Logiczna reprezentacja wiedzy i metoda logiczno-algebraiczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Logiczna reprezentacja wiedzy i metoda logiczno-algebraiczna"

Transkrypt

1 Logiczna reprezentacja wiedzy i metoda logiczno-algebraiczna dr inż. Grzegorz ilcek & dr inż. Maciej Hojda Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, Instytut Informatyki, Politechnika Wrocławska copyright Grzegorz ilcek & Maciej Hojda

2 Wybrane opisy obiektów wejściowo-wyjściowych u y=f (u) Obiekt opisany funkcyjną zależnością wyjścia od wejścia y u D u R(u,y) D y y Obiekt opisany relacyjną reprezentacją wiedzy u u (α u ) (α u,α w,α y ) y (α y ) y Obiekt opisany logiczną reprezentacją wiedzy

3 Podstawowe pojęcia ormuła logiczna opisująca obiekt składa się z formuł elementarnych α i operacji logicznych: alternatywy ( ᴠ ), koniunkcji ( ᴧ ), negacji ( ), Implikacji ( ). Np. (α 1, α 2, α 3, α 4 )= α 1 ᴠ α 2 ᴧ α 3 α 4.

4 Podstawowe pojęcia α(x) formuła elementarna ( własność zmiennych wejściowych, wyjściowych, bądź pomocniczych ogólnie oznaczonych przez x) pewne z założenia niepodzielne klocki (z założenia, tzn. zakładamy, że są niepodzielne, ale w rzeczywistości mogą składać się ze skomplikowanych formuł logicznych). Np. α(x)= Prędkość x>100 km/h lub α(x)= Dla każdego x spełniona jest relacja R(x,a)=x>a. α u,i (u)єa u i-ta (i=1,2,,n1) formuła elementarna wejściowa dotycząca tylko zmiennych u należąca do zbioru formuł wejściowych A u α y,i (y) ЄA y i-ta (i=1,2,,n2) formuła elementarna wyjściowa dotycząca tylko zmiennych y należąca do zbioru formuł wyjściowych A y α w,i (u,w,y) ЄA w i-ta (i=1,2,,n3) formuła elementarna pomocnicza (wewnętrzna systemu) dotycząca zmiennych u lub y lub w (nie tylko u i nie tylko y) należąca do zbioru formuł pomocniczych (wewnętrznych) A w (W ogólności α w,i może zależeć nie tylko od trójki (u,w, y), ale również od par (u,w), a także (w,y)).

5 Podstawowe pojęcia n=n1+n2+n3 liczba wszystkich formuł elementarnych (α u, α w, α y ) =α ciąg wszystkich formuł elementarnych a j =w(α j )Є{0,1} wartość logiczna j-ej formuły elementarnej (a u, a w, a y )=a zerojedynkowy ciąg wartości logicznych odpowiednich formuł elementarnych α u, α w, α y (takich ciągów jest 2 n dla każdego ciągu formuł elementarnych α) Np. dla ciągu formuł elementarnych α=(α u1, α u2, α w, α y ) przykładowe 4 (z 16) ciągi wartości (a i =(a u1, a u2, a w, a y ), i-numer ciągu wartości), są następujące: a 1 =(1,1,1,1), a 2 =(0,1,1,0), a 3 =(0,0,0,1), a 4 =(0,1,0,1).

6 Logiczna reprezentacja wiedzy jest zbiorem faktów (α)= 1 (α)ᴧ 2 (α)ᴧ ᴧ k (α) zbiór k faktów (definiuje relację R(u,y)) i (α) i-ty fakt, (i=1,2,,k) zapisany jako formuła logiczna składająca się z formuł elementarnych α i (a), (a) wyrażenia algebraiczne w algebrze logiki dwuwartościowej W bazie wiedzy zakłada się, że wszystkie występujące w niej formuły są faktami, czyli są prawdziwe, czyli dla każdego ciągu a, (a)=1. W literaturze fakty w formie implikacji często zwane są regułami, stąd możliwe są inne określenia jak : baza faktów, baza reguł, baza reguł i faktów.

7 akty a relacje Każdy fakt i (α) określa relację między zmiennymi wejściowymi, wyjściowymi i pomocniczymi (wewnętrznymi): R i (u,w,y)={(u,w,y) Є UΧWΧY: i [a u (u),a w (u,w,y),a y (y))]=1}, i=1,2,,k Zbiór tych relacji tworzy bazę wiedzy (k liczba reguł i faktów w bazie wiedzy). Zmienne w można wyeliminować i sprowadzić bazę wiedzy do jednej relacji: R(u,y)={(u,y) Є UΧY: V w ЄW [(u,w,y) Є R 1 (u,w,y) R k (u,w,y)]}, czyli R(u,y)={(u,y) Є UΧY: V w ЄW [(a)=1]}.

8 akty a relacje c.d. Oznacza to, że w obiekcie mogą wystąpić tylko takie wartości (u,y), dla których istnieje taka wartość w, że wszystkie fakty są prawdziwe. u (α u ) logiczna formuła wejściowa, w której występują tylko podciągi α złożone z α u,i (i=1,2,,n1) (definiuje zbiór D u ={uєu: u [a u (u)]=1}) y (α y ) logiczna formuła wyjściowa, w której występują tylko podciągi α złożone z α y,i (i=1,2,,n2) (definiuje zbiór D y ={yєy: y [a y (y)]=1})

9 Proste zadanie analizy Proste zadanie analizy, inaczej problem dowodzenia twierdzeń. Należy dla przyjętej bazy faktów i reguł podać postać formuły wejściowej u oraz y, przy czym zakłada się, że formuła u jest prawdziwa, a więc formuła ~ = u ᴧ uznana jest za prawdziwą. Należy odpowiedzieć na pytanie: Jaka jest wartość ~ logiczna podanej formuły y? (Inaczej, czy y jest logiczną konsekwencją?). Możliwe odpowiedzi to: TAK, NIE, NIE WIEM. (Ta ostatnia oznacza, że wartość logiczna y nie jest zdeterminowana zbiorem faktów i reguł i własnością u.) W rzeczywistości wyznaczenie algorytmu wnioskowania (z użyciem odpowiednich reguł wnioskowania) dla skomplikowanych struktur logicznych może być bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe.

10 Zadanie analizy Zadanie analizy polega na wyznaczeniu najlepszej* postaci formuły wyjściowej y dla zadanej formuły wejściowej u, a więc odpowiedniego zdania logicznego zawierającego elementarne formuły wyjściowe połączone odpowiednimi spójnikami logicznymi, które spełnia implikację u ᴧ y. (#) *Najlepsza oznacza taką formułę, która implikuje wszystkie inne. Np. jeśli M formuł 1 y, 2 y, 3 y,, M y spełnia (#) oraz zachodzi ( 1 y 2 y) ᴧ ( 1 y 3 y) ᴧ ᴧ ( 1 y M y), to najlepszą formułą jest 1 y Zadanie można więc sformułować następująco: Dane: u, Wyznacz: najlepszą* y spełniającą (#).

11 Zadanie podejmowania decyzji (sterowania) Zadanie podejmowania decyzji (sterowania) polega na wyznaczeniu najlepszej** postaci formuły wejściowej u dla zadanej formuły wyjściowej y, a więc odpowiedniego zdania logicznego zawierającego elementarne formuły wejściowe połączone odpowiednimi spójnikami logicznymi, które spełnia implikację u ᴧ y. (#) **Najlepsza oznacza taką formułę, która jest implikowana przez wszystkie inne. Np. jeśli M formuł 1 u, 2 u, 3 u,, M u spełnia (#) oraz zachodzi ( 2 u 1 u) ᴧ ( 3 u 1 u) ᴧ ᴧ ( M u 1 u), to najlepszą formułą jest 1 u Zadanie można więc sformułować następująco: Dane: y, Wyznacz: najlepszą** u spełniającą (#).

12 Metoda logiczno-algebraiczna Metoda logiczno-algebraiczna, zwana też metodą Bubnickiego. Polega na rozwiązaniu zadania analizy bądź podejmowania decyzji poprzez przejście z reprezentacji zdania w formie zmiennych logicznych na ich reprezentację w algebrze dwuwartościowej, rozwiązaniu postawionego równoważnego zadania zastępczego, a następnie powrotu do reprezentacji w formie zmiennych logicznych.

13 Dodatkowe oznaczenia A zbiór wszystkich ciągów a=(a u,a w,a y ) S a ={a Є A: (a)=1} zbiór równoważny formule (α). S u ={a u Є A: u (a u )=1} zbiór równoważny formule u (α u ). S y ={a y Є A: y (a y )=1} zbiór równoważny formule y (α y )

14 Rozwiązanie zadania analizy Równoważny problem analizy polega na wyznaczeniu najmniejszego zbioru S y, dla którego spełniona jest implikacja a u ЄS u a y ЄS y Aby rozwiązać zadanie analizy należy znaleźć wszystkie ciągi wartości formuł elementarnych a y (czyli zbiór S y ), dla których spełnione jest (a u,a w,a y )=1 ᴧ u (a u )=1

15 Rozwiązanie zadania podejmowania decyzji (sterowania) Równoważny problem analizy polega na wyznaczeniu największego zbioru S u, dla którego spełniona jest implikacja a u ЄS u a y ЄS y Aby rozwiązać zadanie podejmowania decyzji należy znaleźć wszystkie ciągi wartości formuł elementarnych a u (czyli zbiór S u ), dla których spełnione jest (a u,a w,a y )=1 ᴧ y (a y )=1 ale niespełnione jest (a u,a w,a y )=1 ᴧ y (a y )=0

16 Rozwiązanie zadania podejmowania decyzji (sterowania) c.d. W praktyce należy wyznaczyć dwa zbiory S u1 i S u2. Dla S u1 spełnione jest (a u,a w,a y )=1 ᴧ y (a y )=1, Dla S u2, spełnione jest (a u,a w,a y )=1 ᴧ y (a y )=0. Ostatecznie S u = S u1 S u2

17 Powrót do reprezentacji w formie zmiennych logicznych Aby przejść z reprezentacji algebraicznej do logicznej, wystarczy utworzyć formułę stworzoną z alternatyw koniunkcji zmiennych logicznych (formuł elementarnych), których wartości występują w odpowiednim zbiorze S u lub S y, przy czym jeśli w danym ciągu wartości przy odpowiadającej zmiennej logicznej jest wartość 0, to w formule ta zmienna wystąpi z negacją. Jest to tzw. postać dysjunkcyjna. Przykład: Dla rozwiązania zadania analizy S y ={(0,1);(1,0);(1,1)}, formuła wyjściowa wygląda następująco: y = ( α y1 ᴧ α y2 ) ᴠ (α y1 ᴧ α y2 ) ᴠ (α y1 ᴧ α y2 ). Otrzymaną formułę często można uprościć stosując prawa i twierdzenia rachunku zdań logicznych, np. powyższą formułę można zapisać prościej jako y = α y1 ᴠ α y2.

18 Dodatkowe informacje W sformułowanych rozwiązaniach zastępczych, zadań analizy i podejmowania decyzji wykorzystujących algebrę dwuwartościową, można zauważyć, że do znalezienia rozwiązania należy przeglądnąć wszystkie możliwe ciągi wartościowań formuł elementarnych. Dla dużych i skomplikowanych problemów zadanie może być bardzo trudne, głównie ze względu na jego czasochłonność. Aby dla wielu przypadków uprościć procedurę rozwiązania zaproponowano metody dekompozycji. Metoda logicznoalgebraiczna jak i metody dekompozycji zarówno dla zadania analizy jak i podejmowania decyzji zostały opisane m.in. w następujących publikacjach:

19 Literatura Bubnicki, Z. (1990), Wstęp do systemów ekspertowych, PWN, W-wa. Bubnicki, Z. (1992), Decomposition of a system described by logical model. R. Trappl (red.) Cybernetics and System Research, t. 1, Singapore: World Scientific, Bubnicki, Z. (1997), Logic-algebraic method for a class of knowledge-based systems.. Pichler, R. Moreno-Diaz (red.) Computer Aided System Theory, Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, 1333, Berlin, Bubnicki, Z. (1997), Logic-algebraic method for a class of dynamical knowledge-based systems. A. Sydow (red.) Proc. of the 15th IMACS World Congress on Scientific Computation, Modelling and Applied Mathematics, t. 4, , Berlin Bubnicki, Z. (1998), Logic-algebraic method for knowledge-based relation systems. Sys. Anal. Model. Simul., 33, Bubnicki, Z. (1999), Learning processes and logic-algebraic method in knowledge-based control systems. S.G. Tzafestas, G. Schmidt (red.) Progress in System and Robot Analysis and Control Design. Lecture Notes in Control and Information Sciences, 243. Springer-Verlag, London, Bubnicki, Z. (2002), Teoria i algorytmy sterowania, PWN, W-wa

20 Przykłady Na kolejnych slajdach znajdują się przykłady ilustrujące przedstawioną teorię

21 System grzewczy - schemat u 2 u 4 u 1 y 1 u 3 Grzejnik wody Podsystem sterujący () y 2 u 5 y 3 copyright Maciej Hojda

22 Wejścia i wyjścia u [0, ) Doprowadzone napięcie zasilające do grzałki [V ] 1 u {0,1} 2 Włącznik grzejnika [wył., wł.] u (, ) Wprowadzona docelowa temperatura wody [ C 3 u (, ) Zmierzona aktualna temperatura wody [ C 4 u [0, ) Poziom wody w zbiorniku [ cm] 5 ] ] y { brak, zielony, czerwony } Sygnał kontrolki [nieaktywny, ogrzewanie włączone, ogrzewanie 1 niemożliwe] y {0,1} 2 Podanie napięcia na grzałkę [nie, tak] y (, ) Różnica między temperaturami: docelową, a aktualną[ C ] 3 copyright Maciej Hojda

23 ormuły elementarne i fakty u1 {0,1} " 24 u " u2 {0,1} " u 2 1" u3 {0,1} " u3 u4 " u4 {0,1} " u 10 " 5 y1 {0,1} " y ~ brak 1 " y2 {0,1} " y zielony y3 {0,1} " y 1" 1 " 2 y4 {0,1} " y 0 " 3 w1 {0,1} Czy system jest gotowy do ogrzewania wody [nie, tak] w2 {0,1} Czy woda powinna być ogrzana [nie, tak] 1 u1 u2 w1 2 u3 u4 w2 3 w1 w2 y2 y3 4 u3 y4 4 u3 y4 copyright Maciej Hojda

24 Przykładowe przekształcenia między wejściami, wyjściami, a formułami D u u 1 [210,240], 1 3 1, 1, 1, 0 u u1 u2 elementarnymi u 2, u 30, u 20, u 5 u3 u4 u ( u ) u1 u2 u3 u4 u ( u ) u1 u2 u3 u4 1, 0, 0, 1 u u1 u2 4 u3 u4 2 3 u u 5 D u u 1 [40,460], u 0, u 4, 10 5 D y y y1 brak, y2 tak, y 3 0 0, 0, 1, 1 y1 y2 y3 y4 1, 1, 0, 1 y D y y1 y2 y3 y1 zielony, y2 nie, y 3 0 y4 Przez formuły wejściowe u i wyjściowe y rozumiemy koniunkcje odpowiednich formuł elementarnych. copyright Maciej Hojda

25 Przykładowa reprezentacja wiedzy 1 u1 u2 w1 Zadanie analizy ~ 2 w1 u2 y1 ) 3 w1 y1 (~ y 2 u y ~ u1 u2? Zadanie syntezy y u ~ ( ~ ) y1 y2? copyright Maciej Hojda

26 Zadanie analizy - rozwiązanie a a u1 u2 a w1 a y1 a y u u S y {(1,0), (0,1), (1,1)} y ( y1 ~ y2) (~ y1 y2) ( y1 y2) y1 y2 copyright Maciej Hojda

27 a u1 Zadanie syntezy - rozwiązanie a u2 a w1 a y1 a y y y ~ y S u1 {(0,0),(0,1),(0,1),(1,1)} S u2 {(0,0),(1,0),(0,1)} S u {(1,1)} copyright Maciej Hojda u u1 u2

28 Uproszczony system grzewczy u 1 u 2 Grzejnik wody Podsystem sterujący () y 1 u 3 u {0,1} Włącznik grzejnika [wył., wł.] 1 u (, ) Wprowadzona docelowa temperatura wody [ C 2 u (, ) Zmierzona aktualna temperatura wody [ C 3 ] ] y {0,1} Podanie napięcia na grzałkę [nie, tak] 1 copyright Maciej Hojda

29 Uproszczony system grzewczy {0,1} " u 1 " u2 2 {0,1} " u u " u3 3 4 {0,1} " y zielony y2 1 " {0,1} " y 1 " y3 2 {0,1} Czy system jest gotowy do ogrzewania wody [nie, tak] w1 {0,1} Czy woda powinna być ogrzana [nie, tak] y2 copyright Maciej Hojda

HOMO INFORMATICUS INFORMATYKA+ czyli człowiek w zinformatyzowanym świecie. Redaktor naukowy: prof. dr hab. Maciej M. Sysło

HOMO INFORMATICUS INFORMATYKA+ czyli człowiek w zinformatyzowanym świecie. Redaktor naukowy: prof. dr hab. Maciej M. Sysło HOMO INFORMATICUS czyli człowiek w zinformatyzowanym świecie Redaktor naukowy: prof. dr hab. Maciej M. Sysło INFORMATYKA+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ Wrzesień 1998 2 Spis treści Wstęp 7 1 Podstawy 9 1.1 Elementy logiki............................

