ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2"

Transkrypt

1 ROZKŁAD MATERIAŁU Sky High 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 1 LEKCJA 1 We live in Wembley too! Zapoznanie z bohaterami Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Nazwy członków rodziny Codzienne czynności - czasowniki Czas Present Simple zdania twierdzące, przeczenia i pytania Zwroty: Hey! Watch out! Sorry! That's all right. Are you OK? I'm fine. Come here! Podawanie danych osobowych Opisywanie codziennych czynności (test wyboru) Mówienie: uczeń prosi o informacje (pytania dotyczące danych osobowych) Mówienie: opisywanie osób (opis kolegi lub koleżanki) (uzupełnianie informacji) Pisanie: opisywanie czynności życia codziennego (typowa sobota z życia ucznia) SB (Students' Book): s. 4-7 AB (Activity Book): s. 2-3 TB (Teacher's Book): s TB: Photocopiable Resource A

2 2 LEKCJA 2 What are you doing? Czynności Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Codzienne czynności wyrażenia Czas Present Continuous zdania twierdzące, przeczenia i pytania Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous Przysłówki częstotliwości: always / usually / often / sometimes / never Zwroty: How are you doing? I'm OK, thanks. I don't believe you! You're joking. [Dad], don't! (dobieranie imion do osób na zdjęciach) Słuchanie: uczeń reaguje na polecenia Pisanie: uczeń opisuje ludzi i czynności dnia codziennego SB: s. 8-9 AB: s. 4-5 TB: s TB: Photocopiable Resource B

3 3 LEKCJA 3 I love playing football. Wyrażanie preferencji Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, sport Dyscypliny sportowe Czasowniki wyrażające uczucia: like / love / hate / prefer + -ing Zwroty: Here comes [Tessa]. You are in a hurry. What's the rush? I can't stop. Nice to meet you. Wyrażanie preferencji (test typu prawda-fałsz-brak informacji) Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu Mówienie: uczeń prosi o informacje, uczeń opisuje swoje upodobania (rozmowa o ulubionych sportach) (uzupełnianie informacji) Pisanie: uczeń przetwarza informacje z przeczytanego tekstu (zamiana artykułu na wywiad) SB: s AB: s. 6-7 TB: s TB: Photocopiable Resource C

4 4 LEKCJA 4 (część A) Across cultures Favourite sports Ulubione sport w krajach anglojęzycznych Tematy z nowej podstawy programowej: sport Nowe słowa: team, game, player, popular, Australia, India, Pakistan, South Africa, boring, international, match, national, know, wait, season, rough, special, helmet (dobieranie sportów do opisów, uzupełnianie informacji) (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń przedstawia własne upodobania, uczeń opisuje miejsca (sport w kraju ucznia) SB: s AB: s. 8-9, ćw. 1-4 TB: s LEKCJA 4 (część B) Across cultures Favourite sports Projekt: mój ulubiony sport Tematy z nowej podstawy programowej: sport Wyrażanie opinii i preferencji Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (ulubiony sport ucznia) SB: s AB: s. 9, ćw. 5 TB: s

5 6 LEKCJA 5 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie gramatycznego SB: s TB: s LEKCJA 5 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, sport Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s TEST 1 Sprawdzenie wiadomości z lekcji 1-4 Test Master CD-ROM: Test 1A/1B

6 9 LEKCJA 6 Is that bag yours? Przedmioty, które posiadamy Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, szkoła Przedmioty szkolne Proste przedmioty (np. keys, diary, scarf) Pytania z Whose...? Zaimki dzierżawcze: mine / your / his / hers / ours / yours / theirs Zwroty: What's the matter? [The drink] is disgusting! Have a look [inside]. Excuse me,. No problem. Come on. Here's [our bus]. Mówienie, do kogo należą przedmioty (test typu prawda-fałsz) (test wyboru) Pisanie: uczeń opisuje przedmioty (podaje, co posiada) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource D

7 10 LEKCJA 7 Have we got any tomatoes? Żywność Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie Żywność (1) Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Użycie: some / any Zwroty: Would you like a taste? Yum! Don't panic! (uzupełnianie informacji Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (test typu prawda-fałsz) Mówienie: uczeń prosi o informacje, uczeń, mówi co posiada (zabawa: rozmowa w parach na temat żywności) Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (przepis na ulubioną pizzę) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource E

8 11 LEKCJA 8 There isn't much traffic. List of babci Tematy z nowej podstawy programowej: dom Sklepy i miejsca w mieście Słownictwo opisujące miasto (np. traffic, noise) Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Użycie: much / many / a lot of Zwroty: Thank you so much for [the card]. I hope you're well. We can just see the sea. I must stop now. Love from [Grannie]. Opisywanie miast (łączenie połówek zdań)\ Mówienie: uczeń opisuje miejsca (opis miasta) Mówienie: uczeń prosi o informacje, uczeń opisuje miejsca (rozmowa na temat miejsca zamieszkania ucznia) Pisanie: uczeń opisuje miejsca (pocztówka z opisem miasta) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource F

9 12 LEKCJA 9 (część A) Across the curriculum Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie, zdrowie Is fast food bad for you? Zdrowa żywność Nowe słowa: healthy, nuts, sandwich, good for me, energy, meal, chips, balanced diet, carbohydrates, contain, vitamins, minerals, protein, dairy, fat (dobieranie potraw i produktów do osób) (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń opowiada o czynnościach życia codziennego (opis śniadania) Uczeń stosuje techniki samodzielnej pracy nad językiem SB: s AB: s , ćw. 1-6 TB: s

10 13 LEKCJA 9 (część B) Across the curriculum Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie, zdrowie Is fast food bad for you? Projekt: żywność, którą jem Wyrażanie opinii Pisanie: uczeń udziela podstawowych informacji na swój temat (opis i opinia na temat diety ucznia) SB: s AB: s. 19, ćw. 7 TB: s STORY 1 Splash! Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Nowe słowa: hero, only child, get to school (v), swimming trunks, laugh (v), captain, suddenly, push (v), fall (v), Splash!, catch (v), throw (v), towel, cross (adj), cross (v), bridge, canoe, hear (v), cry, Help!, brave, save (v), head teacher, after, put away (v), call (v), smile (v) (odpowiadanie na pytania) SB: s TB: s

11 15 LEKCJA 10 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, żywienie gramatycznego SB: s , ćw. 1-6 TB: s LEKCJA 10 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła, dom, żywienie Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s , ćw AB: s TB: s TEST 2 Sprawdzenie wiadomości z lekcji 6-9 Test Master CD-ROM: Test 2A/2B

12 18 PUZZLE STORY 1 'Where is Dr Morgan?' Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Nowe słowa: problem, island, prisoner, criminal (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s SKILLS TEST 1-10 Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje 1-10 Test Master CD-ROM: Skills A/B

13 20 LEKCJA 11 Were they American? Słynne postaci Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, kultura Zawody: artyści Daty (roczne) Czasownik to be w czasie przeszłym: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Zwroty: Know-all! Don't be silly! How sad is that! Podawanie dan (rocznych) Opisywanie osób daty urodzenia, śmierci, pochodzenie) (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń opisuje ludzi (wypowiedzi na temat sławnych ludzi) (test typu prawda-fałsz) Mówienie: uczeń prosi o informacje, uczeń opisuje ludzi (dzieciństwo rodziców lub dziadków ucznia) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource G

14 21 LEKCJA 12 They explored space. Podbój kosmosu Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, świat przyrody Słownictwo opisujące kosmos (np. orbit, planet, star) Daty (dzienne) Czas Past Simple z czasownikami regularnymi: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Podawania dat (dziennych) (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń prosi o informacje (zadawanie pytań wywiad) (odpowiadanie na pytania) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource H

15 22 LEKCJA 13 You left your purse... Wydarzenia z przeszłości Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Wyrażenia czasowe używane w czasach przeszłych (np. yesterday, last year) Czasowniki nieregularne Czas Past Simple z czasownikami nieregularnymi: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Zwroty: It was ace. It was [really] great! I bet [someone stole it]. Don't be silly, Alice. Hang on! Brilliant! Thank you very much! Opisywanie wydarzeń z przeszłości Mówienie: uczeń prosi o informacje (zadawanie pytań na temat wydarzeń z przeszłości) Pisanie: uczeń przedstawia czynności dnia codziennego (opis wybranego dnia z życia ucznia) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource I

16 23 LEKCJA 14 (część A) Across cultures Famous Britons and Americans Słynni Brytyjczycy i Amerykanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, kultura Czasowniki regularne i nieregularne Nowe słowa: scientist, penicillin, life (n), millions, still, Prime Minister, leader, Second World War, hero, Queen, sailors, plan (n), rich, powerful, president, against, slavery, American Civil War, Congress, slave, pilot, solo, across, around, over, ocean, civil rights movement, speech, equality, funeral (dobieranie osób na zdjęciach do opisów, odpowiadanie na pytania) (quiz radiowy) Mówienie: uczeń opisuje ludzi (ważne postaci z kraju ucznia) SB: s AB: s , ćw. 1-3 TB: s LEKCJA 14 (część B) Across cultures Famous Britons and Americans Projekt: znana osoba z mojego kraju Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Opisywanie ludzi Pisanie: uczeń opisuje ludzi (ważna postać z kraju ucznia) SB: s AB: s. 29, ćw. 4 TB: s

17 25 LEKCJA 15 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie gramatycznego SB: s , ćw. 1-7 TB: s LEKCJA 15 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, praca Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s , ćw AB: s TB: s TEST 3 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 3A/3B

18 28 LEKCJA 16 How far is it? Znane budowle Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody Przymiotniki o przeciwnych znaczeniach Pytania typu: How + przymiotnik? Zwroty: It depends. Hurry up. Don't push. It looks [awesome]. Wow! That's all. Opisywanie budowli i miejsc (uzupełnianie informacji) (test wyboru) Pisanie: opisywanie miejsc (opis miejsca lub budynku w Polsce) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource J 29 LEKCJA 17 The longest legs Zagrożone zwierzęta Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Nazwy dzikich zwierząt Stopień wyższy i najwyższy krótkich przymiotników Opisywanie osób i zwierząt (odpowiadanie na pytania) (uzupełnianie informacji) Pisanie: uczeń opisuje ludzi zwierzęta SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource K

19 30 LEKCJA 18 It's more exciting Hobby Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Hobby Długie przymiotniki Stopień wyższy i najwyższy przymiotników długich oraz przymiotników nieregularnych Zwroty: Cool or what? Guess what [Adam's hobby is]. Anybody [famous]? Yeah. Guess who? Wyrażanie opinii i preferencji (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń przedstawia swoje upodobania (porównywanie hobby) (uzupełnianie informacji) (odpowiadanie na pytania) Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (opis hobby ucznia) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource L

20 31 LEKCJA 19 (część A) Across the curriculum Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Inventions that matter Małe lecz ważne wynalazki Czasowniki regularne i nieregularne Nowe słowa: ballpoint, biro, Hungarian, match (matches), chemist's shop, arcade, video game, ping pong, table tennis, machine, version, billionaire (dobieranie osób do wydarzeń) (test typu prawda-fałsz) Mówienie: uczeń przedstawia swoje upodobania, uczeń opisuje przedmioty (wypowiedź na temat najważniejszych wynalazków) Uczeń stosuje techniki samodzielnej pracy nad językiem SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s LEKCJA 19 (część B) Across the curriculum Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Inventions that matter Projekt: ważne odkrycie Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania, uczeń opisuje przedmioty (opis ważnego wynalazku) SB: s AB: s. 39, ćw. 6 TB: s

21 33 STORY 2 The Secret of Tower House Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, świat przyrody Nowe słowa: island, another, something, run (ran), line, light, hide (hid), cage, wolf, endangered, quietly, follow (followed), cellar, crack, zoo, immediately, explain (explained), arrest (arrested), whole (odpowiadanie na pytania) SB: s TB: s LEKCJA 20 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody gramatycznego SB: s TB: s

22 35 LEKCJA 20 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s TEST 4 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 4A/4B

23 37 PUZZLE STORY 2 'Who stole Rachel Rogers' coin collection?' Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Nowe słowa: newspaper, coin collection, thief, stranger, bark (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s SKILLS TEST Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje Test Master CD-ROM: Skills A/B 39 PLAY 1 That film star stole my backpack! Sztuka (czytanie) Nowe słowa: courtroom, judge, jury, defendant, lawyer, witness Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: s

24 40 PLAY 1 That film star stole my backpack! Sztuka (odgrywanie) Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: s

25 41 LEKCJA 21 It's going to be fun. Akcja charytatywna Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Wyrażanie opisujące czynności życia codziennego Konstrukcje z be going to dla wyrażenia przyszłości: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Zwroty: What sort of [jobs]? Things like that. I'm not going to tell you. It's a secret. Come on, [Alice]. Tell me. Here they are. You're crazy! I don't care. Wyrażanie intencji na przyszłość (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa w parach na temat planów na przyszłość) (test typu prawda-fałsz-brak informacji) Pisanie: uczeń przekazuje podstawowe informacje o sobie (plany ucznia na najbliższe dni) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource M

26 42 LEKCJA 22 Let's go swimming. Sugestie Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, sport Czynności: kolokacje z go Wyrażenie: have a barbecue Propozycje typu: Let's + bezokolicznik Pytania: What shall we do? Why don't we...? What about...? Zwroty: What a pain! I don't believe it! There's nothing good on [TV]. I'm hopeless at [swimming]. I've got a good idea. Wyrażanie sugestii i reagowanie na nie (dobieranie osób do zajęć) Mówienie: uczeń mówi, co potrafi zrobić, uczeń wyraża swoje upodobania (dialog dotyczący wspólnego spędzenia czasu) (test wyboru) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource N

27 43 LEKCJA 23 What are you doing on...? Plany na przyszłość Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Style muzyczne Czas Present Continuous dla wyrażenia przyszłości zdania twierdzące, przeczenia i pytania Zwroty: Wait for it! [It's going to be] so cool. Can you do me a favour? Go on! Don't be so mean! You're a star! Pytanie o plany na przyszłość, odpowiadanie na pytania (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń prosi o informację (rozmowa na podstawie materiału wizualnego oraz rozmowa z kolegą lub koleżanką) (uzupełnianie informacji) Pisanie: uczeń przekazuje informacje uzyskane z przeczytanego tekstu ( do kolegi lub koleżanki z zaproszeniem) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource O

28 44 LEKCJA 24 (część A) Across cultures Young musicians Młodzi muzycy Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Nowe słowa: drums, band, school dance, guitar, festival, camp, instrument, violin, orchestra, exam, voice, perform, in public, practice, enter, audition, judges, tune in (v), online, local, advertisements, nonstop, downloads (dobieranie osób do opisów) Mówienie: uczeń przedstawia informacje o sobie oraz swoje upodobania (wypowiedzi dotyczące muzyki) (uzupełnianie informacji) SB: s AB: s , ćw. 1-4 TB: s LEKCJA 24 (część B) Across cultures Young musicians Projekt: moja ulubiona grupa muzyczna Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Pisanie: uczeń opisuje ludzi, uczeń przedstawia swoje upodobania (opis ulubionego zespołu muzycznego ucznia) SB: s AB: s. 49, ćw. 5 TB: s

29 46 LEKCJA 25 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie gramatycznego SB: s , ćw. 1-7 TB: s LEKCJA 25 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, kultura Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s , ćw AB: s TB: s TEST 5 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 5A/5B

30 49 LEKCJA 26 You must hold my hand. Nakazy i zakazy Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Czasowniki (np. hold, climb, feed) Czasownik modalny must / mustn't: nakazy i zakazy Czasownik modalny can: pozwolenie Zwroty: How [amazing]! There it is. Stop it! Don't be so bossy! Be careful. Look out! Er, sorry. Przedstawianie obowiązujących zasad Prośba o pozwolenie, udzielanie zgody (układanie wydarzeń w odpowiedniej kolejności) Słuchanie: uczeń rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego (pytanie z grzeczną prośba) (odpowiadanie na pytania) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource P

31 50 LEKCJA 27 Would you like chips? W restauracji Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie Żywność (2) Konstrukcja z would like: zdania twierdzące i pytania Pytanie: Can I have...? Zwroty: Yes, I think so. [Chips are] bad for you. Anything to drink? Me too, please. Zamawianie dań w restauracji Czytanie: uczeń zapisuje informacje z przeczytanego tekstu (test typu prawda-fałsz) (robienie notatek) Mówienie: uczeń przedstawia swoje upodobania (zamawianie potraw w restauracji) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource Q

32 51 LEKCJA 28 Would you like to...? Programy telewizyjne Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, kultura Rodzaje programów telewizyjnych Pytanie typu: Would you like to + bezokolicznik? Zwroty: It's mine. Nothing much. What's on? It sounds [a bit boring]. It's on quite late. See you later! Zaproszenia (test typu prawda-fałsz-brak informacji) Mówienie: uczeń przedstawia swoje upodobania (rozmowa na temat wspólnego spędzania czasu oraz opinie na temat programów telewizyjnych) (test wyboru) Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (opis ulubionych programów telewizyjnych) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource R

33 52 LEKCJA 29 (część A) Across the curriculum The life of Isaac Newton Życie naukowca Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Czasowniki regularne i nieregularne Nowe słowa: mathematician, thinker, genius, farmer (farm, farming), clever, theory, gravity, light, strange, unfriendly, enemies, memories, simply, alone (układanie wydarzeń w odpowiedniej kolejności) (test typu prawda-fałsz) Uczeń wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s LEKCJA 29 (część B) Across the curriculum The life of Isaac Newton Projekt: słynny konstruktor lub wynalazca Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Opisywanie osób Pisanie: uczeń opisuje osoby (życiorys słynnego konstruktora lub wynalazcy) SB: s AB: s. 59, ćw. 6 TB: s

34 54 STORY 3 Red Snake Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła Nowe słowa: graffiti, letter, last, snake, assembly, serious, half term, fair, news, design (designed), flag, corner, sports hall, whisper (whispered), can, spray paint, ladder, spray (sprayed), slip (slipped), fall (fell) off, believe (believed), hurt (hurt), anxious (odpowiadanie na pytania) SB: s TB: s LEKCJA 30 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie gramatycznego SB: s TB: s

35 56 LEKCJA 30 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, kultura Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s TEST 6 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 6A/6B 58 PUZZLE STORY 3 'Where is the guitar thief?' Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, dom Nowe słowa: football stadium, seaside town, karting track, iceskating rink, bowling alley (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s

36 59 SKILLS TEST Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje Test Master CD-ROM: Skills A/B 60 I go by train. Transport LEKCJA 31 Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła, podróżowanie i turystyka Transport Użycie by ze środkami transportu Zwroty: Excuse me. Anyway. When I was your age. [Dad's] not [very] well. Hmm. (dobieranie wypowiedzi do osób) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat drogi do szkoły) (test wyboru) (test typu prawda-fałsz) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource S

37 61 LEKCJA 32 Can you tell me the way? Wskazywanie drogi Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Miejsca w mieście Podawanie kierunków Zwroty: That's funny! It's quite near here. I see. You can't miss it. It isn't far. Have a nice day! Pytanie o drogę i wskazywanie drogi (dobieranie połówek zdań) (dobieranie miejsc do dialogów) Mówienie: uczeń prosi o informacje, uczeń wyraża podziękowania (pytanie o drogę, podawanie wskazówek) Pisanie: uczeń udziela podstawowych informacji o sobie (opis drogi do szkoły ucznia) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource T

38 62 LEKCJA 33 Listen carefully! Instrukcje Tematy z nowej podstawy programowej: sport Przymiotniki i przysłówki opisujące ludzi i ich zachowanie (np. rude, angry) Przysłówki regularne i nieregularne Podawanie instrukcji (łączenie połówek zdań) (numerowanie słów w odpowiedniej kolejności) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource U

39 63 LEKCJA 34 (część A) Across cultures Holidays in Britain Wakacje w Wielkiej Brytanii Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Nowe słowa: excitement, fascinating, attraction, art gallery, trip, seaside, beach, sunbathe, surfing, coast, path, visitor, variety, prehistoric, site, canoeing, lake, rock climbing, mountain, hill, countryside, theme park (wyszukiwanie informacji) Mówienie: uczeń udziela podstawowych informacji o sobie (rozmowa w kolegą lub koleżanką z Wielkiej Brytanii) SB: s AB: s , ćw. 1-4 TB: s LEKCJA 34 (część B) Across cultures Holidays in Britain Projekt: pocztówka z wakacji Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Pisanie: uczeń opisuje miejsca, uczeń opisuje czynności życia codziennego (pocztówka z wakacji) SB: s AB: s. 69, ćw. 5 TB: s

40 65 LEKCJA 35 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: sport, podróżowanie i turystyka, świat przyrody gramatycznego SB: s TB: s LEKCJA 35 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, podróżowanie i turystyka Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s TEST 7 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 7A/7B

41 68 LEKCJA 36 He doesn't have to Szkolne zasady Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła, życie rodzinne i towarzyskie Ubrania Konstrukcje z czasownikiem have to: zdania twierdzące, przeczenia i pytania Zwroty: I'm not sure yet. Don't leave it too late. Don't forget. This is such a drag! Don't be so [silly]! Excellent! Opisywanie zasad (uzupełnianie informacji) (odpowiadanie na pytania) Mówienie i pisanie: uczeń opisuje czynności życia codziennego (zasady życia szkolnego) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource V

42 69 LEKCJA 37 Is he good fun? Mój najlepszy przyjaciel Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Przymiotniki opisujące osobowość Pytania typu: What is he like? Opisywanie osób (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat przyjaciół) (uzupełnianie informacji) (test wyboru) Pisanie: uczeń opisuje osoby (opis przyjaciela lub przyjaciółki) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource W

43 70 LEKCJA 38 It's to protect London. Tama na Tamizie Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Nowe słowa: barrier, tide, flood, river, river bed, river bank, sea, ocean, steel gate, high tide, visitors' centre, craft market Bezokolicznik celu, np. We go to Greenwich to do some shopping. Zwroty: It's amazing. How do you mean? How does [it] do that? Opisywanie funkcji przedmiotów (łączenie połówek zdań) (test wyboru) Pisanie: uczeń opisuje miejsca (słynna atrakcja turystyczna z kraju ucznia) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource X

44 71 LEKCJA 39 (część A) Across the curriculum Difficult journeys Trudne podróże Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Czasowniki regularne i nieregularne Nowe słowa: journey, century, wagon train, furniture, oxen, mules, together, stagecoach, passenger, luggage, gold, jewellery, hold-up, pony express, mail, rider, railroad (test typu prawda-fałsz-brak informacji) (uzupełnianie informacji) Uczeń wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem SB: s AB: s.78-79, ćw. 1-6 TB: s LEKCJA 39 (część B) Across the curriculum Difficult journeys Projekt: Długa podróż w moim kraju Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Pisanie: uczeń opisuje miejsca (opis długiej podróży w kraju ucznia) SB: s AB: s. 79, ćw. 7 TB: s

45 73 STORY 4 Wild Wind Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka Nowe słowa: wind, anchor (anchored), rowing boat, harbour, pirate, side, village, emerald, mine, get on/off, crow, sail, go back, hurry (hurried), jump (jumped) on, shout (shouted), gallop (galloped), asleep, hit (hit), angrily, iron hook, search (searched), nothing, international, airport, resort, main square (uzupełnianie mapy, układanie wydarzeń w odpowiedniej kolejności) SB: s TB: s LEKCJA 40 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie gramatycznego SB: s , ćw. 1-7 TB: s

46 75 LEKCJA 40 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s , ćw AB: s TB: s TEST 8 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 8A/8B 77 PUZZLE STORY 4 'Who vandalised the castle?' Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Nowe słowa: vandalise, broke, vandal, break (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s

47 78 SKILLS TEST Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje Test Master CD-ROM: Skills A/B 79 PLAY 2 Julie, Ben and Anne Boleyn Sztuka (czytanie) Nowe słowa: execute, ghost Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: s PLAY 2 Julie, Ben and Anne Boleyn Sztuka (odgrywanie) Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: s Opracowanie: Bartosz Michałowski

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1 ROZKŁAD MATERIAŁU Sky High 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1 1 LEKCJA 1 They're making a film. Zapoznanie się z bohaterami Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, kultura Miejsca w mieście

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow PROBLEM WORDS LESSON 1 lend - borrow Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: So how did Aristotle Onassis start his career? Well, when he was 16 years old, he borrowed some money from a friend

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

SpiS treści. Wstęp Informacje na temat egzaminu gimnazjalnego Strategie egzaminacyjne

SpiS treści. Wstęp Informacje na temat egzaminu gimnazjalnego Strategie egzaminacyjne 978052127999_strategie.qxp:REPETYTORIUM 11-05-10 11:21 Page 2 SpiS treści Wstęp Informacje na temat egzaminu gimnazjalnego Strategie egzaminacyjne Rozdział 1 Człowiek Życie rodzinne i towarzyskie Słownictwo

Bardziej szczegółowo

Greetings and saying goodbye powitania: przedstawianie się Asking for & giving advice prośba o udzielenie rady rozpoczynanie rozmowy:

Greetings and saying goodbye powitania: przedstawianie się Asking for & giving advice prośba o udzielenie rady rozpoczynanie rozmowy: Greetings and saying goodbye powitania: Good morning. / Good afternoon. / Good evening. Hello. / Hi. How are you? - I'm fine, thank you, and you? - I'm fine, thanks. przedstawianie się My name's Peter

Bardziej szczegółowo

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum Egzemplarz pokazowy Nie do sprzedaży Exam Repetytorium do gimnazjum rek Tkacz Dorota Ostaszewska Ksymena Klemińska Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym Konsultantem Metodycznym! dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

Alicja Cholewa-Zawadzka. Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Alicja Cholewa-Zawadzka Rozkład materiału EXPRESS PUBLISHING: EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM. POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Poziom A2 wg CEF (ESOKJ) poziom podstawowy Poziom A2+/B1 wg CEF (ESOKJ) poziom

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc A a a.m. ability able about above abroad absence absent accept access accident according account accuse ache achieve across act action active activity actor actress actual actually ad add addition additional

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ Identity match Człowiek wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, osobowość Vocabulary Personality Work with a partner. Put these words in the correct

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.)

Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) wrzesień 2014 Wstęp Smart Time to nowy, czteropoziomowy

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank CONTENTS Module 1 People... p. 4 Module 2 Houses & Homes... p. 18 Culture I... p. 32 Module 3 School... p. 34 Module 4 Work... p. 48 Module 5 Family & Social Life... p. 62 Culture II... p. 76 Module 6

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL

Koordynacja projektu: Małgorzata Kapuścińska. Skład i łamanie: GABO s.c., Milanówek Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL Opracowanie: zespół Quendi Language Services, www.quendi.pl, w składzie: Autorki: Klaudyna Hildebrandt, Magdalena Grala Konsultacja metodyczna: Maria Birkenmajer-Hodgart Korekta: Jadwiga Kosmulska, Inga

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku. polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 /2012 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim Lektorat języka angielskiego A2 English language course A2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.)

z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Rozkład materiału z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 r.) MATURA PRIME TIME plus UPPER INTERMEDIATE

Bardziej szczegółowo

Anna Treger. Megatest. Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk

Anna Treger. Megatest. Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk Anna Treger ANGIELSKI Megatest Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk Redaktor serii: Marek Jannasz Redakcja i korekta: Paweł Pokora Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety

Bardziej szczegółowo

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001 MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Poziom 2 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy Łódź 2011 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 2 wg STANAG 6001 Specyfikacje i egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo