ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2"

Transkrypt

1 ROZKŁAD MATERIAŁU Sky High 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 1 LEKCJA 1 We live in Wembley too! Zapoznanie z bohaterami Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Nazwy członków rodziny Codzienne czynności - czasowniki Czas Present Simple zdania twierdzące, przeczenia i pytania Zwroty: Hey! Watch out! Sorry! That's all right. Are you OK? I'm fine. Come here! Podawanie danych osobowych Opisywanie codziennych czynności (test wyboru) Mówienie: uczeń prosi o informacje (pytania dotyczące danych osobowych) Mówienie: opisywanie osób (opis kolegi lub koleżanki) (uzupełnianie informacji) Pisanie: opisywanie czynności życia codziennego (typowa sobota z życia ucznia) SB (Students' Book): s. 4-7 AB (Activity Book): s. 2-3 TB (Teacher's Book): s TB: Photocopiable Resource A

2 2 LEKCJA 2 What are you doing? Czynności Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Codzienne czynności wyrażenia Czas Present Continuous zdania twierdzące, przeczenia i pytania Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous Przysłówki częstotliwości: always / usually / often / sometimes / never Zwroty: How are you doing? I'm OK, thanks. I don't believe you! You're joking. [Dad], don't! (dobieranie imion do osób na zdjęciach) Słuchanie: uczeń reaguje na polecenia Pisanie: uczeń opisuje ludzi i czynności dnia codziennego SB: s. 8-9 AB: s. 4-5 TB: s TB: Photocopiable Resource B

3 3 LEKCJA 3 I love playing football. Wyrażanie preferencji Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, sport Dyscypliny sportowe Czasowniki wyrażające uczucia: like / love / hate / prefer + -ing Zwroty: Here comes [Tessa]. You are in a hurry. What's the rush? I can't stop. Nice to meet you. Wyrażanie preferencji (test typu prawda-fałsz-brak informacji) Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu Mówienie: uczeń prosi o informacje, uczeń opisuje swoje upodobania (rozmowa o ulubionych sportach) (uzupełnianie informacji) Pisanie: uczeń przetwarza informacje z przeczytanego tekstu (zamiana artykułu na wywiad) SB: s AB: s. 6-7 TB: s TB: Photocopiable Resource C

4 4 LEKCJA 4 (część A) Across cultures Favourite sports Ulubione sport w krajach anglojęzycznych Tematy z nowej podstawy programowej: sport Nowe słowa: team, game, player, popular, Australia, India, Pakistan, South Africa, boring, international, match, national, know, wait, season, rough, special, helmet (dobieranie sportów do opisów, uzupełnianie informacji) (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń przedstawia własne upodobania, uczeń opisuje miejsca (sport w kraju ucznia) SB: s AB: s. 8-9, ćw. 1-4 TB: s LEKCJA 4 (część B) Across cultures Favourite sports Projekt: mój ulubiony sport Tematy z nowej podstawy programowej: sport Wyrażanie opinii i preferencji Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (ulubiony sport ucznia) SB: s AB: s. 9, ćw. 5 TB: s

5 6 LEKCJA 5 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie gramatycznego SB: s TB: s LEKCJA 5 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, sport Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s TEST 1 Sprawdzenie wiadomości z lekcji 1-4 Test Master CD-ROM: Test 1A/1B

6 9 LEKCJA 6 Is that bag yours? Przedmioty, które posiadamy Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, szkoła Przedmioty szkolne Proste przedmioty (np. keys, diary, scarf) Pytania z Whose...? Zaimki dzierżawcze: mine / your / his / hers / ours / yours / theirs Zwroty: What's the matter? [The drink] is disgusting! Have a look [inside]. Excuse me,. No problem. Come on. Here's [our bus]. Mówienie, do kogo należą przedmioty (test typu prawda-fałsz) (test wyboru) Pisanie: uczeń opisuje przedmioty (podaje, co posiada) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource D