Bardziej szczegółowo

Pierwszyproblemmilenijny ) :czynp=p?

Pierwszyproblemmilenijny ) :czynp=p? ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO Seria II: WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE XL(2004) Leszek Pacholski(Wrocław) Pierwszyproblemmilenijny ) :czynp=p? Z siedmiu problemów milenijnych pierwszy dotyczy

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych.

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2003/2004 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Andrzej Dominik Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zapytań część I

Optymalizacja zapytań część I Optymalizacja zapytań część I Wykład przygotował: Tadeusz Morzy BD wykład 12 Wykład jest poświęcony problemom wykonywania i optymalizacji zapytań w systemach baz danych. Rozpoczniemy od krótkiego wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Metody modelowania, oceny jakości i weryfikacji reguł i procesów biznesowych

Metody modelowania, oceny jakości i weryfikacji reguł i procesów biznesowych mgr inż. Krzysztof Kluza mgr inż. Weronika T. Adrian prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza dr inż. Grzegorz J. Nalepa dr hab. Marcin Szpyrka mgr inż. Krzysztof Kaczor mgr inż. Szymon Bobek Katedra Automatyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2a Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

Załącznik 2a Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Załącznik 2a Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Grzegorz Bocewicz 2014-04-25 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. DANE OSOBOWE... 6 2.1. Imię, nazwisko, stopień... 6 2.2. Posiadane

Bardziej szczegółowo

Programowanie w logice Prolog. Piotr Fulmański

Programowanie w logice Prolog. Piotr Fulmański Programowanie w logice Prolog Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Data mining w wielkich złożonych systemach

Data mining w wielkich złożonych systemach Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Data mining w wielkich złożonych systemach Praca statutowa nr 06300018 Warszawa, grudzień 2008 Data mining w wielkich złożonych systemach Praca statutowa

Bardziej szczegółowo

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU

6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6. PODSTAWY PLANOWANIA EKSPERYMENTU 6.. Pojęcie i rola badań doświadczalnych Przez eksperyment rozumiemy badanie jakiegoś zjawiska, polegające na celowym wywoływaniu tego zjawiska lub jego zmian oraz obserwacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH Dr hab. inż. Henryk CZARNECKI, prof. PCz Instytut Marketingu Politechnika Częstochowska DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.223 ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

Bardziej szczegółowo

Definicja: alfabetem. słowem długością słowa

Definicja: alfabetem. słowem długością słowa Definicja: Niech X będzie zbiorem niepustym. Zbiór ten będziemy nazywać alfabetem. Skończony ciąg elementów alfabetu X będziemy nazywać słowem a liczbę elementów tego ciągu nazywamy długością słowa. Na

Bardziej szczegółowo

Wnioskowanie z danych zapisanych w zewnętrznych źródłach w systemie zarządzania wiedzą

Wnioskowanie z danych zapisanych w zewnętrznych źródłach w systemie zarządzania wiedzą Rozdział 26 Wnioskowanie z danych zapisanych w zewnętrznych źródłach w systemie zarządzania wiedzą Streszczenie. Rozdział prezentuje proces wnioskowania z danych przechowywanych w zewnętrznych źródłach.

Bardziej szczegółowo

Implementacja widoków danych na bazę wiedzy

Implementacja widoków danych na bazę wiedzy Implementacja widoków danych na bazę wiedzy Piotr Piotrowski 1 Streszczenie: Niniejszy artykuł opisuje koncepcję i implementację widoków danych na bazę wiedzy. Widoki danych przesłaniają interfejs bazy

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja wypukła: wybrane zagadnienia

Optymalizacja wypukła: wybrane zagadnienia Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Rok akademicki 2008/2009 Praca Dyplomowa Inżynierska Michał Przyłuski Optymalizacja wypukła: wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania (potok funkcyjny)

Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Marcin Kubica 2010/2011 Spis treści Wstęp 5 Podstawy języka programowania 14 Dekompozycja problemu, weryfikacja rozwiązania 29 Struktury danych 37 Moduły 60 Procedury

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU MONOCENTRYCZNEJ SIECI KOMUNIKACYJNEJ Z ZASTOSOWANIEM OPTYMALIZACJI WIELOKRYTERIALNEJ

OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU MONOCENTRYCZNEJ SIECI KOMUNIKACYJNEJ Z ZASTOSOWANIEM OPTYMALIZACJI WIELOKRYTERIALNEJ Rafał KUCHARSKI* *) student studiów doktoranckich, mgr inż., Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU MONOCENTRYCZNEJ SIECI KOMUNIKACYJNEJ Z ZASTOSOWANIEM OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie danych doświadczalnych

Opracowywanie danych doświadczalnych Opracowywanie danych doświadczalnych Michał K. Urbański, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, murba@if.pw.edu.pl październik 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 1.1. Treść skryptu i rozkład materiału......

Bardziej szczegółowo

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE ZDANIA W LOGICE Zdaniem nazywamy w logice wypowiedź twierdzącą, której można przypisać jedną z dwóch ocen: prawdę lub fałsz. Zdanie zaczynające się np.

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI POZYSKIWANIA WIEDZY W HURTOWNI DANYCH

TECHNIKI POZYSKIWANIA WIEDZY W HURTOWNI DANYCH TECHNIKI POZYSKIWANIA WIEDZY W HURTOWNI DANYCH Małgorzata NYCZ Streszczenie: Artykuł poświęcony jest pozyskiwaniu wiedzy z hurtowni danych. Składa się z czterech części. Po krótkim wstępie zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

biblioteka nżynierii Oprogramowania

biblioteka nżynierii Oprogramowania biblioteka nżynierii Oprogramowania Redaktor serii BARBARA OSUCHOWSKA przewodniczący Komitet Redakcyjny ANDRZEJ J. BLIKLE STANISŁAW GANCARCZYK LEON ŁUKASZEWICZ JAN MADEY ANTONI MAZURKIEWICZ ANDRZEJ SALWICKI

Bardziej szczegółowo

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Gracjan Wilczewski nr albumu: 158162 Praca magisterska na kierunku informatyka InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Opiekun

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski prof. dr hab. Andrzej Straszak doc.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania komunikacji osób sparaliżowanych

Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania komunikacji osób sparaliżowanych 219 Marek Kamiński, Piotr Kopniak Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania komunikacji osób

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Notatki do wykładów 2

Programowanie. Notatki do wykładów 2 3 czerwca 2008 Mateusz Styrczula 1 Programowanie Notatki do wykładów 2 Streszczenie Haskell, ewaluatory wyrażeń, monady, klasy typów, semantyki denotacyjne, semantyki operacyjne, transformatory monad,

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS

Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Karol Kański Nr albumu: 248362 Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS Praca magisterska na kierunku MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Rachunek zdań. 2.1 Podstawowe pojęcia

Rachunek zdań. 2.1 Podstawowe pojęcia Rachunek zdań 2.1 Podstawowe pojęcia 2.1.1. Rachunek zdań to teoria zajmująca się formami wnioskowania zbudowanymi wyłącznie ze zmiennych zdaniowych oraz funktorów prawdziwościowych, będących pewnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH podstawy. prowadzący: dr inż. Maria Chałon

BAZY DANYCH podstawy. prowadzący: dr inż. Maria Chałon BAZY DANYCH podstawy prowadzący: dr inż. Maria Chałon TEMATYKA WYKŁADU (Podstawy baz danych) 1. Pojęcia podstawowe. 2. Diagram związków encji. 3. Wybrane metody reprezentacji danych: - operacje na relacjach

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MACIERZY PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH DO WYZNACZANIA HIERARCHII WAŻNOŚCI INFROMACJI W INTERNECIE

ZASTOSOWANIE MACIERZY PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH DO WYZNACZANIA HIERARCHII WAŻNOŚCI INFROMACJI W INTERNECIE B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 2009 Ireneusz KACZMAR* ZASTOSOWANIE MACIERZY PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH DO WYZNACZANIA HIERARCHII WAŻNOŚCI INFROMACJI W INTERNECIE Autor rozpatruje

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja modeli decyzyjnych dla krótkoterminowych inwestycji walutowych przy zastosowaniu systemu neuroagentowego

Konstrukcja modeli decyzyjnych dla krótkoterminowych inwestycji walutowych przy zastosowaniu systemu neuroagentowego Zeszyty Naukowe nr 770 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Informatyki Konstrukcja modeli decyzyjnych dla krótkoterminowych inwestycji walutowych przy zastosowaniu systemu neuroagentowego

Bardziej szczegółowo