TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4"

Transkrypt

1 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem centralnym w Polsce jest: a) PKO BP, b) Giełda Papierów Wartościowych, c) Narodowy Bank Polski, d) Komisja Nadzoru Finansowego. Prawidłowa odpowiedź: 1c 2. Celem banku centralnego w Polsce jest: a) udzielanie kredytów przedsiębiorstwom, b) udzielanie kredytów budżetowi państwa, c) inwestowanie środków finansowych złożonych przez klientów banków, d) utrzymywanie niskiej inflacji. Prawidłowa odpowiedź: 2d 3. Inflacja to inaczej: a) wzrost gospodarczy, b) wzrost popytu na towary i usługi i spadek ogólnego poziomu cen, c) wzrost wartości pieniądza gospodarce, d) wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce i zmniejszenie wartości pieniądza. Prawidłowa odpowiedź: 3d 4. Najważniejsze zadania banku komercyjnego to: a) gromadzenie środków pieniężnych, udzielenie kredytów i pożyczek oraz dokonywanie rozliczeń pieniężnych, b) przechowywanie oszczędności osób fizycznych i przedsiębiorstw, c) prowadzenie polityki pieniężnej oraz kupno i sprzedaż walut, d) wspieranie wzrostu gospodarczego w kraju. Prawidłowa odpowiedź: 4a 5. Jedną z form rozliczeń bezgotówkowych jest: a) obligacja, b) uuro, c) przelew, d) weksel. Prawidłowa odpowiedź: 5c 6. Debet na rachunku bankowym to inaczej:

2 a) inwestycja w papiery wartościowe, b) ujemne saldo na rachunku, c) oszczędności właściciela rachunku, d) deficyt budżetowy. Prawidłowa odpowiedź: 3b 7. Lokata terminowa to: a) środki finansowe, przeznaczone przez bank na inwestycje w papiery wartościowe, b) suma pieniędzy lokowana przez klienta w banku na czas określony w umowie, c) odstąpienie przez bank sumy pieniędzy pod warunkiem zwrotu wraz z odsetkami, d) depozyt bankowy w walucie obcej. Prawidłowa odpowiedź: 7b 8. Bankowy kredyt konsumpcyjny jest przeznaczony na: a) zakup papierów wartościowych, b) zakup nieruchomości, na przykład mieszkania, c) sfinansowanie przez kredytobiorcę wydatków na dobra konsumpcyjne, d) inwestycje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez kredytobiorcę. Prawidłowa odpowiedź: 8c 9. Karta płatnicza umożliwia: a) podejmowanie gotówki z bankomatu lub dokonanie płatności bezgotówkowych za zakupione dobra, b) ulokowanie środków finansowych na lokacie terminowej, c) zaciąganie kredytu długoterminowego przez klienta banku, d) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi. Prawidłowa odpowiedź: 9a 10. Akcjonariusz to osoba, która: a) jest wspólnikiem w spółce akcyjnej i posiadaczem akcji, b) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, c) ma konto w banku komercyjnym, d) jest właścicielem obligacji. Prawidłowa odpowiedź: 10a 11. Do papierów wartościowych należą: a) konta bankowe, b) konta oszczędnościowe w bankach komercyjnych, c) akcje i obligacje, d) fundusze inwestycyjne. Prawidłowa odpowiedź: 11c

3 12. Prywatyzacja to inaczej: a) zakładanie nowych przedsiębiorstw przez osoby fizyczne, b) tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym, c) sprzedaż przedsiębiorstw państwowych oraz innego mienia publicznego prywatnym właścicielom, d) rozwój rynku dóbr i usług. Prawidłowa odpowiedź: 12c 13. Spółka, w której odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jest ograniczona to: a) spółka giełdowa, b) spółka komandytowa, c) spółka cywilna, d) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prawidłowa odpowiedź: 13d 14. Spółka akcyjna należy do spółek: a) jawnych, b) osobowych, c) giełdowych, d) kapitałowych. Prawidłowa odpowiedź: 14d 15. PIT to inaczej: a) podatek dochodowy od osób fizycznych, b) podatek dochodowy od osób prawnych, c) podatek obrotowy, d) podatek od wartości dodanej. Prawidłowa odpowiedź: 15a 16. CIT to inaczej: a) podatek akcyzowy, b) podatek dochodowy od osób fizycznych, c) podatek dochodowy od osób prawnych, d) podatek od eksportu i importu dóbr i usług. Prawidłowa odpowiedź: 16c 17. Podażą nazywamy: a) ilość dobra lub usługi, którą kupujący chcą nabyć przy danym poziomie cen, b) całkowita wartość dóbr i usług, wytworzonych w ciągu roku w gospodarce, c) ilość dobra lub usługi, którą producenci są gotowi dostarczyć na rynek przy różnych poziomach cen, d) ceny dóbr i usług wytworzonych w ciągu roku w gospodarce.