7 10 LEKCJA 7 Have we got any tomatoes? Żywność Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie Żywność (1) Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Użycie: some / any Zwroty: Would you like a taste? Yum! Don't panic! (uzupełnianie informacji Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (test typu prawda-fałsz) Mówienie: uczeń prosi o informacje, uczeń, mówi co posiada (zabawa: rozmowa w parach na temat żywności) Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (przepis na ulubioną pizzę) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource E

8 11 LEKCJA 8 There isn't much traffic. List of babci Tematy z nowej podstawy programowej: dom Sklepy i miejsca w mieście Słownictwo opisujące miasto (np. traffic, noise) Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Użycie: much / many / a lot of Zwroty: Thank you so much for [the card]. I hope you're well. We can just see the sea. I must stop now. Love from [Grannie]. Opisywanie miast (łączenie połówek zdań)\ Mówienie: uczeń opisuje miejsca (opis miasta) Mówienie: uczeń prosi o informacje, uczeń opisuje miejsca (rozmowa na temat miejsca zamieszkania ucznia) Pisanie: uczeń opisuje miejsca (pocztówka z opisem miasta) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource F

9 12 LEKCJA 9 (część A) Across the curriculum Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie, zdrowie Is fast food bad for you? Zdrowa żywność Nowe słowa: healthy, nuts, sandwich, good for me, energy, meal, chips, balanced diet, carbohydrates, contain, vitamins, minerals, protein, dairy, fat (dobieranie potraw i produktów do osób) (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń opowiada o czynnościach życia codziennego (opis śniadania) Uczeń stosuje techniki samodzielnej pracy nad językiem SB: s AB: s , ćw. 1-6 TB: s

10 13 LEKCJA 9 (część B) Across the curriculum Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie, zdrowie Is fast food bad for you? Projekt: żywność, którą jem Wyrażanie opinii Pisanie: uczeń udziela podstawowych informacji na swój temat (opis i opinia na temat diety ucznia) SB: s AB: s. 19, ćw. 7 TB: s STORY 1 Splash! Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Nowe słowa: hero, only child, get to school (v), swimming trunks, laugh (v), captain, suddenly, push (v), fall (v), Splash!, catch (v), throw (v), towel, cross (adj), cross (v), bridge, canoe, hear (v), cry, Help!, brave, save (v), head teacher, after, put away (v), call (v), smile (v) (odpowiadanie na pytania) SB: s TB: s

11 15 LEKCJA 10 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, żywienie gramatycznego SB: s , ćw. 1-6 TB: s LEKCJA 10 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła, dom, żywienie Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s , ćw AB: s TB: s TEST 2 Sprawdzenie wiadomości z lekcji 6-9 Test Master CD-ROM: Test 2A/2B

12 18 PUZZLE STORY 1 'Where is Dr Morgan?' Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Nowe słowa: problem, island, prisoner, criminal (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s SKILLS TEST 1-10 Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje 1-10 Test Master CD-ROM: Skills A/B

13 20 LEKCJA 11 Were they American? Słynne postaci Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, kultura Zawody: artyści Daty (roczne) Czasownik to be w czasie przeszłym: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Zwroty: Know-all! Don't be silly! How sad is that! Podawanie dan (rocznych) Opisywanie osób daty urodzenia, śmierci, pochodzenie) (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń opisuje ludzi (wypowiedzi na temat sławnych ludzi) (test typu prawda-fałsz) Mówienie: uczeń prosi o informacje, uczeń opisuje ludzi (dzieciństwo rodziców lub dziadków ucznia) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource G

14 21 LEKCJA 12 They explored space. Podbój kosmosu Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, świat przyrody Słownictwo opisujące kosmos (np. orbit, planet, star) Daty (dzienne) Czas Past Simple z czasownikami regularnymi: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Podawania dat (dziennych) (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń prosi o informacje (zadawanie pytań wywiad) (odpowiadanie na pytania) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource H

15 22 LEKCJA 13 You left your purse... Wydarzenia z przeszłości Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Wyrażenia czasowe używane w czasach przeszłych (np. yesterday, last year) Czasowniki nieregularne Czas Past Simple z czasownikami nieregularnymi: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Zwroty: It was ace. It was [really] great! I bet [someone stole it]. Don't be silly, Alice. Hang on! Brilliant! Thank you very much! Opisywanie wydarzeń z przeszłości Mówienie: uczeń prosi o informacje (zadawanie pytań na temat wydarzeń z przeszłości) Pisanie: uczeń przedstawia czynności dnia codziennego (opis wybranego dnia z życia ucznia) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource I

16 23 LEKCJA 14 (część A) Across cultures Famous Britons and Americans Słynni Brytyjczycy i Amerykanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, kultura Czasowniki regularne i nieregularne Nowe słowa: scientist, penicillin, life (n), millions, still, Prime Minister, leader, Second World War, hero, Queen, sailors, plan (n), rich, powerful, president, against, slavery, American Civil War, Congress, slave, pilot, solo, across, around, over, ocean, civil rights movement, speech, equality, funeral (dobieranie osób na zdjęciach do opisów, odpowiadanie na pytania) (quiz radiowy) Mówienie: uczeń opisuje ludzi (ważne postaci z kraju ucznia) SB: s AB: s , ćw. 1-3 TB: s LEKCJA 14 (część B) Across cultures Famous Britons and Americans Projekt: znana osoba z mojego kraju Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Opisywanie ludzi Pisanie: uczeń opisuje ludzi (ważna postać z kraju ucznia) SB: s AB: s. 29, ćw. 4 TB: s

17 25 LEKCJA 15 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie gramatycznego SB: s , ćw. 1-7 TB: s LEKCJA 15 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, praca Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s , ćw AB: s TB: s TEST 3 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 3A/3B

18 28 LEKCJA 16 How far is it? Znane budowle Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody Przymiotniki o przeciwnych znaczeniach Pytania typu: How + przymiotnik? Zwroty: It depends. Hurry up. Don't push. It looks [awesome]. Wow! That's all. Opisywanie budowli i miejsc (uzupełnianie informacji) (test wyboru) Pisanie: opisywanie miejsc (opis miejsca lub budynku w Polsce) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource J 29 LEKCJA 17 The longest legs Zagrożone zwierzęta Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Nazwy dzikich zwierząt Stopień wyższy i najwyższy krótkich przymiotników Opisywanie osób i zwierząt (odpowiadanie na pytania) (uzupełnianie informacji) Pisanie: uczeń opisuje ludzi zwierzęta SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource K

19 30 LEKCJA 18 It's more exciting Hobby Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Hobby Długie przymiotniki Stopień wyższy i najwyższy przymiotników długich oraz przymiotników nieregularnych Zwroty: Cool or what? Guess what [Adam's hobby is]. Anybody [famous]? Yeah. Guess who? Wyrażanie opinii i preferencji (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń przedstawia swoje upodobania (porównywanie hobby) (uzupełnianie informacji) (odpowiadanie na pytania) Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (opis hobby ucznia) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource L

20 31 LEKCJA 19 (część A) Across the curriculum Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Inventions that matter Małe lecz ważne wynalazki Czasowniki regularne i nieregularne Nowe słowa: ballpoint, biro, Hungarian, match (matches), chemist's shop, arcade, video game, ping pong, table tennis, machine, version, billionaire (dobieranie osób do wydarzeń) (test typu prawda-fałsz) Mówienie: uczeń przedstawia swoje upodobania, uczeń opisuje przedmioty (wypowiedź na temat najważniejszych wynalazków) Uczeń stosuje techniki samodzielnej pracy nad językiem SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s LEKCJA 19 (część B) Across the curriculum Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Inventions that matter Projekt: ważne odkrycie Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania, uczeń opisuje przedmioty (opis ważnego wynalazku) SB: s AB: s. 39, ćw. 6 TB: s

21 33 STORY 2 The Secret of Tower House Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, świat przyrody Nowe słowa: island, another, something, run (ran), line, light, hide (hid), cage, wolf, endangered, quietly, follow (followed), cellar, crack, zoo, immediately, explain (explained), arrest (arrested), whole (odpowiadanie na pytania) SB: s TB: s LEKCJA 20 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody gramatycznego SB: s TB: s

22 35 LEKCJA 20 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s TEST 4 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 4A/4B

23 37 PUZZLE STORY 2 'Who stole Rachel Rogers' coin collection?' Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Nowe słowa: newspaper, coin collection, thief, stranger, bark (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s SKILLS TEST Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje Test Master CD-ROM: Skills A/B 39 PLAY 1 That film star stole my backpack! Sztuka (czytanie) Nowe słowa: courtroom, judge, jury, defendant, lawyer, witness Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: s

24 40 PLAY 1 That film star stole my backpack! Sztuka (odgrywanie) Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: s

25 41 LEKCJA 21 It's going to be fun. Akcja charytatywna Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Wyrażanie opisujące czynności życia codziennego Konstrukcje z be going to dla wyrażenia przyszłości: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Zwroty: What sort of [jobs]? Things like that. I'm not going to tell you. It's a secret. Come on, [Alice]. Tell me. Here they are. You're crazy! I don't care. Wyrażanie intencji na przyszłość (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa w parach na temat planów na przyszłość) (test typu prawda-fałsz-brak informacji) Pisanie: uczeń przekazuje podstawowe informacje o sobie (plany ucznia na najbliższe dni) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource M

26 42 LEKCJA 22 Let's go swimming. Sugestie Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, sport Czynności: kolokacje z go Wyrażenie: have a barbecue Propozycje typu: Let's + bezokolicznik Pytania: What shall we do? Why don't we...? What about...? Zwroty: What a pain! I don't believe it! There's nothing good on [TV]. I'm hopeless at [swimming]. I've got a good idea. Wyrażanie sugestii i reagowanie na nie (dobieranie osób do zajęć) Mówienie: uczeń mówi, co potrafi zrobić, uczeń wyraża swoje upodobania (dialog dotyczący wspólnego spędzenia czasu) (test wyboru) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource N

27 43 LEKCJA 23 What are you doing on...? Plany na przyszłość Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Style muzyczne Czas Present Continuous dla wyrażenia przyszłości zdania twierdzące, przeczenia i pytania Zwroty: Wait for it! [It's going to be] so cool. Can you do me a favour? Go on! Don't be so mean! You're a star! Pytanie o plany na przyszłość, odpowiadanie na pytania (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń prosi o informację (rozmowa na podstawie materiału wizualnego oraz rozmowa z kolegą lub koleżanką) (uzupełnianie informacji) Pisanie: uczeń przekazuje informacje uzyskane z przeczytanego tekstu ( do kolegi lub koleżanki z zaproszeniem) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource O

28 44 LEKCJA 24 (część A) Across cultures Young musicians Młodzi muzycy Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Nowe słowa: drums, band, school dance, guitar, festival, camp, instrument, violin, orchestra, exam, voice, perform, in public, practice, enter, audition, judges, tune in (v), online, local, advertisements, nonstop, downloads (dobieranie osób do opisów) Mówienie: uczeń przedstawia informacje o sobie oraz swoje upodobania (wypowiedzi dotyczące muzyki) (uzupełnianie informacji) SB: s AB: s , ćw. 1-4 TB: s LEKCJA 24 (część B) Across cultures Young musicians Projekt: moja ulubiona grupa muzyczna Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Pisanie: uczeń opisuje ludzi, uczeń przedstawia swoje upodobania (opis ulubionego zespołu muzycznego ucznia) SB: s AB: s. 49, ćw. 5 TB: s

29 46 LEKCJA 25 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie gramatycznego SB: s , ćw. 1-7 TB: s LEKCJA 25 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, kultura Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s , ćw AB: s TB: s TEST 5 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 5A/5B

30 49 LEKCJA 26 You must hold my hand. Nakazy i zakazy Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Czasowniki (np. hold, climb, feed) Czasownik modalny must / mustn't: nakazy i zakazy Czasownik modalny can: pozwolenie Zwroty: How [amazing]! There it is. Stop it! Don't be so bossy! Be careful. Look out! Er, sorry. Przedstawianie obowiązujących zasad Prośba o pozwolenie, udzielanie zgody (układanie wydarzeń w odpowiedniej kolejności) Słuchanie: uczeń rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego (pytanie z grzeczną prośba) (odpowiadanie na pytania) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource P

31 50 LEKCJA 27 Would you like chips? W restauracji Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie Żywność (2) Konstrukcja z would like: zdania twierdzące i pytania Pytanie: Can I have...? Zwroty: Yes, I think so. [Chips are] bad for you. Anything to drink? Me too, please. Zamawianie dań w restauracji Czytanie: uczeń zapisuje informacje z przeczytanego tekstu (test typu prawda-fałsz) (robienie notatek) Mówienie: uczeń przedstawia swoje upodobania (zamawianie potraw w restauracji) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource Q

32 51 LEKCJA 28 Would you like to...? Programy telewizyjne Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, kultura Rodzaje programów telewizyjnych Pytanie typu: Would you like to + bezokolicznik? Zwroty: It's mine. Nothing much. What's on? It sounds [a bit boring]. It's on quite late. See you later! Zaproszenia (test typu prawda-fałsz-brak informacji) Mówienie: uczeń przedstawia swoje upodobania (rozmowa na temat wspólnego spędzania czasu oraz opinie na temat programów telewizyjnych) (test wyboru) Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (opis ulubionych programów telewizyjnych) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource R

33 52 LEKCJA 29 (część A) Across the curriculum The life of Isaac Newton Życie naukowca Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Czasowniki regularne i nieregularne Nowe słowa: mathematician, thinker, genius, farmer (farm, farming), clever, theory, gravity, light, strange, unfriendly, enemies, memories, simply, alone (układanie wydarzeń w odpowiedniej kolejności) (test typu prawda-fałsz) Uczeń wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s LEKCJA 29 (część B) Across the curriculum The life of Isaac Newton Projekt: słynny konstruktor lub wynalazca Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Opisywanie osób Pisanie: uczeń opisuje osoby (życiorys słynnego konstruktora lub wynalazcy) SB: s AB: s. 59, ćw. 6 TB: s

34 54 STORY 3 Red Snake Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła Nowe słowa: graffiti, letter, last, snake, assembly, serious, half term, fair, news, design (designed), flag, corner, sports hall, whisper (whispered), can, spray paint, ladder, spray (sprayed), slip (slipped), fall (fell) off, believe (believed), hurt (hurt), anxious (odpowiadanie na pytania) SB: s TB: s LEKCJA 30 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie gramatycznego SB: s TB: s

35 56 LEKCJA 30 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, kultura Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s TEST 6 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 6A/6B 58 PUZZLE STORY 3 'Where is the guitar thief?' Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, dom Nowe słowa: football stadium, seaside town, karting track, iceskating rink, bowling alley (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s

36 59 SKILLS TEST Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje Test Master CD-ROM: Skills A/B 60 I go by train. Transport LEKCJA 31 Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła, podróżowanie i turystyka Transport Użycie by ze środkami transportu Zwroty: Excuse me. Anyway. When I was your age. [Dad's] not [very] well. Hmm. (dobieranie wypowiedzi do osób) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat drogi do szkoły) (test wyboru) (test typu prawda-fałsz) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource S

37 61 LEKCJA 32 Can you tell me the way? Wskazywanie drogi Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Miejsca w mieście Podawanie kierunków Zwroty: That's funny! It's quite near here. I see. You can't miss it. It isn't far. Have a nice day! Pytanie o drogę i wskazywanie drogi (dobieranie połówek zdań) (dobieranie miejsc do dialogów) Mówienie: uczeń prosi o informacje, uczeń wyraża podziękowania (pytanie o drogę, podawanie wskazówek) Pisanie: uczeń udziela podstawowych informacji o sobie (opis drogi do szkoły ucznia) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource T

38 62 LEKCJA 33 Listen carefully! Instrukcje Tematy z nowej podstawy programowej: sport Przymiotniki i przysłówki opisujące ludzi i ich zachowanie (np. rude, angry) Przysłówki regularne i nieregularne Podawanie instrukcji (łączenie połówek zdań) (numerowanie słów w odpowiedniej kolejności) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource U

39 63 LEKCJA 34 (część A) Across cultures Holidays in Britain Wakacje w Wielkiej Brytanii Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Nowe słowa: excitement, fascinating, attraction, art gallery, trip, seaside, beach, sunbathe, surfing, coast, path, visitor, variety, prehistoric, site, canoeing, lake, rock climbing, mountain, hill, countryside, theme park (wyszukiwanie informacji) Mówienie: uczeń udziela podstawowych informacji o sobie (rozmowa w kolegą lub koleżanką z Wielkiej Brytanii) SB: s AB: s , ćw. 1-4 TB: s LEKCJA 34 (część B) Across cultures Holidays in Britain Projekt: pocztówka z wakacji Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Pisanie: uczeń opisuje miejsca, uczeń opisuje czynności życia codziennego (pocztówka z wakacji) SB: s AB: s. 69, ćw. 5 TB: s

40 65 LEKCJA 35 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: sport, podróżowanie i turystyka, świat przyrody gramatycznego SB: s TB: s LEKCJA 35 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, podróżowanie i turystyka Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s TEST 7 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 7A/7B

41 68 LEKCJA 36 He doesn't have to Szkolne zasady Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła, życie rodzinne i towarzyskie Ubrania Konstrukcje z czasownikiem have to: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Zwroty: I'm not sure yet. Don't leave it too late. Don't forget. This is such a drag! Don't be so [silly]! Excellent! Opisywanie zasad (uzupełnianie informacji) (odpowiadanie na pytania) Mówienie i pisanie: uczeń opisuje czynności życia codziennego (zasady życia szkolnego) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource V

42 69 LEKCJA 37 Is he good fun? Mój najlepszy przyjaciel Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Przymiotniki opisujące osobowość Pytania typu: What is he like? Opisywanie osób (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat przyjaciół) (uzupełnianie informacji) (test wyboru) Pisanie: uczeń opisuje osoby (opis przyjaciela lub przyjaciółki) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource W

43 70 LEKCJA 38 It's to protect London. Tama na Tamizie Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Nowe słowa: barrier, tide, flood, river, river bed, river bank, sea, ocean, steel gate, high tide, visitors' centre, craft market Bezokolicznik celu, np. We go to Greenwich to do some shopping. Zwroty: It's amazing. How do you mean? How does [it] do that? Opisywanie funkcji przedmiotów (łączenie połówek zdań) (test wyboru) Pisanie: uczeń opisuje miejsca (słynna atrakcja turystyczna z kraju ucznia) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource X

44 71 LEKCJA 39 (część A) Across the curriculum Difficult journeys Trudne podróże Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Czasowniki regularne i nieregularne Nowe słowa: journey, century, wagon train, furniture, oxen, mules, together, stagecoach, passenger, luggage, gold, jewellery, hold-up, pony express, mail, rider, railroad (test typu prawda-fałsz-brak informacji) (uzupełnianie informacji) Uczeń wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem SB: s AB: s.78-79, ćw. 1-6 TB: s LEKCJA 39 (część B) Across the curriculum Difficult journeys Projekt: Długa podróż w moim kraju Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Pisanie: uczeń opisuje miejsca (opis długiej podróży w kraju ucznia) SB: s AB: s. 79, ćw. 7 TB: s

