poprawnie stosuje strukturę there is/are oraz słowa some/any. W większości poprawnie dobiera wypowiedzi (przeczytane i wysłuchane) do zdjęć. Mówi, w których pomieszczeniach wykonuje podane w podręczniku czynności. W większości poprawnie opisuje pomieszczenia na zdjęciach w podręczniku. Rozpoznaje typowe rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Poprawnie stosuje je wraz z wyrazami some i any w konstrukcji there is/are. Zna zasady użycia much, many, a lot of, how much, how many. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (dobieranie i test typu prawda/fałsz). Dobiera przedmioty do sklepów, w których można je kupić. Pisze zdania typu You can buy paper at a stationer's. Mówi, jakie sklepy znajdują się w jego miejscu zamieszkania. Samodzielnie i poprawnie odpowiada na pytania dotyczące zakupów i centrów handlowych. Pyta i odpowiada na pytania dotyczące obrazków w podręczniku. Poprawnie stosuje strukturę there is/are oraz słowa some/any. Dobiera wypowiedzi (przeczytane i wysłuchane) do zdjęć. Mówi, w których pomieszczeniach wykonuje podane w podręczniku czynności. Poprawnie opisuje pomieszczenia na zdjęciach w podręczniku. Samodzielnie opisuje własnej mieszkanie. 6 / 24

7 Układa kilka zdań z much, many i a lot of, które opisują jego pokój. Opisuje swój pokój. Używa much, many i a lot of. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie, test typu prawda/fałsz). Znajduje w tekście przymiotniki i mówi, co opisują. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie, test typu prawda/fałsz). Znajduje w tekście przymiotniki i mówi, co opisują. maturalnego (sekcja matura real time) Układa kilka prostych zdań z poznanymi przymiotnikami, by opisać miejsca w swojej miejscowości. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (test wyboru, wyszukiwanie informacji). Robi listę miejsc, które znajdują się w jego miejscu zamieszkania. Dobiera odpowiedzi do pytań dotyczących miast. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania, podając informacje o swoim miejscu zamieszkania. W kilku zdaniach opisuje swoje miejsce zamieszkania. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie (test wyboru) i uzupełnia dialog odpowiednimi wyrażeniami. Odgrywa rozmowę częściowo poprawnie udziela wskazówek, jak dotrzeć do wybranego miejsca. Wyszukuje informacje w przeczytanej wiadomości. Częściowo poprawnie pisze wiadomość przekazuje część wymaganych informacji. Opisuje miejsca w swojej miejscowości. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (test wyboru, wyszukiwanie informacji). Robi listę miejsc, które znajdują się w jego miejscu zamieszkania. Dobiera odpowiedzi do pytań dotyczących miast. Poprawnie odpowiada na pytania, podając informacje o swoim miejscu zamieszkania. Pisze wyczerpujący opis swojego miejsca zamieszkania. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. Uzupełnia dialog odpowiednimi wyrażeniami. Odgrywa rozmowę poprawnie udziela wskazówek, jak dotrzeć do wybranego miejsca. Wyszukuje informacje w przeczytanej wiadomości. Poprawnie pisze wiadomość przekazuje wszystkie wymagane informacje. maturalnego (sekcja matura2know) Wskazuje fragmenty tekstu odpowiadające częściom zadania egzaminacyjnego. Częściowo poprawnie pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Wskazuje fragmenty tekstu odpowiadające częściom zadania egzaminacyjnego. Poprawnie pisze wiadomość (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. Unit 4 keep fit 7 / 24

8 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 4. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 4, w szczególności: dyscypliny sportowe, wyrażenia z go, play i do, części ciała, nazwy chorób i proste sposoby ich leczenia, przysłówki, sporty ekstremalne i przymiotniki je opisujące. Umiejętności językowe Zna zasady tworzenia form z czasownikiem can. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna zasady tworzenia przysłówków. Częściowo poprawnie używa ich w zadaniach językowych. Dobiera nazwy sportów do zdjęć. Tworzy wyrażenia typu play, go, do + nazwa sportu. W większości poprawnie rozwiązuje quiz dotyczący sportu. Zadaje koledze lub koleżance pytania z quizu. Nazywa części ciała. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test typu prawda/fałsz) i słuchanie (robienie notatek). Na podstawie wskazówek w podręczniku krótko opisuje problemy ze zdrowiem. Dobiera nazwy sportów do zdjęć i fragmentów tekstu. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (test typu prawda/fałsz). Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (uzupełnianie informacji, test wyboru, poprawianie informacji). Układa pytania dotyczące sportu w odpowiedniej kolejności. Zna zasady tworzenia form z czasownikiem can. Częściowo Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna zasady tworzenia przysłówków. Poprawnie używa ich w zadaniach językowych (w tym poprawnie stosuje formy nieregularne). Dobiera nazwy sportów do zdjęć. Tworzy wyrażenia typu play, go, do + nazwa sportu. Mówi, jakie sporty uprawia. W większości poprawnie rozwiązuje quiz dotyczący sportu. Zadaje koledze lub koleżance pytania z quizu. Odpowiada na nie. Nazywa części ciała. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test typu prawda/fałsz) i słuchanie (robienie notatek). Na podstawie wskazówek w podręczniku krótko opisuje problemy ze zdrowiem. Sugeruje proste rozwiązania tych problemów. Dobiera nazwy sportów do zdjęć i fragmentów tekstu. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (test typu prawda/fałsz). Krótko opisuje poznane sporty, używając podanych przymiotników. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (uzupełnianie informacji, test wyboru, poprawianie informacji). Układa pytania dotyczące sportu w odpowiedniej kolejności. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, odpowiada na te pytania. 8 / 24

9 maturalnego (sekcja study4matura) Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Wskazuje wyrazy akcentowane w podanych wyrażeniach i poprawnie je wymawia. maturalnego (sekcja matura2know) Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie) oraz słuchanie (dobieranie). Krótko odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Częściowo poprawnie uzupełnia dialog oraz odgrywa podobne rozmowy. Do podanych pytań częściowo poprawnie dobiera krótkie odpowiedzi oraz ich rozwinięcia. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, zadaje pytania i krótko odpowiada na niektóre z nich. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie) oraz słuchanie (dobieranie). Odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Poprawnie uzupełnia dialog. Swobodnie odgrywa podobne rozmowy. Do podanych pytań poprawnie dobiera krótkie odpowiedzi oraz ich rozwinięcia. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, zadaje pytania i dość wyczerpująco na nie odpowiada. Unit 5 eat well Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 5. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 5, w szczególności: nazwy produktów spożywczych, czynności czasu wolnego i obowiązków domowe, sposoby przyrządzania potraw. Zna zasady użycia czasowników like, love, hate z formą -ing. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna podstawowe zasady użycia przedimka nieokreślonego i określonego. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania gramatyczne. Zna zasady użycia czasowników like, love, hate z formą -ing. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna podstawowe zasady użycia przedimka nieokreślonego i określonego. Poprawnie rozwiązuje zadania gramatyczne. Umiejętności językowe Znajduje i nazywa produkty spożywcze na zdjęciu. Krótko Znajduje i nazywa produkty spożywcze na zdjęciu. Wyczerpująco 9 / 24

10 maturalnego (sekcja matura real time) odpowiada na pytania dotyczące żywności i żywienia. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (odpowiadanie na pytania) i słuchanie (uzupełnianie luk, test typu prawda/fałsz). Wymienia produkty, które są zdrowe i które nie są zdrowe. Odpowiada na pytania typu Do you like (tidying your room)? Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (test typu prawda/fałsz). Uzupełnia tekst przepisu kulinarnego podanymi wyrazami. Częściowo poprawnie pisze przepis na bardzo prostą potrawę. Rozwiązuje quiz dotyczący żywności i odczytuje swój wynik. Rozmawia z kolegą lub koleżanką na temat quizu: mówi, które odpowiedzi wydają mu się poprawne. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie, test wyboru). Mówi, czy zgadza się z podanymi opiniami związanymi z treścią tekstu. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz). Układa pytania z rozsypanych słów. Pyta o ceny produktów w kawiarni oraz częściowo poprawnie je podaje. Uzupełnia luki w dialogu. Częściowo poprawnie odgrywa scenkę w kawiarni. Odpowiada na pytania dotyczące pocztówki. Znajduje wyrażenia typowe dla tego typu tekstu. Częściowo poprawnie pisze pocztówkę przekazuje większość wymaganych informacji. odpowiada na pytania dotyczące żywności i żywienia. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (odpowiadanie na pytania) i słuchanie (uzupełnianie luk, test typu prawda/fałsz). Wymienia produkty, które są zdrowe i które nie są zdrowe. Krótko komentuje swoje wypowiedzi. Zadaje pytania typu Do you like (tidying your room)? oraz odpowiada na pytania tego typu. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (test typu prawda/fałsz). Uzupełnia tekst przepisu kulinarnego podanymi wyrazami. Poprawnie pisze przepis na stosunkowo prostą potrawę. Rozwiązuje quiz dotyczący żywności i odczytuje swój wynik. Rozmawia z kolegą lub koleżanką na temat quizu: mówi, które odpowiedzi wydają mu się poprawne, zgadza się lub nie z opiniami kolegi lub koleżanki. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie, test wyboru). Mówi, czy zgadza z podanymi opiniami związanymi z treścią tekstu. Uzasadnia swoje opinie. Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz). Układa pytania z rozsypanych słów. Samodzielnie na nie odpowiada. Poprawnie pyta o ceny produktów w kawiarni oraz je podaje. Uzupełnia luki w dialogu. Swobodnie i poprawnie odgrywa scenkę w kawiarni. Odpowiada na pytania dotyczące pocztówki. Znajduje wyrażenia typowe dla tego typu tekstu. Poprawnie pisze pocztówkę przekazuje wszystkie wymagane informacje. 10 / 24

11 maturalnego (sekcja matura2know) Ocenia przykładową wypowiedź kandydata. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, częściowo poprawnie wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli). Częściowo poprawnie pisze pocztówkę z obozu sportowego przekazuje część wymaganych informacji. Ocenia przykładową wypowiedź kandydata. Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli). Samodzielnie pisze pocztówkę z obozu sportowego przekazuje wszystkie wymagane informacje. Unit 6 my time Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 6. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 6, w szczególności: sposoby spędzania czasu wolnego, nazwy ubrań i dodatków, słowa związane z internetem i nowoczesnymi sposobami komunikacji. Umiejętności językowe Zna zasady tworzenia form czasu Present Continuous. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna zasady użycia czasów Present Simple i Present Continuous. Częściowo poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych: poprawnie tworzy formy, ale czasami myli czas, który należy użyć. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (odpowiadanie na pytania, dobieranie). Bardzo krótko odpowiada na pytania dotyczące własnych preferencji z związanych z komunikacją i telefonami komórkowymi. Uczestniczy w grze-zgadywance: zadaje pytania i odpowiada na nie. Częściowo poprawnie opisuje, co robią osoby na zdjęciach w podręczniku. Zna zasady tworzenia form czasu Present Continuous. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna zasady użycia czasów Present Simple i Present Continuous. Poprawnie używa ich w zadaniach gramatycznych. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (odpowiadanie na pytania, dobieranie). Krótko odpowiada na pytania dotyczące własnych preferencji związanych z komunikacją i telefonami komórkowymi. Aktywnie uczestniczy w grze-zgadywance: zadaje pytania i odpowiada na nie. Opisuje, co robią osoby na zdjęciach w podręczniku. 11 / 24

12 Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (układanie w kolejności, odpowiadanie na pytania). Składa proste propozycje. Nazywa ubrania widoczne na zdjęciach. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (test typu prawda/fałsz). Krótko ocenia styl ubioru osób przedstawionych w podręczniku. Mówi, kto jest dla niego ikoną stylu. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (układanie w kolejności, odpowiadanie na pytania). Samodzielnie prowadzi krótkie rozmowy: składa propozycja, akceptuje lub odrzuca usłyszane propozycje. Nazywa ubrania widoczne na zdjęciach. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (test typu prawda/fałsz). Ocenia styl ubioru osób przedstawionych w podręczniku. Mówi, kto jest dla niego ikoną stylu. Uzasadnia swój wybór. Opisuje ubrania, które ma na sobie oraz ubrania, które zwykle nosi. Opisuje ubrania, które ma na sobie oraz ubrania, które zwykle nosi. Przygotowuje krótki opis osoby przedstawionej w podręczniku. Uzupełnia kwestionariusz. Rozmawia z kolegą o koleżanką: zadaje pytania z kwestionariusza i krótko na nie odpowiada. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (wybór intencji autora, test typu prawda/fałsz) i słuchanie (dobieranie). Wypowiada się na temat wskazówek z przeczytanego tekstu. Poprawnie uzupełnia opis zdjęcia w podręczniku. Częściowo poprawnie opisuje inne zdjęcie. Uzupełnia kwestionariusz. Rozmawia z kolegą o koleżanką: zadaje pytania z kwestionariusza i odpowiada na nie wyczerpująco. Przekazuje informacje, które uzyskał od kolegi lub koleżanki. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (wybór intencji autora, test typu prawda/fałsz) i słuchanie (dobieranie). Wypowiada się na temat wskazówek z przeczytanego tekstu. Samodzielnie proponuje inne wskazówki. Poprawnie uzupełnia opis zdjęcia w podręczniku. Poprawnie opisuje inne zdjęcie. Odpowiada na pytania dotyczące komputerów i internetu. maturalnego (sekcja study4matura) Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie wymawia podane wyrazy. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie) i słuchanie (test wyboru). Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie) i słuchanie (test wyboru). Krótko odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Częściowo poprawnie uzupełnia opis zdjęcia. Odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Uzupełnia opis zdjęcia. Częściowo poprawnie uzupełnia opis zdjęcia. Poprawnie uzupełnia opis zdjęcia. 12 / 24

13 maturalnego (sekcja matura2know) Unit 7 festival fever Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 7. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 7, w szczególności: nazwy gatunków muzyki, słowa opisujące festiwale muzyczne, święta i ich obchody, czasowniki nieregularne. Umiejętności językowe Zna zasady użycia czasownika to be w czasie przeszłym. Poprawnie wymawia formy was(n't) i were(n't). Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna zasady tworzenia form twierdzących czasu Past Simple. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna część wprowadzonych czasowników nieregularnych. W większości poprawnie wymawia czasowniki regularne w czasie przeszłym. Rozpoznaje część gatunków muzycznych. Odpowiada pojedynczymi wyrazami na pytania dotyczące muzyki i koncertów. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test typu prawda/fałsz, odpowiadanie na pytania). Zadaje pytania z podręcznika, które dotyczą muzyki. Odpowiada na nie używając krótkich wyrażeń. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie, Zna zasady użycia czasownika to be w czasie przeszłym. Poprawnie wymawia formy was(n't) i were(n't). Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna zasady tworzenia form twierdzących czasu Past Simple. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna większość wprowadzonych czasowników nieregularnych. Poprawnie wymawia czasowniki regularne w czasie przeszłym. Rozpoznaje gatunki muzyczne. Krótko odpowiada na pytania dotyczące muzyki. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test typu prawda/fałsz, odpowiadanie na pytania). Samodzielnie prowadzi krótkie rozmowy z kolegą lub koleżanką: pyta o ulubione gatunki muzyczne, wykonawców itd. z przeszłości. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie, test typu 13 / 24