4 Prawidłowa odpowiedź: 17c 18. Popytem nazywamy: a) ilość dobra lub usługi, którą konsumenci chcą i mogą kupić w danym czasie przy danym poziomie cen, b) obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa, c) wartość dóbr i usług, wyprodukowanych w ciągu roku, d) ilość dobra lub usługi, dostarczanego przz producentów przy różnych poziomach ceny. Prawidłowa odpowiedź: 18a 19. Cena to inaczej: a) wartość podaży i popytu na dane dobro, b) stała informacja o jakości towaru, c) relacja między popytem i podażą na dobro lub usługę, d) wyrażona w pieniądzu wartość dobra lub usługi. Prawidłowa odpowiedź: 19d 20. Barterem nazywamy: a) różnicę miedzy ceną kupna, a ceną sprzedaży waluty, b) wymianę towaru za towar bez pośrednictwa pieniądza, c) różnicę między wartością eksportu, a wartością importu w danym roku, d) wymianę waluty danego kraju na walutę obcą. Prawidłowa odpowiedź: 20b 21. Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z umową, konsumentowi przysługuje: a) gwarancja lub rękojmia, b) natychmiastowy zwrot pieniędzy, c) wymiana lub naprawa towaru, zwrot pieniędzy lub obniżenie ceny towaru, d) tylko naprawa towaru zgodnie z gwarancją producenta. Prawidłowa odpowiedź: 21c 22. Składając reklamację zakupionego towaru, konsument powinien przedstawić: a) dowód zakupu towaru, b) przelew 10% wartości towaru na konto sprzedawcy, c) wyłącznie kopię faktury VAT, d) podanie i list motywacyjny. Prawidłowa odpowiedź: 22a 23. Kupując przez Internet, konsument: a) nie może zmienić zdania i zażądać zwrotu pieniędzy od sprzedawcy, b) ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 3 dni od dokonania zakupu, c) ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od dokonania zakupu bez podania przyczyny,

5 d) od chwili zakupu nie może już zrezygnować z towaru i musi za niego zapłacić. Prawidłowa odpowiedź: 23c 24. Indywidualnymi sprawami konsumentów zajmują się: a) sądy rejonowe, b) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, c) Ministerstwo Gospodarki, d) miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów. Prawidłowa odpowiedź: 24d 25. Skrót CV oznacza: a) podanie o pracę, b) życiorys, c) list motywacyjny, d) reklamację towaru lub usługi. Prawidłowa odpowiedź: 25b 26. Rozmowę kwalifikacyjną może prowadzić: a) pracodawca z kandydatami na stanowisko pracy, b) sprzedawca z konsumentami, c) producent z dostawcami surowców i usług, d) bankowiec z kredytobiorcami. Prawidłowa odpowiedź: 26a 27. Komunikacja niewerbalna obejmuje: a) wypowiadane słowa i zdania, b) gesty, postawę, mimikę, ton głosu, c) wszystkie komunikaty przekazywane odbiorcy, d) refleksje i przemyślenia danej osoby. Prawidłowa odpowiedź: 27b 28. Poszukując pracy należy: a) zwrócić się do ministerstwa pracy, b) napisać list motywacyjny do lokalnego urzędu pracy, c) czekać na zgłoszenie się pracodawcy, d) szukać ofert pracy w różnych źródłach prasie, urzędzie pracy, w przedsiębiorstwach, w portalach internetowych. Prawidłowa odpowiedź: 28d 29. Osoba niepełnoletnia może pracować: a) na umowę o pracę przy wykonywaniu zajęć lekkich, b) bez umowy o pracę tylko w wymiarze 40 godzin tygodniowo, c) w wymiarze 12 godzin dziennie, d) nie może podejmować żadnego zatrudnienia.

6 Prawidłowa odpowiedź: 29a

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Plan wynikowy: podstawy przedsiębiorczości (napisany na podstawie Czas na przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości. Zakres podstawowy ) Autor: Anna Czarlińska-Wężyk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH

USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI FINANSOWE PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH BIULETYN RPO-Materiały nr 73 Usługi finansowe. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-18-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja:

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Rynki Finansowe Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW Wprowadzenie do funkcjonowania rynków finansowych Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne pożyczanie pieniędzy o czym warto pamiętać?

Bezpieczne pożyczanie pieniędzy o czym warto pamiętać? Bezpieczne pożyczanie pieniędzy o czym warto pamiętać? Skrócony opis lekcji: Poziom: szkoła ponadgimnazjalna. Podstawa programowa kształcenia ogólnego: Podstawy przedsiębiorczości. Uczeń: podejmuje racjonalne

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MIKROEKONOMIA

EKONOMIA MIKROEKONOMIA David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch EKONOMIA MIKROEKONOMIA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1. WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII podstawowe pojęcia i problemy rozwinięte w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE

BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Emil Radziszewski BANK JAKO INSTYTUCJA ZAUFANIA PUBLICZNEGO. GWARANCJE PRAWNE I INSTYTUCJONALNE Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Rynek pożyczek pozabankowych

Rynek pożyczek pozabankowych Warszawa, maj 2015 Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 Definicja klienta firmy pożyczkowej.... 6 2 Dystrybucja pożyczek.... 7 2.1 Korzystanie z placówek... 7 2.2 Wizyta u klienta.... 7 2.3 Droga internetowa...

Bardziej szczegółowo