45 73 STORY 4 Wild Wind Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Nowe słowa: wind, anchor (anchored), rowing boat, harbour, pirate, side, village, emerald, mine, get on/off, crow, sail, go back, hurry (hurried), jump (jumped) on, shout (shouted), gallop (galloped), asleep, hit (hit), angrily, iron hook, search (searched), nothing, international, airport, resort, main square (uzupełnianie mapy, układanie wydarzeń w odpowiedniej kolejności) SB: s TB: s LEKCJA 40 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie gramatycznego SB: s , ćw. 1-7 TB: s

46 75 LEKCJA 40 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s , ćw AB: s TB: s TEST 8 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 8A/8B 77 PUZZLE STORY 4 'Who vandalised the castle?' Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Nowe słowa: vandalise, broke, vandal, break (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s

47 78 SKILLS TEST Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje Test Master CD-ROM: Skills A/B 79 PLAY 2 Julie, Ben and Anne Boleyn Sztuka (czytanie) Nowe słowa: execute, ghost Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: s PLAY 2 Julie, Ben and Anne Boleyn Sztuka (odgrywanie) Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: s Opracowanie: Bartosz Michałowski

Rozkład materiału do podręcznika Sky High 2, JĘZYK ANGIELSKI KLASA 5, rok szkolny 2013/14

Rozkład materiału do podręcznika Sky High 2, JĘZYK ANGIELSKI KLASA 5, rok szkolny 2013/14 Rozkład materiału do podręcznika Sky High 2, JĘZYK ANGIELSKI KLASA 5, rok szkolny 2013/14 Lp. Temat rozdziału Znajomość środków językowych Zgodność z Nową podstawą programową Temat lekcji Słownictwo Gramatyka/Fonetyka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa V - Sky High 2 1 / 12

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa V - Sky High 2 1 / 12 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa V - Sky High 2 1 / 12 NIE nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 Klasa 1 grupa II - GIMNAZJUM TOMASZ PEIKERT PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1 Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 56 pp: Units 3 & 4 Gramatyka REVISION 2 Tematy z nowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa VI Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Sky High 2/Repetytorium szóstoklasisty Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Total English Elementary Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1/A2 JEDNOSTK I LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO FUNKCJE JĘZYKOWE GRAMATYKA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY

Plan wynikowy Look! 3 PLAN WYNIKOWY PLAN WYNIKOWY Look! 3 Starter Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji Starter. Zna słowa i wyrażenia z lekcji Starter w szczególności: nazwy członków rodziny. Częściowo poprawnie używa

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI Podręcznik: Sky 1, Sky 2 Opracowała: Magdalena Snop KLASA V I SEMESTR ZAKRES MATERIAŁU: SŁOWNICTWO: Obóz wakacyjny Czas wolny Czasowniki (umiejętności)

Bardziej szczegółowo

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the)

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the) ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 1 Andrzej Zychla LEKCJA TEMAT (STRONY) SŁOWNICTWO STRUKTURY I INNE ELEMENTY GRAMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GET READY TO GO! 1. GET READY TO GO! 1 (ss.

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska KLASA V PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe Gramatyka / słownictwo MODULE ONE: PEOPLE AND

Bardziej szczegółowo

2 New F r iends 2 / 3

2 New F r iends 2 / 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KLASA VI 1 2 New F r iends 2 / 3 Uwagi do poniższych kryteriów ocenianiaw kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klasy VI W wymaganiach nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach VI w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach VI w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach VI w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową w oparciu o podręcznik Sky High 2.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 2 - Andrzej Zychla

ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 2 - Andrzej Zychla ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 2 - Andrzej Zychla LEKCJA TEMAT (STRONY) SŁOWNICTWO STRUKTURY I INNE ELEMENTY GRAMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GET READY TO GO! 1. GET READY TO GO! (ss.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New Friends 2 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Rozkład materiału

Team Up 1 Rozkład materiału LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 Team Up 1 Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Welcome

Bardziej szczegółowo

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego,

1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby spędzania czasu wolnego, INTERFACE 3 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Free-time activities Teens under pressure 1. FREE TIME 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym sposoby

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Zaczarnie 2015/2016 1 / 17 KRYTERIA OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Live Beat 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Wiadomości: Znajomość środków językowych- kryteria w odniesieniu do całości

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne UPBEAT 2 / UPBEAT 3 grupa A4

Wymagania edukacyjne UPBEAT 2 / UPBEAT 3 grupa A4 Wymagania edukacyjne UPBEAT 2 / UPBEAT 3 grupa A4 Unit 9 Out and about sport, podróżowanie i turystyka, życie rodzinne i towarzyskie, kultura. Zna zasady tworzenia czasu Present Perfect. Uzupełnia zdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Przedstawianie siebie (S) Podawanie wieku (S) Podawanie informacji o zawodach członków rodziny Wyrażanie emocji (S)

ROZKŁAD MATERIAŁU. Przedstawianie siebie (S) Podawanie wieku (S) Podawanie informacji o zawodach członków rodziny Wyrażanie emocji (S) 1 Evolution plus 2 ROZKŁAD MATERIAŁU TEMAT LEKCJI TEMATYKA / SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATERIAŁY Welcome back to school! lekcja organizacyjna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press KRYTERI OCENINI do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press SZKOŁ PODSTWOW KLS V KRYTERI OCENINI Rok szkolny 2011/2012 Celina Kraszewska, Izabela Krotowska,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2 PLAN WYNIKOWY Upbeat 2 Unit 1 Family life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1, w szczególności: nazwy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 ROZKŁAD MATERIAŁU Sky High 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 1 LEKCJA 1 Hello, I'm Rob! Zapoznanie z bohaterami Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Tytuły: Mr, Mrs, Miss Powitania: Good

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy: 1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera Rok szkolny 2013 / 2014

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera Rok szkolny 2013 / 2014 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera Rok szkolny 2013 / 2014 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy szóstej CELUJĄCY Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA 4 Wymagania na ocenę celującą (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Klasa I gimnazjum Upbeat 2. Język angielski

KRYTERIA OCENIANIA Klasa I gimnazjum Upbeat 2. Język angielski KRYTERIA OCENIANIA Klasa I gimnazjum Upbeat 2 Język angielski KRYTERIA OCENIANIA POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocena dopuszczająca niewielka samodzielnośd odtwórcza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena Evolution plus 3 klasa VI KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

real life elementary

real life elementary PLAN WYNIKOWY real life elementary starter 1 & 2 Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z sekcji Starter. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z sekcji Starter, w szczególności alfabet,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 Realizowany program: Program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową z 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2

KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA Starland 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA MODUŁ 0 STARTER UCZEŃ Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH z języka angielskiego dla uczniów klasy V SP na rok szkolny 2014/2015 nauczyciel: mgr Romana Danak PROGRAM NAUCZANIA: Program nauczania języka angielskiego.

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 NIEDOSTATECZNA nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM 1. Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela, nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą i nie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy 6 w roku szkolnym 2015/2016 Discover English 3 Znajomość środków zadaniach. Popełnia Rozdział Hello! czas

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi niedostateczną otrzymuje uczeń, nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na oceny język angielski klasa V

Wymagania na oceny język angielski klasa V Wymagania na oceny język angielski klasa V Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego I Wstęp 1. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową we Wziąchowie Wielkim.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V 1 Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa V Opracowała: Anna Wojciechowska Trzebiel, 2015 2 1. Przedmiotowy System Oceniania z

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo