Temat: Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych."

Transkrypt

1 Temat: Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych. Wśród dylematów młodego człowieka rzadko pojawia się problem zagospodarowania wolnych środków finansowych. Celowo używam słowa wolnych środków finansowych, ponieważ takowych w wieku 17 lat każda kwota pieniędzy jest natychmiast skonsumowana w postaci: zakupu książki, słownika ale również moich drobnych prywatnych uciech. Czasami jednak mam myśl, która skierowana jest w stronę oszczędności a nawet inwestycji. Zakładam, że mogłabym cześć wydatkowanych sum włożyć do skarbonki, wpłacić na książeczkę lub po prostu przetrzymać na dłużej. Mam jednak świadomość funkcjonowania pojęcia koszt alternatywny i do tej pory nie znam jednoznacznej odpowiedzi co mi się bardziej opłaca. Trudno zaprzeczyć słowom tych, którzy mówią: inwestuj w siebie. Moją inwestycją jest przecież moja wiedza i umiejętności. Jest mój księgozbiór, przybory szkolne czy służący do nauki komputer osobisty. Wiem także, że określenie, policzenie rentowności z wyżej wymienionych zasobów jest niemożliwe. Nigdy nie określę jaka jest moja prywatna stopa zwrotu zainwestowanej w wiedzę gotówki. Nawet ocena najwyższa jest nieporównywalna z pojęciem odsetek, kapitalizacji, zysku. Wiem, że uda mi się ustalić siłę posiadanych środków finansowych, kiedy uruchomię wyobraźnię a swoje pieniądze uruchomię aktywnie na rynku. Mogę przecież odwiedzić bank, mogę przecież chociaż mam zbyt daleko odwiedzić biuro maklerskie, mogę przecież przejrzeć zasoby internetowe portali i poszukać jak inwestować, jak oszczędzać zgromadzone w moim uczniowskim portfelu 500 zł. To niewielka kwota oszczędności, którą posiadam z uczniowskiego stypendium i z prezentów od rodziców. Napiszę pamiętnik, w którym ja i rynek finansowy zaczynamy się poznawać. Nie napiszę książki ani elaboratów bo tak naprawdę niewielu je czyta, a jeszcze mniejsza ilość rozumie. Gdyby nawet ktoś opracował niewielki skrypt, taki uczniowski bryk, który w tytule odnosiłby się do pojęcia inwestycji i oszczędności to na pewno nie stałby się poczytnym czytadłem i bestsellerem rynku. Moją wyprawę na rynek podzieliłam na III etapy: I etap zdobywanie wiedzy II etap prawdopodobnej wizyty w instytucji finansowej III etap wyliczenie rentowności i oczekiwania na zysk.

2 Dzień I Kiedy na lekcji podstaw ekonomii usłyszałam pojęcie tezauryzacja z komentarzem wyjaśniającym jako funkcja gromadzenia skarbu nie mogłam wyjść z podziwu, że w XXI wieku wciąż używa się sformułowań bliskich wyprawom Krzyżowym. Nie posiadam się ze zdziwienia, że współczesny człowiek, gromadzi jakiś skarb, poszukuje skarbu lub jest skłonny takiego pojęcia używać. Tezauryzacja to jednak taka współczesna kumulacja, w której kapitał od małych jednostek i niewielkich kwot tworzy wielką całość. Każda złotówka, która znajdzie swój jeden dzień w kalendarzu, w ostatnim dniu roku spotyka się ich 365 tak jest to tezauryzacja. Podstawy ekonomii nauczyły mnie, że pieniądz ma pewne aktywne funkcje a wśród nich funkcja wymiany, miernika wartości, wyceny, inwestycji, płatności, a także weryfikacji posunięć indywidualnego konsumenta. Jedną z ciekawszych funkcji jest funkcja obsługi pieniądza, nie polegająca na rozgrzewaniu kawałka metalu w dłoni, ściskając monetę między palcami lecz rozgrzaniu go na rynku i pomnożeniu w ilości. Pieniądz w dłoni nie jest aktywny pieniądz na rynku pracuje. Dzień II Zaczynam tworzyć swoją prywatną mapę myśli. Wypiszę wszystkie pojęcia jakie uda mi się w głowie odkryć pod hasłem pieniądza: oszczędzać, inwestować, bank, lokata, bony skarbowe, obligacje skarbowe, wkłady a vista, waluty obce, fundusze inwestycyjne, książeczki oszczędnościowe, papiery wartościowe, akcje, opcje, kontrakty terminowe, instrumenty pochodne, biuro maklerskie, giełda papierów wartościowych, analiza techniczna, analiza fundamentalna. Zamykam bilans słów, już widzę jego rachunkową nierównowagę. To są pojęcia, które w moim bilansie są jak aktywa to duży ciężar pojęciowy. Poszukam teraz przeciwnej strony bilansu nazywanej pasywami, które będą nie źródłem finansowym majątku, lecz źródłem wiedzy. Nawet gdyby udało się znaleźć więcej wiedzy niż posiadam majątku to będę zadowolona, że majątek zaczyna mi się powiększać. Dzień III Wyjaśniam pojęcie inwestycja. Szkolny słownik ekonomiczny pozwolił mi na osobistą parafrazę definicji: inwestycja to takie przeznaczenie środków finansowych, które pozwala na zwiększenie posiadanych pierwotnie środków w określonym czasie z zachowaniem tendencji przyrostu ilości rzeczy. Inwestycja ta także odroczony w czasie proces, w którym kapitał

3 rzeczowy lub finansowy nie jest konsumowany lecz dokładany, zwielokrotniony. Inwestować, to znaczy być inwestorem, który nie podejmuje konsumpcji a w sposób celowy i zamierzony nabywa inne aktywa w oczekiwaniu ich lepszej wyceny. Inwestycje pozwalają zachować aktywny kontakt z rynkiem w pełnej obserwacji wszystkich jego zachowań tak aby zainwestowane środki mogły agresywnie odrabiać straty, które są trwałym elementem inwestowania. Zmuszają inwestora do niecodziennego wysiłku, śledzenia informacji gospodarczych, analizowania wpływu, sposobu oddziaływania, zrozumienia mechanizmów. Zmuszają inwestora do zdobywania wiedzy z wielu źródeł w sposób systematyczny, stały. Inwestycje czynią z inwestora nowego ucznia uczy się rynku. Nie istnieje taka możliwość, w której inwestor zdobytą wiedzę uzna za pełną, wystarczającą. Przeciwnym biegunem pojęcia inwestycje jest słowo oszczędność, oszczędzanie. Gospodarstwo domowe może zrealizować postulat oszczędzania rezygnując z części konsumpcji, zmniejszając skalę tej konsumpcji poszukując substytutów dla wybranych produktów lub zupełnie konsumpcji zaniechać. Takie posunięcia bywają często skrajną lub nawet radykalną formą oszczędzania. Oszczędzanie powinno przyjąć formę, w której posiadany kapitał nawet niewielkich rozmiarów zostaje w określonym czasie zablokowany, zatrzymany celowo zmniejsza się jego płynność. Zakładając, że w późniejszym okresie, w którym ów kapitał będzie potrzebny zgromadzone środki po prostu będą. Oszczędzający prowadzi samodzielny proces datowania pieniądza szukając odległej daty wykorzystania swoich środków nie zaś konsumpcji bieżącej. Oszczędzać to również oczekiwać przyrostu kapitału w dłuższym okresie czasu w niewielkiej skali lecz w sposób konsekwentny, powtarzalny, trwały. Istotą oszczędzania jest gromadzenie środków poprzez jednorazową wpłatę lub powtarzalne, cykliczne wpłaty pieniądza. Dzień IV Szkoła podstawowa oferowała nietuzinkowy produkt Szkolną Kasę Oszczędności to takie mikro doświadczenie z produktem finansowym, które w zgodzie z powiedzeniem od ziarnka do ziarnka uczyło młodego człowieka oszczędzania. Ten dziesięciomiesięczny cykl nie oprocentowanych wkładów uczył jak zgromadzić pieniądze na wakacyjne potrzeby. Dziś już nie widzę takich książeczek. Szkoła nie uczy oszczędzać. W drodze do szkoły mijam bank wielki monumentalny gmach, który swoją fasadą wzbudza moje zaufanie. Nie goszczę tam często. Bank pozwala wszystkim uczestnikom rynku na założenie nowoczesnej formy kontaktu z własnym pieniądzem przy wykorzystaniu: rachunków oszczędnościowo

4 rozliczeniowych, wkładów a vista, lokat terminowych, których działanie porównać można nawet do zarządzania własnym portfelem. Celowo używam słowa zarządzanie, gdyż jest to pojęcie w skład, którego wchodzi: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrola. To tak nazwać można współczesne zabiegi wokół własnego portfela. Bank udostępniając nam narzędzie sformalizowane zapewnia bezpieczeństwo, wiarygodność i bezkolizyjny dostęp. W banku, który mijam w drodze do szkoły mogę otworzyć rachunek bankowy jako osoba fizyczna, ale również jako przedsiębiorca, mogę założyć lokatę. Gdy używam słowa rachunek bankowy ta za każdym razem zwracam uwagę na hasło oszczędnościowo rozliczeniowy. Oszczędzam na oprocentowanym rachunku i wydaję posiadane przez siebie środki. Mimo, że nie dysponuję własnym rachunkiem bankowym ta zaczynam sobie wyobrażać łatwość i swobodę w dostępie do zgromadzonych w banku pieniędzy. Obok siedziby banku, a także W wielu miejscach mojego miasta usytuowane są bankomaty. Każdy rachunek wzbogacony jest o instrumentarium kart. Te karty to taki współczesny interface moich relacji z bankiem. Karty bankomatowe, kredytowe, debetowe, płatnicze, obciążeniowe zapewniają uniwersalność obrotu pieniądzem bezgotówkowym, charakter i wysoki poziom bezpieczeństwa. Jako dziewczyna zwracam również uwagę, że są po prostu ładne. Dają nowoczesną możliwość pozyskiwania z rachunku niewidzialnego pieniądza w trakcie transakcji płatniczych, całodobowy dostęp nie tylko do środków ale również informacji o środkach zgromadzonych na rachunku. Rachunek bankowy jest współczesnym produktem oszczędzania, którego nie można nazywać produktem inwestowania, przypisane oprocentowanie na poziomie od 0,3% do 2,5% nie pozwala liczyć na kapitalizację zgromadzonych środków na wysokim poziomie lecz zapewnia systematyczny obraz posiadanych środków będących środkami dyspozycyjnymi tu pojawia się współczesny koszt alternatywny. Posiadacz rachunku bankowego samodzielnie decyduje o pobieraniu środków finansowych lub ich kumulacji ta taka rynkowa samodyscyplina nie dla odsetek lecz dla tezauryzacji. Dzień V Pamięć przybliża mi występujący w domu dość reliktowy produkt finansowy książeczka mieszkaniowa, a także książeczka systematycznego oszczędzania, które jak zweryfikował rynek nie spełniły swoich ekonomicznych oczekiwań lecz wyedukowały ogromy potencja konsumenckiej cierpliwości, która potrzebna jest w procesie oszczędzania.

5 Wiedząc, że niewielka kwota wpłacanych środków na przestrzeni lat zapewni znaczny kapitał końcowy. Społeczeństwo zawierzyło informacją banku jednocześnie wierząc, że ich dobrobyt zależny jest wyłącznie od nich. Ta sama sytuacja powtarza się obecnie choć trudno doszukiwać się analogi do książeczek mieszkaniowych to zmasowany atak reklamowo-informacyjny wykreowała modę na posiadanie lokaty. Wśród lokat dominuje w dalszym ciągu charakterystyczny marketing słów a mniej merytorycznej warstwy opisowej, a dla przykładu podam nazwy produktu finansowego lokaty, który bardziej jest produktem medialny a nie finansowym: mlokata, Extra lokata, megazysk, LokataPlus, LokataLokomotywa. Nazewnictwo pozwala odróżnić produkt od produktu, jednocześnie wprowadzając dla wszystkich dóbr i usług finansowych grę o klienta, nawet procent nie jest równy procentowi. Dzień VI Poznając systematykę lokat dostrzegam najważniejsze grupy a wśród nich: - lokata terminowa -lokata progresywna -lokata dynamiczna -lokata strukturyzowana -lokata z produktem komplementarnym Lokata terminowa jest najprostszym instrumentem oszczędzania który wartość swoją definiuje w kapitale czasu, nie nazwę lokaty terminowej narzędziem inwestycyjnym lecz wyłącznie narzędziem zmniejszającym płynność własnych środków w długookresowym terminie. Mimo, że czas nie poddaje się w empiryce to posiada on swoją wartość w momencie kapitalizacji odsetek jak również premiuje tych, których kapitał początkowy nie jest znaczący ale utrzymują oni lokatę dłużej niż inni. Daleka jestem od stwierdzenia iż siedmioprocentowe oprocentowanie lokaty terminowej służy do zarabiania, jest tylko pewnym dodatkiem nagrodą, ponieważ zestawiając owe siedem procent z parametrami rynkowymi a w tym z inflacją oraz podatkiem od zysków kapitałowych trudno dopytywać się realnego zysku. Wartość odsetek uzyskanych z lokaty terminowej nie służy także do zwielokrotnienia kapitału początkowego a jest tylko wartością wynikająca z pewnego dodatku pieniężnego za każdy dzień pasywnego wykorzystania własnych pieniędzy. Tak mało atrakcyjność lokaty terminowej podnosi się modyfikując sam produkt finansowy, czego przykładem jest lokata progresywna.

6 Lokata progresywna, jak mówi sama nazwa: progi określa dodatkowe parametry, w których ulokowany kapitał progresywnie się zwiększa poprzez dopisywaną wartość oprocentowania lub sam konsument podwyższa swój pierwotny kapitał do kolejnego progu o uzgodnioną z bankiem lub wynikającą z umowy kwotę. Progiem tym może być także kolejny zamknięty okres rozliczeniowy, który premiuje posiadacza lokaty np. dodatkiem kwotowym, który wypłaca bank. Niektóre lokaty bankowe stają się zbyt pasywnym produktem oszczędzania aby uatrakcyjnić ten produkt banki pozwalają na wykonywanie operacji finansowych na posiadanej założonej lokacie. Mogą to być wpłaty lub wypłaty środków, pobranie części środków stanowiących kapitał początkowy, wypłaty części odsetek, a w niektórych przypadkach nawet zmiany waluty lokaty na korzystniejszą w danym okresie. Ten dynamiczny charakter lokaty jest pewna umowa z klientem. Zyskuje on wielofunkcyjność produktu ale zbliża lokatę do zwyczajnego rachunku bankowego. Lokata przyjmuje postać rozbudowanego rachunku bankowego. Lokata strukturyzowana dla wybranej grupy klientów czas przestaje być parametrem kluczowym oczekują oni podwyższonego pułapu zyskowności lokaty, oferowany poziom oprocentowania lokat w przedziale od 2% do 10% to rzadko nie wystarczający poziom opłacalności biorąc pod uwagę kapitał początkowy lokaty. Dla tych klientów banki przyjmują propozycję zamiany części środków na instrumenty czysto inwestycyjne w uzgodnionej z bankiem proporcji część wkładu lokaty zostaje przemianowana zainwestowana w papiery wartościowe; są to najczęściej papiery dłużne skarbowe ale równie akcje. W tej lokacie spotka się także możliwość struktury lokaty, w której występują samodzielne aktywa zarabiające, kapitał walut obcych, jednostek funduszy inwestycyjnych, jednostek instrumentów pochodnych a nawet produktów opartych o surowce. Ta forma lokaty zakłada, że nawet w stagnującym lub recesyjnym rynku pozostają w portfelu takie składniki, które na wartości rosną np złoto. W okresach rozwoju gospodarczego, a nawet hossy rynkowej tworzy się sytuacja, w której wszystkie aktywa dynamicznie przyrastają wzbogacając posiadacza takiej formy lokaty. Ten typ lokat zapewnia minimalny gwarantowany przyrost kapitału z jednoczesnym wzrostem ryzyka które nie występuje powszechnie w produkcie: lokata. Przykład lokaty, który łączy w sobie kooperacyjne strony rynku konsument zyskuje dodatkową usługę najczęściej jest to ubezpieczenie. Parametr uruchamiający komplementarną usługę jest wysokość środków lokaty lub czas lokaty. Strona bankowa zyskuje środki do akcji kredytowej a strona konsumencka dodatkowy opcjonalny zestaw korzyści - korzyści nie odpłatnych.

7 Dzień VII W sytuacji w której lokata terminowa nie spełnia oczekiwań klienta warto poszukać narzędzi oszczędzania, których nie oferuje bank ani inna instytucja finansowa a są one zaoferowane przez państwo. Bank jak każdy inny podmiot działający w strukturach gospodarki rynkowej a może w nieprzewidzianych okolicznościach ograniczyć dostęp do posiadanych środków właściciela mimo obowiązujących prawnie gwarancji. Gwarancje bankowe są przecież obwarowaniem prawnym, którego uruchomienie nie następuje automatycznie praktyka rynkowa może wskazać przykłady, w których posiadające trudności finansowe bank ograniczy obligacji dostęp czasowy (nie absolutny) posiadaczowi środkówwywołując u niego strach i przerażenie z utraty majątku. Bezpiecznie lokujemy kapitał pod egidą państwa, służą do tego obligacje skarbu państwa. Szkolny słownik ekonomiczny PWN podaje informacje interpretującą to narzędzie jako pożyczka zaciągana przez państwo w społeczeństwie. Państwo zadłużając się w społeczeństwie emituje papier dłużny na określony czas (dwuletni cztero, sześciu, dziesięcioletni) w zamian za stopę odkupienia - procent przypisany do obligacji. Zobowiązuje się w określonym na obligacji terminie wykupić dług pokrywając zobowiązanie odsetkowe. Jest to wyjątkowy papier wartościowy służący do oszczędzania i budowania kapitału chociażby ze względu na gwarancję państwa jako emitenta. Jest to także forma oszczędzania, w której strona państwowa sprzedaje dług, oszczędzający kupuje dług od państwa. Zaletą obligacji skarbowych jest przede wszystkim wysoki stopień płynności zwłaszcza poprzez dematerializację wprowadzenie obligacji na rachunek maklerski posiadacz i natychmiastową sprzedaż na parkiecie giełdowym. Obligacje skarbowe cieszą się popularnością wśród tych oszczędzających, którzy oszczędzając jednocześnie inwestują w swoje państwo - to świadomi inwestorzy. Zupełnie odmienną gwarancję uzyskuje nabywca obligacji co wynika z braku możliwości (chociażby w teorii bankructwa państwa) mimo że w dalszym ciągu istnieją nie wyjaśnione formalnie wykupy obligacji przedwojennych, nabywcy obligacji zakładają, że struktury państwa w obecnych warunkach budzą niecodzienne zaufanie i są strażnikami ich dobrego finansowego interesu. Emitentem obligacji dla tych wtajemniczonych uczestników rynku może być przecież państwo ale także samorząd terytorialny - emitujący obligacje komunalne. Są one instrumentem finansowania działań samorządu terytorialnego i jednocześnie pozwalają na partycypację obywatela w procesie inwestycyjnym jego gminy. Obligacje komunalne są również kredytem zaufania mieszkańców gmin udzielonym samorządowi terytorialnemu, który staje się podmiotem zabezpieczającym przyszłą rentowność ich kapitału.

8 Chociaż niewiele miast w Polsce skorzystało z takiego instrumentu to te, które zaryzykowały dokonały pełnych emisji a wśród nich są takie miasta jak Łódź, Kraków, Skierniewice. Sama jestem zdziwiona, że moje miasto - Grajewo mające tyleż potrzeb inwestycyjnych nie pozyskuje w ten sposób kapitału. Nominalna cena zakupu obligacji ustanowiona na poziomie 100 zł jest przecież doskonalą wyceną papieru wartościowego który ma w sobie wycinek majątku państwa. Dzień VIII Indywidualne Konto Emerytalne to doskonały sposób na zadbanie o kształt swojej emerytury. Indywidualne Konto Emerytalne przeznaczone jest dla osób fizycznych powyżej 16 roku życia, więc ja już mogę założyć takie konto i zadbać o swoją przyszłość. Lecz jedna osoba może posiadać tylko jedno Indywidualne konto Emerytalne. Korzystanie z konta emerytalnego ma wiele korzyści np. dodatkowe oszczędzanie na emeryturę, zwolnienie z 19% podatku od zysków kapitałowych, elastyczność wpłat. Niczego nie ryzykuję zakładając indywidualne konto emerytalne, w razie potrzeby mogę zmienić formę lub instytucję prowadzącą moje konto. A w przypadku kłopotów finansowych mogę wypłacić pieniądze lub zawiesić wpłaty na dowolny czas. Dzień IX Najczęściej wymienianym i chyba najpraktyczniejszym środkiem inwestycyjnym są akcje. Mimo, że definiowane jako papier wartościowy a od dawna nie posiadające żadnej edycyjnej-drukowanej formy, to ich popularność jest niesłabnąca. Wynika to z powszechnego dostępu do usług maklerskich biur i domów maklerskich oferujących usługę zakupu i sprzedaży akcji. Akcje nazywane są produktem finansowym agresywnego inwestowania ze względu na towarzyszące im ryzyko spadku aktualnej wyceny w czasie jednego dnia sesji giełdowej. Od dłuższego czasu nie używa się sformułowania papier wartościowy potwierdzający udział w spółce akcyjnej a powszechnym stało się stwierdzenie papier wysokiego ryzyka i wysokiej stopy zwrotu. Inwestując w akcje mogę oczekiwać w ciągu jednej sesji giełdowej nawet trzydziestu procent zysku lub nawet trzydziestu procent spadku. Trudno powiedzieć aby inne aktywa finansowe stwarzały taką możliwość zarobkowania i taką możliwość potencjalnych strat. Z chęcią używam sformułowania, że jest to instrument inwestycyjny dla przygotowanych inwestorów. Warto chociażby wspomnieć pojęcie analizy fundamentalnej i analizy technicznej. Nawet gdy uczestnik procesu inwestycyjnego chce zdobyć wiedzę o mechanizmach gospodarczych to najłatwiej jest to zrobić śledząc nieprzerwanie tabele giełdowe, wykresy indeksów i ich punktową wartość.

