Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego)."

Transkrypt

1 Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia) i po ustalonej w umowie cenie, określonej ilości instrumentu bazowego lub dokonania równoważnego rozliczenia pieniężnego. Po zawarciu transakcji codziennie następuje aktualizacja zobowiązań, co pozwala na wcześniejszą sprzedaż (zamknięcie pozycji). Wśród notowanych na giełdzie kontraktów terminowych inwestorzy mają do dyspozycji kontrakty na indeksy WIG20, mwig40, kontrakty na akcje wybranych spółek, na kursy USD, EUR, CHF, obligacje i WIBOR. Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Futures kontrakt terminowy o charakterze nierzeczywistym (bez dostawy instrumentu bazowego), rozwiązanie transakcji dokonuje się przez clearing, a więc wyrównanie różnicy pomiędzy kursem terminowym i kasowym w momencie rozwiązania kontraktu. Przykład dla forwardu i futuresa Forward Podmiot B posiada 100 akcji spółki X wartych 10 zł każda. Podmiot A zobowiązuje się nabyć od podmiotu B te 100 akcji spółki X po 10 zł za 3 miesiące od dnia zawarcia umowy. Podmiot A kupuje 100 akcji po 10 złotych, które na rynku są warte 15 zł. Jeżeli je zatem od razu sprzeda, zrealizuje zysk w wysokości 500 zł [(15 10) 100]. Podmiot A kupuje 100 akcji po 10 złotych, które na rynku są warte 5 zł. Kupuje je zatem dwa razy drożej i traci 500 zł [(10-5) 100]. Futures Gdyby oba podmioty rozliczyły się przez clearing i nie nastąpiłaby rzeczywista dostawa akcji, mielibyśmy do czynienia z futuresem zamiast forwardu. W wariancie 1 podmiot A otrzymałby 500 zł od podmiotu B, zaś w wariancie 2 podmiot B otrzymałby 500 zł od podmiotu A. W przypadku futuresa podmiot B nie musiałby posiadać akcji spółki X. 1

2 Opcja jest to instrument finansowy, dający nabywcy prawo do zawarcia transakcji określonym instrumentem bazowym (a więc do kupna lub sprzedaży akcji, walut, indeksów giełdowych itd.) w przyszłym terminie po z góry określonej cenie. Druga strona transakcji opcjami czyli sprzedawca (wystawca) opcji jest zobowiązany do zawarcia transakcji, jeżeli posiadacz opcji wykona swoje prawo, czyli zażąda zawarcia transakcji zgodnie z umową. Przykład dla opcji kupna (call) (modyfikacja przykładu dla forwardu i futuresa) Podmiot B posiada 100 akcji spółki X wartych 10 zł każda i wystawia (sprzedaje) opcję kupna typu europejskiego tych 100 akcji spółki X po 10 zł za 3 miesiące od dnia zawarcia umowy, pobierając prowizję w wysokości 1 zł za akcję. Podmiot A zgadza się na te warunki i nabywa opcję kupna (call), płacąc za nią 100 zł. Podmiot A wykonuje opcję kupna 100 akcji spółki X po 10 zł od podmiotu B, gdyż może natychmiast sprzedać akcje na rynku po 15 zł. Jego zysk wynosi 500 zł [(15 10) 100] minus prowizja (100 zł), a więc 400 zł. Podmiotowi A nie opłaca się nabyć akcji po 10 zł, które kosztują na rynku 5 zł. Dlatego nie wykonuje posiadanej opcji kupna (call). Jego strata wynosi 100 zł (koszt prowizji zapłaconej podmiotowi B). Uwaga!!!: W przykładzie nastąpiło rozliczenie opcji w formie dostawnej, czyli rzeczywistej transakcji kupna akcji przez podmiot A. Na GPW ma miejsce jedynie rozliczenie opcji na akcje w formie pieniężnej (clearing). Jeśli zatem w przykładzie wzięlibyśmy pod uwagę realia GPW, to podmiot B musiałby w wariancie 1 zapłacić podmiotowi A 500zł (lub 400, jeśli odliczymy prowizję). Przykład dla opcji sprzedaży (put) (modyfikacja przykładu dla forwardu i futuresa) Podmiot A (!) posiada 100 akcji spółki X wartych 10 zł każda i kupuje opcję sprzedaży (put) typu europejskiego tych 100 akcji spółki X po 10 zł za 3 miesiące od dnia zawarcia umowy, płacąc wystawcy opcji sprzedaży (podmiotowi B) prowizję w wysokości 1 zł za akcję. Podmiot B inkasuje prowizję w wysokości 100 zł. Podmiot A nie wykonuje opcji sprzedaży akcji po 10 zł, które na rynku mógłby sprzedać za 15 zł. Ponosi stratę w wysokości 100 zł (koszt prowizji zapłaconej podmiotowi B). 2