14 maturalnego (sekcja matura real time) test typu prawda/fałsz). Na zdjęciach w podręczniku znajduje podane przedmioty. Krótko mówi, jak świętuje nowy rok. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (uzupełnianie tabeli). Na podstawie uzyskanych informacji opisuje, co robiły osoby w czasie weekendu. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie tytułów, test typu prawda/fałsz). Mówi, które święto chciałby zobaczyć. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia oraz rozwiązuje zadanie na słuchanie (test wyboru). Krótko odpowiada na pytania dotyczące świąt w swoim kraju. Częściowo poprawnie pisze bardzo krótki i prosty tekst, opisujący święto, w którym brał udział. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (odpowiadanie na pytania) oraz uzupełnia luki w dialogu. Odgrywa dialog z podręcznika. Częściowo poprawnie odgrywa scenkę na dworcu kolejowym i w kinie przekazuje i uzyskuje część wymaganych informacji. prawda/fałsz). Na zdjęciach w podręczniku znajduje podane przedmioty. Wyczerpująco mówi, jak świętuje nowy rok. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (uzupełnianie tabeli). Na podstawie uzyskanych informacji opisuje, co robiły osoby w czasie weekendu. Opisuje, co robił w czasie ostatniego weekendu. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie tytułów, test typu prawda/fałsz). Krótko wypowiada się na temat świąt opisanych w podręczniku. Samodzielnie odpowiada na pytania do zdjęcia. Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (test wyboru). Odpowiada na pytania dotyczące świąt w swoim kraju. Samodzielnie i poprawnie pisze krótki tekst, opisujący święto, w którym brał udział. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (odpowiadanie na pytania) oraz uzupełnia luki w dialogu. Odgrywa dialog z podręcznika. Poprawnie odgrywa scenkę na dworcu kolejowym i w kinie przekazuje i uzyskuje wszystkie informacje. Czyta list dobiera informacje do akapitów oraz nazywa poszczególne części listu. Częściowo poprawnie pisze list prywatny przekazuje część wymaganych informacji. Czyta list dobiera informacje do akapitów oraz nazywa poszczególne części listu. Poprawnie pisze list prywatny przekazuje wszystkie wymagane informacje. maturalnego (sekcja matura2know) Wskazuje w tekście fragmenty odpowiadające częściom zadania egzaminacyjnego. Częściowo poprawnie pisze list prywatny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje część wymaganych informacji. Wskazuje w tekście fragmenty odpowiadające częściom zadania egzaminacyjnego. Uzupełnia luki w tekście. Poprawnie pisze list prywatny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. 14 / 24

15 Unit 8 weird science Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 8. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 8, w szczególności: nazwy prostych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, czasowniki opisujące odkrycia i wynalazki oraz wyrażenia je opisujące. Umiejętności językowe Zna zasady tworzenia form przeczących i pytań w czasie Past Simple. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Częściowo poprawnie tworzy pytania o podmiot i dopełnienie w czasie Past Simple. Mówi, jakich urządzeń używa codziennie. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie, uzupełnianie diagramu). Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchania (test typu prawda/fałsz). Zadaje pytania z quizu koledze lub koleżance. Odpowiada na pytania słowami yes/no. Dobiera pytania do odpowiedzi. Zapisuje własne odpowiedzi do wprowadzonych pytań opisuje wizytę w galerii lub muzeum. Zna zasady tworzenia form przeczących i pytań w czasie Past Simple. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Poprawnie tworzy pytania o podmiot i dopełnienie w czasie Past Simple. Mówi, jakich urządzeń używa codziennie. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie, uzupełnianie diagramu). Komentuje informacje uzyskane z przeczytanego tekstu. Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchania (test typu prawda/fałsz). Zadaje pytania z quizu koledze lub koleżance i odpowiada na nie, krótko komentuje odpowiedzi. Dobiera pytania do odpowiedzi. Zapisuje własne odpowiedzi do wprowadzonych pytań opisuje wizytę w galerii lub muzeum. Stosuje słowa first, next, then. Prowadzi z kolegą lub koleżanką proste rozmowy na temat wizyty w galerii lub muzeum. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (uzupełnianie luk, dobieranie, test wyboru). Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (uzupełnianie luk, dobieranie, test wyboru). Układa zdania z podanymi przymiotnikami. Dobiera opisy do odpowiednich wynalazków. Mówi, jaki Dobiera opisy do odpowiednich wynalazków. Mówi, jaki wynalazek 15 / 24

16 wynalazek jest według niego najważniejszy. jest według niego najważniejszy oraz wyczerpująco uzasadnia swój wybór. maturalnego (sekcja study4matura) Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. W odpowiednich miejscach w zdaniu wstawia pauzy. Poprawnie czyta zdania. maturalnego (sekcja matura2know) Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test wyboru) oraz słuchanie (test typu prawda/fałsz). Krótko odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Częściowo poprawnie wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) według podanych wskazówek. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie egzaminacyjne opisuje zdjęcie oraz odpowiada na pytania do niego. W większości poprawnie uzupełnia fragmenty przykładowej odpowiedzi kandydata. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test wyboru) oraz słuchanie (test typu prawda/fałsz). Odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Poprawnie wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) według podanych wskazówek. Poprawnie rozwiązuje zadanie egzaminacyjne opisuje zdjęcie oraz odpowiada na pytania do niego. Poprawnie uzupełnia fragmenty przykładowej odpowiedzi kandydata oraz samodzielne opowiada o wydarzeniach z przeszłości. Unit 9 go green! Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 9. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 9, w szczególności: środowisko naturalne i jego ochrona, przymiotniki, pogoda. Zna zasady tworzenia form stopnia wyższego przymiotników. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna zasady użycia czasownika will dla wyrażania przewidywań Zna zasady tworzenia form stopnia wyższego przymiotników. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych, w tym formy nieregularne. Zna zasady użycia czasownika will dla wyrażania przewidywań 16 / 24

17 Umiejętności językowe dotyczących wydarzeń w przyszłości. Częściowo poprawnie używa go w zadaniach gramatycznych. Wypełnia kwestionariusz dotyczący ekologii. Mówi, które z podanych czynności wykonuje. Krótko odpowiada na pytania dotyczące zdjęcia. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (test wyboru). Mówi, czy jego rodzina prowadzi ekologiczny styl życia. Układa proste zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym, by porównywać przedmioty. Krótko i częściowo poprawie odpowiada na pytania dotyczące środowiska naturalnego i pogody w swoim kraju. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie). Mówi, czy jest optymistą czy pesymistą jeśli chodzi o kwestie klimatu i zanieczyszczenia środowiska. Nazywa pogodę na obrazkach w podręczniku. Tworzy rzeczowniki od podanych przymiotników. Częściowo rozwiązuje zadanie na słuchanie (uzupełnianie tabeli). Układa proste zdania, by wyrażać swoje przewidywania dotyczące wydarzeń w przyszłości. Krótko odpowiada na pytania dotyczące koncertów charytatywnych. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie, test typu prawda/fałsz). Dobiera sławne osoby do akcji charytatywnych (na podstawie nagrania). Krótko opowiada o innej znanie osobie. dotyczących wydarzeń w przyszłości. Poprawnie używa go w zadaniach gramatycznych. Wypełnia kwestionariusz dotyczący ekologii. Mówi, które z podanych czynności wykonuje. Prowadzi krótkie rozmowy z kolegą lub koleżanką na podstawie kwestionariusza. Wyczerpująco odpowiada na pytania dotyczące zdjęcia. Rozwiązuje zadanie na czytanie (test wyboru). Opowiada o stylu życia swojej rodziny. Układa zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym, by porównywać proste przedmioty. Prowadzi krótkie rozmowy z kolegą lub koleżanką. Wyczerpująco odpowiada na pytania dotyczące środowiska naturalnego i pogody w swoim kraju. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie). Komentuje informacje z przeczytanego tekstu. Mówi, czy jest optymistą czy pesymistą jeśli chodzi o kwestie klimatu i zanieczyszczenia środowiska. Nazywa pogodę na obrazkach w podręczniku. Tworzy rzeczowniki od podanych przymiotników. Rozwiązuje zadanie na słuchanie (uzupełnianie tabeli). Swobodnie wyraża swoje przewidywania dotyczące wydarzeń w przyszłości. W tym mówi, jaka może być pogoda w najbliższy weekend i w kolejnym miesiącu. Odpowiada na pytania dotyczące koncertów charytatywnych. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie, test typu prawda/fałsz). Dobiera sławne osoby do akcji charytatywnych (na podstawie nagrania). Swobodnie i poprawnie wypowiada się na temat innej 17 / 24

18 znanej osoby. Dobiera problemy związane ze środowiskiem naturalnym do obrazków. Krótko opisuje problem i sugeruje jego rozwiązanie. Dobiera problemy związane ze środowiskiem naturalnym do obrazków. W małych grupach dyskutuje, jakie są ważne problemy w jego miejscu zamieszkania oraz proponuje sposoby ich rozwiązania. Krótko opisuje wnioski z dyskusji w grupie. maturalnego (sekcja matura real time) Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Uzupełnia luki w dialogu. Częściowo poprawnie odgrywa scenkę w sklepie z ubraniami przekazuje i uzyskuje część wymaganych informacji. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Uzupełnia luki w dialogu. Odgrywa scenkę w sklepie z ubraniami przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje. maturalnego (sekcja matura2know) Częściowo poprawnie pisze ogłoszenie, w którym opisuje zgubiony przedmiot przekazuje większość wymaganych informacji. Poprawnie opisuje zdjęcie. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania z nim związane. Wskazuje fragmenty tekstu odpowiadające częściom zadania egzaminacyjnego. Częściowo poprawnie pisze ogłoszenie (krótki tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Pisze ogłoszenie, w którym opisuje zgubiony przedmiot przekazuje wszystkie wymagane informacje. Poprawnie opisuje zdjęcie i odpowiada na pytania z nim związane. Wskazuje fragmenty tekstu odpowiadające częściom zadania egzaminacyjnego. Poprawnie pisze ogłoszenie (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. Unit 10 getting away Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 10. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 10, w szczególności: przymiotniki, słownictwo dotyczące wakacji (rodzaje zakwaterowania, podróżowanie i środki transportu). Zna zasady tworzenia form stopnia najwyższego przymiotników. Zna zasady tworzenia form stopnia najwyższego przymiotników. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych, w tym formy 18 / 24

19 Umiejętności językowe Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna zasady użycia konstrukcji be going to dla wyrażenia intencji i planów na przyszłość. Częściowo poprawnie używa jej w zadaniach gramatycznych. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (odpowiadanie na pytania). Układa proste zdania z przymiotnikami w stopniu najwyższym, by porównywać przedmioty. Rozwiązuje zadanie na czytanie (odpowiadanie na pytania). Krótko odpowiada na pytania dotyczące różnych miejsc w swoim miejscu zamieszkania. Nazywa rodzaje wakacji przedstawione na zdjęciach w podręczniku. Mówi, jakie jest najlepsze miejsce na spędzenie wakacji w swoim kraju. Dobiera odpowiedzi do pytań dotyczących wakacji. Częściowo poprawnie odpowiada na podobne pytania dotyczące własnych wakacji. Rozwiązuje zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz). Na podstawie uzyskanych informacji opisuje plany na przyszłość. Pisze, co zamierza robić w następny weekend. Uzupełnia diagram odpowiednimi wyrażaniami dotyczącymi środków transportu i podróżowania. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (uzupełnianie zdań, dobieranie). nieregularne. Zna zasady użycia konstrukcji be going to dla wyrażenia intencji i planów na przyszłość. Poprawnie używa jej w zadaniach gramatycznych. Porównuje miejsca w Wielkiej Brytanii i Polsce. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (odpowiadanie na pytania). Układa zdania z przymiotnikami w stopniu najwyższym, by porównywać przedmioty. Rozwiązuje zadanie na czytanie (odpowiadanie na pytania). Odpowiada na pytania dotyczące różnych miejsc w swoim miejscu zamieszkania. Komentuje odpowiedzi podane przez kolegę lub koleżankę. Nazywa rodzaje wakacji przedstawione na zdjęciach w podręczniku. Wypowiada się na temat miejsc wakacyjnych w swoim kraju. Dobiera odpowiedzi do pytań dotyczących wakacji. Prowadzi rozmowy dotyczące wakacji: zadaje pytania z podręcznika i swobodnie na nie odpowiada. Rozwiązuje zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz). Na podstawie uzyskanych informacji opisuje plany na przyszłość. Prowadzi proste rozmowy z kolegą lub koleżanką: pyta o plany na przyszłość i odpowiada na pytania tego typu. Pisze, co zamierza robić w następny weekend. Pyta kolegę o koleżankę o jego/jej plany i odpowiada na pytania tego typu. Uzupełnia diagram odpowiednimi wyrażaniami dotyczącymi środków transportu i podróżowania. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (uzupełnianie zdań, dobieranie). 19 / 24

20 Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (test wyboru). Krótko odpowiada na pytania dotyczące osoby opisanej w nagraniu. Częściowo poprawnie odgrywa wywiad z osobą z nagrania. Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (test wyboru). Odpowiada na pytania dotyczące osoby opisanej w nagraniu. Poprawnie i swobodnie odgrywa wywiad z osobą z nagrania. maturalnego (sekcja study4matura) Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie dobiera wyrazy do dźwięków, które zawierają i prawidłowo je wymawia. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie). Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (dobieranie). maturalnego (sekcja matura2know) Krótko odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Częściowo poprawnie uzupełnia opis zdjęcia oraz odpowiada na pytania z nim związane. Dobiera niektóre spośród podanych wypowiedzi do ich autora (zdającego czy egzaminatora). Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, częściowo poprawnie wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli). Częściowo poprawnie pisze pocztówkę (krótki tekst użytkowy) przekazuje część wymaganych informacji. Odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Poprawnie uzupełnia opis zdjęcia oraz odpowiada na pytania z nim związane. Dobiera podane wypowiedzi do ich autora (zdającego czy egzaminatora). Pracując w parze z kolegą lub koleżanką, poprawnie wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli). Poprawnie pisze pocztówkę (krótki tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. Unit 11 nice work? Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 11. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 11, w szczególności: nazwy zawodów i słowa związane z pracą, obowiązki w pracy, uczucia, cechy charakteru, czasowniki złożone. 20 / 24

21 Umiejętności językowe Zna zasady użycia czasownika have to, by opisywać obowiązki. Częściowo poprawnie używa go w zadaniach gramatycznych. Zna zaimki miejsca i czasu. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Wyszukuje część informacji w przeczytanym tekście. Mówi, którą pracę wolałby wykonywać. Uczestniczy w grze-zgadywance: odpowiada na pyta o obowiązki osób wykonujących różne zawody. Nazywa uczucia przedstawione na obrazkach. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (dobieranie). Odpowiada na niektóre pytania dotyczące uczuć w różnych sytuacjach. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie). Krótko wypowiada się na temat pomysłów przedstawionych w artykule. Nazywa cechy charakteru ważne dla różnych osób i zawodów. Mówi, jakie są jego cechy charakteru. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (test wyboru). Mówi, która praca jest ciekawsza. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz). Mówi, którą pracę wolałby wykonywać. Zna zasady użycia czasownika have to, by opisywać obowiązki. Poprawnie używa go w zadaniach gramatycznych. Zna zaimki miejsca i czasu. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Wyszukuje część informacji w przeczytanym tekście. Mówi, którą pracę wolałby wykonywać. Podaje definicje prostych zawodów. Aktywnie uczestniczy w grze-zgadywance: pyta o obowiązki osób wykonujących różne zawody i odpowiada na nie. Nazywa uczucia przedstawione na obrazkach. Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (dobieranie). Odpowiada na pytania dotyczące uczuć w różnych sytuacjach. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (dobieranie). Wypowiada się na temat pomysłów przedstawionych w artykule. Nazywa cechy charakteru ważne dla różnych osób i zawodów. Pyta kolegę lub koleżankę o jego/jej cechy charakteru. Odpowiada na pytania tego typu, krótko komentuje swoje odpowiedzi. Przekazuje informacje uzyskane od kolegi lub koleżanki. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (test wyboru). Odgaduje znaczenie wyrażeń na podstawie kontekstu. Mówi, która praca jest ciekawsza. Poprawnie rozwiązuje zadanie na słuchanie (test typu prawda/fałsz). Mówi, którą pracę wolałby wykonywać i wyjaśnia dlaczego. maturalnego (sekcja matura real time) Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. Dobiera sekcje do odpowiednich części listu. Częściowo poprawnie pisze list formalny przekazuje część wymaganych informacji. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie. Dobiera sekcje do odpowiednich części listu. Poprawnie pisze list formalny przekazuje wszystkie wymagane informacje. 21 / 24

22 Układa pytania w odpowiedniej kolejności, uzupełnia pytania. Częściowo poprawnie odgrywa scenkę między właścicielem sklepu a osobą starającą się o pracę. Przekazuje i uzyskuje większość wymaganych informacji. Układa pytania w odpowiedniej kolejności, uzupełnia pytania. Poprawnie odgrywa scenkę między właścicielem sklepu a osobą starającą się o pracę. Przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje. maturalnego (sekcja matura2know) Uzupełnia opis zdjęcia. Częściowo poprawnie odpowiada na pytania z nim związane. W większości poprawnie układa list w odpowiedniej kolejności. Częściowo poprawnie pisze list formalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje część wymaganych informacji. Uzupełnia opis zdjęcia. Poprawnie odpowiada na pytania z nim związane. Poprawnie układa list w odpowiedniej kolejności. Poprawnie pisze list formalny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje część wymaganych informacji. Unit 12 our world Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 12. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 12, w szczególności: wyrażenia opisujące poprawne zachowanie, słowa związane z polityką i partiami politycznymi, czasowniki nieregularne. Zna zasady tworzenia i używania form pierwszego trybu warunkowego. Częściowo poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna zasady tworzenia form i użycia czasu Present Perfect. Częściowo poprawnie stosuje jego formy w zadaniach gramatycznych. Zna część wprowadzonych form past participle. Zna zasady tworzenia i używania form pierwszego trybu warunkowego. Poprawnie stosuje je w zadaniach gramatycznych. Zna zasady tworzenia form i użycia czasu Present Perfect. Poprawnie stosuje jego formy w zadaniach gramatycznych. Zna większość wprowadzonych form past participle. Umiejętności językowe Krótko odpowiada na pytania dotyczące poprawnego wychowania. Odpowiada na pytania dotyczące poprawnego wychowania. Łączy ze 22 / 24

23 Łączy ze sobą połówki zdań, by utworzyć wskazówki dotyczące prawidłowego zachowania. Udziela prostych wskazówek turystom na podstawie tekstu w podręczniku. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (odpowiadanie na pytania). Uzupełnia diagram nowymi słowami. Zadaje pytania typu Have you ever...? i odpowiada na pytania tego typu. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (odpowiadanie na pytania, wyszukiwanie informacji). Krótko odpowiada na pytania dotyczące treści tekstu. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (test wyboru, robienie notatek). Dobiera przykładowe zdania do poznanych funkcji językowych. Krótko i częściowo poprawnie wypowiada się na wybrany temat. sobą połówki zdań, by utworzyć wskazówki dotyczące prawidłowego zachowania. Porównuje wskazówki w podręczniku z zasadami obowiązującymi w swoim kraju. Udziela prostych wskazówek turystom na podstawie tekstu w podręczniku oraz wiedzy o własnym miejscu zamieszkania. Poprawnie rozwiązuje zadanie na czytanie (odpowiadanie na pytania). Uzupełnia diagram nowymi słowami. Krótko odpowiada na pytania dotyczące polityki w swoim kraju. Zadaje pytania typu Have you ever...? i odpowiada na pytania tego typu. Przekazuje informacje uzyskane od kolegi lub koleżanki. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (odpowiadanie na pytania, wyszukiwanie informacji). Krótko odpowiada na pytania dotyczące treści tekstu. Znajduje w tekście wyrazy o określonym znaczeniu. Poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie (test wyboru, robienie notatek). Dobiera przykładowe zdania do poznanych funkcji językowych. Poprawnie wypowiada się na kilka wybranych tematów. maturalnego (sekcja study4matura) Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie rozwiązuje zadania leksykalno-gramatyczne. Poprawnie wymawia formy czasownika have to. Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test wyboru). Krótko odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Częściowo poprawnie wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) według podanych wskazówek. Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie (test wyboru). Odpowiada na niektóre pytania z rozmowy wstępnej. Poprawnie wykonuje zadanie egzaminacyjne (rozmowa z odgrywaniem roli) według podanych wskazówek. Poprawnie opisuje zdjęcie. Częściowo poprawnie odpowiada na Poprawnie opisuje zdjęcie i odpowiada na pytania z nim związane. 23 / 24

24 maturalnego (sekcja matura2know) pytania z nim związane. Uzupełnia list podanymi wyrażeniami. Częściowo poprawnie pisze podobny list prywatny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje większość wymaganych informacji. Uzupełnia list podanymi wyrażeniami. Poprawnie pisze podobny list prywatny (dłuższy tekst użytkowy) przekazuje wszystkie wymagane informacje. 24 / 24

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

real life elementary

real life elementary KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA LOOK 1

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA LOOK 1 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA LOOK 1 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe) oraz określenie stopnia

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe alfabet dane personalne liczby 1100 kolory przybory szkolne polecenia, zna i częściowo poprawnie stosuje zasady tworzenia liczby mnogiej

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2 PLAN WYNIKOWY Upbeat 2 Unit 1 Family life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1, w szczególności: nazwy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate PLAN WYNIKOWY real life intermediate Unit 1 learning style Środki językowe Umiejętności językowe Poziom podstawowy Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna formy i zasady użycia czasów Present Simple

Bardziej szczegółowo

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego oddział IV I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: klasa IV W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJE I PÓŁROCZE ZAKRES GRAMATYCZNY Czas present

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Zaczarnie 2015/2016 1 / 17 KRYTERIA OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi NIE otrzymuje uczeń, którego luki w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 Język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi niedostateczną otrzymuje uczeń, nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE

WYMAGANIA PROGRAMOWE Znajomość środków językowych Rozumienie wypowiedzi NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. WYMAGANIA PROGRAMOWE DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Podręcznik: English Class. Etap edukacyjny: II. Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: English Class Etap edukacyjny: II Poziom: A1 TREŚCI NAUCZANIA ZAKRES LEKSYKALNY Dane personalne Kolory Liczby 1-100

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska JĘZYK ANGIELSKI WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska Lekcja Umiejętności językowe Wymagania podstawowe 1 Czytanie: rozumienie, pytanie o posiadanie wybiera poprawne

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy: 1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska KLASA V PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe Gramatyka / słownictwo MODULE ONE: PEOPLE AND

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Znajomość środków zadaniach. Popełnia Rozdział Hello! czas

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC

Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC Wymagania edukacyjne do zajęć z języka angielskiego dla kl. IA, IB gr b i IC podręcznik i ćwiczenia pt. New Exam Challenges 1 Michael Harris, David Mower, Amanda Maris, Anna Sikorzyńska wyd. Pearson Longman

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I GIMNAZJUM NEW EXAM CHALLENGES 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I GIMNAZJUM NEW EXAM CHALLENGES 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I GIMNAZJUM NEW EXAM CHALLENGES 1 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

real life intermediate

real life intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. I gr. I podr.: Upbeat 1

Język angielski kl. I gr. I podr.: Upbeat 1 Język angielski kl. I gr. I podr.: Upbeat 1 Iwona Mak Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom podstawowy Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

New Exam Challenges 1 Kryteria oceniania

New Exam Challenges 1 Kryteria oceniania POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA niewielka samodzielność, odtwórcza wiedza, nie zawsze skuteczne próby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących

Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Klasa II Poziom III.0 - Kurs dla początkujących Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący Uczeń: Uczeń: Bezbłędnie pyta o oraz opisuje pogodę Bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

KLASA V. Starter unit

KLASA V. Starter unit KLASA V Starter unit 1. Znam i potrafię zastosować wyrazy i zwroty z zakresu: - przedmioty osobiste ucznia, - liczebniki główne i porządkowe, - nazwy ubrań, - artykuły spożywcze i dania, - części ciała,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na oceny język angielski klasa V

Wymagania na oceny język angielski klasa V Wymagania na oceny język angielski klasa V Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik str Ćwiczenia str Wymagania edukacyjne- język angielski klasa VI

Podręcznik str Ćwiczenia str Wymagania edukacyjne- język angielski klasa VI Dział Wymagania edukacyjne- język angielski klasa VI Cele szczegółowe UCZEŃ: Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): 1. All about me w zakresie PODSTAWOWYM dane personalne, kraje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa I poziom III.1 grupa A1

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa I poziom III.1 grupa A1 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa I poziom III.1 grupa A1 Podręcznik LiveBeat 1 Ogólne kryteria oceniania Ocena niedostateczna Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA:

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OCENA NIEDOSTATECZNA: KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NIEDOSTATECZNA: Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania Upbeat 1 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Upbeat 1

Kryteria oceniania Upbeat 1 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Upbeat 1 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Upbeat 1 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteria oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V 1 Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa V Opracowała: Anna Wojciechowska Trzebiel, 2015 2 1. Przedmiotowy System Oceniania z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Live Beat 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Wiadomości: Znajomość środków językowych- kryteria w odniesieniu do całości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 WYMAGANIA / KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie. Kryteria obejmują

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT 1 Brainy klasa 4. PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE WELCOME UNIT Zna zasady i najczęściej poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Na ogół poprawnie podaje nieregularną formę

Bardziej szczegółowo

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego kl. II poziom III.1 grupa A2

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego kl. II poziom III.1 grupa A2 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa II poziom III.1 grupa A2 Podręcznik: Live Beat 3 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Zadania egzaminacyjne Ocena dopuszczająca Uczeń w

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

Wymagania ogólne. rozumie polecenia nauczyciela częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy IIIab Gimnazjum (grupa podstawowa) w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania ogólne Znajomość środków Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT 1 Brainy klasa 4. PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE wg WELCOME UNIT Zna zasady i najczęściej poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Na ogół poprawnie podaje nieregularną

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I i WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I Z odmianę Buduje Swobodnie Płynnie stosuje czasownika to zdania z operuje formami formy twierdzące, be ; udziela konstrukcją I czasowników pytające i przeczące

Bardziej szczegółowo