9 1991 roku, który od nowa uchronił w Polsce rynek kapitałowy wraz z debiutem Giełdy Papierów Wartościowych wielu inwestorom pozwolił w tym czasie pomnożyć zainwestowany kapitał, niektórym przysposobić pojęcie prywatyzacja, kapitalizacja, a dla bardziej wtajemniczonych nawet księgowe zaklęcia C/Z, C/WK. Do roku 2007 wręcz wprowadził inwestorów do swoistego kapitałowego inkubatora, który odczulił inwestorów z pojęcia ryzyko giełdowe. Rok 2008 przed swoim epilogiem-końcówką jesieni wręcz krzyczał do inwestorów jedne słowo bessa. Konsekwencją tego stał się odwrót od giełdy i akcji na korzyść lokat terminowych. Moim zdaniem świadomy inwestor z dużą pokorą i pamięcią rynku wie, że po głębszych spadkach przychodzi okres wzrostów. Zaczynają się realizować wszystkie słynne porzekadła dotyczące inwestowania. Z poradnika inwestora noszących często tytuł: Abc inwestora spotykam taki zapis kupuj kiedy leje się krew to właśnie teraz jest najlepszy moment na uzupełnienie portfela inwestycyjnego walorami akcjami, których bieżąca wycena w okresie wieloletnim jest na najniższym historycznym poziomie. Czasem mam wrażenie, że współczesny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych przypomina zakupy w Tessco. Uzasadnię to zdanie następującym przykładem. Jeżeli spółka posiada wycenę swojej jednej akcji na poziomie jednego grosza to czy może być jeszcze taniej tu nawet grosz kolejny przyrostu daje stuprocentowy przyrost portfela. I choć wiem, że może powstać kontr teza podważająca jakość takiej spółki to obowiązkiem inwestora jest sprawdzić czy fundamentalna wycena tej spółki jest godna uwagi. Znam przecież spółki, które podróżują po parkiecie w dość szerokim kanale spadków i wzrostów, a które dzisiaj są bardzo nisko wycenione dając tym samym perspektywę wzrostu. Dzień X A co to znaczy inwestować na giełdzie, co to znaczy nabyć akcję? Jeżeli obecnie słyszę głos uczestnika rynku mówiący o braku zainteresowania rynkiem giełdowym to według mnie osoba ta nie posiada podstaw wiedzy gospodarczej. Każdy konsument, każdy obywatel, każdy uczeń i pracownik zostanie przecież emerytem. Wartość jego świadczenia jest uzależniana od zabiegów inwestycyjnych dokonywanych przez Otwarte Fundusze Emerytalne. Te w akcje inwestują one część środków składki emerytalnej zabezpieczając przyszłą emeryturę. Jeżeli nie posiadający wiedzy inwestorzy wycofują swoje aktywa z giełdy w sytuacji gdy WIG20 zbliża się do poziomu 1200 punktów to nie tylko wprowadzają efekt paniki ale również uszczuplają budżet przyszłych emerytów ta wiedza jest ponadczasowa.

10 Każdy inwestor giełdowy indywidualnie buduje swój portfel inwestycyjny z przekonaniem pomnażania swoich środków. W procesie inwestycyjnym wybiera te spółki, które przyniosą oczekiwany wzrost. Jeżeli wzrost następuje a inwestor odnotowuje zysk to rentowność ta nie trafia wyłącznie do niego, trafia również do przyszłych potencjalnych świadczeniobiorców. Idealną sytuacją inwestycyjną byłby moment, w której każdy dorosły polak posiada otwarty rachunek maklerski na, którym gromadzi długoterminową akcję wielu spółek, nie prowadzi procesu spekulacyjnego i wypełnia staropolskie porzekadło od ziarnka do ziarnka. Skorzysta z tego cały szeroki rynek, podmioty obsługi finansowej, np. fundusze emerytalne a także ostatni w tym szeregu czyli emeryci. Inwestować to nie znaczy grać, to świadome wykorzystywanie relacji zachodzących pomiędzy firmą, spółką giełdową, innymi uczestnikami rynku, otoczeniem gospodarczym, rynkami zewnętrznymi tak aby cały rynek miał do siebie najwyższe zaufanie. Dzień XI Bony skarbowe są bardzo ważnym instrumentem na rynku pieniężnym. Są ważnym instrumentem z uwagi na fakt, iż rentowność bonów skarbowych jest bardzo wrażliwa na zmiany zachodzące na rynku. Idealnie zapewniają kombinację dochodu z bezpieczeństwem inwestycji. Gwarantem bonów skarbowych papierów wartościowych jest Skarb Państwa. Bony skarbowe są dłużnymi instrumentami na rynku pieniężnym. Podmioty mogą pozyskiwać kapitał na krótki okres. Inwestycje w instrumenty rynku pieniężnego wymagają dużych nakładów wartość nominalna tych instrumentów finansowych. Bony skarbowe charakteryzują się terminem wykupu, wartością nominalną i ceną bonu skarbowego. Termin wykupu w Polsce wynosi 13 tygodni, 26 tygodni i 52 tygodni. Wartość nominalna w Polsce wykupu bonu skarbowego wynosi minimalnie 10 tysięcy złotych. Bony skarbowe sprzedawane są po cenie niższej niż wartość nominalna, jest to sprzedaż z dyskontem, a bony nazywane są instrumentami zerokuponowymi. Oznacza to, że w tym przypadku nie występują odsetki. Bon Skarbowy jest uważany za instrument wolny od ryzyka, np. wolny od ryzyka niedotrzymania warunków emitentem jest Skarb Państwa więc w zasadzie ryzyko to nie występuje. Oraz ryzyko ceny nie występuje gdy bon skarbowy jest trzymany do terminu wykupu. Natomiast ryzyko występuje w przypadku gdy inwestor ma zamiar sprzedać bon przed terminem wykupu. Bony skarbowe posiadają wiele korzyści jak również niedogodności. Korzyścią jest to, że występuje stałe oprocentowanie, mogą posłużyć jako zabezpieczenie kredytu bankowego, brak większego ryzyka niewypłacalności emitenta, wysoka dochodowość wyższa niż w przypadku depozytów. Lecz niedogodnością jest to, że

11 trzeba zainwestować niemałą sumę pieniędzy. Na rynku pieniężnym oprócz bonów skarbowych występują również inne instrumenty, które są mniej dostępne dla indywidualnych inwestorów na polskim rynku są to: bony komercyjne można je spotkać także pod nazwą bon handlowy, krótkoterminowy, dłużny. Jak sama nazwa mówi jest to instrument dłużny emitowany przez przedsiębiorstwo. Innym rodzajem jest certyfikat depozytowy jest emitowany przez bank, jak również bon pieniężny NBP te bony zakupują tyko banki. Dzień XII Kontrakt terminowy jest to umowa zawarta pomiędzy dwiema stronami. Jedna strona zobowiązuje się do nabycia instrumentu a druga do sprzedaży w określonym czasie na określonych warunkach, po określonej cenie i ilości. Nabywca kupując kontrakt zobowiązuje się i nabywa prawo do kupienia, odebrania określonej ilości po określonej cenie instrumentu bazowego. Nabywca liczy, że w przyszłości cena bazowego instrumentu będzie wyższa od ceny po, której zobowiązał się odebrać. Natomiast sprzedawca kontraktu zobowiązuje się do sprzedania i dostarczenia określonej ilości instrumentu. Zaś sprzedawca liczy, że cena za którą zobowiązał się dostarczyć instrument, sprzedać go spadnie. Dzień XIII Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi- instrumentami finansowymi. Emitent obligacji jest dłużnikiem obligatariusza. To podstawowy instrument dłużny w którym konsument przedstawia wysoki poziom zaufania wobec państwa i pozostaje w finansowej zależności, ze względu na oczekiwany poziom ceny wykupu obligacji, nie można określić ich jako zyskowne instrumenty. Warto jednak podkreślić, iż czas inwestycji może wynieść nawet 10 lub 20 lat, a w przypadku niektórych obligacji (np. komunalnych lub korporacyjnych), może być znacznie dłuższy. Często słyszy się informację o zysku bez ryzyka jako informacyjny przekaz zachęcający klienta do kupienia obligacji. Po kryzysie argentyńskim i kryzysie islandzkim stało się to mocno dewaluowane. Niemniej jest to papier wartościowy, który oddaje na gwarancję państwa, jako dłużnika zaciągniętej kwoty. Obligacje skarbowe, są także papierem wartościowym, który adresowany jest do osób nie posiadających pełnej wiedzy o mechanizmach rynku kapitałowego, a w założeniach swych oczekują stabilnego wzrostu kapitału w średniookresowym terminie. Dzień XIV Szukam informacji o produktach finansowych, nie lokuję jeszcze własnych, wiedza jaką uważam za niezbędną, aby rozpocząć inwestowanie znajduje się wciąż poza mną. Czytam i korzystam z wielu źródeł, aby bezpiecznie wejść na rynek finansowy. Cieszę się, że

12 nauczyciel przedsiębiorczości zmusza nas do obliczeń odsetek, kalkulowania zysku, nawet próbuje mi wytłumaczyć co oznacza wskaźnik C/Z, wprowadza nas w wiedzę z rynku kapitałowego poprzez Szkolną Internetowa Grę Giełdową. Cóż produkty finansowe, które oferuje rynek wymagają nie tylko wolnych środków, wymagają także przygotowania i funkcjonalnego korzystania z wiedzy. Teraz uczę się o rynku, wkrótce będą inwestorem, chyba nawet inwestorską. Literatura: 1. Ewelina Nojszewska Podstawy ekonomii wyd. WSIP 2. Marek Belka Ekonomia stosowana wyd. BILBO 3. Marian Pietraszewski Szansa dla przedsiębiorczych wyd. EMPI2 4. Jarosław Korba Inwestowanie wyd. POLTEX 5. Jan Kownacki ABC przedsiębiorczości wyd. PWN 6. Zbigniew Papuga Gospodarka i gospodarowanie wyd. OPERON 7. poradniki i materiały informacyjne FERK

13 Recenzja Praca zgodna merytorycznie z tematyką konkursową, nie jest bo być nie powinna kolejnym suchym opisem rynku finansowego, stwarza poczucie świeżości treści, bowiem nie powstał kolejny artykuł adresowany dla specjalistów. O rzeczach istotnych autorka porusza się w sposób intuicyjny, zgodny z osobistym odbiorem rynku finansowego, adekwatnym tym samym do realiów w których funkcjonuje, adekwatnym do realiów własnych kompetencji i posiadanych środków finansowych. Przyjęta przez autorkę pracy forma mikro pamiętnika, to obraz poznawania rynku i kolejnych faz wtajemniczania w rynek. Lektura pracy wskazuje na pionierską misję, która wybrała sobie samodzielnie po pierwsze w celach poznawczych, po drugie w celach praktycznych. Praca nie zawiera żargonu naukowego, posiada walor oryginalnego prologu do skomplikowanej lektury z zakresu finansów, rynku kapitałowego, zachowań konsumenta i podmiotów obsługujących rynek finansowy. Powielanie schematów dostępnych w literaturze, który działa na większość odbiorców reakcją niezrozumienia lub odrzucenia treści nie występuje w niniejszej pracy. Samodzielna refleksja autorki jest wyraz dociekania, zgłębiania i przenikliwej obawy, czy posiadacz niewielkiej ilości środków finansowych powinien oprzeć swój rynkowy byt wyłącznie o konsumpcję, czy stać go na proces inwestycyjny. Tomasz Cebeliński

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi Sukces Każdy z nas przychodzi na świat z sekretnym zadaniem. Jak myślisz, jakie jest Twoje? Czy jesteś gotowy wykorzystać w pełni swój potencjał? Do czego masz talent? Jakie zdolności, zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 13 października 2011 r. PLAN WYKŁADU I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szkolna Kasa Oszczędności przy BS w Wisznicach. Łatwiej jest wydać dwa dolary niż zaoszczędzić jednego. Woody Allen

Szkolna Kasa Oszczędności przy BS w Wisznicach. Łatwiej jest wydać dwa dolary niż zaoszczędzić jednego. Woody Allen Szkolna Kasa Oszczędności przy BS w Wisznicach Łatwiej jest wydać dwa dolary niż zaoszczędzić jednego. Woody Allen ę ć ż ę ć ć ę Szkolna Kasa Oszczędności przy BS w Wisznicach istnieje od 2010 roku. Akcja

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE OSZCZĘDZANIE Jędrzej Stachura 18.10.2014

EFEKTYWNE OSZCZĘDZANIE Jędrzej Stachura 18.10.2014 EFEKTYWNE OSZCZĘDZANIE Jędrzej Stachura 18.10.2014 Jak oszczędzać pieniądze? Przykładowe sposoby na zaoszczędzenie pieniędzy Zmień przekonania, zostań freeganem Za każdym razem gaś światło w pokoju Co

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Informacja prasowa Warszawa, 15 września 2014 r. Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Sierpień był kolejnym miesiącem, w którym wartość sprzedaży obligacji Skarbu Państwa wzrosła. Wciąż

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2 Ćwiczenia 2 Wartość pieniądza w czasie Zmienna wartość pieniądza w czasie jest pojęciem, które pozwala porównać wartość różnych sum pieniężnych otrzymanych w różnych okresach czasu. Czy 1000 PLN otrzymane

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym dr Dominika Kordela Uniwersytet Szczeciński 31 marzec 2016 r. Plan wykładu Rynek kapitałowy a rynek finansowy Instrumenty rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom,

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, Obligacje Obligacje Teraz pora zająć się obligacjami.. Wbrew pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, jak i emitentom. Definicja

Bardziej szczegółowo

Sposoby inwestowania posiadanych zasobów finansowych przez gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze. Rzeszów, 2011-02-22

Sposoby inwestowania posiadanych zasobów finansowych przez gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze. Rzeszów, 2011-02-22 Sposoby inwestowania posiadanych zasobów finansowych przez gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze Rzeszów, 2011-02-22 O czym będziemy mówić? Kilka informacji dotyczących rynku pieniężnego. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania Obligacje Nieograniczone możliwości inwestowania Spis treści Obligacje... Kryteria podziału Obligacji... Rentowność a cena... Obligacje z Dyskontem i Premią... Przykład Obligacji... Jak inwestować w Obligacje?...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych W sytuacji systematycznych cięć oprocentowania lokat, banki proponują klientom nowe rozwiązania w obszarze kont oszczędnościowych. Niektóre obniżają również koszt kredytów. Żeby nie było tak różowo podnoszą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku Akademia Młodego Ekonomisty Strategie na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 listopada 2013 r. Plan wykładu 2 1 Rynek finansowy Rynek kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych

Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych Wynająć fachowca, czyli działalność funduszy inwestycyjnych Skrócony opis lekcji Na zajęciach uczniowie poznają działanie funduszy inwestycyjnych, różne typy funduszy inwestycyjnych oraz opłacalność inwestycji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r.

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r. Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG20-20110609 18-29 Maj 2009 r. OPIS Dwuletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100% ochronę kapitału w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Zawiera zobowiązania obu stron przedstawione w regulaminie. Obowiązkowo określa typ oprocentowania depozytu i sposób kapitalizacji odsetek.

Zawiera zobowiązania obu stron przedstawione w regulaminie. Obowiązkowo określa typ oprocentowania depozytu i sposób kapitalizacji odsetek. Depozyty i BFG Umowa o prowadzenie rachunku depozytowego Ma charakter cywilnoprawny. Zawiera zobowiązania obu stron przedstawione w regulaminie Regulamin prowadzenia rachunku integralna częśd umowy Obowiązkowo

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego na WIG20 serii PLN-100-WIG20-20110609 PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Emitent: Bankowy Papier Wartościowy Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 6

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 6 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 6 Plan wykładu Cechy inwestycji finansowych: dochód ryzyko płynność Depozyty bankowe Fundusze inwestycyjne 2015-11-05 2 Najważniejszymi cechami inwestycji

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 1 Plan wykładu Pojęcie inwestowania i inwestycji, rodzaje inwestycji Instrumenty finansowe Charakterystyka rynku finansowego Rodzaje podmiotów działających

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI ...

TEST ADEKWATNOŚCI ... TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dodatkowych

Scenariusz zajęć dodatkowych Małgorzata Grzanka Scenariusz zajęć dodatkowych Opracowany scenariusz dotyczy lekcji wprowadzającej do cyklu spotkań poświęconych funkcjonowaniu Giełdy Papierów Wartościowych oraz inwestowaniu. Kolejne

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie dla średnio zaawansowanych. Agata Gawin z-ca Dyrektora Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A.

Inwestowanie dla średnio zaawansowanych. Agata Gawin z-ca Dyrektora Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A. Inwestowanie dla średnio zaawansowanych Agata Gawin z-ca Dyrektora Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A. Agata Gawin od 1991 roku związana z rynkiem kapitałowym. Od 5 lat pełni funkcję z-cy Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Matematyka finansowa 03.10.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu WACC Montaż finansowy Koszt kredytu PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Zdefiniuj stopę procentową i dyskontową Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we

Bardziej szczegółowo

Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Zmianą wartości pieniądza w czasie zajmują się FINANSE. Finanse to nie to samo co rachunkowość. Rachunkowość to opowiadanie JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

Obligacje gminne szansą na przetrwanie kryzysu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Obligacje gminne szansą na przetrwanie kryzysu przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ Katedra Ekonomii Koło Naukowe Cash Flow Obligacje gminne szansą na przetrwanie kryzysu przez jednostki samorządu terytorialnego. mgr Monika Mordzak Dr. Rafał Wójcikowski

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we wzorach oznaczamy

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WPROWADZENIE

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WPROWADZENIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WPROWADZENIE PYTANIA KONTROLNE Różnica pomiędzy: inwestycją, projektem inwestycyjnym, przedsięwzięciem inwestycyjnym Rodzaje inwestycji ze względu na cel Wartość pieniądza w

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak TEST ADEKWATNOŚCI Odpowiedzi na pytania zawarte w teście zawierają informacje niezbędne do dokonania przez Towarzystwo oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych,

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WPROWADZENIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. Ćwiczenia nr 1 i 2

METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WPROWADZENIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. Ćwiczenia nr 1 i 2 METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WPROWADZENIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Ćwiczenia nr 1 i 2 - Cel ćwiczeń - Komunikacja email: i.ratuszniak@efficon.pl, w temacie - mopi - Konsultacje: pokój: 428,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. Data: z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 2-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 1186

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować?

Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować? Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować? Co zrobić, aby dobrze ulokować nasze nadwyżki inwestycyjne? Gdzie zarobimy najwięcej i które z instrumentów finansowych są obarczone najmniejszym ryzykiem?

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane Zajęcia 1 Pojęcia: - Procent setna część całości; w matematyce finansowej korzyści płynące z użytkowania kapitału (pojęcie używane zamiennie z terminem: odsetki) - Kapitalizacja powiększenie kapitału o

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1. Grupy 1-2 Zadanie 1. Sprawdźcie ofertę dowolnych 5 banków i wybierzcie najlepszą ofertę oszczędnościową (lokatę lub konto oszczędnościowe). Obliczcie, jaki zwrot przyniesie założenie jednej takiej lokaty

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy ekonomicznej

Konkurs wiedzy ekonomicznej POZIOMO: 1. zdolność pieniądza do przechowywania wartości 2. pośrednik giełdowy 3. stan rachunku lub konta 4. punkt wymiany walut 5. waluta zjednoczonej Europy 6. spadek cen kursu papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM

ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM Zadanie: ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM Cel zadania: przybliżenie uczniom zagadnień związanych z zakładaniem i korzystaniem z konta bankowego oraz oszczędnościowego. Poszukiwanie najkorzystniejszej

Bardziej szczegółowo