3 Podmiot A wykonuje opcję sprzedaży 100 akcji spółki X po 10 zł podmiotowi B, gdyż może natychmiast kupić akcje na rynku po 5 zł. Jego zysk wynosi 500 zł [(10 5) 100] minus prowizja (100 zł), a więc 400 zł. Vide uwaga (Uwaga!!!) dla przykładu dla opcji call Podsumowanie tego przykładu: Przykład dla opcji put jest lustrzanym odbiciem przykładu dla opcji call. Warrant - Warranty są papierami wartościowymi w zasadzie identycznie skonstruowanymi jak opcje. Jedna z podstawowych różnic polega na tym, iż wystawcą opcji może być każdy uczestnik rynku, natomiast warranty emitowane są przez określone podmioty np. biura maklerskie, banki itd. Warrant jest bezwarunkowym i nieodwołalnym zobowiązaniem emitenta do wypłacenia nabywcy kwoty rozliczenia. W przypadku warrantu kupna jest to dodatnia różnica między ceną instrumentu bazowego a ceną wykonania określoną przez emitenta, zaś w przypadku warrantu sprzedaży kwotą rozliczenia jest dodatnia różnica między ceną wykonania a ceną instrumentu bazowego. W obrocie na warszawskiej giełdzie znajdowały się warranty kupna i sprzedaży, aktualnie jednak się już nie znajdują. Warranty notowane były w systemie notowań ciągłych. Forward, futures transakcje bezwarunkowe symetrycznego ryzyka Opcja, warrant transakcje warunkowe asymetrycznego ryzyka Swap (wymiana, zamiana) umowa pomiędzy dwoma podmiotami na wymianę przyszłych przepływów pieniężnych, połączenie operacji natychmiastowej i terminowej. Umowa swapu określa, jak ma wyglądać rozliczenie oraz kiedy mają nastąpić przepływy. 3

4 Swap walutowy połączenie operacji natychmiastowej (spot) i operacji terminowej (forward) o przeciwstawnych kierunkach, tzn. np. zakup dolarów za euro na dziś (spot) z jednoczesną ich odsprzedażą (też za euro) po ustalonym już dzisiaj kursie na forward. Podmiot A Podmiot B USD EUR USD EUR + $ SPOT $ + $ + FORWARD + $ Swap odsetkowy umowa zakładająca wymianę w ciągu określonego czasu w oznaczonych odstępach czasu płatności odsetkowych (lub rozliczenia różnicy w ich wysokościach) od hipotetycznej kwoty kapitału transakcji (notional underlying). Zasadą jest, że kwota kapitału jest zdenominowana w tej samej walucie, a płatności odsetkowe są obliczane wg odmiennych zasad ustalania stopy procentowej (najczęściej odsetki wynikające z oprocentowania wg stałej stopy procentowej w zamian za odsetki wynikające z oprocentowania wg zmiennej stopy procentowej). Przykład dla swapu odsetkowego Podmiot A zobowiązał się do płacenia stałej stopy procentowej w wysokości 5% rocznie w ciągu 6 miesięcy w transzach 3-miesięcznych, a podmiot B w zamian zobowiązał się przekazywać z tą samą częstotliwością odsetki policzone wg formuły zmiennej stopy procentowej, tzn. każdorazowo 3-miesięczny WIBOR dla odpowiedniego okresu odsetkowego. Hipotetyczny kapitał transakcji to 10 mln zł. 4

5 Podmiot A 10 mln zł Podmiot B 3 mies. 3M WIBOR 0 90/ mln zł 5% 90/ mln zł 3 mies. 6 mies. 3M WIBOR 3 90/ mln zł 5% 90/ mln zł 6 mies. Gdzie: t czas 3M WIBOR 0 kasowa stopa procentowa WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych w czasie t 0 (dziś) 3M WIBOR 3 kasowa stopa procentowa WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych w czasie t 3 (za 3 miesiące) Podsumowanie przykładu: Podmiot A miał pasywa na zmienną stopę procentową, zaś aktywa na stałą. Bał się zatem podwyżki stóp procentowych (r% ). Wyeliminował ryzyko dla hipotetycznej kwoty kapitału w wysokości 10 mln zł. Podmiot B miał aktywa na zmienną stopę procentową, zaś pasywa na stałą. Bał się zatem obniżki stóp procentowych (r% ). Wyeliminował ryzyko dla hipotetycznej kwoty kapitału w wysokości 10 mln zł. 5

Rynek walutowy - Forex

Rynek walutowy - Forex Rynek walutowy - Forex 1 Rynek FOREX Największy rynek świata Rynek wymiany walut Wielkość dziennych obrotów wynosi ok. 4 bln USD Rynek OTC Globalny charakter rynku Funkcjonuje 24 godziny na dobę przez

Bardziej szczegółowo

Giełdowe kontrakty walutowe

Giełdowe kontrakty walutowe Giełdowe kontrakty walutowe Warszawa, 26 maja 2015-1- AGENDA 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie do rynku walutowego Kontrakt FORWARD a kontrakt FUTURES Kontrakt FUTURES - zastosowanie Organizacja terminowego rynku

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH

OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH OPCJE NA AKCJE PRZEWODNIK PO STRATEGIACH INWESTYCYJNYCH Wrzesień 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 TERMINOLOGIA ORAZ KONSTRUKCJA INSTRUMENTU... 7 Czym są opcje... 7 Pozycja długa (ang. Long position)...

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015 Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych.

Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych. Metody oszczędzania i inwestowania na podstawie dostępnych na polskim rynku produktów finansowych. Piotr Zieliński 1. Oszczędzanie a inwestowanie. Tło makroekonomiczne. Zanim przejdziemy do omówienia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

Rynek Forex i kontrakty róŝnic kursowych CFD

Rynek Forex i kontrakty róŝnic kursowych CFD Rynek Forex i kontrakty róŝnic kursowych CFD Teraz wiesz i inwestujesz Rynek Forex i kontrakt CFD wymieniane są często jednym tchem, poniewaŝ są przykładem dynamicznych zmian, które zachodzą w świecie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA INFORMACJA STANDARDOWA O KREDYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

EUROPEJSKA INFORMACJA STANDARDOWA O KREDYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EUROPEJSKA INFORMACJA STANDARDOWA O KREDYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1 TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE KREDYTODAWCY Kredytodawca: Adres: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji

Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Czym są Equity DMA? Handel na Equity DMA odpowiada transakcjom zawieranym na akcjach

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki "per aspera ad astra" System finansowy gospodarki Zajęcia nr 8 Rynek kapitałowy Rodzaje rynków finansowych (hybrydowe kryterium podziału: przedmiot obrotu oraz zapadalność instrumentu) Rynki walutowe:

Bardziej szczegółowo

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa Wartość przedsiębiorstwa i papiery wartościowe 12 149 12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE 12.1. Wartość przedsiębiorstwa W ostatnich latach mamy coraz częściej do czynienia z wyceną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo